Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi"

Transkript

1 NOTAT VELFÆRDSTEKNOLOGI RÅDHUSPASSAGEN VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi 0. BAGGRUND Af kommissoriet for styregruppen til udarbejdelse af syddansk fælleskommunal strategi for velfærdsteknologi fremgår det, at OPRETTET: :14 REF.: BRUNO LANGDAHL BRUNO LANGDAHL Styregruppen forestår udarbejdelsen af en analyse af potentialer og behov for velfærdsteknologiske løsninger på det kommunale velfærdsområde. Styregruppen har med dette udgangspunktet: 1) Udarbejdet en behovsanalyse ved at indhente ideer fra de syddanske kommuner 2) Udarbejdet en kortlægning af velfærdsteknologiske indsatser ved at indhente projektkataloger og porteføljebeskrivelser fra en række aktører. 1. KORTLÆGNING AF BEHOV I DE SYDDANSKE KOMMU- NER sanalysen er udarbejdet på grundlag af Odense Kommunes idekatalog på velfærdsteknologiområdet. Idekataloget er således udsendt til de øvrige syddanske kommuner, som har suppleret med egne ideer. Ideerne er oplistet i nedenstående tabel opdelt efter følgende kategorisering: 1

2 Pleje Borgerrettede initiativer Træning Specialiseret sygepleje Kommunikation/Telemedicin Medarbejderrettede initiativer Styring/ arbejdsprocesser Arbejdsmiljø I de to notater, Odense Kommunes idékatalog (bilag 1), samt notatet Oversigt over indkomne forslag (bilag 2), er ideerne uddybet. Der refereres til disse notater i Bilagsnr. og sidetal i tabellens højre kolonne. BORGERRETTEDE Pleje Badning i eget hjem B2-S8 Borgere har behov for hjælp til bad og personlig hygiejne B1-S13 Hjælp til at tørre borgere på ryggen når de bruger forflytningssejl B1-S12 til bad Intelligente toiletter B2-S9 Demens B2-S10 GPS til hjemmeboende demensramte B2-S4 Støttestrømper B2-S9 Fysisk aktivitet og træning Borgernes gangfunktion skal trænes og optimeres B1-S15 Registrering af udført træning B1-S 16 Specialiseret sygepleje Alternative former for monitorering af borgere der i dag skal B1-S 9 overvåges af personalet af sikkerhedsmæssige årsager (primært epilepsi) Pilledispenser med integration til omsorgssystem B2- S 2 Hjælp til påmindelser om medicinindtagning B1-S 2 Nye løsninger i forhold til at dosere medicin til borgerne, knuse B1-S 2 piller, dele piller Hjælp til antabus / metadon behandling B1-S 3 Kommunikation/Telemedicin Mere avanceret og nuanceret interaktiv elektronisk kommunikation B1-S8 Alternativer til tekstbaseret formidling (handleplaner, referater B1-S9 2

3 mm) Booking og påmindelse om aftaler i det kommunale sundhedsområde Visualiseret hjælp i hverdagen Et dagstavle system der kan opdatere sig selv Påmindelse om døgnrytme herunder specifikt påmindelser om mad og drikke Styring/arbejdsprocesser Dokumentation af genoptræning Mobilapps til brug for det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede Bedre muligheder for registrering/dokumentation i hjemmet ved besøg af personale Registreringen af de borgere der kommer til genoptræning Hjælp til forståelse af borgere med svære sprogproblemer Arbejdsmiljø Hjælp til rengøring Hjælp til opvask Tømning af kateterposer At få sejl på borgere, når de sidder Aflastning af skæve arbejdsstillinger ved lift situationer Løsninger på hvorledes vendingssituationen hos en sengeliggende borger kan lettes Hjælp til at hjælpe borgerne op at sidde på sengekanten At finde nye måder at løfte tunge ben At finde nye måder at behandle sår på tunge ben Løft af ben/sårbehandling/kompression B2-S3 B2-S3 B1-S4 B1-S5 B2-S6 B2-S6 B1-S10 B1-S11 B1-S12 B1-S6 B1-S6 B2-S7 B1-S6 B1-S7 B1-S7 B1-S8 B1-S14 B1-S14 B2-S8 3

4 2. KORTLÆGNING AF INDSATSER OG POTENTIALER sanalysen viser, på hvilke områder de syddanske kommuner oplever særlige behov. For at kunne afdække potentialer for fælles indsatser og for at understøtte en udvælgelse af indsatser til strategiens handlingsplan, er der desuden indhentet porteføljebeskrivelser og projektkataloger fra en række aktører. Der er indhentet beskrivelser fra: - Større kommuner udenfor Region Syddanmark (København, Aarhus og Aalborg kommuner) - De fem syddanske kommuner, som er repræsenteret i formandskabet: Esbjerg, Odense, Vejle, Aabenraa (samt samarbejdskommuner) og Vejen kommuner. - De 17 kommuner i Region Sjælland - Lev Vel (samarbejde mellem virksomheder, førende forskningsinstitutioner, regioner, kommuner, hospitaler og organisationer i Region H) Indsatserne er samlet i en database, hvor også behovsanalysens indsatser indgår. Databasen består af i alt 527 indsatser opdelt på implementeringsstadie (ønske/behov, projekt eller implementeret) og samme kategoriseringsmodel som behovsanalysen. Opdelt således kan indsatssamlingen give et billede af, hvilke indsatser danske kommuner mv. arbejder med, teknologiernes modenhed og hvilke teknologier, det er lykkedes at sætte i drift. I nedenstående tabel er antallet af indsatser i de forskellige kategorier og stadier gengivet. Samtidig er de 2-3 hyppigst forekommende indsatser i hvert felt fremhævet. 4

5 Ønske / behov Borgerrettet Pleje Træning Specialiseret sygepleje Kommunikation/Telemedicin Medarbejderrettet Styring/arbejds- Arbejdsmiljø processer Spiserobot, toilet & bad Virtuel genoptræning, genoptræningsmåtte Medicinhåndtering, hjemmemonitorering Telemedicin, skærmløsninger Låsesystemer, dokumentation Forflytninger, den intelligente trøje Projekt Toilet & bad, robotstøvsugere, GPS demente Virtuel genoptræning, Wii Medicinhåndtering, hjemmemonitorering Telemedicin, videokonference Talegenkendelse, låsesystemer Forflytninger, den intelligente arbejdsbeklædning Implementeret Toilet & bad, robotstøvsugere, GPS demente Wii Sporing hørenedsættelse Telemedicin, videokonference PDA/smart phones, låsesystemer Forflytninger, elcykler Initiativer, der er kasseret efter projektperioden, eller som har et så bredt sigte, at de ikke kan rummes i kategoriseringen, er ekskluderet. Det drejer sig om i alt 23 initiativer. 5

6 Teknologityper I bilag 3 er alle de kortlagte teknologier oplistet efter område og stadie. Hver teknologi er kun nævnt én gang - på det højeste stadie (implementeret frem for projekt; projekt frem for ønske/behov). Sigtet er at gengive et billede af, hvor implementeringsmodne de forskellige kortlagte teknologier er. De 5 formandskabskommuner Bilag 4 gengiver et mere lokalt billede. Her er indsatserne i kataloger og porteføljebeskrivelser fra de fem kommuner, som er repræsenteret i Sundhedsstrategisk Forums formandskab (Esbjerg, Odense, Vejle, Aabenraa og Vejen kommuner), gengivet. Kommunerne har en god repræsentativitet for de syddanske kommuner hvad angår geografi, og der er en vis spredning hvad angår befolkningsstørrelse. ABT-fonden/Digitaliseringsstyrelsens afrapportering Styregruppen har desuden behandlet ABT-fonden/Digitaliseringsstyrelsens afrapportering (august 2012). Et resumé af de særligt lovende indsatser, som rapporten peger på, er indeholdt i bilag 5. 6

7 NOTAT Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed Idékatalog Velfærdsteknologi ÆHF MEDICIN... 2 Hjælp til påmindelser om medicinindtagning... 2 Nye løsninger i forhold til at dosere medicin til borgerne, knuse piller, dele piller... 2 Hjælp til antabus / metadon behandling... 3 STRUKTUR I HVERDAGEN... 4 Et dagstavle system der kan opdatere sig selv Påmindelse om døgnrytme herunder specifikt påmindelser om mad og drikke... 5 RENGØRING... 5 Hjælp til rengøring... 5 Hjælp til opvask... 6 FORFLYTNINGER... 6 At få sejl på borgere, når de sidder... 6 Aflastning af skæve arbejdsstillinger ved lift situationer... 7 Løsninger på hvorledes vendingssituationen hos en sengeliggende borger kan lettes.. 7 Hjælp til at hjælpe borgerne op at sidde på sengekanten... 8 Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax DATO 4. juli 2011 REF. TDA JOURNAL NR. 2010/ KOMMUNIKATION... 8 Mere avanceret og nuanceret interaktiv elektronisk kommunikation Alternativer til tekstbaseret formidling (handleplaner, referater mm)... 9 ARBEJDSPROCESSER... 9 Alternative former for monitorering af borgere der i dag skal overvåges af personalet af sikkerhedsmæssige årsager (primært epilepsi)... 9 Bedre muligheder for registrering/dokumentation i hjemmet ved besøg af personale. 10 Registreringen af de borgere der kommer til genoptræning Hjælp til forståelse af borgere med svære sprogproblemer BAD Hjælp til at tørre borgere på ryggen når de bruger forflytningssejl til bad Borgere har behov for hjælp til bad og personlig hygiejne LØFT AF BEN/SÅRBEHANDLING At finde nye måde at løfte tunge ben At finde nye måde at behandle sår på tunge ben FYSISK AKTIVITET OG TRÆNING Borgernes gangfunktion skal trænes og optimeres Registrering af udført træning /16

8 Medicin Medicinområdet var et af de områder alle driftsområder pegede på som havende potentiale for velfærdsteknologi. Vi er derfor generelt interesseret i teknologiske løsninger indenfor området. Nedenstående er eksempler på nogle af de konkrete behov der blev formuleret under behovsafklaringen. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til påmindelser om medicinindtagning Mange borgere i hjemmeplejen får hjælp til at huske at tage medicin af hjemmeplejen. Dette sker i dag ved fysiske besøg. Mulighed for at hjælpe borgeren til selvstændigt at huske at tage sin medicin, og derved spare fysiske besøg % af borgerne i hjemmeplejen vil kunne have gavn af dette - eksempelvis borgere der lider af visse former for hjerneskade, sindslidelse eller demens Enkelte steder besøger medarbejderne i dag borgeren op til 4 X dagligt, hvor der gives medicin. Disse påmindelser om medicin ligger ofte i forbindelse med andre ydelser der gives til borgeren uafhængigt. Det skønnes dog at der kan spares 1-2 besøg dagligt i de tilfælde hvor borgeren besøges mange gange dagligt, hvis borgeren selv var i stand til at huske medicin. Hvordan foregår det i dag? Nye løsninger i forhold til at dosere medicin til borgerne: knuse piller, dele piller, prikke piller ud af blisterpakninger I dag kommer størstedelen af medicin i blisterpakninger. Personalet skal trykke pillerne ud manuelt, hvilket er en stor belastning for tommelfingre og håndled. Personalet belastes ligeledes når pillerne skal knuses eller deles. 2/16

9 Overordnet vurdering af potentiale Der efterlyses en ny løsning på hvorledes man kan dosere medicinen til borgerne på en mere hensigtsmæssig måde både i forhold til tidsforbruget og i forhold til arbejdsbelastning. Den nuværende løsning (blisterpakninger), er betinget af lovgivningen om at skulle give det billigste præparat. Der findes løsninger i dag til at tage piller ud af blister pakninger disse fungerer dog ikke optimalt. Det skønnes at der i plejebolig bruges 1 time per assistent dagligt til denne opgave. I hjemmeplejen bruges der op til 4 timer dagligt per assistent til opgaven. Det skønnes at 1 dosering tager mellem ½ til 1 ½ time og skal udføres for ca borgere hver 14 dag. Hertil kommer at knuse / dele piller. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til antabus / metadon behandling I dag sikrer man til tider at antabus bliver taget, ved at medarbejderne fysisk besøger borgerne og sikrer at medicinen bliver indtaget Mange af besøgene omhandler alene at sikre at medicinen bliver indtaget af borgerne, og er således en meget ressourcetung opgave. Det er derfor relevant at undersøge hvorvidt det er muligt at sikre at medicinen bliver indtaget, uden at der møder personale op fysisk. Stort økonomisk og fagligt potentiale. et handler om den manglende motivation for at tage medicinen, derfor tænkes løsningen i retning af slow release medicin, og derfor måske ikke nødvendigvis alene en velfærdsteknologisk løsning. 3/16

10 Struktur i hverdagen Et område i vækst generelt indenfor velfærdsteknologi. Dette område specielt tiltænkt til institutionsområdet. Nedenstående er eksempler på identificerede behov fra behovsafklaringsprocessen: Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Et dagstavle system der kan opdatere sig selv. (Interaktivt) (Nedenstående på autismeområdet, men behovet er udtalt på flere specialområder) Der bruges mange ressourcer på at hænge de nuværende dagstavler op, pille dem ned, opdatere dem løbende, forklare borgerne hvor langt de er nået på dagstavlen osv. (Nuværende teknologi: Velcro-strips) At undersøge muligheden for et nyt system, hvor tavlerne er permanente og opdaterer sig selv fra dag til dag, samt løbende opdateres efterhånden som borgeren færdiggør de enkelte opgaver. Der kan bygges videre på teknologien: Eks. tænke arbejdspapirer som handleplaner ind eller en funktion hvor borgeren kan se hvem der er på arbejde mm. Det vurderes at der er et betydeligt potentiale i behovet, da flere målgrupper kan få gavn af teknologien indenfor handicap og psykiatri området. Primært på autismeområdet vurderes potentialet som værende stort, da der her bruges mange ressourcer på dette område. På Tornhuset alene vurderes det at hver medarbejder bruger 1-2 timer dagligt på opgaver som kan løses af denne teknologi. En teknologisk løsning på dette behov vil deslige have positiv effekt på arbejdsmiljø samt livskvalitet for borgerne. 4/16

11 Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Påmindelse om døgnrytme herunder specifikt påmindelser om mad og drikke Mange borgere har problemer med at huske hvornår de skal spise (herunder også problemer med at huske rækkefølgen i madlavning), samt den generelle rytme i dagen At undersøge hvorledes borgerne kan hjælpes til at huske døgnrytme, måltider og madlavningsrækkefølge. Indenfor demensområdet, skønnes det at 10 % af borgere med demens vil kunne få glæde af en løsning til dette. et har en stor potentiel målgruppe udover mennesker med demens - herunder visse former for hjerneskade og sindslidelser. Der er tale om essentielle funktioner, med mulig ressourcebesparelse ved større selvhjulpenhed. Teknologien kan ligeledes udvides til at inkludere påmindelser til andre dagligdagsfunktioner. Stor potentiel kvalitetsforbedring for borger og personale (livskvalitet og selvhjulpenhed). Evt. længere tid i eget hjem samt aflastning af pårørende. Rengøring Lav praktisk behov for rengøring i eget hjem. Nedenstående er de to mest udtrykte behov for teknologi på rengøringsområdet. Hvordan foregår det i dag? Hjælp til rengøring Borgeren kan ikke gøre rent dvs. kan ikke skubbe, trække, skrubbe mm. pga. dårlig balance, dårlig gang funktion, dårlig funktion af arme, skuldre og ryg, slidgigt o.l. Borgerne bliver visiteret til rengøring, hvor hjemmeplejen kommer og gør rent i boligen Muligheden for at kunne udføre (dele af) 5/16

12 Overordnet vurdering af potentiale rengøringen på en måde, der ikke kræver meget fysisk primært vask af gulv, støvsugning samt rengøring af badeværelse. Herunder også muligheden for at aflaste personalet i form af mindre manuelt arbejde. Umiddelbart skønnes stort potentiale borgere får i dag hjælp til service hos hjemmeplejen. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til opvask Hjemmeplejere hjælper i dag mange borgere med at vaske op efter spisning En indsats der kunne lette denne opgave eksempelvis en bordopvaske maskine Det skønnes, at der er stort potentiale. Nogle steder vasker hjemmehjælpen kun op efter få tallerkner, og her er det økonomiske potentiale således ikke stort. Andre steder laver folk selv mad, hvilket betyder større potentiale. En opvask hjælp kunne være med til at flytte opgave / samle opgaven til ét tidspunkt på dagen. Op til 90% i visse hjemmeplejegrupper får hjælp til opvask og det skønnes at op til 75% af disse ville selv kunne stille i opvaskemaskinen løbende. Forflytninger Forflytninger er et generelt fokusområde i mange kommune, grundet den store slid på både medarbejdere og borgere. Nedenstående er eksempler på identificerede behov på forflytningsområdet. Hvordan foregår det i dag? At få sejl på borgere, når de sidder I dag skal der 2 medarbejdere til når der skal lægges sejl på en siddende borger. Dette er en meget tidskrævende, fysisk krævende proces Et sejl der enten kan lægges let eller som borgerne kan sidde på uden risiko for 6/16

13 Overordnet vurdering af potentiale tryksår, uden syninger. Der findes siddesejl i dag, men der er forskellige problemer med disse. Hjemmeplejen skønnes at lave minimum 5 besøg dagligt, med denne opgave. Dette tager 20 minutter for 2 medarbejdere (dette inkl. tøj af + toiletbesøg). Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Aflastning af skæve arbejdsstillinger ved lift situationer I dag foregår mange lift af borgerne med gulvlifte. Gulvlifte er tunge at skubbe og trække, og kræver derfor ofte brug af 2 medarbejdere. Det kræver ligeledes 2 medarbejdere hvis pladsen er trang. En alternativ form for lift, som ikke kræver så meget plads og som ikke kræver 2 medarbejdere i mange situationer. I Odense kommune implementeres loftslife på alle institutioner, men ikke i borgernes eget hjem. Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Løsninger på hvorledes vendingssituationen hos en sengeliggende borger kan lettes I dag vendes borgerne manuelt i sengen af 1-2 medarbejdere. Dette giver store belastninger i ryg og arme for både medarbejdere og borgere. Der efterspørges nye løsningsmåder for vendingssituationen som er mindre fysisk belastende og mindre tidskrævende Sengeliggende borgere vendes minimum 6-7 gange i døgnet ofte flere gange i samme arbejdsproces. I en opgørelse lavet i plejecentre i forbindelse med ABT projektet om vendinger, skønnes det at der foretages vendinger af denne art på plejecentrene i Odense i døgnet. Dette dækker over mange individuelle 7/16

14 problemstillinger, og det er således ikke alle der har brug for vending der kan få gavn af en velfærdsteknologisk løsning Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til at hjælpe borgerne op at sidde på sengekanten I dag kræver det ofte 2 medarbejdere at støtte borgeren i at komme op og sidde på sengekanten. Ud over den fysiske belastning i form af skæve stræk for medarbejder og borger, kræver det meget timing og præcision til at koordinere arbejdet for at minimere skader. Der er brug for løsninger på hvorledes borgeren kan hjælpes op at sidde på sengekanten Det er en tung forflytning der ofte kræver 2 mennesker, stor koodineringsrisiko og skadesrisici. Stor målgruppe med individuelle problemstillinger hvor ikke alle vil kunne få gavn af en velfærdsteknologisk løsning. Kommunikation Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Mere avanceret og nuanceret interaktiv elektronisk kommunikation. Kommunikation foregår ved hjemmebesøg, eller via almen telefoni. Udviklingen af interaktive former for kommunikation, så borgeren kan kontakte både personale og pårørende via videotelefoni eller lignende. Der skal være mulighed for at borgeren kan være den initierende part. Stor livskvalitet for borgeren. Udviklingen af interaktivt kommunikation har stort økonomisk potentiale, igennem besparelse på besøg hos en stor målgruppe på tværs af driftsenheder. 8/16

15 Tryghed igennem kommunikation giver forbedret livskvalitet og en større grad af selvhjulpenhed og mulighed for længere i tid i eget hjem. Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale? Alternativer til tekstbaseret formidling (handleplaner, referater mm) Referater, handleplaner m.m. for udviklingshæmmede borgere er i tekstform, hvilket gør dem svært tilgængelige for målgruppen, da mange har meget vanskelligt ved at læse. Mulighed for at erstatte tekst med billeder/video som også kan gøre at kommunikationen kan gå fra borgeren ud. Øget inddragelse af borgerne vil medføre en øget livskvalitet for borgerne og samtidig vil denne inddragelse betyde øget arbejdsglæde/arbejdsmiljø for medarbejderne. Eventuel økonomisk gevinst enkelte steder - der bruges eksempelvis meget personale tid på at skrive beskeder i borgernes bøger frem og tilbage mellem hjem og værksted, som evt. ville kunne erstattes af anden kommunikation. En teknologisk løsning vil ligeledes kunne sikre en mere præcis kommunikation. Arbejdsprocesser Hvorledes foregår det i dag? Alternative former for monitorering af borgere der i dag skal overvåges af personalet af sikkerhedsmæssige årsager (primært epilepsi) Handicap og psykiatri: I dag checker nattevagten mange borgere, ofte ca. 1 gang hver time i løbet af natten bl.a. pga. 9/16

16 Overordnet vurdering af potentiale? risiko for epileptisk anfald. Dette kræver meget tid og forstyrrer borgernes nat Odense Kommunale Ældrepleje: Både dag og nat personale foretager ofte tryghedscheck hos borgere på plejecentrene, hvilket kan være ressourcekrævende. Mulighed for at overvåge krampeanfald uden fysisk at være tilstede Odense Kommunale Ældrepleje: Undersøge muligheden for anvendelse af sensorteknologi i forbindelse med dørsøgende adfærd. Handicap og psykiatri: Det skønnes at en teknologisk løsning vil kunne forøge livskvaliteten og spare ressourcer. I dag overvåges denne gruppe borgere af personale en meget ressourcetung løsning. Institutionen Munkehatten alene har 2 nattevagter til overvågning. Der er tale om et potentielt stort område der tæller både unge og ældre. Potentialet begrænser sig dog nok til institutioner, da afstanden bliver problematisk ved alarm i private hjem. Hjemmeplejen har kontinuerligt 3-5 borgere der har behov for fast vagt 4-8 timer i døgnet i forhold til forskellige problemstillinger. Plejebolig: Ser ligeledes et meget stort potentiale i forhold til dørsøgende borgere, hvor enkelte institutioner har fast vagt på borgere for at forhindre dørsøgende adfærd. Hvorledes foregår det i dag? Bedre muligheder for registrering/dokumentation i hjemmet ved besøg af personale I dag foregår registrering ved hjemmebesøg eksempelvis hjemmetræning eller besøg af hjemmesygeplejersken - på papir eller ved hukommelse, som så 10/16

17 Overordnet vurdering af potentiale senere bliver registreret i systemet af medarbejderen. Dette kan dreje sig om forskelligt eksempelvis påmindelser om kontakt til læge, opdatering af medicin, udført træning mm. Det er besværligt, og der er således ikke registreret opdateringer f.eks. i forhold til medicin med det samme. Der efterspørges løsninger der kan sikre opdatering hurtigst muligt, samt lette arbejdsgangen, så medarbejderen kan foretage registrering og dokumentation med det samme. Denne arbejdsproces omhandler alle driftsenheder og er meget tidskrævende. Der er derfor stort potentiale for økonomisk gevinst, samt øget medarbejdertilfredshed. Det vurderes at der bruges op til 15 min. per besøg på dokumentation som det er i dag. Der er igangsat projekt i kommunen i forhold til hvorledes man kan sikre driftsikker dokumentation indenfor de forskellige driftsområder. Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Registreringen af de borgere der kommer til genoptræning I dag registrerer medarbejdere de borgere der ikke er mødt op til genoptræning i Rambøll. Dette er tidskrævende, da de skal ind på pc og manuelt registrere hver enkelt udeblivende. Det er tillige til tider vanskelligt at finde borgerne i centeret selv om de er ankommet. Et centralt registreringssted, der evt. også kan vise borgerne hen hvor de skal være ift. træning Der kommer i alt 7000 borgere til træning om året, så der et betydeligt økonomisk potentiale ved den tidsbesparel- 11/16

18 se en teknologisk løsning vil medføre. Det vurderes at der bruges op til 15 min per hold på denne registrering for medarbejderne (2 gange ugentligt). Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Hjælp til forståelse af borgere med svære sprogproblemer Det er meget tidskrævende at forklare selv meget simple ting, hvis borgeren ikke kan forstå dansk. Det er centralt at der er mulighed for dialog for at sikre ordentlig og sikker behandling. I dag ringer borgerne ofte til et familie medlem som så kan oversætte f.eks. via telefon. Denne proces er meget tidskrævende. Der efterlyses løsninger der kan lette kommunikation med de borgere som har en anden etnisk baggrund end dansk og som har sprogproblemer. Denne teknologi kan ligeledes tænkes at kunne hjælpe handicappede med sprogproblemer i nogle tilfælde. Gruppen af borgere med svære sprogproblemer er stor i visse distrikter og problemet opleves i alle driftsenheder. Da der bruges meget tid på forståelsesproblemer vil en teknologisk løsning medføre ressourcebesparelser. Problemet opleves samtidig som en stor frustration for medarbejderne, hvorfor en teknologisk løsning vil forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderen. Bad Hvorledes foregår det i dag? Hjælp til at tørre borgere på ryggen når de bruger forflytningssejl til bad Mange borgere bliver forflyttet med sejl if. bad situationen, hvilket vanskeliggør 12/16

19 Overordnet vurdering af potentiale? tørring af ryggen når de sættes tilbage i stolen via sejl Sejl der kan tørre selv Der er i dag ca 800 forskellige netsejl udlånt til borgere i Odense Kommune. Borgerens problemstillinger er meget individuelle og derfor vil en evt. teknologisk løsning ikke kunne dække alle behov. Det skønnes dog, at en teknologisk løsning på problemstillingen vil være ressourcebesparende hvis blot få borgere kan bruge teknologien. Dertil vil det resultere i forøget livskvalitet, samt væsentlig forbedret arbejdsmiljø Hvordan foregår det i dag? Borgere har behov for hjælp til bad og personlig hygiejne. Der bruges i dag mange ressourcer på området primært i relation til 2 områder: A) Påklædning borgeren har ofte svært ved selv at klare påklædning (og det er ofte meget ressourcekrævende at hjælpe borgerne i og ud af tøjet). B) Borgere har problemer med at nå deres fødder og hår ved vask og tørre situationer og skal derfor bruge hjælp. Overordnet vurdering af potentiale At undersøge om der findes eller kan udvikles en eller flere teknologier som kan afhjælpe ovenstående problemstillinger. I plejebolig vurderes op mod 100 % af borgerne at få hjælp til påklædning, dette tal er ca. 75 % i hjemmeplejen. Borgerne kan ikke selv - fysisk eller psykisk. Der er tale om en tung arbejdsopgave der også er meget ressourcetung. 13/16

20 Der er derfor tale om en stor målgruppe og et stort potentiale for ressourcebesparelser. Borgerne har dog meget individuelle problemstillinger, hvilket vanskeliggør en fælles løsning på behovet. Løft af ben/sårbehandling Hvordan foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale At finde nye måde at løfte tunge ben Der er mange borgere der skal have løftet ben f.eks. i forbindelse med sårbehandling. For medarbejderen, er det en stor fysisk belastning at skulle løfte de tunge ben, samt efterfølgende behandle sår i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling - eksempelvis på bagsiden af benet. Dette giver mange skader på ryg og arme blandt medarbejderne. Der er behov for løsningsforslag der kan lette processen med de tunge ben løft. Der er mange løft af ben dagligt i syge og hjemmeplejen. Der foretages ca. 800 besøg om ugen der har denne problemstilling i forskelligt omfang. Besøg vil sjældent kunne undværes, så den økonomiske gevinst er primært langsigtet i form af mindre nedslidning mm. Teknologi til løft af ben er også relevant andre steder f.eks. genoptræning, til hjælp til at tørre fødder efter bad og evt. hjælp til at borgeren selv kan blive selvhjulpen ift at gå i seng (løfte benene op og derved spare et besøg). Hvordan foregår det i dag? At finde nye måde at behandle sår på tunge ben Der er mange borgere der skal have behandlet deres sår, bl.a. på ben. For med- 14/16

21 Overordnet vurdering af potentiale arbejderen, er det en stor fysisk belastning at skulle løfte de tunge ben, samt efterfølgende behandle sår i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling. Endeligt er sårbehandling en meget tidskrævende proces Der er behov for løsningsforslag der kan lette processen med sårbehandling, så såret ikke renses manuelt. Det skønnes at det kan tage fra 45 min op til 1 time for 2 medarbejdere at rense et sår. Herudover kan en teknologisk løsning give bedre hygiejne, mere værdighed for borgerne, hurtigere heling, samt bedre arbejdsmiljø. Fysisk aktivitet og træning Hvordan foregår det i dag? Borgernes gangfunktion skal trænes og optimeres Borgerne trænes igennem aktivitet og træning. Der peges specielt på 2 områder der kunne optimeres: a) at træne at gå på plejehjem: Der er mange plejehjemsbrugere der har usikker gang funktion p.g.af svage ben muskler eller dårlig balance. Ved gå træningen, går der en medarbejder bagved borgeren for at sikre at de ikke falder. Ved fald, gribes der efter borgeren, hvilket kan nedføre store skader på medarbejderen samt borgeren, og medarbejderen risikerer at få borgeren ned over sig. Men uden denne træning, taber borgerne funktionsniveau b) Mange ældre borgere benytter i dag rollator til at bevæge sig rundt. Brugen af rollator betyder dog også, at borgeren 15/16

22 Overordnet vurdering af potentiale ikke træner balancen. For mange af borgerne giver rollatoren en sikkerhed og et godt redskab til eks. indkøb, dog træner borgeren ikke balance ved brug af rollator At undersøge hvordan indsatsen optimeres, så borgernes mobilitet forbedres (balance, muskelmasse, udholdenhed). Der er behov for løsningsforsalg der kan gøre at borgerne kan træne deres gang funktion uden risiko for fald og arbejdsskader. Der efterlyses løsninger der kan hjælpe borgere der har behov for det, samtidigt med at balance evnen ikke nedsættes. Optimering af træning vil gavne rigtig mange borgere i kommunen. Effektivisering af træning har et økonomisk potentiale, med mange mulige sidegevinster i form af eks. mere selvhjulpenhed, mere mobilitet, længere i eget hjem mm. Hvorledes foregår det i dag? Overordnet vurdering af potentiale Registrering af udført træning Der er i dag ingen registrering på hvorvidt øvelser er udført, hvilket betyder at mange borgere ikke husker at lave deres øvelser, rækkefølgen samt hvorledes øvelserne udføres korrekt. En form for registrering vil kunne bruges både af terapeuten til optimering af træning, men kan ligeledes bruges af borgeren, som ikke kan huske om han/hun har trænet i det hele taget, eller i hvilken rækkefølge og på hvilket tidspunkt han/hun skal træne. Meget stor målgruppe det skønnes at der er en potentiel stor ressourcebesparelse. Herudover en afsmittende effekt på gangfunktion. 16/16

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Indsatsområde: Telekommunikation Baggrund Den demografiske udvikling betyder,

Læs mere

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet 1 Indhold 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Undersøgelsesdesign... 5 Dataindsamling... 5 2. Kommuner... 6 Albertslund... 6 Allerød... 6 Assens...

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret Interne & eksterne samarbejdspartnere Carecenteret - Et digitalt bindeled

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Margrethe Hjemmet, Roskilde December 2008 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Om projektet... 3 Formål og målgruppe...

Læs mere

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg InCare CIM Care Systemer Mere tid til pleje og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården Program for besøg på Vikærgården 27/11-14 AFDELING Udfordringer Stigende levealder Øget antal ældre og medicinske borgere

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

Trivselsskærmen careplan

Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan er en tablet-løsning målrettet ældreplejen, der kan skabe stor værdi for borgere og personale i ældreplejen. careplan er skalerbar

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Velfærdsteknologi i Aarhus Kommune

Velfærdsteknologi i Aarhus Kommune Velfærdsteknologi i Inger Kirk Jordansen, specialkonsulent, Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune 18. marts 2014 2012 2014 324.000 44.000 > 65 år Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Område 1 Område

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere