Brugervejledning Internet radio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Internet radio"

Transkript

1 Tuned into The world Brugervejledning vantage 1

2 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning Menustruktur... 8 Kom hurtigt i gang Opkobling til netværk Vælg en station Forvalgte stationer Afspil musik fra Media Player Dvale-funktion Indstil tid og dato Indstil alarm Snooze-funktion Andre funktioner Sprog LCD baggrundsbelysning Fabriksindstilling Software-opdatering Info Registrering Tillæg Opsætning af fildeling i Windows Media Player Opsætning af CIFS/SMB på PC eller NAS Opsætning af fildeling ved hjælp af Vista Simple File Sharing Typisk opsætning i hjemmenetværk Opsætning af fildeling i Mac OS Fejlfinding Tekniske specifikationer

3 SIKKERHEDSINFORMATION Det pilformede lyn i den ligesidede trekant er ment som en advarsel til brugeren om tilstedeværelsen af uisolerede dele i kabinettet, som fører risikable spændinger af en sådan størrelse, at den kan give personer elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant er ment som en advarsel til brugeren om tilstedeværelsen af vigtige informa-tion omkring betjening, servicering og vedligeholdelse af apparatet For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød osv.: 1. Læs denne instruktion nøje og gem den til senere brug. 2. Hver opmærksom på alle advarsler. 3. Følg instruktionerne. 4. Anvend ikke radioen i nærheden af vand. 5. Brug en blød, tør klud for at rengøre radioen. Til genstridige pletter bruges der en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, rense-benzin eller andre opløsningsmidler, da det vil ødelægge overfladen. 6. Blokker ikke ventilationsåbninger med aviser, gardiner o.l., da dette kan medføre overophedning. 7. Placer aldrig radioen i direkte sollys og udsæt den ikke for ekstrem varme. 8. Udskift aldrig den originale ledning til strømforsyning uden først at have konsulteret en fagmand. 9. Beskyt strømkablet mod brud og spidse genstande. Ødelægges kablet, skal det udskiftes af fagmand. 10. Anvend kun ekstraudstyr, som er godkendt af leverandøren. 11. Skal radioen ikke bruges i længere tid, bør stikket tages ud af kontakten for at minimere risikoen for ødelæggelse af apparatet. 12. Tag stikket ud af radioen i tilfælde af tordenvejr. 13. Al service på radioen skal udføres af en fagmand. 14. Radioen må ikke udsættes for vand eller væsker. Beholdere/ting indeholdende vand/ væsker (vaser og lignende) må ikke placeres oven på radioen. 15. Venligst læs label på bagsiden af radioen for oplysning om input/output og andre tekniske informationer. 3

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Kommer radioen fra kolde omgivelser som f.eks. et koldt bagagerum til en var stue, bør radioen ikke tages i brug med det samme. Mødet med den varme stue, kan medføre, at der kan dannes kondensvand, som kan ødelægge radioens elektronik. Vent derfor til den har opnået stuetemperatur efter et par timer. - Det bør altid være let at kunne afbryde strømme til radioen, ved at trække stikket ud. - Fjern ALDRIG bagplade eller andre afdækninger, da dette kan være forbundet med livsfare. - Dæk ALDRIG radioens ventilationsåbninger, da dette kan medføre overophedning. Sørg for der altid er 5 cm frirum på alle sider af radioen for at sikre den fornødne ventilation. - Brug ALDRIG radioen, hvis kabinettet er flækket eller på anden måde beskadiget. Sørg altid for, at radioen er placeret på en solid vandret overflade. - Stil ALDRIG radioen i ekstrem varme eller kulde og placer den i behørig afstand fra radiatorer og kogeplader. - Udsæt ALDRIG radioen for regn, fugt eller støv. Spildes der vand i radioen, kan fugten forsage kortslutning. Sluk OMGÅENDE for radioen og kontakt en fagmand. - Forsøg ALDRIG selv at reparere radioen. Enhver reparation skal udføres af fagfolk. 4

5 GODE RÅD Firmware Dette produkts firmware opdateres kontinuerligt, hvorfor burgersnitfladen kan afvige fra denne manual. USEFUL INFORMATION Hjælp & granti: Firmware Licenser The firmware of this product is continuously updated, produkt which er means baseret that på the teknologi user interface ejet af may Dette Microsoft vary slightly Corporation from this og manual. på en licens fra Microsoft Licensing GP. Anvendelse eller distribution af Support denne teknologi & warranty: udover i forbindelse med dette produkt er ikke tilladt uden licens fra Microsoft Corporation og/eller Microsoft Licensing License information GP. This product includes technology owned by Microsoft Corporation and under a licence from Mi- Certificering Denne crosoft Internetradio Licensing GP. er Use certificeret or distribution i h.t. CE of such specifikationerne. technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft Corporation WEEE and/or Microsoft Licensing, GP as applicable. vantage Internet Eftertryk radio ikke tilladt OXX Digital OXX Digital forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer og for-bedringer på fremtidige produkter og dokumentation. FCC ID FFC This IDdevice complies with Part 15 of the FCC Denne rules. Operation enhed i overensstemmelse is subject to the following med Part two 15 i conditions: FCC-reglerne. Brug af enheden er underkastet følgende to betingelser: 1. This device may not cause harmful interference. 1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. 2. This device must accept any interference 2. Denne received enhed including skal acceptere interference enhver interferens, that may der cause kan medføre undesired uønsket operation. operation. Adaptor CertificationsElektrisk og elektronisk udstyr This (EEE ) is indeholder certified materialer, according to the komponenter CE specifications. og stoffer, der kan være farlige og skadelige WEEE for menneskers sundhed og for Electrical and miljøet, electronic når equip-ment affaldet af elektrisk (EEE) contains materials, ( WEEE ) ikke parts bortskaffes and substan- og elektronisk udstyr korrekt. ces, which can be dangerous to Derfor må udstyr, the som environment er mærket med and WEEE harmful to logoet ( som vist human til venstre health ), ikke if waste bortskaffes of electrical sammen med husholdningsaffaldet, and electronic equipment men skal (WEEE) indsamles særskilt. is not disposed of correctly. Til dette formål har Equipment, alle kommuner which is etableret marked with indsamlingsordninger, the WEEE logo (as shown hvor above, affald af should elektrisk not og be elektronisk thrown away udstyr with gratis your kan household afleveres waste. af borgere Contact på genbrugsstationer your local authority eller waste andre disposal indsamlingssteder department, eller as they hentes will direkte be able fra to husholdningerne. provide details of Nærmere the recycling information options skal available indhentes in your hos area. kommunens tekniske forvaltning. All rights reserved OXX Digital September Subject to modification and improvement of future products and documentation without prior notice. Brug kun strøm adaptoren som er angivet i manualen. Brug af en ikke godkendt strøm adapter vil bryde garantien og i værste tilfælde ødelægge radioen. KASSENS INDHOLD Internetradio Brugervejledning Quick guide Garantikort BOX CONTENTS 9V adapter EU og UK stik User guide Quick guide Warranty card Adaptor 9V EU and UK mains power plug (not in the US) 5

6 RADIOEN SET FORFRA Display Højttaler Scroll/Select Volumenkontrol Alarm (Tilbage) Preset (Afspil/pause) Snooze (Frem) Info Mode On/Off Back Menu Sleep Standby Scroll/Select - Volumenkontrol Drej for at scrolle gennem menuerne Tryk for at vælge et menupunkt Drej for at skrue op/ned for lydstyrken Alarm ( Tilbage *) Indstil alarmen. Se side 19 for flere oplysninger. Preset ( Afspil/pause *) Tryk for at gemme eller afspille forvalgte stationer (max. 10). Se side 15 for flere oplysninger. Snooze ( Frem *) Indstil snooze tid (max. 30 minutter). Se side 20 for flere oplysninger. Info Tryk for at se aktuel information, f.eks. dato og tidspunkt. Der er forskellige muligheder i Internetradio og Music Player. Mode Skift mellem Internetradio og Music Player Back Tryk på knappen for at gå tilbage til den foregående menu eller det foregående skærmbillede, f.eks. hvis du fortryder et valg eller laver en fejl ved indtastning. Menu Tryk for at gå til toppen af Internetradio og Media Player hovedmenuen. Sleep Indstil dvale-tid (max. 60 minutter). Se side 17 for yderligere oplysninger. Standby Sæt Internetradioen in standby-mode On/off Tænd/sluk Internetradioen *) Funktioner nævnt i prantesctions omhandle Media Player- funktionen. 6

7 RADIOEN SET BAGFRA trol Batteriholder (6 C Alkaline batterier) STIK TIL STRøMFORSyNING Sådan skifter du stikket US stik 1 CLICK CLICK CLICK UK stil EU stil 1. Tryk på PUSH knappen 3. Fjern stikket 4. Sæt det stik i, som du skal bruge 2. Skub stikket opad 5. Skub stikket nedad indtil du hører en CLICK lyd 7

8 MENuSTRuKTuR Hovednenu Station list My Favourites Stations Location Genre Search stations Popular stations New stations Podcasts Location Genre Search podcasts My Added Stations Help Get access code FAQ Music Player Shared files (UPnP) Shared folders (CIFS/SMB) PC settings User name Password System settings Main menu Alarms Alarm 1 Enable On/Off Time Mode Buzzer Preset: Last listened Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 Preset 5 Preset 6 Preset 7 Preset 8 Preset 9 Preset 10 Frequency Daily Once Weekends Weekdays Volume 1-20 Save Alarm 2 (as alarm 1) Sleep Set/show sleep time 8

9 System settings Network Internet Wizard View settings Active connection MAC Address DHCP PC Settings SSID IP Settings IP Address Subnet mask Gateway address Primary DNS Secondery DNS Manual settings Wireless DHCP Enable DHCP Disable Network profile Time /Date Set Time/Date Auto update Update from NETWORK No update Set format 12/24 hour form. Set timezone Daylight savings Language Danish English (GB) English (US) Finnish French German Italian Netherlands Norwegian Portuguese Spanish Swedish LCD Standby Backligh Always on Off Factory reset Software update Info SW version Radio ID 9

10 KOM HuRTIGT I GANG Du har brug for følgende: En bredbåndsforbindelse. Et trådløst access point (WiFi) eller en trådløs router forbundet til din Internetforbindelse. Hvis dit trådløse netværk er krypteret ved hjælp af enten Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA & WPA2) skal du være i besiddelse af WEP eller WPA/ WPA2 koden for at forbinde din Internetradio til netværket. Hvis du ikke kender koden, skal du kontakte din netværksudbyder eller din routerleverandør. Hvis dit netværk er sat op til kun at tillade adgang for kendte enheder, skal du indtaste radioens MAC adresse i dit access point eller din trådløse router. For at finde radioens MAC adresse skal du gå ind i menusystemet på følgende måde: 1. Hovedmenu (Main menu) 2. Systemopsætning (System setteings) 3. Netværk (Network) 4. Se opsætning (View settings) 5. MAC adresse (MAC address) Se i manualen til dit trådløse access point, hvordan du indtaster din MAC adresse. Før du kan fortsætte skal du sikre dig, at dit trådløse access point er tændt og har forbindelse til din bredbåndsforbindelse. For at sikre dig, at denne del af systemet fungerer, bør du læse de instruktioner, som fulgte med dit trådløse access point. 10

11 OPKOBLING TIL NETVæRK Trin 1 - Tænd for radioen og gå på Internettet Start med at slutte strøm til din Internetradio og tænd den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Starting Efter et par sekunder viser displayet: Tryk på Scroll/Select knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Internetradio-funktionen. Internet Radio Music Player Vent minutter, og radioen vil bede dig vælge et netværk fra listen. Network wizard scanning Trin 2 Opkobling til det trådløse netværk 1) Drej Scroll/Select knappen for at scrolle gennem listen over netværk. 2) Tryk på knappen, når navnet på dit netværk ses i displayet. Hvis dit netværk ikke kræver brug af WEP/WPA/ WPA password vil radioen blive forbundet med Internettet, og displayet vil vise: Station list System settings 11

12 OPKOBLING TIL NETVæRK (fortsat) Hvis du bliver bedt om at indtaste et WEP/WPA/ WPA2 password, vil displayet vise følgende: WiFi Device = navnet på dit trådløse internet access point. 1) Tryk på Scroll/Select knappen, og displayet vil vise følgende billede, hvor du kan indtaste dit password: 2) Drej Scroll/Select knappen gennem den alfanumeriske karakterliste. Linie 1 = tal - Linie 2 = bogstaver 3) Tryk på Scroll/Select knappen for at vælge den markerede karakter.. WiFi Device [Rescan] Key: [Set] , OK Key: [xxxxxxxx] , OK Tryk på Back-knappen, hvis du laver en fejl under indtastningen af dit password Bemærk: Der er forskel på store og små bogstaver i WEP/WPA/WPA2 passwordet Når du har indtastet den sidste karakter af dit password å denne måde, scroller du hen til OK og trykker på Scroll/Select-knappen for at gemme dit password. Bemærk: Radioen husker dit WEP/WPA/WPA2 password til dit netværk eller andre netværk, som du tidligere har benyttet. Der er ingen grund til at taste koderne ind igen, medmindre du har sat din internetradio tilbage til fabriksindstilling. Radioen vil nu uden problemer koblet op på det trådløse netvækr og displayet vil vise: Tryk på Scroll/Select-knappen for at gå ind i Station list menuen, hvor du har yderligere 5 forskellige valgmuligheder. Hvis du vælger Hjælp, vil du i displayet kunne se den adgangskode, som du har brug for, for at kunne registrere din internetradio online. Du kan også få svar på ofte stillede spørgsmål (FAQs). Station list System settings My Favourites Stations Podcasts My Added Stations My Added Stations Help 12

13 Trin 3 Opkobling til et andet trådløst netværk Ønsker du på et senere tidspunkt at tage din internetradio med dig til et andet sted eller at koble op på et andet netværk, skal du gøre følgende: 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Dreje Scroll/Select-knappen hen til System settings 3) Tryk på knappen for at bekræfte. 4) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Network 5) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Internet Wizard 6) Vælg det ønskede netværk fra listen. Internet Radio Music Player Sleep Alarms Alarms System settings Network setup Time setup Internet Wizard View Settings Din internetradio vil nu koble sig på netværket, medmindre du bliver bedt om at indtast et WEP/ WPA/WPA2 password. Se på foregående side, hvordan du gør. Du kan naturligvis også konfigurere adgang til netværket manuelt. Følg ovenstående trin 1-3 og fortsæt som følger: 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til Manual settings 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Wireless. 4) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til DHCP disable Manual settings Network profile Wireless DHCP Enable DHCP Disable Du får nu adgang til en menu, som giver dig mulighed for at indtaste forskellige IP opsætninger, as IP adresse, Subnet mask, gateway, foretrukken og alternativ DNS. 13

14 VæLG EN STATION Når din Internetradio har koblet sig på dit netværk, kan du vælge en station. 1) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Station list. 2) Tryk på knappen for at bekræfte. Station list System settings 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at bekræfte, at du ønsker adgang til Stations og tryk igen for at bekræfte endnu en gang. Her kan du vælgen mellem 5 forskellige muligheder: Location Genre Search stations Popular stations 4) Drej Scroll/Select-knappen indtil du ser den mulighed, som du ønsker at vælge. New stations 5) Tryk på knappen for at bekræfte. Når du vælger Location får du en alfanumerisk lister over regionale programmer. 6) Drej Scroll/Select-knappen hen på den ønsede lokation.. 7) Tryk på knappen for at bekræfte. Africa Asia Angola Benin Radioen vil nu hente stationen fra listen. Når du vælger Genre under Stations får du en alfabetisk liste over forskellige stationstyper. Adult contemporary Alternative 1) Drej Scroll/Select-knappen for at kigge listen igennem. 2) Tryk på knappen for at bekræfte den ønskede type.. 14

15 Under Station list menuen har du flere valgmuligheder. Den første er My Favourites menuen, hvor du kan gemme dine yndlingsstationer. Når du lytter til en station, kan du gemme den bare ved at trykke på/holde Scroll/Select-knappen nede. Hvis din radio er registreret på Frontier s hjemmeside kan du se stationen under My Favourites under din konto. På side 23 kan du se, hvordan du registerer din intrnetradio på Frontier s hjemmeside.. Det er også fra Station list menuen på din Interneradio, at du søger efter internationale Podcasts eller tilføjer nye stationer til din favoritliste. Forvalgte stationer Når du finder en station, som du godt kan lide at lytte til, kan du gemme den som forvalgt station og således hurtigt lytte til den igen ved tryk på en enkelt knap. Du kan gemme op til 10 forvalgte stationer. 1) Tryk på Preset knappen, når du lytter til stationen. 2) Brug Scroll/Select-knappen til at scrolle frem til den første ledige plads eller til en bestemt plads, som du gerne vil gemme stationen under. 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at gemme stationen. Du ser en bekræftelse på skærmen. Preset saved Lyt til en forvalgt station Når du vil lytte til stationen igen - så 1) Tryk på Preset knappen. 2) Brug Scroll/Select-knappen til at scrolle gennem de forvalgte stationer. 3) Tryk på Scroll/Select-knappen for at vælge den ønskede station. 15

16 AFSPIL MuSIK VIA DIN MuSIC PLAyER Med Music Player en har du adgang til musikfiler, der er gemt på en PC, MAC eller NAS (Network Attached Storage) forbundet til det samme netværk, og du har mulighed for at lytte til musikfilerne gennem radioen. PC brugere: UPnP delte musikfiler styres typisk men ikke udelukkende via Windows Media Player som UPnP serveren i netværket. Det er også muligt med Twonky og andre UPnP servere. Se nærmere på side 24 i tillægget om, hvordan du sætter Windows Media Sharing op. Du har også adgang delte mapper med CIFS/ SMB fildeling. Se side 26 for yderligere information. NAS (Network Attached Storage) enheder: Har du også adgang til NAS fra radioen uanset om de understøtter UPnP sharing eller CIFS/SMB sharing. Se tillægget på side 29 for yderligere information. MAC computere: Se tillægget side 31 for yderligere information. Brugernavn/password Din Internerradio er som standard indstillet til at bruge din gæsteadgang, når du logger på den PC, hvor de delte musikfiler er gemt. Hvis denne adgang er slået fra eller der bruges andet brugernavn, er det nødvendigt at ændre brugernavn og password tilsvarende på internetradioen. Du sletter standard-gæstebrugernavnet ved at trykke på Back knappen. For at ændre brugernavn og password skal du vælge PC settings under menuen Media Player på din Internetradio. På side 12 kan du sen en detaljeret beskrivelse af, hvordan du indtaster brugernavn og password. Menupunkterne System settings og Main menu er genveje, der giver dig hurtig adgang til radioens systemopsætning og hovedmenu Sådan lytter du til musik fra delte filer 1) Tryk på Menu knappen for at få adgang til hovedmenuen: 2) Drej Scroll/Select-knappen hen til Music Player 3) Tryk på knappen for at bekræfte. UPnP 1) Vælg < Shared files > for at lede efter UPnP servere på netværket. Bemærk: Vent til radioen har fundet alle tilgængelige servere på netværket. Dette kan tage lidt tid afhængig af størrelsen og hastigheden på dit netværk. 2) Vælg servernavnet på listen 3) Åbn musikfolderen og få adgang til alle dine musikfiler. CIFS/SMB 1. Vælg < Shared folders > for at søge efter CIFS/SMB delte mapper på netværket. 2. Vælg den PC, NAS eller MAC som du ønsker at afspille musik fra. 3. Du vil se en liste over delte foldere i radioens display. Brug Scroll/Select knappen til at scrolle gennem listen. 4. Bekræft dit valg ved at trykke på Scroll/Select knappen. 5. Vælg de numre, som du ønsker at afspille. 6. Tryk på Scroll/Select knappen for at bekræfte. Navigering Brug tasterne og for at navigere rundt i Music Player eren. Det er IKKE muligt at spole hurtigt frem og tilbage ved at holde de to knapper nede. Tryk på for pause. 16

17 DVALE-FuNKTION Den letteste måde at indstille dvale-funktionen på, er ganske enkelt ved at trykke på Sleep knappen. Hvert tryk øger dvale-perioden med 15 minutter. Dvale-funktionen kan maksimal være på 60 minutter. Du kan også indstille dvale-funktionen via menusystemet. 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Drej Scroll/Select-knappen hen til Sleep 3) Tryk på knappen for at bekræfte. 4) Drej Scroll/Select for at øge dvale-perioden med 15 minutter per step. 5) Tryk på knappen for at bekræfte det ønskede interval. Music Player Sleep Det program, som du lytter til, vil slukke efter den forudvalgte periode, og radioen går i standby-tilstand. Du kan genoptage afspilningen ved at trykke på Standby knappen. Du kan altid se, hvor hvor lang til der er, til dil radio går i standby-tilstand ved at trykke på Sleep knappen. 17

18 INDSTIL TID OG DATO 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Drej Scroll/Select-knappen til System settings 3) Tryk på knappen for at bekræfte. 4) Drej Scroll Select-knappen til Time/Date: 5) Tryk på knappen for at bekræfte. 6) Tryk igen for at få adgang til Set Time/Date menuen. 7) Drej og tryk på Scroll/Select-knapen for at indtaste dato og klokkeslet. Alarms System settings Network Time/Date Set Time/Date Auto update : 30 Time/Date-menuen giver dig 4 yderligere muligheder: Automatisk opdatering (Auto update) Denne funktion opdaterer automatisk klokkeslet og dato. Sørg for at din Internetradio har god forbindelse til Internettet, inden du vælger automatisk opdatering. Indstil format (Set format) Vælg om du vil have klokkeslet vist i 12 eller 24 timers format. Skift mellem de to formater ved at dreje the Scroll/Select-knappen og bekræft med et tryk på knappen. Indstil tidszone (Set time zone) Når du vælger din egen tidszone, vil aktuel tid og dato automatisk blive opdateret. Brug Scroll/ Select-knappen til at scrolle gennem mulighederne og bekræft din tidszone ved at trykke på knappen. Sommertid/vintertid (Daylight savings) Vælg om du ønsker funktionen slået til eller fra. UTC +00:30: UTC +01:00: Madrid, Amsterdam... Bemærk: Tryk på Standby knappen, hvis du vil slukke for din internetradio. Hvis du trykker på On/Off knappen nulstiller du tid og dato. Dine alarmindstillinger bibeholdes dog. 18

19 INDSTIL ALARMEN Du skal indstille tid og dato, før du kan indstille en alarm. 1) Tryk på Alarm knappen. 2) Tryk 2 gange på Scroll/Select-knappen for at aktivere alarmen. 3) Drej Scroll/Select-knappen hen til Time: 4) Tryk på knappen for at bekræfte. 5) Vælg klokkelset ved at dreje Scroll/Selectknapen og tryk på den for at bekræfte. 6) Drej Scroll/Select-knappen hen til Mode for at vælge alarmtype - enten eller Buzzer. 7) Drej Scroll/Select-knappen hen til Preset: Last listened og tryk for at bekræfte. Denne funktion virker kun, når radioen er sat i Internetradio mode. 8) Scroll igennem listen over forvalgte stationer ved at dreje Scroll/Select-knappen. 9) Tryk på knappen for at bekræfte dit valg. 10) Drej Scroll/Select-knappen til Frequency. 11) Scroll gennem mulighederne ved at dreje Scroll/Select-knapppen Daily - Once - Weekends - Weekdays og bekræft dit valg ved at trykke på knappen. 12) Tryk igen for at bekræfte. 13) Drej Scroll/Select-knappen hen til Volume. 14) Drej Scroll/Select-knappen for at indstille volumen mellem 1 og ) Tryk på knappen for at bekræfte. 16) Drej Scroll/Select-knappen hen til Save. 17) Tryk på Scroll/Select-knappen for at gemme alarm-indstillingerne. Alarm 1: Off [00.00] Alarm 2: Off [00.00] Enable: On Time: Time:22.15 Mode: Preset: Last listened Frequency: Daily Frequency: Daily Volume: 10 Volume: 10 Save Alarm saved 19

20 Du kan også indstille alarmen via radioens menusystem. 1) Gå ind i hovedmenuen. 2) Drej Scroll/Select-knappen hen til Alarms 3) Tryk på knappen for at bekræfte. Fortsæt fra punkt 2) på foregående side. Sleep Alarms Når din radio er i standby-tilstand vil du se alarmsymbolet på displayet. Note 1: Hvis du laver en fejlindtastning eller fortryder dit valg, kan du altid gå tilbage til det tidigere display ved at trykke på Back knappen. Note 2: Du kan indstille lydstyrken på alarmen til det ønskede niveau, inden du slukker for radioen og gemme den i hukommelsen. Hvis du sætter volumen til minimum, kan du risikere ikke at høre alarmen, når den kommer. Alarm 2 indstilles på samme måde som alarm 1. SNOOZE FuNKTION Snooze-funktionen hænger sammen med alarmfunktionen. Når en alarm går i gang, kan du stoppe den midlertidigt ved at trykke på Snooze knappen. 1 tryk = 5 minutter 2 tryk = 10 minutter 3 tryk = 15 minutter 4 tryk = 30 minutter 20

21 ANDRE FuNKTIONER Fra System settings menuen har du adgang til følgende 4 undermenuer. SPROG Du kan vælge mellem 12 forskellige sprog i displayet i din Internetradio. 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til Language 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Vælg det ønskede sprog ved at dreje Scroll/ Select knappen og tryk på den for at bekræfte dit valg. Alarms System settings Time/Date Language BAGGRUNDSBELYSNING Du kan vælge om du ønsker at baggrundsbelysningen i displayet skal være tændt eller slukket, når din Internetradio er i standbytilstand: 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til LCD standby backlight 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Vælg mellem de to muligheder og bekræft ved at trykke på Scroll/Select-knapen. Language LCD standby backlight FABRIKSINDSTILLING Hvis du gendanner fabriksindstillingerne vil du slette din Internetradio s hukommelse fuldstændigt og herved slette dine WEP/WPA/WPA2 koder og andre indstillinger. Din Internetradio bliver således bragt tilbage til samme tilstand, som da du købte den. 1) Drej Scroll/Select-knappen til Factory Reset 2) Tryk på knappen for at bekræfte. 3) Vælg yes, hvis du ønsker at at fortsætte. LCD standby backlight Factory Reset 21

22 ANDRE FuNKTIONER (fortsat) SOFTWARE-OPDATERING Vi anbefaler, at regelmæssigt checker for software-opdateringer. 1) Drej Scroll/Select-knappen hen til software update 2) Tryk på knappen for at bekræfte. Factory Reset Software update Du har nu to valgmuligheder: Vælg Auto-check setting for at lade radioen checke automatisk for hver 15 minutter eller du kan vælge Check now for opdatering med det samme, hvis der er tilgængelige opdateringer. Vær opmærksom på, at software-opdateringer kan tage adskillige minutter. Derfor - sluk ikke din Internetradio, før opdateringen er fuldstændig gennemført. I modsat fald risikerer du permanent skade på din Internetradio. INFO Her kan du se serienummeret på din Internetradio og få information om aktuel hardware/ software version m.v. Software update Info 22

23 REGISTRERING Med en registreret brugerkonto har du adgang til og kan nyde godt af forskellige muligheder for at styre din Internetradio fra Frontiers hjemmeside. Start med at registrere dig på Du kan registrere lige så mange radioer under samme konto, som du ønsker. Det eneste du har brug for er den enkelte radios unikke adgangskode. Adgangskoden finder du, når du lytter til musik fra din Internetradio. Så trykker du blot på BACK knappen og vælger derefter Help menuen. Vælg Get Access Code, og adgangskoden ses i displayet i SYKTAHW format. Vi anbefaler kraftigt, at du logger dig på Frontiers hjemmeside og registrerer dig som bruger, så du kan få fuld fornøjelse af din Internetradio. Du kan tilføje så mange radioer, du vil under samme konto, og synkronisere dine favoritter med andre radioer. Vælg My preferences på hjemmesiden for at tilføje flere radioer. Indtast den pågældende Internetradios adgangskode og føj den til din konto. Hvis du finder en station, som du gerne vil have tilføjet som en af dine favoritter, klikker du bare på ikonet, og stationen vil blive føjet til listen over dine favoritter. Du kan nu se stationen i listen over dine favoritter og vælge den i menuen My favourites på din Internetradio. Hvis du kender en station, som er streamet, men ikke findes på listen, kan du tilføje stationen, hvis radioen understøtter det pågældende streamingformat. Start med at kopiere URLadressen. Gå ind i menuen My added stations og vælg Add another station. Udfyld de nødvendige felter, og du kan nu finde den nye station ved at vælge Internet Radio og derefter My added stations på din Internetradio. Søg om ny station Hvis du gerne vil lytte til en radiostation, som du ikke kan finde i listen over tilgængelige stationer, kan du gå ind på Frontiers hjemmeside og sende en anmodning om at få stationen tilføjet på listen. Mine favoritter På Frontiers hjemmeside kan du oprette en liste over dine egne favoritter under My favourites. Du kan søge efter en radiostation, en genre eller en lokation akkurat som på din Internetradio. Når du finder en station, som du gerne vil lytte kan, kan du tilføje den til My favourites bare ved at trykke/holde Scroll/Select-knappen nede. Den liste, som du ser i My favourites på Frontiers hjemmeside, svarer nøjagtigt til listen i My favourites i din Internetradio. My favourites - menuen indeholder kun de radiostationer, som allerede findes i Frontiers liste over stationer. 23

24 OPSæTNING AF FILDELING I WINDOWS MEDIA PLAyER 11 Når du har downloaded /installeret Windows Media Player 11 eller højere version til Windows XP og forbundet radioen til netværket, er det nødvendigt at sætte media sharing op for at kunne dele musikfiler med din radio. Du kan dele musikfiler som f.eks. Windows Media Audio (.wma), MP3 (.mp3) og WAV (.wav) filer. Det er ikke muligt at dele filer fra indsatte CD ere. For at dele en fil i dit bibliotek, skal originalfilen være gemt i en af dine viste mapper. Media Player viser automatisk de foldere, som oftest bruges til at gemme digitale filer i, herunder My Music, My Pictures og My Videos. Herudover understøttes playlister som Windows Media playlist (.wpl) og MP3 playlist (.m3u). Firewall: Hvis du har en firewall aktiveret skal du sikre dig, at din Internetradio har lov til at koble op på Internettet. Har den ikke det, vil firewall en ikke tillade oprettelse af forbindelse fra Internetradioen til WMP11 UPnP serveren. Vi anbefaler, at du deaktiverer firewall en under opsætningen, som er beskrevet i efterfølgende punkt 1-5. Efter opsætningen skal du aktivere firewall en igen og give de nødvendige tilladelser. Sådan opsætter du fildeling i Windows Media Player Windows Media Player 11, klik på den lille pil neden under fanen Bibliotek og derefter på Media Sharing 24

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Minimum Systemkrav... 6 USB Forbindelse Installation af software på PC... 6 Forstærker forbindelse... 7 Afspilning af

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Wi-FI Internetradio

BRUGERVEJLEDNING Wi-FI Internetradio BRUGERVEJLEDNING Wi-FI Internetradio Dansk 1. Introduktion...1 2. Tænd/sluk og justering af lydstyrke...1 3. Tilslutning af radioen til trådløst netværk...2 4. Valg af radiokanaler...3 5. Lagring og afspilning

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugsanvisning. Installation af App:

Brugsanvisning. Installation af App: Brugsanvisning Installation af App: Download og installer App en Eye4 fra Apple Store(Iphone), Play Butik(Android telefon) eller Windows Phone Store (Windows telefon) Alternativt scan QR koden nedenfor.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Internet Radio DKBAIR_1

Internet Radio DKBAIR_1 Internet Radio DKBAIR_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre,

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere