profilmagasin DECEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "profilmagasin DECEMBER 2012"

Transkript

1 profilmagasin DECEMBER Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten

2 2

3 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det fremgår af en mindre artikel her i magasinet så tegnede TV/Midt- Vest et portræt af Vestforsyning. Generelt et godt tv-program, som jeg nyder at se, fordi det giver et godt indblik i, hvad de virksomheder, som bor i ens område, faktisk går og laver, og hvordan ofte mange medarbejdere har forskellige funktioner, der tilsammen skaber det eller de produkter, som virksomheden lever af. Jeg synes også, programmet er spændende, fordi det bevæger sig rundt i virksomheden på en uformel måde og i øjenhøjde, så man får et reelt indtryk af de mennesker, der arbejder der. Også på leverancesiden af gylle har det været en udfordring for landmændene. Investeringer har skullet foretages ved den enkelte landmand i en svær tid. Over 50 transporter om dagen har skullet planlægges og tilrettelægges, så der hele tiden blev tilført og fraført de planlagte mængder og med den rette kvalitet. Et kæmpearbejde, som jeg ved, de involverede ved Leverandørforeningen også arbejder hårdt på at komme i mål med. Når det har set mest mørkt ud, så har det været betryggende, at anlægget allerede har bevist, at det kan producere det, vi har regnet med. For at kunne klare sådan et arbejdsprogram, så kræver det fast arbejde, men også en god arbejdsplads med god teamånd og dygtige medarbejdere og ledere. God læselyst. Jørgen Udby Adm. direktør Sådan var programmet om Vestforsyning også. Når jeg har sat overskriften på denne artikel, så handler det ikke kun om et tv-program, men også om vores hverdag. Året 2012 har været præget af fast arbejde her forstået på den måde, at det har været et hårdt år, hvor alle har måttet gøre en ekstra indsats for at få tingene til at lykkes. Idriftsættelsen af Maabjerg Bio- Energy verdens største biogasanlæg - har været, og er, en hård nød at knække. Alene størrelsen, kompleksiteten og det, at fysiske forhold skal spille sammen med biologiske processer, inviterer jo til at alt det, som kan gå galt, går galt som Murphy sagde. Kun hårdt arbejde af alle involverede har betydet, at anlægget optimeres for hver dag der går, og at vi nærmer os de opsatte mål for produktionsanlægget. Også Spejderlejren gav os udfordringer: Vore medarbejdere smøgede allerede et år før lejren ærmerne op og gik i gang med denne meget store forsyningsopgave på bogstavelig talt bar mark en opgave som forudsatte utraditionelle løsninger og stor fleksibilitet for at holde omkostningerne på et så lavt niveau som muligt. Spejderlejren var en opgave, der blev løst så godt, at der ikke var ét eneste forsyningssvigt i hele uge 30, hvor lejren blev afviklet. Det er vi stolte over og vi er glade for at kunne bidrage til den succeshistorie, som Holstebro Kommune skabte, og som vi alle som borgere kan være stolte over. Disse to atypiske projekter har skullet klares sammen med en investeringsplan i øvrigt på 170 mio. kr. Udgiver: Vestforsyning A/S Nupark 51, 7500 Holstebro tlf vestforsyning.dk Ansvarshavende: Jørgen Udby Vestforsyning A/S Redaktion Thomas Maxe, MaxEffekt Oplag / udgivelser: Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i ca eksemplarer to gange årligt. Der tages forbehold for trykfejl. Design/produktion: Jette Lægaard, Grafisk Værksted - kreativt bureau Foto: Pressefotograf, Jens Bach Tryk Johansen Grafisk Se alle numre af Vestforsynings profilmagasin på vestforsyning.dk 3

4 Bioethanol-projektet: Alt går efter planen 90 mand er fortsat fuldtidsbeskæftiget på at realisere Maabjerg Energy Concept. Det er et stort arbejde, men det går godt. Det er nu mere end et år siden, at konsortiet bag Maabjerg Energy Concept erklærede, at man agter at opføre en stor bioethanolfabrik i Holstebro. Det bliver et anlæg, der skal producere millioner af liter klimavenlig brændstof baseret på halm i en hidtil uset symbiose med biogas- og kraftvarmeproduktion. Men det er også en investering i milliardklassen, så der er rigtig mange tekniske, praktiske og økonomiske forhold, der skal undersøges, inden man går i gang. Og selv om det nogle gange føles som at vente på, at det skal blive juleaften, så går projektarbejdet stille og roligt og helt efter planen. Det fortæller Vestforsynings adm. direktør Jørgen Udby, som også er bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept. Vi blev færdige med den første version af forretningsplanen i april 2012, og her i december bliver den opdateret, så den bliver mere detaljeret og dermed giver et endnu bedre og mere sikkert grundlag for de vigtige beslutninger, der skal tages til foråret, forklarer Jørgen Udby. Siden forsommeren 2012 har cirka 90 mand arbejdet på fuld tid. En lille håndfuld sidder i Holstebro, mens endnu flere håndplukkede eksperter sidder spredt rundt i Danmark og bl.a. Sverige, sådan at meget af kommunikationen kører via , telefon og en projekt web hvor dokumenter deles. Og de har nok at snakke om. Der bliver hele tiden arbejdet på at optimere både anlægs- og driftsbudgettet. Det er klassisk ingeniørarbejde i sådanne projekter. Et eksempel er, at vi undersøger kedlerne på Måbjergværket, der skal forbrænde restprodukter fra bioethanolen: Vil det være nødvendigt at investere i en helt ny, eller vil man måske kunne ombygge en eksisterende kedel, og derved spare en masse penge? På den måde bliver alle elementer i hele projektet gået efter for at gøre det smartere og dermed også billigere, fortæller Jørgen Udby. Et generations-spørgsmål Forretningsplanen og de mange tekniske rapporter danner samtidig baggrund for konsortiets ønsker til de politiske rammevilkår. Og netop de vilkår vil veje tungt, når konsortieparterne i sidste ende skal tage den endelige beslutning: Ja eller 4

5 nej til at realisere Maabjerg Energy Concept. Vi kommer ikke udenom, at det er lidt dyrere at fremstille 2. generations bioethanol af halm, end det ville være at fremstille 1. generations bioethanol af traditionelle råvarer, for eksempel majs, i hvert fald med de nuværende fødevarepriser. Miljøinvesteringer koster jo, men omvendt så bidrager Maabjerg Energy Concept også til Danmarks klimaregnskab og til samfundsøkonomien, bl.a. fordi vi skaber rigtig mange arbejdspladser, og fordi vi kan producere brændstof lokalt i stedet for at skulle importere det, siger Jørgen Udby. Helt konkret har konsortiet nogle ønsker til det såkaldte iblandingskrav. I dag er almindelig benzin iblandet 5,75 procent bioethanol, men EU har for længe siden besluttet, at der fra 2020 skal iblandes 10 procent bioethanol. Langt det meste af bioethanolen er i dag såkaldt 1. generations bioethanol, som ofte er fremstillet af råvarer, der ellers kunne have været brugt til mad eller dyrefoder. Den praksis blev tidligere i år kritiseret i skarpe vendinger af FN s fødevareorganisation, som bl.a. kritiserede, at amerikanerne på grund af tørke måtte importere majs fra tredjeverdens lande, mens man samtidig brugte sin egen majshøst til at fremstille brændstof til biler. Danmark bør gå foran Netop det etiske dilemma i brugen af fødevarer til bioethanol er en af grundene til, at der bliver forsket og udviklet intensivt i 2. generations bioethanol f.eks. bioethanol baseret på halm, som Maabjerg Energy Concept vil producere i Holstebro. Senest har EU-landene her i efteråret diskuteret, om man måske skal tvinge olieselskaberne til at bruge en vis minimums-portion 2. generations bioethanol i benzinen. Det lyder lovende for Maabjerg Energy Concepts forretningsplan, hvis EU får gennemført kravet, men Danmark bør gå videre, mener man i konsortiet. For år tilbage gik Danmark foran i satsningen på vindenergi og fik skabt en kæmpeindustri, og med de rigtige vilkår har Danmark potentiale for at blive internationalt førende inden for 2. generations bioethanol. Det vil gavne både klimaet og industrien, som vurderer, at grøn teknologi har et meget stort eksportpotentiale. fortsættes 5

6 Selvom det nye udspil fra EU er et stort skridt i den rigtige retning, er det vigtigt at slå fast, at de bedre rammebetingelser for 2 G biobrændsler, som de nye regler skaber, ikke i sig selv er nok til at få de institutionelle investorer til at finde den store tegnebog frem. De ser projektet som særdeles spændende, men kan også få øje på en ekstraordinær stor økonomisk risiko, fordi markedet er nyt og ukendt. Og denne risiko vil de gerne have afdækket. Ideelt set vil Maabjerg Energy Concept derfor gerne have, at de opdaterede iblandingskrav skal gælde allerede fra 2016 i Danmark, hvor vi kan være klar til at levere 2. generations bioethanol. Og så ville det være fornuftigt at stille krav om, at omkring 2,5 3 procent af bioethanolen skulle være 2. generation, siger Jørgen Udby. Hertil kommer, at det nye EU udspil åbner op for, at biobrændsel baseret på egentlige energiafgrøder også kan tælle med som 2 G biobrændsel, selvom energiafgrøderne jo typisk vil blive dyrket på arealer, der alternativt kunne producere fødevarer. En sådan energiafgrødebaseret ethanol er derfor ikke så miljøvenlig som den rene vare fra MEC. En forsikringsordning Sagt lige ud, så handler det derfor også om at beskytte den nye teknologi mod at blive kvalt i fødslen, hvis markedet pludselig skulle blive oversvømmet med billigere, men mindre miljøvenlige alternativer til den vestjyske bioethanol. Vi kan jo ikke se ind i fremtiden, så vi får brug for en eller anden form for prisgaranti i opstartsfasen for eksempel en forsikringsordning, hvor staten garanterer os en mindstepris for bioethanolen i en periode, mod at konsortiet, hvis markedsprisen stiger over det aftalte loft, ville tilbagebetale et evt. tilskud til forbrugerne. Dialogen med politikere og embedsmænd kører på fuldt tryk. Det gælder både den direkte dialog og via forskellige interesseorganisationer, som arbejder frem mod samme mål som Maabjerg Energy Concept, nemlig et grønnere klima med masser af grønne arbejdspladser. Maabjerg Energy Concept forventer, at man i april 2013 vil være klar til at beslutte, om projektet skal realiseres. Bliver svaret et ja, vil konsortiet omgående gå i gang med detailprojektering og udbudsrunder, sådan at man primo 2014 kan tage en investeringsbeslutning og det første spadestik på bioethanolfabrikken. Målet er fortsat at være klar til at producere bioethanol fra foråret Maabjerg Energy Concept er et konsortium bestående af Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, nomi I/S, der ejer 50 procent - og 50 procent, som ejes af DONG Energy A/S og Novozymes A/S. vil opføre en 2. generations bioethanolfabrik i Måbjerg. Følg projektet Det nye anlæg bliver tæt forbundet med de to anlæg på via hjemmesiden: nabogrundene: Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy maabjergenergyconcept.dk som udvides og ombygges til at anvende restprodukterne fra ethanolfremstillingen. vil årligt producere 73 millioner liter bioethanol og ca. 99 millioner kubikmeter biogas. Cirka tre fjerdedele af biogassen vil blive renset og opgraderet til VE-gas (naturgas). Derudover vil Maabjerg Energy Concept generere fjernvarme til husstande og el svarende til forbruget i husstande. vil årligt forarbejde tons halm, tons dagrenovation, tons erhvervsaffald, og MWh el til bioethanol, biogas og energiproduktion. Dertil kommer tons biomasse, som i forvejen er til forarbejdning hos Maabjerg BioEnergy. vil reducere CO 2 -udledningen med tons, hvor af de tons stammer fra det eksisterende Maabjerg BioEnergy. 6

7 Verden vil komme til Måbjerg Med en investeringsramme på 3,5 milliarder kroner er Maabjerg Energy Concept ikke bare en stor nyhed i Vestjylland. Det kan tælles på én hånd, hvor mange anlæg i hele verden, der kan producere 2. generations bioethanol af halm, og ingen af dem har så stor kapacitet, som der er planlagt i Måbjerg. Samtidig har Maabjerg Energy Concept nogle helt særlige forhold, fordi det nyopførte og højt avancerede biogasanlæg Maabjerg Bio- Energy og kraftvarmeværket Måbjergværket ligger lige ved siden af. Sammen med det planlagte affaldsanlæg vil de forskellige enheder indgå i en tættere symbiose, som ikke er set noget andet sted i verden. Derfor er projektet breaking news ikke bare i Danmark, men i hele EU og så langt væk som i USA og Asien. Maabjerg Energy Concept har allerede været markedsført i USA her i sommer, hvor et stort fagtidsskrift for bioenergi bragte en længere reportage om projektet. Samtidig har nogle af parterne bag konsortiet valgt at annoncere i USA i håb om at skabe interesse for teknologien. Det kunne blive stort for Danmark, hvis vi kunne tjene penge og skabe arbejdspladser ved at eksportere den viden og teknologi, som ligger til grund for vores projekt, fortæller Jørgen Udby. Han er dog helt afklaret med, at det næppe vil være hverken Vestforsyning eller varmekunderne i Holstebro og Struer, der bliver rige, selv om der skulle blive opført kopier af Måbjerg-projektet i Kina eller USA. Men de lokale handlende skal såmænd nok få lov at mærke, at det også drypper på degnen, når det regner på præsten. Der er ingen tvivl om, at Maabjerg Energy Concept vil blive et referenceanlæg. Det vil være her, at teknologipartnerne kommer for at vise deres gæster og kunder det bedste af, hvad Danmark kan præstere inden for grøn teknologi. Ser vi på erfaringerne fra Maabjerg BioEnergy, så har vi allerede haft flere besøg fra Kina og Japan, og totalt set har der i løbet af de tre første måneder efter den officielle indvielse været cirka 1000 besøgende fra ind- og udland, siger Jørgen Udby, der forventer endnu større interesse for Maabjerg Energy Concept, når det står færdigt efter planen i Jeg tror, vi kan forvente besøg af 100 erhvervsfolk hver eneste måned. Måbjerg vil blive et udstillingscenter for grøn energiproduktion, og helt lavpraktisk så taler vi jo også om gæster, som skal transporteres i bus og taxa, og mennesker som skal have noget at spise og måske et sted at sove. Det skal nok blive en rigtig god sidegevinst for lokalområdet, spår Jørgen Udby. Indtægter fra eksport af dansk know-how og indtægter fra de mange erhvervsturister er vanskelige at forudsige. Derfor er de faktisk ikke regnet med i de i forvejen meget positive analyser om Maabjerg Energy Concepts betydning for samfundsøkonomien. Projektet vil i sig selv skabe cirka 4000 arbejdspladser i anlægsfasen og cirka 2200 arbejdspladser i driftsfasen. Analysen af projektets jobpotentiale kan læses på www. maabjergenergyconcept.dk/ nyheder. 7

8 Ingen kan bremse Storå Storå kan ikke tæmmes, men Vestforsyning har givet sit bud på, hvordan skaden ved oversvømmelser kan begrænses. 8Foto: Scanpix Når det regner kraftigt, og når is og sne smelter pludseligt, så stiger vandstanden i Storå. Det er sådan set meget enkelt. Til gengæld er der ikke nogen enkel løsning på, hvordan man forhindrer åen i at gå over sine bredder og forvolde skader på huse og butikker langs vandløbet. Men nu har Vestforsyning givet sit bud på, hvad der skal til for at tage toppen af vandstigningen næste gang, åen løber over. Vi har anbefalet, at der bliver etableret stemmeværker eller populært sagt: Diger og sluser i området opstrøms. Det vil sige sydøst for Holstebro, hvor vandet begynder at strømme ind mod Storå. Med en god overvågning af vandstanden og en intelligent styring af stemmeværkerne, vil det være muligt at lade nogle landområder oversvømme, og på den måde kan man reducere presset på Storå, forklarer Vestforsynings udviklingschef Søren Holm Pedersen. Han tilføjer, at en grundig analyse fra de rådgivende ingeniører i COWI har beregnet, at stemmeværker kan reducere vandstanden med 40 centimeter, hvis der kommer en ny oversvømmelse à la dem, der ramte Holstebro i 2007 og centimeter lavere vandstand lyder

9 måske ikke af meget, men det gør en stor forskel for nogle af de husejere og erhvervsdrivende, som ikke bor helt ude ved åbrinken. Og hvis man får en regional løsning med stemmeværker uden for kommunegrænsen, kan der i stedet skrælles 60 centimeter af vandstanden i tilfælde af oversvømmelse. Vandet i Storå kommer helt ude fra Herningsholm Å, så ideelt set skal man have et samarbejde med Herning og Ikast-Brande Kommuner. Det er i hvert fald den anbefaling, vi har givet videre, siger Søren Holm Pedersen. Grunden til, at Vestforsyning er gået ind i kampen for at holde byen tør, er, at Miljøministeriet har udpeget 10 byer i Danmark, hvor der er særlig risiko for oversvømmelse. Her er Holstebro by med på listen - som den eneste by, der ikke ligger ud til kysten. Og som noget nyt har ministeriet lagt op til, at forsyningsselskaberne kan hjælpe kommunerne med de forebyggende foranstaltninger. Den opfordring tager man gerne mod, siger Vestforsynings vand- og miljøchef Avi Gaye. Erfaringerne viser, at det er nødvendigt at se på hele vandkredsløbet som et samlet system f.eks. grundvand, vandløb, regnvands- og fælles kloaksystemer, hvor der skal findes helhedsløsninger, siger han. Vestforsyning har allerede tænkt Storå ind i kloaksystemerne. I nogle områder nær åen har vi placeret kontraventiler i kloakkerne, så der ikke bliver presset vand op gennem kloakken, hvis åen går over sine bredder. De klimamæssige forandringer med større mængder af regn bliver også tænkt ind, når vi dimensionerer kloaknettet i forbindelse med nyanlæg og renoveringer. Men oversvømmelser fra Storå er desværre ikke et 9

10 problem, som vi kan løse alene i kloaknettet. Hvis der kommer lige så meget regn som i 2007 og 2011, så løber åen over, uanset hvad vi gør ved kloakkerne, fordi der kommer så meget vand strømmende helt ude fra Herning- og Ikast-området, forklarer Avi Gaye. Han er glad for, at Vestforsyning som en af kommunens entreprenører har bidraget med forslag til løsninger, der kan afbøde nogle af skaderne ved en eventuel oversvømmelse. Vi samler overblikket over klimatilpasningsbehovet i vores forsyningsområde og bruger den viden i forbindelse med gennemførelse af vores projekter. Med andre ord tænker vi klimatilpasning dagligt, og derved reducerer vi risikoen for oversvømmelse i fremtiden. En sådan indsats kræver en del tværkommunalt og tværfagligt samarbejde samt kommunikation og formidling til borgerne, siger Avi Gaye. Ud over oplægget til Holstebro Kommune arbejder Vestforsyning også løbende med tiltag, der kan mindske skadevirkningen, hvis Storå skulle svømme over. F.eks. har Vestforsyning i de senere år sikret sine vigtige installationer, bl.a. vandboringer, så installationerne ikke kan blive oversvømmet af å-vand, hvis Storå skulle vise tænder igen. Oversvømmelserne i 2007 og 2011 er det, som fagfolk kalder for 100 års-hændelser. Det vil sige, at de var så alvorlige, at de statistisk set normalt kun ville optræde én gang hvert 100 år. Den enorme oversvømmelse i 1970, som mange vestjyder stadig husker, var en såkaldt 1000 års-hændelse. Storåens forløb og vandtransportkapacitet er forbedret så meget siden, at det er meget usandsynligt, at en tilsvarende hændelse nogensinde finder sted igen. myter og fakta Hvis der bare blev lukket for slusen ved vandkraftværket, kunne vi bruge Vandkraftsøen som buffer, så vi undgår, at Storå flyder over. Det er Vestforsynings vandkraftværk ved Vandkraftsøen, som får Storå til at svømme over. Storå flyder over, fordi der er for meget ukrudt, rustne cykler og gamle indkøbsvogne på bunden. Vandkraftværket har overhovedet ingen indvirkning på oversvømmelser. Det skyldes, at der bliver tilført så meget regnvand og evt. smeltevand fra is og sne, at der ganske enkelt strømmer mere vand, end Storå kan rumme. Og så løber den over. Vandkraftsøen er slet ikke stor nok til at rumme den ekstra vandmængde, som strømmede til i eksempelvis 2007 og Vandet, der strømmer ind i Storå, er bl.a. regn fra et areal på mange kvadratkilometer mange gange større end Vandkraftsøen. Den ville flyde over i løbet af ingen tid, hvis man havde forsøgt at lukke for slusen, bl.a. til fare for trafikken på Ringvejen og bygninger omkring søen. Holstebro Kommune gør en udmærket indsats for at pleje Storåen, og selv om man havde gravet åen dybere, ville det ikke rigtigt gøre den store forskel i tilfælde af oversvømmelse i samme skala som i 2007 og Problemet er, at åen er afløb for et gigantisk stort areal sydøst for Holstebro helt ud til Herningsholm Å og når det regner kraftigt i det område, har vandet kun ét sted at løbe hen: Storå. 10

11 Vandet smager stadig godt Gadegård Vandværk er lukket, og de 13 husstande får nu vandet fra Vestforsyning I lidt mere end 40 år har en lille gruppe borgere i Munkbro, et stenkast syd for Holstebro by, fået leveret vand fra deres egen boring på Gadegård Vandværk. Men i takt med stigende myndighedskrav blev selvstændigheden for dyr og for besværlig, så de 13 tilknyttede husstande har nu indgået aftale med Vestforsyning, der fremover leverer vand fra Nibsbjerg Vandcenter. Formand for Munkbro Ejerlaug John Balleby kan fortælle, at vandet smager lige så godt, som det plejer at gøre. Der er overhovedet ingen forskel. I hvert fald ikke noget, jeg kan registrere. Der har selvfølgelig været noget nostalgi ved, at vi kunne sige, at vi drak vores eget vand. Men nej, smagen er den samme, siger han. Vandværket blev i sin tid bygget i forbindelse med udstykning af området. Og det gik fint med at passe værket dengang i 1970 erne. Vi fik vandet fra vores egen boring ned i 48 meters dybde. Og i starten var vi meget entusiastiske og hjalp hinanden med at holde vandværket vedlige. Før vi fik en automatisk løsning var vi for eksempel henne for at hjælpe hinanden med at banke okker ud af vandfilteret, husker han. Og det gik forrygende med at pumpe vand op. Der var i hvert fald nok af det. Vi var på et tidspunkt oppe på at levere 6000 kubikmeter vand til os 13 husstande. Det kostede jo ingenting, så hvis det var tørt, så vandede man bare haven. Men senere kom den grønne afgift, og vi skulle til at bruge målere, og så faldt forbruget helt ned til kubikmeter, siger John Balleby. Han og de andre borgere er godt tilfreds med at have overladt vandforsyningen til Vestforsyning. Det gik fint med at hjælpe hinanden, da vi startede. Men efterhånden har alle så travlt, og så er det måske nemmere at betale sig fra det. Samtidig kommer der hele tiden nye krav fra myndighederne. De store vandanalyser koster kroner, og det er jo den samme udgift, uanset om man er et stort eller lille vandværk, så det var en stor udgift for os. Det bliver nu også rart nok, at vi ikke længere skal kaldes ud om vinteren, fordi vandværket er frosset til. Nu kan vi ringe til Vestforsyning i stedet, siger John Balleby. Gadegård Vandværk leverede den sidste tår vand 18. september

12 Nøgleordet er kommunikation Preben Røgild Knudsen er projektdirektør for de 50 mand, der arbejder for at realisere Maabjerg Energy Concept. Målet er at skabe godt samarbejde og at bevare overblikket. Udefra ligner projektkontoret et par skibscontainere eller skurvogne, der er stablet oven på hinanden. Men er omgivelserne beskedne, så er der - i hvert fald i overført betydning - højt til loftet indenfor, hvor der bliver lagt store planer for fremtiden. Store planer for både de lokale varmekunder og for en stor fremtidig dansk satsning på grøn energi i verdensklasse. Det er her, projektdirektør Preben Røgild Knudsen leder det daglige arbejde med at gøre klar til realisering af Maabjerg Energy Concept. Projektet skal munde ud i en investering på over tre milliarder kroner og omfatter bl.a. opførelsen af en gigantisk bioethanolfabrik et stenkast nord for Nupark. Der er vel egentlig ikke så meget at se, men jeg vil da gerne vise rundt, siger han nærmest undskyldende og åbner døren til et stort mødelokale. I stueetagen er der en række skriveborde. Lokalerne er flotte og lugter stadig lidt af maling, men her er mennesketomt, bortset fra Preben Røgild Knudsen, der lige nu har bygningen for sig selv. Folk sidder jo og arbejder rundt omkring, dels her i Holstebro, dels hos DONG i Skærbæk, hos COWI i Aarhus og København og der sidder også folk i eksempelvis Göteborg. Men jævnligt mødes vi her for at afvikle projektmøder, forklarer han og tilføjer, at der vil blive mere livligt i senere faser af projektet og med et projekt som dette, er det jo alt andet lige vigtigere, at det summer inde i hovederne af folk, end det summer hele tiden her på projektkontoret. Projektdirektøren bor i Aalborg og vælger derfor nogle dage at arbejde hjemmefra. Men denne dag er der aftalt et vigtigt projektmøde om eftermiddagen. Maabjerg Energy Concept er inddelt i tre store delprojekter: Bioethanol, biogas og kraftvarme. I dag skal jeg mødes med biogasgruppen, som er ledet af Poul Lyhne fra Vestforsyning. Gruppen er ved at definere rammerne for et forsøgsprogram. Målet er, at Maabjerg BioEnergy skal modtage melasse, som er et restprodukt fra fremstillingen af bioethanol. Vi ved med sikkerhed, at melasse er rigtig godt at lave biogas af, men vi skal have undersøgt, hvor meget vi kan føde ind i biogasanlægget, uden at de biologiske processer så at sige får forstoppelse, fortæller han. Selv om mødet bliver afviklet en ganske almindelig regnvåd mandag eftermiddag, begyndte arbejdsdagen teknisk set allerede om lørdagen. Min rolle er at facilitere projektarbejdet. Så til det her møde manglede jeg nogle oplysninger fra en kollega. Ham fik jeg fat i på telefonen i lørdags, og her til morgen har jeg så fået nogle flere informationer via . Og ved middagstid er der et telefonmøde med nogle andre rådgivere, også som forberedelse til mødet i eftermiddag, fortæller Preben Røgild Knudsen. Han fremhæver da også kommunikation som sit absolut vigtigste arbejdsredskab. Det gælder om at sørge for, at de forskellige delprojekter bevarer den symbiose, som er hele idéen bag Maabjerg Energy Concept. Mens de tre delprojekter kan fordybe sig, så skal jeg holde fokus på det store billede, så der ikke er nogen, som uforvarende kommer til at suboptimere, siger han. For ham er det ikke noget nyt at arbejde med store energiprojekter. Det har han gjort i mere end 30 år i det rådgivende ingeniørfirma NIRAS, hvor han stadig er ansat. Maabjerg Energy Concept er flagskibet inden for grøn energi, så det er naturligvis en meget interessant opgave og en rigtig god reference for NIRAS. Men for mig personligt er det også utrolig spændende at være med til at følge og påvirke arbejdet i projektgrupperne og dermed få lov til at være med til at skabe det største og mest fremadrettede vedvarende energi anlæg i Danmark, fortæller Preben Røgild Knudsen og afslører, at han 12

13 dog lige måtte tænke lidt over det, inden han sagde ja til opgaven: Jeg har arbejdet med nogle meget store og spændende projekter i Kina de seneste år, så da min chef ringede og spurgte, om jeg var interesseret i at bytte Kina ud med Holstebro, måtte jeg da lige tænke lidt over det. Men da jeg så projektbeskrivelsen, kunne jeg jo slet ikke sige nej. Han fremhæver de tætte og gode samarbejdsrelationer mellem konsortieparterne som en af grundene til, at han ser lyst på fremtiden for projektet. Store planer bliver til virkelighed, når de rigtige mennesker sætter sig sammen og bliver enige om, at vi skal bare finde ud af det her. Så finder de en løsning, fordi de har en fælles vilje. For projektet her kunne det være en forhindring at skulle gå hen til en fremmed part for at skulle forhandle sådan noget som f.eks. udnyttelse af spildvarme. Men her er parterne meget tæt knyttet til hinanden og har tillid til hinanden. Så er det langt nemmere at lave aftaler med hinanden, lyder vurderingen fra projektdirektøren. Ind imellem det omfattende mødeprogram har Preben Røgild Knudsen arbejdet på en fælles projekthåndbog, som udstikker nogle fælles linjer for det videre arbejde. Og den skal der nok blive brug for både lørdage, mandage og alle de andre dage frem til foråret 2013, hvor konsortiet tager beslutning om realisering af Maabjerg Energy Concept. Bliver det et ja, tager projektgruppen straks fat på udbud af byggeopgaverne, sådan at første spadestik til bioethanolfabrikken kan blive taget i 2014, og allerede i 2016 kan projektet sættes i drift. Med en to år lang byggefase bliver det nok ikke sidste gang, at Preben Røgild Knudsen har prøvet at arbejde på en lørdag. Det her er et meget stort projekt, men vi kan klare det ved et godt og åbent samarbejde, hvor kommunikationen med hinanden ikke blot er et spørgsmål om udveksling af informationer, - men en proces som udvikler projektet igennem nye ideer og afdækning af risici frem til en konsolidering af projektet. Og ikke mindst ved at have det sjovt mens vi gør det, - uden et smil på læben og en god portion selvironi går det ikke siger han. Følg projektarbejdet på Blå bog: Preben Røgild Knudsen Er uddannet civilingeniør ved DTU i Har arbejdet med energi hele sin karriere. Har bestridt lederstillinger i NIRAS gennem 30 år, senest som markedsdirektør for Kina. Var med til at opføre nogle af Danmarks første biogasanlæg og nogle af de første halmfyringsanlæg. Var bygherrerådgiver for et stort kraftvarmeværk i Esbjerg. Har siden sommeren 2012 været tilknyttet Maabjerg Energy Concept som projektdirektør. 13

14 kort NYT Gadelyset er tilbage Som led i en spareplan havde Holstebro Kommune besluttet at slukke helt for gadelyset i tidsrummet mellem klokken et om natten og klokken fem næste morgen. Men byrådet har tidligere i år besluttet, at gadelyset skal vende tilbage, i hvert fald i det mørke vinterhalvår. Vestforsyning, som står for driften af gadelyset, er blevet bedt om igen at tænde for gadelyset i perioden fra 1. september og frem til 1. maj. Gadelyset tænder, som det altid har gjort. Dvs. at det følger kalenderen og årstiderne. Natteravne og morgenmennesker vil måske bemærke, at der uændret er såkaldt nattesænkning af gadelyset, hvor cirka hver anden lampe slukkes. Det sker i tidsrummet fra kl til Ny energirådgiver Vestforsyning har i sommer ansat en ny energirådgiver. Det er Simon Kristoffersen, der er uddannet bygningskonstruktør. Sammen med to andre kolleger i afdelingen yder Simon Kristoffersen energirådgivning til alle kunder i Vestforsynings forsyningsområde. Se nogle af de gode råd på: Ny i bestyrelsen Afdelingsleder i Vestforsyning Belysning Helle Søkilde er nyt medlem af bestyrelsen i Vestforsyning A/S. Hun har tidligere været suppleant for en af de medarbejdervalgte repræsentanter, og da han fik nyt job i en anden virksomhed, overtog Helle Søkilde posten. Foruden Helle Søkilde er det socialdemokratiske byrådsmedlem Niels Ulrik Nielsen også forholdsvis nyt medlem af bestyrelsen. Niels Ulrik Nielsen afløser Anette Lind, der trak sig fra byrådsarbejdet efter, at hun blev valgt til Folketinget i efteråret Vestforsynings bestyrelse sidder fire år ad gangen og følger valgperioden for byrådet i Holstebro Kommune, der udpeger fem af de 11 medlemmer. Det vil sige, at der skal være valg til bestyrelsen i efteråret

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2010 Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 Vestforsyning tager nye skridt i klimapolitikken. vindmøller

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

NYHEDSMAGASIN MAJ 2008. Med Vestforsyning på sparebesøg side 6 Tjek på forbruget side 12 Har du en lys idé? side 18

NYHEDSMAGASIN MAJ 2008. Med Vestforsyning på sparebesøg side 6 Tjek på forbruget side 12 Har du en lys idé? side 18 NYHEDSMAGASIN MAJ 2008 Med Vestforsyning på sparebesøg side 6 Tjek på forbruget side 12 Har du en lys idé? side 18 Lokalområdets viceværter Med ca. 60.000 forbrugssteder og et meget omfattende produktions-

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

MARKEDSLEDER I BIRKERØD

MARKEDSLEDER I BIRKERØD RHVERVSINFO Erhvervsmagasin fra Rudersdal Kommune no 1 / 2015 MARKEDSLEDER I BIRKERØD Tyskejet familie-virksomhed styrer sin nordiske salgsorganisation fra Birkerød s 4-7 Mere fokus på energi og ressourcer

Læs mere

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Mig & mit hus. Kulturarv Energiforbrug Bygningskultur. Spar på energien

Mig & mit hus. Kulturarv Energiforbrug Bygningskultur. Spar på energien Kulturarv Energiforbrug Bygningskultur Mig & mit hus Magasin for husejere på Sydfyn 1/2008 Tast din adresse og se hvor meget du kan spare Prisen på energi bliver kun højere, så der er god økonomi i at

Læs mere

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger.

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 4 APRIL 2014 NYHEDER Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. NY VIDEN Ny rapport: Varme som service

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013 Mere gas fra Nordsøen? International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere