Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder Version (Dok. nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)"

Transkript

1 Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version (Dok. nr ) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen er der henvisninger til 1. Brugerhåndbogen (med rød skrift). Brugerhåndbogen fulgte med anlægget ved køb og giver især tekniske anvisninger. 2. Vådfodermanualen (med blå skrift). Vådfodermanualen kan købes via den lokale fodringsrådgiver og giver især fodringsmæssige anvisninger. Minimanualen er udarbejdet i samarbejde med og

2

3 Indholdsfortegnelse Opbygning af MultiFeeder 5000 generelt... 5 Indtastning / ændring af data, generel beskrivelse Indtastning af råvarer - Kap. 6 i manual Foderplaner/recepter - Kap. 3 i manual Tilstræbt restmængde / ændring af restmængder Fodertider - Kap. 5 i manual Ændring af % fordeling over døgnet Opsummering forbrug på foderplaner Opsummering, udfodringsdata Indlæsning / ændring af foderkurve - Kap. 4 i manual Ændring af ventildata - Kap. 2 i manual Omrøringstider Grunddata Rørcirkulering (grunddata) Omrøring i siloer og omrøring i silo før indvejning Sikkerhedskopi Silokontrol - Kap. 7 i manual Ad Lib. fodring (PigMix) Ønsker fri ædelyst Ønsker begrænset ædelyst Ønsker fri ædelyst i starten og begrænset til slut Vigtige data ved Ad lib Ad lib generelt Beregningsprincip Oftest forekommende fejl Rørskyl Luft i rørsystem Kompressor Øvrige typiske fejl Dagligt vedligehold Ugentligt vedligehold Generelt

4 MiniManual for MultiFeeder 5000 Minimanualen beskriver de styringsområder, der anvendes mest i det daglige arbejde. I MiniManualen er der henvisninger til brugermanualen (med rød skrift). Manualen fulgte med anlægget ved køb, og giver især de tekniske anvisninger. Desuden kan Vådfodermanualen købes via din lokale fodringsrådgiver, og giver især fodringsmæssige anvisninger. Minimanualen bruges når: - Data allerede er indtastet i computeren første gang. - Der er tale om ændringer af de data der bruges i det daglige. - At man har en almen viden om dataindtastning i Windows. I modsat fald henvises til den originale manual, som blev/bliver leveret sammen med anlægget. Den rigtige manual er virkelig læsbar og værd at bruge et par timer på. Du vil få meget større glæde af dit anlæg hvis du kan alle finesserne, og din daglige arbejdsglæde bliver meget større når du er dus med de redskaber du bruger i det daglige. Husk at 70 % af omkostningerne ved at producere et slagtesvin er foderomkostninger, så det er meget vigtigt, at din fodring er trimmet til det optimale. Du bruger manualen på følgende måde: 1. Gå ind i oversigten. Her finder du overskriften på de kapitler du kan vælge i. 2. Gå ind under det faneblad hvor du tror du kan finde de oplysninger du mangler. Her er der en meget detaljeret opdeling med sidehenvisninger, så du meget let finder de ting du mangler information om

5 Opbygning af MultiFeeder 5000 generelt MultiFeeder 5000 er opbygget med skærm, tastatur og mus som kendt fra en almindelig PC. Men MultiFeeder 5000 er en selvstændig arbejdende controllerenhed, som alene indeholder program og data for MultiFeeder Programmet er opbygget efter de fra PC kendte Windows principper og betjeningen foregår på samme vis ved hjælp af mus og tastatur. De enkelte billeder og funktioner tegnet på skærmen som symboler, og ved klik med musen åbnes/lukkes/aktiveres de forskellige billeder og funktioner. Det aktuelle anlæg er tegnet på skærmen og der er on-line forbindelse mellem de tegnede symboler og anlæggets moduler, vægte, I/O osv. Dermed er det muligt at følge med i, hvad der aktuelt foregår på anlægget ved at kigge på flowtegningen - de aktive anlægsdele lyser grønt. Det er muligt at åbne datavinduer for f.eks. ventiler eller siloer ved at klikke direkte på symbolerne. Man kan aktivere anlægsdele manuelt ved at klikke på symbolerne. De enkelte symbolers farve og placering kan variere fra anlæg til anlæg. Ventil data So data Oversigt blandere Fodertider Oversigt ventilplacering Foderkurver Foderplaner Siloer Komponenter Oversigt indvejningslinjer

6 For at lave væsentlige ændringer er det nødvendigt at åbne både Supervisor 1 og 2. For at åbne for Supervisor, klikkes på Nøglen til venstre på skærmens toplinje. For at åbne adgang klikkes på det supervisor nr. som skal aktiveres. Når en Supervisor er åben vil den være omgivet af en gul ramme. Skal en Supervisor slås fra, klikkes igen på pågældende Supervisor, hvorefter den gule ramme forsvinder. For at lukke Supervisor-billedet, placeres cursoren et tilfældigt sted inden for billedet, hvorefter der klikkes på højre musetast. Aktiverede Supervisor nr. vil automatisk blive lukket ned, når tastatur eller mus ikke har været anvendt i 10 minutter, eller hvis der opstår strømsvigt

7 Indtastning / ændring af data, generel beskrivelse På skærmens toplinje er et indtastningsfelt, hvor de tastede tal og bogstaver vises. De data, som står i indtastningsfeltet, overføres til datafelt i vinduerne ved at placere cursoren hvor data skal skrives, hvorefter der klikkes med venstre musetast. Der kan kun sættes data ind hvor tallene lyser op. De grå tal kan ikke ændres. Enten skal indtastningerne ske på et andet billede, eller du skal have et højere supervisor nr. for at ændre. Data i toplinjens indtastningsfelt slettes med tastaturets Delete-tast, eller én karakter ad gangen med BACKSPACE tasten. Når data i indtastningsfeltet er anvendt (der er tastet på venstre musetast), vil data automatisk blive slettet fra indtastningsfeltet når der tastes ny data. VIGTIGT, PAS PÅ!! Når der klikkes med venstre musetast, eller der tastes på tastaturets ENTERtast, og cursoren samtidig er placeret på et datafelt, vil data som står i indtastningsfeltet blive skrevet i det pågældende datafelt. Det anbefales at indtastningsfeltet altid slettes med DELETE-tasten efter endt indtastninger

8 1. Indtastning af råvarer - Kap. 6 i manual Komponenter: Tast. Dermed fremkommer en liste frem med dine komponenter. Tast nu på det komponent nr. du vil oprette eller ændre i. Nu kommer der et nyt billede, hvor du kan indtaste data for den pågældende komponent. Bemærk følgende: Fe/kg er lig med foderværdi pr. kg. råvare, ikke pr kg. tørstof Kg/l: Vejledende værdier: Kornprodukter 1,27, valle 1,03 Opgørelse af forbrug af en komponent: Klik på det tal, der står ved forbrug. Derved fremkommer teksten reset. Klik på reset. Herved kommer der en ny dato ind i start dato, og forbrug nulstilles. Kategori: Bruges, når der er komponenter i rørstrengen eller blandebeholderen, der ikke kan udkompenseres i en ny blanding. Generelt er kornprodukter i en kategori, mineraler i en anden og væsker i en tredje. Næringsstoffer: Der er mulighed for at indtaste forskellige værdier for næringsstoffer i komponenter. OBS!! Der skal ske en levering til silo før ændringerne træder i kraft i det blandede foder. Ved rettelser, der skal træde i kraft øjeblikkelig, tastes på siloen Komp. 0 efterfulgt af det rigtige komponent. Nr., hvorved ændrede komponent data straks indlæses på siloen. OBS!! Hvis man f. eks. har hvede i flere siloer, og indtager dem med forskellige formalingsgrader gennem skivemølle, skal man huske, at hveden er opdelt under forskellige komponentnumre, og at de rettelser der foretages i komponentdata derfor skal rettes på flere komponenter. Se også Vådfodermanual: V1 Indtastning af råvarer

9 Silo - Kap. 7 i manual Tast. Nu kommer en liste frem med dine siloer. Klik nu på det silo nr. du vil ændre i. Nu kommer der et nyt billede, hvor du kan indtaste data for den pågældende komponent. Nu skal systemet vide, hvilken komponent der skal være i den pågældende silo, og indsæt komponentnummer ud for denne silo. Eller klik i tekstlinjen for komponentnavn, og der kommer en liste frem med dine komponenter. Marker den komponent du ønsker i siloen - klik derefter på overfør pilen øverst til højre i komponent billedet. Øvrige data for siloer som autoskift, prioritet, silotyper, omrøring i siloer osv.: se manual kap. 7. Øvrigt vedr. omrøring i silo - se senere i denne minimanual

10 2. Foderplaner/recepter - Kap. 3 i manual En foderplan er en samling af op til 8 recepter, som kan anvendes enten separat, eller som en gruppe, hvor der laves automatisk overgang mellem recepterne. Her beskrives hvordan man ændrer i en eksisterende foderplan. Skal du i gang med en helt ny, så se i manualen kap. 3 Klik. Nu åbnes et billede med oversigt over foderplaner. Tast på det nr. du vil ændre i, hvorefter foderplanen kommer frem. Den primære væske indtastes på pos.1. Herefter indlægges de øvrige væskekomponenter på de følgende pos. nr. Generelt kan tallene indtastes som forholdstal mellem vand og foder. Ovenstående eksempel viser, hvor der rec.1 er indtastet 290 dele væske og 100 dele melprodukter. Andre ønsker at indtaste tallene i procent eller promille - men husk; der er ingen kontrol på at tallet giver 100 eller 1000, da DM5000 ikke kræver denne kontrol for at fungere. Indtastning af ny komponent: Indtast komponentnummer på den position du ønsker. Herefter overføres data for komponenten automatisk til recepten. Nu indtaster du hvor meget der skal i, og om der skal omrøres mens komponenten kommer i blanderen. Generelt skrives nej for alle væsker og ja for alle tørre produkter. Kun ved indvejning af små mængder tørre produkter skal der stå nej. Under sek. kan man indtaste, hvor mange sek. Man ønsker omrøring efter indvejningen af pågældende komp. Er afsluttet. Dette kan gøres uanset om man siger ja/nej til omr

11 Ved at taste på Erstat. Komp. i højre hjørne kommer der et nyt billede. Her kan du indtaste erstatningskomponenter. Når man skal bruge en erstatning for et andet produkt kan det være en fordel at bruge en blanding af flere produkter. - se i manualen kap 3. OBS!! Ved rettelser - tjek på fodertidspunkterne hvilket foderplaner / recepter der bruges, for at sikre at der rettes alle de relevante steder. Ved at taste på teksten grunddata får du en opgørelse over den færdige recept. Her kan indtastes på de data der lyser op. Se kap 3, afs Omrøretider for recepterne indtastes / indstilles også her, se mere herom i afsnit 10. Du kan generelt altid foretage rettelser i programmet, også når en proces er i gang. Afhængig af typen af rettelser vil de evt. først træde i kraft ved næste fodring. Se også Vådfodermanual: V2 Indtastning af blanderecepter og V8 Næringsindhold og valg af råvarer

12 3. Tilstræbt restmængde / ændring af restmængder Højre klik på blander Vælg Parametre Her indstilles minimum restmængde - typisk 35 til 50 kg. Mængden er fra tom tank til det laveste niveau hvorfra der kan pumpes uden at der kommer luft i pumpen. Ligeledes indstilles der også hvor meget ekstra man ønsker blandet for at kompensere for tab under rørskyl og lign - Ønsket restmængde er typisk 20 til 50 kg. Denne parameter kan også bruges til at gemme bakteriologien til næste udfodring. Her skal man så være opmærksom på, om mængden kan bruges i den næste blanding. Udkompensering / foderberegning: Ved en foderberegning sammentælles mængden af de enkelte komponenter i de rør der skal bruges til den kommende udfodring, sammen med den mængde der allerede er i blandetanken, hvorefter blandeberegningen vil lave en samlet beregning på mængden rør + tank + mængde til grisene + ønskede restmængder. (Ønsket restmængde = Ekstra mængde til blandingen) Denne beregning giver så, hvor meget der skal indvejes af de enkelte komponenter. Det eneste tidspunkt restmængden kan aflæses er efter endt fodring og før næste blanding. Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grundindstillinger og V9 Fermentering i rørstreng og blandetank

13 4. Fodertider - Kap. 5 i manual Ændring af fodertider gøres under. Blandestart: Foderstart: Plan: Recept: Foderfordeling: Annullér fodring: Manuel start: Skyl efter blanding / efter fodring: Øvrige data: Blanding påbegyndes ændres timer for sig og minutter for sig. Fodring påbegyndes ændres timer for sig og minutter for sig. Plan hvori recepten er. Recept nr., der skal blandes / udfodres. Ønskes dagens fodringer fordelt ligeligt, indtastes samme tal i foderfordeling på alle fodringer med samme plan nr. Ønskes forskellige mængder indtastes det forholdstal der ønskes. Ønsker man at annullere en fodring klikkes på nej som så ændres til ja. Når fodertidspunktet er overskredet, ændres automatisk til nej, så næste gang der skal fodres sker denne fodring. Ved klik på nej ændres til ja, og fodringen startes straks. Går automatisk tilbage til nej. Der er tale om skylning af blandetank. klik på ja/nej ændrer status. Mængden af skyllevand er indtastet under parametre for pågældende blander. Se manual under fodertider Rør cirkulation er delt i 2, den samlede rørskylle procent bør aldrig være under 200 % Husk rækkefølgen af fodertider må ikke være tilfældig. Tænk dig om, således at de restmængder, der altid står i resttanken og i forskellige fælles rørstykker kommer med i den efterfølgende blanding. Derfor skal du overveje følgende: 1. Kommer fodringen i den rigtige rækkefølge når du tænker på overførsel af restmængder? Restmængder betyder mindre, når de overføres til en stor blanding end til en lille blanding. Drægtige søer tåler bedre et lidt varieret foder end smågrise osv. 2. Kommer rækkefølgen i en for grisene rigtig biologisk rækkefølge? 3. Er der ad lib. fodring skal perioderne være lange nok til at fodre den dyregruppe, der skal fodres. Se også Vådfodermanual: V13 - V16 vedr. søer, V18 vedr. smågrise og V19 vedr. slagtesvin

14 5. Ændring af % fordeling over døgnet Tast Ønskes den udfodrede mængde ligeligt fordelt over dagens fodringer til samme dyregruppe indtastes det samme tal overalt f.eks.1. Ønskes foderfordelingen uens indtastes forholdstallet. Eks. ved 3 daglige fodringer kan indtastes 35 på 1. fodring, 40 på 2. fodring og 25 på 3. fodring. Se også Vådfodermanual: V13-V16 vedr. søer, V18 vedr. smågrise og V19 vedr. slagtesvin

15 6. Opsummering forbrug på foderplaner Forbrug opsummeres på recept- og plan-niveau. På begge niveauer opsummeres total kg og Fe samt der opsummeres forbrug kg på komponent niveau. Ved at klikke på Recept nr. åbnes vindue med FORBRUG FODERPLAN Opsummering er opdelt i 2 kolonner, en kolonne med opsummeret forbrug af den pågældende recept og en kolonne med sammentælling af forbrug for alle recepter på den pågældende plan. Start dato: Kg total / Fe total: Kg stier/fe stier: Angivelse af dato hvor opsummering er blevet op startet / nulstillet. Opsummering af kg samt Fe som totalt er gået ud af blanderen. Længden er den totale som er gået ud af blanderen fra Omrøretid 1 er afsluttet til fodringen er afsluttet (før skyl af blander). Hvis der af en eller anden årsag mistes foder under f.eks. rørcirkulering vil dette være indregnet i Total. Opsummering af kg samt Fe registreret udfodret til stierne, målt Fra ventilen åbnes til ventilen afsluttes. Evt. mistet foder under f.eks. rørcirkulering vil ikke blive opsummeret Opsummering komponent niveau. Total opsummeringen kg samt Fe, opsplittes på komponent niveau henholdsvis for recepten og for hele planen. Der opsummeres hvad der aktuelt er medgået af hver enkelt komponent. Komponenter fra restmængder og fremmede komponenter, som ikke normalt indgår i recepterne, opsummeres ligeledes som medgået i recepterne. Eftersom systemet vedbliver at huske restkomponenter så længe der stadig er en rest af disse i en eller anden størrelse, vil de fleste komponenter hurtigt komme til at fremgå som forbrugt i en eller anden størrelse på de fleste recepter. Opsummeringen på komponent niveau kan herved betragtes som et værktøj til optimering af restmængder, blandesammensætning samt fodringsrækkefølgen, således at fremmede komponenter indgår i recepterne med mindst mulig mængde

16 Nulstil opsummering. Opsummering nulstilles ved at klikke på RECEPT eller PLAN hvorved teksten RESET fremkommer. For at nulstille klikkes på teksten RESET. Ved RESET nulstilles alle opsummerede data for den pågældende recept eller plan. Hvis teksten RESET er klikket frem, kan der fortrydes ved igen at klikke på RECEPT eller PLAN. Det er dog ikke muligt at fortryde når der først er klikket på RESET. Hver enkelt Recept samt Plan nulstilles separat, det er derved muligt at fortsætte igangværende opsummering på f.eks. plan samtidig med at en eller flere Recepter nulstilles. Hvis der er integration med Agrosoft og foderforbruget overføres automatisk, foretages nulstilling via Agrosoft. Se også Vådfodermanual: V7 Foderopgørelse til P-kontrol

17 7. Opsummering, udfodringsdata Vindue med opsummeringer åbnes ved klik på, enten på Oversigt-vindue eller sti-vindue. Her ses også stidage og foderdage. Opsummering på STI niveau: Opsummering gruppe 1-10 Opsummering i grupper: Ved klik på på vindue OVERSIGT OPSUMMERING eller OPSUMMERING STI NR. åbnes vindue hvor på der kan defineres grupper for samlede opsummeringer for stierne. Opsætning af opsummerings-grupper. Der kan oprettes op til 99 grupper. De 10 første (nr. 1-10) styres af gruppe nr. indtastet på stierne, de resterende 89 styres ved indtastning på stierne med hvilken nr. de skal med i. Der er herved mulighed for at samme sti kan være med i 2 opsummeringsgrupper. Her omtales kun de første 10 grupper. Opsummeringerne 1-10 bruges til dyregrupper og bruges til sektioner. Der kan indtastes/ændres i Opsummering nr. hvor bjælken er placeret. Bjælken flyttes til et andet nr. ved at klikke én gang på det ønskede nr

18 Opsummeringen nulstilles ved at placere bjælken på det nummer som ønskes nulstillet, hvorefter der klikkes på en af værdierne under Fe total eller Kg total. Når der er klikket fremkommer teksten RESET. Opsummeringen nulstilles nu ved at klikke på RESET Se også Vådfodermanual: V7 Foderopgørelse til P-kontrol

19 8. Indlæsning / ændring af foderkurve - Kap. 4 i manual Tast for at åbne vindue for foderkurver. Ved recept overgang er der ingen mening i at uddosere meget små mængder af den ene blanding. Den mindste mængde man ønsker udfodret - f. eks 5 kg - indtastes her. En beregnet mængde under 5 kg vil blive overført til den anden recept. Ved indtastning af recept overgang indtastes laveste recept nr. først. - % i første kolonne indtastes, anden kolonne kommer automatisk. Foderkurve åbnes ved at klikke på det nummer som ønskes. Ved at klikke på type åbnes et grafisk billede af den indtastede kurve. Foderkurve er en definition af hvordan dyrene skal fodres, med hensyn til mængde samt hvilke recepter de skal fodres med. Der findes forskellige typer kurver. Dels skal der defineres om der skal være flydende overgang, og dels skal der defineres om kurven er til søer eller slagtesvin, kurvefodring eller ad. Lib. osv.. Her er udgangspunktet at disse kurver er oprettet, og at vi vil ændre data. For oprettelse af helt nye kurver henvises til manualen kap. 4 Oven for er vist en kurve til slagtesvin med 2 trin og ad. Lib. På næste side er vist foderkurve for søer. Ved søer er dag 0 faredag, og løbe dag er

20 Ved søer er det muligt at fodre søerne forskellige antal gange. F.eks. kan drægtige søer og søer lige omkring faring fodres 1 eller 2 gange. Når der virkelig skal optages foder, kan der fodres 3 eller 4 gange. Man opretter 2 ens recepter der er ens - i dette eksempel recept 2 og 3. Man laver skiftet på foderkurven hvor dette ønskes, og laver så forskellige antal daglige fodringer af de to recepter. Det er vigtigt at kurven altid startes i position 1, og at hvis alle 20 linjer som kurven består af ikke bruges, at der så står 0 i alt på linjen, og at fordelings % svarer til fordelingen af fodringer på recept 2 / 3. Hvis der skrives ja i Pig Mix betyder dette ad.lib. fodring. Hertil skal der være monteret føler i krybben. PigMix max %: Er den mængde grisene max må æde mere end det den indlagte normkurve foreskriver. Væskefodring: Anvendes normalt ikke. Se også Vådfodermanual: V18 vedr. smågrise, V20 vedr. slagtesvin og V21-V26 vedr. fasefodring

21 9. Ændring af ventildata - Kap. 2 i manual Tast eller [F1]. Her får du data for alle ventilnumre(sti data). Det her omtalte er det normale - nemlig når man følger en foderkurve for henholdsvis søer og slagtesvin. For øvrige typer henvises til manualen. Billedet ser forskelligt ud afhængig af om det er slagtesvin, PigMix eller søer, der er oprettet på ventilerne. Generelt er det dog, at alle de tal du kan ændre på lyser hvidt. Hvis man bruger registreret sodata, dvs. so nr., antal grise og cyklusdage er sammenhængende, kan disse ikke ændres her. (de er grå). Disse ændres på eller[f2]. Her får du SO-data billedet. Når data ændres i SO-data, føres de automatisk over på stidata billedet. Ellers ændres der på normal vis. Enkeltstier med alle data fås ved at klikke på nr. Ændring af Fe/dag gøres ved at ændre i afv. %, syge % og sygedage. Selve værdien i Fe/dag kan ikke ændres. Den kommer automatisk fra foderplanen og ændres der, men så skal der være tale om, at man ønsker en generel ændring, og ikke kun en ændring på få stier

22 Udfodring pr. gang anvendes ved PigMix, og beskriver hvor mange kg der max må udfodres pr. ventil åbning. Reduktion Bruges specielt i farestalde. Tastes ja betyder det at en evt. monteret reduktionsventil aktiveres. Se også Vådfodermanual: V13-V16 vedr. søer, V18 vedr. smågrise og V19 vedr. slagtesvin

23 10. Omrøringstider 10.1 Grunddata Røretid 1 og 2 Omrøring: Gå ind på find den ønskede foderplan. Røretid 1 er omrøretiden i blandingen efter sidste komponent er taget ind. Røretid 2 er omrøringen i blandingen før udfodring. Hvis der udfodres straks efter blandingen er omrøretiden =1+2. Går anlægget på alarm under udfodring, er det røretid 2, der omrøres før processen fortsættes. Der anbefales følgende omrøringstider (angives og indtastes i minutter). Medie / indvejnings metode Røretid 1 Røretid 2 Alle væsentlige komponenter via mølle 5 5 Soja- raps-skrå med snegl, korn med mølle 10 5 Formalet foder med snegl 10 5 Løst presset pillefoder 10 5 Mellem presset pillefoder Hårdt presset pillefoder Ved anvendelse af pillefoder, bør man generelt være opmærksom på at røretid + eventuel støbtid er tilstrækkelig til at piller kan blive opløst i væsken. Hvis der anvendes støbtid (der udfodres senere end tidspunkt hvor blandingen er klar), anbefales at Røretid 2 ganges op med 2. Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grundindstillinger

24 10.2 Rørcirkulering (grunddata) Tast for at komme ind i billedet for fodertider. Rørcirkulering kan opdeles i 2 omgange; henholdsvis Rør cirk efter blan (efter Røretid 1) hvor alle strenge, der skal udfodres, recirkuleres, samt Rør cirk før udfodr (efter Røretid 2) hvor der recirkuleres én streng ad gangen, og hvor strengen udfodres før næste streng recirkuleres. Ved rørcirkulering angives i % hvor meget der skal recirkuleres. 100 % svarer til, at rørene cirkuleres én gang, svarende til mængden i rørene. Af hensyn til homogeniteten i foderet, specielt hvor der anvendes flere recepter på samme streng, anbefales mindst 200 % recirkulering. Skal der cirkuleres på flere strenge, anbefales mindst 200 % for både Rørcirk efter blan og Rør cirk før udfodr. OBS!! Husk der indtastes pr. fodertid, så husk at kontrollere rørcirkuleringstiden på alle fodertider Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grundindstillinger Omrøring i siloer og omrøring i silo før indvejning Omrøring min.: Omrøring Interval: Interval Omr. min.: Antal minutters omrøring eller recirkulation i siloen før indvejning starter. Tiden i timer og minutter mellem hver start af omrører i silo. Antal minutter, der skal omrøres i siloen for hvert interval. Se også Vådfodermanual: V3 Indtastning af grunddata

25 10.4 Sikkerhedskopi Generelt: 1. Skiold A/S ligger inde med en kopi af dine grunddata. 2. Har du tilsluttet Agrosoft ligger alle dine data om dyrene gemt i Agrosoft, således at du kan reetablere data i dyredata i fodercomputeren ved at downloade dem derfra. 3. Opsummering af foderforbrug vil gå tabt. Ønsker du at tage sikkerhedskopi skal du se i din VIGO manual kap. 7. Manualen foreligger ikke på skrift, men ligger på den installations CD du har fået sammen med dit kommunikationsprogram til PC. Browse Navngiv backup - Gem Der må aldrig bruges en eksisterende fil, der skal altid laves en ny

26 Der skal nu vælges projekt Vælg den der hedder DM5020 Klik derefter List Mib Under ListMIB vælges dm2. Før der klikkes backup selection. Backuppen er nu i gang og i bunden af billedet kan der ses en blå linje der viser hvor langt den er, derudover kan man på fanen forneden klikke på Status Messages her vises der detaljer vedr. den igangværende backup

27 11. Silokontrol - Kap. 7 i manual Tast for at åbne oversigtsbilledet med siloer. Fra oversigtsvinduet åbnes vinduet med alle data for den enkelte silo ved at klikke på pågældende silo. Der eksisterer 3 forskellige silotyper på systemet. Typerne på de anvendte siloer er angivet ved bogstav til venstre på oversigtsvinduet. Her omtales kun type K (Komponent) Når der klikkes på eksisterende værdi (indhold) åbnes automatisk vindue hvorpå relevante data indtastes. I vinduets venstre kolonne indtastes hvad der er fyldt i I vinduets højre kolonne, er angivet aktuelle værdier for eksisterende indhold i siloen. Efter indtastning af relevante data, klikkes på for at overføre data til silo. Der vil automatisk blive beregnet forholdsmæssige værdier for det nye totale indhold. Vedrørende opsætning af silo såsom auto skift mellem siloer med samme komponent, hvordan disse prioriteres osv. henvises til manualen. Se også Vådfodermanual: V4 Kontrol af indvejning

28 12. Ad Lib. fodring (PigMix) Tast for at komme til billedet med foderplaner Her indtastes hvor mange % over kurven man max. vil tillade. For hver trin på kurven hvor der ønskes PIGMIX (Adlib) skrives ja. Hvis der skrives Nej tildeles alt foder på første dosering. OBS! Krybbestørelse. Tast for at komme til billedet for fodertidspunkter. Til styring af PIGMIX funktionerne, findes et sæt grunddata for hver PIGMIX fodertidspunkt. Ved klik på åbnes vindue med grunddata, gældende for pågældende fodertidspunkt. Her indtastes hvor mange minutter perioden skal vare Ja / Nej til genblanding Max tid der kan gå før der bliver udfodret, hvis der kun er 1 eller 2 krybber der er tomme, ellers vil en tom krybbe blive udfodret så snart at det samlede tommeldinger kræver en udfodrings mængde der er større end Min. Udfodring pr. gang Vær opmærksom på at værdien for ekstra mængde (Se kapitel 4 Ønsket restmængde) er sat således at der er muligt for grisene at spise ca. 5 % mere uden at der skal genblandes, da dette giver en mere problemfri drift af anlægget. For øvrige data se manualen

29 Tast for at åbne sti-vinduet. På STI-vinduer vil det være angivet om pågældende STI er defineret som PIGMIX. Det er vigtigt at fodertiderne er så lange, at alle grise får tilstrækkeligt foder. Her indtastes hvor mange kg man vil have udfodret hver gang føleren melder tom. Det er vigtigt at dette er en lille mængde. F.eks. 5 kg ved små grise, større mængder ved store grise Ønsker fri ædelyst Toppen af foderkurve PigMix Max % sættes til 99, som betyder at grisene må spise kurve tildelingen + 99% 12.2 Ønsker begrænset ædelyst Toppen af foderkurve PigMix Max % sættes til det antal % der max må ædes over foderkurven, som betyder at grisene må spise kurve tildelingen + eks. 30% Her skal man også huske at foderfordeling skal passe med dyrenes behov beskrevet side 13. (forskellig ædelyst på de enkelte fodringer) Ønsker fri ædelyst i starten og begrænset til slut Så må man have 2 foderkurver som beskrevet ovenfor, og manuelt skifte kurve fra ubegrænset til begrænset Vigtige data ved Ad lib. Omrøre tid 2 beskrevet på side 22, omrøre tid aktiveres hver gang pumpen skal starte for at udfodre. Typisk ca. 2 til 5 minutter. At der er tid nok til fodringen PigMix minutter typisk ca. 150 til 180 minutter Se fodertidsbilledet på billederne på side 12 til 13. Stop PigMix skal stå til JA (at fodringen afsluttes ved udløb af ædeperioden selv om der er mere foder i tanken.) Foderfordeling beskrevet på side 13. Genblanding se side 27 - typisk skal den stå til Nej, når der er et stabilt ædemønster i staldene, eller ændre til Ja. Max. Cyklus tid / Min. mængde - side 27 Min. mængde typisk = 3 * Udfodring pr. gang. (At der er 3 stier der skal kalde på foder). Maks. tid, der kan gå før et tomt trug bliver fodret igen. Trug størrelse / Udfodring pr. gang, se øverst denne side Ad lib generelt Tilse at krybberne bliver slikket tomme mindst 1gg. Om dagen, dette for at undgå at der kommer dårlig foder i hjørner og kanter, med forringet ædelyst til følge. Flyt om nødvendigt fodertiderne så der er en lang pause mellem fodringer 1 gang om dagen. Husk på de enkelte ventilbilleder for Ad lib stierne at tilpasse doseringsmængde pr. dosering så den passer til dyrenes størrelse. Eks. 5 kg pr. gang ved de mindste, og 25 kg ved de største

30 Vær opmærksom på føler placering og beslag placering i de enkelte stier. Føler spidsen skal typisk være ca. 4 cm fra bunden af krybben. De beslag som føleren er monteret med skal gerne være rimelig rene, hvis de er overhældt med foder eller anden form for elektrisk ledende snavs, vil det resultere i at føleren kan risikere at melde Fuld selv om krybben er tom. Husk engang imellem at følge en hel foderproces, fra den begynder at blande første gang til den er helt færdig, kun herved får man den fulde forståelse af hvor mange minutter der skal bruges til at få den ønskede mængde foder ud til grisene. For kort tid til fodringen vil resultere i for lav æde %, med lavere tilvækst til følge. ( det ses ofte at PM minutter (ædelyst periode længde) mere er sat i forhold til arbejdsdagen end i forhold til grisene) Beregningsprincip For hver fodertid husker systemet hvor mange % foder der blev brugt i forhold til det foderkurven for de enkelte ventiler indikerede, ved samme fodertid den kommende dag, beregnes fodermængde i forhold til foderkurven, og tillægges / fratrækkes iht. Den gemte % sats. Det betyder at selv om det er adlib fodring, så er foderkurvens rigtighed lige så vigtig her som ved restriktiv fodring. Jo mere korrekt foderkurve - jo bedre kørende anlæg. Se også Vådfodermanual: V17 vedr. smågrise ad lib

Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER... 4

Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER... 4 Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN.... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT FODERPLAN.... 2 1.2 ÅBEN FODERPLAN.... 3 1.3 ÅBEN GRAFISK FODERPLAN.... 3 2 OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER.... 4 2.1 DEFINER TYPE.... 4 2.2 ANVENDELSE

Læs mere

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver Kap. 4 Foderkurver 1 FODERKURVER... 2 1.1 VIRKEMÅDE.... 2 1.2 ÅBEN OVERSIGT FODERKURVE.... 3 1.3 ÅBEN FODERKURVE.... 3 1.4 ÅBEN GRAFISK FODERKURVE.... 4 1.5 ÅBEN ANVENDT FODERPLAN... 5 2 OPRET/RET FODERKURVE....

Læs mere

Kap.10 Grunddata / System indstillinger

Kap.10 Grunddata / System indstillinger Kap.10 Grunddata / System indstillinger 1. Service menu... 2 1.1 Bruger Indstilling... 2 1.1.1 Ventil A+B... 2 1.1.2 Print til RS232... 2 1.1.3 Beregn pris... 2 1.1.4 Beregn TS,FE/kg... 3 1.1.5 Auto reg.

Læs mere

Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000

Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000 Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000 1 ADGANG TIL STI-DATA.... 2 1.1 Oversigt sti-data.... 2 1.1.1 Søgekriterier for fremvælg stier på oversigt.... 2 1.2 Data-vinduer, enkelt stier.... 4 1.3 Adgang til vise/ændre

Læs mere

KOMPONENTER... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE...

KOMPONENTER... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE... Kap. 6 Komponenter 1 KOMPONENTER.... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER.... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE.... 3 2 OPRET/RET KOMPONENT.... 4 2.1 OPRET NY KOMPONENT.... 4 2.1.1 Nødvendige komponent-data.... 4

Læs mere

Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000

Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000 Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000 1 OPBYGNING AF MULTIFEEDER 5000... 2 2 ADGANG TIL VINDUER/SYMBOLER/DATA.... 3 2.1 Automatisk tænd/sluk af skærm.... 3 2.2 Åbne og lukke vinduer generelt.... 3 2.3 Skærmens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 981 002 065 Ver. 2.53 30-04-2014 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Adgang og ændring af bruger kode... 5 2. Foder... 6 2.1 Indtastning af komponent data...

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber Vådfoder - Udnyt potentialet Svinerådgiver Inga Riber Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling af dagsration

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet

Vådfoder - Udnyt potentialet Vådfoder - Udnyt potentialet Fodermøde 2014 Svinerådgiver Bjarne Knudsen Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

ALARMER/INFORMATIONER... 3 1.1 DEFINITION AF ALARM / INFO... 3 1.2 INDIKERING AF ALARM/INFO...

ALARMER/INFORMATIONER... 3 1.1 DEFINITION AF ALARM / INFO... 3 1.2 INDIKERING AF ALARM/INFO... Kap. 8 Alarmer 1 ALARMER/INFORMATIONER... 3 1.1 DEFINITION AF ALARM / INFO... 3 1.2 INDIKERING AF ALARM/INFO... 3 2 ALARM/INFO - LISTE... 5 2.1 02 FLOW BLOKERET TIL 5 STIER - ALARM... 5 2.2 07 FLOW BLOKERET.

Læs mere

Kap 5 Blande/Fodertider

Kap 5 Blande/Fodertider Kap 5 Blande/Fodertider 1 BLANDE/FODERTIDER.... 3 1.1 ÅBEN OVERSIGT FODERTIDER.... 4 1.1.1 Oversigt alle blandere.... 4 1.1.2 Oversigt enkelt blander.... 5 1.1.3 Oversigt udvalgt Plan / Recept... 5 1.1.4

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Fra vådfodertank til krybbe

Fra vådfodertank til krybbe Fra vådfodertank til krybbe Driftsleder Henrik Berg og chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP Disposition Nye forsøg med vådfoder Formalingsgrad af korn Tab af syntetiske aminosyrer Ædetidsstyring Vådfodring

Læs mere

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder 2006 981000810 ver. 2.0 01.06.2007 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000810 Indholdsfortegnelse 1. OPSTARTS INDSTILLINGER...4 2. PROGRAM

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

We care about pigs. WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark. Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: www.weda.

We care about pigs. WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark. Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: www.weda. We care about pigs WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: 02_15.DA Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Læs mere

PigWin. integrerad med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerad med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerad med SKIOLD-Datamix Transponder Indholdsfortegnelse Installation och opsætning 3 Installation av WinSvin 3 Program setup 5 Transponder 6 Generelt om Transponder/WinSvin 6 Alarmbillede

Læs mere

10 ÅR MED RESTLØS VÅDFODRING JENS KORNELIUSSEN

10 ÅR MED RESTLØS VÅDFODRING JENS KORNELIUSSEN 10 ÅR MED RESTLØS VÅDFODRING JENS KORNELIUSSEN DISPOSITION Hvilke muligheder giver restløs vådfodring? Hvilke firmaer kan levere restløs vådfodring? Hvad skal man være opmærksom på ved restløs fodring?

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid.

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. Kvik-manual 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf. manualen. Version

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG Støttet af: FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG MEDDELELSE NR. 1004 Anlæg fra ACO Funki havde større usikkerhed end anlæg fra Big Dutchman og SKIOLD ved udfodring af

Læs mere

SpotMix SpotMix multifasefodring, blande- og distributionsanlæg

SpotMix SpotMix multifasefodring, blande- og distributionsanlæg SpotMix SpotMix multifasefodring, blande- og distributionsanlæg BoPil SpotMix er til alle svineproducenter, som ønsker at optimere foderøkonomi, arbejdskraft, effektivitet og tilvækst m.m. SpotMix fodresystem

Læs mere

VI TESTER FODER- OG TILSÆTNINGSSTOFFER I PRAKTISK SVINEPRODUKTION VI SIKRER AT DU KENDER DINE PRODUKTERS VÆRDI OG POTENTIALE

VI TESTER FODER- OG TILSÆTNINGSSTOFFER I PRAKTISK SVINEPRODUKTION VI SIKRER AT DU KENDER DINE PRODUKTERS VÆRDI OG POTENTIALE VI TESTER FODER- OG TILSÆTNINGSSTOFFER I PRAKTISK SVINEPRODUKTION VI SIKRER AT DU KENDER DINE PRODUKTERS VÆRDI OG POTENTIALE TestGris Vi tester foder- og tilsætningsstoffer i praktisk svineproduktion og

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

TO-FASEFODRING AF DIEGIVENDE SØER JENS KORNELIUSSEN

TO-FASEFODRING AF DIEGIVENDE SØER JENS KORNELIUSSEN TO-FASEFODRING AF DIEGIVENDE SØER JENS KORNELIUSSEN HVORFOR 2 FASEFODRING? I er gået fra 25-30 grise pr årsso til 30-35 = soen er mere belastet. Stigende krav til god funktion og mælkeydelse. Stigende

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Påstande Foto: Øgendahl Maskinfabrik Fordele ved hjemmeblanding Billigere foder Frisk foder

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Jagten på foderomkostninger Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Konklusionen Jeg har ikke fundet et alternativt fodermiddel eller tilsætningsstof, der kan opveje de stigende råvarepriser Det

Læs mere

Opret en ny foderplan helt fra bunden.

Opret en ny foderplan helt fra bunden. Opret en ny foderplan helt fra bunden. Måden som softwaren arbejder på er i nævnt rækkefølge: 1. Alle fodermidler vi har til rådighed oprettes med individuelle navne. Altså, oprettes MAJS som MAJS 2016,

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Huld og rygspækmål Oktober 2014 Svinerådgiver Lars Winther Tlf. 51 52 85 72 law@landbonord.dk Præsenteret af stand-in: Thomas Sønderby Bruun, VSP Dagens emner Hvorfor huldstyring

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

DOBBELT ETAPEVINDER AF MINUS 30 FE ASBJERGGÅRD METTE OG MIKAEL ANDERSEN

DOBBELT ETAPEVINDER AF MINUS 30 FE ASBJERGGÅRD METTE OG MIKAEL ANDERSEN DOBBELT ETAPEVINDER AF MINUS 30 FE ASBJERGGÅRD METTE OG MIKAEL ANDERSEN Svinekonference 2015 Svinerådgiver Kim Kofoed, Gefion kik@gefion.dk FORMÅL OG KONCEPT At reducere foderforbruget med 30 FE over en

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Succes med vådfoder til slagtesvin. Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord Chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP, L&F

Succes med vådfoder til slagtesvin. Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord Chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP, L&F Succes med vådfoder til slagtesvin Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord Chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP, L&F Disposition Vådfoder kontra tørfoder Råvareværdier, recepter og udfodring Foderhygiejne

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Milimix Betjeningsvejledning

Milimix Betjeningsvejledning Milimix Betjeningsvejledning Kapacitet pr. pumpetyper Type 5: Dosering 0,001-9,999%. Max 5 liter doseret/time. (Max 0,5 % ved 1200 liter/time) Max vandtryk: 5 Bar. Type 15: Dosering 0,01-9,99%. Max 15liter

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

FEJLFRI VÅDFODRING AF SLAGTESVIN

FEJLFRI VÅDFODRING AF SLAGTESVIN FEJLFRI VÅDFODRING AF SLAGTESVIN Erik Bach Stisen, Krarup Nygaard Anni Øyan Pedersen, Innovation Foredrag nr. 25, Herning 25. oktober 2016 KRARUP NYGAARD DISPOSITION Fodringsanlægget hos Erik Vådfoderhygiejne

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere