Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Falck Holding A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Falck Holding A/S"

Transkript

1 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Falck Holding A/S Hovedopgave, HD (Regnskab) - August 2010 Lasse Repsholt 1

2 1. Indledning Virksomhedsbeskrivelse af Falck Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budget Værdiansættelse af Falck Holding A/S Konklusion Bilag 1: Noter til det reformulerede regnskab Bilag 2: Budgetforudsætninger Bilag 3: Falck 2006 til 2009 i hovedtræk Litteraturliste

3 1. Indledning 1.1 Nordic Capital køber Falck A/S Siden 2005 har Falck Holding A/S (Falck) været ejet af kapitalfonden Nordic Capital, hvis erklærede målsætning siden købet har været: at videreudvikle Falck i samarbejde med den nuværende ledelse i forlængelse af Selskabets hidtidige strategi for de fire forskellige forretningsområder. I forlængelse af den nuværende strategi har Nordic Capital identificeret en række særlig interessante udviklingsmuligheder for Falck. (Købstilbud, 2004) Dernæst beskriver Nordic Capital en internationaliseringsstrategi, hvor Falcks unikke koncept med større fart ønskes udrullet i andre lande. Nordic Capital meddeler endvidere: Som finansiel stærk ejer og uden hensyntagen til mere kortsigtede resultatkonsekvenser ønsker Nordic Capital således at accelerere Falcks udvikling gennem investeringer og akkvisitioner. Nordic Capital vil endvidere styrke bestyrelsen med personer fra sit internationale netværk, som vil være med til at accelerere Falcks strategi uden for Danmark (Købstilbud, 2004). Siden har der været tilbagevendende spekulationer om Falcks børsnotering (Falck har fuld fart mod Fondsbørsen, Børsen ; Finansuro udskyder salg af Falck-koncernen, Børsen ) og efter 5 års ejerskab - den 17. december meddeler Falck, at hovedaktionærerne Nordic Capital og ATP Private Equity Partner ønsker at sælge Falck Holding A/S ved en børsnotering. Det oplyses, at beslutningen er taget på baggrund af Falcks meget positive udvikling siden selskabet blev købt i Falck har vist stærk vækst og fremgang i indtjeningen. I overensstemmelse med ejernes og ledelsens strategi for fem år siden har selskabet udvidet sine internationale aktiviteter betydeligt, og Falck har i dag aktiviteter i mere end 20 lande verden over. En række nye assistanceydelser er blevet introduceret i Danmark og på andre markeder. Desuden er opbygget to nye fokuserede forretningsenheder Healthcare og Training som i dag udgør en væsentlig del af koncernen. (Falck Pressemeddelelse, 17. december 2009). 3

4 I skrivende stund har Nordic Capital ejet Falck i cirka 5½ år. Den annoncerede børsnotering er blevet udskudt officielt pga. de volatile finansmarkeder (Skræmte Falck-ejere afblæser børsnotering, Børsen: ) 1.2 Hovedopgavens problemstilling Med denne hovedopgave ønskes følgende tre spørgsmål besvaret: 1) Hvilke resultater har Falck Holding A/S foreløbig nået med den skitserede strategi? 2) Hvilket potentiale har strategien fremadrettet? 3) Hvad er den aktuelle ( ) værdi af Falcks egenkapital? Spørgsmålene vil blive besvaret ved hjælp af dels en strategisk analyse af virksomheden og dels en finansiel værdiansættelse baseret på historiske regnskabsdata og forventningerne til virksomhedens fremtidige, strategiske og finansielle udvikling. 1.3 Perspektiv Som nævnt indledningsvist forventes det, at Nordic Capital vil børsnotere Falck. Formålet med denne opgave er fra et investorperspektiv at vurdere virksomhedens værdi. Modsætningsvis behandles problemstillingen ikke fra de nuværende ejeres perspektiv. Det vil sige spørgsmål som Falcks position i forhold til andre investeringsemner, timingen af børsnoteringen eller alternative frasalgsmuligheder (finansielt eller industrielt salg) vil ikke blive behandlet. Kapitalfondens ejerskab af Falck vil dog blive behandlet i det omfang, det har betydning for fastlæggelsen af virksomhedens strategi og evne til at forfølge den. Blandt andet med fokus på de strategiske arbejdsbetingelser som hhv. kapitalfondsejet selskab og børsnoteret selskab (Falck forgylder sine nye ejere, Børsen ; Falck nød godt af sin børspause, Politiken ). 1.4 Kilder og metoder Kilder Hovedopgaven vil blive baseret på eksterne, offentliggjorte tal og oplysninger. Med andre ord data, der står til rådighed for enhver ekstern analytiker: Materiale fra Falck Holding A/S 4

5 - Årsrapporter 2006 til Pressemeddelelser og nyheder - og - Falcks medarbejderblad, Falck Nyt (Fra 2010 Hjælp ). Materiale fra dagspressen og fagpressen - Nyhedsartikler fra dagspressen (Hovedsagligt Børsen, Berlingske Tidende og Jyllandsposten) - Artikler fra fagpressen (www.beredskabsinfo.dk og Statistik - Danmarks Statistik I forbindelse med årsrapporterne er det væsentligt at være opmærksom på, at Falck ikke differentierer alle regnskabsoplysninger på forretningsområde niveau. Mange regnskabstal og resultatmål er derfor kun tilgængelige på koncernniveau. Da Falck på sit felt er en enestående virksomhed, medfører det, at der er begrænset mulighed for benchmarking med andre virksomheder konkurrenter Teori og metoder Et fremherskende synspunkt i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder er, at analytikeren (F.eks. som her, en investor) bør tage både finansielle og ikke-finansielle værdidrivere i betragtning. I hovedopgaven vil en historisk regnskabsanalyse suppleres med en strategisk analyse, der igen kan danne udgangspunkt for estimater af fremtidige ikke-finansielle værdidrivere og deres konsekvenser for fremtidige finansielle værdidrivere - den såkaldte fundamentalanalyse (Elling & Sørensen, 2004: 18; Petersen & Plenborg, 2005: 36f; Penman, 2007: 85). Den strategiske analyse baseres på de gængse modeller indenfor strategisk analyse (Se afsnit 3.2). Til værdiansættelsen benyttes en cash flow model, hvor de tilbagediskonterede værdier af hhv. 1) fremtidige cash flows i budgetperioden og 2) en terminalværdi der repræsenterer virksomhedens værdi ud over budgetperioden, antages at udgøre virksomhedens værdi i dag (Den to-periodiske dividendemodel). Modellen forudsætter estimater af fremtidig rentabilitet, vækst og risiko data der jf. ovenstående tilvejebringes vha. fundamentalanalysen (Petersen & Plenborg, 2005: 25ff). 5

6 2. Virksomhedsbeskrivelse af Falck Falck er en international rednings- og servicevirksomhed med en årlig omsætning på 7,5 mia. kr. og ansatte fordelt på fire forretningsområder i 23 lande (Årsregnskab 2009). Falcks mission i dag ligger ikke langt fra den Sophus Falck oprindeligt formulerede: At arbejde for at forebygge ulykker, sygdom, og nødsituationer; at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent; samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. og visionen (Falck Årsrapport 2009: 5) Virksomhedens forretningsmæssige fremskridt tager deres udgangspunkt i vores grundlæggende vision gennem mere end 100 år: Falck hjælper mennesker gennem mennesker. Vi er sammen om et stærkt fælles ønske om at hjælpe empatisk og handlekraftigt. Falck er kombinationen af den stærke ånd, som man ellers kun finder i frivillige hjælpeorganisationer, og den målrettethed, som findes i effektive kommercielle organisationer. Denne unikke kombination vil vi i 2010 og årene derefter fastholde i vores stræben efter at opfylde både vores vision og vores forretningsmæssige mål i de samfund, vi betjener rundt om i verden. I det følgende gives en kort introduktion til virksomheden Falck, således: 2.1 Falcks historie (1906 til november 2004) 2.2 Falck efter Nordic Capitals købstilbud (November 2004 til nu) 2.3 De fire forretningsområder 2.4 Falck i Verden 2.5 Ejerforhold, organisation og ledelse (Falck Årsrapport 2009: 5). 2.1 Falcks historie (1906 til november 2004) Falck har en historie, der rækker helt tilbage til 1906, hvor Sophus Falck stifter Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S, der skulle bekæmpe brande og vandskader. På beskriver Falck selv sin historie i en tidslinie. 6

7 Figur 2.1: Falcks 100-årige historie 3. oktober 1884: Sophus Falck deltager I redningsarbejdet I forbindelse med branden på Christiansborg Slot i København. 3. oktober 1906: Sophus Falck etablerer den første redningstjeneste i Danmark. 1907: Redningstjenesten får den første ambulance i Skandinavien. 1919: Falck etablerer sig for første gang udenfor København - i Odense. Senere fælger flere byer. 1922: Falck begynder brandbekæmpelse. 1930: Navnet Falck indføres sammen med logoet med fuglen. Det bliver muligt at tegne private abonnementer. 1947: Falcks ambulancefly tages i brug. 1956: Ved 50-års jubilæet bliver Falck en landsdækkende operator med 100 brandstationer i Danmark. 1963: Falck køber aktier i Zone-Redningskorpset, den største danske konkurrent. 1988: Falck-familien sælger Falck til Baltica, et dansk forsikringsselskab. 1993: Falck køber ISS Securitas, sikkerhedsafdelingen i det danske ISS Group. 1995: Falck børsnoteres på Københavns Fondsbørs 2000: Falck bliver til Group 4 Falck gennem en fusion med sikkerhedsselskabet Group : Group 4 Falck omorganiserer og opretter Redning og Sikkerhed i en ny afdeling. 2004: Group 4 Falck fusionerer med det britiske sikkerhedsfirma Securicor. Falck adskilles herfra og børsnoteres som et uafhængigt firma på Københavns Fondsbørs. 2005: Falck afnoteres fra Københavns Fondsbørs som følge af Nordic Capitals opkøb af aktierne. 3. oktober 2006: Falck fejrer sin 100 års fødselsdag I de fem år der har fulgt afnotereringen har Falck udvidet sine forretninger både indenfor forretningsområderne og geografisk. I dag er Falck repræsenteret I 23 lande og har fire forretningsområder. Kilde: Virksomheden ejes af Falck-familien indtil 1988 hvor den sælges til forsikringsselskabet Baltica. Falck køber i 1993 sikringsvirksomheden Securitas af ISS, børsnoteres på Københavns Fondsbørs i 1995 og fusionerer med Group 4 i 2000 for dermed at bliver verdens næststørste sikringskoncern, Group4Falck (Børsen, ). I 2002 opkøbes amerikanske Wackenhut Corp. Hvorefter medarbejderantallet på verdensplan stiger fra til og den samlede omsætning er 34,5 mia. kr. hvoraf sikkerhedsydelser udgør cirka 80 pct.. Blot to år senere, den 20. juli 2004, splittes koncernen, idet sikringsaktiviteterne fusionerer med Securicor med base i London (Group4Securicor eller G4S). Redningsaktiviteterne føres videre i Falck A/S med den nuværende adm. direktør Allan Søgaard i spidsen. Den 24. februar 2004 var Falck klar til en tilbagevenden til rødderne, den oprindelige kerneforretning med afsæt i de særlige Falck-værdier (Berlingske Tidende, ). 7

8 Den 26. maj 2004 kommer en aftale i stand om at frasælge Global Solutions Limited (GLS), der stod for aktiviteter indenfor fangetransport og den 7. juni offentliggøres et Børsprospekt, hvori det nye Falck præsenteres. Det er med prospektet, at den nuværende struktur med fire forretningsområder introduceres: Redning (Ambulancekørsel, patientbefordring og brandvæsen), Assistance (Autohjælp m.m.), Træning (Beredskaber til især off-shore industrien) og Sundhed (Genoptræning, fysioterapi m.m.). De to første er de traditionelle områder, hvor kompetencerne er blevet opbygget. Kompetencer der nu skal føres videre i de to nye forretningsområder. Den 19. november 2004 fremsatte Cidron A/S et købstilbud til Falck A/S aktionærer om at erhverve samtlige aktier af Falck A/S. Cidron er ejet af Cidron One LP som majoritetsaktionær (88 pct.) og investeringsfonden ATP Private Equity Partners I K/S (12 pct.). Investorer i Cidron One LP er Nordic Capital V LP og NC V Limited (Samlet betegnet som Nordic Capital). Den 23. februar 2005 afnoteres Falck A/S fra Københavns Fondsbørs. ATP, svenske Folksam og virksomhedens ledelse bliver medejere. Nordic Capital der nu ejer 70 pct. beskriver i købstilbudet, at de har identificeret en række særligt interessante udviklingsmulighed for Falck indenfor virksomhedens fire forretningsområder (Anbefalet købstilbud, 2004: 6). 2.2 Falck siden november 2004 Nordic Capitals målsætning om internationalisering og udvikling af Falck Holding A/S blev omtalt i denne hovedopgaves indledende afsnit. Det præciseres (min understregning): Udvikling af Assistance-aktiviteterne i Danmark dels gennem produktudvikling og dels gennem intensiveret samarbejde med partnere. Udrulning af eksisterende Assistance-koncepter til Norge og Sverige primært gennem intensiveret samarbejde med forsikringsselskaber og andre partnere. Udvikling af Emergency aktiviteterne i resten af Norden og Polen samt andre udvalgte europæiske lande for dermed at skabe den infrastruktur som påkræves for udvikling af Falcks unikke koncept i andre lande. Udvikling af nye rednings- og sikkerhedskurser samt rådgivning inden for Træning i Norden målrettet mod andre industrier end offshore branchen. Udrulning af eksisterende kurser og rådgivning inden for Træning uden for Nordsøen, i takt med udvindingen af nye offshore olieforekomster. Udvikling af Falcks initiativer inden for Sundhed i form af partnerskaber med det offentlige. Som finansiel stærk ejer og uden hensyntagen til mere kortsigtede resultatkonsekvenser ønsker Nordic Capital således at accelerere Falcks udvikling 8

9 gennem investeringer og akkvisitioner. Nordic Capital vil endvidere styrke bestyrelsen med personer fra sit internationale netværk, som vil være med til at accelerere Falcks strategi uden for Danmark. Umiddelbart ser det ud til, at Falck under kapitalfondens ejerskab har været en succes. Virksomheden har haft en gennemsnitlig vækst i omsætning på 13,3 pct. og en gennemsnitlig vækst i EBITA på 18 pct. de seneste tre år. Som det fremgår af tabel 2.1 har der været vækst i omsætningen indenfor alle fire forretningsområder. Den organiske vækst har i gennemsnit ligget på 7 pct. årligt i perioden og den gennemsnitlige overskudgrad på 8,8 pct. (Årsrapporter ). 2.3 De fire forretningsområder Falck driver forretning indenfor fire forretningsområder: Assistance, Redning, Healthcare og Træning. Dette afsnit er baseret på Årsrapporterne 2006 til 2009 samt Falck hjemmesider. og Figur 2.2: Oversigt over Falcks 4 forretningsområder Redning Assistance Healthcare Træning Ambulancetjeneste Patienttransport Brandslukning for kommuner Brandslukning for industrien Autohjælp Sundhedsordning Privat sygetransport Førstehjælpskurser Sikkerhedsprodukter Behandling Forebyggelse Psykologisk krisehjælp Rehabilitering efter ulykke Træning offshore og maritim Beredskabsplanlægning i industrien m.m. Udredning af patientforløb Absence Management Vikarformidling gennem ActiveCare og VikTeam Kilde: Årsrapporter

10 Redning og Assistance er Falcks kerneforretning både historisk da det var med disse aktiviteter, at virksomheden startede og økonomisk, da de udgør hhv. 43,6 pct. og 29,0 pct. af den samlede omsætning (Årsrapport 2009). Healthcare og Træning blev officielt introduceret som nye, selvstændige forretningsområder i børsprospektet fra Det forventedes, at de to nye aktiviteter skulle bygges på Falck eksisterende kompetencer, know-how og brand (Falck A/S Prospekt 2004: 6). Nedenfor gives et overblik over omsætningen og væksten indenfor de fire forretningsområder: Tabel 2.1: Omsætning fordelt på forretningsområde og år (mio. DKK) Andel i 2009 Redning % Assistance % Healthcare % Træning % Koncern i alt % EBITA i alt Kilde: (Årsrapport 2009:36) Tabel 2.2: Vækst i omsætningen fordelt på forretningsområde og år (Pct.) Redning 10,3% 13,1% 8,5% Assistance 7,5% 8,2% 5,5% Healthcare 112,4% 23,1% 0,2% Træning 2,0% 9,8% 10,8% Koncern i alt 16,5% 12,7% 6,6% Heraf organisk vækst 7,3% 9,3% 4,3% Kilde: (Årsrapport 2009:36) Tabel 2.3: Overskudsgrader fordelt på forretningsområde og år (Pct.) Redning 5,2% 2,0% n/a n/a Assistance 15,0% 14,6% n/a n/a Healthcare 4,3% 6,6% n/a n/a Træning 13,5% 14,8% n/a n/a Koncern i alt 9,6% 8,3% 9,1% 8,3% Kilde: (Årsrapport 2009:36). Falck Holding A/S oplyser ikke overskudsgrader fordelt på forretningsområder for 2009 og Det er en gennemgående udfordring for analysen, at mange regnskabs- og nøgletal ikke er fordelt på forretningsområder. Nedenfor gives et overblik over omsætning og overskudsgrad fordelt på lande. 10

11 Tabel 2.4: Omsætning fordelt på lande og år (mio. DKK) Andel 2009 Danmark % Norden % Europa i øvrigt % Resten af verden % Koncernen i alt % Kilde: (Årsrapport 2009:40) Tabel 2.5: Vækst i omsætningen fordelt på lande og år (Pct.) Danmark 14,8% 8,4% 2,4% Norden 13,9% 15,3% 20,9% Europa i øvrigt 7,0% 28,9% 51,4% Resten af verden 73,2% 31,6% -39,8% Koncernen i alt 16,5% 12,7% 6,6% Heraf organisk vækst 7,3% 9,3% 4,3% Kilde: (Årsrapport 2009:40) Tabel 2.6: Overskudsgrad fordelt på lande og år (Pct.) Danmark 8,0% 9,4% 9,0% 9,1% Norden 10,8% 5,8% 4,2% 3,2% Europa i øvrigt 6,0% 12,0% 9,1% 15,0% Resten af verden n/a n/a 19,1% 23,2% Koncernen i alt 8,3% 9,1% 8,3% 9,6% Kilde: (Årsrapport 2009:40) Redning Falck varetager ambulancetjeneste (inklusive præhospital behandling), patientbefordring, brandslukning og andre redningsrelaterede opgaver for myndigheder. Forretningsområdet er organiseret i tre divisioner: Redning DK, Redning International og International Brandslukning. Falck er den største private ambulanceoperatør i Europa og det største private brandvæsen i verden Ambulance 11

12 I syv lande (Se Figur 2.3) betjener Falck befolkningen med ambulancekørsel i tæt samarbejde med myndighederne. Falck er det eneste selskab i Europa, der forestår ambulancekørsel i flere lande. 900 ambulancer kører op mod en million akutte ture om året. I Danmark varetager Falck 85 pct. af ambulancedriften. Sverige og Polen kom til i 90 erne, Belgien, Norge og Finland i begyndelsen af årtusindeskiftet og i 2006 udbød man i Slovakiet den slovakiske ambulancetjeneste, hvorefter Falck blev den største private operatør. I Slovakiet, Sverige, Polen og Belgien er Falck den største private ambulanceoperatør. Ambulanceaktiviteterne i Norge og Finland er i øjeblikket ikke så omfattende, men her forventer Falck vækst i de kommende år Brandberedskab I Danmark har Falck slukket brande siden 1920 erne og er i dag den dominerende operatør. Falck driver også industribrandvæsener i Spanien, og det er Falcks ambition at udvikle brandområdet yderligere uden for Danmarks grænser. Falck har med oprettelsen af divisionen Emergency Medical Services i sommeren 2009 sat yderligere fokus på de udenlandske aktiviteter i form af deltagelse i udbud inden for ambulancetjeneste, brand og serviceydelser i lufthavne. Initiativet har ført til oprettelse af selskaber i flere nye lande. Emergency Medical Services er Falcks spydspids, der skal muliggøre deltagelse i forventede udbud i de kommende år (Årsrapport 2009: 18) Assistance Falcks forretningsområde, Assistance, er hovedsaglige baseret på abonnementsordninger med både privat- og erhvervskunder. Falcks assistancevirksomhed finder sted i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland. I alle lande drejer det sig først og fremmest om bilister, biler og hjemmet. Med autoassistance tilbyder Falck sine kunder et net af nationale og lokale assistanceselskaber som samarbejdspartnere der kan yde assistance i hele Europa. Derudover tilbydes serviceeftersyn, sikkerhedsudstyr til bilen, fysisk og psykisk behandling efter et eventuelt uheld samt juridisk bistand, hvis der opstår uoverensstemmelser med en eventuel modpart eller forsikringsselskabet. Andre services under indenfor Assistance er: En sundhedsordning, hvor virksomheder sikrer deres medarbejdere adgang til tværfaglig behandling, hvis de rammes af fysiske eller psykiske problemer. Kørsel til og fra hospitalsbehandling og specialbehandling. Førstehjælpskurser til privatkunder og virksomheder. Sikkerhedsprodukter som røgalarmer, pulverslukkere, brandtæpper, hjertestartere og førstehjælpskasser. 12

13 Hvis en bolig eller en erhvervsbygning bliver skadet af brand, eksplosioner, oversvømmelse, stærk blæst eller indbrud, står Falck for afdækning, pumpearbejde eller andet redningsarbejde. Sikkerhedstjek af bolig eller erhvervsbygning. Til erhvervskunder udarbejder Falck en systematisk plan for, hvem der skal gøre hvad og hvornår, hvis uheldet er ude. Rejseforsikring er familien sikret, hvis bagagen bliver stjålet på ferien, eller kunden er nødt til at rejse hjem fra ferie, fordi et familiemedlem er blevet pludselig sygt Healthcare Falck Healthcare er et ene af Falcks to nye forretningsområder. Falck Healthcare er Danmarks største private udbyder af sundhedsydelser og har de seneste år udvidet sine aktiviteter i Sverige, Norge og Polen. Aktiviteterne indenfor dette område omfatter: Behandling Forebyggelse Psykologisk krisehjælp Rehabilitering efter ulykke Udredning af patientforløb Absence Management Vikarformidling gennem ActiveCare og VikTeam Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ydes både gennem private abonnementer, pensionsselskaber, arbejdspladser og i offentligt regi Træning Falck har benyttet sin ekspertise indenfor redning og sikkerhed til at afvikle rednings- og sikkerhedskurser til især offshoreindustrien, den maritime sektor den kemiske industri og forsvaret. Træningsaktiviteterne markedsføres under navnet Falck Nutec. Falck har etableret træningscentre i Norge, England, Skotland, Danmark, Holland, Malaysia, Brasilien og Trinidad & Tobago. Falck Nutec vil fortsat bidrage til at udbrede de meget høje sikkerhedsstandarder fra Nordsøområdet til resten af verden. Falck Nutec følger de internationale standarder OLF, OPITO og NOGEPA. Aktiviteterne består af (Børsprospekt 2004: 44f): 13

14 Beredskabsplanlægning. Virksomheder trænes og uddannes til at etablere beredskab i tilfælde af brand og andre ulykker. Rednings- og sikkerhedskurser til bl.a. offshore-industrien, den maritime sektor, kemisk industri, flyindustrien og forsvaret Rådgivning. Kurser i Risk Management Falcks trænings- og sikkerhedsaktiviteter er i dag repræsenteret på fem kontinenter, i 15 lande og med i alt 27 træningscentre rettet mod offshoreindustrien og 7 centre til særlig brandtræning i Holland for virksomheder (Årsrapport 2009: 30). I januar 2010 købte Falck en minoritetsandel i et træningscenter i Indonesien, der er akkrediteret af OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organisation). De nye centre er placeret tæt på olieog gasfelter for at kunne servicere kunder blandt de internationale olie- og gasselskaber samt relaterede serviceselskaber (Årsrapport 2009: 29f). 2.4 Falck i verden Det var et væsentligt element i Falcks strategiske satsning fra 2005, at fremtidig vækst skal ske på internationale markeder. Det er det fortsat, hvilket også konsekvent kommer til udtryk i de indledende afsnit i årsrapporternes ledelsesberetninger i 2007, 2008 og 2009, bl.a.: Falcks internationale ekspansion fortsatte som planlagt i Ved årets slutning havde Falck aktiviteter i 23 lande på fem kontinenter mod 20 lande et år tidligere. I 2009 fortsatte Falck udbredelsen af ydelser inden for samtlige forretningsområder - Assistance, Redning, Healthcare og Træning (Årsrapport 2009: 3) Året før 2008 voksede antallet af lande med Falcks tilstedeværelse med 6 - fra 14 til 20. Omsætningsvæksten på de internationale marked følger dog ikke med i samme hast. Den danske del af omsætningen udgjorde i ,5 pct. mod 71,9 pct. i Den nordiske del 16,4 pct., den europæiske del i øvrigt 13,8 pct. og øvrige lande 4,4 pct. (Årsrapport 2009: 42; Se også tabel 2.4 og 2.5). 14

15 Figur 2.3: Fordelingen af ansatte på de forskellige lande Ambulance Brand Assistance Healthcare Træning I alt Danmark Danmark X X x x X Norden Sverige X X x x X Norge X X x x Finland - X x Europa Polen X X - x Slovakiet X X - x Holland - X - - X 418 Spanien - X Belgien X X Rumænien - X UK X 90 Estland - - x Tyskland X n/a Øvrige USA X 268 Brasilien X 82 Malaysia X 75 Rusland X n/a Nigeria X 46 Forenede x X 46 Arabiske Emirater Trinidad X 30 Thailand X 8 Vietnam X 5 Singapore X 4 I alt Kilde: (Årsrapport 2009: 4f) Egen tilvirkning. Tabellen giver et overblik over, i hvilke lande de forskellige forretningsområder er repræsenteret. Et x markerer, at her er Falck aktiv indenfor et forretningsområde. Oplysning om antal ansatte fordelt på forretningsområderne i de tilfælde hvor der er mere end et - er ikke umiddelbart tilgængelige. Den internationale ekspansion udenfor Europa er med undtagelse af De Forenede Arabiske Emirater, hvor Falck er på markedet for Healthcare - alene baseret på aktiviteter indenfor Træning og i nogle tilfælde med ganske få, lokale medarbejdere. Man skal altså være opmærksom på, at den lovprisning af Falcks succes med international ekspansion som adm. direktør Allan Søgaard Larsen og Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen indleder ledelsesberetningen med, dækker over en noget spinkel tilstedeværelse i nogle af landene lande. 15

16 Figur 2.4: Falcks internationalisering i forenklet form Redning Ambulance Brand off. Brand privat Assistance Healthcare Træning Danmark Staus quo Staus quo - Status quo Vækst Vækst Norden Vækst - - Vækst Vækst Vækst Europa Vækst - Vækst - - Vækst Verden - - Vækst - - Vækst Kilde: Egen tilvirkning. Falck offentliggør ikke omsætningstal fordelt på forretningsområde og land. Hensigten med figur 2.4 er at skabe et enkelt overblik over Falcks planer med international vækst. Den kan opsummeres i følgende punkter: Danmark Muligheder for vækst indenfor de traditionelle forretningsområder (Redning og Assistance) i Danmark er udtømte. Et forretningsområde med større potentiale (Healthcare) introduceres. Norden I Norden er der åbnet for private operatører indenfor ambulancekørsel. Her implementeres platformstrategien, hvor image og infrastruktur baner vejen for Healthcare. Europa I Europa halter de offentlige myndigheder efter, når det gælder privatisering af ambulancekørsel. Falck er med hvor der åbnes (Belgien, Polen og Slovakiet) og håber på, at flere lande følger. Der er ikke et marked for offentlig brandbekæmpelse, så Falcks ressourcer og kompetencer indenfor brandbekæmpelse og håndtering af nødsituationer kanaliseres over i industriel brandbekæmpelse og endnu et nyt forretningsområde - Træning. Verden Det er indenfor Træning, at Falcks internationale vækst - ud over Europa finder sted. 16

17 2.5 Ejerforhold, organisation og ledelse Falck Holdings A/S har en nominel aktiekapital på DKK fordelt på aktier med en værdi på 0,50 DKK hver. (www.falck.com Financials). Figur 2.4: Aktionærer i Falck Holding A/S Aktionærer Aktiekapitel Andel i pct. (Nom. DKK) Nordic Capital (Falck L.P.) ,50 71,91 ATP Private Equity Partners I K/S ,00 10,46 Folksam Ömsesidig Sakförsäkring ,00 4,79 Bestyrelse, direktion og ledelse ,00 11,75 Medarbejdere ,50 1,09 I alt ,00 100,00 Kilde: - Financials Koncernledelsen, bestående af Allan Søgaard Larsen og Morten R. Pedersen blev, i forbindelse med Nordic Capitals køb af Falck, tilbudt at købe aktier svarende til den bonus, de fik tildelt i forbindelse med selve salget. Det samme gælder flere andre ledende medarbejdere dog i mindre omfang. ATP var medaktionær fra starten ved købet i februar Det svenske forsikringsselskab Folksam blev inviteret med umiddelbart efter i maj Da Falck fejrede 100 års jubilæum i 2006 fik medarbejdere aktier til samlet regnskabsmæssig værdi af 21 mio. DKK (Årsrapport 2006: 7). Bestyrelsesformand i Falck er Lars Nørby Johansen var tidligere koncernchef i Group 4 Falck og bestrider andre væsentlige bestyrelsesposter. Den øvrige bestyrelse består af Johannes Due, administrerende direktør i Sygeforsikringen danmark, Kim Gulstad, Director i NC Advisory A/S, Bo Söderberg Partner i NC Advisory AB samt tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (Årsrapport 2009: 118). 17

18 3. Strategisk analyse Dette kapitel indledes med en oversigt over Falcks officielle forretningsmodel og strategiske mål. Dernæst perspektiveres kort med fokus på, hvilke forhold der skal være opmærksomhed på i den strategiske analyse. 3.1 Falcks officielle forretningsmodel samt finansielle og strategiske mål Falcks forretningsmodel Falcks vision og mission blev beskrevet indledningsvist i dette kapitel. Den tilhørende forretningsmodel der blev lagt frem i børsprospektet den 7. juni 2004 og man kan konstatere på baggrund at årsrapporterne, at den fortsat er gældende i dag: The services Falck provides and the core of the way the organisation thinks and operates are based on a unique business model developed in an ongoing process since the inception of the Company almost a hundred years ago. The business model contains three key elements: infrastructure, competencies and the corporate brand. Figur 3.1: Falcks forretningsmodel Infrastruktur Kompetencer Brand Stationsnetværk Akut indsats og behandling Tillid (Falck Prospekt 2004: 37). Alarmcentraler Netværk af behandlere og terapeuter Beredskabsledelse Offentlig-Privat- Samarbejde (OPP) Tryghed Troværdighed Franchisenetværk Kilde: Falck Prospekt 2004: 37. Leverage (Evnen til at udnytte viden og know how fra ét forretningsområde til at drive forretning på et andet) De tre elementer udgør, ifølge Falck, en unik kombination: 18

19 Infrastruktur Infrastrukturen omfatter et betydeligt stationsnetværk med egne ansatte, ambulancer, brandsluknings- og autohjælpskøretøjer samt et tilsvarende omfattende vagtcentralnetværk bestående af call centre med moderne IT til håndtering af såvel planlægbare som akutte hændelser. Endvidere omfatter infrastrukturen en række moderne træningscentre og består på sundhedsområdet af et netværk af behandlere, herunder fysioterapeuter, psykologer, læger, sygeplejersker, kiropraktorer, massører og sundhedsplejersker. Kompetencer Kompetencer omfatter en betydelig portefølje af serviceydelser kombineret med en særdeles kompetent medarbejderstab. Herudover omfatter kompetencerne knowhow om kundeforhold, markedsforhold og partnerskaber samt evnen til at krydssælge og sammensætte serviceydelser i samlede løsninger til såvel erhvervsvirksomheder som offentlige institutioner og private brugere. Image Det sidste element i forretningsmodellen er Falcks stærke image, som på det danske marked er udviklet gennem mere end 100 år, og som grundlæggende stammer fra den store redningsportefølje, der giver Falck en helt unik position hos borgerne. Falck bliver primært vurderet som en virksomhed, der yder god service samtidig med, at medarbejderne er dygtige og velkvalificerede. (Falcks Børsprospekt 2004: 38; Falcks Årsrapport 2008: 42) Falck oplyser (i 2004), at koncernen med udgangspunkt i forretningsmodellen og kompetencerne i de kommende år vil søge at sprede sine aktiviteter til flere forretningsområder i lande, hvor Falck allerede er til stede, samt - primært via virksomhedsopkøb eller partnerskaber - at etablere sig i nye lande Falcks finansielle og strategiske mål 1. Overordnet målsætning om vækst Falcks hovedmål de seneste 5½ år har konsekvent været at opnå vækst. Hovedsagligt gennem udvidelse af aktiviteterne udenfor Danmarks grænser. Således formuleret i ledelsesberetningen: I de kommende år vil vi forfølge såvel vores vision som vores kommercielle mål i stadigt flere områder af verden gennem både organisk vækst og opkøb. Vi vil både etablere os i nye lande og bruge platformen i vores eksisterende geografier til opbygning af nye aktiviteter (Falck Årsrapport 2008: 3). 19

20 Forventningerne til 2009 var en samlet omsætning i niveauet 7,5 mia. DKK (Svarende til en vækst på 6,6 pct.), en organisk vækst i niveau 6-7 pct. og en overskudsgrad i niveauet 9 pct. efter påvirkningen af de i 2008 tilkøbte virksomheder (Årsrapport 2008: 37). Forventningerne til samlet omsætning og overskudsgrad blev indfriet mens den realiserede organiske vækst kun nåede 4,3 pct. (Årsrapport 2009). I lyset af finanskrise og planerne om børsnotering blev der formuleret mindre konkrete forventninger til vækst for 2010: Uagtet at den internationale økonomiske situation fortsat er udfordrende for visse af vores ydelser, forventes koncernens vækst i omsætning i 2010, inklusiv den positive effekt fra akkvisitioner foretaget i 2009, at overstige den opnåede vækst i Den i 2009 opnåede fremgang i overskudsgraden forventes at fortsætte i 2010, dog med en lavere stigningstakt. (Årsrapport ) 3. Vækst gennem diversifikation Beslutningen om at diversificere ud i yderligere to forretningsområder (Healthcare og Træning) skal også ses som en del af vækststrategien. 4. Vækst gennem internationalisering Det er værd at bemærke, at Falcks børsprospekt fra juni 2004 annoncerer virksomheden som én af Nordeuropas førende organisationer indenfor forebyggelse, beredskab i nødsituationer og ulykker (Børsprospekt 2004: 36), hvorimod Falck i dag understreger sine ambitioner om være en betydelig international spiller på området. I marts 2008 var målsætningen, at halvdelen af den samlede omsætning i 2010 skulle komme fra udenlandske aktiviteter, men at manglen på interessante opkøbsemner betød, at væksten i høj grad måtte komme fra organisk vækst (Falck må satse på egen vækst i udlandet, Børsen, ). 5. Organisk vækst eller vækst gennem opkøb? Overordnet ønsker Falck at indfri sine vækstambitioner gennem både opkøb og organisk vækst. Mellem halvdelen og 2/3 af væksten i årene 2006 til 2009 kommer fra organisk vækst (Se tabel 2.2 ovenfor). 6. Hvordan udrulles Falcks forretningsmodel i udlandet? Falcks forretningsmodel tilsiger, at virksomheden skal benytte en platformstrategi på nye geografiske markeder, hvor den unikke kombination af infrastruktur, kompetencer og brand skal udrulles. 20

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag...

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag... Fra Dansikring til Securitas Historien bag... Securitas AB 51 lande, 300.000 medarbejdere Nu sker det! Fra Dansikring til Securitas Dansikring blev stiftet i 1980 og har siden 1989 været en del af verdens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin målsætning fra aim2002

ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin målsætning fra aim2002 ISS-International Service System A/S Pressemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 23/99 3. juni 1999 ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

CASA Væksthistorie og ambitioner

CASA Væksthistorie og ambitioner CASA Væksthistorie og ambitioner 2 CV Michael Mortensen Iværksætter Udvikler Aktionær Tømrer Byggemand Netværker Horsensianer Bestyrelsesmedlem 3 CASAs historie CASA er historien om en 13-årig dreng med

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere