CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August "Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August 2009. "Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 4 August 2009 "Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening og et erhverv, som i den grad er blevet selvfede..." Leder, side 3 Vi bygger til i Rødovre fra 28/8 og 4-6 uger frem. Faglig afdeling lever i en "kuffert", men direkte telefonnumre fungerer. Løbende opdatering på hjemmesiden. Se side Henrik Mikkelsen DFDS-kalender 24. august "Crown" fra Københ. 26. august "Pearl" fra Oslo Løbende opdatering af Henriks kalender på hjemmesiden (DSRF/organisation/ tillidsrep.) MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART

2 2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Advokat John Ibsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Fag. kons. vacant Kontorass. Susanne Holmblad Økonomias s. Barno Jensen adresser: (f.eks.: o.s.v.) Hjemmeside: DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Søren V. Nielsen fax Mail A-kasse: Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eks. kontrolleret FMK/DF ISSN: "Noget af det dummeste, som er sket, og som allerede startede under os, er, at vi har givet magten til regnedrengene med deres årlige besparelser og effektivitetsmål. Hvem går på arbejde på grund af et regneark?" Svend Auken i Information 11/ R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 9. august 2009 Næste nummer: afleveres postvæsenet ca. 16. oktober på nettet (www.co-sea.dk) d. 11. oktober Stof til oktober-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 25/9-2009, eller efter aftale. I N D H O L D Leder... 3 Retssagen om "Danica White"... 4 SK er flyttet ind og vi løfter taget Fra Henrik Mikkelsens dagbog MS-Internt: Seniorfrokost Regionerne Fødselsdage og kontingentsatser Månedens foto DSRF-internt: Fødselsdage, tak, jubilæer, mindes Nekrolog Arne Bruun DSRF's generalforsamling Faglige sager og noter Jobcentre, søformidlingen Hjemmeside og tjm-forsikring Sommerhus Månedens citat og Albert Engström Kontorferier og lukkedage... 40

3 L E D E R INGEN SAMFUNDSMÆSSIGE FORPLIGTELSER Historisk har Danmark været en søfartsnation, og de færreste kan forestille sig at Dannebrog ikke skulle vejre på verdenshavene. Hvis det skete vil det fjerne en ikke lille del af den danske selvopfattelse. Af samme grund er erhvervet støttet massivt gennem årene, mere end noget andet dansk erhverv. Sidst i 1980 erne fik branchen en DIS-ordning, som betød at ingen søfarende på danske skibe skulle betale skat (lønninger nedskrevet tilsvarende), og danske fagforeninger fik forbud mod at tegne overenskomster for ansatte fra udlandet. Senere indførtes tonnageskatteordning med den konsekvens, at avancer ved skibssalg reelt ikke medfører beskatning. Men mere vil have mere. Grådigheden kender ingen grænser. Siden skibsrederen gik fra borde i A.P. Møller og blev erstattet af ren profitrelateret regnekunst, er respekten for den samfundsmæssige balance gået fløjten, og desværre har dette bredt sig til andre rederier og senest også til arbejdsgiverorganisationen for de store rederier. Alle ved at der er økonomisk verdenskrise og at der kræves besparelser. I rederierne opfattes det som en kærkommen undskyldning for fortsat afskaffelse af danske søfarende, til erstatning med billigere udlændinge i de kraftigt statsstøttede DIS-skibe. Som en skibsreder fra A.P. Møller sagde til mig: "Hvorfor skal vi betale mere for en dansker, når vi kan få en billigere udlænding?". Hvad skal man svare, når en sådan mand ikke selv kan forstå forpligtelsen over for et samfund, som med massiv statsstøtte har muliggjort at hans rederi har kunnet mangedoble sin flåde de sidste 20 år. Sidst i juni udtalte vicedirektøren i Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen, i anledning af, at nok et medlem af foreningen havde besluttet at afskaffe danske søfarende: "Rederiernes ve og vel kommer forud for deres samfundsmæssige forpligtelser. Det er dyrere at ansætte danske officerer, og jeg frygter ikke det er med til at udhule DIS-ordningen". Nok den mest arrogante, stupide og egocentrerede kommentar jeg har hørt fra erhvervet i mine 10 år som fagforeningsformand. Men ingen tvivl om, at det er hvad en stor del af medlemmerne i Danmarks Rederiforening mener, han har givet udtryk for. Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening og et erhverv, som i den grad er blevet selvfede og ikke føler nogen former for ansvar og forpligtelser overfor det samfund som betaler, og som har givet erhvervet specielt gode vilkår. Jeg ved det ikke, - og vilje, lyst og engagement forsvinder mere og mere. Man kan kun håbe at politikerne snart vågner op og gør noget, selv om det vil betyde at der så ikke mere vil være bestyrelsesben i maritime fonde og rederibestyrelser til at supplere pensionen. AOP 3

4 RETSSAGEN OM "DANICA WHITE" Illustration fra Opklaringsenhedens rapport Få dage efter offentligørelsen af Opklaringsenhedens rapport, om piratoverfald og kapring af Danica White den 1. juni 2007, proklamerede 3F-Sømændene, at de på vegne af deres medlemmer forventede at anlægge retssag mod rederiet og kaptajnen. Rapporten udkom 16. november og retssagen blev anlagt ved stævning 4. januar 2008, på daværende tidspunkt på vegne af 3 besætningsmedlemmer (senere med tilføjelse af styrmanden). Den mundtlige og offentlige del af retssagen blev afviklet i Københavns Byret over to retsdage, mandag den 29. juni 2009 og onsdag den 1. juli. Dommen er varslet afgivet 26. august kl Herunder vil retssagens forudsætninger og reale indhold blive forsøgt refereret i hovedtræk. Læseren må herefter afgøre med sig selv om rederiet bør dømmes, og i bekræftende fald i hvilken udstrækning. Hvis referenten skulle lade personlige holdninger slippe igennem, så undskyld hans ivrighed. Kilder: * Notater fra 2 retsdage. * Ekstrakt (processkrifter og bilag sider). * Materialesamling (203 sider). * Dagbog fra Danica White (journalist Marlene Lyhne Sørensen og ubf. skibsass. Jens Peter Skov Jensen). * Udskrift fra DAGEN (foreningens hjemmeside) om pirateri - perioden 2006 til 14/ (130 sider). 4 4

5 * ICC IMB Piracy and armed robbery against ships annaul report 2008 (91 sider). * ICC IMB Piracy and armed robbery against ships report 1/1-30/ (75 sider). HISTORIEN Danica White afsejlede Sharjah i De Forenede Emirater den 21. maj 2007 om aftenen, med en ladning borerør og borecement bestemt for Mombasa i Kenya. Umiddelbart før afrejsen var en ubefaren skibsassistent sygeafmønstret efter et fald ombord. På afsejlingstidspunktet bestod besætningen herefter af: Skibsfører, 55 år, sætteskipper, sejlet som skibsfører siden 1988, påmønstret 4. februar. Styrmand, 63 år, sætteskipper, sejlet siden 1965, påmønstret 19. april. Kok (ungkok - overtallig), 48 år, sejlet siden 1979, påmønstret 19. april. Ubf. skibsassistent 1, 26 år, ca. 8 måneders sejlads, påmønstret 19. april. Ubf. skibsassistent 2, 18 år, 1 måneds sejlads, påmønstret 19. april. Danica White er en 61,5 meter lang coaster med en bruttotonnage på 997 tons. Ved afsejlingen fra Sharjah var fribordet 1,5 meter. Før afsejlingen var der udarbejdet en ruteplan med en passageafstand til Somalia på 140 sømil. Det er lidt usikkert hvornår og hvordan skibsføreren modtog besked om at holde en sikkerhedsafstand på 200 sømil til Somalia, men sikkert er det at ruteplanen blev ændret efter afsejlingen, således at Danica White s sejlrute blev udstukket på en sydvestlig kurs ned langs Somalias kyst i en afstand af sømil. Der var ingen udkig på Danica White efter afsejlingen fra Sharjah, fordi skibsføreren havde besluttet at stoppe søvagten, angiveligt fordi han ikke ønskede flere diskussioner med skibsassistenterne. I skibsdagbogen er noteret for 12/5 kl : Ubf. sk.ass. xxx forlader vagten - vil ikke holde udkig - mener han har krav på at sidde ned. Rederiet har oplyst at det konsekvensmæssigt var meningen de to ubefarne skibsassistenter skulle udskiftes ved ankomst Mombasa. Danica White har en normalfart på 9-9,5 knob, men på tidspunktet for kapringen var farten reduceret til 5-6 knob på grund af aktuelle vejrforhold. Aftenen før kapringen, den 31. maj, blev Danica White passeret af et fartøj, som kunne mistænkes for at være et såkaldt moderskib for pirater. Overfaldet skete den 1. juni kl (10-kaffen) på positionen 01:50N 50:06Ø og i en afstand af 205 sømil fra Somalias kyst. Omkring en halv time før havde et noget større skib, containerskibet Simba, passeret Danica White i en afstand af ca. 5 sømil på vej sydvest over. Skibsføreren var alene på broen og arbejdede med noget papirarbejde. Han var ikke klar over at skibet var blevet entret af bevæbnede pirater, før de stod og ruskede i døren til styrehuset. Heller ingen fra den øvrige besætning havde observeret angrebet før piraterne var ombord. Skibsføreren har forklaret at han rutinemæssigt studerede de to skibsradarer nogle gange/et par gange i timen. Efter kapringen blev Danica White beordret til at sejle direkte mod Somalias kyst, nærmere bestemt mod kystbyen Hobyo. Senere opdagede den franske korvet Blaison fra Task Force 150 at 5 5

6 6 6 der var noget galt og adviserede Søværnets Operative Kommando i Danmark. Et amerikansk krigsskib, USS Carter Hall, opdager og forfølger Danica White den 2. juni om eftermiddagen, efter forgæves radiokontakt til skibet. Krigsskibet kontaktede rederiet, som oplyste at Danica White ikke skulle være på vej til Mogadishu, og giver USS Carter Hall tilladelse til at gribe ind. Et par timer før skibene når den somaliske 12-milegrænse beordrer krigsskibet Danica White til at ændre kurs - hvis de ikke vil skydes i sænk. Der affyres varselsskud for og agter hvorunder piraternes tre glasfiberjoller skydes i sænk. Piraterne bringer besætningsmedlemmerne ud i brovingerne som levende skjold og værn. Danica White passerer 12-milegrænsen og krigsskibet indstiller jagten. Kort efter, omkring midnat, ankres ud for Hobyo hvor også en taiwansk og to sydkoreanske fisketrawlere ligger opankret. Efter kontakt mellem en krisegruppe i København og piraterne i Somalia er etableret, fremsættes et krav om løsesum på angiveligt 1,5 millioner dollar. Når det gælder det efterfølgende langstrakte forhandlingsforløb, er der ikke meget vi ved med rimelig sikkerhed. Vi ved at 3F krævede at blive optaget i forhandlingsgruppen på vegne af sine medlemmer, med en påstand om at det ellers kun var stålet (skib/ladning) som var repræsenteret, og at forslaget blev afvist. Vi ved at 3F på et tidspunkt erklærede de ville hjælpe med at fremskaffe løsesummen, og på et sent tidspunkt i forhandlingsforløbet erklærede de ville betale hele løsesummen og at de i sidste instans selv ville ankomme til Somalias kyst og ordne sagen direkte med piraterne. Danica White blev frigivet den 22. august 2007 kl LT, efter besætningen havde været holdt som gidsler i 83 døgn. En del længere end den gennemsnitlige kapringstid ved Somalia, men heller ikke usædvanligt længe (det ukrainske våbenskib Faina var f.eks. kapret fra 25/8-08 til 5/2-2009, hvorefter det blev frigivet mod betaling af en løsesum på angiveligt 3,2 millioner dollar). Herefter blev skibet af det franske krigsskib Blaison eskorteret til Djibouti, efter nogen strid med skibsrederen som ønskede skibet skulle fortsætte sin rejse til Mombasa. Formentligt har løsesummen ligget på omkring 50% af det som piraterne oprindeligt forlangte. Pengene blev overleveret til en kurer på et hotelværelse i Dubai, og udbetalt i 50 og 100 dollar sedler den 19. august. OPKLARINGSENHEDENS RAPPORT Rapporten er nok det vigtigste aktstykke i retssagen. Fra rapportens konklusion: * Det var oplysninger fra charterens agent i Bahrain som udvirkede, at Danica Whites skibsfører, ca. 2 døgn efter rejsens påbegyndelse, lagde ruten længere til søs. * Under de pågældende omstændigheder med sejlads i pirattruet farvand, var vagtholdet i Danica White" utilstrækkeligt. * Der var ikke fra rederi eller charter givet nogen konkret instruktion til skibsføreren om den pågældende sejlads, eller om at iværksætte forholdsregler imod pirater i forbindelse med sejladsen.

7 "Danica White" i fredeligt arbejde * Skibsføreren iværksatte ingen ekstra forstærkninger - som f.eks. forstærket udkig. * Hvis der havde været holdt behørigt udkig i Danica White, kunne piraternes både være blevet opdaget en halv time før de kunne nå Danica White. Skibet kunne dog ikke med sin ringe fart være sejlet fra piraterne, men besætningen kunne have alarmeret i god tid og vist piraterne, at de var opdaget. * Skibsføreren handlede korrekt ved at følge piraternes ordre. Herved sikrede han besætningen bedst muligt. * Hverken SOK eller rederiet modtog SSAS alarm fra skibet den 1. juni. * Skibsførerens forklaring om SSAS alarmen tyder på et manglende kendskab til hvordan alarmen fungerer. * Intet indikerer teknisk fejl ved SSASalarmen. RETSSAGEN Som vidner i retssagen afhørtes: Alle fem besætningsmedlemmer Henrik Berlau fra 3F Jørgen Folmer, skibsreder H. Folmer & Co. Uffe Jensen, skibsreder H. Folmer & Co. Jørgen Rasch (Redernes Retsværn) Dommerpanel: 3 juridiske dommere Sagkyndig lægdommer Fritz Ganzhorn (Søfartens Ledere) Sagkyndig lægdommer Hans Christian Rossen (Metal Søfart) 7 7

8 Påstand om erstatningsbeløb: Skibsassistent 1: kroner Skibsassistent 2: kroner Kokken: kroner Styrmanden: kroner Påstandsbeløbene indeholder erstatning for: Overtidsbetaling 14 timer i 89 døgn Tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdom Feriepenge af overtidsbetaling og tabt arbejdsfortjeneste Erstatning for mistede effekter iht opgørelse Godtgørelse for tort ( for hver af sagsøgerne) Til støtte for sagsøgernes påstande gøres det gældende: at de sagsøgte og skibsføreren handlede groft uagtsomt i forbindelse med sejladsen. at denne uagtsomme adfærd var afgørende for, dels at de somaliske sørøvere kunne gennemføre kapringen, og dels at kapringen varede uforholdsmæssigt længe (83 dage). at rederiet hæfter for skibsførerens forsømmelser. Det er her på sin plads at nævne, at Søfartsstyrelsen i en skrivelse til ministeren forklarer hvorfor der ikke er valgt at rejse strafferetslig sag gennem politimyndigheden: Baggrunden herfor er, at skibsføreren selv var gidsel i 81 dage, og at anklagemyndigheden har den praksis ikke at rejse tiltale mod personer, der selv er kommet til skade. Beslutningen om ikke at retsforfølge rederiet, baserer sig på at: skibsføreren ad anden vej fik oplysninger om situationen i området, og at der ikke er klare regler om rederiets pligt på dette område. Dette tages der nu hånd om ved en stramning af reglerne i en ny teknisk forskrift. SSAS-alarmen SSAS = Ship Security Alarm System Denne alarm blev der gjort ualmindeligt meget ud af under retssagen. Uforholdsmæssigt meget kan man synes, i betragtning af at det er en alarm som i et lukket kredsløb sendes til rederi og Søværnets Operative Kommando i Danmark. Der skal god fantasi til at forestille sig at en korrekt alarmering ved hjælp af denne knap, kunne have ændret på noget som helst reelt vedrørende kapringen. Anklageren forestillede sig en sådan fantasi i proceduren. Fakta er at: Alarm blev ikke modtaget fra dette system i Danmark. Skibsføreren påstår han aktiverede den. Intet tyder på alarmen misfunktionerede før, under eller efter kapringen. Eftersom skibsføreren angiveligt ikke observerede piraterne før de ruskede i døren til styrehuset, virker skibsførerens forklaring besynderlig, og man kan kun konkludere som Søfartsstyrelsen, at forklaringen tyder på manglende kendskab til hvordan alarmen fungerer. Der er flere åbne spørgsmål. Hvorfor ruskede piraterne i døren? Så må den have været låst, hvilket er helt usædvanligt i åben sø. Den megen tid som blev brugt på disse minutter af kapringen under retssagen, kastede ikke lys over nogetsomhelst, udover det Søfartsstyrelsen nøgternt konkluderede. 8

9 Udkig og søvagt Forsvareren postulerede at Søfartsstyrelsens kritik på dette område alene måtte forstås som en kritik af at søvagten var brudt i mørketimerne. Når skibet nu holdt sig de nys anbefalede 200 sømil fra kysten, var der ikke tale om pirattruet farvand som påkaldte sig skærpet udkig 24 timer i døgnet. Med andre ord var styrelsens konklusion baseret på en misforståelse. Jfr. imidlertid rapportens konklusion ovenfor, som senere uddybes med: Under Danica White s passage af Somalias kyst, en sejlads på 6-8 døgn, skulle være etableret forstærket udkig, som anbefalet i MSC/Circ. 623, og som anført i skibets procedure for pirateri under ordlyden Vær på vagt. Man skal i den forbindelse nok bemærke sig, at skibet sejler meget tæt på en angivet risiko-grænse som ikke er markeret med pigtråd. Forhaling af forhandlingsløsning Alt på dette område baserer sig på gisninger, herunder også tolkningen af skibsførerens udtalelser til medierne under selve kapringen (genfortalt som: vi har det godt, giv jer bare god tid). De 83 døgn virkede på tidspunktet ualmindeligt længe, men kaprede skibe som lå ganske nær Danica White, var kapret betydeligt længere før et forhandlingsresultat blev nået. Efter retssagen at dømme blev løsesummen betalt af de to forsikringsselskaber SKULD og Kodan, og begge selskaber var tungt repræsenterede i forhandlingsgruppen. Meddelelse om 200 sømile-grænse fra Somalia I retssagen er der modstridende forklaringer vedrørende hvem der siger hvad til hvem hvornår. Ifølge Søfartsstyrelsens rapport, videresender rederiet en Advisory Bulletin om Somali Coast fra charteren til Danica White den 23. maj kl Kendsgerningen er at Danica White skifter rute, således at den anbefalede afstand, 200 sømil til Somalias kystlinie, respekteres. (22. maj 2007 videresender Rederiforeningen af 1895 (hvor H. Folmer & Co. er medlem) til medlemmerne, et rederibrev nr 24/2007 fra Danmarks Rederiforening, hvori det heddet: Som følge af nylige rapporter omkring piratoverfald ved Somalias kyst, skal vi for god ordens skyld henvise til Rederibrev 28/2005 udsendt den 14. november 2005, hvori det anbefales at holde sig minimum 200 sømil fra den somaliske kyst, såfrem man passerer Somalia. Medlemmerne opfordres til fortsat at følge denne anbefaling. En anbefaling om 200 sømil fra kysten havde altså længe været gældende, men er formentlig glemt i den fredelige periode i 2. halvår af 2006). Mulighed for afværge Der blev under retssagen gjort rigtig meget ud af hypotetiske påstande om hvilke muligheder Danica White havde for at forhindre kapringen hvis: * SSAS-alarmen var aktiveret * Der havde været skærpet udkig og hvis piraterne var opdaget 30 minutter før ankomst. 9

10 Det er imidlertid helt hypotetisk, og kendsgerningen er, at et skib med den fart og den fribord i den afstand fra kysten på det tidspunkt, formentlig ville være forsvarsløst, medmindre et krigsskib var i umiddelbar nærhed. Den omstændighed er imidlertid ikke tilstrækkeligt forsvar for manglende opmærksomhed og mulige reaktion. Om der burde være betalt overtidsbetaling for 14 timer i døgnet under kapringen? Spørgsmålet kan nok deles i et juridisk og et etisk-moralsk. Det havde givet pyntet på rederiets omdømme og kan slet ikke fraskrives en etisk-moralsk relevans. I det mindste kunne man have betalt en gennemsnitlig månedsløn incl. gennemsnitlig overtidsbetaling. KONKLUSIONER OG BEMÆRKNINGER Læseren må selv konkludere. Har rederiet/kaptajnen handlet groft uforsvarligt, og var denne uagtsomme adfærd afgørende for at piraterne kunne gennemføre kapringen? Den anden del af påstanden, om ansvaret for at kapringen varede uforholdsmæssigt længe, mener undertegnede ikke der er teknisk belæg for at pådømme. Selve erstatningsretten i den forbindelse er mere kompliceret end som så, og skal ikke behandles her. Overtidsbetaling 14 timer x 89 døgn. Skibsrederen antyder at hyren principielt kunne indstilles fra kapringstidspunktet, og Folmers advokat Thal Jantzen gav ved retssagen udtryk for, at rederiet næsten til overmål fortsatte med at betale 2 måneders sygehyre efter frigivelsen. Sygehyre i op til 2 måneder efter fratræden, ved fortsat sygdom efter tjenestens ophør, er lovbestemt i Sømandsloven, og refunderes i øvrigt fra Søfartsstyrelsen efter gældende regler. Hvis hyren var indstillet på kapringstidspunktet havde vi haft en virkelig pikant situation. Tabsopgørelser De søfarende har fået udbetalt max. erstatning for mistede effekter med kroner. Herudover påkræves et yderligere beløb ved retssagen, svarende til et samlet tab på omkring per person. Gamle langfartssejlere kan sammenligne med hvad de gennemsnitligt medbringer af værdier på en udmønstring - tøj og alt incl. Hjemrejsen Det fortælles at Søfartsstyrelsen lejede et privat fly til besætning og diverse medrejsende til rejsen fra Djibouti til København. Prisen er angivet til 1 million danske kroner. Mon ikke besætningen havde foretrukket monkey class på Folmers regning, og så VIP-modtagelse med psykologer og en skattefri check på andel i millionen ved ankomst til Kastrup? Men den option kunne næppe fremtrylles i denne verden. Mere pikant er det at der opstod diskussioner om hvem der skulle betale for en taxa fra Odense til hjemmeadresser. Rederiet nægtede at være ansvarlige og en repræsentant for Søfartens Arbejdsmiljøråd endte med at betale. Først senere lykkedes det at få rederiet til at refundere. 10

11 Arbejdsskadestyrelsen (ASK) I sagens akter foreligger afgørelser fra 2 af sagerne. Styrmanden får 12/ anerkendt anmeldelse som arbejdsskade, og får tildelt en erstatning for varigt mén svarende til 15%, med kroner (beløbet nedsat procentuelt på grund af alder). Erhvervsevnetabet vurderes til at være mindre end 15% og udløser ikke erstatning. Kokken får 3/ anerkendt anmeldelse som arbejdsskade, og får tildelt erstatning for varigt mén svarende til 15%, med kroner (nedsat 1% på grund af alder). Der tages i afgørelsen ikke stilling til evt. erhvervsevnetab. Sygdomsforløb (efter frigivelse 22/8-2007) Der er forskellige sygdomsforløb for de fire besætningsmedlemmer efterfølgende hjemkomsten. Den ene skibsassistent er sygemeldt frem til 13/4-2008, medens den anden har et noget mere kompliceret og længevarende sygeforløb, som også har rødder i tiden forud for udmønstringen. Styrmanden raskmeldes 28/ , hvorefter han overgår til pension på egen regning og bliver folkepensionst 1/ Kokken raskmeld. 12/ Pirateriets statistik Piratvirksomheden tager sin begyndelse ved Somalia i 1992, efter den sidste stabile regeringsmagt med dikatoren Siad Barre blev væltet i Udover udbredt lovløshed i landet, er udenlandsk rovfangst og skibsfartens miljøsynder i farvandene ud for Somalia, angivet som baggrund for pirateriets opståen i de små fiskesamfund langs kysten. I anden halvdel af 2006, hvor de islamiske domstole er ved magten, håndhæves en streng justits i landet og pirateriet bringes stort set til ophør. Piratangreb Halvår Adenbugten/Rødeh. incl. Somalia Globalt Heraf danske skibe Type af vold mod Halvår besætningsmedl Gidsel Kidnappet Truet Overfaldet Såret Dræbt Savnet Ialt

12 2008 ICC IMB 12 Efter domstolene blev væltet ved en af USA støttet invasion af etiopiske tropper ved årsskiftet til 2007, voksede piratvirksomheden stille og roligt til professionelt niveau med næsten industriel karakter. Piratvirksomheden omtaltes stort set ikke i de ordinære danske medier forud for kapringen af Danica White, og der kommer ikke intens dækning før det danske krigsskib Absalon bliver sat ind i den internationale styrke i Adenbugten ultimo august 2008, hvorefter den fases op og ned afhængigt af hvilke danske eller spektakulære elementer som er involveret. Dagbog fra Danica White Bogen er skrevet af forfatter og freelancejournalist Marlene Lyhne Sørensen, med bidrag af klip fra den ældste skibsassistents dagbog fra gidselperioden. Det er en overraskende velskrevet bog som virker uhyre troværdig. Selve dagbogen er for det meste en privat beskrivelse som handler om hængepartier fra et vanskeligt liv forud for udmønstringen, men som glimtvis også beskriver den anspændte atmosfære mellem besætningsmedlemmerne indbyrdes og forholdet til rederiet og piraterne. Uddrag fra DAGEN Det i kilderne omtalte uddrag fra foreningens hjemmeside, vedrørende sammendrag fra pressedækningen af emnet pirateri fra 2006 til 14/7-2009, er i sin helhed lagt ud på hjemmesiden og kan findes under CO-Sea/Diverse. OleS

13 Januar-Juni 2009 ICC IMB Uddrag fra: Somalia/Adenbugten opdatering (Fra ICC IMB halvårsrapport 2009) Fra januar til juni 2009, har IMB Pirate Report Center modtaget i alt 148 anmeldelser af hændelser forårsaget af somaliske pirater. Geografisk omfatter rapporterne øst- og sydkysten af Somalia (44 angreb), Adenbugten (86), sydlige Rødehavet (14), Bab El Mandeb Strædet, østkysten af Oman (2) og Det Arabiske Hav (1). I alt 495 besætningsmedlemmer er taget som gidsler. Yderligere seks er såret, fire dræbt og en savnes. I alt 30 skibe er kapret i perioden. Ved rapportens affattelse er 11 skibe kapret (incl. 1 fra 2008) og tilbageholdes mod løsesum, med 178 besætningsmedlemmer som gidsler. Tilsyneladende betyder de forhold, at der er et stigende antal krigsskibe som patruljerer i området, samt at kaptajnerne følger råd og vejledninger om forholdsregler ved angreb, at antallet af vellykkede kapringer er faldet dramatisk. Imidlertid betyder det også at angrebene fortsætter med voldsommere metoder, hvor piraterne affyrer RPG's og automatvåben for at skræmme kaptajnerne til at standse skibet. Piraterne er blevet mere desperate. 13

14 SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ER FLYTTET IND OG VI LØFTER TAGET MED EN ETAGE 1/ Dansk Sø-Restaurations Forening flyttede fra lejede lokaler hos navigatørerne i Havnegade 55, til Mose Alle 13 i Rødovre. Huslejen i Havnegade var stigende og gennem en periode havde vi set os omkring i Københavns omegn efter egnede lokaler. Det endte med at blive en gammel murermester-villa i et stille industrikvarter, som var til hurtig handel af særlige årsager. Hele grunden var på tidspunktet fyldt op med entreprenørmateriel. Villaen er på ca. 110 m2 i grundareal og med en første sal med delvist skrå vægge. mellemgang. 1/ Metal Søfart flytter ind (havde vi vidst det fra krystalkuglen, havde vi sikkert bygget større og mere til). Faglig afdeling samles i tilbygningen og Metal Søfarts a-kasse får plads i hovedbygningen. 8/ Søværnets Konstabelforening flytter ind med 3 ansatte. 1/ Pladsen viste sig lige lovlig trang, men vi havde masser af grundplads og byggeret, så vi begyndte udbygning med en tilbygning på ca. 130 m2 i grundareal. 1/ Tilbygningen groft set færdig og efterfølgende blev den bygget sammen med hovedbygningen ved en 9/

15 1/ Nu er pladsen igen trang, og vi påbegynder bygningen af en 1. sal på tilbygningen, som ryddes for alt indhold fredag den 28. august. Byggeriet forventes at vare 4-6 uger. I den periode lever faglig afdeling i en kuffert. Der vil blive stillet en skurvogn til rådighed med nogle kontorpladser, og flere vil formentlig arbejde en del hjemme. For hjemmearbejdende vil telefoner blive omstillet, så dem der ringer på direkte numre ikke vil mærke noget. Men vi kan være handicappet af at arkivmateriale Henrik Mikkelsen Fællestalsmand DSRF - DFDS Næste rejseschedule: se forsiden Klip fra dagbog Tog 25. juni til Amsterdam for at sejle med "King of Scandinavia" til Newcastle. God modtagelse og blev vist rundt på skibet. Fornemmede positiv stemning ombord, og mange spurgte nysgerrigt ind til hvem jeg var, og hvad mit job bestod i. Mødte mange ("gamle"), jeg havde sejlet med før, og godt at få vendt nyheder og høre hvordan det går. Ikke så mange ombord på vores overenskomst, men fik en del snak om den nye nødoverenskomst, og hvad de synes om den. Ser ud til det går rimeligt, men overenskomsten har jo heller ikke så stor indvirkning på kanalbådene. ikke lige er til rådighed. Når ombygningen er færdig vil faglig afdeling stort set blive samlet i den nye førstesal, medens stueafdelingen fortrinsvis vil blive brugt til mødelokaler, kopirum, frokoststue og lignende. CO-Søfart håber at hele projektet kommer til at belaste det daglige arbejde så lidt som muligt, men det kan ikke undgås at der periodisk vil være en del larm og uro på den ellers så stille adresse i Rødovre, og at der kan være savn af arkivmateriale. Snakkede også lidt med maskine og dæk og sporede nogen ængstelse for hvad der sker. Dels angående forlydender om flere udlændinge og generelt med projekt "lighthouse". Næste dag ombord på "Princess of Scandinavia" i Newcastle, hvor meget er sket siden skibet blev overtaget i Frederikshavn for tre år siden. Blev også her godt modtaget og vist rundt, selvom jeg kender skibet. Skal love for kabyssen er blevet flot - det pyntede med stål på skot og dæk. Også her en positiv stemning, og det ser ud til filippinerne trives godt på begge skibe, og god dialog mellem danskere, filippinere og polakker. Sådan overordnet synes jeg alle besætninger har gjort et stort stykke arbejde for at få det til at køre i disse krisetider. Nu håber jeg så bare at rederiledelsen kan finde ud af at komme ud på skibene og fortælle besætningerne, at der bliver skønnet på den store indsats. Det vil hjælpe meget på stemningen på skibene, hvis de fik at vide, at de GØR en forskel, og at de alle er med til at bevare vores arbejdsplads. Henrik Mikkelsen 15

16 MS-SENIORFROKOST Naverhulen i Helsingør og slæbebåden "Bjørn" 8. juni

17 Per Maj formand Til medlemmer af Region Syddanmark Så er det igen blevet tid for vores sommertur, som i år går til SOK (Søværnets Operative kommando) i Århus. Turen afholdes lørdag den , og udgiften for turen betales af klubben. Da vi i år max må blive 25 personer, er det først til mølle princippet der gælder. Ved tilmelding skal der oplyses fulde navn og adresse, da dette kræves af SOK, samt opsamlingssted. Der vil blive serveret en frokost, før vi tager ind til SOK og en middag om aftenen på vej hjemover. Der vil være følgende opsamlingssteder: Metal Søfart Region Syddanmark Klub 5 Svendborg kl. 08:00 Metal Svendborg, Brogade 7-9 Odense kl. 08:45 På parkeringspladsen ved McDonalds, Sivmosevænget 2, ved motorvejsafkørsel 50 Middelfart kl. 09:30. Rastepladsen ved motorvejsafkørsel 58 med indkørsel fra Jyllandsvej Fredericia kl. 10:00 På parkeringspladsen ved banegården ved spor 10 Der køres med Bergholdts busser. Tilmelding senest torsdag den kl. 12:00 til Metal Svendborg tlf På bestyrelsens vegne Per Maj. 17

18 Erik Sørensen formand Metal Søfart Region Sjælland Klub 6 I dagene 11. til 13. november holdes der seminar for SR og TR i Metal-Søfart på Metalskolen. Der vil blandt andet blive talt om de kommende OK-forhandlinger. Så hvis i går og ruger over ting man kunne ønske at få med i den nye overenskomst bedes i maile dem til Erik Sørensen eller Lars Lykkegaard på en af følgende ads.: dk Endvidere arbejdes der fra klubbens side på at stable et pensions rådgivningsmøde på benene i efteråret. Mere herom vil følge i næste nummer af bladet når vi kender den endelige dato. Vi efterlyser samtidig forslag til forskellige sociale tiltag vi kan gøre i klubben, så sådanne forslag modtages gerne på samme mail adresser. I ønskes hermed en fortsat god sommer På bestyrelsens vegne. Erik Sørensen og Lars Lykkegaard Hans C. Rossen formand Metal Søfart Region Hovedstaden Klub 8 Nu er det nogle år siden vi var på BAK- KEN i Dyrehaven, så det er på tide vi atter tager en tur ud i det grønne og nyder sensommeren der,- ligeledes den gode mad på et af de mange traktørsteder derude. Torsdag den 27. august kl mødes vi på Vesterport Station, ved rulletrappen, hvorefter vi tager S-toget mod Klampenborg. Gratis for kontingentbetalende klub 8 medlemmer! Fortsat god sommer Bestyrelsen/H.C. Rossen & Helmut 18 18

19 Runde fødselsdage i perioden til Tillykke 50 år John Eli Sørup fylder 50 år den 3. oktober 2009 Tillykke 60 år Omar Abdallah Mussa fylder 60 år den 3. oktober 2009 Tillykke 65 år Henning Hüttel fylder 65 år den 1. september 2009 Mads Jacob Lauritsen fylder 65 år den 24. oktober 2009 Kurt Petersen fylder 65 år den 26. oktober 2009 Svend Erik Petersen fylder 65 år den 26. oktober 2009 Tillykke 70 år Aage Dahl Thruelsen fylder 70 år den 3. september 2009 Tillykke 75 år Axel Larsen fylder 75 år den 22. oktober 2009 Tillykke 80 år Otto Baldt Henningsen fylder 80 år den 18. september 2009 Tillykke 85 år Johan Stanislas Panfil fylder 85 år den 14. oktober 2009 Andres Stefan Johannsson fylder 85 år den 21. oktober 2009 Poul Poulsen fylder 85 år den 23. oktober 2009 JUBILÆUM Gunnar Frode Bech Kristensen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/Søfart den 1. september 2009 Bent Erik Lorentzen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/Søfart den 1. oktober 2009 Svend Christensen Fønsskov har 70 års jubilæum i Dansk Metal/Søfart d. 11. oktober 2009 Børge Olsen har 50 års jubilæum i Dansk Metal/søfart den 25. oktober 2009 KONTINGENTSATSER pr. 1/ Månedligt kontingent Metal Søfart, excl. klub og efterlønsbidrag: DIS-hyre kr. og derover Kr. 973,75 DIS-hyre kr. og derunder Kr. 613,50 DAS-hyre kr. og derover Kr. 968,25 DAS-hyre kr. og derunder Kr. 608,00 Dagpengesats 595 kr. og derover Kr. 973,75 Dagpengesats 594 kr. og derunder Kr. 613,50 Lærlinge Kr. 194,75 Efterlønsbidrag (pr. 5/1) Kr. 423,00 Det er dit eget ansvar, at du betaler det rigtige kontingent i forhold til hyre eller dagpenge. Husk derfor altid at give afdelingen besked, når din hyre ændres

20 20 5. juni 2009 Christiania Klip fra Minoriteternes Grundlovsdag Foto: NILS VEST FILM

DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007

DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007 DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Undersøgelse af forløbet op til piratoverfaldet og kapringen den 1. juni 2007 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

PIRATERI. Uddraget indeholder alle indskrifter om "pirateri" i den omtalte periode, og der er ikke redigeret i stoffet.

PIRATERI. Uddraget indeholder alle indskrifter om pirateri i den omtalte periode, og der er ikke redigeret i stoffet. Uddrag fra foreningens hjemmeside: http://www.co-sea.dk/ Fra den daglige nyhedssektion DAGEN Perioden: 1/1-2006 til 14/7-2009 Udgave 01 7/9-2009 PIRATERI Uddraget indeholder alle indskrifter om "pirateri"

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011 EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011 Reders ansvar over for besætningen Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Oversigt Skadelidte besætningsmedlemmers ret til kompensation Den lovpligtige

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere