Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder Version (Dok. nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)"

Transkript

1 Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version (Dok. nr ) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen er der henvisninger til 1. Brugerhåndbogen (med rød skrift). Brugerhåndbogen fulgte med anlægget ved køb og giver især tekniske anvisninger. 2. Vådfodermanualen (med blå skrift). Vådfodermanualen kan købes via den lokale fodringsrådgiver og giver især fodringsmæssige anvisninger. Minimanualen er udarbejdet i samarbejde med og

2

3 Indholdsfortegnelse Opbygning af MultiFeeder 5000 generelt... 5 Indtastning / ændring af data, generel beskrivelse Indtastning af råvarer - Kap. 6 i manual Foderplaner/recepter - Kap. 3 i manual Tilstræbt restmængde / ændring af restmængder Fodertider - Kap. 5 i manual Ændring af % fordeling over døgnet Opsummering forbrug på foderplaner Opsummering, udfodringsdata Indlæsning / ændring af foderkurve - Kap. 4 i manual Ændring af ventildata - Kap. 2 i manual Omrøringstider Grunddata Rørcirkulering (grunddata) Omrøring i siloer og omrøring i silo før indvejning Sikkerhedskopi Silokontrol - Kap. 7 i manual Ad Lib. fodring (PigMix) Ønsker fri ædelyst Ønsker begrænset ædelyst Ønsker fri ædelyst i starten og begrænset til slut Vigtige data ved Ad lib Ad lib generelt Beregningsprincip Oftest forekommende fejl Rørskyl Luft i rørsystem Kompressor Øvrige typiske fejl Dagligt vedligehold Ugentligt vedligehold Generelt

4 MiniManual for MultiFeeder 5000 Minimanualen beskriver de styringsområder, der anvendes mest i det daglige arbejde. I MiniManualen er der henvisninger til brugermanualen (med rød skrift). Manualen fulgte med anlægget ved køb, og giver især de tekniske anvisninger. Desuden kan Vådfodermanualen købes via din lokale fodringsrådgiver, og giver især fodringsmæssige anvisninger. Minimanualen bruges når: - Data allerede er indtastet i computeren første gang. - Der er tale om ændringer af de data der bruges i det daglige. - At man har en almen viden om dataindtastning i Windows. I modsat fald henvises til den originale manual, som blev/bliver leveret sammen med anlægget. Den rigtige manual er virkelig læsbar og værd at bruge et par timer på. Du vil få meget større glæde af dit anlæg hvis du kan alle finesserne, og din daglige arbejdsglæde bliver meget større når du er dus med de redskaber du bruger i det daglige. Husk at 70 % af omkostningerne ved at producere et slagtesvin er foderomkostninger, så det er meget vigtigt, at din fodring er trimmet til det optimale. Du bruger manualen på følgende måde: 1. Gå ind i oversigten. Her finder du overskriften på de kapitler du kan vælge i. 2. Gå ind under det faneblad hvor du tror du kan finde de oplysninger du mangler. Her er der en meget detaljeret opdeling med sidehenvisninger, så du meget let finder de ting du mangler information om

5 Opbygning af MultiFeeder 5000 generelt MultiFeeder 5000 er opbygget med skærm, tastatur og mus som kendt fra en almindelig PC. Men MultiFeeder 5000 er en selvstændig arbejdende controllerenhed, som alene indeholder program og data for MultiFeeder Programmet er opbygget efter de fra PC kendte Windows principper og betjeningen foregår på samme vis ved hjælp af mus og tastatur. De enkelte billeder og funktioner tegnet på skærmen som symboler, og ved klik med musen åbnes/lukkes/aktiveres de forskellige billeder og funktioner. Det aktuelle anlæg er tegnet på skærmen og der er on-line forbindelse mellem de tegnede symboler og anlæggets moduler, vægte, I/O osv. Dermed er det muligt at følge med i, hvad der aktuelt foregår på anlægget ved at kigge på flowtegningen - de aktive anlægsdele lyser grønt. Det er muligt at åbne datavinduer for f.eks. ventiler eller siloer ved at klikke direkte på symbolerne. Man kan aktivere anlægsdele manuelt ved at klikke på symbolerne. De enkelte symbolers farve og placering kan variere fra anlæg til anlæg. Ventil data So data Oversigt blandere Fodertider Oversigt ventilplacering Foderkurver Foderplaner Siloer Komponenter Oversigt indvejningslinjer

6 For at lave væsentlige ændringer er det nødvendigt at åbne både Supervisor 1 og 2. For at åbne for Supervisor, klikkes på Nøglen til venstre på skærmens toplinje. For at åbne adgang klikkes på det supervisor nr. som skal aktiveres. Når en Supervisor er åben vil den være omgivet af en gul ramme. Skal en Supervisor slås fra, klikkes igen på pågældende Supervisor, hvorefter den gule ramme forsvinder. For at lukke Supervisor-billedet, placeres cursoren et tilfældigt sted inden for billedet, hvorefter der klikkes på højre musetast. Aktiverede Supervisor nr. vil automatisk blive lukket ned, når tastatur eller mus ikke har været anvendt i 10 minutter, eller hvis der opstår strømsvigt

7 Indtastning / ændring af data, generel beskrivelse På skærmens toplinje er et indtastningsfelt, hvor de tastede tal og bogstaver vises. De data, som står i indtastningsfeltet, overføres til datafelt i vinduerne ved at placere cursoren hvor data skal skrives, hvorefter der klikkes med venstre musetast. Der kan kun sættes data ind hvor tallene lyser op. De grå tal kan ikke ændres. Enten skal indtastningerne ske på et andet billede, eller du skal have et højere supervisor nr. for at ændre. Data i toplinjens indtastningsfelt slettes med tastaturets Delete-tast, eller én karakter ad gangen med BACKSPACE tasten. Når data i indtastningsfeltet er anvendt (der er tastet på venstre musetast), vil data automatisk blive slettet fra indtastningsfeltet når der tastes ny data. VIGTIGT, PAS PÅ!! Når der klikkes med venstre musetast, eller der tastes på tastaturets ENTERtast, og cursoren samtidig er placeret på et datafelt, vil data som står i indtastningsfeltet blive skrevet i det pågældende datafelt. Det anbefales at indtastningsfeltet altid slettes med DELETE-tasten efter endt indtastninger

8 1. Indtastning af råvarer - Kap. 6 i manual Komponenter: Tast. Dermed fremkommer en liste frem med dine komponenter. Tast nu på det komponent nr. du vil oprette eller ændre i. Nu kommer der et nyt billede, hvor du kan indtaste data for den pågældende komponent. Bemærk følgende: Fe/kg er lig med foderværdi pr. kg. råvare, ikke pr kg. tørstof Kg/l: Vejledende værdier: Kornprodukter 1,27, valle 1,03 Opgørelse af forbrug af en komponent: Klik på det tal, der står ved forbrug. Derved fremkommer teksten reset. Klik på reset. Herved kommer der en ny dato ind i start dato, og forbrug nulstilles. Kategori: Bruges, når der er komponenter i rørstrengen eller blandebeholderen, der ikke kan udkompenseres i en ny blanding. Generelt er kornprodukter i en kategori, mineraler i en anden og væsker i en tredje. Næringsstoffer: Der er mulighed for at indtaste forskellige værdier for næringsstoffer i komponenter. OBS!! Der skal ske en levering til silo før ændringerne træder i kraft i det blandede foder. Ved rettelser, der skal træde i kraft øjeblikkelig, tastes på siloen Komp. 0 efterfulgt af det rigtige komponent. Nr., hvorved ændrede komponent data straks indlæses på siloen. OBS!! Hvis man f. eks. har hvede i flere siloer, og indtager dem med forskellige formalingsgrader gennem skivemølle, skal man huske, at hveden er opdelt under forskellige komponentnumre, og at de rettelser der foretages i komponentdata derfor skal rettes på flere komponenter. Se også Vådfodermanual: V1 Indtastning af råvarer

9 Silo - Kap. 7 i manual Tast. Nu kommer en liste frem med dine siloer. Klik nu på det silo nr. du vil ændre i. Nu kommer der et nyt billede, hvor du kan indtaste data for den pågældende komponent. Nu skal systemet vide, hvilken komponent der skal være i den pågældende silo, og indsæt komponentnummer ud for denne silo. Eller klik i tekstlinjen for komponentnavn, og der kommer en liste frem med dine komponenter. Marker den komponent du ønsker i siloen - klik derefter på overfør pilen øverst til højre i komponent billedet. Øvrige data for siloer som autoskift, prioritet, silotyper, omrøring i siloer osv.: se manual kap. 7. Øvrigt vedr. omrøring i silo - se senere i denne minimanual

10 2. Foderplaner/recepter - Kap. 3 i manual En foderplan er en samling af op til 8 recepter, som kan anvendes enten separat, eller som en gruppe, hvor der laves automatisk overgang mellem recepterne. Her beskrives hvordan man ændrer i en eksisterende foderplan. Skal du i gang med en helt ny, så se i manualen kap. 3 Klik. Nu åbnes et billede med oversigt over foderplaner. Tast på det nr. du vil ændre i, hvorefter foderplanen kommer frem. Den primære væske indtastes på pos.1. Herefter indlægges de øvrige væskekomponenter på de følgende pos. nr. Generelt kan tallene indtastes som forholdstal mellem vand og foder. Ovenstående eksempel viser, hvor der rec.1 er indtastet 290 dele væske og 100 dele melprodukter. Andre ønsker at indtaste tallene i procent eller promille - men husk; der er ingen kontrol på at tallet giver 100 eller 1000, da DM5000 ikke kræver denne kontrol for at fungere. Indtastning af ny komponent: Indtast komponentnummer på den position du ønsker. Herefter overføres data for komponenten automatisk til recepten. Nu indtaster du hvor meget der skal i, og om der skal omrøres mens komponenten kommer i blanderen. Generelt skrives nej for alle væsker og ja for alle tørre produkter. Kun ved indvejning af små mængder tørre produkter skal der stå nej. Under sek. kan man indtaste, hvor mange sek. Man ønsker omrøring efter indvejningen af pågældende komp. Er afsluttet. Dette kan gøres uanset om man siger ja/nej til omr

11 Ved at taste på Erstat. Komp. i højre hjørne kommer der et nyt billede. Her kan du indtaste erstatningskomponenter. Når man skal bruge en erstatning for et andet produkt kan det være en fordel at bruge en blanding af flere produkter. - se i manualen kap 3. OBS!! Ved rettelser - tjek på fodertidspunkterne hvilket foderplaner / recepter der bruges, for at sikre at der rettes alle de relevante steder. Ved at taste på teksten grunddata får du en opgørelse over den færdige recept. Her kan indtastes på de data der lyser op. Se kap 3, afs Omrøretider for recepterne indtastes / indstilles også her, se mere herom i afsnit 10. Du kan generelt altid foretage rettelser i programmet, også når en proces er i gang. Afhængig af typen af rettelser vil de evt. først træde i kraft ved næste fodring. Se også Vådfodermanual: V2 Indtastning af blanderecepter og V8 Næringsindhold og valg af råvarer

12 3. Tilstræbt restmængde / ændring af restmængder Højre klik på blander Vælg Parametre Her indstilles minimum restmængde - typisk 35 til 50 kg. Mængden er fra tom tank til det laveste niveau hvorfra der kan pumpes uden at der kommer luft i pumpen. Ligeledes indstilles der også hvor meget ekstra man ønsker blandet for at kompensere for tab under rørskyl og lign - Ønsket restmængde er typisk 20 til 50 kg. Denne parameter kan også bruges til at gemme bakteriologien til næste udfodring. Her skal man så være opmærksom på, om mængden kan bruges i den næste blanding. Udkompensering / foderberegning: Ved en foderberegning sammentælles mængden af de enkelte komponenter i de rør der skal bruges til den kommende udfodring, sammen med den mængde der allerede er i blandetanken, hvorefter blandeberegningen vil lave en samlet beregning på mængden rør + tank + mængde til grisene + ønskede restmængder. (Ønsket restmængde = Ekstra mængde til blandingen) Denne beregning giver så, hvor meget der skal indvejes af de enkelte komponenter. Det eneste tidspunkt restmængden kan aflæses er efter endt fodring og før næste blanding. Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grundindstillinger og V9 Fermentering i rørstreng og blandetank

13 4. Fodertider - Kap. 5 i manual Ændring af fodertider gøres under. Blandestart: Foderstart: Plan: Recept: Foderfordeling: Annullér fodring: Manuel start: Skyl efter blanding / efter fodring: Øvrige data: Blanding påbegyndes ændres timer for sig og minutter for sig. Fodring påbegyndes ændres timer for sig og minutter for sig. Plan hvori recepten er. Recept nr., der skal blandes / udfodres. Ønskes dagens fodringer fordelt ligeligt, indtastes samme tal i foderfordeling på alle fodringer med samme plan nr. Ønskes forskellige mængder indtastes det forholdstal der ønskes. Ønsker man at annullere en fodring klikkes på nej som så ændres til ja. Når fodertidspunktet er overskredet, ændres automatisk til nej, så næste gang der skal fodres sker denne fodring. Ved klik på nej ændres til ja, og fodringen startes straks. Går automatisk tilbage til nej. Der er tale om skylning af blandetank. klik på ja/nej ændrer status. Mængden af skyllevand er indtastet under parametre for pågældende blander. Se manual under fodertider Rør cirkulation er delt i 2, den samlede rørskylle procent bør aldrig være under 200 % Husk rækkefølgen af fodertider må ikke være tilfældig. Tænk dig om, således at de restmængder, der altid står i resttanken og i forskellige fælles rørstykker kommer med i den efterfølgende blanding. Derfor skal du overveje følgende: 1. Kommer fodringen i den rigtige rækkefølge når du tænker på overførsel af restmængder? Restmængder betyder mindre, når de overføres til en stor blanding end til en lille blanding. Drægtige søer tåler bedre et lidt varieret foder end smågrise osv. 2. Kommer rækkefølgen i en for grisene rigtig biologisk rækkefølge? 3. Er der ad lib. fodring skal perioderne være lange nok til at fodre den dyregruppe, der skal fodres. Se også Vådfodermanual: V13 - V16 vedr. søer, V18 vedr. smågrise og V19 vedr. slagtesvin

14 5. Ændring af % fordeling over døgnet Tast Ønskes den udfodrede mængde ligeligt fordelt over dagens fodringer til samme dyregruppe indtastes det samme tal overalt f.eks.1. Ønskes foderfordelingen uens indtastes forholdstallet. Eks. ved 3 daglige fodringer kan indtastes 35 på 1. fodring, 40 på 2. fodring og 25 på 3. fodring. Se også Vådfodermanual: V13-V16 vedr. søer, V18 vedr. smågrise og V19 vedr. slagtesvin

15 6. Opsummering forbrug på foderplaner Forbrug opsummeres på recept- og plan-niveau. På begge niveauer opsummeres total kg og Fe samt der opsummeres forbrug kg på komponent niveau. Ved at klikke på Recept nr. åbnes vindue med FORBRUG FODERPLAN Opsummering er opdelt i 2 kolonner, en kolonne med opsummeret forbrug af den pågældende recept og en kolonne med sammentælling af forbrug for alle recepter på den pågældende plan. Start dato: Kg total / Fe total: Kg stier/fe stier: Angivelse af dato hvor opsummering er blevet op startet / nulstillet. Opsummering af kg samt Fe som totalt er gået ud af blanderen. Længden er den totale som er gået ud af blanderen fra Omrøretid 1 er afsluttet til fodringen er afsluttet (før skyl af blander). Hvis der af en eller anden årsag mistes foder under f.eks. rørcirkulering vil dette være indregnet i Total. Opsummering af kg samt Fe registreret udfodret til stierne, målt Fra ventilen åbnes til ventilen afsluttes. Evt. mistet foder under f.eks. rørcirkulering vil ikke blive opsummeret Opsummering komponent niveau. Total opsummeringen kg samt Fe, opsplittes på komponent niveau henholdsvis for recepten og for hele planen. Der opsummeres hvad der aktuelt er medgået af hver enkelt komponent. Komponenter fra restmængder og fremmede komponenter, som ikke normalt indgår i recepterne, opsummeres ligeledes som medgået i recepterne. Eftersom systemet vedbliver at huske restkomponenter så længe der stadig er en rest af disse i en eller anden størrelse, vil de fleste komponenter hurtigt komme til at fremgå som forbrugt i en eller anden størrelse på de fleste recepter. Opsummeringen på komponent niveau kan herved betragtes som et værktøj til optimering af restmængder, blandesammensætning samt fodringsrækkefølgen, således at fremmede komponenter indgår i recepterne med mindst mulig mængde

16 Nulstil opsummering. Opsummering nulstilles ved at klikke på RECEPT eller PLAN hvorved teksten RESET fremkommer. For at nulstille klikkes på teksten RESET. Ved RESET nulstilles alle opsummerede data for den pågældende recept eller plan. Hvis teksten RESET er klikket frem, kan der fortrydes ved igen at klikke på RECEPT eller PLAN. Det er dog ikke muligt at fortryde når der først er klikket på RESET. Hver enkelt Recept samt Plan nulstilles separat, det er derved muligt at fortsætte igangværende opsummering på f.eks. plan samtidig med at en eller flere Recepter nulstilles. Hvis der er integration med Agrosoft og foderforbruget overføres automatisk, foretages nulstilling via Agrosoft. Se også Vådfodermanual: V7 Foderopgørelse til P-kontrol

17 7. Opsummering, udfodringsdata Vindue med opsummeringer åbnes ved klik på, enten på Oversigt-vindue eller sti-vindue. Her ses også stidage og foderdage. Opsummering på STI niveau: Opsummering gruppe 1-10 Opsummering i grupper: Ved klik på på vindue OVERSIGT OPSUMMERING eller OPSUMMERING STI NR. åbnes vindue hvor på der kan defineres grupper for samlede opsummeringer for stierne. Opsætning af opsummerings-grupper. Der kan oprettes op til 99 grupper. De 10 første (nr. 1-10) styres af gruppe nr. indtastet på stierne, de resterende 89 styres ved indtastning på stierne med hvilken nr. de skal med i. Der er herved mulighed for at samme sti kan være med i 2 opsummeringsgrupper. Her omtales kun de første 10 grupper. Opsummeringerne 1-10 bruges til dyregrupper og bruges til sektioner. Der kan indtastes/ændres i Opsummering nr. hvor bjælken er placeret. Bjælken flyttes til et andet nr. ved at klikke én gang på det ønskede nr

18 Opsummeringen nulstilles ved at placere bjælken på det nummer som ønskes nulstillet, hvorefter der klikkes på en af værdierne under Fe total eller Kg total. Når der er klikket fremkommer teksten RESET. Opsummeringen nulstilles nu ved at klikke på RESET Se også Vådfodermanual: V7 Foderopgørelse til P-kontrol

19 8. Indlæsning / ændring af foderkurve - Kap. 4 i manual Tast for at åbne vindue for foderkurver. Ved recept overgang er der ingen mening i at uddosere meget små mængder af den ene blanding. Den mindste mængde man ønsker udfodret - f. eks 5 kg - indtastes her. En beregnet mængde under 5 kg vil blive overført til den anden recept. Ved indtastning af recept overgang indtastes laveste recept nr. først. - % i første kolonne indtastes, anden kolonne kommer automatisk. Foderkurve åbnes ved at klikke på det nummer som ønskes. Ved at klikke på type åbnes et grafisk billede af den indtastede kurve. Foderkurve er en definition af hvordan dyrene skal fodres, med hensyn til mængde samt hvilke recepter de skal fodres med. Der findes forskellige typer kurver. Dels skal der defineres om der skal være flydende overgang, og dels skal der defineres om kurven er til søer eller slagtesvin, kurvefodring eller ad. Lib. osv.. Her er udgangspunktet at disse kurver er oprettet, og at vi vil ændre data. For oprettelse af helt nye kurver henvises til manualen kap. 4 Oven for er vist en kurve til slagtesvin med 2 trin og ad. Lib. På næste side er vist foderkurve for søer. Ved søer er dag 0 faredag, og løbe dag er

20 Ved søer er det muligt at fodre søerne forskellige antal gange. F.eks. kan drægtige søer og søer lige omkring faring fodres 1 eller 2 gange. Når der virkelig skal optages foder, kan der fodres 3 eller 4 gange. Man opretter 2 ens recepter der er ens - i dette eksempel recept 2 og 3. Man laver skiftet på foderkurven hvor dette ønskes, og laver så forskellige antal daglige fodringer af de to recepter. Det er vigtigt at kurven altid startes i position 1, og at hvis alle 20 linjer som kurven består af ikke bruges, at der så står 0 i alt på linjen, og at fordelings % svarer til fordelingen af fodringer på recept 2 / 3. Hvis der skrives ja i Pig Mix betyder dette ad.lib. fodring. Hertil skal der være monteret føler i krybben. PigMix max %: Er den mængde grisene max må æde mere end det den indlagte normkurve foreskriver. Væskefodring: Anvendes normalt ikke. Se også Vådfodermanual: V18 vedr. smågrise, V20 vedr. slagtesvin og V21-V26 vedr. fasefodring

21 9. Ændring af ventildata - Kap. 2 i manual Tast eller [F1]. Her får du data for alle ventilnumre(sti data). Det her omtalte er det normale - nemlig når man følger en foderkurve for henholdsvis søer og slagtesvin. For øvrige typer henvises til manualen. Billedet ser forskelligt ud afhængig af om det er slagtesvin, PigMix eller søer, der er oprettet på ventilerne. Generelt er det dog, at alle de tal du kan ændre på lyser hvidt. Hvis man bruger registreret sodata, dvs. so nr., antal grise og cyklusdage er sammenhængende, kan disse ikke ændres her. (de er grå). Disse ændres på eller[f2]. Her får du SO-data billedet. Når data ændres i SO-data, føres de automatisk over på stidata billedet. Ellers ændres der på normal vis. Enkeltstier med alle data fås ved at klikke på nr. Ændring af Fe/dag gøres ved at ændre i afv. %, syge % og sygedage. Selve værdien i Fe/dag kan ikke ændres. Den kommer automatisk fra foderplanen og ændres der, men så skal der være tale om, at man ønsker en generel ændring, og ikke kun en ændring på få stier

22 Udfodring pr. gang anvendes ved PigMix, og beskriver hvor mange kg der max må udfodres pr. ventil åbning. Reduktion Bruges specielt i farestalde. Tastes ja betyder det at en evt. monteret reduktionsventil aktiveres. Se også Vådfodermanual: V13-V16 vedr. søer, V18 vedr. smågrise og V19 vedr. slagtesvin

23 10. Omrøringstider 10.1 Grunddata Røretid 1 og 2 Omrøring: Gå ind på find den ønskede foderplan. Røretid 1 er omrøretiden i blandingen efter sidste komponent er taget ind. Røretid 2 er omrøringen i blandingen før udfodring. Hvis der udfodres straks efter blandingen er omrøretiden =1+2. Går anlægget på alarm under udfodring, er det røretid 2, der omrøres før processen fortsættes. Der anbefales følgende omrøringstider (angives og indtastes i minutter). Medie / indvejnings metode Røretid 1 Røretid 2 Alle væsentlige komponenter via mølle 5 5 Soja- raps-skrå med snegl, korn med mølle 10 5 Formalet foder med snegl 10 5 Løst presset pillefoder 10 5 Mellem presset pillefoder Hårdt presset pillefoder Ved anvendelse af pillefoder, bør man generelt være opmærksom på at røretid + eventuel støbtid er tilstrækkelig til at piller kan blive opløst i væsken. Hvis der anvendes støbtid (der udfodres senere end tidspunkt hvor blandingen er klar), anbefales at Røretid 2 ganges op med 2. Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grundindstillinger

24 10.2 Rørcirkulering (grunddata) Tast for at komme ind i billedet for fodertider. Rørcirkulering kan opdeles i 2 omgange; henholdsvis Rør cirk efter blan (efter Røretid 1) hvor alle strenge, der skal udfodres, recirkuleres, samt Rør cirk før udfodr (efter Røretid 2) hvor der recirkuleres én streng ad gangen, og hvor strengen udfodres før næste streng recirkuleres. Ved rørcirkulering angives i % hvor meget der skal recirkuleres. 100 % svarer til, at rørene cirkuleres én gang, svarende til mængden i rørene. Af hensyn til homogeniteten i foderet, specielt hvor der anvendes flere recepter på samme streng, anbefales mindst 200 % recirkulering. Skal der cirkuleres på flere strenge, anbefales mindst 200 % for både Rørcirk efter blan og Rør cirk før udfodr. OBS!! Husk der indtastes pr. fodertid, så husk at kontrollere rørcirkuleringstiden på alle fodertider Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grundindstillinger Omrøring i siloer og omrøring i silo før indvejning Omrøring min.: Omrøring Interval: Interval Omr. min.: Antal minutters omrøring eller recirkulation i siloen før indvejning starter. Tiden i timer og minutter mellem hver start af omrører i silo. Antal minutter, der skal omrøres i siloen for hvert interval. Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grunddata

25 10.4 Sikkerhedskopi Generelt: 1. Skiold A/S ligger inde med en kopi af dine grunddata. 2. Har du tilsluttet Agrosoft ligger alle dine data om dyrene gemt i Agrosoft, således at du kan reetablere data i dyredata i fodercomputeren ved at downloade dem derfra. 3. Opsummering af foderforbrug vil gå tabt. Ønsker du at tage sikkerhedskopi skal du se i din VIGO manual kap. 7. Manualen foreligger ikke på skrift, men ligger på den installations CD du har fået sammen med dit kommunikationsprogram til PC. Browse Navngiv backup - Gem Der må aldrig bruges en eksisterende fil, der skal altid laves en ny

26 Der skal nu vælges projekt Vælg den der hedder DM5020 Klik derefter List Mib Under ListMIB vælges dm2. Før der klikkes backup selection. Backuppen er nu i gang og i bunden af billedet kan der ses en blå linje der viser hvor langt den er, derudover kan man på fanen forneden klikke på Status Messages her vises der detaljer vedr. den igangværende backup

27 11. Silokontrol - Kap. 7 i manual Tast for at åbne oversigtsbilledet med siloer. Fra oversigtsvinduet åbnes vinduet med alle data for den enkelte silo ved at klikke på pågældende silo. Der eksisterer 3 forskellige silotyper på systemet. Typerne på de anvendte siloer er angivet ved bogstav til venstre på oversigtsvinduet. Her omtales kun type K (Komponent) Når der klikkes på eksisterende værdi (indhold) åbnes automatisk vindue hvorpå relevante data indtastes. I vinduets venstre kolonne indtastes hvad der er fyldt i I vinduets højre kolonne, er angivet aktuelle værdier for eksisterende indhold i siloen. Efter indtastning af relevante data, klikkes på for at overføre data til silo. Der vil automatisk blive beregnet forholdsmæssige værdier for det nye totale indhold. Vedrørende opsætning af silo såsom auto skift mellem siloer med samme komponent, hvordan disse prioriteres osv. henvises til manualen. Se også Vådfodermanual: V4 Kontrol af indvejning

28 12. Ad Lib. fodring (PigMix) Tast for at komme til billedet med foderplaner Her indtastes hvor mange % over kurven man max. vil tillade. For hver trin på kurven hvor der ønskes PIGMIX (Adlib) skrives ja. Hvis der skrives Nej tildeles alt foder på første dosering. OBS! Krybbestørelse. Tast for at komme til billedet for fodertidspunkter. Til styring af PIGMIX funktionerne, findes et sæt grunddata for hver PIGMIX fodertidspunkt. Ved klik på åbnes vindue med grunddata, gældende for pågældende fodertidspunkt. Her indtastes hvor mange minutter perioden skal vare Ja / Nej til genblanding Max tid der kan gå før der bliver udfodret, hvis der kun er 1 eller 2 krybber der er tomme, ellers vil en tom krybbe blive udfodret så snart at det samlede tommeldinger kræver en udfodrings mængde der er større end Min. Udfodring pr. gang Vær opmærksom på at værdien for ekstra mængde (Se kapitel 4 Ønsket restmængde) er sat således at der er muligt for grisene at spise ca. 5 % mere uden at der skal genblandes, da dette giver en mere problemfri drift af anlægget. For øvrige data se manualen

29 Tast for at åbne sti-vinduet. På STI-vinduer vil det være angivet om pågældende STI er defineret som PIGMIX. Det er vigtigt at fodertiderne er så lange, at alle grise får tilstrækkeligt foder. Her indtastes hvor mange kg man vil have udfodret hver gang føleren melder tom. Det er vigtigt at dette er en lille mængde. F.eks. 5 kg ved små grise, større mængder ved store grise Ønsker fri ædelyst Toppen af foderkurve PigMix Max % sættes til 99, som betyder at grisene må spise kurve tildelingen + 99% 12.2 Ønsker begrænset ædelyst Toppen af foderkurve PigMix Max % sættes til det antal % der max må ædes over foderkurven, som betyder at grisene må spise kurve tildelingen + eks. 30% Her skal man også huske at foderfordeling skal passe med dyrenes behov beskrevet side 13. (forskellig ædelyst på de enkelte fodringer) Ønsker fri ædelyst i starten og begrænset til slut Så må man have 2 foderkurver som beskrevet ovenfor, og manuelt skifte kurve fra ubegrænset til begrænset Vigtige data ved Ad lib. Omrøre tid 2 beskrevet på side 22, omrøre tid aktiveres hver gang pumpen skal starte for at udfodre. Typisk ca. 2 til 5 minutter. At der er tid nok til fodringen PigMix minutter typisk ca. 150 til 180 minutter Se fodertidsbilledet på billederne på side 12 til 13. Stop PigMix skal stå til JA (at fodringen afsluttes ved udløb af ædeperioden selv om der er mere foder i tanken.) Foderfordeling beskrevet på side 13. Genblanding se side 27 - typisk skal den stå til Nej, når der er et stabilt ædemønster i staldene, eller ændre til Ja. Max. Cyklus tid / Min. mængde - side 27 Min. mængde typisk = 3 * Udfodring pr. gang. (At der er 3 stier der skal kalde på foder). Maks. tid, der kan gå før et tomt trug bliver fodret igen. Trug størrelse / Udfodring pr. gang, se øverst denne side Ad lib generelt Tilse at krybberne bliver slikket tomme mindst 1gg. Om dagen, dette for at undgå at der kommer dårlig foder i hjørner og kanter, med forringet ædelyst til følge. Flyt om nødvendigt fodertiderne så der er en lang pause mellem fodringer 1 gang om dagen. Husk på de enkelte ventilbilleder for Ad lib stierne at tilpasse doseringsmængde pr. dosering så den passer til dyrenes størrelse. Eks. 5 kg pr. gang ved de mindste, og 25 kg ved de største

30 Vær opmærksom på føler placering og beslag placering i de enkelte stier. Føler spidsen skal typisk være ca. 4 cm fra bunden af krybben. De beslag som føleren er monteret med skal gerne være rimelig rene, hvis de er overhældt med foder eller anden form for elektrisk ledende snavs, vil det resultere i at føleren kan risikere at melde Fuld selv om krybben er tom. Husk engang imellem at følge en hel foderproces, fra den begynder at blande første gang til den er helt færdig, kun herved får man den fulde forståelse af hvor mange minutter der skal bruges til at få den ønskede mængde foder ud til grisene. For kort tid til fodringen vil resultere i for lav æde %, med lavere tilvækst til følge. ( det ses ofte at PM minutter (ædelyst periode længde) mere er sat i forhold til arbejdsdagen end i forhold til grisene) Beregningsprincip For hver fodertid husker systemet hvor mange % foder der blev brugt i forhold til det foderkurven for de enkelte ventiler indikerede, ved samme fodertid den kommende dag, beregnes fodermængde i forhold til foderkurven, og tillægges / fratrækkes iht. Den gemte % sats. Det betyder at selv om det er adlib fodring, så er foderkurvens rigtighed lige så vigtig her som ved restriktiv fodring. Jo mere korrekt foderkurve - jo bedre kørende anlæg. Se også Vådfodermanual: V17 vedr. smågrise ad lib

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget.

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. Kvik-manual Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere