Denne gang kan du læse om...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne gang kan du læse om..."

Transkript

1 Formand Per Skov Madsen Næstformand Peter Røntved Andersen Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant i Digelag og Butiksforening Kasserer Knud-Erik Jensen Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen Ordinære medlemmer Niels Petersen Annika Funch Bondehøj Suppleanter Inger-Lise Pedersen Erik Dalhoff Juni 2014 Ansvarshavende redaktør Per Skov Madsen Denne gang kan du læse om... status på drænarbejde, interview med en akuthjælper på Askø, fibernettilmeldinger, ny ordning på containerpladsen, Turismedagen, beretning fra en frivillig hos købmanden, på facebook med bestyrelsen og meget, meget mere. Vinder af find rosen-konkurrencen på askoe-nyt.dk blev Maria S. Jensen, AS 213, som har fået direkte besked. Tillykke! :) Husk at sætte X i kalenderen til sommerens arrangementer: Arbejdsdag, Havnefest, Turismedagen, Grisefest - se mere inde i bladet. Send gerne undertegnede sjove og spændende anekdoter og billeder fra sommeren på Askø, så vi får et endnu mere interaktivt blad Husk også at kigge ind på askoenyt.dk i ny og næ - for det hurtige overblik Annika Funch Bondehøj Alstrup Strandvej 2a 4840 Nørre Alslev Mail: Tlf Deadline for næste blad er d. 1. september Fotos: Annika F. Bondehøj

2 Siden sidst Nu er foråret rigtigt kommet til os og vi bliver i skrivende stund rendt over ende af en sommer, som lige nu ser ud til at blive forrygende. Lad os alle krydse fingre herfor, så vi kan få rigtig megen gavn af vores sommerhuse og vores dejlige Askø. For at få en så god sæson som muligt, vil jeg her fremhæve enkelte punkter for den kommende periode. Beskæring ud til stier og vendepladser Når man går en tur rundt i området og nyder de mange flotte haver, er det ikke til at overse, at der også er grundejere, som ikke har vedligeholdt deres pligt mht. klipning og beskæring. Nogle steder er det helt galt, og det vil de berørte grundejere erfare, når de inden længe modtager påbud herom fra bestyrelsen. Reglerne findes her HUSK også, at man har pligt til at bekæmpe f.eks. bjørneklo. Etikette/pli over for genbrugspladsen REFA har lavet en forsøgsordning, hvor genbrugspladsen vil være åben i længere perioder end tidligere, men vil til gengæld være ubemandet. Hvis dette tiltag skal blive en succes, kræver det dog, at vi har så megen pli, at vi overholder de udstukne retningslinjer, hvilket f.eks. IKKE tillader aflevering af problemaffald, se side 8. For vores alle sammen skyld, vil jeg stærkt opfordre til, at man overholder reglerne, så dette forsøg kan blive en permanent løsning til fordel for os alle. Status for legeplads Der er siden sidst ikke noget nyt mht. projekt legeplads. Ansøgning om dispensation for strandbeskyttelseszonen ligger stadig til behandling ved Naturstyrelsen, hvor den ligger godt og trygt. Jeg er dog blevet kontaktet af enkelte grundejere, som har udvist lidt bekymring for deres måske kommende udsigt. Dertil kan jeg forsikre, at der ikke bliver besluttet noget uden en høring hos de grundejere, som vil blive berørt hvad angår udsigt og/eller støj. MEN, da bestyrelsen har meget andet at give sig til, vil der ikke blive sat nogen høring i gang, før der foreligger en dispensation. Alt vedr. projektet kan følges på God sommer til jer alle Formand Per Skov Madsen 3 Grundejerforeningen holder arbejdsdag lørdag den 14. juni 2014 kl ved badebroen. Når vi ikke gider mere, er der fællesspisning med medbragt madkurv. Foreningen giver en enkelt øl/vand til maden. Kom og vær med - du kan være heldig at møde nye mennesker. Derudover medvirker du til forskønnelse af vores område. Bestyrelsen Askø Strandvig Nye vedtægter i Beboerforeningen Beboerforeningen har 14. marts 2014 vedtaget at give adgang til fuldt medlemskab for alle, der har tilknytning til Askø-Lilleø, såvel fastboende som fritidsbeboere, og derved opnå stemmeret og valgbarhed i foreningen, deltagelse i alle arrangementer, og har på klub-basis mulighed for at benytte opholdsrummet til forskellige aktiviteter (kortklub, petanqueklub m.v.) i henhold til Lolland Kommunes bestemmelser. Som medlem af foreningen, er man samtidig medlem af Sammenslutningen for Danske Småøer og berettiget til Ø-Posten. Desuden kan der abonneres gratis på Sammenslutningens nyhedsbrev som . Årligt kontingent er 175,- kr. pr. person, heraf går de 50,00 kr. til medlemskabet i Sammenslutningen. Støttemedlemmer, der allerede har betalt kontingent for 2014, kan blive fuldgyldigt medlem ved at indbetale differencen på 75,- kr. til kassereren. Beboerforeningen Askø-Lilleø 4

3 5 Derfor har bestyrelsen de seneste år prioriteret at bruge tid og penge på at få renoveret drænsystemet: Der er foretaget mange reparationer, og vi har fået lagt helt nye drænledninger, hvor det gamle system ikke har været tilstrækkeligt udbygget, eller har været brudt helt sammen. Senest er der i efteråret 2013 lagt dræn på den sydlige del af Kærlighedsstien, og på tre tilstødende stikveje. Hele dette område har været fugtigt store dele af året. Det vil helt sikkert blive bedre nu. Lidt om de tanker vi gør os, når vi renoverer dræn: Vi starter som udgangspunkt, hvor det er værst, og er grundige med at tænke mange år ud i fremtiden. Mange steder ligger vores hoveddræn under folks grunde. Det gør det selvfølgelig besværligt for os, når disse dræn skal repareres. Derfor prioriterer vi at få lagt dræn på fællesvejene, så vi i fremtiden kan komme til vores dræn, og ikke genere grundejerne med gravearbejde. Når der etableres nye dræn, sættes der et antal brønde, så grundejere har mulighed for at dræne deres grunde, og koble privat dræn på det fælles dræn i nærheden af grunden. Husk altid at koble dit dræn på en brønd, og aldrig direkte på en ledning! Spørg endelig bestyrelsen, hvis du er i tvivl. Som alle ved er det ikke billigt at "arbejde i jorden", så det kræver en del år (og penge) at få opdateret alle dræn i området. Men vi er rigtig godt i gang, og mange steder mærkes det allerede. Går du med tanker om at dræne din grund, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for en snak om, hvor det er mest hensigtsmæssigt at koble sig på. Venlig hilsen Peter Røntved Bestyrelsen Status på dræn Tilmeldinger til fibernet 6 VIGTIGT inden 20. juni DET ER NU, ELLER DIN FORHÅNDSTILMELDING ER VIGTIG. Læs mere på den information der er vedlagt denne udgave af AskøNyt. Vær med til at fremtidssikre Askø/Lilleø med bredbånd! Forudsætningen for at SEAS-NVE fortsætter projektet er, at der kommer mindst 135 tilmeldinger. SEAS-NVE har et kampagnetilbud hvor du kan få GRATIS oprettelse og internet med 15/15Mbit/s for 149,00 kr/mdr. (bindingsperiode på 6 måneder - eller i alt 894,00 kr.). Der indgås aftale direkte mellem den enkelte og SEAS-NVE. Med DIN bestilling kan DU være med til at sikre, at Askø/Lilleø får bredbånd, og så kan du jo enten opsige aftalen efter de første 6 måneder - eller få TV og telefoni hvis du ønsker det. Der arbejdes fortsat på at få lavet en sommerhuspakke. Hjælp dig selv og andre på Askø/Lilleø med at gøre ophold på Askø/Lilleø attraktivt, og vær med til at holde en god værdi på din ejendom. Forhåndstilmeldingen (uforpligtende), der er vedlagt denne udgave af AskøNyt, kan afleveres i postkassen på Konemadevej 9, Askø inden den 20. juni. Husk at påføre tilmeldingen din Askø/Lilleø adresse. Hvis du ikke kommer på Askø/Lilleø inden den 20. juni, kan du enten scanne den udfyldte formular, eller finde en elektronisk formular på bricksite.com/askoekoordinering/nyhedsbreve, udfylde den, og sende på mail til: SEAS-NVE kommer til Askø/Lilleø på Turismedagen den 28/6, hvor de ved skolen vil besvare spørgsmål og orientere om bredbåndets muligheder. Det er fortsat planen at søkablet bliver lagt i eftersommeren/efteråret 2014 og så kan tilslutningerne begynde. På arbejdsgruppens vegne, Bent Hansen

4 Ny ordning på containerpladsen REFA har startet et nyt koncept med længere åbningstider og ubemandet containerplads på Askø. Det betyder, at du nu har flere timer om ugen til at køre dit affald væk, men der vil ikke være en pladsmand til stede. Reglerne er dog fuldstændig de samme, som de hele tiden har været i forhold til affaldskategorier. Farligt affald er stadig ikke tilladt. Ordningen kører sommerperioden 2014 over, dvs. indtil videre til og med d. 31. oktober. I perioden vil REFA undersøge om forsøget skal fortsætte, eller om der skal foretages ændringer. Nye åbningstider er derfor: Hver onsdag og lørdag kl ( ) Det er stadig ikke muligt at aflevere kemikalier, rester af maling, bilbatterier og elartikler på containerpladsen. Altså: Farligt affald modtages ikke på Askø - der henvises til Maribo Genbrugsplads, Skibevej 4, 4930 Maribo. Bestyrelsen anmoder om, at brugerne ikke misbruger forsøgsordningen til at fralægge farligt/ikke ønskeligt affald, fordi der ikke er en pladsmand til stede til at påpege det. Det vil bringe os tilbage til de mere restriktive åbningstider igen. 7 Foto: refa.dk Akuthjælperordningen på Askø - af redaktør Annika F. Bondehøj I forbindelse med vedtagelsen af Plan for den præhospitale indsats i Region Sjælland (2011) blev det besluttet at etablere lokale netværk af nødbehandlere og 112-akuthjælpere i særligt udvalgte områder i Regionen. Formålet hermed var at sikre hurtig og relevant førstehjælp samt øge trygheden i de berørte områder. Der er etableret 112-akuthjælperordninger på regionens otte større, ikke landfaste øer - herunder Askø. Dette fik redaktøren til at blive nysgerrig på hvordan det helt praktisk foregår, og derfor fik jeg stablet et telefoninterview på benene med en af akuthjælperne, Inger-Lise Petersen: Inger-Lise fortæller, at der er otte akuthjælpere på Askø: Jørgen Gosmer, Anni Sørensen, Ejvind Sørensen, Marianne Hansen, Jette Dietz, Bjarne Askens, Hans Lund og Inger-Lise Pedersen selv. De er alle fastboende på Askø eller Lilleø, men dette er ikke et krav fra Regionens side. At være akuthjælper er 100% frivilligt og ulønnet. Det eneste de får af Region Sjælland er uddannelsen, som består af et 24 lektioners opstartskursus i avanceret førstehjælp med blandt andet brug af hjertestarter og livreddende medicin. Derudover er der et otte timers opfølgende kursus om året, hvor den praktiske og teoretiske kunnen bliver opdateret. Region Sjælland forlanger ikke, at akuthjælperne koordinerer deres tilstedeværelse, sådan at der altid er mindst en akuthjælper fysisk til stede på Askø. Men det er dog endnu ikke sket, at alle akuthjælpere har været fraværende samtidig, fortæller Inger-Lise: Tværtimod er det sket, at alle otte er mødt op på én gang! Rent praktisk fungerer ordningen sådan, at når en borger ringer 112 fra Askø, så bliver der sendt en sms ud til samtlige akuthjælpere med angivelse af adresse og hvad man formoder situationen omhandler. Har akuthjælperen mulighed for at møde op, gør vedkommende selvfølgelig det, men det kan også hænde, at man er optaget eller ikke er hjemme. Alle akuthjælpere tager dog opgaven seriøst, og har det selvfølgelig som høj prioritet at hjælpe, når alarmen går. Når akuthjælperen møder op er det med en beredskabs-/nødtaske under armen, som indeholder alt det udstyr han/hun er undervist i 8

5 at bruge: De må give ilt, indsprøjtninger ifm. allergiske reaktioner fra fx insektstik, ligesom de må yde hjerte-lungeredning og anvende hjertestarter. Inger-Lise fortæller, at netop dét at de kan give ilt, i flere tilfælde har vist sig at have en stor betydning for borgerens situation. Når akuthjælperen er ankommet hos borgeren vurderes situationen, hvorefter akuthjælperen ringer til Præhospitalt Center i Slagelse. Akuthjælperen fortæller om situationen og borgerens tilstand, og får Foto: Rene Ziegler vejledning i korrekt behandling. Præhospitalt Center vurderer samtidig om situationens alvor er af en sådan karakter, at der skal sendes lægehelikopter, om færgen skal hente en ambulance med ankomst til borgerens adresse, eller om en ambulance skal vente på Bandholm havn i de tilfælde, hvor borgeren skønnes selv at kunne klare overfarten uden hjælp. Er der brug for en lægehelikopter har denne mulighed for at lande selv på et meget snævert område; det er endog set, at den er landet på en sommerhusgrund. Inger-Lise fortæller, at akuthjælperne på Askø/Lilleø er i brug 6-12 gange om året. I en delrapport "Projekt Evaluering af Præhospital Plan" fra november 2012 erklærer både ambulancefolk og borgere sig trygge ved den behandling, der foretages generelt under akuthjælperordningen, ligesom det faktum at ordningen eksisterer har indvirket positivt på den generelle tryghed hos 5 ud af 6 borgere i undersøgelsen. Akuthjælperne har selvfølgelig tavshedspligt, men det er Inger- Lises vurdering, at ordningen har en eksistensberettigelse, og at den hurtige førstehjælp inden læge eller paramediciner kommer til, kan være vigtig for hvordan borgerens situation udvikler sig. Kilder: 112-akuthjælper Inger-Lise Pedersen. Om ordningen: Delrapporten: 9 Kom i kontakt med bestyrelsen på facebook Bestyrelsen vil gerne være tilgængelig, hvilket vi er på mails og telefon, via nyhedsbrev, her i AskøNyt og selvfølgelig på askoenyt.dk. Men for at fuldende rækken har vi opstartet en -gruppe, der hedder Askø Strandvig Grundejerforening Den er åben for alle medlemmer af Askø Strandvig Grundejerforening, der måtte være på facebook. Formålet er, at du hurtigt kan komme i kontakt med bestyrelsen. Her har du mulighed for at give din mening til kende, ligesom bestyrelsen vil slå begivenheder og emner op, som er almen interesse og skal hurtigt ud til medlemmerne. Ingen emner er for store eller små - hold blot en sober tone Emner, der er aktuelle i gruppen lige nu: Arbejdsdag d. 14. juni Ny ordning på containerpladsen Opdateret hjertestarter ved Nordstranden Havnefest d. 12. juli Ny kampagne Turismedag d. 28. juni Her finder du den opdaterede viden om din ø, inden den kommer ud andre steder. Når du alligevel er inde at melde dig til, så tjek følgende grupper ud på facebook: Askø & Lilleø Loppemarked Askø-Lilleø Støt færgefarten til Askø/Lilleø, Femø og Fejø Askø/Lilleø Aktiviteter Links findes også på askoe-nyt.dk 10

6 Meddelelser Hjertestarteren ved Nordstranden er opdateret med nye batterier, nye pads, og en ny kasse med lys og lyd ved åbning. Kassen blinker med rødt lys og lyd ved åbning, almindelig drift markeres med et hvidt blink om natten. Se videoer om at betjene hjertestarteren på Købmandsforeningen holder den årlige, velbesøgte Grisefest lørdag d. 2. august fra kl For tilmelding: Hold øje med Opdateret hjertestarter ved Nordstranden. Foto: Annika Bondehøj Der er Havnefest lørdag d. 12. juli på Askø Havn i anledning af Havnehusets 5 års-jubilæum. Kontakt Askø Sejlklub for nærmere info på "Det eneste jeg får i løn, er dit smil" - en beretning fra en frivillig i Købmandsbutikken og et opråb om mere frivillig hjælp - Har du nogensinde tænkt på, at personen som står og ekspederer dig oppe hos købmanden gør det, fordi han/hun er en ressourceperson med overskud, som stiller sin frivillige arbejdskraft til rådighed til gavn for os alle? - Har du nogensinde tænkt: "Hvad laver de egentligt oppe i købmanden?" - Har du nogensinde tænkt: "Hvor kommer varerne i butikken fra?" - Har du nogensinde tænkt: "Hold kæft, hvor er det nogle stærkt overdrevne priser de tager, deroppe i den lille butik?" Dette er en beretning om en helt almindelig lørdag i butikken. Måske denne beretning kan give dig et svar. Beretningen er fortalt af en af de frivillige, som i perioder står i butikken. Hun står i butikken, fordi hun kan, og fordi det betyder noget for hende at gøre en forskel for Askø-Lilleø, og alle os som kommer eller bor her. Husk på, at Andelsforeningen Askø Købmandshandel ejes af andelshaverne og alene er baseret på frivillig arbejdskraft. INGEN får løn, ingen får noget til indkøbspris, og ALLE gør det af samme grund som vores "forfatter". Skt. Hans aften fejres igen med Beboerforeningen, med bl.a. bål på dæmningen kl Se mere på HUSK! askoekoordinering er din genvej til alle aktiviteter på Askø "Det er lørdag morgen, og solen skinner. Dagen starter kl i butikken med at tænde for ovnen. Jeg ifører mig derefter handsker, og tager dagens "kolde dukkert" - Jeg skal ind i fryseren og hente 24 tebirkes, 12 snegle, 15 håndværkere og gud ved hvor mange rundstykker, som alle skal bages og pakkes inden klokken er 9.00, hvor butikken åbner. Jeg sætter virkelig pris på, at Arne har sørget for, at franskbrød ligger klar til bagning. Så kan de komme i ovnen inden rundstykkerne. Han har oven i købet tænkt på alle de stakler, som "glemte" og 11 Lilleø 12

7 at bestille et brød, mig selv inklusive. Så der er rigeligt med brød i dag. Mindst fem ekstra "ikke bestilte brød" ligger klar. Kort inden døren til butikken åbnes, sættes kedlen over til en kop Nescafé.. kaffe!!! To timer og mange kunder senere kommer jeg i tanke om min kaffe. Kedlen er blevet kold. Der er nu faldet ro på efter det første "morgen-rykind", så nu kan kaffen brygges og nydes. Med koppen i hånden går jeg ud i køkkenet, hvor ovnen nu har overstået dagens dont, og rydder op efter bagningen. Alt vaskes og sprittes af. Derefter kontrolleres hylderne i butikken, og der fyldes op med de varer, som gemmes på lageret. En enkelt syvsover kommer ind i butikken og efterspørger brød. - Han må være "ny" på øen, tænker jeg. Ellers havde han nok bestilt dagen før, eller i det mindste husket at komme tidligt, når butikken åbner. Mit gode hjerte og ønsket om, at han får en god dag medfører, at han får lov at købe det brød jeg ellers havde bagt til mig selv. Jeg kan jo altid bage et senere. Kl plejer vi at lukke om lørdagen, men denne lørdag ved jeg, at Arne og Per kommer med varer, så jeg lader være med at lukke, og bruger tiden på at klargøre hylder og baglokalet til varemodtagelse, samtidig med at jeg ekspederer det næste rykind, som altid kommer "5 minutter efter lukketid." Det er superhyggeligt, og der udveksles nyttige informationer om åbningstiderne på lossepladsen, hvem der sidst var med færgen, og om man skal bestille billet til bilen i disse sommertider. Birgit og familien kommer og hjælper med at prissætte varerne og få disse ud på hylderne. Der diskuteres heftigt, om priserne fra Dagrofa skal ganges med det ene eller det andet, taget i betragtning af Dagrofas vejledende indkøbspriser, som er alt for høje. På den anden side skal vi have dækket udgifterne til moms, færge, diesel og "varespild som udløber på datoen..." Vi ender altid med et fornuftigt kompromis, men skal dog tage hensyn til, at vi også lige 13 skal hente en krone til at dække for mælken, som altid udløber på datoen. Jeg er glad for de ekstra hænder, som hjælper med at få varerne ind på hylderne. Det er godt, at folk vil tage en times pause fra græsplæneklipperen og havens opgaver. Kl. 14 er vi færdige, og kassen tælles op. Varerne er igen på hylderne, og jeg er opdateret på den sidste gode sladder og om det sidste salg af et sommerhus. Nu skal jeg dælme hjem og have en kælderkold fra butikken og en sildemad - jeg køber et rugbrød i stedet for mit franskbrød. Tak til alle jer, som har smilet til mig i dag! - Det er nu den bedste løn på sådan en smuk lørdag." Har du også overskud i hverdagen/weekenden, og har du lyst til at sikre fremtiden for Købmandshandlen? Så vil vi meget gerne høre fra dig. De få timer du yder, kan sagtens gøres til en "familietur", hvor børnene hjælper med at fylde op på hylderne, mens mor eller far ekspederer. Kom og meld dig under fanerne, vi er klar til at tage pænt imod dig med et stort smil Vi glæder os til at se jer igen i vores lille købmandsbutik. Vil du vide mere om købmanden? Så kig her: "Øen har to livsnerver. Den klart vigtigste er færgen. Men købmanden er også rigtig vigtig. Uden den er der ingen ø." Citat løst efter ASG's formand Per Skov Madsen 14

8 Velkommen til Turismens Dag på Askø-Lilleø d. 28. juni 2014 Link til Turismedagens hjemmeside: hvor du kan læse endnu mere om dagen. Her finder du også link til gratisbilletter, som i år skal hentes på nettet. Arbejdsgruppen bag Turismedagen byder i år på et større og mere spektakulært program. Det er lykkedes, fordi en række sponsorater er kommet på plads. Fx er SEAS-NVE hovedsponsor for to sommerkoncerter med Lasse & Mathilde, som vil foregå på gårdspladsen i Mettes smukke, gamle gård. Et større sponsorat er og så givet af entreprenør Tom Olsen, og rigtig mange af foreningerne på øen har ydet fine bidrag. Det er glædeligt, at så mange har vist interesse for dagen, hvis formål er: "at synliggøre øen udadtil og styrke fællesskabet mellem fastboende og fritidshusejere indadtil." Rejsen til Askø kan i år begynde i Maribo med en togtur med Museumsbanen, som ekstraordinært kører til færgen i Bandholm denne dag. Også ekstraordinært bliver det, når skibet MHV 905 med navnet "Askø" lægger til i Askø Havn med mulighed for at komme ombord. Der arbejdes på at få et jazzorkester til at spille på bl.a. dækket. Desuden vil en redningshelikopter fra eskadrille 722 demonstrere søredning og lande på øen. Askø Strandvig Grundejerforenings formand Per Skov Madsen har med sit gode netværk i søværnet været afgørende for, at disse spændende aktiviteter bliver en del af dagen. Anekdoter fra Askø, foråret billeder og tekst af Finn Bye T.h.: Oprensningsarbejde af Askø Havn af "Henriette Sand". Nedenfor: Fra fælles arbejdsdag d. 22. april på Askø Havn. Efter godt udført arbejde gav klubben en frokost i havnehuset. T.v.: I år har man kunnet brevstemme på Askø som noget nyt. Da Askø er nedlagt som fast afstemningssted, har man valgt, at alle kunne brevstemme torsdag d. 22. maj. To charmerende unge mennesker fra Lolland kommune stod for valghandlingen. På afstemningsstedet var der sørget for kaffe og kringle. Alle de hyggelige events, gallerier, værksteder, udstillinger, loppemarked, museum og seværdigheder, som vi har haft tidligere år, er selvfølgelig også i år en del af oplevelsen på Turismedagen. Og endnu en spændende aktivitet bliver i år Lolland Kommunes Naturtrailer, hvor der er mulighed for at sætte fisk og andre vanddyr under lup, mv. Lisa Mulvad Tovholder for Turismedagen 15 16

Højvande, 6. januar 2012

Højvande, 6. januar 2012 Højvande, 6. januar 2012 Ma rts 2012 Formand Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 peter.r.andersen@3f.dk Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant

Læs mere

- 16 - VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet.

- 16 - VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet. Elly og Finn er glade for at være på Askø, og de er glade for mentaliteten på Lolland-Falster. Man har ikke så travlt, og når man står i kø i supermarkedet, så har folk tid til at snakke med hinanden.

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR HURTIGSKAKTURNERING 25. JUNI, 2011 I anledning af at Maribo Skakklub i år fylder 100 år afholder vi den 25. Juni 2011 en hurtigskakturnering på Torvet i midten af Maribo. Vi har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vejlby Strand Grundejerforening Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vi starter med en lille sang.. En lærke letted, og tusind fulgte og straks var luften et væld af sang. De tusind

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Nyhedsbrev nr. 04. 2015. Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Vi var 23 klubmedlemmer som denne onsdag havde valgt at møde op til klubaftenen, og det blev næsten lige så hyggeligt som det plejer at være.

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Møllestensparken. Onsdag den 26. november kl. 19.00 Tilstede: Hus nr: 2-5-7-9-11-16-17-18-19-21-26-28-32-33-34-36-39-41-43-44-46-51-57 Der var fuldmagt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere