FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen"

Transkript

1 FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1

2 2

3 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri familieboliger ungdomsboliger ældreboliger kommunale servicearealer plejeboliger 3

4 Tæt samarbejde nødvendigt En stor del af de mange ulykker i boliger i forbindelse med brand kan nedbringes betydeligt, hvis boligselskaberne bliver bedre til at lære af hinandens erfaringer og benytter sig af eksperter, der kan give professionel råd om, hvordan sikkerheden kan forbedres endnu mere Boligselskaberne skal etablere et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelser og ledelse og administration om at skabe endnu mere sikkerhed i afdelingerne RISIKOSTYRING 4

5 Tryghedskoncept Hvorfor? Hver time døgnet rundt opstår der to til tre større eller mindre brande i boliger Mange af de ca årlige brandskader medfører tab af uerstattelige værdier De fleste brande kunne undgås, hvis alle var mere opmærksomme på risikoen 5

6 Tryghedskoncept Tag hånd om tryghed og sikkerhed for jeres beboere og medarbejdere Formål En af de væsentlige målsætninger beboerne skal bo godt og trygt Start med at gøre en ekstra indsats for at støtte brandsikkerhed i boligerne Tryghed er et centralt indsatsområde vis at I gør en forskel 6

7 Tryghedskoncept Hvor mange personer tror I, der omkommer om året i forbindelse med brande i boliger? 7

8 Tryghedskoncept Hvor mange personer tror I, der omkom om året i forbindelse med brande i boliger for 20 år siden? 8

9 Tryghedskoncept I 2006 mistede 84 mennesker livet ved brande og i mennesker. Flere kunne være reddet, hvis der havde været installeret røgalarm Spørgeskemaundersøgelse blandt Domeas beboere viste, at 10% havde været udsat for brand, mindre end hver tredje havde slukningsudstyr, kun hver anden havde en røgalarm Mange beboere, især i etageejendomme, frygter påsatte brande Påsatte brande truer også trygheden Uaflåste døre til lofter og kælderrum, containere placeret tæt op af huse, brandbart materiale på trapper mv. 9

10 Tryghedskoncept Målet At skabe tryghed for beboere og medarbejdere med fokus på brandsikkerhed og førstehjælp At medarbejderne får værktøjer, der giver dem baggrund til at forebygge, at brande opstår, og hvis det sker, at kunne begrænse skaderne At alle ejendomsfunktionærer tilbydes kurser i brandsikkerhed og førstehjælp 10

11 Tryghedskoncept Røgalarmer Beboerne har mulighed for at bestille en røgalarm Efter en 3 måneders kampagne har mere end boliger anskaffet en røgalarm 11

12 Brandsikkerhed Brandsikkerhedsmanualer på ejendomskontorer Brandtekniske eftersyn med udgangspunkt i en ny brandsikkerhedsmanual Inspektion sammen med årlig markvandring ved ejendommen Løbende kontrol af kældre, lofter, trapper, containere, branddøre, brandveje mv. Ved ældrecentre er brandteknisk eftersyn lovbestemt 12

13 Information til beboerne Beboer Magasin med temasider om brandsikkerhed Brandsikkerhedsråd på plakat til ophængning i boligen TrygFonden producerer i samarbejde med Domea en informations- og undervisningsfilm om brandsikkerhed til brug ved beboermøder Større viden om forebyggelse og brandsikkerhed og en holdningsændring til det sker ikke hos os, men hos naboen 13

14 Holdningsbearbejdning De fleste boligejendomme har en god og tilfredsstillende brandsikkerhedsstandard Beboerne har ikke i almindelighed grund til at være nervøse for at brænde inde De mange ulykker og skader i forbindelse med brand skyldes menneskelige handlinger En holdningsbearbejdning omkring forebyggelse, regler og kontrol er det rigtige værktøj til at skabe tryghed og sikkerhed 14

15 Tæt samarbejde nødvendigt En stor del af de mange ulykker i boliger i forbindelse med brand kan nedbringes betydeligt, hvis boligselskaberne bliver bedre til at lære af hinandens erfaringer og benytter sig af eksperter, der kan give professionel råd om, hvordan sikkerheden kan forbedres endnu mere Boligselskaberne skal etablere et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelser og ledelse og administration om at skabe endnu mere sikkerhed i afdelingerne 15

16 Erfagrupper for boligselskaber Domea tog i foråret initiativ til at etablere Erfa-grupper med repræsentanter fra andre boligselskaber Formålet er at kunne dele erfaringer om sikring og sikkerhed og indsamle og formidle viden og erfaring om, hvordan man gør det endnu mere sikkert at være beboer i et boligselskab 16

17 Omtanke Boligbrande kan undgås, hvis beboerne udviser almindelig omtanke med: Tobaksrygning Brug af levende lys Brødrister Gaskomfur Elektriske lamper Halogen lamper Slukning af el-apparater, når man er færdig med at bruge dem, f.eks. Tv, kaffemaskine, brødrister, strygejern Vigtigt at beboerne ved, hvad de skal gøre, når der udbryder brand Døre til opgang og til altan skal holdes lukkede, så branden ikke med det samme breder sig til andre boliger 17

18 Øget information Fortsat nødvendigt med øget informationsindsats for at begrænse antallet af brande Mange ofrer store beløb på boliger med nye køkkener og badeværelser. Man glemmer desværre at forbedre utidssvarende el-installationer. Selv billige røgalarmer er der mange, som ikke vil ofre penge på at anskaffe og sætte op Brandskader er i dag den største skadesudgift for flere boligselskaber 18

19 Opslag Information til beboerne i. Rydning af opgangen grundet brandfare. På baggrund af det påbud vi har modtaget fra bygningsmyndigheden, skal vi gøre opmærksom på, at opgangen ikke må bruges til opbevaring. Dette gælder al opmagasinering ved og under trappen samt sko, reoler m.v. uden for hoveddøren. Såfremt dette sker, vil ejendomsfunktionærerne fjerne tingene. Man vil herefter kunne hente sine ting ved henvendelse på ejendomskontoret i åbningstiden. Der vil løbende være kontrol af opgangene. Med venlig hilsen Ejendomskontoret 19

20 Pause

21 FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER DER KAN VÆRE SKÆRPEDE REGLER I DE ENKELTE BOLIGSELSKABER 21

22 Fra glød til ildhav 22

23 ALARM Alarmer politi, ambulance eller brandvæsen Oplys: Hvad er der sket Dit navn og adresse Tilskadekomne, hvad brænder osv. Telefonnummer, du ringer fra Specielle forhold. Fx tilkørselsforhold 23

24 SUND FORNUFT ORDENSREGLER Åben ild og rygning Vær forsigtig med brug af åben ild Levende lys Rygning Sengerygning 24

25 AFFALD OG OPLAG Affald samles i ejendommens affaldscontainere Tobaksaffald Duge og servietter efterses for gløder Trapper skal friholdes for oplag af enhver art Gange skal friholdes for affald Regelmæssige opsyn på lofter og kældre 25

26 ELEKTRISKE APPARATER Hold orden El-radiatorer skal holdes i god afstand fra brændbart materiale El-radiatorer må ikke overdækkes Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten Skab god plads omkring TV-apparater, køleskabe og lignende Ikke elledninger under gulvtæpper 26

27 BRANDFARLIGE VÆSKER Opbevar benzin, terpentin, acetone m.v. i lukkede beholdere Olie- og fernisklude kan selvantænde Opbevar brandfarlige væsker utilgængeligt for børn Max. 25 liter benzin/lejlighed/kælder Max. 11 kg F-gas/lejlighed/kælder 27

28 FYRVÆRKERI Affyres i perioden 1. december til 5. januar Festfyrværker 5 kg NEM vægt konsumfyrværkeri i private boliger 28

29 SCT. HANS BÅL Foretag afbrænding med omtanke Sørg for, at afbrændingen ikke breder sig Røg og varme må ikke være til væsentlig gene for omgivelserne Afbrændingen må ikke finde sted i stærk blæst Bålet skal min. være placeret: 30 meter fra bygninger med hårdt tag 60 meter fra brændbare markafgrøder 200 meter fra stråtækte bygninger 200 meter fra nåletræsbevoksninger. Se 29

30 BRAND-OG REDNINGSVEJE DU SKAL TJEKKE: Er der ordentlig skiltning? Dækker grene og buske for skilte? Hænger der grene og bevoksning ud over brand- og redningsvejene? Er der ulovligt parkeret på brand- og redningsvejene? Er redningsarealer ved bygninger med gulv > 9,6 meter o.t. - frie? 30

31 AFFALDSCONTAINERE DU SKAL TJEKKE: Er området omkring containere rent og ryddeligt? Er containerrum rene og ryddelige? Er containere placeret væk fra vinduer/døre (Jf. DBI-vejledning nr. 29) Bliver containere fyldte så låger ikke kan lukke? Er containerrum under affaldsskakte aflåste? Bliver låger til containerne låste? Er adgangsveje for brandvæsent friholdte for containere? 31

32 RØGALARMER DU SKAL TJEKKE: Er der røgalarmanlæg i boligen (efter 2005)? Hvis ja: Er røgalarmanlægget i driftsklar stand? Udskift back-up batteri Almindelige røgalarmer: Rens alarmen for støv (brug støvsuger) Afprøv at alarmen hyler ved aktivering af testknappen? Test at seriekoblede alarmer hyler samtidigt, når en af testknapperne aktiveres 32

33 KÆLDERRUM DU SKAL TJEKKE: Bliver kun planlagte rum anvendes som oplagsrum? Bliver kælderrum anvendte som opholdsrum? Bliver kælderrum anvendte som overnatningsrum? Er depot- og teknikrum aflåste? Er der oplag i kældergange? Er der brændfarlige væsker i kælderen (Max. 25 liter benzin) Er der motorredskaber eller knallerter i kælderen? Ventiler, hvis der lugter af brandfarlige væsker. Er der F-gas i kælderen (Max. 15 kg F-gas). ER BRANDFARLIGE VÆSKER ELLER F-GAS I KÆLDEREN TILLADT? 33

34 FORSAMLINGSLOKALER DU SKAL TJEKKE: Særlige forhold: Er flugtveje HELT ryddet for oplag? Brandslukningsudstyr Nød- og panikbelysning Brandalarmeringsanlæg? Driftsmæssige forhold: Sikkerhedsansvarlig Driftsjournal 34

35 PLEJEINSTITUTIONER DU SKAL TJEKKE: Særlige forhold: Er trapperum HELT ryddet for oplag? Er der oplag på gange ud over hvad brandmyndigheden har godkendt? Brandslukningsudstyr Nød- og panikbelysning Brandalarmeringsanlæg 35

36 Ansøgning om overnatning Kvittering for brandsyn Vejledninger Retningslinier Informationer

37 HULLER I VÆGGE DU SKAL TJEKKE: At huller i vægge, lofter og gulve lukkes helt røgtæt efter kabel- og rørarbejder efter BR At huller lukkes midlertidigt ved fyraften. Se filmen: 37

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Domea. dit hjem dit liv LISE NØRGAARD. Mindernes møgkule eller livet? MAGASINET

Domea. dit hjem dit liv LISE NØRGAARD. Mindernes møgkule eller livet? MAGASINET dit hjem dit liv NR 03 OKTOBER 2007 Domea MAGASINET LISE NØRGAARD Mindernes møgkule eller livet? EVENTYR FOR BEGYNDERE INDRETNING MAD OG VIN DomeaMagasinet for alle lejere og deres familier Bolig Indretning

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Gør en positiv forskel

Gør en positiv forskel Undgå skader Du kan selv gøre meget for at skabe tryghed for dig og din familie. Her er en række gode råd, der gør det lettere for dig at forebygge skader og undgå uheld både derhjemme, i trafikken og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer.

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer. Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Olsbækken Nyt boligforlig - bedre end ventet Byagerlunden - 32 nye boliger Elkærparken renoveres Røgalarmer Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere