Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi"

Transkript

1 NOTAT VELFÆRDSTEKNOLOGI RÅDHUSPASSAGEN VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi 0. BAGGRUND Af kommissoriet for styregruppen til udarbejdelse af syddansk fælleskommunal strategi for velfærdsteknologi fremgår det, at OPRETTET: :14 REF.: BRUNO LANGDAHL BRUNO LANGDAHL Styregruppen forestår udarbejdelsen af en analyse af potentialer og behov for velfærdsteknologiske løsninger på det kommunale velfærdsområde. Styregruppen har med dette udgangspunktet: 1) Udarbejdet en behovsanalyse ved at indhente ideer fra de syddanske kommuner 2) Udarbejdet en kortlægning af velfærdsteknologiske indsatser ved at indhente projektkataloger og porteføljebeskrivelser fra en række aktører. 1. KORTLÆGNING AF BEHOV I DE SYDDANSKE KOMMU- NER sanalysen er udarbejdet på grundlag af Odense Kommunes idekatalog på velfærdsteknologiområdet. Idekataloget er således udsendt til de øvrige syddanske kommuner, som har suppleret med egne ideer. Ideerne er oplistet i nedenstående tabel opdelt efter følgende kategorisering: 1

2 Pleje Borgerrettede initiativer Træning Specialiseret sygepleje Kommunikation/Telemedicin Medarbejderrettede initiativer Styring/ arbejdsprocesser Arbejdsmiljø I de to notater, Odense Kommunes idékatalog (bilag 1), samt notatet Oversigt over indkomne forslag (bilag 2), er ideerne uddybet. Der refereres til disse notater i Bilagsnr. og sidetal i tabellens højre kolonne. BORGERRETTEDE Pleje Badning i eget hjem B2-S8 Borgere har behov for hjælp til bad og personlig hygiejne B1-S13 Hjælp til at tørre borgere på ryggen når de bruger forflytningssejl B1-S12 til bad Intelligente toiletter B2-S9 Demens B2-S10 GPS til hjemmeboende demensramte B2-S4 Støttestrømper B2-S9 Fysisk aktivitet og træning Borgernes gangfunktion skal trænes og optimeres B1-S15 Registrering af udført træning B1-S 16 Specialiseret sygepleje Alternative former for monitorering af borgere der i dag skal B1-S 9 overvåges af personalet af sikkerhedsmæssige årsager (primært epilepsi) Pilledispenser med integration til omsorgssystem B2- S 2 Hjælp til påmindelser om medicinindtagning B1-S 2 Nye løsninger i forhold til at dosere medicin til borgerne, knuse B1-S 2 piller, dele piller Hjælp til antabus / metadon behandling B1-S 3 Kommunikation/Telemedicin Mere avanceret og nuanceret interaktiv elektronisk kommunikation B1-S8 Alternativer til tekstbaseret formidling (handleplaner, referater B1-S9 2

3 mm) Booking og påmindelse om aftaler i det kommunale sundhedsområde Visualiseret hjælp i hverdagen Et dagstavle system der kan opdatere sig selv Påmindelse om døgnrytme herunder specifikt påmindelser om mad og drikke Styring/arbejdsprocesser Dokumentation af genoptræning Mobilapps til brug for det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede Bedre muligheder for registrering/dokumentation i hjemmet ved besøg af personale Registreringen af de borgere der kommer til genoptræning Hjælp til forståelse af borgere med svære sprogproblemer Arbejdsmiljø Hjælp til rengøring Hjælp til opvask Tømning af kateterposer At få sejl på borgere, når de sidder Aflastning af skæve arbejdsstillinger ved lift situationer Løsninger på hvorledes vendingssituationen hos en sengeliggende borger kan lettes Hjælp til at hjælpe borgerne op at sidde på sengekanten At finde nye måder at løfte tunge ben At finde nye måder at behandle sår på tunge ben Løft af ben/sårbehandling/kompression B2-S3 B2-S3 B1-S4 B1-S5 B2-S6 B2-S6 B1-S10 B1-S11 B1-S12 B1-S6 B1-S6 B2-S7 B1-S6 B1-S7 B1-S7 B1-S8 B1-S14 B1-S14 B2-S8 3

4 2. KORTLÆGNING AF INDSATSER OG POTENTIALER sanalysen viser, på hvilke områder de syddanske kommuner oplever særlige behov. For at kunne afdække potentialer for fælles indsatser og for at understøtte en udvælgelse af indsatser til strategiens handlingsplan, er der desuden indhentet porteføljebeskrivelser og projektkataloger fra en række aktører. Der er indhentet beskrivelser fra: - Større kommuner udenfor Region Syddanmark (København, Aarhus og Aalborg kommuner) - De fem syddanske kommuner, som er repræsenteret i formandskabet: Esbjerg, Odense, Vejle, Aabenraa (samt samarbejdskommuner) og Vejen kommuner. - De 17 kommuner i Region Sjælland - Lev Vel (samarbejde mellem virksomheder, førende forskningsinstitutioner, regioner, kommuner, hospitaler og organisationer i Region H) Indsatserne er samlet i en database, hvor også behovsanalysens indsatser indgår. Databasen består af i alt 527 indsatser opdelt på implementeringsstadie (ønske/behov, projekt eller implementeret) og samme kategoriseringsmodel som behovsanalysen. Opdelt således kan indsatssamlingen give et billede af, hvilke indsatser danske kommuner mv. arbejder med, teknologiernes modenhed og hvilke teknologier, det er lykkedes at sætte i drift. I nedenstående tabel er antallet af indsatser i de forskellige kategorier og stadier gengivet. Samtidig er de 2-3 hyppigst forekommende indsatser i hvert felt fremhævet. 4

5 Ønske / behov Borgerrettet Pleje Træning Specialiseret sygepleje Kommunikation/Telemedicin Medarbejderrettet Styring/arbejds- Arbejdsmiljø processer Spiserobot, toilet & bad Virtuel genoptræning, genoptræningsmåtte Medicinhåndtering, hjemmemonitorering Telemedicin, skærmløsninger Låsesystemer, dokumentation Forflytninger, den intelligente trøje Projekt Toilet & bad, robotstøvsugere, GPS demente Virtuel genoptræning, Wii Medicinhåndtering, hjemmemonitorering Telemedicin, videokonference Talegenkendelse, låsesystemer Forflytninger, den intelligente arbejdsbeklædning Implementeret Toilet & bad, robotstøvsugere, GPS demente Wii Sporing hørenedsættelse Telemedicin, videokonference PDA/smart phones, låsesystemer Forflytninger, elcykler Initiativer, der er kasseret efter projektperioden, eller som har et så bredt sigte, at de ikke kan rummes i kategoriseringen, er ekskluderet. Det drejer sig om i alt 23 initiativer. 5

6 Teknologityper I bilag 3 er alle de kortlagte teknologier oplistet efter område og stadie. Hver teknologi er kun nævnt én gang - på det højeste stadie (implementeret frem for projekt; projekt frem for ønske/behov). Sigtet er at gengive et billede af, hvor implementeringsmodne de forskellige kortlagte teknologier er. De 5 formandskabskommuner Bilag 4 gengiver et mere lokalt billede. Her er indsatserne i kataloger og porteføljebeskrivelser fra de fem kommuner, som er repræsenteret i Sundhedsstrategisk Forums formandskab (Esbjerg, Odense, Vejle, Aabenraa og Vejen kommuner), gengivet. Kommunerne har en god repræsentativitet for de syddanske kommuner hvad angår geografi, og der er en vis spredning hvad angår befolkningsstørrelse. ABT-fonden/Digitaliseringsstyrelsens afrapportering Styregruppen har desuden behandlet ABT-fonden/Digitaliseringsstyrelsens afrapportering (august 2012). Et resumé af de særligt lovende indsatser, som rapporten peger på, er indeholdt i bilag 5. 6

7 NOTAT Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed Idékatalog Velfærdsteknologi ÆHF MEDICIN... 2 Hjælp til påmindelser om medicinindtagning... 2 Nye løsninger i forhold til at dosere medicin til borgerne, knuse piller, dele piller... 2 Hjælp til antabus / metadon behandling... 3 STRUKTUR I HVERDAGEN... 4 Et dagstavle system der kan opdatere sig selv Påmindelse om døgnrytme herunder specifikt påmindelser om mad og drikke... 5 RENGØRING... 5 Hjælp til rengøring... 5 Hjælp til opvask... 6 FORFLYTNINGER... 6 At få sejl på borgere, når de sidder... 6 Aflastning af skæve arbejdsstillinger ved lift situationer... 7 Løsninger på hvorledes vendingssituationen hos en sengeliggende borger kan lettes.. 7 Hjælp til at hjælpe borgerne op at sidde på sengekanten... 8 Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax DATO 4. juli 2011 REF. TDA JOURNAL NR. 2010/ KOMMUNIKATION... 8 Mere avanceret og nuanceret interaktiv elektronisk kommunikation Alternativer til tekstbaseret formidling (handleplaner, referater mm)... 9 ARBEJDSPROCESSER... 9 Alternative former for monitorering af borgere der i dag skal overvåges af personalet af sikkerhedsmæssige årsager (primært epilepsi)... 9 Bedre muligheder for registrering/dokumentation i hjemmet ved besøg af personale. 10 Registreringen af de borgere der kommer til genoptræning Hjælp til forståelse af borgere med svære sprogproblemer BAD Hjælp til at tørre borgere på ryggen når de bruger forflytningssejl til bad Borgere har behov for hjælp til bad og personlig hygiejne LØFT AF BEN/SÅRBEHANDLING At finde nye måde at løfte tunge ben At finde nye måde at behandle sår på tunge ben FYSISK AKTIVITET OG TRÆNING Borgernes gangfunktion skal trænes og optimeres Registrering af udført træning /16

8 Medicin Medicinområdet var et af de områder alle driftsområder pegede på som havende potentiale for velfærdsteknologi. Vi er derfor generelt interesseret i teknologiske løsninger indenfor området. Nedenstående er eksempler på nogle af de konkrete behov der blev formuleret under behovsafklaringen. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til påmindelser om medicinindtagning Mange borgere i hjemmeplejen får hjælp til at huske at tage medicin af hjemmeplejen. Dette sker i dag ved fysiske besøg. Mulighed for at hjælpe borgeren til selvstændigt at huske at tage sin medicin, og derved spare fysiske besøg % af borgerne i hjemmeplejen vil kunne have gavn af dette - eksempelvis borgere der lider af visse former for hjerneskade, sindslidelse eller demens Enkelte steder besøger medarbejderne i dag borgeren op til 4 X dagligt, hvor der gives medicin. Disse påmindelser om medicin ligger ofte i forbindelse med andre ydelser der gives til borgeren uafhængigt. Det skønnes dog at der kan spares 1-2 besøg dagligt i de tilfælde hvor borgeren besøges mange gange dagligt, hvis borgeren selv var i stand til at huske medicin. Hvordan foregår det i dag? Nye løsninger i forhold til at dosere medicin til borgerne: knuse piller, dele piller, prikke piller ud af blisterpakninger I dag kommer størstedelen af medicin i blisterpakninger. Personalet skal trykke pillerne ud manuelt, hvilket er en stor belastning for tommelfingre og håndled. Personalet belastes ligeledes når pillerne skal knuses eller deles. 2/16

9 Overordnet vurdering af potentiale Der efterlyses en ny løsning på hvorledes man kan dosere medicinen til borgerne på en mere hensigtsmæssig måde både i forhold til tidsforbruget og i forhold til arbejdsbelastning. Den nuværende løsning (blisterpakninger), er betinget af lovgivningen om at skulle give det billigste præparat. Der findes løsninger i dag til at tage piller ud af blister pakninger disse fungerer dog ikke optimalt. Det skønnes at der i plejebolig bruges 1 time per assistent dagligt til denne opgave. I hjemmeplejen bruges der op til 4 timer dagligt per assistent til opgaven. Det skønnes at 1 dosering tager mellem ½ til 1 ½ time og skal udføres for ca borgere hver 14 dag. Hertil kommer at knuse / dele piller. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til antabus / metadon behandling I dag sikrer man til tider at antabus bliver taget, ved at medarbejderne fysisk besøger borgerne og sikrer at medicinen bliver indtaget Mange af besøgene omhandler alene at sikre at medicinen bliver indtaget af borgerne, og er således en meget ressourcetung opgave. Det er derfor relevant at undersøge hvorvidt det er muligt at sikre at medicinen bliver indtaget, uden at der møder personale op fysisk. Stort økonomisk og fagligt potentiale. et handler om den manglende motivation for at tage medicinen, derfor tænkes løsningen i retning af slow release medicin, og derfor måske ikke nødvendigvis alene en velfærdsteknologisk løsning. 3/16

10 Struktur i hverdagen Et område i vækst generelt indenfor velfærdsteknologi. Dette område specielt tiltænkt til institutionsområdet. Nedenstående er eksempler på identificerede behov fra behovsafklaringsprocessen: Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Et dagstavle system der kan opdatere sig selv. (Interaktivt) (Nedenstående på autismeområdet, men behovet er udtalt på flere specialområder) Der bruges mange ressourcer på at hænge de nuværende dagstavler op, pille dem ned, opdatere dem løbende, forklare borgerne hvor langt de er nået på dagstavlen osv. (Nuværende teknologi: Velcro-strips) At undersøge muligheden for et nyt system, hvor tavlerne er permanente og opdaterer sig selv fra dag til dag, samt løbende opdateres efterhånden som borgeren færdiggør de enkelte opgaver. Der kan bygges videre på teknologien: Eks. tænke arbejdspapirer som handleplaner ind eller en funktion hvor borgeren kan se hvem der er på arbejde mm. Det vurderes at der er et betydeligt potentiale i behovet, da flere målgrupper kan få gavn af teknologien indenfor handicap og psykiatri området. Primært på autismeområdet vurderes potentialet som værende stort, da der her bruges mange ressourcer på dette område. På Tornhuset alene vurderes det at hver medarbejder bruger 1-2 timer dagligt på opgaver som kan løses af denne teknologi. En teknologisk løsning på dette behov vil deslige have positiv effekt på arbejdsmiljø samt livskvalitet for borgerne. 4/16

11 Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Påmindelse om døgnrytme herunder specifikt påmindelser om mad og drikke Mange borgere har problemer med at huske hvornår de skal spise (herunder også problemer med at huske rækkefølgen i madlavning), samt den generelle rytme i dagen At undersøge hvorledes borgerne kan hjælpes til at huske døgnrytme, måltider og madlavningsrækkefølge. Indenfor demensområdet, skønnes det at 10 % af borgere med demens vil kunne få glæde af en løsning til dette. et har en stor potentiel målgruppe udover mennesker med demens - herunder visse former for hjerneskade og sindslidelser. Der er tale om essentielle funktioner, med mulig ressourcebesparelse ved større selvhjulpenhed. Teknologien kan ligeledes udvides til at inkludere påmindelser til andre dagligdagsfunktioner. Stor potentiel kvalitetsforbedring for borger og personale (livskvalitet og selvhjulpenhed). Evt. længere tid i eget hjem samt aflastning af pårørende. Rengøring Lav praktisk behov for rengøring i eget hjem. Nedenstående er de to mest udtrykte behov for teknologi på rengøringsområdet. Hvordan foregår det i dag? Hjælp til rengøring Borgeren kan ikke gøre rent dvs. kan ikke skubbe, trække, skrubbe mm. pga. dårlig balance, dårlig gang funktion, dårlig funktion af arme, skuldre og ryg, slidgigt o.l. Borgerne bliver visiteret til rengøring, hvor hjemmeplejen kommer og gør rent i boligen Muligheden for at kunne udføre (dele af) 5/16

12 Overordnet vurdering af potentiale rengøringen på en måde, der ikke kræver meget fysisk primært vask af gulv, støvsugning samt rengøring af badeværelse. Herunder også muligheden for at aflaste personalet i form af mindre manuelt arbejde. Umiddelbart skønnes stort potentiale borgere får i dag hjælp til service hos hjemmeplejen. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til opvask Hjemmeplejere hjælper i dag mange borgere med at vaske op efter spisning En indsats der kunne lette denne opgave eksempelvis en bordopvaske maskine Det skønnes, at der er stort potentiale. Nogle steder vasker hjemmehjælpen kun op efter få tallerkner, og her er det økonomiske potentiale således ikke stort. Andre steder laver folk selv mad, hvilket betyder større potentiale. En opvask hjælp kunne være med til at flytte opgave / samle opgaven til ét tidspunkt på dagen. Op til 90% i visse hjemmeplejegrupper får hjælp til opvask og det skønnes at op til 75% af disse ville selv kunne stille i opvaskemaskinen løbende. Forflytninger Forflytninger er et generelt fokusområde i mange kommune, grundet den store slid på både medarbejdere og borgere. Nedenstående er eksempler på identificerede behov på forflytningsområdet. Hvordan foregår det i dag? At få sejl på borgere, når de sidder I dag skal der 2 medarbejdere til når der skal lægges sejl på en siddende borger. Dette er en meget tidskrævende, fysisk krævende proces Et sejl der enten kan lægges let eller som borgerne kan sidde på uden risiko for 6/16

13 Overordnet vurdering af potentiale tryksår, uden syninger. Der findes siddesejl i dag, men der er forskellige problemer med disse. Hjemmeplejen skønnes at lave minimum 5 besøg dagligt, med denne opgave. Dette tager 20 minutter for 2 medarbejdere (dette inkl. tøj af + toiletbesøg). Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Aflastning af skæve arbejdsstillinger ved lift situationer I dag foregår mange lift af borgerne med gulvlifte. Gulvlifte er tunge at skubbe og trække, og kræver derfor ofte brug af 2 medarbejdere. Det kræver ligeledes 2 medarbejdere hvis pladsen er trang. En alternativ form for lift, som ikke kræver så meget plads og som ikke kræver 2 medarbejdere i mange situationer. I Odense kommune implementeres loftslife på alle institutioner, men ikke i borgernes eget hjem. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Løsninger på hvorledes vendingssituationen hos en sengeliggende borger kan lettes I dag vendes borgerne manuelt i sengen af 1-2 medarbejdere. Dette giver store belastninger i ryg og arme for både medarbejdere og borgere. Der efterspørges nye løsningsmåder for vendingssituationen som er mindre fysisk belastende og mindre tidskrævende Sengeliggende borgere vendes minimum 6-7 gange i døgnet ofte flere gange i samme arbejdsproces. I en opgørelse lavet i plejecentre i forbindelse med ABT projektet om vendinger, skønnes det at der foretages vendinger af denne art på plejecentrene i Odense i døgnet. Dette dækker over mange individuelle 7/16

14 problemstillinger, og det er således ikke alle der har brug for vending der kan få gavn af en velfærdsteknologisk løsning Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til at hjælpe borgerne op at sidde på sengekanten I dag kræver det ofte 2 medarbejdere at støtte borgeren i at komme op og sidde på sengekanten. Ud over den fysiske belastning i form af skæve stræk for medarbejder og borger, kræver det meget timing og præcision til at koordinere arbejdet for at minimere skader. Der er brug for løsninger på hvorledes borgeren kan hjælpes op at sidde på sengekanten Det er en tung forflytning der ofte kræver 2 mennesker, stor koodineringsrisiko og skadesrisici. Stor målgruppe med individuelle problemstillinger hvor ikke alle vil kunne få gavn af en velfærdsteknologisk løsning. Kommunikation Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Mere avanceret og nuanceret interaktiv elektronisk kommunikation. Kommunikation foregår ved hjemmebesøg, eller via almen telefoni. Udviklingen af interaktive former for kommunikation, så borgeren kan kontakte både personale og pårørende via videotelefoni eller lignende. Der skal være mulighed for at borgeren kan være den initierende part. Stor livskvalitet for borgeren. Udviklingen af interaktivt kommunikation har stort økonomisk potentiale, igennem besparelse på besøg hos en stor målgruppe på tværs af driftsenheder. 8/16

15 Tryghed igennem kommunikation giver forbedret livskvalitet og en større grad af selvhjulpenhed og mulighed for længere i tid i eget hjem. Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale? Alternativer til tekstbaseret formidling (handleplaner, referater mm) Referater, handleplaner m.m. for udviklingshæmmede borgere er i tekstform, hvilket gør dem svært tilgængelige for målgruppen, da mange har meget vanskelligt ved at læse. Mulighed for at erstatte tekst med billeder/video som også kan gøre at kommunikationen kan gå fra borgeren ud. Øget inddragelse af borgerne vil medføre en øget livskvalitet for borgerne og samtidig vil denne inddragelse betyde øget arbejdsglæde/arbejdsmiljø for medarbejderne. Eventuel økonomisk gevinst enkelte steder - der bruges eksempelvis meget personale tid på at skrive beskeder i borgernes bøger frem og tilbage mellem hjem og værksted, som evt. ville kunne erstattes af anden kommunikation. En teknologisk løsning vil ligeledes kunne sikre en mere præcis kommunikation. Arbejdsprocesser Hvorledes foregår det i dag? Alternative former for monitorering af borgere der i dag skal overvåges af personalet af sikkerhedsmæssige årsager (primært epilepsi) Handicap og psykiatri: I dag checker nattevagten mange borgere, ofte ca. 1 gang hver time i løbet af natten bl.a. pga. 9/16

16 Overordnet vurdering af potentiale? risiko for epileptisk anfald. Dette kræver meget tid og forstyrrer borgernes nat Odense Kommunale Ældrepleje: Både dag og nat personale foretager ofte tryghedscheck hos borgere på plejecentrene, hvilket kan være ressourcekrævende. Mulighed for at overvåge krampeanfald uden fysisk at være tilstede Odense Kommunale Ældrepleje: Undersøge muligheden for anvendelse af sensorteknologi i forbindelse med dørsøgende adfærd. Handicap og psykiatri: Det skønnes at en teknologisk løsning vil kunne forøge livskvaliteten og spare ressourcer. I dag overvåges denne gruppe borgere af personale en meget ressourcetung løsning. Institutionen Munkehatten alene har 2 nattevagter til overvågning. Der er tale om et potentielt stort område der tæller både unge og ældre. Potentialet begrænser sig dog nok til institutioner, da afstanden bliver problematisk ved alarm i private hjem. Hjemmeplejen har kontinuerligt 3-5 borgere der har behov for fast vagt 4-8 timer i døgnet i forhold til forskellige problemstillinger. Plejebolig: Ser ligeledes et meget stort potentiale i forhold til dørsøgende borgere, hvor enkelte institutioner har fast vagt på borgere for at forhindre dørsøgende adfærd. Hvorledes foregår det i dag? Bedre muligheder for registrering/dokumentation i hjemmet ved besøg af personale I dag foregår registrering ved hjemmebesøg eksempelvis hjemmetræning eller besøg af hjemmesygeplejersken - på papir eller ved hukommelse, som så 10/16

17 Overordnet vurdering af potentiale senere bliver registreret i systemet af medarbejderen. Dette kan dreje sig om forskelligt eksempelvis påmindelser om kontakt til læge, opdatering af medicin, udført træning mm. Det er besværligt, og der er således ikke registreret opdateringer f.eks. i forhold til medicin med det samme. Der efterspørges løsninger der kan sikre opdatering hurtigst muligt, samt lette arbejdsgangen, så medarbejderen kan foretage registrering og dokumentation med det samme. Denne arbejdsproces omhandler alle driftsenheder og er meget tidskrævende. Der er derfor stort potentiale for økonomisk gevinst, samt øget medarbejdertilfredshed. Det vurderes at der bruges op til 15 min. per besøg på dokumentation som det er i dag. Der er igangsat projekt i kommunen i forhold til hvorledes man kan sikre driftsikker dokumentation indenfor de forskellige driftsområder. Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Registreringen af de borgere der kommer til genoptræning I dag registrerer medarbejdere de borgere der ikke er mødt op til genoptræning i Rambøll. Dette er tidskrævende, da de skal ind på pc og manuelt registrere hver enkelt udeblivende. Det er tillige til tider vanskelligt at finde borgerne i centeret selv om de er ankommet. Et centralt registreringssted, der evt. også kan vise borgerne hen hvor de skal være ift. træning Der kommer i alt 7000 borgere til træning om året, så der et betydeligt økonomisk potentiale ved den tidsbesparel- 11/16

18 se en teknologisk løsning vil medføre. Det vurderes at der bruges op til 15 min per hold på denne registrering for medarbejderne (2 gange ugentligt). Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til forståelse af borgere med svære sprogproblemer Det er meget tidskrævende at forklare selv meget simple ting, hvis borgeren ikke kan forstå dansk. Det er centralt at der er mulighed for dialog for at sikre ordentlig og sikker behandling. I dag ringer borgerne ofte til et familie medlem som så kan oversætte f.eks. via telefon. Denne proces er meget tidskrævende. Der efterlyses løsninger der kan lette kommunikation med de borgere som har en anden etnisk baggrund end dansk og som har sprogproblemer. Denne teknologi kan ligeledes tænkes at kunne hjælpe handicappede med sprogproblemer i nogle tilfælde. Gruppen af borgere med svære sprogproblemer er stor i visse distrikter og problemet opleves i alle driftsenheder. Da der bruges meget tid på forståelsesproblemer vil en teknologisk løsning medføre ressourcebesparelser. Problemet opleves samtidig som en stor frustration for medarbejderne, hvorfor en teknologisk løsning vil forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderen. Bad Hvorledes foregår det i dag? Hjælp til at tørre borgere på ryggen når de bruger forflytningssejl til bad Mange borgere bliver forflyttet med sejl if. bad situationen, hvilket vanskeliggør 12/16

19 Overordnet vurdering af potentiale? tørring af ryggen når de sættes tilbage i stolen via sejl Sejl der kan tørre selv Der er i dag ca 800 forskellige netsejl udlånt til borgere i Odense Kommune. Borgerens problemstillinger er meget individuelle og derfor vil en evt. teknologisk løsning ikke kunne dække alle behov. Det skønnes dog, at en teknologisk løsning på problemstillingen vil være ressourcebesparende hvis blot få borgere kan bruge teknologien. Dertil vil det resultere i forøget livskvalitet, samt væsentlig forbedret arbejdsmiljø Hvordan foregår det i dag? Borgere har behov for hjælp til bad og personlig hygiejne. Der bruges i dag mange ressourcer på området primært i relation til 2 områder: A) Påklædning borgeren har ofte svært ved selv at klare påklædning (og det er ofte meget ressourcekrævende at hjælpe borgerne i og ud af tøjet). B) Borgere har problemer med at nå deres fødder og hår ved vask og tørre situationer og skal derfor bruge hjælp. Overordnet vurdering af potentiale At undersøge om der findes eller kan udvikles en eller flere teknologier som kan afhjælpe ovenstående problemstillinger. I plejebolig vurderes op mod 100 % af borgerne at få hjælp til påklædning, dette tal er ca. 75 % i hjemmeplejen. Borgerne kan ikke selv - fysisk eller psykisk. Der er tale om en tung arbejdsopgave der også er meget ressourcetung. 13/16

20 Der er derfor tale om en stor målgruppe og et stort potentiale for ressourcebesparelser. Borgerne har dog meget individuelle problemstillinger, hvilket vanskeliggør en fælles løsning på behovet. Løft af ben/sårbehandling Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale At finde nye måde at løfte tunge ben Der er mange borgere der skal have løftet ben f.eks. i forbindelse med sårbehandling. For medarbejderen, er det en stor fysisk belastning at skulle løfte de tunge ben, samt efterfølgende behandle sår i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling - eksempelvis på bagsiden af benet. Dette giver mange skader på ryg og arme blandt medarbejderne. Der er behov for løsningsforslag der kan lette processen med de tunge ben løft. Der er mange løft af ben dagligt i syge og hjemmeplejen. Der foretages ca. 800 besøg om ugen der har denne problemstilling i forskelligt omfang. Besøg vil sjældent kunne undværes, så den økonomiske gevinst er primært langsigtet i form af mindre nedslidning mm. Teknologi til løft af ben er også relevant andre steder f.eks. genoptræning, til hjælp til at tørre fødder efter bad og evt. hjælp til at borgeren selv kan blive selvhjulpen ift at gå i seng (løfte benene op og derved spare et besøg). Hvordan foregår det i dag? At finde nye måde at behandle sår på tunge ben Der er mange borgere der skal have behandlet deres sår, bl.a. på ben. For med- 14/16

21 Overordnet vurdering af potentiale arbejderen, er det en stor fysisk belastning at skulle løfte de tunge ben, samt efterfølgende behandle sår i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling. Endeligt er sårbehandling en meget tidskrævende proces Der er behov for løsningsforslag der kan lette processen med sårbehandling, så såret ikke renses manuelt. Det skønnes at det kan tage fra 45 min op til 1 time for 2 medarbejdere at rense et sår. Herudover kan en teknologisk løsning give bedre hygiejne, mere værdighed for borgerne, hurtigere heling, samt bedre arbejdsmiljø. Fysisk aktivitet og træning Hvordan foregår det i dag? Borgernes gangfunktion skal trænes og optimeres Borgerne trænes igennem aktivitet og træning. Der peges specielt på 2 områder der kunne optimeres: a) at træne at gå på plejehjem: Der er mange plejehjemsbrugere der har usikker gang funktion p.g.af svage ben muskler eller dårlig balance. Ved gå træningen, går der en medarbejder bagved borgeren for at sikre at de ikke falder. Ved fald, gribes der efter borgeren, hvilket kan nedføre store skader på medarbejderen samt borgeren, og medarbejderen risikerer at få borgeren ned over sig. Men uden denne træning, taber borgerne funktionsniveau b) Mange ældre borgere benytter i dag rollator til at bevæge sig rundt. Brugen af rollator betyder dog også, at borgeren 15/16

22 Overordnet vurdering af potentiale ikke træner balancen. For mange af borgerne giver rollatoren en sikkerhed og et godt redskab til eks. indkøb, dog træner borgeren ikke balance ved brug af rollator At undersøge hvordan indsatsen optimeres, så borgernes mobilitet forbedres (balance, muskelmasse, udholdenhed). Der er behov for løsningsforsalg der kan gøre at borgerne kan træne deres gang funktion uden risiko for fald og arbejdsskader. Der efterlyses løsninger der kan hjælpe borgere der har behov for det, samtidigt med at balance evnen ikke nedsættes. Optimering af træning vil gavne rigtig mange borgere i kommunen. Effektivisering af træning har et økonomisk potentiale, med mange mulige sidegevinster i form af eks. mere selvhjulpenhed, mere mobilitet, længere i eget hjem mm. Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Registrering af udført træning Der er i dag ingen registrering på hvorvidt øvelser er udført, hvilket betyder at mange borgere ikke husker at lave deres øvelser, rækkefølgen samt hvorledes øvelserne udføres korrekt. En form for registrering vil kunne bruges både af terapeuten til optimering af træning, men kan ligeledes bruges af borgeren, som ikke kan huske om han/hun har trænet i det hele taget, eller i hvilken rækkefølge og på hvilket tidspunkt han/hun skal træne. Meget stor målgruppe det skønnes at der er en potentiel stor ressourcebesparelse. Herudover en afsmittende effekt på gangfunktion. 16/16

Velfærdsteknologiske løsninger i de 17 kommuner

Velfærdsteknologiske løsninger i de 17 kommuner Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Velfærdsteknologiske løsninger i de 17 kommuner = Implementeret = Projekt igang = Tilkendegivet

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Oversigt over velfærdsteknologi i SSI og SO 2016 (2015)

Oversigt over velfærdsteknologi i SSI og SO 2016 (2015) Oversigt over velfærdsteknologi i SSI og SO 2016 (2015) Teknologi + beskrivelse Vinkler Målgruppe Implement eringsstatus Livskvalitet Arbejdsmiljø Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Nr. Projektbeskrivelse (udfyldt i 2012) Videomøder 1. Videokonference ved psykiatri og misbrug, så nogle møder kan afholdes virtuelt. tværorganisatorisk, tværsektorielt

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 06-03-2014 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

10-09-2015. Sagsnr. 2015-0201510. Dokumentnr. 2015-021510-3

10-09-2015. Sagsnr. 2015-0201510. Dokumentnr. 2015-021510-3 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 10-09-2015 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen godkendte

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

Bilag 1. Velfærdsteknologisk oversigt Ballerup Kommune 2016

Bilag 1. Velfærdsteknologisk oversigt Ballerup Kommune 2016 BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. marts Bilag 1. Velfærdsteknologisk oversigt Ballerup Kommune KL indsatserne Forflytning, Loftlifte Formål: At medarbejderne med brug af loftlifte kan forflytte borgerne i samarbejde

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Forbedret Livskvalitet

Forbedret Livskvalitet Forbedret Livskvalitet En Gruppe En Dynamik V I er en betydningsfuld producent I EU af medicinsk udstyr. Vores medarbejdere er dedikeret til at skabe de bedste levevilkår for mennesker, der modtager pleje

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Velfærdsteknologi Implementering med udgangspunkt i fronten

Velfærdsteknologi Implementering med udgangspunkt i fronten Velfærdsteknologi Implementering med udgangspunkt i fronten Et af værktøjerne Velfærdsteknologi er et af svarene på vores velfærdsudfordringer I årene 2013-2015 skal forvaltningen hente 45 mio. kr. på

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler til velfærdsteknologi i 2014

Forslag til udmøntning af midler til velfærdsteknologi i 2014 Forslag til udmøntning af midler til velfærdsteknologi i Kategori Produkt Målgruppe/effekt Anlægsbeløb 1 Låse/sikkerhedssystem. Der er tale om et anbefalet sikkerhedssystem, som fungerer elektronisk ved

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Kontraktbilag N på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Forflytning

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

KMD VIVA. Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015. Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD

KMD VIVA. Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015. Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD KMD VIVA Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015 Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD AGENDA Kort om KMD Viva Løsningen Hvordan er løsningen anvendt i praksis Erfaringer/barrierer

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Analyse for Ældre Sagen: Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Rapport Oktober 2008 Indhold Baggrund, formål og metode side 3 Del 1: Konklusion side 4-9 Del 2: Detailresultat side 10-46 Side 2 Baggrund,

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN OMDREJNINGSPUNKT Velfærdsteknologi på plejecentre - muligheder,

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid

Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Når du har, eller søger hjemmehjælp i Syddjurs Kommune, så vil vi gerne sammen med dig undersøge,

Læs mere

Den danske klynge for velfærdsteknologi. Demens tema, Odense den 17. september 2015

Den danske klynge for velfærdsteknologi. Demens tema, Odense den 17. september 2015 Den danske klynge for velfærdsteknologi Demens tema, Odense den 17. september 2015 VELKOMMEN Demens: Et godt, trygt og værdigt liv med velfærdsteknologi Hvem er Welfare Tech? Welfare Tech er en markedsdreven

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Læs mere

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 1 Hvad er ABT-fonden? >Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 >3 mia. kr. i støtte fra 2009-2015 Baggrund: >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service gruppen

Læs mere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Idékatalog Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Udviklet af medarbejdere i plejesektoren i Odsherred Kommune i foråret 2012 1 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi mindske fysisk

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 18. oktober 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sundhed og Omsorg Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje 1. Resume

Læs mere

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT, MAJ 2016 DRAGØR KOMMUNE DET FÆLLESKOMMUNALE PROGRAM FOR UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT 2016 Lokal Statusrapport Side 2 Udbredelse

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

1. Understøtte udbredelsen og implementering af 4 udvalgte indsatsområder:

1. Understøtte udbredelsen og implementering af 4 udvalgte indsatsområder: NOTAT Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Velfærdsteknologi 2017 Dato: 25. april 2017 Udviklingen på Ældre- og

Læs mere

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet 1 Indhold 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Undersøgelsesdesign... 5 Dataindsamling... 5 2. Kommuner... 6 Albertslund... 6 Allerød... 6 Assens...

Læs mere

Velfærdsteknologi på ældreområdet

Velfærdsteknologi på ældreområdet Velfærdsteknologi på ældreområdet Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Tirsdag d.12.maj Hotel Nyborg Strand Rikke Sølvsten Sørensen Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? Begrebet er første gang anvendt

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over igangværende velfærdsteknologiske projekter i Socialforvaltningen

Bilag 2: Oversigt over igangværende velfærdsteknologiske projekter i Socialforvaltningen Bilag 2: Oversigt over igangværende velfærdsteknologiske projekter i Socialforvaltningen Som en del af forarbejdet op til temadrøftelsen har Socialforvaltningen lavet en afdækning af velfærdsteknologiske

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Mål 1 Bedre livskvalitet for borgerne 2 Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne 3 Bedre udnyttelse af ressourcerne

Mål 1 Bedre livskvalitet for borgerne 2 Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne 3 Bedre udnyttelse af ressourcerne Mål 1 Bedre livskvalitet for borgerne 2 Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne 3 Bedre udnyttelse af ressourcerne ] Hvad er velfærdsteknologi? Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Workshop, DKDK Nyborg Strand, 10. september 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov)

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) Version 1.5 30. juni 2017 Version Dato Kommentar 1.5 30.06.17 Afsnit om pakker flyttet til separat dokument, "Eksempel" slettet i hver enkelt kolonne.

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Indsatsområde: Telekommunikation Baggrund Den demografiske udvikling betyder,

Læs mere

Kontraktbilag G. Status på velfærdsteknologiske projekter

Kontraktbilag G. Status på velfærdsteknologiske projekter Kontraktbilag G på velfærdsteknologiske projekter 1 over velfærdsteknologiske projekter 2015 Forflytning Forflytningsprojektets sigte er at forbedre arbejdet med forflytning ved anvendelse velfærdsteknologi

Læs mere

Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling

Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling Viborg Kommune har i perioden 2011 til 2014 indkøbt 67 roterende plejesenge af typerne RotoFlex og RotoCare. Målet med sengene

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Analyse for Ældre Sagen: Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Rapport September 2008 Indhold Baggrund, formål og metode side 3 Del 1: Konklusion side 4-9 Del 2: Detailresultat side 10-46 Side 2

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere