NorthPass Tool. Et Demonstration Værktøj til at fremme lavenergihuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NorthPass Tool. Et Demonstration Værktøj til at fremme lavenergihuse"

Transkript

1 NorthPass NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market NorthPass Tool Et Demonstration Værktøj til at fremme lavenergihuse 10/05/2012 Kaisa Svennberg, Daniel Holm, Erica Bloom, Johanna Fredén IVL Svensk Miljø Forskning Institut Uddrag oversat til Dansk Rapporten på engelsk findes på hjemmesiden for North Pass (Publikationer fra North Pass)

2 NorthPass NorthPass Tool Side 2 af 30 Disclaimer Oplysningerne i dette dokument leveres som det er, og ingen garanti eller garanti gives, for at oplysningerne er egnet til et bestemt formål. Brugeren heraf bruger oplysningerne på egen risiko og ansvar. Ansvaret for indholdet af denne publikation ligger hos forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis udtalelse fra De Europæiske Fællesskaber. Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri. Indhold 1 Metode og anbefalinger Indledning Grundforudsætninger og begrænsninger Udnyttelse af livscyklusperspektiv Fordelene ved at indarbejde driftomkostninger og miljøpåvirkninger Anbefalinger NorthPassTool Brugermanual Input af data Boligtype Placering Ydervægge Vinduer Døre Tage og Loftsrum Etageadskillelser Terrændæk Intern Varmebelastninger Vedvarende energi on-site (på stedet) Varmegenvinding fra ventilation Varmekilde Output Transmissionstab Ventilationstab Rumopvarmningsbehov, herunder sol- og interne varmebelastninger Varme fra solfangere Elektricitet fra solceller Energiomkostninger Global Warming Potential Livscyklusomkostningerne Referencer BILLAG 1 BYGNINGSDELSKATALOG Terrændæk Ydervægge Vinduer Loftsrum og tag... 28

3 NorthPass NorthPass Tool Side 3 af 30 1 METODE OG ANBEFALINGER 1.1 Indledning NorthPass Tool er et demonstrationsværktøj baseret på et Excel-regneark udviklet i NorthPass projektet. Formålet er at visualisere en forenklet sammenligning mellem lavenergibyggeri og konventionelle bygninger for at fremme mere energieffektive konstruktioner med lavere miljøbelastning. NorthPassTool blev udviklet af IVL Svenske Miljø Forskning Institut, og er baseret på data med hensyn til materialer, energiforbrug, anlægs-og driftsomkostninger, som leveres af hvert land, der deltager i NorthPass projektet. NorthPassTool giver mulighed for simulering af en bygning, beregning af bygningens livscyklus omkostninger og miljøpåvirkning i form af global opvarmning og sammenligne med en national reference bygning. De nationale referencer bygninger, der er nævnt i værktøjet, er designet baseret på input som beskriver typiske konventionelle bygninger i hvert land, der deltager i NorthPass projektet, og bør ikke forveksles med reference bygninger der figurerer i de nationale regler. Output i regnemaskinen indeholder oplysninger om følgende bygning parametre: - Transmissionstab - Ventilationstab - Rumopvarmningsbehov (herunder sol og interne varmebelastninger) - Varme fra solfangere - Elektricitet fra solceller - Energi omkostninger - Globalt opvarmningspotentiale Denne rapport præsenterer grundlæggende forudsætninger og metode, der ligger til grund for udformningen af beregningsværktøj sammen med en brugsanvisning og et bygnings komponentkatalog. Værktøjet, herunder alle data og resultater, er baseret på de nationale partnere 'Input til NorthPass projektet. Værktøjet kan bruges til at opnå et overblik over de forskellige parametre, som påvirker de økonomiske og miljømæssige virkninger af en bygning. Imidlertid er værktøjet ikke beregnet til konstruktionsmæssige formål på et detaljeret niveau, hvor andre beregningsmetoder er tilgængelige. Disclaimer NorthPassTool er kun beregnet til sammenligning af konceptuelle ideer på et tidligt tidspunkt i beslutningsprocessen og KAN IKKE BENYTTES TIL DESIGN FORMÅL.

4 NorthPass NorthPass Tool Side 4 af Grundforudsætninger og begrænsninger Den NorthPassTool er baseret på bygningsdata (bygningskomponenter, driftsomkostninger og energiforbrug) indsamlet i løbet af 2010 fra de lande, der indgår i NorthPass projektet, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen og Polen. Den NorthPassTool giver mulighed for simulering af et enfamiliehus eller et flerfamiliehus, og giver forskellige muligheder for variation på byggekomponenter for at afspejle de forskellige byggeprocesser. En række forskellige byggekomponenter er tilgængelige i NorthPassTool. Imidlertid med ændring af byggeteknikker, kan værktøjet med tiden blive mindre egnet til sammenligning af konventionelle og meget lavt energiforbrugende bygninger. I North Pass Tool er den funktionelle enhed 1 m 2 opvarmet gulvareal, defineret som den indre del af det opvarmede område (den fulde bredde af de ydre vægge er ikke inkluderet). LCC og LCA beregnes for en periode på 30 år. Den oprindelige pris for en lavenergibygning blev sat 10 % højere end for et konventionelt hus, baseret på indsamlet viden i NorthPass rapport Økonomiske og miljøvurdering af meget lavenergihus koncepter i de nordeuropæiske lande [1]. 1.3 Udnyttelse af livscyklusperspektiv Levetiden for en bygning kan altid diskuteres. Da en bygning er et produkt med en lang levetid og i mange tilfælde har en høj økonomisk værdi, fremmes renovering og ombygning, og dens levetid være defineret i et økonomisk og teknologisk perspektiv. Den forventede pay-off tid for forskellige byggekomponenter varierer, da hver komponent kan have forskellige økonomisk og teknisk levetid. Den mest kritiske antagelse i en livscyklus beregning er at bestemme tidsrummet, og at bruge det samme tidsrum for alle sammenligninger. Desuden bør udskiftning af komponenter med et lavere levetid end antaget for den valgte livscyklus behandles med forsigtighed, så de aktuelle omkostninger og miljøbelastning kan inkorporeres for at illustrere et så realistisk scenario som muligt. Jo længere levetid, der antages, jo større usikkerhed vedrørende omkostninger og effektivitet er indført i beregningerne. Anledning til dette faktum er, at det er lettere at foretage praksisrelaterede forudsætninger f.eks energipriser for den nærmeste fremtid, end det er i mange år fremover. Nogle af usikkerhederne for LCC beregninger stammer fra antagelser om fremtidige renter og energipriser. Disse parametre skal vælges forsigtigt, og hvis det er muligt skal flere scenarier beregnes. Anvendelse af et realistisk afkast af investeringerne er også væsentlig, og at tage hensyn til forholdet mellem levetid for en foranstaltning og pay-off tid. EU har flere ambitiøse mål og regler vedrørende energiforbrug og menneskeskabte miljø. Et systematisk livscyklusperspektiv, herunder både økonomiske og miljømæssige konsekvenser vil bistå de lokale myndigheder, lande og EU med at nå disse målsætninger.

5 NorthPass NorthPass Tool Side 5 af Fordelene ved at indarbejde driftomkostninger og miljøpåvirkninger Den åbentbare fordel ved at integrere driftsomkostninger og miljøpåvirkning er at reducere risikoen for suboptimering. Risikoen for suboptimering kan forekomme på alle niveauer fra den enkelte husejer og byggefirmaet til samfundet. Derfor vil et livscyklusperspektiv og inkorporering driftsomkostninger give en bedre vurdering af omkostningseffektiviteten for forskellige løsninger og på den måde give et bedre beslutningsgrundlag for investoren eller husejeren. Inklusive de miljømæssige konsekvenser giver det også en bedre forståelse af det miljømæssige aftryk for de forskellige scenarier. 1.5 Anbefalinger Inkluder driftsomkostninger og miljøpåvirkning i sammenligningen af lavenergibyggeri med konventionelle bygninger Begræns ikke vurderingen til bygningens energiforbrug - medtag også energiforsyning for at minimere det primære energiforbrug og miljøpåvirkning af drivhusgasser. Bygningens energiforbrug er afhængig af brugeradfærd, oplysninger om hvordan bygningen bedst kan betjenes og vedligeholdes i en økonomisk og miljømæssigt effektiv måde, bør ikke ignoreres. Vær opmærksom på den valgte livscyklus i beregningen og den tekniske og økonomiske levetid for hver bygningskomponent. Brug en realistisk rente, energiprisændring og studer flere scenarier, hvis muligt. Husk den lange levetid af bygninger, når det forventede afkast af investeringerne vurderes.

6 NorthPass NorthPass Tool Side 6 af 30 2 NORTHPASSTOOL BRUGERMANUAL 2.1 Input af data Ved simulering af en bygning, kan brugeren tilføje data til abrikosfarvede cellerne i regnearket. Egenskaber af de valgte bygningsdele vil vises automatisk i de grå celler. Se figur 1 nedenfor. Figur 1. Regneark til North Pass Tool. Brugeren skal indtaste oplysninger i de abrikosfarvede celler Boligtype I dette afsnit kan brugeren vælge enten et flerfamiliehus eller et enfamiliehus fra en drop down liste. Oplysninger om bygningens længde, bredde, antal etager, gulv-til-gulv højde og gulv tykkelse (inklusive installation zoner) er givet af brugeren Placering Brugeren kan vælge placeringen af forskellige byer i Nordeuropa; - København, Danmark (Dk) - Jyväskylä, Finland (Fi) - Kiruna, Sverige (Se) - Oslo, Norge (No) - Riga, Letland (Le) - Stockholm, Sverige (Se) - Tallinn, Estland (Est) - Trondheim, Norge (No) - Warszaw, Polen (Pl) - Vilnius, Litauen (Li) Hver by repræsenterer en unik klimazone.

7 NorthPass NorthPass Tool Side 7 af Ydervægge Fire forskellige vægtyper findes i dette afsnit. Brugeren kan vælge mellem to vægtyper fra hvert land, en der traditionelt anvendes i konstruktion af konventionelle bygninger og en der bruges til lavenergi bygninger, for eksempel DkVl Ydervæg anvendt i Danske lavenergibygninger. Vægtypen vælges fra en drop down liste. Den tilsvarende for hver væg vises i det grå felt til højre. Brugeren skal udfylde tal for bredden og højden af hver væg i abrikos farvede celler Vinduer Fire forskellige vinduestyper er tilgængelige i denne sektion. Brugeren kan vælge mellem to typer vinduer fra hvert land, en der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og en der bruges til lavenergibygninger, for eksempel er EstCon Window det estiske vindue, der anvendes i konventionelle bygninger. Vinduestype vælges ud fra en dropdown liste. Den tilsvarende for hvert vindue vises i det grå område til højre. Brugeren skal indtaste tal for bredden og højden af hvert vindue i abrikos farvede celler Døre To forskellige dørtyper er tilgængelige i dette afsnit. Brugeren kan vælge mellem to dørtyper fra hvert land, en der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og en der bruges for lavenergibygninger, for eksempel er FiCon Dør den finske dør, der anvendes i konventionelle bygninger. Dørtypen vælges ud fra en dropdown liste. Den tilsvarende U- værdi for hver dør vises i det grå område til højre. Brugeren skal indtaste tal for bredde og højde for hver dør i abrikos farvede celler Tage og Loftsrum I dette afsnit kan brugeren vælge mellem forskellige tagtyper, der anvendes i hvert enkelt land, en der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og en der bruges til lavenergibygninger, for eksempel er LeVl tag den lettiske tag, der anvendes i lavenergibygninger. Tagets type vælges ud fra en dropdown liste. Den tilsvarende for hvert tag vises i det grå område til højre. Tagets areal er bygningens længde multipliceret med dens bredde. Disse tal er angivet i afsnittet Boligform Etageadskillelser To forskellige typer af etageadskillelser er tilgængelige i denne sektion. Brugeren kan vælge mellem to der anvendes i hvert land, en der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og én, der anvendes i lavenergibygninger, for eksempel er LiCon Intermediate gulv den litauiske etageadskillelse der anvendes i konventionelle bygninger. Etageadskillelser vælges fra en dropdown liste. Brugeren skal indtaste tal for bredden og hæjden. Dette udføres i abrikos farvede celler. Etageadskillelsen vil i beregningsværktøjet kun påvirke det globale opvarmningspotentiale af bygningen Terrændæk To forskellige terrændæk er tilgængelige i denne sektion. Brugeren kan vælge mellem to terrændæk fra hvert land, et der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og et brugt til lavenergi bygninger, for eksempel er NoCon Slab det norske

8 NorthPass NorthPass Tool Side 8 af 30 terrændæk, der bruges i konventionelle bygninger. Terrændækkets type vælges ud fra en dropdown liste. Brugeren skal indtaste tal for højden af hvert terrændæk. Dette udføres i abrikos farvede celler. Arealet af terrændækket er forudindstillet som bygningens bredde og længde angivet i afsnittet Boligtype. Terrændækket parameter påvirker kun det globale opvarmningspotentiale af bygningen Intern Varmebelastninger Standardværdier er valgt for de interne varmebelastninger stammende fra mennesker og apparater. Værdierne er angivet i kwh per m 2 og år, og er derfor kun påvirket af bygningens gulvareal. De værdier kan ændres af brugeren, og indføres i abrikos farvede celler Vedvarende energi on-site (på stedet) I dette afsnit kan brugeren angive, om bygningen har en produktion af vedvarende energi (fra solen) på stedet. Mængden af solfangere og solceller, samt deres respektive område er opført i de abrikos farvede celler. Mængden af vedvarende energi er givet i kwh. Brugeren skal også vælge fra en rulleliste (i abrikos farvede celler) i hvilken vinkel fra nord solfangere og solceller er placeret. Tallet i regnearket viser instruktioner, der giver den korrekte vinkel. Beregningen af solenergi er baseret på placering af selve bygningen i forhold til solen (latitud). For plane solfangere er en effektivitet på 40 % antaget. Til solceller af polykrystallinsk form er en effektivitet på 14 % antaget Varmegenvinding fra ventilation I dette afsnit er det muligt at vælge, om bygningen har ventilation uden varmegenvinding, eller hvis bygningen har mekanisk ventilation med varmegenvinding. Effektiviteten af varmegenvinding er indstillet til 85 % og kan ikke ændres af brugeren Varmekilde Brugeren kan vælge mellem tre typer opvarmningskilder: - Fjernvarme - Varmepumpe - Direkte elvarme Det er foruddefineret at 33 % af det beregnede energibehov er tiltænkt varmepumpen, dvs COP af varmepumpen er sat til 3. Dette kan ikke ændres af brugeren. Energiforsyning til varmepumpen antages at være elektricitet.

9 NorthPass NorthPass Tool Side 9 af Output Transmissionstab Transmissionstab er beregnet baseret på isolering af klimaskærmen og beliggenhed af huset. Beregningen bygger på udendørs designtemperatur (24 h), som også er tidskonstanten antaget for bygningen. 24 timer som tidskonstant for hver bygning er naturligvis et groft estimat, men der var ikke tilstrækkelig tid til at udføre en mere detaljeret beregning inden for rammerne af dette projekt Ventilationstab Ventilationstab er beregnet baseret på baggrund af omfang af ventilation og infiltration. Input parametre, der påvirker beregningen er følgende: bygningens placering, gulvareal, rumhøjde og hvis HVAC systemet i bygningen bruger varmegenvinding. Luftskiftet er sat til 0,5 /h og infiltationen gennem klimaskærmen er sat til 0,8 liter/s m 2. Disse tal kan ikke ændres af brugeren Rumopvarmningsbehov, herunder sol- og interne varmebelastninger Dette defineres som det samlede etageareals varmebehov herunder varmt brugsvand. Den samlede varme til rumopvarmning inkluderer også supplement fra solfangere og energi fra interne varmebelastninger. Tillægget fra solfangerne reducerer det samlede rumopvarmningsbehov. Rumopvarmningsbehovet er påvirket af placeringen af bygningen, transmissions- og ventilationstab, de interne varmebelastninger og mængden af energi fra solfangerne Varme fra solfangere Mængden af varme fra solfangere afhænger af arealet af solfangere, og i hvilken retning de er vinklet. Mere information om beregning af solfangeranlæg kan findes under afsnittet Vedvarende energi on-site (på stedet) Elektricitet fra solceller Mængden af elektricitet, der leveres fra solceller afhænger af arealet af solceller, og i hvilken vinkel fra solen, de er placeret. Mere information om solcelleberegninger kan findes under afsnittet Vedvarende energi on- site Energiomkostninger Energiomkostninger er kun relateret til rumopvarmning og tager ikke hensyn til den elektricitet, der anvendes i bygningen. Energiomkostningerne afhænger af varmekilde. Fjernvarme er baseret på den lokale fjernvarmepris, mens varmepumpe og direkte elvarme er afhængig af den lokale elpris. Priserne er sat til at være den samme hele året Global Warming Potential Alle materialer i bygningen bidrager til det globale opvarmningspotentiale (GWP), bortset fra dørene. GWP for hver bygningsdetalje kommer fra NorthPass rapport [1] og er opnået ved hjælp af Life Cycle Assessment metode. GWP er præsenteret i kilogram kuldioxidækvivalenter per kvadratmeter i NorthPasstool. Det globale opvarmningspotentiale for den simulerede bygningen er summen af alle drivhusgasemissioner stammende fra produktionen af de valgte bygningsdele og den anvendte

10 NorthPass NorthPass Tool Side 10 af 30 energi. Hver drivhusgas bidrager til den globale opvarmning i forskellig grad, og i resultaterne er alle opsummerede og sammenlignet med kuldioxid og præsenteret i kilogram kuldioxidækvivalenter Livscyklusomkostningerne Livscyklusomkostninger, er summen af omkostninger i bygningens levetid. Livscyklusomkostninger for bygningen er baseret på de oprindelige investeringsomkostninger og energiomkostninger til opvarmning (el eller fjernvarme). Beregningen af livscyklusomkostninger er baseret på nutidsværdiberegninger. Omkostningerne er justeret med inflation og derefter diskonteret til nutidsværdi. Livscyklusomkostninger for den definerede bygning præsenteres i et diagram, som viser omkostningernes udvikling. I diagrammet et en national referencebygning er også præsenteret til sammenligning. Omkostningerne for den nationale referencebygning er baseret på investeringsomkostningerne for et konventionelt hus i selve byen, hvor bygningen er placeret i. Energiomkostninger er baseret på energiforbruget for en traditionel bygning i det valgte område. Livscyklusomkostninger er angivet for en periode på 30 år [2]. Bemærk, at de oprindelige investeringsomkostninger for energiforsyningen ikke er inkluderet i de levetidsomkostninger. De oprindelige investeringsomkostninger for bygningen er inkluderet i levetidsomkostninger, men ikke omkostningerne for installation for eksempel fjernvarme, varme kedel, varmepumper, solfangere eller solceller. Figur 2. Typisk udseende output fra Nord Pass Tool

11 NorthPass NorthPass Tool Side 11 af 30 3 REFERENCER [1] IVL Swedish Environmental Institute (2011), Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries, North Pass project, [2] Axelsson, E. Harvey, S. (2010) Scenarios for assessing profitability and carbon balances of energy investments in industry, AGS Pathways report 2010:EU1, AGS office Chalmers, Göteborg, ISBN , [3] VIP Energy, StruSoft AB 2010

12 NorthPass NorthPass Tool Side 12 af 30 BILLAG 1 BYGNINGSDELSKATALOG Byggekomponenter herunder er beskrevet i en konceptuel måde, f.eks komponenter af mindre betydning for varmetransmission kan ignoreres. en beregninger blev gennemført med VIP Energy [3]. 3.1 Terrændæk gulv på jord DkCon gulv Ekspanderet lertilslagsmateriale 120 mm 0,18 W/(m 2 K) DkVl gulv Ekspanderet lertilslagsmateriale 550 mm 0,06 W/(m 2 K) DkCon gulv Ekspanderet lertilslagsmateriale 120 mm 0,18 W/(m 2 K) DkVl gulv Ekspanderet lertilslagsmateriale 550 mm 0,06 W/(m 2 K)

13 NorthPass NorthPass Tool Side 13 af 30 EstCon gulv (Ekspanderet PolyStyren) 50 mm 0,65 W/(m 2 K) EstVl gulv 0,19 W/(m 2 K) EstCon gulv 50 mm 0,65 W/(m 2 K) EstVl gulv 0,19 W/(m 2 K) FiCon gulv 150 mm 150 mm 0,21 W/(m 2 K) FiVl gulv 150 mm 300 mm 0,11 W/(m 2 K)

14 NorthPass NorthPass Tool Side 14 af 30 FiCon gulv Trægulv (opvarmet) 15 mm 150 mm 0,23 W/(m 2 K) FiVl gulv Trægulv 15 mm 350 mm 0,10W/(m 2 K) LeCon gulv Letklinkerbeton Letklinkerbeton 150 mm 0,16 W/(m 2 K) LeVl gulv Letklinkerbeton Letklinkerbeton 150 mm 250 mm 0,09 W/(m 2 K) LeCon gulv Letklinkerbeton 150 mm 75 mm 0,27 W/(m 2 K)

15 NorthPass NorthPass Tool Side 15 af 30 LeVl gulv Letklinkerbeton Letklinkerbeton 300 mm 250 mm 0,08 W/(m 2 K) LiCon gulv (opvarmet) 270 mm 0,17 W/(m 2 K) LiVl gulv U-væedi 250 mm 0,17 W/(m 2 K) LiCon gulv (opvarmet) 250 mm 50 mm 0,57 W/(m 2 K) LiVl gulv (opvarmet) 250 mm 0,31 W/(m 2 K)

16 NorthPass NorthPass Tool Side 16 af 30 NoCon gulv (opvarmet) 150 mm 0,22 W/(m 2 K) NoVl gulv 350 mm 0,10 W/(m 2 K) NoCon gulv 150 mm 0,23 W/(m 2 K) NoVl gulv 400 mm 0,09 W/(m 2 K) PlCon gulv 50 mm 80 mm 0,43 W/(m 2 K)

17 NorthPass NorthPass Tool Side 17 af 30 PlVl gulv 50 mm 0,36 W/(m 2 K) PlCon gulv 50 mm 0,36 W/(m 2 K) PlVl gulv 50 mm 0,19 W/(m 2 K) SeCon gulv 180 mm 0,20 W/(m 2 K) SeVl gulv 300 mm 0,12W/(m 2 K)

18 NorthPass NorthPass Tool Side 18 af 30 SeCon gulv 300 mm 0,12 W/(m 2 K) SeVl gulv (opvarmet) 150 mm 300 mm 0,12 W/(m 2 K) 3.2 Ydervægge DkCon Ydervæg Mursten luftspalte Letbeton 110 mm 20 mm 190 mm 0,14 W/(m 2 K) DkVl Ydervæg Mursten luftspalte Letbeton 110 mm 20 mm 290 mm 0,10 W/(m 2 K)

19 NorthPass NorthPass Tool Side 19 af 30 DkCon Ydervæg Mursten luftspalte Letbeton 110 mm 20 mm 150 mm 0,19 W/(m 2 K) DkVl Ydervæg Mursten luftspalte Letbeton 110 mm 20 mm 380 mm 0,08 W/(m 2 K) EstCon Ydervæg Ventileret facade OSB Krydsfiner plader + Forskallingsbrædder (wood studs) Spånplade 30 mm 8 mm 145 mm ,22 W/(m 2 K)

20 NorthPass NorthPass Tool Side 20 af 30 EstVl Ydervæg Ventileret facade OSB Krydsfiner plader + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder Spånplade 30 mm 8 mm 145 mm 255 mm 70 mm 10 mm 13 mm 0,08 W/(m 2 K) EstCon Ydervæg Ventileret facade OSB Krydsfiner plader + Forskallingsbrædder Spånplade 30 mm 8 mm 145 mm ,22 W/(m 2 K) EstVl Ydervæg Ventileret facade OSB Krydsfiner plader + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder Spånplade 30 mm 8 mm 145 mm 255 mm 70 mm 10 mm 13 mm 0,08 W/(m 2 K)

21 NorthPass NorthPass Tool Side 21 af 30 FiCon Ydervæg Mursten Polyurethan skum 20 mm 65 mm 160 mm 150 mm 13 mm 0,16 W/(m 2 K) FiVl Ydervæg 5 mm 430 mm 80 mm 13 mm 0,10 W/(m 2 K) FiCon Ydervæg Mursten luftgap +Forskallingsbrædder 130 mm 4 mm 50 mm 150 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K) FiVl Ydervæg Mursten Luftgap +Forskallingsbrædder +Forskallingsbrædder 130 mm 4 mm 50 mm 300 mm 50 mm 13 mm 0,09 W/(m 2 K)

22 NorthPass NorthPass Tool Side 22 af 30 LeCon Ydervæg Letbeton 10 mm 50 mm 440 mm 0,31 W/(m 2 K) LeVl Ydervæg Letbeton 10 mm 270 mm 440 mm 0,11 W/(m 2 K) LeCon Ydervæg Letbeton 10 mm 50 mm 440 mm 0,31 W/(m 2 K) LeVl Ydervæg Letbeton 10 mm 350 mm 440 mm 0,09 W/(m 2 K) LiCon Ydervæg Mursten 10 mm 180 mm 250 mm 10 mm 0,18 W/(m 2 K)

23 NorthPass NorthPass Tool Side 23 af 30 LiVl Ydervæg Mursten 10 mm 360 mm 250 mm 10 mm 0,10 W/(m 2 K) LiCon Ydervæg Letbeton 25 mm 180 mm 420 mm 10 mm 0,11 W/(m 2 K) LiVl Ydervæg Letbeton 25 mm 250 mm 420 mm 10 mm 0,094 W/(m 2 K) NoCon Ydervæg Massivt træ +Forskallingsbrædder 20 mm 130 mm 85 mm 45 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K)

24 NorthPass NorthPass Tool Side 24 af 30 NoVl Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder 358 mm 13 mm 0,120 W/(m 2 K) NoCon Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder 230 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K) NoVl Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder 13 mm 150 mm 50 mm 13 mm 0,11 W/(m 2 K) PlCon Ydervæg Letbeton 15 mm 240 mm 15 mm 0,28 W/(m 2 K) PlVl Ydervæg Letbeton 15 mm 240 mm 15 mm

25 NorthPass NorthPass Tool Side 25 af 30 0,16 W/(m 2 K) PlCon Ydervæg Letbeton 15 mm 240 mm 15 mm 0,26 W/(m 2 K) PlVl Ydervæg Letbeton 15 mm 240 mm 15 mm 0,13 W/(m 2 K) SeCon Ydervæg Massivt træ + Forskallingsbrædder 20 mm 180 mm 85 mm 45 mm 13 mm 0,15 W/(m 2 K)

26 NorthPass NorthPass Tool Side 26 af 30 SeVl Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder Massivt træ + Forskallingsbrædder 17 mm 340 mm 82 mm 45 mm 13 0,09 W/(m 2 K) SeCon Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder OSB Krydsfiner plader 50 mm 215 mm 11 mm 0,16 W/(m 2 K) SeVl Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder OSB Krydsfiner plader 80 mm 170 mm 70 mm 11 mm 13 mm 0,12 W/(m 2 K)

27 NorthPass NorthPass Tool Side 27 af Vinduer Bygning Beskrivelse Vindue U-value, W/(m 2 K) DkCon indow 2-glas, træramme 1,2 DkVl Window 3-glas, træramme 0,9 DkCon Window 2-glas, træramme 2,0 DkVl Window 3-glas, træramme 0,7 EstCon Window 2-glas, træramme 1,6 EstVl Window 2-glas, træramme 0,9 EstCon Window 2-glas, træramme 1,65 EstVl Window 2-glas, træramme 0,9 FiCon Window 2+1-glas, træ/aluminiumsramme 1,0 FiVl Window 4-glas, træ/aluminiumsramme 0,7 FiCon Window 2-glas, træ/aluminiumsramme 1,0 FiVl Window 4-glas, træ/aluminiumsramme 0,7 LeCon Window 2-glas PVC ramme 1,75 LeVl Window 3-glas PVC ramme 0,65 LeCon Window 2-glas PVC ramme 1,64 LeVl Window 3-glas PVC ramme 0,6 LiCon Window 3-glas PVC ramme 1,6 LiVl Window 3-glas PVC ramme 0,8 LiCon Window 3-glas træramme 1,6 LiVl Window 3-glas træramme 0,8 NoCon Window 2+1-glas, træramme 1,2 NoVl Window 3-glas træramme 0,7 NoCon Window 2-glas træramme 1,2 NoVl Window 3-glas træramme 1,0 PlCon Window 2-glas PVC 1,6 PlVl Window 3-glas PVC 1,0 PlCon Window 3-glas PVC 1,8 PlVl Window 3-glas PVC 1,0 SeCon Window 3-glas, træ/aluminiumsramme 1,25 SeVl Window 3-glas, træ/aluminiumsramme 1,0 SeCon Window 3-glas træramme 1,0 SeVl Window 3-glas træramme 0,9

28 NorthPass NorthPass Tool Side 28 af Loftsrum og tag Bygning Konstruktion U-value W/(m 2 K) DkCon Tag DkVl Tag DkCon Tag DkVl Tag EstCon Tag EstVl Tag EstCon Tag EstVl Tag FiCon Tag FiVl Tag 300 mm mineraluld beton 400 mm mineraluld 140 mm beton 130 mm Wood beams + mineraluld 140 mm beton 515 mm træbjælker + mineraluld + gipsplade 16 mm chipboard træbjælke + mineraluld 26 mm gipsplade 380 mm mineraluld 220 mm træbjælker + mineraluld 16 mm spånplade 16 mm chipboard træbjælker+ mineraluld 26 mm gipsplade 16 mm spånplade 500 mm træbjælker+ mineraluld 26 mm gipsplade 450 mm mineraluld beton 13 mm gipsplade 550 mm mineraluld beton 13 mm gipsplade 0,12 0,09 0,28 0,08 0,37 0,06 0,37 0,08 0,09 0,07

29 NorthPass NorthPass Tool Side 29 af 30 FiCon Tag FiVl Tag LeCon Tag LeVl Tag LeCon Tag LeVl Tag LiCon Tag LiVl Tag LiCon Tag LiVl Tag NoCon Tag 400 mm mineraluld 50 mm træbjælker + mineral wool 13 mm gipsplade 600 mm mineraluld 50 mm træbjælker + mineral wool 13 mm gipsplade 30 mm bitumen 165 mm mineraluld 220 mm letklinkerbeton 30 mm bitumen 320 mm mineraluld 220 mm letklinkerbeton 30 mm bitumen 165 mm mineraluld 220 mm letklinkerbeton 30 mm bitumen 400 mm mineraluld 220 mm letklinkerbeton 5 mm bitumen 180 mm mineraluld 220 mm beton 5 mm bitumen 350 mm mineraluld 220 mm beton 250 mm træbjælker + mineraluld 13 mm gipsplade 250 mm mineraluld 250 mm træbjælker + mineraluld 13 mm gipsplade 190 mm mineraluld 90 mm træbjælker + mineraluld 13 mm gipsplade 0,09 0,06 0,21 0,12 0,21 0,09 0,18 0,10 0,15 0,07 0,12

30 NorthPass NorthPass Tool Side 30 af 30 NoVl Tag NoCon Tag NoVl Tag PlCon Tag PlVl Tag PlCon Tag PlVl Tag SeCon Tag SeVl Tag SeCon Tag SeVl Tag Roofing felt Tongue and grooved board 500 mm letvægts træbjækler + mineraluld 13 mm gipsplade 270 mm mineraluld +træbjælker 13 mm gipsplade Tagpap 500 mm Korrugeret stålplade 150 mm mineraluld 250 mm beton 300 mm mineraluld 230 mm beton 160 mm mineraluld 240 mm beton 300 mm mineraluld 250 mm beton 340 mm træbjælker + mineraluld 28 mm gipsplade Specielle træbjælker profiler med totalt 240 mm mineraluld 330 mineraluld 170 mm træbjælker + mineraluld 13 mm gipsplade 445 mm træbjælker + mineraluld 26 mm gipsplade 0,08 0,13 0,07 0,212 0,12 0,22 0,12 0,11 0,07 0,08 0,09

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen.

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Jacob Franch Christensen Januar 2010 Titel: Forfatter: Kursus: Point: Forsidebillede: Uddannelsessted: Vejledere: Kommunale

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse Nielsen, Anker; Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Wittchen, Kim Bjarne

Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse Nielsen, Anker; Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse Nielsen, Anker; Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Wittchen, Kim Bjarne Publication date: 2011 Document

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Anvisning Beregning af bygningers varmebehov i Grønland

Anvisning Beregning af bygningers varmebehov i Grønland Jesper Kragh Jørgen Rose Svend Svendsen Anvisning Beregning af bygningers varmebehov i Grønland D A N M A R KS T E K N I S K E UNIVERSITET Rapport BYGDTU R-086 Juni 004 ISBN 87-7877-150-1 Anvisning Beregning

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Studenterrapport Første Studieår v/ Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Byggeri og Anlæg Strandvejen

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

LCA-profiler for bygningsdele

LCA-profiler for bygningsdele LCA-profiler for bygningsdele Et katalog til brug tidligt i designprocessen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Henning Larsen Architects Rambøll Intro Dette katalog er udarbejdet i InnoBYG

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

BYGNINGENS LIVSCYKLUS

BYGNINGENS LIVSCYKLUS BYGNINGENS LIVSCYKLUS IDENTIFIKATION AF VÆSENTLIGE BYGNINGSDELE, MATERIALEGRUPPER OG FASER I EN MILJØMÆSSIG VURDERING SBI 2015:09 Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere