Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld"

Transkript

1 Undgå spionage - for din sikkerheds skyld 1

2 FORORD Forud for et fjendtligt angreb har modstanderen typisk indhentet informationer, spioneret, så hans angreb får størst succes for ham - og dermed skader os mest muligt. Derfor er det afgørende for sikkerheden at gøre det så svært som muligt for vores modstandere at få informationer om lejren, kasernen, operationerne etc. Formålet med denne folder er at øge bevidstheden om sikkerhed og vise, hvordan spionage udgør en afgørende forudsætning for de trusler, man er udsat for under en udsendelse. Men også i dagligdagen herhjemme er principperne fornuftige at huske på. Det er i missionsområdet, at man kan blive dræbt som følge af spionage. Husk, udsendelsen begynder allerede ved opstillingen af enheden i Danmark, og det gør risikoen for fjendtlig indhentning af informationer også. Derfor skal sikkerhedsbevidstheden være på plads fra begyndelsen. Truslen fra spionage er næsten usynlig. Spioner forsøger netop at undgå opmærksomhed. Spionage - indhentning af oplysninger - gennemføres bedst, når man glem mer, at truslen findes. Men spionage er meget udbredt, og spionage rettes også mod almindelige soldater. Spionage udgør en direkte trussel i mange missionsområder. Derfor er høj grad af sikkerhed (beskyttelse af operativ planlægning, kommunikationslinjer osv.) afgørende - også selv om det nogle gange virker besværligt. Manglende sikkerhed kan i yderste konsekvens koste dig eller dine kammerater livet. Denne folder bygger på erfaringer, som er gjort af danske og allierede styrker på missioner i Balkan, Irak, Afghanistan og som FN-observatører. Formålet med militær sikkerhed er at beskytte forsvaret, herunder personel, materiel, dokumenter, elektroniske informationssystemer, operationer samt etablissementer mod den sikkerhedsmæssige trussel med henblik på at opnå den højest mulige grad af sikkerhed. (FKOBST 358-1). 2

3 Hvad er spionage? Enhver aktivitet, gennemført med alle menneskelige og tekniske midler for at tilegne sig de oplysninger, som vi ønsker at holde for os selv, er spionage. Hvorfor interessere sig for spionage? Indhentning af oplysninger er en forudsætning for at kunne gennemføre en operation. I februar 2006 i Tonbridge syd for London gennemførte en gruppe personer et røveri mod et penge depot.udbyttet blev 53 mio.. Aktionen blev gennem ført ved at kidnappe depotchefens familie og med dem som gidsler tvinge chefen til at få depot vagterne til at lukke gruppen ind. Forud for operationen er der foregået spionage. Indhentningen er sket gennem overvågning og gennemgang af åbne kilder. Man har fundet ud af, hvem chefen er, fundet hans adresse, afkodet hans families rutiner, noteret tider for vagtskifte, undersøgt vagternes mulighed for at udløse alarmer osv. Røveriet i Tonbridge. Røvernes lastvogn fotograferet af depotets overvågningskamera, da den kørte væk med 53 mio.. Kilde: The Guardian 24. februar Fra eksemplet kan man drage direkte paralleller til en terrorgruppes forberedelse af et angreb. Hvem vil man ramme? Danskere? Hvor kører vi patruljer? Hvornår kommer den næste? Hvordan beskytter vi os mod angreb aktivt som passivt? Hvilke frekvenser taler vi på? Hvor lang tid går der, før en patrulje under angreb kan få støtte? Og så videre. Disse oplysninger er ikke umiddelbart tilgængelige. Derfor må modstanderen få dem gennem forskellige former forspionage, f.eks. ved overvågning og aflytning af radiokommunikation. Hvem udfører spionage? - når stater spionerer Staters holdning til spionage er tvetydig: På den ene side er spionage en alvorlig forbrydelse i de fleste lande. På den anden side har de fleste stater organisationer, der har til opgave at spionere mod andre lande eller organisationer for at give statens ledere det bedst mulige beslutningsgrundlag. Stater har ofte betydelige ressourcer til spionage og har teknisk udstyr som f.eks. satellitter, lyttestationer, udstyr til afkodning (dekryptering) af signaler og avanceret kommunikations- og overvågningsudstyr. Stater kan også have et netværk af spioner - kilder - til at indhente oplysninger og analytikere til at bearbejde informationerne. Ud over de efterretningstjenester, der har fokus uden for landets grænser, råder de fleste staters militær, politi og lignende sikkerhedstjenester over organisationer, der arbejder mod indre fjender - såkaldt kontraefterretningstjeneste - eller på engelsk Counter Intelligence (CI). I mange operationsområder er disse sikkerhedstjenester samarbejdspartnere i arbejdet for at sikre stabilitet og sikkerhed. Men efterretningstjenesterne kan samtidig være præget af korruption eller loyalitet over for f.eks. tidligere ledere, etniske grupper eller nationale mindretal. Tjenesternes personel kan endvidere være udsat for trusler. Hvad enten årsa- 3

4 gen er trusler, sympati for modstanderne eller simpel korruption, kan disse efterretningstjenester altså udgøre en alvorlig risiko for lækager. Det er således en hårfin grænse at samarbejde og være årvågen. - når andre spionerer Oprørsgrupper, terrorister og den organiserede kriminalitet udgør ofte den mest direkte trussel mod den udsendte soldat. Oprørere og terrorister spionerer blandt andet for at kunne ramme den udsendte enhed og de lokale, der samarbejder med den. Organiseret kriminalitet spionerer: for at kunne omgå vores aktiviteter for at kunne udnytte vores tilstedeværelse, f.eks. vores logistik ved at finde svage led, åbninger for afpresning, korruption osv. for at kunne slå igen, hvis vore aktiviteter truer de kriminelle strukturers overlevelse. Der vil ofte være et samarbejde mellem oprørsgrupper og organiseret kriminalitet, hvor man deler oplysninger og varsler hinanden om vores aktiviteter. Ikke-statslige organisationer har færre ressourcer til spionage. Til gengæld er de som regel på hjemmebane, og de er ikke hæmmet af love og regler. De kan ved mord og trusler mod f.eks. lokalansatte få adgang til alt, hvad de ved. Man skal heller ikke undervurdere kriminelles og terroristers adgang til tekniske midler. Avancerede midler til skjult overvågning, rumaflytning, scanning af mobiltelefoni og almindelig radio kommunikation kan købes på internettet for overkommelige beløb. Oprørere? Terrorister? Kriminelle? Uanset hvad man kalder dem, indhenter de oplysninger for at kunne ramme os. Dansk køretøj ramt af nedgravet bombe i Afghanistan. Kilde: Forsvarets Mediecenter. 4

5 Hvem retter spionage sig imod? Spionage retter sig mod alle! Modstanderen søger sine oplysninger, hvor han kan. Selvfølgelig er centralt placerede førstehåndskilder med adgang til kommende operationer eller kommunikation højt prioriterede mål. Men den menige soldat, der på velfærdstelefonen fortæller sin kæreste, at de skal patruljere i Geresk i morgen, har i bedste fald advaret de mennesker i Geresk, patruljen skulle overraske. I værste fald har han givet oplysninger, der giver modstanderen mulighed for at angribe patruljen. Hvordan gennemføres spionage? Spionage kan f.eks. ske ved, at lokale er øjne og ører for modstanderen (kaldes HUMINT), ved indhentning og analyse på baggrund af billedmateriale, f.eks. billeder taget fra fly eller satellitter (kaldet IMINT) eller ved at bruge åbne kilder som aviser, internet, statistikker, biblioteker osv. (kaldet OSINT). Når mennesker spionerer HUMINT er indhentning af oplysninger, der udføres på jorden af mennesker. Her er et par typiske eksempler; alle taget fra missioner med dansk deltagelse. Lækagen En lokal sikkerhedstjeneste skal deltage i en operation. En af de lokale officerer advarer vore modstandere om operationen og angiver ruten frem til målet. Modstanderen planlægger et baghold for kolonnen. Da de nærmer sig, kontakter den lokale officer modstanderen og melder, hvilken bil han selv kører i. Honey trap en - den forførende spion En officer møder en lokal pige og sød musik opstår. Efterfølgende kontaktes officeren med et krav om at spionere for en lokal tjeneste. Hvis ikke han samarbejder, vil hans kone få alt at vide - med billeder. Officeren nægter og konfronteres derpå med en trussel om anklage for voldtægt. Kvinder i forsvaret har også mødt sympatiske, lokale mænd. Satellitfoto af tidligere dansk lejr i Bosnien, hentet med Google Earth. 5

6 I missionsområderne myrdes folk af terrorister og kriminelle, hvis de mistænkes for at give de internationale styrker oplysninger. Derfor er kilder og efterretninger, der kan spores need to know. Kilde: USA TODAY. Rengøringskonen Rengøringskonen tømmer skraldespandene. Stabshjælperen sjusker med destruktion af kalker og printede forarbejder til operationsbefalinger, og rengøringskonen tager dem med ud af lejren. Hun noterer sig også listen med underafdelingens køretøjer, der hænger på gangen og ser, hvornår de er afgivet til delingerne, og hvornår de skal vedligeholdes. Hun husker navnene på personellisterne og tegner en skitse over lejren. Hun noterer sig nedslagene fra sidste uges raketangreb på lejren og kan melde, hvor langt og i hvilken retning de lå fra messefaciliteterne. Hun taler med soldaterne om deres liv, familie og indstilling til lokale forhold og melder videre om enhedens moral og mulige svage punkter. Tolken Den søde kvindelige tolk er god at snakke med på de lange patruljer. Og hun melder videre. Den dygtige mandlige tolk, der har arbejdet for enheden i årevis, taler dansk. Men han afslører det ikke. Tolken får lov at tage sin mobiltelefon med og advarer sin kontaktperson om målet for patruljen med en SMS. Tolken bliver debriefet af sin kontaktperson efter dagens tjeneste om hvem patruljen har talt med og hvad de har talt om. Den kriminelle organisation, der debriefer ham, er den samme, der i sin tid sørgede for, at han fik mulighed for at søge arbejde ved den udsendte enhed. Overvågeren Ejeren af en af boderne langs vejen op til lejren noterer sig tider og sammensætning af trafikken. Han videregiver oplysninger til en mand, der kommer forbi en gang om ugen. Hvis en patrulje er over en vis størrelse, er af usædvanlig sammensætning eller lignende, ringer han til et bestemt nummer, sender en eller en SMS. Et andet sted efterlader en gruppe en bil foran lejren. Andre noterer sig, hvor lang tid der går, før vagten reagerer. Den efterfølgende afsøgning af bilen videofilmes. 6

7 Ved indgangen til en lejr, hvor lokalansatte ikke må have mobiltelefoner, blev en lastvogn stoppet og ved en grundig eftersøgning fandt man syv mobiltelefoner gemt på bilen Lokalansatte optræder flere steder i eksemplerne. Lokalansatte udgør altid en sikkerhedsrisiko. Lokalansatte vil altid være oplagte kilder til oplysninger for modstanderen, fordi: lokalansatte kan trues til at indhente og videregive oplysninger. Truslen kan rettes mod dem selv eller deres familier lokalansatte kan bestikkes til at videregive oplysninger. Deres ansættelse er måske betinget af, at lokale kriminelle overhovedet tillader dem at have jobbet lokalansatte kan have sympati for modstanderen og den sag, modstanderen kæmper for. Tolke er oplagte til at varetage modstanderens indhentning. Men rengøringspersonale, folk med boder i lejren og de, der kører affald væk, kan alle komme med værdifulde oplysninger for modstanderen. Som soldat i en mission kommer du og din enhed ud til områder, der er præget af kaos. Det er ofte vanskeligt at kontrollere lokales fortid og identitet. I bedste fald er en lokalansat en loyal medarbejder, der kun modvilligt og under pres videregiver oplysninger. I værste fald er en lokalansat en aktiv spion. Når vi forærer informationerne Vi har alle fået adgang til åbne medier som f.eks. internettet, hvor det er vigtigt at overveje, hvad man eksponerer. Det samme gælder, når man udtaler sig til pressen. Eksponering er den grad, man giver andre direkte adgang til ens personlige oplysninger - i første omgang ens navn. Prøv at undgå efternavn på navneskilt, ved telefonsamtaler, på internettet, i e mails eller i pressen, når du er udsendt. Fuldt navn gør det let for andre at finde frem til dig og dine pårørende. Står man frem med navn, er man kun et par opslag på internettet fra, at enhver kan finde ens hjemadresse. Der har været flere tilfælde, hvor udsendtes familier er blevet truet over telefonen. Hvad står der i Berlingske Tidende? At de danske styrker i Irak ikke har jammere til at beskytte sig mod fjernudløste bomber. En nyttig oplysning for modstanderen? Man eksponerer sig også ved at have navne lister med fuldt navn hængende fremme i lejren i missionsområdet, hvor lokalansatte kan se dem. Pas generelt på dokumentsikkerheden. Hemmelige dokumenter skal behandles som hemmelige og må ikke behandles, som var de klassificeret til tjenestebrug, som der er set eksempler på i missioner. Personlige hjemmesider eller uofficielle enhedshjemmesider skal man bruge med omtanke. Læs også folderne Hold kon- 7

8 Hvad tid er det vi skal afsted i morgen, Erik? Klokken 1200 så skulle vi kunne være i Helmand inden det er mørkt Vær sikkerhedsbevidst: der kan være nogen, der forstår, hvad du siger. Kilde: FE fototjeneste. takten - men med omtanke, Brug internettet - men med omtanke og Brug USB-stikket - men med omtanke. Internettet med Facebook, blogs etc. bruges ofte til at holde kontakt med familie og venner. Og det er det rigtig godt til. Men når man bruger nettet, er det vigtigt at tænke sig godt om, da risikoen for at den information man lægger på nettet, falder i de forkerte hænder. Informationer, der umiddelbart kan synes banale, som I morgen tager vi på patrulje i Greenzone, eller Vi kommer tilbage den 17. er i de forkerte hænder vigtig information, der i værste fald kan bringe sikkerheden for patruljen i fare. Husk, at billeder kan sige mere end ord. Der er flere eksempler på, at udsendte i bedste mening har lagt billeder på nettet eller suppleret mails med billeder, der har afsløret detaljer fra lejren. Billeder, der i de forkerte hænder kan bringe sikkerheden i fare. For at minimere denne risiko er det vigtigt, at man er bevidst om, hvad man skriver, og hvilke billeder man lægger på nettet. En soldat fortæller om operationer i Irak på sin hjemmeside. (Siden er ikke længere aktiv.) 8

9 SIGINT kan kræve store og kostbare installationer. Men en håndscanner til aflytning af mobiltelefoner koster ikke meget på nettet... Når teknikken tages til hjælp SIGINT er enhver indhentning, der bygger på tekniske hjælpemidler. Det typiske er aflytning og evt. efterfølgende afkodning (dekryptering) af kommunikation via radio, telefon, internet osv. SIGINT på højt niveau kræver kostbart teknisk udstyr og højtuddannede specialister til både indhentning og bearbejdning. Men også aflytning i mindre målestok kan være effektivt. Terrorister og kriminelle kan aflytte almindelig ukrypteret radiokommunikation og mobiltelefoni med relativt billigt udstyr, der kan købes af alle på internettet. At tale dansk giver ingen beskyttelse, højest en kort forsinkelse til oversættelse. At bruge gamle skjuleord på frekvenser, der er gået i arv fra foregående hold, giver selv sagt ingen sikkerhed. Midler til spionage? Midler til spionage kan være meget enkle. Et stykke papir og en blyant til skitser, navne og lignende kan bringe en langt. Vil man have mere avanceret udstyr, kan man gå på internettet og for overkommelige beløb få overvågningsudstyr, der er vanskeligt at erkende. Men det udstyr, man især skal være på vagt overfor, er det, man ser hver eneste dag og derfor overser. Teknisk udstyr, der for få år siden ville have virket fantastisk i en James Bond-film, kan nu købes i enhver elektronikforretning for få hundrede kroner. Mobiltelefonen kan optage film og billeder. MP-3 afspilleren er også diktafon og kan indeholde store mængder data, hvis man i et ubevogtet øjeblik kan få adgang til en af vore computere. Hvad kan du gøre? Alle eksemplerne er reelle hændelser som danske eller allierede styrker har erkendt. Spionage udgør en direkte trussel mod dig, når du er på mission. Sikkerhed er både en hedens og dit ansvar. Hvad kan du gøre for at støtte din enheds sikkerhed? Tag risikoen for spionage alvorligt. Sæt dig i modstanderens sted. Hvad ville du som lokal ansat eller udefrakommende kunne finde ud af om din enhed, jeres bevægelsesmønstre og 9

10 forestående operationer? Hvad kan du gøre for at mindske modstanderens muligheder for at opnå viden om disse forhold? Gør dig ikke sårbar over for afpresning i forhold til f.eks. økonomiske vanskeligheder, utroskab, køb af ulovlige varer, misbrug af stoffer eller alkohol. Dette forhold er altid gældende, uanset hvor du arbejder eller gør tjeneste, og er således ikke kun forbundet med international tjeneste. Meld om overvågning eller mistanke om overvågning. Overvågning kan være et varsel om forestående angreb. Meld om kompromittering eller risiko for kompromittering. Send kun klassificeret materiale via sikrede kommunikationsmidler. Kontakt CI/sikkerhedsofficeren ved mistanke om overvågning, mistænkelig opførsel hos lokal ansatte, kolleger, der har bragt sig selv i en sårbar position eller en hver anden risiko for at vi udsættes for spionage. Brug dine overordnede og CI/sikkerhedsofficeren. Det er banalt, men hellere 10 meldinger for meget end én for lidt. Tænk altid på din og din enheds sikkerhed, også når du kommunikerer med dem derhjemme. Velfærdstelefonen, s, chat, mobiltelefon og SMS er alle relativt lette at aflytte. Hold din mund med operative forhold og tænk dig om. Need to know er en god grundregel. Det er menneskeligt at snakke, og der er ofte meget lidt nyt at tale om under en udsendelse. Men kilder, efterretninger, forestående operationer og så videre er need to know. Tro ikke, at du er for ubetydelig til at udgøre et mål for spionage! Kommercielt overvågningsudstyr til salg på internettet. Telefonen er en mobilscanner. Stjerneskruen er et tv-kamera. Genstand nederst til venstre er en mikrofon med tilhørende sender. Genstanden i øverste venstre hjørne er en key-logger. Den husker de første anslag, inklusive passwords. Der er i alt for ca kr. udstyr. Husk, mobiltelefoner med kameraer og memorystick-mp3 afspillere med indbygget diktafon er fremragende udstyr til spionage. 10

11 Kan spionage undgås? Ikke helt - men ved omtanke og rettidig omhu kan vi øge vores sikkerhed ved at minimere modstanderens spionage mod os. Afdelingen for Militær Sikkerhed Kastellet København Ø Telefon Telefax

Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld

Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld Undgå spionage - for din sikkerheds skyld 1 Kastellet 30 2100 København Ø Telefon 33 32 55 66 Telefax 33 93 13 20 E-mail fe@fe-mail.dk Web www.fe-ddis.dk 2 Forord Forud for et fjendtligt angreb har modstanderen

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT Analyse og beskyttelsescenter Primær opgave: Gennem samarbejdet i CERT FIRST åbne kilder, at opbygge en samlet viden, der

Læs mere

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver?

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver? Fanget på kamera En tur op ad gågaden og du kan hurtigt blive fanget af et kameras linse. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over det, da det at tage billeder er en helt naturlig del, men hvis

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 2 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 3 4 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 2 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center for

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

WWW.CERT.DK Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab

WWW.CERT.DK Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab Preben Andersen, chefkonsulent Forskningsnet CERT 1 Kodeks: Tiltrædelse ISP-Sikkerhedsforum Håndtering af trusler mod infrastrukturen

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget.

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Protection Training Academy SAFE INSTINCT Selvforsvar for Kvinder Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Langt de fleste kvinder er sjældent bevidste

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

ARETS FTERRETNINGS JENESTE BERETNING 2011-2012

ARETS FTERRETNINGS JENESTE BERETNING 2011-2012 ORSVARETS FTERRETNINGS VARETS RRETNINGSTJE ARETS RETNINGSTJEN ORSVARETS ARETS NINGSTJENEST FTERRETNINGS TS ETNINGSTJENE INGSTJENESTE JENESTE TE BERETNING 2011-2012 Forsvarets Efterretningstjeneste Beretning

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18.

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 867 Offentligt Justitsministeriet Dato: 18. juni 2008 Dok.: MSF40492 Sagnr.: 2008-154-0140 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

ALLES VELFÆRD VORES KAMP

ALLES VELFÆRD VORES KAMP ALLES VELFÆRD VORES KAMP Få idéer til lokale aktiviteter, som du kan planlægge sammen med dine kolleger. ALLES VELFÆRD VORES KAMP Kampen for at nå vores mål ved overenskomstforhandlingerne er vigtig. Og

Læs mere

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Årstid: Hele året Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Loboratorium Trin for trin De overordnede formål med mærket Formålet med,, er at udvide pigernes horisont indenfor løb og løbsformer. Pigerne vil

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Jord fortællingen - Fysisk Sikkerhed

Jord fortællingen - Fysisk Sikkerhed Jord fortællingen - Fysisk Sikkerhed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Sikkerheden bliver forstærket Sikkerheden brydes Indtrængen og forsvar Fangenskab og

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Hvad er RedenUng? Christina Wind & Mayke van der Kamp, projektmedarbejdere og rådgivere på RedenUng Kontakt os via Christina på

Hvad er RedenUng? Christina Wind & Mayke van der Kamp, projektmedarbejdere og rådgivere på RedenUng Kontakt os via Christina på SSP Gladsaxe - 2017 Hvad er RedenUng? RedenUngs formål er at forebygge prostitution og gråzoneprostitution blandt unge under 18 år RedenUng har en oplysnings- og rådgivningsportal for unge, forældre og

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge Psykolog Kuno Sørensen Historisk tilbageblik 1993: WWW WideWorldWeb 2003: Skype lanceres 2010: Ipad lanceres

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Databeskyttelse: Afrunding Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Der er to typer virksomheder Der er to typer virksomheder: Dem, der ved at de er blevet hacket og dem der ikke ved at

Læs mere

Hvad skal vi med fotoklubber?

Hvad skal vi med fotoklubber? Hvad skal vi med fotoklubber? Det spørgsmål har jeg tænkt over i et stykke tid.tanker jeg gerne vil dele med dig. Spørgsmålet hvad skal vi med fotoklubber? er sat igang af en lang række faktorer og samtaler

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER 1 KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici, som er helt

Læs mere

Cybertruslen mod Danmark

Cybertruslen mod Danmark Cybertruslen mod Danmark Vurderingen redegør for det trusselsbillede, der møder danske myndigheder og private virksomheder på internettet. Vurderingen er skrevet af Center for Cybersikkerheds Trusselsvurderingsenhed,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2 - Juni 2013

Nyhedsbrev nr. 2 - Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2 - Juni 2013 Strategisk samarbejde mellem KBHV Politi og SikkerhedsBranchen Denne måneds tema Udvekslinger : Og hvad betyder en udveksling så? En udveksling er en del af det strategiske

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET:

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: MARITIME SECURITY MANAGEMENT Managing risk the safe way BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD! NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: EN GENNEMGANG AF PROCES OG ANBEFALINGER VED ANVENDELSE AF BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD PÅ SKIBE

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Sikkerhed under OL i Athen 2004

Sikkerhed under OL i Athen 2004 Sikkerhed under OL i Athen 2004 www.pet.dk Sikkerhed under OL i Athen 2004 Politiets Efterretningstjenestes sikkerhedskoordinatorer. For at give de danske idrætsudøvere og tilrejsende gæster trygge rammer

Læs mere

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND Fortæl om en eller flere konkrete opgaver hjemmefra, der er løst (fx plænen er slået/der er lukket for vandet i sommerhuset). repeteres sammen] (fx brug af papir og blyant). [primært sengeafsnit] Fortæl,

Læs mere

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Click here to enter text. Politi k for It- bruger adfærd 2011 «ed ocaddressci vilcode» Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Kolofon: It-sikkerhedsgruppen / IT- og Personalekontoret Godkendt

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. 12. maj 2010 Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Indledning Forsvarets Efterretningstjeneste har til

Læs mere

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner Refleksionsspørgsmål Hvad ville I gøre, hvis dette skete for jer? Hvilke problemer kan der være, ved at udveksle billeder på sociale medier? Hvordan kan man vise tillid til hinanden på sociale medier?

Læs mere