det grønlandske hus ÅrsskrIFt 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det grønlandske hus ÅrsskrIFt 2005"

Transkript

1 det grønl andske hus ÅRSSKRIFT 2005

2 Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. Protektor

3 indhold Forord 4 Indledning 6 Husets bestyrelse 7 Foreninger i Husets dækningsområde 8 Kultur- og informationsafdelingen 11 Uddannelsesvejledningen 15 Det sociale arbejde 17 Den grønlandske retshjælp 21 Økonomi 22

4 forord v/nina Berrig bestyrelsesformand for Det Grønlandske Hus Den grimme ællings forvandling Det Grønlandske Hus har i 2005, i H. C. Andersen året, haft det som den grimme ælling der er ved at blive forvandlet til en smuk svane. Endelig lykkedes det at komme i gang med den længe ønskede modernisering af det ærværdige hus fra 1874 i Løvstræde. Det har krævet stor fleksibilitet af personalet at få puslespillet til at passe ind i færre og mindre lokaler, så længe ombygningen stod på. En stor tak til alle for gå på mod på trods af murbrokker og kulde. Et flot eksempel på gå på modet var årets Kulturnat, hvor der bl.a. gennemførtes et gigant modeshow i gården, med rød løber over alle murbrokkerne, så det professionelle look var på plads. Det Grønlandske Hus skal, jf. formålsparagraffen, være kontakt- og samlingssted for grønlændere og andre med interesse for Grønland. Dette ligger bestyrelsen meget på sinde. Målet er at få sat fokus på Det Grønlandske Hus som mødestedet for grønlændere, men så sandelig også for

5 5 andre med interesse og hjerte for Grønland, både når det gælder de kulturelle og uddannelsesmæssige tilbud og når det er støtte og hjælp omkring sociale problemer, der er behovet. Hvordan finansieringen bliver på sigt er fortsat uvist, men som det videncenter Det Grønlandske Hus er omkring grønlandske anliggender, ville en plads på finansloven være en rigtig løsning. Huset skal være den gode ramme ikke kun for Storkøbenhavn, men for hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Det har det som nævnt været lidt vanskeligt at leve op til i ombygningsfasen. Derfor glæder vi os meget til nu at kunne præsentere Den nye svane - det moderniserede hus - for alle husets venner og brugere. Med den nye kommunalreform hvor Københavns Amt ophører, vil Socialministeriet i stedet, i en overgangsfase, indgå som kommende bidragsyder. Det Grønlandske Hus i Løvstræde dækker hvad der i fremtiden svarer til hele to regioner, Region Hovedstaden og Region Sjælland, det svarer til over 45 % af den samlede danske befolkning og dækker 42 kommuner. Ser vi på antallet af grønlandsk fødte borgere, udgør de næsten en tilsvarende andel, set på landsplan. Bestyrelsen i Huset følger det daglige liv med stor opmærksomhed, og denne Årsskrift 2005, finder jeg giver et godt billede af et stort engageret arbejde i hverdagen for grønlændere øst for Storebælt, både på det sociale og det kulturelle område. God læselyst til Årsskriftet 2005 for Det Grønlandske Hus.

6 Indledning v/inger Bruun forstander Et åndehul i København Vores mål, at Det Grønlandske Hus skulle være et åndehul, et vindue ind til Grønland, som grønlændere kunne være stolte af at vise frem for alle andre borgere i København, kom indenfor rækkevidde. Vi fik mulighed for at begynde en større ombygning, der skulle forvandle den tidligere nedslidte fabrik til et præsentabelt kulturhus. Møde- og forsamlingsfaciliteterne bliver værd at vise frem og kan rumme mange flere deltagere end tidligere. En hel del fonde sluttede op om planerne uden dem var det slet ikke lykkedes. Vi skylder dem alle stor tak for bidrag. Ombygningen har været langvarig, og forventes først færdig i maj 2006, men såvel besøgende som brugere og medarbejdere har taget besværlighederne i stiv arm. Næsten alle planer er blevet gennemført til trods for indskrænkningen i de fysiske rammer. Såvel brugere som medarbejdere fortjener stor ros for, at dette har kunnet lade sig gøre. Vi glæder os til færdiggørelsen i 2006 og håber og tror, at dette nye vindue til Grønland og grønlændere i Danmark vil være med til at ændre det forkerte billede af grønlændere, som mange danskere har. Desværre syner de få utilpassede uforholdsmæssigt meget i gadebilledet, mens de ganske almindelige grønlandskfødte borgere, der er her, fordi de har deres hjem og arbejde eller måske tager deres uddannelse her, ganske forsvinder i mængden. Det bliver et langt sejt træk, vi skal tage for at få fokus ændret, men vi vil det, og vi tror på, at vi kan det.

7 husets bestyrelse 7 Formand Nina Berrig Udvalgsformand Medlemmer Thorkild Schæbel Fhv. afdelingsleder Næstformand Taner Yilmaz Jobkonsulent Grethe Rostbøll Udvalgsformand Ledelse Inger Bruun Niels Ole Jensen Forstander Souschef Peter Augustinus Adm. direktør Anders Meilvang Chefkonsulent Frank Hedegaard Lektor Vivi Nielsen Kultur og inf. medarbejder Tabitte Larsen Fhv. sekretariatsleder

8 8 Foreninger i Husets dækningsområde v/niels Hoedeman kultur- og informationsmedarbejder Foreningerne skaber liv Det Grønlandske Hus begyndte i sin tid som foreningernes hus og sådan opfatter vi det stadig. Foreningernes aktiviteter er i høj grad med til at skabe livet i huset. Der findes 13 grønlandske foreninger inden for Det Grønlandske Hus dækningsområde, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Pilutaq hjemstavnsforening i København og omegn KEKIP studenterfor. for grønlandske studerende i København og omegn DKAP grønlandsk kvindeforening i København Qullissat Ikinngutai Qullissats venner Grønlændertruppen MIK grønlandsk kor med base i København Sammivik forening i København som yder konsulentbistand til off. instanser Arsarnerit hjemstavnsforening i Næstved Ikinngut hjemstavnsforening i Holbæk Nanoq grønlandsk fodboldklub i København AA grønlandsk klub for Anonyme Alkoholikere Kamik grønlandsk hjemstavnsforening på Vestsjælland Aavaat-koret grønlandsk kor med base i København Qajaq-København forening for roere af grønlandske kajakker

9 Forståelse og tålmodighed Huset har igen i 2005 haft et godt og konstruktivt samarbejde med foreningerne, til gensidig gavn og glæde. Foreningerne har udvist stor forståelse og tålmodighed i forhold til de begrænsninger og besværligheder ombygningen af Ajamut har påført ikke mindst foreningernes aktiviteter. Dette vil vi gerne takke dem for. Huset ser frem til at fortsætte det positive samarbejde med foreningerne i 2006.

10 10

11 kultur - og informationsafdelingen 11 v/niels Hoedeman kultur- og informationsmedarbejder Et turbulent år Kultur- og informationsafdelingens aktiviteter har i 2005 været præget af ombygningen af Ajamut, Husets store forsamlingslokale. Ajamut danner normalt rammen om hovedparten af Husets offentlige kulturtilbud, såsom foredrag, koncerter, spisning mv. Flere af disse aktiviteter har derfor været indstillet eller omlagt fra ombygningens start i maj 2005, frem til den forventede færdiggørelse i foråret I stedet har Huset forsøgt at erstatte disse arrangementer med mindre pladskrævende aktiviteter, afholdt i andre lokaler. Når Ajamut atter slår dørene op i foråret 2006, vil Huset i mange år frem råde over et mere rummeligt og tidssvarende lokale, som tilgodeser Husets og brugernes behov. Dette giver samtidig Kultur- og informationsafdelingen bedre forudsætninger for at videreudvikle og forbedre Husets offentlige kulturtilbud. Fremover vil der således kunne tilbydes pladskrævende arrangementstyper, som tidligere skulle henlægges på andre adresser. Eksempelvis koncerter, høringer, teaterforestillinger, workshops, større debat- og foredragsarrangementer m.m.

12 12 Bedre normering I 2005 er der oprettet en ny deltids Kultur- og informationsmedarbejderstilling til afdelingen. Opnormeringen har givet bedre grundlag for videreudvikling og styrkelse af afdelingens aktiviteter. Afholdte kulturelle aktiviteter i 2005 Skoletjenester 13 Særarrangementer 8 Udstillinger Foredrag (heraf en offentlig høring) 7 Koncerter 1 Filmvisninger 1 Store offentlige arrangementer * 5 * Nationaldagen, 1.-maj, Kulturnatten, Grønland i Tivoli og Nordatlantisk Julekoncert

13 13 Et kulturelt samarbejde Afdelingen vil gerne takke følgende organisationer og virksomheder for det kulturelle samarbejde i 2005: Direktoratet for Selvstyre norden i Fokus nordisk Råd det Grønlandske Selskab studieskolen i København Mellemfolkeligt Samvirke royal Greenland A/S Foreningen Grønland i Tivoli Foreningen INFONOR aof København danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser nationalmuseet retspolitisk Forening

14 14 Inden for Husets geografiske område har i alt 31 grønlandske studerende afsluttet deres uddannelse i løbet af 2005.

15 uddannelsesvejledningen 15 v/carsten Nielsen uddannelsesvejleder Personlig vejledning Uddannelsesvejledningen i Det Grønlandske Hus administrerer den grønlandske uddannelsesstøtteordning efter delegation fra Grønlands Hjemmestyre. Den 1. august 2005 trådte en ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i kraft og uddannelsesvejlederne har deltaget i såvel forarbejdet til som implementeringen af de nye bestemmelser. Huset dækker det geografiske område øst for Storebælt samt uddannelser, der tages uden for Danmark og Grønland, primært Norge, Island, Canada og USA. Pr var i alt 140 studerende tilknyttet Det Grønlandske Hus, hvoraf hovedparten læser på videregående uddannelser. De studerende har mulighed for at henvende sig til uddannelsesvejlederne med spørgsmål relateret til uddannelsesvalg, optagelseskrav, faglige problemer, økonomi, bolig, sociale problemer etc. Husets uddannelsesvejledere har i 2005 deltaget i/arrangeret følgende aktiviteter: Vejledermøde i Ålborg introduktions-aften for nye studerende i samarbejde med de studerendes lokalforening KEKIP efterskole-dag med socialt samvær for efterskoleelever Deltagelse i job, -praktik- og projektmesse arrangeret af Grønlands Hjemmestyre i samarbejde med det grønlandske erhvervsliv og DKIK (forening af grønlandske studerende i Danmark) Uddannelsesdag for efterskoleelever Især har boligsøgning forud for studiestart voldt vore studerende problemer i 2005.

16 16 Efterskoleelever v/makkak Larsen sekretær Unge grønlændere på efterskole i Danmark Grønlands Hjemmestyre yder tilskud til elever, som ønsker at gå på efterskole i Danmark. I forlængelse heraf har Det Grønlandske Hus og de øvrige tre Grønlandske Huse indgået aftale med Hjemmestyret om at påtage sig en række opgaver, knyttet til de grønlandske efterskoleelever. I skoleåret 2005/2006 er der tilknyttet 49 efterskoleelever til Det Grønlandske Hus i København. Eleverne er fordelt på 15 efterskoler i hele Husets dækningsområde. Kort efter elevernes ankomst til Danmark inviterer Huset eleverne og deres lærere til et orienteringsmøde, hvor de udover det sociale samvær også får information om de forskellige sociale og kulturelle aktiviteter i Huset. Det Grønlandske Hus yder hjælp og rådgivning ved akut behov, f.eks. hvis en elev ønsker at afbryde opholdet, så der skal arrangeres hjemrejse. I perioden august december 2005 har 3 efterskoleelever afbrudt deres ophold og er rejst hjem til Grønland. Uddannelsesvejlederne har det overordnede ansvar, men for at sikre den bedst mulige indslusning for efterskoleeleverne har Huset nedsat et udvalg på tværs af de eksisterende personalegrupper. Det er udvalgets ansvar at modtage eleverne, når de ankommer til Danmark i august og sørge for at de sluses videre til deres respektive efterskoler. Endvidere ydes individuel studievejledning til alle efterskoleelever ved et særligt efterskoleelevarrangement i Huset.

17 DET sociale arbejde 17 Den åbne Rådgivning Rådgivningskontoret Pôk i Det Grønlandske Hus har i 2005 haft kontakt med godt 200 forskellige personer i den åbne rådgivning. Formålet med rådgivningen er at hjælpe såvel myndigheder som borgere til bedre at forstå hinanden og udjævne de barrierer, der er for de grønlandske borgere i deres integration i det danske samfund. Rådgivningen drejer sig om alt fra helt små problemer, som læsning af et officielt brev, til mere omfattende problematikker. Medarbejderne i Rådgivningen fungerer ligeledes som konsulenter for myndigheder og andre, der er i kontakt med grønlandske borgere. Ud over den åbne rådgivning foregår langt det meste af arbejdet udenfor huset på gader og pladser eller i andre lokaler.

18 18 Opsøgende arbejde på de eksisterende institutioner Rådgivningskontoret har etableret samarbejde med en række institutioner i Københavns Kommune, kategoriseret som 94-boenheder for hjemløse. Heriblandt Herbergscenteret, aktivitetscentret og Boenheden på Sundholmsvej. Medarbejderne i Rådgivningskontoret yder rådgivning og vejledning på de nævnte steder. Opsøgende arbejde i Sydhavnen Rådgivningskontoret har i 2005 udført opsøgende arbejde i Sydhavnskvarteret. Det Grønlandske Hus har dertil lejet et lokale, Pavillonen, på Mozarts Plads, der benyttes som base for den opsøgende medarbejder. Lokalet lånes også ud til andre sociale aktiviteter på pladsen. Det opsøgende arbejde i Sydhavnen har som primære formål at gøre opmærksom på Det Grønlandske Hus rådgivningstilbud overfor grønlændere som opholder sig på Mozarts Plads, samt at etablere kontakter til mulige samarbejdspartnere i området. Foruden at yde generel rådgivning og vejledning, er det den opsøgende medarbejders rolle bl.a. at fungere som bindeled mellem brugere og sagsbehandlere i lokalcentrene og sørge for at etablere kontakter til forskellige offentlige og private instanser. Opsøgende arbejde i øvrigt Der sker et lignende opsøgende arbejde i Indre By, Christiania og på Vesterbro.

19 kunstværksted og rådgivningkontorer 19 Qiperoq Kunstværkstedet, der er placeret på Vesterbro, fungerer som aktiverings- og netværkssted for grønlændere. Det drejer sig primært om personer, som man kommer i kontakt med via det opsøgende arbejde. Alkoholbehandling på frivillig basis Rådgivningskontoret har etableret et samarbejde med IOGT (International Organisation of Good Templars), som er international afholdsorganisation med medlemmer i 47 lande. I Danmark har IOGT lokalafdelinger over hele landet. På baggrund af organisationens henvendelse har nogle af de ansatte meldt sig som frivillige til at oprette familieklubber for familier med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. De frivillige har gennemgået et såkaldt servant-teacher-kursus, hvor de blev uddannet i oprettelse og drift af familieklubber. Klubberne startede i Man mødes i henholdsvis Qiperoq og Naapiffik (mødestedet) i Arkonagade på Vesterbro og har indtil nu givet gode resultater. Klubmedlemmerne mødes én gang ugentligt og gennemgår blandt andet et 10 timers kursusforløb, hvor de bliver præsenteret for en basal viden om alkohol, skadevirkninger, rollemønstre m.m. Klubben arbejder endvidere med netværksetablering og integration. En del brugere er samtidig medlem af den grønlandske AA (anonyme alkoholikere), der mødes i Huset.

20 20 Bistandsværgearbejdet Det Grønlandske Hus varetager på vegne af Grønlands Hjemmestyre og Direktoratet for Kriminalforsorgen en ordning med udvælgelse og vejledning af bistandsværger til grønlændere, der er frihedsberøvet i danske fængsler, hospitaler og andre institutioner. Der var i 2005 anbragt i alt 56: 42 efter grønlandsk dom, 4 mentalobservanter, 8 tvangsindlagte og 2 med dansk dom. Der var tilknyttet 27 grønlandske værger og 1 medarbejder. Der modtages et tilskud til ordningen fra Grønlands Hjemmestyre, mens Justitsministeriet alene giver tilskud til kursus for bistandsværger. Honorar m.v. til værgerne betales af de respektive myndigheder. Udlejning Der har i årets løb været udlejet lokaler til ICC (Inuit Circumpolar Conference) og til retshjælpen på årsbasis og til forskellige private, organisationer og virksomheder på dagsbasis. Udlejning til Fa. Nordlyset blev bragt til ophør ved udgangen af Udviklingen i antal af anbragte og værger er gået støt fremad de seneste år, således at tilskuddet langt fra dækker Husets brug af ressourcer i forbindelse med ordningen. Gentagne ansøgninger har ikke medført forbedring i tilskuddet.

21 Den Grønlandske Retshjælp 21 v/anders Meilvang administrerende rådgiver Gratis bistand fra fire rådgivere Den Grønlandske Retshjælp har eksisteret siden juli 1994, men har indtil 15. februar 2005 haft navnet Retshjælpen i Det Grønlandske Hus. Retshjælpen har efter sine vedtægter til formål at give gratis bistand i retslige spørgsmål til grønlændere eller personer med relation til Grønland. Retshjælpens fire rådgivere har som hovedregel alle arbejdet i Grønland. Nogen som advokat, andre i hjemmestyret og endelig andre ved Grønlands Landsret. De har derfor et godt kendskab til den særlige grønlandske lovgivning, de grønlandske myndigheder og de grønlandske forhold i øvrigt. Retshjælpen bor til leje i Det Grønlandske Hus, med hvem man igen i år har haft et godt samarbejde. Socialkonsulenterne i Huset henviser mange klienter til Retshjælpen og drøfter ofte juridiske spørgsmål med Retshjælpens rådgivere. Også andre grønlandske huse i Danmark henviser klienter til Retshjælpen. Driften af Retshjælpen har i 2005 været finansieret af et tilskud fra Justitsministeriet på kr. Alle rådgiverne takkes for deres store og ulønnede arbejde for Retshjælpen i Retshjælpen har åben hver tirsdag mellem 15:00 og 17:00.

22 22 økonomi Indtægter 2005 Udgifter 2005 Driftstilskud (Grønlands Hjemmestyre) Driftstilskud (Kommuner og Amt) Salg af ydelser Puljetilskud (sociale projekter) Kommunale projekttilskud 16 Salg af ydelser (sociale projekter) 325 Indtægtsdækket virksomhed 84 Fondstilskud 719 Arv 121 Lånefinansiering af ombygning 499 Andre indtægter 00 Løn vedrørende drift Personaleafhængige udgifter 5 Ejendomsudgifter 861 Udgifter til ombygningen Øvrige driftsudgifter Aktiviteter 294 Løn vedrørende socialt program Øvrige projektomkostinger 545 Indtægtsdækket virksomhed 81 I alt Kr. ( 000) I alt Kr. ( 000) % 4% 2% 1% 5% 3% 4% 3% 36% 15% 44% 3% 3% 14% 10% 9% 18% 10% 7% 3%

23 fondstilskud Til ombygningen Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond/udbetalt i Augustinusfonden J.L. Fonden Aage V. Jensens Fonde Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond I alt Kr I øvrigt Nunafonden Nordea Fonden Københavns Kommunes Kulturfond Frederiksberg Kommune.000 I alt Kr..000

24 24 fotos: Rigmor Mytskou, Tine Bernsen, Trine Bjerre og Det Grønlandske Hus grafisk design: Designvaerk tryk: P.E. Offset det grønl andske hus Løvstræde 6, Postbox 1042, 1007 København K Tlf , Fax Pulaartut telefoniat/gæstetlf. ved Ajamut

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/tanner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Visionen og handlingerne 5 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

Det Grønlandske Hus. Årsskrift 2010. Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller

Det Grønlandske Hus. Årsskrift 2010. Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010 Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller Indhold Indledning s. 3 Visionen og handlingerne s. 4 - v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/taner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet 5 v/mikael Fleischer Det opsøgende arbejde

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense Bestyrelsen Formand for bestyrelsen Benny Nybo s. 3 Ledelsen Forstander Kirsten Mærsk s.4-6 Administration s. 7 Regnskabsfører Kirsten Schou Resultatopgørelse 2006

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark.

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark. ÅRSBERETNING 2012 2012 i OVERBLIK 2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i opgaver og udfordringer for Det antallet af nye grønlandsk fødte Grønlandske Hus i Aalborg. personer,

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2010 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Bestyrelsen i

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Naja Kleist Stork og Ole Thomsen

Naja Kleist Stork og Ole Thomsen Naja Kleist Stork og Ole Thomsen Danskundervisning for socialt udsatte grønlændere Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Udsatteenheden 2007 Socialministeriet Teksten kan frit citeres med tydelig

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET KOLO FON STEMMER FRA KANTEN OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET REDAKTION

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere