Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder Version (Dok. nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)"

Transkript

1 Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version (Dok. nr ) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen er der henvisninger til 1. Brugerhåndbogen (med rød skrift). Brugerhåndbogen fulgte med anlægget ved køb og giver især tekniske anvisninger. 2. Vådfodermanualen (med blå skrift). Vådfodermanualen kan købes via den lokale fodringsrådgiver og giver især fodringsmæssige anvisninger. Minimanualen er udarbejdet i samarbejde med og

2

3 Indholdsfortegnelse Opbygning af MultiFeeder 5000 generelt... 5 Indtastning / ændring af data, generel beskrivelse Indtastning af råvarer - Kap. 6 i manual Foderplaner/recepter - Kap. 3 i manual Tilstræbt restmængde / ændring af restmængder Fodertider - Kap. 5 i manual Ændring af % fordeling over døgnet Opsummering forbrug på foderplaner Opsummering, udfodringsdata Indlæsning / ændring af foderkurve - Kap. 4 i manual Ændring af ventildata - Kap. 2 i manual Omrøringstider Grunddata Rørcirkulering (grunddata) Omrøring i siloer og omrøring i silo før indvejning Sikkerhedskopi Silokontrol - Kap. 7 i manual Ad Lib. fodring (PigMix) Ønsker fri ædelyst Ønsker begrænset ædelyst Ønsker fri ædelyst i starten og begrænset til slut Vigtige data ved Ad lib Ad lib generelt Beregningsprincip Oftest forekommende fejl Rørskyl Luft i rørsystem Kompressor Øvrige typiske fejl Dagligt vedligehold Ugentligt vedligehold Generelt

4 MiniManual for MultiFeeder 5000 Minimanualen beskriver de styringsområder, der anvendes mest i det daglige arbejde. I MiniManualen er der henvisninger til brugermanualen (med rød skrift). Manualen fulgte med anlægget ved køb, og giver især de tekniske anvisninger. Desuden kan Vådfodermanualen købes via din lokale fodringsrådgiver, og giver især fodringsmæssige anvisninger. Minimanualen bruges når: - Data allerede er indtastet i computeren første gang. - Der er tale om ændringer af de data der bruges i det daglige. - At man har en almen viden om dataindtastning i Windows. I modsat fald henvises til den originale manual, som blev/bliver leveret sammen med anlægget. Den rigtige manual er virkelig læsbar og værd at bruge et par timer på. Du vil få meget større glæde af dit anlæg hvis du kan alle finesserne, og din daglige arbejdsglæde bliver meget større når du er dus med de redskaber du bruger i det daglige. Husk at 70 % af omkostningerne ved at producere et slagtesvin er foderomkostninger, så det er meget vigtigt, at din fodring er trimmet til det optimale. Du bruger manualen på følgende måde: 1. Gå ind i oversigten. Her finder du overskriften på de kapitler du kan vælge i. 2. Gå ind under det faneblad hvor du tror du kan finde de oplysninger du mangler. Her er der en meget detaljeret opdeling med sidehenvisninger, så du meget let finder de ting du mangler information om

5 Opbygning af MultiFeeder 5000 generelt MultiFeeder 5000 er opbygget med skærm, tastatur og mus som kendt fra en almindelig PC. Men MultiFeeder 5000 er en selvstændig arbejdende controllerenhed, som alene indeholder program og data for MultiFeeder Programmet er opbygget efter de fra PC kendte Windows principper og betjeningen foregår på samme vis ved hjælp af mus og tastatur. De enkelte billeder og funktioner tegnet på skærmen som symboler, og ved klik med musen åbnes/lukkes/aktiveres de forskellige billeder og funktioner. Det aktuelle anlæg er tegnet på skærmen og der er on-line forbindelse mellem de tegnede symboler og anlæggets moduler, vægte, I/O osv. Dermed er det muligt at følge med i, hvad der aktuelt foregår på anlægget ved at kigge på flowtegningen - de aktive anlægsdele lyser grønt. Det er muligt at åbne datavinduer for f.eks. ventiler eller siloer ved at klikke direkte på symbolerne. Man kan aktivere anlægsdele manuelt ved at klikke på symbolerne. De enkelte symbolers farve og placering kan variere fra anlæg til anlæg. Ventil data So data Oversigt blandere Fodertider Oversigt ventilplacering Foderkurver Foderplaner Siloer Komponenter Oversigt indvejningslinjer

6 For at lave væsentlige ændringer er det nødvendigt at åbne både Supervisor 1 og 2. For at åbne for Supervisor, klikkes på Nøglen til venstre på skærmens toplinje. For at åbne adgang klikkes på det supervisor nr. som skal aktiveres. Når en Supervisor er åben vil den være omgivet af en gul ramme. Skal en Supervisor slås fra, klikkes igen på pågældende Supervisor, hvorefter den gule ramme forsvinder. For at lukke Supervisor-billedet, placeres cursoren et tilfældigt sted inden for billedet, hvorefter der klikkes på højre musetast. Aktiverede Supervisor nr. vil automatisk blive lukket ned, når tastatur eller mus ikke har været anvendt i 10 minutter, eller hvis der opstår strømsvigt

7 Indtastning / ændring af data, generel beskrivelse På skærmens toplinje er et indtastningsfelt, hvor de tastede tal og bogstaver vises. De data, som står i indtastningsfeltet, overføres til datafelt i vinduerne ved at placere cursoren hvor data skal skrives, hvorefter der klikkes med venstre musetast. Der kan kun sættes data ind hvor tallene lyser op. De grå tal kan ikke ændres. Enten skal indtastningerne ske på et andet billede, eller du skal have et højere supervisor nr. for at ændre. Data i toplinjens indtastningsfelt slettes med tastaturets Delete-tast, eller én karakter ad gangen med BACKSPACE tasten. Når data i indtastningsfeltet er anvendt (der er tastet på venstre musetast), vil data automatisk blive slettet fra indtastningsfeltet når der tastes ny data. VIGTIGT, PAS PÅ!! Når der klikkes med venstre musetast, eller der tastes på tastaturets ENTERtast, og cursoren samtidig er placeret på et datafelt, vil data som står i indtastningsfeltet blive skrevet i det pågældende datafelt. Det anbefales at indtastningsfeltet altid slettes med DELETE-tasten efter endt indtastninger

8 1. Indtastning af råvarer - Kap. 6 i manual Komponenter: Tast. Dermed fremkommer en liste frem med dine komponenter. Tast nu på det komponent nr. du vil oprette eller ændre i. Nu kommer der et nyt billede, hvor du kan indtaste data for den pågældende komponent. Bemærk følgende: Fe/kg er lig med foderværdi pr. kg. råvare, ikke pr kg. tørstof Kg/l: Vejledende værdier: Kornprodukter 1,27, valle 1,03 Opgørelse af forbrug af en komponent: Klik på det tal, der står ved forbrug. Derved fremkommer teksten reset. Klik på reset. Herved kommer der en ny dato ind i start dato, og forbrug nulstilles. Kategori: Bruges, når der er komponenter i rørstrengen eller blandebeholderen, der ikke kan udkompenseres i en ny blanding. Generelt er kornprodukter i en kategori, mineraler i en anden og væsker i en tredje. Næringsstoffer: Der er mulighed for at indtaste forskellige værdier for næringsstoffer i komponenter. OBS!! Der skal ske en levering til silo før ændringerne træder i kraft i det blandede foder. Ved rettelser, der skal træde i kraft øjeblikkelig, tastes på siloen Komp. 0 efterfulgt af det rigtige komponent. Nr., hvorved ændrede komponent data straks indlæses på siloen. OBS!! Hvis man f. eks. har hvede i flere siloer, og indtager dem med forskellige formalingsgrader gennem skivemølle, skal man huske, at hveden er opdelt under forskellige komponentnumre, og at de rettelser der foretages i komponentdata derfor skal rettes på flere komponenter. Se også Vådfodermanual: V1 Indtastning af råvarer

9 Silo - Kap. 7 i manual Tast. Nu kommer en liste frem med dine siloer. Klik nu på det silo nr. du vil ændre i. Nu kommer der et nyt billede, hvor du kan indtaste data for den pågældende komponent. Nu skal systemet vide, hvilken komponent der skal være i den pågældende silo, og indsæt komponentnummer ud for denne silo. Eller klik i tekstlinjen for komponentnavn, og der kommer en liste frem med dine komponenter. Marker den komponent du ønsker i siloen - klik derefter på overfør pilen øverst til højre i komponent billedet. Øvrige data for siloer som autoskift, prioritet, silotyper, omrøring i siloer osv.: se manual kap. 7. Øvrigt vedr. omrøring i silo - se senere i denne minimanual

10 2. Foderplaner/recepter - Kap. 3 i manual En foderplan er en samling af op til 8 recepter, som kan anvendes enten separat, eller som en gruppe, hvor der laves automatisk overgang mellem recepterne. Her beskrives hvordan man ændrer i en eksisterende foderplan. Skal du i gang med en helt ny, så se i manualen kap. 3 Klik. Nu åbnes et billede med oversigt over foderplaner. Tast på det nr. du vil ændre i, hvorefter foderplanen kommer frem. Den primære væske indtastes på pos.1. Herefter indlægges de øvrige væskekomponenter på de følgende pos. nr. Generelt kan tallene indtastes som forholdstal mellem vand og foder. Ovenstående eksempel viser, hvor der rec.1 er indtastet 290 dele væske og 100 dele melprodukter. Andre ønsker at indtaste tallene i procent eller promille - men husk; der er ingen kontrol på at tallet giver 100 eller 1000, da DM5000 ikke kræver denne kontrol for at fungere. Indtastning af ny komponent: Indtast komponentnummer på den position du ønsker. Herefter overføres data for komponenten automatisk til recepten. Nu indtaster du hvor meget der skal i, og om der skal omrøres mens komponenten kommer i blanderen. Generelt skrives nej for alle væsker og ja for alle tørre produkter. Kun ved indvejning af små mængder tørre produkter skal der stå nej. Under sek. kan man indtaste, hvor mange sek. Man ønsker omrøring efter indvejningen af pågældende komp. Er afsluttet. Dette kan gøres uanset om man siger ja/nej til omr

11 Ved at taste på Erstat. Komp. i højre hjørne kommer der et nyt billede. Her kan du indtaste erstatningskomponenter. Når man skal bruge en erstatning for et andet produkt kan det være en fordel at bruge en blanding af flere produkter. - se i manualen kap 3. OBS!! Ved rettelser - tjek på fodertidspunkterne hvilket foderplaner / recepter der bruges, for at sikre at der rettes alle de relevante steder. Ved at taste på teksten grunddata får du en opgørelse over den færdige recept. Her kan indtastes på de data der lyser op. Se kap 3, afs Omrøretider for recepterne indtastes / indstilles også her, se mere herom i afsnit 10. Du kan generelt altid foretage rettelser i programmet, også når en proces er i gang. Afhængig af typen af rettelser vil de evt. først træde i kraft ved næste fodring. Se også Vådfodermanual: V2 Indtastning af blanderecepter og V8 Næringsindhold og valg af råvarer

12 3. Tilstræbt restmængde / ændring af restmængder Højre klik på blander Vælg Parametre Her indstilles minimum restmængde - typisk 35 til 50 kg. Mængden er fra tom tank til det laveste niveau hvorfra der kan pumpes uden at der kommer luft i pumpen. Ligeledes indstilles der også hvor meget ekstra man ønsker blandet for at kompensere for tab under rørskyl og lign - Ønsket restmængde er typisk 20 til 50 kg. Denne parameter kan også bruges til at gemme bakteriologien til næste udfodring. Her skal man så være opmærksom på, om mængden kan bruges i den næste blanding. Udkompensering / foderberegning: Ved en foderberegning sammentælles mængden af de enkelte komponenter i de rør der skal bruges til den kommende udfodring, sammen med den mængde der allerede er i blandetanken, hvorefter blandeberegningen vil lave en samlet beregning på mængden rør + tank + mængde til grisene + ønskede restmængder. (Ønsket restmængde = Ekstra mængde til blandingen) Denne beregning giver så, hvor meget der skal indvejes af de enkelte komponenter. Det eneste tidspunkt restmængden kan aflæses er efter endt fodring og før næste blanding. Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grundindstillinger og V9 Fermentering i rørstreng og blandetank

13 4. Fodertider - Kap. 5 i manual Ændring af fodertider gøres under. Blandestart: Foderstart: Plan: Recept: Foderfordeling: Annullér fodring: Manuel start: Skyl efter blanding / efter fodring: Øvrige data: Blanding påbegyndes ændres timer for sig og minutter for sig. Fodring påbegyndes ændres timer for sig og minutter for sig. Plan hvori recepten er. Recept nr., der skal blandes / udfodres. Ønskes dagens fodringer fordelt ligeligt, indtastes samme tal i foderfordeling på alle fodringer med samme plan nr. Ønskes forskellige mængder indtastes det forholdstal der ønskes. Ønsker man at annullere en fodring klikkes på nej som så ændres til ja. Når fodertidspunktet er overskredet, ændres automatisk til nej, så næste gang der skal fodres sker denne fodring. Ved klik på nej ændres til ja, og fodringen startes straks. Går automatisk tilbage til nej. Der er tale om skylning af blandetank. klik på ja/nej ændrer status. Mængden af skyllevand er indtastet under parametre for pågældende blander. Se manual under fodertider Rør cirkulation er delt i 2, den samlede rørskylle procent bør aldrig være under 200 % Husk rækkefølgen af fodertider må ikke være tilfældig. Tænk dig om, således at de restmængder, der altid står i resttanken og i forskellige fælles rørstykker kommer med i den efterfølgende blanding. Derfor skal du overveje følgende: 1. Kommer fodringen i den rigtige rækkefølge når du tænker på overførsel af restmængder? Restmængder betyder mindre, når de overføres til en stor blanding end til en lille blanding. Drægtige søer tåler bedre et lidt varieret foder end smågrise osv. 2. Kommer rækkefølgen i en for grisene rigtig biologisk rækkefølge? 3. Er der ad lib. fodring skal perioderne være lange nok til at fodre den dyregruppe, der skal fodres. Se også Vådfodermanual: V13 - V16 vedr. søer, V18 vedr. smågrise og V19 vedr. slagtesvin

14 5. Ændring af % fordeling over døgnet Tast Ønskes den udfodrede mængde ligeligt fordelt over dagens fodringer til samme dyregruppe indtastes det samme tal overalt f.eks.1. Ønskes foderfordelingen uens indtastes forholdstallet. Eks. ved 3 daglige fodringer kan indtastes 35 på 1. fodring, 40 på 2. fodring og 25 på 3. fodring. Se også Vådfodermanual: V13-V16 vedr. søer, V18 vedr. smågrise og V19 vedr. slagtesvin

15 6. Opsummering forbrug på foderplaner Forbrug opsummeres på recept- og plan-niveau. På begge niveauer opsummeres total kg og Fe samt der opsummeres forbrug kg på komponent niveau. Ved at klikke på Recept nr. åbnes vindue med FORBRUG FODERPLAN Opsummering er opdelt i 2 kolonner, en kolonne med opsummeret forbrug af den pågældende recept og en kolonne med sammentælling af forbrug for alle recepter på den pågældende plan. Start dato: Kg total / Fe total: Kg stier/fe stier: Angivelse af dato hvor opsummering er blevet op startet / nulstillet. Opsummering af kg samt Fe som totalt er gået ud af blanderen. Længden er den totale som er gået ud af blanderen fra Omrøretid 1 er afsluttet til fodringen er afsluttet (før skyl af blander). Hvis der af en eller anden årsag mistes foder under f.eks. rørcirkulering vil dette være indregnet i Total. Opsummering af kg samt Fe registreret udfodret til stierne, målt Fra ventilen åbnes til ventilen afsluttes. Evt. mistet foder under f.eks. rørcirkulering vil ikke blive opsummeret Opsummering komponent niveau. Total opsummeringen kg samt Fe, opsplittes på komponent niveau henholdsvis for recepten og for hele planen. Der opsummeres hvad der aktuelt er medgået af hver enkelt komponent. Komponenter fra restmængder og fremmede komponenter, som ikke normalt indgår i recepterne, opsummeres ligeledes som medgået i recepterne. Eftersom systemet vedbliver at huske restkomponenter så længe der stadig er en rest af disse i en eller anden størrelse, vil de fleste komponenter hurtigt komme til at fremgå som forbrugt i en eller anden størrelse på de fleste recepter. Opsummeringen på komponent niveau kan herved betragtes som et værktøj til optimering af restmængder, blandesammensætning samt fodringsrækkefølgen, således at fremmede komponenter indgår i recepterne med mindst mulig mængde

16 Nulstil opsummering. Opsummering nulstilles ved at klikke på RECEPT eller PLAN hvorved teksten RESET fremkommer. For at nulstille klikkes på teksten RESET. Ved RESET nulstilles alle opsummerede data for den pågældende recept eller plan. Hvis teksten RESET er klikket frem, kan der fortrydes ved igen at klikke på RECEPT eller PLAN. Det er dog ikke muligt at fortryde når der først er klikket på RESET. Hver enkelt Recept samt Plan nulstilles separat, det er derved muligt at fortsætte igangværende opsummering på f.eks. plan samtidig med at en eller flere Recepter nulstilles. Hvis der er integration med Agrosoft og foderforbruget overføres automatisk, foretages nulstilling via Agrosoft. Se også Vådfodermanual: V7 Foderopgørelse til P-kontrol

17 7. Opsummering, udfodringsdata Vindue med opsummeringer åbnes ved klik på, enten på Oversigt-vindue eller sti-vindue. Her ses også stidage og foderdage. Opsummering på STI niveau: Opsummering gruppe 1-10 Opsummering i grupper: Ved klik på på vindue OVERSIGT OPSUMMERING eller OPSUMMERING STI NR. åbnes vindue hvor på der kan defineres grupper for samlede opsummeringer for stierne. Opsætning af opsummerings-grupper. Der kan oprettes op til 99 grupper. De 10 første (nr. 1-10) styres af gruppe nr. indtastet på stierne, de resterende 89 styres ved indtastning på stierne med hvilken nr. de skal med i. Der er herved mulighed for at samme sti kan være med i 2 opsummeringsgrupper. Her omtales kun de første 10 grupper. Opsummeringerne 1-10 bruges til dyregrupper og bruges til sektioner. Der kan indtastes/ændres i Opsummering nr. hvor bjælken er placeret. Bjælken flyttes til et andet nr. ved at klikke én gang på det ønskede nr

18 Opsummeringen nulstilles ved at placere bjælken på det nummer som ønskes nulstillet, hvorefter der klikkes på en af værdierne under Fe total eller Kg total. Når der er klikket fremkommer teksten RESET. Opsummeringen nulstilles nu ved at klikke på RESET Se også Vådfodermanual: V7 Foderopgørelse til P-kontrol

19 8. Indlæsning / ændring af foderkurve - Kap. 4 i manual Tast for at åbne vindue for foderkurver. Ved recept overgang er der ingen mening i at uddosere meget små mængder af den ene blanding. Den mindste mængde man ønsker udfodret - f. eks 5 kg - indtastes her. En beregnet mængde under 5 kg vil blive overført til den anden recept. Ved indtastning af recept overgang indtastes laveste recept nr. først. - % i første kolonne indtastes, anden kolonne kommer automatisk. Foderkurve åbnes ved at klikke på det nummer som ønskes. Ved at klikke på type åbnes et grafisk billede af den indtastede kurve. Foderkurve er en definition af hvordan dyrene skal fodres, med hensyn til mængde samt hvilke recepter de skal fodres med. Der findes forskellige typer kurver. Dels skal der defineres om der skal være flydende overgang, og dels skal der defineres om kurven er til søer eller slagtesvin, kurvefodring eller ad. Lib. osv.. Her er udgangspunktet at disse kurver er oprettet, og at vi vil ændre data. For oprettelse af helt nye kurver henvises til manualen kap. 4 Oven for er vist en kurve til slagtesvin med 2 trin og ad. Lib. På næste side er vist foderkurve for søer. Ved søer er dag 0 faredag, og løbe dag er

20 Ved søer er det muligt at fodre søerne forskellige antal gange. F.eks. kan drægtige søer og søer lige omkring faring fodres 1 eller 2 gange. Når der virkelig skal optages foder, kan der fodres 3 eller 4 gange. Man opretter 2 ens recepter der er ens - i dette eksempel recept 2 og 3. Man laver skiftet på foderkurven hvor dette ønskes, og laver så forskellige antal daglige fodringer af de to recepter. Det er vigtigt at kurven altid startes i position 1, og at hvis alle 20 linjer som kurven består af ikke bruges, at der så står 0 i alt på linjen, og at fordelings % svarer til fordelingen af fodringer på recept 2 / 3. Hvis der skrives ja i Pig Mix betyder dette ad.lib. fodring. Hertil skal der være monteret føler i krybben. PigMix max %: Er den mængde grisene max må æde mere end det den indlagte normkurve foreskriver. Væskefodring: Anvendes normalt ikke. Se også Vådfodermanual: V18 vedr. smågrise, V20 vedr. slagtesvin og V21-V26 vedr. fasefodring

21 9. Ændring af ventildata - Kap. 2 i manual Tast eller [F1]. Her får du data for alle ventilnumre(sti data). Det her omtalte er det normale - nemlig når man følger en foderkurve for henholdsvis søer og slagtesvin. For øvrige typer henvises til manualen. Billedet ser forskelligt ud afhængig af om det er slagtesvin, PigMix eller søer, der er oprettet på ventilerne. Generelt er det dog, at alle de tal du kan ændre på lyser hvidt. Hvis man bruger registreret sodata, dvs. so nr., antal grise og cyklusdage er sammenhængende, kan disse ikke ændres her. (de er grå). Disse ændres på eller[f2]. Her får du SO-data billedet. Når data ændres i SO-data, føres de automatisk over på stidata billedet. Ellers ændres der på normal vis. Enkeltstier med alle data fås ved at klikke på nr. Ændring af Fe/dag gøres ved at ændre i afv. %, syge % og sygedage. Selve værdien i Fe/dag kan ikke ændres. Den kommer automatisk fra foderplanen og ændres der, men så skal der være tale om, at man ønsker en generel ændring, og ikke kun en ændring på få stier

22 Udfodring pr. gang anvendes ved PigMix, og beskriver hvor mange kg der max må udfodres pr. ventil åbning. Reduktion Bruges specielt i farestalde. Tastes ja betyder det at en evt. monteret reduktionsventil aktiveres. Se også Vådfodermanual: V13-V16 vedr. søer, V18 vedr. smågrise og V19 vedr. slagtesvin

23 10. Omrøringstider 10.1 Grunddata Røretid 1 og 2 Omrøring: Gå ind på find den ønskede foderplan. Røretid 1 er omrøretiden i blandingen efter sidste komponent er taget ind. Røretid 2 er omrøringen i blandingen før udfodring. Hvis der udfodres straks efter blandingen er omrøretiden =1+2. Går anlægget på alarm under udfodring, er det røretid 2, der omrøres før processen fortsættes. Der anbefales følgende omrøringstider (angives og indtastes i minutter). Medie / indvejnings metode Røretid 1 Røretid 2 Alle væsentlige komponenter via mølle 5 5 Soja- raps-skrå med snegl, korn med mølle 10 5 Formalet foder med snegl 10 5 Løst presset pillefoder 10 5 Mellem presset pillefoder Hårdt presset pillefoder Ved anvendelse af pillefoder, bør man generelt være opmærksom på at røretid + eventuel støbtid er tilstrækkelig til at piller kan blive opløst i væsken. Hvis der anvendes støbtid (der udfodres senere end tidspunkt hvor blandingen er klar), anbefales at Røretid 2 ganges op med 2. Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grundindstillinger

24 10.2 Rørcirkulering (grunddata) Tast for at komme ind i billedet for fodertider. Rørcirkulering kan opdeles i 2 omgange; henholdsvis Rør cirk efter blan (efter Røretid 1) hvor alle strenge, der skal udfodres, recirkuleres, samt Rør cirk før udfodr (efter Røretid 2) hvor der recirkuleres én streng ad gangen, og hvor strengen udfodres før næste streng recirkuleres. Ved rørcirkulering angives i % hvor meget der skal recirkuleres. 100 % svarer til, at rørene cirkuleres én gang, svarende til mængden i rørene. Af hensyn til homogeniteten i foderet, specielt hvor der anvendes flere recepter på samme streng, anbefales mindst 200 % recirkulering. Skal der cirkuleres på flere strenge, anbefales mindst 200 % for både Rørcirk efter blan og Rør cirk før udfodr. OBS!! Husk der indtastes pr. fodertid, så husk at kontrollere rørcirkuleringstiden på alle fodertider Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grundindstillinger Omrøring i siloer og omrøring i silo før indvejning Omrøring min.: Omrøring Interval: Interval Omr. min.: Antal minutters omrøring eller recirkulation i siloen før indvejning starter. Tiden i timer og minutter mellem hver start af omrører i silo. Antal minutter, der skal omrøres i siloen for hvert interval. Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grunddata

25 10.4 Sikkerhedskopi Generelt: 1. Skiold A/S ligger inde med en kopi af dine grunddata. 2. Har du tilsluttet Agrosoft ligger alle dine data om dyrene gemt i Agrosoft, således at du kan reetablere data i dyredata i fodercomputeren ved at downloade dem derfra. 3. Opsummering af foderforbrug vil gå tabt. Ønsker du at tage sikkerhedskopi skal du se i din VIGO manual kap. 7. Manualen foreligger ikke på skrift, men ligger på den installations CD du har fået sammen med dit kommunikationsprogram til PC. Browse Navngiv backup - Gem Der må aldrig bruges en eksisterende fil, der skal altid laves en ny

26 Der skal nu vælges projekt Vælg den der hedder DM5020 Klik derefter List Mib Under ListMIB vælges dm2. Før der klikkes backup selection. Backuppen er nu i gang og i bunden af billedet kan der ses en blå linje der viser hvor langt den er, derudover kan man på fanen forneden klikke på Status Messages her vises der detaljer vedr. den igangværende backup

27 11. Silokontrol - Kap. 7 i manual Tast for at åbne oversigtsbilledet med siloer. Fra oversigtsvinduet åbnes vinduet med alle data for den enkelte silo ved at klikke på pågældende silo. Der eksisterer 3 forskellige silotyper på systemet. Typerne på de anvendte siloer er angivet ved bogstav til venstre på oversigtsvinduet. Her omtales kun type K (Komponent) Når der klikkes på eksisterende værdi (indhold) åbnes automatisk vindue hvorpå relevante data indtastes. I vinduets venstre kolonne indtastes hvad der er fyldt i I vinduets højre kolonne, er angivet aktuelle værdier for eksisterende indhold i siloen. Efter indtastning af relevante data, klikkes på for at overføre data til silo. Der vil automatisk blive beregnet forholdsmæssige værdier for det nye totale indhold. Vedrørende opsætning af silo såsom auto skift mellem siloer med samme komponent, hvordan disse prioriteres osv. henvises til manualen. Se også Vådfodermanual: V4 Kontrol af indvejning

28 12. Ad Lib. fodring (PigMix) Tast for at komme til billedet med foderplaner Her indtastes hvor mange % over kurven man max. vil tillade. For hver trin på kurven hvor der ønskes PIGMIX (Adlib) skrives ja. Hvis der skrives Nej tildeles alt foder på første dosering. OBS! Krybbestørelse. Tast for at komme til billedet for fodertidspunkter. Til styring af PIGMIX funktionerne, findes et sæt grunddata for hver PIGMIX fodertidspunkt. Ved klik på åbnes vindue med grunddata, gældende for pågældende fodertidspunkt. Her indtastes hvor mange minutter perioden skal vare Ja / Nej til genblanding Max tid der kan gå før der bliver udfodret, hvis der kun er 1 eller 2 krybber der er tomme, ellers vil en tom krybbe blive udfodret så snart at det samlede tommeldinger kræver en udfodrings mængde der er større end Min. Udfodring pr. gang Vær opmærksom på at værdien for ekstra mængde (Se kapitel 4 Ønsket restmængde) er sat således at der er muligt for grisene at spise ca. 5 % mere uden at der skal genblandes, da dette giver en mere problemfri drift af anlægget. For øvrige data se manualen

29 Tast for at åbne sti-vinduet. På STI-vinduer vil det være angivet om pågældende STI er defineret som PIGMIX. Det er vigtigt at fodertiderne er så lange, at alle grise får tilstrækkeligt foder. Her indtastes hvor mange kg man vil have udfodret hver gang føleren melder tom. Det er vigtigt at dette er en lille mængde. F.eks. 5 kg ved små grise, større mængder ved store grise Ønsker fri ædelyst Toppen af foderkurve PigMix Max % sættes til 99, som betyder at grisene må spise kurve tildelingen + 99% 12.2 Ønsker begrænset ædelyst Toppen af foderkurve PigMix Max % sættes til det antal % der max må ædes over foderkurven, som betyder at grisene må spise kurve tildelingen + eks. 30% Her skal man også huske at foderfordeling skal passe med dyrenes behov beskrevet side 13. (forskellig ædelyst på de enkelte fodringer) Ønsker fri ædelyst i starten og begrænset til slut Så må man have 2 foderkurver som beskrevet ovenfor, og manuelt skifte kurve fra ubegrænset til begrænset Vigtige data ved Ad lib. Omrøre tid 2 beskrevet på side 22, omrøre tid aktiveres hver gang pumpen skal starte for at udfodre. Typisk ca. 2 til 5 minutter. At der er tid nok til fodringen PigMix minutter typisk ca. 150 til 180 minutter Se fodertidsbilledet på billederne på side 12 til 13. Stop PigMix skal stå til JA (at fodringen afsluttes ved udløb af ædeperioden selv om der er mere foder i tanken.) Foderfordeling beskrevet på side 13. Genblanding se side 27 - typisk skal den stå til Nej, når der er et stabilt ædemønster i staldene, eller ændre til Ja. Max. Cyklus tid / Min. mængde - side 27 Min. mængde typisk = 3 * Udfodring pr. gang. (At der er 3 stier der skal kalde på foder). Maks. tid, der kan gå før et tomt trug bliver fodret igen. Trug størrelse / Udfodring pr. gang, se øverst denne side Ad lib generelt Tilse at krybberne bliver slikket tomme mindst 1gg. Om dagen, dette for at undgå at der kommer dårlig foder i hjørner og kanter, med forringet ædelyst til følge. Flyt om nødvendigt fodertiderne så der er en lang pause mellem fodringer 1 gang om dagen. Husk på de enkelte ventilbilleder for Ad lib stierne at tilpasse doseringsmængde pr. dosering så den passer til dyrenes størrelse. Eks. 5 kg pr. gang ved de mindste, og 25 kg ved de største

30 Vær opmærksom på føler placering og beslag placering i de enkelte stier. Føler spidsen skal typisk være ca. 4 cm fra bunden af krybben. De beslag som føleren er monteret med skal gerne være rimelig rene, hvis de er overhældt med foder eller anden form for elektrisk ledende snavs, vil det resultere i at føleren kan risikere at melde Fuld selv om krybben er tom. Husk engang imellem at følge en hel foderproces, fra den begynder at blande første gang til den er helt færdig, kun herved får man den fulde forståelse af hvor mange minutter der skal bruges til at få den ønskede mængde foder ud til grisene. For kort tid til fodringen vil resultere i for lav æde %, med lavere tilvækst til følge. ( det ses ofte at PM minutter (ædelyst periode længde) mere er sat i forhold til arbejdsdagen end i forhold til grisene) Beregningsprincip For hver fodertid husker systemet hvor mange % foder der blev brugt i forhold til det foderkurven for de enkelte ventiler indikerede, ved samme fodertid den kommende dag, beregnes fodermængde i forhold til foderkurven, og tillægges / fratrækkes iht. Den gemte % sats. Det betyder at selv om det er adlib fodring, så er foderkurvens rigtighed lige så vigtig her som ved restriktiv fodring. Jo mere korrekt foderkurve - jo bedre kørende anlæg. Se også Vådfodermanual: V17 vedr. smågrise ad lib

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 981 002 065 Ver. 2.53 30-04-2014 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Adgang og ændring af bruger kode... 5 2. Foder... 6 2.1 Indtastning af komponent data...

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet

Vådfoder - Udnyt potentialet Vådfoder - Udnyt potentialet Fodermøde 2014 Svinerådgiver Bjarne Knudsen Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG Støttet af: FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG MEDDELELSE NR. 1004 Anlæg fra ACO Funki havde større usikkerhed end anlæg fra Big Dutchman og SKIOLD ved udfodring af

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget.

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. Kvik-manual Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 Revideret d. 16. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 1.2 Elevernes UNILogin... 2 1.3 Rambøll Sprog... 2 1.3.1 Sikre

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG

KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en besked om dette i god tid. 3. Kalibrere

Læs mere

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Hvorfor er huldet vigtigt? Normal huld giver Flere totalfødte i efterfølgende

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22 STRANGKO Produktnavn Sælges som STRANGKOFARM CONTROL II MANAGEMENTSYSTEM. Programmet sælges som et grundmodul, hvilket indeholder kalender og foderprogram, samt delmoduler til aktivitetsmåling, kommunikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus

Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg TEL: 89 93 10 00 FAX: 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere