Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - januar BU - Ændringer af tiende klasse som konsekvens af Erhvervsskolereformen BU - Genoptagelse af køkkenombygninger BU - Behov for flere pædagog-praktikpladser i 2015 og SSÆ - Bedre familieorienteret alkoholbehandling JA - Lokalsamfundet bygger bro ØU - KB Temamøder udvalgenes bidrag til temaer BU - Eventuelt...21

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering - januar 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A: KL har i oktober/november 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om omstillingen til en ny skole. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt som bilag. Der er desuden vedlagt et kort papir fra KL om hovedkonklusionerne fra undersøgelsen. B: Brev fra Osted Skoles bestyrelse vedrørende omtale af I-klasserne i diverse referater fra møder i Kommunalbestyrelsens udvalg. C: Tilsynsrapporter fra dagbehandlingstilbud og opholdssteder Der foreligger tilsynsrapporter fra det 3. og det 4. undervisningstilsyn i 2014 på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Der drejer sig om Specialskolen Bramsnæsvig, Dagskolen i Karleby og Den interne skole på Himmelev. Tilsynsrapporter fra 2. halvår af 2014 vedrørende Ungdomscentret Gjeddesgaard er tidligere forelagt senest på udvalgets møde den 2. december Tilsynsrapporterne vedlægges til orientering, idet tilsynsrapporterne ikke giver anledning til at Lejre Kommune iværksætter yderligere handlinger på baggrund af tilsynsrapporterne. Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til orientering med den bemærkning til ad B, at der udarbejdes et svar til Osted Skoles bestyrelse. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Hovedkonklusioner KL spørgeskema folkeskole dec KL spørgeskema folkeskole dec2014, fordelinger. 3. Kommentarer til budget - brev til Udvalget for Børn og Ungdom og Kommunalbestyrelsen 4. Undervisningstilsyn Dagskolen i Karleby Undervisningstilsyn Dagskolen i Karleby

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 6. Undervisningstilsyn Den interne skole på Himmelev Undervisningstilsyn Den interne skole på Himmelev Undervisningstilsyn Specialskolen Bramsnæsvig

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 3. BU - Ændringer af tiende klasse som konsekvens af Erhvervsskolereformen Sagsnr.: 12/15995 Resumé: På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen og ændringer i folkeskoleloven ændres rammerne for tiendeklasse fra den 1. august Kommunerne skal fremover tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, eud10, ved siden af det almindelige 10. klassetilbud. Den eksisterende 20/20 ordning, hvor man tager 10. klasse og noget af en erhvervsuddannelse ændres tillige. Lejre Kommune udbyder i dette skoleår tiende klasse på TCR i Roskilde i samarbejde med Roskilde Kommune. Lejre Kommune har på Hvalsø Skole de seneste to skoleår udbudt og gennemført tiendeklasse i en 20/20 ordning i samarbejde med Erhvervs Uddannelses Centeret (EUC) i Holbæk, 10. Erhverv. Det nye lovkrav til kommunen om at skulle kunne tilbyde eleverne en eud10, og lovændringerne for 20/20 ordninger betyder, at 10. Erhverv skal ændres. Både EUC Holbæk og Roskilde Kommune har overfor Lejre Kommune beskrevet muligheder for at indgå i et samarbejde om at udbyde eud10 i det kommende skoleår. I sagen fremlægges de to tilbud. Lejre Kommune skal minimum kunne udbyde og gennemføre ét eud10 tilbud. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune indgår i et samarbejde med Roskilde Kommune og Erhvervsskolerne i Roskilde om at udbyde eud10 på TCR i Roskilde, 2. at Lejre Kommune indgår i et samarbejde med EUC Nordvestsjælland i Holbæk og udbyder en fælles eud10 på Hvalsø Skole, 3. at Chefen for Center for Skoletilbud kan beslutte ikke at gennemføre eud10 på Hvalsø Skole såfremt, at antallet af tilmeldte elever pr. 15. marts er færre end ti elever. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Tiltrådt. Der forelægges en oversigt over hvilke uddannelser de unge under 18 år i Lejre Kommune følger. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen og ændringer i folkeskoleloven ændres rammerne for tiendeklasse fra den 1. august Kommunerne skal tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, eud10, ved siden af det almindelige 10. klassetilbud. Den eksisterende 20/20 ordning, hvor man tager 10. klasse og noget af en erhvervsuddannelse, ændres tillige.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 Lejre Kommune udbyder i dette skoleår tiende klasse på TCR i Roskilde i samarbejde med Roskilde Kommune. Lejre Kommune har på Hvalsø Skole de seneste to skoleår udbudt og gennemført en tiendeklasse, som en 20/20 ordning i samarbejde med Erhvervs Uddannelses Centeret Nordvestsjælland (EUC Nordvestsjælland) i Holbæk, 10. Erhverv. I henhold til lovændringerne kan tiende klasse også fremover udbydes af flere forskellige udbydere i en række forskellige former, blandt andet: Almindelig 10. klasse i folkeskolen 10. klasse udbudt af en erhvervsskole 20/20-ordningen For at kunne påbegynde et af disse tiendeklassetilbud skal eleven fremover være vurderet uddannelsesparat. Elever, der er ikke uddannelsesparate, skal kunne tilbydes eud10. Eud10 Eud10 er målrettet for de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men er vurderet ikke uddannelsesparate, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Eud10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelserne. Der skal samarbejdes med en erhvervsuddannelse i mindst 12 uger i løbet af skoleåret, heri indgår seks ugers brobygning. Center for Skoletilbud har været i kontakt med både Roskilde Kommune og EUC Nordvestsjælland (Holbæk) for at kunne udbyde eud10 i et godt samarbejde med de to udbydere til glæde for eleverne i Lejre Kommune. Roskilde: Roskilde Kommune tilbyder en samarbejdsaftale mellem Lejre Kommune og Roskilde Kommune, hvor Lejre Kommunes elever tilbydes eud10 i Roskilde på TCR. Eud10 tilbydes på Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) og Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole, Uddannelsescentret Roskilde, Slagteriskolen og SOSU Sjælland samarbejder alle med TCR om eud10. TCR varetager undervisningen i 25 uger og erhvervsskolerne i Roskilde varetager undervisningen i 15 uger. Beskrivelse af eud10 Roskilde fremgår af bilag eud10 Roskilde. EUC Nordvestsjælland Lejre Kommune har de seneste to skoleår gennemført en 20/20 ordning i samarbejde med Erhvervs Uddannelses Centeret (EUC Nordvestsjælland) i Holbæk, 10. Erhverv. Denne ordning vurderer både EUC, UU Roskilde Lejre og Center for Skoletilbud ikke kan fortsætte med de nye krav til uddannelsesparathed i en 20/20 ordning. Det er der ikke elevgrundlag til. EUC Nordvestsjælland forslår at udbyde et fælles eud10 tilbud på Hvalsø Skole. Hvalsø Skole varetager undervisningen i 24 uger og EUC Nordvestsjælland i 16 uger. Beskrivelse af eud10 i samarbejde med EUC Nordvestsjælland fremgår af bilag eud10 EUC Nordvestsjælland.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 Administrationens vurdering: Beskrivelse af indholdet i undervisningen i henholdsvis Roskilde Kommune og EUC Nordvestsjælland (Holbæk) er vedlagt i de 2 bilag. Chefen for Center for Skoletilbud vurderer ud fra de tilsendte oplæg fra henholdsvis Roskilde Kommune og EUC Nordvestsjælland, at indholdet i undervisningen og forslaget til samarbejdsoverenskomst mellem kommune og erhvervsskolerne er i henhold til de lovgivningsmæssige rammer for eud10. Lejre Kommune skal kunne tilbyde ikke uddannelsesparate elever et eud10 tilbud. Hvis samarbejdsaftalen med Roskilde Kommune udvides til også at omfatte eud10, vil Lejre Kommune opfylde denne forpligtelse. Lejre Kommune har de seneste år tilbudt et lokalt tiendeklassetilbud. Målgruppen til 10. Erhverv har været elever, der har været usikre i forhold til deres ungdomsuddannelsesvalg og har haft brug for egentlig faglig opkvalificering. 20/20 ordningen på Hvalsø Skole har givet dem et år, hvor de har fået afklaret deres uddannelsesvalg og opnået bedre resultater. Et fortsat samarbejde med EUC Nordvestsjælland om eud10 i Hvalsø vil være en lokal mulighed for fortsat at have et relevant og kommunalt tilbud for de elever, der ikke er parate til at søge et uddannelsestilbud i Holbæk eller i Roskilde. UU-vejlederne tilknyttet Lejre Kommune skønner ud fra deres kendskab til eleverne i nuværende niende klasser, at elevgrundlaget for eud10 i Hvalsø formodentlig vil være vigende i forhold til i dette skoleår men samtidig vurderes det dog, at det lokale tilbud er meget attraktivt for de elever, der ikke er uddannelsesparate eller er meget usikre overfor at søge en bestemt erhvervsuddannelse. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der er relativt få elever, der vil søge eud10 i Lejre Kommune. Nogle af de elever, der er i målgruppen, ville formodentlig tidligere have søgt en almindelig tiende klasse på TCR. Det tilbud ville have været dyrere end den nye eud10. Andre elever i målgruppen ville formodentlig tidligere have søgt 20/20 ordningen, hvilket er en billigere ordning end den kommende eud10. Lejre Kommune vil forventeligt i 2015 skulle betale kr. pr. elev for en almindelig 10. klasse. En EUD plads vil forventeligt koste (34/40 af prisen for en almindelig 10. klasse, idet klassen undervises 34 skoleuger kommunalt finansieret i stedet for 40 uger i en almindelig 10. klasse). Lejre Kommunes udgift til en EUD plads i Hvalsø afhænger af, hvor mange elever der tilmeldes. Ved 10 elever vil udgiften pr. elev være ca kr. pr. elev (PL 2015). Ud fra den viden Center for Skoletilbud pt. har om kommende tiendeklasseansøgere, vil Lejre Kommunes samlede 10. klassetilbud, herunder eud10 kunne finansieres inden for rammerne af Center for Skoletilbuds budget Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. eud10 EUC Nordvestsjælland.pdf

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 2. eud10 Roskilde.pdf

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 4. BU - Genoptagelse af køkkenombygninger Sagsnr.: 13/21123 Resumé: Administrationen indstiller at anlægsprojekterne vedrørende renovering af køkkener i børnehuset Møllebjerghave og børnehuset Skovvejen genoptages. Der blev i februar 2014 frigivet midler til de 2 projekter, men alle anlæg på dagtilbudsområdet blev midlertidigt stoppet indtil der forelå en afklaring af kommende kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen vedtog disse den 15. december 2014, og da hverken Møllebjerghave eller Skovvejen berøres af ændringerne anbefales det at genoptage renoveringen af køkkenerne. Sagen forelægges med henblik på genoptagelse af anlægsopgaven samt frigivelse af Anlægsmidler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til renovering af køkkener i børnehuset Møllebjerghave og børnehuset Skovvejen, 2. at anlægsbevillingerne finansieres af det på Investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af køkkener i dagtilbud på kr. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen frigav på deres møde den 24. februar 2014 en anlægsbevilling på kr. til renovering af køkkenerne i børnehuset Møllebjerghave og børnehuset Skovvejen, så begge institutioner kan tilbyde mad. På kommunalbestyrelsens møde den blev det imidlertid besluttet at stoppe de planlagte anlægsprojekter på dagtilbudsområdet, indtil der forelå en afklaring af hvilke børnehuse der evt. skulle lukkes som følge af det faldende børnetal. Kommunalbestyrelsen traf på deres møde den 15. december 2014 beslutning om, hvordan kapacitetsudfordringerne skal løses. Det betyder at anlæggene vedrørende etablering af køkken i Møllebjerghave og Skovvejen nu kan genoptages. Forslagene sikrer, at køkkenerne kan godkendes til produktion af frokostmåltid til børnehavebørnene og for Møllebjerghaves vedkommende også mad til vuggestuebørnene. Udgifterne til etablering af køkkener i Møllebjerghave og Skovvejen udgør: Køkken i børnehuset Møllebjerghave I alt kr. Køkken i Skovvejens børnehave I alt kr. Samlet kr.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 Anlægsbevillingerne forslås finansieret indenfor det på investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af køkkener i dagtilbud på kr. Tidsplan: Februar 2015 Udbudsmateriale udarbejdes og sendes ud til entreprenører Marts 2015 Kontrahering med entreprenør Juni 2015 Aflevering Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på at renoveringen af køkkenet i Møllebjerghave sikrer, at køkkenet også kan producerer måltider til vuggestuebørnene. Praksis i dag er, at en ekstern leverandør leverer mad til vuggestuebørnene i Møllebjerghave. Madordningerne i Lejre Kommunes vuggestue er af historiske grunde forskellige. Den tildelte økonomi og de tilbud, der gives i vuggestuerne, er ikke ens. I nogle vuggestuer tilberedes maden af en økonoma, i andre indkøber børnehuset selv råvarer og tilbereder smør-selv-mad, andre igen får maden bragt af ekstern leverandør. Det betyder at de institutioner der har økonoma tildeles et højere beløb, end der hvor maden er smør selv, eller leveres fra ekstern leverandør. Det betyder derfor at der skal tildeles flere midler til de institutioner der skal producere maden i eget køkken og dermed skal ansætte økonoma. Alternativt skal der udarbejdes en ny model for fordeling af midlerne til vuggestuemad. Administrationen vil inden ibrugtagning af køkkenerne forelægge en sag om mulighederne for harmonisering af tildelingen til vuggestuemad. Administrationen gør opmærksom på at der yderligere var to anlæg der var berørt af anlægsstoppet. Etablering af vuggestuepladser i Lærkereden og lovliggørelse af loft i Bøgen. På Udvalget for Børn & Ungdoms ekstraordinære møde den 27.januar vil der forelægge en tidsplan for igangsættelse af disse to projekter samt tidsplan for de øvrige anlægsarbejder, der følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2014 om kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Udgifterne til projektering og renovering udgør i alt 1 mio. kr. fordelt således: Køkken i børnehuset Møllebjerghave Håndværkerudgifter kr. Køkkeninventar kr. Diverse og projektstyring kr. I alt kr. Køkken i børnehuset Skovvejen Håndværkerudgifter kr. Køkkeninventar kr. Diverse og projektstyring kr. I alt kr. Samlet i alt kr.

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Behov for flere pædagog-praktikpladser i 2015 og 2016 Sagsnr.: 14/20213 Resumé: Pædagoguddannelsen er blevet ændret, så Lejre kommune i 2015 og 2016 skal modtage 23 praktikanter mod tidligere 16. Det større antal praktikanter betyder, at kommunens praktikinstitutioner skal bruge flere ressourcer på opgaven med at uddanne praktikanter. Administrationen orienterer om ændringerne i uddannelsen og konsekvensen for Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrationens orientering tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Den 1. juni 2014 trådte en ny bekendtgørelse til pædagoguddannelsen i kraft. Den nye bekendtgørelse medfører en række udfordringer i overgangsfasen for praktikinstitutionerne i Lejre Kommune. Krav til flere praktikpladser Lejre Kommune er forpligtet til, i overgangsperioden 2015 og 2016, at tilbyde 23 praktikpladser (årsværk) i forhold til de 16 praktikpladser (årsværk) kommunen hidtil har skullet tilbyde. Fordelingen af praktikpladser sker i et samarbejde i regionen hvor antallet af praktikanter fordeles på baggrund af kommunernes størrelse. Kravet om flere praktikpladser har betydning for praktikinstitutionernes økonomi eftersom praktikinstitutionerne skal betale løn til praktikanterne. En praktikplads (opgjort i årsværk) koster cirka kr. om året en stigning i antallet af praktikpladser fra 16 til 23 vil således betyde at der inden for institutionernes lønsum skal findes yderligere ressourcer til aflønning af praktikanter på ca. 1.mio ekstra i overgangsperioden. Praktikpladserne skal findes indenfor BUPL`s overenskomstområde, som er SFOer, Dagtilbud, og specialtilbud. Fordelingen af praktikpladser er tidligere sket hovedsagligt ved at institutionerne frivilligt vælger at være praktikinstitution. Det betyder at lederne typisk i deres lønsum har taget højde for at de skal afholde løn til praktikanter. Det er foreløbigt lykkedes at finde det nødvendige antal praktikpladser for 2015 ad frivillighedens vej, men det kan blive en udfordring at finde praktikpladserne for perioden fra december 2015 til juni 2016, hvor der skal findes det største antal praktikpladser. Arbejdet med at finde praktikpladser for denne periode går i gang i foråret Krav til praktikvejlederne Med det øgede krav til antal praktikpladser og den ændrede pædagoguddannelse følger også nye opgaver til praktikvejlederne og krav om, at vejlederne skal bruge mere tid på vejlederrollen. For at kunne varetage de nye opgaver vil der være behov for uddannelse af vejlederne. Det er administrationens vurdering, at der indenfor Lejre Kommunes praktikinstitutioner (dagtilbud, skoletilbud og specialområdet i alt) er et behov for uddannelse af ca. 14 vejledere. Et vejlederforløb koster cirka kr. pr. person. Udgifterne til efteruddannelse af praktikvejledere afholdes fra centrenes centrale bevilling.

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at kravet om flere praktikpladser i overgangsperioden kan betyde at der ikke er nok institutioner der ønsker at være praktikinstitutioner. Administrationen vurderer derfor at der er institutioner der kan blive bedt om at modtage praktikanter uden at have det nødvendige råderum i lønsummen til at aflønne praktiklønnen. Administrationen vil, hvis denne situation opstår, bringe sagen til politisk behandling igen. Administrationen følger udviklingen og er i løbende dialog med institutionerne om at finde nye praktikpladser. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: En praktikplads (opgjort i årsværk) koster cirka kr. om året 7 ekstra praktikkanter svarer til at der skal aflønnes for ca. 1.mio ekstra i overgangsperioden. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side SSÆ - Bedre familieorienteret alkoholbehandling Sagsnr.: 14/14691 Resumé: Sundhedsprofilen 2013 viser, at Lejre Kommune har udfordringer på alkoholområdet, og kommunen har på den baggrund fået kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje Familieorienteret alkoholbehandling til et 2-årigt projekt. Formålet med projektet er at forbedre Lejre Kommunes familieorienterede alkoholbehandling, således at borgernes misbrug tidligere opdages, og familier hurtigere får den rette hjælp. Denne sag forelægges enslydende til orientering for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Unge og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Sundhedsprofilen 2013 viser, at Lejre Kommune har udfordringer på alkoholområdet. Tallene viser, at Mere end hver femte af borgerne (21,9 %) overskrider Sundhedsstyrelsens lave genstandsgrænse Hver tiende af borgerne (9,6 %) overskrider Sundhedsstyrelsens høje genstandsgrænse 17 % af borgerne viser tegn på alkoholafhængighed Knap en fjerdedel af borgerne (24 %) udviser en problematisk alkoholadfærd.

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 På alle parametre ligger befolkningen i Lejre Kommune højere end gennemsnittet for Region Sjællands kommuner. Samtidigt antager man på landsplan, at omkring børn vokser op i familier med alkoholproblemer, hvilket svarer til 2-3 børn i hver eneste skoleklasse. Sundhedsstyrelsen anslår, at kun lidt under 9 % af de alkoholafhængige danskere er i behandling. Når en eller begge forældre drikker for meget, kan det give trivselsproblemer for børnene og problemer i familien. Lejre Kommune har på den baggrund søgt om i alt kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje Familieorienteret alkoholbehandling til at styrke kommunens indsats på alkoholområdet. Puljemidlerne er afsat som et led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient. Lejre Kommunes ansøgning er imidlertid ikke blevet imødekommet på alle budgetposter. Projektdesign Projektet er oprindeligt designet til at bestå af tre parallelle indsatser, der samlet skulle sikre et varigt løft af den familieorienterede alkoholbehandling. Projektet har ikke modtaget midler til implementeringsstøtten, hvorfor styregruppen til det konstituerende styregruppemøde i januar vil tage stilling til, hvorledes projektet kan tilpasses. Der er modtaget midler til et bredt kompetenceløft: I alt vil ca. 160 medarbejdere blive uddannet inden for især den tidlige opsporing, dvs. hvordan man som frontpersonale i fx dagsinstitutioner og Jobcenter kan håndtere den svære samtale om misbrug. Der er desuden bevilget i alt tolv kursuspladser på kurser under Sundhedsstyrelsen: ti medarbejdere vil blive uddannet til at kunne varetage den kontinuerlige kompetenceudvikling på området i Lejre Kommune, og to medarbejdere vil blive uddannet i metoder til familieorienterede alkoholbehandling. Tværgående indsats Projektet løber fra primo 2015 til ultimo Udover kompetenceløftet af medarbejderne vil projektet fra begyndelsen fokusere på at sikre tydeligere handlingsvejledninger, bedre internt samarbejde og generelt større kendskab til kommunens tilbud.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 15 Projektets styregruppe og projektgruppe afspejler indsatsens tværgående karakter. Styregruppen består af centercheferne fra Job & Social, Dagtilbud, Skoletilbud, Velfærd & Omsorg, Børn, Unge & Familie samt direktør for Lænkeambulatorierne Mikael Jakshøj. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at et kompetenceløft blandt en bred skare af frontpersonalemedarbejdere vil medvirke til at kommunen tidligere kan opdage og hjælpe borgere med et alkoholmisbrug. Hurtigere hjælp med fokus på hele familien vil have en forebyggende effekt på andre sociale problemer, særligt mistrivsel hos børnene. Det bliver styregruppens opgave at tilpasse det oprindelige kommissoriums ramme og ambitioner til de tildelte puljemidler. Det er administrationens vurdering, at projektet stadig bør indeholde en sikring af alkoholområdets organisatoriske forankring og en kontinuerlig videndeling blandt frontpersonalet efter projektets udløb. Handicappolitik: Projektet er i overensstemmelse med kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Lejre Kommune har søgt Sundhedsstyrelsens pulje om i alt kr. til dækning af følgende poster: Konsulentbistand / implementeringsstøtte Forplejning og materialer til workshops Afholdelse af borgermøde To to-dags læringskonferencer i samarbejde med Lænken Forplejning, materialer, lokaleudgifter til læringskonferencer Desuden er der søgt om følgende betalte kursuspladser: 10 pladser på Sundhedsstyrelsens kursus for undervisere 2 pladser på Sundhedsstyrelsens kursus i metoder til familieorienteret alkoholbehandling I alt 4 kursuspladser hos Sundhedsstyrelsen til opkvalificering af Lænkens medarbejdere. Lejre Kommune har fået tildelt i alt kr. til dækning af læringskonferencerne og har som udgangspunkt fået alle de ønskede kursuspladser. Pladserne fordeles dog først endeligt i januar/februar. Der er i budget 2015 afsat kr. af kommunens sundhedspulje, som kan bruges til konkrete initiativer gennem projektperioden. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Unge og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag: 1. tilsagnsbrev_underskrevet_lejre.pdf

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side JA - Lokalsamfundet bygger bro Sagsnr.: 14/9346 Resumé: Lejre kommune er sammen med fire andre kommune blevet udvalgt til at indgå i projektet Lokalsamfundet bygger bro ny hverdag i Danmark med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp som partnere. Projektet skal bidrage til, at lokale foreninger og borgere kommer til at spille en langt større rolle og får en mere central plads i flygtningenes første tid i Lejre Kommune, hvorved de nyankomne flygtninges mulighed for aktivt medborgerskab styrkes. Projektet giver Lejre Kommune mulighed for at kickstarte et nyt samarbejde på tværs af en række kommune forvaltningsområder og civilsamfundet. Denne sag forelægges enslydende for Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Erhverv & Turisme, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Folkeoplysningsudvalget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til orientering. Afbud: Birger Prahl (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommune modtager hvert år relativt mange flygtninge og familiesammenførte borgere set i forhold til kommunens størrelse. Kommunen har pt. ikke en struktureret integrationsindsats, der involverer foreningsliv og civilsamfund. Både i Velkomstpolitikken

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 17 og Fokus 14+ er det et formuleret mål at øge samarbejde med civilsamfundet om at integrerer de nye, udenlandske borgere bedre. Et bedre samarbejde med det lokale foreningsliv og erhvervsliv kræver nytænkning og nye former for samarbejde. I projektet stiller Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp deres erfaring og viden inden for området til rådighed, ligesom de fem udvalgte kommuner modtager konsulentstøtte til etableringsprocessen. Udover Lejre Kommune indgår følgende fire kommuner i projektet: Kolding, Aalborg, Ringkøbing-Skjern og Rudersdal. Det er Lejre Kommunes opgave at stille lokaler, forplejning og medarbejderressourcer til rådighed, ligesom det kræver organisatorisk og politisk opbakning at skabe gode rammer for lokalsamfundets frivillige kræfter. Projektets alternative organisering Projektet er forankret i Center for Job & Social. For at afspejle det ligeværdige forhold mellem kommunen og lokalsamfundet er projektets styregruppe sammensat af lige dele kommunale medarbejdere og lokale ildsjæle fra bl.a. erhvervsliv, de frivillige flygtningevenner og Hvalsø Skole. Fra kommunen er følgende centre repræsenteret: Job & Social, Borgerservice, Skoletilbud og dagtilbud og Kultur & Fritid. På nationalt plan har det samlede projekt også en styregruppe, hvor bl.a. KL, Center for frivilligt socialt arbejde, Frivilligrådet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er repræsenteret. Styregruppens rolle Styregruppen i Lejre Kommune skal igennem projektperioden stå i spidsen for den gensidige inspiration mellem kommune og lokalsamfund i forhold til virksomme integrationsmetoder og samarbejder. Det indbefatter, at kigge på og styrke samarbejdet imellem kommunen og civilsamfundet udfordre og styrke samarbejdsrelationer bidrage med viden fra egen praksis og hverdag aktivere eget bagland og netværk, og være videns- og netværksformidler Lejre Kommune opnår følgende i projektet: Et styrket samarbejde med det lokale civilsamfund med fokus på god modtagelse Et øget netværk omkring den nyankomne til støtte og hjælp i flygtningens hverdagsliv Etablering af netværk, der kan understøtte nyankomnes vej ind på det danske arbejdsmarked og i uddannelsessystemet. Projektets hjemmeside: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projektet løfter nogle væsentlige politiske målsætninger, både i forhold til at forbedre integrationsindsatsen og med henblik på at forbedre samarbejde og involvering af lokale, frivillige kræfter. Eksempelvis har det længe været et ønske at forbedre samarbejdet med det frivillige netværk Flygtningevenner. Administrationen vurderer desuden, at det er afgørende for en succesfuld gennemførelse af projektet, at organisationen giver borgerne reel medindflydelse på opgaveløsningen.

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 18 Der er ligeledes afgørende, at kommunens politikere engagerer sig i opgaven og bakker op omkring styregruppens kommende arbejde. Handicappolitik: Projektet er i overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har taget initiativ til projektet og har bevilget i alt 3,7 mio. kr. fordelt på tre år. Midlerne går primært til aflønning og drift af medarbejdere i projektteamet. Lejre Kommune skal selv dække medarbejderressourcerne i projektet, herunder eventuelle udgifter i forbindelse med møder langt uden for normal arbejdstid. Der vil ligeledes være lokale udgifter til Forplejning til møder Transportgodtgørelse til borgere i styregruppen, der deltager i workshops Egne workshops; forplejning, annoncering, materialer Center for Kultur & Fritid samt Center for Job & Social dækker ligeligt udgifterne. Som start afsættes kr. fra hvert center. Styregruppen kan desuden søge støtte til eventuelle aktiviteter under projektet. Beslutningskompetence: Fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget.

21 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - KB Temamøder udvalgenes bidrag til temaer Sagsnr.: 14/20106 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober mødeplan for politiske møder i 2015 og vedtog samtidig, at der udarbejdes en mere langsigtet og rullende plan for emner på Kommunalbestyrelsens temamøder. Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes derfor drøfte ønsker til temaer, som efterfølgende indgår i den videre planlægning og den rullende plan for kommende temaer for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter ønsker til kommende emner for Kommunalbestyrelsens temamøder. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Fremtidens boliger til ældre, herunder boliger til demens. Slut 2015 eller start Fald i børnetallet, hvad er det der gør, at børnefamilier ikke flytter hertil, hvad kunne vi gøre for at kommunen bliver mere attraktiv. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Afbud: Birger Prahl (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Drøftet. Der fremkom ikke yderligere emner til Kommunalbestyrelsens temamøder, da der i forvejen er lagt op til temamøde med afsæt i det KL-partnerskab, Lejre Kommune deltager i. Afbud: Thomas Stokholm (V) Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Drøftet følgende temaer foreslås: Skolereform Kvalitetsrapport Visionsproces, fase 2 Ungeområdet 9. klasse, hvad så? Det sammenhængende børneliv Inklusion hvordan arbejdes der med det i praksis?

22 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 20 Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. oktober plan for politiske møder i 2015 og vedtog herunder, at der afholdes følgende budget- og temamøderne: - torsdag den 12. februar KB-temamøde: AFLYST grundet vinterferie erstattes af temamøde mandag den 2. marts kl torsdag den 26. marts KB-temamøde - fredag den 24. april KB 1. budgetseminar - torsdag den 21. maj KB-temamøde - mandag den 22. juni KB-temamøde - fredag den 28. august KB 2. budgetseminar - torsdag den 22. oktober KB-temamøde - torsdag den 19. november KB-temamøde - torsdag den 17. december KB-temamøde Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig, at der udarbejdes en mere langsigtet og rullende plan for emner på Kommunalbestyrelsens temamøder. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Der er ingen handicappolitiske perspektiver ved denne sag. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom

23 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Intet Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

24 Bilag: 2.1. Hovedkonklusioner KL spørgeskema folkeskole dec2014 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 13. januar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 Hovedkonklusioner fra spørgeskema om omstilling til en ny folkeskole KL har i perioden medio oktober til medio november 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger. Undersøgelsen fokuserer på kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Med folkeskolereformen er tydeliggjort vigtigheden af, at der på alle niveauer styres på elevernes faglige resultater og udvikling samt trivsel. Der vil dog gå nogen tid, før reformen afspejles i forbedrede elevresultater. Samtidig er der stor politisk efterspørgsel efter viden om, hvordan det går med omstillingen til den ny folkeskole. Det er i dette lys, at undersøgelsen skal ses. Med undersøgelsen er der lagt vægt på at tilvejebringe et nyttigt videngrundlag for dem, der implementerer reformen, samtidig med at imødekomme den politiske efterspørgsel efter information om status for implementering af reformen. Formålet med undersøgelsen er at: 1) Bidrage til omstillingsprocessen i den enkelte kommune ved at tilvejebringe et videngrundlag, hvor man kan spejle egne beslutninger og egen proces op imod andre kommuners løsninger 2) Bidrage til dialogen mellem KL og kommunerne om, hvordan KL bedst kan understøtte de processer, der er i gang i kommunerne 3) Bidrage med fakta til den politiske dialog mellem KL og Regeringen, samt til den statslige koordinations- og styregruppe om reformer og arbejdstidsregler på uddannelsesområdet 4) Bidrage med fakta i den offentlige debat. Der har kørt mange historier i medierne, og det er vigtigt at kunne nuancere historierne med faktabaseret viden Den 3. december 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/4

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere