Rammeaftale for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del"

Transkript

1 Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs Helsngør Herlev Hllerød Hvdovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Del B: Beskrvende del 24. jun 2009

2 Indholdsfortegnelse UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I RAMMEAFTALE BØRN OG UNGE MED HANDICAP Specalbørnehaver tl børn med handcap Klubtlbud tl børn og unge stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse VOKSNE MED HANDICAP Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap Længere varende botlbud tl voksne med handcap aflastnngstlbud tl voksne med handcap VOKSNE MED SINDSLIDELSE Beskyttet beskæftgelse tl voksne med sndsldelse Aktvtets og samværstlbud tl voksne med sndsldelse Mdlertdgt botlbud for voksne med sndsldelse Længere varende botlbud tl voksne med sndsldelse MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTRE Stofmsbrugsbehandlng Stofmsbrugsbehandlng efter sygehuslovgvnngen Alkoholbehandlng efter sygehuslovgvnngen Hjemløse Krsecentre for voldsramte kvnder ØVRIGE OMRÅDER Kommunkatonscentre Specalundervsnngstlbud Hjælpemddelcentraler og Børneterap Specaltandspleje TILBUD INDEHOLDT I RAMMEAFTALE 2007 TIL OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD PÅ SIKREDE AFDELINGER OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL ALKOHOLBEHANDLING RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 2

3 OVERSIGT OVER TILBUD TIL HJEMLØSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOLDSRAMTE KVINDER OVERSIGT OVER LANDSDELSDÆKKEDE TILBUD OVERSIGT OVER KOMMUNIKATIONSCENTRE SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE OVERSIGT OVER SPECIALTANDPLEJE OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELCENTRALER ANDET STYRINGS- OG ADMINISTRATIVE PRINCIPPER TAKSTBEREGNING Afregnngsprncpper REVIDERET VISITATIONSAFTALE VEDR. KOMMUNIKATIONSCENTRENE Vstaton tl Kommunkatonscentrene regonen RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 3

4 Udbud og efterspørgsel rammeaftale 2010 Beskrvelsen af områderne bygger på de kommunale redegørelser samt korrgerede og supplerende oplysnnger ndhentet på dalogmøderne med de enkelte kommuner. Redegørelserne er udarbejdet med anvendelse af en fælles skabelon udarbejdet et samarbejde mellem kommunerne og regonen. Det har betydet et væsentlgt løft datakvalteten. Udover ovenstående bygger sammenfatnngen på drekte dalog med de enkelte kommuner om behovsvurderngen for 2010 og følgende 3 år. Kommunernes redegørelser har en række ndbyggede fejlklder, som prmært vedrører følgende forhold: 1. Betalngs- eller handlekommuneperspektv. I rammeaftale 2008 blev det besluttet at benytte betalngskommune perspektvet tl både efterspørgsel og udbud af pladser vedrørende statusoplysnngerne. Det er vdereført rammeaftalerne for 2009 og Der er fortsat enkelte kommuner, som benytter handlekommune perspektvet forbndelse med efterspørgsel efter pladser. Dette medfører en mndre fejlklde data grundlaget. 2. Helårspladser- eller cpr. nr. oplysnnger. Det blev forbndelse med rammeaftale 2009 og vdereført aftalt, at efterspørgsel og udbud af pladser skal opgøres helårspladser. På de fleste områder er dette fulgt data ndberetnngen. Enkelte steder er der fortsat kommuner der ndberetter antal hoveder. Dette er særlgt udbredt på aflastnngsområdet og msbrugsområdet. 3. Forskellg opfattelse af målgrupper og ndhold tlbuddene. Redegørelserne bygger kke på en fuldstændg fælles opfattelse af ndholdet de enkelte brugergrupper og en fælles opfattelse af hvlke tlbud, der betjener de enkelte grupper. I konsekvens af dette er flere brugergrupper slået sammen tabellerne. Det begrænser mdlertd mulghederne for detaljeret at sammenstlle kapactet og efterspørgsel på specfcerede brugergrupper. Der er tale om et overgangsproblem, som kan løses med en tættere vejlednng tl skabelonen for kommende redegørelser. 4. Forkert ndberetnng af efterspørgsel. Det har vst sg at Københavns og Bornholms kommune på flere området har angvet en noget lavere efterspørgsel efter pladser end det de rent faktsk oplyser egne borgere benytter på tlbud drevet af egen kommune. Dsse fejlklder medfører, at en fuldstændg og nøjagtg afstemnng af det tlgrundlggende talmaterale kke er mulg. De nævnte forhold er drøftet med de enkelte kommuner for at skre grundlaget for formulerng af en konkluson vedrørende kapactet og forventet efterspørgsel. Dsse drøftelser har haft fokus på at afdække, hvorvdt kommunen påtænker at ændre vstatonsadfærd, el- RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 4

5 ler at etablere eller ændre tlbud. Herudover er det reelt udækkede kapactetsbehov afstemt forhold tl de allerede kendte ventelster. På grundlag af dsse drøftelser kan der formuleres en rmelg skker sammenfatnng af kapactet og efterspørgsel for Drøftelserne angver nogle analysefelter for en mere præcs afdæknng af den fremtdge udvklng efterspørgslen. Der er den efterfølgende gennemgang af rammeaftalens områder udarbejdet oversgter, der vser den faktske efterspørgsel og udbud af pladser 2007 og 2008 for de tlbud, hvor der forelgger belægnngsndberetnnger fra kommunerne. udvklngen pladstal Dsse pladstal svarer tl de tal som er ndmeldt tl de tre foregående rammeaftaler. hvad kommunerne har ndmeldt af efterspørgsel og udbud af pladser tl rammeaftale 2010 for årene 2010 tl Efterspørgslen er angvet med negatve tal for at beregne eventuel over/under kapactet på områderne. Endvdere er efterspørgslen opdelt en: ntern efterspørgsel som er det kommunerne hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen ekstern efterspørgsel som er det kommunerne uden for hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen. Udbuddet er opdelt på, om det er kommunerne eller regonen der drver tlbuddene. Enkelte steder vl tallene for det faktske udbud af pladser 2007 og 2009 varere forhold tl udvklngen de ndmeldte rammeaftale pladstal. Dette skyldes at: der kke er helt overensstemmelse mellem hvad kommuner har ndberettet af pladser tl rammeaftale 2007 og 2008 og hvad de har opgjort belægnngsoversgterne der forbndelse med belægnngsberegnngen kun kan vses data for de tlbud, som der er ndmeldt belægnng for I nedenstående omfatter tlbud efter 108 såvel de egentlge tlbud efter 108, som tlbud oprettet efter lov om almene bolger 185 b, stk. 4. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 5

6 Børn og unge med handcap 32 Specalbørnehaver tl børn med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 97% 147% 144% 143% 141% Det fremgår af ovenstående oversgt, at efterspørgsel årene vl være svagt faldende fra 254 pladser 2010 tl 242 pladser I hele rammeaftaleperoden udbydes der 172 pladser, hvlket peger på manglende kapactet på området. Regonen har en formodnng om, at den høje efterspørgsel der er ndmeldt, kke alene er rettet mod de tlbud som er rammeaftalen, men også afspejler efterspørgsel efter pladser som er enkelt ntegreret almndelge børnehaver eller andre lokale tlbud. Den faktske belægnng på området 2008 vser, at der udbydes 172 pladser og der efterspørges 166 pladser, hvlket gver en belægnngsprocent på 97 %. Dette er en pæn kapactetsudnyttelse. Sammenholdt med ventelsten der vser, at kommunerne tlsammen har 13 personer på ventelste, hvoraf 12 forventes at få en plads løbet af 2009, vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal I 2010 udbydes der alt 172 specalbørnehave pladser hovedstadsregonen. Dette er et fald på 18 pladser forhold tl Alle pladser vl 2010 være drevet af kommunerne. Autsme På autsme området stger pladstallet fra tl 48 pladser Stgnngen pladstallet dækker over: Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 6

7 Gladsaxe Kommune har nedjusteret Sofeskolen pladstal fra 10 tl 8 pladser Nedsat fyssk funktonsevne Der sker ngen ændrnger fra 2009 tl I begge årene udbydes der således 14 pladser. Psyksk udvklngshæmmede Pladstallet falder med 21 pladser fra 2009 tl I alt udbydes der specalbørnehave pladser tl børn med psykskudvklngshæmnng. Faldet dækker over at: Hllerød Kommune har trukket deres to tlbud Lønhuset og Georgs æske, begge med 7 pladser, ud af rammeaftalen Gentofte Kommune har reduceret pladstallet på Troldemosen med 2 Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme 36 Klubtlbud tl børn og unge Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Ingen specfk målgruppe Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Ingen specfk målgruppe Kommune Total Regon Ingen specfk målgruppe Regon Total Udbud Total % 88% 51% 51% 51% 51% Efterspørgslen efter klubtlbudspladser er peroden nogenlunde konstant på godt 120 pladser. I samme perode udbydes der 243 pladser på området. Dette gver en overkapactet på ca.120 pladser. Ventelsten vser, at 11 personer står på ventelste tl området. Heraf forventes det, at 9 personer vl få tlbudt en plads løbet af Sammenholdes dette med en belægnngsprocent på 88 % 2008, for de tlbud som der er ndmeldt belægnng for, må det konkluderes at der er rgelg kapactet på området. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 7

8 Udvklng pladstal Der udbydes 2010 alt 243 klubtlbud tl børn og unge. Dette er 6 pladser færre end Autsme Der sker ngen ændrng pladstallet for Klubtlbud tl børn og unge med autsme. Der udbydes således både 2009 og pladser på området. Alle pladserne drves af kommunerne. Ingen specfk målgruppe Antallet af pladser som kke har en specfk målgruppe er uændret fra 2009 tl Der udbydes således begge årene 104 pladser. Heraf drves de 100 pladser af kommunerne og 4 plader af Regonen. Det er alene nden for psyksk udvklngshæmnng at der sker et fald pladstallet på 6 pladser fra 2009 tl Der udbydes således 114 klubtlbud tl børn og unge Alle pladserne drves af kommunerne. Faldet pladstallet skyldes at Albertslund Kommune har ændret på pladstallet på Klub-Vest tlbuddene. Der er sket følgende ændrnger: Klub-Vest Fere og frdagsklub opjusteres med 1 plads fra 2009 tl 2010 Klub-Vest Lørdagsklub nedjusteres med 11 pladser Klub-Vest ungdomsklub opjusteres med 4 pladser 20 stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Kommune Total Udbud Total % 97% 340% 345% 340% 338% Efterspørgslen efter nternskole tlbud på døgntlbud tl handcappede børn er rmelg konstant årene 2010 tl 2013 på ca. 140 pladser. Set forhold tl et udbud på 41 pladser, ser det ud tl, at der mangler kapactet på området. Det er regonens opfattelse at den høje efterspørgsel skyldes, at kommunerne også har ndmeldt efterspørgsel efter almndelg specalundervsnng tl børn med handcap og kke RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 8

9 kun specalundervsnng, der tlbydes børn forbndelse med, at de opholder sg på et døgntlbud som er med rammeaftalen. Den faktske belægnng 2007 og 2008 har lgget på ca. 96 %, hvlket må sges at være en pæn udnyttelse af kapacteten. Derfor vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal Der forventes kke peroden 2009 tl 2010 at ske ændrnger pladstallet vedrørende ntern skole på døgntlbud tl børn og unge med handcap. Der udbydes således begge årene 41 pladser, der alle drves af kommunerne. Pladstallet er fordelt med 37 pladser tl børn med autsme og 4 pladser tl børn med psyksk udvklngshæmnng. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 96% 82% 82% 79% 78% Efterspørgslen efter pladser lgger nogenlunde konstant på ca. 135 pladser årene , men med en svag faldende tendens. Sammenholdt med et udbud af pladser på 168 samme perode, tyder det på en vs overkapactet på området. Stgnngen pladstallet 2010 skyldes prmært 2 nye tlbud fra Københavns Kommune, som forventes at blve brugt af kommunens egne borgere. Efterspørgslen efter dsse nye pladser er der kke tage højde for København Kommunes efterspørgsel. Derfor skal efterspørgslen på de godt 130 pladser sammenholdes med pladstallet 2009 på 140, hvorved det vurderes at der er balance udbud og efterspørgslen. Det er det samme ndtryk, man får ved at se på den faktske efterspørgsel og udbud 2008, hvor der er en belægnngsprocent på 96 %. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 9

10 Dog hører det med tl blledet, at der er 30 personer på ventelste og kun 14 af dsse forventes, at blve tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal Pladstallet på døgntlbudsområdet tl børn og unge med handcap stger fra 140 pladser 2009 tl 168 pladser Autsme På pladser tl autsme sker der ngen udvklng antallet. Her udbydes 20 pladser både 2009 og Alle 20 pladser drves af kommunerne. Pladstallet tl døgntlbud tl børn og unge med psyksk udvklngshæmnng stger med 18 pladser fra tl 2010 tl alt 148. Heraf drver kommunerne de 113 pladser og de resterende 35 pladser drves af Regonen. Stgnngen pladstallet skyldes at Københavns Kommune har ndmeldt to nye tlbud på området for psykskudvklngshæmmede. De to tlbud er Baunegården med 12 pladser og Nærumgård med 16 pladser. 67 stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsehæmnng Psyksk udvklngs Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne Kommune Total Regon Regon Total Udbud Total % 98% 124% 122% 124% 123% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 10

11 Efterspørgsel efter aflastnngspladser lgger årene på ca. 146 pladser. Dette modsvares af et udbud samme perode på 120 pladser, hvlet gver en belægnng på godt 120 %. Dette peger på en manglede kapactet på området. Med en belægnngsprocent på 98 %, for de tlbud, som der er ndberettet belægnng for, er der tale om en pæn udnyttelse af kapacteten. Det skal her bemærkes, at Københavns Kommune 2009/2010 har oprettet tlbud tl egne borgere. Lgeledes har Ishøj/Vallensbæk oprettet et tlbud med 12 pladser, som også stlles tl rådghed for andre kommuner. Det må forventes, at der med den ny etablerede kapactet fremover vl være mndre pres på området. Dog er der også på dette område ventelste. Således ventede 64 børn og unge pr. 1.januar 2009 på en aflastnngsplads. Kommunerne forventer at 34 af dsse børn og unge løbet af 2009 vl blve tlbudt en aflastnngsplads. Udvklng pladstal Pladstallet på området stger med 23 pladser fra 2009 tl I 2010 vl der således blve udbudt 120 aflastnngspladser tl børn og unge med handcap. Autsme Aflastnngspladser tl børn med autsme er steget med 13 pladser fra 2009 tl Der er således 20 aflastnngspladser tl børn og unge med autsme Samtlge pladser drves af kommunerne. Stgnngen pladstallet dækker over: Fredernsborg kommune har på Granbohus udvdet med én plads Ishøj Kommune har åbnet et ny tlbud Ishøjgård med plads tl 12 børn og unge med autsme. Nedsat funktonsevne Pladstallet for aflastnngspladser tl børn med nedsat funktonsevne er uændret fra 2009 tl 2010 på 1 plads. Denne ene plads drves af kommunerne. Psykskudvklngshæmnng På området psykskudvklngshæmmede er der sket en stgnng pladstallet på 10 pladser fra 2009 tl Der udbydes aflastnngspladser på området. 96 af pladserne drves af kommunerne og 3 pladser drves af Regonen. Ændrngen på de 10 pladser på området skyldes, at Københavns Kommune har åbnet tlbuddet Skovtoppen med 10 pladser. Det forventes, at alle 10 pladser vl blve benyttet af kommunens egne borgeren. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 11

12 67 stk. 3 Skrede døgnnsttutoner tl børn og unge Efterspør./Udbud Målgruppe Pladst al 07 Plads tal 08 Plads tal Efterspørgsel Ekstern efterspørgseser Skrede plad Intern efterspørgseser Skrede plad Efterspørgsel Total Udbud Kommune Skrede pladser Regon Skrede pladser Udbud Total % 89% 128% 128% 108% 108% * Indarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem under forudsætnng af godkendelse af Indenrgs- og socalmnsteret Efterspørgsel efter skrede døgnnsttutoner tl børn og unge er stort set konstant på 56 pladser peroden Der udbydes 43 pladser 2010 stgende tl 44 pladser en er 2008 på 89 %. Dette tal dækker kun Sølager skrede afdelng, da Københavns Kommune kke har oplyst belægnngsdage på deres skrede afdelng. På dalog møde med Københavns Kommune kom det mdlertd frem, at der er stor efterspørgsel efter skrede pladser Københavns Kommune. Dette er også årsagen tl at kommune har fået tldelt mdler af socalmnsteret tl oprettelse af ekstra 2 pladser. De 2 nye pladser er del af en vedtaget udbygnng på landsplan, hvor det er vedtaget at udbygge området med 15 pladser. Hertl kommer, at Danske Regoner vl anmode Indenrgs- og socalmnsteret om en yderlgere udbygnng af området med ekstra 15 pladser. Heraf foreslås, at Københavns Kommune skal etablere 8 ekstra pladser, da der er en udækket efterspørgsel efter skrede pladser fra Københavns Kommune. Ventelsten vser, at 3 personer står på ventelste og alle 3 personer forventes at få tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal Pladstallet på området stger med 1 plads fra 2009 tl 2010 Dette dækker over den udvdelse som Københavns Kommune står for. Udvdelsen er del af den pakke som Indenrgs- og socalmnsteret har besluttet på grundlag af Danske Regoners analyse af forventnngerne tl det fremtdge behov. Denne analyse vste et klart behov for flere skrede pladser. På landsplan er det derfor vedtaget at udbygge med 15 pladser. Københavns Kommune har den forbndelse fået tldelt mdler tl at åbne 2 nye pladser, hvorfor pladstallet fra 2010 tl 2011 også stger med én plads. Endvdere er der ndarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem. Dsse pladser er under forudsætnng af godkendelse Indenrgs- og socalmnsteret. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 12

13 Børn og unge med sndsldelse 20 stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 118% 50% 48% 48% 48% I årene udbydes der 42 pladser på nternskole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. I samme perode har kommunerne angvet at de vl benytte 20 pladser. Dette peger på en stor overkapactet på området. en 2007 og 2008 vser mdlertd, at de 32 pladser som har været udbudt er blevet benyttet tl fulde. Med de 10 ekstra pladser der er 2010, formodes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Udvklng pladstal Der udbydes begge årene 2009 og pladser på nterne skole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. Heraf drver kommunerne 12 pladser og Regonen 30 pladser. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse Intern efterspørgsel Sndsldelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sndsldelse Regon Sndsldelse Udbud Total % 99% 43% 41% 40% 40% Den af kommunerne ndmeldte efterspørgsel efter døgnpladser tl unge sndsldende årene tyder på en pæn overkapactet på området, forhold tl udbuddet af pladser. Således er der ca. 40 pladser overskud. Den faktske belægnng 2007 og 2008 tegner et noget andet bllede, det kapacteten på 57 pladser har været benyttet fuldt ud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 13

14 3 Personer står på ventelste på området og 2 personer forventes at få tlbud en plads løbet af Udvklng pladstal Der er kke sket ændrnger pladstallet tl døgnnsttutoner tl børn og unge med sndsldelse. I 2010 udbydes der fortsat 67 pladser på området. Heraf drver kommunerne de 17 pladser og Regonen de 50 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 14

15 Voksne med handcap 103 Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladst al 0 8 Pladst al Ekstern efterspørgseevne/senhjernesk. Nedsat fyssk funktons Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Kommune Nedsat fyssk funktonsevne Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 88% 140% 141% 141% 141% Kommunerne hovedstadsregonens efterspørgsel efter beskyttet beskæftgelsespladser tl voksne handcappede vser et stabl leje på ca pladser for årene Kommuner uden for regonen efterspørger 43 pladser alle årene. Der udbydes årene pladser, hvlket peger på en manglende kapactet på området. Den relatve højde efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 104 området (se neden for) er en meget lav efterspørgsel efter pladser forhold tl udbuddet. en for tegner et noget andet bllede med en belægnngsprocent på mellem %. Der er som følge heraf reduceret kraftgt på pladstallet fra 2008 tl personer stod pr 1. januar på ventelstet. Heraf forventes det, at 5 vl blve tlbudt en plads løbet af Udvklng pladstal I alt falder pladstallet på 103 området beskyttet beskæftgelse med 41 pladser fra 2009 tl Der forventes således at blve udbud 929 pladser på området RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 15

16 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade Tl personer med nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskadede vl der fra 2009 tl 2010 ske et fald på 5 pladser, så der alt udbydes 107 pladser Heraf står kommunerne for drften af 57 pladser og regonen for drften af 50 af pladserne. Faldet pladstallet skyldes, at Halsnæs kommune reducerer Sølager med 5 pladser fra 2009 tl På området psykskudvklngshæmmede sker der et fald udbuddet af pladser fra 2009 tl 2010 på 36 pladser. Dette betyder, at der 2010 udbydes 822 pladser på området. Heraf står kommunerne for drften af de 676 pladser og regonen for drften af 146 pladser. Faldet pladser dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer de 62 pladser på deres SACS tlbud tl aktvtets og samværstlbud for psyksk udvklngshæmmede. Halsnæs opnormerer Sølager med 10 pladser Hllerød nednormerer med 4 pladser på Trollesbro Rudersdal har ndmeldt Elleslettegård som nyt tlbud på området med 20 pladser RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 16

17 104 Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Målgruppe Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 95% 85% 85% 85% 85% Der forventes en stabl efterspørgsel efter pladser på ca peroden Heraf efterspørger hovedstadsregonens kommuner de pladser. I samme perode udbydes der pladser, hvlket peger på en overkapactet på området. I årene var der en belægnngsprocent på området på lge knap 95 %. Den relatve lave efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 103 området (se ovenfor) er en meget høj efterspørgsel efter pladser forhold tl udbud. Der er 45 personer på ventelste hvoraf 18 forventes at kunne tlbydes en plads løbet af Udvklng pladstal Total for hele området vl der 2010 blve udbud aktvtets og samværstlbuds pladser. Dette er 81 pladser flere end RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 17

18 Autsme I 2009 blev der udbudt 162 aktvtets og samværspladser tl voksne med autsme. Dette tal er 2010 faldet med 13 pladser tl 149 pladser. Heraf drver kommunerne de 139 pladser og regonen de 10 pladser. Faldet dækker over følgende: Brøndby Kommune har reduceret JAC-Sydvest med 16 pladser Grbskov Kommune har opnormeret med 1 plads på Vega-dagtlbud Helsngør Kommune udbyder pladser på Center for job og oplevelser Nedsat fysskfunktonsevne/senhjerneskade På dette området blev der 2009 udbudt 262 pladser. I 2010 udbydes der 265 pladser, hvoraf kommunerne drver de 222 pladser og Regonen de resterende 40 pladser. Stgnngen på 3 pladser skyldes, at Regonen har udvdet pladstallet på Jonstrupvang med 3 pladser. Her stger udbuddet af pladstal med 91 pladser tl alt pladser Kommunerne drver af pladserne og Regonen er drftsherre på 22 pladser. Udvdelsen af pladstallet dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer 62 pladser fra at være 103 Beskyttet beskæftgelsespladser tl at være 104 aktvtets og samværspladser Endvdere har Bornholm ndmeldt et nyt tlbud Skovhjælperprojekt med 5 pladser tl rammeaftale Brøndby Kommune reducerer med 4 pladser på tlbuddet Jac-Sydvest Furesø Kommune udvder med 6 pladser på Solhuset tl alt 36 pladser Gentofte Kommune reducerer med 10 pladser på tlbuddet Job & aktvtetscenter Nord Gladsaxe Kommune udvder med 17 pladser på Aktvtetscentret Kellersvej Helsngør Kommune udvder pladstallet på Center for Job og oplevelesr med 6 pladser Hllerød Kommune har ndmeldt tlbuddet Pensonst tlbuddet med 5 pladser Rudersdal Kommune udvder 2010 med 4 pladser på Pberødhus dagtlbud RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 18

19 107 Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 94% 169% 170% 170% 170% For området mdlertdge botlbud tl voksne med handcap efterspørges der rammeaftale peroden knapt 700 pladser. I samme perode udbydes der ca. 410 pladser. Dette tyder på en manglende kapactet på området. Sammenholdes forventnngerne tl rammeaftale peroden med belægnngen , som har været på mellem % tyder det kke umddelbart på en stor under kapactet. Som for 103 / 104 området er det også på dette område regonens formodnng, at kommunerne deres ndmeldng af efterspørgsel kke skarpt har skelnet mellem mdlertdge bolger ( 107) og længere varende botlbud ( 108). Som det fremgår neden for oplever 108 en markant mndre efterspørgsel efter pladser forhold tl det udbudte plads antal. Dog vser ventelsten, at der er 79 personer på ventelste, hvoraf kun17 personer forventes at få en plads løbet af Udvklng pladstal Der blver 2009 udbudt 402 pladser på området. Dette stger med 7 pladser 2010 tl alt 409 pladser. Autsme I 2010 udbydes 6 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med Autsme. Dette skyldes at Gladsaxe Kommune har ændret Sofeskoles 6 botlbudspladser tl voksne fra 108 længere varende botlbud tl 107 mdlertdge botlbud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 19

20 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade På dette område sker der ngen pladstal ændrng. Der vl således også 2010 blve udbud 3 pladser på området. De 3 pladser drves af kommunerne. Der blver 2010 udbudt 400 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med psyksk udvklngshæmnng.. Kommunerne står for drften af de 397 pladser på området og Regonen for de resterende 3 pladser. Ændrngen på 1 plads fra 2009 tl 2010 skyldes, at Rødovre Kommune har udvdet tlbuddet Næsbyvej 5 med 1 plads. 108 Længere varende botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Plad stal Ram.07 Plads tal 08 Plads tal Ekstern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Kommune Total Regon Autsme Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk Regon Total Udbud Total % 98% 70% 71% 71% 71% Efterspørgslen efter pladser tl personer med handcap som har behov for en længere varende bolg er årene svagt stgende fra pladser tl pladser. Der forventes et udbud pladser hele peroden. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 20

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal.

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal. Side 1 af 6. Samlet oversigt Gladsaxe 020 stk 2 Sofieskolen Autisme dag 37 37 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk 020 stk 2 Thorshøjgård Psykisk udviklingshæmning dag 6 6 6 6 6 6 Fredensborg 020 stk 2 Dyssegården

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning Oversigt over kommns forbrug af pladser inden for rammeaftalens komm 32 36 20 stk 2 67 stk 2 Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk Klubtilbud til børn og unge med

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2016 inklusiv kapacitetstal for 2016-2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Afgrænsning af

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden koune Albertslund Ballerup Bornholm Brøndby sindslidelse Misbrugsbehand ling døgntilbud - aflastning 36 Klub Vest - feriefridagsklub 58.057 52.039-10,4% Klub- ferie fridag årspris Klub Vest - fritidsklub

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15.

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Takster og fordelt på børn /vo tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Børn Handicap 32 Fredensborg Karlebo Børnehave Specialbørnehave 1.303 1.498 15,0% Spiren Specialbørnehave 1.366 1.439 5,3%

Læs mere

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010 Albertslund 36 Klub Vest - feriefridagsklub Klub- ferie fridag årspris 52.039 52.263 0,4% Klub Vest - fritidsklub Klub- fritids årspris 157.239 157.576 0,2% Klub Vest - lørdagsklub Klub- lørdagsklub årspris

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen Side 1 af 7 Albertslund 108 Herstedøster Sidevej Botilbud 24 1.174 Allerød 108 Boliger GL. Lyngevej Boliger Gl lyngevej 12 2.357 Ballerup 10-12 & 112 UUC Brøndbyskoven UUC Brøndbyskoven 10 1.371 UUC Maglemosen

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal for 2015-2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Skema til kommunens belægningsoplysninger til regionen Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Line

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering Økonomsk analyse 11. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E nfo@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen skrer beskæftgelsen yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Bilag til Rammeaftale 2009

Bilag til Rammeaftale 2009 Bilag til Rammeaftale 2009 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning Boteknolog gymnaset - en undersøgelse af elevernes valg af studeretnng 15. marts 2012/CPK Formålet med undersøgelsen er at undersøge udvklngen antallet af elever, der vælger en studeretnng, som gver drekte

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere