RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - SEPTEMBER ÅR OG I FREMDRIFT. Figure 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011 40 ÅR OG I FREMDRIFT. Figure 1"

Transkript

1 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - SEPTEMBER ÅR OG I FREMDRIFT Figure 1 UNDERRETNINGSPLIGT CT COLONOGRAPHY LEDER: KONGRESSEN STÅR FOR DØREN - -

2 INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. ANNONCER: Henvendelse til FRD s ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer REDAKTION: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Michael Dreyer FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR: Troels Jeppensen 3 Formanden har ordet Henvendelse til redaktionen kan ske på FORMAND: 4 Notitser 8 Kender du din underretningspligt år i fremdrift 14 CT Colonography Charlotte Graungaard Åsen 32b 3730 Neksø Tlf FAGLIG KONSULENT: Erik Roland Foreningens kontor ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis FRD s holdninger. PRODUKTION: 20 Kort nyt 21 Studiesiden 22 Kursuskalenderen FRD S KONTOR: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt DEADLINES Leveringsfrister Stof og annoncer hos FRD Udkommer ca ÅRGANG September Oktober November RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

3 LEDER FORMANDEN HAR ORDET KONGRESSEN STÅR FOR DØREN AF CHARLOTTE GRAUNGAARD, FORMAND Så er det ved at være tid til at gøre status over de seneste tre års virke i Foreningen af Radiografer i Danmark. Beretningen for ligger på hjemmesiden radiograf.dk og kan læses af alle. De delegerede har fået beretningen tilsendt. Beretningen omhandler vores gøren og laden, vores visioner og vores økonomi for både den nys overståede kongresperiode, men også for den kommende periode på kort og på langt sigt. Særligt i år har der været rig mulighed for at se tilbage ad den lange bane. Foreningen af Radiografer i Danmark har hele året fejret, at vi i år har eksisteret i 40 år. Vi har bragt portrætter af samtlige formænd i foreningens historie, der er udgivet et jubilæumsskrift, som har skitseret udviklingen og ikke mindst holdt vi her den 3. september et brag af en fest, hvor 300 glade og feststemte radiografer og gæster havde en vidunderlig aften og nat med mad, underholdning og musik. Alt dette krydret med taler og festlige indlæg. En stor aften for FRD. Den forestående kongres skal på baggrund af de seneste 40 års arbejde lægge sporene for fremtiden. Der er mange punkter på dagsordenen, men særligt et punkt skinner igennem. Skal Foreningen af Radiografer i Danmark stadig hedde Foreningen af Radiografer i Danmark? Det bliver et følelsesladet punkt for mange vil der være tale om hjerteblod. Men da der netop er tale om hjerteblod, så må man også rejse spørgsmålet om tiden ikke er inde til at give foreningens profil et skud nyt blod. Foreningen af Radiografer i Danmark var i 1971 et naturligt valg, skønt navnet på nålen var et andet. Skønt det naturlige, er det som om at navnet på trods af 40 års forsøg aldrig rigtig har bundfældet sig. Samarbejdsparter udenfor foreningen kalder os ofte FDR Foreningen af danske radiografer. Internt ved vi, at en del medlemmer kalder os radiografforeningen og endelig er der den nævnte tvetydighed mellem navnet på foreningen og navnet på nålen. Og så er tiden i dag en anden. Vi har taget opfordringen op fra sidste kongres, hvor ordene var, prøv at få folk med forstand på det til at se på et navneskifte. Hovedbestyrelsen har inddraget en professionel kommunikationsvirksomhed til at give to bud på en ny profil, såfremt 2/3 af kongressen bestemmer sig for at vi skal have en sådan. Det er en enig hovedbestyrelse, der anbefaler de delegerede, at tiden er inde nu. Der er tale om at forandre en del af foreningens identitet. Vores værdier, vores kamp for radiografer og radiografi og vores nærhed til medlemmerne vil altid være intakte. Så der er god grund til for enhver at kaste et blik i kongresmaterialet god læselyst. Charlotte Graungaard Formand, FRD SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 3

4 NOTITSER LANDSKURSUS Så er det igen ved at være tid til at sætte kryds i kalenderen. For selvfølgelig afholder FRD også et landskursus i år. Eller faktisk bliver det afholdt næste år, helt præcist den januar, I år finder arrangementet sted i København på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København. Landskurset afholdes i samarbejde med Dansk Radiologisk Selskab, og er derfor udvidet til tre dage. X Så sæt i kalenderen allerede nu! KONGRES En periode er ved at være gået og FRD afholder kongres lørdag den. 1 oktober 2011, på hotel Helnan i Århus. Alle medlemmer har ret til at møde op på kongressen med taleret, og er meget velkommende, det er dog har kun de delegerede der har stemmeret. VALG På Kongressen 2011skal der være valg til FRD's formandskab. Da der ikke er opstillet modkandidater fortsætter Charlotte Graungaard på posten som formand for FRD og Christian Göttsch Hansen som næstformand. Begge er valgt for en 3 årig periode. TRU ORIENTERER Der er TR-valg her i september måned. Samtidig er der frist for tilmelding til seminaret. TRU har derfor besluttet at udvide tilmeldingsfristen for nyvalgte TR. Alle nyvalgte TR inviteres således til seminaret. Efter TR valget afholder vi TR intro den 9. og 10. november i lokalerne på HC Ørsteds Vej. Til TR årskursus den april 2012 bliver temaet det personlige lederskab. Vi har engageret to eksterne undervisere til at være der i de to midterste dage. Der vil være fokus på personligt nærvær og kommunikation i en dialog mellem teori og praksis. Formålet er for den enkelte TR at finde en balance mellem det personlige og professionelle. Hvis du som TR ønsker at tage på kursus opfordrer vi dig til at melde det ud til alle TR, hvis du ønsker at inspirere andre til at tage med. Du må også meget gerne sende mails ud om kurser du kan anbefale eller advare imod. ANNONCE 4 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

5 wireless Slip snoren! trådløs Direct Radiography Retrofit FDR D-EVO Wireless G35i Brug den i buckylejet, thoraxstanden eller til alle typer af frie optagelser. Optage areal 35x43 Fujifilms trådløse detector G35 giver mulighed for nemt og prisbilligt at opgradere ethvert røntgenrum til DR. Grundet præcis samme dimensioner som en CR kassette 35x43 passer den i alle typer af bucky-skuffer i såvel leje som stand. Kampagnetilbud lige nu! RING! og hør nærmere Den er 14mm tyk og vejer kun 3,3 kg inkl. batteri. Preview på 1 sek. Klar til næste optagelse på bare 12 sek ISS conversion giver betydelig højere DQE & MTF Mulighed for tilslutning af kabel ved lavt batteri, uden reboot tid. educeret dosis Fujifilm Danmark

6 KENDER DU DIN UNDERRETNINGSPLIGT? AF MICHAEL DREYER HVERT ÅR OPLEVER HVERT 20. BARN FYSISK VOLD I HJEMMET, OG DET SVARER TIL, AT DER I HVER FOLKE- SKOLEKLASSE I SNIT SIDDER ET BARN, SOM ER BLEVET MISHANDLET MED F.EKS. SLAG, SPARK, KVÆLER- TAG OG BRÆNDEMÆRKER. DERUDOVER KOMMER, AT DER I DANSKE HJEM OPLEVES VOLD, HVOR DET SOM REGEL ER FADEREN ELLER SAMLEVEREN, DER SLÅR MODEREN. 6 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

7 FAGLIGT En stor del af de voldsramte personer får på et eller andet tidspunkt brug for at komme i kontakt med en radiograf, da skaderne er af en sådan karakter, at frakturer skal undersøges. Men hvordan er det så, at man som radiograf håndterer den usagte viden, som man får ved disse undersøgelser, og hvordan bør man reagere? Lovgivningen er sådan set ikke i tvivl. Servicelovens regler om underretningspligt for offentligt ansatte blev skærpet pr. 1. januar En fagperson (deriblandt også en radiograf) skal underrette kommunen, når denne får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Det vil sige, at man gør fejl ved ikke at reagere på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt at der alene er mistanke om forhold hvor et barn eller en ung under 18 år lider overlast. Radiograferne og underretningspligten På Landskurset 2011 (LK11) berettede radiograf Gorm Juul Hansen om den bacheloropgave, som han og Jesper Pedersen skrev i 2010 om radiografernes forhold til underretningspligten. De belyste to problemstillinger i opgaven, dels radiografens kendskab til loven og dels den praksis og erfaring, der forefindes for at kunne efterleve loven. Desværre kom det frem, at radiografens kendskab til loven, og afdelingernes procedurer vedrørende indberetning i undersøgelsen af mistanke om mishandling af børn og unge er mangelfuld. Næsten 2 ud af 3 radiografer ved for eksempel ikke om der findes skriftlige procedurer på afdelingen. Andre tal fra undersøgelsen viser at 64 % har ikke fået undervisning i underretningspligt 61 % mener at der er et behov for undervisning i underretningspligt Som radiograf er det nok primært de Fysiske symptomer, for eksempel blå mærker, sår på kroppen, skader på knogler eller lignende, der giver anledning til overvejelser om underretning af de sociale myndigheder. En situation En pige på år, ikke et lille barn, ikke en ung kvinde, er blevet henvist til røntgen akut fra egen læge, obs. brud på håndled. Henvisningen har en tone, hvor det ligger i luften at lægen tvivler stærkt på hændelsesforløbet. Der er tale om en pige af anden etnisk herkomst, som er meget forsagt og lydig overfor alle anvisninger fra radiografen ved undersøgelsen. Hun virker indesluttet og som om, hun på ingen måde vil tiltrække sig opmærksomhed. Hun har sin mor med, men moren er ikke med i rummet. Pigen siger absolut heller ingenting på tomandshånd. Der bliver ikke konstateret noget brud på hånden, så pigen skal sendes direkte hjem. Radiografen nærer bekymring om opførslen, og ved at hun bare sendes hjem. Der er tale om det man kan kalde en dårlig mavefornemmelse. Efter at have spekuleret og konsulteret undertegnede ringede radiografen til kommunen. Hun foretog hermed en underretning, og oplyste pigens cpr nummer efter at have fundet hjemkommunens telefonnummer. Hos kommunen talte radiografen med en socialrådgiver. Hun var meget lydhør og tog henvendelsen alvorligt. Socialrådgiveren informerede radiografen om, at hun på foranledning af underretningen ville arrangere et hjemmebesøg. Hun var meget sød at tale med, og spurgte en del om situationen, pigen og hendes opførsel. Jeg følte at min beslutning blev bakket helt op, som radiografen har fortalt. Kollegers opbakning Efterfølgende talte hun med sine kolleger, da situationen var lidt ubehagelig. Kollegerne bakkede op om underretningen, Ved at følge sin mavefornemmelse har man pr. definition gjort det rigtige. for hvis der nu var noget galt i familien, så ville der nu være en chance for at der blev taget hånd om det. Men det var lidt ubehageligt i starten. Radiografen havde det lidt dårligt overfor familien, for hvad nu hvis der ikke var noget ved hændelsen? Kollegernes opbakning var vigtig for at overbevise sig selv om, at hun havde taget den rigtige beslutning, og efterfølgende har radiografen det godt med beslutningen selvom hun var tvivlende den første time efter. SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 7

8 Det kan være nødvendigt at skulle overbevise sig selv om at man har gjort det rigtige. Men ved at følge sin mavefornemmelse har man pr. definition gjort det rigtige. Et hjemmebesøg fra socialforvaltningen er et tegn på omsorg i en given situation. Der kan også være tale om systematisk mishandling eller vold udenfor familien, og noget sådan har også meget bedre muligheder for at se dagens lys, hvis nogen underretter om det. Radiografen gjorde med andre ord i ovenstående tilfælde det helt rigtige. Ikke at gøre noget ville faktisk have været et brud på underretningspligten. Symptomerne De signaler der udsendes når du undersøger et barn skal tages alvorligt. Der er jo selvfølgelig de helt oplagte fysiske skader. Men der er også, som i ovennævnte eksempell, de tilfælde, hvor man kan være i tvivl. I disse tilfælde skal tvivlen komme barnet til gode. Det er jo ikke sådan at kommunen alene på baggrund af en underretning foretager sanktioner overfor familien. De undersøger. Nogle af de signaler du skal være opmærksom på kan være, at barnet har en uforståelig adfærd, at barnet virket uplejet og forsømt, at barnet udviser ligegyldighed, at barnet virket indesluttet eller apatisk, at barnet virker angst, at barnet virker meget ukoncentreret, at barnet er opfarende eller aggressivt og/eller at barnet er ukritisk i sin kontakt med andre, deriblandt dig selv. Det kan godt være at der er andre, som observerer symptomer og som måske står nærmere til at underrette om et barn eller en ung, men dine oplysninger vil under alle omstændigheder hjælpe til at give en socialrådgiver et mere detaljeret billede af barnets eller den unges trivsel. Du er forpligtet til at reagere. Hvornår træder underretningspligten i kraft? Hvis ikke indsatsen for at hjælpe barnet i dialog med forældrene lykkes, har du pligt til at underrette den relevante forvaltning i barnets kommune. Underretningspligten gælder også, selvom du har inddraget din ledelse i din bekymring. Hvis ikke der sker noget, og du mener, der fortsat er grund til at formode, at barnet har brug for særlig støtte, skal du underrette kommunen, som barnet bor i. Det kan du enten gøre via kommunens hjemmeside eller ved at ringe og bede om at tale med en sagsbehandler. Hvordan foretages en underretning konkret? Du finder ud af barnets hjemkommune og ringer til enten hovednummeret eller børne og familieafdelingen. Det er en god idé at have en liste med numre til de kommuner jeres hospital dækker. I kan sandsyligvis også underrette via kommunens hjemmeside. Hvad skal en underretning gerne indeholde? Hvad enten en underretning foretages mundtligt eller skriftligt, skal den gerne indeholde så mange oplysninger som muligt. For eksempel, hvilke skader der er observeret. Men også omstændighederne hvorunder barnet ankom, dine observationer omkring familie eller pårørende og generelle betragtninger kan være relevante. Hvad sker der, når jeg har foretaget en underretning? Loven kræver, at sagsbehandleren går i gang med at afdække familiens og barnets situation nærmere, når der sker en underretning. Selvom der kan være brug for hurtig hjælp, er det vigtigt, at der handles på baggrund af en grundig indsigt i barnets og familiens situation. Hvis der er brug for større støtteforanstaltninger som eksempelvis en støtteperson i hjemmet, en kontaktperson, en aflastningsfamilie eller en anbringelse, skal kommunen foretage en særlig grundig såkaldt 50-undersøgelse, inden de kan sættes i værk. Hvad kan jeg forvente at få at vide? Normalt modtager man inden seks dage en skriftlig kvittering for, at underretningen er modtaget. Hvis du som underretter ikke er part i sagen i juridisk forstand, kan du ikke forvente at få oplysninger om, hvad der sker fremover. Sagsbehandleren kan kontakte underretteren igen for at få flere oplysninger, men i det videre forløb er det først og fremmest forældrene, der inddrages. Der kan derfor også blive sat hjælp i gang, uden at man som underretter er orienteret. Hvad gør jeg, når jeg har foretaget en underretning? Når man har afgivet en underretning, kan der nogle gange opstå en slags tomrum, hvor man ubevidst forventer, at bolden nu ligger hos kommunen. Servicelovens 153, stk. 3, bestemmer, at den, der underretter, har ret til at få en tilbagemelding, om der bliver foretaget undersøgelser eller iværksat foranstaltninger i forhold til barnet eller den unge. Man skal dog bede om at få en tilbagemelding. Man har ikke ret til at få en beskrivelse af, hvilke undersøgelser eller foranstaltninger, der bliver iværksat. Og heller ikke hvis særlige forhold, som kræver fortrolighed, er gældende. 8 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

9 studiekonto.dk Værsgo : Danmarks bedste Studiekonto Fordi du er medlem af FRD, kan du få en studiekonto hos Lån & Spar med unikke renter og vilkår. Du får 2,25% i rente på de første kr. og 0,25% på resten. Renten på kassekreditten er 5,75% (ÅOP 5,88%). Du får mere ud af at have penge i banken og hvis du har brug for en kassekredit på op til kr., er den billigere i drift end andre steder. Det får du med studiekontoen: Høj rente på dit indestående op til kr. Lav rente på kassekreditten. Op til kr. Gratis overførsel af penge til andre danske konti, samt betaling af girokort via netbanken Gratis MasterCard og Visa/Dankort samme pinkode til alle kort Mobilbank Vind en MacBook Air Søg studiekontoen online og deltag i konkurrencen Se alle dine fordele og søg online på studiekonto.dk Du kan også sende en mail til eller ringe på og booke et møde. Til din studiekonto kan du vælge en kassekredit på op til kr. Debitorrenten er 5,88%, det svarer til ÅOP på 5,88%.(ÅOP er beregnet på samlet kreditbeløb kr., 100% udnyttelse og løbetid på 5 år). Alle rentesatser er variable og gældende pr. 15. august Konkurrencen løber t.o.m Vinderen findes ved uvildig lodtrækning i uge 51 og får direkte besked pr. telefon. Præmiens værdi er kr. og kan ikke byttes til kontanter.

10 Inden forretten blev serveret var der indlagt en lille pause til at hilse på gamle kolleger og klassekammerater. 40 år og i fremdrift Kære medlemmer Tusind tak for en formidabel fest i anledning af 40 året for vores forening. Det blev årets fest og vi kan være meget stolte af både arrangementet og os selv. Jeg er nærmest lykkelig! Jeg vil også benytte lejligheden til at sige til lykke til de fire vindere af Toronto konkurrencen, Christina Bendtsen, Jacob Glæsner, Marianne Schmidt Madsen og Anne Andersen. Jeg glæder mig til at rejse med jer til Toronto. 10 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

11 JUBILÆUMSFEST HER ER ET UDPLUK AF DE REAKTIONER VI HAR FÅET FRA MEDLEMMER OG GÆSTER. Tak for en fl ot, forrygende og festlig aften i lørdags ved 40 års jubilæumsarrangementet. Man må sige, at alle sejl var sat! Arrangementskomitéen kan vist kun være både stolt og tilfreds! Sikke en stemning der var lige fra ankomst til slut. Tove Møller Formandskabet stod klar til at tage imod alle gæsterne som de ankom. Der var mange kram, smil og glade gensyn. Formidabel god mad og vin! Retoriske taler fra nær og fjern! Dynamisk underholdning og super musik! Peter Zacho fed fed fed aften! Christina Bendtsen Jeg vil godt sige mange mange tak for sidst - det var en rigtig god fest - dejlig stemning, og det var morsomt at få hilst på så mange "gamle" radiografer. Det kan I godt være bekendt! Bernhard Da alle busserne var ankommet bød Charlotte Graungaard alle velkommen. Med megafon og en velkomstdrink blev festen skudt i gang. Lidt over 16:30 begyndte busserne med feststemte radiografer at ankomme. Humøret var højt lige fra starten. SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 11

12 Da dørene til festsalen blev åbnet var kamp om de bedste pladser. 40 år og i fremdrift Gæsterne fordelte sig ved bordene og forretten blev spist. Forventningen til aftenen var store, da FRD s sekretariat gennemgik de sidste forberedelser inden det gik løs. 12 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

13 Bodil Andersson. I programmet var der gjort plads til festlige indslag og i løbet af aftnen kom der da også et par festtaler. Båder formanden fra det Norske Radiografforbund; Anna Pettersen og Bodil Andersson, formanden for det svenske forbund holdt en tale til deres danske kolleger. Steen Schak var også på talerstolen og modtog stående bifald fra salen. Samtidig var landets førstuddannede radiograf, Tove Jacobsen også oppe og sige et par ord. Steen Schak. Tove Jacobsen. Og så kom tiden til konkurrencen om turene til Toronto. En radiograf fra salen, som sad på den heldige stol, blev udvalgt til at foretage lodtrækningen. Se vinderne på radiograf.dk Især de yngre deltagere var vilde med "Lille Madsen". Anders Lund Madsen lagde også vejen forbi festen og underholdte forsamlingen med sjove fortællinger og lettere forvirret tale. Sidste på aftnen gik bandet på og der blev spillet op til dans en chance som næsten samtlige gæster benyttede sig af. SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 13

14 EFFECT OF A TELE-TRAINING PROGRAMME FOR DIOGRAPHERS IN THE INTERPRETATION OF CT COLONOGRAPHY AF CARSTEN LAURIDSEN, PHILLIP LEFERE, OKE GERKE, STEFAAN GRYSPEERDT INTRODUCTION CT colonography (CTC) has now reached a high performance level in detecting tumoral lesions in the colon. Indeed, several large trials could demonstrate very good results of polyp detection [1-4]. These good results are only obtained if state-of-the-art technique and interpretation are applied by experienced teams being adequately trained in CTC. All experts [5-7] agree that this adequacy level is hard to reach, as CTC has a long and steep learning curve. This was demonstrated in the large trial performed by Rockey et al. [8]. Indeed, a review of this trial showed that technical failure and observer perceptual errors were by far the major cause of false negative results [9]. Whereas training in the practical aspects seems straightforward, only needing some short theoretical training and practical demonstration, acquiring sufficient experience and confidence in CTC interpretation is a rather arduous task. To date numerous efforts are being made to build up an efficient CTC training programme. Furthermore, despite good sensitivity for polyp detection using state-of-the-art CTC technique, the recent ACRIN 6664 trial [3] was inflicted with positive predictive values as low as 40% and 23% for polyps > 6 mm and > 10 mm, respectively, indicative of a high false positive rate. Hence, improving CTC technique and interpretation through adequate training is deemed mandatory. The combination of interpreting cases validated by optical colonoscopy (OC) with the participation in a hands-on CTC workshop is considered a solid basis for starting to read CTC exams [10,11]. It is generally accepted [12] that the training process can be improved by augmenting the interaction with and feedback from the teachers. This type of mentored training has been proposed in the ACR Colon Cancer Committee s white paper [10]. Tele-training or tele-medicine, which is now widely available and easy to apply, could be a promising companion in achieving these goals [13]. Likewise, this premise makes the establishment of a structured CTC education a priority and yet induces additional problems Population-based training for colorectal cancer would encompass a large number of radiologists participating in the screening process possibly increasing their workload to unacceptable levels. It may be supposed that a reduction of radiologist hours and costs could probably be accomplished by working with a team of radiographers supervised by one radiologist. With a sufficient level of experience for the radiographers, the interpretation time for the radiologist can be reduced significantly with the ultimate goal being the radiologist only checking the findings of the radiographers. This would allow supervision and validation of a substantial daily number of examinations per radiologist, reducing the total number of staff radiologists needed for populationbased screening. Keeping this in mind the purpose of this study was to assess the efficacy of radiographers interpreting CTC after a tele-radiology based training. MATERIALS AND METHODS The study was started in May 2008 and ended in October An IRB approval was not needed according to the Committees on Biomedical Research Ethics in Denmark. The study was granted by Metropolitan University College (DK), University College Nordjylland (DK), Odense University Hospital (DK), Copenhagen University Hospital Herlev (DK) and the Danish Association of Radiographers. RADIOGRAPHERS AND TUTORS Five radiographers (1 male, 4 females) participated in this study on a voluntary basis. Their age varied between 30 and 59 (mean age 50 years). They had no experience with CTC, and only very basic experience with colonic anatomy and pathology. They had practical experience with numerous abdominal CT and Barium enema examinations. CTC training of the radiographers was performed by two expert radiologists with an experience of > 6000 CTC (with > 800 validated by optical colonoscopy) and with great experience with the organisation of CTC-workshops. This training exclusively focused on the colon and did not consider the extracolonic structures. TRAINING The training programme consisted of different stages: Workshop A 3-day workshop was organized in the teaching centre introducing the radiographers to CTC and to the normal and pathological 14 RADIOGRAFEN AUGUST 2011

15 FAGLIGT conditions in the colon. The workshop consisted of a mix of theoretical presentations dealing with all technical and interpretational aspects of CTC and hands-on sessions. In total, 50 CTC cases were interpreted. Reading Material After the workshop, a book on CTC was administered to the radiographers to refine the knowledge and experience obtained during the workshop. A CTC course was also available on the website of the teaching centre. This web-course focussed on CTC imaging characteristics from normal to pitfalls. The webcourse was concluded by a large Q/A section. Training cases 75 randomly selected cases performed after incomplete colonoscopy in the local department were used for further training. The cases were interpreted by the radiographers at a rate of four cases/two weeks in a period of 34 weeks (holidays excluded) between July 2008 and June The use of CAD (Computer Aided Detection) was not allowed. Colorectal polyps 6 mm were reported and classified in two size categories ( 6 mm and 10 mm). Tumours were included in the calculations and analysed as polyps, but were described separately as well. The C-RADs classification was used [14]. All observers read the examinations independently and were blinded to all clinical findings, the colonoscopic results and each other s findings. Image processing and interpretation in the novice department were performed with the use of a CT-workstation (Extended Brilliance workspace 3.5, Philips, The Netherlands) provided with dedicated CTC software and allowing primary two-dimensional and three dimensional reading of the colon. During this tele-training, all observers continued their normal professional activity and interpreted the examinations during their spare time. Due to technical limitations of the workstation, simultaneous projection of the supine and prone acquisition, allowing fast comparison between both acquisitions, was impossible. Polyps were measured with electronic calipers on the two dimensional view and recorded according to the segment (cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon or rectum). Per polyp detected, the radiographers annotated the segmental location, the size, the attenuation, the slice numbers per acquisition, and the distance to the anal margin of the polyp in a report including a snap shot per polyp. The anonymized examinations were sent in DICOM format to the teaching centre using secured ultrafast lines for interpretation by both experts. The experts interpreted the cases on a Vitrea workstation (Vital Images, Minnetonka, USA) and made a report based upon consensus reading. The results from the two experts were considered as the gold standard except for parts of the colon where optical colonoscopy (OC) was performed. All CTCs were performed after incomplete OC. The reports from the radiographers were corrected by one of the experts and returned with comments. There was an active communication via for answering questions concerning CTC and the examinations at regular intervals, group discussions were performed via tele-conference. The use of CAD was not allowed. Test cases Finally, the radiographers underwent a test of 20 cases validated by optical colonoscopy. This test was composed by the teaching centre. These cases were sent in DICOM format to the novice department using secured ultrafast lines allowing for interpretation of the cases on the local workstation. The test consisted of five normal cases and 15 cases with colonic polyps. There were a total of 27 polyps > 6 mm with 12 and 15 polyps 6-9 mm and > 10 mm, respectively. According to the C-RADs classification, 10 polyps had a sessile morphology, 11 were pedunculated, three were flat polyps, and three were masses with malignant characteristics. There was one lipoma. The cases were interpreted by the radiographers at a rate of four cases/two weeks in a period of 10 weeks (holidays excluded) between August 2009 and October The use of CAD was not allowed. The interpretation and reporting was performed the same way as the training cases mentioned above. The outcome measure of the test was to achieve a per-polyp sensitivity per radiographer at 80% for polyps 6mm. Statistical analysis Sensitivity, specificity, and PPV were evaluated by means of point estimates and respective 95% confidence intervals (95% CI). The results were given both on patient basis and on polyp basis, stratified according to the respective size categories, i.e. polyps 6 mm and 10 mm, respectively. Assuming a prevalence of 33% and a true (but unknown) sensitivity on per patient-basis of 0.85, 75 patients included in the study were sufficient for an expected width of a 95% Wilson-score confidence interval of The success criterion for the single reader is an estimated per patient sensitivity of at least 0.8. For per polyp-based analyses, bootstrapping [15] was applied as supplementary sensitivity analysis (results not shown here). For polyp-based analyses as well as for average reader analyses on patient-basis, linear regression models were used with the constant term as only explanatory variable and clustered sandwich estimators of variance to allow for intra group correlation (due to several polyps in the same patient) Confidence intervals which emanate from these linear regression models are Wald-type confidence intervals. These may excess the boundaries of 0% or 100%, and were therefore truncated and indexed with an asterisk where required. Patient-based analyses by reader were carried out by means of 95% CI based on the Wilson-score method [16]. Group comparisons were performed by comparing the respective 95% confidence intervals, hence, significance level was 5%. SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 15

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 TEMA DEL DE GODE IDEER ET ELLER TO ORD? BIHULEPROTOKOLLER VI BLIVER OGSÅ HØRT INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

RADIOGRAFEN FLOT OG FYRRIG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - AUGUST 2011 GIVSKUD ZOO. Multislice ct

RADIOGRAFEN FLOT OG FYRRIG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - AUGUST 2011 GIVSKUD ZOO. Multislice ct RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - AUGUST 2011 40 FLOT OG FYRRIG GIVSKUD ZOO denne bog vil introducere dig for grundbegreberne inden for ct og gennemgå forholdet mellem billedkvalitet

Læs mere

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen.

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - SEPTEMBER 2012 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 Kampen om partikelkanonen 14 ISRRT i Toronto part 2 20 Krav til Ok 13

Læs mere

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER:

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER: ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 TAKT & TONE SIDE 18 16 I DETTE NUMMER: 6 PATIENTOPLYSNING OM HYDRERING 12 LANDSKURSUS 2014 16 STUDIEOPHOLD I ISLAND EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

RADIOGRAFEN. Kick-off møde i Sundhedskartellet. MR skanning med DWIBS ved Ovariecancer. Et humanistisk perspektiv på radiografi

RADIOGRAFEN. Kick-off møde i Sundhedskartellet. MR skanning med DWIBS ved Ovariecancer. Et humanistisk perspektiv på radiografi RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - MAJ 2010 MR skanning med DWIBS ved Ovariecancer Et humanistisk perspektiv på radiografi Kick-off møde i Sundhedskartellet Kravindsamling er lukket

Læs mere

ADIOGRAFEN I AFDELINGEN RADIOGRAFSTUDERENDE - VISIONER OG UDFORDRINGER SIDE 14-18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - APRIL 2013

ADIOGRAFEN I AFDELINGEN RADIOGRAFSTUDERENDE - VISIONER OG UDFORDRINGER SIDE 14-18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - APRIL 2013 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - APRIL 2013 RADIOGRAFSTUDERENDE I AFDELINGEN - VISIONER OG UDFORDRINGER 16 SIDE 14-18 I DETTE NUMMER: MOBIL MR SCANNER 6 KAN MAN DET? 12 URAFSTEMNINGEN 20 NY TEKNOLOGI

Læs mere

RADIOGRAFEN MANDELEKTOMI ET METODE STUDIE. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle

RADIOGRAFEN MANDELEKTOMI ET METODE STUDIE. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - DECEMBER 2011 Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår MANDEELEKTOM - EN JULEHISTORIE MANDELEKTOMI ET METODE STUDIE EKSTERN FILTRERING

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

DASINFO. Ph.d. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Disputatser. Forskningsprojekter. April 2010 18. Årgang. ... og meget, meget mere

DASINFO. Ph.d. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Disputatser. Forskningsprojekter. April 2010 18. Årgang. ... og meget, meget mere 2 April 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Forskningsprojekter Disputatser Forskning Ph.d. Vurdering af manuskripter... og meget, meget mere

Læs mere

Nyhedsbrev MCKENZIE INSTITUT DANMARK

Nyhedsbrev MCKENZIE INSTITUT DANMARK Nyhedsbrev MCKENZIE INSTITUT DANMARK Volume 17 Nr. 3 December 2005 McKenzie Institut FORMAND Uffe B. Lindstrøm Klinik for fysioterapi 9000 Aalborg Tlf. arbejde: 98 13 26 88 Tlf. privat: 98 14 80 11 Fax.:

Læs mere

ADIOGRAFEN BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 INTERVENTIONS

ADIOGRAFEN BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 INTERVENTIONS ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 8 MENINAS, BEM-VINDO A PORTUGAL PIGER, VELKOMMEN TIL PORTUGAL 14 INTERVENTIONS 16 RADIOLOGI

Læs mere

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Kristian Thorborg Champions League på Gentofte

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 OKSIDE2013 3-7 16 I DETTE NUMMER: 10 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL 14 FÆLLES BATTERED CHILD PROCEDURE I REGION SYDDANMARK 18 STENHÅRDE SKANNINGER

Læs mere

International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy

International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy 26 Branches Worldwide Americas Region Argentina Brazil Canada United States Asia/Pacific Region Australia Japan New Zealand Nigeria Saudi Arabia

Læs mere

RADIOGRAFEN. Hvalhjerte i super-skanner FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS

RADIOGRAFEN. Hvalhjerte i super-skanner FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 Hvalhjerte i super-skanner HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS GODE RÅD TIL FORBEDRING AF DIT ARBEJDSMILJØ HOLD OP OG

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

RADIOGRAFEN. Lufthavnsscannere deler vandene. Vi er ikke pausefolk. Ændring af ferieloven pr. 1. juli

RADIOGRAFEN. Lufthavnsscannere deler vandene. Vi er ikke pausefolk. Ændring af ferieloven pr. 1. juli RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - AUGUST 2010 Vi er ikke pausefolk Ændring af ferieloven pr. 1. juli Lufthavnsscannere deler vandene Børns oplevelser ved indlæggelse Første billeder

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club.

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME 12 I DETTE NUMMER: 6 En oplevelse for livet 16 Journal Club 20 Jobsøgning EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10

Læs mere

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - NOVEMBER 2012 SEMINAR SIDE 6-9 16 I DETTE NUMMER: 10 Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. 22 Studieophold

Læs mere

Abstracts. Landskonference for RTT ere

Abstracts. Landskonference for RTT ere Abstracts Landskonference for RTT ere Herlev Hospital 8. juni 2015 Ver 1.1 Mundtlige præsentationer Oplevelse af hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft -

Læs mere

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 5 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Mindeord Torsten Sørensen 8 28. og sidste afsnit af den Saxtorphske

Læs mere

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Glæder og masser af udfordringer som udsendt til Tanzania side 28

Læs mere