Dansk Rumforskningsinstitut Det Danske Småsatellitprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Rumforskningsinstitut Det Danske Småsatellitprogram"

Transkript

1 Dansk Rumforskningsinstitut Det Danske Småsatellitprogram Småsatellitprogrammet i fremtiden "Rummet" i vor bevidsthed D. 4. okt blev verden taget på sengen og kastet ind i rumalderen med Sovjetunionens opsendelse af den første Sputnik. USA's bratte opvågnen til Sovjetunionens succes i rummet førte til præsident John F. Kennedy's vision i Maj 1961 om at landsætte det første menneske på Månen inden 10 år. Det lykkedes d. 20. juli 1969 med Apollo 11 missionen, og Neil A. Armstrongs ord: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind" klinger stadig i øret. Siden er rummet gledet ind i vor bevidsthed og optager en plads der på linie med mange andre områder af naturvidenskabelig oprindelse. Ord som satellit, sputnik, rumfart, rumforskning, rumkapsel, rumsonde, rumstation, rumskib, rumfærge, måneraket, astronaut, kosmonaut og mange andre er optaget i Retskrivningsordbogen som en del af det danske sprog. Utallige er de billeder fra rummet, som til stadighed pryder reklamer i alle medier. Billeder af Jorden set fra satellitter, rumfærger, Apollo månekapsler, astronauternes fodspor i månestøvet, astronauter i rumdragter på rumvandring, åndeløst smukke billeder fra universet taget af Hubble rumteleskopet. Seneste eksempel er Ericsson Mobile Phones' "billboard" jobreklamer med teksten "Udviklingsrum?", www-adressen "people.ericsson.dk" og billeder af en astronaut i rumdragt samt jorden set langt ude fra rummet. Rummet er her anvendt som en fascinationspirrende metafor, som intet har med de aktuelle jobtilbud at gøre, se billedet. LEGO anvender konsekvent rummet i markedsføringen af deres Technics og Mindstorm serier, f.ex. i temaerne Life on Mars, Exploration Mars, Spaceport og Star Wars, se billedet og ref. [2]. Mars Pathfinder's panoramabilleder og Marsbilen Sojourner's små køreture i det stenede Marslandskab i juli og august 1997, blev et Internet-hit af hidtil usete dimensioner. Flere hundrede millioner besøg på NASA's hjemmeside bragte billederne ind på vore nethinder, hvor de brændte sig fast og startede den lille File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 1 Flemming Hansen

2 udlængsel, den stræben efter at sprænge de etablerede rammer, som sandsynligvis indenfor et par årtier vil føre frem til, at det første mennneske sætter sin fod på Mars. Rummotiver finder også kunstneriske udtryk, både i form af science fiction -agtige motiver, hvor drømme om rejser til fremmede planeter og solsystemer illustreres eller som kunstneriske reflektioner over den erobring af rummet, der allerede har fundet sted, se billedet (Maria Torp: En rejse værd, juni 1999, hænger i DRI s mødelokale). Filmindustrien har også flittigt benyttet rummet som tema. Aktuelt er et gensyn med "Rumrejsen år 2001". Af andre titler kan nævnes flere "Star Wars" episoder, "Apollo 13", "Nærkontakt af 3. grad". ESA og NASA's SOHO satellit har fra sin evigt solbeskinnede plads i balancepunktet for jordens og solens tyngdekraft 1.5 mio km fra os vist os en anderledes "vild og voldsom" sol end den gule skive, vi ser på himlen. SOHO's instrumenter har vist os både hvilket inferno der hersker på solens overflade og tilladt os at "kigge ind" i solens indre og har mangedoblet vor viden om vor nærmeste stjerne og livsgrundlag. Dette er smukt skildret i Omnimax filmen "Solar Max". SOHO har også revolutioneret disciplinen "rumvejrudsigter", og lader os få et par dages varsel om soludbrud rettet mod Jorden, så der er tid til at tage forholdsregler for at beskytte satellitter, el-forsyningsnettet og andre følsomme installationer. Anvendelser af satellitter og rumteknologi er gledet umærkeligt ind i hverdagen. Få tænker over om TV-signalet kommer fra en geostationær satellit, fra en sender på jorden eller via kabel, eller om telefon- eller Internet-forbindelsen går via satellit eller kabel. I Voldborgs vejrudsigt tales nu blot om skyfilm, og kun sjældent nævnes det, at filmen er blevet til i en computer på grundlag af massevis af satellitbilleder af jorden. Få er klar over, at den tøven, man oplever, når studieværten i TV-avisen stiller spørgsmål til korrespondenten i Washington med "live" TV-forbindelse og Det Hvide Hus som baggrundstapet, skyldes radiobølgernes "tøven" og ikke korrespondentens tøven inden han svarer. Turen for radiobølgerne frem og tilbage via satellitten tager over ½ sekund. File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 2 Flemming Hansen

3 Megen offentlig opmærksomhed ofres heller ikke på den massive overvågning af vores miljø, der sker via satellit. Den menneskelige aktivitet presser jorden miljø til det yderste, og kun via satellitobservationer har vi en chance for af få et overblik over jordens "helbredstilstand" og styre hen mod en mindre miljøbelastende adfærd. En satellit kan observere hele jordkloden i løbet af få dage, en umulig opgave selv med en flåde af observationsfly, -skibe og målestationer på landjorden. Ud over miljøovervågning finder billeder fra jordobservationssatellitter anvendelse i landbruget til vurdering af afgrødernes tilstand og sammen med satellitnavigation til kortlægning af høstudbyttet og styring af gødskning og insektbekæmpelse. En spændende anvendelse af jordobservation er "virtuelle" arkæologiske udgravninger, f.ex. af vandingskanaler fra Inka-riget. For tiden er der en stigende fascination af satellitnavigationens forjættende muligheder. Første gang offentligheden rigtig blev opmærksom på det amerikanske NavStar Global Positioning System, i det daglige kaldet GPS, var under Golf-krigen i 1991, hvor de allierede soldater måtte udstyres med "civile" GPS-modtagere, fordi der i verden ikke var militære GPS'er nok til at klare behovet. Indenfor et par år vil alle nye luksus- og mellemklassebiler nok være have et GPS-baseret rutevejledningssystem som standardudstyr. Allerede nu kan det erhverves som ekstraudstyr for under kr. Enhver seriøs fjeldvandrer har en GPS på størrelse med en mobiltelefon i lommen, som fortæller ham/hende positionen med få meters nøjagtighed og hvilken retning, han/hun skal bevæge sig for at nå destinationen. Lystsejlere er ligeledes begejstrede for GPS. Skatte- og Trafikministrenes begejstring er også stærkt stigende ved tanken om at GPS kan bruges til "road pricing", betaling for forbrug af vejene til bilkørsel, dyrt i bykernerne og billigt på landet. Eftersom GPS systemet er under kontrol af det amerikanske militær, ønsker Europa at udvikle et uafhængigt, civilt satellitnavigationssystem, Galileo, som i øjeblikket er under planlægning. At arbejde med rumfart og rumforskning er uhørt fascinerende, og det er typisk, at hvis man først har arbejdet med rummet, er man fanget for livstid. Og man vender med stor sandsynlighed tilbage til området igen, selv om man prøver andre arbejdsområder ind imellem. Dette og andre aspekter af arbejdet med rumfart er smukt beskrevet i Forskningschef Bjarne Lundager Jensens indlæg "Rumindustrien som drømmefabrik", på Dansk Rumforskningsinstituts konference om rumforskning, rumteknologi og rumindustri, 14. april 2000, ref. [1]. Rummet er blevet indlejret i vore hjerter og i vor bevidsthed og har ændret vort verdensbillede for bestandig. Rumforskning og rumteknologi, erhvervslivet og dagliglivet Det, der idag er et kommercielt rummarked først og fremmest indenfor satellitkommunikation, er startet som rumforskning. Nogle forskere og ingeniører fik en idé til satellitkommunikation, vandt NASA eller ESA for idéen, byggede satellitten og skaffede ny viden, som efterhånden cementerede grundlaget for en kommerciel udnyttelse. Den samme kommercialiseringsproces er ved at ske med jordobservation, og området er i hastig vækst. I det hele taget er rumfart et kommercielt vækstmarked, med en årsomsætning på flere hundrede mia. kroner (se noter), hvor danske virksomheder har gode muligheder for at levere fine, højteknologiske produkter og høste indtjening og værdifuld viden. Væksten i rummarkedet er måske ikke på højde med IT-branchens, men til gengæld bygger den på et mere solidt fundament end Internet-frontløbernes i mange tilfælde kunstigt oppustede værdier. Det skal dog bemærkes, at den internationale rumbranche er domineret af en håndfuld gigantstore virksomheder. Danske virksomheder kan finde sig en nicheposition i de File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 3 Flemming Hansen

4 store firmaers fødekæde, men ligesom i andre brancher med samme struktur kræver det en langvarig målrettet indsats at tilkæmpe sig et solidt eksistensgrundlag her. Men grundlaget for at dette kan ske, er fortsat rumforskning, både i form af rumteknologiudvikling, forskning i de fysiske processer i rummet, udforskning af jorden fra rummet, udforskning af solsystemet, universet, bemandet rumfart o.s.v. Satellitter og rumfartøjer udsættes for mange prøvelser gennem deres levetid. Raketopsendelsen byder på en hård g-påvirkning og slemme rystelser. Under rejsen gennem rummets stilhed udsættes fartøjet for ekstreme temperatursvingninger, kraftig partikelstråling, hård ultraviolet stråling fra solen, aggressive iltatomer i den allersidste rest af atmosfæren og elektrostatisk opladning. At bygge et fartøj, som kan fungere under disse forhold, og som kan klare sig, selv om noget af udstyret om bord fejler, stiller meget store krav til teknologisk formåen og multidisciplinært samarbejde, dokumentation, tests og til kvalitet og akuratesse i arbejdet. Er man først i stand til at honorere disse krav, er man som medarbejder højt værdsat, både som ansat i en rumvirksomhed og som ansat i andre grene af erhvervslivet. Moderne erhvervsvirksomheder, uanset branche, kan lære meget af rummet. Konkurrencen idag på det globale marked er så hård, at fejltrin i form af dårlig produktkvalitet kan betyde alvorlige tab eller døden for en virksomhed. I rumfarten har det været erkendt siden starten af rumalderen, at kvalitetsstyring er essentielt, da en fejlet satellit eller rumsonde i praksis ikke kan hentes tilbage og repareres. Man har derfor udviklet de nødvendige kvalitetsstyringsværktøjer og procedurer, design-, analyse- og testmetoder for at sikre størst mulig sandsynlighed for success. Denne viden og erfaring har i høj grad dannet skole for resten af erhvervslivet. De teknologiske landvindinger, som er gjort i forbindelse med rumprojekter kommer langsomt, men sikkert vor almindelige dagligdag til gode efterhånden som teknologien fuldkommengøres og produktionsprocesserne effektiviseres. De klassiske eksempler er teflonstegepanderne, de keramiske kogeplader og kulfiberarmeret plast, men der er tusindvis af andre spin-offs fra rummet. Et antal er beskrevet i ref. [3]. Ref. [4], [5] og [6] er www-links til ESA's og NASA's teknologioverførselsprogrammer. Rumforskning i et ganske lille land Rumforskning, satellitter, løfteraketter er et produkt af den kolde krig fra 1945 til 1989 (hvis man regner Berlin-murens fald som afslutningen på den), og derfor et resultat af stormagternes kappestrid med udgifter i en størrelsesklasse, så prisen på en Storebæltsbro er lommepenge i sammenligning. Rumteknologi og militærteknologi var i de første år ikke til at skelne fra hinanden, og kun de største firmaer i det militært-industrielle kompleks kunne binde an med rumprojekter. Er det noget et lille fredeligt land kan binde an med? Selv om Danmarks indtræden i rumfartsnationernes eksklusive klub regnes fra d. 23. feb med Ørsted-satellittens opsendelse, var Danmark aktiv i rumforskning allerede i rumalderns barndom. Dansk Rumforskningsinstitut deltog i sonderaketopsendelser fra 1962, til studier af ionosfæren. Gennem årene har mange danske forskere og ingeniører bidraget væsentligt til ESA s store rummissioner og rumprogrammer. Det gælder f.ex. HIPPARCOS, SOHO, Cluster XMM/Newton og Integral satellitterne, ERS-1/2 og Meteosat programmerne, Ariane 5 programmet og Den Internationale Rumstation. Det gælder både udformning af programmet, konstruktion af instrumenter og udstyr om bord og den forskning, der udføres på grundlag af experimenter og indsamlede data. File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 4 Flemming Hansen

5 Dansk industri trådte ind i rumalderen i begyndelsen af 1970'erne, Terma Elektronik AS i 1972 og Alcatel Space Denmark A/S (dengang Christian Rovsing A/S) i I begyndelsen var der ikke megen kontakt mellem rumforskerne i Danmark og rumindustrien, men omkring 1990 havde rumteknologien udviklet sig til et niveau, hvor selv små satelitter, mikrosatellitter, var blevet så ydedygtige, at de kunne anvendes til rumvidenskabelige formål og ikke kun som teknologidemonstrationer og symboler på national stolthed. Idéen om Ørsted opstod og førte rumforskere og rumindustri sammen i et frugtbart og succesfuldt samarbejde. Beviset på at også et lille land kan være med i front med et beskedent rumprogram, når der er et stærkt forskningsmiljø til at bære den videnskabelige side af missionen og en innovativ rumindustri, der er villig til at løbe risikoen ved at kaste sig ud i et så omfattende projekt, og de to parter finder sammen om en målrettet og fokuseret indsats. Ørsteds succes førte til skabelsen af Det Danske Småsatellitprogram med en bevilling på 50 mio. kr for en 4-års periode startende 1. april Det første konkrete resultat er Ørsted-2 instrumentpakken på den argentinske satellit SAC-C opsendt d. 21. nov I skrivende stund er Ørsted-2 instrumenterne om bord ved at blive testet inden den 8 m lange bom udfoldes. To vigtige skridt blev taget med Ørstedsatellitten: 1. Danmark viste at vores rumindustri og universiteter mestrer den vanskelige, multidisciplinære opgave at bygge en hel satellit fra grunden, at klargøre den til opsendelse, at styre den i rummet og få måledata transmitteret til danske jordstationer. 2. Ørsted viste som den første i nyere tid, at en småsatellit på 61 kg med en stærkt fokuseret mission kan levere videnskabelige måleresultater i verdensklasse. Ørsteds success kan også aflæses i det faktum, at projektet blev nomineret af Ingeniørforeningen i Danmark som én ud af 10 kandidater til titlen Århundredets Ingeniørbedrift, og kom ind på en 4. plads efter Poulsen-buen, Den transiranske Jernbane og Storebæltsforbindelsen. Der arbejdes nu på det næste projekt, Rømer-satellitten, med MONS eksperimentet (Measuring Oscillations in Nearby Stars), der i 1999 udvalgtes til den næste danske småsatellitmission. Opsendelsen er forventet i begyndelsen af Rømer-projektet bæres ligesom for Ørsted-projektets vedkommende af et dansk forskningsmiljø i international topklasse, et kraftigt industrielt engagement og en veldefineret, målrettet mission. Småsatellitprogrammets fortsættelse Forudsætningen, for at Rømer-satellitten kan blive bygget og sendt op, er, at Småsatellitprogrammet forlænges ud over 31. marts Efter gennemførelse af Ørsted-2 projektet og Systemdefinitionsfasen af Rømer projektet resterer der ca. 22 mio. kr af den oprindelige bevilling. Dette rækker ikke til at bygge Rømer færdig og betale for opsendelsen. En fortsættelse af Småsatellitprogrammet handler imidlertid ikke alene om bygning af Rømersatellitten. Småsatellitprogrammets forlængelse skal ses i sammenhæng med omdannelsen af Dansk Rumforskningsinstitut til Danmarks Center for Rumforskning (DCR) med det formål at styrke, koordinere og målrette Danmarks samlede indsats i rummet. Derfor er Småsatellitprogrammets opgave ikke kun at financiere bygningen af Rømer, men også at styrke de områder, der er nødvendige for at Danmark får størst muligt udbytte af sin indsats i rummet både nationalt og internationalt (først og fremmest ESA), at Danmark har et stærkt rumforskningsmiljø, en konkurrencedygtig rumindustri, og en uddannelsessektor, der kan File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 5 Flemming Hansen

6 levere ingeniører og forskere med høje kvalifikationer indenfor rumteknologi og rumforskning, samt formidling af denne indsats og dens resultater til offentligheden. Denne indsats er langsigtet, og Småsatellitprogrammets ledelse skal derfor også arbejde med forberedelsen af de missioner, der følger efter Rømer og med at skabe grundlaget for en styrkelse af de ovenfor nævnte områder. Småsatellitprogrammet kan derfor ses som et antal parallele og sammenhængende aktiviteter: Bygning af videnskabelige småsatellitter (Rømer,.) Styrkelse af de rumvidenskabelige forskningsmiljøer i Danmark Rumteknologiudvikling (forberedelse af fremtidige missioner) Rumteknologioverførsel (spin-off) Samarbejde med rumindustrien (herunder at få flere rumfirmaer i Danmark og at kvalificere disse til at få kontrakter med ESA og kommercielle kunder) Samarbejde med universiteter og højere læreanstalter (rumingeniør- og evt. rumforskeruddannelse) Krydsbefrugtning på tværs af forskningmiljøer og industri Indsats for at skabe en reel dansk styrkeposition inden for et kommende kommercielt småsatellitmarked Reduktion af omkostningerne ved gennemførelse af en mission f.ex. gennem udvikling af billige, generiske småsatellitbyggeblokke Udvikling af nye koncepter og systemer skaber nye produkter Bidrage til f.ex. bygningen af en billig universitetssatellit som et led i undervisningen, se f.ex. ref. [7], [8] Deltagelse i undervisning (forelæsningsrækker, undervisningsmateriale) Formidling af Danmarks indsats i rummet til offentligheden (medie-eksponering, foredrag, udstillinger, brochurer m.m.) Alle disse indsatser vil foregå i et samarbejde med de relevante institutioner indenfor hvert område, delvist financieret af Småsatellitprogrammet og delvist fra andre kilder. Den største del af Småsatellitprogrammets midler vil selvfølgelig gå til bygning af Rømer og de efterfølgende satellitter. Dette vil ske efter samme financieringsmodel som Ørsted, hvor rumindustrien har en betydelig medfinanciering i form af reducerede timesatser. Denne medfinanciering er ikke en unyttig udgift for firmaerne, men en investering i en styrkelse af firmaets kompetancer. De firmaer, der deltog i Ørsted-1 og 2 projekterne har allerede høstet frugterne i form af opgaver både for ESA og andre kunder, de ellers ikke ville blive anset for kvalificerede til at udføre. Hovedmålet med Småsatellitprogrammet er at opsende en danskbygget videnskabelig satellit mindst hvert fjerde år. Forstudierne til Rømer-projektet har vist, at der er mange meget spændende forskningsprojekter, der kunne udnytte disse muligheder, og flere vil givet blive relevante i de kommende år. Det er ikke hensigtsmæssigt at strække intervallet længere end 4 år. Byggeperioden vil typisk være under tre år, hvortil kommer en systemdefinitionsfase på ½ - 1 års varighed. Går der længere end 4 år mellem hver opsendelse, vil det blive meget vanskeligt at fastholde en kvalificeret medarbejderstab i de involverede institutioner og virksomheder. Samtidig med File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 6 Flemming Hansen

7 projektets udførelse sker der en hastig teknologiudvikling på alle områder, også rumteknologi. For at kunne få kommercielt udbytte af en investering i en dansk småsatellit er der derfor også essentielt at kunne få udbytte af de derved realiserede teknologiske landvindinger inden de forældes. Dette fører tilbage til, at et interval længere end 4 år mellem missionerne nedsætter værdien af den indhøstede erfaring. De gode cirkler i rummet Et af hovedmålene for Småsatellitprogrammet er at katalysere en samlet vækst i de danske aktiviteter i rummet, herunder den industrielle indsats på kommerciel basis. For at nå dette mål er det nødvendigt stimulere nogle gode cirkler i rummet. Dette er søgt illustreret med Ørsteds Ø i fig. 1 med de mulige "spin-offs" yderst. SPIN-OFF AF RUMTEKNOLOGI TIL GAVN FOR SAMFUNDET RUMTEKNOLOGI UDVIKLING ØGET DANSK INDSATS I RUMMET RUMFORSKNING TIL GAVN FOR SAMFUNDET FLERE RUM- VIRKSOMHEDER RUMINGENIØR UDDANNELSE KOMMER CIELLE RUMKON TRAKTER STØRRE INTERESSE FOR NATUR- VIDENSKAB Fig. 1. De gode cirkler i rummet En øget dansk indsats i rummet tilvejebringes ikke uden flere nye rumvirksomheder og en styrkelse af de eksisterende. Dette kræver flere rumingeniører og andet højt uddannet personale, noget som netop vil blive en mangelvare i de kommende år på grund af de små årgange og den ringe søgning til de naturvidenskabelige uddannelser. Derfor er et engagement i at udvikle en egentlig rumingeniøruddannelse, f.ex. ved Aalborg Universitet og Danmarks File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 7 Flemming Hansen

8 Tekniske Universitet en vigtig forudsætning. I forbindelse med rekrutteringen af studerende til en sådan uddannelse kan man spille på rummets fascinationskraft, som beskrevet i Bjarne Lundager Jensens indlæg, ref. [1], men det kræver naturligvis også både Småsatellitprogrammets, rumvirksomhedernes, universiteternes og det kommende Danmarks Center for Rumforsknings glødende engagement i sagen. Det grundlæggende arbejde med rekruttering skal foruden de tekniske universiteter omfatte både gymnasiet og folkeskolen. Lykkes det at sætte gang i nye gode cirkler og at stimulere de eksisterende vil der komme et betydeligt spin-off i form af flere vidensbaserede virksomheder, højteknologisk eksport, teknologioverførsel, rumforskningsresultater, kommercielle og ESA-relaterede muligheder for de involverede virksomheder. Og så forhåbentlig et bidrag til en generel styrkelse af hele det teknisk-naturvidenskabelige område, som er så vigtigt for Danmarks overlevelse som højteknologisk velfærdssamfund. Se også ref. [12], [13]. Rumteknologisk spin-off fra Rømer Det kan endnu ikke siges særlig detaljeret, hvilke teknologier, der vil blive udviklet under Rømer-projektet, og i hvilket omfang de kan overføres til jordiske anvendelser, men der tegner sig dog et nogle teknologier med interessant potentiale: Det virtuelle kontrolrum Satellitten skal kunne overvåges og styres fra en hvilken som helst PC, stationær eller bærbar, tilsluttet Internettet med behørig adgangskontrol og kryptering. Alarmer udsendes automatisk til udvalgte adresser og mobiltelefoner som SMS beskeder. Denne teknologi har vide perspektiver til fjernovervågning og -styring af industrielle anlæg, forsyningssystemer, varmeanlæg og meget andet. Autonomi Høj grad af autonomi både i satellitten og i kontrolcentret, høj tolerance mod fejl, avancerede metoder til softwarekvalitetskontrol, programmering i Ada, integration af algoritmeudvikling simulering og softwareudvikling. Dette sammen med det foregående punkt er med til at sikre at satellitten reagerer intelligent på fejlsituationer og at kontrolcentret frafiltrerer trivielle fejlhændelser og kun alarmerer vagtpersonalet, når der kræves menneskelig indgriben. Sensorteknologi Danske rumvirksomheder og ruminstitutioner besidder en stor viden og erfaring med sensorer af forskellig art, magnetiske, røntgen, optiske, som har potentiale for anvendelser i andre sammenhænge end rumfart og rumforskning. At nyttiggøre dette potentiale for samfundet er også et vigtigt mål for Småsatellitprogrammet. File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 8 Flemming Hansen

9 Noter Det kommercielle rummarked 2001, ref. [9] Ruminfrastruktur 58.0 mia. USD = 464 mia. DKK (+ 8%) (Satellitter, løfteraketter, rumfærgen, den internationale rumstation, udstyr på jorden m.m.) Anvendelser indenfor satellitkommunikation 35.4 mia. USD = 283 mia. DKK (+23%) (Fast og mobil komm., TV/Radio rundspredning, VSAT netværk m.m.) Anvendelse af GPS 9.2 mia. USD = 74 mia. DKK (+25%) (Navigation til lands, vands og i luften, overvågning/styring af mobilt materiel, kortlægning, landmåling m.m.) Anvendelse af jordobservation 2.9 mia. USD = 23 mia. DKK (+26%) (Land-, hav- og miljøovervågning, meteorologi, landbrug, kortlægning m.m.) Sevicefunktioner 4.0 mia. USD = 32 mia. DKK (+1%) (Rådgivning, licensaftaler, forsikring m.m.) Ialt mia. USD = 876 mia. DKK (+14%) Procentsatserne i parentes angiver den årlige vækstrate Den samlede økonomiske effekt af kommerciel amerikansk rumindustri, ref. [14], [15] Federal Aviation Administration (FAA) i USA har opgjort dette for USA's vedkommende til 61.3 mia. USD i 1999, hvilket bringer kommerciel udnyttelse af rummet op på siden af andre betydende grene af industrien. Selvom grundlaget for denne opgørelse er noget forskelligt fra ref. [9], er tallet for den samlede omsætning stort set sammenligneligt med tallene i ref. [9], hvor den globale omsætning indenfor rumindustrien opgøres til 96 mia. USD for D.v.s. at ca. 2/3 af den globale omsætning indenfor rumindustrien ligger i USA. ESA og NASA Budgetter 2001, ref. [10], [11] ESA s budget 3.2 mia. EUR = 3.0 mia. USD = 24 mia. DKK NASA s budget 14.0 mia. USD = 112 mia. DKK 1 USD = 8.00 DKK, 1 EUR = 7.45 DKK Danmarks offentlige investeringer i rumfart De samlede danske investeringer i rumfart på finanslov 2001 løber op i ca. 250 mio. DKK (TBC) The European space industry employs people directly and indirectly. Danmarks bruttonationalprodukt År 2000: ca mia. DKK, År 2001: ca mia. DKK File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 9 Flemming Hansen

10 Referencer 1. Forskningschef Bjarne Lundager Jensen, Dansk Industri: "Rumindustrien som drømmefabrik", Indlæg på Dansk Rumforskningsinstituts konference om rumforskning, rumteknologi og rumindustri, 14. april ftp://ftp.dsri.dk/pub/roemer/miscellaneous/rumindustrien_som_droemmefabrik.pdf ftp://ftp.dsri.dk/pub/roemer/miscellaneous/rumindustrien_som_droemmefabrik.doc 2. LEGO rumtemaer Space Research and Technology Transfer. A look at the effects of space research on society. 4. ESA Technology Transfer Programme 5. At Home with NASA. Marshall Space Flight Center Technology Transfer Program 6. NASA Technology Portal 7. CubeSat: U. Arizona says Space is a Cube 8. CubeSat Project Website. The Space Systems Development Laboratory, Stanford University State of the Space Industry International Space business Council, June François Petigean, ESA Headquarter, personal communication 11. NASA Headquater, FY 2001 Budget Summary ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/budget/2001/budget_summary.pdf 12..dk21 - En strategi for Danmarks erhvervspolitik 13. Samspillet mellem offentlig forskning og private virksomheder - synspunkter afgivet af Danmarks Forskningsråd til forskningsministeren og erhvervsministeren d Ingeniøren, nr. 7, 16. feb. 2001, sektion 1, side The Economic Impact of Commercial Space Transportation on the U.S. Economy, Federal Aviation Administration, Associate Administrator for Commercial Space Transportation, File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 10 Flemming Hansen

11 Kontakt Flemming Hansen Civ.ing., lic.techn. Teknologichef Dansk Rumforskningsinstitut Det Danske Småsatellitprogram Juliane Maries vej København Ø Tlf: Fax: Web: File: Smaasatellitprogrammet_i_fremtiden_8.doc Page 11 Flemming Hansen

Modul 1-2: Astronauten Andreas

Modul 1-2: Astronauten Andreas Modul 1-2 Modul 1-2: Astronauten Andreas Forestil dig at komme ud i rummet og bo på et hotel, der hele tiden drejer rundt om Jorden. Sådan bliver det for Andreas Mogensen, når han den 1. september 2015

Læs mere

Lærervejledning til Kampen om solsystemet

Lærervejledning til Kampen om solsystemet Lærervejledning Lærervejledning til Kampen om solsystemet Indhold 1. Kampen om solsystemet 2. Tekniske krav 3. Spillereglerne 4. Fire klik og så er I i gang 5. Fagligt indhold 6. Flere links Kampen om

Læs mere

Modul 7-10: Rumfart og afstande i Universet

Modul 7-10: Rumfart og afstande i Universet Modul 7-10 Modul 7-10: Rumfart og afstande i Universet Kort rids af rumfartens historie Den første astronaut i rummet var Juri Gagarin, men længe før hans rumfærd var der mange, der forestillede sig, at

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

5. Kometer, asteroider og meteorer

5. Kometer, asteroider og meteorer 5. Kometer, asteroider og meteorer 102 1. Faktaboks 2. Solsystemet 3. Meteorer og meteoritter 4. Asteroider 5. Kometer 6. Kratere på jorden 7. Case A: Bedout nedslaget Case B: Tunguska nedslaget Case C:

Læs mere

Rumfartsskolen Virksomhedskatalog

Rumfartsskolen Virksomhedskatalog Rumfartsskolen Virksomhedskatalog Brüel & Kjær Sound and Vibration Measurement A/S... 2 Cobham SATCOM... 5 Danish Aerospace Company... 7 DHI GRAS... 11 Falck Schmidt Defence System (Space dept.)... 14

Læs mere

Rejsen til rummet TRIN 1: TRIN 2: EMNEUGE: BYG EN MÅNEBASE OG FÅ BESØG AF PER WIMMER TRIN 3: SKOLEKONKURRENCE: rejse for klassen til udlandet

Rejsen til rummet TRIN 1: TRIN 2: EMNEUGE: BYG EN MÅNEBASE OG FÅ BESØG AF PER WIMMER TRIN 3: SKOLEKONKURRENCE: rejse for klassen til udlandet WimmerSpace.com Rejsen til rummet UNDERVISNING I NATURFAG, DANSK OG UEA I 8. OG 9. KLASSE VIND rejse for klassen til udlandet TRIN 1: LÆRERKURSER OM RUMMET TRIN 2: EMNEUGE: BYG EN MÅNEBASE OG FÅ BESØG

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Fremtidens rumfart drømme og virkelighed

Fremtidens rumfart drømme og virkelighed Fremtidens rumfart drømme og virkelighed Steen Eiler Jørgensen Vil rummet fortsat næsten udelukkende være en arena for forskningsmæssig anvendelse, med en håndfuld ubemandede opsendelser årligt? Eller

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Velkommen til e-skills Week

Velkommen til e-skills Week Velkommen til e-skills Week Chefkonsulent John Sarborg Pedersen, DI ITEK European Commission Enterprise and Industry The e-skills Week is an initiative of the European Commission IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU Modul 2 maj 2010 (syge) Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1277 + 549 = 2. 4028 26 =. 4 154 = 12. 700 kg = ton 1. 64 dl = l 14. 87,54 m = cm 4. 114 : 6 = Løs ligningen 5. x - 8 = 6 x = 6. 18x =

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Myk by ey CONLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 #

Myk by ey CONLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # Mykey by CONLAN 1 4 2 5 3 6 7 8 9 0 # Mykey Et troværdigt binde-led imellem mennesker og miljø De tunge nøglebundters tid er forbi. Nøgleløs adgang vinder indpas i både hjemlige og professionelle rammer.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker Den nye serie af CLX-overvågningssystemer med ConnectSmart 24/7 realtidsovervågning med ConnectSmart teknologi

Læs mere

Maritim kommunikation hvor står vi?

Maritim kommunikation hvor står vi? Maritim kommunikation hvor står vi? I hele skibsfartens historie har der været et behov for kommunikation mellem rederen og skibet. Indtil opfindelsen af telegrafen, måtte rederen vente på efterretninger

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Walt Disneys kreativitetsstrategi - med bundlinjefokus

Walt Disneys kreativitetsstrategi - med bundlinjefokus Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Overlevelse

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet.

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet. Stillingsprofil Stilling Arbejdssted Reference til Ansvarsområde Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Stillingen refererer til Head of Finance and Project

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus Naturvidenskabernes Hus Virksomhedssamarbejde som inspiration til Undervisning i Bæredygtig Udvikling 17. januar 2013 Nanna Seidelin Direktør Disposition Naturvidenskabernes Hus Globale udfordringer Hvad

Læs mere

UAS Denmarks Road Map 2015-2017

UAS Denmarks Road Map 2015-2017 UAS Denmarks Road Map 2015-2017 VÆKST GENNEM NATIONAL STRATEGI Udarbejdet af UAS Denmark - det danske branchenetværk for UAS (Unmanned Aircraft Systems) WWW.UASDENMARK.DK Baggrund og status - en ny vækstbranche

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET Hubble Space Telescope International Space Station MODUL 3 - ET SPEKTRALT FINGERAFTRYK EM-STRÅLINGS EGENSKABER Elektromagnetisk stråling kan betragtes som bølger og

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Google Pagerank Hvordan man finder en nål i en høstak

Google Pagerank Hvordan man finder en nål i en høstak Google Pagerank Hvordan man finder en nål i en høstak Georg Mohr, 4. marts 2008 Kim Knudsen kim@math.aau.dk Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet http://www.math.aau.dk/ kim/georgmohr2008.pdf

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere