Meningsfuld aktivering på hjemmebane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meningsfuld aktivering på hjemmebane"

Transkript

1 STOF nr. 17, 2011 Meningsfuld aktivering på hjemmebane Hvad skete der, da beskæftigelsesindsatsen for misbrugere flyttede ud på væresteder og herberger i København? AF KALINKA WEST HENRIKSEN Aktiveringstiltag for den svage gruppe af ledige, heriblandt misbrugere, har ikke nogen effekt, fastslog Rigsrevisionen i en rapport fra november Den svage gruppe af ledige nærmer sig ikke arbejdsmarkedet af at blive sendt i aktiveringsforløb hos private leverandører. Meningsløs aktivering` lød kritikken af beskæftigelsesindsatsen i mediedebatten. Projekt Fælles Ansvar II og Jobcenter København har rykket en del af den københavnske aktivering ud på væresteder og herberger, og det er der kommet noget meningsfyldt ud af. At få aktivering og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats til at give mening på de københavnske væresteder har dog langtfra været uden dilemmaer. Aktivering, dér hvor man er At bringe aktivering og Lov om aktiv beskæftigelse tættere på udsatte borgere har været én af Fælles Ansvar II-projektet Nye veje til uddannelse og arbejde s missioner. Projektet blev sat i gang i lyset af, at jobcentrene havde haft rigtig svært ved at fastholde en stor gruppe særligt udsatte borgere i aktiveringsforløb. Kravet om aktivering for at fastholde kontanthjælpen kunne mange af denne gruppe borgere simpelthen ikke leve op til. Det betød, at mange borgere gang på gang fik deres kontanthjælp stoppet, og som følge heraf blev deres livsvilkår simpelthen ringere af at være i aktivering. Projektet flyttede i 2008 aktiveringspladser og to projektmedarbejdere ud på forskellige herberger og væresteder i København. Dér befandt gruppen af såkaldt særligt udsatte sig i forvejen og modtog omsorg og tilbud om aktiviteter af medarbejdere med kompetencer for og viden om målgruppen. Så måske var det her, gruppen af socialt udsatte kunne stabiliseres i forløb, blive afklaret og udvikle sig? Samtidig rykkede projektet fire medarbejdere væk fra deres kontorstole i Jobcenter København og ud på væresteder og herberger. I løbet af de sidste tre år har der været omkring 400 aktiveringsforløb af 4-12 ugers varighed på de deltagende væresteder og herberger. Nogle borgere har været i forløb af flere omgange. Aktivitetetscentret Sundholm har huset 163 af disse. Cirka 90% af de aktiverede brugere på Sundholm fortalte i starten af deres forløb, at de var misbrugere af enten alkohol eller rusmidler eller en blanding. Omkring 50% af disse var samtidig hjemløse. Nye veje til uddannelse og arbejde havde som udgangspunkt, at de som mennesker var meget mere end det. 1

2 Multikunstner og misbruger Det store område omkring Sundholm emmer af historiefortælling om, hvordan det sociale arbejde for landets marginaliserede har udviklet sig. Går man ind ad de røde porte i dag, møder man et mangfoldigt liv af mennesker, der det ene øjeblik står ude med en guldbajer i hånden eller ryger en sneaky joint og det andet øjeblik agerer som gedigne håndværkere, sirlige gartnere, multikunstnere og projektmagere. Et arbejde uden mødepligt Aktivitetscentret Sundholm er, udover at være en cafe, der kan bruges som værested og sovested for hjemløse og misbrugere, også et tilbud om social beskæftigelse. Brugere af Sundholm kan blive tilknyttet Aktivitetscentrets værksteder og deltage i alt fra reparationer af Københavns Sosuhjælperes cykler til at producere kunst til galleributikken. Aktiviteterne rækker også ud over de røde porte. Fx kan brugere tage med værkstedet Grundlæggerne ud og løse håndværker- og restaureringsopgaver for private og offentlige kunder ude i byen. Sundholms egen brugerundersøgelse fra 2010 viser, at langt størstedelen af deres brugere halverer eller yderligere nedbringer deres misbrug, mens de er tilknyttet værkstederne. Fælles for værkstederne er, at man i kraft af at være et tilbud om social beskæftigelse under Serviceloven kan lade brugerne komme der frivilligt. Brugerne kommer der, fordi de vil, og deres fravær skal ikke meldes til jobcentret. Værkstederne rummer, at man til tider er for fuld til at komme, og brugerne får samtidig en dusør på 14 kr. pr. time for arbejdsindsatsen. Dette frivillighedsprincip er ikke umiddelbart foreneligt med at skulle være i aktivering. Aktivering forpligter Udbyder man aktivering under Lov om aktiv beskæftigelse, er man forpligtet til at melde borgeres fravær fra tilbud tilbage til jobcentret, hvilket kan få konsekvenser for deres kontanthjælp. Tillige er man forpligtet til at dokumentere den udvikling, der foregår gennem forløbet, ved at skrive en rapport tilbage til jobcentret. Da Nye veje til arbejde og uddannelse` flyttede ind på Sundholm, skulle brugerne, som andre borgere i aktivering, pludselig til samtaler med værkstedmedarbejdere og projektmedarbejdere om Hvor de så sig selv om 3 år?, `Hvad de så som deres barrierer i forhold til at komme i arbejde?, `Hvor deres kompetencer lå? osv. Samtidig rykkede en myndighed i form af jobcentret ind og afholdt lovpligtige samtaler. Som borger på kontanthjælp skal man ifølge lovgivningen medvirke til at forbedre sin egen situation. Medvirker man ikke, kan det have konsekvenser for kontanthjælpen. Aktivitetscentrets medarbejdere gav udtryk for, at de så Aktivitetscentret Sundholm som deres brugeres åndehul og fristed fra systemets krav og kontrol. Synet af jobcentermedarbejdere og projektmedarbejdere blev derfor i starten af projektet mødt med skepsis. 2

3 Værested eller myndighed? Leder af den flexible beskæftigelse, som de fleste af Sundholms værksteder hører under, Mia Rahbek, husker tilbage på de første brugere, hun skulle have i aktivering og afholde samtaler med i samarbejde med projektmedarbejdere og jobcentermedarbejdere: Hvor fanden skal de så have lov at være i fred? tænkte jeg, siger hun. `Jeg kunne også se det på brugernes reaktioner. Deres ærmer blev længere og længere, når vi holdt samtaler.` Projektet satte det sociale arbejde under pres, forsætter fungerende leder på Aktivitetscentret Sundholm, Kim Rydahl, der har fulgt processen med etablering af aktivering nøje og fortæller, at man i det sociale arbejde har en tendens til at tænke, at udvikling kommer af sig selv. `Bare man er der og deltager. Når jobcentermedarbejderen spurgte ind til brugernes egne mål og lavede planer, var det pludselig ikke nok bare at bruge værkstederne som væresteder`. Netop det, mener Kim Rydahl, skabte en forandring i det daglige arbejde på aktivitetscentret. Han fortæller, at jobcentersamtalerne og kravene om aktivering før projektet blev set som noget, man skulle beskytte brugerne imod. `Men når jobcentret og aktivering bliver en del af stedet, betyder det også, at man ikke kan opretholde samme fjendebillede af en beskæftigelsesindsats, siger han. Den fælles forståelse At blive en del af stedet, som Kim Rydahl siger, var netop, hvad jobcentermedarbejder Michelle Pedersen blev. Hun fortæller, at hun ved at være ydmyg over for Aktivitetscentrets virkelighed og medarbejdernes faglighed kunne etablere et godt samarbejde med medarbejderne, der kom brugerne til gode. Det krævede dog, at hun afsatte tid til meget andet, end en normalt ansat i Jobcenteret ville gøre. Hun var fx ude og plante løg på Sundholms område med gartnerværkstedet, og hun tog med på hyttetur. Det gav en gensidig respekt, forklarer hun. Værestedsmedarbejderne så, at Jobcentret kan give sig tid, hvilket nedbrød mange barrierer.` Samtidig fortæller hun, at den daglige tilstedeværelse på værkstederne gav hende og værkstedsmedarbejderne en fælles forståelse af, hvor brugerne var. En forståelse, man ikke kan få bag ved et skrivebord. Her kunne jeg opleve, hvor diffuse brugerne kunne være, og hvordan deres motivation ændrede sig, alt efter om det var først eller sidst på måneden, forklarer hun. En forståelse, der også gjorde, at hun bedre kunne afstemme de lovmæssige muligheder i forhold til sanktioner og tilbud. Tilbuddene, jeg gav, var i overensstemmelse med den pædagogiske retning på værkstederne, siger hun. Samtidig fik værestedsmedarbejderne mulighed for at få afstemt den virkelighed, jobcentermedarbejderne handler under. `Det gik op for medarbejderne, at der skal meget til, for at en bruger kan få førtidspension, og de kunne derfor begynde at tænke i andre muligheder for deres brugere,` siger Michelle Pedersen. 3

4 Forståelsen for loven og de muligheder lovgivningen tilbyder blev understøttet af, at projektet har tilbudt værestedsmedarbejdere at blive uddannet som beskæftigelsesvejvisere på Den københavnske værestedsuddannelse. For alt andet lige kræver det sit at kunne forstå og bruge lovgivningen på beskæftigelsesområdet til noget fornuftigt, når det drejer sig om en gruppe borgere med kaotisk livsførelse. Hvordan blev fx kravet om pligt til deltagelse håndteret på Aktivitetscentret Sundholm, der før har vægtet frivillighed i de sociale beskæftigelsestilbud? Frivillighed fastholder Lars står i blå kedeldragt og skruer hjulet af en Kildemose-model på cykelværkstedet. Han har været på Sundholm i mange år. Jeg har aktiveret mig selv,` siger han. Det har været hans redning ud af et misbrug af kokain og alkohol. Lars ser frivilligheden som en stor motivationsfaktor. Jeg tror, at hvis folk blev tvunget til at være her fra 9-16 i et aktiveringsforløb, ville folk stoppe. Det er set før andre steder. Jeg kommer hver dag, fordi jeg elsker at have noget at stå op til. Næsten lige meget, hvad det er. Jeg betragter mig selv som altmuligmand. Da Lars stod for at skulle i aktivering, var det derfor ikke et problem at fastholde ham i et forløb. Under forløbet er han gennem samtaler med projektmedarbejderen blevet mere sikker på, hvad det er, han vil med sin fremtid. Lars fortæller, at han snart arver en del penge. Jeg går og tænker på at åbne mit eget cykelværksted. I stedet for at bruge dem på alt muligt andet, vil jeg starte noget selv. En butik for brugte cykler.` Ifølge Fælles Ansvar II s midtvejsrapport fra 2009 har brugerne på Sundholm gennemsnitligt gennemført deres forløb med en mødefrekvens på 72%, hvilket er højt for målgruppen. Forløbene er som udgangspunkt 25 timer, men timeantallet kan aftales jf. lovgivningen til at være helt ned til 10 timer ugentligt. Det er projektets erfaring, at starter man med et lavt timeantal, men fortæller brugerne, at de er velkomne til at møde mere, undgår man at skulle melde meget fravær til jobcentret, og på værestederne bliver frivillighedsprincippet til dels tilgodeset. Konklusionen er, at fleksibilitet kan fastholde borgere i et forløb. En anden konklusion fra projektet er, at brugere af væresteder kan og vil udvikle sig mod arbejdsmarkedet, men at det skal gøres i et langsomt tempo. Små skridt Olav, en flippet klædt og hurtigsnakkende herre på 42 år, leger med min diktafon, mens jeg interviewer ham. Olav er uddannet ingeniør, men fik efter en social deroute et værelse på herberget på Sundholm. Han har et stort festforbug af alkohol og hash og har mange mislykkedes aktiveringstiltag bag sig. `Jeg var i Sluseholmen,` fortæller han om et tidligere aktiveringsforløb. `Jeg skulle bare møde op kl. otte om morgenen. Hvis jeg ikke mødte op, blev jeg trukket i kontanthjælp. Jeg sad sammen med 4

5 en masse skinheads, der snakkede om våben. Det eneste, de brugte computeren til, var til porno. De sagde: Jeg smadrer dig! Jeg meldte mig syg i længere tid, fortæller han. I dag møder han op hver dag kl. 9 på multiværkstedet, hvor han producerer plakater med grafiske programmer, laver batik og har været hovedkraften bag en Sundholmavis. De sidste år har han haft to aktiveringsforløb af tolv uger på værkstedet. Han har dermed opfyldt sin aktiveringsforpligtigelse, og under forløbene har han talt med projektmedarbejderen om sine egne mål og drømme. `Det ruskede op i mine følelser og min fortid. Det bliver meget personligt, ` fortæller han om pludseligt at blive afkrævet at skulle se på sig selv som led i aktiveringen. Under forløbene har Olav dog åbnet op over for projektmedarbejderen omkring sine weekenddrukture og afsavnet af sin teenagedatter. Han er kommet i alkoholbehandling, er blevet screenet for ADHD og har fundet ud af, at han godt kan se sig selv som selvstændig grafisk designer. Projektet har erfaret, at med så korte forløb er det vigtigt at sætte få, men præcise mål i fokus. Det er et lille skridt hver gang mod noget, der langsomt måske kan nærme sig arbejdsmarkedet. Olav skal i sit næste forløb have fokus på at finde ud af, hvordan han kan få den psykologhjælp, han selv føler, han har behov for for at komme videre. København kræver koordinering Når Olav under samtaler i et forløb finder ud af, at han har brug for psykologhjælp, eller Bettina finder ud af, at hun har brug for noget motion, eller Bent får lyst til at få undersøgt mulighederne for en praktik som tatovør, hvad sker der så efterfølgende? Mange har jo fået afklaret områder i deres liv. Det havde dog været rigtig fint, hvis der fulgte ressourcer med. Man finder ud af: Dét skal der gøres noget ved, og dét skal der gøres noget ved. Hvis ikke der er mennesker, der kan gøre noget ved det, så ved jeg ikke, hvor meget det har hjulpet, at det er sagt højt. Måske nogle gange tværtimod, siger Mia Rahbek. Tilbud om behandling, sociale tilbud og beskæftigelsestilbud kan være en jungle at finde rundt i, ikke bare for brugere, men også for medarbejdere på værestederne. Projektet har bestræbt sig på, at de tilknyttede jobcentermedarbejdere følger tæt op på forløbene, så relevante tiltag hurtigt kan blive sat i gang, og at man under forløbene har tæt kontakt til relevante sagsbehandlere i socialforvaltningen, herunder hjemløseteams eller rådgivningscentrene. Når tiltag rundt om brugeren bliver koordineret ordentligt, er det projektets erfaring, at brugerne føler sig mest inddraget og motiveret. Når det er sagt, er det ikke altid sådan, at en motiveret og afklaret bruger alligevel er parat til at tage skridtet væk fra værestedet og ud på arbejdsmarkedet. Motivation kan medføre ambivalens Britta var under et forløb på multiværkstedet holdt op med at drikke. Hun havde smidt sin misbrugende kæreste ud. Hun var blevet mindre angst i sociale sammenhænge og havde 5

6 selvstændigt syet 30 overlevelsestasker til heroinmisbrugere, en bestillingsopgave fra sundhedscentret. Hun var også under forløbet blevet henvist til egen lejlighed i Nordvestkvarteret, hvilket betød, at hun nu kunne få sin datter, der bor i plejefamilie, på besøg. Britta vil gerne ud og arbejde i en tøjbutik, og jobcentermedarbejderen, der synes, at Britta nu er parat til næste skridt, finder en praktikplads i en genbrugsforretning med mulighed for yderligere ansættelse med job med løntilskud. Britta stråler på multiværkstedet og fortæller om, hvor meget hun glæder sig til sin første arbejdsdag. Britta dukker aldrig op den første dag i praktikken og kommer heller ikke på aktivitetscentret. Et par andre brugere siger, at de har set hende beruset i boligkvarteret, og tre uger efter sidder hun igen på bænkene på Sundholm og drikker guldøl kl. 8 om morgenen. Mia Rahbek nikker genkendende til casen: `Ambivalens er en stor del af det, også for medarbejderne. Det er et svært vilkår,` siger hun og fortsætter reflekterende: Jeg tror, man skal anerkende, at når man kommer i sådan et afklaringsforløb, hvor man bliver tilknyttet nogle medarbejdere som os, der spørger ind til problemer, kan man godt umiddelbart opleve noget tilbagegang. Det er ligesom at holde et spejl op, Hun fortæller videre, at der er brugere, der før er kommet stabilt på værkstederne, der bliver mere ustabile i deres fremmøde, når de er i aktivering, der er mere forpligtende. Der skal ikke meget ydre pres til,` siger hun og spejder ud af vinduet: Vi har desværre meget lidt held med at skippe folk videre. Vi skal lære, hvad det er, der skal til, før de kan gå over det trin. Det kræver også et opråb til et arbejdsmarked, der må pålægges at blive mere rummeligt, siger hun. Men på Aktivitetscentret Sundholm nøjes man ikke med at råbe op. Her prøver man selv at skabe alternative og mere rummelige muligheder for en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem etablering af socialøkonomiske virksomheder. Fx har man åbnet en galleributik og skal til at lave egen honningproduktion, og man håber at genåbne et vaskeri, der før har vasket tøj for hjemmeplejen. En aktivering for misbrugere kan godt indeholde alt andet end snak om misbrug. Mange af dem, der er misbrugere, er i behandling. Der er meget snak om deres misbrug andre steder. Hvis man er velbehandlet, er man jo ikke syg. Der kan aktiveringen være en mulighed for at lægge fokus et andet sted. Hvis der er styr på det, så kan de jo faktisk meget,` siger Mia Rahbek. Fremtidens meningsfulde aktivering. Samarbejdet med steder som Aktivitetscentret Sundholm har vist os, at den svage gruppe af ledige og misbrugere kan og vil rigtig meget. Trods dilemmaer med at få Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og den sociale beskæftigelse til at spille sammen vil Aktivitetscentret Sundholm, i samarbejde med en håndfuld andre væresteder, arbejde videre på at få beskæftigelse sat på dagsordenen og blive udbydere af aktivering for Københavns Kommune, når projekt Nye veje til uddannelse og arbejde slutter i juni

7 Sundholms fungerende leder Kim Rydahl sætter sig godt til rette i den bløde stol, da jeg spørger ham om hans syn på fremtidsperspektiverne for aktivering på Sundholm: Beskæftigelse er lige så væsentlig en del af problemet, som det er at have en bolig. Jeg tror ikke på boliger alene som løsningen på menneskers udsathed. Der skal også noget til, der skaber et indhold, der gør, at man føler, at man er en del af noget. Ellers er man stadig udstødt bare med tag over hovedet. Jeg mener, at det er meget underkendt, hvilken betydning beskæftigelse har, siger han. `Lige nu har vi 33 sociale beskæftigelsespladser og et par aktiveringspladser til en målgruppe, der er på måske mennesker. Det kan ikke tælles i procenter, hvor lidt vi satser på beskæftigelse. Man vil få langt mere sammenhængende livsforløb for brugerne, hvis man satsede på beskæftigelse.` En værdig vendestation Af de mange aktiverede i vores projekt er få kommet i arbejde. Nogle er kommet i andre beskæftigelsestilbud, nogle er kommet i egen bolig eller er i behandling og andre har fået bevilliget førtidspension. Rigtig mange er stadig på kontanthjælp og befinder sig på Aktivitetscentret Sundholm og på de andre væresteder. Men hvem kan måle de mange små skridt, der alligevel er blevet taget? Mange frem og nogle tilbage. Aktivering af misbrugere, der styrker kompetencer, må arbejde med små udviklingsskridt og må samtidig kunne rumme ambivalens og tilbagegang. Sættes aktiveringen samtidigt ind i en ramme, hvor tiltag i de forskellige forvaltninger bliver koordineret, og inddrages brugerne, giver det hele rigtig god mening. Projektet tror på, at steder som Aktivitetscentret Sundholm kan skabe en kontinuerlig ramme for ikke kun personlig udvikling, men også for kvalificering mod arbejdsmarkedet, og at en opsøgende og koordineret indsats fra forvaltningerne kan bane vejen for en meningsfuld sagsbehandling, der støtter op om misbrugernes ressourcer. Projektet ser det som en af sine største succeser, at medarbejdere på værestederne kan se arbejdet med beskæftigelse som en del af det sociale arbejde, hvor man kigger mindre på barriererne og mere på brugernes ressourcer og sætter dem i spil i et meningsfyldt samarbejde med jobcentret. Er det så også noget, brugerne af Aktivitetscentret Sundholm synes kommer dem til gavn? Jeg spørger Olav, med høj stemmeføring, for han er i gang med at synge ind i min diktafon Vi skal jo have dagligdagen til at gå på en værdig måde,` svarer han og smager på ordene, før han udbryder: `Sundholm skulle jo gerne fungere som en vendestation, snarere end en endestation. FORFATTER KALINKA WEST HENRIKSEN PROJEKTMEDARBEJDER I NYE VEJE TIL UDDANNELSE & ARBEJDE, FÆLLES ANSVAR II, SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE 7

8 Interviewede aktiveringsdeltagere navne og oplysninger er anonymiserede, og cases er sammenskrevne. Læs mere om projekt Fælles Ansvar II og projekt `Nye veje til uddannelse og arbejde på /fællesansvar og om Aktivitescentret Sundholm på KILDER Jakobsen, M.: Kvantitativ midtvejsevaluering af Fælles Ansvar II- Københavnske væresteder og herberger, Københavns Kommune, Socialforvaltning, drift og udviklingskontoret for udsatte grupper, misbrug og bolig. København, Schertiger, P.: Aktivitetscentret Sundholm: Dokumentationsrapport. København

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Årsrapport 2012 / 2013 Tilsyn på Beskæftigelsesområdet April 2013 1 Indledning... 3 Lovmæssig Baggrund... 3 Tilsynets indhold... 3 De uanmeldte tilsynsbesøg i 2012 og

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

SUNDHOLM DOKUMENTATIONSRAPPORT. Cafédelen

SUNDHOLM DOKUMENTATIONSRAPPORT. Cafédelen T E R T N E C S T E T I V AKTI SUNDHOLM DOKUMENTATIONSRAPPORT Cafédelen Udført og skrevet af Pia Schertiger, cand.mag. & ph.d. Redigeret af Lotte Walther Skyt, cand.mag. December 2010 Redigeret sommeren

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard 1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet 5. Maj 2015 Lis Elgaard Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld indsats Præstere bedre..eller minimum

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Motivation & Ambivalens

Motivation & Ambivalens Motivation & Ambivalens Samtalen om alkohol Pia Kesmodel & Lisa Lærke Iversen 3. oktober 2011 Motivation og ambivalens. Kan gode råd og løftede pegefingre få nogen til at ændre adfærd? Motivation Består

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard: Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Formål: At tilbyde beskyttet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere