DIGITAL FØDEVAREKONTROL. Når det digitale system erstatter papirsystemet på Plejecentret Bøgely, Løgstør. Sara Hedegaard & Steen Sloth Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL FØDEVAREKONTROL. Når det digitale system erstatter papirsystemet på Plejecentret Bøgely, Løgstør. Sara Hedegaard & Steen Sloth Olsen"

Transkript

1 DIGITAL FØDEVAREKONTROL Når det digitale system erstatter papirsystemet på Plejecentret Bøgely, Løgstør Sara Hedegaard & Steen Sloth Olsen Januar juni 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Undersøgelsesspørgsmål... 1 Baggrund, oplevede udfordringer og ønsker... 2 Ønskelige forbedringer til ny teknologi... 3 Arbejdsgange, tidsforbrug og kvalitet før brug af teknologi... 3 Normal arbejdsgang... 3 Arbejdsgange, når der er problemer... 4 Tidsforbrug... 4 Kvalitet... 5 Projektets involverede parter... 5 Beskrivelse af teknologien... 6 Anticimexs egenkontrolsprogram Webax... 6 ThermIT online temperaturovervågning... 6 Efter implementeringen af ThermIT & Webax... 7 Arbejdsgange, temperaturkontrol og elektronisk egenkontrol... 7 Kvalitet Strømforbrug og besparelser Målbare resultater De gode historier Forslag til forbedring af teknologierne Erfaringer med implementering af teknologi i organisationen Teknologi, ledelse, personale og virksomhed Konklusion Metoder til dataindsamling Kontaktoplysninger Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

3 INDLEDNING Dette resumé er skrevet på baggrund af data indsamlet i forbindelse med afprøvning af temperaturovervågning på Plejecenter Bøgely i perioden januar - juni Rammer og baggrund for resuméet er beskrevet i bilag 1. Hovedpunkterne i resuméet er temperaturovervågning og egenkontrollens betydning for fødevaresikkerheden, personalets arbejdsgange og plejecentret Bøgely. Baggrundsdata er transskriberede interviews, billeder, tidstagning og el-målingsapparat. En af de gode historier fra et interview: Jeg håber, dette bliver en permanent løsning. Det er lettere at følge temperaturerne og reagere i tide, således at det ikke bliver for dyrt i strøm eller madspild, når f.eks. et køleskab står åbent. (Serviceansvarlig) Superbruger) UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL Kan anvendelse af ThermIT temperaturovervågning samt Anticimex s egenkontrolprogram Webax være med til: At reducere fejl og dermed øge fødevaresikkerheden/kvaliteten. (Ligger temperaturføler korrekt, huskes at få registreret temperaturen hver dag, vigtigt at måle på bestemte tidspunkter, hvor køleskabet ikke umiddelbart forinden har været åbnet, holdes den indvendige temperatur konstant medfører det, at fødevarerne holdes frisk i længere tid) At optimere arbejdsgange i form af tidsbesparelse (i dag foregår målingerne manuelt), samt ikke at skulle huske på denne opgave Medføre en besparelse på el-energi At nedsætte stressniveau ved at frakoble medarbejderen fra nogle mentale opgaver til frigjort tid og opmærksomhed til andre opgaver Andre værdier af teknologien, som ikke kunne forudses For at kunne besvare ovennævnte spørgsmål har Lab. X i samarbejde med Bøgely foretaget før-målinger samt før-interview, således det var muligt at sammenligne arbejdsgange før brugen af teknologierne og efter implementeringen af teknologierne. 1

4 BAGGRUND, OPLEVEDE UDFORDRINGER OG ØNSKER Plejecenter Bøgely har interesse i at indgå i projektet som Living Lab med ønske om at teste et produkt, der kan afhjælpe deres udfordringer omkring temperaturaflæsninger samt registreringer af egenkontrol. De oplever i øjeblikket, at der går unødig tid med registrering og dokumentation, og derudover er der forbundet flere risici med de nuværende aflæsningsmetoder. Der bliver nævnt følgende udfordringer og risici: Temperaturen aflæses på et fritliggende termometer. Ligger dette termometer forkert i køleskabet, måler det en forkert temperatur i forhold til køleskabets reelle temperatur. Det bevirker, at personalet stiller unødvendigt på termostaten, tilkalder tekniker eller registrerer en forkert måling. Det sker, at personalet glemmer at måle temperaturerne samt anden egenkontroldata. Det sker, at køleskabsdøren ikke lukkes ordentligt efter brug, og så stiger temperaturen hurtigt, hvilket påvirker fødevarernes holdbarhed. Når køleskabene er i brug i løbet af dagtimerne, stiger temperaturen hurtigt til over det maksimale. Dvs. personalet er nødt til at lave aflæsningerne som det første, når de møder ind. Hvis temperaturen ikke aflæses, når skabet er åbent i anden anledning, skal skabet åbnes for bare at aflæse temperaturen. Når skabet åbnes sker der en temperaturstigning med følgende øget energiforbrug, som kunne undgås. De nuværende køle-/fryseskabe har et stort strømforbrug, også som resultat af, at personalet stiller på termostaten. 2

5 ØNSKELIGE FORBEDRINGER TIL NY TEKNOLOGI Personalet på Bøgely har, som resultat af deres oplevede udfordringer, nogle ønsker til teknologien. For at afhjælpe de tidskrævende aflæsninger og risikoen for at glemme proceduren er det ønskeligt, at køleskabet selv kan udføre afmålinger og registrering af disse som dokumentation. For at afhjælpe den nuværende udfordring med, at temperaturen i køleskabene stiger i løbet af dagen, er det ønskeligt, at køleskabet også kan opretholde den passende temperatur i løbet af dagtimerne eller, at køleskabet kan indstilles til at afmåle temperaturerne på bestemte tidspunkter i døgnet. I forlængelse heraf er der også en interesse i at vide, hvor ofte køleskabet kan afmåle temperaturerne i døgnet. Kan disse målinger printes i en kurve? I så fald vil dette være et praktisk anvendeligt redskab for teknikeren til at vurdere, hvad fejlmeldingerne kan skyldes. Endelig er det ønskeligt, at medarbejderne i højere grad kan koncentrere sig om deres kerneopgaver fremfor temperaturmåling og overvågning samt manuel vedligeholdelse af diverse skemaer. At foretage manuel temperaturmåling og registrering er en opgave, hvis mentale belastning kan reduceres ved en automatisk registrering af egenkontrolopgaven. ARBEJDSGANGE, TIDSFORBRUG OG KVALITET FØR BRUG AF TEKNOLOGI NORMAL ARBEJDSGANG Arbejdsgange i forhold til temperaturregistreringerne har forgået således: Alle medarbejdere tilhørende en af de 6 boenheder har haft ansvar for at registrere temperatur i deres egen boenhed. En person har det overordnede ansvar for at samle op på, om der er registreret temperatur i alle boenheder. Proceduren er, at en medarbejder om morgenen skal registrere temperaturen på køle-fryseenheden og notere det på et ark papir, som hænger på eller ved siden af køle- fryseskabet. Se bilag 3 for at se et udfyldt temperatur registreringsark. 3

6 Derudover registrerer hver boenhed opvarmning af mad. Denne registrering noteres på et ark (se bilag 4, registrering af opvarmning), som ligger i en mappe ved køkkenbordet. Alle enheder ringer til den ansvarlige, som er den samme som med temperaturovervågning for at oplyse deres registreringer, der af den ansvarlige bliver skrevet ind på en computer. ARBEJDSGANGE, NÅR DER ER PROBLEMER Når temperaturen i et køleskab er for højt eller lavt, justerer medarbejderne fra de respektive boenheder selv på køle-fryseskabet og holder øje med, om temperaturen bliver som den skal. De kigger til den ca. hver ½ time, og hvis den ikke er på plads efter ca. 4 timer, tilkaldes pedellen. Pedellen ser, hvor termostaten ligger (den skal helst ligge i midten men personalet flytter dem til, hvor der er plads, når de fylder køleskabene op, hvilket kan give store sving i temperatur). Herudover lægger pedellen sin egen temperaturmåler inde i køle- eller fryseskabet og holder øje med temperaturen hver time og justere på termostaten til den passer, og hvis intet hjælper, ringer han efter en kølemontør. Proceduren for egenkontrol af øvrige data såsom varemodtagelse, opbevaring, nedkøling, opvasketemperatur, køle, frost, tørvarer samt færdigmad udefra udføres af to faste medarbejdere med en kostfaglig baggrund. De sørger for at måle alle temperaturer på varer før de fordeles ud på afdelingerne. Der registreres dagligt temperatur og to gange om ugen registreres målinger fra varemodtagelse. Det hele registreres på tre forskellige skemaer, som arkiveres i mapper. Et eksempel på sådan et skema kan ses i bilag 5. TIDSFORBRUG Selve registreringen af temperaturer tager ca. 3 minutter dagligt (dette er målt med et stopur), hvis det hele er, som det skal være. Ved problemer, hvilket der er ca. 1 gang om ugen, bruger personalet ca. 8 minutter pr. time i 4 timer. Herefter involveres pedellen, der følger køleskabet en hel dag (8 timer), bruger ca. 10 min pr. time på at følge køle- eller fryseskabet. Hver af de 6 afdelinger oplever, at der er problemer med temperaturen ca. en gang om måneden. 4

7 Visse egenkontrolregistreringer udføres dagligt (5 min.) og andre 2 gange om ugen ca. 15 min pr. gang. Der er nogle månedlige registreringer, der tager 4 min. KVALITET Kvalitetssikring er sket ved dokumentation på ark, som hænger på de respektive køle/fryseskabe, ark i mapper i køkkenet (for temperatur opvarmning), ark der er opbevaret på kontorer. Metoden har fungeret fint, men det sker jævnligt, at temperaturmåling eller anden registrering glemmes særligt ved sygdom eller ferie. PROJEKTETS INVOLVEREDE PARTER Projektet er støttet af Vækstforum og er et OPI brugerdreven projekt. OPI er Offentlig Privat Innovation, og Brugerdreven er i denne forbindelse involvering af personale på Plejecenter Bøgely. Plejecentret Bøgely, Løgstør er et plejecenter med 52 boliger på 6 boenheder. Plejecenteret har eget køkken, som står for modtagelse af varer og tilberedning af mad til de 6 boenheder. ThermIT, Hjørring udvikler og producerer udstyr til overvågning af temperaturer i alle processer indenfor fødevarebehandling og afsætter produkterne i Skandinavien. Systemerne overvåger temperaturen via trådløse forbindelser og kan aflæses både centralt hos brugeren, eller på app s på mobiltelefoner, og systemet afgiver alarmer i tilfælde af uacceptable temperaturer. Anticimex er en international koncern, der bl.a. beskæftiger sig med rådgivning og teknisk bistand i fødevaresikkerhed, herunder skadedyrssikring, egenkontrol og god fødevarehygiejne. Aalborg Universitet udbyder uddannelser og forskning af høj kvalitet inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked. University College Nordjylland udbyder professionsuddannelser inden for sundhed, pædagogik, business og teknologi, og 800 undervisere uddanner 8000 fuldtidsstuderende. 5

8 SOSU Nord er én af landets største social- og sundhedsskoler. Dens primære opgave er at uddanne kompetent og velkvalificeret personale til hele socialog sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. BESKRIVELSE AF TEKNOLOGIEN ANTICIMEXS EGENKONTROLSPROGRAM WEBAX Køkkenet på Plejecenter Bøgely er som andre køkkener underlagt fødevarekontrol til sikring af bakteriefrie fødevarer, og den elektroniske egenkontrol erstatter arbejdet med regelmæssig manuel registrering, dokumentation og rapportering til fødevarekontrollens kontrolbesøg. THERMIT ONLINE TEMPERATUROVERVÅGNING Systemet består af trådløse temperatursensorer, som placeres udvalgte steder i fryser og køleskab. Sensorerne måler konstant temperaturen, og kommunikerer via en trådløs forbindelse til modtager, som videresender data via internettet til server. Derved er der opnået en arbejdsfri overvågning af temperaturer i fryser og køleskabe. Samtidig er der ingen papirer, idet alt registreres digitalt. Manuel temperaturkontrol nødvendiggør åbning af køle/fryseskabe, som medfører temperaturstigning og energiforbrug, hvilket undgås med trådløse temperatursensorer. I tilfælde af uacceptable temperaturer sendes der en fejlmeddelelse til computeren og på SMS på mobiltelefon. Hvis temperaturen er for lav, øges energiforbruget unødigt, og er den for høj, sættes fødevaresikkerheden over styr. På billederne til højre ses de elektroniske temperatursensorer fra ThermIT. 6

9 EFTER IMPLEMENTERINGEN AF THERMIT & WEBAX ARBEJDSGANGE, TEMPERATURKONTROL OG ELEKTRONISK EGENKONTROL Egenkontrol er blevet elektronisk. Personalet oplever systemet som værende brugervenligt, nemt og overskueligt. Derudover giver de udtryk for, at begge teknologier forbedrer deres arbejdsgange. For temperaturregistreringer gælder, at de er gået fra at registrere hver dag til slet ikke at skulle registrere, men blot reagere på de sms er, de modtager, hvis der er noget galt med et af køleskabene. Hvilket i testperioden har været 16 gange, hvor de 11 har skyldtes, at køleskabet har stået åbent og resterende har skyldtes et køleskab har stået på en for lav temperatur. I det første skema ses et eksempel på en fryser, der er blevet for varmt pga. døren har stået åbent. I skema nr. 2 ses et køleskab, der står på for lave grader. Eksempel 1: Dato: fejl ved 1. etage afd. C fryser: 7

10 Tabellen ovenfor viser et køleskab, som har mistet strømmen, hvorefter der kommer en alarm på mail og/eller SMS. Alarmen opdages af personalet i grupperummet, da de på Dashboard-skærmen ser den røde advarsel på sensoren. Strømmen gentilsluttes, og køleskabet retablerer igen temperaturen. Genvinsten er, at ingen varer skal sendes til destruktion, da varerne ikke når at tø op og dermed undgår plejecentret madspild. Eksempel 2: dato: fejl ved 1. etage afd. C højre køleskab: Ovenfor ses et eksempel på, at strømstikket til et køleskab er faldet ud ved midnatstid, hvilket systemet har reageret på og afsendt en mail til den ansvarlige og personalet har på skærm-dashboardet i grupperummet også kunne observere fejlen. Strømstikket blev tilsluttet, og køleskabet blev reetableret i tide. Genvinsten er, at plejecentret undgår madspil, men derudover undgår personalet også unødvendig bekymring. Uden den elektroniske temperaturkontrol ville fejlen formentlig ikke være blevet opdaget før næste dag, hvilket ville have resulteret i, at en masse fødevarer måtte destrueres. 8

11 Nedenfor ses en dagsrapport, som kan komme på mail hver morgen, så den ansvarlige kan gennemgå, om der er nogle unormale udsving. Dagsrapporten indeholder samtlige sensorer i afdelingen: 9

12 En perioderapport kan også modtages på mail hver uge: 10

13 Grafisk visning af temperatursvingninger Nedenstående grafer viser et eksempel på en periode over 14 dage og hvordan man kan vælge de forskellige enheder og sammenligne: For egenkontrollens vedkommende er det gået fra at skulle registrere hver dag til nu 1 gang om ugen. Det er blevet til færre registreringer, og før blev der nok brugt 5 min. om dagen, hvor nu er en gang om ugen a 5 minutter samt månedlige registreringer a 5 minutter. Der er nu infoskærm, hvor der løbende kommer oversigt over samtlige temperaturer, hvilket gør det nemt og hurtig at få et overblik over alle køle og fryseskabe og handle på det. Personalet kan følge temperaturene på deres infoskærm, og det tager ca. 2 sek. at kaste et blik på det og se om alt er som det skal være. Et eksempel på layoutet ses på næste side: 11

14 KVALITET Registreringer glemmes ikke længere, da der kommer påmindelser. Disse opleves som positive, da personalet nu ikke selv skal huske på det. Derudover bliver der målt temperature hele døgnet rundt. Al dokumentation ligger tilgængelig elektronisk nu. STRØMFORBRUG OG BESPARELSER Ved hjælp af den digitale fødevarekontrol er der formodentligt et reduceret madspild og en strømbesparelse ved, at køleskabene ikke behøver åbnes for udelukkende at aflæse temperaturer. På den måde er temperaturen i køle/fryseskabene mere konstant. Derudover sker der en ressourcebesparelse ved, at færre medarbejdere behøver at forholde sig til registreringer af både temperatur og anden registrering til egenkontrol. 12

15 MÅLBARE RESULTATER Tidsforbrug Før teknologierne 1. 5 min. dagligt på egenkontrol min. 2 gange ugentligt på varemodtagelse temperaturregistreringer 3. 3 min. på temperaturregistreringer dagligt 4. 1 gang om ugen opleves problemer, hvor pedel inddrages i 10 min pr. time gennem en hel dag (8 timer). I alt 80 min. Personalet bruger samlet 30 min. før pedellen tilkaldes Ugentligt tidsforbrug 30 min. 30 min. 21 min. 110 min. I alt 191 min. pr. uge Efter implementering af teknologier 1. 5 min. ugentligt på egenkontrol min. 2 gange ugentligt på varemodtagelse og temperaturregistreringer 3. Ingen tidsforbrug på temperaturregistreringer. Kun reaktion ved alarmer/problemer, som er hurtigere at fejlfinde, idet pedellen kan overvåge og ringe fra sit kontor og bede personalet kigge om den alarmforårsagede køleskabsdør er lukket eller se om alarmen skyldes for lav temperatur. Ugentligt tidsforbrug min min. I alt 35 min. pr. uge. Arbejdsgange Kvalitet Elforbrug Økonomi Fødevare-spild - Daglige registreringer for alle afdelinger og køkkenpersonalet - Registreringer skete i papirform - Registreringer blev ikke altid husket - Der blev kun målt temperatur en gang om dagen - Målinger af el-forbrug med separat måler på skab er foretaget over en 14 dages periode - Måling er baseret på for lav manuel temperatur i forhold til automatisk overvåget korrekt temperatur. Fryseskab: El-forbrug v. -24gr.: 65,1 kwh El-forbrug v. -21gr.: 62,1 kwh Årlig besparelse: 3kwH/14*365 = 78,2 kwh pr. skab. Der er 11 skabe i alt. Køleskab: El-forbrug v. 0-1gr.: 12,1 kwh El-forbrug v. 5gr.: 11,1 kwh Årlig besparelse: 1kwH/14*365 = 26kwH pr. skab. Der er 14 skabe i alt. Årlig besparelse i alt: 1.224,2 kwh - Færre registreringer - Lettere arbejdsgange - En opgave personalet ikke længere skal bruge tid på at huske - Elektronisk registrering, lettere at læse og adgang fra en hver pc. - Påmindelser, der gør alle registreringer foretages - Temperaturen måles hele døgnet - Nu vides præcist, hvor længe temperaturen har været for høj - Lettere at få en overblik om et fryse- køleskab har for lav eller høj temperatur og dermed skrue ned eller lukke for det - Kun i et tilfælde ud af 16 alarmer er der kasseret fødevarer, og denne fejl forventes ikke at gentages efter aftale om, at alle regelmæssigt checker info skærm - Papirbesparelse 13

16 DE GODE HISTORIER Citater fra interviews: Det er så let at bruge egenkontrolsprogrammet jeg har en kollega, der absolut har svært med alt det teknologiske, jeg satte hende ind i det og hun synes det er SÅ let - og så er det altså let, når hun siger det! (Ansat på Bøgely superbruger på en af bo-enhederne) Mine arbejdsgange er blevet nemmere, før skulle der registreres dagligt og nu er det kun en gang om ugen. Før brugte jeg mindst 3 min. om dagen på temperatur registreringer, nu er det kun, hvis jeg får en alarm. (Superbruger) Jeg håber dette bliver en permanent løsning. Det er lettere at følge temperaturerne og reagere i tide, således at det ikke bliver for dyrt i strøm eller madspild, når f.eks. et køleskab står åbent. (Serviceansvarlig Superbruger) Før kunne der let være dage, hvor køleskabstemperaturen ikke blev målt, det var så let at glemme. Det er dejligt, at vi nu kun skal forholde os til det, når der er noget galt så får vi en sms og kan hurtigt se hvilken køleskab det er galt med. (Superbruger) Jeg tror allerede vi har undgået en del madspild og i hvert fald ved vi nu lige præcis hvor lang tid køleskabet har stået åbent. (Superbruger) Vi finder hurtigere fejlene nu. (Superbruger) Det, altså det er jo en lettelse i hverdagen, at det ikke ligger, fordi så fylder det jo faktisk meget oppe i hovedet, at det første man skal huske om morgenen når man kommer, inden man åbner køleskabe og frysere for at få den korrekte temperatur. (Bruger) Ved at man ikke skal huske det. Nu som jeg er tovholder for egenkontrollen. Det sparer mig for nogle timers arbejde ved at det ikke skal føres på papir længere og måles hver morgen og tjekke, om temperaturerne eller termometrene de virker. Der er faktisk mange 14

17 ressourcer jeg kan bruge i plejen frem for at skulle bruge det på egenkontrollen. (Superbruger) Vi skal ikke bekymre os om, om nu køleskabet er koldt nok (Superbruger) Ja, altså. Jeg er nok den, der har fået lidt mere arbejde ud af det, hvor de andre har sluppet. Men efterfølgende udtales: Jeg sparer jo nok noget, for det, der var problemet før, det var, at når de fandt ud af, at aflæsning af køleskabe de stod på plus 8, så ringede de bare ned og sagde, at der var noget i vejen med køleskabet. Så kunne jeg bruge tid på at se, om døren var lukket, eller hvad der var sket. Nu kan jeg gå herned (på mit kontor) og se, hvad tidspunkt det var sket på. Førhen, så ringede pigerne bare og siger, nu er der noget i vejen med køleskabet, vi skal have nyt køleskab. Og der var der jo noget besvær med at finde ud af, om det var køleskabet, der var noget i vejen med, eller om det var fordi døren var stået åben eller de havde glemt noget eller hvad det var.. (Serviceleder) Ja, det må man jo kunne. Altså, jeg kan ikke sådan i hverdagen, men et eller andet sted må man kunne gøre det. Og der er blevet frigivet lidt mere tid til det. (Bruger) Førhen, der stod man jo også, hvis der var noget, hvor lang tid har det stået på plusgrader? Skal vi smide maden ud eller skal vi ikke? Nu kan jeg se på temperaturen, hvor langt det har været nede eller hvor langt det har været oppe. Ja, har det kun lige været oppe på 7-8 grader måske i en halv time, så fejler madvarerne jo nok ikke noget. (Serviceleder). Jeg synes det er et rigtig godt system og når først man lærer rigtigt at bruge det, så synes jeg det er betydeligt nemmere at se, hvad der er med køleskabene, hvad for nogle er mere stabile køleskabe eller frysere end andre. Det kan godt være, at de billige, at der er nogle, der svinger meget i temperaturer og sådan noget, hvor de lidt bedre, der hvor vi har blæsere i og sådan noget. De er lynhurtige nede på graderne igen. Du kan læse meget mere ud af det her end du kunne før. Der var det jo mere gætteri. (Serviceleder) 15

18 FORSLAG TIL FORBEDRING AF TEKNOLOGIERNE Der er et ønske om, at temperatursensorerne fylder mindre og sidder mere stationært fast, således personalet ikke kan rykke på dem. Temperatursensorerne opleves meget følsomme måske de kan placeres, så der ikke kan komme til at stå noget direkte op af dem og påvirke dem. Vigtigt, at alarmer er indstillet korrekt. ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF TEKNOLOGI I ORGANISATIONEN TEKNOLOGI, LEDELSE, PERSONALE OG VIRKSOMHED Implementeringen af både ThermIT og Anticimex Webax har forløbet overraskende let. Der har været motivation hos alle parter fra start til slut. Plejehjemslederen har haft en koordinerende rolle i projektet og har sørget for at finde medarbejdere til projektet, koordineret kalendere, vagter og interview samt de administrative opgaver. Lederen udtaler selv, at han ikke har mærket til projektet på nogen negativ måde og faktisk føler han selv, at det har været meget lidt tidskrævende at implementere begge teknologier. Medarbejderne vidste ikke helt, hvad det var, de gik ind til ved første møde, men har oplevet processen smertefrit. De har fået undervisning i begge teknologier en enkelt gang, og det var tilstrækkeligt. Faktisk er det så let at bruge, at de selv har taget initiativ til at oplære deres kolleger, som ikke deltager i projektet i at kunne anvende teknologierne. Teknologien lader til at have potentiale inden for plejehjemsområdet. Medarbejderne foreslår dog nogle ændringer, der vil gøre teknologien endnu bedre. KONKLUSION Egenkontrolsprogrammet Webax er oplevet brugervenligt og udelukkende positivt. Der er ingen forbedringsforslag til den, for den fungerer bare ifølge personalet. Der nogle få kommentarer til de fysiske størrelser på temperaturovervågningen ThermIT, men også her er personalet meget tilfredse. De ønsker sig, at begge teknologier bliver en del af deres fremtidige hverdag. 16

19 Personalet oplever, at deres arbejdsgange er lettet og forbedret, og at det er en mental lettelse ikke at skulle huske på temperaturmålinger. Personalet oplever en tidsbesparelse, men ikke at den fører til en bestemt anvendelse til andre opgaver. Det tyder på, at fødevaresikkerheden er øget, da registreringer ikke længere glemmes og temperaturstigninger hurtigere registreres af ThermIT- Webax systemet, hvilket betyder, at der kan handles hurtigere, og at fødevaren dermed kan reddes. Før blev der kun målt temperatur om morgenen, hvor temperaturændringer kan ske et øjeblik efter temperaturmålingen er fortaget, hvilket betyder, der først igen ville blive målt temperatur dagen efter. Med det nye system måles og alarmeres temperaturen kontinuerligt gennem hele døgnet. Strømforbruget er reduceret med automatisk temperaturregistrering. Foreskrevne handlinger, som skal foretages ved fejlagtige temperaturer, er ikke anderledes ved det automatiske system i forhold til det tidligere manuelle. METODER TIL DATAINDSAMLING Lab. X har tilknyttet en metodeudviklingsgruppe. Denne gruppe har været medvirkende til udarbejdelse af de forskellige dataindsamlingsmetoder, som er anvendt i denne afprøvning af egenkontrolsprogrammet. Metodegruppen består af: Ann Bygholm, AAU Søren Bolvig Poulsen, AAU Anne Marie Kanstrup, AAU De anvendte metoder kan ses af bilag 2. 17

20 KONTAKTOPLYSNINGER Mobile: Telephone: Address: Lykkegårdsvej 15, DK-4000 Roskilde Plejecenter Bøgely Blindebomsgade Løgstør Tlf.: SOSU Nord Future Lab. Storemosevej Vodskov Telefon: University College Nordjylland Porthusgade Aalborg Tlf.:

21 BILAG 1 Rammer og baggrund for resuméet Teknologien: (en præsentation af teknologien, og hvad der er omdrejningspunktet for netop denne afprøvningen/udviklingen hvad er udfordringen?) Living lab.: (en præsentation af living lab et, og hvorfor netop de er interesseret i denne teknologi. Lab. X er et vækstforumprojekt i samarbejde mellem SOSU Nord, AAU og UCN. Testning af: temperaturovervågning og elektronisk egenkontrolsprogram på Bøgely er et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune, Firma ThermIT, Anticimex, og Lab. X. Temperaturovervågning og det elektronisk egenkontrolsprogram er afprøvet fra februar 2014 til juni måned Rammerne er aftalt med projektets repræsentanter fra Vesthimmerlands kommune. Den samlede data er indsamlet før- under og efter afprøvning og består af: Måling af strømforbrug Interviews med superbrugere Tidstagning af registreringer Resuméet er skrevet på baggrund af analyse af data fra henholdsvis: før interviews, efterinterviews, manuel registreringer. Resuméet er skrevet i maj 2014 af Living Lab Bestyrer: Sara Hedegaard, SOSU Nord og Anna Marie Lassen, UCN og afsluttet af Steen Sloth Olsen, adjunkt, UCN. Sara S. Hedegaard Udviklingskonsulent, SOSU Nord Future Lab Viren Vodskov Anna Marie Lassen Lektor, ergoterapeutuddannelsen, Master i sundhedspædagogik Projektleder, Lab.X Selma Lagerløfsvej Aalborg Øst 19

22 BILAG 2 Metodeoversigt TEMA METODE ANSVARLIG El-besparelse Måles via el-måler på to Serviceleder køleskabe. Måles før system sættes på og efter system er sat på. Fødevaresikkerhed Før interview med køkkenmedarbejder og Sosu om Sara Hedegaard Interview med: nuværende arbejdsgang 1) Serviceleder for køleaflæsning og 2) Køkkenpersonale fødevaresikkerhed. 3) Sosu Før interview med pedel Kopi af køleskabsregistreringsskema Kopi af en uges egenkontrol Tag fotos Digitalisering Efter interviews med køkkenmedarbejder og Sosu om brugen af det nye system. Efter interview med pedel om oplevede ændringer i hans arbejdsgang Sara Hedegaard og Steen Sloth Olsen Interview med: 1) Serviceleder 2) Køkkenpersonale 3) Sosu Kopi/screendumps af ITsystem: hvad skal registreres og aflæses? Tag fotos 20

23 BILAG 3 Interviewspørgsmål for interviews Fem spørgsmål med køkkenperson og Sosu, som forklarer deres arbejdsgang for temperaturmåling og fødevaresikkerhed generelt. (OBS: efter-interviews vil foregå inden for samme temaer): 1. Normal: Hvad er en normal arbejdsgang (uden problemer). Hvad gør du? 2. Problemer: Hvilke slag problemer kan opstå? Hvad gør du, når de opstår? (Involverer det fx andre mennesker? Hvor lang tid tager det at løse problemer osv.). 3. Tid: Hvor meget fylder fødevarekontrol i det daglige arbejde? (2 minutter til kontrol af temperatur, men hvor ofte opstår der problemer)? Er det svært at huske? 4. Data: Gennemgang af egenkontrolprogrammet: Hvad skal du registrere i løbet af en uge? Gennemgå mappen/dokumenterne og få forklaret, hvad der registreres. Hvornår registreres de? Hvad gør du/har du mappen med rundt? 5. Vurdering: Fungerer det godt? Interviews efter indførelse af teknologien foregik indenfor samme temaer. Omkring evt. mindskelse af stressniveau og/eller mental lettelse efter indførelse af teknologien, blev følgende spørgsmål stillet: 1. Er der forståelse for og tillid til systemet? 2. Hvordan har måleteknologien ændret dine arbejdsrutiner? 3. Har du mange ting, som du skal huske på i en hverdag? Oplever du, at der er færre ting, som du skal huske end tidligere? 4. Kan du mærke en tidsmæssig besparelse? 5. Hvordan oplever du, at du ikke længere er afhængig af at undersøge temperaturer? 6. Kan du på en skala fra 1-5 fortælle, hvor meget du mener, at teknologien har lettet dit arbejde? 21

24 BILAG 4 Temperaturaflæsningsskema 22

25 BILAG 5 Skema for opvarmning af mad 23

26 BILAG 6 Andre registreringsskemaer 24

27 25

28 26

LIVING LAB PÅ PLEJECENTER BØGELY TEMPERATUROVERVÅGNIG OG EGENKONTROL AF FØDEVARER

LIVING LAB PÅ PLEJECENTER BØGELY TEMPERATUROVERVÅGNIG OG EGENKONTROL AF FØDEVARER LIVING LAB PÅ PLEJECENTER BØGELY TEMPERATUROVERVÅGNIG OG EGENKONTROL AF FØDEVARER DIGITAL FØDEVAREKONTROL LIVING LAB PÅ PLEJEHJEMMET BØGELY Det digitale system erstatter det nuværende papirsystem. Online

Læs mere

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj

INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj INTELLIGENTE SENGE Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj Mette Geil Kollerup Anna Marie Lassen Juni oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sengens betydning for borgernes livskvalitet...

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Charlotte Niss & Henriette Søgaard Lauridsen 4MSc Industriel Design, Arkitektur & Design Aalborg Universitet Efterår

Læs mere

Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed. Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d.

Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed. Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d. Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d. UCN Program 1. Præsentation af: Projektet Lab. X 2. Living

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

en glad smiley Den sikre vej til

en glad smiley Den sikre vej til FAGLIGHED OG KVALITET ER ALTAFGØRENDE Vi har udviklet et system, hvor vores kompetencer indenfor fødevarelovgivning og softwareudvikling indtil videre har hjulpet mere end 1200 virksomheder. Med e-branchekoden

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere Brunata DriveBy Pr netveint rsio A4 n Brunata DriveBy Til dem, der ikke vil bruge tiden på måleraflæsning Langt de fleste varmemålere aflæses i dag manuelt ved et besøg af en aflæser. Den metode kræver

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

ViboTerm Handlingsplan for håndtering af alarmer

ViboTerm Handlingsplan for håndtering af alarmer Alarm quick-guide Der kommer en alarm fra Thermit på mail Alarm type 1: Alarm for manglende data Alarm type 2: Temperaturalarm Manglende data fra hovedmodul Manglende data fra sensor Hvilken sensor melder

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk ThermIT ha ndbog Indhold Indledning... 2 Tekniske data... 3 Ordforklaring:... 4 Hovedmoduler... 4 Sensor information... 5 SMS Kommandoer... 6 Leverandøropgaver inden levering... 7 Tekniker Installationsvejledning...

Læs mere

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer Egenkontrolprogram Hvad er egenkontrolprogram? Egenkontrol er et overvågningsprogram af forskellige procedurer, som du selv udfører i din levnedsmiddelvirksomhed. Overvågningen sker ved at du efter at

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Vi præsenterer dig for de vigtige funktioner, som sikrer et frisk og naturligt mikroklima inde i køleskabet.

Vi præsenterer dig for de vigtige funktioner, som sikrer et frisk og naturligt mikroklima inde i køleskabet. KØLE-/FRYSESKABE Vi præsenterer dig for de vigtige funktioner, som sikrer et frisk og naturligt mikroklima inde i køleskabet. Enkle og praktiske løsninger for opbevaring af madvarer, som bevarer et ideelt

Læs mere

Tekniske installationer i Marienlystvangen

Tekniske installationer i Marienlystvangen Tekniske installationer i Marienlystvangen I denne lille folder har vi samlet vejledninger til de tekniske installationer Indhold Elmåler Teknikrum Eltavle og vandvarmer Solceller Vejledning til inverteren

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Standard Systemer.

Læs mere

Verdens mest fleksible køle-/fryseskab

Verdens mest fleksible køle-/fryseskab Køle-/fryseskabe Verdens mest fleksible køle-/fryseskab 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Døråbningsfrekvens Med den nye adaptive temperaturstyring tilpasser dit ASKO køle-/fryseskab sig til dine vaner og styrer

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

AFPRØV DINE TANKER OG ANTAGELSER

AFPRØV DINE TANKER OG ANTAGELSER AFPRØV DINE TANKER OG ANTAGELSER 1. Hvilken negativ antagelse/tanke hører du hyppigst? 2. Brug Tanketermometeret på side 109 til at måle, hvor stærk din tro på denne tanke er? 3. Hvilket eksperiment kunne

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mere overskud i hverdagen. Refleksionsskema GAF Årsmøde 2015

Mere overskud i hverdagen. Refleksionsskema GAF Årsmøde 2015 Refleksionsskema GAF Årsmøde 2015 Kære deltager Formålet med dette skema er at give dig anledning til at reflektere over dine egne arbejdsrutiner på en række områder med betydning for evnen til at levere

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Termografi TERMO GRAFI Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Tag temperaturen på energiforbruget Termografiundersøgelser afslører, hvor godt

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Statens Administration i tager denne måned tager hul på brugen af softwarerobotter, der kan tage sig af rutinearbejdet og mindske fejl. Forundersøgelser

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

0,0 vurdering af medicinkassen

0,0 vurdering af medicinkassen 0,0 vurdering af medicinkassen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet medicinkassen. Vurderingen er sket i marts 2016, og har fundet

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Vurdering af Doff n Donner

Vurdering af Doff n Donner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Doff n Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser

Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende struktur, hvor produktomfanget kan være lidt forskelligt køkkenerne imellem. Dette kan på

Læs mere

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder Pilotprojektet er evalueret ud fra en procesbaseret tilgang til virkningsevalueringen. Evalueringsspørgsmålet: Jobcenter Langeland ønskede at

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Tablet-teknologi i Fysioterapi Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene

Læs mere

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Digital indsamling hvorfor det? Fordelene ved at digitalisere er, at undersøgelsen bliver mere dynamisk og I, udstillingsstederne, får bedre

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Vurdering af biometrisk adgangssystem

Vurdering af biometrisk adgangssystem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af biometrisk adgangssystem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk ThermIT: Opsætning af alarmer Introduktion... 2 Alarm Typer... 2 Hovedmodulalarmer:... 2 Sammenkoblede sensoralarmer... 2 Temperaturalarmer:... 3 Sådan finder du alarmsiden... 3 Alarmoversigt... 4 Hovedmodulalarmer...

Læs mere

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H.

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H. 1 2 Start jagten på strømtyvene på dit værelse Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden Nu sætter jagten på strømtyvene ind hjemme hos dig. Bevæbnet med et SparOmeter skal du nu opspore

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 Antal i husholdningen: 5 Alder: Lotte 46, Jesper 40, Christopher 18, Sofie 12, Malthe 8 Hals, Nordjylland Madbudget, hver måned Hvor meget tror du ca. I bruger?

Læs mere

UCN Forsknings- og Udviklingsdag Teknologier i borgernær sundhed Projekt: Lab. X. Simon Skogberg, UCN Anna Marie Lassen, UCN

UCN Forsknings- og Udviklingsdag Teknologier i borgernær sundhed Projekt: Lab. X. Simon Skogberg, UCN Anna Marie Lassen, UCN UCN Forsknings- og Udviklingsdag Teknologier i borgernær sundhed Projekt: Lab. X Simon Skogberg, UCN Anna Marie Lassen, UCN Agenda: 1. Præsentation af Lab. X 2. Living lab'et Danahøj 3. Den Intelligente

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Kontrolskema 1 Varemodtagelse

Kontrolskema 1 Varemodtagelse Kontrolskema 1 Varemodtagelse Dato Leverandørnavn & varetyper F. eks. køle-, frost- eller kolonialvarer Temperatur v/modtagelse Sæt hvis det ikke er OK (brug fejlskema) Signatur Danske Slagtermestres branchekode

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

Tina Louise Skovbjerg Koustrup Fredericia Maskinmesterskole 09/

Tina Louise Skovbjerg Koustrup Fredericia Maskinmesterskole 09/ Bilag Indholdsfortegnelse Bilag... 1 1. Projektskabelon... 2 2. Interview med elektriker... 4 2.1 Første elektriker:... 4 2.2. Anden elektriker:... 5 2.3 Tredje elektriker... 7 3. Målesteder... 10 4. Målesteder

Læs mere