Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s."

Transkript

1 Nummer 4 1. årgang december 2001 Videncentrets kommuneundersøgelse Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s. 3 Kommuner har mål og handling Mange kommuner laver handleplaner for indsatsen, s. 4-5 Helhed afløser henvisning I Nykøbing Rørvig Kommune satser man på helhedsorientering, s. 6 Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Videnscenter om Alkohol

2 04/2001 Kære læser... Videnscenter om Alkohol har netop offentliggjort den første landsdækkende undersøgelse af kommunernes indsats i forhold til alkoholproblemer. En del af resultaterne fra undersøgelsen er refereret i dette nummer af alkoholviden.dk. Alkoholindsatsen i kommunerne er et område under udvikling, og det er hensigten med kortlægningen i endnu højere grad at rette fokus på området. Kortlægningens hovedresultater viser bl.a., at kommunerne især peger på alkoholproblemer: blandt personer på offentlig forsørgelse unge, særligt marginaliserede unge og børnefamilier, hvor der kan være skjulte problemer. Kortlægningen viser også, at langt de fleste kommuner har en eller flere målrettede aktiviteter eller tilbud på alkoholområdet. Selvom amterne har ansvaret for den egentlige alkoholbehandling efter sygehuslovens 16, viser kortlægningen, at kommunerne er væsentlige aktører i den samlede landspolitiske indsats. Det er bemærkelsesværdigt, at kommunerne vurderer, at de største alkoholproblemer er blandt personer på offentlig forsørgelse, mens amtslige undersøgelser viser, at deres største brugergruppe har lønindkomst og i øvrigt er selvmødere til behandling. Det virker som om der er tale om to forskellige misbrugsgrupper, nemlig den relativt ressourcestærke i det amtslige behandlingssystem og den mere ressourcesvage i det kommunale system. Vi anbefaler derfor, at der forskes mere i sociale brugerprofiler på alkoholområdet. Videnscentret finder det naturligt, at der tænkes helhedsorienteret på alkoholindsatsen. Den kommunale indsats har kun i begrænset omfang effekt på selve misbruget, hvis ikke amtets misbrugsfaglige ekspertise også inddrages konkret. Omvendt kan den amtslige behandling mangle effekt, hvis ikke den nødvendige opfølgning og supplerende støtte tilvejebringes i kommunerne. Spørgsmålet er derfor, hvordan en sådan helhedsorientering bedst fremmes. Det bør ske gennem en koordineret indsats. Peer Aarestrup Centerleder Alkoholviden.dk - Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol nr. 4, 1. årgang, dec Videnscenter om Alkohol Holte Midtpunkt 20, Holte Tlf Redaktion: Anne Grene (ansv.), Journalist Mette Swartz Layout: United A/S Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Forside: Dionysos, Ny Carlsberg Glyptotek, København Alkoholviden.dk er i Oplag: 2000 gratis og sendes til kommuner, ISSN: amter og institutioner inden for alkoholverdenen. 2 Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec. 2001

3 Halvdelen af kommunerne vurderer alkohol til at være et stort eller mellemstort problem blandt borgerne. Kommunerne er aktive aktører Ideer, initiativer og aktiviteter er der masser af i landets kommuner, når det handler om at hjælpe borgerne med deres alkoholproblemer. Indsatsen er nødvendig, mener kommunerne Kommunernes vudering af omfanget af alkoholmisbrug blandt kommunens borgere fordelt efter kommunestørrelse. Kilde: Videnscenter om Alkohol. PROCENT: (N:225) STORT MELLEMSTORT LILLE MEGET LILLE UBESVARET IALT Af Mette Swartz SMÅ KOMMUNER ( INDB.) (N: 105) Borgernes alkoholproblemer fylder på landets kommunekontorer. Derfor er kommunernes sagsbehandlere, psykologer, politikere og andre personer i dag væsentlige aktører, når det gælder indsatsen overfor alkoholproblemer. Det viser den første landsdækkende undersøgelse, som belyser kommunernes rolle i forhold til at tage fat om borgernes alkoholproblemer. Undersøgelsen er iværksat af Videnscenter om Alkohol og udført i samarbejde med Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA. Landets 275 kommuner modtog i foråret et spørgeskema, hvor de skulle svare på, om kommunen har målsætninger for alkoholområdet, hvordan de vurderer omfanget af alkoholmisbrug, hvordan de kvalificerer deres personale, om de har gennemført undersøgelser af alkoholproblematikken, om de har MINDRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 70) MELLEMSTORE KOMMUNER ( INDB.) (N: 24) STØRRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 20) STORE KOMMUNER (N:6) målrettede tilbud til familier, om de har målrettede aktiveringstilbud og mange andre spørgsmål. 225 kommuner svarede tilbage, hvilket svarer til 82 procent. I de største kommuner dem med mere end indbyggere var svarprocenten 100. Alle svar er bearbejdet, og undersøgelsen er netop offentliggjort. Godt halvdelen af kommunerne vurderer alkohol til at være et stort eller mellemstort problem blandt borgerne. Og jo flere borgere, der bor i en kommune, jo større synes medarbejderne på kommunen, at problemerne omkring alkohol er. Kun ganske få fire af de mindste kommuner anser problemerne som meget små. Figuren viser sammenhængen mellem kommunestørrelse og vudering af problemerne. Svarene i undersøgelsen viser, at synligheden af alkoholproblemerne afgør, hvor stor indsats kommunerne rent faktisk foretager i forhold til alkoholproblematikken. I gennemsnit har kommunerne 3,3 aktiviteter eller tilbud til alkoholmisbrugere. Typisk har de største kommuner flest aktiviteter, men det er også dem, der ser de fleste problemer i borgernes alkoholmisbrug. Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec

4 Underligt er det, at ingen af landets seks største kommuner har formuleret handleplaner eller målsætninger for indsatsen omkring alkohol, selv om de anser alkoholproblemerne for store. Kommuner har mål og handling 4 Alkoholviden.dk Det er de store kommuner i Danmark, som især ser problemerne i alkoholmisbrug. Det er også dem, der sætter flest aktiviteter i gang og har flest tilbud. Men også blandt mange af de mindre og små kommuner er der aktiviteter og tilbud til misbrugere Af Nina Bjørner og Mette Swartz I den store kommuneundersøgelse, som Videnscenter om Alkohol har foretaget, vurderer godt halvdelen af kommunerne alkohol til at være et stort eller mellemstort problem blandt borgerne. Og jo flere borgere, der bor i en kommune, jo større synes medarbejderne på kommunen, at problemerne omkring alkohol er. Men ikke blot størrelsen af kommunen er afgørende, også om kommunen er præget af socialt boligbyggeri og om der er tale om en udkantskommune, der er præget af arbejdsløshed. Kun ganske få fire af de mindre kommuner, svarende til 2% anser problemerne som meget små. Kommuner, der har formuleret målsætninger eller ligende for indsatsen i forhold til alkoholmisbrug fordelt efter kommunestørrelse. Kilde: Videnscenter om Alkohol. NEJ, MEN PROCENT: (N ialt:225) JA NEJ UBESVARET IALT OVERVEJER SMÅ KOMMUNER ( INDB.) (N: 105) MINDRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 70) MELLEMSTORE KOMMUNER ( INDB.) (N: 24) STØRRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 20) STORE KOMMUNER (N:6) Kommunerne peger på, at alkoholproblemer især findes i tre hovedgrupper: Personer på offentlig forsørgelse kontanthjælp, sygedagpenge og pension. Alkoholmisbruget er en medvirkende årsag til, at de er på offentlig forsørgelse. Unge, som er på kanten af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. De er præget af kedsomhed og kriminalitet. Men i denne gruppe hører også almindelige unge, der er i gang med en uddannelse, men som fordriver fritiden på diskotek og lignende. Børnefamilier, hvor der er tale om skjulte problemer, der ikke tales om, og hvor alkoholproblemet kan medføre anbringelse af børnene. Intern organisering En række kommuner peger på, at der internt er problemer med at koordinere og prioritere alkoholindsatsen. Kommunerne nævner også, at samarbejdet med amtet i en del tilfælde ikke er tilstrækkeligt. Formulerede målsætninger Nogle kommuner er meget bevidste omkring alkoholproblematikkerne, og hver sjette kommune har faktisk udarbejdet målsætninger, handleplaner eller lignende for indsatsen. En ligeså stor del af kommunerne overvejer at komme i gang med handleplaner og formulering af målsætninger. Knapt fire ud af seks kommuner hverken har eller overvejer en politik i forhold til alkoholmisbrug. Som det fremgår af figuren er der en klar sammenhæng mellem kommunens størrelse og viljen til at formulere målsætninger. Jo større kommune, des større chance for, at målsætningerne er nedskrevet på papir. Dog er det underligt, at ingen af landets seks største kommuner har formuleret målsætninger eller handleplaner for indsatsen omkring alkohol. Kun to af kommunerne overvejer at gøre det, og det til trods for, at de fem største kommuner i Danmark mener, at der i deres by er et stort alkoholmisbrug. nummer 4 1. årgang dec. 2001

5 Hver kommune i Danmark har i gennemsnit 3,3 aktivitet, som skal forebygge eller minimere problemerne omkring alkohol... Aktiviteter på alkoholområdet Men selv om ikke alle kommuner er så visionære, at de laver handleplaner, gør de alligevel en indsats. I hver fjerde kommune har man f.eks. tilbud om aktivering, som er målrettet mod alkoholmisbrugere. I hver tredje kommune har man en eller flere særlige støtteordninger for alkoholmisbrugere i form af opsøgende arbejde, væresteder, støtte- og kontaktpersoner eller andet. Hver femte kommune giver botilbud/tilbud om opholdssted, og godt hver tredje kommune har et eller flere tilbud til familier, børn, unge og gravide. De større kommuner har generelt flest aktiviteter og tilbud, og det er hovedsageligt kommunerne selv, der står for tilbudene. Endelig tilbyder over halvdelen af kommunerne et egentligt behandlingstilbud især på private behandlingsinstitutioner. I undersøgelsen er der opstillet en lang række af de tilbud, som kommunerne giver til deres borgere. Alt i alt er der angivet 16 forskellige aktiviteter spændende fra handleplaner og kvalificering af medarbejdere, over opsøgende arbejde, værested og tilbud til børn og unge. 187 kommuner har en eller flere aktiviteter, og i gennemsnit bliver det til 3,3 aktivitet pr. kommune. 38 kommuner hver femte kommune har ingen aktiviteter overhovedet. Invitation til samarbejde Formanden for bestyrelsen for Videnscenter om Alkohol, Alice Faber, socialdirektør i Greve Kommune, inviterer til mere samarbejde med amterne. Hun bakkes op af flere andre kommuner Det er amterne, der er forpligtet til at behandle mennesker med alkoholmisbrug. Men den forpligtelse skal de ikke være alene om, mener Alice Faber, socialdirektør i Greve Kommune. I den store kommuneundersøgelse, som er foretaget af Videnscenter om Alkohol, er samarbejdet med amterne også på ønskelisten i flere andre kommuner. Vi har kontakten med borgerne i mange forskellige livssituationer, og derfor kan vi være med til at åbne døre på en anden måde end amtet kan alene. Kommunen og amtet skal holde hinanden i hånden, og seriøst arbejde på at koordinere indsatsen, for så står den stærkere, lyder invitationen fra Alice Faber. En sparringspartner - For de fleste kommuner er problematikken omkring alkohol meget stor, og mange af dem arbejder seriøst med problematikkerne. Men der er meget mere at gøre, og der kan amterne være en god sparringspartner, forklarer Alice Faber. For samarbejde er nøglen til at komme videre, og det skal være mere intenst og konkret end det er i dag. F.eks. kunne der godt eksperimenteres noget mere, så vi får prøvet flere modeller af. Amtet kunne jo f.eks. udstationere fagpersoner i kommunerne. Samtidig har Videncenter om Alkohol en vigtig formidlingsopgave med at indsamle og formidle resultaterne fra de forskellige samarbejder. Alice Faber ved godt, at samarbejdet mellem kommuner og amter er en kompleks størrelse. Det kræver koordinering, og at begge enheder arbejder efter samme mål. Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec

6 Har borgerne problemer, skal de ikke længere lide under henvisningssyndromet, som giver lange ventetider. Fremover kommer alle aktører på banen fra starten Helhed afløser henvisning Nykøbing Rørvig Kommune er én af de kommuner i Danmark, som målrettet arbejder med en handleplan for indsatsen i forhold til alkohol. Henvisningssyndromet skal fremover afløses af en helhedsorienteret indsats 6 Alkoholviden.dk Af Mette Swartz Forberedelsesarbejdet har stået på i et par år, og om kort tid lyder startskuddet. I Nykøbing Rørvig Kommune er fremtidens kodeord: Helhedsorientering. Når borgerne har problemer, skal de ikke længere lide under henvisningssyndromet, som giver lange ventetider, inden de når de rigtige personer. Fremover kommer alle aktører på banen fra starten. Et tværfagligt team skal hjælpe borgerne, så der kommer handling bag ordene og set på helheden i at løse problemerne. Det lyder enkelt, men kræver en høj grad af koordinering, for det er umuligt at løbe stafet, hvis man løber i hver sin retning, er social- og sundhedschef i Nykøbing Rørvig Kommune, Jørn Olesens holdning. - Men vi tror på, at det kan lade sig gøre at skabe mere helhed. Vi er en lille kommune med kun indbyggere og dermed er det en lille enhed, der skal koordineres. Men det handler i høj grad også om ånden og værdierne i organisationen, og at vi gør en indsats for, at medarbejderne har redskaberne til at tænke helhedsorienteret, opspore problemerne og gå ind i nogle læreprocesser, hvor de giver viden fra sig, forklarer Jørn Olesen, som også sidder i den følgegruppe, som Videnscenter om Alkohol har udpeget i forbindelse med den store kommuneundersøgelse. Borgere med dårlig sundhed I Nykøbing Rørvig Kommune var det tvingende nødvendigt at gå i tænkeboks og få taget hul på en handlingsplan. Længe havde det anet social- og sundhedschefen og medarbejderne på kommunen, at byens borgere sundhedsmæssigt var mere belastede end i andre kommuner. Det fik kommunen syn for, da embedslægerne i begyndelsen af 2000 kom med en undersøgelse af sundhedstilstanden i kommunen. Den viste f.eks., at kommunen havde 2,5 gange så mange alkoholrelaterede indlæggelser som landsgennemsnittet, og at sundhedstilstanden generelt var ringere. Amtet bevilliger alkoholkonsulent På den baggrund søgte Nykøbing Rørvig Kommune Sundhedsstyrelsen om penge til en projektleder, som kunne kortlægge drikkekulturen i kommunen, og pege på, hvordan der fremover skulle sættes ind. Nu har vi syn for sagen, og ved, hvad vi skal gøre. Vi har undervejs fået flere indspark fra kompetente personer, og nu sætter vi ind på to fronter, dels gennem forebyggelse, dels ved at aktivere alle instanser, når problemerne er opstået. Desuden er vi i færd med at oprette et forebyggelsesråd, og amtet har bevilliget en alkoholkonsulent, som vi er tre kommuner i Odsherred, der skal deles om. Det samarbejde forventer vi os meget af, og i det hele taget samarbejdet med amtet, som derved rykker tættere på os, forklarer Jørn Olesen. Alkoholkonsulenten har bl.a. en åben rådgivning én gang om ugen. Jørn Olesen håber, at der også bliver mulighed for at etablere undervisning i folkeskolernes klasser. Uddanner ressourcepersoner Kommunen agter at uddanne særlige ressourcepersoner i alle kommunens afdelinger, og det skal være kendt af enhver, hvem det er. Desuden skal ledelsesånden påvirke til at koordinere de forskellige initiativer, og medarbejderne skal blive gode til at opspore problemerne. - Men i sidste ende handler det jo om at motivere hovedpersonerne. Vi kan ikke forhindre mennesker i at drikke sig ihjel, hvis det er det, de vil. Men vi kan prøve at motivere dem til at stoppe, og vores holdning er, at hvis ikke de vil komme til os, så må vi komme til dem. nummer 4 1. årgang dec. 2001

7 skæve eksistenser skal ikke sejle deres egen sø. De skal have støtte, så de får en krog at hænge selvrespekten på Støtte til skæve eksistenser Den store kommuneundersøgelse viser, at 20 kommuner i Danmark har taget 73 i Serviceloven i brug, når det handler om alkoholmisbrugere. Odense Kommune er én af dem. I dag gør de en målrettet indsats i forhold til de skæve eksistenser Af Mette Swartz Ofte har de et stort misbrug, er svære at placere og kan dårligt håndtere deres eget liv. Der er tale om byens skæve eksistenser. Og de er samfundet og dermed kommunens problem. I Odense Kommune har man i afsnit for boligsocialt arbejde sat sig for, at samfundets udstødte ikke skal have lov at sejle deres egen sø. I stedet giver man dem støtte, så de atter får en krog at hænge selvrespekten på. I 73 hedder det, at kommunerne kan give støtte i egen bolig til særligt udsatte og socialt belastede borgere. I 1999 rettede man i Odense Kommune fokus mod gruppen af borgere med alkoholmisbrug. Der havde i flere år været fokus på narkomanerne, og erfaringerne med støtteordningen kunne derfor bruges i det videre arbejde med alkoholmisbrugerne. Desuden har man erfaret i Odense Kommune, at gruppen af borgere, hvor alkoholmisbrug er den primære årsag til problemerne bliver mere og mere synlige. I dag er der seks personer ansat som 73 støtter. Yderligere to er ansat til opsøgende arbejde. 73 støtterne har i løbet af et år støttefunktion for godt 100 personer, hvoraf de 50 har alkoholrelaterede problemer. Støtten er typisk koblet på i ca. halvandet år. Udstødte borgere Behovene hos brugerne er vidt forskellige, men den foregår altid i eget hjem. Men eget hjem kan være mange ting. I Odense Kommune kan det være et opgangsfællesskab, egen lejlighed, et hus på landet eller i den skurvognsby, som er sidste skud på stammen og som åbner 1. februar 2002, hvor der bliver plads til otte personer. - Vi går kun ind og giver støtte til dem, som giver udtryk for, at de har et behov, og til dem, der falder inden for den definerede målgruppe. Vi vil ikke tvinge nogen, for det her handler om, hvad der er relevant for dem, pointerer Tom Rønning, som er teamleder for Center for særlige sociale indsatser i Odense Kommune (tidl. Garvergården). - Men man skal huske, at de her mennesker har svært ved at agere. De har måske altid været stødt ud og haft mange dårlige oplevelser, så vores måde at møde dem på er vigtig. Derfor har vi f.eks. intet med økonomi at gøre i vores afdeling, for vi er ikke sagsbehandlere, der skal tage stilling til størrelsen af bistandshjælpen. Samtale og handleplaner Når afsnit for boligsocialt arbejde får et praj om, at en borger måske har behov for hjælp, tager de kontakt til vedkommende. Der bliver typisk bevilliget tre timers støtte om ugen i tre måneder. Den periode bliver brugt til at afdække, hvad der fremover skal til, for at vedkommende kan agere i sit eget liv, så støtten kan blive hjælp til selvhjælp. En stor del af støtten går derfor ud på at tale sammen, og måske få iværksat forskellige ordninger. Det kan være der er behov for hjemmehjælp, spiseordninger, hjælp til at få søgt pension eller en flytning til en bolig, som kan blive mere permanent. Sammen får borgeren og støttepersonen lavet en handleplan. Ifølge Tom Rønning må støttefunktionen aldrig blive stationær eller en institution i sig selv. Det drejer sig om at gøre de skæve eksistenser selvhjulpne og bringe dem videre. Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec

8 Fra videnscentret... Besøg vores hjemmeside på: Forskningsprojekt Et nyt forskningsprojekt om den ambulante alkoholbehandling i tre jyske amter er bevilliget. To forskere fra Aalborg Universitet, Inger Bruun Hansen, ph.d. og Anne Breumlund, ph.d., har fået en bevilling fra tre jyske amter og Socialministeriet til at gennemføre forskningsprojektet: Den ambulante alkoholbehandling i tre jyske amter. Projektet iværksættes i 2002 og forventes at vare i halvandet år. Formålet er at undersøge, hvordan bestemte behandlingskulturer fungerer i forhold til bestemte typer af alkoholmisbrugere. I projektet indgår bl.a.: udvikling af en typologisering af alkoholmisbrugere på grundlag af sociale parametre en typologisering af forskellige behandlingskulturer en analyse af forskellige behandlingskulturer og misbrugstyper. Videnscenter om Alkohol indtræder i projektets følgegruppe. Konference om udviklingshæmmede og alkohol Temaet for konferencen er: Misbrug uden behandling. Den foregår den 7. februar 2002 på Sjælland. På konferencen vil man komme ind på behovet for metodeudvikling i misbrugsbehandlingen overfor udviklingshæmmede og andre med særlige behov. Program og tilmelding udsendes senere. Kommuneundersøgelsen Alkoholproblemer En kortlægning af kommunernes indsats, udgivet af Videnscenter om Alkohol, 2001, kan rekvireres fra Videnscenter om Alkohol på tlf eller hentes på Videnscentrets hjemmeside Se under Publikationer. Information om konferencen lægges desuden på internettet og Arrangør: Formidlingscenter Øst i samarbejde med Landsforeningen LEV, Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Landsforeningen Ligeværd og Videnscenter om Alkohol. Videnscenter om Alkohol Alkoholviden.dk Holte Midtpunkt 20, Holte Tlf

Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol

Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Nummer 2 1. årgang juni 2001 Alkohol og arbejde Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK uddanner nøglepersoner på arbejdspladsen, s. 3 Den gode samtale SiD Djursland, s. 5 Tilbage til arbejdsmarkedet

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Evaluering af Videnscenter om Alkohol

Evaluering af Videnscenter om Alkohol Evaluering af Videnscenter om Alkohol 2002 Birgit Munkholm Dabney Bo Ertmann 2 Hvad er viden i en centertankegang kontra viden i praksistankegang? Kan behovet for at sprede viden konverteres til behovet

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

2.0 Fokus på forandring

2.0 Fokus på forandring DE SMÅ SKRIDTS METODE 2.0 Fokus på forandring Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode 2.0 Fokus på forandring Kolofon Publiseret af Landsforeningen af VæreSteder (LVS) Redaktion: Cliff Kaltoft,

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Unge & Rusmidler. Udgiver Socialstyrelsen, 2015. Forfattere Bro Kommunikation. Bidragsyder Mads Uffe Pedersen. Foto Michael Daugaard

Unge & Rusmidler. Udgiver Socialstyrelsen, 2015. Forfattere Bro Kommunikation. Bidragsyder Mads Uffe Pedersen. Foto Michael Daugaard UNGE & RUSMIDLER Unge & Rusmidler Udgiver Socialstyrelsen, 2015 Forfattere Bro Kommunikation Bidragsyder Mads Uffe Pedersen Foto Michael Daugaard Layout Bro Kommunikation Tryk PrintDivision A/S 1. oplag

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Evalueringsrapport Marts 2006 Mette Hemmingsen Hulegården Indledning... 4 Projektet: Udviklingshæmmede og misbrug, Københavnsområdet... 4 Delprojekt

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Under 18-årige stofmisbrugeres situation

Under 18-årige stofmisbrugeres situation Undersøgelse af Under 18-årige stofmisbrugeres situation Konklusioner og perspektiver Konsulentfirmaet Ole Thisgaard Formidlingscentret for socialt Arbejde April 2001 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere