Tracking af objekter i bevægelse - Rævejagt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tracking af objekter i bevægelse - Rævejagt"

Transkript

1 Tracking af objekter i bevægelse - Rævejagt Bachelor projekt Jimmy Alison Jørgensen

2 Indhold 1 Introduktion Opgaveformulering Det materielle udgangspunkt Krav Projekt planlægning Overordnet opdeling Teknologier til retningsbestemmelse Elektromagnetiske bølger Radio- og Mikrobølger Synligt lys Lydbølger Computer Vision Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Metoder til DF DF vha. polarisation DF vha. phase DF Antenner Antenne teori Loop antenne Helix antenne Yagi-Uda antenne Opsummering Pejlesystemet Begrænsninger Metode Pejleenhed - Hunden Krav Design Hardware Software Implementering Interface Fysisk lag Datalink laget

3 INDHOLD INDHOLD 5.4 Test Effektforbrug Protokollen Fejl og mangler Pejleobjekt - Ræven Krav Design Hardware Software Test test opstilling Monopol antenner Helix gain Konklusion 42 A Elektronik moduler 43 A.1 DCMotorStyrings modul A.1.1 Krav A.1.2 Design A.2 CC1000PP modulet A.2.1 Design A.2.2 Test B Kildekode 48 3

4 Forord Rævejagt Rævejagt eller Transmitter jagt er en leg bedst kendt af radioamatører. Rævejagt er en transmitter jagt leg, med én spiller som ræv og adskillige andre som hunde. Ræven gemmer sig med sin radiosender og udsender signal i regulære intervaller. Hver hund har en radiomodtager hvormed den forsøger at pejle sig ind på rævens location. Den første hund som finder ræven vinder runden. Dette projekt omhandler blandt andet konstruktionen af et system som vha. en radiotransmitter hunden, automatisk pejler sig ind på en anden radiotransmitter ræven. Figur 1: Transmitter rævejagt. Dette projekt omhandler analysen af metoder til pejling og konstruktionen af et lokalt pejle system. Inspiration er hentet i Rævejagt, men ideen til systemet fremspringer af det basale behov at kunne kende positionen af et givet objekt. F.eks. en AGV 1. Ideen om selvkørende robotter bliver mere og mere populær. Fornuftig og intelligent navigering kræver i mange tilfælde at man kender robottens position. Mange navigerings systemer findes allerede i dag, men er ofte dyre. Dette projekt vil bla. undersøge konstruktionen af et billigt alternativ hertil. 1 Autonomius guided vichle 4

5 INDHOLD INDHOLD Mine forudsætninger De nødvendige fag. Erfaring i software udvikling, mange Projekter. Erfaring i design og konstruktion af hardware, mange Projekter. Motivationen i at arbejde med sin egen projekt idé. Om rapporten Dokumentere mit arbejde overfor vejleder og censor, samt skabe udviklingsgrundlag for projekter baseret på trådløs radio teknologi. 5

6 Kapitel 1 Introduktion I dette kapitel fortolkes opgaveformuleringen med henblik på at specificere konkrete krav. 1.1 Opgaveformulering I dette projekt undersøges metoder til tracking af et objekt i bevægelse, herunder: Beskrivelse af forskellige metoder, f.eks. radiopejling Design og implementering af test-system der pejler en radiosender (der tænkes påmonteret objektet der skal trackes). 1.2 Det materielle udgangspunkt Følgende var til rådighed ved projektets start: CC1000DK - Et trådløst kommunikations development kit baseret på en trådløs radiotransiever CC1000 fra Chipcon [6]. 186 kit - Et 186 processor baseret udviklings kit, designet på iot af Ib Refer. Avr kit - Et mikro controller start kit designet på MIP baseret på en Avr mikro controller fra Atmel. Måleinstrumenter og PC er i hwlab på MIP. Måleinstrumenterne var begrænset til måling af signaler med frekvens mindre end 200Mhz. Elektroniske komponenter og printfremstilling i hwlab på MIP. 1.3 Krav 1. En analyse skal opsummere gængse teknologier og metoder til retningsbestemmelse. 2. Der skal laves en grundlæggende analyse hvor der skitseres ideer til lokal retningsbestemmelse af objekter. 6

7 1.4 Projekt planlægning Introduktion 3. Der skal analyseres frem til en passende pejlemetode baseret på elektromagnetiske bølger. 4. Et system skal gennem en design og konstruktions fase realiseres til testning af pejlemetoden. 5. Systemet skal baseres på kommunikation mellem det objekt der trackes og den enhed som tracker. 6. Systemet skal kunne finde retning til ét objekt befindende indenfor en radius af 50 meter af systemet. 7. Fejlen af retningsangivelsen fra systemet må ikke overstige Projekt planlægning Projektet deles i dette kapitel op i mindre delopgaver. Hver del vil blive specificeret mht. opfyldelse af kravspecifikationerne Overordnet opdeling Projektet deles op i en analyse del og en design/konstruktions del. Del 1. Analyse: Teknologier til retningsbestemmelse retningsbestemmelse vha. radioteknologi Del 2. Design og konstruktion: Pejleenhed - Hunden Pejleobjekt - Ræven Teknologier til retningsbestemmelse Der findes et utal af metoder til retningsbestemmelse baseret på forskellige teknologier. Selve teknologien kan give anledning til fordele og ulemper ved retningsbestemmelse. Anvendelsen af systemet og de økonomiske forudsætninger må ofte ligge til grund for valget af teknologien. I kapitel 2 diskuteres brugen af de forskellige teknologier, samt fordele og ulemper de hver især introducerer. Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Radioteknologien er hurtig, billig og udbredt. Denne benyttes i mange hensende idag til positionering eller retningsbestemmelse, som f.eks. GPS, mobiltelefoni, mærkning af dyr osv.. Metoderne indenfor radioteknologi henvender sig til den specifikke anvendelse heraf. I kapitel 3 introduceres en dybdegående analyse af metoder til retningsbestemmelse vha. radioteknologi. 7

8 1.4 Projekt planlægning Introduktion Figur 1.1: Logisk opdeling af projektet. Pejleenhed - Hunden Hunden eller pejleenheden er den essentielle del af systemet. Denne enhed er stationær og skal pejle sig ind på radiosignaler udsendt af ræven og derved bestemme den relative retning hertil. I kapitel 5 beskrives hvordan Hunden er designet og konstrueret. Pejleobjekt - Ræven Ræven eller det objekt som skal pejles, er en mobil radiotransmitter som kan kommunikere med Hunden. Design og konstruktion af Ræven er beskrevet i kapitel 6. 8

9 Kapitel 2 Teknologier til retningsbestemmelse 2.1 Elektromagnetiske bølger Elektromagnetiske bølger er de mest benyttede indenfor kommunikation, DF, astronomi, medicin, scanninger, remote sensing osv.. Det elektromagnetiske spektrum er delt op som set på figur 2.1. Opdelingen er meget flydende og beskriver kun hvordan de forskellige bølger produceres eller observeres. Matematisk opfører elektromagnetiske bølger sig ens, mens de fysisk har forskellige egenskaber. F.eks ændres reflektion og absorbtions egenskaberne som frekvensen ændres. Figur 2.1: Det elektromagnetiske spektrum Radio- og Mikrobølger Radiobølger er elektromagnetiske bølger og ligger i det laveste frekvensinterval i det elektromagnetiske spektrum, med bølgelængder større end en meter. FM, AM og TV er typiske eksempler på brugen af radiobølger. De fleste har gjort sig bekendt med retningsbestemmelse af radiobølger uden egentlig at være klar over det. Indstilling af TV antennen er et godt eksempel herpå. For at få det bedste signal benytter man en retnings orienteret antenne, typisk en yagi antenne. Bedste signal opnås, pga. retningskarakter- 9

10 2.1 Elektromagnetiske bølger Teknologier til retningsbestemmelse istikken, hvor antennen peger mod afsender antennen, se figur 2.2. Figur 2.2: Indstilling af dit TV signal Til lokale applikationer bruges radio bølger oftest til fjernstyrede biler, fly, både og walkie talkier, hvor kommunikationen foregår i båndet 26, ,5000 MHz. Teknologien er populær og forholdsvis lavfrekvent, så komponenterne er billige og nemme at interface. Antenne design betyder alt når der skal pejles. Parabol, patch, yagi, dipol og loop antenner er alle eksempler på forskellige design 1. Bølgelængde og antenne størrelse er to parametre, som er stærkt koblede. Lavere bølgelængde resulterer i mindre antenner. Til lokal pejling er antenne størrelse en kritisk parameter og i dette projekt ønskes en mobil batteri drevet enhed. Mikrobølger kan opfattes som korte radiobølger, med typiske bølgelængder mellem 1mm og 1m. Mikrobølger, måske bedst kendt for at kunne lave popkorn, har udbredt benyttelse indenfor kommunikation. Mobil telefoner, baby alarmer og walkie talkier er eksempler på benyttelse af mikrobølge teknologien i lokale applikationer. Design af hardware til mikrobølge applikationer er pga. den højere frekvens lidt mere vanskelig. Teknologien i dag er dog så udviklet, at billige integrerede transmittere er let tilgængelige på markedet Synligt lys Lys definerer den del af spektret som er synligt, dvs. elektromagnetiske bølger med bølgelængde mellem 400nm(violet) og 700nm(rød). Moduleret lys, laser lys er meget retningsorienteret og bliver ofte brugt til afstands 1 se

11 2.2 Lydbølger Teknologier til retningsbestemmelse målinger hvor høj præsition er påkrævet. Brugen af lys i pejle applikationer er meget begrænset, da lys let absorberes af stof. Lys er dog grundstenen i Computer Vision, hvilket omhandler analysen af en sekvens af billeder, for at tracke et givet objekt i billedet. Computer Vision er beskrevet nærmere i 2.3, 2.2 Lydbølger Lyd benyttes i dag i mange henseender til måling. Ultralyd benyttes i applikationer som kamera, scanning af gravide og motion detection. Da lyd bevæger sig forholdsvist langsomt kan time of arival og triangulering benyttes med simpel elektronik. Dog afhænger udbredelseshastigheden meget af mediet, dvs. vejrforhold kan havde stor virkning på applikationen. Afstanden er også begrænset da dæmpningen af lydbølger er forholdsvis stor. 2.3 Computer Vision Computer Vision er blevet mere og mere populært, med den øgede computer kraft. Image tracking og visual servoing giver mulighed for fokus på et objekt i en scene, således at kun det nødvendige bliver sendt. F.eks. kan web konferencer og e-learning drage nytte af Computer Vision, hvor en taler eller et specifikt mål skal holdes i fokus. Derudover har Computer Vision fundet brug i overvågning og sikkerheds systemer hvor bla. tracking af personer har kunnet give mulighed for bedre at kunne identificere personen. Metoder til tracking af objekter vha. Computer Vision er blevet udviklet og området har fundet større tilslutning end nogensinde før. Analysen af et billede eller en sekvens af billeder for at identificere et objekt kræver omfattende beregninger. Ved real-time tracking systemer indebærer dette en omkostning i beregnings stærkt processor udstyr. I de videnskabelige artikler [12] og [13] bliver nogle forskellige metoder beskrevet. Billed serien i figur 2.3 viser en anvendelse af metoden kernel-based object tracking beskrevet i [12]. Ulempen ved benyttelsen af Computer Vision til tracking af objekter er som allerede nævnt at metoderne er meget beregningstunge. Derudover ligger der omkostninger i det video udstyr, som er nødvendigt for at optage billed sekvenserne. Af sidst nævnte årsag benyttes Computer Vision typisk hvor det i forvejen er nødvendigt med videoudstyr, som i f.eks. overvågnings systemer eller konference systemer. 11

12 2.3 Computer Vision Teknologier til retningsbestemmelse Figur 2.3: Tracking af et objekt vha. Computer Vision. 12

13 Kapitel 3 Retningsbestemmelse vha. radioteknologi I kapitel 2 blev der kort gennemgået hvilke teknologier som kan komme i betragtning mht. retningsbestemmelse. I dette kapitel vil retningsbestemmelse vha. radiobølger analyseres. Specielt vil der blive lagt vægt på metoder til lokal retningsbestemmelse. Emnet antenne teori og design vil blive berørt, da dette har en central plads i retningsbestemmelse og konstruktionsdelen i dette projekt. 3.1 Metoder til DF Der findes omtrent lige så mange DF metoder som der findes DF applikationer. Fælles for alle metoderne er, at de vurderer retningen af en sender ved at måle på og evaluere de elektromagnetiske felt parametre. Azimut α er typisk den vinkel som ønskes fundet i DF applikationer. Elevationen ε vil f.eks være til nytte hvis senderen befandt sig i et fly (figur 3.1). Refleksion af bølger kan være en kompleks udfordring for DF-enheden, da signalet kan komme fra flere forskellige retninger. En god evaluering af feltet vil derfor tage højde for refleksion. Figur 3.1: Definition af senderens retning. 13

14 3.1 Metoder til DF Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Klassiske DF metoder kan deles op i to kategorier: retningsbestemmelse vha. polarisation og retningsbestemmelse vha. phase DF vha. polarisation De elektriske og magnetiske felt linjer til en elektromagnetisk bølge, ligger lodret på udbredelses retningen. Metoder som måler på disse for at finde signalets udbredelseretning, kaldes for polarisations retningsbestemmere. En af de første og simpleste DF enheder benyttede sig af en roterende loop antenne. Denne måler på de magnetiske felt vektorer i signalet og ved at rotere til minimum signal kan signalets udbredelsesretning bestemmes (figur 3.2). Figur 3.2: Retningsbestemmelse vha. loop antenne. SIG2 giver maximalt signal mens SIG1 giver minimalt signal. Dipol antennen måler på de elektriske felt linjer. Metoder der benytter sig heraf, klassificeres derfor også som polarisations retningsbestemmere. I 1926 blev Watson-Watt princippet for første gang implementeret. Dette DF princip benytter antenner med sinus eller cosinus formede dobbelt sidede gain karakteristikker til at evaluere retningen af et modtaget signal, se figur 3.2. Ved at placere to sådanne antenner med en 90 graders drejning i forhold til hinanden, vil azimut kunne bestemmes ved ligning 3.1, hvor U x og U y er det forstærkede signal for henholdsvis antenne x og y. α = arctan Ux U y (3.1) For at undgå en 180 graders tvetydighed på bestemmelsen af azimut kan en omnidirectionel antenne tilføjes til systemet. Denne antenne måler reference signalet og et blanking interval kan heraf defineres. Figur 3.3 viser Watson Watt princippet på to loop antenner. Hvis U x og U y plottes vil der ideelt afbildedes en lige linie. En fase forskydning δ mellem U x og U y vil resultere i afbildning af en ellipse. Ligning 3.2 beregner azimut på baggrund af signalerne U x og U y og fase forskydningen δ herimellem. 14

15 3.1 Metoder til DF Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Figur 3.3: Watson Watt evaluering på to krydsede loop antenner. α = 1 2 arctan 2 U x U y cos(δ) U y 2 U x 2 (3.2) Fordelende ved Watson Watt princippet kan opsummeres: Retningen α af et signal bestemmes hurtigt pga. den direkte beregning. Simpel implementation. Kun lidt plads er nødvendig. Ulemper ved Watson Watt princippet: Den kompakte størrelse af systemet giver anledning til fejl mht. multipath udbredelse af signaler. Signaler med høj elevation vil give store fejl DF vha. phase Et signals retning bestemmes vha. den rumlige placering af felt linjer eller flader med samme phase. Tre principper benyttes: P hase > amplitude: Fase konverteres til et styrke signal som vha. Max/min pejling eller anden evaluering bestemmer retningen. Konverteringen foregår typisk vha. DF antenner. Direkte evaluering: Denne metode benytter sig af apparatur sampling. Et antal målinger foretages forskellige steder i feltet og en retning evalueres af sekventielt eller parallelt fungerende kredsløb. 15

16 3.1 Metoder til DF Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Sensor array processering: Benytter sig også af apparatur sampling, men metoden er baseret på komplekse beregninger af signaler modtaget vha. et sensor array. Et af målene er at kunne lave frekvens uafhængige DF enheder. Sidst nævnte vil ikke blive omtalt mere i denne rapport da en sådan løsning til lokal pejling er urealistisk, dyr og alt for kompleks. Phase konvertering En af de simpleste metoder til retningsbestemmelse udføres vha. antenner med en bestemt retnings karakteristik, DF antenner. Disse antenner har typisk en retnings karakteristik med et stærkt ekstremum i én retning. Ved rotation af antennen kan ekstremum af signal styrke findes. Antenne retningen måles og retningen for det indkomne signal kan herfra bestemmes, se figur 3.4. Figur 3.4: Max/Min retningsbestemmelse ved brug af DF antenne. Fordelende ved denne simple metode opsummeres som følgende: Høj retnings sensitivitet kan opnås pga. antennens retnings karakteristik. Simpel og billig at konstruere. Kun en modtager er nødvendig. Detektering af multipel signal udbredelse. Samme antenne kan benyttes til retningsbestemmelse og kommunikation. Ulemperne for metoden udspringer fra det smalle udsyn af feltet som er resultatet af direktiviteten af antennen, og den langsomme mekaniske scanne hastighed: Sandsynligheden for at opfange et signal bliver mindre jo større direktiviteten af en antenne bliver. Metoden fejler i tilfælde af at korte signaler. Dvs. kort i forhold til antennens rotations hastighed. 16

17 3.1 Metoder til DF Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Forskellige DF antenner vil blive gennemgået i afsnit 3.2. Med Adaptive antennasadaptive antennas kan man undgå nogle af de ulemper traditionel Max/min pejling har. Vha. adaptive antenner kan man ideelt forme gain karakteristikken af antennen løbende. Dvs. det vil være muligt at scanne digitalt i stedet for mekanisk. På figur 3.5 benyttes en adaptiv antenne til at finde retningen til transmitteren. Ved at scanne fra gain karakteristik 1 til 8 vil 3 give maximalt signal. [4] gennemgår teorien bag adaptive antenner og metoder. Figur 3.5: Digitalt scan vha. adaptiv antenne. Ulempen ved den adaptive teknologi ligger i omkostningen af det avancerede udstyr til processering af signalerne. Direkte evaluering Handyfinderen er en simpel konstruktion af to dipol antenner(figur 3.6). Begge antenner modtager et signal u(t), men fordi afstanden fra signal kilden til den ene antenne er længere end til den anden, vil signalerne blive faseforskudt i forhold til hinanden. Ved at skifte med en frekvens ω = 1 T mellem begge antenner moduleres et signal med frekvensen ω og amplituden a ind på udgangen. Med et passende filter på udgangen kan nu måles et signal med frekvens ω og styrke afhængig af faseforskydningen a. Handyfinderen er en simpel Doppler retnings bestemmer. Typisk vil en DF Doppler enhed bestå af flere antenner arrangeret som vist på figur 3.7a. Hvis en antenne roteres med radius R og hastigheden ω r, vil denne frekvens blive moduleret ind i signalets frekvens ω 0, pga. Doppler effekten: Hvis antennen bevæges mod signal kilden, øges frekvensen af signalet; bevæges antennen væk fra kilden, reduceres frekvensen af signalet. I stedet for fysisk at rotere antennen, skiftes digitalt mellem antennerne i et antenne netværk som vist på figur 3.7a. Figur 3.7b viser hvordan det demodulerede Doppler signal angiver retningen for de to modtagede signaler. Fordelene ved Doppler metoden er: Følsomhed: Høj signal følsomhed. Frekvens område: Kan benyttes i et bredt frekvensområde. Multipath: Høj immunitet overfor multipath signaler, dvs. et signal som kommer fra flere retninger på en gang. 17

18 3.1 Metoder til DF Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Figur 3.6: Handifinder, retningsbestemmelse vha. to dipol antenner Figur 3.7: Princippet bag retningsbestemmelse vha. Doppler effekt. Ulemperne ved Doppler metoden er: Scanne tid: tiden det tager at scanne hele vejen rundt i et antenne array. Denne scanne tid er afhængig af hvilken modulerings frekvens ω r der vælges. Udstyr: Det komplekse udstyr der skal konstrueres for at kunne modulere/demodulere signalet er dyrt. Dimensioner: Et antenne array vil blive forholdsvist stort. Doppler metoden modulerer først signalet, hvorefter det demodulerer signalet for at finde retningen. Et Interferometer finder retningen af et modtaget signal ved direkte at måle fase forskellene på signaler opsamlet i forskellige punkter vha. et antenne array. Figur 3.8a viser et antenne array med 3 elementer. Faseforskellene Φ 12 og Φ 13 måles og signalets azimut α og elevation ε beregnes, se figur 3.8b. Fordelen ved Interferometer metode frem for Doppler metoden er blandt andet hastigheden hvormed retningen af signalet kan bestemmes. Interferometer metoden 18

19 3.2 DF Antenner Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Figur 3.8: Retningsbestemmelse vha. et interferometer. vurderer faseforskellene direkte hvorimod Dopplermetoden kræver en sekventiel måling på de enkelte antenner i et antenne array. 3.2 DF Antenner Indtil nu har en DF antenne, været en antenne hvor retnings karakteristikken havde et estremum. Dette afsnit vil gennemgå lidt basal antenne teori samt introducere nogle af de mest brugte antenne design. En DF antenne er en antenne med en retningsbestemt gain karakteristik. Gain karakteristikken afbilledes ved udstrålet energi som funktion af vinklen 1. Gain karakteristikker sammelignes som regel med en isotropic radiator. På figur 3.9 er sammenligningen skitseret og man benytter enheden dbi til at angive directiviteten i forhold til en isotropic radiator. I pejle applikationer hvor DF antenner benyttes er denne karakteristik væsentlig i forhold til pejle nøjagtighed, afstand, signal-styrke, fejlmargen, båndbrede og fysisk antenne størrelse. Desværre er design af DF antenner næsten en videnskab for sig og går ud over scoped i dette projekt. Dette afsnit vil beskrive de mest kendte DF antenne design og diskutere disse i forhold til anvendelse i en kompakt pejlestation. Men først lidt grundlæggende antenne teori Antenne teori Før vi kan diskutere specifikke antenne design skal de basale termer og grundlæggende elektromagnetiske teorier kort forklares. For grundigere gennemgang henvises til [2], [3] og [4]. Først til spørgsmålet: Hvad er en antenne? 1 Her er tale om sfæriske koordinater, dvs. vinkler i 3D 19

20 3.2 DF Antenner Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Figur 3.9: Afbildning af direktivitet for en antenne. En hvilken som helst konstruktion af ledende eller dielektriske komponenter kan opfattes som en antenne. Dog tilpasses strukturen af antennen, således denne udstråler eller modtager elektromagnetiske bølger effektivt. Antennen udviser selektivitets e- genskaber i både frekvens og rum. I frekvens domænet er antennen i stand til at udvise et resonans phenomen, hvor der ved en specific frekvens opstår en strøm densitet i strukturen så høj, at elektromagnetiske felter udstråles. Den rumlige selektivitet opstår idet antennen genererer et udstrålings mønster, som ved udstråling eller modtagning af elektromagnetiske felter viser selektivitet i bestemte rumlige retninger. En modtagende antenne kan betragtes som en rumlig sampler af det elektromagnetiske felt. Denne producerer en spænding over udgangs terminalerne som funktion af ændringerne i det elektromagnetiske felt. Ved at forme antenne strukturen kan man fokusere den udstrålede energi i en eller flere bestemte retninger. Denne fokusering forekommer kun ved specifikke frekvenser, antaget selektivitet i frekvens domænet. Den matematiske beskrivelse af disse koblede egenskaber for antennen er beskrevet ved Maxwell s fire ligninger, der henvises til [2]. Antenne design er pga. disse rumlige og frekvens afhængige egenskaber meget kompleks. Udstrålings karakteristikker kan beregnes analytisk for simple antenner og det oftest med en hel del forsimplende antagelser. Analytiske beregninger benyttes derfor kun som retningslinier for design af antenner. Nummeriske metoder til beregning af udstrålings karakteristikker benyttes i meget højere grad når en nøjagtig vurdering af et antenne design er påkrævet. En nøjagtig vurdering vil medregne koblingen mellem omgivelserne og antennen, samt tage højde for konstruktionens begrænsninger. Egenskaberne for en antenne beskrives som følgende: Gain: Beskriver udtrålet styrke i den retning hvor antennen udstråler mest energi. Hvis en antenne ingen udstråling har i en retning betegnes denne retning for null. 20

21 3.2 DF Antenner Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Direktivitet: Bandwidth: Er et mål for hvor bredt et frekvensområde der kan benytte antennen indenfor definerede gain rammer. Efficiency: Beamwidth: Definerer breden på den lobe hvor gain er defineret. Breden måles i forhold til en styrke, f.eks imellem 2 null s eller ved halv-styrke beamwidth Loop antenne Loop antennen måler på de magnetiske felt vektorer og virker ved Faraday s lov: v = dψ dt (3.3), hvor ψ er den magnetiske flux gennem loop et. På elevations mønstret figur 3.10 observeres et forholdsvist stort half-power beamwidth på typisk 80 og 2 skarpe nulls ved y = 0. Loop antennen benyttes oftest i DF applikationer med Watson-Watt evaluering eller til minimums pejling vha. de skarpe nulls. Antennen kan opnå meget små dimensioner, på bekostning af gain, hvorfor denne tit benyttes i mobile eller lokale applikationer. Figur 3.10: Struktur og direktivitet af en loop antenne Helix antenne En helix antenne er en leder viklet som gevindet på en skrue, se figur 7.2. Denne helix struktur kan benyttes som antenne på to måder: Normal mode: maximum feltet afgivet af Helix antennen ligger i planen vinkelret på antennen. Axial eller endfire mode: I denne tilstand er antennens gain parallel med axen af helix antennen. Denne tilstand opnås ved en konstruktion der mere eller mindre opfylder D S λ 2π Axial mode er pga. dens gain karakteristik, tilstanden som er interessant i DF applikationer. Danner et circulært polariseret felt, med en half-power beamwidth på typisk 50 i både elevation og azimut. Helix antennen har en forholdsvis stor bandwidth på omkring 21

22 3.3 Opsummering Retningsbestemmelse vha. radioteknologi Figur 3.11: Struktur af en Helix antenne 50% og et typisk gain på 10dB. Beamwidth, gain og antallet af omdrejninger n hænger tæt sammen. Som n stiger falder beamwidth og gain øges Yagi-Uda antenne En af de mest almindligt kendte antenne design er yagi-uda antennen. Denne består af en dipol antenne med en reflektor og et antal directors, se figur Antennen har en typisk beamwidth på omkring 50, afgjort af antallet af directors. Gain op til 15dB og en small bandwidth på 5%. Figur 3.12: Struktur og udstrålings karakteristik af yagi antennen. Antennen har forholdsvis store dimensioner, da breden skal være en bølgelængde. 3.3 Opsummering Dette kapitel har beskæftiget sig med metoder til retningsbestemmelse vha. radioteknologi. Herunder er emnet DF antenner og antenne teori overfladisk blevet gennemgået. På baggrund heraf vil næste kapitel opstille og vælge en metode til konstruktionen af et pejle system. 22

23 Kapitel 4 Pejlesystemet I de to foregående kapitler er teknologier og metoder til retningsbestemmelse blevet gennemgået. Dette kapitel vil kort redegøre for hvilket pejlesystem, der konstrueres i dette projekt. 4.1 Begrænsninger Jeg har valgt at begrænse mit system mht. økonomi og kompleksitet. Heldigvis følges disse parametre rimeligt godt med hinanden, hvilket har gjordt mine valg lettere. Derudover har jeg som udgangspunkt valgt at benytte de materialer som var til rådighed, se 1.2. Mht. antenne konstruktion har jeg valgt ikke at købe en antenne, men derimod konstruere denne selv. Dette holder omkostningerne nede samt giver noget handson erfaring med antenne konstruktion og teori. Doppler 4.2 Metode Begrænsningerne af CC1000 transieveren og kompleksiteten af systemet ligger til grund for den overordnede sortering af metoder. Herved udelukkes brugen af direkte evaluering. To metoder virker realistiske og umiddelbart inden for begrænsningerne: Max/Min pejling - Den simpleste opstilling. Kun en CC1000 transiever behøves for at evaluere et indkommet signalet. Kræver konstruktionen af en DF antenne og et servosystem til den automatiske pejling af objektet. Crossed loop med Watson Watt - Denne konstruktion er en smule mere kompleks i både hardware og software. Mindst 2 CC1000 transievere(et til hvert loop) skal benyttes. Endnu en kan tilføjes hvis en omnidirektional styrke indikator bruges. Fordelen ligger i et kompakt system som ikke kræver en servomekanisme. Max/Min pejling blev valgt pga. den umiddelbare simplicitet. Dvs. en pejlestation og et pejleobjekt skal konstrueres. 23

24 Kapitel 5 Pejleenhed - Hunden Hunden skal løbende kunne fokusere på en bestemt ræv. Det er vigtigt at denne fokusering er så nøjagtig som muligt og at fokuseringen kan udføres hvor afstand mellem hund og ræv varieres. Der lægges vægt på at undersøge hvorvidt det valgte design er brugbart i forhold til lokal pejling. I det følgende vil design og konstruktion af hunden blive dokumenteret. 5.1 Krav Bestemmelse af rævens retning udendørs, op til 50m. Fokusering på ræv med Max fejlprocent på α = 5 grader. Dimensionerne af systemet, inklusive antenne, skal være kompakt. Figur 5.1: Krav til hundens funktionalitet 24

25 5.2 Design Pejleenhed - Hunden 5.2 Design Blokdiagrammet figur 5.2 viser de elementer som indgår i konstruktionen af pejleenheden. Figur 5.2: Blokdiagram for pejleenheden Hardware En AVR ATmega8L mikro kontroller vil blive benyttet til databehandling og central regneenhed i dette projekt. To enheder skal interface til mikro controlleren: CC1000 transieveren og L298 til DC-motor styring. Enhederne er, for at gøre interfacet til mikro controlleren mere simpelt, konstrueret som to moduler: CC1000PP og DCMS. Modulerne er i detalje beskrevet i Bilag A. Derudover skal en DF antenne designes til CC1000 enheden. ATMega8L Kompakt og billig 8-bit microprosessor. Kan sættes op med en forsyning på 3V med en maximal arbejds frekvens på 8Mhz. 8kB Flash, 512B EEPROM og 1024B SRAM. Næsten samtlige ben har dobbelt funktionalitet, hvilket giver fleksibilitet i anvendelse. AVR-Test IO board 1 er blevet benyttet til at teste og udvælge de pins som skal interface til CC1000 modulet og DC-motor modulet. Dette letter fejlfindings arbejdet på interfacet og den dertilhørende software. CC1000PP interface CC1000PP modulet skal interface til en ATMega8L mikro controller. [8] og [5] beskriver hvorledes CC1000 chippen kan interfaces til en mikro controller. Interfacet kan deles op i to: 1 Et test miljø til AVR processore udlånt af MIP 25

26 5.2 Design Pejleenhed - Hunden Figur 5.3: ATMega8 i TQFP32 hus og AVR-Test IO board Konfigurations interface: Herigennem konfigureres CC1000 chippen. Interfacet udgøres af 3 ben: PALE, PDATA og PCLK. (se tabel 5.2.1) Data interface: Dette interface består som minimum af 2 ben: DIO og DCLK. CHP OUT og RSSI kan benyttes hvis funktionaliteten ønskes brugt. (se tabel 5.2.1) Figur 5.4: a. Konfigurations interface og b. data interface til CC1000PP Konfigurations interface Det simpleste konfigurations interface til CC1000PP er at benytte 3 I/O ben fra AT- Mega8L(se figur 5.5.a). Denne metode benævnes ofte for bit banging. Bit banging er fleksibel da der ikke skal benyttes specifikke ben fra mikro controlleren. Alternativt kan et synkron seriel interface benyttes til mikro controlleren. SPI eller US- ART er eksempler herpå. ATMega8L controlleren kommer med indbygget USART og SPI kontrol. Fordelen ved et sådan interface består i at USART eller SPI hardwaren kan byte synkronisere med CC1000 chippen. Ulempen er at SPI konfiguration forhindrer kommunikation mellem ATMega8L og andre SPI enheder. Derudover deler den indbyggede PWM generator ben med SPI interfacet, hvilket vil betyde at det ene PWM signal ikke ville kunne bruges hvis SPI benyttes. Tabel beskriver de enkelte konfigurations ben til CC1000PP modulet. Data interface DIO og DCLK definerer et bi-direktionalt seriel data interface. 2 I/O ben kan benyttes til interfacet. Dog vil et interrupt pin typisk blive benyttet til DCLK(figur 5.6, da data på DIO defineres på logiske ændringer af DCLK. 26

27 5.2 Design Pejleenhed - Hunden Figur 5.5: a. Bit banging interface. b. SPI interface. Ben Ben tilstand Beskrivelse PALE Input Chipselect til konfigurations delen. Drives lav for at konfigurere CC1000 via PCLK og PDATA. PCLK Input Clock til synkron overførsel af data på PDATA. PDATA Input/Output Data ben til overførel af data synkront vha. PCLK. Som med konfigurationsdelen kan et SPI interface også her benyttes, se figur 5.6b. Fordele og ulemper ved SPI interfacet er de samme som for konfigurations delen. Figur 5.6: a. Interrupt baseret data interface. b. SPI interface. Pin Pin tilstand Beskrivelse DIO Input/Output Data pin til synkron overførsel af data vha. DCLK. DCLK Output Clock til synkron overførsel af data på DIO. CHP OUT Output CC1000 kan konfigureres til at give forskellige signaler på denne pin, eks. Lock indikator. RSSI Output Et analogt signal som angiver modtaget signal styrke. (Recieved Signal Strength Indicator) Det 3 tråds serielle konfigurations interface, se Figur 5.4a. blev valgt. Bit bashing vha. PCLK, benyttes til at overføre/læse på den bi-direktionale pin PDATA. PALE fungerer som chipselect og er aktiv lav. DIO og DCLK udgør det bidirektionale synkrone data interface, se figur 5.4b. LOCK kan benyttes i nogle opsætninger ved bit synkronisering og data bestemmelse. For y- derligere information henvises [5]. Det analoge RSSI 2 er interfacet til mikro controlerens ADC gennem et lavpasfilter, se figur 5.7a. Strømmen er omvendt proportionalt med den modtagede RF signal styrke (figur 5.7b.) og en modstand R281 benyttes til at konvertere dette til en spænding. 2 Recieved Signal Strength Indicator 27

28 5.2 Design Pejleenhed - Hunden Figur 5.7: a. RSSI interface til ADC. b. RSSI spænding vs. signal styrke, med en 27kΩ modstand (Figurer lånt fra [5]) Antenne design En monopol antenne samt en helix antenne blev designet til at teste systemet. Ligningen 6.1 beskriver længden af en λ 4 monopol antenne, afhængig af sende frekvensen. En monopol antenne med en sende frekvens på 869MHz skal derfor være 8.2cm lang. L = 7125 f (5.1) Bestemmelse af Helix antennens dimensioner er lidt mere kompleks og analytiske beregninger vil blive brugt til dimensioneringen. Gain D af helix antennen i endfire tilstand kan beskrives ved ligning 5.2. D = 12 C 2 λ n S λ (5.2) C λ = C λ S λ = S λ (5.3) (5.4), hvor C λ er omdrejnings længde C i bølgelængder λ og S λ er rummet mellem hver omdrejning i bølgelængder. Input impedans R og Half-Power Beamwidth HP BW er givet ved ligningerne 5.5 R = 140 C (5.5) λ 52 HP BW = C λ n (5.6) S λ Helix antennens gain mønster kan beregnes ved ligning 5.8. D = Sin( π 2 n ) Cos(θ) Sin( n ψ) 2 Sin(ψ) 2 (5.7) (5.8), hvor ψ = 2 π f c (S Cos(θ) L p ) C λ vælges til 1. Figur 5.8 viser udstrålings karakteristikken for forskellige valg af n, beregnet med ovenstående ligninger i Mathematica 3. 3 Notebooks i Mathematica er vedlagt på CD en. 28

29 5.2 Design Pejleenhed - Hunden Figur 5.8: Udstrålings karakteristik for forskellige værdier af n. DC-motor interface Pejleenheden skal kunne styre op til to DC-motorer. En L298 Dual full bridge driver er blevet valgt som forstærkerled. L298 chippen kan kontrollere 2 DC-motorer med en maksimal strøm på 4 A. Som input kræves et PWM signal og to logiske signaler per motor. Figur viser tilkoblingen af en DC-motor til L298 chippen. Figur 5.9: Tilkobling af en motor til L298 chippen. Motoren genererer elektromagnetisk støj og interfacet til motoren er derfor konstrueret som et selvstændigt modul. Dokumentation for konstruktionen af DC motor modulet er vedlagt i bilag A.1. ATMega8L mikro controlleren kommer med indbygget PWM signal generator, med op til 3 uafhængige PWM signaler. Tabel 5.1 viser hvilke ben der er valgt til at interface til DC motor modulet. 4 Figur taget fra [11]. 29

30 5.2 Design Pejleenhed - Hunden Pin Navn AVR pin nr. Navn Funktion OC1B (PB1) 13 PWM1 PWM output til motor 1 OC1A (PB2) 14 PWM2 PWM output til motor 2 PD4 2 C1 Styresignal til motor 1 PD5 9 D1 Styresignal til motor 1 PD6 10 C2 Styresignal til motor 2 PD7 11 D2 Styresignal til motor 2 Tabel 5.1: Ben valgt til DC motor interface Software Der skal designes software til styring af pejleenheden, se figur 5.2. Master kontrol Pejleenheden skal ud fra pejleobjektets signalstyrke(rssi) kunne foretage fokusering. Dette er en regulering af antennens retning i forhold til signal styrken. Tilstands diagrammet, figur 5.10, beskriver hvorledes fokuseringen er designet. Figur 5.10: Tilstandsdiagram for fokusering af pejleobjekt. RSSI sampling RSSI er et analogt signal som afhænger omvendt proportionel med styrken(db) af det modtagede radiosignal(se figur 5.7a). Beregningen af styrken P kan fortages ved følgende simple ligning: P = 50 V RSSI 45.5dBm (5.9) 30

31 5.2 Design Pejleenhed - Hunden AD-konverteren på ATMega8L kan køres i en free running tilstand. I denne tilstand foretages samplinger kontinuerligt og ADC data registret opdateres hele tiden med den nyeste sampling. ADC en er imidlertid energimæssigt dyr i drift og antallet af samples skal derfor begrænses mest muligt. Derudover skal sampling af RSSI for et modtaget signal, vurderes som et gennemsnit af samplede værdier for hvert modtaget bit. Single sampling bliver derfor benyttet. Da der skal samples for hvert modtaget bit implementeres RSSI samplingen som en del af kommunikationen. Kommunikations protokol Protokollen designes som en to lags stop and wait protokol, med et datalink lag og et fysisk lag. Det fysiske lag: Fungerer som driver til CC1000 enheden. Her defineres metoder til at kommunikere med CC1000 enheden via data- og konfigurations- interfacet. Datalink laget: Interfacer til det fysiske lag med to metoder til at sende eller modtage et bit. Håndterer pakke detektering, transmittering af pakker og addresse kontrol. Et simpelt pakke format med mulighed for variabel data længde er blevet valgt. Dog begrænset af en maximal data længde på 32 bytes. Addressering af op til 254 enheder med CRC16 checksum kontrol. Felt navn Bit længde Beskrivelse Preamble 3 byte Skiftevis 0 og 1 SOF(Start of frame) 1 byte 0xF3 Address 1 byte Adresse på modtager Control 1 byte 3 kontrol bit og 5 bit datalængde Data Variabel Maximalt 32 byte data Checksum 2 bytes CRC16 beregning på address,control og data. Tabel 5.2: Protokol format. I tilstands diagrammet på figur 5.11 er funktionaliteten af protokollen beskrevet i tre forskellige tilstande. Figur 5.11: Tilstands diagram over kommunikations protokol. 31

32 5.3 Implementering Pejleenhed - Hunden I Idle state søges kontinuerligt efter Preamble og efterfølgende SOF, samtidig med at sende buffer checkes for udgående pakker. Hvis en pakke placeres i sende bufferen skiftes til TX state. Hvis preamble og efterfølgende SOF detekteres skiftes til RX state. I RX state modtages data og der returneres til IDLE state hvis en af følgende fejl sker: data længde ikke korrekt; CRC fejl; Adresserings fejl. I TX state sendes preamble efterfulgt af SOF og resten af pakken. Motor styring ATMega8L processoren kommer med indbygget PWM signal generator. Denne kan benyttes til at styre rotations hastigheden af motorerne. Rotations retningen styres af fire logiske output, 2 til hver motor. 5.3 Implementering Interface Tabel 5.4 beskriver de valgte ben til interfacet og deres funktion. Pin Navn AVR pin nr. Navn Funktion OC1B (PB1) 13 PWM1 PWM output til motor 1 OC1A (PB2) 14 PWM2 PWM output til motor 2 PD4 2 C1 Styresignal til motor 1 PD5 9 D1 Styresignal til motor 1 PD6 10 C2 Styresignal til motor 2 PD7 11 D2 Styresignal til motor 2 Tabel 5.3: Ben valgt til DC motor interface. Pin Navn AVR pin nr. Navn Funktion ADC7 22 RSSI/IF Analog indicator for signal styrken. INT0 (PD2) 32 DCLK Interrupt for serielt data interface PC3 (ADC3) 26 DIO Data ben for seriel data interface PC2 (ADC2) 25 PALE Chip Select for CFG interface PC1 (ADC1) 24 PCLK Clock for CFG interface PC0 (ADC0) 23 PDATA Data ben for CFG interface PB4 (MISO) 16 LOCK (optional) Flere funktionaliteter se [5] Tabel 5.4: Ben valgt til CC1000PP interface. Schematic på figur 5.12 viser hvorledes de to moduler blev interfacet til microprocessor printet. CC1000PP interfaces gennem CON6 J3 og J4. DC motor modulet tilsluttes gennem HEADER J1 og J7. De øvrige ben er ført ud på HEADER J1 og J7 til fremtidig udvidelse. 32

33 5.3 Implementering Pejleenhed - Hunden Figur 5.12: Schematic af interface til ATMega8L. 33

34 5.3 Implementering Pejleenhed - Hunden CC1000PP modulet blev interfacet direkte på printet med mircoprocessoren. Dette kræver at J3 og J4 placeres korrekt i forhold til hinanden uden komponenter imellem. Board layout på figur 5.13 viser det 2 lags print layout uden CC1000PP modulet. Figur 5.13: Board layout uden CC1000PP. a. Toppen. b. Bunden. På figur 5.14 er resultatet vist. Flere billeder er vedlagt på CD en. Figur 5.14: Print af det konstruerede board. 34

35 5.3 Implementering Pejleenhed - Hunden Fysisk lag Eksempel til driver implementering til CC1000 chippen blev givet i [8]. Denne implementation er blevet beskåret og tilpasset ATMega8L processoren. Driveren er implementeret i bilag B Datalink laget CC1000 chippen kommunikerer med ATMega8L processoren via et interrupt baseret serielt interface, beskrevet i Bit kan sendes på opadgående- og modtages på nedadgående flanker af DCLK. Datalink laget er implementeret som en interrupt service rutine som trigges på eksternt interrupt INT0. INT0 kan trigge på både opadgående og nedadgående flanker og er forbundet med DCLK. Funktionerne send(..) og recieve(), se bilag B, fungerer som grænseflade til interrupt service rutinen. Flowchart på figur 5.15 viser flowet ved eksternt interrupt INT0. I bilag B er funktionaliteten implementeret i procedurerne: SIG INTERRUPT0, D- CLK IDLE, DCLK RX og DCLK TX. 35

36 5.4 Test Pejleenhed - Hunden Figur 5.15: Flowchart for interrupt INT Test Effektforbrug Et amperemeter blev forbundet mellem strømforsyning og pejleenheden. Pejleenhedens indbyggede USART blev brugt til at sende data seriel til seriel porten på en PC. Målingerne er udelukkende foretaget på pejleenheden uden DC motorer. Transieveren blev testet i RX og TX mode, hvor Max udgangs effekt blev brugt. 36

37 5.5 Fejl og mangler Pejleenhed - Hunden Effekt forbrug CC1000 ATMega8L Beskrivelse 0.282w RX Normal CC1000 sættes til modtage og AT- Mega8L sættes til normal operation w TX Normal CC1000 sættes til sende og ATMega8L sættes til normal operation w PD Normal CC1000 sættes til Power down og AT- Mega8L sættes til normal operation w PD IDLE ATMega8L sættes til IDLE og CC1000 sættes til Power down w PD PD ATMega8L sættes til Power down og CC1000 sættes til Power down w PD PS ATMega8L sættes til Power save og CC1000 sættes til Power down Protokollen Kommunikations protokollen blev testet på to pejleenheder. Enhederne blev placeret med en meters mellemrum. Den ene enhed (Senderen) blev sat til kontinuerligt at sende data pakke. Den anden enhed (Modtageren) lyttede efter data pakker og udskrev serielt for hver modtaget pakke: pakke data og evt. fejl meddelelser. 5.5 Fejl og mangler Effekttab: Testen af effekt forbrug antyder at der er et betydeligt effekttab i opsætningen af enheden. Løbestrømme i konstruktionen tænkes som årsagen hertil. En nærmere undersøgelse af hvilke forbindelser, der skaber løbestrømmende vil være nødvendig for at minimere effektabet. Kommunikation: Protokollen er designet for at kunne teste pejlemetoden. Adressering og master/slave kontrol er ikke implementeret, men overladt til den ovenstående software. En videreudvikling af projektet vil inkludere brugen af standardiserede og gennemtestede protokoller. Control feltet i datarammen fungerer udelukkende som datalængde felt. Denne skal kunne benyttes til også at indeholde kontrol information hvis protokollen udvides med sliding window. Adresse kontrollering er ikke færdig implementeret og flere enheder understøttes derfor ikke. Interface: Modstanden R og capacitoren C1 er overflødige, da disse allerede er konstrueret på CC1000PP. CON6 er placeret forkert, resulterende i at CC1000PP groundlayer vender opad i forhold til resten af printet. Dette kan afhjælpes ved at spejle CON6 i den horisontale midterakse akse. 37

38 5.5 Fejl og mangler Pejleenhed - Hunden DF Antenne: Antenne design er en af de vigtigste parametre i optimering af pejleenheden. Den konstruerede helix antenne viste sig at være meget følsom overfor omgivelserne. Testen for helix antennens udstrålings karakteristik krævede derfor mere tid end der var til rådighed. Dimensioner: Helix antennen bestemmer dimensionerne af systemet, da denne er langt større end resten af systemet. Helix antennens dimensioner er frekvens afhængige og en mindre helix antenne kan konstrueres hvis radio frekvensen øges. Se evt for sammenhæng mellem frekvens og helix antenne dimensioner. 38

39 Kapitel 6 Pejleobjekt - Ræven Pejleobjektet er bygget på samme elektronik og kommunikations software som pejleenheden. Der henvises derfor til 5. Forskellen ligger i den slave adfærd som pejleobjektet implementerer. 6.1 Krav Skal kommunikere med Hunden. Må ikke være større end 10x10x2cm Design Hardware Antenne design En kvart bølge monopol antenne blev valgt til pejleenheden. Denne er omnidirectionel, let at konstruere, let at impedans tilpasse og er lille i forhold til ydelsen. Ligningen 6.1 fra databladet for CC1000 chippen, beskriver dimensioneringen af en kvart bølge monopol antenne, hvor L er længden i meter og f er frekvensen i MHz. L = 7125 f (6.1) Software Pejleobjektet skal fungere som slave i kommunikationen. Kommunikations protokollen er dokumenteret i 5. Protokollen håndterer ikke master-slave forholdet men lader dette være op til de ovenstående lag. En slave adfærd er blevet designet til at teste pejlemetoden. Figur 6.1 viser et tilstandsdiagram over pejleobjektets virke. Pejleobjektets funktionalitet er implementeret i B. 39

40 6.2 Design Pejleobjekt - Ræven Figur 6.1: Tilstanddiagram over pejleobjektets funktionalitet. 40

41 Kapitel 7 Test Med forsøgene i dette kapitel ønskes følgende spørgsmål besvaret: Hvor stor er rækkeviden for pejlingen? Hvor nøjagtig kan afstanden til pejleobjektet bestemmes? Hvor nøjagtig kan retningen til pejleobjektet bestemmes? Hvor stor betydning har omgivelserne på nøjagtigheden? 7.1 test opstilling Pejleenheden forbindes serielt til en PC, hvorfra data opsamles. Det serielle link blev konstrueret af ATMega8L processorens USART og en rs232 signal converter. Pejleenheden har en konstant position, men kan rotere omkring sin egen akse. Pejleobjektet danner en akse med pejleenheden, hvorudaf den kan bevæge sig. Vinklen som pejleenheden danner med denne akse måles. 7.2 Monopol antenner En test af sammenhængen mellem modtaget signal styrke RSSI og afstanden mellem de to antenner blev udført. Enhederne blev sat op med 2 monopol antenner 1 meter over jorden. 7.3 Helix gain En test af sammenhængen mellem modtaget signal styrke RSSI og afstanden mellem de to antenner blev udført. Enhederne blev sat op med 1 monopol antenner på slaveenheden og en Helix antenne på master enheden. Begge antenner var placeret 1 meter over jorden. 41

42 7.3 Helix gain Test Figur 7.1: Monopol antenne, RSSI vs. afstand. Figur 7.2: Helix antenne, RSSI vs. afstand 42

43 Kapitel 8 Konklusion Et af målene med dette projekt var at ende op med et automatisk tracking system baseret på radioteknologi. Dette er kun delvist opnået. Følgende beskriver hvad der er opnået og hvad der ikke er opnået: En overfladisk analyse af problemet objekt tracking er dokumenteret i kapitel 2. De omtalte teknologier gav sig til kende i pris, popularitet og simplicitet. Radioteknologien viste sig at være en god kandidat til et autotracking system. Teknologien er udbredt og bruges i mange forskellige applikationer og er derfor let tilgængelig og billig. En videre analyse af Radioteknologien er dokumenteret i kapitel 3. Analysen i kapitel 3 præsenterede et udsnit af de mest brugte metoder og teknikker til retningsbestemmelse vha. radioteknologi. Den elektromagnetiske teori blev kort gennemgået med henblik på forståelse af konstruktionen af retningsorienterede antenner. Konstruktionen i kapitel 5 og 6 blev baseret på en ATMega8L processer og en trådløs CC1000 transciever. En 868MHz trådløs kommunikerende enhed med dimensionerne 5x7cm blev konstrueret, baseret på ATMega8L processoren og CC1000 transcieveren. Enheden fungerede men effektforbruget kunne formindskes ved yderligere optimering af designet. Kommunikation mellem de to enheder blev implementeret og testet. En implementation af et master slave forhold mellem de to enheder gav mulighed for yderligere tests. Monopol antennerne blev konstrueret. Helix antennen blev konstrueret, men ikke impedans tilpasset. Yderligere gain vil kunne hentes ved impedans tilpasningen. Fejl og Mangler: Mekanisk automatisering, dvs. reguleringsimplementation samt servomekanisme. Ingen test af Helix antennens præsition mht. retningsbestemmelse. 43

44 Bilag A Elektronik moduler Dette kapitel beskriver to moduler: DCMS (DC Motor Styring) modul og CC1000PP modulet. A.1 DCMotorStyrings modul A.1.1 Krav 2 DC motorer skal kunne styres vha. modulet. Modulet skal kunne yde op til 2A per motor. A.1.2 Design Modulet er bygget op omkring en dual full bridge driver, L Blokdiagrammet i figur A.1 viser udnyttelsen af en af de to H-broer i L298 til konstruktionen af en bidirektionale DC motor kontrol enheder. 1 Se [11] for mere information Figur A.1: En motor tilkoblet L298 chippen. 44

45 A.1 DCMotorStyrings modul Elektronik moduler Designet blev med udgangspunkt i eksempel fra L298 applikations note udviklet og diagrammet på figur A.2 viser det opnåede motor interface. 45

46 A.2 CC1000PP modulet Elektronik moduler Figur A.2: Diagram over dc motor modul. Et print layout blev konstrueret og er vist i figur A.3. Figur A.3: Print layout for dc motor modul. A.2 CC1000PP modulet Chipcon har udviklet et reference layout af et interface til CC1000 chippen. Dette afsnit vil kort gennemgå konstruktionen af et CC1000PP modul opererende på 868MHz. Fuld dokumentation for CC1000PP kan findes i [7]. A.2.1 Design CC1000PP modulet måler 28x20mm og er designet til et 2 sidet PCB. 1 connector indeholdende 6 ben på hver side af printet interfacer til det externe system. Tabel A.2.1 beskriver funktionen af hvert enkelt ben. P1 og P2 er de to conectorer, se silkscreen figur A.4. 46

47 A.2 CC1000PP modulet Elektronik moduler P1 P2 Ben nr. Funktion Ben nr. Funktion 1 PALE 1 GND 2 PDATA 2 ANTENNE 3 PCLK 3 GND 4 DCLK 4 VDD( ) 5 DIO 5 RSSI/IF 6 CHP OUT/LOCK 6 GND Diagrammet på figur A.5 viser det designede interface for CC1000 chippen opererende ved 868MHz. Det tilhørende layout er vist i figur A.4. Figur A.4: Top og bund PCB layout, top silkscreen. A.2.2 Test CC1000PP modulet blev testet igennem interfacet beskrevet i Gennem den driver software 2 som fulgte med CC1000PP reference design, blev CC1000 chippen programmeret med en opsætning. Derefter blev opsætningen af CC1000 chippen læst og sammenlignet. De stemte overens. Den trådløse kommunikation blev testet ved konsekvent at sende en sekvens af etter og nuller: På modtagersiden kunne samme mønster observeres. To 8.2cm monopol antenner blev benyttet. 2 se bilag B 47

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Bachelorprojekt, forår 2007 af Lasse Jon Fuglsang Pedersen og Anders Sabinsky Tøgern Vejleder: Jon Sporring 13. juni 2007 Datalogisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af:

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af: Fieldbus - Feltbusser i automationssystemer Foråret 2003 Udarbejdet af: Jes Pedersen, DTU - jespedersen@mail.dk Mads M. Nielsen, DTU - madsnielsen@privat.dk Indholdsfortegnelse: Fieldbus feltbusser i automationssystemer

Læs mere

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Institut for Elektroniske systemer Elektronik og IT Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst Tlf.: (+45)99408600 http://es.aau.dk

Læs mere

Offshore Monitoreringssystem

Offshore Monitoreringssystem Offshore Monitoreringssystem Udviklingen af et kommunikationsmodul til datatransmission og overvågning af elektronisk måleudstyr. Synopsis På havet, hvor elektricitet og Internetforbindelse er svært tilgængeligt,

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Automated Greenhouse project Sustainable electronic and IT Spring 2013

Automated Greenhouse project Sustainable electronic and IT Spring 2013 Automated Greenhouse project Sustainable electronic and IT Spring 2013 03-06-2013 Vejleder: Ole Schultz Deltagere (Gruppe 3): Studienr: Underskrift: Daniel Villadsen 101303 Max Westerdahl 101050 Mikkel

Læs mere

Forsøg med sensor netværk og robotter

Forsøg med sensor netværk og robotter Forsøg med sensor netværk og robotter Bachelorprojekt, forår 2005 Datalogisk Institut, Københavns Universitet Pelle Kristian Lauritsen 25. juli 2005 Resumé Dette bachelorprojekt Forsøg med sensor netværk

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Trådløs kontroller. til bevægelseshandicappede

Trådløs kontroller. til bevægelseshandicappede Trådløs kontroller til bevægelseshandicappede Gruppe 472, Sundhedsteknologi, Foråret 2011 Institut for medicin og sundhedsteknologi Aalborg Universitet Frederik Bajers Vej 7D2 9220 Aalborg Øst http://st.hst.aau.dk

Læs mere

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 Digital fler-bruger telefonsvarer P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 School of: Electrical engineering Fredrik Bajers Vej 7 9220 Aalborg Øst Phone:

Læs mere

P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT

P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT Gruppe medlemmer: Bjørn Kitz - Henrik K. B. Jensen - Kristian Klüwer Michael Bo Poulsen - Mikael Sander Vejleder: Søren

Læs mere

Raytracing. doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen tnjr@ruc.dk Thomas Riisbjerg mads@danquah.dk Mads Danquah hartlev@ruc.dk Morten Hartlev Poulsen

Raytracing. doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen tnjr@ruc.dk Thomas Riisbjerg mads@danquah.dk Mads Danquah hartlev@ruc.dk Morten Hartlev Poulsen Raytracing doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen tnjr@ruc.dk Thomas Riisbjerg mads@danquah.dk Mads Danquah hartlev@ruc.dk Morten Hartlev Poulsen Vejleder: keld@ruc.dk Keld Helsgaun 30. maj 2002 Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen Undersøgelse af RTK Teknikker Mads Bøgvad Knudsen Kongens Lyngby 2005 Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon+45 45253351,

Læs mere

Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik

Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Bilbus P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Gruppe 415 Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Jan Sundvall Christian Thomsen Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen Elektronik og Elektroteknik Fredrik

Læs mere

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder:

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder: 19. december 2005 Titel: HiFi forstærker med minimeret effektforbrug Tema: Analog elektronik Projektperiode: P3 Projektgruppe: EE - gr.319 Deltagere: Michael Niss Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Nikolaj

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4.

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. -den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. Introduktion P-NET fieldbus er designet til sammenkobling af distribuerede proceskomponenter, så som procescomputere, intelligente sensorer, ventiler,

Læs mere

Styring af decentralt rensningsanlæg

Styring af decentralt rensningsanlæg Styring af decentralt rensningsanlæg -med et distribueret indlejret system Afsluttende eksamensprojekt ved: Diplomingeniøruddannelsen, IMM, DTU Udarbejdet af: Allan Krogh Jensen (d973989) 25/11-2002 17/2-2003

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Automatiseret overvågning/alarmering af patient

Automatiseret overvågning/alarmering af patient Automatiseret overvågning/alarmering af patient Thomas Axel Kongens Lyngby 2012 IMM-M.Sc-2012-09 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby,

Læs mere

Fault Tolerant Sensor Network for Data Collection. Aslak Johansen, aslakj@gmail.com Jan Kjetil Chu, jan@chu.dk

Fault Tolerant Sensor Network for Data Collection. Aslak Johansen, aslakj@gmail.com Jan Kjetil Chu, jan@chu.dk Fault Tolerant Sensor Network for Data Collection Aslak Johansen, aslakj@gmail.com Jan Kjetil Chu, jan@chu.dk 15. december 29 2 Abstract In this thesis we are going to develop a number of network protocols

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6 insight 3 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin AS Interface gateway Side 4 DME Ny afstandsmåler DME5000 Side 6 CLV CAN-bus netværk for stregkodelæsere Side 20 02 Indhold Leder Leder.........................2

Læs mere

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem Indledning Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem 1. Indledning... 3 1.1. Motivation...3 1.2. Systemkrav...6 1.3. Problemformulering...7 1.4. Metode...8 1.5. Læsevejledning...

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Lokalisering af mobile robotter

Lokalisering af mobile robotter Christian Jon Veng Jensen Mikkel Peter Sidoroff Gryning Lokalisering af mobile robotter Navigation i en korridor Bachelor thesis, June 2009 Lokalisering af mobile robotter, Navigation i en korridor Rapporten

Læs mere