Nyhedsbrev Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Nr. 1-2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der er blevet lovet, da vi startede med at køre til AIA-alarmer. Som de fleste har oplevet i hverdagen er der stadig massive udfordringer, der skal løses, før vi kan tillade os at kalde ordningen velfungerende. Som en direkte konsekvens af dette har vi i klubben besluttet ikke at genforhandle AIA-aftalen. Vi er i stedet nået til enighed med ledelsen om at forlænge den eksisterende aftale frem til 15. august I perioden frem til august har vi stillet en række krav til ledelsen, som vi mener, er klare forudsætninger for at ordningen kan blive en succes. Alarmpager til alle, der kan komme ud og køre, samt små køretøjer på alle stationer er et par af disse krav. Vi har endvidere gjort Brandvæsenet opmærksomme på, at vi ikke mener, der er grundlag for en permanent aftale, hvis disse problemer ikke er løst til august. Røgdykkerne Forberedelserne til at modtage de nye apparater af mærket Drager BG4 plus er i fuld gang. Røgdykkerværkstedet har været på uddannelse i vedligeholdelse af det nye materiel. Den øvrige forberedelse er primært fokuseret på den logistiske del af implementeringen. Der er blevet lagt planer for uddannelse af eksisterende kredsløbsbrugere, ombygning af køretøjer, placering på stationerne, og der er derudover lavet uddannelsesplaner for nye kredsløbsbrugere. Den operative implementering ventes at ske i efteråret. Epsu Vi har sammen med de øvrige forhandlingsberettigede organisationer i EU, deltaget i vores fælleseuropæiske samarbejde EPSU. Vi har gennem det sidste år arbejdet på at lave et forslag til et fælles minimumskrav til uddannelse. Det har vist sig at være umuligt. Årsagen er at forskellen mellem nord, syd, øst og vest i Europa er for stor. Forskellene består af mange forskellige ting, men kultur, geografi, tradition og politisk vilje er nogle af de ting som spiller ind. Vi blev efter lange debatter enige om, at vejen frem for at

2 sikre brandfolk bedst muligt i udførelsen af deres erhverv, er at sikre deres sundhed og velfærd. Vi laver derfor en slags branchevejledning og opslagsværk til EU politikerne. Dette er områder, som alle lande helt overordnet kan pålægges at efterleve. På den måde forventes det at trække uddannelsesniveauet op. Et af de emner, som debatten kredsede om, var arbejdstidsdirektivet, der som bekendt siger, at vi maksimalt må have en 48 timers arbejdsuge. Det honorerer vi fint med den vagtform, vi kører nu. Men flere, særligt østlandene, har ikke tilsluttet sig 48 timers reglen, og man arbejder målrettet fra fællesskabets side på at få presset alle lande til at overholde reglen. Det er vi ikke ubetinget enige i er en god ide, idet en konsekvens meget vel kan blive at alt, også det fritidsarbejde den enkelte kollega har, tæller med i de 48 timer. Vi mener derimod, at fritiden er vores egen og ukrænkelig, og at man hellere skal fokusere på om medarbejderen møder frisk og udhvilet. Vi er fuldt ud klar over, at det er en balance mellem fornuft og forsvarlighed. Eksempelvis er der jo efter vores bedste overbevisning ingen forskel på at gå fra døgnvagt til en ambulancevagt, og så det at gå fra en døgnvagt og direkte på tagarbejde eller andet fritidsarbejde. Det skal der være plads til. Derudover gik meget af debatten på, hvorledes det kan sikres, at brandfolk ikke udsættes for skadelige stoffer i hverdagen. Flere lande arbejder med forskellige modeller, som skåner kollegaerne for passive påvirkninger. Man kan generelt sige, at de skandinaviske lande og England er længst fremme på sundhedsområdet, og vi skal efter vores mening blive meget bedre. Det har desværre vist sig i de lande, som har undersøgt det, at der er en væsentlig overhyppighed af særligt kræftsygdomme blandt pensionerede brandfolk. Det er ikke acceptabelt, og vi vil have det som fokusområde fremover. Brandkadetter Projektgruppen har, ved Helle og Emil, været på stationsbesøg for at præsentere projektet. De har været forbi alle hold og er blevet mødt med stor spørgelyst og interesse. Projektet løber af stablen tirsdag d. 5. april med 12 brandkadetter, og skolerne i fokusområderne er lige nu i gang med at finde egnede elever. Der er stadig nogle få hold, som mangler en mentor, og vi kan kun opfordre til at gribe muligheden for at være med i et spændende projekt. Projektet har naturligvis en hjemmeside, den kan findes på

3 Ambulancetjenesten Arbejdstidsberegning Da vi i klubben i foråret 2010 blev opmærksomme på, at der var nogle uoverensstemmelser imellem den måde Brandvæsenet lavede deres arbejdstidsberegninger på og den måde, vi synes, det skulle gøres på, opstartede vi en dialog med henblik på at finde en fornuftig løsning. Vi har hele tiden ment, at vi i samarbejde med ledelsen skulle finde en løsning, men vi har bare måtte erkende, at det ikke var så nemt, som vi havde håbet på. Det gjorde det bestemt heller ikke nemmere, at der blev skiftet ud i ledelsen, og at bolden derfor blev kastet fra stol til stol uden nogen tilsyneladende havde lyst til at gribe den. Tvisten har gået på, at vi ikke mente, vi blev kompenseret nok for de timer, vi gik i 2. skift - altså de timer, der ligger på vores nattevagter. For det første blev vi kompenseret solidarisk, hvilket betyder, at ikke alle fik den kompensation, de var berettiget til. Samtidig blev vi kun kompenseret frem til kl. 06 og ikke hele vagten. Vi rejste sagen i FOA og deres holdning var, at begge dele var forkert, og at vi alle skulle kompenseres i samtlige timer på vores nattevagter og ikke kun til kl. 06. Denne uenighed har det ikke været muligt at løse, så vi valgte at løfte sagen på et højere niveau og derfor lade FOA 1 køre sagen. Lige nu er vi kommet frem til et kompromis, der betyder, at der nu laves nye arbejdstidsberegninger baseret på vores model, hvor I kompenseres for samtlige timer, og at der udregnes for den enkelte i stedet for en solidarisk model. Vinder vi sagen, som vi regner med, så skal alle, der har arbejdet for meget kompenseres med tilbagevirkende kraft. Skulle vi tabe sagen laver vi i stedet de nye arbejdstidsberegninger om. Så snart vi ved mere bliver I selvfølgelig informeret. De nye arbejdstidsberegninger forventes at træde i kraft 1. maj Omlagte vagter/timer Vi tror, at alle på nuværende tidspunkt kender til fænomenet omlagte vagter, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi fra klubbens side absolut ikke bifalder dette begreb. Omfanget er dog som lovet blevet minimeret meget, men de finder stadig sted under påskud af at driften er afhængig af dette. Vi har mange gange gjort opmærksom på, at vi finder det uhensigtsmæssigt, at Brandvæsnet i den grad råder over folks fritid ved at lade dem skylde timer, der skal kradses ind på vagtfrie dage.

4 Vores holdning, som vi deler med FOA, er, at er man sat ud til en døgnvagt, så er det den vagtform man følger. Bliver man så omlagt til en ambulancevagt lader man to og fire være lige, da det ikke skal gå ud over medarbejderen, at der ikke er brug for ham/ hende i mere end 12 timer. Vi mener ikke, at man kan have en timebank, hvor man så bare sparer op, så Brandvæsenet kan kradse ind ved behov. Vi mener desuden også, at da det ikke er mange vagter, der omlægges, så burde det være relativt billigt at forære de timer væk, der er tale om, i forhold til de konsekvenser, det måtte have at eliminere omlagte vagter helt. Dette er noget, der ligger os meget på sinde at få løst, men som tingene ser ud lige nu, er det ikke utænkeligt, at vi bliver nødt til at køre en sag på dette også. Indtil dette er afgjort kan vi kun bakke op om de kollegaer, der ikke vil gå de timer, de har liggende i deres timebank. Sygetransporten I løbet af vinteren har vi undersøgt omfanget af overarbejde i STT. Det viste at folk i al for høj grad blev benyttet udover deres arbejdstid, og det skyldes to ting: Det dårlige føre som gjorde at turene tog meget lang tid og at der mangler biler i regionen. Ingen af delene er noget vi kan løse internt. Det eneste vi kan rykke rundt på er mødetiderne og turnusplanen. Begge dele ser vi på ud fra de ønsker, der også er kommet fra Regionen med hensyn til ændring af drift-tiden. Desværre er der ikke den store velvilje i forhold til den 12-timers turnus, som vi mener, vil kunne løse mange af de problemer som vi og regionen har. Selvom vi og ledelsen er så langt fra hinanden som spørgsmålet om betalt frokost, prøver vi på at finde en fornuftig løsning. Målet er stort set at eliminere overarbejde i STT, og det er vores overbevisning, at det nok skal lykkes på den ene eller den anden måde. I kan løbende følge denne sag på vores hjemmeside Erstatningsturnus Der har gennem længere tid været stor utilfredshed med den turnus erstatningsambulancen kører på. Den er uden rød tråd, og den er meget hård i perioder med mange skiftende vagter lagt ind hulter til bulter. Det er og bliver en feberredning i 11. time for at få driften i gang 1/ og pga. vi fik et tilkøb. Vi mener, at tiden nu er mere end moden til at kaste boldene op i luften endnu engang og lave en anden erstatningsturnus.

5 Desværre har vi haft meget svært ved at overbevise de ansvarlige i ledelsen om at vores forslag er til alles bedste, og derfor gik vi hver til sit i uenighed efter sidste møde. Vi vil arbejde videre på at overbevise de ansvarlige om at forandringer ikke altid er til det dårligere. Nye tillidsfolk Klubben har fået to nye tillidsfolk for henholdsvis paramediciner-gruppen (502 Andreas) og for sygetransporttjenesten (113 Jacob). Vi ser meget frem til at arbejde sammen med jer i kampen for medlemmernes interesser. Skulle der være nogle, der går rundt med en tillidsmand i maven, mangler der tillidsfolk på St.T - St.C - St.F og på St.V. I en tid hvor der sker rigtigt meget i Brandvæsenet er det ikke optimalt ikke at have en tillidsmand på egen station. Send klubben en mail, hvis du vil være en del af den klub, der trækker det faglige læs i Københavns Brandvæsen. P.K.V. Peter Ørnbo Formand

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Forretningsudvalgets Beretning 2008

Forretningsudvalgets Beretning 2008 DBF Forretningsudvalgets Beretning 2008 Hvad vejer liv? Den politiske dagsorden i disse tider handler om hvad der kan måles og vejes, mere end om de forudsætninger, der ligger til grund for det, der måles

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper?

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Bilag 6 Interview med Pia Adelsteen, d. 27.11.2013 Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Pia: Jeg synes, at der er en fordel forstået på den måde, at det indre

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere