Denne gang kan du læse om...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne gang kan du læse om..."

Transkript

1 Formand Per Skov Madsen Næstformand Peter Røntved Andersen Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant i Digelag og Butiksforening Kasserer Knud-Erik Jensen Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen Ordinære medlemmer Niels Petersen Annika Funch Bondehøj Suppleanter Inger-Lise Pedersen Erik Dalhoff Juni 2014 Ansvarshavende redaktør Per Skov Madsen Denne gang kan du læse om... status på drænarbejde, interview med en akuthjælper på Askø, fibernettilmeldinger, ny ordning på containerpladsen, Turismedagen, beretning fra en frivillig hos købmanden, på facebook med bestyrelsen og meget, meget mere. Vinder af find rosen-konkurrencen på askoe-nyt.dk blev Maria S. Jensen, AS 213, som har fået direkte besked. Tillykke! :) Husk at sætte X i kalenderen til sommerens arrangementer: Arbejdsdag, Havnefest, Turismedagen, Grisefest - se mere inde i bladet. Send gerne undertegnede sjove og spændende anekdoter og billeder fra sommeren på Askø, så vi får et endnu mere interaktivt blad Husk også at kigge ind på askoenyt.dk i ny og næ - for det hurtige overblik Annika Funch Bondehøj Alstrup Strandvej 2a 4840 Nørre Alslev Mail: Tlf Deadline for næste blad er d. 1. september Fotos: Annika F. Bondehøj

2 Siden sidst Nu er foråret rigtigt kommet til os og vi bliver i skrivende stund rendt over ende af en sommer, som lige nu ser ud til at blive forrygende. Lad os alle krydse fingre herfor, så vi kan få rigtig megen gavn af vores sommerhuse og vores dejlige Askø. For at få en så god sæson som muligt, vil jeg her fremhæve enkelte punkter for den kommende periode. Beskæring ud til stier og vendepladser Når man går en tur rundt i området og nyder de mange flotte haver, er det ikke til at overse, at der også er grundejere, som ikke har vedligeholdt deres pligt mht. klipning og beskæring. Nogle steder er det helt galt, og det vil de berørte grundejere erfare, når de inden længe modtager påbud herom fra bestyrelsen. Reglerne findes her HUSK også, at man har pligt til at bekæmpe f.eks. bjørneklo. Etikette/pli over for genbrugspladsen REFA har lavet en forsøgsordning, hvor genbrugspladsen vil være åben i længere perioder end tidligere, men vil til gengæld være ubemandet. Hvis dette tiltag skal blive en succes, kræver det dog, at vi har så megen pli, at vi overholder de udstukne retningslinjer, hvilket f.eks. IKKE tillader aflevering af problemaffald, se side 8. For vores alle sammen skyld, vil jeg stærkt opfordre til, at man overholder reglerne, så dette forsøg kan blive en permanent løsning til fordel for os alle. Status for legeplads Der er siden sidst ikke noget nyt mht. projekt legeplads. Ansøgning om dispensation for strandbeskyttelseszonen ligger stadig til behandling ved Naturstyrelsen, hvor den ligger godt og trygt. Jeg er dog blevet kontaktet af enkelte grundejere, som har udvist lidt bekymring for deres måske kommende udsigt. Dertil kan jeg forsikre, at der ikke bliver besluttet noget uden en høring hos de grundejere, som vil blive berørt hvad angår udsigt og/eller støj. MEN, da bestyrelsen har meget andet at give sig til, vil der ikke blive sat nogen høring i gang, før der foreligger en dispensation. Alt vedr. projektet kan følges på God sommer til jer alle Formand Per Skov Madsen 3 Grundejerforeningen holder arbejdsdag lørdag den 14. juni 2014 kl ved badebroen. Når vi ikke gider mere, er der fællesspisning med medbragt madkurv. Foreningen giver en enkelt øl/vand til maden. Kom og vær med - du kan være heldig at møde nye mennesker. Derudover medvirker du til forskønnelse af vores område. Bestyrelsen Askø Strandvig Nye vedtægter i Beboerforeningen Beboerforeningen har 14. marts 2014 vedtaget at give adgang til fuldt medlemskab for alle, der har tilknytning til Askø-Lilleø, såvel fastboende som fritidsbeboere, og derved opnå stemmeret og valgbarhed i foreningen, deltagelse i alle arrangementer, og har på klub-basis mulighed for at benytte opholdsrummet til forskellige aktiviteter (kortklub, petanqueklub m.v.) i henhold til Lolland Kommunes bestemmelser. Som medlem af foreningen, er man samtidig medlem af Sammenslutningen for Danske Småøer og berettiget til Ø-Posten. Desuden kan der abonneres gratis på Sammenslutningens nyhedsbrev som . Årligt kontingent er 175,- kr. pr. person, heraf går de 50,00 kr. til medlemskabet i Sammenslutningen. Støttemedlemmer, der allerede har betalt kontingent for 2014, kan blive fuldgyldigt medlem ved at indbetale differencen på 75,- kr. til kassereren. Beboerforeningen Askø-Lilleø 4

3 5 Derfor har bestyrelsen de seneste år prioriteret at bruge tid og penge på at få renoveret drænsystemet: Der er foretaget mange reparationer, og vi har fået lagt helt nye drænledninger, hvor det gamle system ikke har været tilstrækkeligt udbygget, eller har været brudt helt sammen. Senest er der i efteråret 2013 lagt dræn på den sydlige del af Kærlighedsstien, og på tre tilstødende stikveje. Hele dette område har været fugtigt store dele af året. Det vil helt sikkert blive bedre nu. Lidt om de tanker vi gør os, når vi renoverer dræn: Vi starter som udgangspunkt, hvor det er værst, og er grundige med at tænke mange år ud i fremtiden. Mange steder ligger vores hoveddræn under folks grunde. Det gør det selvfølgelig besværligt for os, når disse dræn skal repareres. Derfor prioriterer vi at få lagt dræn på fællesvejene, så vi i fremtiden kan komme til vores dræn, og ikke genere grundejerne med gravearbejde. Når der etableres nye dræn, sættes der et antal brønde, så grundejere har mulighed for at dræne deres grunde, og koble privat dræn på det fælles dræn i nærheden af grunden. Husk altid at koble dit dræn på en brønd, og aldrig direkte på en ledning! Spørg endelig bestyrelsen, hvis du er i tvivl. Som alle ved er det ikke billigt at "arbejde i jorden", så det kræver en del år (og penge) at få opdateret alle dræn i området. Men vi er rigtig godt i gang, og mange steder mærkes det allerede. Går du med tanker om at dræne din grund, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for en snak om, hvor det er mest hensigtsmæssigt at koble sig på. Venlig hilsen Peter Røntved Bestyrelsen Status på dræn Tilmeldinger til fibernet 6 VIGTIGT inden 20. juni DET ER NU, ELLER DIN FORHÅNDSTILMELDING ER VIGTIG. Læs mere på den information der er vedlagt denne udgave af AskøNyt. Vær med til at fremtidssikre Askø/Lilleø med bredbånd! Forudsætningen for at SEAS-NVE fortsætter projektet er, at der kommer mindst 135 tilmeldinger. SEAS-NVE har et kampagnetilbud hvor du kan få GRATIS oprettelse og internet med 15/15Mbit/s for 149,00 kr/mdr. (bindingsperiode på 6 måneder - eller i alt 894,00 kr.). Der indgås aftale direkte mellem den enkelte og SEAS-NVE. Med DIN bestilling kan DU være med til at sikre, at Askø/Lilleø får bredbånd, og så kan du jo enten opsige aftalen efter de første 6 måneder - eller få TV og telefoni hvis du ønsker det. Der arbejdes fortsat på at få lavet en sommerhuspakke. Hjælp dig selv og andre på Askø/Lilleø med at gøre ophold på Askø/Lilleø attraktivt, og vær med til at holde en god værdi på din ejendom. Forhåndstilmeldingen (uforpligtende), der er vedlagt denne udgave af AskøNyt, kan afleveres i postkassen på Konemadevej 9, Askø inden den 20. juni. Husk at påføre tilmeldingen din Askø/Lilleø adresse. Hvis du ikke kommer på Askø/Lilleø inden den 20. juni, kan du enten scanne den udfyldte formular, eller finde en elektronisk formular på bricksite.com/askoekoordinering/nyhedsbreve, udfylde den, og sende på mail til: SEAS-NVE kommer til Askø/Lilleø på Turismedagen den 28/6, hvor de ved skolen vil besvare spørgsmål og orientere om bredbåndets muligheder. Det er fortsat planen at søkablet bliver lagt i eftersommeren/efteråret 2014 og så kan tilslutningerne begynde. På arbejdsgruppens vegne, Bent Hansen

4 Ny ordning på containerpladsen REFA har startet et nyt koncept med længere åbningstider og ubemandet containerplads på Askø. Det betyder, at du nu har flere timer om ugen til at køre dit affald væk, men der vil ikke være en pladsmand til stede. Reglerne er dog fuldstændig de samme, som de hele tiden har været i forhold til affaldskategorier. Farligt affald er stadig ikke tilladt. Ordningen kører sommerperioden 2014 over, dvs. indtil videre til og med d. 31. oktober. I perioden vil REFA undersøge om forsøget skal fortsætte, eller om der skal foretages ændringer. Nye åbningstider er derfor: Hver onsdag og lørdag kl ( ) Det er stadig ikke muligt at aflevere kemikalier, rester af maling, bilbatterier og elartikler på containerpladsen. Altså: Farligt affald modtages ikke på Askø - der henvises til Maribo Genbrugsplads, Skibevej 4, 4930 Maribo. Bestyrelsen anmoder om, at brugerne ikke misbruger forsøgsordningen til at fralægge farligt/ikke ønskeligt affald, fordi der ikke er en pladsmand til stede til at påpege det. Det vil bringe os tilbage til de mere restriktive åbningstider igen. 7 Foto: refa.dk Akuthjælperordningen på Askø - af redaktør Annika F. Bondehøj I forbindelse med vedtagelsen af Plan for den præhospitale indsats i Region Sjælland (2011) blev det besluttet at etablere lokale netværk af nødbehandlere og 112-akuthjælpere i særligt udvalgte områder i Regionen. Formålet hermed var at sikre hurtig og relevant førstehjælp samt øge trygheden i de berørte områder. Der er etableret 112-akuthjælperordninger på regionens otte større, ikke landfaste øer - herunder Askø. Dette fik redaktøren til at blive nysgerrig på hvordan det helt praktisk foregår, og derfor fik jeg stablet et telefoninterview på benene med en af akuthjælperne, Inger-Lise Petersen: Inger-Lise fortæller, at der er otte akuthjælpere på Askø: Jørgen Gosmer, Anni Sørensen, Ejvind Sørensen, Marianne Hansen, Jette Dietz, Bjarne Askens, Hans Lund og Inger-Lise Pedersen selv. De er alle fastboende på Askø eller Lilleø, men dette er ikke et krav fra Regionens side. At være akuthjælper er 100% frivilligt og ulønnet. Det eneste de får af Region Sjælland er uddannelsen, som består af et 24 lektioners opstartskursus i avanceret førstehjælp med blandt andet brug af hjertestarter og livreddende medicin. Derudover er der et otte timers opfølgende kursus om året, hvor den praktiske og teoretiske kunnen bliver opdateret. Region Sjælland forlanger ikke, at akuthjælperne koordinerer deres tilstedeværelse, sådan at der altid er mindst en akuthjælper fysisk til stede på Askø. Men det er dog endnu ikke sket, at alle akuthjælpere har været fraværende samtidig, fortæller Inger-Lise: Tværtimod er det sket, at alle otte er mødt op på én gang! Rent praktisk fungerer ordningen sådan, at når en borger ringer 112 fra Askø, så bliver der sendt en sms ud til samtlige akuthjælpere med angivelse af adresse og hvad man formoder situationen omhandler. Har akuthjælperen mulighed for at møde op, gør vedkommende selvfølgelig det, men det kan også hænde, at man er optaget eller ikke er hjemme. Alle akuthjælpere tager dog opgaven seriøst, og har det selvfølgelig som høj prioritet at hjælpe, når alarmen går. Når akuthjælperen møder op er det med en beredskabs-/nødtaske under armen, som indeholder alt det udstyr han/hun er undervist i 8

5 at bruge: De må give ilt, indsprøjtninger ifm. allergiske reaktioner fra fx insektstik, ligesom de må yde hjerte-lungeredning og anvende hjertestarter. Inger-Lise fortæller, at netop dét at de kan give ilt, i flere tilfælde har vist sig at have en stor betydning for borgerens situation. Når akuthjælperen er ankommet hos borgeren vurderes situationen, hvorefter akuthjælperen ringer til Præhospitalt Center i Slagelse. Akuthjælperen fortæller om situationen og borgerens tilstand, og får Foto: Rene Ziegler vejledning i korrekt behandling. Præhospitalt Center vurderer samtidig om situationens alvor er af en sådan karakter, at der skal sendes lægehelikopter, om færgen skal hente en ambulance med ankomst til borgerens adresse, eller om en ambulance skal vente på Bandholm havn i de tilfælde, hvor borgeren skønnes selv at kunne klare overfarten uden hjælp. Er der brug for en lægehelikopter har denne mulighed for at lande selv på et meget snævert område; det er endog set, at den er landet på en sommerhusgrund. Inger-Lise fortæller, at akuthjælperne på Askø/Lilleø er i brug 6-12 gange om året. I en delrapport "Projekt Evaluering af Præhospital Plan" fra november 2012 erklærer både ambulancefolk og borgere sig trygge ved den behandling, der foretages generelt under akuthjælperordningen, ligesom det faktum at ordningen eksisterer har indvirket positivt på den generelle tryghed hos 5 ud af 6 borgere i undersøgelsen. Akuthjælperne har selvfølgelig tavshedspligt, men det er Inger- Lises vurdering, at ordningen har en eksistensberettigelse, og at den hurtige førstehjælp inden læge eller paramediciner kommer til, kan være vigtig for hvordan borgerens situation udvikler sig. Kilder: 112-akuthjælper Inger-Lise Pedersen. Om ordningen: Delrapporten: 9 Kom i kontakt med bestyrelsen på facebook Bestyrelsen vil gerne være tilgængelig, hvilket vi er på mails og telefon, via nyhedsbrev, her i AskøNyt og selvfølgelig på askoenyt.dk. Men for at fuldende rækken har vi opstartet en -gruppe, der hedder Askø Strandvig Grundejerforening Den er åben for alle medlemmer af Askø Strandvig Grundejerforening, der måtte være på facebook. Formålet er, at du hurtigt kan komme i kontakt med bestyrelsen. Her har du mulighed for at give din mening til kende, ligesom bestyrelsen vil slå begivenheder og emner op, som er almen interesse og skal hurtigt ud til medlemmerne. Ingen emner er for store eller små - hold blot en sober tone Emner, der er aktuelle i gruppen lige nu: Arbejdsdag d. 14. juni Ny ordning på containerpladsen Opdateret hjertestarter ved Nordstranden Havnefest d. 12. juli Ny kampagne Turismedag d. 28. juni Her finder du den opdaterede viden om din ø, inden den kommer ud andre steder. Når du alligevel er inde at melde dig til, så tjek følgende grupper ud på facebook: Askø & Lilleø Loppemarked Askø-Lilleø Støt færgefarten til Askø/Lilleø, Femø og Fejø Askø/Lilleø Aktiviteter Links findes også på askoe-nyt.dk 10

6 Meddelelser Hjertestarteren ved Nordstranden er opdateret med nye batterier, nye pads, og en ny kasse med lys og lyd ved åbning. Kassen blinker med rødt lys og lyd ved åbning, almindelig drift markeres med et hvidt blink om natten. Se videoer om at betjene hjertestarteren på Købmandsforeningen holder den årlige, velbesøgte Grisefest lørdag d. 2. august fra kl For tilmelding: Hold øje med Opdateret hjertestarter ved Nordstranden. Foto: Annika Bondehøj Der er Havnefest lørdag d. 12. juli på Askø Havn i anledning af Havnehusets 5 års-jubilæum. Kontakt Askø Sejlklub for nærmere info på "Det eneste jeg får i løn, er dit smil" - en beretning fra en frivillig i Købmandsbutikken og et opråb om mere frivillig hjælp - Har du nogensinde tænkt på, at personen som står og ekspederer dig oppe hos købmanden gør det, fordi han/hun er en ressourceperson med overskud, som stiller sin frivillige arbejdskraft til rådighed til gavn for os alle? - Har du nogensinde tænkt: "Hvad laver de egentligt oppe i købmanden?" - Har du nogensinde tænkt: "Hvor kommer varerne i butikken fra?" - Har du nogensinde tænkt: "Hold kæft, hvor er det nogle stærkt overdrevne priser de tager, deroppe i den lille butik?" Dette er en beretning om en helt almindelig lørdag i butikken. Måske denne beretning kan give dig et svar. Beretningen er fortalt af en af de frivillige, som i perioder står i butikken. Hun står i butikken, fordi hun kan, og fordi det betyder noget for hende at gøre en forskel for Askø-Lilleø, og alle os som kommer eller bor her. Husk på, at Andelsforeningen Askø Købmandshandel ejes af andelshaverne og alene er baseret på frivillig arbejdskraft. INGEN får løn, ingen får noget til indkøbspris, og ALLE gør det af samme grund som vores "forfatter". Skt. Hans aften fejres igen med Beboerforeningen, med bl.a. bål på dæmningen kl Se mere på HUSK! askoekoordinering er din genvej til alle aktiviteter på Askø "Det er lørdag morgen, og solen skinner. Dagen starter kl i butikken med at tænde for ovnen. Jeg ifører mig derefter handsker, og tager dagens "kolde dukkert" - Jeg skal ind i fryseren og hente 24 tebirkes, 12 snegle, 15 håndværkere og gud ved hvor mange rundstykker, som alle skal bages og pakkes inden klokken er 9.00, hvor butikken åbner. Jeg sætter virkelig pris på, at Arne har sørget for, at franskbrød ligger klar til bagning. Så kan de komme i ovnen inden rundstykkerne. Han har oven i købet tænkt på alle de stakler, som "glemte" og 11 Lilleø 12

7 at bestille et brød, mig selv inklusive. Så der er rigeligt med brød i dag. Mindst fem ekstra "ikke bestilte brød" ligger klar. Kort inden døren til butikken åbnes, sættes kedlen over til en kop Nescafé.. kaffe!!! To timer og mange kunder senere kommer jeg i tanke om min kaffe. Kedlen er blevet kold. Der er nu faldet ro på efter det første "morgen-rykind", så nu kan kaffen brygges og nydes. Med koppen i hånden går jeg ud i køkkenet, hvor ovnen nu har overstået dagens dont, og rydder op efter bagningen. Alt vaskes og sprittes af. Derefter kontrolleres hylderne i butikken, og der fyldes op med de varer, som gemmes på lageret. En enkelt syvsover kommer ind i butikken og efterspørger brød. - Han må være "ny" på øen, tænker jeg. Ellers havde han nok bestilt dagen før, eller i det mindste husket at komme tidligt, når butikken åbner. Mit gode hjerte og ønsket om, at han får en god dag medfører, at han får lov at købe det brød jeg ellers havde bagt til mig selv. Jeg kan jo altid bage et senere. Kl plejer vi at lukke om lørdagen, men denne lørdag ved jeg, at Arne og Per kommer med varer, så jeg lader være med at lukke, og bruger tiden på at klargøre hylder og baglokalet til varemodtagelse, samtidig med at jeg ekspederer det næste rykind, som altid kommer "5 minutter efter lukketid." Det er superhyggeligt, og der udveksles nyttige informationer om åbningstiderne på lossepladsen, hvem der sidst var med færgen, og om man skal bestille billet til bilen i disse sommertider. Birgit og familien kommer og hjælper med at prissætte varerne og få disse ud på hylderne. Der diskuteres heftigt, om priserne fra Dagrofa skal ganges med det ene eller det andet, taget i betragtning af Dagrofas vejledende indkøbspriser, som er alt for høje. På den anden side skal vi have dækket udgifterne til moms, færge, diesel og "varespild som udløber på datoen..." Vi ender altid med et fornuftigt kompromis, men skal dog tage hensyn til, at vi også lige 13 skal hente en krone til at dække for mælken, som altid udløber på datoen. Jeg er glad for de ekstra hænder, som hjælper med at få varerne ind på hylderne. Det er godt, at folk vil tage en times pause fra græsplæneklipperen og havens opgaver. Kl. 14 er vi færdige, og kassen tælles op. Varerne er igen på hylderne, og jeg er opdateret på den sidste gode sladder og om det sidste salg af et sommerhus. Nu skal jeg dælme hjem og have en kælderkold fra butikken og en sildemad - jeg køber et rugbrød i stedet for mit franskbrød. Tak til alle jer, som har smilet til mig i dag! - Det er nu den bedste løn på sådan en smuk lørdag." Har du også overskud i hverdagen/weekenden, og har du lyst til at sikre fremtiden for Købmandshandlen? Så vil vi meget gerne høre fra dig. De få timer du yder, kan sagtens gøres til en "familietur", hvor børnene hjælper med at fylde op på hylderne, mens mor eller far ekspederer. Kom og meld dig under fanerne, vi er klar til at tage pænt imod dig med et stort smil Vi glæder os til at se jer igen i vores lille købmandsbutik. Vil du vide mere om købmanden? Så kig her: "Øen har to livsnerver. Den klart vigtigste er færgen. Men købmanden er også rigtig vigtig. Uden den er der ingen ø." Citat løst efter ASG's formand Per Skov Madsen 14

8 Velkommen til Turismens Dag på Askø-Lilleø d. 28. juni 2014 Link til Turismedagens hjemmeside: hvor du kan læse endnu mere om dagen. Her finder du også link til gratisbilletter, som i år skal hentes på nettet. Arbejdsgruppen bag Turismedagen byder i år på et større og mere spektakulært program. Det er lykkedes, fordi en række sponsorater er kommet på plads. Fx er SEAS-NVE hovedsponsor for to sommerkoncerter med Lasse & Mathilde, som vil foregå på gårdspladsen i Mettes smukke, gamle gård. Et større sponsorat er og så givet af entreprenør Tom Olsen, og rigtig mange af foreningerne på øen har ydet fine bidrag. Det er glædeligt, at så mange har vist interesse for dagen, hvis formål er: "at synliggøre øen udadtil og styrke fællesskabet mellem fastboende og fritidshusejere indadtil." Rejsen til Askø kan i år begynde i Maribo med en togtur med Museumsbanen, som ekstraordinært kører til færgen i Bandholm denne dag. Også ekstraordinært bliver det, når skibet MHV 905 med navnet "Askø" lægger til i Askø Havn med mulighed for at komme ombord. Der arbejdes på at få et jazzorkester til at spille på bl.a. dækket. Desuden vil en redningshelikopter fra eskadrille 722 demonstrere søredning og lande på øen. Askø Strandvig Grundejerforenings formand Per Skov Madsen har med sit gode netværk i søværnet været afgørende for, at disse spændende aktiviteter bliver en del af dagen. Anekdoter fra Askø, foråret billeder og tekst af Finn Bye T.h.: Oprensningsarbejde af Askø Havn af "Henriette Sand". Nedenfor: Fra fælles arbejdsdag d. 22. april på Askø Havn. Efter godt udført arbejde gav klubben en frokost i havnehuset. T.v.: I år har man kunnet brevstemme på Askø som noget nyt. Da Askø er nedlagt som fast afstemningssted, har man valgt, at alle kunne brevstemme torsdag d. 22. maj. To charmerende unge mennesker fra Lolland kommune stod for valghandlingen. På afstemningsstedet var der sørget for kaffe og kringle. Alle de hyggelige events, gallerier, værksteder, udstillinger, loppemarked, museum og seværdigheder, som vi har haft tidligere år, er selvfølgelig også i år en del af oplevelsen på Turismedagen. Og endnu en spændende aktivitet bliver i år Lolland Kommunes Naturtrailer, hvor der er mulighed for at sætte fisk og andre vanddyr under lup, mv. Lisa Mulvad Tovholder for Turismedagen 15 16

Højvande, 6. januar 2012

Højvande, 6. januar 2012 Højvande, 6. januar 2012 Ma rts 2012 Formand Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 peter.r.andersen@3f.dk Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant

Læs mere

Marts Deadline for næste blad er d. 1. juni 2016

Marts Deadline for næste blad er d. 1. juni 2016 Marts 2016 Bestyrelsen 2015-2016 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk Kasserer Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk

Læs mere

Bestyrelsen 2014-2015. Denne gang kan du læse om...

Bestyrelsen 2014-2015. Denne gang kan du læse om... Bestyrelsen 2014-2015 Marts 2015 Højvande i Askø havn efter stormen "Ole" i februar 2015. Fotos: Annika Bondehøj Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093

Læs mere

Generalforsamling Askø Butiksforening 23. april 2011

Generalforsamling Askø Butiksforening 23. april 2011 Generalforsamling Askø Butiksforening 23. april 2011 Juni 2011 Foto Finn Bye Generalforsamling Askø Sejlklub 21. maj 2011 Søren Linde Foto Finn Bye Niels Bent Bestyrelse: Formand: Bent Hansen Odensegade

Læs mere

Oktober 2015. Denne gang kan du læse om...

Oktober 2015. Denne gang kan du læse om... Oktober 2015 Foto: Finn Bye - landsvale på nært hold Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk Kasserer

Læs mere

- 16 - Juni 2013 på Askø - fotos af Annika Bondehøj

- 16 - Juni 2013 på Askø - fotos af Annika Bondehøj Juni 2013 på Askø - fotos af Annika Bondehøj Juni 2013 Fotos: Annika Bondehøj - 16 - Sæt X i kalenderen: Søndag d. 23/6: Skt. Hans Lørdag d. 29/6: Turismens Dag Lørdag d. 3/8: Grilldag Askø Games igen

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... September 2014 Foto: Bente Jønsson Foto: Finn Bye Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 askoe206@hotmail.com Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

- 16 - VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet.

- 16 - VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet. Elly og Finn er glade for at være på Askø, og de er glade for mentaliteten på Lolland-Falster. Man har ikke så travlt, og når man står i kø i supermarkedet, så har folk tid til at snakke med hinanden.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bestyrelsen Formand Per Skov Madsen Næstformand Finn Holck Klausen. Denne gang kan du læse om...

Bestyrelsen Formand Per Skov Madsen Næstformand Finn Holck Klausen. Denne gang kan du læse om... Bestyrelsen 2014-2015 Juni 2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk Kasserer Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

Nyhedsbrev 08. marts 2015

Nyhedsbrev 08. marts 2015 Nyhedsbrev 08. marts 2015 Trædrejning Der var mange som benyttede sig af tilbuddet om at få undervisning i trædrejning, og det var dejligt at se. Allerede i dag er der flere som benytter maskinerne som

Læs mere

Lenes dagpleje. Data: Sms/ring: 61134475. Mail: lenesimonsenstrangholt@outlook.dk

Lenes dagpleje. Data: Sms/ring: 61134475. Mail: lenesimonsenstrangholt@outlook.dk Lenes dagpleje Jeg hedder Lene Simonsen Strangholt, og har været dagplejer siden 1992. Jeg er uddannet pædagogisk assistent. Jeg har normalt 4 børn i dagpleje, i alderen 6 mdr. til 3 år, hvorefter børnene

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Tur til Hesteskoen Nyhedsbrev November Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Billeder modtaget til bagsiden

Billeder modtaget til bagsiden Billeder modtaget til bagsiden Oktober 2011 Askø Sejlklubs fælles arbejdsdag Foto Finn Bye Andersen Nostalgi billedet er fra 1976. Taget fra diget ved stranden mod Askø By. Askø Andelskøbmand 1. år jubilæum

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017 Det har været et fantastisk dejligt år for Pedersdal Grundejerforening. Og bestyrelsen har hygget sig med en masse spændende ting. Vi har i bestyrelsen bare det sidste år arbejdet ca. 1200 timer frivilligt

Læs mere

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010 Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010 Indhold : Den nye bestyrelse se også bagsiden af Ørenlyd Side 1 Vedtægtsændringer Afstemning Side 1 Udvalg Side 2 Fodboldmål

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Harmonikaspil. Torsdags dans

Harmonikaspil. Torsdags dans Det sker i Harmonikaspil Hver uge har Digterparkens beboere mulighed for at lade sig underholde af Grenaa Harmonikaklub, som spiller i Digterparkens Café. Her har du mulighed for at nyde det gode selskab

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Askø i billeder februar 2010:

Askø i billeder februar 2010: Åbent hus Askø i billeder februar 2010: December 2010 Vimal Graulund Fotos af Vimal Graulund Bestyrelse: Formand: Bent Hansen Odensegade 11 2100 Kbh. Ø. 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk Foreningens repræsentant

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende April 2013 52. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Nu orker vi snart ikke mere blæst og kulde!! - Marts har da i særklasse været kold og blæsende, og jeg som troede foråret var lige om hjørnet!!

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere