Beretning Produktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2012. Produktion"

Transkript

1 Beretning 2012 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får skiftet sliddele når de trænger til det. Desuden sikrer vi via overvågning at der bliver grebet ind i tide hvis der opstår problemer. Derudover har vi folk i området der holder øje med at alt kører som det skal. Produktion 2012 var et ikke helt tilfredsstillende produktionsår med en samlet produktion på kwh, det er ikke meget, men dog stadig kw over vores beregnede garantiproduktion. Januar blev årets bedste måned med en produktion på kw. Afregning Vi er medlem af Vindenergi Danmark a.m.b.a. som aftager vores produktion. Firmaet er også stifter af afsætningsselskabet Vindstød der udelukkende levere strøm fra vindmøller. Jeg kan anbefale at kikke forbi deres hjemmeside. Hvis man bliver kunde medvirker man til at afregningspriserne til mølleejerne på sigt bliver bedre. Kvartalsordningen er en service hvor Vindenergi Danmark overtager ansvaret for markedsspekulationen. Vi forsøgte en periode om det duede, men på det tidspunkt var priserne meget svingende og afregningen blev for lav i forhold til hvad vi selv kunne sikre prisen til. Nu er prisniveauet imidlertid så langt nede og stabilt lavt lige siden for ca. et år siden, så nu er vi igen tilmeldt kvartalspuljen. Den har i sidste kvartal været på ca. 31 øre pr. kw, mod spotpriser på ca. 26 øre. Der er for øjeblikket en svag stigende tendens. Men det er et utroligt turbulent marked. Prissætningen er afhængig af nedbørsmængderne i Norge og Sverige, og dermed hvor meget vand der er til rådighed for turbineproduktion. Men ikke nok med det, også prisudviklingen 1

2 i Tyskland og det øvrige Europa påvirker vores pris. Og for at det ikke skal være helt løgn er vi også afhængige af markedspriser for metaller og mineraler. Desuden spiller prisen på CO2 kvoter ind på prisdannelsen. Prisen på CO2 kvoterne er blevet alt for lave i EU, gennem et alt for stort udbud. Med andre ord er det blev for billigt at forurene. EU har spillet ud med at holde en del af kvoten tilbage, i håbet om at priserne vil stige. Drift Så skete det igen søkablet blev igen revet over af et anker der slæbte efter en båd. Det skete 26. dec. om aftenen ca. kl. 21. Det er 4. gang det sker, at kablet til Sverige bliver revet over, og frustrationerne og irritabiliteten bliver ikke mindre for hver gang det sker. Det er ikke kun Østkraft vi kan skælde ud på, men Energinet Danmark der står for vedligeholdelse af kablet. Det er sikkert rigtigt at bunden af Østersøen er af vekslende beskaffenhed, og at klippen ligger højt mange steder. Men jeg finder det dybt problematisk at kablet ikke er sikret bedre på bunden af Østersøen gennem nedspuling og overdækning. Det kan sikkert også være vanskeligt at sikre sig at forbipasserende skibe har opdaterede søkort, og at folk på broen er ædru og kan stå op og se ud af øjnene. Det burde være et krav til alle der befinder sig på et skib der går nord om øen. Derudover kan det undre at Østkraft ikke for længst har etableret store varmepumper der kan aftage overskudsstrøm. Med det øgede antal møller og den voksende størrelse, kan det, hvis ikke andet gøres, volde store vanskeligheder at indpasse vindmøllestrøm i det fremtidige net, især hvis havmølleparker skal sluttes til. Østkraft har været fremme med at vindmølleejerne skal være med til financeringen. Det kan jeg på det kraftigste tilbagevise, det er en offentlig opgave som Østkraft som systemansvarlig må påtage sig. Man undres over at Østkraft ikke for længst har vist sig fremme i skoen, men alt er tilsyneladende der som det plejer. Der skulle gå næsten 2 mdr. før kablet igen var splejset sammen og møllerne kom i gang igen den 11/

3 Østkraft havde i mellemtiden fundet ud af at nogle af møllerne godt kan køre selvom vi mangler livlinen til Sverige. Derfor er møllerne i de forskellige klynger her på øen blevet motioneret på skift, og en enkelt stor mølle har kørt hele tiden. Det hele er selvfølgelig meldt til forsikringen. Det bliver i disse dage færdiggjort. Vi har nogle karensdage og umiddelbar dækning for 30 produktionsdage. Ved de tidligere brud har forsikringsselskab Codan rejst regress overfor ejerne. Men dennegang er skibet så lille at der ikke er krav til dem om at have skibet forsikret for mere end 14 mill. Da selve kabelreperationen løber op i over 50 mill. kan man med simpel hovedregning nok indse at der ikke er meget at komme efter. Vi vil dog forsøge at få resten af produktionstabet inddrevet på anden vis. Det gør vi sammen med de andre mølleejere her på øen, hvor vi i det mindste vil reje kravet. Der kan dog gå lang tid med den sidste del. Sidste gang vi fik erstatning på den måde tog det 1,5 år efter retssager i Stockholm. Service På baggrund af mistanke om nedadgående servicekurve, fik vi lavet en rapport om møllens generelle tilstand. Det er Strange Skriver fra Danmarks Vindmølleforening der minutiøst har gennemgået møllen, så vi fik et uvildigt syn på tingenes tilstand. Rapporten påviste at den mistanke vi havde om ikke tilfredsstillende service, er rigtig. Bestyrelsen besluttede derfor at skifte servicefirma. Vi kom i kontakt med Decowicon som er et selvstændigt servicefirma. De tager sig udelukkende af Nordex møller og er alle tidligere Nordex medarbejdere. Det viste sig at de er meget dedikerede og målrettede. Man havde nærmest på fornemmelsen at de passer bedre på møllerne end på egne børn. Det var også under disse forhandlinger at vi blev opmærksomme på at firmaet havde udviklet de systemer som vi sidste år vedtog. Decowicon overtog derfor servicen pr. 18/ , men havde allerede i løbet af sommeren opgraderet smøring af generator og oliekøling. 3

4 Bekymringen voksede medens møllen stod stille og indimellem blev motioneret. Alarmerne væltede ind i en lind strøm. Alle alarmer er ikke nødvendigvis lige alvorlige men mængden af dem bekymrede os. Vi kontaktede derfor serviceselskabet Decowicon. De gik straks til bekendelse, der var problemer og de havde til hensigt at opsige deres kontrakter. Det er et lille firma på 3-4 mand som derfor er følsomme overfor selv små ændringer. Det viste sig at den person som havde forstand på styringen i møllen var gået ned med flaget, med strees og uarbejdsduelighed som følge. Desuden var et af de firmaer der var involveret i udvikling af det nye styresystem gået fallit. Der var derfor tvivl om rettighederne til systemet, og derfor turde Decowicon ikke gå videre med at montere det i møllen. Så var vi tilbage ved start. Vi undersøgte markedet for servicefirmaer. Dels var der ikke mange der var certificeret til at reparere Nordex møller, og dels sorterede vi hurtigt nogle fra som ikke har et godt rygte i branchen. Bestyrelsen besluttede at Nordex igen var det bedste bud, og vi bad om et tilbud. Det så lovende ud, men snart efter meddelte Nordex os at de ikke ønskede at tegne en scervicekontrakt med os under de nugældende omstændigheder. Vi var noget mystificerede men fandt dog snart ud af at det hele skyldtes uoverensstemmelser mellem Nordex og Tejn EL. Nordex ønskede ikke at fortsætte med Tejn EL som lokal samarbejds partner. Forholdet var gået i stykker fordi Tejn EL udførte arbejde for en anden mølleejer her på øen uden om et serviceselskab, hvilket er klart ulovligt.. Vi havde gerne set af Tejn EL fortsat var vores lokale samarbejdspartner, der har aldrig været problemer os imellem, men under de givne omstændigheder acceptere vi et andet firma. Vi foreslog selv at det så blev Bornholms Elektromotor, hvilket Nordex var enige i efter at de var her over for at forhandle det hele på plads. Det kræver at 3 mand fra BE skal på en lang række sikkerhedskurser, og dertil skal oplæres af folk fra Nordex. Så fremover ser vi frem til et godt samarbejde med Michael og resten af teamet fra Bornholms Elektromotor. Naturligvis også med Nordex, overfor hvem vi har indskærpet at vi ser frem til en minutiøs og grundig service. Ved sidste interessentskabsmøde vedtog vi at dele prisen på opgraderinger over 2 regnskabsår. Den første del med smøring og køling er gennemført. 4

5 Den anden del som omfatter styresystemet kan muligvis også deles, således at vi skifter hovedcomputeren i møllen ud først og venter med de såkaldte loopmoduler til en senere lejlighed. Vores mølle har en unik placering som er værd at værne om, og alt vi kan gøre for at sikre møllen den bedste og mest optimale drift, bør derfor gøres. Det betyder dermed også en levetidsforlængelse af møllen, men det betyder ikke at ideen om nye møller helt er opgivet, men nok skudt lidt ud i tiden. Men bestyrelsen har alligevel givet sig selv den opgave at holde øje med udviklingen. Man kunne jo tænke sig at der i et kommende energiforlig blev plads til endnu en runde med nedtagningspræmie, eller andre tiltag der vil fremme rejsning af møller på fornuftige steder, også på land. Samfundsperspektiver Jeg plejer jo at bruge lejligheden til i beretningen at skælde ud på regeringen og administrationen af vedvarende energi her i landet. Denne gang skal heller ikke være nogen undtagelse, men jeg vil understrege at det står for min egen regning, selvom nogle blå bestyrelsesmedlemmer måske vil være enige med mig et stykke vej. Denne gang er det dog med en underlig smag i munden. Vi fik en ny regering som med støttepartiet Enhedslisten, på papiret er det grønneste vi kan få. Denne regering har vist sig at være alt andet end grøn, nærmest skrigende lyseblå, og tillige så reaktionær at det nærmest gør ondt. Den parlamentariske situation gjorde at de alt for højtidelige og højtravende valgløfter ikke kunne indfries, med det resultat at troværdigheden af projektet kom til at ligge på et meget lavt stadie. Regeringen har i den grad selv lagt op til den vælgerflugt der finder sted. Desuden er de involverede partier ved at gå i opløsning af interne slagsmål og faneflugt. Siden hvornår er det blevet socialdemokratisk politik at tage fra de fattige og give til de rige. Hvem fanden kan forsvare sådan en politik? 5

6 Jeg medgir at vores velfærdssystem ind imellem trænger til eftersyn og justeringer, men det må være en komplet hovedløs spindoktor, eller en politiker der lige er sluppet ud af en lukket anstalt, der kæder nedskæringer i SU og kontanthjælp sammen med skattelettelser til de allermest velhavende virksomheder. Det kan simpelthen ikke blive mere tåbeligt. Det er en fast tradition i folketinget at store forlig, som bla. Energiforlig, indgås med det bredeste mulige flertal. Det skal sikre forudsigelige vilkår både for firmaer og privatpersoner, således at det ikke bliver tilbagerullet ved et evt. regeringsskifte. Det behøver vi ikke fremmede til her. Energiministeren er i sin bestræbelse for at ligge på maven for kapitalmagten meget lydhør overfor Venstre og Konservatives krav om at genåbne energiaftalen for at sænke de energiafgifter han selv fik gennemført, men han har indtil videre stået imod. På trafikområdet er nederlaget komplet. Her var der et stort efterslæb og et glimrende område at praktisere progressiv miljø politik. Men først kom den aldeles forkludrede betalingsring, dernæst blev alle de lovede tiltag overfor lastbiltrafikken lagt i glemmeposen. Kapitulationen er komplet. Det er dog et fremskridt at regeringen har fundet penge til en togfond for modernisering og elektrifisering. Og da pengene kommer fra øget beskatning af olie indtægter fra Nordsøen, giver det en god balance. Den eneste i regeringen der ikke har mistet sin troværdighed er miljøminister Ida Auken. Hun kæmper en brav kamp bla. på vandmiljø området, hvor bønderne får kamp til stregen for at opføre sig samfundsmæssigt ordentligt. Jeg håber hun kan stå fast overfor de mest reaktionære i finansministeriet og nærmeste omegn. 6

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til alle de fremmødte andelshavere.

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Regeringen må skifte spor!

Regeringen må skifte spor! Regeringen må skifte spor! Opsamling fra folkehøringer, lyttemøder & sociale bevægelser Regeringen må skifte spor Hvilke ideer og krav skal vi have med i tasken til finanslovsforhandlingerne for 2013?

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere