CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August "Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August 2009. "Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 4 August 2009 "Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening og et erhverv, som i den grad er blevet selvfede..." Leder, side 3 Vi bygger til i Rødovre fra 28/8 og 4-6 uger frem. Faglig afdeling lever i en "kuffert", men direkte telefonnumre fungerer. Løbende opdatering på hjemmesiden. Se side Henrik Mikkelsen DFDS-kalender 24. august "Crown" fra Københ. 26. august "Pearl" fra Oslo Løbende opdatering af Henriks kalender på hjemmesiden (DSRF/organisation/ tillidsrep.) MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART

2 2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Advokat John Ibsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Fag. kons. vacant Kontorass. Susanne Holmblad Økonomias s. Barno Jensen adresser: (f.eks.: o.s.v.) Hjemmeside: DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Søren V. Nielsen fax Mail A-kasse: Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eks. kontrolleret FMK/DF ISSN: "Noget af det dummeste, som er sket, og som allerede startede under os, er, at vi har givet magten til regnedrengene med deres årlige besparelser og effektivitetsmål. Hvem går på arbejde på grund af et regneark?" Svend Auken i Information 11/ R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 9. august 2009 Næste nummer: afleveres postvæsenet ca. 16. oktober på nettet (www.co-sea.dk) d. 11. oktober Stof til oktober-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 25/9-2009, eller efter aftale. I N D H O L D Leder... 3 Retssagen om "Danica White"... 4 SK er flyttet ind og vi løfter taget Fra Henrik Mikkelsens dagbog MS-Internt: Seniorfrokost Regionerne Fødselsdage og kontingentsatser Månedens foto DSRF-internt: Fødselsdage, tak, jubilæer, mindes Nekrolog Arne Bruun DSRF's generalforsamling Faglige sager og noter Jobcentre, søformidlingen Hjemmeside og tjm-forsikring Sommerhus Månedens citat og Albert Engström Kontorferier og lukkedage... 40

3 L E D E R INGEN SAMFUNDSMÆSSIGE FORPLIGTELSER Historisk har Danmark været en søfartsnation, og de færreste kan forestille sig at Dannebrog ikke skulle vejre på verdenshavene. Hvis det skete vil det fjerne en ikke lille del af den danske selvopfattelse. Af samme grund er erhvervet støttet massivt gennem årene, mere end noget andet dansk erhverv. Sidst i 1980 erne fik branchen en DIS-ordning, som betød at ingen søfarende på danske skibe skulle betale skat (lønninger nedskrevet tilsvarende), og danske fagforeninger fik forbud mod at tegne overenskomster for ansatte fra udlandet. Senere indførtes tonnageskatteordning med den konsekvens, at avancer ved skibssalg reelt ikke medfører beskatning. Men mere vil have mere. Grådigheden kender ingen grænser. Siden skibsrederen gik fra borde i A.P. Møller og blev erstattet af ren profitrelateret regnekunst, er respekten for den samfundsmæssige balance gået fløjten, og desværre har dette bredt sig til andre rederier og senest også til arbejdsgiverorganisationen for de store rederier. Alle ved at der er økonomisk verdenskrise og at der kræves besparelser. I rederierne opfattes det som en kærkommen undskyldning for fortsat afskaffelse af danske søfarende, til erstatning med billigere udlændinge i de kraftigt statsstøttede DIS-skibe. Som en skibsreder fra A.P. Møller sagde til mig: "Hvorfor skal vi betale mere for en dansker, når vi kan få en billigere udlænding?". Hvad skal man svare, når en sådan mand ikke selv kan forstå forpligtelsen over for et samfund, som med massiv statsstøtte har muliggjort at hans rederi har kunnet mangedoble sin flåde de sidste 20 år. Sidst i juni udtalte vicedirektøren i Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen, i anledning af, at nok et medlem af foreningen havde besluttet at afskaffe danske søfarende: "Rederiernes ve og vel kommer forud for deres samfundsmæssige forpligtelser. Det er dyrere at ansætte danske officerer, og jeg frygter ikke det er med til at udhule DIS-ordningen". Nok den mest arrogante, stupide og egocentrerede kommentar jeg har hørt fra erhvervet i mine 10 år som fagforeningsformand. Men ingen tvivl om, at det er hvad en stor del af medlemmerne i Danmarks Rederiforening mener, han har givet udtryk for. Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening og et erhverv, som i den grad er blevet selvfede og ikke føler nogen former for ansvar og forpligtelser overfor det samfund som betaler, og som har givet erhvervet specielt gode vilkår. Jeg ved det ikke, - og vilje, lyst og engagement forsvinder mere og mere. Man kan kun håbe at politikerne snart vågner op og gør noget, selv om det vil betyde at der så ikke mere vil være bestyrelsesben i maritime fonde og rederibestyrelser til at supplere pensionen. AOP 3

4 RETSSAGEN OM "DANICA WHITE" Illustration fra Opklaringsenhedens rapport Få dage efter offentligørelsen af Opklaringsenhedens rapport, om piratoverfald og kapring af Danica White den 1. juni 2007, proklamerede 3F-Sømændene, at de på vegne af deres medlemmer forventede at anlægge retssag mod rederiet og kaptajnen. Rapporten udkom 16. november og retssagen blev anlagt ved stævning 4. januar 2008, på daværende tidspunkt på vegne af 3 besætningsmedlemmer (senere med tilføjelse af styrmanden). Den mundtlige og offentlige del af retssagen blev afviklet i Københavns Byret over to retsdage, mandag den 29. juni 2009 og onsdag den 1. juli. Dommen er varslet afgivet 26. august kl Herunder vil retssagens forudsætninger og reale indhold blive forsøgt refereret i hovedtræk. Læseren må herefter afgøre med sig selv om rederiet bør dømmes, og i bekræftende fald i hvilken udstrækning. Hvis referenten skulle lade personlige holdninger slippe igennem, så undskyld hans ivrighed. Kilder: * Notater fra 2 retsdage. * Ekstrakt (processkrifter og bilag sider). * Materialesamling (203 sider). * Dagbog fra Danica White (journalist Marlene Lyhne Sørensen og ubf. skibsass. Jens Peter Skov Jensen). * Udskrift fra DAGEN (foreningens hjemmeside) om pirateri - perioden 2006 til 14/ (130 sider). 4 4

5 * ICC IMB Piracy and armed robbery against ships annaul report 2008 (91 sider). * ICC IMB Piracy and armed robbery against ships report 1/1-30/ (75 sider). HISTORIEN Danica White afsejlede Sharjah i De Forenede Emirater den 21. maj 2007 om aftenen, med en ladning borerør og borecement bestemt for Mombasa i Kenya. Umiddelbart før afrejsen var en ubefaren skibsassistent sygeafmønstret efter et fald ombord. På afsejlingstidspunktet bestod besætningen herefter af: Skibsfører, 55 år, sætteskipper, sejlet som skibsfører siden 1988, påmønstret 4. februar. Styrmand, 63 år, sætteskipper, sejlet siden 1965, påmønstret 19. april. Kok (ungkok - overtallig), 48 år, sejlet siden 1979, påmønstret 19. april. Ubf. skibsassistent 1, 26 år, ca. 8 måneders sejlads, påmønstret 19. april. Ubf. skibsassistent 2, 18 år, 1 måneds sejlads, påmønstret 19. april. Danica White er en 61,5 meter lang coaster med en bruttotonnage på 997 tons. Ved afsejlingen fra Sharjah var fribordet 1,5 meter. Før afsejlingen var der udarbejdet en ruteplan med en passageafstand til Somalia på 140 sømil. Det er lidt usikkert hvornår og hvordan skibsføreren modtog besked om at holde en sikkerhedsafstand på 200 sømil til Somalia, men sikkert er det at ruteplanen blev ændret efter afsejlingen, således at Danica White s sejlrute blev udstukket på en sydvestlig kurs ned langs Somalias kyst i en afstand af sømil. Der var ingen udkig på Danica White efter afsejlingen fra Sharjah, fordi skibsføreren havde besluttet at stoppe søvagten, angiveligt fordi han ikke ønskede flere diskussioner med skibsassistenterne. I skibsdagbogen er noteret for 12/5 kl : Ubf. sk.ass. xxx forlader vagten - vil ikke holde udkig - mener han har krav på at sidde ned. Rederiet har oplyst at det konsekvensmæssigt var meningen de to ubefarne skibsassistenter skulle udskiftes ved ankomst Mombasa. Danica White har en normalfart på 9-9,5 knob, men på tidspunktet for kapringen var farten reduceret til 5-6 knob på grund af aktuelle vejrforhold. Aftenen før kapringen, den 31. maj, blev Danica White passeret af et fartøj, som kunne mistænkes for at være et såkaldt moderskib for pirater. Overfaldet skete den 1. juni kl (10-kaffen) på positionen 01:50N 50:06Ø og i en afstand af 205 sømil fra Somalias kyst. Omkring en halv time før havde et noget større skib, containerskibet Simba, passeret Danica White i en afstand af ca. 5 sømil på vej sydvest over. Skibsføreren var alene på broen og arbejdede med noget papirarbejde. Han var ikke klar over at skibet var blevet entret af bevæbnede pirater, før de stod og ruskede i døren til styrehuset. Heller ingen fra den øvrige besætning havde observeret angrebet før piraterne var ombord. Skibsføreren har forklaret at han rutinemæssigt studerede de to skibsradarer nogle gange/et par gange i timen. Efter kapringen blev Danica White beordret til at sejle direkte mod Somalias kyst, nærmere bestemt mod kystbyen Hobyo. Senere opdagede den franske korvet Blaison fra Task Force 150 at 5 5

6 6 6 der var noget galt og adviserede Søværnets Operative Kommando i Danmark. Et amerikansk krigsskib, USS Carter Hall, opdager og forfølger Danica White den 2. juni om eftermiddagen, efter forgæves radiokontakt til skibet. Krigsskibet kontaktede rederiet, som oplyste at Danica White ikke skulle være på vej til Mogadishu, og giver USS Carter Hall tilladelse til at gribe ind. Et par timer før skibene når den somaliske 12-milegrænse beordrer krigsskibet Danica White til at ændre kurs - hvis de ikke vil skydes i sænk. Der affyres varselsskud for og agter hvorunder piraternes tre glasfiberjoller skydes i sænk. Piraterne bringer besætningsmedlemmerne ud i brovingerne som levende skjold og værn. Danica White passerer 12-milegrænsen og krigsskibet indstiller jagten. Kort efter, omkring midnat, ankres ud for Hobyo hvor også en taiwansk og to sydkoreanske fisketrawlere ligger opankret. Efter kontakt mellem en krisegruppe i København og piraterne i Somalia er etableret, fremsættes et krav om løsesum på angiveligt 1,5 millioner dollar. Når det gælder det efterfølgende langstrakte forhandlingsforløb, er der ikke meget vi ved med rimelig sikkerhed. Vi ved at 3F krævede at blive optaget i forhandlingsgruppen på vegne af sine medlemmer, med en påstand om at det ellers kun var stålet (skib/ladning) som var repræsenteret, og at forslaget blev afvist. Vi ved at 3F på et tidspunkt erklærede de ville hjælpe med at fremskaffe løsesummen, og på et sent tidspunkt i forhandlingsforløbet erklærede de ville betale hele løsesummen og at de i sidste instans selv ville ankomme til Somalias kyst og ordne sagen direkte med piraterne. Danica White blev frigivet den 22. august 2007 kl LT, efter besætningen havde været holdt som gidsler i 83 døgn. En del længere end den gennemsnitlige kapringstid ved Somalia, men heller ikke usædvanligt længe (det ukrainske våbenskib Faina var f.eks. kapret fra 25/8-08 til 5/2-2009, hvorefter det blev frigivet mod betaling af en løsesum på angiveligt 3,2 millioner dollar). Herefter blev skibet af det franske krigsskib Blaison eskorteret til Djibouti, efter nogen strid med skibsrederen som ønskede skibet skulle fortsætte sin rejse til Mombasa. Formentligt har løsesummen ligget på omkring 50% af det som piraterne oprindeligt forlangte. Pengene blev overleveret til en kurer på et hotelværelse i Dubai, og udbetalt i 50 og 100 dollar sedler den 19. august. OPKLARINGSENHEDENS RAPPORT Rapporten er nok det vigtigste aktstykke i retssagen. Fra rapportens konklusion: * Det var oplysninger fra charterens agent i Bahrain som udvirkede, at Danica Whites skibsfører, ca. 2 døgn efter rejsens påbegyndelse, lagde ruten længere til søs. * Under de pågældende omstændigheder med sejlads i pirattruet farvand, var vagtholdet i Danica White" utilstrækkeligt. * Der var ikke fra rederi eller charter givet nogen konkret instruktion til skibsføreren om den pågældende sejlads, eller om at iværksætte forholdsregler imod pirater i forbindelse med sejladsen.

7 "Danica White" i fredeligt arbejde * Skibsføreren iværksatte ingen ekstra forstærkninger - som f.eks. forstærket udkig. * Hvis der havde været holdt behørigt udkig i Danica White, kunne piraternes både være blevet opdaget en halv time før de kunne nå Danica White. Skibet kunne dog ikke med sin ringe fart være sejlet fra piraterne, men besætningen kunne have alarmeret i god tid og vist piraterne, at de var opdaget. * Skibsføreren handlede korrekt ved at følge piraternes ordre. Herved sikrede han besætningen bedst muligt. * Hverken SOK eller rederiet modtog SSAS alarm fra skibet den 1. juni. * Skibsførerens forklaring om SSAS alarmen tyder på et manglende kendskab til hvordan alarmen fungerer. * Intet indikerer teknisk fejl ved SSASalarmen. RETSSAGEN Som vidner i retssagen afhørtes: Alle fem besætningsmedlemmer Henrik Berlau fra 3F Jørgen Folmer, skibsreder H. Folmer & Co. Uffe Jensen, skibsreder H. Folmer & Co. Jørgen Rasch (Redernes Retsværn) Dommerpanel: 3 juridiske dommere Sagkyndig lægdommer Fritz Ganzhorn (Søfartens Ledere) Sagkyndig lægdommer Hans Christian Rossen (Metal Søfart) 7 7

8 Påstand om erstatningsbeløb: Skibsassistent 1: kroner Skibsassistent 2: kroner Kokken: kroner Styrmanden: kroner Påstandsbeløbene indeholder erstatning for: Overtidsbetaling 14 timer i 89 døgn Tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdom Feriepenge af overtidsbetaling og tabt arbejdsfortjeneste Erstatning for mistede effekter iht opgørelse Godtgørelse for tort ( for hver af sagsøgerne) Til støtte for sagsøgernes påstande gøres det gældende: at de sagsøgte og skibsføreren handlede groft uagtsomt i forbindelse med sejladsen. at denne uagtsomme adfærd var afgørende for, dels at de somaliske sørøvere kunne gennemføre kapringen, og dels at kapringen varede uforholdsmæssigt længe (83 dage). at rederiet hæfter for skibsførerens forsømmelser. Det er her på sin plads at nævne, at Søfartsstyrelsen i en skrivelse til ministeren forklarer hvorfor der ikke er valgt at rejse strafferetslig sag gennem politimyndigheden: Baggrunden herfor er, at skibsføreren selv var gidsel i 81 dage, og at anklagemyndigheden har den praksis ikke at rejse tiltale mod personer, der selv er kommet til skade. Beslutningen om ikke at retsforfølge rederiet, baserer sig på at: skibsføreren ad anden vej fik oplysninger om situationen i området, og at der ikke er klare regler om rederiets pligt på dette område. Dette tages der nu hånd om ved en stramning af reglerne i en ny teknisk forskrift. SSAS-alarmen SSAS = Ship Security Alarm System Denne alarm blev der gjort ualmindeligt meget ud af under retssagen. Uforholdsmæssigt meget kan man synes, i betragtning af at det er en alarm som i et lukket kredsløb sendes til rederi og Søværnets Operative Kommando i Danmark. Der skal god fantasi til at forestille sig at en korrekt alarmering ved hjælp af denne knap, kunne have ændret på noget som helst reelt vedrørende kapringen. Anklageren forestillede sig en sådan fantasi i proceduren. Fakta er at: Alarm blev ikke modtaget fra dette system i Danmark. Skibsføreren påstår han aktiverede den. Intet tyder på alarmen misfunktionerede før, under eller efter kapringen. Eftersom skibsføreren angiveligt ikke observerede piraterne før de ruskede i døren til styrehuset, virker skibsførerens forklaring besynderlig, og man kan kun konkludere som Søfartsstyrelsen, at forklaringen tyder på manglende kendskab til hvordan alarmen fungerer. Der er flere åbne spørgsmål. Hvorfor ruskede piraterne i døren? Så må den have været låst, hvilket er helt usædvanligt i åben sø. Den megen tid som blev brugt på disse minutter af kapringen under retssagen, kastede ikke lys over nogetsomhelst, udover det Søfartsstyrelsen nøgternt konkluderede. 8

9 Udkig og søvagt Forsvareren postulerede at Søfartsstyrelsens kritik på dette område alene måtte forstås som en kritik af at søvagten var brudt i mørketimerne. Når skibet nu holdt sig de nys anbefalede 200 sømil fra kysten, var der ikke tale om pirattruet farvand som påkaldte sig skærpet udkig 24 timer i døgnet. Med andre ord var styrelsens konklusion baseret på en misforståelse. Jfr. imidlertid rapportens konklusion ovenfor, som senere uddybes med: Under Danica White s passage af Somalias kyst, en sejlads på 6-8 døgn, skulle være etableret forstærket udkig, som anbefalet i MSC/Circ. 623, og som anført i skibets procedure for pirateri under ordlyden Vær på vagt. Man skal i den forbindelse nok bemærke sig, at skibet sejler meget tæt på en angivet risiko-grænse som ikke er markeret med pigtråd. Forhaling af forhandlingsløsning Alt på dette område baserer sig på gisninger, herunder også tolkningen af skibsførerens udtalelser til medierne under selve kapringen (genfortalt som: vi har det godt, giv jer bare god tid). De 83 døgn virkede på tidspunktet ualmindeligt længe, men kaprede skibe som lå ganske nær Danica White, var kapret betydeligt længere før et forhandlingsresultat blev nået. Efter retssagen at dømme blev løsesummen betalt af de to forsikringsselskaber SKULD og Kodan, og begge selskaber var tungt repræsenterede i forhandlingsgruppen. Meddelelse om 200 sømile-grænse fra Somalia I retssagen er der modstridende forklaringer vedrørende hvem der siger hvad til hvem hvornår. Ifølge Søfartsstyrelsens rapport, videresender rederiet en Advisory Bulletin om Somali Coast fra charteren til Danica White den 23. maj kl Kendsgerningen er at Danica White skifter rute, således at den anbefalede afstand, 200 sømil til Somalias kystlinie, respekteres. (22. maj 2007 videresender Rederiforeningen af 1895 (hvor H. Folmer & Co. er medlem) til medlemmerne, et rederibrev nr 24/2007 fra Danmarks Rederiforening, hvori det heddet: Som følge af nylige rapporter omkring piratoverfald ved Somalias kyst, skal vi for god ordens skyld henvise til Rederibrev 28/2005 udsendt den 14. november 2005, hvori det anbefales at holde sig minimum 200 sømil fra den somaliske kyst, såfrem man passerer Somalia. Medlemmerne opfordres til fortsat at følge denne anbefaling. En anbefaling om 200 sømil fra kysten havde altså længe været gældende, men er formentlig glemt i den fredelige periode i 2. halvår af 2006). Mulighed for afværge Der blev under retssagen gjort rigtig meget ud af hypotetiske påstande om hvilke muligheder Danica White havde for at forhindre kapringen hvis: * SSAS-alarmen var aktiveret * Der havde været skærpet udkig og hvis piraterne var opdaget 30 minutter før ankomst. 9

10 Det er imidlertid helt hypotetisk, og kendsgerningen er, at et skib med den fart og den fribord i den afstand fra kysten på det tidspunkt, formentlig ville være forsvarsløst, medmindre et krigsskib var i umiddelbar nærhed. Den omstændighed er imidlertid ikke tilstrækkeligt forsvar for manglende opmærksomhed og mulige reaktion. Om der burde være betalt overtidsbetaling for 14 timer i døgnet under kapringen? Spørgsmålet kan nok deles i et juridisk og et etisk-moralsk. Det havde givet pyntet på rederiets omdømme og kan slet ikke fraskrives en etisk-moralsk relevans. I det mindste kunne man have betalt en gennemsnitlig månedsløn incl. gennemsnitlig overtidsbetaling. KONKLUSIONER OG BEMÆRKNINGER Læseren må selv konkludere. Har rederiet/kaptajnen handlet groft uforsvarligt, og var denne uagtsomme adfærd afgørende for at piraterne kunne gennemføre kapringen? Den anden del af påstanden, om ansvaret for at kapringen varede uforholdsmæssigt længe, mener undertegnede ikke der er teknisk belæg for at pådømme. Selve erstatningsretten i den forbindelse er mere kompliceret end som så, og skal ikke behandles her. Overtidsbetaling 14 timer x 89 døgn. Skibsrederen antyder at hyren principielt kunne indstilles fra kapringstidspunktet, og Folmers advokat Thal Jantzen gav ved retssagen udtryk for, at rederiet næsten til overmål fortsatte med at betale 2 måneders sygehyre efter frigivelsen. Sygehyre i op til 2 måneder efter fratræden, ved fortsat sygdom efter tjenestens ophør, er lovbestemt i Sømandsloven, og refunderes i øvrigt fra Søfartsstyrelsen efter gældende regler. Hvis hyren var indstillet på kapringstidspunktet havde vi haft en virkelig pikant situation. Tabsopgørelser De søfarende har fået udbetalt max. erstatning for mistede effekter med kroner. Herudover påkræves et yderligere beløb ved retssagen, svarende til et samlet tab på omkring per person. Gamle langfartssejlere kan sammenligne med hvad de gennemsnitligt medbringer af værdier på en udmønstring - tøj og alt incl. Hjemrejsen Det fortælles at Søfartsstyrelsen lejede et privat fly til besætning og diverse medrejsende til rejsen fra Djibouti til København. Prisen er angivet til 1 million danske kroner. Mon ikke besætningen havde foretrukket monkey class på Folmers regning, og så VIP-modtagelse med psykologer og en skattefri check på andel i millionen ved ankomst til Kastrup? Men den option kunne næppe fremtrylles i denne verden. Mere pikant er det at der opstod diskussioner om hvem der skulle betale for en taxa fra Odense til hjemmeadresser. Rederiet nægtede at være ansvarlige og en repræsentant for Søfartens Arbejdsmiljøråd endte med at betale. Først senere lykkedes det at få rederiet til at refundere. 10

11 Arbejdsskadestyrelsen (ASK) I sagens akter foreligger afgørelser fra 2 af sagerne. Styrmanden får 12/ anerkendt anmeldelse som arbejdsskade, og får tildelt en erstatning for varigt mén svarende til 15%, med kroner (beløbet nedsat procentuelt på grund af alder). Erhvervsevnetabet vurderes til at være mindre end 15% og udløser ikke erstatning. Kokken får 3/ anerkendt anmeldelse som arbejdsskade, og får tildelt erstatning for varigt mén svarende til 15%, med kroner (nedsat 1% på grund af alder). Der tages i afgørelsen ikke stilling til evt. erhvervsevnetab. Sygdomsforløb (efter frigivelse 22/8-2007) Der er forskellige sygdomsforløb for de fire besætningsmedlemmer efterfølgende hjemkomsten. Den ene skibsassistent er sygemeldt frem til 13/4-2008, medens den anden har et noget mere kompliceret og længevarende sygeforløb, som også har rødder i tiden forud for udmønstringen. Styrmanden raskmeldes 28/ , hvorefter han overgår til pension på egen regning og bliver folkepensionst 1/ Kokken raskmeld. 12/ Pirateriets statistik Piratvirksomheden tager sin begyndelse ved Somalia i 1992, efter den sidste stabile regeringsmagt med dikatoren Siad Barre blev væltet i Udover udbredt lovløshed i landet, er udenlandsk rovfangst og skibsfartens miljøsynder i farvandene ud for Somalia, angivet som baggrund for pirateriets opståen i de små fiskesamfund langs kysten. I anden halvdel af 2006, hvor de islamiske domstole er ved magten, håndhæves en streng justits i landet og pirateriet bringes stort set til ophør. Piratangreb Halvår Adenbugten/Rødeh. incl. Somalia Globalt Heraf danske skibe Type af vold mod Halvår besætningsmedl Gidsel Kidnappet Truet Overfaldet Såret Dræbt Savnet Ialt

12 2008 ICC IMB 12 Efter domstolene blev væltet ved en af USA støttet invasion af etiopiske tropper ved årsskiftet til 2007, voksede piratvirksomheden stille og roligt til professionelt niveau med næsten industriel karakter. Piratvirksomheden omtaltes stort set ikke i de ordinære danske medier forud for kapringen af Danica White, og der kommer ikke intens dækning før det danske krigsskib Absalon bliver sat ind i den internationale styrke i Adenbugten ultimo august 2008, hvorefter den fases op og ned afhængigt af hvilke danske eller spektakulære elementer som er involveret. Dagbog fra Danica White Bogen er skrevet af forfatter og freelancejournalist Marlene Lyhne Sørensen, med bidrag af klip fra den ældste skibsassistents dagbog fra gidselperioden. Det er en overraskende velskrevet bog som virker uhyre troværdig. Selve dagbogen er for det meste en privat beskrivelse som handler om hængepartier fra et vanskeligt liv forud for udmønstringen, men som glimtvis også beskriver den anspændte atmosfære mellem besætningsmedlemmerne indbyrdes og forholdet til rederiet og piraterne. Uddrag fra DAGEN Det i kilderne omtalte uddrag fra foreningens hjemmeside, vedrørende sammendrag fra pressedækningen af emnet pirateri fra 2006 til 14/7-2009, er i sin helhed lagt ud på hjemmesiden og kan findes under CO-Sea/Diverse. OleS

13 Januar-Juni 2009 ICC IMB Uddrag fra: Somalia/Adenbugten opdatering (Fra ICC IMB halvårsrapport 2009) Fra januar til juni 2009, har IMB Pirate Report Center modtaget i alt 148 anmeldelser af hændelser forårsaget af somaliske pirater. Geografisk omfatter rapporterne øst- og sydkysten af Somalia (44 angreb), Adenbugten (86), sydlige Rødehavet (14), Bab El Mandeb Strædet, østkysten af Oman (2) og Det Arabiske Hav (1). I alt 495 besætningsmedlemmer er taget som gidsler. Yderligere seks er såret, fire dræbt og en savnes. I alt 30 skibe er kapret i perioden. Ved rapportens affattelse er 11 skibe kapret (incl. 1 fra 2008) og tilbageholdes mod løsesum, med 178 besætningsmedlemmer som gidsler. Tilsyneladende betyder de forhold, at der er et stigende antal krigsskibe som patruljerer i området, samt at kaptajnerne følger råd og vejledninger om forholdsregler ved angreb, at antallet af vellykkede kapringer er faldet dramatisk. Imidlertid betyder det også at angrebene fortsætter med voldsommere metoder, hvor piraterne affyrer RPG's og automatvåben for at skræmme kaptajnerne til at standse skibet. Piraterne er blevet mere desperate. 13

14 SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ER FLYTTET IND OG VI LØFTER TAGET MED EN ETAGE 1/ Dansk Sø-Restaurations Forening flyttede fra lejede lokaler hos navigatørerne i Havnegade 55, til Mose Alle 13 i Rødovre. Huslejen i Havnegade var stigende og gennem en periode havde vi set os omkring i Københavns omegn efter egnede lokaler. Det endte med at blive en gammel murermester-villa i et stille industrikvarter, som var til hurtig handel af særlige årsager. Hele grunden var på tidspunktet fyldt op med entreprenørmateriel. Villaen er på ca. 110 m2 i grundareal og med en første sal med delvist skrå vægge. mellemgang. 1/ Metal Søfart flytter ind (havde vi vidst det fra krystalkuglen, havde vi sikkert bygget større og mere til). Faglig afdeling samles i tilbygningen og Metal Søfarts a-kasse får plads i hovedbygningen. 8/ Søværnets Konstabelforening flytter ind med 3 ansatte. 1/ Pladsen viste sig lige lovlig trang, men vi havde masser af grundplads og byggeret, så vi begyndte udbygning med en tilbygning på ca. 130 m2 i grundareal. 1/ Tilbygningen groft set færdig og efterfølgende blev den bygget sammen med hovedbygningen ved en 9/

15 1/ Nu er pladsen igen trang, og vi påbegynder bygningen af en 1. sal på tilbygningen, som ryddes for alt indhold fredag den 28. august. Byggeriet forventes at vare 4-6 uger. I den periode lever faglig afdeling i en kuffert. Der vil blive stillet en skurvogn til rådighed med nogle kontorpladser, og flere vil formentlig arbejde en del hjemme. For hjemmearbejdende vil telefoner blive omstillet, så dem der ringer på direkte numre ikke vil mærke noget. Men vi kan være handicappet af at arkivmateriale Henrik Mikkelsen Fællestalsmand DSRF - DFDS Næste rejseschedule: se forsiden Klip fra dagbog Tog 25. juni til Amsterdam for at sejle med "King of Scandinavia" til Newcastle. God modtagelse og blev vist rundt på skibet. Fornemmede positiv stemning ombord, og mange spurgte nysgerrigt ind til hvem jeg var, og hvad mit job bestod i. Mødte mange ("gamle"), jeg havde sejlet med før, og godt at få vendt nyheder og høre hvordan det går. Ikke så mange ombord på vores overenskomst, men fik en del snak om den nye nødoverenskomst, og hvad de synes om den. Ser ud til det går rimeligt, men overenskomsten har jo heller ikke så stor indvirkning på kanalbådene. ikke lige er til rådighed. Når ombygningen er færdig vil faglig afdeling stort set blive samlet i den nye førstesal, medens stueafdelingen fortrinsvis vil blive brugt til mødelokaler, kopirum, frokoststue og lignende. CO-Søfart håber at hele projektet kommer til at belaste det daglige arbejde så lidt som muligt, men det kan ikke undgås at der periodisk vil være en del larm og uro på den ellers så stille adresse i Rødovre, og at der kan være savn af arkivmateriale. Snakkede også lidt med maskine og dæk og sporede nogen ængstelse for hvad der sker. Dels angående forlydender om flere udlændinge og generelt med projekt "lighthouse". Næste dag ombord på "Princess of Scandinavia" i Newcastle, hvor meget er sket siden skibet blev overtaget i Frederikshavn for tre år siden. Blev også her godt modtaget og vist rundt, selvom jeg kender skibet. Skal love for kabyssen er blevet flot - det pyntede med stål på skot og dæk. Også her en positiv stemning, og det ser ud til filippinerne trives godt på begge skibe, og god dialog mellem danskere, filippinere og polakker. Sådan overordnet synes jeg alle besætninger har gjort et stort stykke arbejde for at få det til at køre i disse krisetider. Nu håber jeg så bare at rederiledelsen kan finde ud af at komme ud på skibene og fortælle besætningerne, at der bliver skønnet på den store indsats. Det vil hjælpe meget på stemningen på skibene, hvis de fik at vide, at de GØR en forskel, og at de alle er med til at bevare vores arbejdsplads. Henrik Mikkelsen 15

16 MS-SENIORFROKOST Naverhulen i Helsingør og slæbebåden "Bjørn" 8. juni

17 Per Maj formand Til medlemmer af Region Syddanmark Så er det igen blevet tid for vores sommertur, som i år går til SOK (Søværnets Operative kommando) i Århus. Turen afholdes lørdag den , og udgiften for turen betales af klubben. Da vi i år max må blive 25 personer, er det først til mølle princippet der gælder. Ved tilmelding skal der oplyses fulde navn og adresse, da dette kræves af SOK, samt opsamlingssted. Der vil blive serveret en frokost, før vi tager ind til SOK og en middag om aftenen på vej hjemover. Der vil være følgende opsamlingssteder: Metal Søfart Region Syddanmark Klub 5 Svendborg kl. 08:00 Metal Svendborg, Brogade 7-9 Odense kl. 08:45 På parkeringspladsen ved McDonalds, Sivmosevænget 2, ved motorvejsafkørsel 50 Middelfart kl. 09:30. Rastepladsen ved motorvejsafkørsel 58 med indkørsel fra Jyllandsvej Fredericia kl. 10:00 På parkeringspladsen ved banegården ved spor 10 Der køres med Bergholdts busser. Tilmelding senest torsdag den kl. 12:00 til Metal Svendborg tlf På bestyrelsens vegne Per Maj. 17

18 Erik Sørensen formand Metal Søfart Region Sjælland Klub 6 I dagene 11. til 13. november holdes der seminar for SR og TR i Metal-Søfart på Metalskolen. Der vil blandt andet blive talt om de kommende OK-forhandlinger. Så hvis i går og ruger over ting man kunne ønske at få med i den nye overenskomst bedes i maile dem til Erik Sørensen eller Lars Lykkegaard på en af følgende ads.: dk Endvidere arbejdes der fra klubbens side på at stable et pensions rådgivningsmøde på benene i efteråret. Mere herom vil følge i næste nummer af bladet når vi kender den endelige dato. Vi efterlyser samtidig forslag til forskellige sociale tiltag vi kan gøre i klubben, så sådanne forslag modtages gerne på samme mail adresser. I ønskes hermed en fortsat god sommer På bestyrelsens vegne. Erik Sørensen og Lars Lykkegaard Hans C. Rossen formand Metal Søfart Region Hovedstaden Klub 8 Nu er det nogle år siden vi var på BAK- KEN i Dyrehaven, så det er på tide vi atter tager en tur ud i det grønne og nyder sensommeren der,- ligeledes den gode mad på et af de mange traktørsteder derude. Torsdag den 27. august kl mødes vi på Vesterport Station, ved rulletrappen, hvorefter vi tager S-toget mod Klampenborg. Gratis for kontingentbetalende klub 8 medlemmer! Fortsat god sommer Bestyrelsen/H.C. Rossen & Helmut 18 18

19 Runde fødselsdage i perioden til Tillykke 50 år John Eli Sørup fylder 50 år den 3. oktober 2009 Tillykke 60 år Omar Abdallah Mussa fylder 60 år den 3. oktober 2009 Tillykke 65 år Henning Hüttel fylder 65 år den 1. september 2009 Mads Jacob Lauritsen fylder 65 år den 24. oktober 2009 Kurt Petersen fylder 65 år den 26. oktober 2009 Svend Erik Petersen fylder 65 år den 26. oktober 2009 Tillykke 70 år Aage Dahl Thruelsen fylder 70 år den 3. september 2009 Tillykke 75 år Axel Larsen fylder 75 år den 22. oktober 2009 Tillykke 80 år Otto Baldt Henningsen fylder 80 år den 18. september 2009 Tillykke 85 år Johan Stanislas Panfil fylder 85 år den 14. oktober 2009 Andres Stefan Johannsson fylder 85 år den 21. oktober 2009 Poul Poulsen fylder 85 år den 23. oktober 2009 JUBILÆUM Gunnar Frode Bech Kristensen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/Søfart den 1. september 2009 Bent Erik Lorentzen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/Søfart den 1. oktober 2009 Svend Christensen Fønsskov har 70 års jubilæum i Dansk Metal/Søfart d. 11. oktober 2009 Børge Olsen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/søfart den 25. oktober 2009 KONTINGENTSATSER pr. 1/ Månedligt kontingent Metal Søfart, excl. klub og efterlønsbidrag: DIS-hyre kr. og derover Kr. 973,75 DIS-hyre kr. og derunder Kr. 613,50 DAS-hyre kr. og derover Kr. 968,25 DAS-hyre kr. og derunder Kr. 608,00 Dagpengesats 595 kr. og derover Kr. 973,75 Dagpengesats 594 kr. og derunder Kr. 613,50 Lærlinge Kr. 194,75 Efterlønsbidrag (pr. 5/1) Kr. 423,00 Det er dit eget ansvar, at du betaler det rigtige kontingent i forhold til hyre eller dagpenge. Husk derfor altid at give afdelingen besked, når din hyre ændres

20 20 5. juni 2009 Christiania Klip fra Minoriteternes Grundlovsdag Foto: NILS VEST FILM

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007

DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007 DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Undersøgelse af forløbet op til piratoverfaldet og kapringen den 1. juni 2007 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade

Læs mere

Søulykkesrapport fra Opklaringsenheden

Søulykkesrapport fra Opklaringsenheden SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN 2007 Undersøgelse af forløbet op til piratoverfaldet og kapringen den 1. juni 2007 Uddrag af Søulykkesrapport fra Opklaringsenheden Søulykkesrapporten er udsendt

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 2 Eller... Bevæbnede vagter - juridiske udfordringer og snubletråde Bevæbnede

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Særoverenskomst D.F.D.S. Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale)

Særoverenskomst D.F.D.S. Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale) Særoverenskomst mellem D.F.D.S. og Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale) Gældende fra 1. marts 2016. SÆRAFALE GÆLDENDE FOR FORHYREDE I DFDS A/S skibe I OSLO/NORDSØFAR Denne ordning er

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Den igangværende nordøstmonsun begrænser piraternes operationer med

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Det er en helt ny verden, vi er kommet ind i, siger Flemming Busk Knudsen, Allan Sørensen og Dan Poulsen. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 09. maj 2012 Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020 mellem 3F/SØMÆNDENE og METAL MARITIME og ESVAGT A/S For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister DIS-SÆROVERENSKOMST mellem 3F/Sømændene og Metal

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 260/2015 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Arvid Andersen, beskikket) T2 (advokat Andro Vrlic, beskikket) T3 (advokat John Korsø Jensen, beskikket)

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2010 2012 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd, maskinister, skibsassistenter og kokke påmønstret

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere