Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Afdelingsmøde afdeling 15"

Transkript

1 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere fordelt på 25 lejemål Karsten Møller, formand Palle Hansen, bestyrelsesmedlem Gert B. Thomsen, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Knudsen, ejendomsfunktionær Jesper Christensen, inspektør Michael Levin, teknisk chef 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2013/ Orientering om afdelingens årsregnskab 2011/ Indkomne forslag A. Tilladelse til etablering af forbedret belysning i opgange v/louise Morsing, Østerled 48, 2. tv. B. Stillingtagen til etablering af forbedret belysning ved opgangsdøre v/leif Norup, Østerled 26, st. tv. 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter A. Valg af formand På valg er: Karsten Møller B. Valg af bestyrelsesmedlem På valg er: Palle Hansen modtager ikke genvalg C. Valg af suppleanter 7. Eventuelt Michael Levin, ØsterBO Jens Schmidt blev valgt. Jens Schmidt takkede for valget og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Karsten Møller fremlagde følgende beretning: Velkommen til afdelingsmødet, og selv om det er en lille stykke tid siden det var 1

2 årsskifte, synes jeg vi skal starte med en skål med held og lykke fremover skål. Nyt i år er, at vi har fået ny inspektør. I stedet for Michael Levin overgår Jesper Christensen som vores nye inspektør. Udover at være inspektør for vores afdeling og andre afdelinger, er Jesper også ØsterBO s energitekniker, så vi får faktisk 2 mand i en. Jeg vil starte min beretning med nogle gode nyheder: For det første har over 90% af afdelingen tilmeldt sig til Waoo!. Vi startede med 33% i oktober, så gik Brigitte fra nr. 22 ud for at få flere med, hvorefter vi i november var 85% tilmeldte. På de sidste, ikke tilmeldte, fik vi i bestyrelsen navnene, så kunne vi gå rundt, og spørge om man havde glemt det. Dette indebærer, at vi får den billige pris på det, vi ønsker af TV, telefon og internet. Ligeledes indebærer dette, at vi kan få den specielle 20/20 forbindelse til internettet, som jeg tror er rigelig for de fleste brugere. Vi skal dog nok være lidt tålmodige omkring, hvornår fibernettet bliver tilsluttet. Vi må nok ikke forvente, det er klart den 1. april En anden god nyhed er, at vore elevatoropgange nu inddækkes af et glasparti, således at temperaturerne i disse opgange kan komme op på samme niveau som de øvrige opgange. Som bekendt stemte vi sidste gang for et sådant glasparti til i alt kr., men arkitekten havde regnet forkert, således at prisen blev et par hundrede tusinde dyrere, og så måtte vi jo stå af. Men sidst på året ansøgte vi ØsterBO om midler til disse tilbygninger. Og de meddelte, at de ville finde en billigere løsning, og den har de nu fundet, således at der sættes glaskarnapper på samtlige elevatoropgange i afdeling 14 og 15. Hvornår det så sker, ved jeg ikke, men i hvert fald inden næste vinter, og vores udgift vil ikke overstige, det vi har aftalt i budgettet. Med hensyn til legeredskaber har vi i afdelingsbestyrelsen bestilt et klatrehus til legepladsen mellem 15.2 og Vi har også bestilt sandkasseborde til begge sandkasser. Disse vil blive opsat i løbet af foråret. I november måned fik samtlige afdelinger i ØsterBO besøg af en forsikringsmæglervirksomhed, som ville gennemgå samtlige afdelingers tryghed omkring brand, indbrud og standarden af vedligeholdelsen af vore bygninger. Jeg har endnu ikke modtaget rapporten fra dem, så hvad der er af konklusioner omkring afd. 15 kan jeg ikke p.t. sige, men under gennemgangen blev følgende kritiseret: Vore elpærer og elfatninger i kældergangene var meget dårlige og efterhånden brandfarlige, så disse burde skiftes. Ligeledes blev vi spurgt omkring røgalarmer, om der var opsat sådanne i lejlighederne af beboerne, og sidste år spurgte jeg på dette møde, hvor mange der havde opsat røgalarmer, og jeg kan desværre huske, at det ikke var ret mange, som havde sådanne installeret. Det synes jeg er at leve lidt farligt, for man kan altså sagtens sove fra en brand og dø af røgforgiftning, inden man overhovedet bliver ramt af rigtige flammer, så for jeres egen sikkerhed, kan jeg ikke foreslå kraftigt nok, at sådanne alarmer altså 2

3 er livsvigtige. Det er trods alt bedre, at vente med at blive brændt, til man skal kremeres. Vi kunne også opsætte røgalarmer i såvel kældre som trappeopgange, men disse vil først gå i gang når skaden er sket, og hoveddøren er brændt, for før kommer røgen ikke ud i trappeopgangen, og så er det nok for sent. Der var dog ros til vores lukkepolitik, altså at hoveddørene er låst i døgndrift, og det i øvrigt er det bedste låsesystem vi har. Men når vi får rapporten vil jeg sørge for, at denne bliver sat op i tavlerne i kældrene. Af synlige ting vi har fået lavet i årets løb er: Malet samtlige garagedøre Fået automatiske døråbnere i kældrene Rødkilde gymnasium har etableret en sti til vores Sortesti, så eleverne kan gå denne vej til og fra skolen. I dette år får vi: Nye legeredskaber Inddækkede elevatoropgange Opretning af asfaltbelægning mellem garagerne Og næste år hvis budgettet godkendes Nye kældervinduer En sidste ting vi er begyndt at snakke om i bestyrelsen, er en udskiftning af vore gamle radiatorer i lejlighederne og få varmeanlægget trimmet med nye dynamiske strengreguleringsventiler. Hvad en sådan udskiftning indebærer af fordele og besparelser, vil vi bede Jesper om at gennemgå. En sådan omgang er desværre heller ikke helt billig, nye radiatorer vil pr. opgang løbe op i ca kr. og gange 15 opgange vil den samlede pris for en sådan udskiftning vil derfor beløbe sig til 3,3 millioner kroner. Dette har vi så ikke selv råd til, men bestyrelsen vil i løbet af året arbejde videre med, om der vil kunne fås tilskud til en sådan udskiftning, som vil kunne gøre udskiftningen spiselig for vores afdeling. Reguleringsventilerne koster ca kr. pr. blok, hvilket så til gengæld er en fornuftig pris, som det ikke vil være svært at finde penge til fra vores henlæggelser, men også det vil vi snakke nærmere om i bestyrelsen i den kommende tid. Tilbage til min beretning, er så også - at vi jo må acceptere, at vore 3 blokke efterhånden er nogle ældre damer, og derfor kræver mere vedligeholdelse og kærlighed, og vi mænd ved jo, at kvinder kræver ressourcer til at holde sig ved lige, mens vi mænd kan nøjes med at blive sure. Derfor arbejder inspektøren og os i bestyrelsen med noget man kalder 20-3

4 årplan. Heri kan vi læse, hvad byggeteknikerne mener, der skal udskiftes over længere perioder. Det er ligesom når man køber en ny bil, så siger sagkundskaben, at udstødningsrøret på bilen vil kunne holde i 6 år. Det er så det, vi som bilejere må spare op til på disse 6 år, holder røret så mere end de 6 år, er det bare godt, så kan vi få renter af den opsparing indtil udskiftningen. Og ligesådan er det med huse, de skal have nyt tag hvert 50. år. De skal have nye vinduer for hvert 40. år og så fremdeles. Vi har derfor i bestyrelsen valgt, som i vil kunne se, når vi skal gennemgå budgettet for 2013/14, at vi har forhøjet henlæggelserne på denne konto, så vi altid har penge på kistebunden til at imødegå nødvendige udskiftninger. I den lidt billigere ende skal vi i sommerens løb have udskiftet rustne cykelstativer, og nogle skal helt fjernes, her tænker jeg på det cykelstativ ved gavlen til nr. 22, som ingen benytter. Med hensyn til en evt. udflugt for afdelingens beboere, har vi i bestyrelsen ikke set eller hørt nogle meldinger, om det vil være en god eller dårlig ide, om der vil være tilslutning eller ikke tilslutning, så hvis man ønsker, vi skal arbejde på at arrangere en udflugt, så må det blive på grundlag af de tilbagemeldinger, vi får her i aften. Hvis i har fulgt med i bestyrelsens løbende referater, så har i set, at vi har snakket en del om et nyt epoxy-lag på vore kældergulve. Men Jesper har på det seneste fortalt os, at et sådan lag ikke er godt for kældrene, idet grundvandet under bygningerne presser så hårdt på kældergulvet, at betonen under epoxylaget smuldrer og dermed giver de huller i gulvet, som vi alle kan se, når vi går gennem kældrene. Så fremtiden er et betongulv med en skridsikker overflade. Som i måske kan høre, er jeg ikke særlig godt bekendt med disse forhold, men Jesper er her, så i kan bare spørge ham efterfølgende, hvis i vil vide mere. Udover hvad der sker her i vores afdeling, sker der jo også ting i hovedbestyrelsen som kommer til at vedrøre os, og her vil jeg fremhæve 3 ting, som nok kommer til at berøre os som lejere i Østbyparken: 1. Varmecentralen nedlægges her til foråret, og der etableres p- plads, hvor man kan leje sig en p-plads med ind- og udkørsel på Parkvej. 2. Containerpladsen mellem Østerled og Parkvej flyttes. P.t. ved jeg ikke hvortil, men der snakkes om pedellens villa ved Rødkilde Gymnasium, hvis ØsterBO får lov til at erhverve ejendommen. Alt andet lige, må vi nok indstille os på i afd. 15, at der bliver længere at gå, når vi skal afleveres flasker, plastic og gamle aviser. 3. Det værste er dog, at ØsterBO tilsyneladende er kommet på kant med Arbejdstilsynet omkring håndteringen af affaldsspande. Og problemet rammer også os som lejere, da ØsterBO tilsyneladende vil banke os tilbage til lige efter 2. Verdenskrig, hvor alle selv skulle aflevere alt skrald og affald i gårdene. I hvert fald snakker man om at nedlægge affaldsskaktene, og det vil jo så indebære, at vi alle skal til at bære grønne og sorte poser hen til en 4

5 afleveringsplads et eller andet sted omkring boligen. Jeg vil slutte med at sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen og også en tak til ØsterBOs administration, som altid er villig til at lytte, når vi har et behov for det. Der var følgende bemærkninger til beretningen: ØsterBO har været for hurtig ude med at afmelde YouSee og Dansk Kabel TV. Michael Levin kunne fortælle, at der i aftalen mellem Waoo! og ØsterBO står skrevet at Waoo! har leveringsforpligtigelsen fra 1. april Dette kan de desværre ikke nå, og de arbejder nu på en midlertidig løsning. Derfor må lejerne ikke afmelde noget ekstraudstyr eller lign. fra YouSee inden det bliver oplyst fra Administrationen. I vil i den nærmeste fremtid modtaget en skrivelse fra ØsterBO omkring tidsplanen i forbindelse med overgangem til Waao! Referater bør hænges op i opgangene og ikke i kælderen. På sigt vil de blive synlige på ØsterBO s hjemmeside, under afdelingen. Samtidig med at der er projekter for varmeinstallationerne, bør man også kigge på el-installationerne. Hvor der skal ændres til 2-strengsanlæg, bør der også blive skiftet radiatorer. Kan vi så få den varme vi ønsker i lejemålene? Ja, det kan man godt, når radiatorsystemet bliver indreguleret. Bestyrelsen anbefales at undersøge mulighederne om både nyt tag, nye vinduer og tekniske installationer, så vi kan se hvad det koster. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Pkt. 3: Budgettet blev fremlagt af Karsten Møller Der var følgende kommentar til budgettet: Der er afsat penge til algebehandling, så forventer vi også det bliver gjort, det gjorde det desværre ikke ved enkelte stuealtaner sidste år. Budgettet blev godkendt. Pkt. 4: Forsamlingen ønskede ikke årsregnskabet gennemgået. 5

6 Pkt. 5: 5A: Stillingtagen til etablering af forbedret belysning i opgange Der var en god debat omkring belysningen i opgangene, men ved afstemningen blev forslaget forkastet. 5B: Stillingtagen til etablering af forbedret belysning ved opgangsdøre. Prisen for at få sænket lamperne vil koste ca ,00 kr., og vil blive taget fra afdelingens henlæggelseskonto, såfremt forslaget stemmes igennem. Forslaget brev vedtaget. Pkt. 6: 6A: Karsten Møller blev genvalgt. 6B: Følgende blev opstillet: Jette Boesen, Østerled 34, 3. tv. Ragna Blirup, Østerled 42, st. tv. Der blev afgivet følgende stemmer: Jette Boesen 39 stemmer Ragna Blirup 13 stemmer Jette Boesen, Østerled 34, 3. tv, blev valgt. 6C: 1. suppleant: Grethe Pedersen, Østerled 50, 1.Tv. 2. suppleant: Niels Verner Richardy, Østerled 36, St.Tv. Pkt. 7 Under eventuelt blev der drøftet følgende: Lyset i kælderen i Østerled 22, tænder ikke med det samme. Man har været nød til at hæve indskuddene, for at man er sikker på at kunne få dækket udgifterne, når lejeren eventuelt fraflytter. Kan der blive sat et skilt op i tørrestuerne, hvor man henstiller til at tøjet bliver taget ned igen. Henstilling til at køre indkøbsvognene tilbage til Føtex, hvis man har lånt dem med hjem. Værktøjskassen som for pensionister kan være behjælpelig ved indstilling af tv. 6

7 Opfordring til, at bestyrelsen laver sedler til opgangene, hvor man henstiller til, at der ikke smides cigaretskodder ud over altankanten, ingen fodring af fugle samt banken af dørmåtter. Rengøring af kælder, gangarealer, opgange, og vaskehuse burde opprioriteres. Det anbefales, at afdelingsbestyrelsen får beskrivelse af rengøringsintervallerne samt omfang ved ØsterBO drift. Der henstilles til, at afdelingsbestyrelsen tager initiativ til, at der laves en elspareplan samt en vandspareplan. På mødet med Waoo! fik man oplyst, at man selv kunne bestemme placeringen af fiberboksen. Fiberboksen bliver placeret umiddelbart indenfor altandøren. Asfalt på Sortestien, hvornår bliver det udbedret? Asfalten bliver kun nødtørftig repareret, indtil hele den grønne kile bliver renoveret, men inspektøren vil besigtige stien, for er der store/farlige huller, skal det selvfølgelig udbedres. Der henstilles til, at man ikke cykler på fortovene. Bestyrelsen ser herefter således ud : Formand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Karsten Møller, Østerled 28, st. tv. Gert B. Thomsen, Østerled 40, 2. tv. Jette Boesen, Østerled tv 1. suppleant Grethe Pedersen, Østerled 50, 1. tv. 2. suppleant Niels Verner Richardy, Østerled 36, st. tv. I ønskes alle et rigtig godt nytår og glæder os til et godt samarbejde i Ref.: 4. februar

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere