Denne gang kan du læse om...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne gang kan du læse om..."

Transkript

1 Formand Per Skov Madsen Næstformand Peter Røntved Andersen Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant i Digelag og Butiksforening Kasserer Knud-Erik Jensen Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen Ordinære medlemmer Niels Petersen Annika Funch Bondehøj Suppleanter Inger-Lise Pedersen Erik Dalhoff Juni 2014 Ansvarshavende redaktør Per Skov Madsen Denne gang kan du læse om... status på drænarbejde, interview med en akuthjælper på Askø, fibernettilmeldinger, ny ordning på containerpladsen, Turismedagen, beretning fra en frivillig hos købmanden, på facebook med bestyrelsen og meget, meget mere. Vinder af find rosen-konkurrencen på askoe-nyt.dk blev Maria S. Jensen, AS 213, som har fået direkte besked. Tillykke! :) Husk at sætte X i kalenderen til sommerens arrangementer: Arbejdsdag, Havnefest, Turismedagen, Grisefest - se mere inde i bladet. Send gerne undertegnede sjove og spændende anekdoter og billeder fra sommeren på Askø, så vi får et endnu mere interaktivt blad Husk også at kigge ind på askoenyt.dk i ny og næ - for det hurtige overblik Annika Funch Bondehøj Alstrup Strandvej 2a 4840 Nørre Alslev Mail: Tlf Deadline for næste blad er d. 1. september Fotos: Annika F. Bondehøj

2 Siden sidst Nu er foråret rigtigt kommet til os og vi bliver i skrivende stund rendt over ende af en sommer, som lige nu ser ud til at blive forrygende. Lad os alle krydse fingre herfor, så vi kan få rigtig megen gavn af vores sommerhuse og vores dejlige Askø. For at få en så god sæson som muligt, vil jeg her fremhæve enkelte punkter for den kommende periode. Beskæring ud til stier og vendepladser Når man går en tur rundt i området og nyder de mange flotte haver, er det ikke til at overse, at der også er grundejere, som ikke har vedligeholdt deres pligt mht. klipning og beskæring. Nogle steder er det helt galt, og det vil de berørte grundejere erfare, når de inden længe modtager påbud herom fra bestyrelsen. Reglerne findes her HUSK også, at man har pligt til at bekæmpe f.eks. bjørneklo. Etikette/pli over for genbrugspladsen REFA har lavet en forsøgsordning, hvor genbrugspladsen vil være åben i længere perioder end tidligere, men vil til gengæld være ubemandet. Hvis dette tiltag skal blive en succes, kræver det dog, at vi har så megen pli, at vi overholder de udstukne retningslinjer, hvilket f.eks. IKKE tillader aflevering af problemaffald, se side 8. For vores alle sammen skyld, vil jeg stærkt opfordre til, at man overholder reglerne, så dette forsøg kan blive en permanent løsning til fordel for os alle. Status for legeplads Der er siden sidst ikke noget nyt mht. projekt legeplads. Ansøgning om dispensation for strandbeskyttelseszonen ligger stadig til behandling ved Naturstyrelsen, hvor den ligger godt og trygt. Jeg er dog blevet kontaktet af enkelte grundejere, som har udvist lidt bekymring for deres måske kommende udsigt. Dertil kan jeg forsikre, at der ikke bliver besluttet noget uden en høring hos de grundejere, som vil blive berørt hvad angår udsigt og/eller støj. MEN, da bestyrelsen har meget andet at give sig til, vil der ikke blive sat nogen høring i gang, før der foreligger en dispensation. Alt vedr. projektet kan følges på God sommer til jer alle Formand Per Skov Madsen 3 Grundejerforeningen holder arbejdsdag lørdag den 14. juni 2014 kl ved badebroen. Når vi ikke gider mere, er der fællesspisning med medbragt madkurv. Foreningen giver en enkelt øl/vand til maden. Kom og vær med - du kan være heldig at møde nye mennesker. Derudover medvirker du til forskønnelse af vores område. Bestyrelsen Askø Strandvig Nye vedtægter i Beboerforeningen Beboerforeningen har 14. marts 2014 vedtaget at give adgang til fuldt medlemskab for alle, der har tilknytning til Askø-Lilleø, såvel fastboende som fritidsbeboere, og derved opnå stemmeret og valgbarhed i foreningen, deltagelse i alle arrangementer, og har på klub-basis mulighed for at benytte opholdsrummet til forskellige aktiviteter (kortklub, petanqueklub m.v.) i henhold til Lolland Kommunes bestemmelser. Som medlem af foreningen, er man samtidig medlem af Sammenslutningen for Danske Småøer og berettiget til Ø-Posten. Desuden kan der abonneres gratis på Sammenslutningens nyhedsbrev som . Årligt kontingent er 175,- kr. pr. person, heraf går de 50,00 kr. til medlemskabet i Sammenslutningen. Støttemedlemmer, der allerede har betalt kontingent for 2014, kan blive fuldgyldigt medlem ved at indbetale differencen på 75,- kr. til kassereren. Beboerforeningen Askø-Lilleø 4

3 5 Derfor har bestyrelsen de seneste år prioriteret at bruge tid og penge på at få renoveret drænsystemet: Der er foretaget mange reparationer, og vi har fået lagt helt nye drænledninger, hvor det gamle system ikke har været tilstrækkeligt udbygget, eller har været brudt helt sammen. Senest er der i efteråret 2013 lagt dræn på den sydlige del af Kærlighedsstien, og på tre tilstødende stikveje. Hele dette område har været fugtigt store dele af året. Det vil helt sikkert blive bedre nu. Lidt om de tanker vi gør os, når vi renoverer dræn: Vi starter som udgangspunkt, hvor det er værst, og er grundige med at tænke mange år ud i fremtiden. Mange steder ligger vores hoveddræn under folks grunde. Det gør det selvfølgelig besværligt for os, når disse dræn skal repareres. Derfor prioriterer vi at få lagt dræn på fællesvejene, så vi i fremtiden kan komme til vores dræn, og ikke genere grundejerne med gravearbejde. Når der etableres nye dræn, sættes der et antal brønde, så grundejere har mulighed for at dræne deres grunde, og koble privat dræn på det fælles dræn i nærheden af grunden. Husk altid at koble dit dræn på en brønd, og aldrig direkte på en ledning! Spørg endelig bestyrelsen, hvis du er i tvivl. Som alle ved er det ikke billigt at "arbejde i jorden", så det kræver en del år (og penge) at få opdateret alle dræn i området. Men vi er rigtig godt i gang, og mange steder mærkes det allerede. Går du med tanker om at dræne din grund, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for en snak om, hvor det er mest hensigtsmæssigt at koble sig på. Venlig hilsen Peter Røntved Bestyrelsen Status på dræn Tilmeldinger til fibernet 6 VIGTIGT inden 20. juni DET ER NU, ELLER DIN FORHÅNDSTILMELDING ER VIGTIG. Læs mere på den information der er vedlagt denne udgave af AskøNyt. Vær med til at fremtidssikre Askø/Lilleø med bredbånd! Forudsætningen for at SEAS-NVE fortsætter projektet er, at der kommer mindst 135 tilmeldinger. SEAS-NVE har et kampagnetilbud hvor du kan få GRATIS oprettelse og internet med 15/15Mbit/s for 149,00 kr/mdr. (bindingsperiode på 6 måneder - eller i alt 894,00 kr.). Der indgås aftale direkte mellem den enkelte og SEAS-NVE. Med DIN bestilling kan DU være med til at sikre, at Askø/Lilleø får bredbånd, og så kan du jo enten opsige aftalen efter de første 6 måneder - eller få TV og telefoni hvis du ønsker det. Der arbejdes fortsat på at få lavet en sommerhuspakke. Hjælp dig selv og andre på Askø/Lilleø med at gøre ophold på Askø/Lilleø attraktivt, og vær med til at holde en god værdi på din ejendom. Forhåndstilmeldingen (uforpligtende), der er vedlagt denne udgave af AskøNyt, kan afleveres i postkassen på Konemadevej 9, Askø inden den 20. juni. Husk at påføre tilmeldingen din Askø/Lilleø adresse. Hvis du ikke kommer på Askø/Lilleø inden den 20. juni, kan du enten scanne den udfyldte formular, eller finde en elektronisk formular på bricksite.com/askoekoordinering/nyhedsbreve, udfylde den, og sende på mail til: SEAS-NVE kommer til Askø/Lilleø på Turismedagen den 28/6, hvor de ved skolen vil besvare spørgsmål og orientere om bredbåndets muligheder. Det er fortsat planen at søkablet bliver lagt i eftersommeren/efteråret 2014 og så kan tilslutningerne begynde. På arbejdsgruppens vegne, Bent Hansen

4 Ny ordning på containerpladsen REFA har startet et nyt koncept med længere åbningstider og ubemandet containerplads på Askø. Det betyder, at du nu har flere timer om ugen til at køre dit affald væk, men der vil ikke være en pladsmand til stede. Reglerne er dog fuldstændig de samme, som de hele tiden har været i forhold til affaldskategorier. Farligt affald er stadig ikke tilladt. Ordningen kører sommerperioden 2014 over, dvs. indtil videre til og med d. 31. oktober. I perioden vil REFA undersøge om forsøget skal fortsætte, eller om der skal foretages ændringer. Nye åbningstider er derfor: Hver onsdag og lørdag kl ( ) Det er stadig ikke muligt at aflevere kemikalier, rester af maling, bilbatterier og elartikler på containerpladsen. Altså: Farligt affald modtages ikke på Askø - der henvises til Maribo Genbrugsplads, Skibevej 4, 4930 Maribo. Bestyrelsen anmoder om, at brugerne ikke misbruger forsøgsordningen til at fralægge farligt/ikke ønskeligt affald, fordi der ikke er en pladsmand til stede til at påpege det. Det vil bringe os tilbage til de mere restriktive åbningstider igen. 7 Foto: refa.dk Akuthjælperordningen på Askø - af redaktør Annika F. Bondehøj I forbindelse med vedtagelsen af Plan for den præhospitale indsats i Region Sjælland (2011) blev det besluttet at etablere lokale netværk af nødbehandlere og 112-akuthjælpere i særligt udvalgte områder i Regionen. Formålet hermed var at sikre hurtig og relevant førstehjælp samt øge trygheden i de berørte områder. Der er etableret 112-akuthjælperordninger på regionens otte større, ikke landfaste øer - herunder Askø. Dette fik redaktøren til at blive nysgerrig på hvordan det helt praktisk foregår, og derfor fik jeg stablet et telefoninterview på benene med en af akuthjælperne, Inger-Lise Petersen: Inger-Lise fortæller, at der er otte akuthjælpere på Askø: Jørgen Gosmer, Anni Sørensen, Ejvind Sørensen, Marianne Hansen, Jette Dietz, Bjarne Askens, Hans Lund og Inger-Lise Pedersen selv. De er alle fastboende på Askø eller Lilleø, men dette er ikke et krav fra Regionens side. At være akuthjælper er 100% frivilligt og ulønnet. Det eneste de får af Region Sjælland er uddannelsen, som består af et 24 lektioners opstartskursus i avanceret førstehjælp med blandt andet brug af hjertestarter og livreddende medicin. Derudover er der et otte timers opfølgende kursus om året, hvor den praktiske og teoretiske kunnen bliver opdateret. Region Sjælland forlanger ikke, at akuthjælperne koordinerer deres tilstedeværelse, sådan at der altid er mindst en akuthjælper fysisk til stede på Askø. Men det er dog endnu ikke sket, at alle akuthjælpere har været fraværende samtidig, fortæller Inger-Lise: Tværtimod er det sket, at alle otte er mødt op på én gang! Rent praktisk fungerer ordningen sådan, at når en borger ringer 112 fra Askø, så bliver der sendt en sms ud til samtlige akuthjælpere med angivelse af adresse og hvad man formoder situationen omhandler. Har akuthjælperen mulighed for at møde op, gør vedkommende selvfølgelig det, men det kan også hænde, at man er optaget eller ikke er hjemme. Alle akuthjælpere tager dog opgaven seriøst, og har det selvfølgelig som høj prioritet at hjælpe, når alarmen går. Når akuthjælperen møder op er det med en beredskabs-/nødtaske under armen, som indeholder alt det udstyr han/hun er undervist i 8

5 at bruge: De må give ilt, indsprøjtninger ifm. allergiske reaktioner fra fx insektstik, ligesom de må yde hjerte-lungeredning og anvende hjertestarter. Inger-Lise fortæller, at netop dét at de kan give ilt, i flere tilfælde har vist sig at have en stor betydning for borgerens situation. Når akuthjælperen er ankommet hos borgeren vurderes situationen, hvorefter akuthjælperen ringer til Præhospitalt Center i Slagelse. Akuthjælperen fortæller om situationen og borgerens tilstand, og får Foto: Rene Ziegler vejledning i korrekt behandling. Præhospitalt Center vurderer samtidig om situationens alvor er af en sådan karakter, at der skal sendes lægehelikopter, om færgen skal hente en ambulance med ankomst til borgerens adresse, eller om en ambulance skal vente på Bandholm havn i de tilfælde, hvor borgeren skønnes selv at kunne klare overfarten uden hjælp. Er der brug for en lægehelikopter har denne mulighed for at lande selv på et meget snævert område; det er endog set, at den er landet på en sommerhusgrund. Inger-Lise fortæller, at akuthjælperne på Askø/Lilleø er i brug 6-12 gange om året. I en delrapport "Projekt Evaluering af Præhospital Plan" fra november 2012 erklærer både ambulancefolk og borgere sig trygge ved den behandling, der foretages generelt under akuthjælperordningen, ligesom det faktum at ordningen eksisterer har indvirket positivt på den generelle tryghed hos 5 ud af 6 borgere i undersøgelsen. Akuthjælperne har selvfølgelig tavshedspligt, men det er Inger- Lises vurdering, at ordningen har en eksistensberettigelse, og at den hurtige førstehjælp inden læge eller paramediciner kommer til, kan være vigtig for hvordan borgerens situation udvikler sig. Kilder: 112-akuthjælper Inger-Lise Pedersen. Om ordningen: Delrapporten: 9 Kom i kontakt med bestyrelsen på facebook Bestyrelsen vil gerne være tilgængelig, hvilket vi er på mails og telefon, via nyhedsbrev, her i AskøNyt og selvfølgelig på askoenyt.dk. Men for at fuldende rækken har vi opstartet en -gruppe, der hedder Askø Strandvig Grundejerforening Den er åben for alle medlemmer af Askø Strandvig Grundejerforening, der måtte være på facebook. Formålet er, at du hurtigt kan komme i kontakt med bestyrelsen. Her har du mulighed for at give din mening til kende, ligesom bestyrelsen vil slå begivenheder og emner op, som er almen interesse og skal hurtigt ud til medlemmerne. Ingen emner er for store eller små - hold blot en sober tone Emner, der er aktuelle i gruppen lige nu: Arbejdsdag d. 14. juni Ny ordning på containerpladsen Opdateret hjertestarter ved Nordstranden Havnefest d. 12. juli Ny kampagne Turismedag d. 28. juni Her finder du den opdaterede viden om din ø, inden den kommer ud andre steder. Når du alligevel er inde at melde dig til, så tjek følgende grupper ud på facebook: Askø & Lilleø Loppemarked Askø-Lilleø Støt færgefarten til Askø/Lilleø, Femø og Fejø Askø/Lilleø Aktiviteter Links findes også på askoe-nyt.dk 10

6 Meddelelser Hjertestarteren ved Nordstranden er opdateret med nye batterier, nye pads, og en ny kasse med lys og lyd ved åbning. Kassen blinker med rødt lys og lyd ved åbning, almindelig drift markeres med et hvidt blink om natten. Se videoer om at betjene hjertestarteren på Købmandsforeningen holder den årlige, velbesøgte Grisefest lørdag d. 2. august fra kl For tilmelding: Hold øje med Opdateret hjertestarter ved Nordstranden. Foto: Annika Bondehøj Der er Havnefest lørdag d. 12. juli på Askø Havn i anledning af Havnehusets 5 års-jubilæum. Kontakt Askø Sejlklub for nærmere info på "Det eneste jeg får i løn, er dit smil" - en beretning fra en frivillig i Købmandsbutikken og et opråb om mere frivillig hjælp - Har du nogensinde tænkt på, at personen som står og ekspederer dig oppe hos købmanden gør det, fordi han/hun er en ressourceperson med overskud, som stiller sin frivillige arbejdskraft til rådighed til gavn for os alle? - Har du nogensinde tænkt: "Hvad laver de egentligt oppe i købmanden?" - Har du nogensinde tænkt: "Hvor kommer varerne i butikken fra?" - Har du nogensinde tænkt: "Hold kæft, hvor er det nogle stærkt overdrevne priser de tager, deroppe i den lille butik?" Dette er en beretning om en helt almindelig lørdag i butikken. Måske denne beretning kan give dig et svar. Beretningen er fortalt af en af de frivillige, som i perioder står i butikken. Hun står i butikken, fordi hun kan, og fordi det betyder noget for hende at gøre en forskel for Askø-Lilleø, og alle os som kommer eller bor her. Husk på, at Andelsforeningen Askø Købmandshandel ejes af andelshaverne og alene er baseret på frivillig arbejdskraft. INGEN får løn, ingen får noget til indkøbspris, og ALLE gør det af samme grund som vores "forfatter". Skt. Hans aften fejres igen med Beboerforeningen, med bl.a. bål på dæmningen kl Se mere på HUSK! askoekoordinering er din genvej til alle aktiviteter på Askø "Det er lørdag morgen, og solen skinner. Dagen starter kl i butikken med at tænde for ovnen. Jeg ifører mig derefter handsker, og tager dagens "kolde dukkert" - Jeg skal ind i fryseren og hente 24 tebirkes, 12 snegle, 15 håndværkere og gud ved hvor mange rundstykker, som alle skal bages og pakkes inden klokken er 9.00, hvor butikken åbner. Jeg sætter virkelig pris på, at Arne har sørget for, at franskbrød ligger klar til bagning. Så kan de komme i ovnen inden rundstykkerne. Han har oven i købet tænkt på alle de stakler, som "glemte" og 11 Lilleø 12

7 at bestille et brød, mig selv inklusive. Så der er rigeligt med brød i dag. Mindst fem ekstra "ikke bestilte brød" ligger klar. Kort inden døren til butikken åbnes, sættes kedlen over til en kop Nescafé.. kaffe!!! To timer og mange kunder senere kommer jeg i tanke om min kaffe. Kedlen er blevet kold. Der er nu faldet ro på efter det første "morgen-rykind", så nu kan kaffen brygges og nydes. Med koppen i hånden går jeg ud i køkkenet, hvor ovnen nu har overstået dagens dont, og rydder op efter bagningen. Alt vaskes og sprittes af. Derefter kontrolleres hylderne i butikken, og der fyldes op med de varer, som gemmes på lageret. En enkelt syvsover kommer ind i butikken og efterspørger brød. - Han må være "ny" på øen, tænker jeg. Ellers havde han nok bestilt dagen før, eller i det mindste husket at komme tidligt, når butikken åbner. Mit gode hjerte og ønsket om, at han får en god dag medfører, at han får lov at købe det brød jeg ellers havde bagt til mig selv. Jeg kan jo altid bage et senere. Kl plejer vi at lukke om lørdagen, men denne lørdag ved jeg, at Arne og Per kommer med varer, så jeg lader være med at lukke, og bruger tiden på at klargøre hylder og baglokalet til varemodtagelse, samtidig med at jeg ekspederer det næste rykind, som altid kommer "5 minutter efter lukketid." Det er superhyggeligt, og der udveksles nyttige informationer om åbningstiderne på lossepladsen, hvem der sidst var med færgen, og om man skal bestille billet til bilen i disse sommertider. Birgit og familien kommer og hjælper med at prissætte varerne og få disse ud på hylderne. Der diskuteres heftigt, om priserne fra Dagrofa skal ganges med det ene eller det andet, taget i betragtning af Dagrofas vejledende indkøbspriser, som er alt for høje. På den anden side skal vi have dækket udgifterne til moms, færge, diesel og "varespild som udløber på datoen..." Vi ender altid med et fornuftigt kompromis, men skal dog tage hensyn til, at vi også lige 13 skal hente en krone til at dække for mælken, som altid udløber på datoen. Jeg er glad for de ekstra hænder, som hjælper med at få varerne ind på hylderne. Det er godt, at folk vil tage en times pause fra græsplæneklipperen og havens opgaver. Kl. 14 er vi færdige, og kassen tælles op. Varerne er igen på hylderne, og jeg er opdateret på den sidste gode sladder og om det sidste salg af et sommerhus. Nu skal jeg dælme hjem og have en kælderkold fra butikken og en sildemad - jeg køber et rugbrød i stedet for mit franskbrød. Tak til alle jer, som har smilet til mig i dag! - Det er nu den bedste løn på sådan en smuk lørdag." Har du også overskud i hverdagen/weekenden, og har du lyst til at sikre fremtiden for Købmandshandlen? Så vil vi meget gerne høre fra dig. De få timer du yder, kan sagtens gøres til en "familietur", hvor børnene hjælper med at fylde op på hylderne, mens mor eller far ekspederer. Kom og meld dig under fanerne, vi er klar til at tage pænt imod dig med et stort smil Vi glæder os til at se jer igen i vores lille købmandsbutik. Vil du vide mere om købmanden? Så kig her: "Øen har to livsnerver. Den klart vigtigste er færgen. Men købmanden er også rigtig vigtig. Uden den er der ingen ø." Citat løst efter ASG's formand Per Skov Madsen 14

8 Velkommen til Turismens Dag på Askø-Lilleø d. 28. juni 2014 Link til Turismedagens hjemmeside: hvor du kan læse endnu mere om dagen. Her finder du også link til gratisbilletter, som i år skal hentes på nettet. Arbejdsgruppen bag Turismedagen byder i år på et større og mere spektakulært program. Det er lykkedes, fordi en række sponsorater er kommet på plads. Fx er SEAS-NVE hovedsponsor for to sommerkoncerter med Lasse & Mathilde, som vil foregå på gårdspladsen i Mettes smukke, gamle gård. Et større sponsorat er og så givet af entreprenør Tom Olsen, og rigtig mange af foreningerne på øen har ydet fine bidrag. Det er glædeligt, at så mange har vist interesse for dagen, hvis formål er: "at synliggøre øen udadtil og styrke fællesskabet mellem fastboende og fritidshusejere indadtil." Rejsen til Askø kan i år begynde i Maribo med en togtur med Museumsbanen, som ekstraordinært kører til færgen i Bandholm denne dag. Også ekstraordinært bliver det, når skibet MHV 905 med navnet "Askø" lægger til i Askø Havn med mulighed for at komme ombord. Der arbejdes på at få et jazzorkester til at spille på bl.a. dækket. Desuden vil en redningshelikopter fra eskadrille 722 demonstrere søredning og lande på øen. Askø Strandvig Grundejerforenings formand Per Skov Madsen har med sit gode netværk i søværnet været afgørende for, at disse spændende aktiviteter bliver en del af dagen. Anekdoter fra Askø, foråret billeder og tekst af Finn Bye T.h.: Oprensningsarbejde af Askø Havn af "Henriette Sand". Nedenfor: Fra fælles arbejdsdag d. 22. april på Askø Havn. Efter godt udført arbejde gav klubben en frokost i havnehuset. T.v.: I år har man kunnet brevstemme på Askø som noget nyt. Da Askø er nedlagt som fast afstemningssted, har man valgt, at alle kunne brevstemme torsdag d. 22. maj. To charmerende unge mennesker fra Lolland kommune stod for valghandlingen. På afstemningsstedet var der sørget for kaffe og kringle. Alle de hyggelige events, gallerier, værksteder, udstillinger, loppemarked, museum og seværdigheder, som vi har haft tidligere år, er selvfølgelig også i år en del af oplevelsen på Turismedagen. Og endnu en spændende aktivitet bliver i år Lolland Kommunes Naturtrailer, hvor der er mulighed for at sætte fisk og andre vanddyr under lup, mv. Lisa Mulvad Tovholder for Turismedagen 15 16

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Kommunalt indgreb mod gylle på vej

Kommunalt indgreb mod gylle på vej Kommunalt indgreb mod gylle på vej 164 APRIL 2015 Af Simon Bordal Hansen Betydelige arealer på Orø er stærkt forurenet af nitrat, som stammer fra udledningen af husdyrgødning på markerne. Et par steder

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5.

Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Marts 2011 37. årgang, nummer 2 Skalømøllen Foto: John Larsen Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Læse om mødet Ø-liv et godt

Læs mere

Nøl og afbud i sagen om drikkevandet. Holbæk Kommune sidder på hænderne og landmændene melder afbud til møderne. Så grelt håndteres

Nøl og afbud i sagen om drikkevandet. Holbæk Kommune sidder på hænderne og landmændene melder afbud til møderne. Så grelt håndteres Nøl og afbud i sagen om drikkevandet Holbæk Kommune sidder på hænderne og landmændene melder afbud til møderne. Så grelt håndteres den alvorlige nitrat-trussel mod drikkevandet i Færgebakkernes vandværks

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013 Sammenslutningen Ø-POSTEN Nr. 154 December 2013 af Danske Småøer Tak for ordet! Siden lektor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet den 8. november satte fokus på småøerne under overskriften luk småøerne,

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere