Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:..."

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:...

2

3 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl Sikkerhed Vedligeholdelse Inspektionsintervaller Reservedele Teknisk oversigt 4 2 Drift 2.1 Idriftsættelsesforskrifter aggregat Idriftsættelsesforskrifter køleaggregat Tilkoblingsanvisninger og afsikringer 6 3 Vedligeholdelse 3.1 Filter (kode ECEF), engangstype 8 Tilgangsluft F5 F7 Afgangsluft F5 F7 3.2 Genvindingsrotor Varmeflade vand 12 ECET-VV ECET-TV 3.4 Varmeflade El (kode ECET-EV) 13 Effektvar Køleflade vand (ECET-VK, ECET-DX) Ventilatorenhed Spjæld (ECET-UM, ECET-TR) 18 ECET-UM ECET-TR 3.8 Lyddæmper (kode ECET-LD) Køleaggregat StarCooler 20 4 Fejlsøgning 4.1 Fejlsøgningsskema køleaggregat Læksøgning køleaggregat 22 Bilag Automatik Genvindingsrotor Bilag Kontrol- og reguleringsudstyr Bilag til Køleaggregat StarCooler 1 Tryk- og tæthedsprøvning 2 Sikkerhedsudstyr 3 Idriftsættelsesprotokol

4 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 1 Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der har det nødvendige kendskab til vedligeholdelse af luftbehandlingsanlæg. 1.1 Sikkerhed Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbryderen skal være placeret i umiddelbar nærhed af aggregatet. ADVARSEL! Sikkerhedsafbryderen må ikke anvendes til normal start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatik manøvredisplay. Sikkerhedsafbryderen skal låses i stillingen 0 ved servicearbejder. Inspektionsluger ADVARSEL! Inden der gøres indgreb i aggregatet skal sikkerhedsafbryderen låses i stillingen 0. Vent derefter mindst 3 minutter inden åbning af inspektionsluger. Samtlige luger ud for bevægelige dele skal normalt være låst, hvis der ikke findes berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medleverede nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Eltilslutning og øvrige elarbejder må kun udføres af en aut. installatør eller af servicepersonale anvist af IV Produkt.

5 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1.2 Vedligeholdelse Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med en aut. servicevirksomhed. 1.3 Inspektionsintervaller Serviceskema Aggregat Filter tilgangsluft (kode ECEF) Filter afgangsluft (kode ECEF) Serviceskemaet omfatter service- og inspektionsforanstaltninger på funktionsdele, der kan indgå i et luftbehandlingsaggregat. Aggregatet indeholder en eller flere af disse funktionsdele. De dele, det drejer sig om aktuelt, er markeret på listen i indholdsfortegnelsen, se side 1. Intervallængden er beregnet på baggrund af ca drifttimer/12-måneders driftstid og for en normal komfortinstallation. I miljøer med højt støvindhold i tilgangs- og/eller afgangsluft skal inspektion af aggregatet foretages oftere. 3-mdr. service 9-mdr. service Trykfaldskontrol, evt. udskiftning 6-mdr. service 12-mdr. service Trykfaldskontrol, evt. udskiftning Beskrivelse side 8 Genvindingsrotor Visuel inspektion Rengøring side 10 Varmeflade vand (kode ECET-VV, ECET-TV) Visuel inspektion Rengøring side 12 Varmeflade El (kode ECET-EV) Visuel inspektion Rengøring side 13 Køleflade vand (kode ECET-VK, ECET-DX) Visuel inspektion Rengøring side 14 Ventilatorenhed Visuel inspektion Rengøring side 15 Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Visuel inspektion Rengøring side 18 Lyddæmper (kode ECET-LD) Visuel inspektion Rengøring side 19 Køleaggregat StarCooler Visuel inspektion Rengøring side Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles på IV Produkts nærmeste salgskontor. Opgiv venligst produktkode ved bestilling. Koden findes på en separat dataplade anbragt på den relevante funktionsdel. Der findes en speciel reservdelsliste for aggregatet.

6 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 1.5 Teknisk oversigt Den Angivna angivne flöden strømning gäller vidgælder externtryck ved eksternt 250 Pa, tryk rotor, 250 filter Pa, F7 rotor, ochfilter vattenvärme. F7 og vandvarme. Leveranceudførelse Leveransutföranden med rotor med rotor og och køleaggregat kylaggregat Angiver Anger flödesområdet strømningsområde för kylaggregatet for køleaggregat StarCooler. StarCooler ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,91,0 1,2 1,4 Luftmængde Luftflöde m 3 /s m 3 /s 500 Luftflöde Luftmængde m 3 /h m 3 /s StarCooler 06 StarCooler 10 StarCooler 14 Størrelse 06 Eff.var. 1 Eff.var Eff.var. 1 Eff.var Eff.var. 1 Eff.var. 2 Strømningsområde (m 3 /s) 0,20 0,57 0,29 0,43 0,39 0,52 0,25 1,00 0,49 0,71 0,64 0,91 0,30 1,35 0,77 1,11 0,95 1,24 Bredde (mm) * Længde (mm) Højde inkl. bundbjælke (mm) Vægt standardisolering (kg) Vægt isol. brandkl. EI 30 (kg) Kanaltilslutning (mm) Effekt vandvarme (kw) vandtemperatur C ** 9,8 19,3 29,6 Effekt elbatteri effektvar. 1 (kw) 6 6 6,5 Effekt elbatteri effektvar. 2 (kw) ,5 Effekt elbatteri effektvar. 3 (kw) 15,5 25 Køleeffekt (kw) *** 6,6 7,8 11,5 13,2 15,7 17,7 Kølemedie R134a (kg) 1,8 1,8 2,5 2,5 3,5 3,5 Samtlige data gælder ved eksternt tryk 250 Pa, t udeluft -20 C, t afgangsluft +22 C og max. luftmængde. * De angivne mål er ekskl. håndtag (65 mm) og gangjern (15 mm). ** Gælder ved t udeluft -20 C, t afgangsluft +22 C og max. luftmængde. *** Gælder ved t udeluft +26 C, RH 50% og t afgangsluft +22 C.

7 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 2 Drift 2.1 Idriftsættelsesforskrifter aggregat (kode ECER) er et fabriksbygget aggregat, der er afprøvet og dokumenteret på fabrik. Aggregatet fordrer ingen særlig idriftsættelse af certificeret person. Installatøren skal inden idriftsættelse sørge for følgende: 1. Tilkobling af kraft til hovedafbryder. 2. Tilkobling af varme-/kølebatteri. 2.2 Idriftsættelsesforskrifter køleaggregat med rotor og køleaggregat StarCooler (kode ECEC) er et fabriksbygget aggregat, afprøvet og dokumenteret på fabrik. Aggregater med mere end 3 kg kølemiddel (StarCooler størrelse 14) skal igangsættes af en kølecertificeret person. Installatøren skal inden idriftsættelse sørge for følgende: 1. Tilkobling af kraft til hovedafbryder. 2. Tilslutning af kondensvandsafløb til afløb. 3. Indjustering af projekteret luftmængde på tilgangs- respektive afgangsluft.

8 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 2.3 Tilkoblingsanvisninger og afsikringer Komponenter ekskl. styring Genvindingsrotor L N PE TILFØRSEL MATNING 230 V Følgende indkoblingsanvisninger gælder for aggregater, som levereres uden automatik HVID VIT BRUN + STYRNING STYRING 0-10 V= Ventilator størrelse 06 og KØLEGENVINDING KYLÅTERVINNING (SLUTTET (SLUTEN KONTAKT KONTAKT GIVER GER FULLT FULDT VARVTAL) OMDR. TAL) L PE N TILFØRSEL MATNING 230 V GRØN GRÖN GUL ALARM (SLUTTER (SLUTERVED VID ALARM) NO C NC HVID VIT BRUN ALARM (SLUTTER (SLUTER MELLAN MELLEM C-NO VED VID ALARM) Anb. sikring 10AT ROSA GRÅ GUL GRØN GRÖN + STYRNING STYRING 0-10 V= START/ STOPP Køleaggregat StarCooler 1 L1 3 L2 TILFØRSEL MATNING 5 L V~ +N N PE Anb. sikring 10AT Ventilator størrelse START/STOPP (230 V) PE L1 L2 L3 TILFØRSEL MATNING V~ ALARM (SLUTTER (SLUTERVED VID ALARM) Effektvariant/anbef. afsikring (A) X HVID VIT BRUN ALARM (SLUTTER (SLUTER MELLAN MELLEM VED VIDALARM) Størrelse X ROSA GRÅ GUL GRØN GRÖN + STYRNING STYRING 0-10 V= START/ STOPP Anb. sikring 10A

9 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Varmeflade El (kode ECET-EV) L1 L2 L3 PE TILFØRSEL MATNING V~ L N PE BETJENING MANÖVER 230 V~ Y G0 + STYRNING STYRING 0-10 V= 1 2 ALARM (SLUTTER (SLUTERVED VID ALARM) Effektvariant/anbef. afsikring (A) Størrelse Aggregat inkl. styring Sikkerhedsbrydere bør monteres og tilkobles på de respektive krafttilførsler. Elscheman For elscherman til aggregat med automatik, se produktvalgprogram IV Produkt Designer. Afsikring af separat kraftforsyning Aggregatfunktionerne kraftforsynes separat, og følgende afsikringer anbefales. Størrelse 06 StarCooler StarCooler StarCooler 14 Køleaggregat effektvar. 1 +N 10AT +N 10AT +N 16AT Køleaggregat effektvar. 2 +N 10AT +N 16AT +N 16AT Ventilation +N 10AT +N 10AT +N 10AT +N 10AT +N 10AT +N 10AT Elbatteri effektvar. 1 10A 10A 10A 10A 10A 10A Elbatteri effektvar. 2 16A 16A 16A 16A 25A 25A Elbatteri effektvar. 3 25A 25A 40A 25A

10 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3 Vedligeholdelsesanvisninger 3.1 Filter (kode ECEF), engangstype Filter Luftfiltret i et ventilationsanlæg skal forhindre støv og snavs i at komme ind i bygningen. Det skal også beskytte aggregatets følsomme dele som f.eks. batterier og varmegenvindere mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan svinge meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterudskiftning er det derfor vigtigt at anvende filter af samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelser F5 F7, som er finfilter. Højere tal angiver højere grad af udskilning. Filtret er beregnet til engangsbrug. Hvis filteret bliver genanbragt, mindskes aggregatets kapacitet. Filtret skal derfor udskiftes, hvis trykfaldet over filtret overstiger den angivne værdi. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Derfor skal også filterdelenene rengøres i forbindelse med skift af filter. Kontrol Kontroller trykfald over filtrene. Trykfaldet måles med manometer sluttet til sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtret. Hvis det angivne trykfald er indtruffet, skal filtret udskiftes.

11 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Filterdata Sluttrykfald, Pa Størrelse Antal Rammemål Dybde F5 F Filterskift ADVARSEL! Inden arbejdet startes: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den. Skift af filter 1. Fjern det gamle filter ved at trække det mod dig selv. 2. Rengør filterkåben. 3. Sæt det nye filter i, og luk inspektionslugen. 4. Hvis der findes fastmonteret filtervagt: Sæt sonderne fast på hver side af filtret. 5. Start aggregatet.

12 Side 10 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.2 Genvindingsrotor Genvindingsrotor Genvinderens primære opgave er at genvinde varme fra afgangsluften og overføre denne varme til tilgangsluften. Derved nedsættes effektbehov og energiforbrug. Fejlfunktion hos genvinderen via mindsket genvindingsgrad medfører øget energiforbrug. Det indebærer også, at den projekterede tilgangslufttemperatur ikke opnås ved lave udetemperaturer. En sandsynlig årsag til reduceret genvindingsgrad kan være, at rotoren kører for langsomt på grund af slør i drivremmen. Omdrejningstallet må ikke være under 8 o/min. ved fuld genvinding. Problemer med tilstopning af rotorens kanaler i form af snavs er mindre hyppigt forekommende, da rotoren normalt er selvrensende. Det kan dog opstå, hvis snavset er af klæbrig art. En reduktion af afgangsluftmængden f.eks. på grund af tilsmudsning af afgangsluftfiltret resulterer i nedsat genvindingsgrad.

13 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 11 Kontrol ADVARSEL! Inden arbejdet startes: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til 0-stilling, og lås den. Undgå at berøre rotorens tilgangs- og afgangssider med hænder eller værktøj. 1. Kontroller, at rotoren roterer let. Hvis den går trægt, kan tætningsbørsterne justeres. 2. Kontroller, at drivremmen er stram og uden slør. Hvis remmen er med slør, skal den afkortes. Omdrejningstallet for rotoren må ikke være under 8 o/min. ved fuld genvinding. 3. Kontroller, at drivremmen er ubeskadiget og ren. 4. Kontroller, at lufttilgangssiderne på rotoren ikke er belagt med støv eller anden forurening. 5. Kontroller trykbalancen, se nedenstående illustration. ECET-TR P4 P3 P1 P2 Kontrol af trykbalancen For at sikre renblæsningssektorens funktion skal undertryk P3 være større end P2. Ellers kan trimspjæld ECET-TR anvendes på afgangsluftsiden til at indstille den rette trykbalance. Rengøring Smøring Fjern støv ved forsigtig støvsugning med en blød børste. Ved grov tilsmudsning og tilsmudsning med fedt kan rotoren sprøjtes med vand tilsat opvaskemiddel (der ikke korroderer aluminium). Trykluft med lavt tryk (max. 6 atm) kan anvendes til renblæsning. Mundstykket må ikke holdes nærmere rotoren end 5 10 mm. Lejer og drivmotoren er permanentsmurt og kræver ingen smøring.

14 Side 12 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.3 Varmeflade vand (ECET-VV) og Thermoguard (ECET-TV) Varmeflade vand (kode ECET-VV) og Varmeflade vand Thermoguard (kode ECET-TV) Varmebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). For at give fuld nyttevirkning skal batteriet være godt udluftet. Udluftning sker i rørledninger via luftskruer i rør-tilslutninger og/eller luftklokke. Kontrol 1. Kontroller batteriets lameller med hensyn til mekanisk funktion. 2. Kontroller, at batteriet ikke lækker. Rengøring Udluftning Funktion Hvis lamellerne på batterierne er snavsede: Rengør dem ved at støvsuge dem fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved sværere tilsmudsning: Brug varmt vand tilsat et opvaskemiddel (der ikke korroderer aluminium). Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes luftskruer på oversiden af batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at varmecirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig forøgelse af temperaturindtillingen (brugerindstilling). Yderligere vedligeholdelse for Thermoguard (kode ECET-TV) 1. Funktionen af sikkerhedsventilen skal kontrolleres regelmæssigt (mindst en gang om året). I tilfælde af en lækkende ventil skyldes dette normalt, at smuds fra rørsystemet har lagt sig på selve ventilsædet. Normalt er det tilstrækkeligt forsigtigt at vride ventilen rundt og på den måde spule ventilsædet rent for snavs. Ved fortsat lækage skal sikkerhedsventilen udskiftes, og det skal være en ventil af samme type og åbningstryk, der anvendes. 2. Evt afspærrringsventiler på tilløb og retur må ikke være lukkede ved fare fir frysning. 3. Hvis et Thermoguard-batteri har været frosset, skal det tøs helt op, inden det igen idriftsættes. Hvis varmegenvinding er installeret før batteriet, er det ofte tilstrækkeligt at køre genvindingen for at optø batteriet. Hvis dette ikke lykkes, skal der anvendes en ekstern varmekilde til optøning af batteriet.

15 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Varmeflade El (kode ECET-EV) Varmeflade El (kode ECET-EV) Varmebatteriet består af nøgne elstave. Kraftig tilsmudsning kan medføre, at elstavene opnår for høj temperatur. Dette kan medføre en forkortelse af stavenes driftslevetid. Det kan også medføre lugtgener i form af brændt støv og i værste tilfælde risiko for brand. Overophedede elstave kan blive deformeret, eller stave kan løsne sig fra deres ophæng og forårsage uensartet opvarmning af luften. Kontrol Rengøring Funktion Kontroller, at elstave sidder på plads og ikke er deformeret. Fjern evt. forurening støv ved støvsugning eller aftørring. 1. Simuler reduceret effektbehov ved at sænke temperaturindstillingen (brugerindstilling), så samtlige eltrin (kontaktorer) går i frastilling. 2. Øg derefter brugerindstillingen kraftigt, og kontroller, at eltrinene aktiveres. 3. Stil temperaturindstillingen tilbage igen. 4. Stop aggregatet (OBS! Afbryd ikke med sikkerhedsafbryderen). Samtlige eltrin skal falde ud (= kontaktorerne i frastilling). Stop af aggregatet kan være forsinket ca 2-5 min. for at bortkøle varmeenergien lagret i varmefladen. Elbatteriet er udstyret med temperaturbegrænsere. Den automatiske aktivering skal være indstillet på 70 C. Overophedningesbeskyttelsen med manuel nulstilling afbryder ved ca. 120 ºC og er placeret i lommen på siden af batteriet. Inden nulstilling skal årsagen til overophedningen afdækkes og kontrolleres. Bemærk, at risikoen for overophedning øges med reduceret luftfstrømning. Lufthastigheden bør ikke komme under 1,5 m/s.

16 Side 14 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.5 Køleflade vand (kode ECET-VK), Køleflade direkte ekspansion (kode ECET-DX) Køleflade vand (kode ECET-VK) og Køleflade direkte ekspansion (kode ECET-DX) Kølebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Under kølebatteriet findes der et kar med afløb til afledning af kondensvand. Kontrol Kontroller: 1. Batteriets lameller med hensyn til mekanisk funktion 2. At batteriet ikke lækker. 3. At kulden er jævnt fordelt over batteriet overflade (ved drift) 4. Bundkar og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 5. At vandlås unden bagventil skal være vandfyldt. Rengøring Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres ved støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved grov tilsmudsning kan der bruges varmt vand tilsat et opvaskemiddel, der ikke korroderer aluminium. Udluftning (OBS! gælder kun ECET-VK) Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes luftskruer på oversiden af batteriet eller tilslutningsledningerne. Funktion Kontroller, at vandcirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig sænkning af temperaturindtillingen (brugerindstilling).

17 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Ventilatorenhed Ventilatores opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den strømningsmodstand, der findes i luften, kanaler og aggregat. Ventilatorens omdrejningstal er tilpasset til at give korrekt luftmængde. Hvis ventilatoren giver en lavere strømning, medfører dette forstyrrelse af anlæggets funktion. Hvis tilgangsstrømningen er for lav, opstår der ubalance i systemet, og det kan medføre dårligt rumklima. Hvis afgangsstrømningen er for lav, bliver ventilationseffekten dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft trykkes ud i bygningskonstruktionen. Årsagen til, at ventilatorerne giver for lidt luft, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. Hvis en radialventilartor har forkert rotationsretning går luften den rette vej, men med stort kapacitetsfald. Kontroller derfor rotationsretningen. ADVARSEL! Inden arbejdet startes: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den Ventilatorenhed 1. Motor 2. Reguleringsenhed 3. Ventilatorhjul 4. Vibrationsdæmper

18 Side 16 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator Skruer ventilatorenhed 2. Vibrationsdæmper 3. Motor 4. Reguleringsenhed 5. Ventilatorhjul 2 Ventilatorstørrelse 06 og 10 Kontrol Rengøring 1. Løsn skruerne, pos 1, og træk ventilatorenhederne ud (ventilator og motor er monteret på skinner). 2. Kontroller, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Kontroller, at hjulet sidder fast på sine aksler, og at det ikke forskydes sideværts mod indløbskonerne. 4. Ventilatorhjul og motor er monteret på stativ forsynet med gummidæmpere. Kontroller, at dæmperne sidder fast og er hele. 5. Kontroller faste bolte samt ophængningsanordninger og stativ. 6. Kontroller, at hjul er fri for partikelophobninger. 7. Genmonter ventilatorenhederne. 8. Kontroller luftmængde ved at måle Δp i tilslutningerne for strømningsmåling. Δp anvendes for at finde luftmængden i et diagram, der findes på aggregatet. Aflæs trykforskellen Δp på målerøret. Gå ind ved Δp i diagrammet, som er placerat på aggregatet, til aktuel aggregatstørrelse, og aflæs strømningen. 1. Følg punkt 1-6 under Kontrol. 2. Aftør ventilatorhjulet skovle for evt. belægninger. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. Fotogen bør ikke anvendes, da det kan forårsage rustdannelse. 3. Støvsug efterfølgende i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 4. Øvrige dele rengøres på samme måde som ventilatorhjul. Kontroller, at indløbskoner sidder forsvarligt fast. 5. Følg punkt 7-8 under Kontrol.

19 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 17 Motor Kontrol Rengøring 1. Følg punkt 1-6 under Ventilator, kontrol. 2. Kontroller, at motorfastgøringer er hele, og at fastgøringsskruer er tilspændt. 3. Lyt til lejelyde. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skrabende eller dunkende lyd kan betyde, at lejerne er beskadiget. Service er påkrævet. 4. Følg punkt 7-8 under Ventilator, kontrol. Følg punkt 1-6 under Ventilator, kontrol. Udvendigt skal motorer og reguleringsenheder holdes rene for støv, snavs og olie. Rengør med en tør klud. Ved kraftigere tilsmudsning kan der f.eks. anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel som opløsningsmiddel. Der kan være risiko for indvendig overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. Følg punkt 7-8 under Ventilator, kontrol. Indikering I motorernes koplingsbokse findes en rød og en grøn indikering: Grøn indikerer, at motorens netspænding er til. Rød indikerer, at motoren er i alarmtilstand. Ved alarmtilstand nulstilles frekvensomformeren ved at gøre motoren spændingsløs i mindst 45 sekunder. Kontroller, at spændingen og aggregatet er indstillet korrekt. Derefter skal motoren genstartes.

20 Side 18 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.7 Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Spjældets funktion er at fegulere luftmængden. Utilstrækkelig funktion medfører forstyrrelser, der kan resultere i alvorlige problemer efterfølgende. Hvis udeluftspjældet ikke åbnes helt, reduceres luftmængden. Hvis udeluftspjældet ikke lukker helt til, hvis aggregatet står stille, kan varmebatteriet fryse i stykker. Lækager i spjældet medfører øget energiforbug pga. lækage forårsaget af termiske stigningskræfter. Kontrol Rengøring 1. Kontroller indstillingsanordningens funktion. 2. Kontroller, at spjældene er tætte, når de skal være lukket. Hvis ikke, skal indstillingsanordningen justeres, så de bliver tætte (gælder ikke trimspjæld). 3. Kontroller tætningslister. Rengør spjældlameller med en tør klud. Ved kraftigere tilsmudsning kan der f.eks. anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel.

21 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Lyddæmper (kode ETET-LD) Lyddæmper (kode ETET-LD) Lyddæmperens funktion er at reducere lydniveauet i systemet. Kontrol Rengøring Kontroller, at vaffelelementerne er hele og rene på ydersiden. Foranstaltninger efter behov. Støvsug og/eller vådaftør alle overflader. Ved grundigere rengøring kan roterende børster af nylon anvendes.

22 Side 20 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.9 Kølelaggregat StarCooler StarCooler Alle køle- og varmepumpeanlæg fungerer efter det samme princip. Anlægget flytter varmeindholdet i medier som luft, vand, gas osv. fra et sted, hvor varmen ikke er ønskværdig, til et sted, hvor det er muligt at tage vare på den eller at skille sig af med den. Jeres anlæg er konstrueret og installeret til at opfylde givne krav. For at disse krav skal kunne opfyldes med optimal sikkerhed og til den laveste totalomkostning, er der udvalgt og kombineret specielle komponenter. Anlægget er konstrueret efter visse grundforudsætninger, som skal forefindes, inden det kan fungere. Disse forudsætninger kan ikke ændres, uden at man har sikret sig, at anlægget kan klare denne forandring. Funktion kølekreds Kompressor 2 Kondensator 2 3 Højtrykspressostat 4 Måleudtag, højtryk 5 Tørrefilter Skueglas 7 Termostatisk ekspansions ventil 8 Blandingsventil Kapacitetsregulator 10 Fordamper 7 11 Måleudtag, lavtryk 8 12 Lavtrykspressostat 13 Afluftningsventilator Tilgangsluftventilator 14 Kølekreds Kølemidlet i kølekredsen optager ved fordampning varme i det afkølede objekt. Kølemidlet fordampes og overgår ved tryksænkning fra væske til gas.

23 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 21 Den kolde sugegas, som nu har optaget varme fra det afkølede sted/medie, suges tilbage til kompressoren, hvor den komprimeres og dermed opvarmes. På alle helhermetiske kompressorer anvendes sugegassen også til at køle kompressorens elmotor. Kølemediet indeholder nu både varmen fra det afkølede objekt, kompressorens motorvarme og kompressionsvarmen. Fra kompressoren trykkes kølemediet som hedgas til kondensatoren, hvor det afgiver varmen. Kølemediet kondenseres ved afkøling fra gas til væske. Det gentages i et helt lukket system til det kolde/varme medie er nede/oppe på den temperatur som er indstillet. Forbindelse Funktionsstyring Køleaggregatet er forbundet over tilgangsluftventilator og afgangsluftventilator. Hvis nogen ventilator standser, stoppes køleaggregatet. Funktion Funktionen KØLING Når potentialefri kontakt aktiveres fra reguleringscentralen, startes kølekompressoren. Kompressorværn Forbindelse Kompressoren er forbundet via ventilationsaggregatet. Hvis ventilationsaggretatet standser, afbryder den potentialefri kontakt for køledrift, og kompressoren stanser. Ved overstrøm eller beskyttelseskredsalarm udløses motorværnet. kompressoren standser, kontakt for summeralarm aktiveres og alarmerer reguleringscentralen. Ved alarm rettes fejlen, og motorværnet nulstilles. OBS! Hver højtrykspressostat har manuel nulstillingsknap. Beskyttelseskredsalarm udløses ved to forskellige fejl. Højt tryk i systemet, HP Lavt tryk i systemet, LP Ved aktivering af beskyttelseskredsalarm skal aut. køleservice tilkaldes. Eltilslutning Elboksen indeholder: Motorværnsbryder Kontaktor Startudstyr Elboksen er monteret i køleaggregatet og er i elektrisk henseende færdigkoblet

24 Side 22 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger fra fabrikken. Vedr. tilkoblingsskeman se kapitel 2 Drift, Tilkoblingsanvisninger og afsikringer. Resumé af visse regler i Köldmediekungörelsen (Kølemiddelbekendtgørelsen) Enhedsaggregat med mindre kølemiddelindhold end 3 kg Vedligeholdelsesinstruktioner og rutiner Vedligeholdelse og pasning af disse aggregater skal foretages med omtanke og under et vist ansvar. Det medfører, at man f.eks. ikke må påfylde nyt kølemiddel inden først at have tætnet en lækage i aggregatet. Endvidere skal man altid sørge for, at kølemiddel udtømt af aggregatet enten genanvendes eller sendes til destruktion. Hvad angår service og vedligeholdelse, er der ikke af myndighederne fastsat krav til kompetencer for den, der udfører service. Dog skal aggregatet behandles med alm. omtanke. Kræver servicen indgreb i kølemiddelkredsen, må dette kun udføres af en person med certificeret kompentence. Der skal ikke foretages nogen form for anmeldelse til myndighederne for disse aggregater. Hvad angår enhedsaggregater med et indhold på højst 3 kg, skal man beregningsmæssigt gå ud fra, at anlægget ikke indeholder noget kølemiddel. Dette indebærer, at man i et anlæg kan tilføre eller have så mange enhedsaggregater som ønsket uden at behøve at regne med øget kølemiddelmængde. Generelt Denne del af instruktionen er generel. Den er udformet, så den giver mulighed for at foretage et enkelt periodisk eftersyn af anlægget samt vise hvilke enkle kontroller man kan foretage inden tilkaldelse af kompetent servicehjælp i tilfælde af en driftsforstyrrelse. Ved mere kvalificerede indgreb i anlægget giver de vedlagte tilkoblings-/eldiagrammer og specialinstruktionerne for de komponenter, der indgår, den nødvendige information. Periodisk eftersyn 1. Udpeg en eller flere kompetente personer til at tage ansvaret for den løbende kontrol af køleanlægget. Sørg for, at den/de pågældende har kendskab til anlæggets funktion, og hvor de forskellige komponenter er placeret. 2. Anlægget er beregnet til at fungere automatisk. Sørg for, at indstillede værdier ikke ændres af nogen, der ikke har kendskab til anlæggets funktion. 3. Sørg for, at maskinrum eller andre opstillingssteder for komponenter, der indgår i anlægget, renholdes. 4. Kontroller, at der er fri strømning i aftapningsledningen. 5. Er du usikker på noget i forbindelse emd køleanlægget? Kontakt leverandøren! Det kan ofte være bedre og billigere at ring en gang for meget end en gang for lidt.

25 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 23 4 Fejlsøgning 4.1 Fejlsøgningsskema køleaggregat Symptom Mulig årsag Foranstaltning For høj temperatur i kølet objekt/medie Kompressor kører ikke Kompressoren har brud på lavtrykspresostaten Kompressoren har brud på højtrykspresostaten Kraftig frys-ning på fordamperen Spændingen er afbrudt. Ingen eller dårlig strømning over fordamperen Termostaten/reguleringsudstyret er forkert installeret/defekt. Kompressor kører ikke. Spændingen er afbrudt. Kompressoren har brud på sikkerhedskredsen. Fejlbehæftet kompressor. Kølemiddelbrud. 4.2 Lækagesøgning køleaggregat Ingen eller dårlig strømning over fordamperen Ekspansionsventil defekt. Fejlbehæftet lavtrykspressostat. Ingen eller dårlig strømning over kondensatoren. Højtrykspressostaten defekt. Ekspansionsventilen er forkert installeret/defekt. Kølemiddelbrud. Kontroller manøvrerings-/arbejdsafbrydere og sikringer. Kontroller, at intet hindre strømningen. Juster indstilling eller udskift udstyr. Se Kompressor Kontroller manøvrerings-/arbejdsafbrydere og sikringer. Kontroller og nulstil om nødvendigt. Find fejlen. Udskift kompressoren. Anlægget er læk. Foretag tætning af lækagen, og påfyld kølemiddel. Kontroller strømningen. Kontroller, udskift. Kontroller, udskift. Kontroller tstrømning over kondensator. Kontroller, udskift. Kontroller, udskift. Kontroller i skueglasset. Anlægget er læk, foretag tætning af lækagen, og påfyld kølemiddel. Køleanlægget kan blive læk. Dette viser sig i første omgang som en forringet køleeffekt eller ved en momentan lækage ved, at anlægget slet ikke fungerer. Ved mistanke om kølemiddellækage skal der foretages kontrol i anlægget skueglas, der er placeret i væskeledningen ved køleaggregatet. Hvis det bobler til stadighed i skueglasset samtidig med, at anlægget afgiver en mærkbar dårligere effekt, er det sandsynligt, at anlægget er læk. Nogle få bobler ved opstart af maskinen, drift med nedsat effekt eller arbejde under normal drift behøver ikke at indebære en kølemiddellækage. HVIS DET BOBLER I SKUEGLASSET, OG ANLÆGGET AFGIVER EN MÆRKBART DÅRLIGERE EFFEKT, SKAL DER TILKALDES KVALIFICERET SERVICEASSISTANCE. Husk, at kølemidlet ikke må slippes ud i atmosfæren, og at udstrømmende kølemiddel kan give brandskader ved berøring. Ved indgreb i kølemiddelkredsen skal der anvendes personlig beskyttelsesudstyr. INGREB I KØLEMIDDELSYSTEMET MÅ KUN FORETAGES AF AKKREDITERET KONTROLORGAN - EN VIRKSOMHED MED DEN FØRNØDNE AUTORISATION.

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere