det grønlandske hus ÅrsskrIFt 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det grønlandske hus ÅrsskrIFt 2005"

Transkript

1 det grønl andske hus ÅRSSKRIFT 2005

2 Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. Protektor

3 indhold Forord 4 Indledning 6 Husets bestyrelse 7 Foreninger i Husets dækningsområde 8 Kultur- og informationsafdelingen 11 Uddannelsesvejledningen 15 Det sociale arbejde 17 Den grønlandske retshjælp 21 Økonomi 22

4 forord v/nina Berrig bestyrelsesformand for Det Grønlandske Hus Den grimme ællings forvandling Det Grønlandske Hus har i 2005, i H. C. Andersen året, haft det som den grimme ælling der er ved at blive forvandlet til en smuk svane. Endelig lykkedes det at komme i gang med den længe ønskede modernisering af det ærværdige hus fra 1874 i Løvstræde. Det har krævet stor fleksibilitet af personalet at få puslespillet til at passe ind i færre og mindre lokaler, så længe ombygningen stod på. En stor tak til alle for gå på mod på trods af murbrokker og kulde. Et flot eksempel på gå på modet var årets Kulturnat, hvor der bl.a. gennemførtes et gigant modeshow i gården, med rød løber over alle murbrokkerne, så det professionelle look var på plads. Det Grønlandske Hus skal, jf. formålsparagraffen, være kontakt- og samlingssted for grønlændere og andre med interesse for Grønland. Dette ligger bestyrelsen meget på sinde. Målet er at få sat fokus på Det Grønlandske Hus som mødestedet for grønlændere, men så sandelig også for

5 5 andre med interesse og hjerte for Grønland, både når det gælder de kulturelle og uddannelsesmæssige tilbud og når det er støtte og hjælp omkring sociale problemer, der er behovet. Hvordan finansieringen bliver på sigt er fortsat uvist, men som det videncenter Det Grønlandske Hus er omkring grønlandske anliggender, ville en plads på finansloven være en rigtig løsning. Huset skal være den gode ramme ikke kun for Storkøbenhavn, men for hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Det har det som nævnt været lidt vanskeligt at leve op til i ombygningsfasen. Derfor glæder vi os meget til nu at kunne præsentere Den nye svane - det moderniserede hus - for alle husets venner og brugere. Med den nye kommunalreform hvor Københavns Amt ophører, vil Socialministeriet i stedet, i en overgangsfase, indgå som kommende bidragsyder. Det Grønlandske Hus i Løvstræde dækker hvad der i fremtiden svarer til hele to regioner, Region Hovedstaden og Region Sjælland, det svarer til over 45 % af den samlede danske befolkning og dækker 42 kommuner. Ser vi på antallet af grønlandsk fødte borgere, udgør de næsten en tilsvarende andel, set på landsplan. Bestyrelsen i Huset følger det daglige liv med stor opmærksomhed, og denne Årsskrift 2005, finder jeg giver et godt billede af et stort engageret arbejde i hverdagen for grønlændere øst for Storebælt, både på det sociale og det kulturelle område. God læselyst til Årsskriftet 2005 for Det Grønlandske Hus.

6 Indledning v/inger Bruun forstander Et åndehul i København Vores mål, at Det Grønlandske Hus skulle være et åndehul, et vindue ind til Grønland, som grønlændere kunne være stolte af at vise frem for alle andre borgere i København, kom indenfor rækkevidde. Vi fik mulighed for at begynde en større ombygning, der skulle forvandle den tidligere nedslidte fabrik til et præsentabelt kulturhus. Møde- og forsamlingsfaciliteterne bliver værd at vise frem og kan rumme mange flere deltagere end tidligere. En hel del fonde sluttede op om planerne uden dem var det slet ikke lykkedes. Vi skylder dem alle stor tak for bidrag. Ombygningen har været langvarig, og forventes først færdig i maj 2006, men såvel besøgende som brugere og medarbejdere har taget besværlighederne i stiv arm. Næsten alle planer er blevet gennemført til trods for indskrænkningen i de fysiske rammer. Såvel brugere som medarbejdere fortjener stor ros for, at dette har kunnet lade sig gøre. Vi glæder os til færdiggørelsen i 2006 og håber og tror, at dette nye vindue til Grønland og grønlændere i Danmark vil være med til at ændre det forkerte billede af grønlændere, som mange danskere har. Desværre syner de få utilpassede uforholdsmæssigt meget i gadebilledet, mens de ganske almindelige grønlandskfødte borgere, der er her, fordi de har deres hjem og arbejde eller måske tager deres uddannelse her, ganske forsvinder i mængden. Det bliver et langt sejt træk, vi skal tage for at få fokus ændret, men vi vil det, og vi tror på, at vi kan det.

7 husets bestyrelse 7 Formand Nina Berrig Udvalgsformand Medlemmer Thorkild Schæbel Fhv. afdelingsleder Næstformand Taner Yilmaz Jobkonsulent Grethe Rostbøll Udvalgsformand Ledelse Inger Bruun Niels Ole Jensen Forstander Souschef Peter Augustinus Adm. direktør Anders Meilvang Chefkonsulent Frank Hedegaard Lektor Vivi Nielsen Kultur og inf. medarbejder Tabitte Larsen Fhv. sekretariatsleder

8 8 Foreninger i Husets dækningsområde v/niels Hoedeman kultur- og informationsmedarbejder Foreningerne skaber liv Det Grønlandske Hus begyndte i sin tid som foreningernes hus og sådan opfatter vi det stadig. Foreningernes aktiviteter er i høj grad med til at skabe livet i huset. Der findes 13 grønlandske foreninger inden for Det Grønlandske Hus dækningsområde, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Pilutaq hjemstavnsforening i København og omegn KEKIP studenterfor. for grønlandske studerende i København og omegn DKAP grønlandsk kvindeforening i København Qullissat Ikinngutai Qullissats venner Grønlændertruppen MIK grønlandsk kor med base i København Sammivik forening i København som yder konsulentbistand til off. instanser Arsarnerit hjemstavnsforening i Næstved Ikinngut hjemstavnsforening i Holbæk Nanoq grønlandsk fodboldklub i København AA grønlandsk klub for Anonyme Alkoholikere Kamik grønlandsk hjemstavnsforening på Vestsjælland Aavaat-koret grønlandsk kor med base i København Qajaq-København forening for roere af grønlandske kajakker

9 Forståelse og tålmodighed Huset har igen i 2005 haft et godt og konstruktivt samarbejde med foreningerne, til gensidig gavn og glæde. Foreningerne har udvist stor forståelse og tålmodighed i forhold til de begrænsninger og besværligheder ombygningen af Ajamut har påført ikke mindst foreningernes aktiviteter. Dette vil vi gerne takke dem for. Huset ser frem til at fortsætte det positive samarbejde med foreningerne i 2006.

10 10

11 kultur - og informationsafdelingen 11 v/niels Hoedeman kultur- og informationsmedarbejder Et turbulent år Kultur- og informationsafdelingens aktiviteter har i 2005 været præget af ombygningen af Ajamut, Husets store forsamlingslokale. Ajamut danner normalt rammen om hovedparten af Husets offentlige kulturtilbud, såsom foredrag, koncerter, spisning mv. Flere af disse aktiviteter har derfor været indstillet eller omlagt fra ombygningens start i maj 2005, frem til den forventede færdiggørelse i foråret I stedet har Huset forsøgt at erstatte disse arrangementer med mindre pladskrævende aktiviteter, afholdt i andre lokaler. Når Ajamut atter slår dørene op i foråret 2006, vil Huset i mange år frem råde over et mere rummeligt og tidssvarende lokale, som tilgodeser Husets og brugernes behov. Dette giver samtidig Kultur- og informationsafdelingen bedre forudsætninger for at videreudvikle og forbedre Husets offentlige kulturtilbud. Fremover vil der således kunne tilbydes pladskrævende arrangementstyper, som tidligere skulle henlægges på andre adresser. Eksempelvis koncerter, høringer, teaterforestillinger, workshops, større debat- og foredragsarrangementer m.m.

12 12 Bedre normering I 2005 er der oprettet en ny deltids Kultur- og informationsmedarbejderstilling til afdelingen. Opnormeringen har givet bedre grundlag for videreudvikling og styrkelse af afdelingens aktiviteter. Afholdte kulturelle aktiviteter i 2005 Skoletjenester 13 Særarrangementer 8 Udstillinger Foredrag (heraf en offentlig høring) 7 Koncerter 1 Filmvisninger 1 Store offentlige arrangementer * 5 * Nationaldagen, 1.-maj, Kulturnatten, Grønland i Tivoli og Nordatlantisk Julekoncert

13 13 Et kulturelt samarbejde Afdelingen vil gerne takke følgende organisationer og virksomheder for det kulturelle samarbejde i 2005: Direktoratet for Selvstyre norden i Fokus nordisk Råd det Grønlandske Selskab studieskolen i København Mellemfolkeligt Samvirke royal Greenland A/S Foreningen Grønland i Tivoli Foreningen INFONOR aof København danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser nationalmuseet retspolitisk Forening

14 14 Inden for Husets geografiske område har i alt 31 grønlandske studerende afsluttet deres uddannelse i løbet af 2005.

15 uddannelsesvejledningen 15 v/carsten Nielsen uddannelsesvejleder Personlig vejledning Uddannelsesvejledningen i Det Grønlandske Hus administrerer den grønlandske uddannelsesstøtteordning efter delegation fra Grønlands Hjemmestyre. Den 1. august 2005 trådte en ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i kraft og uddannelsesvejlederne har deltaget i såvel forarbejdet til som implementeringen af de nye bestemmelser. Huset dækker det geografiske område øst for Storebælt samt uddannelser, der tages uden for Danmark og Grønland, primært Norge, Island, Canada og USA. Pr var i alt 140 studerende tilknyttet Det Grønlandske Hus, hvoraf hovedparten læser på videregående uddannelser. De studerende har mulighed for at henvende sig til uddannelsesvejlederne med spørgsmål relateret til uddannelsesvalg, optagelseskrav, faglige problemer, økonomi, bolig, sociale problemer etc. Husets uddannelsesvejledere har i 2005 deltaget i/arrangeret følgende aktiviteter: Vejledermøde i Ålborg introduktions-aften for nye studerende i samarbejde med de studerendes lokalforening KEKIP efterskole-dag med socialt samvær for efterskoleelever Deltagelse i job, -praktik- og projektmesse arrangeret af Grønlands Hjemmestyre i samarbejde med det grønlandske erhvervsliv og DKIK (forening af grønlandske studerende i Danmark) Uddannelsesdag for efterskoleelever Især har boligsøgning forud for studiestart voldt vore studerende problemer i 2005.

16 16 Efterskoleelever v/makkak Larsen sekretær Unge grønlændere på efterskole i Danmark Grønlands Hjemmestyre yder tilskud til elever, som ønsker at gå på efterskole i Danmark. I forlængelse heraf har Det Grønlandske Hus og de øvrige tre Grønlandske Huse indgået aftale med Hjemmestyret om at påtage sig en række opgaver, knyttet til de grønlandske efterskoleelever. I skoleåret 2005/2006 er der tilknyttet 49 efterskoleelever til Det Grønlandske Hus i København. Eleverne er fordelt på 15 efterskoler i hele Husets dækningsområde. Kort efter elevernes ankomst til Danmark inviterer Huset eleverne og deres lærere til et orienteringsmøde, hvor de udover det sociale samvær også får information om de forskellige sociale og kulturelle aktiviteter i Huset. Det Grønlandske Hus yder hjælp og rådgivning ved akut behov, f.eks. hvis en elev ønsker at afbryde opholdet, så der skal arrangeres hjemrejse. I perioden august december 2005 har 3 efterskoleelever afbrudt deres ophold og er rejst hjem til Grønland. Uddannelsesvejlederne har det overordnede ansvar, men for at sikre den bedst mulige indslusning for efterskoleeleverne har Huset nedsat et udvalg på tværs af de eksisterende personalegrupper. Det er udvalgets ansvar at modtage eleverne, når de ankommer til Danmark i august og sørge for at de sluses videre til deres respektive efterskoler. Endvidere ydes individuel studievejledning til alle efterskoleelever ved et særligt efterskoleelevarrangement i Huset.

17 DET sociale arbejde 17 Den åbne Rådgivning Rådgivningskontoret Pôk i Det Grønlandske Hus har i 2005 haft kontakt med godt 200 forskellige personer i den åbne rådgivning. Formålet med rådgivningen er at hjælpe såvel myndigheder som borgere til bedre at forstå hinanden og udjævne de barrierer, der er for de grønlandske borgere i deres integration i det danske samfund. Rådgivningen drejer sig om alt fra helt små problemer, som læsning af et officielt brev, til mere omfattende problematikker. Medarbejderne i Rådgivningen fungerer ligeledes som konsulenter for myndigheder og andre, der er i kontakt med grønlandske borgere. Ud over den åbne rådgivning foregår langt det meste af arbejdet udenfor huset på gader og pladser eller i andre lokaler.

18 18 Opsøgende arbejde på de eksisterende institutioner Rådgivningskontoret har etableret samarbejde med en række institutioner i Københavns Kommune, kategoriseret som 94-boenheder for hjemløse. Heriblandt Herbergscenteret, aktivitetscentret og Boenheden på Sundholmsvej. Medarbejderne i Rådgivningskontoret yder rådgivning og vejledning på de nævnte steder. Opsøgende arbejde i Sydhavnen Rådgivningskontoret har i 2005 udført opsøgende arbejde i Sydhavnskvarteret. Det Grønlandske Hus har dertil lejet et lokale, Pavillonen, på Mozarts Plads, der benyttes som base for den opsøgende medarbejder. Lokalet lånes også ud til andre sociale aktiviteter på pladsen. Det opsøgende arbejde i Sydhavnen har som primære formål at gøre opmærksom på Det Grønlandske Hus rådgivningstilbud overfor grønlændere som opholder sig på Mozarts Plads, samt at etablere kontakter til mulige samarbejdspartnere i området. Foruden at yde generel rådgivning og vejledning, er det den opsøgende medarbejders rolle bl.a. at fungere som bindeled mellem brugere og sagsbehandlere i lokalcentrene og sørge for at etablere kontakter til forskellige offentlige og private instanser. Opsøgende arbejde i øvrigt Der sker et lignende opsøgende arbejde i Indre By, Christiania og på Vesterbro.

19 kunstværksted og rådgivningkontorer 19 Qiperoq Kunstværkstedet, der er placeret på Vesterbro, fungerer som aktiverings- og netværkssted for grønlændere. Det drejer sig primært om personer, som man kommer i kontakt med via det opsøgende arbejde. Alkoholbehandling på frivillig basis Rådgivningskontoret har etableret et samarbejde med IOGT (International Organisation of Good Templars), som er international afholdsorganisation med medlemmer i 47 lande. I Danmark har IOGT lokalafdelinger over hele landet. På baggrund af organisationens henvendelse har nogle af de ansatte meldt sig som frivillige til at oprette familieklubber for familier med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. De frivillige har gennemgået et såkaldt servant-teacher-kursus, hvor de blev uddannet i oprettelse og drift af familieklubber. Klubberne startede i Man mødes i henholdsvis Qiperoq og Naapiffik (mødestedet) i Arkonagade på Vesterbro og har indtil nu givet gode resultater. Klubmedlemmerne mødes én gang ugentligt og gennemgår blandt andet et 10 timers kursusforløb, hvor de bliver præsenteret for en basal viden om alkohol, skadevirkninger, rollemønstre m.m. Klubben arbejder endvidere med netværksetablering og integration. En del brugere er samtidig medlem af den grønlandske AA (anonyme alkoholikere), der mødes i Huset.

20 20 Bistandsværgearbejdet Det Grønlandske Hus varetager på vegne af Grønlands Hjemmestyre og Direktoratet for Kriminalforsorgen en ordning med udvælgelse og vejledning af bistandsværger til grønlændere, der er frihedsberøvet i danske fængsler, hospitaler og andre institutioner. Der var i 2005 anbragt i alt 56: 42 efter grønlandsk dom, 4 mentalobservanter, 8 tvangsindlagte og 2 med dansk dom. Der var tilknyttet 27 grønlandske værger og 1 medarbejder. Der modtages et tilskud til ordningen fra Grønlands Hjemmestyre, mens Justitsministeriet alene giver tilskud til kursus for bistandsværger. Honorar m.v. til værgerne betales af de respektive myndigheder. Udlejning Der har i årets løb været udlejet lokaler til ICC (Inuit Circumpolar Conference) og til retshjælpen på årsbasis og til forskellige private, organisationer og virksomheder på dagsbasis. Udlejning til Fa. Nordlyset blev bragt til ophør ved udgangen af Udviklingen i antal af anbragte og værger er gået støt fremad de seneste år, således at tilskuddet langt fra dækker Husets brug af ressourcer i forbindelse med ordningen. Gentagne ansøgninger har ikke medført forbedring i tilskuddet.

21 Den Grønlandske Retshjælp 21 v/anders Meilvang administrerende rådgiver Gratis bistand fra fire rådgivere Den Grønlandske Retshjælp har eksisteret siden juli 1994, men har indtil 15. februar 2005 haft navnet Retshjælpen i Det Grønlandske Hus. Retshjælpen har efter sine vedtægter til formål at give gratis bistand i retslige spørgsmål til grønlændere eller personer med relation til Grønland. Retshjælpens fire rådgivere har som hovedregel alle arbejdet i Grønland. Nogen som advokat, andre i hjemmestyret og endelig andre ved Grønlands Landsret. De har derfor et godt kendskab til den særlige grønlandske lovgivning, de grønlandske myndigheder og de grønlandske forhold i øvrigt. Retshjælpen bor til leje i Det Grønlandske Hus, med hvem man igen i år har haft et godt samarbejde. Socialkonsulenterne i Huset henviser mange klienter til Retshjælpen og drøfter ofte juridiske spørgsmål med Retshjælpens rådgivere. Også andre grønlandske huse i Danmark henviser klienter til Retshjælpen. Driften af Retshjælpen har i 2005 været finansieret af et tilskud fra Justitsministeriet på kr. Alle rådgiverne takkes for deres store og ulønnede arbejde for Retshjælpen i Retshjælpen har åben hver tirsdag mellem 15:00 og 17:00.

22 22 økonomi Indtægter 2005 Udgifter 2005 Driftstilskud (Grønlands Hjemmestyre) Driftstilskud (Kommuner og Amt) Salg af ydelser Puljetilskud (sociale projekter) Kommunale projekttilskud 16 Salg af ydelser (sociale projekter) 325 Indtægtsdækket virksomhed 84 Fondstilskud 719 Arv 121 Lånefinansiering af ombygning 499 Andre indtægter 00 Løn vedrørende drift Personaleafhængige udgifter 5 Ejendomsudgifter 861 Udgifter til ombygningen Øvrige driftsudgifter Aktiviteter 294 Løn vedrørende socialt program Øvrige projektomkostinger 545 Indtægtsdækket virksomhed 81 I alt Kr. ( 000) I alt Kr. ( 000) % 4% 2% 1% 5% 3% 4% 3% 36% 15% 44% 3% 3% 14% 10% 9% 18% 10% 7% 3%

23 fondstilskud Til ombygningen Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond/udbetalt i Augustinusfonden J.L. Fonden Aage V. Jensens Fonde Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond I alt Kr I øvrigt Nunafonden Nordea Fonden Københavns Kommunes Kulturfond Frederiksberg Kommune.000 I alt Kr..000

24 24 fotos: Rigmor Mytskou, Tine Bernsen, Trine Bjerre og Det Grønlandske Hus grafisk design: Designvaerk tryk: P.E. Offset det grønl andske hus Løvstræde 6, Postbox 1042, 1007 København K Tlf , Fax Pulaartut telefoniat/gæstetlf. ved Ajamut

2013 var også året hvor vores socialprojekt Qiperoq i Skelbækgade endelig kom på den danske

2013 var også året hvor vores socialprojekt Qiperoq i Skelbækgade endelig kom på den danske Årsberetning 2013 1 Forord ved Taner Yilmaz, bestyrelsesformand 2013 blev året hvor huset sagde farvel til Inger Bruun efter xx års arbejde i af Kalaallit Illuutaat, de sidste 15 år som leder. Mange tak

Læs mere

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/taner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet 5 v/mikael Fleischer Det opsøgende arbejde

Læs mere

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/tanner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Visionen og handlingerne 5 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

Det Grønlandske Hus. Årsskrift 2010. Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller

Det Grønlandske Hus. Årsskrift 2010. Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010 Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller Indhold Indledning s. 3 Visionen og handlingerne s. 4 - v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

det grønlandske hus Årsskrift

det grønlandske hus Årsskrift det grønlandske hus k u lt u r i n s t i t u t i o n m ø d e s t e d r å d g i v n i n g o g v e j l e d n i n g f o r e n i n g s l i v Årsskrift 2008 forord Forord v/taner Yilmaz, bestyrelsesformand

Læs mere

Årsrapport for Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus i København 2014

Årsrapport for Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus i København 2014 Årsrapport for Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus i København 2014 1 Forord ved Taner Yilmaz, bestyrelsesformand På Grønlands nationaldag d. 21. juni 2014 fejrede vi husets 40 års jubilæum som samlingssted

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense s. 3 Forstander Kirsten Mærsk Administration s. 4 Regnskabsfører Kirsten Schou Huset s. 4 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Resultatopgørelse 2005 s. 4

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Jubilæum 40 år. Forord

Jubilæum 40 år. Forord Jubilæum 40 år Forord Københavnip qeqqani i hjertet af København har Kalaallit Illuutaat ligget i 40 år. Huset har gennemgået mange forandringer, fysiske som indholdsmæssige igennem disse fire årtier.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense Bestyrelsen Formand for bestyrelsen Benny Nybo s. 3 Ledelsen Forstander Kirsten Mærsk s.4-6 Administration s. 7 Regnskabsfører Kirsten Schou Resultatopgørelse 2006

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland 4 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes 15. april 2014 Sagsnr. 125-174090 mat Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Sendt pr. e-mail til nkni@rebild.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Juridisk Konsulent

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere