Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg"

Transkript

1 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005

2 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns Kommune, Frederiksberg Byråd og Region Hovedstaden. Det Radikale Venstre kan komme til at spille en helt afgørende rolle i den fremtidige udvikling af hovedstadsområdet. I Københavns Kommune skal vi bryde mere end 100 års socialdemokratisk ensretning og sætte en radikal på overborgmesterstolen. Vi kan og skal skabe et nyt København, større radikalt aftryk på Frederiksberg og en social-liberal hovedstadsregion. Af Anders Elmeskov og Christian Holm Donatzky Redaktører Stemmer skal sikre radikal nøglerolle Det eneste, det kræver, er stemmer. Det Radikale Venstre blev ved folketingsvalget i marts det næststørste parti i København. 18 procent af københavnernes stemmer blev sat ved liste B. Et tilsvarende resultat vil sikre en radikal nøglerolle i fordelingen af borgmesterposterne. Vis entusiasmen Hvis vi skal fastholde fremgangen, kræver det mere end noget andet entusiasme fra partiets medlemmer og kandidater. Den var der ved folketingsvalget, og den skal være der igen op til valget den 15. november. Hvis københavnerne bliver mødt af entusiastiske folk på gader og stræder, smitter det. Den entusiasme skal også tages med, når der bliver diskuteret politik ved middagsbordet, til selskaber eller andre steder, hvor samtalen bliver politisk. Den entusiasme vil vælgerne huske i valglokalet, når krydset skal sættes. Spred budskabet Det Radikale Venstre har brug for så mange engagerede medlemmers hænder og fødder som muligt, og man kan være med på flere niveauer. Hold øje med de annoncerede arrangementer og deltag i i bydelsforeningens aktiviteter. Vi skal alle ud på gader og stræder, og frem for alt skal vi fortælle familie, venner og bekendte om vores politik. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg (Hovedstadens Radikale Venstre) Ny Kongensgade 18, 5.tv København V Formand: Næstformand: Hovedkasserer: Peder Mandrup Knudsen, , Sofie Carsten Nielsen, , Ole Plougmann, , Telefon Giro: Sekretariat: Jacob Kirk Jensen Træffes tirsdag 1520 og torsdag 9 14 Brønshøj/Husum/Vanløse: Dorthe Kjerulf Thomasen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blågård: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Anette Stark, , Sundby/Christianshavn: Mai Christiansen, , Vesterbro/Valby/Enghave: Marie Helene Mikkelsen, , Østerbro: Mikkel Søndergaard, / ,

3 Kære radikale i hovedstaden Ved dit medlemsskab af Det Radikale Venstre gør du en forskel, du sender et klart signal om hvilken retning, du ønsker vores samfund skal bevæge sig i. Nu har du muligheden for at være med til at sende et endnu tydeligere signal. Valgkampen til kommuner og regionsråd er i fuld gang, og vi er snart på vej ind i den afgørende fase, hvor mange af vores kollegaer og venner, der ikke har besluttet hvor krydset skal sættes, beslutter sig. Hjælp dem på vej. Vi har et stærkt hold både på Frederiksberg og i København, og også til Region Hovedstaden. Af Sofie Carsten Nielsen og Peder Knudsen Vælgerforeningens formandsskab Du kan gøre mere end det. Ved folketingsvalg er det i høj grad politikerne og medierne på Christiansborg, der sætter dagsordenen, og vores indflydelse som lokal radikal forening er mindre, men ved kommunal- og regionsrådsvalgene er det op til os i det lokale. Vi bærer ansvaret for et godt radikalt resultat. Da vi ikke har mange penge at føre valgkamp for, er vi afhængige af vores stærkeste ressourcer jer medlemmer. Har du lyst til at hjælpe dit parti med at skabe Det Nye København? Vil du skrive læserbreve, dele materiale ud på gader og stræder eller har du en helt forrygende idé til, hvordan vi henter en masse stemmer i valgkampens slutspurt? Så kom og vær med. Du er også meget velkommen til at dukke op til et af de mange debatarrangementer, vores kandidater deltager i den støtte du giver der betyder mere, end man umiddelbart tror. Vi har en afgørende mulighed for at sætte maksimalt radikalt aftryk på de næste fire års lokal- og regionspolitik. Men det kræver, at vi står sammen, og at mange bidrager. Vi er godt med i kampen om en overborgmesterpost i Københavns Kommune, vi er også med i kampen om at indtage formandsposten i Region Hovedstaden, og vi står til det bedste resultat i mange år på Frederiksberg. Kom og hjælp med at få sejrene i hus. Kontakt Jacob og Lisa på sekretariatet: eller telefon nr.: Vi har også brug for folk, der vil med ud og hænge vores flotte plakater op i lygtepælene fredag den 28. oktober. Når vi er færdige byder vælgerforeningen på lidt varm mad i Ny Kongensgade. Tilmelding til plakatophængning skal ske til din bydelsformand. Udgivelsesplan: Nummer Deadline Udkommer Tema 6/ november Uge 51/2005 Fremtidens velfærd Radikal Dialog Redaktører: I redaktionen: Indlæg sendes til: Anders Elmeskov (ansvarshavende) , og Christian Holm Donatzky , Myong Grøn, Jakob Levinsen, Torben Madsen, Maiken Maigaard og Anders Nielsen. Layout: Peter Løvschall Billeder af Tina Harden, Morten Aa. Borg, fra m.m. pr. til (att.: Radikal Dialog) Debatindlæg må være på 2500 anslag inkl. mellemrum. Vi modtager også gerne billeder og andet materiale af interesse for medlemmerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indlæg. Postbesørget blad nr Udkommer 6 gange årligt. Oplag: Tryk: Arco Grafisk A/S

4 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Klaus Bondam Jeg er 41 år og bor på Nørrebro med min mand Jacob. Jeg har boet i København, siden jeg var 18 år og har oplevet byens udvikling gennem årene. Det, jeg holder mest af ved København, er forskelligheden. Forskellige bydele og forskellige mennesker. Den 15. november 2005 går jeg som bekendt til valg som radikal kandidat til overborgmesterposten i København. Det gør jeg, fordi jeg er optaget af din og min dagligdag som københavnere. Men mit kandidatur og Det Radikale Venstres politik handler om mere end cykler, skoler og boliger. Det handler om, hvilket København du og jeg vil have i fremtiden. Hvilket Købehavn vi vil have om 10, 20 og 30 år. Jeg vil et andet København, end det vi kender i dag. Jeg vil et København, hvor der er plads til os alle sammen, hvor de stærke beskytter de svage. Jeg vil, det jeg kalder, Det Nye København. Det Nye København er en ordentlig by, hvor vi tager ansvar for hinanden, vores sundhed og byens miljø. Det Nye København er en ambitiøs by, hvor vi skaber plads til innovation og nytænkning med arbejde til alle københavnere. Det Nye København er en hensynsfuld by, hvor vi giver plads til forskellige ideer og meninger, og hvor vi viser tillid til kommunens medarbejdere. Det Nye København er en lækker storby, hvor vi ikke er bange for at bygge nyt og anderledes, og hvor vi sammen skaber en storby, som ikke ligner andre byer i verden. Det Nye København er en rummelig by, hvor vi ikke er bange for mangfoldighed, og hvor vi er tolerante over for dem, der er anderledes. Der er tre hovedpolitikpunkter, som er centrale for at sikre vækst og udvikling i København: Innovation, integration og infrastruktur. Innovation Hvis København skal overleve i konkurrencen med andre storbyer og lande, kræver det enorm idérigdom, kreativitet og innovation. At være innovativ betyder, at man afsøger nye muligheder, finder alternative indgangsvinkler til at behandle problemer og udfordringer. Derfor er bl.a. et fokus på en række kreative vækstområder design, computerteknologi, mode, musik, film, unge iværksættere afgørende for, at vi kan skabe den fornødne vækst og udvikling i byen her spiller bl.a. et udbygget Øresundssamarbejde en vigtig rolle. Integration En af de største opgaver, vi står over for lige nu, er at få integreret de alt for mange københavnere, som er kørt ud på et sidespor i vores by. Vi har i alt for mange år været for naive og blåøjede i forhold til at integrere de svageste grupper. I den gode sags tjeneste har vi frataget den enkelte borger en afgørende følelse af medejerskab og ansvar for sit eget liv og for udviklingen af København. Det har gjort den enkelte borger til passiv modtager i stedet for aktiv medspiller. Løsningen på dette problem ligger i sprog, uddannelse og arbejde. Kun sådan får den enkelte borger en afgørende følelse af medejerskab og ansvar for vores by. Her er tiltag som sammenlægning af skoledistrikter, skoleparathedstests og intensivering af praktikordninger afgørende for, at vi får vendt udviklingen. Infrastruktur Jeg vil arbejde ihærdigt for, at der bliver opført nye boliger i København inden år Det vil skabe kraftig vækst, som vil blive til gennem personskatter og via en kraftigt øget omsætning af ydelser og varer. Opkrævning af kørselsafgift i København er også en radikal mærkesag. Det vil mindske biltrafikken væsentligt, og vi kan bruge indtægterne til at udbygge den kollektive trafik og få billetpriserne ned. At metroen skal udbygges siger sig selv. Men det skal ske i et samarbejde med staten. Folketinget skal forstå, at et styrket København betyder et styrket Danmark: Når det går godt for København, så går det godt for resten af landet. For at vores visioner kan blive til virkelighed, har jeg og Det Radikale Venstre brug for al den støtte og opbakning, vi kan få fra radikale vælgere. Jeg vil derfor afslutte med at opfordre jer alle til at tage aktivt del i valgkampen: Det kan fx være at dele foldere ud på gaden og hjælpe med plakatophængning, kort sagt være synlige radikale i det københavnske gadebillede. Der er brug for alle kræfter.

5 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Manu Sareen En mangfoldig og international hovedstad København er en by i vækst, og i den kommende valgperiode vil der være et massivt fokus på kulturelle tiltag, erhvervsudvikling og boligudvikling. I dette arbejde er det dog også vigtigt, at vi tager et socialt ansvar, og derfor vil jeg arbejde for, at København udvikler sig til en mangfoldig og international hovedstad, hvor der er plads til os alle. Jeg foreslog for 2 år siden, at København skulle have sin egen integrationsborgmester. Efter den 1. januar 2006 bliver dette nu en realitet. På denne måde kan vi få en koordineret, forebyggende og helhedsorienteret integrationsindsats i København. Jeg har været med til at sikre, at vi i København har fået en børneplan, som giver de københavnske børn en bedre start på livet, men vi skal langt videre. Jeg er 38 år, uddannet socialpædagog og arbejder til dagligt som integrationskonsulent. Mit politiske engagement er nært forbundet med mit øvrige arbejde, og min drivkraft er en social indignation og en lyst til at gøre en forskel for byens børn og de svageste i vores samfund. Vi skal sikre en høj livskvalitet for alle, og der er stadig behov for, at vi forandrer og forbedrer hverdagen for mange københavnere. Det skal vi blandt andet gøre ved at styrke nærdemokratiet i København. Som medlem af Borgerrepræsentationen har jeg de sidste fire år arbejdet for en bedre integration og for en bedre børnepolitik. Det vil jeg gerne fortsætte med. I de kommende år skal den københavnske folkeskole have et massivt løft. Vi skal efteruddanne lærere, pædagoger og socialrådgivere og hertil udforme en ny integrationspolitik. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Monica Thon Født i Arkitekt MAA Medlem af Borgerrepræsentationen, Byggeog Teknikudvalget Bestyrelsesposter i: Byfornyelsesselskabet København s.m.b.a., Københavns Kommunes Byøkologiske Fond, Thorvaldsens Museum, Styregruppen for Ny Amager Strandpark, HUR s Teaterudvalg. Mit vigtigste politiske projekt er at forudse virkningerne af de beslutninger, vi træffer i Bygge- og Teknikudvalget. DRV skal være kendt for at tænke langsigtet. Det bliver specielt vigtigt i de næste 4 år, hvor Kommuneplan 2005 skal gennemføres. Der er utrolig meget på spil. Cityringens Metrostationer skal rykkes på plads, og i den forbindelse skal trafikformerne og trafikknudepunkterne samtænkes. Der skal planlægges m2 bebyggelse i Nordhavnsområdet. Ørestads skal udbygges. Havnetunnelen skal vedtages eller det modsatte. Havnen skal bringes til at leve igen. Vi skal tænke på hele byen og ikke kun på de enkelte kvarterer. Det kan ind imellem bringe os i konflikt med lokale interessegrupper. Men vi tænker på hele byen. Planlægningen af byen skal understrege de enkelte bydeles særpræg og samtidig medvirke til, at befolkningssammensætningen bliver mere afbalanceret, både hvad angår alder og økonomisk formåen. København har medvind økonomisk. Denne udvikling skal opretholdes og styrkes. Arbejdsløsheden er for nedadgående. Vi skal benytte opsvinget til at løse de sociale problemer byen også slås med. Mit yndlingsprojekt handler om havnen. København har udbygget eller har lagt planer for næsten alle byggegrundene langs havnen. Jeg vil arbejde for at friholde enkelte lokaliteter, for at kunne anvende dem til offentlig brug. Jeg ved, at jeg som arkitekt kan tilføre arbejdet i Bygge- og Teknikudvalget en vis faglighed, og at jeg kan gøre en forskel i arbejdet for at gøre København til en smukkere, stærkere og sundere hovedstad.

6 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Kasper Johansen Kasper Johansen, 35 år, gift og nybagt far. Afdelingsleder for indskolingen på Sjælsøskolen i Birkerød. Radikalt CV: Tidl. formand Vesterbro/Valby/Enghave. Repræsentant i BR-gruppen siden Ansvarlig for intromøder. Formand for kommunalpolitisk udvalg. Vind folkeskolen tilbage til fællesskabet! Denne valgkamp har allerede vist, at vi har brug for en stærk skolepolitisk stemme. Tiden efter valget kræver seriøst reformarbejde for den københavnske folkeskole. Her skal vi spille en vigtig rolle for at nuancere og kvalificere arbejdet. Jeg har blandt andet foreslået en reform af måden, man griber skolestarten an på samt en markant styrkelse af skoleledelserne. Læs mere i min skoleplan på kasperjohansen.dk. Folkeskolen er og bliver central for at gøre kommunen attraktiv at leve i både i nutiden og i fremtiden. Drop hurra-integration! Integrationen er en mangesidet opgave, hvor højrefløjen stjæler overskrifterne på nemme og skrappe forslag. Vi skal være den nuancerede stemme, der både forstår krav og nødvendig hensyntagen. Alt for mange projekter lukkes i utide, drukner i bureaukrati eller mødes med krav om evig fornyelse i stedet for langsigtet indsats med det, der virker. Det bliver for overfladisk. Vi skal reformere integrationsindsatsen og sætte seriøse langtrækkende mål. Sprog, uddannelse og arbejde er nøgleord. Lad folk leve, som de vil! Nyt demokrati tak! Et af nøglerne til dette og meget andet er en reform af den demokratiske tilstand i kommunen. Med mine erfaringer fra Valby Lokaludvalg kan jeg pege på en lang række forhold, der skal udryddes eller opstrammes for at få en mere dynamisk og demokratisk hovedstad. Dette og meget andet vil jeg kaste mig ud i, med erfaring, indsigt og knofedt! Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Margrethe Wivel Jeg er 33 år, gift og mor til to piger. Jeg har været aktiv de sidste 4 år bl.a. i bestyrelsen på Vesterbro, i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget. Jeg sidder i vores Integrationstænketank og er valgt ind i Kommunalpolitisk udvalg. Jeg vil gerne være med til at sikre den rette blanding af social og liberal politik i København. Derfor vil jeg arbejde for at: Vi sikrer værdige vilkår for de svageste: Narkomanerne skal have et værdigt alternativ til det rå liv på gaden, altså et værested, adgang til et sundhedsrum og mulighed for indflydelse på de beslutninger, der bliver taget omkring dem. De prostituerede er socialt og økonomisk marginaliserede kvinder. De skal hjælpes. Det betyder naturligvis også, at kunderne skal stoppes. Det kræver, at vi arbejder for en holdningsbearbejdning af retten til at købe sig seksuel adgang til andre. Vi får integrationen op i gear: I mit daglige arbejde med flygtninge og indvandrere oplever jeg, hvor dårlige vi er til at koordinere indsatsen og målrette den til den enkelte borger. For eksempel den marginaliserede kvinde, der mange år har gået hjemme, som står uden reelle jobmuligheder og som taler meget dårligt dansk, skal vi kunne give tilbud, der ligge udenfor den normale danskundervisning. Vejen til velintegrerede børn går gennem velfungerende mødre. København skal være en åben og mangfoldig by, og vi skal sørge for, at alle får chancen for at bidrage til det. Vi sikrer vækst og fremgang: Hvis vores sociale tiltag skal lykkes, er det afgørende med vækst i København. Vi skal sætte optimale rammebetingelser for erhverv med gode vækstmuligheder såsom kreative og it-baserede erhverv. Det betyder, vi skal satse på klyngedannelser, hvor også offentlige og private aktører gør brug af hinanden, og hvor iværksætteren kan møde den etablerede virksomhed. For mig er det 'Det nye København'.

7 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Anders Thomsen 34 år og matematikøkonom. Tidligere boet i Vanløse, Sundby og på Vesterbro. Bor i dag ved Amager Strand. Kommunikationsrådgiver i TDC. Tidligere formand for Det Radikale Venstre i Hovedstaden og Radikal Ungdom. Gift og har en søn på 3 år. Det Radikale Venstre på Christiansborg står udenfor forliget om nationale tests i folkeskolen. Samtidig har partiet ladet forstå, at det ikke ser nogen grund til, at folkeskolens formålsparagraf ændres, så der kommer øget fokus på faglighed. Det er en skam, for begge initiativer kan være med til at ændre kursen for den københavnske folkeskole, der alt for ofte fravælges af forældrene. Derfor bør den radikale gruppe i Borgerrepræsentationen også arbejde konstruktivt med de nye redskaber efter valget. Vi bør lytte til det klare signal fravalget af folkeskolen er udtryk for. Med en ny formålsparagraf i hånden vil vi kunne fjerne enhver tvivl om, at også den københavnske folkeskoles primære formål er at give eleverne de nødvendige faglige kundskaber. Og med de nationale tests vil vi have et redskab til at vurdere, hvilke skoler der ikke lever op til det, der med rimelighed kan forventes. Disse skoler må vi fra kommunens side give en særlig opmærksomhed, så undervisningen bringes op på et acceptabelt niveau. Kun herved kan vi standse flugten fra folkeskolen. Det skal dog understreges, at de nationale tests kun egner sig til at vise, hvor eleverne ligger på et rent fagligt niveau indenfor felter som læsning, retskrivning og færdighedsregning. Man må altså ikke stirre sig blind på resultaterne og glemme, at folkeskolen også skal uddanne eleverne til mere abstrakte færdigheder som problemløsning og samarbejde. Samtidig sikrer brugen af test ikke, at skolen hele tiden udvikler sig og følger med tiden. Det sikres fortsat kun gennem et konstruktivt samarbejde mellem skolen og forældrene. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Katrina Feilberg Jeg er 26 år og bor på Nørrebro sammen med min kæreste. Jeg skriver på mit speciale og arbejder som student i Udenrigsministeriet. Jeg har været engageret i radikal politik i mange år, og har bl.a. arbejdet som sekretær for de radikale borgerrepræsentanter. Tre af de vigtigste opgaver jeg mener København står overfor i fremtiden, er at skabe fortsat udvikling, både fysisk og økonomisk, at sikre et højt uddannelsesniveau og at arbejde for ligestilling. 1: København skal hoppe på globaliseringstoget, og turde skabe rammerne for vækst og kreativitet. Det gør vi fx ved at anvende uudnyttede restarealer i byen til nye erhvervsvirksomheder eller idrætsanlæg. Oprettelse af frizoner kan være en anden mulighed her skal det være muligt at arbejde og bo samme sted eller afholde koncerter og have udendørs servering hele natten. Frizonerne kan være med til at understøtte de vigtige små og mellemstore virksomheder og give Københavns bydele sine egne særpræg. 2: Den rette vej igennem uddannelsessystemet begynder allerede den første dag barnet sætter sine ben i folkeskolen. Og forældre skal kunne sætte deres børn i en københavnsk folkeskole uden at frygte at barnet ikke har noget efter 10 års skolegang. Med færre elever i klasserne, større spredning af to-sprogede, lektiehjælp og efteruddannelse mener jeg, at vi kan løse mange af de eksisterende problemer. 3: En undersøgelse har vist, at der er alt for få kvindelige ledere blandt de ansatte i Københavns kommune. Det er ikke overraskende set i forhold til andre arbejdspladser, hvor kvinderne også oftest rangerer lavest i hierarkiet. Men står det til mig, er dette en statistisk, der skal ændres. Jeg så gerne, at Københavns Kommune blev foregangskommune i forhold til ligestilling og skabte nogle rammer, som gør det attraktivt at være leder, uanset om man er mand eller kvinde.

8 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Frederik Berling Jeg blev født for 26 år siden på Nørrebro. I august blev jeg kandidat i kommunikation fra Roskilde Universitetscenter. Tidligere har jeg bl.a. været næstformand for Radikal Ungdom og sekretariatsleder for Vælgerforeningen. Kære radikale, Som førstegangsopstillet til folkeligt valg flyver en masse tanker gennem hovedet. Først og fremmest handler det om, man repræsenterer sit parti godt nok udad til. Og indrømmet: Jeg er rigtig nervøs for opgaven, jeg har kastet mig ud i, og I har valgt mig til. Jeg kan ikke love guld og grønne skove. Jeg kan ikke skrive en kontrakt med politikken for de næste fire år. Det eneste jeg kan garantere er, at jeg vil gøre det bedste, mine evner rækker til og kæmpe for en bedre hovedstad sammen med resten af det radikale hold på Københavns Rådhus. Politiske løsninger skal tage udgangspunkt i menneskers forskellighed og at løsninger derfor skal være forskellige. For de fleste vil kommunen kun være der få gange om året. Andre har brug for massiv støtte. Radikal politik skal balancers mellem individuel frihed, hensyn til miljøet og hinanden samt et ansvar for vores sårbare medborgere. Jeg føler mig godt rustet til at være jeres repræsentant på Rådhuset politisk og personligt. Derfor håber jeg at blive en del af det radikale hold i København. Jeg har gennem årene bevist, at jeg kan samarbejde med alle grene af partiet. En valgkamp vindes aldrig alene. Derfor håber jeg, at alle radikale vil være på gaden op til valget og gøre en samlet indsats for holdet og vores politik. Har du lyst til at hjælpe mig specifikt, hører jeg gerne fra dig og vil være meget taknemlig. Du er altid velkommen til at kontakte mig på eller Besøg for meninger, valgfilm og meget mere. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation David Munis Zepernick 32 år, cand. scient. pol., næstformand i DRV Christianshavn, Sundby og Islands Brygge, radikal folketingskandidat på Christianshavn og medlem af HB i Hovedstadens vælgerforening. Medlem af foreningen Nyt Europas bestyrelse. Hjemmeside: Mail: Det lange, sunde og værdige københavnerliv Københavnere lever muligvis sjovere og hurtigere end folk i resten af landet - men desværre også væsentlig kortere. Sådan behøver det ikke at være! Jeg vil arbejde for københavnernes ret til og mulighed for et lang og sundt liv. Det handler bl.a. styrket forebyggelse, tilbud til misbrugere og sikring af borgernes frie bevægelighed. Ældre og unge i bevægelse For de fleste er fri bevægelighed en selvfølge. For en stor gruppe ældre medborgere er den frie bevægelighed mindre selvfølgelig. Derfor skal det faldforebyggende arbejde blandt ældre styrkes og udbygges. F.eks. medfører de smertefulde og invaliderende hoftebrud ofte, at helt raske, selvhjulpne personer ikke længere kan klare sig selv hjemme eller i byens rum. Som radikal vil jeg arbejde for fri bevægelig for fremtidens ældre! Idræt, motion og bevægelse er forudsætningen for et sundt liv, men faciliteterne skal være til stede - også i de nye bydele. På Christianshavn/Holmen er der f.eks. er akut mangel på idrætsfaciliteter til uddannelsesinstitutioner og foreningsliv. Det kan vi ikke længere være beboerne bekendt. På sprøjten og på flasken København er en storby på godt og ondt. For dem på sprøjten og deres naboer vil jeg som radikal arbejde for, at der etableres fixerum til f.eks. Vesterbros narkomaner. Det er ikke en universalløsning, men det er en del af en løsning i øjenhøjde med problemerne. Tilsvarende må vi sikre, at København fremover fremtidssikrer en professionel alkoholbehandling, så vi minimerer antallet af alkoholskadede børn og alkoholrelateret vold både i hjemmene og i byens natteliv.

9 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Christian Holm Donatzky Jeg er 32 år og cand.mag. i historie og samfundsfag. Jeg bor på Vesterbro med min familie. I 2003 startede jeg min egen virksomhed - Copenhagen History Tours, der arrangerer historiske vandringer, og jeg er redaktør på Radikal Dialog. Jeg vil arbejde for bedre sammenhæng i København. En sammenhængende opvækst Jeg vil arbejde for en bedre sammenhæng mellem skoler, institutioner og hjem. Institutioner og skoler bør placeres i tilknytning til hinanden. Det vil skabe mulighed for bedre fritids- og idrætsfaciliteter. De kendte rammer vil skabe tryghed, og børnene får et attraktivt alternativ til gaden efter endt skolegang. Forældrene skal inddrages mere i deres børns skolegang. En sammenhængende trafikpolitik Jeg vil arbejde for en bedre sammenhæng i den kollektive trafik. Det gavner ikke det kollektive trafikalternativ, at forskellige selskaber driver S-tog, busser og metro i hovedstaden. Den kollektive trafik i hovedstaden bør planlægges samlet. Samtidig skal forholdene for cyklisterne i København forbedres ved omlægning af kryds til gavn for højresvingende cyklister og ved at lave bedre og bredere cykelstier. En sammenhængende kulturpolitik Jeg vil arbejde for en bedre sammenhæng i kulturpolitikken og for en forståelse af, at kulturpolitik også er social-, sundheds- og erhvervspolitik. Motion og bevægelse er vigtige elementer i en sund tilværelse. Idrætsfaciliteterne og stisystemet i København skal være tidssvarende, så københavnerne får lyst til at dyrke idræt. København skal være Skandinaviens kulturhovedstad. En social sammenhæng Jeg vil arbejde for en bedre social sammenhæng. De svageste skal hjælpes, ikke fryses ud. Vi skal have oprettet fixerum på Vesterbro, så misbrugere kan tage deres stof i anstændige og sundhedsforsvarlige omgivelser, uden at deres kanyler er til fare for bydelens børn. Der skal være et tilstrækkeligt antal skæve boliger til hjemløse. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Tina Bostrup 1. suppleant til Folketinget for Naser Khader. Medlem af Landshovedbestyrelsen. Stiftende formand for DRV Bruxelles Fuldmægtig i Folketingets administration. Gift, 3 børn. I min professionelle karriere har jeg altid arbejdet med politik og politikere. Nu vil jeg selv! Jeg har 10 års erfaring fra Europa-Parlamentet og Folketinget. Derudover har jeg 10 års erfaringer med pladsanvisninger, slidte skolegårde, integrationsproblemer m.m. De erfaringer vil jeg tage med mig ind på Københavns Rådhus. København skal være en ny, åben og international hovedstad! I over 100 år har København været underlagt et socialdemokratisk styre. Nu er det tid til at gøre noget radikalt. København skal være en ny og moderne hovedstad. Der skal være plads til eksperimenter - lige fra Christiania til ny kunst og kultur. En by med Metro såvel som husbåde. København skal kunne rumme det hele, og vi skal turde åbne byen op for nye tider. Det indebærer: Mere Metro og bedre miljø Metroen skal udbygges så den reelt bliver et alternativ til den komfortable, private bilkørsel. Samtidig skal priserne på kollektiv transport ned. Bedre folkeskoler Hvorfor har Danmark verdens dyreste folkeskole, men ikke verdens bedste? Vi skal have mere kvalitet og højere faglighed. Det indebærer også grønne skoler med sund skolemad. For børnenes fremtid og for vores velfærd. Udlændinge er ikke blot en byrde for samfundet men også en ressource. Integrationen går ad Pommern til, og derfor skal vi føre en intensiv proces for at få udlændinge ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

10 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Kasper Tingkær Jeg er 32 år og sekretariatsleder i DepressionsForeningen. Jeg er tovholder på det socialpolitiske udvalg, den radikale skriveklub og er næstformand på Østerbro. Og mit kandidatur støttes bl.a. af sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø. En stærk radikal profil på det social- og sundhedspolitiske område Kære radikale Kommunevalget står for døren, og tiden er inde til, at vi ser os selv i øjnene. Tiden er også inde til, at vi ser byens svageste i øjnene. Det er ikke altid et rart syn. For vi skylder dem en andel i fremskridtets København - andel i den stigende velfærd. Og vi skylder dem i høj grad anstændighed. Vi diskuterer, om, OL skal til København, og om Van Egeraat s huse skal opføres på Krøyers Plads. Vi diskuterer innovation og udvikling. Vigtige sager uden tvivl. Men udvikling af København må ikke kun handle om, hvor mange Hondaer, hoteller eller herskabslejligheder byen kan tiltrække. Det må også handle om, hvordan vi sikrer plads til de handicappede, de hjemløse og de psykisk syge. En hovedstad med plads til alle Jeg mener, at vi skal sikre en tilgængelig hovedstad, hvor også handicappede københavnere har mulighed for at komme rundt og bruge byens tilbud. Vi skal etablere flere overnatningsmuligheder for de hjemløse og lette deres adgang til sociale og sundhedsmæssige tilbud. De skal kunne krybe til køjs varmt og med værdighed. Vi skal give mere plads og hjælp til de psykisk syge. Der skal være flere sengepladser og øget støtte til psykologhjælp. Det er afgørende, hvis vi skal have disse mennesker på fode igen. Jeg vil arbejde for, at disse mennesker levnes plads og tænkes ind i udviklingen af Det Nye København. Engang havde vi et slogan, der lød Vi tænker på andre end dig - gør vi stadig det? Det er min intention i udformningen af politikken for Det Nye København. Jeg håber, I vil være med. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Mai Christiansen Jeg er 26 år og bor på Christianshavn. Jeg læser Geografi og Kommunikation på RUC, og arbejder i en rådgivnings- og konsulent virksomhed. Jeg har været medlem siden januar Har en bred og blandet intern erfaring. Tiden til valget nærmer sig med hastige skridt, og spændingen, om hvor mange radikale medlemmer, der bliver valgt, stiger. Vi har sat alle sejl til, og der er allerede nu mange ansatte og medlemmer, der arbejder for fuld styrke. Vi har både fremragende spidskandidater og kandidater i øvrigt, der kæmper for sagen, og som er klar til at påtage sig de opgaver, fremtiden byder. Det går godt! Mit ønske for den radikale profil er, at vi er dem, der giver det bedste bud på fremtidens København. Dem der tør byde på alternative løsninger og sætte ambitiøse målsætninger for byen og os selv. Vi taler jo ikke om Det Nye København, blot fordi det lyder godt, vi gør det, fordi vi vil noget andet og mere for byen end status quo og dette skal vælgerne ikke være i tvivl om, hverken op til eller efter valget. Jeg mener, at Sund By skal være det radikale mantra. Sund mad til børn og ældre, sunde fysiske rammer i institutionerne, et byrum der opfordrer til bevægelse for alle, og idrætsfaciliteter der opfordrer til anvendelse af flere. En storby, som København er, kræver, at integrationen fungerer tilfredsstillende, og at erhvervslivet og de over-regionale forhold har et højt niveau. Boligformerne skal passe til byens borgere, og frem for alt skal den radikale realpolitik og vision kendes på, hvordan vi behandler de svageste i samfundet. Narkomanerne og de hjemløse er også københavnske borgere. Selvom tiden op til valget byder på mange opgaver, så er det tiden efter valget, der udgør udfordringen. Jeg er ikke så nervøs - de radikale er klar til Det Nye København. God valgkamp til alle!! 10

11 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Bjarne P. Nielsen Ungerådgiver, gift, voksne børn. Opvokset på Blågårds Plads. Er slagkraftig ved forhandlingsbordet. En energisk iværksætter, klar til at forandre. Jeg har medvirket til at forandre organisationen i integrationsindsatsen på Nørrebro. Skaffet eleverne på Vanløse Skole en idrætshal og fået nyrenoveret fodboldbanerne i København. o.m.a. Jeg vil arbejde videre for: At den nye radikale gruppe i Borgerrepræsentationen følger Sundhedsborgmester Inger Bruun Vierøs fantastiske arbejde op. Det er dybt imponerende og helt unikt, hvad hun har udrettet og gennemført på sundhedsområdet. Et Radikalt kommunalt mesterstykke. At man på ingen måder skal diskriminere skolebørn ved at tvangsflytte dem fra den ene bydel til den anden. Skoledistrikterne skal udvides, og de enkelte skoler styrkes i forhold til opgaverne. At afskaffe de uhumske forhold i gymnastiksalene/badene på mange skoler (næsten alle børn er fritaget for gymnastik grundet badeforholdene - det er grotesk). Vi skal have nogle idrætsfolkeskoler. Sikrere skoleveje så børn kan cykle og gå til deres skole Flere svømmehaller (gennem privatinvesteringer) Små badestuer med varmtvandsbassiner til ældre og babysvømning Sammenhæng i integrationsindsatsen med krav om resultater Flere og bredere cykelstier så man kan overhale Christianiacykler Flere private investeringer i de nedslidte idrætsanlæg Uddannelsesgaranti til alle unge Københavnere Mere liv i byen, gennem en halvering af udendørsudgifter for forretningerne. Derfor, kære radikale, er en stemme på mig helt sikkert en stemme på en dynamisk radikal senior, der har erfaring og en god indsigt i mange københavneres dagligdag og behov, som vil arbejde intenst for at skabe bedre forhold for alle københavnere. Jeg vil sikre, at der i de næste 4 år praktiseres radikal politik, der kan være med til at forøge de radikale mandater i Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Bo Normander Jeg er 34 år og arbejder som forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser. Jeg har tidligere været redaktør for Global Økologi og kampagneleder i miljøorganisationen NOAH. Jeg er endvidere formand for Det Radikale Venstres Grønne Tænketank i hovedstaden. Tlf Det Grønne København Jeg cykler på den nye cykelbane gennem den indre by. På den ene side har jeg gågaden med al dens vrimmel, på den anden side den nye næsten lydløse letbane. Gaden summer af liv fra mennesker, butikker og cafeer. Jeg tager metroen ud til Københavns Nationalpark. Jeg har lige tanket mit Københavnerkort op, som giver adgang til kollektiv transport, internet, cykelparkering, museer mv. Sådan kan København se ud i fremtiden. Jeg har sat mig det mål, at København skal være en grøn hovedstad. Jeg har en stærk tro på, at vi som mennesker trives bedst med mindre støj, flere træer, flere frirum. Vi skal have bedre forhold for byens borgere. Priserne på bus, tog og metro skal ned og antallet af afgange øges. Det kan finansieres ved at indføre en trængselsafgift, for bilister, der pendler til København. Inden for få år kan vi skabe et transportsystem, der fungerer, og som vil gøre København til metropolen, der både er værd at leve i og investere i. Der skal bygges nyt i København. Målet er boliger inden år Det skal være blandede ejer-, leje- og andelsboliger. Der er rige muligheder for at bygge på efterladte fabriksgrunde, gamle banearealer og i forfaldne bolig- og industrikvarterer. F.eks. i Sydhavnen og på Refshaleøen. De grønne områder skal vi derimod værne om. Københavns kommune skal gå forrest med at skabe grøn vækst: Solfangere på taget i alle børnehaver, brintbiler i gaderne og et bølgeanlæg i havnen. For at skabe et nyt vindmølleeventyr kræver det politikernes opbakning. Vi skal ikke være bange for at tænke nyt. Stem grønt! Stem personligt til kommunalvalget 15. november! 11

12 Af Jakob Levinsen Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Lars Rimfalk Jensen Jeg er 52 år, har tidligere siddet i Borgerrepræsentationen i 6 år. Jeg er aktiv som næstformand i Amager Bio, medlem af bestyrelsen i Fabrikken for Kunst og Design, samt i Ungecentret Hjulmagerstien. Jeg arbejder i Kulturministeriet. København en grøn metropol København er Danmarks hovedstad og bør derfor naturligt også fremtræde som en international metropol, med hvad dertil hører. Vi skal være en by, hvor der afholdes internationale kongresser, hvor mødedeltagerne får lyst til at komme tilbage som turist. Vi skal være en event-by, hvor festivaler, musikarrangementer, sportsbegivenheder m.m. bliver en del af byens image overfor verden. Vores infrastruktur skal udbygges til at kunne håndtere store begivenheder, vores Metro og kommende Metro Cityring skal være et pålideligt og velfungerende transportmiddel, vores busnet skal være tæt tilknyttet metroen, og københavnere, såvel som gæster, skal føle, det er nemt og enkelt at benytte offentlig transport. Vi skal vedligeholde vores gamle bydel, renovere bygninger og skabe grønne oaser midt i byen. Vi skal skabe en by, som turisterne finder interessant og spændende, en by som de fortæller om, når de kommer hjem, og som derfor øger andres lyst til at besøge Wonderful Copenhagen. En klar vision for København skal være at tiltrække viden, forskning, erhverv og iværksættere. Vi skal være et attraktivt sted for innovation og vækst, vi skal skabe rum for udfordringer og uddannelse. Men vi skal også kræve, at disse tiltag sker under hensyn til vores miljø, vores sociale ansvar og byens fysiske udvikling. Disse visioner skal også afspejles i byens politiske ledelse. Borgerrepræsentationen skal ikke handle, som vinden blæser, men formulere og fastholde en vision og en udvikling, der rækker de næste år frem. Byens politikere skal sætte fokus på, hvor vi ønsker København i år UDEN filter Midt i al vælgersuccesen går der for tiden også et underligt spøgelse igennem den radikale selvopfattelse. Et middelalderligt, sådan lidt Monty Python-agtigt optog af selvpinere i sæk og aske, der enten pisker sig med tunge svøber eller med jævne mellemrum banker hovedet ind i et bræt, mens de forpinte messer: (bonk) vi-er-altsåikke-så-caffélatte-agtige-og-københavnerkreative (bonk) og-elitære-og-akademiskesom-man-tror (bonk) vi-er-altså-ikke-så- caffelatte-agtige-og-københavner-kreative- (bonk) og så videre og så videre. Det er jo altså netop vores københavnske overborgmesterkandidat, der svinger lårene i Vild med dans. Det var vores folk, der ved forårets folketingsvalg fyldte flot op på Ekstra Bladets babe-liste. Skulle vi så ikke snart tage og være så svinestolte af det, som der faktisk er grund til, og i stedet for at undskylde og bortforklare det hele tiden, så råbe det hujende fra tagene, så vi kan få endnu flere kunder i butikken? Og så er det, man må spørge: undskyld, men hvad tror I egentlig, succesen skyldes? Mon ikke det netop er, at ligesom Dansk Folkeparti så brillant har opfanget de forknytte og fremmedskeptiske, så har partiet her som det eneste formået at ramme klokkerent ind hos en selvfed, fremtidsorienteret storbyelite, som man ellers i årevis stort set har afskrevet i politik? Som nu min ven Thomas. Han kunne som udgangspunkt ikke drømme om at engagere sig i politik, men fedtede alligevel i månedsvis for at komme med til jubilæumsfesten i DGI-byen, fordi han havde hørt så meget om de her unge radikale kvinder. Sådan en forestilling havde han altså ikke om noget andet parti,og selvfølgelig blev han heller ikke skuffet. 12

13 Kandidat til Frederiksberg Byråd Pernille Høxbro Siden 1993 har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen og rådmand samt formand for Bolig og Ejendomsudvalget. Til daglig arbejder jeg som advokat. Jeg er gift med Claus og vi har Mads på 11 år. Da jeg i 1993 kom ind som den eneste radikale i kommunalbestyrelsen var Frederiksberg en meget konservativ kommune. En kommune for pæne ældre folk! Igennem de sidste 12 år har jeg som radikal været med til at ændre Frederiksberg markant til i dag at være en levende by med mange børnefamilier, høj service på alle områder og lav skat. Det er jeg stolt af. For mig handler politik om at skabe resultater og have indflydelse, og det har været min konstante ledetråd i mit politiske arbejde. Jeg har som rådmand (medlem af magistraten /økonomiudvalget) haft ansvar for, at kommunen har en sund og meget stabil økonomi med lav skat og høj service. Det Radikale Venstre har deltaget i alle budget- og skoleforlig og samtidigt sat store fingeraftryk med radikale mærkesager på mange forskellige områder. På Frederiksberg går politiks indflydelse gennem de konservative, og vi har i alle årene haft en solidt og meget tæt samarbejde med de konservative. Men både i 2004 og 2003 indgik alle partier i kommunalbestyrelsen fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti budgetforlig, og her i 2005 er der også indgået et bredt budgetforlig mellem Konservative, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. For mig som radikal har det været vigtigt, at de borgerlige partier har vist, at der kan arbejdes sammen hen over midten. Af gennemførte mærkesager kan jeg særligt fremhæve hele trafiksaneringen og anlæg af cykelstier på Gl.Kongevej og Fasanvejen, udbygning af folkeskolerne og opførelse af det nye gymnasium, renovering af hovedbiblioteket, fastholdelse af en effektiv pasningsgaranti, udvidelse af sundhedsplejen, udbygning af idrætsanlæggene, anlæg af 4 nye squashbaner, styrkelse af hjemmeplejen, renovering af alle plejehjem, opførelse af 2 nye plejehjem og en enorm indsats på byfornyelsen i Svømmehalskvarteret. I tiden fremover vil jeg arbejde for at Det Radikale Venstre fortsat har markant indflydelse på den politik, der føres på Frederiksberg. Det betyder, at Det Radikale Venstre også fremover vil deltage i et ansvarligt og forpligtende samarbejde med de andre borgerlige partier, primært De Konservative. Men det betyder også, at der vil være en række områder, hvor vi fortsat skal arbejde for forbedringer og udvikling. Efter min opfattelse skal pasningsgarantien fastholdes forældre skal uden bekymring vide, at deres barn kan blive passet når barselsorloven ophører. Idrætsanlæggene skal udbygges, så de kan matche det stigende børnetal. Der skal bygges en svømmehal på Flintholm med 50 m. bassin det vil skabe mulighed for internationale svømmestævner og oplevelsesturisme. Det skal være sikkert at sende sit barn på cykel til skole der skal anlægges flere cykelstier bl.a. på Nyelandsvej. Det skal sikre at også sygeplejersken og politibetjenten har råd til en god familiebolig derfor skal der forsat gives tilladelse til at sammenlægge lejligheder op til min.160 m 2. Ældre skal have mulighed for at vælge en bolig, der passer derfor skal der etableres en ældreboligrådgivning og bygges flere seniorbofællesskaber og ældreboliger. Hjemmehjælpen og hjemmeplejen skal fungere uden aflysninger og skabe størst mulighed tryghed hos den ældre. Børnekulturen skal udvikles, således at børn og forældre sammen får mulighed for kulturelle oplevelser. Hvad laver unge på år en fredag eller lørdag aften? der skal etableres nogle gode klubtilbud til de unge fredag og lørdag aften. Dette er kun nogle af mine mange ideer, om hvad jeg vil bruge mine kræfter på i det fremtidige politiske arbejde på i Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Vi har taget ansvar i de seneste 12 år, vi har skabt store resultater, vi har fornyet, vi har udviklet og den linie vil jeg fortsætte. Den udvikling Frederiksberg har gennemgået, vil jeg arbejde for fortsætter i årene fremover. 13

14 Kandidat til Frederiksberg Byråd Lars Whitt Jeg har boet på Frederiksberg i 11 år og har været medlem af Det Radikale Venstre lige så længe. Jeg bor sammen med min kone Hanne og min søn Pelle på 4 år. Jeg er uddannet i Statskundskab og arbejder som portalkoordinator i Øresunddirekt, hvor jeg beskæftiger mig med integration af Øresunds Regionen. Igennem de ti år jeg har beskæftiget mig med kommunalpolitik på Frederiksberg, har jeg haft to klare mål. At Frederiksberg fortsat skal være en by for alle borgerne og ikke kun for de velstillede. Her ved jeg, at Det Radikale Venstre har gjort en forskel ved at være havkatten i det konservative hyttefad. Udover at sætte cykelstier, miljø og økologi på dagsordenen har vi tilført den sociale dimension til den borgerlige politik - vi har trukket byen mod en fælles by for alle. Det andet mål har været at styrke samarbejdet mellem København og Frederiksberg. I min optik giver det ikke mening, at de to byer bevæger sig i hver sin retning. Der er en tendens til, at man på Frederiksberg lukker sig om sig selv. Det tror jeg ikke giver gode løsninger. Gode løsninger finder vi derimod ved at samarbejde, så begge byer kan tiltrække nye erhverv, nye uddannelser og nye ideer til hovedstadens to metropoler. Kulturpolitikken er det område, hvor vi som Radikale kan tage til genmæle. Her er det muligt at arbejde for, at det ikke er kulturkanonen, men mangfoldigheden og forskelligheden der sættes højt. Med det nye kulturområde med et nyt og større hovedbibliotek som centrum vil jeg arbejde for at styrke samarbejdet mellem kulturområdet og erhvervsområdet. Vi kan være stolte af den pasningsgaranti, vi har på Frederiksberg. Men hele børnepasningsområdet trænger til et kvalitativt løft. Som én af landet rigeste kommuner vil det være muligt at give børnene en bedre hverdag i deres institutioner. Kandidat til Frederiksberg Byråd Morten Jung 37 år, gift og far til to. Uddannet cand. merc.-jur, og arbejder som virksomhedsrådgiver. Er opvokset i København, og bor nu på Frederiksberg på 7. år. Jeg prioriterer familien og deltagelse i mine børns skole- og fritidsaktiviteter højt og at bidrage til den positive udvikling af Frederiksberg kommune. Børnefamilien Der bliver flere og flere børnefamilier på Frederiksberg. Tilbuddene skal derfor tilpasses børnefamiliernes behov. Med den nuværende normering i kommunens institutioner er der begrænset tid til at udføre pædagogisk arbejde. Jeg vil derfor arbejde for, at børnene sikres en tryg hverdag i vores vuggestuer, børnehaver og i SFO med flere pædagoger og medhjælpere. Vi skal også have større fleksibilitet i kommunens pasningstilbud, så dagligdagen for børnefamilierne bliver mindre stresset. Børnefamilier skal have et klippekort, der for hvert klip giver adgang til, at barnets institution holder lidt længere åbent. Så, når behovet melder sig, kan man i perioder klippe sig til en mindre presset hverdag. Frederiksberg skal være foregangskommune for sund levevis. Jeg vil arbejde for, at kommunens indsats med at forebygge og oplyse om sund levevis målrettes. Der skal koordineres en bred indsats i samtlige af kommunens institutioner og sportsklubber med at orientere både børn og forældre om fordelene ved at leve sundt. Trafiksikkerheden Der bliver gjort meget for at øge trafiksikkerheden på Frederiksberg, hvilket også er nødvendigt med den relativt megen trafik i kommunen. Vi kunne imidlertid gøre endnu mere for at øge bilisternes opmærksomhed på at køre varsomt omkring vores skoler. Efter svensk forbillede vil jeg arbejde for, at skiltningen omkring skolerne bliver mere markant, så bilisterne bliver opmærksomme på, at de kører forbi en skole. Dette initiativ skal suppleres med en nedsættelse af hastigheden i samme områder. 14

15 Kandidat til Frederiksberg Byråd Svend Windahl Svend Windahl, civiløkonom med organisation og kommunikation. Er nu aktiv pensionist. For partiet har jeg været lokalformand, kredsformand og bestyrelsesmedlem. Desuden domsmand og nuværende formand for hegnsynet på Frederiksberg. Er morfar og farfar til seks børnebørn i alderen fra 3 til 16 år. Da jeg for snart mange år siden skulle vælge parti, var det netop Det Radikale Venstres grundholdning til samfundsudviklingen baseret på medmenneskelig, social og liberal tankegang, der tiltalte mig. Også på det nære område som kommunalpolitikken er det denne grundholdning, jeg vil bringe videre i mit arbejde på rådhuset, når jeg bliver valgt ind. Vi skal hjælpe de ældre, de syge og dem, der ikke kan klare sig selv, til et bedre liv, sådan som de selv ønsker det. Vi skal give børnefamilierne mulighed for at trives. Vi skal sikre den bedste uddannelse, der kan fås, så vi ikke sakker bagud, hverken lokalt eller globalt. Vi skal sikre et dynamisk erhvervsliv. Vi skal sørge for en bedre integration af vore indvandrere, for vi kan ikke undvære dem, og de kan ikke undvære os. Og så skal vi sikre vores miljø både nu og for fremtiden. Det lyder indlysende for en radikal, men det er bestemt ikke alle partier i kommunen, der deler denne opfattelse. Det må vi gøre noget ved. Man taler om at sætte pensionsalderen op, fordi der stadig er noget at bruge de ældre til. Det kan du være med til at bevise ved at vælge mig. Så får du en radikal med stort B. En med bred erfaring fra erhvervslivet og en god uddannelse. En med de rigtige holdninger og med energi til at føre dem ud i livet. Frederiksberg er en god kommune at bo i. Men hvem siger det ikke kan gøres bedre. Det kræver at tænke sig om og være kreativ. Lad os gøre Frederiksberg til en kreativ kommune. Det vil jeg gerne være med til de næste fire år. Kandidat til Frederiksberg Byråd Lars Elmenhoff-Nielsen Medlem af Det Radikale Venstre i Flyttede til Frederiksberg i Politisk aktiv her Frederiksberg lige siden. Repræsenterede Det Radikale Venstre i kommunalbestyrelsen i 1994, Har siden 1998 været Frederiksberg Kommunes repræsentant i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Jeg tror, at de fleste problemer kan løses ved dialog og samarbejde mellem mennesker. Jeg ser det som en opgave at forhindre Dansk Folkeparti i at få indflydelse. Vi bor i en god kommune, men derfor kan der godt være noget, der skal gøres bedre. Vi skal have forbedret kræftbehandlingen blandt andet ved at samle behandlingen på færre, men specialiserede hospitaler. Der er også brug for Frederiksberg Hospital i fremtiden. Maden til vore ældre og syge er ofte under al kritik, den skal forbedres ved at inddrage brugerne i tilsyn med producenterne. Der er brug for mere fleksible åbningstider i børneinstitutionerne. Børnenes skolevej skal trafiksikres, der mangler endnu cykelstier rundt omkring inden Det Radikale Venstres plan for cykelstier på Frederiksberg er fuldt gennemført. Vi skal have bygget en ny stor svømmehal med 50 meters bassin ude på Flintholm. Der mangler stadigvæk at blive renoveret klasselokaler i mange af kommunens skoler. Ja, gerne en metrocityring ind under Frederiksberg Station, men vi må forlange samme gunstige finansieringsbetingelser, som vore omegnskommune (København), vi skal ikke påtage os en ny milliardgæld. Kommunen skal fortsætte med at bygge ungdomsboliger. 24 års-regelen er skammelig. Indvandrere skal integreres på en ordentlig måde, der er mange ressourcer gemt i dem, som skal bruges, så de kan blomstre i vores Kommune/Land. Jeg holder af hverdagen og vil hellere være med til at skabe resultater, der gør hverdagen lidt lettere. Vil du også have en bedre hverdag så sæt X ved Lars Elmenhoff-Nielsen. 15

16 Kandidat til Region Hovedstaden Kirsten Lee Jeg er læge og har en lang karriere som leder i sygehusvæsenet bag mig. Jeg er læge, har været administrerende overlæge på børneafdelingen Hillerød Sygehus, centerdirektør på Rigshospitalet og er aktuelt Folkesundhedschef i Københavns Kommune. Jeg var medlem af folketinget fra Radikal leder af den nye Region Hovedstaden Til regionsvalget går jeg efter posten som formand for Region Hovedstaden. Som radikal leder af den nye region, vil jeg arbejde at skabe ét samlet sundhedsvæsen - hvor forandring sker med patientens behov i centrum og under hensyn til personalets trivsel. Når vi den 15. november skal vælge en ledelse af den nye Region Hovedstaden, vil sundhedsvæsenet være i fokus. Det nye regionsråd får ansvaret for landets største sundhedsvæsen - sygehuse, praktiserende læger og psykiatriske behandlingstilbud til 1,6 mio. borgere. Min vision for Region Hovedstaden er et sundhedsvæsen, hvor sygehusene kan tilbyd en højt specialiseret behandling på internationalt niveau, men hvor patienter kun skal på sygehuset, hvis det er nødvendigt. Kan patienter med kroniske lidelser behandles i eget hjem, skal vi benytte den nyeste teknologi til det, og vi skal etablere udgående teams fra sygehuset. Vi skal forebygge genindlæggelser ved at give den bedste behandling og pleje, og være med til at sikre en god genoptræning sammen med kommunerne. Spørgsmålet om, hvordan sygehusene skal struktureres, kræver en tilbundsgående analyse, men grundlæggende tror jeg på, at borgeren foretrækker den bedste behandling frem for den nærmeste. Der skal udformes en sundhedspolitik, som omfatter forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning. Når det gælder de store folkesygdomme der i stigende grad præger sygdomsbilledet kan sygehusvæsenet lindre, men ikke kurere dem. Men de store folkesygdomme kan i vid udstrækning forebygges. Derfor må regionen også tage et ansvar for at opruste forebyggelsen. Der skal tilføres ressourcer. Servicen over for patienten skal forbedres. Det skal blandt andet ske ved, at patienterne får en fast kontaktperson, der fungerer som tovholder for patientens forløb. God behandling handler nemlig også om indsigt, tryghed og sammenhæng. Det er ikke nok med kort ventetid! Patienten og de pårørende skal informeres og inddrages i behandlingen. Og der skal rettes en særlig indsats mod sårbare patientgrupper som ressourcesvage ældre, psykisk syge, flygtninge og indvandrere. Region Hovedstaden bliver en af Danmarks største arbejdsgivere. Det forpligter. En dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere er en forudsætning for de bedste ydelser til borgerne. De ansatte i regionen skal sikres et sundt arbejdsmiljø. Flygtninge og indvandrere skal integreres på regionens arbejdspladser. Jeg vil arbejde for at den statslige målsætning på 4 % bliver nået. Region Hovedstaden har potentialet til at blive drivkraften for resten af Danmark. Vi har landets højeste antal veluddannede, landets laveste arbejdsløshed, forskere, studerende. Der er mange innovative erhvervsvirksomheder. Det regionale vækstforum bliver det sted, hvor idéer bliver formuleret, så de kan omsættes til handling. Det er en vigtig opgave for regionen, og jeg vil kræve, at både mænd og kvinder bliver udpeget til vækstforummet. De kommende regioner må ikke udskrive skatter. Det er et eklatant brud på god dansk forvaltningsskik og ikke radikal politik. Dansk Folkeparti og de Konservative ser helst regionerne nedlagt. På trods af disse odds, går jeg som radikal ind i arbejdet med det mål at udvikle regionen til en bæredygtig enhed. 16

17 Kandidat til Region Hovedstaden Trine Petersen Medlem af DRV i 7-8 år, medlem af bydelsbestyrelsen på Amager, hovedbestyrelsen og landshovedbestyrelsen, 33 år, bor sammen med Johan på 16 måneder og lejlighedsvis Kasper på 13 år, økonom i H:S, stud. polit God B-handling i Region Hovedstaden Jeg har beskæftiget mig med sundhedsvæsenet i de seneste tre år og har således en god basis-indsigt på det område, der bliver en primær opgave i de nye regionsråd. Jeg har et radikalt hjerte, der bl.a. banker for - at styrke fokus på de ressourcesvage borgere og patienter, så de ikke bliver overhørt, fordi de ressourcestærke kan råbe højere! - at forebygge at 1/10 af de udskrevne patienter er udsat for fejl og komplikationer, og at 1/3 af sundhedspersonalet overvejer at skifte job pga. frygten for at begå fejl! - at arbejde aktivt for at få et helhedssyn på samfundet på tværs af sektorer, geografiske grænser og økonomiske kasser! Jeg tror på højttænkning og konkrete eksempler, når de politiske ideer skal udformes: Kunne vi rekruttere flere af vores ufaglærte løsarbejdere til sundhedssektoren blandt unge socialt marginaliserede? Kunne vi belønne ansatte, der anvender cykel og offentlig transport? Kunne vi etablere brugerråd på sygehusene? Kunne vi motivere virksomheder til at servicere de ansatte med de hjemlige pligter, så de har mere overskud, når de har fri? Vi skal være et hovedstadsområde i tæt kontakt med resten af landet og udlandet. En dynamo for uddannelse, forskning, kultur, erhvervsliv og iværksættere. En innovativ region i vækst og med udfoldelsesmuligheder på tværs af sociale, økonomiske og kulturelle skel. Vi skal samarbejde, formidle og sørge for, at der bliver skabt langsigtede løsninger, også hvis det kræver, at der bliver taget umiddelbart upopulære beslutninger. Vil du hjælpe med at bryde holdninger eller uddele mine flyers, så mail eller ring Kandidat til Region Hovedstaden Peter Jægerskou Jeg bor på Frederiksberg og er uddannet agronom med speciale i fødevarepolitik og -økonomi og har desuden en master i kommunikation. Til daglig er jeg redaktør på en webside for offentlig ledelse. I min fritid er jeg - ud over politik - engageret i kajakroning og bjergbestigning. Slanke patienter i et smidigt sundhedsvæsen Forebyg fedme Fedmerelalaterede sygdomme vil betyde store udgifter for sundhedsvæsenet midler der kunne være brugt til nye og bedre behandlinger. Derfor skal vi rådgive om og motivere til en sundere livsstil, når folk er i kontakt med sundhedsvæsenet. Udover øget risiko for sygdom, sænker fedme den enkeltes selvværd og giver et dårligere liv. Bedre ledelse Et smidigt og patientvenligt sundhedsvæsen er helt afhægig af motiverede medarbejdere. Vi skal give dem bedre ledelse og turde tro på, at de kan tage et selvstændigt ansvar. Kun på den måde kan de yde en service tilpasset patienten og situationen. Binder vi medarbejderne på hænder og fødder i stive systemer, forringer vi servicen. Ledelsemæssige kvalifikationer skal gå forud for faglige ved besættelse af lederstillinger. Smidigere patientforløb Patienterne skal opleve, at deres behov er i centrum, når de kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Vi skal undgå, at patienterne starter forfra, hver gang de henvender sig. Midlet er ansvarsbevidste og selvstændige medarbejdere, der tør tage et ansvar. Det kræver, at vi viser tillid. Vi skal udvikle ITsystemer, der kan kommunikerer, så enhver medarbejder hurtigt kan bringe sig ajour i forhold til patientens situation. 17

18 Det tyske valg og Europa Tyskerne har vist, at omkostningerne ved en ultra-liberal chokterapi ikke er acceptabel for europæerne, men omkostningerne ved at lade stå til kan let blive endnu større. Af Thomas E. Jørgensen Det tyske valg er endelig overstået, efter den sidste valgkreds har stemt med 14 dages forsinkelse. Resultatet er en politisk uafgjort, men alligevel mest af alt et nederlag til oppositionen, som med 20% forspring i sommer så ud til at være en sikker sejrherre. Dette resultat peger på politiske spørgsmål, som er vedkommende for alle europæere. Også for et lille, internationalt parti i et nordligt naboland. Vores liberale søsterparti, FDP, gik ud af valget med næsten fordoblet stemmetal efter en meget sober og faktuel valgkamp. Det kunne jo lyde lovende i radikale ører, men sejren skyldes desværre mest af alt et fravalg af den store koalition. De, som ville undgå en regering af socialdemokrater og konservative, stemte i stedet på det traditionelle tredje parti. Tysk nederlag til socialliberalismen Vælgernes generelle budskab var alt andet end lovende for et socialliberalt Europa. Det er åbenbart, at den tyske model ikke længere fungerer, og de to fløje i tysk politik vil begge reformer. Men hvor Angela Merkel har satset på liberaliseringer uden socialpolitik, har socialdemokraterne som modtræk sat social og liberal op som modsætninger og derved afværget valgnederlaget. Resultatet er, at tyskerne har fravalgt oppositionens reformprogram, på trods af at regeringens reformer indtil videre har gjort ondt værre. Venstrepartiet, hvis hovedbudskab er, at reformerne slet ikke er nødvendige, er nu større end De Grønne. Hvis redningen er en tysk Thatcher i form af Angela Merkel, så hellere gå under sådan synes den tyske vælger at have stemt. Den eruopæiske krise kræver et socialliberalt svar På den måde afspejler den tyske misere Europas økonomiske og politiske krise. Den kontinentaleuropæiske model har spillet fallit, men ingen har foreslået europæerne en mulig udvej. I den politiske retorik bliver liberal lig med asocial og social lig med konservatisme. Tyskerne har vist, at omkostningerne ved en ultra-liberal chokterapi ikke er acceptabel for europæerne, men omkostningerne ved at lade stå til kan let blive endnu større. Dette dilemma mellem behovet for reformer og angsten for vælgerne genfindes i alle de europæiske kriseøkonomier. Derfor er der brug for at komme ud over modsætningen mellem social og liberal i europæisk politik, at finde et kompromis, der bringer Europa ud af krisen på en måde, som kan godtages af europæerne. Krisen kræver et svar fra midten, et svar, som kan forene den nødvendige liberalisering med en social dagsorden. Her har Det Radikale Venstre en opgave som et internationalt parti. 18

19 Smid beton på Søerne! Af Asser Gregersen Næstformand for RUK RUKalenderen 26. okt. Rundtur på Københavns Rådhus med Klaus Bondam 27. okt. Debat med Human Shojaee om integration 28. okt. Plakatnat, denne nat bliver det tilladt at opsætte plakater i København. Kære læser. København er en dejlig by, en by med potentiale og en by på vej frem. København er imidlertid også en by med flere store problemer, jeg nævner i flæng: trafik, bolig, skole & pasningsområdet, så her er en radikal løsning, der kunne fjerne alle problemerne: Hæld beton på de fire store søer og lad os bygge på skidtet! Problemer med parkering? Så lad os lave P-eblingesøen! Mangel på boliger eller et sted at bygge et nyt gymnasium? Så kender jeg en attraktiv grund, midt i byen For lad os erkende det; Søerne bliver pt. kun brugt til jogging og barnevognsture, noble formål bestemt, men næppe optimal brug af SÅ meget plads. Den smalle dossering og de andre besøgendes adfærd betyder at det er yderst begrænset, hvad der ellers kan foregå. En radikal løbebane? Ok, det ovenstående er rabiat, men prøv lige at stoppe op og overvej, hvad vi egentligt bruger området til. Tænk på hvilke muligheder vi får, hvis søerne ikke bare skal ligne, det der var, da vi overtog dem. Hvad skal det nytte? Man kunne udvide dosseringen med et bånd på 5 m hele vejen rundt. På dette bånd kunne der være cykelsti, en basketbane, en stribe græs til glæde for sol-elskerne, måske en iskiosk og et par bænke? Eller hvad med en lille scene? Man kunne få ryddet lidt op i søerne og gøre soppebassinet permanent i stil med i havnen? Derudover kunne vi bygge små tanger og halvøer ud i søen, lad os sige én eller to per sø. Hvad skal der være derude? Et uforstyrret sted at slikke sol? Cafemiljø? Bådudlejning? Den skatepark byens børn har ønsket så længe? Københavns nye vartegn? Kun fantasien sætter grænsen. Liv til søerme Kære læser. Bolden er hermed givet op, hvad kunne området ellers bruges til? Hvorfor er det, at vi absolut skal have så meget vand i midten af byen? Løbere og forældre er nok ligeglade, så længe de har et sted at bevæge sig. Lad os nytænke søerne og bringe det samme niveau af liv som præger Københavns andre grønne områder. København er en by med fantastisk potentiale, hvis vi bare tør gå lidt ud over de grænser, vi sætter for os selv. 2. nov. Paneldebat med Klaus Bondam 10. nov. Sidste Valgmøde 13. nov. Dansk Flygtningehjælp samler ind 15. nov. VALGFEST!!! 22. nov. Besøg i DR byen 24. nov. Rødvins- og Intromøde Se mere på RUKontakter Formand: Paul Robson Telefon: Næstformand: Asser Gregersen Telefon: Aktivitetsudvalgsformand: Christian Bjerre Nielsen Telefon: FU-rep i DRV: Marc Høegh-Henriksen Telefon:

20 Afsender: Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv København V Magasinpost B ID nr Radikalenderen 26. okt. kl. 14:00 Overborgmesterdebat på CBS, Klaus Bondam debatterer uddannelse. 28. okt. kl. 17:00 Mød din kandidat til fredagsbar på KVL, Margrethe Wivel serverer øl i baren. 29. okt. kl. 09:30 HK i København holder overborgmesterdebat, Klaus Bondam debatterer. kl. 11:00 Gadeuddeling på Nørrebros Runddel, Margrethe Wivel deler pjecer ud. 31. okt. kl. 19:00 Overborgmesterdebat om social- og handicappolitik, Bondam debatterer. kl. 19:30 Monica Thon debatterer vejforbindelse mellem Kalkbrænderihavnsgade og Helsingørmotorvejen. 1. nov. kl. 16:00 Debat om sundhed på Suhrs Seminarium, Frederik Berling kommer med radikale synspunkter. kl Debatmøde om Børnekultur, Christian Holm Donatzky deltager fra Det Radikale Venstre. kl. 20:00 Homo-vælgermøde i Studenterhuset, Manu Sareen debatterer. kl. 20:30 Øl og politisk debat på Toga Vinstue, Radikale kandidater serverer fadøl. 2. nov. kl. 10:00 Arabisk vælgermøde, Margrethe Wivel diskuterer integration. kl. 18:00 Værtshus vs. café kultur, Frederik Berling debatterer det nye København. kl. 19:00 Debatmøde om Vesterbros udfordringer, Kasper Johansen udfordrer de andre partier. kl. 20:30 Paneldebat om by, trafik og miljø på Toga Vinstue, Monica Thon debatterer. 4. nov. kl. 16:00 Historisk-politisk vandring, Christian Holm Donatzky viser rundt i demokratiets historie i Kbh. 5. nov. kl. 11:00 Debat om prostitution på Reden, Margrethe Wivel debatterer, hvad kommunen skal gøre. 7. nov. kl. 18:30 Visioner for fremtidens København, Frederik Berling debatterer. 8. nov. kl. 17:00 Debatmøde om sociale forhold, Christian Holm Donatzky debatterer frivillige organisationer. kl. 19:30 Debatmøde om skole og integration på Kildevældskolen, Kasper Johansen kommer med gode bud. 9. nov. kl. 13:00 Debatmøde om ældrepolitik, Christian Holm Donatzky diskuterer fremtidens ældrepolitik. 11. nov. kl. 16:00 Historisk-politisk vandring, Christian Holm Donatzky viser rundt i demokratiets historie i Kbh. 12. nov. kl. 11:00 Gadeuddeling på Nørrebros Runddel, Katrina Feilberg byder på kaffe og politisk debat. 15. nov. kl. 9:00-20:00 Valg til Københavns Borgerrepræsentation, Frederiksberg Byråd og Region Hovedstaden. Læs mere på

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste 1 2 Hvem er jeg? Tak fordi jeg må tage lidt af din tid og præsentere mig selv og mine idéer til fremtidens kommune. Mit

Læs mere

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder) Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED Foto: Christian Rasmussen ENHEDSLISTEN I STRUER STÅR FOR BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed handler ikke kun om forholdet mellem mennesker og natur, men også om forholdet mellem

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative Kim Drejer Nielsen Nr. 1 Chris Lassen Jensen Nr. 2 Arna Schnoor Nr. 3 Mogens Lind Nr. 4 Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste Stem på X liste C ved kommunalvalget i Rødovre Rødovre

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter.

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. Højvangskolen 2012 Valg til skolebestyrelsen Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. I dette materiale præsenterer kandidaterne

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS 2017 1 NOGET FOR BØRN OG UNGE NOGET FOR DE ERHVERVSAKTIVE NOGET FOR ÆLDRE MEDBORGERE NOGET FOR NATUR/KLIMA NOGET FOR ØKONOMI Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere