Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s."

Transkript

1 Nummer 4 1. årgang december 2001 Videncentrets kommuneundersøgelse Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s. 3 Kommuner har mål og handling Mange kommuner laver handleplaner for indsatsen, s. 4-5 Helhed afløser henvisning I Nykøbing Rørvig Kommune satser man på helhedsorientering, s. 6 Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Videnscenter om Alkohol

2 04/2001 Kære læser... Videnscenter om Alkohol har netop offentliggjort den første landsdækkende undersøgelse af kommunernes indsats i forhold til alkoholproblemer. En del af resultaterne fra undersøgelsen er refereret i dette nummer af alkoholviden.dk. Alkoholindsatsen i kommunerne er et område under udvikling, og det er hensigten med kortlægningen i endnu højere grad at rette fokus på området. Kortlægningens hovedresultater viser bl.a., at kommunerne især peger på alkoholproblemer: blandt personer på offentlig forsørgelse unge, særligt marginaliserede unge og børnefamilier, hvor der kan være skjulte problemer. Kortlægningen viser også, at langt de fleste kommuner har en eller flere målrettede aktiviteter eller tilbud på alkoholområdet. Selvom amterne har ansvaret for den egentlige alkoholbehandling efter sygehuslovens 16, viser kortlægningen, at kommunerne er væsentlige aktører i den samlede landspolitiske indsats. Det er bemærkelsesværdigt, at kommunerne vurderer, at de største alkoholproblemer er blandt personer på offentlig forsørgelse, mens amtslige undersøgelser viser, at deres største brugergruppe har lønindkomst og i øvrigt er selvmødere til behandling. Det virker som om der er tale om to forskellige misbrugsgrupper, nemlig den relativt ressourcestærke i det amtslige behandlingssystem og den mere ressourcesvage i det kommunale system. Vi anbefaler derfor, at der forskes mere i sociale brugerprofiler på alkoholområdet. Videnscentret finder det naturligt, at der tænkes helhedsorienteret på alkoholindsatsen. Den kommunale indsats har kun i begrænset omfang effekt på selve misbruget, hvis ikke amtets misbrugsfaglige ekspertise også inddrages konkret. Omvendt kan den amtslige behandling mangle effekt, hvis ikke den nødvendige opfølgning og supplerende støtte tilvejebringes i kommunerne. Spørgsmålet er derfor, hvordan en sådan helhedsorientering bedst fremmes. Det bør ske gennem en koordineret indsats. Peer Aarestrup Centerleder Alkoholviden.dk - Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol nr. 4, 1. årgang, dec Videnscenter om Alkohol Holte Midtpunkt 20, Holte Tlf Redaktion: Anne Grene (ansv.), Journalist Mette Swartz Layout: United A/S Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Forside: Dionysos, Ny Carlsberg Glyptotek, København Alkoholviden.dk er i Oplag: 2000 gratis og sendes til kommuner, ISSN: amter og institutioner inden for alkoholverdenen. 2 Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec. 2001

3 Halvdelen af kommunerne vurderer alkohol til at være et stort eller mellemstort problem blandt borgerne. Kommunerne er aktive aktører Ideer, initiativer og aktiviteter er der masser af i landets kommuner, når det handler om at hjælpe borgerne med deres alkoholproblemer. Indsatsen er nødvendig, mener kommunerne Kommunernes vudering af omfanget af alkoholmisbrug blandt kommunens borgere fordelt efter kommunestørrelse. Kilde: Videnscenter om Alkohol. PROCENT: (N:225) STORT MELLEMSTORT LILLE MEGET LILLE UBESVARET IALT Af Mette Swartz SMÅ KOMMUNER ( INDB.) (N: 105) Borgernes alkoholproblemer fylder på landets kommunekontorer. Derfor er kommunernes sagsbehandlere, psykologer, politikere og andre personer i dag væsentlige aktører, når det gælder indsatsen overfor alkoholproblemer. Det viser den første landsdækkende undersøgelse, som belyser kommunernes rolle i forhold til at tage fat om borgernes alkoholproblemer. Undersøgelsen er iværksat af Videnscenter om Alkohol og udført i samarbejde med Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA. Landets 275 kommuner modtog i foråret et spørgeskema, hvor de skulle svare på, om kommunen har målsætninger for alkoholområdet, hvordan de vurderer omfanget af alkoholmisbrug, hvordan de kvalificerer deres personale, om de har gennemført undersøgelser af alkoholproblematikken, om de har MINDRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 70) MELLEMSTORE KOMMUNER ( INDB.) (N: 24) STØRRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 20) STORE KOMMUNER (N:6) målrettede tilbud til familier, om de har målrettede aktiveringstilbud og mange andre spørgsmål. 225 kommuner svarede tilbage, hvilket svarer til 82 procent. I de største kommuner dem med mere end indbyggere var svarprocenten 100. Alle svar er bearbejdet, og undersøgelsen er netop offentliggjort. Godt halvdelen af kommunerne vurderer alkohol til at være et stort eller mellemstort problem blandt borgerne. Og jo flere borgere, der bor i en kommune, jo større synes medarbejderne på kommunen, at problemerne omkring alkohol er. Kun ganske få fire af de mindste kommuner anser problemerne som meget små. Figuren viser sammenhængen mellem kommunestørrelse og vudering af problemerne. Svarene i undersøgelsen viser, at synligheden af alkoholproblemerne afgør, hvor stor indsats kommunerne rent faktisk foretager i forhold til alkoholproblematikken. I gennemsnit har kommunerne 3,3 aktiviteter eller tilbud til alkoholmisbrugere. Typisk har de største kommuner flest aktiviteter, men det er også dem, der ser de fleste problemer i borgernes alkoholmisbrug. Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec

4 Underligt er det, at ingen af landets seks største kommuner har formuleret handleplaner eller målsætninger for indsatsen omkring alkohol, selv om de anser alkoholproblemerne for store. Kommuner har mål og handling 4 Alkoholviden.dk Det er de store kommuner i Danmark, som især ser problemerne i alkoholmisbrug. Det er også dem, der sætter flest aktiviteter i gang og har flest tilbud. Men også blandt mange af de mindre og små kommuner er der aktiviteter og tilbud til misbrugere Af Nina Bjørner og Mette Swartz I den store kommuneundersøgelse, som Videnscenter om Alkohol har foretaget, vurderer godt halvdelen af kommunerne alkohol til at være et stort eller mellemstort problem blandt borgerne. Og jo flere borgere, der bor i en kommune, jo større synes medarbejderne på kommunen, at problemerne omkring alkohol er. Men ikke blot størrelsen af kommunen er afgørende, også om kommunen er præget af socialt boligbyggeri og om der er tale om en udkantskommune, der er præget af arbejdsløshed. Kun ganske få fire af de mindre kommuner, svarende til 2% anser problemerne som meget små. Kommuner, der har formuleret målsætninger eller ligende for indsatsen i forhold til alkoholmisbrug fordelt efter kommunestørrelse. Kilde: Videnscenter om Alkohol. NEJ, MEN PROCENT: (N ialt:225) JA NEJ UBESVARET IALT OVERVEJER SMÅ KOMMUNER ( INDB.) (N: 105) MINDRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 70) MELLEMSTORE KOMMUNER ( INDB.) (N: 24) STØRRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 20) STORE KOMMUNER (N:6) Kommunerne peger på, at alkoholproblemer især findes i tre hovedgrupper: Personer på offentlig forsørgelse kontanthjælp, sygedagpenge og pension. Alkoholmisbruget er en medvirkende årsag til, at de er på offentlig forsørgelse. Unge, som er på kanten af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. De er præget af kedsomhed og kriminalitet. Men i denne gruppe hører også almindelige unge, der er i gang med en uddannelse, men som fordriver fritiden på diskotek og lignende. Børnefamilier, hvor der er tale om skjulte problemer, der ikke tales om, og hvor alkoholproblemet kan medføre anbringelse af børnene. Intern organisering En række kommuner peger på, at der internt er problemer med at koordinere og prioritere alkoholindsatsen. Kommunerne nævner også, at samarbejdet med amtet i en del tilfælde ikke er tilstrækkeligt. Formulerede målsætninger Nogle kommuner er meget bevidste omkring alkoholproblematikkerne, og hver sjette kommune har faktisk udarbejdet målsætninger, handleplaner eller lignende for indsatsen. En ligeså stor del af kommunerne overvejer at komme i gang med handleplaner og formulering af målsætninger. Knapt fire ud af seks kommuner hverken har eller overvejer en politik i forhold til alkoholmisbrug. Som det fremgår af figuren er der en klar sammenhæng mellem kommunens størrelse og viljen til at formulere målsætninger. Jo større kommune, des større chance for, at målsætningerne er nedskrevet på papir. Dog er det underligt, at ingen af landets seks største kommuner har formuleret målsætninger eller handleplaner for indsatsen omkring alkohol. Kun to af kommunerne overvejer at gøre det, og det til trods for, at de fem største kommuner i Danmark mener, at der i deres by er et stort alkoholmisbrug. nummer 4 1. årgang dec. 2001

5 Hver kommune i Danmark har i gennemsnit 3,3 aktivitet, som skal forebygge eller minimere problemerne omkring alkohol... Aktiviteter på alkoholområdet Men selv om ikke alle kommuner er så visionære, at de laver handleplaner, gør de alligevel en indsats. I hver fjerde kommune har man f.eks. tilbud om aktivering, som er målrettet mod alkoholmisbrugere. I hver tredje kommune har man en eller flere særlige støtteordninger for alkoholmisbrugere i form af opsøgende arbejde, væresteder, støtte- og kontaktpersoner eller andet. Hver femte kommune giver botilbud/tilbud om opholdssted, og godt hver tredje kommune har et eller flere tilbud til familier, børn, unge og gravide. De større kommuner har generelt flest aktiviteter og tilbud, og det er hovedsageligt kommunerne selv, der står for tilbudene. Endelig tilbyder over halvdelen af kommunerne et egentligt behandlingstilbud især på private behandlingsinstitutioner. I undersøgelsen er der opstillet en lang række af de tilbud, som kommunerne giver til deres borgere. Alt i alt er der angivet 16 forskellige aktiviteter spændende fra handleplaner og kvalificering af medarbejdere, over opsøgende arbejde, værested og tilbud til børn og unge. 187 kommuner har en eller flere aktiviteter, og i gennemsnit bliver det til 3,3 aktivitet pr. kommune. 38 kommuner hver femte kommune har ingen aktiviteter overhovedet. Invitation til samarbejde Formanden for bestyrelsen for Videnscenter om Alkohol, Alice Faber, socialdirektør i Greve Kommune, inviterer til mere samarbejde med amterne. Hun bakkes op af flere andre kommuner Det er amterne, der er forpligtet til at behandle mennesker med alkoholmisbrug. Men den forpligtelse skal de ikke være alene om, mener Alice Faber, socialdirektør i Greve Kommune. I den store kommuneundersøgelse, som er foretaget af Videnscenter om Alkohol, er samarbejdet med amterne også på ønskelisten i flere andre kommuner. Vi har kontakten med borgerne i mange forskellige livssituationer, og derfor kan vi være med til at åbne døre på en anden måde end amtet kan alene. Kommunen og amtet skal holde hinanden i hånden, og seriøst arbejde på at koordinere indsatsen, for så står den stærkere, lyder invitationen fra Alice Faber. En sparringspartner - For de fleste kommuner er problematikken omkring alkohol meget stor, og mange af dem arbejder seriøst med problematikkerne. Men der er meget mere at gøre, og der kan amterne være en god sparringspartner, forklarer Alice Faber. For samarbejde er nøglen til at komme videre, og det skal være mere intenst og konkret end det er i dag. F.eks. kunne der godt eksperimenteres noget mere, så vi får prøvet flere modeller af. Amtet kunne jo f.eks. udstationere fagpersoner i kommunerne. Samtidig har Videncenter om Alkohol en vigtig formidlingsopgave med at indsamle og formidle resultaterne fra de forskellige samarbejder. Alice Faber ved godt, at samarbejdet mellem kommuner og amter er en kompleks størrelse. Det kræver koordinering, og at begge enheder arbejder efter samme mål. Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec

6 Har borgerne problemer, skal de ikke længere lide under henvisningssyndromet, som giver lange ventetider. Fremover kommer alle aktører på banen fra starten Helhed afløser henvisning Nykøbing Rørvig Kommune er én af de kommuner i Danmark, som målrettet arbejder med en handleplan for indsatsen i forhold til alkohol. Henvisningssyndromet skal fremover afløses af en helhedsorienteret indsats 6 Alkoholviden.dk Af Mette Swartz Forberedelsesarbejdet har stået på i et par år, og om kort tid lyder startskuddet. I Nykøbing Rørvig Kommune er fremtidens kodeord: Helhedsorientering. Når borgerne har problemer, skal de ikke længere lide under henvisningssyndromet, som giver lange ventetider, inden de når de rigtige personer. Fremover kommer alle aktører på banen fra starten. Et tværfagligt team skal hjælpe borgerne, så der kommer handling bag ordene og set på helheden i at løse problemerne. Det lyder enkelt, men kræver en høj grad af koordinering, for det er umuligt at løbe stafet, hvis man løber i hver sin retning, er social- og sundhedschef i Nykøbing Rørvig Kommune, Jørn Olesens holdning. - Men vi tror på, at det kan lade sig gøre at skabe mere helhed. Vi er en lille kommune med kun indbyggere og dermed er det en lille enhed, der skal koordineres. Men det handler i høj grad også om ånden og værdierne i organisationen, og at vi gør en indsats for, at medarbejderne har redskaberne til at tænke helhedsorienteret, opspore problemerne og gå ind i nogle læreprocesser, hvor de giver viden fra sig, forklarer Jørn Olesen, som også sidder i den følgegruppe, som Videnscenter om Alkohol har udpeget i forbindelse med den store kommuneundersøgelse. Borgere med dårlig sundhed I Nykøbing Rørvig Kommune var det tvingende nødvendigt at gå i tænkeboks og få taget hul på en handlingsplan. Længe havde det anet social- og sundhedschefen og medarbejderne på kommunen, at byens borgere sundhedsmæssigt var mere belastede end i andre kommuner. Det fik kommunen syn for, da embedslægerne i begyndelsen af 2000 kom med en undersøgelse af sundhedstilstanden i kommunen. Den viste f.eks., at kommunen havde 2,5 gange så mange alkoholrelaterede indlæggelser som landsgennemsnittet, og at sundhedstilstanden generelt var ringere. Amtet bevilliger alkoholkonsulent På den baggrund søgte Nykøbing Rørvig Kommune Sundhedsstyrelsen om penge til en projektleder, som kunne kortlægge drikkekulturen i kommunen, og pege på, hvordan der fremover skulle sættes ind. Nu har vi syn for sagen, og ved, hvad vi skal gøre. Vi har undervejs fået flere indspark fra kompetente personer, og nu sætter vi ind på to fronter, dels gennem forebyggelse, dels ved at aktivere alle instanser, når problemerne er opstået. Desuden er vi i færd med at oprette et forebyggelsesråd, og amtet har bevilliget en alkoholkonsulent, som vi er tre kommuner i Odsherred, der skal deles om. Det samarbejde forventer vi os meget af, og i det hele taget samarbejdet med amtet, som derved rykker tættere på os, forklarer Jørn Olesen. Alkoholkonsulenten har bl.a. en åben rådgivning én gang om ugen. Jørn Olesen håber, at der også bliver mulighed for at etablere undervisning i folkeskolernes klasser. Uddanner ressourcepersoner Kommunen agter at uddanne særlige ressourcepersoner i alle kommunens afdelinger, og det skal være kendt af enhver, hvem det er. Desuden skal ledelsesånden påvirke til at koordinere de forskellige initiativer, og medarbejderne skal blive gode til at opspore problemerne. - Men i sidste ende handler det jo om at motivere hovedpersonerne. Vi kan ikke forhindre mennesker i at drikke sig ihjel, hvis det er det, de vil. Men vi kan prøve at motivere dem til at stoppe, og vores holdning er, at hvis ikke de vil komme til os, så må vi komme til dem. nummer 4 1. årgang dec. 2001

7 skæve eksistenser skal ikke sejle deres egen sø. De skal have støtte, så de får en krog at hænge selvrespekten på Støtte til skæve eksistenser Den store kommuneundersøgelse viser, at 20 kommuner i Danmark har taget 73 i Serviceloven i brug, når det handler om alkoholmisbrugere. Odense Kommune er én af dem. I dag gør de en målrettet indsats i forhold til de skæve eksistenser Af Mette Swartz Ofte har de et stort misbrug, er svære at placere og kan dårligt håndtere deres eget liv. Der er tale om byens skæve eksistenser. Og de er samfundet og dermed kommunens problem. I Odense Kommune har man i afsnit for boligsocialt arbejde sat sig for, at samfundets udstødte ikke skal have lov at sejle deres egen sø. I stedet giver man dem støtte, så de atter får en krog at hænge selvrespekten på. I 73 hedder det, at kommunerne kan give støtte i egen bolig til særligt udsatte og socialt belastede borgere. I 1999 rettede man i Odense Kommune fokus mod gruppen af borgere med alkoholmisbrug. Der havde i flere år været fokus på narkomanerne, og erfaringerne med støtteordningen kunne derfor bruges i det videre arbejde med alkoholmisbrugerne. Desuden har man erfaret i Odense Kommune, at gruppen af borgere, hvor alkoholmisbrug er den primære årsag til problemerne bliver mere og mere synlige. I dag er der seks personer ansat som 73 støtter. Yderligere to er ansat til opsøgende arbejde. 73 støtterne har i løbet af et år støttefunktion for godt 100 personer, hvoraf de 50 har alkoholrelaterede problemer. Støtten er typisk koblet på i ca. halvandet år. Udstødte borgere Behovene hos brugerne er vidt forskellige, men den foregår altid i eget hjem. Men eget hjem kan være mange ting. I Odense Kommune kan det være et opgangsfællesskab, egen lejlighed, et hus på landet eller i den skurvognsby, som er sidste skud på stammen og som åbner 1. februar 2002, hvor der bliver plads til otte personer. - Vi går kun ind og giver støtte til dem, som giver udtryk for, at de har et behov, og til dem, der falder inden for den definerede målgruppe. Vi vil ikke tvinge nogen, for det her handler om, hvad der er relevant for dem, pointerer Tom Rønning, som er teamleder for Center for særlige sociale indsatser i Odense Kommune (tidl. Garvergården). - Men man skal huske, at de her mennesker har svært ved at agere. De har måske altid været stødt ud og haft mange dårlige oplevelser, så vores måde at møde dem på er vigtig. Derfor har vi f.eks. intet med økonomi at gøre i vores afdeling, for vi er ikke sagsbehandlere, der skal tage stilling til størrelsen af bistandshjælpen. Samtale og handleplaner Når afsnit for boligsocialt arbejde får et praj om, at en borger måske har behov for hjælp, tager de kontakt til vedkommende. Der bliver typisk bevilliget tre timers støtte om ugen i tre måneder. Den periode bliver brugt til at afdække, hvad der fremover skal til, for at vedkommende kan agere i sit eget liv, så støtten kan blive hjælp til selvhjælp. En stor del af støtten går derfor ud på at tale sammen, og måske få iværksat forskellige ordninger. Det kan være der er behov for hjemmehjælp, spiseordninger, hjælp til at få søgt pension eller en flytning til en bolig, som kan blive mere permanent. Sammen får borgeren og støttepersonen lavet en handleplan. Ifølge Tom Rønning må støttefunktionen aldrig blive stationær eller en institution i sig selv. Det drejer sig om at gøre de skæve eksistenser selvhjulpne og bringe dem videre. Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec

8 Fra videnscentret... Besøg vores hjemmeside på: Forskningsprojekt Et nyt forskningsprojekt om den ambulante alkoholbehandling i tre jyske amter er bevilliget. To forskere fra Aalborg Universitet, Inger Bruun Hansen, ph.d. og Anne Breumlund, ph.d., har fået en bevilling fra tre jyske amter og Socialministeriet til at gennemføre forskningsprojektet: Den ambulante alkoholbehandling i tre jyske amter. Projektet iværksættes i 2002 og forventes at vare i halvandet år. Formålet er at undersøge, hvordan bestemte behandlingskulturer fungerer i forhold til bestemte typer af alkoholmisbrugere. I projektet indgår bl.a.: udvikling af en typologisering af alkoholmisbrugere på grundlag af sociale parametre en typologisering af forskellige behandlingskulturer en analyse af forskellige behandlingskulturer og misbrugstyper. Videnscenter om Alkohol indtræder i projektets følgegruppe. Konference om udviklingshæmmede og alkohol Temaet for konferencen er: Misbrug uden behandling. Den foregår den 7. februar 2002 på Sjælland. På konferencen vil man komme ind på behovet for metodeudvikling i misbrugsbehandlingen overfor udviklingshæmmede og andre med særlige behov. Program og tilmelding udsendes senere. Kommuneundersøgelsen Alkoholproblemer En kortlægning af kommunernes indsats, udgivet af Videnscenter om Alkohol, 2001, kan rekvireres fra Videnscenter om Alkohol på tlf eller hentes på Videnscentrets hjemmeside Se under Publikationer. Information om konferencen lægges desuden på internettet og Arrangør: Formidlingscenter Øst i samarbejde med Landsforeningen LEV, Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Landsforeningen Ligeværd og Videnscenter om Alkohol. Videnscenter om Alkohol Alkoholviden.dk Holte Midtpunkt 20, Holte Tlf

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol

Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Nummer 2 1. årgang juni 2001 Alkohol og arbejde Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK uddanner nøglepersoner på arbejdspladsen, s. 3 Den gode samtale SiD Djursland, s. 5 Tilbage til arbejdsmarkedet

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen CASA Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen Center

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og Kommentar MADS UFFE PEDERSEN Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv En kommentar til Astrid Skrettings artikel Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og interessant

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 - En undersøgelse blandt landets jobcentre 'Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013. Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere