Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - januar BU - Ændringer af tiende klasse som konsekvens af Erhvervsskolereformen BU - Genoptagelse af køkkenombygninger BU - Behov for flere pædagog-praktikpladser i 2015 og SSÆ - Bedre familieorienteret alkoholbehandling JA - Lokalsamfundet bygger bro ØU - KB Temamøder udvalgenes bidrag til temaer BU - Eventuelt...21

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering - januar 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A: KL har i oktober/november 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om omstillingen til en ny skole. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt som bilag. Der er desuden vedlagt et kort papir fra KL om hovedkonklusionerne fra undersøgelsen. B: Brev fra Osted Skoles bestyrelse vedrørende omtale af I-klasserne i diverse referater fra møder i Kommunalbestyrelsens udvalg. C: Tilsynsrapporter fra dagbehandlingstilbud og opholdssteder Der foreligger tilsynsrapporter fra det 3. og det 4. undervisningstilsyn i 2014 på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Der drejer sig om Specialskolen Bramsnæsvig, Dagskolen i Karleby og Den interne skole på Himmelev. Tilsynsrapporter fra 2. halvår af 2014 vedrørende Ungdomscentret Gjeddesgaard er tidligere forelagt senest på udvalgets møde den 2. december Tilsynsrapporterne vedlægges til orientering, idet tilsynsrapporterne ikke giver anledning til at Lejre Kommune iværksætter yderligere handlinger på baggrund af tilsynsrapporterne. Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til orientering med den bemærkning til ad B, at der udarbejdes et svar til Osted Skoles bestyrelse. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Hovedkonklusioner KL spørgeskema folkeskole dec KL spørgeskema folkeskole dec2014, fordelinger. 3. Kommentarer til budget - brev til Udvalget for Børn og Ungdom og Kommunalbestyrelsen 4. Undervisningstilsyn Dagskolen i Karleby Undervisningstilsyn Dagskolen i Karleby

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 6. Undervisningstilsyn Den interne skole på Himmelev Undervisningstilsyn Den interne skole på Himmelev Undervisningstilsyn Specialskolen Bramsnæsvig

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 3. BU - Ændringer af tiende klasse som konsekvens af Erhvervsskolereformen Sagsnr.: 12/15995 Resumé: På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen og ændringer i folkeskoleloven ændres rammerne for tiendeklasse fra den 1. august Kommunerne skal fremover tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, eud10, ved siden af det almindelige 10. klassetilbud. Den eksisterende 20/20 ordning, hvor man tager 10. klasse og noget af en erhvervsuddannelse ændres tillige. Lejre Kommune udbyder i dette skoleår tiende klasse på TCR i Roskilde i samarbejde med Roskilde Kommune. Lejre Kommune har på Hvalsø Skole de seneste to skoleår udbudt og gennemført tiendeklasse i en 20/20 ordning i samarbejde med Erhvervs Uddannelses Centeret (EUC) i Holbæk, 10. Erhverv. Det nye lovkrav til kommunen om at skulle kunne tilbyde eleverne en eud10, og lovændringerne for 20/20 ordninger betyder, at 10. Erhverv skal ændres. Både EUC Holbæk og Roskilde Kommune har overfor Lejre Kommune beskrevet muligheder for at indgå i et samarbejde om at udbyde eud10 i det kommende skoleår. I sagen fremlægges de to tilbud. Lejre Kommune skal minimum kunne udbyde og gennemføre ét eud10 tilbud. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune indgår i et samarbejde med Roskilde Kommune og Erhvervsskolerne i Roskilde om at udbyde eud10 på TCR i Roskilde, 2. at Lejre Kommune indgår i et samarbejde med EUC Nordvestsjælland i Holbæk og udbyder en fælles eud10 på Hvalsø Skole, 3. at Chefen for Center for Skoletilbud kan beslutte ikke at gennemføre eud10 på Hvalsø Skole såfremt, at antallet af tilmeldte elever pr. 15. marts er færre end ti elever. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Tiltrådt. Der forelægges en oversigt over hvilke uddannelser de unge under 18 år i Lejre Kommune følger. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen og ændringer i folkeskoleloven ændres rammerne for tiendeklasse fra den 1. august Kommunerne skal tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, eud10, ved siden af det almindelige 10. klassetilbud. Den eksisterende 20/20 ordning, hvor man tager 10. klasse og noget af en erhvervsuddannelse, ændres tillige.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 Lejre Kommune udbyder i dette skoleår tiende klasse på TCR i Roskilde i samarbejde med Roskilde Kommune. Lejre Kommune har på Hvalsø Skole de seneste to skoleår udbudt og gennemført en tiendeklasse, som en 20/20 ordning i samarbejde med Erhvervs Uddannelses Centeret Nordvestsjælland (EUC Nordvestsjælland) i Holbæk, 10. Erhverv. I henhold til lovændringerne kan tiende klasse også fremover udbydes af flere forskellige udbydere i en række forskellige former, blandt andet: Almindelig 10. klasse i folkeskolen 10. klasse udbudt af en erhvervsskole 20/20-ordningen For at kunne påbegynde et af disse tiendeklassetilbud skal eleven fremover være vurderet uddannelsesparat. Elever, der er ikke uddannelsesparate, skal kunne tilbydes eud10. Eud10 Eud10 er målrettet for de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men er vurderet ikke uddannelsesparate, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Eud10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelserne. Der skal samarbejdes med en erhvervsuddannelse i mindst 12 uger i løbet af skoleåret, heri indgår seks ugers brobygning. Center for Skoletilbud har været i kontakt med både Roskilde Kommune og EUC Nordvestsjælland (Holbæk) for at kunne udbyde eud10 i et godt samarbejde med de to udbydere til glæde for eleverne i Lejre Kommune. Roskilde: Roskilde Kommune tilbyder en samarbejdsaftale mellem Lejre Kommune og Roskilde Kommune, hvor Lejre Kommunes elever tilbydes eud10 i Roskilde på TCR. Eud10 tilbydes på Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) og Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole, Uddannelsescentret Roskilde, Slagteriskolen og SOSU Sjælland samarbejder alle med TCR om eud10. TCR varetager undervisningen i 25 uger og erhvervsskolerne i Roskilde varetager undervisningen i 15 uger. Beskrivelse af eud10 Roskilde fremgår af bilag eud10 Roskilde. EUC Nordvestsjælland Lejre Kommune har de seneste to skoleår gennemført en 20/20 ordning i samarbejde med Erhvervs Uddannelses Centeret (EUC Nordvestsjælland) i Holbæk, 10. Erhverv. Denne ordning vurderer både EUC, UU Roskilde Lejre og Center for Skoletilbud ikke kan fortsætte med de nye krav til uddannelsesparathed i en 20/20 ordning. Det er der ikke elevgrundlag til. EUC Nordvestsjælland forslår at udbyde et fælles eud10 tilbud på Hvalsø Skole. Hvalsø Skole varetager undervisningen i 24 uger og EUC Nordvestsjælland i 16 uger. Beskrivelse af eud10 i samarbejde med EUC Nordvestsjælland fremgår af bilag eud10 EUC Nordvestsjælland.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 Administrationens vurdering: Beskrivelse af indholdet i undervisningen i henholdsvis Roskilde Kommune og EUC Nordvestsjælland (Holbæk) er vedlagt i de 2 bilag. Chefen for Center for Skoletilbud vurderer ud fra de tilsendte oplæg fra henholdsvis Roskilde Kommune og EUC Nordvestsjælland, at indholdet i undervisningen og forslaget til samarbejdsoverenskomst mellem kommune og erhvervsskolerne er i henhold til de lovgivningsmæssige rammer for eud10. Lejre Kommune skal kunne tilbyde ikke uddannelsesparate elever et eud10 tilbud. Hvis samarbejdsaftalen med Roskilde Kommune udvides til også at omfatte eud10, vil Lejre Kommune opfylde denne forpligtelse. Lejre Kommune har de seneste år tilbudt et lokalt tiendeklassetilbud. Målgruppen til 10. Erhverv har været elever, der har været usikre i forhold til deres ungdomsuddannelsesvalg og har haft brug for egentlig faglig opkvalificering. 20/20 ordningen på Hvalsø Skole har givet dem et år, hvor de har fået afklaret deres uddannelsesvalg og opnået bedre resultater. Et fortsat samarbejde med EUC Nordvestsjælland om eud10 i Hvalsø vil være en lokal mulighed for fortsat at have et relevant og kommunalt tilbud for de elever, der ikke er parate til at søge et uddannelsestilbud i Holbæk eller i Roskilde. UU-vejlederne tilknyttet Lejre Kommune skønner ud fra deres kendskab til eleverne i nuværende niende klasser, at elevgrundlaget for eud10 i Hvalsø formodentlig vil være vigende i forhold til i dette skoleår men samtidig vurderes det dog, at det lokale tilbud er meget attraktivt for de elever, der ikke er uddannelsesparate eller er meget usikre overfor at søge en bestemt erhvervsuddannelse. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der er relativt få elever, der vil søge eud10 i Lejre Kommune. Nogle af de elever, der er i målgruppen, ville formodentlig tidligere have søgt en almindelig tiende klasse på TCR. Det tilbud ville have været dyrere end den nye eud10. Andre elever i målgruppen ville formodentlig tidligere have søgt 20/20 ordningen, hvilket er en billigere ordning end den kommende eud10. Lejre Kommune vil forventeligt i 2015 skulle betale kr. pr. elev for en almindelig 10. klasse. En EUD plads vil forventeligt koste (34/40 af prisen for en almindelig 10. klasse, idet klassen undervises 34 skoleuger kommunalt finansieret i stedet for 40 uger i en almindelig 10. klasse). Lejre Kommunes udgift til en EUD plads i Hvalsø afhænger af, hvor mange elever der tilmeldes. Ved 10 elever vil udgiften pr. elev være ca kr. pr. elev (PL 2015). Ud fra den viden Center for Skoletilbud pt. har om kommende tiendeklasseansøgere, vil Lejre Kommunes samlede 10. klassetilbud, herunder eud10 kunne finansieres inden for rammerne af Center for Skoletilbuds budget Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. eud10 EUC Nordvestsjælland.pdf

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 2. eud10 Roskilde.pdf

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 4. BU - Genoptagelse af køkkenombygninger Sagsnr.: 13/21123 Resumé: Administrationen indstiller at anlægsprojekterne vedrørende renovering af køkkener i børnehuset Møllebjerghave og børnehuset Skovvejen genoptages. Der blev i februar 2014 frigivet midler til de 2 projekter, men alle anlæg på dagtilbudsområdet blev midlertidigt stoppet indtil der forelå en afklaring af kommende kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen vedtog disse den 15. december 2014, og da hverken Møllebjerghave eller Skovvejen berøres af ændringerne anbefales det at genoptage renoveringen af køkkenerne. Sagen forelægges med henblik på genoptagelse af anlægsopgaven samt frigivelse af Anlægsmidler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til renovering af køkkener i børnehuset Møllebjerghave og børnehuset Skovvejen, 2. at anlægsbevillingerne finansieres af det på Investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af køkkener i dagtilbud på kr. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen frigav på deres møde den 24. februar 2014 en anlægsbevilling på kr. til renovering af køkkenerne i børnehuset Møllebjerghave og børnehuset Skovvejen, så begge institutioner kan tilbyde mad. På kommunalbestyrelsens møde den blev det imidlertid besluttet at stoppe de planlagte anlægsprojekter på dagtilbudsområdet, indtil der forelå en afklaring af hvilke børnehuse der evt. skulle lukkes som følge af det faldende børnetal. Kommunalbestyrelsen traf på deres møde den 15. december 2014 beslutning om, hvordan kapacitetsudfordringerne skal løses. Det betyder at anlæggene vedrørende etablering af køkken i Møllebjerghave og Skovvejen nu kan genoptages. Forslagene sikrer, at køkkenerne kan godkendes til produktion af frokostmåltid til børnehavebørnene og for Møllebjerghaves vedkommende også mad til vuggestuebørnene. Udgifterne til etablering af køkkener i Møllebjerghave og Skovvejen udgør: Køkken i børnehuset Møllebjerghave I alt kr. Køkken i Skovvejens børnehave I alt kr. Samlet kr.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 Anlægsbevillingerne forslås finansieret indenfor det på investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af køkkener i dagtilbud på kr. Tidsplan: Februar 2015 Udbudsmateriale udarbejdes og sendes ud til entreprenører Marts 2015 Kontrahering med entreprenør Juni 2015 Aflevering Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på at renoveringen af køkkenet i Møllebjerghave sikrer, at køkkenet også kan producerer måltider til vuggestuebørnene. Praksis i dag er, at en ekstern leverandør leverer mad til vuggestuebørnene i Møllebjerghave. Madordningerne i Lejre Kommunes vuggestue er af historiske grunde forskellige. Den tildelte økonomi og de tilbud, der gives i vuggestuerne, er ikke ens. I nogle vuggestuer tilberedes maden af en økonoma, i andre indkøber børnehuset selv råvarer og tilbereder smør-selv-mad, andre igen får maden bragt af ekstern leverandør. Det betyder at de institutioner der har økonoma tildeles et højere beløb, end der hvor maden er smør selv, eller leveres fra ekstern leverandør. Det betyder derfor at der skal tildeles flere midler til de institutioner der skal producere maden i eget køkken og dermed skal ansætte økonoma. Alternativt skal der udarbejdes en ny model for fordeling af midlerne til vuggestuemad. Administrationen vil inden ibrugtagning af køkkenerne forelægge en sag om mulighederne for harmonisering af tildelingen til vuggestuemad. Administrationen gør opmærksom på at der yderligere var to anlæg der var berørt af anlægsstoppet. Etablering af vuggestuepladser i Lærkereden og lovliggørelse af loft i Bøgen. På Udvalget for Børn & Ungdoms ekstraordinære møde den 27.januar vil der forelægge en tidsplan for igangsættelse af disse to projekter samt tidsplan for de øvrige anlægsarbejder, der følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2014 om kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Udgifterne til projektering og renovering udgør i alt 1 mio. kr. fordelt således: Køkken i børnehuset Møllebjerghave Håndværkerudgifter kr. Køkkeninventar kr. Diverse og projektstyring kr. I alt kr. Køkken i børnehuset Skovvejen Håndværkerudgifter kr. Køkkeninventar kr. Diverse og projektstyring kr. I alt kr. Samlet i alt kr.

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Behov for flere pædagog-praktikpladser i 2015 og 2016 Sagsnr.: 14/20213 Resumé: Pædagoguddannelsen er blevet ændret, så Lejre kommune i 2015 og 2016 skal modtage 23 praktikanter mod tidligere 16. Det større antal praktikanter betyder, at kommunens praktikinstitutioner skal bruge flere ressourcer på opgaven med at uddanne praktikanter. Administrationen orienterer om ændringerne i uddannelsen og konsekvensen for Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrationens orientering tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Den 1. juni 2014 trådte en ny bekendtgørelse til pædagoguddannelsen i kraft. Den nye bekendtgørelse medfører en række udfordringer i overgangsfasen for praktikinstitutionerne i Lejre Kommune. Krav til flere praktikpladser Lejre Kommune er forpligtet til, i overgangsperioden 2015 og 2016, at tilbyde 23 praktikpladser (årsværk) i forhold til de 16 praktikpladser (årsværk) kommunen hidtil har skullet tilbyde. Fordelingen af praktikpladser sker i et samarbejde i regionen hvor antallet af praktikanter fordeles på baggrund af kommunernes størrelse. Kravet om flere praktikpladser har betydning for praktikinstitutionernes økonomi eftersom praktikinstitutionerne skal betale løn til praktikanterne. En praktikplads (opgjort i årsværk) koster cirka kr. om året en stigning i antallet af praktikpladser fra 16 til 23 vil således betyde at der inden for institutionernes lønsum skal findes yderligere ressourcer til aflønning af praktikanter på ca. 1.mio ekstra i overgangsperioden. Praktikpladserne skal findes indenfor BUPL`s overenskomstområde, som er SFOer, Dagtilbud, og specialtilbud. Fordelingen af praktikpladser er tidligere sket hovedsagligt ved at institutionerne frivilligt vælger at være praktikinstitution. Det betyder at lederne typisk i deres lønsum har taget højde for at de skal afholde løn til praktikanter. Det er foreløbigt lykkedes at finde det nødvendige antal praktikpladser for 2015 ad frivillighedens vej, men det kan blive en udfordring at finde praktikpladserne for perioden fra december 2015 til juni 2016, hvor der skal findes det største antal praktikpladser. Arbejdet med at finde praktikpladser for denne periode går i gang i foråret Krav til praktikvejlederne Med det øgede krav til antal praktikpladser og den ændrede pædagoguddannelse følger også nye opgaver til praktikvejlederne og krav om, at vejlederne skal bruge mere tid på vejlederrollen. For at kunne varetage de nye opgaver vil der være behov for uddannelse af vejlederne. Det er administrationens vurdering, at der indenfor Lejre Kommunes praktikinstitutioner (dagtilbud, skoletilbud og specialområdet i alt) er et behov for uddannelse af ca. 14 vejledere. Et vejlederforløb koster cirka kr. pr. person. Udgifterne til efteruddannelse af praktikvejledere afholdes fra centrenes centrale bevilling.

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at kravet om flere praktikpladser i overgangsperioden kan betyde at der ikke er nok institutioner der ønsker at være praktikinstitutioner. Administrationen vurderer derfor at der er institutioner der kan blive bedt om at modtage praktikanter uden at have det nødvendige råderum i lønsummen til at aflønne praktiklønnen. Administrationen vil, hvis denne situation opstår, bringe sagen til politisk behandling igen. Administrationen følger udviklingen og er i løbende dialog med institutionerne om at finde nye praktikpladser. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: En praktikplads (opgjort i årsværk) koster cirka kr. om året 7 ekstra praktikkanter svarer til at der skal aflønnes for ca. 1.mio ekstra i overgangsperioden. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side SSÆ - Bedre familieorienteret alkoholbehandling Sagsnr.: 14/14691 Resumé: Sundhedsprofilen 2013 viser, at Lejre Kommune har udfordringer på alkoholområdet, og kommunen har på den baggrund fået kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje Familieorienteret alkoholbehandling til et 2-årigt projekt. Formålet med projektet er at forbedre Lejre Kommunes familieorienterede alkoholbehandling, således at borgernes misbrug tidligere opdages, og familier hurtigere får den rette hjælp. Denne sag forelægges enslydende til orientering for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Unge og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Sundhedsprofilen 2013 viser, at Lejre Kommune har udfordringer på alkoholområdet. Tallene viser, at Mere end hver femte af borgerne (21,9 %) overskrider Sundhedsstyrelsens lave genstandsgrænse Hver tiende af borgerne (9,6 %) overskrider Sundhedsstyrelsens høje genstandsgrænse 17 % af borgerne viser tegn på alkoholafhængighed Knap en fjerdedel af borgerne (24 %) udviser en problematisk alkoholadfærd.

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 På alle parametre ligger befolkningen i Lejre Kommune højere end gennemsnittet for Region Sjællands kommuner. Samtidigt antager man på landsplan, at omkring børn vokser op i familier med alkoholproblemer, hvilket svarer til 2-3 børn i hver eneste skoleklasse. Sundhedsstyrelsen anslår, at kun lidt under 9 % af de alkoholafhængige danskere er i behandling. Når en eller begge forældre drikker for meget, kan det give trivselsproblemer for børnene og problemer i familien. Lejre Kommune har på den baggrund søgt om i alt kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje Familieorienteret alkoholbehandling til at styrke kommunens indsats på alkoholområdet. Puljemidlerne er afsat som et led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient. Lejre Kommunes ansøgning er imidlertid ikke blevet imødekommet på alle budgetposter. Projektdesign Projektet er oprindeligt designet til at bestå af tre parallelle indsatser, der samlet skulle sikre et varigt løft af den familieorienterede alkoholbehandling. Projektet har ikke modtaget midler til implementeringsstøtten, hvorfor styregruppen til det konstituerende styregruppemøde i januar vil tage stilling til, hvorledes projektet kan tilpasses. Der er modtaget midler til et bredt kompetenceløft: I alt vil ca. 160 medarbejdere blive uddannet inden for især den tidlige opsporing, dvs. hvordan man som frontpersonale i fx dagsinstitutioner og Jobcenter kan håndtere den svære samtale om misbrug. Der er desuden bevilget i alt tolv kursuspladser på kurser under Sundhedsstyrelsen: ti medarbejdere vil blive uddannet til at kunne varetage den kontinuerlige kompetenceudvikling på området i Lejre Kommune, og to medarbejdere vil blive uddannet i metoder til familieorienterede alkoholbehandling. Tværgående indsats Projektet løber fra primo 2015 til ultimo Udover kompetenceløftet af medarbejderne vil projektet fra begyndelsen fokusere på at sikre tydeligere handlingsvejledninger, bedre internt samarbejde og generelt større kendskab til kommunens tilbud.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 15 Projektets styregruppe og projektgruppe afspejler indsatsens tværgående karakter. Styregruppen består af centercheferne fra Job & Social, Dagtilbud, Skoletilbud, Velfærd & Omsorg, Børn, Unge & Familie samt direktør for Lænkeambulatorierne Mikael Jakshøj. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at et kompetenceløft blandt en bred skare af frontpersonalemedarbejdere vil medvirke til at kommunen tidligere kan opdage og hjælpe borgere med et alkoholmisbrug. Hurtigere hjælp med fokus på hele familien vil have en forebyggende effekt på andre sociale problemer, særligt mistrivsel hos børnene. Det bliver styregruppens opgave at tilpasse det oprindelige kommissoriums ramme og ambitioner til de tildelte puljemidler. Det er administrationens vurdering, at projektet stadig bør indeholde en sikring af alkoholområdets organisatoriske forankring og en kontinuerlig videndeling blandt frontpersonalet efter projektets udløb. Handicappolitik: Projektet er i overensstemmelse med kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Lejre Kommune har søgt Sundhedsstyrelsens pulje om i alt kr. til dækning af følgende poster: Konsulentbistand / implementeringsstøtte Forplejning og materialer til workshops Afholdelse af borgermøde To to-dags læringskonferencer i samarbejde med Lænken Forplejning, materialer, lokaleudgifter til læringskonferencer Desuden er der søgt om følgende betalte kursuspladser: 10 pladser på Sundhedsstyrelsens kursus for undervisere 2 pladser på Sundhedsstyrelsens kursus i metoder til familieorienteret alkoholbehandling I alt 4 kursuspladser hos Sundhedsstyrelsen til opkvalificering af Lænkens medarbejdere. Lejre Kommune har fået tildelt i alt kr. til dækning af læringskonferencerne og har som udgangspunkt fået alle de ønskede kursuspladser. Pladserne fordeles dog først endeligt i januar/februar. Der er i budget 2015 afsat kr. af kommunens sundhedspulje, som kan bruges til konkrete initiativer gennem projektperioden. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Unge og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag: 1. tilsagnsbrev_underskrevet_lejre.pdf

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side JA - Lokalsamfundet bygger bro Sagsnr.: 14/9346 Resumé: Lejre kommune er sammen med fire andre kommune blevet udvalgt til at indgå i projektet Lokalsamfundet bygger bro ny hverdag i Danmark med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp som partnere. Projektet skal bidrage til, at lokale foreninger og borgere kommer til at spille en langt større rolle og får en mere central plads i flygtningenes første tid i Lejre Kommune, hvorved de nyankomne flygtninges mulighed for aktivt medborgerskab styrkes. Projektet giver Lejre Kommune mulighed for at kickstarte et nyt samarbejde på tværs af en række kommune forvaltningsområder og civilsamfundet. Denne sag forelægges enslydende for Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Erhverv & Turisme, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Folkeoplysningsudvalget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til orientering. Afbud: Birger Prahl (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommune modtager hvert år relativt mange flygtninge og familiesammenførte borgere set i forhold til kommunens størrelse. Kommunen har pt. ikke en struktureret integrationsindsats, der involverer foreningsliv og civilsamfund. Både i Velkomstpolitikken

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 17 og Fokus 14+ er det et formuleret mål at øge samarbejde med civilsamfundet om at integrerer de nye, udenlandske borgere bedre. Et bedre samarbejde med det lokale foreningsliv og erhvervsliv kræver nytænkning og nye former for samarbejde. I projektet stiller Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp deres erfaring og viden inden for området til rådighed, ligesom de fem udvalgte kommuner modtager konsulentstøtte til etableringsprocessen. Udover Lejre Kommune indgår følgende fire kommuner i projektet: Kolding, Aalborg, Ringkøbing-Skjern og Rudersdal. Det er Lejre Kommunes opgave at stille lokaler, forplejning og medarbejderressourcer til rådighed, ligesom det kræver organisatorisk og politisk opbakning at skabe gode rammer for lokalsamfundets frivillige kræfter. Projektets alternative organisering Projektet er forankret i Center for Job & Social. For at afspejle det ligeværdige forhold mellem kommunen og lokalsamfundet er projektets styregruppe sammensat af lige dele kommunale medarbejdere og lokale ildsjæle fra bl.a. erhvervsliv, de frivillige flygtningevenner og Hvalsø Skole. Fra kommunen er følgende centre repræsenteret: Job & Social, Borgerservice, Skoletilbud og dagtilbud og Kultur & Fritid. På nationalt plan har det samlede projekt også en styregruppe, hvor bl.a. KL, Center for frivilligt socialt arbejde, Frivilligrådet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er repræsenteret. Styregruppens rolle Styregruppen i Lejre Kommune skal igennem projektperioden stå i spidsen for den gensidige inspiration mellem kommune og lokalsamfund i forhold til virksomme integrationsmetoder og samarbejder. Det indbefatter, at kigge på og styrke samarbejdet imellem kommunen og civilsamfundet udfordre og styrke samarbejdsrelationer bidrage med viden fra egen praksis og hverdag aktivere eget bagland og netværk, og være videns- og netværksformidler Lejre Kommune opnår følgende i projektet: Et styrket samarbejde med det lokale civilsamfund med fokus på god modtagelse Et øget netværk omkring den nyankomne til støtte og hjælp i flygtningens hverdagsliv Etablering af netværk, der kan understøtte nyankomnes vej ind på det danske arbejdsmarked og i uddannelsessystemet. Projektets hjemmeside: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projektet løfter nogle væsentlige politiske målsætninger, både i forhold til at forbedre integrationsindsatsen og med henblik på at forbedre samarbejde og involvering af lokale, frivillige kræfter. Eksempelvis har det længe været et ønske at forbedre samarbejdet med det frivillige netværk Flygtningevenner. Administrationen vurderer desuden, at det er afgørende for en succesfuld gennemførelse af projektet, at organisationen giver borgerne reel medindflydelse på opgaveløsningen.

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 18 Der er ligeledes afgørende, at kommunens politikere engagerer sig i opgaven og bakker op omkring styregruppens kommende arbejde. Handicappolitik: Projektet er i overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har taget initiativ til projektet og har bevilget i alt 3,7 mio. kr. fordelt på tre år. Midlerne går primært til aflønning og drift af medarbejdere i projektteamet. Lejre Kommune skal selv dække medarbejderressourcerne i projektet, herunder eventuelle udgifter i forbindelse med møder langt uden for normal arbejdstid. Der vil ligeledes være lokale udgifter til Forplejning til møder Transportgodtgørelse til borgere i styregruppen, der deltager i workshops Egne workshops; forplejning, annoncering, materialer Center for Kultur & Fritid samt Center for Job & Social dækker ligeligt udgifterne. Som start afsættes kr. fra hvert center. Styregruppen kan desuden søge støtte til eventuelle aktiviteter under projektet. Beslutningskompetence: Fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget.

21 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - KB Temamøder udvalgenes bidrag til temaer Sagsnr.: 14/20106 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober mødeplan for politiske møder i 2015 og vedtog samtidig, at der udarbejdes en mere langsigtet og rullende plan for emner på Kommunalbestyrelsens temamøder. Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes derfor drøfte ønsker til temaer, som efterfølgende indgår i den videre planlægning og den rullende plan for kommende temaer for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter ønsker til kommende emner for Kommunalbestyrelsens temamøder. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Fremtidens boliger til ældre, herunder boliger til demens. Slut 2015 eller start Fald i børnetallet, hvad er det der gør, at børnefamilier ikke flytter hertil, hvad kunne vi gøre for at kommunen bliver mere attraktiv. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Afbud: Birger Prahl (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Drøftet. Der fremkom ikke yderligere emner til Kommunalbestyrelsens temamøder, da der i forvejen er lagt op til temamøde med afsæt i det KL-partnerskab, Lejre Kommune deltager i. Afbud: Thomas Stokholm (V) Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Drøftet følgende temaer foreslås: Skolereform Kvalitetsrapport Visionsproces, fase 2 Ungeområdet 9. klasse, hvad så? Det sammenhængende børneliv Inklusion hvordan arbejdes der med det i praksis?

22 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 20 Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. oktober plan for politiske møder i 2015 og vedtog herunder, at der afholdes følgende budget- og temamøderne: - torsdag den 12. februar KB-temamøde: AFLYST grundet vinterferie erstattes af temamøde mandag den 2. marts kl torsdag den 26. marts KB-temamøde - fredag den 24. april KB 1. budgetseminar - torsdag den 21. maj KB-temamøde - mandag den 22. juni KB-temamøde - fredag den 28. august KB 2. budgetseminar - torsdag den 22. oktober KB-temamøde - torsdag den 19. november KB-temamøde - torsdag den 17. december KB-temamøde Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig, at der udarbejdes en mere langsigtet og rullende plan for emner på Kommunalbestyrelsens temamøder. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Der er ingen handicappolitiske perspektiver ved denne sag. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom

23 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Intet Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

24 Bilag: 2.1. Hovedkonklusioner KL spørgeskema folkeskole dec2014 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 13. januar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 Hovedkonklusioner fra spørgeskema om omstilling til en ny folkeskole KL har i perioden medio oktober til medio november 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger. Undersøgelsen fokuserer på kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Med folkeskolereformen er tydeliggjort vigtigheden af, at der på alle niveauer styres på elevernes faglige resultater og udvikling samt trivsel. Der vil dog gå nogen tid, før reformen afspejles i forbedrede elevresultater. Samtidig er der stor politisk efterspørgsel efter viden om, hvordan det går med omstillingen til den ny folkeskole. Det er i dette lys, at undersøgelsen skal ses. Med undersøgelsen er der lagt vægt på at tilvejebringe et nyttigt videngrundlag for dem, der implementerer reformen, samtidig med at imødekomme den politiske efterspørgsel efter information om status for implementering af reformen. Formålet med undersøgelsen er at: 1) Bidrage til omstillingsprocessen i den enkelte kommune ved at tilvejebringe et videngrundlag, hvor man kan spejle egne beslutninger og egen proces op imod andre kommuners løsninger 2) Bidrage til dialogen mellem KL og kommunerne om, hvordan KL bedst kan understøtte de processer, der er i gang i kommunerne 3) Bidrage med fakta til den politiske dialog mellem KL og Regeringen, samt til den statslige koordinations- og styregruppe om reformer og arbejdstidsregler på uddannelsesområdet 4) Bidrage med fakta i den offentlige debat. Der har kørt mange historier i medierne, og det er vigtigt at kunne nuancere historierne med faktabaseret viden Den 3. december 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/4

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 12. januar 2015 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 12. januar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere