Meningsfuld aktivering på hjemmebane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meningsfuld aktivering på hjemmebane"

Transkript

1 STOF nr. 17, 2011 Meningsfuld aktivering på hjemmebane Hvad skete der, da beskæftigelsesindsatsen for misbrugere flyttede ud på væresteder og herberger i København? AF KALINKA WEST HENRIKSEN Aktiveringstiltag for den svage gruppe af ledige, heriblandt misbrugere, har ikke nogen effekt, fastslog Rigsrevisionen i en rapport fra november Den svage gruppe af ledige nærmer sig ikke arbejdsmarkedet af at blive sendt i aktiveringsforløb hos private leverandører. Meningsløs aktivering` lød kritikken af beskæftigelsesindsatsen i mediedebatten. Projekt Fælles Ansvar II og Jobcenter København har rykket en del af den københavnske aktivering ud på væresteder og herberger, og det er der kommet noget meningsfyldt ud af. At få aktivering og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats til at give mening på de københavnske væresteder har dog langtfra været uden dilemmaer. Aktivering, dér hvor man er At bringe aktivering og Lov om aktiv beskæftigelse tættere på udsatte borgere har været én af Fælles Ansvar II-projektet Nye veje til uddannelse og arbejde s missioner. Projektet blev sat i gang i lyset af, at jobcentrene havde haft rigtig svært ved at fastholde en stor gruppe særligt udsatte borgere i aktiveringsforløb. Kravet om aktivering for at fastholde kontanthjælpen kunne mange af denne gruppe borgere simpelthen ikke leve op til. Det betød, at mange borgere gang på gang fik deres kontanthjælp stoppet, og som følge heraf blev deres livsvilkår simpelthen ringere af at være i aktivering. Projektet flyttede i 2008 aktiveringspladser og to projektmedarbejdere ud på forskellige herberger og væresteder i København. Dér befandt gruppen af såkaldt særligt udsatte sig i forvejen og modtog omsorg og tilbud om aktiviteter af medarbejdere med kompetencer for og viden om målgruppen. Så måske var det her, gruppen af socialt udsatte kunne stabiliseres i forløb, blive afklaret og udvikle sig? Samtidig rykkede projektet fire medarbejdere væk fra deres kontorstole i Jobcenter København og ud på væresteder og herberger. I løbet af de sidste tre år har der været omkring 400 aktiveringsforløb af 4-12 ugers varighed på de deltagende væresteder og herberger. Nogle borgere har været i forløb af flere omgange. Aktivitetetscentret Sundholm har huset 163 af disse. Cirka 90% af de aktiverede brugere på Sundholm fortalte i starten af deres forløb, at de var misbrugere af enten alkohol eller rusmidler eller en blanding. Omkring 50% af disse var samtidig hjemløse. Nye veje til uddannelse og arbejde havde som udgangspunkt, at de som mennesker var meget mere end det. 1

2 Multikunstner og misbruger Det store område omkring Sundholm emmer af historiefortælling om, hvordan det sociale arbejde for landets marginaliserede har udviklet sig. Går man ind ad de røde porte i dag, møder man et mangfoldigt liv af mennesker, der det ene øjeblik står ude med en guldbajer i hånden eller ryger en sneaky joint og det andet øjeblik agerer som gedigne håndværkere, sirlige gartnere, multikunstnere og projektmagere. Et arbejde uden mødepligt Aktivitetscentret Sundholm er, udover at være en cafe, der kan bruges som værested og sovested for hjemløse og misbrugere, også et tilbud om social beskæftigelse. Brugere af Sundholm kan blive tilknyttet Aktivitetscentrets værksteder og deltage i alt fra reparationer af Københavns Sosuhjælperes cykler til at producere kunst til galleributikken. Aktiviteterne rækker også ud over de røde porte. Fx kan brugere tage med værkstedet Grundlæggerne ud og løse håndværker- og restaureringsopgaver for private og offentlige kunder ude i byen. Sundholms egen brugerundersøgelse fra 2010 viser, at langt størstedelen af deres brugere halverer eller yderligere nedbringer deres misbrug, mens de er tilknyttet værkstederne. Fælles for værkstederne er, at man i kraft af at være et tilbud om social beskæftigelse under Serviceloven kan lade brugerne komme der frivilligt. Brugerne kommer der, fordi de vil, og deres fravær skal ikke meldes til jobcentret. Værkstederne rummer, at man til tider er for fuld til at komme, og brugerne får samtidig en dusør på 14 kr. pr. time for arbejdsindsatsen. Dette frivillighedsprincip er ikke umiddelbart foreneligt med at skulle være i aktivering. Aktivering forpligter Udbyder man aktivering under Lov om aktiv beskæftigelse, er man forpligtet til at melde borgeres fravær fra tilbud tilbage til jobcentret, hvilket kan få konsekvenser for deres kontanthjælp. Tillige er man forpligtet til at dokumentere den udvikling, der foregår gennem forløbet, ved at skrive en rapport tilbage til jobcentret. Da Nye veje til arbejde og uddannelse` flyttede ind på Sundholm, skulle brugerne, som andre borgere i aktivering, pludselig til samtaler med værkstedmedarbejdere og projektmedarbejdere om Hvor de så sig selv om 3 år?, `Hvad de så som deres barrierer i forhold til at komme i arbejde?, `Hvor deres kompetencer lå? osv. Samtidig rykkede en myndighed i form af jobcentret ind og afholdt lovpligtige samtaler. Som borger på kontanthjælp skal man ifølge lovgivningen medvirke til at forbedre sin egen situation. Medvirker man ikke, kan det have konsekvenser for kontanthjælpen. Aktivitetscentrets medarbejdere gav udtryk for, at de så Aktivitetscentret Sundholm som deres brugeres åndehul og fristed fra systemets krav og kontrol. Synet af jobcentermedarbejdere og projektmedarbejdere blev derfor i starten af projektet mødt med skepsis. 2

3 Værested eller myndighed? Leder af den flexible beskæftigelse, som de fleste af Sundholms værksteder hører under, Mia Rahbek, husker tilbage på de første brugere, hun skulle have i aktivering og afholde samtaler med i samarbejde med projektmedarbejdere og jobcentermedarbejdere: Hvor fanden skal de så have lov at være i fred? tænkte jeg, siger hun. `Jeg kunne også se det på brugernes reaktioner. Deres ærmer blev længere og længere, når vi holdt samtaler.` Projektet satte det sociale arbejde under pres, forsætter fungerende leder på Aktivitetscentret Sundholm, Kim Rydahl, der har fulgt processen med etablering af aktivering nøje og fortæller, at man i det sociale arbejde har en tendens til at tænke, at udvikling kommer af sig selv. `Bare man er der og deltager. Når jobcentermedarbejderen spurgte ind til brugernes egne mål og lavede planer, var det pludselig ikke nok bare at bruge værkstederne som væresteder`. Netop det, mener Kim Rydahl, skabte en forandring i det daglige arbejde på aktivitetscentret. Han fortæller, at jobcentersamtalerne og kravene om aktivering før projektet blev set som noget, man skulle beskytte brugerne imod. `Men når jobcentret og aktivering bliver en del af stedet, betyder det også, at man ikke kan opretholde samme fjendebillede af en beskæftigelsesindsats, siger han. Den fælles forståelse At blive en del af stedet, som Kim Rydahl siger, var netop, hvad jobcentermedarbejder Michelle Pedersen blev. Hun fortæller, at hun ved at være ydmyg over for Aktivitetscentrets virkelighed og medarbejdernes faglighed kunne etablere et godt samarbejde med medarbejderne, der kom brugerne til gode. Det krævede dog, at hun afsatte tid til meget andet, end en normalt ansat i Jobcenteret ville gøre. Hun var fx ude og plante løg på Sundholms område med gartnerværkstedet, og hun tog med på hyttetur. Det gav en gensidig respekt, forklarer hun. Værestedsmedarbejderne så, at Jobcentret kan give sig tid, hvilket nedbrød mange barrierer.` Samtidig fortæller hun, at den daglige tilstedeværelse på værkstederne gav hende og værkstedsmedarbejderne en fælles forståelse af, hvor brugerne var. En forståelse, man ikke kan få bag ved et skrivebord. Her kunne jeg opleve, hvor diffuse brugerne kunne være, og hvordan deres motivation ændrede sig, alt efter om det var først eller sidst på måneden, forklarer hun. En forståelse, der også gjorde, at hun bedre kunne afstemme de lovmæssige muligheder i forhold til sanktioner og tilbud. Tilbuddene, jeg gav, var i overensstemmelse med den pædagogiske retning på værkstederne, siger hun. Samtidig fik værestedsmedarbejderne mulighed for at få afstemt den virkelighed, jobcentermedarbejderne handler under. `Det gik op for medarbejderne, at der skal meget til, for at en bruger kan få førtidspension, og de kunne derfor begynde at tænke i andre muligheder for deres brugere,` siger Michelle Pedersen. 3

4 Forståelsen for loven og de muligheder lovgivningen tilbyder blev understøttet af, at projektet har tilbudt værestedsmedarbejdere at blive uddannet som beskæftigelsesvejvisere på Den københavnske værestedsuddannelse. For alt andet lige kræver det sit at kunne forstå og bruge lovgivningen på beskæftigelsesområdet til noget fornuftigt, når det drejer sig om en gruppe borgere med kaotisk livsførelse. Hvordan blev fx kravet om pligt til deltagelse håndteret på Aktivitetscentret Sundholm, der før har vægtet frivillighed i de sociale beskæftigelsestilbud? Frivillighed fastholder Lars står i blå kedeldragt og skruer hjulet af en Kildemose-model på cykelværkstedet. Han har været på Sundholm i mange år. Jeg har aktiveret mig selv,` siger han. Det har været hans redning ud af et misbrug af kokain og alkohol. Lars ser frivilligheden som en stor motivationsfaktor. Jeg tror, at hvis folk blev tvunget til at være her fra 9-16 i et aktiveringsforløb, ville folk stoppe. Det er set før andre steder. Jeg kommer hver dag, fordi jeg elsker at have noget at stå op til. Næsten lige meget, hvad det er. Jeg betragter mig selv som altmuligmand. Da Lars stod for at skulle i aktivering, var det derfor ikke et problem at fastholde ham i et forløb. Under forløbet er han gennem samtaler med projektmedarbejderen blevet mere sikker på, hvad det er, han vil med sin fremtid. Lars fortæller, at han snart arver en del penge. Jeg går og tænker på at åbne mit eget cykelværksted. I stedet for at bruge dem på alt muligt andet, vil jeg starte noget selv. En butik for brugte cykler.` Ifølge Fælles Ansvar II s midtvejsrapport fra 2009 har brugerne på Sundholm gennemsnitligt gennemført deres forløb med en mødefrekvens på 72%, hvilket er højt for målgruppen. Forløbene er som udgangspunkt 25 timer, men timeantallet kan aftales jf. lovgivningen til at være helt ned til 10 timer ugentligt. Det er projektets erfaring, at starter man med et lavt timeantal, men fortæller brugerne, at de er velkomne til at møde mere, undgår man at skulle melde meget fravær til jobcentret, og på værestederne bliver frivillighedsprincippet til dels tilgodeset. Konklusionen er, at fleksibilitet kan fastholde borgere i et forløb. En anden konklusion fra projektet er, at brugere af væresteder kan og vil udvikle sig mod arbejdsmarkedet, men at det skal gøres i et langsomt tempo. Små skridt Olav, en flippet klædt og hurtigsnakkende herre på 42 år, leger med min diktafon, mens jeg interviewer ham. Olav er uddannet ingeniør, men fik efter en social deroute et værelse på herberget på Sundholm. Han har et stort festforbug af alkohol og hash og har mange mislykkedes aktiveringstiltag bag sig. `Jeg var i Sluseholmen,` fortæller han om et tidligere aktiveringsforløb. `Jeg skulle bare møde op kl. otte om morgenen. Hvis jeg ikke mødte op, blev jeg trukket i kontanthjælp. Jeg sad sammen med 4

5 en masse skinheads, der snakkede om våben. Det eneste, de brugte computeren til, var til porno. De sagde: Jeg smadrer dig! Jeg meldte mig syg i længere tid, fortæller han. I dag møder han op hver dag kl. 9 på multiværkstedet, hvor han producerer plakater med grafiske programmer, laver batik og har været hovedkraften bag en Sundholmavis. De sidste år har han haft to aktiveringsforløb af tolv uger på værkstedet. Han har dermed opfyldt sin aktiveringsforpligtigelse, og under forløbene har han talt med projektmedarbejderen om sine egne mål og drømme. `Det ruskede op i mine følelser og min fortid. Det bliver meget personligt, ` fortæller han om pludseligt at blive afkrævet at skulle se på sig selv som led i aktiveringen. Under forløbene har Olav dog åbnet op over for projektmedarbejderen omkring sine weekenddrukture og afsavnet af sin teenagedatter. Han er kommet i alkoholbehandling, er blevet screenet for ADHD og har fundet ud af, at han godt kan se sig selv som selvstændig grafisk designer. Projektet har erfaret, at med så korte forløb er det vigtigt at sætte få, men præcise mål i fokus. Det er et lille skridt hver gang mod noget, der langsomt måske kan nærme sig arbejdsmarkedet. Olav skal i sit næste forløb have fokus på at finde ud af, hvordan han kan få den psykologhjælp, han selv føler, han har behov for for at komme videre. København kræver koordinering Når Olav under samtaler i et forløb finder ud af, at han har brug for psykologhjælp, eller Bettina finder ud af, at hun har brug for noget motion, eller Bent får lyst til at få undersøgt mulighederne for en praktik som tatovør, hvad sker der så efterfølgende? Mange har jo fået afklaret områder i deres liv. Det havde dog været rigtig fint, hvis der fulgte ressourcer med. Man finder ud af: Dét skal der gøres noget ved, og dét skal der gøres noget ved. Hvis ikke der er mennesker, der kan gøre noget ved det, så ved jeg ikke, hvor meget det har hjulpet, at det er sagt højt. Måske nogle gange tværtimod, siger Mia Rahbek. Tilbud om behandling, sociale tilbud og beskæftigelsestilbud kan være en jungle at finde rundt i, ikke bare for brugere, men også for medarbejdere på værestederne. Projektet har bestræbt sig på, at de tilknyttede jobcentermedarbejdere følger tæt op på forløbene, så relevante tiltag hurtigt kan blive sat i gang, og at man under forløbene har tæt kontakt til relevante sagsbehandlere i socialforvaltningen, herunder hjemløseteams eller rådgivningscentrene. Når tiltag rundt om brugeren bliver koordineret ordentligt, er det projektets erfaring, at brugerne føler sig mest inddraget og motiveret. Når det er sagt, er det ikke altid sådan, at en motiveret og afklaret bruger alligevel er parat til at tage skridtet væk fra værestedet og ud på arbejdsmarkedet. Motivation kan medføre ambivalens Britta var under et forløb på multiværkstedet holdt op med at drikke. Hun havde smidt sin misbrugende kæreste ud. Hun var blevet mindre angst i sociale sammenhænge og havde 5

6 selvstændigt syet 30 overlevelsestasker til heroinmisbrugere, en bestillingsopgave fra sundhedscentret. Hun var også under forløbet blevet henvist til egen lejlighed i Nordvestkvarteret, hvilket betød, at hun nu kunne få sin datter, der bor i plejefamilie, på besøg. Britta vil gerne ud og arbejde i en tøjbutik, og jobcentermedarbejderen, der synes, at Britta nu er parat til næste skridt, finder en praktikplads i en genbrugsforretning med mulighed for yderligere ansættelse med job med løntilskud. Britta stråler på multiværkstedet og fortæller om, hvor meget hun glæder sig til sin første arbejdsdag. Britta dukker aldrig op den første dag i praktikken og kommer heller ikke på aktivitetscentret. Et par andre brugere siger, at de har set hende beruset i boligkvarteret, og tre uger efter sidder hun igen på bænkene på Sundholm og drikker guldøl kl. 8 om morgenen. Mia Rahbek nikker genkendende til casen: `Ambivalens er en stor del af det, også for medarbejderne. Det er et svært vilkår,` siger hun og fortsætter reflekterende: Jeg tror, man skal anerkende, at når man kommer i sådan et afklaringsforløb, hvor man bliver tilknyttet nogle medarbejdere som os, der spørger ind til problemer, kan man godt umiddelbart opleve noget tilbagegang. Det er ligesom at holde et spejl op, Hun fortæller videre, at der er brugere, der før er kommet stabilt på værkstederne, der bliver mere ustabile i deres fremmøde, når de er i aktivering, der er mere forpligtende. Der skal ikke meget ydre pres til,` siger hun og spejder ud af vinduet: Vi har desværre meget lidt held med at skippe folk videre. Vi skal lære, hvad det er, der skal til, før de kan gå over det trin. Det kræver også et opråb til et arbejdsmarked, der må pålægges at blive mere rummeligt, siger hun. Men på Aktivitetscentret Sundholm nøjes man ikke med at råbe op. Her prøver man selv at skabe alternative og mere rummelige muligheder for en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem etablering af socialøkonomiske virksomheder. Fx har man åbnet en galleributik og skal til at lave egen honningproduktion, og man håber at genåbne et vaskeri, der før har vasket tøj for hjemmeplejen. En aktivering for misbrugere kan godt indeholde alt andet end snak om misbrug. Mange af dem, der er misbrugere, er i behandling. Der er meget snak om deres misbrug andre steder. Hvis man er velbehandlet, er man jo ikke syg. Der kan aktiveringen være en mulighed for at lægge fokus et andet sted. Hvis der er styr på det, så kan de jo faktisk meget,` siger Mia Rahbek. Fremtidens meningsfulde aktivering. Samarbejdet med steder som Aktivitetscentret Sundholm har vist os, at den svage gruppe af ledige og misbrugere kan og vil rigtig meget. Trods dilemmaer med at få Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og den sociale beskæftigelse til at spille sammen vil Aktivitetscentret Sundholm, i samarbejde med en håndfuld andre væresteder, arbejde videre på at få beskæftigelse sat på dagsordenen og blive udbydere af aktivering for Københavns Kommune, når projekt Nye veje til uddannelse og arbejde slutter i juni

7 Sundholms fungerende leder Kim Rydahl sætter sig godt til rette i den bløde stol, da jeg spørger ham om hans syn på fremtidsperspektiverne for aktivering på Sundholm: Beskæftigelse er lige så væsentlig en del af problemet, som det er at have en bolig. Jeg tror ikke på boliger alene som løsningen på menneskers udsathed. Der skal også noget til, der skaber et indhold, der gør, at man føler, at man er en del af noget. Ellers er man stadig udstødt bare med tag over hovedet. Jeg mener, at det er meget underkendt, hvilken betydning beskæftigelse har, siger han. `Lige nu har vi 33 sociale beskæftigelsespladser og et par aktiveringspladser til en målgruppe, der er på måske mennesker. Det kan ikke tælles i procenter, hvor lidt vi satser på beskæftigelse. Man vil få langt mere sammenhængende livsforløb for brugerne, hvis man satsede på beskæftigelse.` En værdig vendestation Af de mange aktiverede i vores projekt er få kommet i arbejde. Nogle er kommet i andre beskæftigelsestilbud, nogle er kommet i egen bolig eller er i behandling og andre har fået bevilliget førtidspension. Rigtig mange er stadig på kontanthjælp og befinder sig på Aktivitetscentret Sundholm og på de andre væresteder. Men hvem kan måle de mange små skridt, der alligevel er blevet taget? Mange frem og nogle tilbage. Aktivering af misbrugere, der styrker kompetencer, må arbejde med små udviklingsskridt og må samtidig kunne rumme ambivalens og tilbagegang. Sættes aktiveringen samtidigt ind i en ramme, hvor tiltag i de forskellige forvaltninger bliver koordineret, og inddrages brugerne, giver det hele rigtig god mening. Projektet tror på, at steder som Aktivitetscentret Sundholm kan skabe en kontinuerlig ramme for ikke kun personlig udvikling, men også for kvalificering mod arbejdsmarkedet, og at en opsøgende og koordineret indsats fra forvaltningerne kan bane vejen for en meningsfuld sagsbehandling, der støtter op om misbrugernes ressourcer. Projektet ser det som en af sine største succeser, at medarbejdere på værestederne kan se arbejdet med beskæftigelse som en del af det sociale arbejde, hvor man kigger mindre på barriererne og mere på brugernes ressourcer og sætter dem i spil i et meningsfyldt samarbejde med jobcentret. Er det så også noget, brugerne af Aktivitetscentret Sundholm synes kommer dem til gavn? Jeg spørger Olav, med høj stemmeføring, for han er i gang med at synge ind i min diktafon Vi skal jo have dagligdagen til at gå på en værdig måde,` svarer han og smager på ordene, før han udbryder: `Sundholm skulle jo gerne fungere som en vendestation, snarere end en endestation. FORFATTER KALINKA WEST HENRIKSEN PROJEKTMEDARBEJDER I NYE VEJE TIL UDDANNELSE & ARBEJDE, FÆLLES ANSVAR II, SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE 7

8 Interviewede aktiveringsdeltagere navne og oplysninger er anonymiserede, og cases er sammenskrevne. Læs mere om projekt Fælles Ansvar II og projekt `Nye veje til uddannelse og arbejde på /fællesansvar og om Aktivitescentret Sundholm på KILDER Jakobsen, M.: Kvantitativ midtvejsevaluering af Fælles Ansvar II- Københavnske væresteder og herberger, Københavns Kommune, Socialforvaltning, drift og udviklingskontoret for udsatte grupper, misbrug og bolig. København, Schertiger, P.: Aktivitetscentret Sundholm: Dokumentationsrapport. København

Meningsfuld. aktivering på hjemmebane. aktivering

Meningsfuld. aktivering på hjemmebane. aktivering aktivering Meningsfuld aktivering på hjemmebane DEVIANT-ART Hvad skete der, da beskæftigelsesindsatsen for misbrugere flyttede ud på væresteder og herberger i København? AF KALINKA WEST HENRIKSEN Aktiveringstiltag

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Kolding Kommunes udsattepolitik

Kolding Kommunes udsattepolitik Kolding Kommunes udsattepolitik LOGO6D_Bånd1-linjeStor_Rød En kommune for alle 1 Formål Formålet med Kolding Kommunes udsattepolitik er at synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Motivation & Ambivalens

Motivation & Ambivalens Motivation & Ambivalens Samtalen om alkohol Pia Kesmodel & Lisa Lærke Iversen 3. oktober 2011 Motivation og ambivalens. Kan gode råd og løftede pegefingre få nogen til at ændre adfærd? Motivation Består

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Velkommen til undersøgelsen og tak fordi du vil svare på spørgeskemaet! Spørgeskemaet vil tage dig 10-15 minutter at besvare. Dine besvarelser vil blive behandlet med fortrolighed,

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Er ressourceforløbet en ny indsats eller bare business as usual? HELLE HOLT, 9. november 2015

Er ressourceforløbet en ny indsats eller bare business as usual? HELLE HOLT, 9. november 2015 Er ressourceforløbet en ny indsats eller bare business as usual? HELLE HOLT, 9. november 2015 Disposition 1. Indledning 2. Om undersøgelsen 3. Organiseringen af ressourceforløbet 4. Strukturelle barrierer

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Koordinationsworkshop

Koordinationsworkshop Koordinationsworkshop Projekt nr. Konsulenter Rambøll Management Referent Koordinationsworkshop med projekt 183 Kbh kommune delprojekter (1,2,3,4,5,6) Daniel Schwartz Bojsen & Jørgen Anker Maria Holmsgaard

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

DELT VIDEN? EN UNDERSØGELSE AF AKTIVERINGSINDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

DELT VIDEN? EN UNDERSØGELSE AF AKTIVERINGSINDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE DELT VIDEN? EN UNDERSØGELSE F KTIVERINGSINDSTSEN FOR IKKE- RBEJDSMRKEDSPRTE KONTNTHJÆLPSMODTGERE Undersøgelsens belyser ktiveringsindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Hvilke indsatser

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Alkoholbehandling: Systemets tilbud i socialt udsatte borgeres perspektiv. Ditte Andersen, seniorforsker

Alkoholbehandling: Systemets tilbud i socialt udsatte borgeres perspektiv. Ditte Andersen, seniorforsker Alkoholbehandling: Systemets tilbud i socialt udsatte borgeres perspektiv Ditte Andersen, seniorforsker den@sfi.dk Undersøgelsen Bestilt og finansieret af Rådet for Socialt Udsatte Gennemført af SFI Det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring Velkommen Du vil I det følgende blive præsenteret for en række spørgsmål, som har til formål at give jobcentret mere viden om borgerens progression i forhold til de opstillede mål og processuelle resultater

Læs mere

Det giver følelsen af meningsfuldhed, når nogen stoler på mig Michael, bruger i Aktivitetscentret Sundholm

Det giver følelsen af meningsfuldhed, når nogen stoler på mig Michael, bruger i Aktivitetscentret Sundholm Aktivitetscentret Sundholms katalog sommer 2016 Det giver følelsen af meningsfuldhed, når nogen stoler på mig Michael, bruger i Aktivitetscentret Sundholm Priser Vi gør meget ud af ikke at være konkurrenceforvridende.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug?

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug? Spørgeskema Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug Instruktion Læs venligst nøje de følgende sætninger. Hver sætning beskriver en måde, du kan have det på (eller ikke have det på) med hensyn

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Social coaching til udstødte og marginaliserede projekt 133

Social coaching til udstødte og marginaliserede projekt 133 Velfærdsministeriet Social coaching til udstødte og marginaliserede projekt 133 Det Fælles Ansvar II Case-rapport Juni 2008 Velfærdsministeriet Social coaching til udstødte og marginaliserede Case-rapport

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty:

Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og dit arbejde? Betty: Jamen jeg arbejder som faglig koordinator for unge teamet. Og nu er jeg så også blevet konstitueret teamleder. Jeg har som sådan ikke

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup Hvem er vi? Treårig ungdomsuddannelse Udannelsestilbud for 16-25-årige unge med vidt forskellige vanskeligheder Består

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Et VISO-forløb med antropologisk og psykologisk fokus har givet Grønlænderenheden i Aalborg nye indsigter i, hvordan en gruppe unge grønlændere

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere