Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld"

Transkript

1 Undgå spionage - for din sikkerheds skyld 1

2 FORORD Forud for et fjendtligt angreb har modstanderen typisk indhentet informationer, spioneret, så hans angreb får størst succes for ham - og dermed skader os mest muligt. Derfor er det afgørende for sikkerheden at gøre det så svært som muligt for vores modstandere at få informationer om lejren, kasernen, operationerne etc. Formålet med denne folder er at øge bevidstheden om sikkerhed og vise, hvordan spionage udgør en afgørende forudsætning for de trusler, man er udsat for under en udsendelse. Men også i dagligdagen herhjemme er principperne fornuftige at huske på. Det er i missionsområdet, at man kan blive dræbt som følge af spionage. Husk, udsendelsen begynder allerede ved opstillingen af enheden i Danmark, og det gør risikoen for fjendtlig indhentning af informationer også. Derfor skal sikkerhedsbevidstheden være på plads fra begyndelsen. Truslen fra spionage er næsten usynlig. Spioner forsøger netop at undgå opmærksomhed. Spionage - indhentning af oplysninger - gennemføres bedst, når man glem mer, at truslen findes. Men spionage er meget udbredt, og spionage rettes også mod almindelige soldater. Spionage udgør en direkte trussel i mange missionsområder. Derfor er høj grad af sikkerhed (beskyttelse af operativ planlægning, kommunikationslinjer osv.) afgørende - også selv om det nogle gange virker besværligt. Manglende sikkerhed kan i yderste konsekvens koste dig eller dine kammerater livet. Denne folder bygger på erfaringer, som er gjort af danske og allierede styrker på missioner i Balkan, Irak, Afghanistan og som FN-observatører. Formålet med militær sikkerhed er at beskytte forsvaret, herunder personel, materiel, dokumenter, elektroniske informationssystemer, operationer samt etablissementer mod den sikkerhedsmæssige trussel med henblik på at opnå den højest mulige grad af sikkerhed. (FKOBST 358-1). 2

3 Hvad er spionage? Enhver aktivitet, gennemført med alle menneskelige og tekniske midler for at tilegne sig de oplysninger, som vi ønsker at holde for os selv, er spionage. Hvorfor interessere sig for spionage? Indhentning af oplysninger er en forudsætning for at kunne gennemføre en operation. I februar 2006 i Tonbridge syd for London gennemførte en gruppe personer et røveri mod et penge depot.udbyttet blev 53 mio.. Aktionen blev gennem ført ved at kidnappe depotchefens familie og med dem som gidsler tvinge chefen til at få depot vagterne til at lukke gruppen ind. Forud for operationen er der foregået spionage. Indhentningen er sket gennem overvågning og gennemgang af åbne kilder. Man har fundet ud af, hvem chefen er, fundet hans adresse, afkodet hans families rutiner, noteret tider for vagtskifte, undersøgt vagternes mulighed for at udløse alarmer osv. Røveriet i Tonbridge. Røvernes lastvogn fotograferet af depotets overvågningskamera, da den kørte væk med 53 mio.. Kilde: The Guardian 24. februar Fra eksemplet kan man drage direkte paralleller til en terrorgruppes forberedelse af et angreb. Hvem vil man ramme? Danskere? Hvor kører vi patruljer? Hvornår kommer den næste? Hvordan beskytter vi os mod angreb aktivt som passivt? Hvilke frekvenser taler vi på? Hvor lang tid går der, før en patrulje under angreb kan få støtte? Og så videre. Disse oplysninger er ikke umiddelbart tilgængelige. Derfor må modstanderen få dem gennem forskellige former forspionage, f.eks. ved overvågning og aflytning af radiokommunikation. Hvem udfører spionage? - når stater spionerer Staters holdning til spionage er tvetydig: På den ene side er spionage en alvorlig forbrydelse i de fleste lande. På den anden side har de fleste stater organisationer, der har til opgave at spionere mod andre lande eller organisationer for at give statens ledere det bedst mulige beslutningsgrundlag. Stater har ofte betydelige ressourcer til spionage og har teknisk udstyr som f.eks. satellitter, lyttestationer, udstyr til afkodning (dekryptering) af signaler og avanceret kommunikations- og overvågningsudstyr. Stater kan også have et netværk af spioner - kilder - til at indhente oplysninger og analytikere til at bearbejde informationerne. Ud over de efterretningstjenester, der har fokus uden for landets grænser, råder de fleste staters militær, politi og lignende sikkerhedstjenester over organisationer, der arbejder mod indre fjender - såkaldt kontraefterretningstjeneste - eller på engelsk Counter Intelligence (CI). I mange operationsområder er disse sikkerhedstjenester samarbejdspartnere i arbejdet for at sikre stabilitet og sikkerhed. Men efterretningstjenesterne kan samtidig være præget af korruption eller loyalitet over for f.eks. tidligere ledere, etniske grupper eller nationale mindretal. Tjenesternes personel kan endvidere være udsat for trusler. Hvad enten årsa- 3

4 gen er trusler, sympati for modstanderne eller simpel korruption, kan disse efterretningstjenester altså udgøre en alvorlig risiko for lækager. Det er således en hårfin grænse at samarbejde og være årvågen. - når andre spionerer Oprørsgrupper, terrorister og den organiserede kriminalitet udgør ofte den mest direkte trussel mod den udsendte soldat. Oprørere og terrorister spionerer blandt andet for at kunne ramme den udsendte enhed og de lokale, der samarbejder med den. Organiseret kriminalitet spionerer: for at kunne omgå vores aktiviteter for at kunne udnytte vores tilstedeværelse, f.eks. vores logistik ved at finde svage led, åbninger for afpresning, korruption osv. for at kunne slå igen, hvis vore aktiviteter truer de kriminelle strukturers overlevelse. Der vil ofte være et samarbejde mellem oprørsgrupper og organiseret kriminalitet, hvor man deler oplysninger og varsler hinanden om vores aktiviteter. Ikke-statslige organisationer har færre ressourcer til spionage. Til gengæld er de som regel på hjemmebane, og de er ikke hæmmet af love og regler. De kan ved mord og trusler mod f.eks. lokalansatte få adgang til alt, hvad de ved. Man skal heller ikke undervurdere kriminelles og terroristers adgang til tekniske midler. Avancerede midler til skjult overvågning, rumaflytning, scanning af mobiltelefoni og almindelig radio kommunikation kan købes på internettet for overkommelige beløb. Oprørere? Terrorister? Kriminelle? Uanset hvad man kalder dem, indhenter de oplysninger for at kunne ramme os. Dansk køretøj ramt af nedgravet bombe i Afghanistan. Kilde: Forsvarets Mediecenter. 4

5 Hvem retter spionage sig imod? Spionage retter sig mod alle! Modstanderen søger sine oplysninger, hvor han kan. Selvfølgelig er centralt placerede førstehåndskilder med adgang til kommende operationer eller kommunikation højt prioriterede mål. Men den menige soldat, der på velfærdstelefonen fortæller sin kæreste, at de skal patruljere i Geresk i morgen, har i bedste fald advaret de mennesker i Geresk, patruljen skulle overraske. I værste fald har han givet oplysninger, der giver modstanderen mulighed for at angribe patruljen. Hvordan gennemføres spionage? Spionage kan f.eks. ske ved, at lokale er øjne og ører for modstanderen (kaldes HUMINT), ved indhentning og analyse på baggrund af billedmateriale, f.eks. billeder taget fra fly eller satellitter (kaldet IMINT) eller ved at bruge åbne kilder som aviser, internet, statistikker, biblioteker osv. (kaldet OSINT). Når mennesker spionerer HUMINT er indhentning af oplysninger, der udføres på jorden af mennesker. Her er et par typiske eksempler; alle taget fra missioner med dansk deltagelse. Lækagen En lokal sikkerhedstjeneste skal deltage i en operation. En af de lokale officerer advarer vore modstandere om operationen og angiver ruten frem til målet. Modstanderen planlægger et baghold for kolonnen. Da de nærmer sig, kontakter den lokale officer modstanderen og melder, hvilken bil han selv kører i. Honey trap en - den forførende spion En officer møder en lokal pige og sød musik opstår. Efterfølgende kontaktes officeren med et krav om at spionere for en lokal tjeneste. Hvis ikke han samarbejder, vil hans kone få alt at vide - med billeder. Officeren nægter og konfronteres derpå med en trussel om anklage for voldtægt. Kvinder i forsvaret har også mødt sympatiske, lokale mænd. Satellitfoto af tidligere dansk lejr i Bosnien, hentet med Google Earth. 5

6 I missionsområderne myrdes folk af terrorister og kriminelle, hvis de mistænkes for at give de internationale styrker oplysninger. Derfor er kilder og efterretninger, der kan spores need to know. Kilde: USA TODAY. Rengøringskonen Rengøringskonen tømmer skraldespandene. Stabshjælperen sjusker med destruktion af kalker og printede forarbejder til operationsbefalinger, og rengøringskonen tager dem med ud af lejren. Hun noterer sig også listen med underafdelingens køretøjer, der hænger på gangen og ser, hvornår de er afgivet til delingerne, og hvornår de skal vedligeholdes. Hun husker navnene på personellisterne og tegner en skitse over lejren. Hun noterer sig nedslagene fra sidste uges raketangreb på lejren og kan melde, hvor langt og i hvilken retning de lå fra messefaciliteterne. Hun taler med soldaterne om deres liv, familie og indstilling til lokale forhold og melder videre om enhedens moral og mulige svage punkter. Tolken Den søde kvindelige tolk er god at snakke med på de lange patruljer. Og hun melder videre. Den dygtige mandlige tolk, der har arbejdet for enheden i årevis, taler dansk. Men han afslører det ikke. Tolken får lov at tage sin mobiltelefon med og advarer sin kontaktperson om målet for patruljen med en SMS. Tolken bliver debriefet af sin kontaktperson efter dagens tjeneste om hvem patruljen har talt med og hvad de har talt om. Den kriminelle organisation, der debriefer ham, er den samme, der i sin tid sørgede for, at han fik mulighed for at søge arbejde ved den udsendte enhed. Overvågeren Ejeren af en af boderne langs vejen op til lejren noterer sig tider og sammensætning af trafikken. Han videregiver oplysninger til en mand, der kommer forbi en gang om ugen. Hvis en patrulje er over en vis størrelse, er af usædvanlig sammensætning eller lignende, ringer han til et bestemt nummer, sender en eller en SMS. Et andet sted efterlader en gruppe en bil foran lejren. Andre noterer sig, hvor lang tid der går, før vagten reagerer. Den efterfølgende afsøgning af bilen videofilmes. 6

7 Ved indgangen til en lejr, hvor lokalansatte ikke må have mobiltelefoner, blev en lastvogn stoppet og ved en grundig eftersøgning fandt man syv mobiltelefoner gemt på bilen Lokalansatte optræder flere steder i eksemplerne. Lokalansatte udgør altid en sikkerhedsrisiko. Lokalansatte vil altid være oplagte kilder til oplysninger for modstanderen, fordi: lokalansatte kan trues til at indhente og videregive oplysninger. Truslen kan rettes mod dem selv eller deres familier lokalansatte kan bestikkes til at videregive oplysninger. Deres ansættelse er måske betinget af, at lokale kriminelle overhovedet tillader dem at have jobbet lokalansatte kan have sympati for modstanderen og den sag, modstanderen kæmper for. Tolke er oplagte til at varetage modstanderens indhentning. Men rengøringspersonale, folk med boder i lejren og de, der kører affald væk, kan alle komme med værdifulde oplysninger for modstanderen. Som soldat i en mission kommer du og din enhed ud til områder, der er præget af kaos. Det er ofte vanskeligt at kontrollere lokales fortid og identitet. I bedste fald er en lokalansat en loyal medarbejder, der kun modvilligt og under pres videregiver oplysninger. I værste fald er en lokalansat en aktiv spion. Når vi forærer informationerne Vi har alle fået adgang til åbne medier som f.eks. internettet, hvor det er vigtigt at overveje, hvad man eksponerer. Det samme gælder, når man udtaler sig til pressen. Eksponering er den grad, man giver andre direkte adgang til ens personlige oplysninger - i første omgang ens navn. Prøv at undgå efternavn på navneskilt, ved telefonsamtaler, på internettet, i e mails eller i pressen, når du er udsendt. Fuldt navn gør det let for andre at finde frem til dig og dine pårørende. Står man frem med navn, er man kun et par opslag på internettet fra, at enhver kan finde ens hjemadresse. Der har været flere tilfælde, hvor udsendtes familier er blevet truet over telefonen. Hvad står der i Berlingske Tidende? At de danske styrker i Irak ikke har jammere til at beskytte sig mod fjernudløste bomber. En nyttig oplysning for modstanderen? Man eksponerer sig også ved at have navne lister med fuldt navn hængende fremme i lejren i missionsområdet, hvor lokalansatte kan se dem. Pas generelt på dokumentsikkerheden. Hemmelige dokumenter skal behandles som hemmelige og må ikke behandles, som var de klassificeret til tjenestebrug, som der er set eksempler på i missioner. Personlige hjemmesider eller uofficielle enhedshjemmesider skal man bruge med omtanke. Læs også folderne Hold kon- 7

8 Hvad tid er det vi skal afsted i morgen, Erik? Klokken 1200 så skulle vi kunne være i Helmand inden det er mørkt Vær sikkerhedsbevidst: der kan være nogen, der forstår, hvad du siger. Kilde: FE fototjeneste. takten - men med omtanke, Brug internettet - men med omtanke og Brug USB-stikket - men med omtanke. Internettet med Facebook, blogs etc. bruges ofte til at holde kontakt med familie og venner. Og det er det rigtig godt til. Men når man bruger nettet, er det vigtigt at tænke sig godt om, da risikoen for at den information man lægger på nettet, falder i de forkerte hænder. Informationer, der umiddelbart kan synes banale, som I morgen tager vi på patrulje i Greenzone, eller Vi kommer tilbage den 17. er i de forkerte hænder vigtig information, der i værste fald kan bringe sikkerheden for patruljen i fare. Husk, at billeder kan sige mere end ord. Der er flere eksempler på, at udsendte i bedste mening har lagt billeder på nettet eller suppleret mails med billeder, der har afsløret detaljer fra lejren. Billeder, der i de forkerte hænder kan bringe sikkerheden i fare. For at minimere denne risiko er det vigtigt, at man er bevidst om, hvad man skriver, og hvilke billeder man lægger på nettet. En soldat fortæller om operationer i Irak på sin hjemmeside. (Siden er ikke længere aktiv.) 8

9 SIGINT kan kræve store og kostbare installationer. Men en håndscanner til aflytning af mobiltelefoner koster ikke meget på nettet... Når teknikken tages til hjælp SIGINT er enhver indhentning, der bygger på tekniske hjælpemidler. Det typiske er aflytning og evt. efterfølgende afkodning (dekryptering) af kommunikation via radio, telefon, internet osv. SIGINT på højt niveau kræver kostbart teknisk udstyr og højtuddannede specialister til både indhentning og bearbejdning. Men også aflytning i mindre målestok kan være effektivt. Terrorister og kriminelle kan aflytte almindelig ukrypteret radiokommunikation og mobiltelefoni med relativt billigt udstyr, der kan købes af alle på internettet. At tale dansk giver ingen beskyttelse, højest en kort forsinkelse til oversættelse. At bruge gamle skjuleord på frekvenser, der er gået i arv fra foregående hold, giver selv sagt ingen sikkerhed. Midler til spionage? Midler til spionage kan være meget enkle. Et stykke papir og en blyant til skitser, navne og lignende kan bringe en langt. Vil man have mere avanceret udstyr, kan man gå på internettet og for overkommelige beløb få overvågningsudstyr, der er vanskeligt at erkende. Men det udstyr, man især skal være på vagt overfor, er det, man ser hver eneste dag og derfor overser. Teknisk udstyr, der for få år siden ville have virket fantastisk i en James Bond-film, kan nu købes i enhver elektronikforretning for få hundrede kroner. Mobiltelefonen kan optage film og billeder. MP-3 afspilleren er også diktafon og kan indeholde store mængder data, hvis man i et ubevogtet øjeblik kan få adgang til en af vore computere. Hvad kan du gøre? Alle eksemplerne er reelle hændelser som danske eller allierede styrker har erkendt. Spionage udgør en direkte trussel mod dig, når du er på mission. Sikkerhed er både en hedens og dit ansvar. Hvad kan du gøre for at støtte din enheds sikkerhed? Tag risikoen for spionage alvorligt. Sæt dig i modstanderens sted. Hvad ville du som lokal ansat eller udefrakommende kunne finde ud af om din enhed, jeres bevægelsesmønstre og 9

10 forestående operationer? Hvad kan du gøre for at mindske modstanderens muligheder for at opnå viden om disse forhold? Gør dig ikke sårbar over for afpresning i forhold til f.eks. økonomiske vanskeligheder, utroskab, køb af ulovlige varer, misbrug af stoffer eller alkohol. Dette forhold er altid gældende, uanset hvor du arbejder eller gør tjeneste, og er således ikke kun forbundet med international tjeneste. Meld om overvågning eller mistanke om overvågning. Overvågning kan være et varsel om forestående angreb. Meld om kompromittering eller risiko for kompromittering. Send kun klassificeret materiale via sikrede kommunikationsmidler. Kontakt CI/sikkerhedsofficeren ved mistanke om overvågning, mistænkelig opførsel hos lokal ansatte, kolleger, der har bragt sig selv i en sårbar position eller en hver anden risiko for at vi udsættes for spionage. Brug dine overordnede og CI/sikkerhedsofficeren. Det er banalt, men hellere 10 meldinger for meget end én for lidt. Tænk altid på din og din enheds sikkerhed, også når du kommunikerer med dem derhjemme. Velfærdstelefonen, s, chat, mobiltelefon og SMS er alle relativt lette at aflytte. Hold din mund med operative forhold og tænk dig om. Need to know er en god grundregel. Det er menneskeligt at snakke, og der er ofte meget lidt nyt at tale om under en udsendelse. Men kilder, efterretninger, forestående operationer og så videre er need to know. Tro ikke, at du er for ubetydelig til at udgøre et mål for spionage! Kommercielt overvågningsudstyr til salg på internettet. Telefonen er en mobilscanner. Stjerneskruen er et tv-kamera. Genstand nederst til venstre er en mikrofon med tilhørende sender. Genstanden i øverste venstre hjørne er en key-logger. Den husker de første anslag, inklusive passwords. Der er i alt for ca kr. udstyr. Husk, mobiltelefoner med kameraer og memorystick-mp3 afspillere med indbygget diktafon er fremragende udstyr til spionage. 10

11 Kan spionage undgås? Ikke helt - men ved omtanke og rettidig omhu kan vi øge vores sikkerhed ved at minimere modstanderens spionage mod os. Afdelingen for Militær Sikkerhed Kastellet København Ø Telefon Telefax

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 2 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 3 4 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 2 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center for

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt?

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Indlæg af chefen for operations- og analysesektoren, Peter Michael Nielsen, ved en workshop om Efterretningstjenesters Vidensproduktion den 18. november

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Databeskyttelse: Afrunding Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Der er to typer virksomheder Der er to typer virksomheder: Dem, der ved at de er blevet hacket og dem der ikke ved at

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med BESKYT DIN VIRKSOMHED Tænk sikkerheden med 1 Kan din virksomhed klare en krise? Hvordan håndterer du tyveri af værdifuld viden og know-how? Har du styr på, om din virksomheds produkter kopieres eller misbruges

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET:

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: MARITIME SECURITY MANAGEMENT Managing risk the safe way BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD! NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: EN GENNEMGANG AF PROCES OG ANBEFALINGER VED ANVENDELSE AF BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD PÅ SKIBE

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 1 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 2 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerhed Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 3332 5580

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 FDFs lederideal... 2 Samværsformer... 2 Omgangsformer, tone, sprog... 2 Fysisk kontakt... 3 Situationer hvor en leder er alene med et barn... 3 Lederes omgang med børn

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE Bilag: Orientering om GOAL og Helbredsspørgeskema. 1. KRAV 1.1. Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

Sådan beskytter du din computer mod angreb

Sådan beskytter du din computer mod angreb Sådan beskytter du din computer mod angreb It-kriminelle har fundet et hul i sikkerheden, så de lige nu kan stjæle din net-identitet. Her bliver du klogere på, hvordan du garderer dig. Af Kenan Seeberg

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket?

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? 1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? En forudsætning i denne situation er, at der eksisterer kapacitet til at erkende og dokumentere, hvorvidt man er

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere