NorthPass Tool. Et Demonstration Værktøj til at fremme lavenergihuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NorthPass Tool. Et Demonstration Værktøj til at fremme lavenergihuse"

Transkript

1 NorthPass NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market NorthPass Tool Et Demonstration Værktøj til at fremme lavenergihuse 10/05/2012 Kaisa Svennberg, Daniel Holm, Erica Bloom, Johanna Fredén IVL Svensk Miljø Forskning Institut Uddrag oversat til Dansk Rapporten på engelsk findes på hjemmesiden for North Pass (Publikationer fra North Pass)

2 NorthPass NorthPass Tool Side 2 af 30 Disclaimer Oplysningerne i dette dokument leveres som det er, og ingen garanti eller garanti gives, for at oplysningerne er egnet til et bestemt formål. Brugeren heraf bruger oplysningerne på egen risiko og ansvar. Ansvaret for indholdet af denne publikation ligger hos forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis udtalelse fra De Europæiske Fællesskaber. Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri. Indhold 1 Metode og anbefalinger Indledning Grundforudsætninger og begrænsninger Udnyttelse af livscyklusperspektiv Fordelene ved at indarbejde driftomkostninger og miljøpåvirkninger Anbefalinger NorthPassTool Brugermanual Input af data Boligtype Placering Ydervægge Vinduer Døre Tage og Loftsrum Etageadskillelser Terrændæk Intern Varmebelastninger Vedvarende energi on-site (på stedet) Varmegenvinding fra ventilation Varmekilde Output Transmissionstab Ventilationstab Rumopvarmningsbehov, herunder sol- og interne varmebelastninger Varme fra solfangere Elektricitet fra solceller Energiomkostninger Global Warming Potential Livscyklusomkostningerne Referencer BILLAG 1 BYGNINGSDELSKATALOG Terrændæk Ydervægge Vinduer Loftsrum og tag... 28

3 NorthPass NorthPass Tool Side 3 af 30 1 METODE OG ANBEFALINGER 1.1 Indledning NorthPass Tool er et demonstrationsværktøj baseret på et Excel-regneark udviklet i NorthPass projektet. Formålet er at visualisere en forenklet sammenligning mellem lavenergibyggeri og konventionelle bygninger for at fremme mere energieffektive konstruktioner med lavere miljøbelastning. NorthPassTool blev udviklet af IVL Svenske Miljø Forskning Institut, og er baseret på data med hensyn til materialer, energiforbrug, anlægs-og driftsomkostninger, som leveres af hvert land, der deltager i NorthPass projektet. NorthPassTool giver mulighed for simulering af en bygning, beregning af bygningens livscyklus omkostninger og miljøpåvirkning i form af global opvarmning og sammenligne med en national reference bygning. De nationale referencer bygninger, der er nævnt i værktøjet, er designet baseret på input som beskriver typiske konventionelle bygninger i hvert land, der deltager i NorthPass projektet, og bør ikke forveksles med reference bygninger der figurerer i de nationale regler. Output i regnemaskinen indeholder oplysninger om følgende bygning parametre: - Transmissionstab - Ventilationstab - Rumopvarmningsbehov (herunder sol og interne varmebelastninger) - Varme fra solfangere - Elektricitet fra solceller - Energi omkostninger - Globalt opvarmningspotentiale Denne rapport præsenterer grundlæggende forudsætninger og metode, der ligger til grund for udformningen af beregningsværktøj sammen med en brugsanvisning og et bygnings komponentkatalog. Værktøjet, herunder alle data og resultater, er baseret på de nationale partnere 'Input til NorthPass projektet. Værktøjet kan bruges til at opnå et overblik over de forskellige parametre, som påvirker de økonomiske og miljømæssige virkninger af en bygning. Imidlertid er værktøjet ikke beregnet til konstruktionsmæssige formål på et detaljeret niveau, hvor andre beregningsmetoder er tilgængelige. Disclaimer NorthPassTool er kun beregnet til sammenligning af konceptuelle ideer på et tidligt tidspunkt i beslutningsprocessen og KAN IKKE BENYTTES TIL DESIGN FORMÅL.

4 NorthPass NorthPass Tool Side 4 af Grundforudsætninger og begrænsninger Den NorthPassTool er baseret på bygningsdata (bygningskomponenter, driftsomkostninger og energiforbrug) indsamlet i løbet af 2010 fra de lande, der indgår i NorthPass projektet, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen og Polen. Den NorthPassTool giver mulighed for simulering af et enfamiliehus eller et flerfamiliehus, og giver forskellige muligheder for variation på byggekomponenter for at afspejle de forskellige byggeprocesser. En række forskellige byggekomponenter er tilgængelige i NorthPassTool. Imidlertid med ændring af byggeteknikker, kan værktøjet med tiden blive mindre egnet til sammenligning af konventionelle og meget lavt energiforbrugende bygninger. I North Pass Tool er den funktionelle enhed 1 m 2 opvarmet gulvareal, defineret som den indre del af det opvarmede område (den fulde bredde af de ydre vægge er ikke inkluderet). LCC og LCA beregnes for en periode på 30 år. Den oprindelige pris for en lavenergibygning blev sat 10 % højere end for et konventionelt hus, baseret på indsamlet viden i NorthPass rapport Økonomiske og miljøvurdering af meget lavenergihus koncepter i de nordeuropæiske lande [1]. 1.3 Udnyttelse af livscyklusperspektiv Levetiden for en bygning kan altid diskuteres. Da en bygning er et produkt med en lang levetid og i mange tilfælde har en høj økonomisk værdi, fremmes renovering og ombygning, og dens levetid være defineret i et økonomisk og teknologisk perspektiv. Den forventede pay-off tid for forskellige byggekomponenter varierer, da hver komponent kan have forskellige økonomisk og teknisk levetid. Den mest kritiske antagelse i en livscyklus beregning er at bestemme tidsrummet, og at bruge det samme tidsrum for alle sammenligninger. Desuden bør udskiftning af komponenter med et lavere levetid end antaget for den valgte livscyklus behandles med forsigtighed, så de aktuelle omkostninger og miljøbelastning kan inkorporeres for at illustrere et så realistisk scenario som muligt. Jo længere levetid, der antages, jo større usikkerhed vedrørende omkostninger og effektivitet er indført i beregningerne. Anledning til dette faktum er, at det er lettere at foretage praksisrelaterede forudsætninger f.eks energipriser for den nærmeste fremtid, end det er i mange år fremover. Nogle af usikkerhederne for LCC beregninger stammer fra antagelser om fremtidige renter og energipriser. Disse parametre skal vælges forsigtigt, og hvis det er muligt skal flere scenarier beregnes. Anvendelse af et realistisk afkast af investeringerne er også væsentlig, og at tage hensyn til forholdet mellem levetid for en foranstaltning og pay-off tid. EU har flere ambitiøse mål og regler vedrørende energiforbrug og menneskeskabte miljø. Et systematisk livscyklusperspektiv, herunder både økonomiske og miljømæssige konsekvenser vil bistå de lokale myndigheder, lande og EU med at nå disse målsætninger.

5 NorthPass NorthPass Tool Side 5 af Fordelene ved at indarbejde driftomkostninger og miljøpåvirkninger Den åbentbare fordel ved at integrere driftsomkostninger og miljøpåvirkning er at reducere risikoen for suboptimering. Risikoen for suboptimering kan forekomme på alle niveauer fra den enkelte husejer og byggefirmaet til samfundet. Derfor vil et livscyklusperspektiv og inkorporering driftsomkostninger give en bedre vurdering af omkostningseffektiviteten for forskellige løsninger og på den måde give et bedre beslutningsgrundlag for investoren eller husejeren. Inklusive de miljømæssige konsekvenser giver det også en bedre forståelse af det miljømæssige aftryk for de forskellige scenarier. 1.5 Anbefalinger Inkluder driftsomkostninger og miljøpåvirkning i sammenligningen af lavenergibyggeri med konventionelle bygninger Begræns ikke vurderingen til bygningens energiforbrug - medtag også energiforsyning for at minimere det primære energiforbrug og miljøpåvirkning af drivhusgasser. Bygningens energiforbrug er afhængig af brugeradfærd, oplysninger om hvordan bygningen bedst kan betjenes og vedligeholdes i en økonomisk og miljømæssigt effektiv måde, bør ikke ignoreres. Vær opmærksom på den valgte livscyklus i beregningen og den tekniske og økonomiske levetid for hver bygningskomponent. Brug en realistisk rente, energiprisændring og studer flere scenarier, hvis muligt. Husk den lange levetid af bygninger, når det forventede afkast af investeringerne vurderes.

6 NorthPass NorthPass Tool Side 6 af 30 2 NORTHPASSTOOL BRUGERMANUAL 2.1 Input af data Ved simulering af en bygning, kan brugeren tilføje data til abrikosfarvede cellerne i regnearket. Egenskaber af de valgte bygningsdele vil vises automatisk i de grå celler. Se figur 1 nedenfor. Figur 1. Regneark til North Pass Tool. Brugeren skal indtaste oplysninger i de abrikosfarvede celler Boligtype I dette afsnit kan brugeren vælge enten et flerfamiliehus eller et enfamiliehus fra en drop down liste. Oplysninger om bygningens længde, bredde, antal etager, gulv-til-gulv højde og gulv tykkelse (inklusive installation zoner) er givet af brugeren Placering Brugeren kan vælge placeringen af forskellige byer i Nordeuropa; - København, Danmark (Dk) - Jyväskylä, Finland (Fi) - Kiruna, Sverige (Se) - Oslo, Norge (No) - Riga, Letland (Le) - Stockholm, Sverige (Se) - Tallinn, Estland (Est) - Trondheim, Norge (No) - Warszaw, Polen (Pl) - Vilnius, Litauen (Li) Hver by repræsenterer en unik klimazone.

7 NorthPass NorthPass Tool Side 7 af Ydervægge Fire forskellige vægtyper findes i dette afsnit. Brugeren kan vælge mellem to vægtyper fra hvert land, en der traditionelt anvendes i konstruktion af konventionelle bygninger og en der bruges til lavenergi bygninger, for eksempel DkVl Ydervæg anvendt i Danske lavenergibygninger. Vægtypen vælges fra en drop down liste. Den tilsvarende for hver væg vises i det grå felt til højre. Brugeren skal udfylde tal for bredden og højden af hver væg i abrikos farvede celler Vinduer Fire forskellige vinduestyper er tilgængelige i denne sektion. Brugeren kan vælge mellem to typer vinduer fra hvert land, en der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og en der bruges til lavenergibygninger, for eksempel er EstCon Window det estiske vindue, der anvendes i konventionelle bygninger. Vinduestype vælges ud fra en dropdown liste. Den tilsvarende for hvert vindue vises i det grå område til højre. Brugeren skal indtaste tal for bredden og højden af hvert vindue i abrikos farvede celler Døre To forskellige dørtyper er tilgængelige i dette afsnit. Brugeren kan vælge mellem to dørtyper fra hvert land, en der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og en der bruges for lavenergibygninger, for eksempel er FiCon Dør den finske dør, der anvendes i konventionelle bygninger. Dørtypen vælges ud fra en dropdown liste. Den tilsvarende U- værdi for hver dør vises i det grå område til højre. Brugeren skal indtaste tal for bredde og højde for hver dør i abrikos farvede celler Tage og Loftsrum I dette afsnit kan brugeren vælge mellem forskellige tagtyper, der anvendes i hvert enkelt land, en der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og en der bruges til lavenergibygninger, for eksempel er LeVl tag den lettiske tag, der anvendes i lavenergibygninger. Tagets type vælges ud fra en dropdown liste. Den tilsvarende for hvert tag vises i det grå område til højre. Tagets areal er bygningens længde multipliceret med dens bredde. Disse tal er angivet i afsnittet Boligform Etageadskillelser To forskellige typer af etageadskillelser er tilgængelige i denne sektion. Brugeren kan vælge mellem to der anvendes i hvert land, en der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og én, der anvendes i lavenergibygninger, for eksempel er LiCon Intermediate gulv den litauiske etageadskillelse der anvendes i konventionelle bygninger. Etageadskillelser vælges fra en dropdown liste. Brugeren skal indtaste tal for bredden og hæjden. Dette udføres i abrikos farvede celler. Etageadskillelsen vil i beregningsværktøjet kun påvirke det globale opvarmningspotentiale af bygningen Terrændæk To forskellige terrændæk er tilgængelige i denne sektion. Brugeren kan vælge mellem to terrændæk fra hvert land, et der traditionelt anvendes i konstruktionen af konventionelle bygninger og et brugt til lavenergi bygninger, for eksempel er NoCon Slab det norske

8 NorthPass NorthPass Tool Side 8 af 30 terrændæk, der bruges i konventionelle bygninger. Terrændækkets type vælges ud fra en dropdown liste. Brugeren skal indtaste tal for højden af hvert terrændæk. Dette udføres i abrikos farvede celler. Arealet af terrændækket er forudindstillet som bygningens bredde og længde angivet i afsnittet Boligtype. Terrændækket parameter påvirker kun det globale opvarmningspotentiale af bygningen Intern Varmebelastninger Standardværdier er valgt for de interne varmebelastninger stammende fra mennesker og apparater. Værdierne er angivet i kwh per m 2 og år, og er derfor kun påvirket af bygningens gulvareal. De værdier kan ændres af brugeren, og indføres i abrikos farvede celler Vedvarende energi on-site (på stedet) I dette afsnit kan brugeren angive, om bygningen har en produktion af vedvarende energi (fra solen) på stedet. Mængden af solfangere og solceller, samt deres respektive område er opført i de abrikos farvede celler. Mængden af vedvarende energi er givet i kwh. Brugeren skal også vælge fra en rulleliste (i abrikos farvede celler) i hvilken vinkel fra nord solfangere og solceller er placeret. Tallet i regnearket viser instruktioner, der giver den korrekte vinkel. Beregningen af solenergi er baseret på placering af selve bygningen i forhold til solen (latitud). For plane solfangere er en effektivitet på 40 % antaget. Til solceller af polykrystallinsk form er en effektivitet på 14 % antaget Varmegenvinding fra ventilation I dette afsnit er det muligt at vælge, om bygningen har ventilation uden varmegenvinding, eller hvis bygningen har mekanisk ventilation med varmegenvinding. Effektiviteten af varmegenvinding er indstillet til 85 % og kan ikke ændres af brugeren Varmekilde Brugeren kan vælge mellem tre typer opvarmningskilder: - Fjernvarme - Varmepumpe - Direkte elvarme Det er foruddefineret at 33 % af det beregnede energibehov er tiltænkt varmepumpen, dvs COP af varmepumpen er sat til 3. Dette kan ikke ændres af brugeren. Energiforsyning til varmepumpen antages at være elektricitet.

9 NorthPass NorthPass Tool Side 9 af Output Transmissionstab Transmissionstab er beregnet baseret på isolering af klimaskærmen og beliggenhed af huset. Beregningen bygger på udendørs designtemperatur (24 h), som også er tidskonstanten antaget for bygningen. 24 timer som tidskonstant for hver bygning er naturligvis et groft estimat, men der var ikke tilstrækkelig tid til at udføre en mere detaljeret beregning inden for rammerne af dette projekt Ventilationstab Ventilationstab er beregnet baseret på baggrund af omfang af ventilation og infiltration. Input parametre, der påvirker beregningen er følgende: bygningens placering, gulvareal, rumhøjde og hvis HVAC systemet i bygningen bruger varmegenvinding. Luftskiftet er sat til 0,5 /h og infiltationen gennem klimaskærmen er sat til 0,8 liter/s m 2. Disse tal kan ikke ændres af brugeren Rumopvarmningsbehov, herunder sol- og interne varmebelastninger Dette defineres som det samlede etageareals varmebehov herunder varmt brugsvand. Den samlede varme til rumopvarmning inkluderer også supplement fra solfangere og energi fra interne varmebelastninger. Tillægget fra solfangerne reducerer det samlede rumopvarmningsbehov. Rumopvarmningsbehovet er påvirket af placeringen af bygningen, transmissions- og ventilationstab, de interne varmebelastninger og mængden af energi fra solfangerne Varme fra solfangere Mængden af varme fra solfangere afhænger af arealet af solfangere, og i hvilken retning de er vinklet. Mere information om beregning af solfangeranlæg kan findes under afsnittet Vedvarende energi on-site (på stedet) Elektricitet fra solceller Mængden af elektricitet, der leveres fra solceller afhænger af arealet af solceller, og i hvilken vinkel fra solen, de er placeret. Mere information om solcelleberegninger kan findes under afsnittet Vedvarende energi on- site Energiomkostninger Energiomkostninger er kun relateret til rumopvarmning og tager ikke hensyn til den elektricitet, der anvendes i bygningen. Energiomkostningerne afhænger af varmekilde. Fjernvarme er baseret på den lokale fjernvarmepris, mens varmepumpe og direkte elvarme er afhængig af den lokale elpris. Priserne er sat til at være den samme hele året Global Warming Potential Alle materialer i bygningen bidrager til det globale opvarmningspotentiale (GWP), bortset fra dørene. GWP for hver bygningsdetalje kommer fra NorthPass rapport [1] og er opnået ved hjælp af Life Cycle Assessment metode. GWP er præsenteret i kilogram kuldioxidækvivalenter per kvadratmeter i NorthPasstool. Det globale opvarmningspotentiale for den simulerede bygningen er summen af alle drivhusgasemissioner stammende fra produktionen af de valgte bygningsdele og den anvendte

10 NorthPass NorthPass Tool Side 10 af 30 energi. Hver drivhusgas bidrager til den globale opvarmning i forskellig grad, og i resultaterne er alle opsummerede og sammenlignet med kuldioxid og præsenteret i kilogram kuldioxidækvivalenter Livscyklusomkostningerne Livscyklusomkostninger, er summen af omkostninger i bygningens levetid. Livscyklusomkostninger for bygningen er baseret på de oprindelige investeringsomkostninger og energiomkostninger til opvarmning (el eller fjernvarme). Beregningen af livscyklusomkostninger er baseret på nutidsværdiberegninger. Omkostningerne er justeret med inflation og derefter diskonteret til nutidsværdi. Livscyklusomkostninger for den definerede bygning præsenteres i et diagram, som viser omkostningernes udvikling. I diagrammet et en national referencebygning er også præsenteret til sammenligning. Omkostningerne for den nationale referencebygning er baseret på investeringsomkostningerne for et konventionelt hus i selve byen, hvor bygningen er placeret i. Energiomkostninger er baseret på energiforbruget for en traditionel bygning i det valgte område. Livscyklusomkostninger er angivet for en periode på 30 år [2]. Bemærk, at de oprindelige investeringsomkostninger for energiforsyningen ikke er inkluderet i de levetidsomkostninger. De oprindelige investeringsomkostninger for bygningen er inkluderet i levetidsomkostninger, men ikke omkostningerne for installation for eksempel fjernvarme, varme kedel, varmepumper, solfangere eller solceller. Figur 2. Typisk udseende output fra Nord Pass Tool

11 NorthPass NorthPass Tool Side 11 af 30 3 REFERENCER [1] IVL Swedish Environmental Institute (2011), Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries, North Pass project, [2] Axelsson, E. Harvey, S. (2010) Scenarios for assessing profitability and carbon balances of energy investments in industry, AGS Pathways report 2010:EU1, AGS office Chalmers, Göteborg, ISBN , [3] VIP Energy, StruSoft AB 2010

12 NorthPass NorthPass Tool Side 12 af 30 BILLAG 1 BYGNINGSDELSKATALOG Byggekomponenter herunder er beskrevet i en konceptuel måde, f.eks komponenter af mindre betydning for varmetransmission kan ignoreres. en beregninger blev gennemført med VIP Energy [3]. 3.1 Terrændæk gulv på jord DkCon gulv Ekspanderet lertilslagsmateriale 120 mm 0,18 W/(m 2 K) DkVl gulv Ekspanderet lertilslagsmateriale 550 mm 0,06 W/(m 2 K) DkCon gulv Ekspanderet lertilslagsmateriale 120 mm 0,18 W/(m 2 K) DkVl gulv Ekspanderet lertilslagsmateriale 550 mm 0,06 W/(m 2 K)

13 NorthPass NorthPass Tool Side 13 af 30 EstCon gulv (Ekspanderet PolyStyren) 50 mm 0,65 W/(m 2 K) EstVl gulv 0,19 W/(m 2 K) EstCon gulv 50 mm 0,65 W/(m 2 K) EstVl gulv 0,19 W/(m 2 K) FiCon gulv 150 mm 150 mm 0,21 W/(m 2 K) FiVl gulv 150 mm 300 mm 0,11 W/(m 2 K)

14 NorthPass NorthPass Tool Side 14 af 30 FiCon gulv Trægulv (opvarmet) 15 mm 150 mm 0,23 W/(m 2 K) FiVl gulv Trægulv 15 mm 350 mm 0,10W/(m 2 K) LeCon gulv Letklinkerbeton Letklinkerbeton 150 mm 0,16 W/(m 2 K) LeVl gulv Letklinkerbeton Letklinkerbeton 150 mm 250 mm 0,09 W/(m 2 K) LeCon gulv Letklinkerbeton 150 mm 75 mm 0,27 W/(m 2 K)

15 NorthPass NorthPass Tool Side 15 af 30 LeVl gulv Letklinkerbeton Letklinkerbeton 300 mm 250 mm 0,08 W/(m 2 K) LiCon gulv (opvarmet) 270 mm 0,17 W/(m 2 K) LiVl gulv U-væedi 250 mm 0,17 W/(m 2 K) LiCon gulv (opvarmet) 250 mm 50 mm 0,57 W/(m 2 K) LiVl gulv (opvarmet) 250 mm 0,31 W/(m 2 K)

16 NorthPass NorthPass Tool Side 16 af 30 NoCon gulv (opvarmet) 150 mm 0,22 W/(m 2 K) NoVl gulv 350 mm 0,10 W/(m 2 K) NoCon gulv 150 mm 0,23 W/(m 2 K) NoVl gulv 400 mm 0,09 W/(m 2 K) PlCon gulv 50 mm 80 mm 0,43 W/(m 2 K)

17 NorthPass NorthPass Tool Side 17 af 30 PlVl gulv 50 mm 0,36 W/(m 2 K) PlCon gulv 50 mm 0,36 W/(m 2 K) PlVl gulv 50 mm 0,19 W/(m 2 K) SeCon gulv 180 mm 0,20 W/(m 2 K) SeVl gulv 300 mm 0,12W/(m 2 K)

18 NorthPass NorthPass Tool Side 18 af 30 SeCon gulv 300 mm 0,12 W/(m 2 K) SeVl gulv (opvarmet) 150 mm 300 mm 0,12 W/(m 2 K) 3.2 Ydervægge DkCon Ydervæg Mursten luftspalte Letbeton 110 mm 20 mm 190 mm 0,14 W/(m 2 K) DkVl Ydervæg Mursten luftspalte Letbeton 110 mm 20 mm 290 mm 0,10 W/(m 2 K)

19 NorthPass NorthPass Tool Side 19 af 30 DkCon Ydervæg Mursten luftspalte Letbeton 110 mm 20 mm 150 mm 0,19 W/(m 2 K) DkVl Ydervæg Mursten luftspalte Letbeton 110 mm 20 mm 380 mm 0,08 W/(m 2 K) EstCon Ydervæg Ventileret facade OSB Krydsfiner plader + Forskallingsbrædder (wood studs) Spånplade 30 mm 8 mm 145 mm ,22 W/(m 2 K)

20 NorthPass NorthPass Tool Side 20 af 30 EstVl Ydervæg Ventileret facade OSB Krydsfiner plader + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder Spånplade 30 mm 8 mm 145 mm 255 mm 70 mm 10 mm 13 mm 0,08 W/(m 2 K) EstCon Ydervæg Ventileret facade OSB Krydsfiner plader + Forskallingsbrædder Spånplade 30 mm 8 mm 145 mm ,22 W/(m 2 K) EstVl Ydervæg Ventileret facade OSB Krydsfiner plader + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder Spånplade 30 mm 8 mm 145 mm 255 mm 70 mm 10 mm 13 mm 0,08 W/(m 2 K)

21 NorthPass NorthPass Tool Side 21 af 30 FiCon Ydervæg Mursten Polyurethan skum 20 mm 65 mm 160 mm 150 mm 13 mm 0,16 W/(m 2 K) FiVl Ydervæg 5 mm 430 mm 80 mm 13 mm 0,10 W/(m 2 K) FiCon Ydervæg Mursten luftgap +Forskallingsbrædder 130 mm 4 mm 50 mm 150 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K) FiVl Ydervæg Mursten Luftgap +Forskallingsbrædder +Forskallingsbrædder 130 mm 4 mm 50 mm 300 mm 50 mm 13 mm 0,09 W/(m 2 K)

22 NorthPass NorthPass Tool Side 22 af 30 LeCon Ydervæg Letbeton 10 mm 50 mm 440 mm 0,31 W/(m 2 K) LeVl Ydervæg Letbeton 10 mm 270 mm 440 mm 0,11 W/(m 2 K) LeCon Ydervæg Letbeton 10 mm 50 mm 440 mm 0,31 W/(m 2 K) LeVl Ydervæg Letbeton 10 mm 350 mm 440 mm 0,09 W/(m 2 K) LiCon Ydervæg Mursten 10 mm 180 mm 250 mm 10 mm 0,18 W/(m 2 K)

23 NorthPass NorthPass Tool Side 23 af 30 LiVl Ydervæg Mursten 10 mm 360 mm 250 mm 10 mm 0,10 W/(m 2 K) LiCon Ydervæg Letbeton 25 mm 180 mm 420 mm 10 mm 0,11 W/(m 2 K) LiVl Ydervæg Letbeton 25 mm 250 mm 420 mm 10 mm 0,094 W/(m 2 K) NoCon Ydervæg Massivt træ +Forskallingsbrædder 20 mm 130 mm 85 mm 45 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K)

24 NorthPass NorthPass Tool Side 24 af 30 NoVl Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder 358 mm 13 mm 0,120 W/(m 2 K) NoCon Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder 230 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K) NoVl Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder 13 mm 150 mm 50 mm 13 mm 0,11 W/(m 2 K) PlCon Ydervæg Letbeton 15 mm 240 mm 15 mm 0,28 W/(m 2 K) PlVl Ydervæg Letbeton 15 mm 240 mm 15 mm

25 NorthPass NorthPass Tool Side 25 af 30 0,16 W/(m 2 K) PlCon Ydervæg Letbeton 15 mm 240 mm 15 mm 0,26 W/(m 2 K) PlVl Ydervæg Letbeton 15 mm 240 mm 15 mm 0,13 W/(m 2 K) SeCon Ydervæg Massivt træ + Forskallingsbrædder 20 mm 180 mm 85 mm 45 mm 13 mm 0,15 W/(m 2 K)

26 NorthPass NorthPass Tool Side 26 af 30 SeVl Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder Massivt træ + Forskallingsbrædder 17 mm 340 mm 82 mm 45 mm 13 0,09 W/(m 2 K) SeCon Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder OSB Krydsfiner plader 50 mm 215 mm 11 mm 0,16 W/(m 2 K) SeVl Ydervæg Ventileret facade + Forskallingsbrædder + Forskallingsbrædder OSB Krydsfiner plader 80 mm 170 mm 70 mm 11 mm 13 mm 0,12 W/(m 2 K)

27 NorthPass NorthPass Tool Side 27 af Vinduer Bygning Beskrivelse Vindue U-value, W/(m 2 K) DkCon indow 2-glas, træramme 1,2 DkVl Window 3-glas, træramme 0,9 DkCon Window 2-glas, træramme 2,0 DkVl Window 3-glas, træramme 0,7 EstCon Window 2-glas, træramme 1,6 EstVl Window 2-glas, træramme 0,9 EstCon Window 2-glas, træramme 1,65 EstVl Window 2-glas, træramme 0,9 FiCon Window 2+1-glas, træ/aluminiumsramme 1,0 FiVl Window 4-glas, træ/aluminiumsramme 0,7 FiCon Window 2-glas, træ/aluminiumsramme 1,0 FiVl Window 4-glas, træ/aluminiumsramme 0,7 LeCon Window 2-glas PVC ramme 1,75 LeVl Window 3-glas PVC ramme 0,65 LeCon Window 2-glas PVC ramme 1,64 LeVl Window 3-glas PVC ramme 0,6 LiCon Window 3-glas PVC ramme 1,6 LiVl Window 3-glas PVC ramme 0,8 LiCon Window 3-glas træramme 1,6 LiVl Window 3-glas træramme 0,8 NoCon Window 2+1-glas, træramme 1,2 NoVl Window 3-glas træramme 0,7 NoCon Window 2-glas træramme 1,2 NoVl Window 3-glas træramme 1,0 PlCon Window 2-glas PVC 1,6 PlVl Window 3-glas PVC 1,0 PlCon Window 3-glas PVC 1,8 PlVl Window 3-glas PVC 1,0 SeCon Window 3-glas, træ/aluminiumsramme 1,25 SeVl Window 3-glas, træ/aluminiumsramme 1,0 SeCon Window 3-glas træramme 1,0 SeVl Window 3-glas træramme 0,9

28 NorthPass NorthPass Tool Side 28 af Loftsrum og tag Bygning Konstruktion U-value W/(m 2 K) DkCon Tag DkVl Tag DkCon Tag DkVl Tag EstCon Tag EstVl Tag EstCon Tag EstVl Tag FiCon Tag FiVl Tag 300 mm mineraluld beton 400 mm mineraluld 140 mm beton 130 mm Wood beams + mineraluld 140 mm beton 515 mm træbjælker + mineraluld + gipsplade 16 mm chipboard træbjælke + mineraluld 26 mm gipsplade 380 mm mineraluld 220 mm træbjælker + mineraluld 16 mm spånplade 16 mm chipboard træbjælker+ mineraluld 26 mm gipsplade 16 mm spånplade 500 mm træbjælker+ mineraluld 26 mm gipsplade 450 mm mineraluld beton 13 mm gipsplade 550 mm mineraluld beton 13 mm gipsplade 0,12 0,09 0,28 0,08 0,37 0,06 0,37 0,08 0,09 0,07

29 NorthPass NorthPass Tool Side 29 af 30 FiCon Tag FiVl Tag LeCon Tag LeVl Tag LeCon Tag LeVl Tag LiCon Tag LiVl Tag LiCon Tag LiVl Tag NoCon Tag 400 mm mineraluld 50 mm træbjælker + mineral wool 13 mm gipsplade 600 mm mineraluld 50 mm træbjælker + mineral wool 13 mm gipsplade 30 mm bitumen 165 mm mineraluld 220 mm letklinkerbeton 30 mm bitumen 320 mm mineraluld 220 mm letklinkerbeton 30 mm bitumen 165 mm mineraluld 220 mm letklinkerbeton 30 mm bitumen 400 mm mineraluld 220 mm letklinkerbeton 5 mm bitumen 180 mm mineraluld 220 mm beton 5 mm bitumen 350 mm mineraluld 220 mm beton 250 mm træbjælker + mineraluld 13 mm gipsplade 250 mm mineraluld 250 mm træbjælker + mineraluld 13 mm gipsplade 190 mm mineraluld 90 mm træbjælker + mineraluld 13 mm gipsplade 0,09 0,06 0,21 0,12 0,21 0,09 0,18 0,10 0,15 0,07 0,12

30 NorthPass NorthPass Tool Side 30 af 30 NoVl Tag NoCon Tag NoVl Tag PlCon Tag PlVl Tag PlCon Tag PlVl Tag SeCon Tag SeVl Tag SeCon Tag SeVl Tag Roofing felt Tongue and grooved board 500 mm letvægts træbjækler + mineraluld 13 mm gipsplade 270 mm mineraluld +træbjælker 13 mm gipsplade Tagpap 500 mm Korrugeret stålplade 150 mm mineraluld 250 mm beton 300 mm mineraluld 230 mm beton 160 mm mineraluld 240 mm beton 300 mm mineraluld 250 mm beton 340 mm træbjælker + mineraluld 28 mm gipsplade Specielle træbjælker profiler med totalt 240 mm mineraluld 330 mineraluld 170 mm træbjælker + mineraluld 13 mm gipsplade 445 mm træbjælker + mineraluld 26 mm gipsplade 0,08 0,13 0,07 0,212 0,12 0,22 0,12 0,11 0,07 0,08 0,09

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

MODEL TIL BRUG VED VURDERING

MODEL TIL BRUG VED VURDERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VURDERING AF NYBYG VS. RENOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebakken 56 A Postnr./by: 4581 Rørvig BBR-nr.: 306-019116 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkegade 19 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113350 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter

Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter Hele bygningen 21.06.2007 1 Lavenergikoncepter Udvikling af lavenergikoncepter: Konkretisering af strategi Identificering

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Bødker Nielsens Vej 15 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-250692 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

" " # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007

  # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007 ! " " # $% &'! ( ) ) ) $ * " " # + *, -. / &&..01 20 3 1 &" * " " # +, 4. / 5..01 20 ( -4 6! 3 1 " * " " # +, '4 /..01 20 ( 4. 6! 3 1 Krav til energirammen 25000 kwh/år 20000 15000 10000 5000 Andre bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Krebsen 1 5700 Svendborg 479-190801-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Energirammerapport Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Dato for udskrift: 20-08-2015 15:13 Udarbejdet i Energy10 af Bedre Bolig Rådgivning ApS, Peter Dallerup - bbr@bedreboligraadgivning.dk Baggrundsinformation

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Galionsvej 76 1437 København K 101-001656-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 044 A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009016-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvej 10 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-017592 Energikonsulent: Leif Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toften 9 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-072470 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere