Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:..."

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:...

2

3 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl Sikkerhed Vedligeholdelse Inspektionsintervaller Reservedele Teknisk oversigt 4 2 Drift 2.1 Idriftsættelsesforskrifter aggregat Idriftsættelsesforskrifter køleaggregat Tilkoblingsanvisninger og afsikringer 6 3 Vedligeholdelse 3.1 Filter (kode ECEF), engangstype 8 Tilgangsluft F5 F7 Afgangsluft F5 F7 3.2 Genvindingsrotor Varmeflade vand 12 ECET-VV ECET-TV 3.4 Varmeflade El (kode ECET-EV) 13 Effektvar Køleflade vand (ECET-VK, ECET-DX) Ventilatorenhed Spjæld (ECET-UM, ECET-TR) 18 ECET-UM ECET-TR 3.8 Lyddæmper (kode ECET-LD) Køleaggregat StarCooler 20 4 Fejlsøgning 4.1 Fejlsøgningsskema køleaggregat Læksøgning køleaggregat 22 Bilag Automatik Genvindingsrotor Bilag Kontrol- og reguleringsudstyr Bilag til Køleaggregat StarCooler 1 Tryk- og tæthedsprøvning 2 Sikkerhedsudstyr 3 Idriftsættelsesprotokol

4 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 1 Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der har det nødvendige kendskab til vedligeholdelse af luftbehandlingsanlæg. 1.1 Sikkerhed Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbryderen skal være placeret i umiddelbar nærhed af aggregatet. ADVARSEL! Sikkerhedsafbryderen må ikke anvendes til normal start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatik manøvredisplay. Sikkerhedsafbryderen skal låses i stillingen 0 ved servicearbejder. Inspektionsluger ADVARSEL! Inden der gøres indgreb i aggregatet skal sikkerhedsafbryderen låses i stillingen 0. Vent derefter mindst 3 minutter inden åbning af inspektionsluger. Samtlige luger ud for bevægelige dele skal normalt være låst, hvis der ikke findes berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medleverede nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Eltilslutning og øvrige elarbejder må kun udføres af en aut. installatør eller af servicepersonale anvist af IV Produkt.

5 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1.2 Vedligeholdelse Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med en aut. servicevirksomhed. 1.3 Inspektionsintervaller Serviceskema Aggregat Filter tilgangsluft (kode ECEF) Filter afgangsluft (kode ECEF) Serviceskemaet omfatter service- og inspektionsforanstaltninger på funktionsdele, der kan indgå i et luftbehandlingsaggregat. Aggregatet indeholder en eller flere af disse funktionsdele. De dele, det drejer sig om aktuelt, er markeret på listen i indholdsfortegnelsen, se side 1. Intervallængden er beregnet på baggrund af ca drifttimer/12-måneders driftstid og for en normal komfortinstallation. I miljøer med højt støvindhold i tilgangs- og/eller afgangsluft skal inspektion af aggregatet foretages oftere. 3-mdr. service 9-mdr. service Trykfaldskontrol, evt. udskiftning 6-mdr. service 12-mdr. service Trykfaldskontrol, evt. udskiftning Beskrivelse side 8 Genvindingsrotor Visuel inspektion Rengøring side 10 Varmeflade vand (kode ECET-VV, ECET-TV) Visuel inspektion Rengøring side 12 Varmeflade El (kode ECET-EV) Visuel inspektion Rengøring side 13 Køleflade vand (kode ECET-VK, ECET-DX) Visuel inspektion Rengøring side 14 Ventilatorenhed Visuel inspektion Rengøring side 15 Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Visuel inspektion Rengøring side 18 Lyddæmper (kode ECET-LD) Visuel inspektion Rengøring side 19 Køleaggregat StarCooler Visuel inspektion Rengøring side Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles på IV Produkts nærmeste salgskontor. Opgiv venligst produktkode ved bestilling. Koden findes på en separat dataplade anbragt på den relevante funktionsdel. Der findes en speciel reservdelsliste for aggregatet.

6 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 1.5 Teknisk oversigt Den Angivna angivne flöden strømning gäller vidgælder externtryck ved eksternt 250 Pa, tryk rotor, 250 filter Pa, F7 rotor, ochfilter vattenvärme. F7 og vandvarme. Leveranceudførelse Leveransutföranden med rotor med rotor og och køleaggregat kylaggregat Angiver Anger flödesområdet strømningsområde för kylaggregatet for køleaggregat StarCooler. StarCooler ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,91,0 1,2 1,4 Luftmængde Luftflöde m 3 /s m 3 /s 500 Luftflöde Luftmængde m 3 /h m 3 /s StarCooler 06 StarCooler 10 StarCooler 14 Størrelse 06 Eff.var. 1 Eff.var Eff.var. 1 Eff.var Eff.var. 1 Eff.var. 2 Strømningsområde (m 3 /s) 0,20 0,57 0,29 0,43 0,39 0,52 0,25 1,00 0,49 0,71 0,64 0,91 0,30 1,35 0,77 1,11 0,95 1,24 Bredde (mm) * Længde (mm) Højde inkl. bundbjælke (mm) Vægt standardisolering (kg) Vægt isol. brandkl. EI 30 (kg) Kanaltilslutning (mm) Effekt vandvarme (kw) vandtemperatur C ** 9,8 19,3 29,6 Effekt elbatteri effektvar. 1 (kw) 6 6 6,5 Effekt elbatteri effektvar. 2 (kw) ,5 Effekt elbatteri effektvar. 3 (kw) 15,5 25 Køleeffekt (kw) *** 6,6 7,8 11,5 13,2 15,7 17,7 Kølemedie R134a (kg) 1,8 1,8 2,5 2,5 3,5 3,5 Samtlige data gælder ved eksternt tryk 250 Pa, t udeluft -20 C, t afgangsluft +22 C og max. luftmængde. * De angivne mål er ekskl. håndtag (65 mm) og gangjern (15 mm). ** Gælder ved t udeluft -20 C, t afgangsluft +22 C og max. luftmængde. *** Gælder ved t udeluft +26 C, RH 50% og t afgangsluft +22 C.

7 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 2 Drift 2.1 Idriftsættelsesforskrifter aggregat (kode ECER) er et fabriksbygget aggregat, der er afprøvet og dokumenteret på fabrik. Aggregatet fordrer ingen særlig idriftsættelse af certificeret person. Installatøren skal inden idriftsættelse sørge for følgende: 1. Tilkobling af kraft til hovedafbryder. 2. Tilkobling af varme-/kølebatteri. 2.2 Idriftsættelsesforskrifter køleaggregat med rotor og køleaggregat StarCooler (kode ECEC) er et fabriksbygget aggregat, afprøvet og dokumenteret på fabrik. Aggregater med mere end 3 kg kølemiddel (StarCooler størrelse 14) skal igangsættes af en kølecertificeret person. Installatøren skal inden idriftsættelse sørge for følgende: 1. Tilkobling af kraft til hovedafbryder. 2. Tilslutning af kondensvandsafløb til afløb. 3. Indjustering af projekteret luftmængde på tilgangs- respektive afgangsluft.

8 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 2.3 Tilkoblingsanvisninger og afsikringer Komponenter ekskl. styring Genvindingsrotor L N PE TILFØRSEL MATNING 230 V Følgende indkoblingsanvisninger gælder for aggregater, som levereres uden automatik HVID VIT BRUN + STYRNING STYRING 0-10 V= Ventilator størrelse 06 og KØLEGENVINDING KYLÅTERVINNING (SLUTTET (SLUTEN KONTAKT KONTAKT GIVER GER FULLT FULDT VARVTAL) OMDR. TAL) L PE N TILFØRSEL MATNING 230 V GRØN GRÖN GUL ALARM (SLUTTER (SLUTERVED VID ALARM) NO C NC HVID VIT BRUN ALARM (SLUTTER (SLUTER MELLAN MELLEM C-NO VED VID ALARM) Anb. sikring 10AT ROSA GRÅ GUL GRØN GRÖN + STYRNING STYRING 0-10 V= START/ STOPP Køleaggregat StarCooler 1 L1 3 L2 TILFØRSEL MATNING 5 L V~ +N N PE Anb. sikring 10AT Ventilator størrelse START/STOPP (230 V) PE L1 L2 L3 TILFØRSEL MATNING V~ ALARM (SLUTTER (SLUTERVED VID ALARM) Effektvariant/anbef. afsikring (A) X HVID VIT BRUN ALARM (SLUTTER (SLUTER MELLAN MELLEM VED VIDALARM) Størrelse X ROSA GRÅ GUL GRØN GRÖN + STYRNING STYRING 0-10 V= START/ STOPP Anb. sikring 10A

9 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Varmeflade El (kode ECET-EV) L1 L2 L3 PE TILFØRSEL MATNING V~ L N PE BETJENING MANÖVER 230 V~ Y G0 + STYRNING STYRING 0-10 V= 1 2 ALARM (SLUTTER (SLUTERVED VID ALARM) Effektvariant/anbef. afsikring (A) Størrelse Aggregat inkl. styring Sikkerhedsbrydere bør monteres og tilkobles på de respektive krafttilførsler. Elscheman For elscherman til aggregat med automatik, se produktvalgprogram IV Produkt Designer. Afsikring af separat kraftforsyning Aggregatfunktionerne kraftforsynes separat, og følgende afsikringer anbefales. Størrelse 06 StarCooler StarCooler StarCooler 14 Køleaggregat effektvar. 1 +N 10AT +N 10AT +N 16AT Køleaggregat effektvar. 2 +N 10AT +N 16AT +N 16AT Ventilation +N 10AT +N 10AT +N 10AT +N 10AT +N 10AT +N 10AT Elbatteri effektvar. 1 10A 10A 10A 10A 10A 10A Elbatteri effektvar. 2 16A 16A 16A 16A 25A 25A Elbatteri effektvar. 3 25A 25A 40A 25A

10 Side Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3 Vedligeholdelsesanvisninger 3.1 Filter (kode ECEF), engangstype Filter Luftfiltret i et ventilationsanlæg skal forhindre støv og snavs i at komme ind i bygningen. Det skal også beskytte aggregatets følsomme dele som f.eks. batterier og varmegenvindere mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan svinge meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterudskiftning er det derfor vigtigt at anvende filter af samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelser F5 F7, som er finfilter. Højere tal angiver højere grad af udskilning. Filtret er beregnet til engangsbrug. Hvis filteret bliver genanbragt, mindskes aggregatets kapacitet. Filtret skal derfor udskiftes, hvis trykfaldet over filtret overstiger den angivne værdi. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Derfor skal også filterdelenene rengøres i forbindelse med skift af filter. Kontrol Kontroller trykfald over filtrene. Trykfaldet måles med manometer sluttet til sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtret. Hvis det angivne trykfald er indtruffet, skal filtret udskiftes.

11 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Filterdata Sluttrykfald, Pa Størrelse Antal Rammemål Dybde F5 F Filterskift ADVARSEL! Inden arbejdet startes: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den. Skift af filter 1. Fjern det gamle filter ved at trække det mod dig selv. 2. Rengør filterkåben. 3. Sæt det nye filter i, og luk inspektionslugen. 4. Hvis der findes fastmonteret filtervagt: Sæt sonderne fast på hver side af filtret. 5. Start aggregatet.

12 Side 10 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.2 Genvindingsrotor Genvindingsrotor Genvinderens primære opgave er at genvinde varme fra afgangsluften og overføre denne varme til tilgangsluften. Derved nedsættes effektbehov og energiforbrug. Fejlfunktion hos genvinderen via mindsket genvindingsgrad medfører øget energiforbrug. Det indebærer også, at den projekterede tilgangslufttemperatur ikke opnås ved lave udetemperaturer. En sandsynlig årsag til reduceret genvindingsgrad kan være, at rotoren kører for langsomt på grund af slør i drivremmen. Omdrejningstallet må ikke være under 8 o/min. ved fuld genvinding. Problemer med tilstopning af rotorens kanaler i form af snavs er mindre hyppigt forekommende, da rotoren normalt er selvrensende. Det kan dog opstå, hvis snavset er af klæbrig art. En reduktion af afgangsluftmængden f.eks. på grund af tilsmudsning af afgangsluftfiltret resulterer i nedsat genvindingsgrad.

13 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 11 Kontrol ADVARSEL! Inden arbejdet startes: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til 0-stilling, og lås den. Undgå at berøre rotorens tilgangs- og afgangssider med hænder eller værktøj. 1. Kontroller, at rotoren roterer let. Hvis den går trægt, kan tætningsbørsterne justeres. 2. Kontroller, at drivremmen er stram og uden slør. Hvis remmen er med slør, skal den afkortes. Omdrejningstallet for rotoren må ikke være under 8 o/min. ved fuld genvinding. 3. Kontroller, at drivremmen er ubeskadiget og ren. 4. Kontroller, at lufttilgangssiderne på rotoren ikke er belagt med støv eller anden forurening. 5. Kontroller trykbalancen, se nedenstående illustration. ECET-TR P4 P3 P1 P2 Kontrol af trykbalancen For at sikre renblæsningssektorens funktion skal undertryk P3 være større end P2. Ellers kan trimspjæld ECET-TR anvendes på afgangsluftsiden til at indstille den rette trykbalance. Rengøring Smøring Fjern støv ved forsigtig støvsugning med en blød børste. Ved grov tilsmudsning og tilsmudsning med fedt kan rotoren sprøjtes med vand tilsat opvaskemiddel (der ikke korroderer aluminium). Trykluft med lavt tryk (max. 6 atm) kan anvendes til renblæsning. Mundstykket må ikke holdes nærmere rotoren end 5 10 mm. Lejer og drivmotoren er permanentsmurt og kræver ingen smøring.

14 Side 12 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.3 Varmeflade vand (ECET-VV) og Thermoguard (ECET-TV) Varmeflade vand (kode ECET-VV) og Varmeflade vand Thermoguard (kode ECET-TV) Varmebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). For at give fuld nyttevirkning skal batteriet være godt udluftet. Udluftning sker i rørledninger via luftskruer i rør-tilslutninger og/eller luftklokke. Kontrol 1. Kontroller batteriets lameller med hensyn til mekanisk funktion. 2. Kontroller, at batteriet ikke lækker. Rengøring Udluftning Funktion Hvis lamellerne på batterierne er snavsede: Rengør dem ved at støvsuge dem fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved sværere tilsmudsning: Brug varmt vand tilsat et opvaskemiddel (der ikke korroderer aluminium). Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes luftskruer på oversiden af batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at varmecirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig forøgelse af temperaturindtillingen (brugerindstilling). Yderligere vedligeholdelse for Thermoguard (kode ECET-TV) 1. Funktionen af sikkerhedsventilen skal kontrolleres regelmæssigt (mindst en gang om året). I tilfælde af en lækkende ventil skyldes dette normalt, at smuds fra rørsystemet har lagt sig på selve ventilsædet. Normalt er det tilstrækkeligt forsigtigt at vride ventilen rundt og på den måde spule ventilsædet rent for snavs. Ved fortsat lækage skal sikkerhedsventilen udskiftes, og det skal være en ventil af samme type og åbningstryk, der anvendes. 2. Evt afspærrringsventiler på tilløb og retur må ikke være lukkede ved fare fir frysning. 3. Hvis et Thermoguard-batteri har været frosset, skal det tøs helt op, inden det igen idriftsættes. Hvis varmegenvinding er installeret før batteriet, er det ofte tilstrækkeligt at køre genvindingen for at optø batteriet. Hvis dette ikke lykkes, skal der anvendes en ekstern varmekilde til optøning af batteriet.

15 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Varmeflade El (kode ECET-EV) Varmeflade El (kode ECET-EV) Varmebatteriet består af nøgne elstave. Kraftig tilsmudsning kan medføre, at elstavene opnår for høj temperatur. Dette kan medføre en forkortelse af stavenes driftslevetid. Det kan også medføre lugtgener i form af brændt støv og i værste tilfælde risiko for brand. Overophedede elstave kan blive deformeret, eller stave kan løsne sig fra deres ophæng og forårsage uensartet opvarmning af luften. Kontrol Rengøring Funktion Kontroller, at elstave sidder på plads og ikke er deformeret. Fjern evt. forurening støv ved støvsugning eller aftørring. 1. Simuler reduceret effektbehov ved at sænke temperaturindstillingen (brugerindstilling), så samtlige eltrin (kontaktorer) går i frastilling. 2. Øg derefter brugerindstillingen kraftigt, og kontroller, at eltrinene aktiveres. 3. Stil temperaturindstillingen tilbage igen. 4. Stop aggregatet (OBS! Afbryd ikke med sikkerhedsafbryderen). Samtlige eltrin skal falde ud (= kontaktorerne i frastilling). Stop af aggregatet kan være forsinket ca 2-5 min. for at bortkøle varmeenergien lagret i varmefladen. Elbatteriet er udstyret med temperaturbegrænsere. Den automatiske aktivering skal være indstillet på 70 C. Overophedningesbeskyttelsen med manuel nulstilling afbryder ved ca. 120 ºC og er placeret i lommen på siden af batteriet. Inden nulstilling skal årsagen til overophedningen afdækkes og kontrolleres. Bemærk, at risikoen for overophedning øges med reduceret luftfstrømning. Lufthastigheden bør ikke komme under 1,5 m/s.

16 Side 14 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.5 Køleflade vand (kode ECET-VK), Køleflade direkte ekspansion (kode ECET-DX) Køleflade vand (kode ECET-VK) og Køleflade direkte ekspansion (kode ECET-DX) Kølebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Under kølebatteriet findes der et kar med afløb til afledning af kondensvand. Kontrol Kontroller: 1. Batteriets lameller med hensyn til mekanisk funktion 2. At batteriet ikke lækker. 3. At kulden er jævnt fordelt over batteriet overflade (ved drift) 4. Bundkar og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 5. At vandlås unden bagventil skal være vandfyldt. Rengøring Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres ved støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved grov tilsmudsning kan der bruges varmt vand tilsat et opvaskemiddel, der ikke korroderer aluminium. Udluftning (OBS! gælder kun ECET-VK) Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes luftskruer på oversiden af batteriet eller tilslutningsledningerne. Funktion Kontroller, at vandcirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig sænkning af temperaturindtillingen (brugerindstilling).

17 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Ventilatorenhed Ventilatores opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den strømningsmodstand, der findes i luften, kanaler og aggregat. Ventilatorens omdrejningstal er tilpasset til at give korrekt luftmængde. Hvis ventilatoren giver en lavere strømning, medfører dette forstyrrelse af anlæggets funktion. Hvis tilgangsstrømningen er for lav, opstår der ubalance i systemet, og det kan medføre dårligt rumklima. Hvis afgangsstrømningen er for lav, bliver ventilationseffekten dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft trykkes ud i bygningskonstruktionen. Årsagen til, at ventilatorerne giver for lidt luft, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. Hvis en radialventilartor har forkert rotationsretning går luften den rette vej, men med stort kapacitetsfald. Kontroller derfor rotationsretningen. ADVARSEL! Inden arbejdet startes: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til stillingen 0, og lås den Ventilatorenhed 1. Motor 2. Reguleringsenhed 3. Ventilatorhjul 4. Vibrationsdæmper

18 Side 16 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator Skruer ventilatorenhed 2. Vibrationsdæmper 3. Motor 4. Reguleringsenhed 5. Ventilatorhjul 2 Ventilatorstørrelse 06 og 10 Kontrol Rengøring 1. Løsn skruerne, pos 1, og træk ventilatorenhederne ud (ventilator og motor er monteret på skinner). 2. Kontroller, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Kontroller, at hjulet sidder fast på sine aksler, og at det ikke forskydes sideværts mod indløbskonerne. 4. Ventilatorhjul og motor er monteret på stativ forsynet med gummidæmpere. Kontroller, at dæmperne sidder fast og er hele. 5. Kontroller faste bolte samt ophængningsanordninger og stativ. 6. Kontroller, at hjul er fri for partikelophobninger. 7. Genmonter ventilatorenhederne. 8. Kontroller luftmængde ved at måle Δp i tilslutningerne for strømningsmåling. Δp anvendes for at finde luftmængden i et diagram, der findes på aggregatet. Aflæs trykforskellen Δp på målerøret. Gå ind ved Δp i diagrammet, som er placerat på aggregatet, til aktuel aggregatstørrelse, og aflæs strømningen. 1. Følg punkt 1-6 under Kontrol. 2. Aftør ventilatorhjulet skovle for evt. belægninger. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. Fotogen bør ikke anvendes, da det kan forårsage rustdannelse. 3. Støvsug efterfølgende i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 4. Øvrige dele rengøres på samme måde som ventilatorhjul. Kontroller, at indløbskoner sidder forsvarligt fast. 5. Følg punkt 7-8 under Kontrol.

19 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 17 Motor Kontrol Rengøring 1. Følg punkt 1-6 under Ventilator, kontrol. 2. Kontroller, at motorfastgøringer er hele, og at fastgøringsskruer er tilspændt. 3. Lyt til lejelyde. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skrabende eller dunkende lyd kan betyde, at lejerne er beskadiget. Service er påkrævet. 4. Følg punkt 7-8 under Ventilator, kontrol. Følg punkt 1-6 under Ventilator, kontrol. Udvendigt skal motorer og reguleringsenheder holdes rene for støv, snavs og olie. Rengør med en tør klud. Ved kraftigere tilsmudsning kan der f.eks. anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel som opløsningsmiddel. Der kan være risiko for indvendig overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. Følg punkt 7-8 under Ventilator, kontrol. Indikering I motorernes koplingsbokse findes en rød og en grøn indikering: Grøn indikerer, at motorens netspænding er til. Rød indikerer, at motoren er i alarmtilstand. Ved alarmtilstand nulstilles frekvensomformeren ved at gøre motoren spændingsløs i mindst 45 sekunder. Kontroller, at spændingen og aggregatet er indstillet korrekt. Derefter skal motoren genstartes.

20 Side 18 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.7 Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Spjældets funktion er at fegulere luftmængden. Utilstrækkelig funktion medfører forstyrrelser, der kan resultere i alvorlige problemer efterfølgende. Hvis udeluftspjældet ikke åbnes helt, reduceres luftmængden. Hvis udeluftspjældet ikke lukker helt til, hvis aggregatet står stille, kan varmebatteriet fryse i stykker. Lækager i spjældet medfører øget energiforbug pga. lækage forårsaget af termiske stigningskræfter. Kontrol Rengøring 1. Kontroller indstillingsanordningens funktion. 2. Kontroller, at spjældene er tætte, når de skal være lukket. Hvis ikke, skal indstillingsanordningen justeres, så de bliver tætte (gælder ikke trimspjæld). 3. Kontroller tætningslister. Rengør spjældlameller med en tør klud. Ved kraftigere tilsmudsning kan der f.eks. anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel.

21 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Lyddæmper (kode ETET-LD) Lyddæmper (kode ETET-LD) Lyddæmperens funktion er at reducere lydniveauet i systemet. Kontrol Rengøring Kontroller, at vaffelelementerne er hele og rene på ydersiden. Foranstaltninger efter behov. Støvsug og/eller vådaftør alle overflader. Ved grundigere rengøring kan roterende børster af nylon anvendes.

22 Side 20 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger 3.9 Kølelaggregat StarCooler StarCooler Alle køle- og varmepumpeanlæg fungerer efter det samme princip. Anlægget flytter varmeindholdet i medier som luft, vand, gas osv. fra et sted, hvor varmen ikke er ønskværdig, til et sted, hvor det er muligt at tage vare på den eller at skille sig af med den. Jeres anlæg er konstrueret og installeret til at opfylde givne krav. For at disse krav skal kunne opfyldes med optimal sikkerhed og til den laveste totalomkostning, er der udvalgt og kombineret specielle komponenter. Anlægget er konstrueret efter visse grundforudsætninger, som skal forefindes, inden det kan fungere. Disse forudsætninger kan ikke ændres, uden at man har sikret sig, at anlægget kan klare denne forandring. Funktion kølekreds Kompressor 2 Kondensator 2 3 Højtrykspressostat 4 Måleudtag, højtryk 5 Tørrefilter Skueglas 7 Termostatisk ekspansions ventil 8 Blandingsventil Kapacitetsregulator 10 Fordamper 7 11 Måleudtag, lavtryk 8 12 Lavtrykspressostat 13 Afluftningsventilator Tilgangsluftventilator 14 Kølekreds Kølemidlet i kølekredsen optager ved fordampning varme i det afkølede objekt. Kølemidlet fordampes og overgår ved tryksænkning fra væske til gas.

23 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 21 Den kolde sugegas, som nu har optaget varme fra det afkølede sted/medie, suges tilbage til kompressoren, hvor den komprimeres og dermed opvarmes. På alle helhermetiske kompressorer anvendes sugegassen også til at køle kompressorens elmotor. Kølemediet indeholder nu både varmen fra det afkølede objekt, kompressorens motorvarme og kompressionsvarmen. Fra kompressoren trykkes kølemediet som hedgas til kondensatoren, hvor det afgiver varmen. Kølemediet kondenseres ved afkøling fra gas til væske. Det gentages i et helt lukket system til det kolde/varme medie er nede/oppe på den temperatur som er indstillet. Forbindelse Funktionsstyring Køleaggregatet er forbundet over tilgangsluftventilator og afgangsluftventilator. Hvis nogen ventilator standser, stoppes køleaggregatet. Funktion Funktionen KØLING Når potentialefri kontakt aktiveres fra reguleringscentralen, startes kølekompressoren. Kompressorværn Forbindelse Kompressoren er forbundet via ventilationsaggregatet. Hvis ventilationsaggretatet standser, afbryder den potentialefri kontakt for køledrift, og kompressoren stanser. Ved overstrøm eller beskyttelseskredsalarm udløses motorværnet. kompressoren standser, kontakt for summeralarm aktiveres og alarmerer reguleringscentralen. Ved alarm rettes fejlen, og motorværnet nulstilles. OBS! Hver højtrykspressostat har manuel nulstillingsknap. Beskyttelseskredsalarm udløses ved to forskellige fejl. Højt tryk i systemet, HP Lavt tryk i systemet, LP Ved aktivering af beskyttelseskredsalarm skal aut. køleservice tilkaldes. Eltilslutning Elboksen indeholder: Motorværnsbryder Kontaktor Startudstyr Elboksen er monteret i køleaggregatet og er i elektrisk henseende færdigkoblet

24 Side 22 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger fra fabrikken. Vedr. tilkoblingsskeman se kapitel 2 Drift, Tilkoblingsanvisninger og afsikringer. Resumé af visse regler i Köldmediekungörelsen (Kølemiddelbekendtgørelsen) Enhedsaggregat med mindre kølemiddelindhold end 3 kg Vedligeholdelsesinstruktioner og rutiner Vedligeholdelse og pasning af disse aggregater skal foretages med omtanke og under et vist ansvar. Det medfører, at man f.eks. ikke må påfylde nyt kølemiddel inden først at have tætnet en lækage i aggregatet. Endvidere skal man altid sørge for, at kølemiddel udtømt af aggregatet enten genanvendes eller sendes til destruktion. Hvad angår service og vedligeholdelse, er der ikke af myndighederne fastsat krav til kompetencer for den, der udfører service. Dog skal aggregatet behandles med alm. omtanke. Kræver servicen indgreb i kølemiddelkredsen, må dette kun udføres af en person med certificeret kompentence. Der skal ikke foretages nogen form for anmeldelse til myndighederne for disse aggregater. Hvad angår enhedsaggregater med et indhold på højst 3 kg, skal man beregningsmæssigt gå ud fra, at anlægget ikke indeholder noget kølemiddel. Dette indebærer, at man i et anlæg kan tilføre eller have så mange enhedsaggregater som ønsket uden at behøve at regne med øget kølemiddelmængde. Generelt Denne del af instruktionen er generel. Den er udformet, så den giver mulighed for at foretage et enkelt periodisk eftersyn af anlægget samt vise hvilke enkle kontroller man kan foretage inden tilkaldelse af kompetent servicehjælp i tilfælde af en driftsforstyrrelse. Ved mere kvalificerede indgreb i anlægget giver de vedlagte tilkoblings-/eldiagrammer og specialinstruktionerne for de komponenter, der indgår, den nødvendige information. Periodisk eftersyn 1. Udpeg en eller flere kompetente personer til at tage ansvaret for den løbende kontrol af køleanlægget. Sørg for, at den/de pågældende har kendskab til anlæggets funktion, og hvor de forskellige komponenter er placeret. 2. Anlægget er beregnet til at fungere automatisk. Sørg for, at indstillede værdier ikke ændres af nogen, der ikke har kendskab til anlæggets funktion. 3. Sørg for, at maskinrum eller andre opstillingssteder for komponenter, der indgår i anlægget, renholdes. 4. Kontroller, at der er fri strømning i aftapningsledningen. 5. Er du usikker på noget i forbindelse emd køleanlægget? Kontakt leverandøren! Det kan ofte være bedre og billigere at ring en gang for meget end en gang for lidt.

25 Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 23 4 Fejlsøgning 4.1 Fejlsøgningsskema køleaggregat Symptom Mulig årsag Foranstaltning For høj temperatur i kølet objekt/medie Kompressor kører ikke Kompressoren har brud på lavtrykspresostaten Kompressoren har brud på højtrykspresostaten Kraftig frys-ning på fordamperen Spændingen er afbrudt. Ingen eller dårlig strømning over fordamperen Termostaten/reguleringsudstyret er forkert installeret/defekt. Kompressor kører ikke. Spændingen er afbrudt. Kompressoren har brud på sikkerhedskredsen. Fejlbehæftet kompressor. Kølemiddelbrud. 4.2 Lækagesøgning køleaggregat Ingen eller dårlig strømning over fordamperen Ekspansionsventil defekt. Fejlbehæftet lavtrykspressostat. Ingen eller dårlig strømning over kondensatoren. Højtrykspressostaten defekt. Ekspansionsventilen er forkert installeret/defekt. Kølemiddelbrud. Kontroller manøvrerings-/arbejdsafbrydere og sikringer. Kontroller, at intet hindre strømningen. Juster indstilling eller udskift udstyr. Se Kompressor Kontroller manøvrerings-/arbejdsafbrydere og sikringer. Kontroller og nulstil om nødvendigt. Find fejlen. Udskift kompressoren. Anlægget er læk. Foretag tætning af lækagen, og påfyld kølemiddel. Kontroller strømningen. Kontroller, udskift. Kontroller, udskift. Kontroller tstrømning over kondensator. Kontroller, udskift. Kontroller, udskift. Kontroller i skueglasset. Anlægget er læk, foretag tætning af lækagen, og påfyld kølemiddel. Køleanlægget kan blive læk. Dette viser sig i første omgang som en forringet køleeffekt eller ved en momentan lækage ved, at anlægget slet ikke fungerer. Ved mistanke om kølemiddellækage skal der foretages kontrol i anlægget skueglas, der er placeret i væskeledningen ved køleaggregatet. Hvis det bobler til stadighed i skueglasset samtidig med, at anlægget afgiver en mærkbar dårligere effekt, er det sandsynligt, at anlægget er læk. Nogle få bobler ved opstart af maskinen, drift med nedsat effekt eller arbejde under normal drift behøver ikke at indebære en kølemiddellækage. HVIS DET BOBLER I SKUEGLASSET, OG ANLÆGGET AFGIVER EN MÆRKBART DÅRLIGERE EFFEKT, SKAL DER TILKALDES KVALIFICERET SERVICEASSISTANCE. Husk, at kølemidlet ikke må slippes ud i atmosfæren, og at udstrømmende kølemiddel kan give brandskader ved berøring. Ved indgreb i kølemiddelkredsen skal der anvendes personlig beskyttelsesudstyr. INGREB I KØLEMIDDELSYSTEMET MÅ KUN FORETAGES AF AKKREDITERET KONTROLORGAN - EN VIRKSOMHED MED DEN FØRNØDNE AUTORISATION.

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Str. 100 150 190 240 1.1 Sikkerhed 2 300

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Størrelse 04 06 10 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 950 Udførelse 080-HE, 090-HE Motortype HE = 4- eller 6-polet motor iht. IE2, 8-polet motor med forhøjet virkningsgrad. Eldata Den direkte

Læs mere

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1)

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Tilslutningsramme, maksimal (kode EMMT-02-a-2) Svingningsdæmpertilslutning, stor (kode EMMT-03-a-1) Svingningsdæmpertilslutning,

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Compact Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING Luftmængde 360-33800 m³/h Integreret automatik Integreret Energibesparelse Enkel installation nye størrelser IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Ordre-id :... Emne :... Brugsanvisning i original Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Beregnet anvendelse....

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Indholdsfortegnelse Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Service Service på ventilationsaggregater I Deres ventilationsanlæg er monteret et nyt Danvent ventilationsaggregat, som vil være medvirkende

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT Udgave 2008.04 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning domekt rego / recu P DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerheds foranstaltninger...3 Transport...4 Anvendelse...5 Installation...7 Vedligeholdelse...8 Teknisk information...9

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt.

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt. 5. 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "Eact Basisvejledning for VE320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111) kan gå ind i Menu 2 "Driftsvisninger" og aflæse driftstatus

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere