Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi"

Transkript

1 NOTAT VELFÆRDSTEKNOLOGI RÅDHUSPASSAGEN VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi 0. BAGGRUND Af kommissoriet for styregruppen til udarbejdelse af syddansk fælleskommunal strategi for velfærdsteknologi fremgår det, at OPRETTET: :14 REF.: BRUNO LANGDAHL BRUNO LANGDAHL Styregruppen forestår udarbejdelsen af en analyse af potentialer og behov for velfærdsteknologiske løsninger på det kommunale velfærdsområde. Styregruppen har med dette udgangspunktet: 1) Udarbejdet en behovsanalyse ved at indhente ideer fra de syddanske kommuner 2) Udarbejdet en kortlægning af velfærdsteknologiske indsatser ved at indhente projektkataloger og porteføljebeskrivelser fra en række aktører. 1. KORTLÆGNING AF BEHOV I DE SYDDANSKE KOMMU- NER sanalysen er udarbejdet på grundlag af Odense Kommunes idekatalog på velfærdsteknologiområdet. Idekataloget er således udsendt til de øvrige syddanske kommuner, som har suppleret med egne ideer. Ideerne er oplistet i nedenstående tabel opdelt efter følgende kategorisering: 1

2 Pleje Borgerrettede initiativer Træning Specialiseret sygepleje Kommunikation/Telemedicin Medarbejderrettede initiativer Styring/ arbejdsprocesser Arbejdsmiljø I de to notater, Odense Kommunes idékatalog (bilag 1), samt notatet Oversigt over indkomne forslag (bilag 2), er ideerne uddybet. Der refereres til disse notater i Bilagsnr. og sidetal i tabellens højre kolonne. BORGERRETTEDE Pleje Badning i eget hjem B2-S8 Borgere har behov for hjælp til bad og personlig hygiejne B1-S13 Hjælp til at tørre borgere på ryggen når de bruger forflytningssejl B1-S12 til bad Intelligente toiletter B2-S9 Demens B2-S10 GPS til hjemmeboende demensramte B2-S4 Støttestrømper B2-S9 Fysisk aktivitet og træning Borgernes gangfunktion skal trænes og optimeres B1-S15 Registrering af udført træning B1-S 16 Specialiseret sygepleje Alternative former for monitorering af borgere der i dag skal B1-S 9 overvåges af personalet af sikkerhedsmæssige årsager (primært epilepsi) Pilledispenser med integration til omsorgssystem B2- S 2 Hjælp til påmindelser om medicinindtagning B1-S 2 Nye løsninger i forhold til at dosere medicin til borgerne, knuse B1-S 2 piller, dele piller Hjælp til antabus / metadon behandling B1-S 3 Kommunikation/Telemedicin Mere avanceret og nuanceret interaktiv elektronisk kommunikation B1-S8 Alternativer til tekstbaseret formidling (handleplaner, referater B1-S9 2

3 mm) Booking og påmindelse om aftaler i det kommunale sundhedsområde Visualiseret hjælp i hverdagen Et dagstavle system der kan opdatere sig selv Påmindelse om døgnrytme herunder specifikt påmindelser om mad og drikke Styring/arbejdsprocesser Dokumentation af genoptræning Mobilapps til brug for det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede Bedre muligheder for registrering/dokumentation i hjemmet ved besøg af personale Registreringen af de borgere der kommer til genoptræning Hjælp til forståelse af borgere med svære sprogproblemer Arbejdsmiljø Hjælp til rengøring Hjælp til opvask Tømning af kateterposer At få sejl på borgere, når de sidder Aflastning af skæve arbejdsstillinger ved lift situationer Løsninger på hvorledes vendingssituationen hos en sengeliggende borger kan lettes Hjælp til at hjælpe borgerne op at sidde på sengekanten At finde nye måder at løfte tunge ben At finde nye måder at behandle sår på tunge ben Løft af ben/sårbehandling/kompression B2-S3 B2-S3 B1-S4 B1-S5 B2-S6 B2-S6 B1-S10 B1-S11 B1-S12 B1-S6 B1-S6 B2-S7 B1-S6 B1-S7 B1-S7 B1-S8 B1-S14 B1-S14 B2-S8 3

4 2. KORTLÆGNING AF INDSATSER OG POTENTIALER sanalysen viser, på hvilke områder de syddanske kommuner oplever særlige behov. For at kunne afdække potentialer for fælles indsatser og for at understøtte en udvælgelse af indsatser til strategiens handlingsplan, er der desuden indhentet porteføljebeskrivelser og projektkataloger fra en række aktører. Der er indhentet beskrivelser fra: - Større kommuner udenfor Region Syddanmark (København, Aarhus og Aalborg kommuner) - De fem syddanske kommuner, som er repræsenteret i formandskabet: Esbjerg, Odense, Vejle, Aabenraa (samt samarbejdskommuner) og Vejen kommuner. - De 17 kommuner i Region Sjælland - Lev Vel (samarbejde mellem virksomheder, førende forskningsinstitutioner, regioner, kommuner, hospitaler og organisationer i Region H) Indsatserne er samlet i en database, hvor også behovsanalysens indsatser indgår. Databasen består af i alt 527 indsatser opdelt på implementeringsstadie (ønske/behov, projekt eller implementeret) og samme kategoriseringsmodel som behovsanalysen. Opdelt således kan indsatssamlingen give et billede af, hvilke indsatser danske kommuner mv. arbejder med, teknologiernes modenhed og hvilke teknologier, det er lykkedes at sætte i drift. I nedenstående tabel er antallet af indsatser i de forskellige kategorier og stadier gengivet. Samtidig er de 2-3 hyppigst forekommende indsatser i hvert felt fremhævet. 4

5 Ønske / behov Borgerrettet Pleje Træning Specialiseret sygepleje Kommunikation/Telemedicin Medarbejderrettet Styring/arbejds- Arbejdsmiljø processer Spiserobot, toilet & bad Virtuel genoptræning, genoptræningsmåtte Medicinhåndtering, hjemmemonitorering Telemedicin, skærmløsninger Låsesystemer, dokumentation Forflytninger, den intelligente trøje Projekt Toilet & bad, robotstøvsugere, GPS demente Virtuel genoptræning, Wii Medicinhåndtering, hjemmemonitorering Telemedicin, videokonference Talegenkendelse, låsesystemer Forflytninger, den intelligente arbejdsbeklædning Implementeret Toilet & bad, robotstøvsugere, GPS demente Wii Sporing hørenedsættelse Telemedicin, videokonference PDA/smart phones, låsesystemer Forflytninger, elcykler Initiativer, der er kasseret efter projektperioden, eller som har et så bredt sigte, at de ikke kan rummes i kategoriseringen, er ekskluderet. Det drejer sig om i alt 23 initiativer. 5

6 Teknologityper I bilag 3 er alle de kortlagte teknologier oplistet efter område og stadie. Hver teknologi er kun nævnt én gang - på det højeste stadie (implementeret frem for projekt; projekt frem for ønske/behov). Sigtet er at gengive et billede af, hvor implementeringsmodne de forskellige kortlagte teknologier er. De 5 formandskabskommuner Bilag 4 gengiver et mere lokalt billede. Her er indsatserne i kataloger og porteføljebeskrivelser fra de fem kommuner, som er repræsenteret i Sundhedsstrategisk Forums formandskab (Esbjerg, Odense, Vejle, Aabenraa og Vejen kommuner), gengivet. Kommunerne har en god repræsentativitet for de syddanske kommuner hvad angår geografi, og der er en vis spredning hvad angår befolkningsstørrelse. ABT-fonden/Digitaliseringsstyrelsens afrapportering Styregruppen har desuden behandlet ABT-fonden/Digitaliseringsstyrelsens afrapportering (august 2012). Et resumé af de særligt lovende indsatser, som rapporten peger på, er indeholdt i bilag 5. 6

7 NOTAT Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed Idékatalog Velfærdsteknologi ÆHF MEDICIN... 2 Hjælp til påmindelser om medicinindtagning... 2 Nye løsninger i forhold til at dosere medicin til borgerne, knuse piller, dele piller... 2 Hjælp til antabus / metadon behandling... 3 STRUKTUR I HVERDAGEN... 4 Et dagstavle system der kan opdatere sig selv Påmindelse om døgnrytme herunder specifikt påmindelser om mad og drikke... 5 RENGØRING... 5 Hjælp til rengøring... 5 Hjælp til opvask... 6 FORFLYTNINGER... 6 At få sejl på borgere, når de sidder... 6 Aflastning af skæve arbejdsstillinger ved lift situationer... 7 Løsninger på hvorledes vendingssituationen hos en sengeliggende borger kan lettes.. 7 Hjælp til at hjælpe borgerne op at sidde på sengekanten... 8 Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax DATO 4. juli 2011 REF. TDA JOURNAL NR. 2010/ KOMMUNIKATION... 8 Mere avanceret og nuanceret interaktiv elektronisk kommunikation Alternativer til tekstbaseret formidling (handleplaner, referater mm)... 9 ARBEJDSPROCESSER... 9 Alternative former for monitorering af borgere der i dag skal overvåges af personalet af sikkerhedsmæssige årsager (primært epilepsi)... 9 Bedre muligheder for registrering/dokumentation i hjemmet ved besøg af personale. 10 Registreringen af de borgere der kommer til genoptræning Hjælp til forståelse af borgere med svære sprogproblemer BAD Hjælp til at tørre borgere på ryggen når de bruger forflytningssejl til bad Borgere har behov for hjælp til bad og personlig hygiejne LØFT AF BEN/SÅRBEHANDLING At finde nye måde at løfte tunge ben At finde nye måde at behandle sår på tunge ben FYSISK AKTIVITET OG TRÆNING Borgernes gangfunktion skal trænes og optimeres Registrering af udført træning /16

8 Medicin Medicinområdet var et af de områder alle driftsområder pegede på som havende potentiale for velfærdsteknologi. Vi er derfor generelt interesseret i teknologiske løsninger indenfor området. Nedenstående er eksempler på nogle af de konkrete behov der blev formuleret under behovsafklaringen. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til påmindelser om medicinindtagning Mange borgere i hjemmeplejen får hjælp til at huske at tage medicin af hjemmeplejen. Dette sker i dag ved fysiske besøg. Mulighed for at hjælpe borgeren til selvstændigt at huske at tage sin medicin, og derved spare fysiske besøg % af borgerne i hjemmeplejen vil kunne have gavn af dette - eksempelvis borgere der lider af visse former for hjerneskade, sindslidelse eller demens Enkelte steder besøger medarbejderne i dag borgeren op til 4 X dagligt, hvor der gives medicin. Disse påmindelser om medicin ligger ofte i forbindelse med andre ydelser der gives til borgeren uafhængigt. Det skønnes dog at der kan spares 1-2 besøg dagligt i de tilfælde hvor borgeren besøges mange gange dagligt, hvis borgeren selv var i stand til at huske medicin. Hvordan foregår det i dag? Nye løsninger i forhold til at dosere medicin til borgerne: knuse piller, dele piller, prikke piller ud af blisterpakninger I dag kommer størstedelen af medicin i blisterpakninger. Personalet skal trykke pillerne ud manuelt, hvilket er en stor belastning for tommelfingre og håndled. Personalet belastes ligeledes når pillerne skal knuses eller deles. 2/16

9 Overordnet vurdering af potentiale Der efterlyses en ny løsning på hvorledes man kan dosere medicinen til borgerne på en mere hensigtsmæssig måde både i forhold til tidsforbruget og i forhold til arbejdsbelastning. Den nuværende løsning (blisterpakninger), er betinget af lovgivningen om at skulle give det billigste præparat. Der findes løsninger i dag til at tage piller ud af blister pakninger disse fungerer dog ikke optimalt. Det skønnes at der i plejebolig bruges 1 time per assistent dagligt til denne opgave. I hjemmeplejen bruges der op til 4 timer dagligt per assistent til opgaven. Det skønnes at 1 dosering tager mellem ½ til 1 ½ time og skal udføres for ca borgere hver 14 dag. Hertil kommer at knuse / dele piller. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til antabus / metadon behandling I dag sikrer man til tider at antabus bliver taget, ved at medarbejderne fysisk besøger borgerne og sikrer at medicinen bliver indtaget Mange af besøgene omhandler alene at sikre at medicinen bliver indtaget af borgerne, og er således en meget ressourcetung opgave. Det er derfor relevant at undersøge hvorvidt det er muligt at sikre at medicinen bliver indtaget, uden at der møder personale op fysisk. Stort økonomisk og fagligt potentiale. et handler om den manglende motivation for at tage medicinen, derfor tænkes løsningen i retning af slow release medicin, og derfor måske ikke nødvendigvis alene en velfærdsteknologisk løsning. 3/16

10 Struktur i hverdagen Et område i vækst generelt indenfor velfærdsteknologi. Dette område specielt tiltænkt til institutionsområdet. Nedenstående er eksempler på identificerede behov fra behovsafklaringsprocessen: Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Et dagstavle system der kan opdatere sig selv. (Interaktivt) (Nedenstående på autismeområdet, men behovet er udtalt på flere specialområder) Der bruges mange ressourcer på at hænge de nuværende dagstavler op, pille dem ned, opdatere dem løbende, forklare borgerne hvor langt de er nået på dagstavlen osv. (Nuværende teknologi: Velcro-strips) At undersøge muligheden for et nyt system, hvor tavlerne er permanente og opdaterer sig selv fra dag til dag, samt løbende opdateres efterhånden som borgeren færdiggør de enkelte opgaver. Der kan bygges videre på teknologien: Eks. tænke arbejdspapirer som handleplaner ind eller en funktion hvor borgeren kan se hvem der er på arbejde mm. Det vurderes at der er et betydeligt potentiale i behovet, da flere målgrupper kan få gavn af teknologien indenfor handicap og psykiatri området. Primært på autismeområdet vurderes potentialet som værende stort, da der her bruges mange ressourcer på dette område. På Tornhuset alene vurderes det at hver medarbejder bruger 1-2 timer dagligt på opgaver som kan løses af denne teknologi. En teknologisk løsning på dette behov vil deslige have positiv effekt på arbejdsmiljø samt livskvalitet for borgerne. 4/16

11 Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Påmindelse om døgnrytme herunder specifikt påmindelser om mad og drikke Mange borgere har problemer med at huske hvornår de skal spise (herunder også problemer med at huske rækkefølgen i madlavning), samt den generelle rytme i dagen At undersøge hvorledes borgerne kan hjælpes til at huske døgnrytme, måltider og madlavningsrækkefølge. Indenfor demensområdet, skønnes det at 10 % af borgere med demens vil kunne få glæde af en løsning til dette. et har en stor potentiel målgruppe udover mennesker med demens - herunder visse former for hjerneskade og sindslidelser. Der er tale om essentielle funktioner, med mulig ressourcebesparelse ved større selvhjulpenhed. Teknologien kan ligeledes udvides til at inkludere påmindelser til andre dagligdagsfunktioner. Stor potentiel kvalitetsforbedring for borger og personale (livskvalitet og selvhjulpenhed). Evt. længere tid i eget hjem samt aflastning af pårørende. Rengøring Lav praktisk behov for rengøring i eget hjem. Nedenstående er de to mest udtrykte behov for teknologi på rengøringsområdet. Hvordan foregår det i dag? Hjælp til rengøring Borgeren kan ikke gøre rent dvs. kan ikke skubbe, trække, skrubbe mm. pga. dårlig balance, dårlig gang funktion, dårlig funktion af arme, skuldre og ryg, slidgigt o.l. Borgerne bliver visiteret til rengøring, hvor hjemmeplejen kommer og gør rent i boligen Muligheden for at kunne udføre (dele af) 5/16

12 Overordnet vurdering af potentiale rengøringen på en måde, der ikke kræver meget fysisk primært vask af gulv, støvsugning samt rengøring af badeværelse. Herunder også muligheden for at aflaste personalet i form af mindre manuelt arbejde. Umiddelbart skønnes stort potentiale borgere får i dag hjælp til service hos hjemmeplejen. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til opvask Hjemmeplejere hjælper i dag mange borgere med at vaske op efter spisning En indsats der kunne lette denne opgave eksempelvis en bordopvaske maskine Det skønnes, at der er stort potentiale. Nogle steder vasker hjemmehjælpen kun op efter få tallerkner, og her er det økonomiske potentiale således ikke stort. Andre steder laver folk selv mad, hvilket betyder større potentiale. En opvask hjælp kunne være med til at flytte opgave / samle opgaven til ét tidspunkt på dagen. Op til 90% i visse hjemmeplejegrupper får hjælp til opvask og det skønnes at op til 75% af disse ville selv kunne stille i opvaskemaskinen løbende. Forflytninger Forflytninger er et generelt fokusområde i mange kommune, grundet den store slid på både medarbejdere og borgere. Nedenstående er eksempler på identificerede behov på forflytningsområdet. Hvordan foregår det i dag? At få sejl på borgere, når de sidder I dag skal der 2 medarbejdere til når der skal lægges sejl på en siddende borger. Dette er en meget tidskrævende, fysisk krævende proces Et sejl der enten kan lægges let eller som borgerne kan sidde på uden risiko for 6/16

13 Overordnet vurdering af potentiale tryksår, uden syninger. Der findes siddesejl i dag, men der er forskellige problemer med disse. Hjemmeplejen skønnes at lave minimum 5 besøg dagligt, med denne opgave. Dette tager 20 minutter for 2 medarbejdere (dette inkl. tøj af + toiletbesøg). Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Aflastning af skæve arbejdsstillinger ved lift situationer I dag foregår mange lift af borgerne med gulvlifte. Gulvlifte er tunge at skubbe og trække, og kræver derfor ofte brug af 2 medarbejdere. Det kræver ligeledes 2 medarbejdere hvis pladsen er trang. En alternativ form for lift, som ikke kræver så meget plads og som ikke kræver 2 medarbejdere i mange situationer. I Odense kommune implementeres loftslife på alle institutioner, men ikke i borgernes eget hjem. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Løsninger på hvorledes vendingssituationen hos en sengeliggende borger kan lettes I dag vendes borgerne manuelt i sengen af 1-2 medarbejdere. Dette giver store belastninger i ryg og arme for både medarbejdere og borgere. Der efterspørges nye løsningsmåder for vendingssituationen som er mindre fysisk belastende og mindre tidskrævende Sengeliggende borgere vendes minimum 6-7 gange i døgnet ofte flere gange i samme arbejdsproces. I en opgørelse lavet i plejecentre i forbindelse med ABT projektet om vendinger, skønnes det at der foretages vendinger af denne art på plejecentrene i Odense i døgnet. Dette dækker over mange individuelle 7/16

14 problemstillinger, og det er således ikke alle der har brug for vending der kan få gavn af en velfærdsteknologisk løsning Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til at hjælpe borgerne op at sidde på sengekanten I dag kræver det ofte 2 medarbejdere at støtte borgeren i at komme op og sidde på sengekanten. Ud over den fysiske belastning i form af skæve stræk for medarbejder og borger, kræver det meget timing og præcision til at koordinere arbejdet for at minimere skader. Der er brug for løsninger på hvorledes borgeren kan hjælpes op at sidde på sengekanten Det er en tung forflytning der ofte kræver 2 mennesker, stor koodineringsrisiko og skadesrisici. Stor målgruppe med individuelle problemstillinger hvor ikke alle vil kunne få gavn af en velfærdsteknologisk løsning. Kommunikation Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Mere avanceret og nuanceret interaktiv elektronisk kommunikation. Kommunikation foregår ved hjemmebesøg, eller via almen telefoni. Udviklingen af interaktive former for kommunikation, så borgeren kan kontakte både personale og pårørende via videotelefoni eller lignende. Der skal være mulighed for at borgeren kan være den initierende part. Stor livskvalitet for borgeren. Udviklingen af interaktivt kommunikation har stort økonomisk potentiale, igennem besparelse på besøg hos en stor målgruppe på tværs af driftsenheder. 8/16

15 Tryghed igennem kommunikation giver forbedret livskvalitet og en større grad af selvhjulpenhed og mulighed for længere i tid i eget hjem. Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale? Alternativer til tekstbaseret formidling (handleplaner, referater mm) Referater, handleplaner m.m. for udviklingshæmmede borgere er i tekstform, hvilket gør dem svært tilgængelige for målgruppen, da mange har meget vanskelligt ved at læse. Mulighed for at erstatte tekst med billeder/video som også kan gøre at kommunikationen kan gå fra borgeren ud. Øget inddragelse af borgerne vil medføre en øget livskvalitet for borgerne og samtidig vil denne inddragelse betyde øget arbejdsglæde/arbejdsmiljø for medarbejderne. Eventuel økonomisk gevinst enkelte steder - der bruges eksempelvis meget personale tid på at skrive beskeder i borgernes bøger frem og tilbage mellem hjem og værksted, som evt. ville kunne erstattes af anden kommunikation. En teknologisk løsning vil ligeledes kunne sikre en mere præcis kommunikation. Arbejdsprocesser Hvorledes foregår det i dag? Alternative former for monitorering af borgere der i dag skal overvåges af personalet af sikkerhedsmæssige årsager (primært epilepsi) Handicap og psykiatri: I dag checker nattevagten mange borgere, ofte ca. 1 gang hver time i løbet af natten bl.a. pga. 9/16

16 Overordnet vurdering af potentiale? risiko for epileptisk anfald. Dette kræver meget tid og forstyrrer borgernes nat Odense Kommunale Ældrepleje: Både dag og nat personale foretager ofte tryghedscheck hos borgere på plejecentrene, hvilket kan være ressourcekrævende. Mulighed for at overvåge krampeanfald uden fysisk at være tilstede Odense Kommunale Ældrepleje: Undersøge muligheden for anvendelse af sensorteknologi i forbindelse med dørsøgende adfærd. Handicap og psykiatri: Det skønnes at en teknologisk løsning vil kunne forøge livskvaliteten og spare ressourcer. I dag overvåges denne gruppe borgere af personale en meget ressourcetung løsning. Institutionen Munkehatten alene har 2 nattevagter til overvågning. Der er tale om et potentielt stort område der tæller både unge og ældre. Potentialet begrænser sig dog nok til institutioner, da afstanden bliver problematisk ved alarm i private hjem. Hjemmeplejen har kontinuerligt 3-5 borgere der har behov for fast vagt 4-8 timer i døgnet i forhold til forskellige problemstillinger. Plejebolig: Ser ligeledes et meget stort potentiale i forhold til dørsøgende borgere, hvor enkelte institutioner har fast vagt på borgere for at forhindre dørsøgende adfærd. Hvorledes foregår det i dag? Bedre muligheder for registrering/dokumentation i hjemmet ved besøg af personale I dag foregår registrering ved hjemmebesøg eksempelvis hjemmetræning eller besøg af hjemmesygeplejersken - på papir eller ved hukommelse, som så 10/16

17 Overordnet vurdering af potentiale senere bliver registreret i systemet af medarbejderen. Dette kan dreje sig om forskelligt eksempelvis påmindelser om kontakt til læge, opdatering af medicin, udført træning mm. Det er besværligt, og der er således ikke registreret opdateringer f.eks. i forhold til medicin med det samme. Der efterspørges løsninger der kan sikre opdatering hurtigst muligt, samt lette arbejdsgangen, så medarbejderen kan foretage registrering og dokumentation med det samme. Denne arbejdsproces omhandler alle driftsenheder og er meget tidskrævende. Der er derfor stort potentiale for økonomisk gevinst, samt øget medarbejdertilfredshed. Det vurderes at der bruges op til 15 min. per besøg på dokumentation som det er i dag. Der er igangsat projekt i kommunen i forhold til hvorledes man kan sikre driftsikker dokumentation indenfor de forskellige driftsområder. Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Registreringen af de borgere der kommer til genoptræning I dag registrerer medarbejdere de borgere der ikke er mødt op til genoptræning i Rambøll. Dette er tidskrævende, da de skal ind på pc og manuelt registrere hver enkelt udeblivende. Det er tillige til tider vanskelligt at finde borgerne i centeret selv om de er ankommet. Et centralt registreringssted, der evt. også kan vise borgerne hen hvor de skal være ift. træning Der kommer i alt 7000 borgere til træning om året, så der et betydeligt økonomisk potentiale ved den tidsbesparel- 11/16

18 se en teknologisk løsning vil medføre. Det vurderes at der bruges op til 15 min per hold på denne registrering for medarbejderne (2 gange ugentligt). Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til forståelse af borgere med svære sprogproblemer Det er meget tidskrævende at forklare selv meget simple ting, hvis borgeren ikke kan forstå dansk. Det er centralt at der er mulighed for dialog for at sikre ordentlig og sikker behandling. I dag ringer borgerne ofte til et familie medlem som så kan oversætte f.eks. via telefon. Denne proces er meget tidskrævende. Der efterlyses løsninger der kan lette kommunikation med de borgere som har en anden etnisk baggrund end dansk og som har sprogproblemer. Denne teknologi kan ligeledes tænkes at kunne hjælpe handicappede med sprogproblemer i nogle tilfælde. Gruppen af borgere med svære sprogproblemer er stor i visse distrikter og problemet opleves i alle driftsenheder. Da der bruges meget tid på forståelsesproblemer vil en teknologisk løsning medføre ressourcebesparelser. Problemet opleves samtidig som en stor frustration for medarbejderne, hvorfor en teknologisk løsning vil forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderen. Bad Hvorledes foregår det i dag? Hjælp til at tørre borgere på ryggen når de bruger forflytningssejl til bad Mange borgere bliver forflyttet med sejl if. bad situationen, hvilket vanskeliggør 12/16

19 Overordnet vurdering af potentiale? tørring af ryggen når de sættes tilbage i stolen via sejl Sejl der kan tørre selv Der er i dag ca 800 forskellige netsejl udlånt til borgere i Odense Kommune. Borgerens problemstillinger er meget individuelle og derfor vil en evt. teknologisk løsning ikke kunne dække alle behov. Det skønnes dog, at en teknologisk løsning på problemstillingen vil være ressourcebesparende hvis blot få borgere kan bruge teknologien. Dertil vil det resultere i forøget livskvalitet, samt væsentlig forbedret arbejdsmiljø Hvordan foregår det i dag? Borgere har behov for hjælp til bad og personlig hygiejne. Der bruges i dag mange ressourcer på området primært i relation til 2 områder: A) Påklædning borgeren har ofte svært ved selv at klare påklædning (og det er ofte meget ressourcekrævende at hjælpe borgerne i og ud af tøjet). B) Borgere har problemer med at nå deres fødder og hår ved vask og tørre situationer og skal derfor bruge hjælp. Overordnet vurdering af potentiale At undersøge om der findes eller kan udvikles en eller flere teknologier som kan afhjælpe ovenstående problemstillinger. I plejebolig vurderes op mod 100 % af borgerne at få hjælp til påklædning, dette tal er ca. 75 % i hjemmeplejen. Borgerne kan ikke selv - fysisk eller psykisk. Der er tale om en tung arbejdsopgave der også er meget ressourcetung. 13/16

20 Der er derfor tale om en stor målgruppe og et stort potentiale for ressourcebesparelser. Borgerne har dog meget individuelle problemstillinger, hvilket vanskeliggør en fælles løsning på behovet. Løft af ben/sårbehandling Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale At finde nye måde at løfte tunge ben Der er mange borgere der skal have løftet ben f.eks. i forbindelse med sårbehandling. For medarbejderen, er det en stor fysisk belastning at skulle løfte de tunge ben, samt efterfølgende behandle sår i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling - eksempelvis på bagsiden af benet. Dette giver mange skader på ryg og arme blandt medarbejderne. Der er behov for løsningsforslag der kan lette processen med de tunge ben løft. Der er mange løft af ben dagligt i syge og hjemmeplejen. Der foretages ca. 800 besøg om ugen der har denne problemstilling i forskelligt omfang. Besøg vil sjældent kunne undværes, så den økonomiske gevinst er primært langsigtet i form af mindre nedslidning mm. Teknologi til løft af ben er også relevant andre steder f.eks. genoptræning, til hjælp til at tørre fødder efter bad og evt. hjælp til at borgeren selv kan blive selvhjulpen ift at gå i seng (løfte benene op og derved spare et besøg). Hvordan foregår det i dag? At finde nye måde at behandle sår på tunge ben Der er mange borgere der skal have behandlet deres sår, bl.a. på ben. For med- 14/16

21 Overordnet vurdering af potentiale arbejderen, er det en stor fysisk belastning at skulle løfte de tunge ben, samt efterfølgende behandle sår i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling. Endeligt er sårbehandling en meget tidskrævende proces Der er behov for løsningsforslag der kan lette processen med sårbehandling, så såret ikke renses manuelt. Det skønnes at det kan tage fra 45 min op til 1 time for 2 medarbejdere at rense et sår. Herudover kan en teknologisk løsning give bedre hygiejne, mere værdighed for borgerne, hurtigere heling, samt bedre arbejdsmiljø. Fysisk aktivitet og træning Hvordan foregår det i dag? Borgernes gangfunktion skal trænes og optimeres Borgerne trænes igennem aktivitet og træning. Der peges specielt på 2 områder der kunne optimeres: a) at træne at gå på plejehjem: Der er mange plejehjemsbrugere der har usikker gang funktion p.g.af svage ben muskler eller dårlig balance. Ved gå træningen, går der en medarbejder bagved borgeren for at sikre at de ikke falder. Ved fald, gribes der efter borgeren, hvilket kan nedføre store skader på medarbejderen samt borgeren, og medarbejderen risikerer at få borgeren ned over sig. Men uden denne træning, taber borgerne funktionsniveau b) Mange ældre borgere benytter i dag rollator til at bevæge sig rundt. Brugen af rollator betyder dog også, at borgeren 15/16

22 Overordnet vurdering af potentiale ikke træner balancen. For mange af borgerne giver rollatoren en sikkerhed og et godt redskab til eks. indkøb, dog træner borgeren ikke balance ved brug af rollator At undersøge hvordan indsatsen optimeres, så borgernes mobilitet forbedres (balance, muskelmasse, udholdenhed). Der er behov for løsningsforsalg der kan gøre at borgerne kan træne deres gang funktion uden risiko for fald og arbejdsskader. Der efterlyses løsninger der kan hjælpe borgere der har behov for det, samtidigt med at balance evnen ikke nedsættes. Optimering af træning vil gavne rigtig mange borgere i kommunen. Effektivisering af træning har et økonomisk potentiale, med mange mulige sidegevinster i form af eks. mere selvhjulpenhed, mere mobilitet, længere i eget hjem mm. Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Registrering af udført træning Der er i dag ingen registrering på hvorvidt øvelser er udført, hvilket betyder at mange borgere ikke husker at lave deres øvelser, rækkefølgen samt hvorledes øvelserne udføres korrekt. En form for registrering vil kunne bruges både af terapeuten til optimering af træning, men kan ligeledes bruges af borgeren, som ikke kan huske om han/hun har trænet i det hele taget, eller i hvilken rækkefølge og på hvilket tidspunkt han/hun skal træne. Meget stor målgruppe det skønnes at der er en potentiel stor ressourcebesparelse. Herudover en afsmittende effekt på gangfunktion. 16/16

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Velfærdsteknologi i Danmark Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Desk Research Velfærdsteknologi Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet i Gribskov

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis

Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis Idékatalog med forslag til nye velfærdsteknologiske løsninger, samt indeholdende opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med velfærdsteknologi, i SSB Udarbejdet

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Præsentation BEHOVSUNDERSØGELSE. På Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro. Ved IS IT A BIRD 12 maj 2014 Line Groes line@isitabird.

Præsentation BEHOVSUNDERSØGELSE. På Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro. Ved IS IT A BIRD 12 maj 2014 Line Groes line@isitabird. Præsentation BEHOVSUNDERSØGELSE På Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro Ved IS IT A BIRD 12 maj 2014 Line Groes line@isitabird.dk Living Lab Rehab Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT JOURNALISTISK RESEARCH OG BIDRAG TIL ARTIKLER ANNE RUMLAND ØSTBYGAARD DESIGN OG TRYK BGRAPHIC FOTO MIKKEL

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT SOCIAL IT KATALOG Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT LIVING IT LAB & SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2014 1 Kataloget er udarbejdet i oktober 2014 af Socialt Udviklingscenter SUS og Living

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Træning før pleje v/ove G. Jensen.... 3 4.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere