Referat. Den 20. november Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning."

Transkript

1 Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information 2 Emner til drøftelse og beslutning 3 Eventuelt 5 Næste møde Bilag 1 Opgave- og huskeliste

2 Kort nyt Defekte pærer Information om defekte pærer i opgange og lignende viderebringes til Ivalo ved opslag på dør til skralderum. Se evt. pkt Anvendelse af tørretumbler Såfremt maskinen anvendes til tørring af dyner og lignende er der risiko for overbelastning. Venligst derfor kun én dyne af gangen! Se evt. pkt. 2.3 Ledige kælderrum Der kan ansøges om leje af to halve kælderrum. Se evt. pkt. 2.4 Brug af tørrerum Såfremt efterladte tørrestativer ikke er til fælles anvendelse, bedes de fjernet efter endt brug. Se evt. pkt Gløgg og æbleskiver Der indbydes traditionen tro til gløgg og æbleskiver søndag den 2. december kl. 15:00 i fælleslokalet. Se evt. pkt. 3.1 Referat fra mødet fremgår af efterfølgende sider Side 2 af 6

3 Referat 1. Information 1.1. Ejerforeningens ansatte Charlotte og Lars har afholdt møde med Ivalo og Paw. Mødet havde til formål at sikre kontrakter, afstemme arbejdsopgavernes omfang samt vilkår for opgavernes løsning. Mødet gav kun anledning til mindre ændringer, herunder ønsket om en fast afløser (Se pkt. 2.14) samt at information om defekte pærer i opgange og lignende viderebringes ved opslag på dør til skralderum Udlevering af nøgler Udlevering af nøgler til håndværkere for adgang til kælderarealer og fyrrum vil fremover kun forekomme ved underskrift af udleveringserklæring. Underskrift fremskaffes for allerede udleverede nøgler. Ved samme lejlighed indsamles alle nøgler til det gamle depot, idet depotet nu er udlejet på almindelige vilkår. 2. Emner til drøftelse og beslutning 2.1. Indbrud Sommerens og nu efterårets indbrud giver anledning til overvejelser om etablering af ekstra sikring, f.eks. investering i dørtelefoner. Alternativer overvejes og beskrives, med henblik på drøftelse ved på næste bestyrelsesmøde og eventuelt efterfølgende med henblik på afstemning ved næste generalforsamling Legeplads Etablering af sandkasse og gyngestativ udestår efter sidste arbejdsdag. Bestyrelsen afventer forslag til sandkasse fra Peter (79 2.th) Godkendt gyngestativ indkøbes til foråret Tørretumbler Reparatør har været tilkaldt grundet uhensigtsmæssig brug af tørretumbleren i vaskerummet. Bestyrelsen henstiller til at tumbleren ikke i fremtiden overbelastes unødigt ved tørring af flere dyner samtidigt. Ved samme lejlighed er det påpeget, at elinstallationen til tumbleren bør gennemgå et nærmere eftersyn af elektriker. Side 3 af 6

4 2.4. Ledige kælderrum Der er to halve kælderrum ledige til udlejning. Ansøgning fremsendes skriftligt til bestyrelsen, således udlejning kan gennemføres på sædvanlige vilkår efter aktuel anciennitet i ejerforeningen Vekslerinstallation i 79/79a Bestyrelsen har den 4. november modtaget en skriftlig anmodning om udbedring af støjgener fra vekslerinstallationen ved 79/79a, en opgave der efter bestyrelsens opfattelse ikke var aktuel (jf. sidste referat). Bestyrelsen retter henvendelse til VVS firmaet med henblik på genoptagelse af opgaven. (Ref: Ny type pumpe er efterfølgende monteret og støjgene afhjulpet) 2.6. Postkasser Regler for opsætning af postkasser som følge af den nye lov om postbefordring er nu klarlagte og en opsætning inden døre i opgangene er desværre ikke en mulighed - ved trapperne til venstre for hoveddøren grundet pladshensyn og under trapperne grundet regler om adgangsforhold via trapper. Bestyrelsen ser derfor ingen anden mulighed end en placering udendørs. En beslutning om endelig placering, herunder indhentning af tilbud udskydes som annonceret til ejerforeningens næste bestyrelse Altandøre og børne-/vinduespudse-sikringer Leverandør og tømrerfirma har været på besøg for besigtigelse af repræsentative defekte vinduessikringer og altandøre. Det er bestyrelsens opfattelse at alle fejl og mangler vedr. altandøre efterfølgende er udbedret. Hvis der er oversete udeståender, fremsendes beskrivende omfang til bestyrelsen senest den 7. januar 2008, hvor sagen ellers forventes lukket. Med hensyn til de defekte vinduessikringer er tilbagemeldingen fra leverandøren via tømrerfirmaet, at fejlene skyldes misbrug af anordningerne. Bestyrelsen er ikke umiddelbart enig i vurderingen, men forventer ikke at kunne nå videre med klagen uden et sagsanlæg. Grundet den potentielle økonomiske konsekvens herved, ser bestyrelsen ingen anden udvej end at tage tilbagemeldingen til efterretning og indtil videre tilskrive den manglende funktion til et for billigt produktvalg. Såfremt ejerforeningens beboere fortsat ønsker sagen forfulgt, modtages synspunkter skriftligt frem til den 7. januar 2008, med henblik på yderligere debat ved næste generalforsamling. Alternativt lukkes sagen. Du opfordres således til at sikre dine vinduer på eget initiativ. Bestyrelsen fremskaffer produktreferencer til opslag i opgangene. Side 4 af 6

5 2.8. Beplantning efter træfældning Indkøb er udskudt til foråret Røgalarmer De midlertidige røgalarmer monteret på sidste arbejdsdag skal udskiftes til serieforbundne alarmer Ejerforeningens hjemmeside Jakob (75 3.tv.) har venligst tilbudt Vivi fast assistance til opdatering og brug af ejerforeningens hjemmeside. Tak for det! Referater vil derfor i den nærmeste fremtid atter være at finde på hjemmesiden. Øvrige relevante dokumenter til brug for fremtidige bestyrelser forventes ligeledes placeret online, dog med afgrænset adgang Snerydning Der forligger nu en skriftlig aftale om snerydning af vej og fortov. Øvrige adgangsveje ryddes som besluttet på sidste generalforsamling fortsat af ejerforeningens beboere. Jf. sidste referat. Nye sneskovle og saltspreder indkøbes efter behov Brug af tørrerum Bestyrelsen påpeger på opfordring, at tørrerummet er et fællesrum der ikke kan anvendes til opbevaring af private ejendele, herunder også efterladte tørrestativer der ikke er til fælles anvendelse Økonomisk råderum Status uændret Fast afløser for Ivalo Vivi indgår som fast afløser for Ivalo ved afholdelse af ferie eller ved ønske om aflastning. 3. Eventuelt 3.1. Gløgg og æbleskiver Der indbydes traditionen tro til gløgg og æbleskiver søndag den 2. december kl. 15:00 i fælleslokalet. 4. Næste møde Næste møde afholdes 7. januar ved Per Side 5 af 6

6 Opgave- og huskeliste Aktion/frist 1 Kontrakter for ansatte returneres i underskrevet stand. Lars/48 2 Udleveringserklæringer for nøgler fremskaffes i underskrevet stand ved relevante håndværkere. Lars/2 3 Indsamling af nøgler til det gamle depot. Alle/2 4 Beskrivelse af løsninger for etablering af dørtelefoner m.v. Lars/2 5 Forslag til sandkasse. Peter/14 6 Indkøb af godkendt gyngestativ. Charlotte/14 7 Gennemgang og evt. udbedring af elinstallation for tørretumbler. Per/2 8 Udlejning af ledige kælderrum. Vivi/ 9 Udskiftning af cirkulationspumpe for vekslerinstallation. Else/46? 10 Ny beplantning ved fældede træer. Anne Grethe/? 11 Indkøb og udskiftning af røgalarmer. Per/? 12 Aftale ønsker til hjemmeside med Jakob. Vivi/? 13 Indkøb af sneskovle og saltspreder. Vivi/? 14 Indkøb til julekomsammen. Else/48 15 Justering af budgettal samt oplysninger om fremtidige disponeringer til regnskabsberetning. Vivi/48 16 Udskiftning af hovedventiler for koldtvandsinstallationen / 17 Referencer til alternative vinduessikringer Else/2 Side 6 af 6

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møde d. 28.03.12. Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 30.09.13 datea restancer

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 Bestyrelsens træffetid ændres Dagen vil fortsat være den første torsdag i måneden, men træffetidspunktet ændres til kl. 18-19. Begrundelsen er, at vi oplever, at beboere hovedsagligt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 03.12 Mandag den 12.03.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 03.12 Mandag den 12.03.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere