Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå spionage. - for din sikkerheds skyld"

Transkript

1 Undgå spionage - for din sikkerheds skyld 1

2 FORORD Forud for et fjendtligt angreb har modstanderen typisk indhentet informationer, spioneret, så hans angreb får størst succes for ham - og dermed skader os mest muligt. Derfor er det afgørende for sikkerheden at gøre det så svært som muligt for vores modstandere at få informationer om lejren, kasernen, operationerne etc. Formålet med denne folder er at øge bevidstheden om sikkerhed og vise, hvordan spionage udgør en afgørende forudsætning for de trusler, man er udsat for under en udsendelse. Men også i dagligdagen herhjemme er principperne fornuftige at huske på. Det er i missionsområdet, at man kan blive dræbt som følge af spionage. Husk, udsendelsen begynder allerede ved opstillingen af enheden i Danmark, og det gør risikoen for fjendtlig indhentning af informationer også. Derfor skal sikkerhedsbevidstheden være på plads fra begyndelsen. Truslen fra spionage er næsten usynlig. Spioner forsøger netop at undgå opmærksomhed. Spionage - indhentning af oplysninger - gennemføres bedst, når man glem mer, at truslen findes. Men spionage er meget udbredt, og spionage rettes også mod almindelige soldater. Spionage udgør en direkte trussel i mange missionsområder. Derfor er høj grad af sikkerhed (beskyttelse af operativ planlægning, kommunikationslinjer osv.) afgørende - også selv om det nogle gange virker besværligt. Manglende sikkerhed kan i yderste konsekvens koste dig eller dine kammerater livet. Denne folder bygger på erfaringer, som er gjort af danske og allierede styrker på missioner i Balkan, Irak, Afghanistan og som FN-observatører. Formålet med militær sikkerhed er at beskytte forsvaret, herunder personel, materiel, dokumenter, elektroniske informationssystemer, operationer samt etablissementer mod den sikkerhedsmæssige trussel med henblik på at opnå den højest mulige grad af sikkerhed. (FKOBST 358-1). 2

3 Hvad er spionage? Enhver aktivitet, gennemført med alle menneskelige og tekniske midler for at tilegne sig de oplysninger, som vi ønsker at holde for os selv, er spionage. Hvorfor interessere sig for spionage? Indhentning af oplysninger er en forudsætning for at kunne gennemføre en operation. I februar 2006 i Tonbridge syd for London gennemførte en gruppe personer et røveri mod et penge depot.udbyttet blev 53 mio.. Aktionen blev gennem ført ved at kidnappe depotchefens familie og med dem som gidsler tvinge chefen til at få depot vagterne til at lukke gruppen ind. Forud for operationen er der foregået spionage. Indhentningen er sket gennem overvågning og gennemgang af åbne kilder. Man har fundet ud af, hvem chefen er, fundet hans adresse, afkodet hans families rutiner, noteret tider for vagtskifte, undersøgt vagternes mulighed for at udløse alarmer osv. Røveriet i Tonbridge. Røvernes lastvogn fotograferet af depotets overvågningskamera, da den kørte væk med 53 mio.. Kilde: The Guardian 24. februar Fra eksemplet kan man drage direkte paralleller til en terrorgruppes forberedelse af et angreb. Hvem vil man ramme? Danskere? Hvor kører vi patruljer? Hvornår kommer den næste? Hvordan beskytter vi os mod angreb aktivt som passivt? Hvilke frekvenser taler vi på? Hvor lang tid går der, før en patrulje under angreb kan få støtte? Og så videre. Disse oplysninger er ikke umiddelbart tilgængelige. Derfor må modstanderen få dem gennem forskellige former forspionage, f.eks. ved overvågning og aflytning af radiokommunikation. Hvem udfører spionage? - når stater spionerer Staters holdning til spionage er tvetydig: På den ene side er spionage en alvorlig forbrydelse i de fleste lande. På den anden side har de fleste stater organisationer, der har til opgave at spionere mod andre lande eller organisationer for at give statens ledere det bedst mulige beslutningsgrundlag. Stater har ofte betydelige ressourcer til spionage og har teknisk udstyr som f.eks. satellitter, lyttestationer, udstyr til afkodning (dekryptering) af signaler og avanceret kommunikations- og overvågningsudstyr. Stater kan også have et netværk af spioner - kilder - til at indhente oplysninger og analytikere til at bearbejde informationerne. Ud over de efterretningstjenester, der har fokus uden for landets grænser, råder de fleste staters militær, politi og lignende sikkerhedstjenester over organisationer, der arbejder mod indre fjender - såkaldt kontraefterretningstjeneste - eller på engelsk Counter Intelligence (CI). I mange operationsområder er disse sikkerhedstjenester samarbejdspartnere i arbejdet for at sikre stabilitet og sikkerhed. Men efterretningstjenesterne kan samtidig være præget af korruption eller loyalitet over for f.eks. tidligere ledere, etniske grupper eller nationale mindretal. Tjenesternes personel kan endvidere være udsat for trusler. Hvad enten årsa- 3

4 gen er trusler, sympati for modstanderne eller simpel korruption, kan disse efterretningstjenester altså udgøre en alvorlig risiko for lækager. Det er således en hårfin grænse at samarbejde og være årvågen. - når andre spionerer Oprørsgrupper, terrorister og den organiserede kriminalitet udgør ofte den mest direkte trussel mod den udsendte soldat. Oprørere og terrorister spionerer blandt andet for at kunne ramme den udsendte enhed og de lokale, der samarbejder med den. Organiseret kriminalitet spionerer: for at kunne omgå vores aktiviteter for at kunne udnytte vores tilstedeværelse, f.eks. vores logistik ved at finde svage led, åbninger for afpresning, korruption osv. for at kunne slå igen, hvis vore aktiviteter truer de kriminelle strukturers overlevelse. Der vil ofte være et samarbejde mellem oprørsgrupper og organiseret kriminalitet, hvor man deler oplysninger og varsler hinanden om vores aktiviteter. Ikke-statslige organisationer har færre ressourcer til spionage. Til gengæld er de som regel på hjemmebane, og de er ikke hæmmet af love og regler. De kan ved mord og trusler mod f.eks. lokalansatte få adgang til alt, hvad de ved. Man skal heller ikke undervurdere kriminelles og terroristers adgang til tekniske midler. Avancerede midler til skjult overvågning, rumaflytning, scanning af mobiltelefoni og almindelig radio kommunikation kan købes på internettet for overkommelige beløb. Oprørere? Terrorister? Kriminelle? Uanset hvad man kalder dem, indhenter de oplysninger for at kunne ramme os. Dansk køretøj ramt af nedgravet bombe i Afghanistan. Kilde: Forsvarets Mediecenter. 4

5 Hvem retter spionage sig imod? Spionage retter sig mod alle! Modstanderen søger sine oplysninger, hvor han kan. Selvfølgelig er centralt placerede førstehåndskilder med adgang til kommende operationer eller kommunikation højt prioriterede mål. Men den menige soldat, der på velfærdstelefonen fortæller sin kæreste, at de skal patruljere i Geresk i morgen, har i bedste fald advaret de mennesker i Geresk, patruljen skulle overraske. I værste fald har han givet oplysninger, der giver modstanderen mulighed for at angribe patruljen. Hvordan gennemføres spionage? Spionage kan f.eks. ske ved, at lokale er øjne og ører for modstanderen (kaldes HUMINT), ved indhentning og analyse på baggrund af billedmateriale, f.eks. billeder taget fra fly eller satellitter (kaldet IMINT) eller ved at bruge åbne kilder som aviser, internet, statistikker, biblioteker osv. (kaldet OSINT). Når mennesker spionerer HUMINT er indhentning af oplysninger, der udføres på jorden af mennesker. Her er et par typiske eksempler; alle taget fra missioner med dansk deltagelse. Lækagen En lokal sikkerhedstjeneste skal deltage i en operation. En af de lokale officerer advarer vore modstandere om operationen og angiver ruten frem til målet. Modstanderen planlægger et baghold for kolonnen. Da de nærmer sig, kontakter den lokale officer modstanderen og melder, hvilken bil han selv kører i. Honey trap en - den forførende spion En officer møder en lokal pige og sød musik opstår. Efterfølgende kontaktes officeren med et krav om at spionere for en lokal tjeneste. Hvis ikke han samarbejder, vil hans kone få alt at vide - med billeder. Officeren nægter og konfronteres derpå med en trussel om anklage for voldtægt. Kvinder i forsvaret har også mødt sympatiske, lokale mænd. Satellitfoto af tidligere dansk lejr i Bosnien, hentet med Google Earth. 5

6 I missionsområderne myrdes folk af terrorister og kriminelle, hvis de mistænkes for at give de internationale styrker oplysninger. Derfor er kilder og efterretninger, der kan spores need to know. Kilde: USA TODAY. Rengøringskonen Rengøringskonen tømmer skraldespandene. Stabshjælperen sjusker med destruktion af kalker og printede forarbejder til operationsbefalinger, og rengøringskonen tager dem med ud af lejren. Hun noterer sig også listen med underafdelingens køretøjer, der hænger på gangen og ser, hvornår de er afgivet til delingerne, og hvornår de skal vedligeholdes. Hun husker navnene på personellisterne og tegner en skitse over lejren. Hun noterer sig nedslagene fra sidste uges raketangreb på lejren og kan melde, hvor langt og i hvilken retning de lå fra messefaciliteterne. Hun taler med soldaterne om deres liv, familie og indstilling til lokale forhold og melder videre om enhedens moral og mulige svage punkter. Tolken Den søde kvindelige tolk er god at snakke med på de lange patruljer. Og hun melder videre. Den dygtige mandlige tolk, der har arbejdet for enheden i årevis, taler dansk. Men han afslører det ikke. Tolken får lov at tage sin mobiltelefon med og advarer sin kontaktperson om målet for patruljen med en SMS. Tolken bliver debriefet af sin kontaktperson efter dagens tjeneste om hvem patruljen har talt med og hvad de har talt om. Den kriminelle organisation, der debriefer ham, er den samme, der i sin tid sørgede for, at han fik mulighed for at søge arbejde ved den udsendte enhed. Overvågeren Ejeren af en af boderne langs vejen op til lejren noterer sig tider og sammensætning af trafikken. Han videregiver oplysninger til en mand, der kommer forbi en gang om ugen. Hvis en patrulje er over en vis størrelse, er af usædvanlig sammensætning eller lignende, ringer han til et bestemt nummer, sender en eller en SMS. Et andet sted efterlader en gruppe en bil foran lejren. Andre noterer sig, hvor lang tid der går, før vagten reagerer. Den efterfølgende afsøgning af bilen videofilmes. 6

7 Ved indgangen til en lejr, hvor lokalansatte ikke må have mobiltelefoner, blev en lastvogn stoppet og ved en grundig eftersøgning fandt man syv mobiltelefoner gemt på bilen Lokalansatte optræder flere steder i eksemplerne. Lokalansatte udgør altid en sikkerhedsrisiko. Lokalansatte vil altid være oplagte kilder til oplysninger for modstanderen, fordi: lokalansatte kan trues til at indhente og videregive oplysninger. Truslen kan rettes mod dem selv eller deres familier lokalansatte kan bestikkes til at videregive oplysninger. Deres ansættelse er måske betinget af, at lokale kriminelle overhovedet tillader dem at have jobbet lokalansatte kan have sympati for modstanderen og den sag, modstanderen kæmper for. Tolke er oplagte til at varetage modstanderens indhentning. Men rengøringspersonale, folk med boder i lejren og de, der kører affald væk, kan alle komme med værdifulde oplysninger for modstanderen. Som soldat i en mission kommer du og din enhed ud til områder, der er præget af kaos. Det er ofte vanskeligt at kontrollere lokales fortid og identitet. I bedste fald er en lokalansat en loyal medarbejder, der kun modvilligt og under pres videregiver oplysninger. I værste fald er en lokalansat en aktiv spion. Når vi forærer informationerne Vi har alle fået adgang til åbne medier som f.eks. internettet, hvor det er vigtigt at overveje, hvad man eksponerer. Det samme gælder, når man udtaler sig til pressen. Eksponering er den grad, man giver andre direkte adgang til ens personlige oplysninger - i første omgang ens navn. Prøv at undgå efternavn på navneskilt, ved telefonsamtaler, på internettet, i e mails eller i pressen, når du er udsendt. Fuldt navn gør det let for andre at finde frem til dig og dine pårørende. Står man frem med navn, er man kun et par opslag på internettet fra, at enhver kan finde ens hjemadresse. Der har været flere tilfælde, hvor udsendtes familier er blevet truet over telefonen. Hvad står der i Berlingske Tidende? At de danske styrker i Irak ikke har jammere til at beskytte sig mod fjernudløste bomber. En nyttig oplysning for modstanderen? Man eksponerer sig også ved at have navne lister med fuldt navn hængende fremme i lejren i missionsområdet, hvor lokalansatte kan se dem. Pas generelt på dokumentsikkerheden. Hemmelige dokumenter skal behandles som hemmelige og må ikke behandles, som var de klassificeret til tjenestebrug, som der er set eksempler på i missioner. Personlige hjemmesider eller uofficielle enhedshjemmesider skal man bruge med omtanke. Læs også folderne Hold kon- 7

8 Hvad tid er det vi skal afsted i morgen, Erik? Klokken 1200 så skulle vi kunne være i Helmand inden det er mørkt Vær sikkerhedsbevidst: der kan være nogen, der forstår, hvad du siger. Kilde: FE fototjeneste. takten - men med omtanke, Brug internettet - men med omtanke og Brug USB-stikket - men med omtanke. Internettet med Facebook, blogs etc. bruges ofte til at holde kontakt med familie og venner. Og det er det rigtig godt til. Men når man bruger nettet, er det vigtigt at tænke sig godt om, da risikoen for at den information man lægger på nettet, falder i de forkerte hænder. Informationer, der umiddelbart kan synes banale, som I morgen tager vi på patrulje i Greenzone, eller Vi kommer tilbage den 17. er i de forkerte hænder vigtig information, der i værste fald kan bringe sikkerheden for patruljen i fare. Husk, at billeder kan sige mere end ord. Der er flere eksempler på, at udsendte i bedste mening har lagt billeder på nettet eller suppleret mails med billeder, der har afsløret detaljer fra lejren. Billeder, der i de forkerte hænder kan bringe sikkerheden i fare. For at minimere denne risiko er det vigtigt, at man er bevidst om, hvad man skriver, og hvilke billeder man lægger på nettet. En soldat fortæller om operationer i Irak på sin hjemmeside. (Siden er ikke længere aktiv.) 8

9 SIGINT kan kræve store og kostbare installationer. Men en håndscanner til aflytning af mobiltelefoner koster ikke meget på nettet... Når teknikken tages til hjælp SIGINT er enhver indhentning, der bygger på tekniske hjælpemidler. Det typiske er aflytning og evt. efterfølgende afkodning (dekryptering) af kommunikation via radio, telefon, internet osv. SIGINT på højt niveau kræver kostbart teknisk udstyr og højtuddannede specialister til både indhentning og bearbejdning. Men også aflytning i mindre målestok kan være effektivt. Terrorister og kriminelle kan aflytte almindelig ukrypteret radiokommunikation og mobiltelefoni med relativt billigt udstyr, der kan købes af alle på internettet. At tale dansk giver ingen beskyttelse, højest en kort forsinkelse til oversættelse. At bruge gamle skjuleord på frekvenser, der er gået i arv fra foregående hold, giver selv sagt ingen sikkerhed. Midler til spionage? Midler til spionage kan være meget enkle. Et stykke papir og en blyant til skitser, navne og lignende kan bringe en langt. Vil man have mere avanceret udstyr, kan man gå på internettet og for overkommelige beløb få overvågningsudstyr, der er vanskeligt at erkende. Men det udstyr, man især skal være på vagt overfor, er det, man ser hver eneste dag og derfor overser. Teknisk udstyr, der for få år siden ville have virket fantastisk i en James Bond-film, kan nu købes i enhver elektronikforretning for få hundrede kroner. Mobiltelefonen kan optage film og billeder. MP-3 afspilleren er også diktafon og kan indeholde store mængder data, hvis man i et ubevogtet øjeblik kan få adgang til en af vore computere. Hvad kan du gøre? Alle eksemplerne er reelle hændelser som danske eller allierede styrker har erkendt. Spionage udgør en direkte trussel mod dig, når du er på mission. Sikkerhed er både en hedens og dit ansvar. Hvad kan du gøre for at støtte din enheds sikkerhed? Tag risikoen for spionage alvorligt. Sæt dig i modstanderens sted. Hvad ville du som lokal ansat eller udefrakommende kunne finde ud af om din enhed, jeres bevægelsesmønstre og 9

10 forestående operationer? Hvad kan du gøre for at mindske modstanderens muligheder for at opnå viden om disse forhold? Gør dig ikke sårbar over for afpresning i forhold til f.eks. økonomiske vanskeligheder, utroskab, køb af ulovlige varer, misbrug af stoffer eller alkohol. Dette forhold er altid gældende, uanset hvor du arbejder eller gør tjeneste, og er således ikke kun forbundet med international tjeneste. Meld om overvågning eller mistanke om overvågning. Overvågning kan være et varsel om forestående angreb. Meld om kompromittering eller risiko for kompromittering. Send kun klassificeret materiale via sikrede kommunikationsmidler. Kontakt CI/sikkerhedsofficeren ved mistanke om overvågning, mistænkelig opførsel hos lokal ansatte, kolleger, der har bragt sig selv i en sårbar position eller en hver anden risiko for at vi udsættes for spionage. Brug dine overordnede og CI/sikkerhedsofficeren. Det er banalt, men hellere 10 meldinger for meget end én for lidt. Tænk altid på din og din enheds sikkerhed, også når du kommunikerer med dem derhjemme. Velfærdstelefonen, s, chat, mobiltelefon og SMS er alle relativt lette at aflytte. Hold din mund med operative forhold og tænk dig om. Need to know er en god grundregel. Det er menneskeligt at snakke, og der er ofte meget lidt nyt at tale om under en udsendelse. Men kilder, efterretninger, forestående operationer og så videre er need to know. Tro ikke, at du er for ubetydelig til at udgøre et mål for spionage! Kommercielt overvågningsudstyr til salg på internettet. Telefonen er en mobilscanner. Stjerneskruen er et tv-kamera. Genstand nederst til venstre er en mikrofon med tilhørende sender. Genstanden i øverste venstre hjørne er en key-logger. Den husker de første anslag, inklusive passwords. Der er i alt for ca kr. udstyr. Husk, mobiltelefoner med kameraer og memorystick-mp3 afspillere med indbygget diktafon er fremragende udstyr til spionage. 10

11 Kan spionage undgås? Ikke helt - men ved omtanke og rettidig omhu kan vi øge vores sikkerhed ved at minimere modstanderens spionage mod os. Afdelingen for Militær Sikkerhed Kastellet København Ø Telefon Telefax

HÅNDBOG SECURITY. Terrorsikring. Offshore

HÅNDBOG SECURITY. Terrorsikring. Offshore HÅNDBOG SECURITY Offshore Terrorsikring Offshore Terrorsikring Håndbog April 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord...7 2. Indledning 2.1 Formål...8 2.2 Målgruppen...8 2.3 Passiv sikring...8 2.4 Er der nogen

Læs mere

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Sårbar ogsøgende Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Forord 3 Introduktion til materialet 4 Nettet er en ressource 5 Spejling og identitet på nettet

Læs mere

Grooming i digitale medier

Grooming i digitale medier Grooming i digitale medier Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Det vækker ofte undren, at en del børn og unge tilsyneladende accepterer at mødes med voksne mennesker, som har til hensigt at udnytte

Læs mere

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Det følgende er udarbejdet til brug sammen med novellesamlingen Den chipløse mand og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi af Georg Strøm

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE. Overvågning og sikkerhed

INSPIRATIONSMATERIALE. Overvågning og sikkerhed INSPIRATIONSMATERIALE Overvågning og sikkerhed KR. 20,00 2,66 UAFHÆNGIG AF PARTIPOLITISKE OG ØKONOMISKE INTERESSER TORSDAG 19. JUNI 2014 Et talepapir fra 2012 til daværende NSA-chef Keith Alexander viser,

Læs mere

FORSVARSAVISEN 02 KORT NYT OM FORSVARET. Statsministeren i Kuwait. Bruger du? Flintlock i Afrika. Eftertragtet ekspertise.

FORSVARSAVISEN 02 KORT NYT OM FORSVARET. Statsministeren i Kuwait. Bruger du? Flintlock i Afrika. Eftertragtet ekspertise. Flintlock i Afrika Z-TEAM: Tre soldater fra Air Transport Wing (ATW) i Aalborg har afgørende indflydelse på, hvordan transporten af soldater, udstyr og forsyninger foregår under øvelse Flintlock i Afrika.

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning... 4 Persondata som råstof... 5

Indholdsfortegnelse. Indledning... 4 Persondata som råstof... 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Persondata som råstof... 5 Overvågning af arbejdspladser... 6 Surfing i gråzonen... 6 Chefen kigger gennem kameraet... 7 Test for alkohol og stoffer... 7 DNA-tests...

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Han er årets sikkerhedschef. Side 16. Färdigskuret format 250x350 mm

Han er årets sikkerhedschef. Side 16. Färdigskuret format 250x350 mm En ønskeseddel til regeringen Side 2 Han er årets sikkerhedschef Side 16 Han leder årets sikkerhedsvirksomhed Side 16 www.securityuser.dk nr. 5, 2011 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

Fremtiden. nr. 09 2013. dansk politi

Fremtiden. nr. 09 2013. dansk politi Fremtiden er her NU nr. 09 2013 dansk politi indhold WRROOOOOMMM Fremtiden er kørt forbi dig. Mens offentlige myndigheder inklusive politiet kæmper med at få simple datasystemer til at fungere, udvikler

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere