Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg"

Transkript

1 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005

2 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns Kommune, Frederiksberg Byråd og Region Hovedstaden. Det Radikale Venstre kan komme til at spille en helt afgørende rolle i den fremtidige udvikling af hovedstadsområdet. I Københavns Kommune skal vi bryde mere end 100 års socialdemokratisk ensretning og sætte en radikal på overborgmesterstolen. Vi kan og skal skabe et nyt København, større radikalt aftryk på Frederiksberg og en social-liberal hovedstadsregion. Af Anders Elmeskov og Christian Holm Donatzky Redaktører Stemmer skal sikre radikal nøglerolle Det eneste, det kræver, er stemmer. Det Radikale Venstre blev ved folketingsvalget i marts det næststørste parti i København. 18 procent af københavnernes stemmer blev sat ved liste B. Et tilsvarende resultat vil sikre en radikal nøglerolle i fordelingen af borgmesterposterne. Vis entusiasmen Hvis vi skal fastholde fremgangen, kræver det mere end noget andet entusiasme fra partiets medlemmer og kandidater. Den var der ved folketingsvalget, og den skal være der igen op til valget den 15. november. Hvis københavnerne bliver mødt af entusiastiske folk på gader og stræder, smitter det. Den entusiasme skal også tages med, når der bliver diskuteret politik ved middagsbordet, til selskaber eller andre steder, hvor samtalen bliver politisk. Den entusiasme vil vælgerne huske i valglokalet, når krydset skal sættes. Spred budskabet Det Radikale Venstre har brug for så mange engagerede medlemmers hænder og fødder som muligt, og man kan være med på flere niveauer. Hold øje med de annoncerede arrangementer og deltag i i bydelsforeningens aktiviteter. Vi skal alle ud på gader og stræder, og frem for alt skal vi fortælle familie, venner og bekendte om vores politik. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg (Hovedstadens Radikale Venstre) Ny Kongensgade 18, 5.tv København V Formand: Næstformand: Hovedkasserer: Peder Mandrup Knudsen, , Sofie Carsten Nielsen, , Ole Plougmann, , Telefon Giro: Sekretariat: Jacob Kirk Jensen Træffes tirsdag 1520 og torsdag 9 14 Brønshøj/Husum/Vanløse: Dorthe Kjerulf Thomasen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blågård: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Anette Stark, , Sundby/Christianshavn: Mai Christiansen, , Vesterbro/Valby/Enghave: Marie Helene Mikkelsen, , Østerbro: Mikkel Søndergaard, / ,

3 Kære radikale i hovedstaden Ved dit medlemsskab af Det Radikale Venstre gør du en forskel, du sender et klart signal om hvilken retning, du ønsker vores samfund skal bevæge sig i. Nu har du muligheden for at være med til at sende et endnu tydeligere signal. Valgkampen til kommuner og regionsråd er i fuld gang, og vi er snart på vej ind i den afgørende fase, hvor mange af vores kollegaer og venner, der ikke har besluttet hvor krydset skal sættes, beslutter sig. Hjælp dem på vej. Vi har et stærkt hold både på Frederiksberg og i København, og også til Region Hovedstaden. Af Sofie Carsten Nielsen og Peder Knudsen Vælgerforeningens formandsskab Du kan gøre mere end det. Ved folketingsvalg er det i høj grad politikerne og medierne på Christiansborg, der sætter dagsordenen, og vores indflydelse som lokal radikal forening er mindre, men ved kommunal- og regionsrådsvalgene er det op til os i det lokale. Vi bærer ansvaret for et godt radikalt resultat. Da vi ikke har mange penge at føre valgkamp for, er vi afhængige af vores stærkeste ressourcer jer medlemmer. Har du lyst til at hjælpe dit parti med at skabe Det Nye København? Vil du skrive læserbreve, dele materiale ud på gader og stræder eller har du en helt forrygende idé til, hvordan vi henter en masse stemmer i valgkampens slutspurt? Så kom og vær med. Du er også meget velkommen til at dukke op til et af de mange debatarrangementer, vores kandidater deltager i den støtte du giver der betyder mere, end man umiddelbart tror. Vi har en afgørende mulighed for at sætte maksimalt radikalt aftryk på de næste fire års lokal- og regionspolitik. Men det kræver, at vi står sammen, og at mange bidrager. Vi er godt med i kampen om en overborgmesterpost i Københavns Kommune, vi er også med i kampen om at indtage formandsposten i Region Hovedstaden, og vi står til det bedste resultat i mange år på Frederiksberg. Kom og hjælp med at få sejrene i hus. Kontakt Jacob og Lisa på sekretariatet: eller telefon nr.: Vi har også brug for folk, der vil med ud og hænge vores flotte plakater op i lygtepælene fredag den 28. oktober. Når vi er færdige byder vælgerforeningen på lidt varm mad i Ny Kongensgade. Tilmelding til plakatophængning skal ske til din bydelsformand. Udgivelsesplan: Nummer Deadline Udkommer Tema 6/ november Uge 51/2005 Fremtidens velfærd Radikal Dialog Redaktører: I redaktionen: Indlæg sendes til: Anders Elmeskov (ansvarshavende) , og Christian Holm Donatzky , Myong Grøn, Jakob Levinsen, Torben Madsen, Maiken Maigaard og Anders Nielsen. Layout: Peter Løvschall Billeder af Tina Harden, Morten Aa. Borg, fra m.m. pr. til (att.: Radikal Dialog) Debatindlæg må være på 2500 anslag inkl. mellemrum. Vi modtager også gerne billeder og andet materiale af interesse for medlemmerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indlæg. Postbesørget blad nr Udkommer 6 gange årligt. Oplag: Tryk: Arco Grafisk A/S

4 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Klaus Bondam Jeg er 41 år og bor på Nørrebro med min mand Jacob. Jeg har boet i København, siden jeg var 18 år og har oplevet byens udvikling gennem årene. Det, jeg holder mest af ved København, er forskelligheden. Forskellige bydele og forskellige mennesker. Den 15. november 2005 går jeg som bekendt til valg som radikal kandidat til overborgmesterposten i København. Det gør jeg, fordi jeg er optaget af din og min dagligdag som københavnere. Men mit kandidatur og Det Radikale Venstres politik handler om mere end cykler, skoler og boliger. Det handler om, hvilket København du og jeg vil have i fremtiden. Hvilket Købehavn vi vil have om 10, 20 og 30 år. Jeg vil et andet København, end det vi kender i dag. Jeg vil et København, hvor der er plads til os alle sammen, hvor de stærke beskytter de svage. Jeg vil, det jeg kalder, Det Nye København. Det Nye København er en ordentlig by, hvor vi tager ansvar for hinanden, vores sundhed og byens miljø. Det Nye København er en ambitiøs by, hvor vi skaber plads til innovation og nytænkning med arbejde til alle københavnere. Det Nye København er en hensynsfuld by, hvor vi giver plads til forskellige ideer og meninger, og hvor vi viser tillid til kommunens medarbejdere. Det Nye København er en lækker storby, hvor vi ikke er bange for at bygge nyt og anderledes, og hvor vi sammen skaber en storby, som ikke ligner andre byer i verden. Det Nye København er en rummelig by, hvor vi ikke er bange for mangfoldighed, og hvor vi er tolerante over for dem, der er anderledes. Der er tre hovedpolitikpunkter, som er centrale for at sikre vækst og udvikling i København: Innovation, integration og infrastruktur. Innovation Hvis København skal overleve i konkurrencen med andre storbyer og lande, kræver det enorm idérigdom, kreativitet og innovation. At være innovativ betyder, at man afsøger nye muligheder, finder alternative indgangsvinkler til at behandle problemer og udfordringer. Derfor er bl.a. et fokus på en række kreative vækstområder design, computerteknologi, mode, musik, film, unge iværksættere afgørende for, at vi kan skabe den fornødne vækst og udvikling i byen her spiller bl.a. et udbygget Øresundssamarbejde en vigtig rolle. Integration En af de største opgaver, vi står over for lige nu, er at få integreret de alt for mange københavnere, som er kørt ud på et sidespor i vores by. Vi har i alt for mange år været for naive og blåøjede i forhold til at integrere de svageste grupper. I den gode sags tjeneste har vi frataget den enkelte borger en afgørende følelse af medejerskab og ansvar for sit eget liv og for udviklingen af København. Det har gjort den enkelte borger til passiv modtager i stedet for aktiv medspiller. Løsningen på dette problem ligger i sprog, uddannelse og arbejde. Kun sådan får den enkelte borger en afgørende følelse af medejerskab og ansvar for vores by. Her er tiltag som sammenlægning af skoledistrikter, skoleparathedstests og intensivering af praktikordninger afgørende for, at vi får vendt udviklingen. Infrastruktur Jeg vil arbejde ihærdigt for, at der bliver opført nye boliger i København inden år Det vil skabe kraftig vækst, som vil blive til gennem personskatter og via en kraftigt øget omsætning af ydelser og varer. Opkrævning af kørselsafgift i København er også en radikal mærkesag. Det vil mindske biltrafikken væsentligt, og vi kan bruge indtægterne til at udbygge den kollektive trafik og få billetpriserne ned. At metroen skal udbygges siger sig selv. Men det skal ske i et samarbejde med staten. Folketinget skal forstå, at et styrket København betyder et styrket Danmark: Når det går godt for København, så går det godt for resten af landet. For at vores visioner kan blive til virkelighed, har jeg og Det Radikale Venstre brug for al den støtte og opbakning, vi kan få fra radikale vælgere. Jeg vil derfor afslutte med at opfordre jer alle til at tage aktivt del i valgkampen: Det kan fx være at dele foldere ud på gaden og hjælpe med plakatophængning, kort sagt være synlige radikale i det københavnske gadebillede. Der er brug for alle kræfter.

5 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Manu Sareen En mangfoldig og international hovedstad København er en by i vækst, og i den kommende valgperiode vil der være et massivt fokus på kulturelle tiltag, erhvervsudvikling og boligudvikling. I dette arbejde er det dog også vigtigt, at vi tager et socialt ansvar, og derfor vil jeg arbejde for, at København udvikler sig til en mangfoldig og international hovedstad, hvor der er plads til os alle. Jeg foreslog for 2 år siden, at København skulle have sin egen integrationsborgmester. Efter den 1. januar 2006 bliver dette nu en realitet. På denne måde kan vi få en koordineret, forebyggende og helhedsorienteret integrationsindsats i København. Jeg har været med til at sikre, at vi i København har fået en børneplan, som giver de københavnske børn en bedre start på livet, men vi skal langt videre. Jeg er 38 år, uddannet socialpædagog og arbejder til dagligt som integrationskonsulent. Mit politiske engagement er nært forbundet med mit øvrige arbejde, og min drivkraft er en social indignation og en lyst til at gøre en forskel for byens børn og de svageste i vores samfund. Vi skal sikre en høj livskvalitet for alle, og der er stadig behov for, at vi forandrer og forbedrer hverdagen for mange københavnere. Det skal vi blandt andet gøre ved at styrke nærdemokratiet i København. Som medlem af Borgerrepræsentationen har jeg de sidste fire år arbejdet for en bedre integration og for en bedre børnepolitik. Det vil jeg gerne fortsætte med. I de kommende år skal den københavnske folkeskole have et massivt løft. Vi skal efteruddanne lærere, pædagoger og socialrådgivere og hertil udforme en ny integrationspolitik. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Monica Thon Født i Arkitekt MAA Medlem af Borgerrepræsentationen, Byggeog Teknikudvalget Bestyrelsesposter i: Byfornyelsesselskabet København s.m.b.a., Københavns Kommunes Byøkologiske Fond, Thorvaldsens Museum, Styregruppen for Ny Amager Strandpark, HUR s Teaterudvalg. Mit vigtigste politiske projekt er at forudse virkningerne af de beslutninger, vi træffer i Bygge- og Teknikudvalget. DRV skal være kendt for at tænke langsigtet. Det bliver specielt vigtigt i de næste 4 år, hvor Kommuneplan 2005 skal gennemføres. Der er utrolig meget på spil. Cityringens Metrostationer skal rykkes på plads, og i den forbindelse skal trafikformerne og trafikknudepunkterne samtænkes. Der skal planlægges m2 bebyggelse i Nordhavnsområdet. Ørestads skal udbygges. Havnetunnelen skal vedtages eller det modsatte. Havnen skal bringes til at leve igen. Vi skal tænke på hele byen og ikke kun på de enkelte kvarterer. Det kan ind imellem bringe os i konflikt med lokale interessegrupper. Men vi tænker på hele byen. Planlægningen af byen skal understrege de enkelte bydeles særpræg og samtidig medvirke til, at befolkningssammensætningen bliver mere afbalanceret, både hvad angår alder og økonomisk formåen. København har medvind økonomisk. Denne udvikling skal opretholdes og styrkes. Arbejdsløsheden er for nedadgående. Vi skal benytte opsvinget til at løse de sociale problemer byen også slås med. Mit yndlingsprojekt handler om havnen. København har udbygget eller har lagt planer for næsten alle byggegrundene langs havnen. Jeg vil arbejde for at friholde enkelte lokaliteter, for at kunne anvende dem til offentlig brug. Jeg ved, at jeg som arkitekt kan tilføre arbejdet i Bygge- og Teknikudvalget en vis faglighed, og at jeg kan gøre en forskel i arbejdet for at gøre København til en smukkere, stærkere og sundere hovedstad.

6 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Kasper Johansen Kasper Johansen, 35 år, gift og nybagt far. Afdelingsleder for indskolingen på Sjælsøskolen i Birkerød. Radikalt CV: Tidl. formand Vesterbro/Valby/Enghave. Repræsentant i BR-gruppen siden Ansvarlig for intromøder. Formand for kommunalpolitisk udvalg. Vind folkeskolen tilbage til fællesskabet! Denne valgkamp har allerede vist, at vi har brug for en stærk skolepolitisk stemme. Tiden efter valget kræver seriøst reformarbejde for den københavnske folkeskole. Her skal vi spille en vigtig rolle for at nuancere og kvalificere arbejdet. Jeg har blandt andet foreslået en reform af måden, man griber skolestarten an på samt en markant styrkelse af skoleledelserne. Læs mere i min skoleplan på kasperjohansen.dk. Folkeskolen er og bliver central for at gøre kommunen attraktiv at leve i både i nutiden og i fremtiden. Drop hurra-integration! Integrationen er en mangesidet opgave, hvor højrefløjen stjæler overskrifterne på nemme og skrappe forslag. Vi skal være den nuancerede stemme, der både forstår krav og nødvendig hensyntagen. Alt for mange projekter lukkes i utide, drukner i bureaukrati eller mødes med krav om evig fornyelse i stedet for langsigtet indsats med det, der virker. Det bliver for overfladisk. Vi skal reformere integrationsindsatsen og sætte seriøse langtrækkende mål. Sprog, uddannelse og arbejde er nøgleord. Lad folk leve, som de vil! Nyt demokrati tak! Et af nøglerne til dette og meget andet er en reform af den demokratiske tilstand i kommunen. Med mine erfaringer fra Valby Lokaludvalg kan jeg pege på en lang række forhold, der skal udryddes eller opstrammes for at få en mere dynamisk og demokratisk hovedstad. Dette og meget andet vil jeg kaste mig ud i, med erfaring, indsigt og knofedt! Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Margrethe Wivel Jeg er 33 år, gift og mor til to piger. Jeg har været aktiv de sidste 4 år bl.a. i bestyrelsen på Vesterbro, i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget. Jeg sidder i vores Integrationstænketank og er valgt ind i Kommunalpolitisk udvalg. Jeg vil gerne være med til at sikre den rette blanding af social og liberal politik i København. Derfor vil jeg arbejde for at: Vi sikrer værdige vilkår for de svageste: Narkomanerne skal have et værdigt alternativ til det rå liv på gaden, altså et værested, adgang til et sundhedsrum og mulighed for indflydelse på de beslutninger, der bliver taget omkring dem. De prostituerede er socialt og økonomisk marginaliserede kvinder. De skal hjælpes. Det betyder naturligvis også, at kunderne skal stoppes. Det kræver, at vi arbejder for en holdningsbearbejdning af retten til at købe sig seksuel adgang til andre. Vi får integrationen op i gear: I mit daglige arbejde med flygtninge og indvandrere oplever jeg, hvor dårlige vi er til at koordinere indsatsen og målrette den til den enkelte borger. For eksempel den marginaliserede kvinde, der mange år har gået hjemme, som står uden reelle jobmuligheder og som taler meget dårligt dansk, skal vi kunne give tilbud, der ligge udenfor den normale danskundervisning. Vejen til velintegrerede børn går gennem velfungerende mødre. København skal være en åben og mangfoldig by, og vi skal sørge for, at alle får chancen for at bidrage til det. Vi sikrer vækst og fremgang: Hvis vores sociale tiltag skal lykkes, er det afgørende med vækst i København. Vi skal sætte optimale rammebetingelser for erhverv med gode vækstmuligheder såsom kreative og it-baserede erhverv. Det betyder, vi skal satse på klyngedannelser, hvor også offentlige og private aktører gør brug af hinanden, og hvor iværksætteren kan møde den etablerede virksomhed. For mig er det 'Det nye København'.

7 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Anders Thomsen 34 år og matematikøkonom. Tidligere boet i Vanløse, Sundby og på Vesterbro. Bor i dag ved Amager Strand. Kommunikationsrådgiver i TDC. Tidligere formand for Det Radikale Venstre i Hovedstaden og Radikal Ungdom. Gift og har en søn på 3 år. Det Radikale Venstre på Christiansborg står udenfor forliget om nationale tests i folkeskolen. Samtidig har partiet ladet forstå, at det ikke ser nogen grund til, at folkeskolens formålsparagraf ændres, så der kommer øget fokus på faglighed. Det er en skam, for begge initiativer kan være med til at ændre kursen for den københavnske folkeskole, der alt for ofte fravælges af forældrene. Derfor bør den radikale gruppe i Borgerrepræsentationen også arbejde konstruktivt med de nye redskaber efter valget. Vi bør lytte til det klare signal fravalget af folkeskolen er udtryk for. Med en ny formålsparagraf i hånden vil vi kunne fjerne enhver tvivl om, at også den københavnske folkeskoles primære formål er at give eleverne de nødvendige faglige kundskaber. Og med de nationale tests vil vi have et redskab til at vurdere, hvilke skoler der ikke lever op til det, der med rimelighed kan forventes. Disse skoler må vi fra kommunens side give en særlig opmærksomhed, så undervisningen bringes op på et acceptabelt niveau. Kun herved kan vi standse flugten fra folkeskolen. Det skal dog understreges, at de nationale tests kun egner sig til at vise, hvor eleverne ligger på et rent fagligt niveau indenfor felter som læsning, retskrivning og færdighedsregning. Man må altså ikke stirre sig blind på resultaterne og glemme, at folkeskolen også skal uddanne eleverne til mere abstrakte færdigheder som problemløsning og samarbejde. Samtidig sikrer brugen af test ikke, at skolen hele tiden udvikler sig og følger med tiden. Det sikres fortsat kun gennem et konstruktivt samarbejde mellem skolen og forældrene. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Katrina Feilberg Jeg er 26 år og bor på Nørrebro sammen med min kæreste. Jeg skriver på mit speciale og arbejder som student i Udenrigsministeriet. Jeg har været engageret i radikal politik i mange år, og har bl.a. arbejdet som sekretær for de radikale borgerrepræsentanter. Tre af de vigtigste opgaver jeg mener København står overfor i fremtiden, er at skabe fortsat udvikling, både fysisk og økonomisk, at sikre et højt uddannelsesniveau og at arbejde for ligestilling. 1: København skal hoppe på globaliseringstoget, og turde skabe rammerne for vækst og kreativitet. Det gør vi fx ved at anvende uudnyttede restarealer i byen til nye erhvervsvirksomheder eller idrætsanlæg. Oprettelse af frizoner kan være en anden mulighed her skal det være muligt at arbejde og bo samme sted eller afholde koncerter og have udendørs servering hele natten. Frizonerne kan være med til at understøtte de vigtige små og mellemstore virksomheder og give Københavns bydele sine egne særpræg. 2: Den rette vej igennem uddannelsessystemet begynder allerede den første dag barnet sætter sine ben i folkeskolen. Og forældre skal kunne sætte deres børn i en københavnsk folkeskole uden at frygte at barnet ikke har noget efter 10 års skolegang. Med færre elever i klasserne, større spredning af to-sprogede, lektiehjælp og efteruddannelse mener jeg, at vi kan løse mange af de eksisterende problemer. 3: En undersøgelse har vist, at der er alt for få kvindelige ledere blandt de ansatte i Københavns kommune. Det er ikke overraskende set i forhold til andre arbejdspladser, hvor kvinderne også oftest rangerer lavest i hierarkiet. Men står det til mig, er dette en statistisk, der skal ændres. Jeg så gerne, at Københavns Kommune blev foregangskommune i forhold til ligestilling og skabte nogle rammer, som gør det attraktivt at være leder, uanset om man er mand eller kvinde.

8 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Frederik Berling Jeg blev født for 26 år siden på Nørrebro. I august blev jeg kandidat i kommunikation fra Roskilde Universitetscenter. Tidligere har jeg bl.a. været næstformand for Radikal Ungdom og sekretariatsleder for Vælgerforeningen. Kære radikale, Som førstegangsopstillet til folkeligt valg flyver en masse tanker gennem hovedet. Først og fremmest handler det om, man repræsenterer sit parti godt nok udad til. Og indrømmet: Jeg er rigtig nervøs for opgaven, jeg har kastet mig ud i, og I har valgt mig til. Jeg kan ikke love guld og grønne skove. Jeg kan ikke skrive en kontrakt med politikken for de næste fire år. Det eneste jeg kan garantere er, at jeg vil gøre det bedste, mine evner rækker til og kæmpe for en bedre hovedstad sammen med resten af det radikale hold på Københavns Rådhus. Politiske løsninger skal tage udgangspunkt i menneskers forskellighed og at løsninger derfor skal være forskellige. For de fleste vil kommunen kun være der få gange om året. Andre har brug for massiv støtte. Radikal politik skal balancers mellem individuel frihed, hensyn til miljøet og hinanden samt et ansvar for vores sårbare medborgere. Jeg føler mig godt rustet til at være jeres repræsentant på Rådhuset politisk og personligt. Derfor håber jeg at blive en del af det radikale hold i København. Jeg har gennem årene bevist, at jeg kan samarbejde med alle grene af partiet. En valgkamp vindes aldrig alene. Derfor håber jeg, at alle radikale vil være på gaden op til valget og gøre en samlet indsats for holdet og vores politik. Har du lyst til at hjælpe mig specifikt, hører jeg gerne fra dig og vil være meget taknemlig. Du er altid velkommen til at kontakte mig på eller Besøg for meninger, valgfilm og meget mere. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation David Munis Zepernick 32 år, cand. scient. pol., næstformand i DRV Christianshavn, Sundby og Islands Brygge, radikal folketingskandidat på Christianshavn og medlem af HB i Hovedstadens vælgerforening. Medlem af foreningen Nyt Europas bestyrelse. Hjemmeside: Mail: Det lange, sunde og værdige københavnerliv Københavnere lever muligvis sjovere og hurtigere end folk i resten af landet - men desværre også væsentlig kortere. Sådan behøver det ikke at være! Jeg vil arbejde for københavnernes ret til og mulighed for et lang og sundt liv. Det handler bl.a. styrket forebyggelse, tilbud til misbrugere og sikring af borgernes frie bevægelighed. Ældre og unge i bevægelse For de fleste er fri bevægelighed en selvfølge. For en stor gruppe ældre medborgere er den frie bevægelighed mindre selvfølgelig. Derfor skal det faldforebyggende arbejde blandt ældre styrkes og udbygges. F.eks. medfører de smertefulde og invaliderende hoftebrud ofte, at helt raske, selvhjulpne personer ikke længere kan klare sig selv hjemme eller i byens rum. Som radikal vil jeg arbejde for fri bevægelig for fremtidens ældre! Idræt, motion og bevægelse er forudsætningen for et sundt liv, men faciliteterne skal være til stede - også i de nye bydele. På Christianshavn/Holmen er der f.eks. er akut mangel på idrætsfaciliteter til uddannelsesinstitutioner og foreningsliv. Det kan vi ikke længere være beboerne bekendt. På sprøjten og på flasken København er en storby på godt og ondt. For dem på sprøjten og deres naboer vil jeg som radikal arbejde for, at der etableres fixerum til f.eks. Vesterbros narkomaner. Det er ikke en universalløsning, men det er en del af en løsning i øjenhøjde med problemerne. Tilsvarende må vi sikre, at København fremover fremtidssikrer en professionel alkoholbehandling, så vi minimerer antallet af alkoholskadede børn og alkoholrelateret vold både i hjemmene og i byens natteliv.

9 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Christian Holm Donatzky Jeg er 32 år og cand.mag. i historie og samfundsfag. Jeg bor på Vesterbro med min familie. I 2003 startede jeg min egen virksomhed - Copenhagen History Tours, der arrangerer historiske vandringer, og jeg er redaktør på Radikal Dialog. Jeg vil arbejde for bedre sammenhæng i København. En sammenhængende opvækst Jeg vil arbejde for en bedre sammenhæng mellem skoler, institutioner og hjem. Institutioner og skoler bør placeres i tilknytning til hinanden. Det vil skabe mulighed for bedre fritids- og idrætsfaciliteter. De kendte rammer vil skabe tryghed, og børnene får et attraktivt alternativ til gaden efter endt skolegang. Forældrene skal inddrages mere i deres børns skolegang. En sammenhængende trafikpolitik Jeg vil arbejde for en bedre sammenhæng i den kollektive trafik. Det gavner ikke det kollektive trafikalternativ, at forskellige selskaber driver S-tog, busser og metro i hovedstaden. Den kollektive trafik i hovedstaden bør planlægges samlet. Samtidig skal forholdene for cyklisterne i København forbedres ved omlægning af kryds til gavn for højresvingende cyklister og ved at lave bedre og bredere cykelstier. En sammenhængende kulturpolitik Jeg vil arbejde for en bedre sammenhæng i kulturpolitikken og for en forståelse af, at kulturpolitik også er social-, sundheds- og erhvervspolitik. Motion og bevægelse er vigtige elementer i en sund tilværelse. Idrætsfaciliteterne og stisystemet i København skal være tidssvarende, så københavnerne får lyst til at dyrke idræt. København skal være Skandinaviens kulturhovedstad. En social sammenhæng Jeg vil arbejde for en bedre social sammenhæng. De svageste skal hjælpes, ikke fryses ud. Vi skal have oprettet fixerum på Vesterbro, så misbrugere kan tage deres stof i anstændige og sundhedsforsvarlige omgivelser, uden at deres kanyler er til fare for bydelens børn. Der skal være et tilstrækkeligt antal skæve boliger til hjemløse. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Tina Bostrup 1. suppleant til Folketinget for Naser Khader. Medlem af Landshovedbestyrelsen. Stiftende formand for DRV Bruxelles Fuldmægtig i Folketingets administration. Gift, 3 børn. I min professionelle karriere har jeg altid arbejdet med politik og politikere. Nu vil jeg selv! Jeg har 10 års erfaring fra Europa-Parlamentet og Folketinget. Derudover har jeg 10 års erfaringer med pladsanvisninger, slidte skolegårde, integrationsproblemer m.m. De erfaringer vil jeg tage med mig ind på Københavns Rådhus. København skal være en ny, åben og international hovedstad! I over 100 år har København været underlagt et socialdemokratisk styre. Nu er det tid til at gøre noget radikalt. København skal være en ny og moderne hovedstad. Der skal være plads til eksperimenter - lige fra Christiania til ny kunst og kultur. En by med Metro såvel som husbåde. København skal kunne rumme det hele, og vi skal turde åbne byen op for nye tider. Det indebærer: Mere Metro og bedre miljø Metroen skal udbygges så den reelt bliver et alternativ til den komfortable, private bilkørsel. Samtidig skal priserne på kollektiv transport ned. Bedre folkeskoler Hvorfor har Danmark verdens dyreste folkeskole, men ikke verdens bedste? Vi skal have mere kvalitet og højere faglighed. Det indebærer også grønne skoler med sund skolemad. For børnenes fremtid og for vores velfærd. Udlændinge er ikke blot en byrde for samfundet men også en ressource. Integrationen går ad Pommern til, og derfor skal vi føre en intensiv proces for at få udlændinge ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

10 Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Kasper Tingkær Jeg er 32 år og sekretariatsleder i DepressionsForeningen. Jeg er tovholder på det socialpolitiske udvalg, den radikale skriveklub og er næstformand på Østerbro. Og mit kandidatur støttes bl.a. af sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø. En stærk radikal profil på det social- og sundhedspolitiske område Kære radikale Kommunevalget står for døren, og tiden er inde til, at vi ser os selv i øjnene. Tiden er også inde til, at vi ser byens svageste i øjnene. Det er ikke altid et rart syn. For vi skylder dem en andel i fremskridtets København - andel i den stigende velfærd. Og vi skylder dem i høj grad anstændighed. Vi diskuterer, om, OL skal til København, og om Van Egeraat s huse skal opføres på Krøyers Plads. Vi diskuterer innovation og udvikling. Vigtige sager uden tvivl. Men udvikling af København må ikke kun handle om, hvor mange Hondaer, hoteller eller herskabslejligheder byen kan tiltrække. Det må også handle om, hvordan vi sikrer plads til de handicappede, de hjemløse og de psykisk syge. En hovedstad med plads til alle Jeg mener, at vi skal sikre en tilgængelig hovedstad, hvor også handicappede københavnere har mulighed for at komme rundt og bruge byens tilbud. Vi skal etablere flere overnatningsmuligheder for de hjemløse og lette deres adgang til sociale og sundhedsmæssige tilbud. De skal kunne krybe til køjs varmt og med værdighed. Vi skal give mere plads og hjælp til de psykisk syge. Der skal være flere sengepladser og øget støtte til psykologhjælp. Det er afgørende, hvis vi skal have disse mennesker på fode igen. Jeg vil arbejde for, at disse mennesker levnes plads og tænkes ind i udviklingen af Det Nye København. Engang havde vi et slogan, der lød Vi tænker på andre end dig - gør vi stadig det? Det er min intention i udformningen af politikken for Det Nye København. Jeg håber, I vil være med. Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Mai Christiansen Jeg er 26 år og bor på Christianshavn. Jeg læser Geografi og Kommunikation på RUC, og arbejder i en rådgivnings- og konsulent virksomhed. Jeg har været medlem siden januar Har en bred og blandet intern erfaring. Tiden til valget nærmer sig med hastige skridt, og spændingen, om hvor mange radikale medlemmer, der bliver valgt, stiger. Vi har sat alle sejl til, og der er allerede nu mange ansatte og medlemmer, der arbejder for fuld styrke. Vi har både fremragende spidskandidater og kandidater i øvrigt, der kæmper for sagen, og som er klar til at påtage sig de opgaver, fremtiden byder. Det går godt! Mit ønske for den radikale profil er, at vi er dem, der giver det bedste bud på fremtidens København. Dem der tør byde på alternative løsninger og sætte ambitiøse målsætninger for byen og os selv. Vi taler jo ikke om Det Nye København, blot fordi det lyder godt, vi gør det, fordi vi vil noget andet og mere for byen end status quo og dette skal vælgerne ikke være i tvivl om, hverken op til eller efter valget. Jeg mener, at Sund By skal være det radikale mantra. Sund mad til børn og ældre, sunde fysiske rammer i institutionerne, et byrum der opfordrer til bevægelse for alle, og idrætsfaciliteter der opfordrer til anvendelse af flere. En storby, som København er, kræver, at integrationen fungerer tilfredsstillende, og at erhvervslivet og de over-regionale forhold har et højt niveau. Boligformerne skal passe til byens borgere, og frem for alt skal den radikale realpolitik og vision kendes på, hvordan vi behandler de svageste i samfundet. Narkomanerne og de hjemløse er også københavnske borgere. Selvom tiden op til valget byder på mange opgaver, så er det tiden efter valget, der udgør udfordringen. Jeg er ikke så nervøs - de radikale er klar til Det Nye København. God valgkamp til alle!! 10

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Europa 4 / August/September 2005 Et nyt Radikal Dialog Som du sikkert allerede har lagt mærke til på forsiden af dette

Læs mere

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 6August 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Velfærdspolitik I dette nr.: Tema om velfærdspolitik Kandidatpræsentation: Boye Haure Fotoreportage fra studietur

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 8Oktober 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Ligestilling I dette nr.: Leder af Naser Khader Kandidatpræsentation: Christian Friis Bach Reportage fra

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB NR. 4 NOVEMBER 23 Tema KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB FLERE ARBEJDS- PLADSER SKAL SIKRE VELFÆRDEN Venstre-borgmestre skaber erhvervsvenlige kommuner Regionerne BLÅ POLITIK SIKRER HØJ EFFEKTIVITET

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

VALG 2009. Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer.

VALG 2009. Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer. Stem Stem Stemmer Stemmer Stem Stemmer Stem VALG 2009 Kandidater Kandidat Kandidat Kandidater Kandidat Kandidater Kandidat Regionsvalg Kommunevalg Forstædernes Bank er en del af Nykredit Få et gratis formuetjek:

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2013 19. årgang Forår, sommer og efterår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Kommunalvalg den 19. november 2013 Vi stiller op for byens parti Frederiksberg

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

Klar, parat, valgkamp! TEMA

Klar, parat, valgkamp! TEMA november 2013 nr 51 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Klar, parat, valgkamp! Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere