Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Falck Holding A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Falck Holding A/S"

Transkript

1 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Falck Holding A/S Hovedopgave, HD (Regnskab) - August 2010 Lasse Repsholt 1

2 1. Indledning Virksomhedsbeskrivelse af Falck Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budget Værdiansættelse af Falck Holding A/S Konklusion Bilag 1: Noter til det reformulerede regnskab Bilag 2: Budgetforudsætninger Bilag 3: Falck 2006 til 2009 i hovedtræk Litteraturliste

3 1. Indledning 1.1 Nordic Capital køber Falck A/S Siden 2005 har Falck Holding A/S (Falck) været ejet af kapitalfonden Nordic Capital, hvis erklærede målsætning siden købet har været: at videreudvikle Falck i samarbejde med den nuværende ledelse i forlængelse af Selskabets hidtidige strategi for de fire forskellige forretningsområder. I forlængelse af den nuværende strategi har Nordic Capital identificeret en række særlig interessante udviklingsmuligheder for Falck. (Købstilbud, 2004) Dernæst beskriver Nordic Capital en internationaliseringsstrategi, hvor Falcks unikke koncept med større fart ønskes udrullet i andre lande. Nordic Capital meddeler endvidere: Som finansiel stærk ejer og uden hensyntagen til mere kortsigtede resultatkonsekvenser ønsker Nordic Capital således at accelerere Falcks udvikling gennem investeringer og akkvisitioner. Nordic Capital vil endvidere styrke bestyrelsen med personer fra sit internationale netværk, som vil være med til at accelerere Falcks strategi uden for Danmark (Købstilbud, 2004). Siden har der været tilbagevendende spekulationer om Falcks børsnotering (Falck har fuld fart mod Fondsbørsen, Børsen ; Finansuro udskyder salg af Falck-koncernen, Børsen ) og efter 5 års ejerskab - den 17. december meddeler Falck, at hovedaktionærerne Nordic Capital og ATP Private Equity Partner ønsker at sælge Falck Holding A/S ved en børsnotering. Det oplyses, at beslutningen er taget på baggrund af Falcks meget positive udvikling siden selskabet blev købt i Falck har vist stærk vækst og fremgang i indtjeningen. I overensstemmelse med ejernes og ledelsens strategi for fem år siden har selskabet udvidet sine internationale aktiviteter betydeligt, og Falck har i dag aktiviteter i mere end 20 lande verden over. En række nye assistanceydelser er blevet introduceret i Danmark og på andre markeder. Desuden er opbygget to nye fokuserede forretningsenheder Healthcare og Training som i dag udgør en væsentlig del af koncernen. (Falck Pressemeddelelse, 17. december 2009). 3

4 I skrivende stund har Nordic Capital ejet Falck i cirka 5½ år. Den annoncerede børsnotering er blevet udskudt officielt pga. de volatile finansmarkeder (Skræmte Falck-ejere afblæser børsnotering, Børsen: ) 1.2 Hovedopgavens problemstilling Med denne hovedopgave ønskes følgende tre spørgsmål besvaret: 1) Hvilke resultater har Falck Holding A/S foreløbig nået med den skitserede strategi? 2) Hvilket potentiale har strategien fremadrettet? 3) Hvad er den aktuelle ( ) værdi af Falcks egenkapital? Spørgsmålene vil blive besvaret ved hjælp af dels en strategisk analyse af virksomheden og dels en finansiel værdiansættelse baseret på historiske regnskabsdata og forventningerne til virksomhedens fremtidige, strategiske og finansielle udvikling. 1.3 Perspektiv Som nævnt indledningsvist forventes det, at Nordic Capital vil børsnotere Falck. Formålet med denne opgave er fra et investorperspektiv at vurdere virksomhedens værdi. Modsætningsvis behandles problemstillingen ikke fra de nuværende ejeres perspektiv. Det vil sige spørgsmål som Falcks position i forhold til andre investeringsemner, timingen af børsnoteringen eller alternative frasalgsmuligheder (finansielt eller industrielt salg) vil ikke blive behandlet. Kapitalfondens ejerskab af Falck vil dog blive behandlet i det omfang, det har betydning for fastlæggelsen af virksomhedens strategi og evne til at forfølge den. Blandt andet med fokus på de strategiske arbejdsbetingelser som hhv. kapitalfondsejet selskab og børsnoteret selskab (Falck forgylder sine nye ejere, Børsen ; Falck nød godt af sin børspause, Politiken ). 1.4 Kilder og metoder Kilder Hovedopgaven vil blive baseret på eksterne, offentliggjorte tal og oplysninger. Med andre ord data, der står til rådighed for enhver ekstern analytiker: Materiale fra Falck Holding A/S 4

5 - Årsrapporter 2006 til Pressemeddelelser og nyheder - og - Falcks medarbejderblad, Falck Nyt (Fra 2010 Hjælp ). Materiale fra dagspressen og fagpressen - Nyhedsartikler fra dagspressen (Hovedsagligt Børsen, Berlingske Tidende og Jyllandsposten) - Artikler fra fagpressen (www.beredskabsinfo.dk og Statistik - Danmarks Statistik I forbindelse med årsrapporterne er det væsentligt at være opmærksom på, at Falck ikke differentierer alle regnskabsoplysninger på forretningsområde niveau. Mange regnskabstal og resultatmål er derfor kun tilgængelige på koncernniveau. Da Falck på sit felt er en enestående virksomhed, medfører det, at der er begrænset mulighed for benchmarking med andre virksomheder konkurrenter Teori og metoder Et fremherskende synspunkt i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder er, at analytikeren (F.eks. som her, en investor) bør tage både finansielle og ikke-finansielle værdidrivere i betragtning. I hovedopgaven vil en historisk regnskabsanalyse suppleres med en strategisk analyse, der igen kan danne udgangspunkt for estimater af fremtidige ikke-finansielle værdidrivere og deres konsekvenser for fremtidige finansielle værdidrivere - den såkaldte fundamentalanalyse (Elling & Sørensen, 2004: 18; Petersen & Plenborg, 2005: 36f; Penman, 2007: 85). Den strategiske analyse baseres på de gængse modeller indenfor strategisk analyse (Se afsnit 3.2). Til værdiansættelsen benyttes en cash flow model, hvor de tilbagediskonterede værdier af hhv. 1) fremtidige cash flows i budgetperioden og 2) en terminalværdi der repræsenterer virksomhedens værdi ud over budgetperioden, antages at udgøre virksomhedens værdi i dag (Den to-periodiske dividendemodel). Modellen forudsætter estimater af fremtidig rentabilitet, vækst og risiko data der jf. ovenstående tilvejebringes vha. fundamentalanalysen (Petersen & Plenborg, 2005: 25ff). 5

6 2. Virksomhedsbeskrivelse af Falck Falck er en international rednings- og servicevirksomhed med en årlig omsætning på 7,5 mia. kr. og ansatte fordelt på fire forretningsområder i 23 lande (Årsregnskab 2009). Falcks mission i dag ligger ikke langt fra den Sophus Falck oprindeligt formulerede: At arbejde for at forebygge ulykker, sygdom, og nødsituationer; at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent; samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. og visionen (Falck Årsrapport 2009: 5) Virksomhedens forretningsmæssige fremskridt tager deres udgangspunkt i vores grundlæggende vision gennem mere end 100 år: Falck hjælper mennesker gennem mennesker. Vi er sammen om et stærkt fælles ønske om at hjælpe empatisk og handlekraftigt. Falck er kombinationen af den stærke ånd, som man ellers kun finder i frivillige hjælpeorganisationer, og den målrettethed, som findes i effektive kommercielle organisationer. Denne unikke kombination vil vi i 2010 og årene derefter fastholde i vores stræben efter at opfylde både vores vision og vores forretningsmæssige mål i de samfund, vi betjener rundt om i verden. I det følgende gives en kort introduktion til virksomheden Falck, således: 2.1 Falcks historie (1906 til november 2004) 2.2 Falck efter Nordic Capitals købstilbud (November 2004 til nu) 2.3 De fire forretningsområder 2.4 Falck i Verden 2.5 Ejerforhold, organisation og ledelse (Falck Årsrapport 2009: 5). 2.1 Falcks historie (1906 til november 2004) Falck har en historie, der rækker helt tilbage til 1906, hvor Sophus Falck stifter Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S, der skulle bekæmpe brande og vandskader. På beskriver Falck selv sin historie i en tidslinie. 6

7 Figur 2.1: Falcks 100-årige historie 3. oktober 1884: Sophus Falck deltager I redningsarbejdet I forbindelse med branden på Christiansborg Slot i København. 3. oktober 1906: Sophus Falck etablerer den første redningstjeneste i Danmark. 1907: Redningstjenesten får den første ambulance i Skandinavien. 1919: Falck etablerer sig for første gang udenfor København - i Odense. Senere fælger flere byer. 1922: Falck begynder brandbekæmpelse. 1930: Navnet Falck indføres sammen med logoet med fuglen. Det bliver muligt at tegne private abonnementer. 1947: Falcks ambulancefly tages i brug. 1956: Ved 50-års jubilæet bliver Falck en landsdækkende operator med 100 brandstationer i Danmark. 1963: Falck køber aktier i Zone-Redningskorpset, den største danske konkurrent. 1988: Falck-familien sælger Falck til Baltica, et dansk forsikringsselskab. 1993: Falck køber ISS Securitas, sikkerhedsafdelingen i det danske ISS Group. 1995: Falck børsnoteres på Københavns Fondsbørs 2000: Falck bliver til Group 4 Falck gennem en fusion med sikkerhedsselskabet Group : Group 4 Falck omorganiserer og opretter Redning og Sikkerhed i en ny afdeling. 2004: Group 4 Falck fusionerer med det britiske sikkerhedsfirma Securicor. Falck adskilles herfra og børsnoteres som et uafhængigt firma på Københavns Fondsbørs. 2005: Falck afnoteres fra Københavns Fondsbørs som følge af Nordic Capitals opkøb af aktierne. 3. oktober 2006: Falck fejrer sin 100 års fødselsdag I de fem år der har fulgt afnotereringen har Falck udvidet sine forretninger både indenfor forretningsområderne og geografisk. I dag er Falck repræsenteret I 23 lande og har fire forretningsområder. Kilde: Virksomheden ejes af Falck-familien indtil 1988 hvor den sælges til forsikringsselskabet Baltica. Falck køber i 1993 sikringsvirksomheden Securitas af ISS, børsnoteres på Københavns Fondsbørs i 1995 og fusionerer med Group 4 i 2000 for dermed at bliver verdens næststørste sikringskoncern, Group4Falck (Børsen, ). I 2002 opkøbes amerikanske Wackenhut Corp. Hvorefter medarbejderantallet på verdensplan stiger fra til og den samlede omsætning er 34,5 mia. kr. hvoraf sikkerhedsydelser udgør cirka 80 pct.. Blot to år senere, den 20. juli 2004, splittes koncernen, idet sikringsaktiviteterne fusionerer med Securicor med base i London (Group4Securicor eller G4S). Redningsaktiviteterne føres videre i Falck A/S med den nuværende adm. direktør Allan Søgaard i spidsen. Den 24. februar 2004 var Falck klar til en tilbagevenden til rødderne, den oprindelige kerneforretning med afsæt i de særlige Falck-værdier (Berlingske Tidende, ). 7

8 Den 26. maj 2004 kommer en aftale i stand om at frasælge Global Solutions Limited (GLS), der stod for aktiviteter indenfor fangetransport og den 7. juni offentliggøres et Børsprospekt, hvori det nye Falck præsenteres. Det er med prospektet, at den nuværende struktur med fire forretningsområder introduceres: Redning (Ambulancekørsel, patientbefordring og brandvæsen), Assistance (Autohjælp m.m.), Træning (Beredskaber til især off-shore industrien) og Sundhed (Genoptræning, fysioterapi m.m.). De to første er de traditionelle områder, hvor kompetencerne er blevet opbygget. Kompetencer der nu skal føres videre i de to nye forretningsområder. Den 19. november 2004 fremsatte Cidron A/S et købstilbud til Falck A/S aktionærer om at erhverve samtlige aktier af Falck A/S. Cidron er ejet af Cidron One LP som majoritetsaktionær (88 pct.) og investeringsfonden ATP Private Equity Partners I K/S (12 pct.). Investorer i Cidron One LP er Nordic Capital V LP og NC V Limited (Samlet betegnet som Nordic Capital). Den 23. februar 2005 afnoteres Falck A/S fra Københavns Fondsbørs. ATP, svenske Folksam og virksomhedens ledelse bliver medejere. Nordic Capital der nu ejer 70 pct. beskriver i købstilbudet, at de har identificeret en række særligt interessante udviklingsmulighed for Falck indenfor virksomhedens fire forretningsområder (Anbefalet købstilbud, 2004: 6). 2.2 Falck siden november 2004 Nordic Capitals målsætning om internationalisering og udvikling af Falck Holding A/S blev omtalt i denne hovedopgaves indledende afsnit. Det præciseres (min understregning): Udvikling af Assistance-aktiviteterne i Danmark dels gennem produktudvikling og dels gennem intensiveret samarbejde med partnere. Udrulning af eksisterende Assistance-koncepter til Norge og Sverige primært gennem intensiveret samarbejde med forsikringsselskaber og andre partnere. Udvikling af Emergency aktiviteterne i resten af Norden og Polen samt andre udvalgte europæiske lande for dermed at skabe den infrastruktur som påkræves for udvikling af Falcks unikke koncept i andre lande. Udvikling af nye rednings- og sikkerhedskurser samt rådgivning inden for Træning i Norden målrettet mod andre industrier end offshore branchen. Udrulning af eksisterende kurser og rådgivning inden for Træning uden for Nordsøen, i takt med udvindingen af nye offshore olieforekomster. Udvikling af Falcks initiativer inden for Sundhed i form af partnerskaber med det offentlige. Som finansiel stærk ejer og uden hensyntagen til mere kortsigtede resultatkonsekvenser ønsker Nordic Capital således at accelerere Falcks udvikling 8

9 gennem investeringer og akkvisitioner. Nordic Capital vil endvidere styrke bestyrelsen med personer fra sit internationale netværk, som vil være med til at accelerere Falcks strategi uden for Danmark. Umiddelbart ser det ud til, at Falck under kapitalfondens ejerskab har været en succes. Virksomheden har haft en gennemsnitlig vækst i omsætning på 13,3 pct. og en gennemsnitlig vækst i EBITA på 18 pct. de seneste tre år. Som det fremgår af tabel 2.1 har der været vækst i omsætningen indenfor alle fire forretningsområder. Den organiske vækst har i gennemsnit ligget på 7 pct. årligt i perioden og den gennemsnitlige overskudgrad på 8,8 pct. (Årsrapporter ). 2.3 De fire forretningsområder Falck driver forretning indenfor fire forretningsområder: Assistance, Redning, Healthcare og Træning. Dette afsnit er baseret på Årsrapporterne 2006 til 2009 samt Falck hjemmesider. og Figur 2.2: Oversigt over Falcks 4 forretningsområder Redning Assistance Healthcare Træning Ambulancetjeneste Patienttransport Brandslukning for kommuner Brandslukning for industrien Autohjælp Sundhedsordning Privat sygetransport Førstehjælpskurser Sikkerhedsprodukter Behandling Forebyggelse Psykologisk krisehjælp Rehabilitering efter ulykke Træning offshore og maritim Beredskabsplanlægning i industrien m.m. Udredning af patientforløb Absence Management Vikarformidling gennem ActiveCare og VikTeam Kilde: Årsrapporter

10 Redning og Assistance er Falcks kerneforretning både historisk da det var med disse aktiviteter, at virksomheden startede og økonomisk, da de udgør hhv. 43,6 pct. og 29,0 pct. af den samlede omsætning (Årsrapport 2009). Healthcare og Træning blev officielt introduceret som nye, selvstændige forretningsområder i børsprospektet fra Det forventedes, at de to nye aktiviteter skulle bygges på Falck eksisterende kompetencer, know-how og brand (Falck A/S Prospekt 2004: 6). Nedenfor gives et overblik over omsætningen og væksten indenfor de fire forretningsområder: Tabel 2.1: Omsætning fordelt på forretningsområde og år (mio. DKK) Andel i 2009 Redning % Assistance % Healthcare % Træning % Koncern i alt % EBITA i alt Kilde: (Årsrapport 2009:36) Tabel 2.2: Vækst i omsætningen fordelt på forretningsområde og år (Pct.) Redning 10,3% 13,1% 8,5% Assistance 7,5% 8,2% 5,5% Healthcare 112,4% 23,1% 0,2% Træning 2,0% 9,8% 10,8% Koncern i alt 16,5% 12,7% 6,6% Heraf organisk vækst 7,3% 9,3% 4,3% Kilde: (Årsrapport 2009:36) Tabel 2.3: Overskudsgrader fordelt på forretningsområde og år (Pct.) Redning 5,2% 2,0% n/a n/a Assistance 15,0% 14,6% n/a n/a Healthcare 4,3% 6,6% n/a n/a Træning 13,5% 14,8% n/a n/a Koncern i alt 9,6% 8,3% 9,1% 8,3% Kilde: (Årsrapport 2009:36). Falck Holding A/S oplyser ikke overskudsgrader fordelt på forretningsområder for 2009 og Det er en gennemgående udfordring for analysen, at mange regnskabs- og nøgletal ikke er fordelt på forretningsområder. Nedenfor gives et overblik over omsætning og overskudsgrad fordelt på lande. 10

11 Tabel 2.4: Omsætning fordelt på lande og år (mio. DKK) Andel 2009 Danmark % Norden % Europa i øvrigt % Resten af verden % Koncernen i alt % Kilde: (Årsrapport 2009:40) Tabel 2.5: Vækst i omsætningen fordelt på lande og år (Pct.) Danmark 14,8% 8,4% 2,4% Norden 13,9% 15,3% 20,9% Europa i øvrigt 7,0% 28,9% 51,4% Resten af verden 73,2% 31,6% -39,8% Koncernen i alt 16,5% 12,7% 6,6% Heraf organisk vækst 7,3% 9,3% 4,3% Kilde: (Årsrapport 2009:40) Tabel 2.6: Overskudsgrad fordelt på lande og år (Pct.) Danmark 8,0% 9,4% 9,0% 9,1% Norden 10,8% 5,8% 4,2% 3,2% Europa i øvrigt 6,0% 12,0% 9,1% 15,0% Resten af verden n/a n/a 19,1% 23,2% Koncernen i alt 8,3% 9,1% 8,3% 9,6% Kilde: (Årsrapport 2009:40) Redning Falck varetager ambulancetjeneste (inklusive præhospital behandling), patientbefordring, brandslukning og andre redningsrelaterede opgaver for myndigheder. Forretningsområdet er organiseret i tre divisioner: Redning DK, Redning International og International Brandslukning. Falck er den største private ambulanceoperatør i Europa og det største private brandvæsen i verden Ambulance 11

12 I syv lande (Se Figur 2.3) betjener Falck befolkningen med ambulancekørsel i tæt samarbejde med myndighederne. Falck er det eneste selskab i Europa, der forestår ambulancekørsel i flere lande. 900 ambulancer kører op mod en million akutte ture om året. I Danmark varetager Falck 85 pct. af ambulancedriften. Sverige og Polen kom til i 90 erne, Belgien, Norge og Finland i begyndelsen af årtusindeskiftet og i 2006 udbød man i Slovakiet den slovakiske ambulancetjeneste, hvorefter Falck blev den største private operatør. I Slovakiet, Sverige, Polen og Belgien er Falck den største private ambulanceoperatør. Ambulanceaktiviteterne i Norge og Finland er i øjeblikket ikke så omfattende, men her forventer Falck vækst i de kommende år Brandberedskab I Danmark har Falck slukket brande siden 1920 erne og er i dag den dominerende operatør. Falck driver også industribrandvæsener i Spanien, og det er Falcks ambition at udvikle brandområdet yderligere uden for Danmarks grænser. Falck har med oprettelsen af divisionen Emergency Medical Services i sommeren 2009 sat yderligere fokus på de udenlandske aktiviteter i form af deltagelse i udbud inden for ambulancetjeneste, brand og serviceydelser i lufthavne. Initiativet har ført til oprettelse af selskaber i flere nye lande. Emergency Medical Services er Falcks spydspids, der skal muliggøre deltagelse i forventede udbud i de kommende år (Årsrapport 2009: 18) Assistance Falcks forretningsområde, Assistance, er hovedsaglige baseret på abonnementsordninger med både privat- og erhvervskunder. Falcks assistancevirksomhed finder sted i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland. I alle lande drejer det sig først og fremmest om bilister, biler og hjemmet. Med autoassistance tilbyder Falck sine kunder et net af nationale og lokale assistanceselskaber som samarbejdspartnere der kan yde assistance i hele Europa. Derudover tilbydes serviceeftersyn, sikkerhedsudstyr til bilen, fysisk og psykisk behandling efter et eventuelt uheld samt juridisk bistand, hvis der opstår uoverensstemmelser med en eventuel modpart eller forsikringsselskabet. Andre services under indenfor Assistance er: En sundhedsordning, hvor virksomheder sikrer deres medarbejdere adgang til tværfaglig behandling, hvis de rammes af fysiske eller psykiske problemer. Kørsel til og fra hospitalsbehandling og specialbehandling. Førstehjælpskurser til privatkunder og virksomheder. Sikkerhedsprodukter som røgalarmer, pulverslukkere, brandtæpper, hjertestartere og førstehjælpskasser. 12

13 Hvis en bolig eller en erhvervsbygning bliver skadet af brand, eksplosioner, oversvømmelse, stærk blæst eller indbrud, står Falck for afdækning, pumpearbejde eller andet redningsarbejde. Sikkerhedstjek af bolig eller erhvervsbygning. Til erhvervskunder udarbejder Falck en systematisk plan for, hvem der skal gøre hvad og hvornår, hvis uheldet er ude. Rejseforsikring er familien sikret, hvis bagagen bliver stjålet på ferien, eller kunden er nødt til at rejse hjem fra ferie, fordi et familiemedlem er blevet pludselig sygt Healthcare Falck Healthcare er et ene af Falcks to nye forretningsområder. Falck Healthcare er Danmarks største private udbyder af sundhedsydelser og har de seneste år udvidet sine aktiviteter i Sverige, Norge og Polen. Aktiviteterne indenfor dette område omfatter: Behandling Forebyggelse Psykologisk krisehjælp Rehabilitering efter ulykke Udredning af patientforløb Absence Management Vikarformidling gennem ActiveCare og VikTeam Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ydes både gennem private abonnementer, pensionsselskaber, arbejdspladser og i offentligt regi Træning Falck har benyttet sin ekspertise indenfor redning og sikkerhed til at afvikle rednings- og sikkerhedskurser til især offshoreindustrien, den maritime sektor den kemiske industri og forsvaret. Træningsaktiviteterne markedsføres under navnet Falck Nutec. Falck har etableret træningscentre i Norge, England, Skotland, Danmark, Holland, Malaysia, Brasilien og Trinidad & Tobago. Falck Nutec vil fortsat bidrage til at udbrede de meget høje sikkerhedsstandarder fra Nordsøområdet til resten af verden. Falck Nutec følger de internationale standarder OLF, OPITO og NOGEPA. Aktiviteterne består af (Børsprospekt 2004: 44f): 13

14 Beredskabsplanlægning. Virksomheder trænes og uddannes til at etablere beredskab i tilfælde af brand og andre ulykker. Rednings- og sikkerhedskurser til bl.a. offshore-industrien, den maritime sektor, kemisk industri, flyindustrien og forsvaret Rådgivning. Kurser i Risk Management Falcks trænings- og sikkerhedsaktiviteter er i dag repræsenteret på fem kontinenter, i 15 lande og med i alt 27 træningscentre rettet mod offshoreindustrien og 7 centre til særlig brandtræning i Holland for virksomheder (Årsrapport 2009: 30). I januar 2010 købte Falck en minoritetsandel i et træningscenter i Indonesien, der er akkrediteret af OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organisation). De nye centre er placeret tæt på olieog gasfelter for at kunne servicere kunder blandt de internationale olie- og gasselskaber samt relaterede serviceselskaber (Årsrapport 2009: 29f). 2.4 Falck i verden Det var et væsentligt element i Falcks strategiske satsning fra 2005, at fremtidig vækst skal ske på internationale markeder. Det er det fortsat, hvilket også konsekvent kommer til udtryk i de indledende afsnit i årsrapporternes ledelsesberetninger i 2007, 2008 og 2009, bl.a.: Falcks internationale ekspansion fortsatte som planlagt i Ved årets slutning havde Falck aktiviteter i 23 lande på fem kontinenter mod 20 lande et år tidligere. I 2009 fortsatte Falck udbredelsen af ydelser inden for samtlige forretningsområder - Assistance, Redning, Healthcare og Træning (Årsrapport 2009: 3) Året før 2008 voksede antallet af lande med Falcks tilstedeværelse med 6 - fra 14 til 20. Omsætningsvæksten på de internationale marked følger dog ikke med i samme hast. Den danske del af omsætningen udgjorde i ,5 pct. mod 71,9 pct. i Den nordiske del 16,4 pct., den europæiske del i øvrigt 13,8 pct. og øvrige lande 4,4 pct. (Årsrapport 2009: 42; Se også tabel 2.4 og 2.5). 14

15 Figur 2.3: Fordelingen af ansatte på de forskellige lande Ambulance Brand Assistance Healthcare Træning I alt Danmark Danmark X X x x X Norden Sverige X X x x X Norge X X x x Finland - X x Europa Polen X X - x Slovakiet X X - x Holland - X - - X 418 Spanien - X Belgien X X Rumænien - X UK X 90 Estland - - x Tyskland X n/a Øvrige USA X 268 Brasilien X 82 Malaysia X 75 Rusland X n/a Nigeria X 46 Forenede x X 46 Arabiske Emirater Trinidad X 30 Thailand X 8 Vietnam X 5 Singapore X 4 I alt Kilde: (Årsrapport 2009: 4f) Egen tilvirkning. Tabellen giver et overblik over, i hvilke lande de forskellige forretningsområder er repræsenteret. Et x markerer, at her er Falck aktiv indenfor et forretningsområde. Oplysning om antal ansatte fordelt på forretningsområderne i de tilfælde hvor der er mere end et - er ikke umiddelbart tilgængelige. Den internationale ekspansion udenfor Europa er med undtagelse af De Forenede Arabiske Emirater, hvor Falck er på markedet for Healthcare - alene baseret på aktiviteter indenfor Træning og i nogle tilfælde med ganske få, lokale medarbejdere. Man skal altså være opmærksom på, at den lovprisning af Falcks succes med international ekspansion som adm. direktør Allan Søgaard Larsen og Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen indleder ledelsesberetningen med, dækker over en noget spinkel tilstedeværelse i nogle af landene lande. 15

16 Figur 2.4: Falcks internationalisering i forenklet form Redning Ambulance Brand off. Brand privat Assistance Healthcare Træning Danmark Staus quo Staus quo - Status quo Vækst Vækst Norden Vækst - - Vækst Vækst Vækst Europa Vækst - Vækst - - Vækst Verden - - Vækst - - Vækst Kilde: Egen tilvirkning. Falck offentliggør ikke omsætningstal fordelt på forretningsområde og land. Hensigten med figur 2.4 er at skabe et enkelt overblik over Falcks planer med international vækst. Den kan opsummeres i følgende punkter: Danmark Muligheder for vækst indenfor de traditionelle forretningsområder (Redning og Assistance) i Danmark er udtømte. Et forretningsområde med større potentiale (Healthcare) introduceres. Norden I Norden er der åbnet for private operatører indenfor ambulancekørsel. Her implementeres platformstrategien, hvor image og infrastruktur baner vejen for Healthcare. Europa I Europa halter de offentlige myndigheder efter, når det gælder privatisering af ambulancekørsel. Falck er med hvor der åbnes (Belgien, Polen og Slovakiet) og håber på, at flere lande følger. Der er ikke et marked for offentlig brandbekæmpelse, så Falcks ressourcer og kompetencer indenfor brandbekæmpelse og håndtering af nødsituationer kanaliseres over i industriel brandbekæmpelse og endnu et nyt forretningsområde - Træning. Verden Det er indenfor Træning, at Falcks internationale vækst - ud over Europa finder sted. 16

17 2.5 Ejerforhold, organisation og ledelse Falck Holdings A/S har en nominel aktiekapital på DKK fordelt på aktier med en værdi på 0,50 DKK hver. (www.falck.com Financials). Figur 2.4: Aktionærer i Falck Holding A/S Aktionærer Aktiekapitel Andel i pct. (Nom. DKK) Nordic Capital (Falck L.P.) ,50 71,91 ATP Private Equity Partners I K/S ,00 10,46 Folksam Ömsesidig Sakförsäkring ,00 4,79 Bestyrelse, direktion og ledelse ,00 11,75 Medarbejdere ,50 1,09 I alt ,00 100,00 Kilde: - Financials Koncernledelsen, bestående af Allan Søgaard Larsen og Morten R. Pedersen blev, i forbindelse med Nordic Capitals køb af Falck, tilbudt at købe aktier svarende til den bonus, de fik tildelt i forbindelse med selve salget. Det samme gælder flere andre ledende medarbejdere dog i mindre omfang. ATP var medaktionær fra starten ved købet i februar Det svenske forsikringsselskab Folksam blev inviteret med umiddelbart efter i maj Da Falck fejrede 100 års jubilæum i 2006 fik medarbejdere aktier til samlet regnskabsmæssig værdi af 21 mio. DKK (Årsrapport 2006: 7). Bestyrelsesformand i Falck er Lars Nørby Johansen var tidligere koncernchef i Group 4 Falck og bestrider andre væsentlige bestyrelsesposter. Den øvrige bestyrelse består af Johannes Due, administrerende direktør i Sygeforsikringen danmark, Kim Gulstad, Director i NC Advisory A/S, Bo Söderberg Partner i NC Advisory AB samt tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (Årsrapport 2009: 118). 17

18 3. Strategisk analyse Dette kapitel indledes med en oversigt over Falcks officielle forretningsmodel og strategiske mål. Dernæst perspektiveres kort med fokus på, hvilke forhold der skal være opmærksomhed på i den strategiske analyse. 3.1 Falcks officielle forretningsmodel samt finansielle og strategiske mål Falcks forretningsmodel Falcks vision og mission blev beskrevet indledningsvist i dette kapitel. Den tilhørende forretningsmodel der blev lagt frem i børsprospektet den 7. juni 2004 og man kan konstatere på baggrund at årsrapporterne, at den fortsat er gældende i dag: The services Falck provides and the core of the way the organisation thinks and operates are based on a unique business model developed in an ongoing process since the inception of the Company almost a hundred years ago. The business model contains three key elements: infrastructure, competencies and the corporate brand. Figur 3.1: Falcks forretningsmodel Infrastruktur Kompetencer Brand Stationsnetværk Akut indsats og behandling Tillid (Falck Prospekt 2004: 37). Alarmcentraler Netværk af behandlere og terapeuter Beredskabsledelse Offentlig-Privat- Samarbejde (OPP) Tryghed Troværdighed Franchisenetværk Kilde: Falck Prospekt 2004: 37. Leverage (Evnen til at udnytte viden og know how fra ét forretningsområde til at drive forretning på et andet) De tre elementer udgør, ifølge Falck, en unik kombination: 18

19 Infrastruktur Infrastrukturen omfatter et betydeligt stationsnetværk med egne ansatte, ambulancer, brandsluknings- og autohjælpskøretøjer samt et tilsvarende omfattende vagtcentralnetværk bestående af call centre med moderne IT til håndtering af såvel planlægbare som akutte hændelser. Endvidere omfatter infrastrukturen en række moderne træningscentre og består på sundhedsområdet af et netværk af behandlere, herunder fysioterapeuter, psykologer, læger, sygeplejersker, kiropraktorer, massører og sundhedsplejersker. Kompetencer Kompetencer omfatter en betydelig portefølje af serviceydelser kombineret med en særdeles kompetent medarbejderstab. Herudover omfatter kompetencerne knowhow om kundeforhold, markedsforhold og partnerskaber samt evnen til at krydssælge og sammensætte serviceydelser i samlede løsninger til såvel erhvervsvirksomheder som offentlige institutioner og private brugere. Image Det sidste element i forretningsmodellen er Falcks stærke image, som på det danske marked er udviklet gennem mere end 100 år, og som grundlæggende stammer fra den store redningsportefølje, der giver Falck en helt unik position hos borgerne. Falck bliver primært vurderet som en virksomhed, der yder god service samtidig med, at medarbejderne er dygtige og velkvalificerede. (Falcks Børsprospekt 2004: 38; Falcks Årsrapport 2008: 42) Falck oplyser (i 2004), at koncernen med udgangspunkt i forretningsmodellen og kompetencerne i de kommende år vil søge at sprede sine aktiviteter til flere forretningsområder i lande, hvor Falck allerede er til stede, samt - primært via virksomhedsopkøb eller partnerskaber - at etablere sig i nye lande Falcks finansielle og strategiske mål 1. Overordnet målsætning om vækst Falcks hovedmål de seneste 5½ år har konsekvent været at opnå vækst. Hovedsagligt gennem udvidelse af aktiviteterne udenfor Danmarks grænser. Således formuleret i ledelsesberetningen: I de kommende år vil vi forfølge såvel vores vision som vores kommercielle mål i stadigt flere områder af verden gennem både organisk vækst og opkøb. Vi vil både etablere os i nye lande og bruge platformen i vores eksisterende geografier til opbygning af nye aktiviteter (Falck Årsrapport 2008: 3). 19

20 Forventningerne til 2009 var en samlet omsætning i niveauet 7,5 mia. DKK (Svarende til en vækst på 6,6 pct.), en organisk vækst i niveau 6-7 pct. og en overskudsgrad i niveauet 9 pct. efter påvirkningen af de i 2008 tilkøbte virksomheder (Årsrapport 2008: 37). Forventningerne til samlet omsætning og overskudsgrad blev indfriet mens den realiserede organiske vækst kun nåede 4,3 pct. (Årsrapport 2009). I lyset af finanskrise og planerne om børsnotering blev der formuleret mindre konkrete forventninger til vækst for 2010: Uagtet at den internationale økonomiske situation fortsat er udfordrende for visse af vores ydelser, forventes koncernens vækst i omsætning i 2010, inklusiv den positive effekt fra akkvisitioner foretaget i 2009, at overstige den opnåede vækst i Den i 2009 opnåede fremgang i overskudsgraden forventes at fortsætte i 2010, dog med en lavere stigningstakt. (Årsrapport ) 3. Vækst gennem diversifikation Beslutningen om at diversificere ud i yderligere to forretningsområder (Healthcare og Træning) skal også ses som en del af vækststrategien. 4. Vækst gennem internationalisering Det er værd at bemærke, at Falcks børsprospekt fra juni 2004 annoncerer virksomheden som én af Nordeuropas førende organisationer indenfor forebyggelse, beredskab i nødsituationer og ulykker (Børsprospekt 2004: 36), hvorimod Falck i dag understreger sine ambitioner om være en betydelig international spiller på området. I marts 2008 var målsætningen, at halvdelen af den samlede omsætning i 2010 skulle komme fra udenlandske aktiviteter, men at manglen på interessante opkøbsemner betød, at væksten i høj grad måtte komme fra organisk vækst (Falck må satse på egen vækst i udlandet, Børsen, ). 5. Organisk vækst eller vækst gennem opkøb? Overordnet ønsker Falck at indfri sine vækstambitioner gennem både opkøb og organisk vækst. Mellem halvdelen og 2/3 af væksten i årene 2006 til 2009 kommer fra organisk vækst (Se tabel 2.2 ovenfor). 6. Hvordan udrulles Falcks forretningsmodel i udlandet? Falcks forretningsmodel tilsiger, at virksomheden skal benytte en platformstrategi på nye geografiske markeder, hvor den unikke kombination af infrastruktur, kompetencer og brand skal udrulles. 20

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag...

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag... Fra Dansikring til Securitas Historien bag... Securitas AB 51 lande, 300.000 medarbejdere Nu sker det! Fra Dansikring til Securitas Dansikring blev stiftet i 1980 og har siden 1989 været en del af verdens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

mod børsnotering Webcast

mod børsnotering Webcast mod børsnotering Webcast Børsintroduktion 2006 Baggrund for børsnoteringen Investering hidtil forbeholdt mindre kreds af landbrugsinvestorer Stort udviklingspotentiale i østeuropæisk landbrug Unikt investeringskoncept

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

DSB køber tysk jernbaneselskab. Pressemøde, den 4. marts 2010

DSB køber tysk jernbaneselskab. Pressemøde, den 4. marts 2010 DSB køber tysk jernbaneselskab Pressemøde, den 4. marts 2010 1 DSB s internationale milepæle og strategi Milepæle 39 millioner passagerer i udlandet i 2009 Med Västtrafik og Krösatåg har DSB 55 millioner

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning

Moderselskabsregnskab. Ledelsesberetning. Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab. Ledelsens påtegning Årsrapport 2014 01 44 91 Hoved- og nøgletal 2 Falck gør en forskel 4 Årets højdepunkter 6 Forretningsområder 8 Redning 10 Assistance 16 Healthcare 20 Safety Services 24 Redegørelse for samfundsansvar 28

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere