Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s."

Transkript

1 Nummer 4 1. årgang december 2001 Videncentrets kommuneundersøgelse Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s. 3 Kommuner har mål og handling Mange kommuner laver handleplaner for indsatsen, s. 4-5 Helhed afløser henvisning I Nykøbing Rørvig Kommune satser man på helhedsorientering, s. 6 Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Videnscenter om Alkohol

2 04/2001 Kære læser... Videnscenter om Alkohol har netop offentliggjort den første landsdækkende undersøgelse af kommunernes indsats i forhold til alkoholproblemer. En del af resultaterne fra undersøgelsen er refereret i dette nummer af alkoholviden.dk. Alkoholindsatsen i kommunerne er et område under udvikling, og det er hensigten med kortlægningen i endnu højere grad at rette fokus på området. Kortlægningens hovedresultater viser bl.a., at kommunerne især peger på alkoholproblemer: blandt personer på offentlig forsørgelse unge, særligt marginaliserede unge og børnefamilier, hvor der kan være skjulte problemer. Kortlægningen viser også, at langt de fleste kommuner har en eller flere målrettede aktiviteter eller tilbud på alkoholområdet. Selvom amterne har ansvaret for den egentlige alkoholbehandling efter sygehuslovens 16, viser kortlægningen, at kommunerne er væsentlige aktører i den samlede landspolitiske indsats. Det er bemærkelsesværdigt, at kommunerne vurderer, at de største alkoholproblemer er blandt personer på offentlig forsørgelse, mens amtslige undersøgelser viser, at deres største brugergruppe har lønindkomst og i øvrigt er selvmødere til behandling. Det virker som om der er tale om to forskellige misbrugsgrupper, nemlig den relativt ressourcestærke i det amtslige behandlingssystem og den mere ressourcesvage i det kommunale system. Vi anbefaler derfor, at der forskes mere i sociale brugerprofiler på alkoholområdet. Videnscentret finder det naturligt, at der tænkes helhedsorienteret på alkoholindsatsen. Den kommunale indsats har kun i begrænset omfang effekt på selve misbruget, hvis ikke amtets misbrugsfaglige ekspertise også inddrages konkret. Omvendt kan den amtslige behandling mangle effekt, hvis ikke den nødvendige opfølgning og supplerende støtte tilvejebringes i kommunerne. Spørgsmålet er derfor, hvordan en sådan helhedsorientering bedst fremmes. Det bør ske gennem en koordineret indsats. Peer Aarestrup Centerleder Alkoholviden.dk - Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol nr. 4, 1. årgang, dec Videnscenter om Alkohol Holte Midtpunkt 20, Holte Tlf Redaktion: Anne Grene (ansv.), Journalist Mette Swartz Layout: United A/S Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Forside: Dionysos, Ny Carlsberg Glyptotek, København Alkoholviden.dk er i Oplag: 2000 gratis og sendes til kommuner, ISSN: amter og institutioner inden for alkoholverdenen. 2 Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec. 2001

3 Halvdelen af kommunerne vurderer alkohol til at være et stort eller mellemstort problem blandt borgerne. Kommunerne er aktive aktører Ideer, initiativer og aktiviteter er der masser af i landets kommuner, når det handler om at hjælpe borgerne med deres alkoholproblemer. Indsatsen er nødvendig, mener kommunerne Kommunernes vudering af omfanget af alkoholmisbrug blandt kommunens borgere fordelt efter kommunestørrelse. Kilde: Videnscenter om Alkohol. PROCENT: (N:225) STORT MELLEMSTORT LILLE MEGET LILLE UBESVARET IALT Af Mette Swartz SMÅ KOMMUNER ( INDB.) (N: 105) Borgernes alkoholproblemer fylder på landets kommunekontorer. Derfor er kommunernes sagsbehandlere, psykologer, politikere og andre personer i dag væsentlige aktører, når det gælder indsatsen overfor alkoholproblemer. Det viser den første landsdækkende undersøgelse, som belyser kommunernes rolle i forhold til at tage fat om borgernes alkoholproblemer. Undersøgelsen er iværksat af Videnscenter om Alkohol og udført i samarbejde med Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA. Landets 275 kommuner modtog i foråret et spørgeskema, hvor de skulle svare på, om kommunen har målsætninger for alkoholområdet, hvordan de vurderer omfanget af alkoholmisbrug, hvordan de kvalificerer deres personale, om de har gennemført undersøgelser af alkoholproblematikken, om de har MINDRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 70) MELLEMSTORE KOMMUNER ( INDB.) (N: 24) STØRRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 20) STORE KOMMUNER (N:6) målrettede tilbud til familier, om de har målrettede aktiveringstilbud og mange andre spørgsmål. 225 kommuner svarede tilbage, hvilket svarer til 82 procent. I de største kommuner dem med mere end indbyggere var svarprocenten 100. Alle svar er bearbejdet, og undersøgelsen er netop offentliggjort. Godt halvdelen af kommunerne vurderer alkohol til at være et stort eller mellemstort problem blandt borgerne. Og jo flere borgere, der bor i en kommune, jo større synes medarbejderne på kommunen, at problemerne omkring alkohol er. Kun ganske få fire af de mindste kommuner anser problemerne som meget små. Figuren viser sammenhængen mellem kommunestørrelse og vudering af problemerne. Svarene i undersøgelsen viser, at synligheden af alkoholproblemerne afgør, hvor stor indsats kommunerne rent faktisk foretager i forhold til alkoholproblematikken. I gennemsnit har kommunerne 3,3 aktiviteter eller tilbud til alkoholmisbrugere. Typisk har de største kommuner flest aktiviteter, men det er også dem, der ser de fleste problemer i borgernes alkoholmisbrug. Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec

4 Underligt er det, at ingen af landets seks største kommuner har formuleret handleplaner eller målsætninger for indsatsen omkring alkohol, selv om de anser alkoholproblemerne for store. Kommuner har mål og handling 4 Alkoholviden.dk Det er de store kommuner i Danmark, som især ser problemerne i alkoholmisbrug. Det er også dem, der sætter flest aktiviteter i gang og har flest tilbud. Men også blandt mange af de mindre og små kommuner er der aktiviteter og tilbud til misbrugere Af Nina Bjørner og Mette Swartz I den store kommuneundersøgelse, som Videnscenter om Alkohol har foretaget, vurderer godt halvdelen af kommunerne alkohol til at være et stort eller mellemstort problem blandt borgerne. Og jo flere borgere, der bor i en kommune, jo større synes medarbejderne på kommunen, at problemerne omkring alkohol er. Men ikke blot størrelsen af kommunen er afgørende, også om kommunen er præget af socialt boligbyggeri og om der er tale om en udkantskommune, der er præget af arbejdsløshed. Kun ganske få fire af de mindre kommuner, svarende til 2% anser problemerne som meget små. Kommuner, der har formuleret målsætninger eller ligende for indsatsen i forhold til alkoholmisbrug fordelt efter kommunestørrelse. Kilde: Videnscenter om Alkohol. NEJ, MEN PROCENT: (N ialt:225) JA NEJ UBESVARET IALT OVERVEJER SMÅ KOMMUNER ( INDB.) (N: 105) MINDRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 70) MELLEMSTORE KOMMUNER ( INDB.) (N: 24) STØRRE KOMMUNER ( INDB.) (N: 20) STORE KOMMUNER (N:6) Kommunerne peger på, at alkoholproblemer især findes i tre hovedgrupper: Personer på offentlig forsørgelse kontanthjælp, sygedagpenge og pension. Alkoholmisbruget er en medvirkende årsag til, at de er på offentlig forsørgelse. Unge, som er på kanten af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. De er præget af kedsomhed og kriminalitet. Men i denne gruppe hører også almindelige unge, der er i gang med en uddannelse, men som fordriver fritiden på diskotek og lignende. Børnefamilier, hvor der er tale om skjulte problemer, der ikke tales om, og hvor alkoholproblemet kan medføre anbringelse af børnene. Intern organisering En række kommuner peger på, at der internt er problemer med at koordinere og prioritere alkoholindsatsen. Kommunerne nævner også, at samarbejdet med amtet i en del tilfælde ikke er tilstrækkeligt. Formulerede målsætninger Nogle kommuner er meget bevidste omkring alkoholproblematikkerne, og hver sjette kommune har faktisk udarbejdet målsætninger, handleplaner eller lignende for indsatsen. En ligeså stor del af kommunerne overvejer at komme i gang med handleplaner og formulering af målsætninger. Knapt fire ud af seks kommuner hverken har eller overvejer en politik i forhold til alkoholmisbrug. Som det fremgår af figuren er der en klar sammenhæng mellem kommunens størrelse og viljen til at formulere målsætninger. Jo større kommune, des større chance for, at målsætningerne er nedskrevet på papir. Dog er det underligt, at ingen af landets seks største kommuner har formuleret målsætninger eller handleplaner for indsatsen omkring alkohol. Kun to af kommunerne overvejer at gøre det, og det til trods for, at de fem største kommuner i Danmark mener, at der i deres by er et stort alkoholmisbrug. nummer 4 1. årgang dec. 2001

5 Hver kommune i Danmark har i gennemsnit 3,3 aktivitet, som skal forebygge eller minimere problemerne omkring alkohol... Aktiviteter på alkoholområdet Men selv om ikke alle kommuner er så visionære, at de laver handleplaner, gør de alligevel en indsats. I hver fjerde kommune har man f.eks. tilbud om aktivering, som er målrettet mod alkoholmisbrugere. I hver tredje kommune har man en eller flere særlige støtteordninger for alkoholmisbrugere i form af opsøgende arbejde, væresteder, støtte- og kontaktpersoner eller andet. Hver femte kommune giver botilbud/tilbud om opholdssted, og godt hver tredje kommune har et eller flere tilbud til familier, børn, unge og gravide. De større kommuner har generelt flest aktiviteter og tilbud, og det er hovedsageligt kommunerne selv, der står for tilbudene. Endelig tilbyder over halvdelen af kommunerne et egentligt behandlingstilbud især på private behandlingsinstitutioner. I undersøgelsen er der opstillet en lang række af de tilbud, som kommunerne giver til deres borgere. Alt i alt er der angivet 16 forskellige aktiviteter spændende fra handleplaner og kvalificering af medarbejdere, over opsøgende arbejde, værested og tilbud til børn og unge. 187 kommuner har en eller flere aktiviteter, og i gennemsnit bliver det til 3,3 aktivitet pr. kommune. 38 kommuner hver femte kommune har ingen aktiviteter overhovedet. Invitation til samarbejde Formanden for bestyrelsen for Videnscenter om Alkohol, Alice Faber, socialdirektør i Greve Kommune, inviterer til mere samarbejde med amterne. Hun bakkes op af flere andre kommuner Det er amterne, der er forpligtet til at behandle mennesker med alkoholmisbrug. Men den forpligtelse skal de ikke være alene om, mener Alice Faber, socialdirektør i Greve Kommune. I den store kommuneundersøgelse, som er foretaget af Videnscenter om Alkohol, er samarbejdet med amterne også på ønskelisten i flere andre kommuner. Vi har kontakten med borgerne i mange forskellige livssituationer, og derfor kan vi være med til at åbne døre på en anden måde end amtet kan alene. Kommunen og amtet skal holde hinanden i hånden, og seriøst arbejde på at koordinere indsatsen, for så står den stærkere, lyder invitationen fra Alice Faber. En sparringspartner - For de fleste kommuner er problematikken omkring alkohol meget stor, og mange af dem arbejder seriøst med problematikkerne. Men der er meget mere at gøre, og der kan amterne være en god sparringspartner, forklarer Alice Faber. For samarbejde er nøglen til at komme videre, og det skal være mere intenst og konkret end det er i dag. F.eks. kunne der godt eksperimenteres noget mere, så vi får prøvet flere modeller af. Amtet kunne jo f.eks. udstationere fagpersoner i kommunerne. Samtidig har Videncenter om Alkohol en vigtig formidlingsopgave med at indsamle og formidle resultaterne fra de forskellige samarbejder. Alice Faber ved godt, at samarbejdet mellem kommuner og amter er en kompleks størrelse. Det kræver koordinering, og at begge enheder arbejder efter samme mål. Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec

6 Har borgerne problemer, skal de ikke længere lide under henvisningssyndromet, som giver lange ventetider. Fremover kommer alle aktører på banen fra starten Helhed afløser henvisning Nykøbing Rørvig Kommune er én af de kommuner i Danmark, som målrettet arbejder med en handleplan for indsatsen i forhold til alkohol. Henvisningssyndromet skal fremover afløses af en helhedsorienteret indsats 6 Alkoholviden.dk Af Mette Swartz Forberedelsesarbejdet har stået på i et par år, og om kort tid lyder startskuddet. I Nykøbing Rørvig Kommune er fremtidens kodeord: Helhedsorientering. Når borgerne har problemer, skal de ikke længere lide under henvisningssyndromet, som giver lange ventetider, inden de når de rigtige personer. Fremover kommer alle aktører på banen fra starten. Et tværfagligt team skal hjælpe borgerne, så der kommer handling bag ordene og set på helheden i at løse problemerne. Det lyder enkelt, men kræver en høj grad af koordinering, for det er umuligt at løbe stafet, hvis man løber i hver sin retning, er social- og sundhedschef i Nykøbing Rørvig Kommune, Jørn Olesens holdning. - Men vi tror på, at det kan lade sig gøre at skabe mere helhed. Vi er en lille kommune med kun indbyggere og dermed er det en lille enhed, der skal koordineres. Men det handler i høj grad også om ånden og værdierne i organisationen, og at vi gør en indsats for, at medarbejderne har redskaberne til at tænke helhedsorienteret, opspore problemerne og gå ind i nogle læreprocesser, hvor de giver viden fra sig, forklarer Jørn Olesen, som også sidder i den følgegruppe, som Videnscenter om Alkohol har udpeget i forbindelse med den store kommuneundersøgelse. Borgere med dårlig sundhed I Nykøbing Rørvig Kommune var det tvingende nødvendigt at gå i tænkeboks og få taget hul på en handlingsplan. Længe havde det anet social- og sundhedschefen og medarbejderne på kommunen, at byens borgere sundhedsmæssigt var mere belastede end i andre kommuner. Det fik kommunen syn for, da embedslægerne i begyndelsen af 2000 kom med en undersøgelse af sundhedstilstanden i kommunen. Den viste f.eks., at kommunen havde 2,5 gange så mange alkoholrelaterede indlæggelser som landsgennemsnittet, og at sundhedstilstanden generelt var ringere. Amtet bevilliger alkoholkonsulent På den baggrund søgte Nykøbing Rørvig Kommune Sundhedsstyrelsen om penge til en projektleder, som kunne kortlægge drikkekulturen i kommunen, og pege på, hvordan der fremover skulle sættes ind. Nu har vi syn for sagen, og ved, hvad vi skal gøre. Vi har undervejs fået flere indspark fra kompetente personer, og nu sætter vi ind på to fronter, dels gennem forebyggelse, dels ved at aktivere alle instanser, når problemerne er opstået. Desuden er vi i færd med at oprette et forebyggelsesråd, og amtet har bevilliget en alkoholkonsulent, som vi er tre kommuner i Odsherred, der skal deles om. Det samarbejde forventer vi os meget af, og i det hele taget samarbejdet med amtet, som derved rykker tættere på os, forklarer Jørn Olesen. Alkoholkonsulenten har bl.a. en åben rådgivning én gang om ugen. Jørn Olesen håber, at der også bliver mulighed for at etablere undervisning i folkeskolernes klasser. Uddanner ressourcepersoner Kommunen agter at uddanne særlige ressourcepersoner i alle kommunens afdelinger, og det skal være kendt af enhver, hvem det er. Desuden skal ledelsesånden påvirke til at koordinere de forskellige initiativer, og medarbejderne skal blive gode til at opspore problemerne. - Men i sidste ende handler det jo om at motivere hovedpersonerne. Vi kan ikke forhindre mennesker i at drikke sig ihjel, hvis det er det, de vil. Men vi kan prøve at motivere dem til at stoppe, og vores holdning er, at hvis ikke de vil komme til os, så må vi komme til dem. nummer 4 1. årgang dec. 2001

7 skæve eksistenser skal ikke sejle deres egen sø. De skal have støtte, så de får en krog at hænge selvrespekten på Støtte til skæve eksistenser Den store kommuneundersøgelse viser, at 20 kommuner i Danmark har taget 73 i Serviceloven i brug, når det handler om alkoholmisbrugere. Odense Kommune er én af dem. I dag gør de en målrettet indsats i forhold til de skæve eksistenser Af Mette Swartz Ofte har de et stort misbrug, er svære at placere og kan dårligt håndtere deres eget liv. Der er tale om byens skæve eksistenser. Og de er samfundet og dermed kommunens problem. I Odense Kommune har man i afsnit for boligsocialt arbejde sat sig for, at samfundets udstødte ikke skal have lov at sejle deres egen sø. I stedet giver man dem støtte, så de atter får en krog at hænge selvrespekten på. I 73 hedder det, at kommunerne kan give støtte i egen bolig til særligt udsatte og socialt belastede borgere. I 1999 rettede man i Odense Kommune fokus mod gruppen af borgere med alkoholmisbrug. Der havde i flere år været fokus på narkomanerne, og erfaringerne med støtteordningen kunne derfor bruges i det videre arbejde med alkoholmisbrugerne. Desuden har man erfaret i Odense Kommune, at gruppen af borgere, hvor alkoholmisbrug er den primære årsag til problemerne bliver mere og mere synlige. I dag er der seks personer ansat som 73 støtter. Yderligere to er ansat til opsøgende arbejde. 73 støtterne har i løbet af et år støttefunktion for godt 100 personer, hvoraf de 50 har alkoholrelaterede problemer. Støtten er typisk koblet på i ca. halvandet år. Udstødte borgere Behovene hos brugerne er vidt forskellige, men den foregår altid i eget hjem. Men eget hjem kan være mange ting. I Odense Kommune kan det være et opgangsfællesskab, egen lejlighed, et hus på landet eller i den skurvognsby, som er sidste skud på stammen og som åbner 1. februar 2002, hvor der bliver plads til otte personer. - Vi går kun ind og giver støtte til dem, som giver udtryk for, at de har et behov, og til dem, der falder inden for den definerede målgruppe. Vi vil ikke tvinge nogen, for det her handler om, hvad der er relevant for dem, pointerer Tom Rønning, som er teamleder for Center for særlige sociale indsatser i Odense Kommune (tidl. Garvergården). - Men man skal huske, at de her mennesker har svært ved at agere. De har måske altid været stødt ud og haft mange dårlige oplevelser, så vores måde at møde dem på er vigtig. Derfor har vi f.eks. intet med økonomi at gøre i vores afdeling, for vi er ikke sagsbehandlere, der skal tage stilling til størrelsen af bistandshjælpen. Samtale og handleplaner Når afsnit for boligsocialt arbejde får et praj om, at en borger måske har behov for hjælp, tager de kontakt til vedkommende. Der bliver typisk bevilliget tre timers støtte om ugen i tre måneder. Den periode bliver brugt til at afdække, hvad der fremover skal til, for at vedkommende kan agere i sit eget liv, så støtten kan blive hjælp til selvhjælp. En stor del af støtten går derfor ud på at tale sammen, og måske få iværksat forskellige ordninger. Det kan være der er behov for hjemmehjælp, spiseordninger, hjælp til at få søgt pension eller en flytning til en bolig, som kan blive mere permanent. Sammen får borgeren og støttepersonen lavet en handleplan. Ifølge Tom Rønning må støttefunktionen aldrig blive stationær eller en institution i sig selv. Det drejer sig om at gøre de skæve eksistenser selvhjulpne og bringe dem videre. Alkoholviden.dk nummer 4 1. årgang dec

8 Fra videnscentret... Besøg vores hjemmeside på: Forskningsprojekt Et nyt forskningsprojekt om den ambulante alkoholbehandling i tre jyske amter er bevilliget. To forskere fra Aalborg Universitet, Inger Bruun Hansen, ph.d. og Anne Breumlund, ph.d., har fået en bevilling fra tre jyske amter og Socialministeriet til at gennemføre forskningsprojektet: Den ambulante alkoholbehandling i tre jyske amter. Projektet iværksættes i 2002 og forventes at vare i halvandet år. Formålet er at undersøge, hvordan bestemte behandlingskulturer fungerer i forhold til bestemte typer af alkoholmisbrugere. I projektet indgår bl.a.: udvikling af en typologisering af alkoholmisbrugere på grundlag af sociale parametre en typologisering af forskellige behandlingskulturer en analyse af forskellige behandlingskulturer og misbrugstyper. Videnscenter om Alkohol indtræder i projektets følgegruppe. Konference om udviklingshæmmede og alkohol Temaet for konferencen er: Misbrug uden behandling. Den foregår den 7. februar 2002 på Sjælland. På konferencen vil man komme ind på behovet for metodeudvikling i misbrugsbehandlingen overfor udviklingshæmmede og andre med særlige behov. Program og tilmelding udsendes senere. Kommuneundersøgelsen Alkoholproblemer En kortlægning af kommunernes indsats, udgivet af Videnscenter om Alkohol, 2001, kan rekvireres fra Videnscenter om Alkohol på tlf eller hentes på Videnscentrets hjemmeside Se under Publikationer. Information om konferencen lægges desuden på internettet og Arrangør: Formidlingscenter Øst i samarbejde med Landsforeningen LEV, Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Landsforeningen Ligeværd og Videnscenter om Alkohol. Videnscenter om Alkohol Alkoholviden.dk Holte Midtpunkt 20, Holte Tlf

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Området er karakteriseret ved at omfatte foranstaltninger rettet mod generelle socialpolitiske

Området er karakteriseret ved at omfatte foranstaltninger rettet mod generelle socialpolitiske REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 5.59. Øvrige sociale formål Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Området er karakteriseret ved at omfatte foranstaltninger rettet mod generelle

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Forebyggelse i en ny struktur

Forebyggelse i en ny struktur Forebyggelse i en ny struktur Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Specialkonsulent Jette Jul Bruun Center for forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Disposition Tendenser Hvad ved vi? Hvad virker?

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre Kursus i den korte opsporende samtale Målgrupper Frontpersonale med : udredningsopgaver ex. ansatte i socialforvaltninger, familieafsnit, jobcentre, aktiveringstilbud, visitationen i hjemmeplejen : Forebyggelsesopgaver

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol

Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Nummer 2 1. årgang juni 2001 Alkohol og arbejde Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK uddanner nøglepersoner på arbejdspladsen, s. 3 Den gode samtale SiD Djursland, s. 5 Tilbage til arbejdsmarkedet

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere