Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:..."

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:...

2

3 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl Sikkerhed Vedligeholdelse Inspektionsintervaller Reservedele Teknisk oversigt 4 2 Drift 2.1 Idriftsættelsesforskrifter aggregat Idriftsættelsesforskrifter køleaggregat Tilkoblingsanvisninger og afsikringer 6 3 Vedligeholdelse 3.1 Filter (kode ECEF), engangstype 8 Tilgangsluft F5 F7 Afgangsluft F5 F7 3.2 Genvindingsrotor Varmeflade vand 12 ECET-VV ECET-TV 3.4 Varmeflade El (kode ECET-EV) 13 Effektvar Køleflade vand (ECET-VK, ECET-DX) Ventilatorenhed Spjæld (ECET-UM, ECET-TR) 18 ECET-UM ECET-TR 3.8 Lyddæmper (kode ECET-LD) Køleaggregat StarCooler 20 4 Fejlsøgning 4.1 Fejlsøgningsskema køleaggregat Læksøgning køleaggregat 22 Bilag Automatik Genvindingsrotor Bilag Kontrol- og reguleringsudstyr Bilag til Køleaggregat StarCooler 1 Tryk- og tæthedsprøvning 2 Sikkerhedsudstyr 3 Idriftsættelsesprotokol

4 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 1 Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der har det nødvendige kendskab til vedligeholdelse af luftbehandlingsanlæg. 1.1 Sikkerhed Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbryderen skal være placeret i umiddelbar nærhed af aggregatet. ADVARSEL! Sikkerhedsafbryderen må ikke anvendes til normal start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatik manøvredisplay. Sikkerhedsafbryderen skal låses i stillingen 0 ved servicearbejder. Inspektionsluger ADVARSEL! Inden der gøres indgreb i aggregatet skal sikkerhedsafbryderen låses i stillingen 0. Vent derefter mindst 3 minutter inden åbning af inspektionsluger. Samtlige luger ud for bevægelige dele skal normalt være låst, hvis der ikke findes berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medleverede nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Eltilslutning og øvrige elarbejder må kun udføres af en aut. installatør eller af servicepersonale anvist af IV Produkt.

5 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1.2 Vedligeholdelse Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med en aut. servicevirksomhed. 1.3 Inspektionsintervaller Serviceskema Aggregat Filter tilgangsluft (kode ECEF) Filter afgangsluft (kode ECEF) Serviceskemaet omfatter service- og inspektionsforanstaltninger på funktionsdele, der kan indgå i et luftbehandlingsaggregat. Aggregatet indeholder en eller flere af disse funktionsdele. De dele, det drejer sig om aktuelt, er markeret på listen i indholdsfortegnelsen, se side 1. Intervallængden er beregnet på baggrund af ca drifttimer/12-måneders driftstid og for en normal komfortinstallation. I miljøer med højt støvindhold i tilgangs- og/eller afgangsluft skal inspektion af aggregatet foretages oftere. 3-mdr. service 9-mdr. service Trykfaldskontrol, evt. udskiftning 6-mdr. service 12-mdr. service Trykfaldskontrol, evt. udskiftning Beskrivelse side 8 Genvindingsrotor Visuel inspektion Rengøring side 10 Varmeflade vand (kode ECET-VV, ECET-TV) Visuel inspektion Rengøring side 12 Varmeflade El (kode ECET-EV) Visuel inspektion Rengøring side 13 Køleflade vand (kode ECET-VK, ECET-DX) Visuel inspektion Rengøring side 14 Ventilatorenhed Visuel inspektion Rengøring side 15 Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Visuel inspektion Rengøring side 18 Lyddæmper (kode ECET-LD) Visuel inspektion Rengøring side 19 Køleaggregat StarCooler Visuel inspektion Rengøring side Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles på IV Produkts nærmeste salgskontor. Opgiv venligst produktkode ved bestilling. Koden findes på en separat dataplade anbragt på den relevante funktionsdel. Der findes en speciel reservdelsliste for aggregatet.

6 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 1.5 Teknisk oversigt Den Angivna angivne flöden strømning gäller vidgælder externtryck ved eksternt 250 Pa, tryk rotor, 250 filter Pa, F7 rotor, ochfilter vattenvärme. F7 og vandvarme. Leveranceudførelse Leveransutföranden med rotor med rotor og och køleaggregat kylaggregat Angiver Anger flödesområdet strømningsområde för kylaggregatet for køleaggregat StarCooler. StarCooler ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,91,0 1,2 1,4 Luftmængde Luftflöde m 3 /s m 3 /s 500 Luftflöde Luftmængde m 3 /h m 3 /s StarCooler 06 StarCooler 10 StarCooler 14 Størrelse 06 Eff.var. 1 Eff.var Eff.var. 1 Eff.var Eff.var. 1 Eff.var. 2 Strømningsområde (m 3 /s) 0,20 0,57 0,29 0,43 0,39 0,52 0,25 1,00 0,49 0,71 0,64 0,91 0,30 1,35 0,77 1,11 0,95 1,24 Bredde (mm) * Længde (mm) Højde inkl. bundbjælke (mm) Vægt standardisolering (kg) Vægt isol. brandkl. EI 30 (kg) Kanaltilslutning (mm) Effekt vandvarme (kw) vandtemperatur C ** 9,8 19,3 29,6 Effekt elbatteri effektvar. 1 (kw) 6 6 6,5 Effekt elbatteri effektvar. 2 (kw) ,5 Effekt elbatteri effektvar. 3 (kw) 15,5 25 Køleeffekt (kw) *** 6,6 7,8 11,5 13,2 15,7 17,7 Kølemedie R134a (kg) 1,8 1,8 2,5 2,5 3,5 3,5 Samtlige data gælder ved eksternt tryk 250 Pa, t udeluft -20 C, t afgangsluft +22 C og max. luftmængde. * De angivne mål er ekskl. håndtag (65 mm) og gangjern (15 mm). ** Gælder ved t udeluft -20 C, t afgangsluft +22 C og max. luftmængde. *** Gælder ved t udeluft +26 C, RH 50% og t afgangsluft +22 C.

7 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 2 Drift 2.1 Idriftsættelsesforskrifter aggregat (kode ECER) er et fabriksbygget aggregat, der er afprøvet og dokumenteret på fabrik. Aggregatet fordrer ingen særlig idriftsættelse af certificeret person. Installatøren skal inden idriftsættelse sørge for følgende: 1. Tilkobling af kraft til hovedafbryder. 2. Tilkobling af varme-/kølebatteri. 2.2 Idriftsættelsesforskrifter køleaggregat med rotor og køleaggregat StarCooler (kode ECEC) er et fabriksbygget aggregat, afprøvet og dokumenteret på fabrik. Aggregater med mere end 3 kg kølemiddel (StarCooler størrelse 14) skal igangsættes af en kølecertificeret person. Installatøren skal inden idriftsættelse sørge for følgende: 1. Tilkobling af kraft til hovedafbryder. 2. Tilslutning af kondensvandsafløb til afløb. 3. Indjustering af projekteret luftmængde på tilgangs- respektive afgangsluft.

8 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 2.3 Tilkoblingsanvisninger og afsikringer Komponenter ekskl. styring Genvindingsrotor L N PE TILFØRSEL MATNING 230 V Følgende indkoblingsanvisninger gælder for aggregater, som levereres uden automatik HVID VIT BRUN + STYRNING STYRING 0-10 V= Ventilator størrelse 06 og KØLEGENVINDING KYLÅTERVINNING (SLUTTET (SLUTEN KONTAKT KONTAKT GIVER GER FULLT FULDT VARVTAL) OMDR. TAL) L PE N TILFØRSEL MATNING 230 V GRØN GRÖN GUL ALARM (SLUTTER (SLUTERVED VID ALARM) NO C NC HVID VIT BRUN ALARM (SLUTTER (SLUTER MELLAN MELLEM C-NO VED VID ALARM) Anb. sikring 10AT ROSA GRÅ GUL GRØN GRÖN + STYRNING STYRING 0-10 V= START/ STOPP Køleaggregat StarCooler 1 L1 3 L2 TILFØRSEL MATNING 5 L V~ +N N PE Anb. sikring 10AT Ventilator størrelse START/STOPP (230 V) PE L1 L2 L3 TILFØRSEL MATNING V~ ALARM (SLUTTER (SLUTERVED VID ALARM) Effektvariant/anbef. afsikring (A) X HVID VIT BRUN ALARM (SLUTTER (SLUTER MELLAN MELLEM VED VIDALARM) Størrelse X ROSA GRÅ GUL GRØN GRÖN + STYRNING STYRING 0-10 V= START/ STOPP Anb. sikring 10A

9 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Varmeflade El (kode ECET-EV) L1 L2 L3 PE TILFØRSEL MATNING V~ L N PE BETJENING MANÖVER 230 V~ Y G0 + STYRNING STYRING 0-10 V= 1 2 ALARM (SLUTTER (SLUTERVED VID ALARM) Effektvariant/anbef. afsikring (A) Størrelse Aggregat inkl. styring Sikkerhedsbrydere bør monteres og tilkobles på de respektive krafttilførsler. Elscheman For elscherman til aggregat med automatik, se produktvalgprogram IV Produkt Designer. Afsikring af separat kraftforsyning Aggregatfunktionerne kraftforsynes separat, og følgende afsikringer anbefales. Størrelse 06 StarCooler StarCooler StarCooler 14 Køleaggregat effektvar. 1 +N 10AT +N 10AT +N 16AT Køleaggregat effektvar. 2 +N 10AT +N 16AT +N 16AT Ventilation +N 10AT +N 10AT +N 10AT +N 10AT +N 10AT +N 10AT Elbatteri effektvar. 1 10A 10A 10A 10A 10A 10A Elbatteri effektvar. 2 16A 16A 16A 16A 25A 25A Elbatteri effektvar. 3 25A 25A 40A 25A

10 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3 Vedligeholdelsesanvisninger 3.1 Filter (kode ECEF), engangstype Filter Luftfiltret i et ventilationsanlæg skal forhindre støv og snavs i at komme ind i bygningen. Det skal også beskytte aggregatets følsomme dele som f.eks. batterier og varmegenvindere mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan svinge meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterudskiftning er det derfor vigtigt at anvende filter af samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelser F5 F7, som er finfilter. Højere tal angiver højere grad af udskilning. Filtret er beregnet til engangsbrug. Hvis filteret bliver genanbragt, mindskes aggregatets kapacitet. Filtret skal derfor udskiftes, hvis trykfaldet over filtret overstiger den angivne værdi. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Derfor skal også filterdelenene rengøres i forbindelse med skift af filter. Kontrol Kontroller trykfald over filtrene. Trykfaldet måles med manometer sluttet til sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtret. Hvis det angivne trykfald er indtruffet, skal filtret udskiftes.

11 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Filterdata Sluttrykfald, Pa Størrelse Antal Rammemål Dybde F5 F Filterskift ADVARSEL! Inden arbejdet startes: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den. Skift af filter 1. Fjern det gamle filter ved at trække det mod dig selv. 2. Rengør filterkåben. 3. Sæt det nye filter i, og luk inspektionslugen. 4. Hvis der findes fastmonteret filtervagt: Sæt sonderne fast på hver side af filtret. 5. Start aggregatet.

12 Side 10 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.2 Genvindingsrotor Genvindingsrotor Genvinderens primære opgave er at genvinde varme fra afgangsluften og overføre denne varme til tilgangsluften. Derved nedsættes effektbehov og energiforbrug. Fejlfunktion hos genvinderen via mindsket genvindingsgrad medfører øget energiforbrug. Det indebærer også, at den projekterede tilgangslufttemperatur ikke opnås ved lave udetemperaturer. En sandsynlig årsag til reduceret genvindingsgrad kan være, at rotoren kører for langsomt på grund af slør i drivremmen. Omdrejningstallet må ikke være under 8 o/min. ved fuld genvinding. Problemer med tilstopning af rotorens kanaler i form af snavs er mindre hyppigt forekommende, da rotoren normalt er selvrensende. Det kan dog opstå, hvis snavset er af klæbrig art. En reduktion af afgangsluftmængden f.eks. på grund af tilsmudsning af afgangsluftfiltret resulterer i nedsat genvindingsgrad.

13 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 11 Kontrol ADVARSEL! Inden arbejdet startes: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til 0-stilling, og lås den. Undgå at berøre rotorens tilgangs- og afgangssider med hænder eller værktøj. 1. Kontroller, at rotoren roterer let. Hvis den går trægt, kan tætningsbørsterne justeres. 2. Kontroller, at drivremmen er stram og uden slør. Hvis remmen er med slør, skal den afkortes. Omdrejningstallet for rotoren må ikke være under 8 o/min. ved fuld genvinding. 3. Kontroller, at drivremmen er ubeskadiget og ren. 4. Kontroller, at lufttilgangssiderne på rotoren ikke er belagt med støv eller anden forurening. 5. Kontroller trykbalancen, se nedenstående illustration. ECET-TR P4 P3 P1 P2 Kontrol af trykbalancen For at sikre renblæsningssektorens funktion skal undertryk P3 være større end P2. Ellers kan trimspjæld ECET-TR anvendes på afgangsluftsiden til at indstille den rette trykbalance. Rengøring Smøring Fjern støv ved forsigtig støvsugning med en blød børste. Ved grov tilsmudsning og tilsmudsning med fedt kan rotoren sprøjtes med vand tilsat opvaskemiddel (der ikke korroderer aluminium). Trykluft med lavt tryk (max. 6 atm) kan anvendes til renblæsning. Mundstykket må ikke holdes nærmere rotoren end 5 10 mm. Lejer og drivmotoren er permanentsmurt og kræver ingen smøring.

14 Side 12 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.3 Varmeflade vand (ECET-VV) og Thermoguard (ECET-TV) Varmeflade vand (kode ECET-VV) og Varmeflade vand Thermoguard (kode ECET-TV) Varmebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). For at give fuld nyttevirkning skal batteriet være godt udluftet. Udluftning sker i rørledninger via luftskruer i rør-tilslutninger og/eller luftklokke. Kontrol 1. Kontroller batteriets lameller med hensyn til mekanisk funktion. 2. Kontroller, at batteriet ikke lækker. Rengøring Udluftning Funktion Hvis lamellerne på batterierne er snavsede: Rengør dem ved at støvsuge dem fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved sværere tilsmudsning: Brug varmt vand tilsat et opvaskemiddel (der ikke korroderer aluminium). Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes luftskruer på oversiden af batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at varmecirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig forøgelse af temperaturindtillingen (brugerindstilling). Yderligere vedligeholdelse for Thermoguard (kode ECET-TV) 1. Funktionen af sikkerhedsventilen skal kontrolleres regelmæssigt (mindst en gang om året). I tilfælde af en lækkende ventil skyldes dette normalt, at smuds fra rørsystemet har lagt sig på selve ventilsædet. Normalt er det tilstrækkeligt forsigtigt at vride ventilen rundt og på den måde spule ventilsædet rent for snavs. Ved fortsat lækage skal sikkerhedsventilen udskiftes, og det skal være en ventil af samme type og åbningstryk, der anvendes. 2. Evt afspærrringsventiler på tilløb og retur må ikke være lukkede ved fare fir frysning. 3. Hvis et Thermoguard-batteri har været frosset, skal det tøs helt op, inden det igen idriftsættes. Hvis varmegenvinding er installeret før batteriet, er det ofte tilstrækkeligt at køre genvindingen for at optø batteriet. Hvis dette ikke lykkes, skal der anvendes en ekstern varmekilde til optøning af batteriet.

15 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Varmeflade El (kode ECET-EV) Varmeflade El (kode ECET-EV) Varmebatteriet består af nøgne elstave. Kraftig tilsmudsning kan medføre, at elstavene opnår for høj temperatur. Dette kan medføre en forkortelse af stavenes driftslevetid. Det kan også medføre lugtgener i form af brændt støv og i værste tilfælde risiko for brand. Overophedede elstave kan blive deformeret, eller stave kan løsne sig fra deres ophæng og forårsage uensartet opvarmning af luften. Kontrol Rengøring Funktion Kontroller, at elstave sidder på plads og ikke er deformeret. Fjern evt. forurening støv ved støvsugning eller aftørring. 1. Simuler reduceret effektbehov ved at sænke temperaturindstillingen (brugerindstilling), så samtlige eltrin (kontaktorer) går i frastilling. 2. Øg derefter brugerindstillingen kraftigt, og kontroller, at eltrinene aktiveres. 3. Stil temperaturindstillingen tilbage igen. 4. Stop aggregatet (OBS! Afbryd ikke med sikkerhedsafbryderen). Samtlige eltrin skal falde ud (= kontaktorerne i frastilling). Stop af aggregatet kan være forsinket ca 2-5 min. for at bortkøle varmeenergien lagret i varmefladen. Elbatteriet er udstyret med temperaturbegrænsere. Den automatiske aktivering skal være indstillet på 70 C. Overophedningesbeskyttelsen med manuel nulstilling afbryder ved ca. 120 ºC og er placeret i lommen på siden af batteriet. Inden nulstilling skal årsagen til overophedningen afdækkes og kontrolleres. Bemærk, at risikoen for overophedning øges med reduceret luftfstrømning. Lufthastigheden bør ikke komme under 1,5 m/s.

16 Side 14 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.5 Køleflade vand (kode ECET-VK), Køleflade direkte ekspansion (kode ECET-DX) Køleflade vand (kode ECET-VK) og Køleflade direkte ekspansion (kode ECET-DX) Kølebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Under kølebatteriet findes der et kar med afløb til afledning af kondensvand. Kontrol Kontroller: 1. Batteriets lameller med hensyn til mekanisk funktion 2. At batteriet ikke lækker. 3. At kulden er jævnt fordelt over batteriet overflade (ved drift) 4. Bundkar og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 5. At vandlås unden bagventil skal være vandfyldt. Rengøring Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres ved støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved grov tilsmudsning kan der bruges varmt vand tilsat et opvaskemiddel, der ikke korroderer aluminium. Udluftning (OBS! gælder kun ECET-VK) Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes luftskruer på oversiden af batteriet eller tilslutningsledningerne. Funktion Kontroller, at vandcirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig sænkning af temperaturindtillingen (brugerindstilling).

17 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Ventilatorenhed Ventilatores opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den strømningsmodstand, der findes i luften, kanaler og aggregat. Ventilatorens omdrejningstal er tilpasset til at give korrekt luftmængde. Hvis ventilatoren giver en lavere strømning, medfører dette forstyrrelse af anlæggets funktion. Hvis tilgangsstrømningen er for lav, opstår der ubalance i systemet, og det kan medføre dårligt rumklima. Hvis afgangsstrømningen er for lav, bliver ventilationseffekten dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft trykkes ud i bygningskonstruktionen. Årsagen til, at ventilatorerne giver for lidt luft, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. Hvis en radialventilartor har forkert rotationsretning går luften den rette vej, men med stort kapacitetsfald. Kontroller derfor rotationsretningen. ADVARSEL! Inden arbejdet startes: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den Ventilatorenhed 1. Motor 2. Reguleringsenhed 3. Ventilatorhjul 4. Vibrationsdæmper

18 Side 16 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator Skruer ventilatorenhed 2. Vibrationsdæmper 3. Motor 4. Reguleringsenhed 5. Ventilatorhjul 2 Ventilatorstørrelse 06 og 10 Kontrol Rengøring 1. Løsn skruerne, pos 1, og træk ventilatorenhederne ud (ventilator og motor er monteret på skinner). 2. Kontroller, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Kontroller, at hjulet sidder fast på sine aksler, og at det ikke forskydes sideværts mod indløbskonerne. 4. Ventilatorhjul og motor er monteret på stativ forsynet med gummidæmpere. Kontroller, at dæmperne sidder fast og er hele. 5. Kontroller faste bolte samt ophængningsanordninger og stativ. 6. Kontroller, at hjul er fri for partikelophobninger. 7. Genmonter ventilatorenhederne. 8. Kontroller luftmængde ved at måle Δp i tilslutningerne for strømningsmåling. Δp anvendes for at finde luftmængden i et diagram, der findes på aggregatet. Aflæs trykforskellen Δp på målerøret. Gå ind ved Δp i diagrammet, som er placerat på aggregatet, til aktuel aggregatstørrelse, og aflæs strømningen. 1. Følg punkt 1-6 under Kontrol. 2. Aftør ventilatorhjulet skovle for evt. belægninger. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. Fotogen bør ikke anvendes, da det kan forårsage rustdannelse. 3. Støvsug efterfølgende i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 4. Øvrige dele rengøres på samme måde som ventilatorhjul. Kontroller, at indløbskoner sidder forsvarligt fast. 5. Følg punkt 7-8 under Kontrol.

19 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 17 Motor Kontrol Rengøring 1. Følg punkt 1-6 under Ventilator, kontrol. 2. Kontroller, at motorfastgøringer er hele, og at fastgøringsskruer er tilspændt. 3. Lyt til lejelyde. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skrabende eller dunkende lyd kan betyde, at lejerne er beskadiget. Service er påkrævet. 4. Følg punkt 7-8 under Ventilator, kontrol. Følg punkt 1-6 under Ventilator, kontrol. Udvendigt skal motorer og reguleringsenheder holdes rene for støv, snavs og olie. Rengør med en tør klud. Ved kraftigere tilsmudsning kan der f.eks. anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel som opløsningsmiddel. Der kan være risiko for indvendig overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. Følg punkt 7-8 under Ventilator, kontrol. Indikering I motorernes koplingsbokse findes en rød og en grøn indikering: Grøn indikerer, at motorens netspænding er til. Rød indikerer, at motoren er i alarmtilstand. Ved alarmtilstand nulstilles frekvensomformeren ved at gøre motoren spændingsløs i mindst 45 sekunder. Kontroller, at spændingen og aggregatet er indstillet korrekt. Derefter skal motoren genstartes.

20 Side 18 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.7 Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Spjældets funktion er at fegulere luftmængden. Utilstrækkelig funktion medfører forstyrrelser, der kan resultere i alvorlige problemer efterfølgende. Hvis udeluftspjældet ikke åbnes helt, reduceres luftmængden. Hvis udeluftspjældet ikke lukker helt til, hvis aggregatet står stille, kan varmebatteriet fryse i stykker. Lækager i spjældet medfører øget energiforbug pga. lækage forårsaget af termiske stigningskræfter. Kontrol Rengøring 1. Kontroller indstillingsanordningens funktion. 2. Kontroller, at spjældene er tætte, når de skal være lukket. Hvis ikke, skal indstillingsanordningen justeres, så de bliver tætte (gælder ikke trimspjæld). 3. Kontroller tætningslister. Rengør spjældlameller med en tør klud. Ved kraftigere tilsmudsning kan der f.eks. anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel.

21 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Lyddæmper (kode ETET-LD) Lyddæmper (kode ETET-LD) Lyddæmperens funktion er at reducere lydniveauet i systemet. Kontrol Rengøring Kontroller, at vaffelelementerne er hele og rene på ydersiden. Foranstaltninger efter behov. Støvsug og/eller vådaftør alle overflader. Ved grundigere rengøring kan roterende børster af nylon anvendes.

22 Side 20 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.9 Kølelaggregat StarCooler StarCooler Alle køle- og varmepumpeanlæg fungerer efter det samme princip. Anlægget flytter varmeindholdet i medier som luft, vand, gas osv. fra et sted, hvor varmen ikke er ønskværdig, til et sted, hvor det er muligt at tage vare på den eller at skille sig af med den. Jeres anlæg er konstrueret og installeret til at opfylde givne krav. For at disse krav skal kunne opfyldes med optimal sikkerhed og til den laveste totalomkostning, er der udvalgt og kombineret specielle komponenter. Anlægget er konstrueret efter visse grundforudsætninger, som skal forefindes, inden det kan fungere. Disse forudsætninger kan ikke ændres, uden at man har sikret sig, at anlægget kan klare denne forandring. Funktion kølekreds Kompressor 2 Kondensator 2 3 Højtrykspressostat 4 Måleudtag, højtryk 5 Tørrefilter Skueglas 7 Termostatisk ekspansions ventil 8 Blandingsventil Kapacitetsregulator 10 Fordamper 7 11 Måleudtag, lavtryk 8 12 Lavtrykspressostat 13 Afluftningsventilator Tilgangsluftventilator 14 Kølekreds Kølemidlet i kølekredsen optager ved fordampning varme i det afkølede objekt. Kølemidlet fordampes og overgår ved tryksænkning fra væske til gas.

23 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 21 Den kolde sugegas, som nu har optaget varme fra det afkølede sted/medie, suges tilbage til kompressoren, hvor den komprimeres og dermed opvarmes. På alle helhermetiske kompressorer anvendes sugegassen også til at køle kompressorens elmotor. Kølemediet indeholder nu både varmen fra det afkølede objekt, kompressorens motorvarme og kompressionsvarmen. Fra kompressoren trykkes kølemediet som hedgas til kondensatoren, hvor det afgiver varmen. Kølemediet kondenseres ved afkøling fra gas til væske. Det gentages i et helt lukket system til det kolde/varme medie er nede/oppe på den temperatur som er indstillet. Forbindelse Funktionsstyring Køleaggregatet er forbundet over tilgangsluftventilator og afgangsluftventilator. Hvis nogen ventilator standser, stoppes køleaggregatet. Funktion Funktionen KØLING Når potentialefri kontakt aktiveres fra reguleringscentralen, startes kølekompressoren. Kompressorværn Forbindelse Kompressoren er forbundet via ventilationsaggregatet. Hvis ventilationsaggretatet standser, afbryder den potentialefri kontakt for køledrift, og kompressoren stanser. Ved overstrøm eller beskyttelseskredsalarm udløses motorværnet. kompressoren standser, kontakt for summeralarm aktiveres og alarmerer reguleringscentralen. Ved alarm rettes fejlen, og motorværnet nulstilles. OBS! Hver højtrykspressostat har manuel nulstillingsknap. Beskyttelseskredsalarm udløses ved to forskellige fejl. Højt tryk i systemet, HP Lavt tryk i systemet, LP Ved aktivering af beskyttelseskredsalarm skal aut. køleservice tilkaldes. Eltilslutning Elboksen indeholder: Motorværnsbryder Kontaktor Startudstyr Elboksen er monteret i køleaggregatet og er i elektrisk henseende færdigkoblet

24 Side 22 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger fra fabrikken. Vedr. tilkoblingsskeman se kapitel 2 Drift, Tilkoblingsanvisninger og afsikringer. Resumé af visse regler i Köldmediekungörelsen (Kølemiddelbekendtgørelsen) Enhedsaggregat med mindre kølemiddelindhold end 3 kg Vedligeholdelsesinstruktioner og rutiner Vedligeholdelse og pasning af disse aggregater skal foretages med omtanke og under et vist ansvar. Det medfører, at man f.eks. ikke må påfylde nyt kølemiddel inden først at have tætnet en lækage i aggregatet. Endvidere skal man altid sørge for, at kølemiddel udtømt af aggregatet enten genanvendes eller sendes til destruktion. Hvad angår service og vedligeholdelse, er der ikke af myndighederne fastsat krav til kompetencer for den, der udfører service. Dog skal aggregatet behandles med alm. omtanke. Kræver servicen indgreb i kølemiddelkredsen, må dette kun udføres af en person med certificeret kompentence. Der skal ikke foretages nogen form for anmeldelse til myndighederne for disse aggregater. Hvad angår enhedsaggregater med et indhold på højst 3 kg, skal man beregningsmæssigt gå ud fra, at anlægget ikke indeholder noget kølemiddel. Dette indebærer, at man i et anlæg kan tilføre eller have så mange enhedsaggregater som ønsket uden at behøve at regne med øget kølemiddelmængde. Generelt Denne del af instruktionen er generel. Den er udformet, så den giver mulighed for at foretage et enkelt periodisk eftersyn af anlægget samt vise hvilke enkle kontroller man kan foretage inden tilkaldelse af kompetent servicehjælp i tilfælde af en driftsforstyrrelse. Ved mere kvalificerede indgreb i anlægget giver de vedlagte tilkoblings-/eldiagrammer og specialinstruktionerne for de komponenter, der indgår, den nødvendige information. Periodisk eftersyn 1. Udpeg en eller flere kompetente personer til at tage ansvaret for den løbende kontrol af køleanlægget. Sørg for, at den/de pågældende har kendskab til anlæggets funktion, og hvor de forskellige komponenter er placeret. 2. Anlægget er beregnet til at fungere automatisk. Sørg for, at indstillede værdier ikke ændres af nogen, der ikke har kendskab til anlæggets funktion. 3. Sørg for, at maskinrum eller andre opstillingssteder for komponenter, der indgår i anlægget, renholdes. 4. Kontroller, at der er fri strømning i aftapningsledningen. 5. Er du usikker på noget i forbindelse emd køleanlægget? Kontakt leverandøren! Det kan ofte være bedre og billigere at ring en gang for meget end en gang for lidt.

25 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 23 4 Fejlsøgning 4.1 Fejlsøgningsskema køleaggregat Symptom Mulig årsag Foranstaltning For høj temperatur i kølet objekt/medie Kompressor kører ikke Kompressoren har brud på lavtrykspresostaten Kompressoren har brud på højtrykspresostaten Kraftig frys-ning på fordamperen Spændingen er afbrudt. Ingen eller dårlig strømning over fordamperen Termostaten/reguleringsudstyret er forkert installeret/defekt. Kompressor kører ikke. Spændingen er afbrudt. Kompressoren har brud på sikkerhedskredsen. Fejlbehæftet kompressor. Kølemiddelbrud. 4.2 Lækagesøgning køleaggregat Ingen eller dårlig strømning over fordamperen Ekspansionsventil defekt. Fejlbehæftet lavtrykspressostat. Ingen eller dårlig strømning over kondensatoren. Højtrykspressostaten defekt. Ekspansionsventilen er forkert installeret/defekt. Kølemiddelbrud. Kontroller manøvrerings-/arbejdsafbrydere og sikringer. Kontroller, at intet hindre strømningen. Juster indstilling eller udskift udstyr. Se Kompressor Kontroller manøvrerings-/arbejdsafbrydere og sikringer. Kontroller og nulstil om nødvendigt. Find fejlen. Udskift kompressoren. Anlægget er læk. Foretag tætning af lækagen, og påfyld kølemiddel. Kontroller strømningen. Kontroller, udskift. Kontroller, udskift. Kontroller tstrømning over kondensator. Kontroller, udskift. Kontroller, udskift. Kontroller i skueglasset. Anlægget er læk, foretag tætning af lækagen, og påfyld kølemiddel. Køleanlægget kan blive læk. Dette viser sig i første omgang som en forringet køleeffekt eller ved en momentan lækage ved, at anlægget slet ikke fungerer. Ved mistanke om kølemiddellækage skal der foretages kontrol i anlægget skueglas, der er placeret i væskeledningen ved køleaggregatet. Hvis det bobler til stadighed i skueglasset samtidig med, at anlægget afgiver en mærkbar dårligere effekt, er det sandsynligt, at anlægget er læk. Nogle få bobler ved opstart af maskinen, drift med nedsat effekt eller arbejde under normal drift behøver ikke at indebære en kølemiddellækage. HVIS DET BOBLER I SKUEGLASSET, OG ANLÆGGET AFGIVER EN MÆRKBART DÅRLIGERE EFFEKT, SKAL DER TILKALDES KVALIFICERET SERVICEASSISTANCE. Husk, at kølemidlet ikke må slippes ud i atmosfæren, og at udstrømmende kølemiddel kan give brandskader ved berøring. Ved indgreb i kølemiddelkredsen skal der anvendes personlig beskyttelsesudstyr. INGREB I KØLEMIDDELSYSTEMET MÅ KUN FORETAGES AF AKKREDITERET KONTROLORGAN - EN VIRKSOMHED MED DEN FØRNØDNE AUTORISATION.

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilationsvarmepumpe Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere