VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER"

Transkript

1 VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

2 Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S. Hansen og Per Bo Austin, NIRAS A/S Layout: NIRAS A/S Tak til følgegruppen: Det Kriminalpræventive Råd, Brabrand Boligforening, KAB, Landsbyggefonden, Energistyrelsen, Landsbyggefonden og Sikkerhedsbranchen, der har bidraget med rådgivning og sparing. 2

3 INDHOLD INDLEDNING 7 HVOR BEGÅS DER INDBRUD? 8 FOREBYGGELSES ABC 10 PLANLÆGNING AF INDBRUDSSIKRING 14 Omgivelserne 16 Bygningen 18 Boligen 20 VÆRKTØJER TIL INDBRUDSSIKRING 24 Døre 26 Låse 28 Elektroniske nøglesystemer og adgangskontrol 30 Dørtelefonsystemer 32 Vinduer 34 Indbrudsalarmsystem 36 Belysning 38 TV-overvågning 40 Mekanisk sikring 42 Vagtydelser 44 BAGGRUND 48 Standarder og Normer 48 Lovgivning 49 Om priserne 49 Fotos 49 CHECKLISTER 50 Omgivelserne 51 Bygningen 52 Boligen 53 3

4

5 INDLEDNING

6 Indbrud pr indbyggere i hhv. England+Wales, Holland, Danmark og Sverige

7 INDLEDNING Glasgow Housing Association reduceret indbrud med 26 %. INDLEDNING I Danmark er der alt for mange indbrud På trods af den stigende fokus på bekæmpelse af indbrud, som de sidste år har medvirket til færre indbrud, har Danmark stadig en høj indbrudsrate i forhold til vores nabolande. Sammenlignet med Sverige er der næsten 3 gange så mange indbrud i Danmark. Baggrund På baggrund af den høje indbrudsrate har Små omkostninger stor gevinst Ekstraomkostningerne ved brug af indbrudssikrede vinduer i byggeriet er små. Undersøgelser af omkostninger ved indførelse af krav til indbrudssikrede døre og vinduer viser, at de er under 0,5% af de samlede byggeomkostninger 3 ved nybyggeri. Ligeledes vil der ved renovering kun være tale om små ekstraomkostninger ved at anvende indbrudssikrede vinduer. Værktøjskassen indeholder priser på de mest anvendte byggematerialer og sikringssystemer til indbrudsforebyggelse. Større tryghed for beboerne Undersøgelser viser, at indbrud i boligområder er med til at skabe utrygge beboere 4. De fleste mennesker betragter indbrud som en alvorlig krænkelse. Ofte tager det lang tid at komme sig over en så alvorlig oplevelse og føle sig tryg igen. Værdien af indbrudssikrede døre og vinduer er bevist Værktøjskassen gør brug af erfaringer med metoder, der allerede er anvendt og evalueret i andre lande. Glasgow Housing Association, Europas største almene boligorganisation, har således installeret indbrudssikrede vinduer og døre siden Allerede i 2009 blev der foretaget en undersøgelse med mere end boliger, der fik installeret døre og vinduer, der opfylder en engelske standard SBD med min. 3 minutters modstandsdygtighed mod indbrud. Med indbrudssikrede døre og vinduer har Niras på vegne af Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet i 2015 foretaget en undersøgelse af udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse 2. Undersøgelsen viste, at der med succes i Holland og England er anvendt døre, vinduer og låse, som er designet og testet til at Med indbrudssikrede døre og vinduer har Glasgow Housing Association reduceret indbrud med 26 % 5 Indbrudssikring skal tilpasses behovet Nogle boligområder er mere belastet af indbrud end andre. Indbrudssikring bør afpasses risikoen for indbrud, så der ikke bruges penge på unødvendig sikring kunne modstå indbrud. i områder, hvor risikoen er lav. I områder Denne værktøjskasse er baseret på både nationale med mange indbrud vil det være en stor for- og internationale erfaringer til effektivt at del at etablere en bedre sikring med flere tiltag. reducere antallet af indbrud. Værktøjskassen omsætter Værktøjskassen er en hjælp til at vælge de rette tiltag ud erfaringerne til konkrete tiltag, der er målrettet almene af mange løsningsmuligheder. boliger og giver boligorganisationerne prissatte redskaber til indbrudsforebyggelse, der kan bidrage til at reducere indbrudsraten i Danmark. 1 Baseret på EUROSTAT og data indsamlet af NIRAS Undersøgelse af udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse udført af NIRAS på vegne af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 3 F&P og DKR 2014, Screening af konsekvenser ved indførelse af krav om indbrudssikre døre og vinduer i Holland og Energistyrelsens Analyse af konsekvenser ved indførelse af indbrudssikringskrav i det danske bygningsreglement. 4 Forsikring & Pensions Analyserapport 2012:3, Kriminalitet og tryghed, Evaluering i 2009 foretaget at Glasgow Caledonian University. 7

8 HVOR BEGÅS DER INDBRUD? MOTIVERET GERNINGSMAND EGNET SITUATION OG STED TILGÆNGELIG GENSTAND HVOR BEGÅS DER INDBRUD? For at forebygge indbrud er det vigtigt at sætte sig i indbrudstyvens sted. Ud over en motiveret gerningsmand, skal der være en egnet situation eller sted og en tilgængelig genstand for indbruddet. Motiveret gerningsmand I 2014 blev der foretaget en undersøgelse af indbrudstyves motiver og adfærd 1. Undersøgelsen viser, at tyvene kan være motiverede af både spænding, penge til stort forbrug eller finansiering af misbrug. Fælles for indbrudstyvene er, at de nøje vurderer risiko og udbytte ved indbrud. Samtidig ønsker indbrudstyven at undgå at møde andre mennesker, og at et indbrud udvikler sig til et røveri. Egnet situation og sted Er der stor risiko for at blive opdaget under et indbrud, vil mange indbrudstyve afstå fra det. Derfor kan vi mindske risikoen for indbrud ved at sørge for, at indbrudstyven ikke kan gemme sig bag hegn og hække samt sørge for god belysning, så bl.a. naboer nøje kan holde øje med hinandens boliger. Indbrudstyven leder efter egnede situationer og steder, hvor der kan arbejdes med at bryde ind uden at blive observeret af naboer eller forbipasserende. Indbrudstyven ser også på, hvordan tyvekoster kan transporteres væk, uden at det bliver opdaget. Indbrudssikring handler derfor også om at indrette området omkring boligen, så der er god oversigt og mulighed for en naturlig overvågning fra såvel naboer som forbipasserende. Tilgængelige genstande Tilgængeligheden for indbrudstyven kan vanskeliggøres, hvis vores boliger har indbrudssikrede vinduer, døre og låse, der betyder, at tyven skal arbejde i længere tid på at komme ind i boligen. Desuden vil det give mere støj - f.eks. af knust glas, og dermed øge risikoen for, at naboer eller andre opdager, at der er noget på færde. Ligeledes kan det gøres vanskeligt for indbrudstyven at komme ud med tyvekosterne, hvis der på indersiden af døren er låse, der kun kan åbnes med nøgle tyve, Undersøgelse af indbrudstyves motiver og adfærd udført for DKR og Trygfonden 8

9 HVOR BEGÅS DER INDBRUD? TÆNK SOM TYVEN! 9

10 FOREBYGGELSES ABC FOREBYGGELSES ABC Boligorganisationen Er boligområdets omgivelser indrettet, så der er en naturlig overvågning med åbne og lyse arealer, er det mindre attraktivt for indbrudstyven at begå indbrud. Når ejendomsadministrationen viser ejerskab ved at skride ind over for utilsigtet brug af fælles arealer, sørger for vedligeholdelse af grønne arealer og opfølgning på uhensigtsmæssig adfærd, sender det et signal til både beboere og potentielle indbrudstyve om, at her er trygt og vi passer på hinanden. Beboerne Beboerne kan selv være med til at påvirke risikoen for Selv i boligområder, der ikke har været plaget af indbrud, er det vigtigt at have den grundlæggende indbrudssikring i orden. Indbrudsstatistikken viser, at indbrud kan forekomme i alle boligområder - både i indbrud. En indbrudstyv kan blive fristet til et hurtigt indbrud, hvis der er værdigenstande, der er synlige udefra. Vinduer og døre skal være forsvarligt lukket og låst, også selv om man er i boligen f.eks. storbyerne, de mindre byer og landdistrikter. Boligsociale indsatser er om natten. Er der problemer med indbrud, er det en god idé at informere beboerne Gør det svært for indbrudstyven Indbrudssikrede døre, vinduer og låse i boligen gør det sværere og mere tidskrævende for indbrudstyven at komme ind i boligen. Med indbrudssikrede vinduer og døre skal indbrudstyven bruge mere tid og avanceret også med til at reducere indbrud ved at uddele informationsmateriale, som kan medvirke til gode vaner og til, at beboerne bliver mere opmærksomme på uregelmæssigheder. Beboerne kan foretage mærkning af genstande mod tyveri og etablere nabohjælpsordninger, hvilket er effektive midler i værktøj for at bryde ind. Solide døre og vinduer er med indbrudsforebyggelsen. til at give beboerne tryghed mod indbrud, både når de er ude og hjemme. Start derfor med at undersøge om døre, vinduer og låse kan sikres bedre, eller om de skal udskiftes til en ny indbrudssikret type. Boligsociale indsatser Indbrudssikring gør det sværere, men ikke umuligt, at begå indbrud. For at minimere indbrudskriminalitet, er det - ud over etablering af god indbrudssikring af boligerne en god ide at arbejde med boligsociale indsatser, der har sigte på at begrænse kriminalitet. Dette kan f.eks. ske gennem tryghedsvandringer, hvor beboerne involveres i forhold til indbrudssikring. 10

11 FOREBYGGELSES ABC Start med at indbrudssikre døre, vinduer og låse DØREN Alle dørens komponenter skal være solide. Har indbrudstyven udset sig en bolig, søger tyven efter det svageste punkt, hvor det er hurtigt og lettest at komme ind og ud med tyvekosterne. Skal der en ny dør i boligen, skal det være en indbrudssikret dør, der kan modstå indbrud i min. 3 minutter. Slutblikket skal være et sikkerhedsslutblik. VINDUET For at vinduet kan opfylde kravene til indbrudssikring, skal det have en solid vinduesramme, karm, flere lukkepunkter, stærke hængsler og låserigler. Ønskes en speciel høj indbrudssikring, anvendes lamineret sikringsglas. Vinduer og beslag testes og certificeres efter flere standarder og skal som min. kunne modstå indbrudsforsøg i 3 minutter. LÅSEN Aflåsningen består af en låsekasse og en låsecylinder med tilhørende nøgle. Der skal anvendes en indbrudssikret låsekasse og låsecylinder, der kan modstå indbrudsforsøg i min. 3 minutter, og nøglen skal være kopisikret. 11

12

13 PLANLÆGNING AF INDBRUDSSIKRING

14 PLANLÆGNING AF INDBRUDSSIKRING PLANLÆGNING AF INDBRUDSSIKRING Hvordan kan værktøjskassen hjælpe os? Når der planlægges indbrudssikring, er det vigtigt, at Brug både boligen, bygningen checklisterne og omgivelserne inddrages. Værktøjskassen er til at planlægge indbrudsforebyggelsen derfor bygget op omkring de tre områder. Checklister for hvert område Hvordan får vi planlagt den rigtige indbrudssikring? Behovet for indbrudssikring afhænger af den konkrete risiko for indbrud i boligområdet. Det er meget svært og kostbart at sikre sig fuldstændig imod indbrud. Værktøjskassens checklister kan hjælpe med til at identificere de forskellige muligheder for indbrudsforebyggende tiltag. Beslutning om sikring bør baseres på en konkret vurdering i hvert tilfælde, så der vælges de løsninger, der er bedst egnet for hvert For hvert område er der en checkliste, der kan bruges som et redskab til på en enkel måde at finde indbrudsforebyggende tiltag. Checklisterne er udformet, så de kan anvendes til alle typer af almene boliger, både til etageejendomme og tæt lav bebyggelse. Checklisterne udpeger de vigtigste områder, der bør indgå i en udarbejdelse af planer for indbrudssikring. Alle byggerier har dog specielle forhold, som der skal tages hensyn til. Det vil derfor være boligområde. Indbrudssikring er baseret på en god idé at prøve at sætte sig i indbrudstyvens sted og gennemtænke, om der er Skalsikring Boligens og bygningens skal består af mure og vægge med vinduer og døre. Skalsikring inkluderer sikring af alle døre og vinduer med underkanten placeret mindre end 4 m over terræn eller en standplads. sund fornuft: gør det svært at begå indbrud et egnet sted og en tilgængelig genstand for at identificere alle forhold, der har betydning for indbrudsforebyggelsen. Checklisten er derfor et forslag til, og ikke en facitliste for, hvordan og hvor meget der skal sikres mod indbrud. Er boligen f.eks. tilgængelig fra terræn via en svalegang, er vinduer og døre på svalegangen en del af skalsikringen. I etageejendomme er det boligens entrédør til trappeopgangen, der udgør skalsikringen. Checklister for boligen, bygningen og omgivelserne findes til sidst i værktøjskassen og kan printes ud og udfyldes ved planlægning af indbrudssikringen. Find problemerne og lav en plan Inden der udarbejdes en plan, er det en god idé at indsamle informationer om indbrud og anden kriminalitet i det aktuelle boligområde i et samarbejde med ejendomsadministrationen og beboerne. Det kan f.eks. ske ved at anvende tryghedsvandringer, som er beskrevet i materialet fra Center for Boligsocial Udvikling og Det Kriminalpræventive Råd. Herudover kan informationerne suppleres med registrering foretaget i boligorganisationerne, hos politiet og forsikringsselskaberne samt andre relevante parter. Hvad koster indbrudssikring? Indbrudsforebyggelse kan etableres på mange måder. Omkostningerne ved de forskellige typer af sikring bør derfor indgå i valget af løsningen. Værktøjskassen giver priseksempler på indbrudssikring med forskellige alternative løsninger, så de kan sammenlignes. Priserne kan indgå i beslutningsgrundlaget for valget af løsning. Hvor det er relevant, er der priser på forbedret indbrudssikring på eksisterende bygningsdele kontra at skifte til nye. 14

15 PLANLÆGNING AF INDBRUDSSIKRING BOLIGEN omfatter beboerens lejlighed, hvad enten der er tale om en lejlighed i en fleretages boligejendom, klyngeeller rækkehus i en tæt lav bebyggelse BYGNINGEN omfatter f.eks. en etageejendom med lejligheder, klynge- eller rækkehus, der har fællesarealer: trappeopgang, loftsrum, kælderrum, vaskeri, tørrerum, festlokaler m.v. OMGIVELSERNE omfatter området, der støder op til bygningerne og kan f.eks. indeholde gangstier, skure, udhuse, parkeringsplads for cykler og biler 15

16 PLANLÆGNING AF INDBRUDSSIKRING BOLIGEN Den primære sikring mod indbrud er dørene og vinduerne i selve boligen. Opgangsdøre er som regel forsynet med et simpelt el-slutblik og en låsekasse med en enkelt falle, så døren låser, når den lukkes af dørpumpen. Hvis opgangsdøren er indadgående, kan den ofte brydes op med et kraftig spark eller en skulder, og den yder dermed ikke sikkerhed nok til at forhindre, at en indbrudstyv kan komme ind. Døre og vinduer i stueplan Der er erfaringer med, at indbrudssikrede døre og vinduer i mange tilfælde afholder indbrudstyve fra at forsøge sig med at begå indbrud. Det er for besværligt, tidskrævende og risikabelt for indbrudstyven. For boliger, der har facade-, terrasse- døre og vinduer, der er tilgængelige fra terræn, er det vigtigt at disse er indbrudssikret. Ofte sættes grænsen for indbrudssikring af vinduer og døre, til 4 m over terræn. Der skal sikres, at der ikke er mulighed for klatre op og begå indbrud via døre eller vinduer højere oppe. Bedre sikring af eksisterende døre og vinduer Døre og vinduer kan i mange tilfælde indbrudssikres, uden at de skal udskiftes. På vinduer kan der monteres ekstra låse, så vinduesrammen fastholdes til karmen i flere punkter. Dørplader kan forstærkes med stål eller krydsfinérplader. Dørkarme kan forsynes med ekstra stærke skruer ind i murværket og sikkerhedslåseblik. Låsene kan udskiftes til en indbrudssikker model og eventuelt en ekstra lås, hvis døren kun har et låsepunkt. Hvis døre eller vinduer har udvendige glaslister, bør de forsynes med envejsskruer, så de er vanskelige at afmontere. Alternativt kan ruden limes fast i falsen. 16

17 En solid entrédør giver god sikring mod indbrud Ny døre og vinduer Indbrudssikring kan ske ved, at de eksisterende døre udskiftes til en type, der opfylder fastsatte standarder for indbrudssikring til f.eks. tre eller fem minutter - alt efter behov. Hvis døre og vinduer er slidte og svage på grund af råd i trærammer eller karme, kan det være nødvendigt, at de udskiftes, for at opnå den ønskede indbrudssikring. Entrédør til boligen Indbrud sker ofte gennem entrédøre, der går fra trappeopgang til lejligheden. Er der installeret en dørtelefon - eventuelt med video - kan det i et vist omfang forhindres, at der lukkes uønskede personer ind i opgangen. Entrédøren bør dog være så solid, at den kan modstå indbrudsforsøg i lighed med døre, der har adgang til det fri. Indbrudssikring af en entrédør kan ske på samme måde som ved andre døre, nemlig ved forbedring af den eksisterende dør og karm eller ved udskiftning. Låsecylinder og nøgler Mange døre har en gammel låsecylinder, der let kan brydes op eller åbnes med en såkaldt bankenøgle, uden at der er tegn på indbrud. Ofte er nøglerne ikke kopisikrede, så der kan være flere nøgler i omløb. Låsecylinderen skal være en indbrudssikret type, der er vanskelig at bryde op. Cylinderen bør altid udskiftes eller omkodes, når en ny beboer flytter ind. Er boligen beliggende i stueplan, kan det være en god idé at forsyne entréog terrassedøre med nøgleaflåsning indvendigt. Det gør det svært for tyven at komme væk med tyvekoster. Alarmsystem Selv med de bedste indbrudssikrede døre og vinduer kan der begås indbrud. Det kan derfor være en god idé at supplere med et alarmsystem de steder, hvor der er stor risiko for indbrud. Alarmsystemet kan i sig selv ikke forhindre indbrud, men det øger indbrudstyvens risiko for at blive opdaget. Alarmsystemet kan tilsluttes en godkendt kontrolcentral, der sørger for at kontakte beboeren, hvis der begås indbrud. Inden vagten forlader boligen, er der mulighed for at få boligen lukket af og sikret igen. Boligens døre og vinduer i stueplan skal altid indbrudssikres 17

18 PLANLÆGNING AF INDBRUDSSIKRING BYGNINGEN I etageejendomme med lejligheder udgør bygningen det første lag i skalsikringen, der skal beskytte mod indbrud. Indbrudssikring af bygningen dækker også fællesfaciliteter som trappeopgange, elevatorer, kælder- og loftsrum, vaskeri og tørrerum. I almene boliger, der er udformet som lavere tæt bebyggelse, kan bygningens skalsikring ofte være sammenfaldende med boligens skalsikring. Belysning ved indgange og i fællesarealer Indgangen til bygningen skal være oplyst, så beboerne og andre med ærinde til bygningen kan orientere sig, når det er mørkt. I fællesområderne skal der ligeledes være belysning, så det er let at orientere sig og holde øje med eventuelle uønskede personer og aktiviteter. God oversigt ved indgangsdøren Overblik, synlighed og belysning i og omkring bygningen virker indbrudsforebyggende. Ved indgangspartier skal der være åbent og lyst, så en indbrudstyv ikke kan skjule sig og smutte med ind i opgangen og på den måde få adgang, selv om opgangsdøren er forsynet med en Gør det svært for indbrudstyven at snige sig med ind i opgangen god aflåsning. Et indgangsparti i glas med dørtelefon og postkasser giver god oversigt uden mulighed for at gemme sig. Desuden kan post og reklamer afleveres, uden at der skal gives adgang til opgangen. Supplerende TV overvågning Er bygningen udformet, så der ikke kan skabes god oversigt, eller hvis der er problemer med kriminalitet, kan det være en god idé at supplere med TV-overvågning. Kameraerne placeres, så de optager videobilleder af de personer, som passerer eller opholder sig i områder ved indgange og i fællesområder. Hvis TV-overvågning installeres i forbindelse med adgangskontrol, er der mulighed for automatisk at optage billeder af de personer, som anvender nøglebrikkerne. Det kan medvirke til yderligere sikkerhed og være en hjælp til opklaring af kriminelle aktiviteter. 18

19 opdaget. Indbrudssikring af døre og vinduer kan efter behov ske enten ved forbedringer eller ved udskiftning. Døre og vinduer med en underkant, der er mindre end 4 m over terræn eller standplads, bør forsynes med en speciel god indbrudssikring. Er der mulighed for kravle op på f.eks. taget af en anden bygning eller via en altan, skal dette tages med i betragtningen. Bygningens skalsikring Bygningen udgør en skalsikring, der skal gøre det vanskeligt for indbrudstyve at komme ind. I skalsikring indgår døre og vinduer. Derfor skal døre og vinduer, der er tilgængelige fra terræn, være aflukket og forsvarligt sikret. Alle dørene bør være indbrudssikrede med stærke hængsler og en god sikker aflåsning. Adgangsdøre til bygningen, både til kælder og trappeopgange, bør være forsynet med dørpumper, der sikrer, at døren automatisk lukker efter brug. Indbrudssikring af døre og vinduer Indbrudssikrede døre og vinduer betyder, at tyven skal bruge ekstra tid på at komme ind. Når tyven skal bruge mere tid og avanceret værktøj for at bryde ind, giver det mere støj, som kan tiltrække opmærksomhed og dermed øger risikoen for at blive Dørtelefon Dørtelefon er et vigtigt redskab til at sikre sig, at uønskede personer ikke får adgang til opgangen, både af hensyn til indbrud og f.eks. tricktyverier mod beboerne i ejendommen. Derfor bør det sikres, at opgangen er forsynet med en dørtelefon af en god kvalitet, så beboerne kan føre en tydelig samtale og sikre sig, at døren kun åbnes, når den besøgende har et legitimt ærinde. Er dørtelefonen forsynet med videokamera, giver det en ekstra sikkerhed med mulighed for, at beboerne kan sikre sig, at de genkender personerne, før de lukkes ind. Låsesystem Låsesystemet kan enten være et traditionelt nøglebaseret system med en kopisikret nøgle eller en elektronisk aflåsning. Fordelen ved elektronisk aflåsning er, at bortkomne elektroniske nøgler (adgangskort eller nøglebrikker) let kan spærres, når de mistes. Omkostningerne ved omkodning af mekaniske låsesystemer er så høj, at det ofte accepteres, at der mangler nøgler, som enten er tabt eller stjålet eller som fraflyttede beboere har glemt at aflevere. Manglende nøglerne kan være i omløb med risiko for de anvendes i forbindelse med indbrud. Det kan være en god idé at få installeret et system, der giver mulighed for at reklamebude kan åbne opgangsdøren med en mobiltelefon, så man slipper for at beboerne skal trykke ukendte personer ind i opgangen. Det vil samtidigt medvirke til at begrænse antallet af nøgler i omløb. Elektroniske låse fjerner problemet med tabte og stjålne nøgler 19

20 PLANLÆGNING AF INDBRUDSSIKRING Følg de kriminalpræventive principper og få færre indbrud og større tryghed OMGIVELSERNE Principperne for indbrudsforebyggelse går hånd i hånd med de almindelige kriminalpræventive principper for byplanlægning, der omhandler boligområdernes omgivelser. Værktøjskassen gør brug af generelle kriminalpræventive principper, men indeholder også specifikke indbrudshæmmende løsninger. Øjne på gaden - overblik og synlighed Hvis boligområdet er indrettet, så beboerne kan holde øje med veje, stier og parkeringspladser for biler og cykler, mindskes risikoen for, at der begås indbrud (og anden kriminalitet). Overblik og synlighed er med til at gøre det besværligt at komme væk med tyvekosterne, uden at blive opdaget. Billedet viser et boligområde med naturlig overvågning fra lejlighederne, hvor renovering har skabt åbenhed omkring bebyggelsen. TV-overvågning hvor der er dårlig oversigt Hvis eksisterende bygninger skærmer og det ikke er muligt at skabe naturlig overvågning, kan der suppleres med TV-overvågning. TV-overvågning signalerer, at her er der fokus på at holde øje med kriminelle aktiviteter og kan i en vis grad medvirke til at give øget tryghed. TV-overvågning kan ikke i sig selv forhindre indbrud og bør kun anvendes som et supplement til anden indbrudsforebyggelse. TV-overvågning vil dog give boligorganisationen bedre mulighed for at finde billeder af gerningsmanden, som kan anvendes af politiet til at opklare forbrydelser. Vær opmærksom på, at anvendelse af TV-overvågning er reguleret af lovgivningen og skal godkendes af det lokale politi. 20

21 PLANLÆGNING AF INDBRUDSSIKRING Åbne og lyse omgivelser uden gemmesteder, er indbrudsforebyggende Undgå gemmesteder Skure til cykler og udhuse til opbevaring bør placeres og indrettes, så der ikke bliver blinde vinkler, hvor indbrudstyve kan gemme sig og observere boligområdet og planlægge indbrud. Indbrudsalarm Er der særlige bygninger i området med stor risiko for indbrud, kan den fysiske sikring suppleres med et alarmsystem. Alarmsystemet bør være tilsluttet en offentlig godkendt kontrolcentral, der modtager et signal i tilfælde af indbrud. I første omgang vil kontrolcentralen sende en vagt, der undersøger om der er tale om indbrud eller en fejlalarm. Belysning God jævn belysning, der ikke blænder, sikrer at der er naturlig overvågning døgnet rundt. Det gælder både ved indgangene til boligerne, på fællesarealer, stier og veje. Beskær beplantning På udsatte steder, som f.eks stier, parkeringspladser og adgangsarealer, bør det overvejes at beskære beplantningen, så man kan holde øje med mistænkelige aktiviteter. Det kan være en god idé at beskære hække ned til ca. 1,5 m og stamme træer op. I private haver kan det også overvejes at beskære beplantningen, hvis der er risiko for, at indbrudstyven bruger den til skjulested. Mekanisk sikring med hegn og låger Mekanisk sikring kan bestå af hegn, mur, døre og låger med lås. Ofte vil den mekaniske sikring indgå som en integreret del af bebyggelsen, der afgrænser fællesarealer. Den mekaniske sikring skal være solid og med god aflåsning, så den medvirker til at hindre tilgængeligheden for indbrudstyven. Skure og udhuse Skure og udhuse til opbevaring, værktøj og cykler kan også blive udsat for indbrud. De bør sikres mekanisk med en solid dør og aflåsning i samme niveau som bygningens øvrige aflåsning. 21

22

23 VÆRKTØJER TIL INDBRUDSSIKRING

24 VÆRKTØJER TIL INDBRUDSSIKRING VÆRKTØJER TIL INDBRUDSSIKRING Priseksempler giver en indikation af omkostninger for indbrudssikring Værktøjskassen er opdelt i 10 afsnit - hvert med et værktøj til indbrudsforebyggelse. Værktøjerne Døre Låse Elektronisk aflåsning Dørtelefon Vindue Indbrudsalarm Belysning TV-overvågning Mekanisk sikring Vagtydelser Brug checklisterne til at finde de rigtige værktøjer til indbrudsforebyggelse For hvert værktøj er beskrevet, hvordan det kan anvendes til indbrudsforebyggelse. De vigtigste egenskaber og krav til god indbrudsforebyggelse er fremhævet. Illustrationerne viser betegnelser på de dele, der har betydning for indbrudssikringen. Desuden er der billeder, der viser eksempler på både god og dårlig indbrudsforebyggelse for hvert værktøj. Hvor det er relevant, er der henvist til standarder for test og certificering mod indbrud, samt forslag til de relevante krav for boligforeninger. I afsnittet Baggrund er standarderne uddybet. Priserne, som er vist i værktøjskassen, er indhentet fra anerkendte danske leverandører. Det er vigtigt at bemærke, at der i alle byggerier er individuelle forhold, der kan medvirke til, at priserne i de enkelte projekter kan blive enten højere, eller lavere end de viste eksempler. Checklisterne For at finde de bedste metoder til indbrudsforebyggelse, er det en god idé først at læse værktøjskassens afsnit om Planlægning af indbrudssikring omhyggeligt. Sidst i værktøjskassen er der en checkliste for hvert af de tre områder: omgivelserne, bygningen og boligen. Checklisterne er en hjælp til at få gennemgået og identificeret emner i forhold til det, der har betydning for indbrudssikring i den enkelte boligforening. 24

25 Lås op? VÆRKTØJER TIL INDBRUDSSIKRING LÅSE DØRE BELYSNING TV-OVERVÅGNING VIDEO OVERVÅGET MEKANISK SIKRING DØRTELEFON ELEKTRONISK AFLÅSNING INDBRUDSALARM VINDUE VAGTYDELSER 25

26 VÆRKTØJER TIL INDBRUDSSIKRING HÆNGSEL SOLID DØRPLADE FASTGJORT KARM SLUTBLIK NOKKER LÅSEKASSE LANGSKILT DØRE Indbrudssikring af eksisterende døre Hængsel og nokker En dørplade bør være udført i solidt materiale såsom træ, Et hængsel skal være udført i min. 3 mm stål og være træ og aluminium eller stål og bør have en samlet tykkelse på min. 40 mm. Hvis døren ikke opfylder dette, bør montere min. 3 hængsler på døren. Flere hængsler gør solidt fastgjort til både dør og karm. Det anbefales at den forstærkes med f.eks. en plade af stål eller krydsfinér. det sværere for tyven, at bryde døren op. En udadgående dør er sværere at bryde op, hvis karm, Er hængslerne monteret udvendigt, så det er nemt at bearbejde for tyven, bør døren sikres med nokker. Nokkerne slutblik, hængsler og dørblad er forstærket. Dørblad og karm kan beskyttes af en anslagsskinne f.eks. i rustfrit placeres i karmens hængselside. Nokken har indgreb i stål. dørens bagkant og forhindrer, at døren kan tages ud, hvis På en indadgående dør skal der være et solidt dørblad hængslerne skæres over. og stærk karm med sikkerhedsslutblik, så den ikke kan sparkes op. Sikkerhedsslutblik Er der glaspartier i døren, bør glaslister fastgøres Et svagt slutblik bør udskiftes til et sikkerhedsslutblik, der er i et kraftigere materiale og med beslag, envejsskruer eller ruden kan er limes fast. Desuden kan ruden forstærkes med en indbrudshæmmende folie, der gør EN 1627 det mere svært at gennembryde glasset. standarden for indbrudssikring af Dørkarmen døre: Hvis karmen er udført i træ, bør den RC2: 3 min. have en tykkelse på mindst 32 mm, hvor RC3: 5 min. slutblikket og hængslerne er monteret, for at sikre en god fastholdelse af dør og karm. fastgjort med to ekstra skråtstillede skruer i karmen. Ny dør Ofte vil det være mest hensigtsmæssigt at skifte hele døren ud med en ny, certificeret indbrudssikret dør. EN 1627 er den europæiske standard for test og klassifikation af indbrudssikring for Dørkarme bør være godt fastgjort med mindst 3 døre og vinduer. Dørproducenter i Danmark tilbyder skruer til fast bygningsdel i hver af de lodrette sider. ofte indbrudssikring som ekstra sikkerhedspakker eller Fastgørelsespunkterne bør have en opklodsning mellem efter den engelske PAS 24, som dog ikke helt kan sammenlignes med EN karm og mur. Til almene boliger vil det være relevant at kræve en indbrudssikring, der kan modstå indbrudsforsøg i min. 3 til 5 minutter, svarende til EN 1627 RC 2 og RC VÆRKTØJER TIL INDBRUDSSIKRING

27 VÆRKTØJER TIL INDBRUDSSIKRING Afstand mellem karm og dørblad skal være så lille som mulig Stålplade der gør det svært for tyven at bryde døren op Nye hængsler gør døren stærkere Gammelt svagt slutblik, der bør udskiftes Sikkerhedsslutblik med ekstra skruer på ny dør Udvendigt hængsel med nokke PRISLISTE DØRE En solid indbrudssikker dør har en dørplade med en tykkelse på minimum 40 mm TYPE BESKRIVELSE PRIS FORBEDRING AF EKSISTERENDE DØR Indbrudssikring af eksisterende dør Ekstra fastgørelse af karm, nye hængsler og sikkerhedsslutblik, en ny falle/ riglelåsekasse samt en supplerende påbygningslåsekasse og to nye låsecylindere kr. Priseksempler Priserne er pr. stk. ved en samlet bestilling af ca. 100 døre. Låsecylindere med patenterede nøgler, der ikke kan kopieres uden indehaverens tilladelse, er inkluderet Priserne er inklusiv montage, men eksklusiv eventuelle reparationer af mur og træværk. Forstærkning af dørplade Forstærkning af udadgående dør NY CERTIFICERET DØR Indbrudssikret dør og karm Indbrudssikret dør og karm Tillæg for forstærkning af dørblad med stålplade. Tillæg for nokker og anslagsskinne EN1627-RC2 Inkl. godkendt låsekasse og cylinder EN1627-RC3 Inkl. godkendt låsekasse og cylinder kr. 600 kr kr kr. 27

Indbrudsforebyggelse. Undersøgelse af erfaringer med indbrudsforebyggelse. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Indbrudsforebyggelse. Undersøgelse af erfaringer med indbrudsforebyggelse. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Indbrudsforebyggelse Undersøgelse af erfaringer med indbrudsforebyggelse Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet INDLEDNING NIRAS vandt primo 2015 opgaven: undersøgelse af udenlandske erfaringer

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb?

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Langt de fleste låse i større etage- eller parcelhusbyggerier, er så nemme for indbrudstyve at åbne, at de reelt

Læs mere

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO Sådan sikrer du din bolig bedst muligt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Her bør hjemmet og med Ruko kan du få samme nø Vinduer Det er en god idé at udstyre

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning 1 Tyvens tjekliste Huset afsides beliggende Tæt bevoksning ved huset Ingen naboer Gode flugtmuligheder Ingen hjemme Tegn på værdier Ingen alarm Ingen hund

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 7 Låseenheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder Trygheds vandringer - vejledning til tryggere boligområder 2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Fotos: Michael Daugaard Michael Varming Karsten Nielsen

Læs mere

Hvorfor TRYK POLITI?

Hvorfor TRYK POLITI? 1 Hvorfor TRYK POLITI? - fordi 1 mio. øjne ser mere end 1600 og derigennem Øge borgernes opmærksomhed Lette adgangen til at give politiet relevante oplysninger i en politisag Stresse gerningsmændene TRYK

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde hovedkontor og fabrik uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed

Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed Omdelt i alle postkasser i A/B Opnæsgård 8. november 2013 Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed Bestyrelsen har gennem nogen tid arbejdet på at finde løsninger, der æstetisk,

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde HOVEDKONTO OG FABIK uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Forebyggelse af kriminalitet i erhvervsområder KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Erhvervsområdet: Baldershøj - Vejleåvej - Industribuen

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

Ordbog over fagudtryk indenfor låse

Ordbog over fagudtryk indenfor låse Ordbog over fagudtryk indenfor låse A-mål er et mål fra låsekassens midte til udvendig side. Anvendes til beregning af tilbehør. ABDL-anlæg (automatisk branddørlukningsanlæg) har til formål at tillade

Læs mere

TÆNK SOM EN TYV! Gør-Det-Selv håndbog. Bedre sikring af din bolig. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

TÆNK SOM EN TYV! Gør-Det-Selv håndbog. Bedre sikring af din bolig. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions TÆNK SOM EN TYV! Gør-Det-Selv håndbog Bedre sikring af din bolig ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sørg selv for sikkerheden God låsesikkerhed drejer sig ikke blot om at have mange

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Montering af låseenhed i dør 2. Montering af kasselåseenheder 3. Fane 50 SIKRINGSLØSNINGER. Forstærkning af dørplade 4

Indhold. Indledning 2. Montering af låseenhed i dør 2. Montering af kasselåseenheder 3. Fane 50 SIKRINGSLØSNINGER. Forstærkning af dørplade 4 Indhold Indledning 2 Montering af låseenhed i dør 2 Montering af kasselåseenheder 3 Forstærkning af dørplade 4 Forstærkning af dørkarm 5 Sikring af udadgående døre 5 Sikring af dobbeltdøre 6 Sikring af

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere

Har du styr på dine nøgler?

Har du styr på dine nøgler? Har du styr på dine nøgler? ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Er det ved at være tid til at skifte låsen? Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler vi har lånt

Læs mere

En kedelig dansk topplacering i Europa

En kedelig dansk topplacering i Europa En kedelig dansk topplacering i Europa Over 30.000 indbrud i private boliger hvert år 4 indbrud hver time Flest i de mørke måneder Flest i dagtimerne inden kl. 18 Knap 1 ud af 5 mens beboeren er på ferie

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14 1780 København V 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Januar 2015 Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Frederik Johs, Skovdal

Læs mere

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED ELECTRONIC ACCESS CONTROL FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED MED ENKEL ADMINISTRATION DORMA lancerer et komplet koncept for fleksibel tilgængelighed

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 -

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet

Læs mere

Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø.

Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø. Tryghedsvandringer Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø. Man går en tur i boligområdet for at finde utrygge steder, der kan forbedres. Man kigger efter steder, der er behagelige

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD Indhold Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd Låse 3 Suppleringslåse Hagelås Hagerigellås Sikring af oval låsecylinder Sikkerhedslangskilt Aflastning af foldeport (indvendig)

Læs mere

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt.

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Verisure giver dig meget mere end en almindelig tyverialarm. Du får et opkoblet smart hjem. Slå din alarm fra og til med mobilen via Verisure App. Kontrollér din

Læs mere

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer Nøgleordet er sikkerhed Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Bispeparken. Det skal du vide om udskiftning af døre og låsesystem

Bispeparken. Det skal du vide om udskiftning af døre og låsesystem Bispeparken Det skal du vide om udskiftning af døre og låsesystem Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Entrédøre skiftes på én dag Side 4 Nøgler og adgang til din bolig Side 4 Adgang til dit kælderrum

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

Aperio Låsekasse valg Sprog: DK Ekstern/Intern Aperio låsekasse valg Revision 3 2013-08-16. Aperio låsekasse valg

Aperio Låsekasse valg Sprog: DK Ekstern/Intern Aperio låsekasse valg Revision 3 2013-08-16. Aperio låsekasse valg Aperio låsekasse valg 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Fagudtryk... 3 Oversigt over låsekasser/aperio læsere... 5 Fallelåse... 5 Riglelåse... 6 2 Baggrund Dette dokument benyttes som opslagsværk, men

Læs mere

PVSE Sikring til vinduer

PVSE Sikring til vinduer Sikring til vinduer - sikring i Topkvalitet Indhold Side in-line paskvilgreb med kliklås 4 Vinduesgreb med lås 5 Vindueslåse 6 Vindueslåse 7 Vinduessikring 7 Udskyder med lås Beskyt dig mod underboring

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et villaområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive

Læs mere

DIGITALT LÅSESYSTEM TIL BOLIGER

DIGITALT LÅSESYSTEM TIL BOLIGER DIGITALT LÅSESYSTEM TIL BOLIGER Hvis der er en nøgle, der forsvinder, svækker det permanent låsesystemets sikkerhedsniveau, da det ikke er muligt at fjerne adgangsrettigheden for blot én forsvunden nøgle

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

E v o l u t i o n l å s e k a s s e r

E v o l u t i o n l å s e k a s s e r Evolution låsekasser RUKO EVOLUTION RUKO EVOLUTION HØJ LÅSESIKKERHED NU OG I FREMTIDEN Ruko Evolution er en helt ny generation af låsekasser baseret på en stærk låseplatform, der passer til alle døre og

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen Indhold Nye vinduer og døre i boligen 4 Nye entrédøre 4 Nye belægninger på altanerne 5 Gavlisolering 5 Kælderdøre

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Tænk som en indbrudstyv Indbrudstyve kan hurtigt se om et hus har stået tomt i flere dage. Der er nemlig afslørende tegn. Eksempelvis at der er helt

Tænk som en indbrudstyv Indbrudstyve kan hurtigt se om et hus har stået tomt i flere dage. Der er nemlig afslørende tegn. Eksempelvis at der er helt Stop tyven Stop tyven: Her er de tips, indbrudstyvene ikke vil have, du kender Er du bange for indbrud i dit hus? Du kan gøre rigtig meget for at skræmme tyvene væk eller at gøre deres ærinde ekstra besværligt

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016 Kriminalitet og tryghed i Eriksminde Maj 2016 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen er første trin i det indbrudsforebyggende projekt, som Eriksminde i perioden 2016-2018 gennemfører i samarbejde

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Et samarbejde mellem myndigheder og borgere i Hjørring Kommune

Et samarbejde mellem myndigheder og borgere i Hjørring Kommune Et samarbejde mellem myndigheder og borgere i Hjørring Kommune www.hjoerring.dk/friforindbrud Projektets vision Lokalpoliti Hjørring og Hjørring Kommune har indgået samarbejde med Det Kriminalpræventive

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

G*D*S. Tænk som en tyv. Gør-Det-Selv håndbog til bedre sikring af boligen

G*D*S. Tænk som en tyv. Gør-Det-Selv håndbog til bedre sikring af boligen G*D*S Tænk som en tyv Gør-Det-Selv håndbog til bedre sikring af boligen Som en del af Gør-Det-Selv konceptet har Ruko lanceret en hjemmeside på adressen www.ruko.dk/gds. Her kan du finde vejledning og

Læs mere

ER DIT HJEM EN TRYG BASE?

ER DIT HJEM EN TRYG BASE? Alarm & Sikring Side 1 Alarm & Sikring ApS ER DIT HJEM EN TRYG BASE? OGSÅ NÅR DU ER UDE AF HUSET...? Alarm & Sikring Side 2 WWW.ALARM-OG-SIKRING.DK TLF: 70 20 50 85 VI SKABER TRYGGE RAMMER FOR DIG OG DIN

Læs mere

STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT

STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT Guardeye er vores bud på fremtidens alarmsystem til private og erhverv med fokus på video verifikation og

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Entrédøre og Klimadøre

Entrédøre og Klimadøre Entrédøre og Klimadøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S »Entrédøre med og uden klimagodkendelse«entré- og klimadøre Vi tilstræber at have et bredt sortiment af døre, der matcher tidens fremherskende

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere