High Yield HighLights Uge 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "High Yield HighLights Uge 14"

Transkript

1 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning med Køb anbefaling - S.P.C.M. SA Optager dækning med Stærk Køb anbefaling - Ontex Trading Statement for 2012 High Yield Return - Yearly performace Index 25% % 15% 10% 5% 0% -5% -10% Source: Merrill Lynch & Jyske Bank Source: bp. 1, High Yield - Yearly performace Source: Merrill Lynch & Jyske Bank Source:

2 Santos Sandsynlig opgradering Ændring fra Stærkt Køb til Køb Fortsat potentiale på trods af kursstigningen På trods af den markante kursstigning 7,5% siden nytår og 12,5% siden vi i september tog dækning på udstedelsen har vi fortsat et positivt syn på Santos 8,25% 2070 udstedelse. Vi ændrer dog anbefaling til Køb fra tidligere Stærk Køb. S&P s ændrede metode for indregning af visse hybrider i udsteders egenkapital betyder, at Santos ikke længere kan få indregnet 8,25% 2070 udstedelsen på 1 mia. i egenkapitalen, når denne opgøres af S&P. - Derfor er Santos Ltd. s selskabsrating BBB+ sat på negativ watch hos S&P. Men da 8,25% 2070 udstedelsen ikke længere vil blive klassificeret som egenkapital, men derimod gæld, er ratingen på denne udstedelse sat på positiv watch. - Samtidig skriver S&P, at en mulig nedgradering af selskabsrating vil begrænse sig til en notch. For rating på 8,25% 2070 udstedelsen venter S&P, at denne hæves til ét mod tidligere fire notches under selskabsrating. - Det betyder, at vi må forvente at se en selskabsrating på BBB og en BBB- rating af 8,25% 2070 udstedelsen. 00-jan 2011R 2012R 2013E Rev. 2,306 2,628 3,299 EBITDA 1,674 2,131 1,884 Adj. Leverage % Vi venter, at en forbedring af rating fra BB til BBB- vil føre til yderligere indsnævring Price af spreadet. Vi har reduceret spread target fra 450bp til 400bp, mens vi ændrer anbefalingen fra Stærk Køb til Køb. Jens Houe Thomsen Senior virksomhedsobligationsanalytiker Bid Bid Target Bid Price target Exp. 12M Return % 2070 Strong BUY Low % % NR

3 Dong Energy S&P ændringer S&P udsendte midt på ugen en uddybning af den ændrede metode for opgørelse af High Equity content, som tirsdag ramte Santos, men ikke DONG Energy. S&P bemærker, at DONG s 3010 udstedelse i princippet IKKE kvalificerer til High Equity content det vi havde frygtet, og årsagen til vores nedgradering men at en endelig afgørelse vil afvente ledelsens reaktion på S&P s ændrede metode. DONG Energy meddelte torsdag, at man ville vende tilbage, når man i dialog med S&P havde fået klarhed over situationen. Dong vurderer at det bliver i andet kvartal. Konklusionen er, at vi p.t. fastholder vores anbefaling (Køb 3005/Sælg 3010) på DONGs to hybrider, og afventer DONGs reaktion. DKK mio. 2011R 2012R 2013E Rev. 56,842 67,243 69,260 EBITDA 13,780 8,632 12,121 Adj. Leverage % Price Bid Bid Bid Price Exp. 12M Sp read Target target Return 5.5% 3005 BUY Low % % BBB- 7.75% 3010 SELL Medium % % BB+ Jens Houe Thomsen Senior virksomhedsobligationsanalytiker

4 ISS Omlægning af gælden ISS bekræftede tirsdag morgen, at den omfattende omlægning af gælden, som blev annonceret 6. marts, nu er faldet på plads. I en kommentar gentager CFO Henrik Andersen, at ISS nu kan anvende likviditet fra salg af selskaber til nedbringelse af gæld. Henrik Andersen nævner derefter specifikt salget af dele af pest control forretningen for DKK 2 mia., der blev annonceret 18. marts. Vi venter fortsat, at ISS ikke alene KAN men også VIL nedbringe 8,875% 2016 udstedelsen. Salget af pest control aktiviteterne forventes endelig godkendt ultimo maj. Efter 15. maj 2013 kan udstedelsen helt eller delvis kaldes til kurs 101,4785. Vi venter, at ISS vil kalde op mod 50% af udstedelsen, og fastholder anbefalingen på Hold. DKK mio. 2011R 2012R 2013E Rev. 77,644 79,454 80,249 EBITDA 5,020 4,956 5,006 Adj. Leverage Price / spread chart Price Bid Bid Bid Price Exp. 12M Sp read Target target Return 8.875% 2016 HOLD Very Low % % B- Jens Houe Thomsen Senior virksomhedsobligationsanalytiker

5 Verisure Dækning af nyt selskab Vi indleder dækning af Verisure 8,75 % 2018 udstedelsen med en Køb anbefaling. Verisure / Securitas Direct er Europas førende leverandør af overvågede alarmer, der markedsføres under både Verisure og Securitas Direct navnene. I Danmark anvendes ligeledes navnet Dansikring Direct. Verisure har en markedsledende position på hovedparten af de 9 europæiske markeder, hvor virksomheden er aktiv. Investment case: - Drevet af en stærk salgsorganisation har Verisure med stor succes opbygget en førerposition på det europæiske marked. Den likviditetskrævende vækst er finansieret af et solidt cash flow fra den stabilt stigende kundeportefølje. Vi venter, at en selektiv vækst i de kommende år vil styrke EBITDA. - De europæiske markeder for overvågede alarmer er generelt ikke så veludviklede som det amerikanske. Vi venter fortsat en solid underliggende markedsvækst i de kommende år. - På trods af en høj eksponering mod kriseramte sydeuropæiske markeder har Verisure vist en høj grad af stabilitet i opbygning af kundebasen. Risiko faktorer: - Høj eksponering mod især det spanske marked. - Øget konkurrence fra nye aktører kan fører til prispres. th 2011R 2012R 2013E Rev. 668, , ,352 EBITDA 129, , ,455 Adj. Leverage % Prisfastsættelse: I forventning om forbedret indtjening har vi fastsat et spændtarget på 350bp på et års sigt, svarende til et forventet 12 måneders risikojusteret afkast på 5,7%. Bid Bid Bid Price Exp. 12M Sp read Target target Return Jens Houe Thomsen Senior virksomhedsobligationsanalytiker Price 8.75% 2018 BUY Medium % % B

6 S.P.C.M. SA - En stabil investering i urolige vande Vi har startet dækning af S.P.C.M. SA 5,5% 2020 udstedelsen med en Stærk Køb anbefaling. S.P.C.M. SA er et fransk holdingselskab, som ejer SNF gruppen. SNF gruppen er verdens største producent af polyacrylamid, som blandt andet benyttes i industrier indenfor vandbehandling samt olie og gas. SNF har en samlet produktportefølje på produkter som produceres på 5 store og 15 mindre produktionsanlæg fordelt i hele verden. Investment case: - Modstandsdygtig overfor konjunkturudsving. - Vi forventer snarlig opgradering fra ratingbuerauerne. - Billigt prisfastsat i forhold til sammenlignelige udstedelser. ' R 2011R 2012E Rev. 1,447,881 1,655,748 1,835,881 EBITDA 179, , ,835 Adj. Leverage Price / spread chart Risikofaktorer: - Opererer på markederne med høj konkurrence. - Substituerende produkter Price Martin Sværdborg Virksomhedsobligationsanalytiker Bid Sp read Bid Target Bid Price target Exp. 12M Return % 2020 Strong BUY Low % % BB

7 Ontex har klaret sig godt igennem Generelt har Ontex klaret sig godt igennem Dette afspejles i det netop offentliggjorte trading statement, hvor den rapporterede gearing falder med 1,0x til 5,3x. Vi føler os styrket i vores positive syn på selskabet og fastholder vores Køb anbefaling. Omsætningen steg i 2012 med 7,5% (år/år) til mio. Den positive udvikling er som ventet trukket af stigende efterspørgsel efter inkontinensprodukter og øget salg uden for Europa. Denne udvikling har således øget Ontex geografiske og produktmæssige diversifikation. Indtjeningen målt ved justeret EBITDA, steg i 2012 med 12,1% til 150,1 mio. og den justerede EBITDA margin steg fra 11,0% i 2011 til henholdsvis 11,5% i 2012 og 12,1% i 4. kvatal thousand 2010R 2011R 2012E Rev. 1,177,500 1,217,600 1,309,000 EBITDA 114, , ,864 Adj. Leverage FCF for året er 59,6 mio., hvilket er lidt dårligere end ventet. Dette skyldes ifølge Ontex primært en midlertidig stigning i arbejdskapitalen. Stigningen skyldes, at selskabet har udskudt lukningen af en fabrik i Tyskland og at Ontex har øget lagrene for at være klar til den øgede efterspørgsel, der vil opstå når Kiberly Clark trækker sig ud af det vesteuropæiske marked for bleer senere i år. Vi fastholder Køb anbefaling. 7.5% (l-hs) Price (r-hs) Bid Bid Bid Price Exp. 12M Target target Return 7.5% 2018 BUY High % % B1 Martin Sværdborg Virksomhedsobligationsanalytiker

8 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må virksomhedsobligationsanalytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretningsrejser o.l. så må denne ikke handle den pågældende virksomhedsobligation på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan dog have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Jyske Banks virksomhedsobligationsanbefalinger aktuel fordeling Fordeling af anbefalinger for virksomhedsobligationer (antal) STÆRKT KØB KØB HOLD SÆLG

9 Finansielle modeller Jyske Bank modellerer den forventede udvikling for det analyserede selskabs resultatopgørelse og balance. Baseret herpå udregnes en række nøgletal for selskabet, som holdes op mod sammenlignelige selskaber og selskabets egen historik. Herfra udleder vi hvilket spænd obligationerne vil handle på fremover. Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Jyske Bank tager højde for den forventede udvikling i virksomhedsobligationsmarkedet, sektorer samt selskabsforhold i anbefalingerne. Risiko Investering i denne virksomhedsobligation er behæftet med risiko. Risikoen kan direkte måles via det spænd obligationen handler til ifht. en risikofri investering med samme løbetid. Spændet afspejler bl.a. konkurssandsynligheden, recovery rate og likviditeten i virksomhedsobligationen. Bevægelser i kreditmarkedet, sektoren og/eller nyhedsstrøm mv. om selskabet kan påvirke kursdannelsen på obligationen. Se analysens forside for vores syn på risikoen for virksomhedsobligationen. Risikoen på virksomhedsobligationen angives som henholdsvis Meget Lav, Lav, Mellem, Høj eller Meget Høj og er relativ til High Yield marked for virksomhedsobligationer. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles virksomhedsobligationen i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Opdatering af analysen Den planlagte opdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Der ud over kan der udarbejdes temaanalyser specifikt for selskabet eller i sammenhænge, hvor selskabet indgår i temaanalysen. Disse analyser udgives på ad hoc basis. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. De oplyste kurser er de seneste kurser stillet af Jyske Bank før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Anbefalingsbegreber Vores anbefalinger er relative til markedsudviklingen og bliver bestemt ud fra en vurdering af det forventede afkast indenfor de kommende 12 mdr. Ved en Køb anbefaling eller en Stærkt Køb anbefaling forventer vi, at en investering i obligationen giver et bedre afkast end virksomhedsobligationsmarkedet generelt. Omvendt forventer vi, at en investering i obligationen giver et dårligere afkast end virksomhedsobligationsmarkedet generelt ved en SÆLG anbefaling. Da vores anbefalinger er relative og risikojusterede, er det muligt at sammenligne vores anbefalinger på tværs af sektorer og risikoklasser. Endvidere er potentialet også angivet absolut via vores afkastmål. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at aktien vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering.

10 Investeringscentre Contacts for Institutional Customers Morten Storgaard Andersen Senior Account Manager Carsten Dam Hyldal Senior Account Manager

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal analyse 3. kvartal 2009 2010-guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i

Læs mere

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb)

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb) Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Fredag aflægger JP Morgan deres 1. kvt. 14 regnskab.

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 15.4.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (24/2) hold stik med en faldende pris på kobber, stigende pris på aluminium og nikkel samt en (tilnærmelsesvist)

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Investorernes appetit på EM ser fortsat intakt ud, og de seneste opgørelser af indstrømningen til EM-aktiver peger fortsat i retning af, at den tiltagende

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere