det grønlandske hus ÅrsskrIFt 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det grønlandske hus ÅrsskrIFt 2005"

Transkript

1 det grønl andske hus ÅRSSKRIFT 2005

2 Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. Protektor

3 indhold Forord 4 Indledning 6 Husets bestyrelse 7 Foreninger i Husets dækningsområde 8 Kultur- og informationsafdelingen 11 Uddannelsesvejledningen 15 Det sociale arbejde 17 Den grønlandske retshjælp 21 Økonomi 22

4 forord v/nina Berrig bestyrelsesformand for Det Grønlandske Hus Den grimme ællings forvandling Det Grønlandske Hus har i 2005, i H. C. Andersen året, haft det som den grimme ælling der er ved at blive forvandlet til en smuk svane. Endelig lykkedes det at komme i gang med den længe ønskede modernisering af det ærværdige hus fra 1874 i Løvstræde. Det har krævet stor fleksibilitet af personalet at få puslespillet til at passe ind i færre og mindre lokaler, så længe ombygningen stod på. En stor tak til alle for gå på mod på trods af murbrokker og kulde. Et flot eksempel på gå på modet var årets Kulturnat, hvor der bl.a. gennemførtes et gigant modeshow i gården, med rød løber over alle murbrokkerne, så det professionelle look var på plads. Det Grønlandske Hus skal, jf. formålsparagraffen, være kontakt- og samlingssted for grønlændere og andre med interesse for Grønland. Dette ligger bestyrelsen meget på sinde. Målet er at få sat fokus på Det Grønlandske Hus som mødestedet for grønlændere, men så sandelig også for

5 5 andre med interesse og hjerte for Grønland, både når det gælder de kulturelle og uddannelsesmæssige tilbud og når det er støtte og hjælp omkring sociale problemer, der er behovet. Hvordan finansieringen bliver på sigt er fortsat uvist, men som det videncenter Det Grønlandske Hus er omkring grønlandske anliggender, ville en plads på finansloven være en rigtig løsning. Huset skal være den gode ramme ikke kun for Storkøbenhavn, men for hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Det har det som nævnt været lidt vanskeligt at leve op til i ombygningsfasen. Derfor glæder vi os meget til nu at kunne præsentere Den nye svane - det moderniserede hus - for alle husets venner og brugere. Med den nye kommunalreform hvor Københavns Amt ophører, vil Socialministeriet i stedet, i en overgangsfase, indgå som kommende bidragsyder. Det Grønlandske Hus i Løvstræde dækker hvad der i fremtiden svarer til hele to regioner, Region Hovedstaden og Region Sjælland, det svarer til over 45 % af den samlede danske befolkning og dækker 42 kommuner. Ser vi på antallet af grønlandsk fødte borgere, udgør de næsten en tilsvarende andel, set på landsplan. Bestyrelsen i Huset følger det daglige liv med stor opmærksomhed, og denne Årsskrift 2005, finder jeg giver et godt billede af et stort engageret arbejde i hverdagen for grønlændere øst for Storebælt, både på det sociale og det kulturelle område. God læselyst til Årsskriftet 2005 for Det Grønlandske Hus.

6 Indledning v/inger Bruun forstander Et åndehul i København Vores mål, at Det Grønlandske Hus skulle være et åndehul, et vindue ind til Grønland, som grønlændere kunne være stolte af at vise frem for alle andre borgere i København, kom indenfor rækkevidde. Vi fik mulighed for at begynde en større ombygning, der skulle forvandle den tidligere nedslidte fabrik til et præsentabelt kulturhus. Møde- og forsamlingsfaciliteterne bliver værd at vise frem og kan rumme mange flere deltagere end tidligere. En hel del fonde sluttede op om planerne uden dem var det slet ikke lykkedes. Vi skylder dem alle stor tak for bidrag. Ombygningen har været langvarig, og forventes først færdig i maj 2006, men såvel besøgende som brugere og medarbejdere har taget besværlighederne i stiv arm. Næsten alle planer er blevet gennemført til trods for indskrænkningen i de fysiske rammer. Såvel brugere som medarbejdere fortjener stor ros for, at dette har kunnet lade sig gøre. Vi glæder os til færdiggørelsen i 2006 og håber og tror, at dette nye vindue til Grønland og grønlændere i Danmark vil være med til at ændre det forkerte billede af grønlændere, som mange danskere har. Desværre syner de få utilpassede uforholdsmæssigt meget i gadebilledet, mens de ganske almindelige grønlandskfødte borgere, der er her, fordi de har deres hjem og arbejde eller måske tager deres uddannelse her, ganske forsvinder i mængden. Det bliver et langt sejt træk, vi skal tage for at få fokus ændret, men vi vil det, og vi tror på, at vi kan det.

7 husets bestyrelse 7 Formand Nina Berrig Udvalgsformand Medlemmer Thorkild Schæbel Fhv. afdelingsleder Næstformand Taner Yilmaz Jobkonsulent Grethe Rostbøll Udvalgsformand Ledelse Inger Bruun Niels Ole Jensen Forstander Souschef Peter Augustinus Adm. direktør Anders Meilvang Chefkonsulent Frank Hedegaard Lektor Vivi Nielsen Kultur og inf. medarbejder Tabitte Larsen Fhv. sekretariatsleder

8 8 Foreninger i Husets dækningsområde v/niels Hoedeman kultur- og informationsmedarbejder Foreningerne skaber liv Det Grønlandske Hus begyndte i sin tid som foreningernes hus og sådan opfatter vi det stadig. Foreningernes aktiviteter er i høj grad med til at skabe livet i huset. Der findes 13 grønlandske foreninger inden for Det Grønlandske Hus dækningsområde, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Pilutaq hjemstavnsforening i København og omegn KEKIP studenterfor. for grønlandske studerende i København og omegn DKAP grønlandsk kvindeforening i København Qullissat Ikinngutai Qullissats venner Grønlændertruppen MIK grønlandsk kor med base i København Sammivik forening i København som yder konsulentbistand til off. instanser Arsarnerit hjemstavnsforening i Næstved Ikinngut hjemstavnsforening i Holbæk Nanoq grønlandsk fodboldklub i København AA grønlandsk klub for Anonyme Alkoholikere Kamik grønlandsk hjemstavnsforening på Vestsjælland Aavaat-koret grønlandsk kor med base i København Qajaq-København forening for roere af grønlandske kajakker

9 Forståelse og tålmodighed Huset har igen i 2005 haft et godt og konstruktivt samarbejde med foreningerne, til gensidig gavn og glæde. Foreningerne har udvist stor forståelse og tålmodighed i forhold til de begrænsninger og besværligheder ombygningen af Ajamut har påført ikke mindst foreningernes aktiviteter. Dette vil vi gerne takke dem for. Huset ser frem til at fortsætte det positive samarbejde med foreningerne i 2006.

10 10

11 kultur - og informationsafdelingen 11 v/niels Hoedeman kultur- og informationsmedarbejder Et turbulent år Kultur- og informationsafdelingens aktiviteter har i 2005 været præget af ombygningen af Ajamut, Husets store forsamlingslokale. Ajamut danner normalt rammen om hovedparten af Husets offentlige kulturtilbud, såsom foredrag, koncerter, spisning mv. Flere af disse aktiviteter har derfor været indstillet eller omlagt fra ombygningens start i maj 2005, frem til den forventede færdiggørelse i foråret I stedet har Huset forsøgt at erstatte disse arrangementer med mindre pladskrævende aktiviteter, afholdt i andre lokaler. Når Ajamut atter slår dørene op i foråret 2006, vil Huset i mange år frem råde over et mere rummeligt og tidssvarende lokale, som tilgodeser Husets og brugernes behov. Dette giver samtidig Kultur- og informationsafdelingen bedre forudsætninger for at videreudvikle og forbedre Husets offentlige kulturtilbud. Fremover vil der således kunne tilbydes pladskrævende arrangementstyper, som tidligere skulle henlægges på andre adresser. Eksempelvis koncerter, høringer, teaterforestillinger, workshops, større debat- og foredragsarrangementer m.m.

12 12 Bedre normering I 2005 er der oprettet en ny deltids Kultur- og informationsmedarbejderstilling til afdelingen. Opnormeringen har givet bedre grundlag for videreudvikling og styrkelse af afdelingens aktiviteter. Afholdte kulturelle aktiviteter i 2005 Skoletjenester 13 Særarrangementer 8 Udstillinger Foredrag (heraf en offentlig høring) 7 Koncerter 1 Filmvisninger 1 Store offentlige arrangementer * 5 * Nationaldagen, 1.-maj, Kulturnatten, Grønland i Tivoli og Nordatlantisk Julekoncert

13 13 Et kulturelt samarbejde Afdelingen vil gerne takke følgende organisationer og virksomheder for det kulturelle samarbejde i 2005: Direktoratet for Selvstyre norden i Fokus nordisk Råd det Grønlandske Selskab studieskolen i København Mellemfolkeligt Samvirke royal Greenland A/S Foreningen Grønland i Tivoli Foreningen INFONOR aof København danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser nationalmuseet retspolitisk Forening

14 14 Inden for Husets geografiske område har i alt 31 grønlandske studerende afsluttet deres uddannelse i løbet af 2005.

15 uddannelsesvejledningen 15 v/carsten Nielsen uddannelsesvejleder Personlig vejledning Uddannelsesvejledningen i Det Grønlandske Hus administrerer den grønlandske uddannelsesstøtteordning efter delegation fra Grønlands Hjemmestyre. Den 1. august 2005 trådte en ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i kraft og uddannelsesvejlederne har deltaget i såvel forarbejdet til som implementeringen af de nye bestemmelser. Huset dækker det geografiske område øst for Storebælt samt uddannelser, der tages uden for Danmark og Grønland, primært Norge, Island, Canada og USA. Pr var i alt 140 studerende tilknyttet Det Grønlandske Hus, hvoraf hovedparten læser på videregående uddannelser. De studerende har mulighed for at henvende sig til uddannelsesvejlederne med spørgsmål relateret til uddannelsesvalg, optagelseskrav, faglige problemer, økonomi, bolig, sociale problemer etc. Husets uddannelsesvejledere har i 2005 deltaget i/arrangeret følgende aktiviteter: Vejledermøde i Ålborg introduktions-aften for nye studerende i samarbejde med de studerendes lokalforening KEKIP efterskole-dag med socialt samvær for efterskoleelever Deltagelse i job, -praktik- og projektmesse arrangeret af Grønlands Hjemmestyre i samarbejde med det grønlandske erhvervsliv og DKIK (forening af grønlandske studerende i Danmark) Uddannelsesdag for efterskoleelever Især har boligsøgning forud for studiestart voldt vore studerende problemer i 2005.

16 16 Efterskoleelever v/makkak Larsen sekretær Unge grønlændere på efterskole i Danmark Grønlands Hjemmestyre yder tilskud til elever, som ønsker at gå på efterskole i Danmark. I forlængelse heraf har Det Grønlandske Hus og de øvrige tre Grønlandske Huse indgået aftale med Hjemmestyret om at påtage sig en række opgaver, knyttet til de grønlandske efterskoleelever. I skoleåret 2005/2006 er der tilknyttet 49 efterskoleelever til Det Grønlandske Hus i København. Eleverne er fordelt på 15 efterskoler i hele Husets dækningsområde. Kort efter elevernes ankomst til Danmark inviterer Huset eleverne og deres lærere til et orienteringsmøde, hvor de udover det sociale samvær også får information om de forskellige sociale og kulturelle aktiviteter i Huset. Det Grønlandske Hus yder hjælp og rådgivning ved akut behov, f.eks. hvis en elev ønsker at afbryde opholdet, så der skal arrangeres hjemrejse. I perioden august december 2005 har 3 efterskoleelever afbrudt deres ophold og er rejst hjem til Grønland. Uddannelsesvejlederne har det overordnede ansvar, men for at sikre den bedst mulige indslusning for efterskoleeleverne har Huset nedsat et udvalg på tværs af de eksisterende personalegrupper. Det er udvalgets ansvar at modtage eleverne, når de ankommer til Danmark i august og sørge for at de sluses videre til deres respektive efterskoler. Endvidere ydes individuel studievejledning til alle efterskoleelever ved et særligt efterskoleelevarrangement i Huset.

17 DET sociale arbejde 17 Den åbne Rådgivning Rådgivningskontoret Pôk i Det Grønlandske Hus har i 2005 haft kontakt med godt 200 forskellige personer i den åbne rådgivning. Formålet med rådgivningen er at hjælpe såvel myndigheder som borgere til bedre at forstå hinanden og udjævne de barrierer, der er for de grønlandske borgere i deres integration i det danske samfund. Rådgivningen drejer sig om alt fra helt små problemer, som læsning af et officielt brev, til mere omfattende problematikker. Medarbejderne i Rådgivningen fungerer ligeledes som konsulenter for myndigheder og andre, der er i kontakt med grønlandske borgere. Ud over den åbne rådgivning foregår langt det meste af arbejdet udenfor huset på gader og pladser eller i andre lokaler.

18 18 Opsøgende arbejde på de eksisterende institutioner Rådgivningskontoret har etableret samarbejde med en række institutioner i Københavns Kommune, kategoriseret som 94-boenheder for hjemløse. Heriblandt Herbergscenteret, aktivitetscentret og Boenheden på Sundholmsvej. Medarbejderne i Rådgivningskontoret yder rådgivning og vejledning på de nævnte steder. Opsøgende arbejde i Sydhavnen Rådgivningskontoret har i 2005 udført opsøgende arbejde i Sydhavnskvarteret. Det Grønlandske Hus har dertil lejet et lokale, Pavillonen, på Mozarts Plads, der benyttes som base for den opsøgende medarbejder. Lokalet lånes også ud til andre sociale aktiviteter på pladsen. Det opsøgende arbejde i Sydhavnen har som primære formål at gøre opmærksom på Det Grønlandske Hus rådgivningstilbud overfor grønlændere som opholder sig på Mozarts Plads, samt at etablere kontakter til mulige samarbejdspartnere i området. Foruden at yde generel rådgivning og vejledning, er det den opsøgende medarbejders rolle bl.a. at fungere som bindeled mellem brugere og sagsbehandlere i lokalcentrene og sørge for at etablere kontakter til forskellige offentlige og private instanser. Opsøgende arbejde i øvrigt Der sker et lignende opsøgende arbejde i Indre By, Christiania og på Vesterbro.

19 kunstværksted og rådgivningkontorer 19 Qiperoq Kunstværkstedet, der er placeret på Vesterbro, fungerer som aktiverings- og netværkssted for grønlændere. Det drejer sig primært om personer, som man kommer i kontakt med via det opsøgende arbejde. Alkoholbehandling på frivillig basis Rådgivningskontoret har etableret et samarbejde med IOGT (International Organisation of Good Templars), som er international afholdsorganisation med medlemmer i 47 lande. I Danmark har IOGT lokalafdelinger over hele landet. På baggrund af organisationens henvendelse har nogle af de ansatte meldt sig som frivillige til at oprette familieklubber for familier med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. De frivillige har gennemgået et såkaldt servant-teacher-kursus, hvor de blev uddannet i oprettelse og drift af familieklubber. Klubberne startede i Man mødes i henholdsvis Qiperoq og Naapiffik (mødestedet) i Arkonagade på Vesterbro og har indtil nu givet gode resultater. Klubmedlemmerne mødes én gang ugentligt og gennemgår blandt andet et 10 timers kursusforløb, hvor de bliver præsenteret for en basal viden om alkohol, skadevirkninger, rollemønstre m.m. Klubben arbejder endvidere med netværksetablering og integration. En del brugere er samtidig medlem af den grønlandske AA (anonyme alkoholikere), der mødes i Huset.

20 20 Bistandsværgearbejdet Det Grønlandske Hus varetager på vegne af Grønlands Hjemmestyre og Direktoratet for Kriminalforsorgen en ordning med udvælgelse og vejledning af bistandsværger til grønlændere, der er frihedsberøvet i danske fængsler, hospitaler og andre institutioner. Der var i 2005 anbragt i alt 56: 42 efter grønlandsk dom, 4 mentalobservanter, 8 tvangsindlagte og 2 med dansk dom. Der var tilknyttet 27 grønlandske værger og 1 medarbejder. Der modtages et tilskud til ordningen fra Grønlands Hjemmestyre, mens Justitsministeriet alene giver tilskud til kursus for bistandsværger. Honorar m.v. til værgerne betales af de respektive myndigheder. Udlejning Der har i årets løb været udlejet lokaler til ICC (Inuit Circumpolar Conference) og til retshjælpen på årsbasis og til forskellige private, organisationer og virksomheder på dagsbasis. Udlejning til Fa. Nordlyset blev bragt til ophør ved udgangen af Udviklingen i antal af anbragte og værger er gået støt fremad de seneste år, således at tilskuddet langt fra dækker Husets brug af ressourcer i forbindelse med ordningen. Gentagne ansøgninger har ikke medført forbedring i tilskuddet.

21 Den Grønlandske Retshjælp 21 v/anders Meilvang administrerende rådgiver Gratis bistand fra fire rådgivere Den Grønlandske Retshjælp har eksisteret siden juli 1994, men har indtil 15. februar 2005 haft navnet Retshjælpen i Det Grønlandske Hus. Retshjælpen har efter sine vedtægter til formål at give gratis bistand i retslige spørgsmål til grønlændere eller personer med relation til Grønland. Retshjælpens fire rådgivere har som hovedregel alle arbejdet i Grønland. Nogen som advokat, andre i hjemmestyret og endelig andre ved Grønlands Landsret. De har derfor et godt kendskab til den særlige grønlandske lovgivning, de grønlandske myndigheder og de grønlandske forhold i øvrigt. Retshjælpen bor til leje i Det Grønlandske Hus, med hvem man igen i år har haft et godt samarbejde. Socialkonsulenterne i Huset henviser mange klienter til Retshjælpen og drøfter ofte juridiske spørgsmål med Retshjælpens rådgivere. Også andre grønlandske huse i Danmark henviser klienter til Retshjælpen. Driften af Retshjælpen har i 2005 været finansieret af et tilskud fra Justitsministeriet på kr. Alle rådgiverne takkes for deres store og ulønnede arbejde for Retshjælpen i Retshjælpen har åben hver tirsdag mellem 15:00 og 17:00.

22 22 økonomi Indtægter 2005 Udgifter 2005 Driftstilskud (Grønlands Hjemmestyre) Driftstilskud (Kommuner og Amt) Salg af ydelser Puljetilskud (sociale projekter) Kommunale projekttilskud 16 Salg af ydelser (sociale projekter) 325 Indtægtsdækket virksomhed 84 Fondstilskud 719 Arv 121 Lånefinansiering af ombygning 499 Andre indtægter 00 Løn vedrørende drift Personaleafhængige udgifter 5 Ejendomsudgifter 861 Udgifter til ombygningen Øvrige driftsudgifter Aktiviteter 294 Løn vedrørende socialt program Øvrige projektomkostinger 545 Indtægtsdækket virksomhed 81 I alt Kr. ( 000) I alt Kr. ( 000) % 4% 2% 1% 5% 3% 4% 3% 36% 15% 44% 3% 3% 14% 10% 9% 18% 10% 7% 3%

23 fondstilskud Til ombygningen Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond/udbetalt i Augustinusfonden J.L. Fonden Aage V. Jensens Fonde Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond I alt Kr I øvrigt Nunafonden Nordea Fonden Københavns Kommunes Kulturfond Frederiksberg Kommune.000 I alt Kr..000

24 24 fotos: Rigmor Mytskou, Tine Bernsen, Trine Bjerre og Det Grønlandske Hus grafisk design: Designvaerk tryk: P.E. Offset det grønl andske hus Løvstræde 6, Postbox 1042, 1007 København K Tlf , Fax Pulaartut telefoniat/gæstetlf. ved Ajamut

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere

2013 var også året hvor vores socialprojekt Qiperoq i Skelbækgade endelig kom på den danske

2013 var også året hvor vores socialprojekt Qiperoq i Skelbækgade endelig kom på den danske Årsberetning 2013 1 Forord ved Taner Yilmaz, bestyrelsesformand 2013 blev året hvor huset sagde farvel til Inger Bruun efter xx års arbejde i af Kalaallit Illuutaat, de sidste 15 år som leder. Mange tak

Læs mere

Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus

Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Virksomhedsplan 2008 Planer udover driftsaftalen (i forhold til formålsparagraf) Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6, Postboks 1042, tlf. 3391 1212

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

ÅRSBERETNING 2004 Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus

ÅRSBERETNING 2004 Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus ÅRSBERETNING 2004 Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6 Postboks 1042 1007 København K Tlf. 33 91 12 12 Fax 33 15 75 90 www.sumut.dk illu@sumut.dk Indhold Forord 1 Indledning 2 Kultur og

Læs mere

Det Grønlandske Hus. Årsskrift 2010. Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller

Det Grønlandske Hus. Årsskrift 2010. Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010 Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller Indhold Indledning s. 3 Visionen og handlingerne s. 4 - v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/tanner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Visionen og handlingerne 5 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/taner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet 5 v/mikael Fleischer Det opsøgende arbejde

Læs mere

Årsrapport for Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus i København 2014

Årsrapport for Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus i København 2014 Årsrapport for Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus i København 2014 1 Forord ved Taner Yilmaz, bestyrelsesformand På Grønlands nationaldag d. 21. juni 2014 fejrede vi husets 40 års jubilæum som samlingssted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2012 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2012 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

det grønlandske hus Årsskrift

det grønlandske hus Årsskrift det grønlandske hus k u lt u r i n s t i t u t i o n m ø d e s t e d r å d g i v n i n g o g v e j l e d n i n g f o r e n i n g s l i v Årsskrift 2008 forord Forord v/taner Yilmaz, bestyrelsesformand

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense s. 3 Forstander Kirsten Mærsk Administration s. 4 Regnskabsfører Kirsten Schou Huset s. 4 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Resultatopgørelse 2005 s. 4

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Kulturinstitution n Mødested n Rådgivning og vejledning n Foreningsliv. Årsskrift

Kulturinstitution n Mødested n Rådgivning og vejledning n Foreningsliv. Årsskrift Kulturinstitution n Mødested n Rådgivning og vejledning n Foreningsliv Årsskrift 2009 Kolofon: Redaktion: Inger Bruun og Søren Thalund Fotos: Kalaallit Iluutaat Det Grønlandske Hus Lay-out: Aviaq N. Mørch

Læs mere

I medfør af 1 og 6 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

I medfør af 1 og 6 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. maj 1991 om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 1 og 6 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Den Sociale Retshjælp Lige adgang til kvalificeret retshjælp - hvilke udfordringer er der ved den nuværende retshjælp, og hvordan forbedrer vi den

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

KALAALLIT ILLUUTAAT GRØNLÆNDERNES HUS. Årsberetning 2003

KALAALLIT ILLUUTAAT GRØNLÆNDERNES HUS. Årsberetning 2003 KALAALLIT ILLUUTAAT GRØNLÆNDERNES HUS Årsberetning 2003 Indhold Forord 1 Indledning 2 Kultur og Information 3 Rådgivningskontoret PôK 6 Bistandsværgearbejdet 10 Uddannelsesvejledningen 11 Efterskoleelever

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Dansk Blindesamfund

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet Projektbeskrivelse Daglejerprojektet 7. oktober 2005 v. Mette Meilandt Projektet skal afprøve daglejerarbejde som et tilbud om arbejdsmarkedstilknytning for udsatte grønlændere. Da Daglejerprojektet er

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

I det følgende gennemgås en de hverv, der er forankret under Kulturog Fritidsudvalget.

I det følgende gennemgås en de hverv, der er forankret under Kulturog Fritidsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2013 Bilag 1 - Notat om hverv under KFU Oversigt og gennemgang af hverv I det følgende gennemgås en de hverv,

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpen har...2 Mødrehjælpens rådgivningshuse...2 Frivillig i Mødrehjælpen...3 Mødrehjælpens historie...3 Mødrehjælpens værdier...4 Vi

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004

Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004 Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004 1. Indledning Den afsluttende statusrapport en opsamling af erfaringer baseret på

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

Styregruppemøde mandag den 3. december 2012

Styregruppemøde mandag den 3. december 2012 Styregruppemøde mandag den 3. december 2012 Mødet blev gennemført med deltagelse af Jørgen Dirksen Lars Simper Chr. Krause Steen Østergaard Laurits Tørnæs Mikkel Dahlqvist og Carl Erik Dalbøge - Der var

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle Formand. Kalundborg den 8. november 2012

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle Formand. Kalundborg den 8. november 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 alm. del Bilag 13 Offentligt Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle Formand Til 71 Tilsynet. Christiansborg Att. Anne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

INDSPIL nr. 20. December 2012

INDSPIL nr. 20. December 2012 December 2012 INDSPIL nr. 20 JULEHILSEN FRA KULTUR OG FRITID 2012 har været et begivenhedsrigt år i Kultur og Fritid med store og små udfordringer. Og det er hver gang en stor tilfredsstillelse, når resultatet

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

NUIKI-projektet Uddannelsesløft i bygder. Personlig udvikling og uddannelsesmæssig opkvalificering

NUIKI-projektet Uddannelsesløft i bygder. Personlig udvikling og uddannelsesmæssig opkvalificering NUIKI-projektet Uddannelsesløft i bygder Personlig udvikling og uddannelsesmæssig opkvalificering Baggrund for projektet I august 2010 startede Grønlands Selvstyre et pilotprojekt i bygden Itilleq, der

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere