RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - SEPTEMBER ÅR OG I FREMDRIFT. Figure 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011 40 ÅR OG I FREMDRIFT. Figure 1"

Transkript

1 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - SEPTEMBER ÅR OG I FREMDRIFT Figure 1 UNDERRETNINGSPLIGT CT COLONOGRAPHY LEDER: KONGRESSEN STÅR FOR DØREN - -

2 INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. ANNONCER: Henvendelse til FRD s ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer REDAKTION: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Michael Dreyer FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR: Troels Jeppensen 3 Formanden har ordet Henvendelse til redaktionen kan ske på FORMAND: 4 Notitser 8 Kender du din underretningspligt år i fremdrift 14 CT Colonography Charlotte Graungaard Åsen 32b 3730 Neksø Tlf FAGLIG KONSULENT: Erik Roland Foreningens kontor ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis FRD s holdninger. PRODUKTION: 20 Kort nyt 21 Studiesiden 22 Kursuskalenderen FRD S KONTOR: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt DEADLINES Leveringsfrister Stof og annoncer hos FRD Udkommer ca ÅRGANG September Oktober November RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

3 LEDER FORMANDEN HAR ORDET KONGRESSEN STÅR FOR DØREN AF CHARLOTTE GRAUNGAARD, FORMAND Så er det ved at være tid til at gøre status over de seneste tre års virke i Foreningen af Radiografer i Danmark. Beretningen for ligger på hjemmesiden radiograf.dk og kan læses af alle. De delegerede har fået beretningen tilsendt. Beretningen omhandler vores gøren og laden, vores visioner og vores økonomi for både den nys overståede kongresperiode, men også for den kommende periode på kort og på langt sigt. Særligt i år har der været rig mulighed for at se tilbage ad den lange bane. Foreningen af Radiografer i Danmark har hele året fejret, at vi i år har eksisteret i 40 år. Vi har bragt portrætter af samtlige formænd i foreningens historie, der er udgivet et jubilæumsskrift, som har skitseret udviklingen og ikke mindst holdt vi her den 3. september et brag af en fest, hvor 300 glade og feststemte radiografer og gæster havde en vidunderlig aften og nat med mad, underholdning og musik. Alt dette krydret med taler og festlige indlæg. En stor aften for FRD. Den forestående kongres skal på baggrund af de seneste 40 års arbejde lægge sporene for fremtiden. Der er mange punkter på dagsordenen, men særligt et punkt skinner igennem. Skal Foreningen af Radiografer i Danmark stadig hedde Foreningen af Radiografer i Danmark? Det bliver et følelsesladet punkt for mange vil der være tale om hjerteblod. Men da der netop er tale om hjerteblod, så må man også rejse spørgsmålet om tiden ikke er inde til at give foreningens profil et skud nyt blod. Foreningen af Radiografer i Danmark var i 1971 et naturligt valg, skønt navnet på nålen var et andet. Skønt det naturlige, er det som om at navnet på trods af 40 års forsøg aldrig rigtig har bundfældet sig. Samarbejdsparter udenfor foreningen kalder os ofte FDR Foreningen af danske radiografer. Internt ved vi, at en del medlemmer kalder os radiografforeningen og endelig er der den nævnte tvetydighed mellem navnet på foreningen og navnet på nålen. Og så er tiden i dag en anden. Vi har taget opfordringen op fra sidste kongres, hvor ordene var, prøv at få folk med forstand på det til at se på et navneskifte. Hovedbestyrelsen har inddraget en professionel kommunikationsvirksomhed til at give to bud på en ny profil, såfremt 2/3 af kongressen bestemmer sig for at vi skal have en sådan. Det er en enig hovedbestyrelse, der anbefaler de delegerede, at tiden er inde nu. Der er tale om at forandre en del af foreningens identitet. Vores værdier, vores kamp for radiografer og radiografi og vores nærhed til medlemmerne vil altid være intakte. Så der er god grund til for enhver at kaste et blik i kongresmaterialet god læselyst. Charlotte Graungaard Formand, FRD SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 3

4 NOTITSER LANDSKURSUS Så er det igen ved at være tid til at sætte kryds i kalenderen. For selvfølgelig afholder FRD også et landskursus i år. Eller faktisk bliver det afholdt næste år, helt præcist den januar, I år finder arrangementet sted i København på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København. Landskurset afholdes i samarbejde med Dansk Radiologisk Selskab, og er derfor udvidet til tre dage. X Så sæt i kalenderen allerede nu! KONGRES En periode er ved at være gået og FRD afholder kongres lørdag den. 1 oktober 2011, på hotel Helnan i Århus. Alle medlemmer har ret til at møde op på kongressen med taleret, og er meget velkommende, det er dog har kun de delegerede der har stemmeret. VALG På Kongressen 2011skal der være valg til FRD's formandskab. Da der ikke er opstillet modkandidater fortsætter Charlotte Graungaard på posten som formand for FRD og Christian Göttsch Hansen som næstformand. Begge er valgt for en 3 årig periode. TRU ORIENTERER Der er TR-valg her i september måned. Samtidig er der frist for tilmelding til seminaret. TRU har derfor besluttet at udvide tilmeldingsfristen for nyvalgte TR. Alle nyvalgte TR inviteres således til seminaret. Efter TR valget afholder vi TR intro den 9. og 10. november i lokalerne på HC Ørsteds Vej. Til TR årskursus den april 2012 bliver temaet det personlige lederskab. Vi har engageret to eksterne undervisere til at være der i de to midterste dage. Der vil være fokus på personligt nærvær og kommunikation i en dialog mellem teori og praksis. Formålet er for den enkelte TR at finde en balance mellem det personlige og professionelle. Hvis du som TR ønsker at tage på kursus opfordrer vi dig til at melde det ud til alle TR, hvis du ønsker at inspirere andre til at tage med. Du må også meget gerne sende mails ud om kurser du kan anbefale eller advare imod. ANNONCE 4 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

5 wireless Slip snoren! trådløs Direct Radiography Retrofit FDR D-EVO Wireless G35i Brug den i buckylejet, thoraxstanden eller til alle typer af frie optagelser. Optage areal 35x43 Fujifilms trådløse detector G35 giver mulighed for nemt og prisbilligt at opgradere ethvert røntgenrum til DR. Grundet præcis samme dimensioner som en CR kassette 35x43 passer den i alle typer af bucky-skuffer i såvel leje som stand. Kampagnetilbud lige nu! RING! og hør nærmere Den er 14mm tyk og vejer kun 3,3 kg inkl. batteri. Preview på 1 sek. Klar til næste optagelse på bare 12 sek ISS conversion giver betydelig højere DQE & MTF Mulighed for tilslutning af kabel ved lavt batteri, uden reboot tid. educeret dosis Fujifilm Danmark

6 KENDER DU DIN UNDERRETNINGSPLIGT? AF MICHAEL DREYER HVERT ÅR OPLEVER HVERT 20. BARN FYSISK VOLD I HJEMMET, OG DET SVARER TIL, AT DER I HVER FOLKE- SKOLEKLASSE I SNIT SIDDER ET BARN, SOM ER BLEVET MISHANDLET MED F.EKS. SLAG, SPARK, KVÆLER- TAG OG BRÆNDEMÆRKER. DERUDOVER KOMMER, AT DER I DANSKE HJEM OPLEVES VOLD, HVOR DET SOM REGEL ER FADEREN ELLER SAMLEVEREN, DER SLÅR MODEREN. 6 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

7 FAGLIGT En stor del af de voldsramte personer får på et eller andet tidspunkt brug for at komme i kontakt med en radiograf, da skaderne er af en sådan karakter, at frakturer skal undersøges. Men hvordan er det så, at man som radiograf håndterer den usagte viden, som man får ved disse undersøgelser, og hvordan bør man reagere? Lovgivningen er sådan set ikke i tvivl. Servicelovens regler om underretningspligt for offentligt ansatte blev skærpet pr. 1. januar En fagperson (deriblandt også en radiograf) skal underrette kommunen, når denne får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Det vil sige, at man gør fejl ved ikke at reagere på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt at der alene er mistanke om forhold hvor et barn eller en ung under 18 år lider overlast. Radiograferne og underretningspligten På Landskurset 2011 (LK11) berettede radiograf Gorm Juul Hansen om den bacheloropgave, som han og Jesper Pedersen skrev i 2010 om radiografernes forhold til underretningspligten. De belyste to problemstillinger i opgaven, dels radiografens kendskab til loven og dels den praksis og erfaring, der forefindes for at kunne efterleve loven. Desværre kom det frem, at radiografens kendskab til loven, og afdelingernes procedurer vedrørende indberetning i undersøgelsen af mistanke om mishandling af børn og unge er mangelfuld. Næsten 2 ud af 3 radiografer ved for eksempel ikke om der findes skriftlige procedurer på afdelingen. Andre tal fra undersøgelsen viser at 64 % har ikke fået undervisning i underretningspligt 61 % mener at der er et behov for undervisning i underretningspligt Som radiograf er det nok primært de Fysiske symptomer, for eksempel blå mærker, sår på kroppen, skader på knogler eller lignende, der giver anledning til overvejelser om underretning af de sociale myndigheder. En situation En pige på år, ikke et lille barn, ikke en ung kvinde, er blevet henvist til røntgen akut fra egen læge, obs. brud på håndled. Henvisningen har en tone, hvor det ligger i luften at lægen tvivler stærkt på hændelsesforløbet. Der er tale om en pige af anden etnisk herkomst, som er meget forsagt og lydig overfor alle anvisninger fra radiografen ved undersøgelsen. Hun virker indesluttet og som om, hun på ingen måde vil tiltrække sig opmærksomhed. Hun har sin mor med, men moren er ikke med i rummet. Pigen siger absolut heller ingenting på tomandshånd. Der bliver ikke konstateret noget brud på hånden, så pigen skal sendes direkte hjem. Radiografen nærer bekymring om opførslen, og ved at hun bare sendes hjem. Der er tale om det man kan kalde en dårlig mavefornemmelse. Efter at have spekuleret og konsulteret undertegnede ringede radiografen til kommunen. Hun foretog hermed en underretning, og oplyste pigens cpr nummer efter at have fundet hjemkommunens telefonnummer. Hos kommunen talte radiografen med en socialrådgiver. Hun var meget lydhør og tog henvendelsen alvorligt. Socialrådgiveren informerede radiografen om, at hun på foranledning af underretningen ville arrangere et hjemmebesøg. Hun var meget sød at tale med, og spurgte en del om situationen, pigen og hendes opførsel. Jeg følte at min beslutning blev bakket helt op, som radiografen har fortalt. Kollegers opbakning Efterfølgende talte hun med sine kolleger, da situationen var lidt ubehagelig. Kollegerne bakkede op om underretningen, Ved at følge sin mavefornemmelse har man pr. definition gjort det rigtige. for hvis der nu var noget galt i familien, så ville der nu være en chance for at der blev taget hånd om det. Men det var lidt ubehageligt i starten. Radiografen havde det lidt dårligt overfor familien, for hvad nu hvis der ikke var noget ved hændelsen? Kollegernes opbakning var vigtig for at overbevise sig selv om, at hun havde taget den rigtige beslutning, og efterfølgende har radiografen det godt med beslutningen selvom hun var tvivlende den første time efter. SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 7

8 Det kan være nødvendigt at skulle overbevise sig selv om at man har gjort det rigtige. Men ved at følge sin mavefornemmelse har man pr. definition gjort det rigtige. Et hjemmebesøg fra socialforvaltningen er et tegn på omsorg i en given situation. Der kan også være tale om systematisk mishandling eller vold udenfor familien, og noget sådan har også meget bedre muligheder for at se dagens lys, hvis nogen underretter om det. Radiografen gjorde med andre ord i ovenstående tilfælde det helt rigtige. Ikke at gøre noget ville faktisk have været et brud på underretningspligten. Symptomerne De signaler der udsendes når du undersøger et barn skal tages alvorligt. Der er jo selvfølgelig de helt oplagte fysiske skader. Men der er også, som i ovennævnte eksempell, de tilfælde, hvor man kan være i tvivl. I disse tilfælde skal tvivlen komme barnet til gode. Det er jo ikke sådan at kommunen alene på baggrund af en underretning foretager sanktioner overfor familien. De undersøger. Nogle af de signaler du skal være opmærksom på kan være, at barnet har en uforståelig adfærd, at barnet virket uplejet og forsømt, at barnet udviser ligegyldighed, at barnet virket indesluttet eller apatisk, at barnet virker angst, at barnet virker meget ukoncentreret, at barnet er opfarende eller aggressivt og/eller at barnet er ukritisk i sin kontakt med andre, deriblandt dig selv. Det kan godt være at der er andre, som observerer symptomer og som måske står nærmere til at underrette om et barn eller en ung, men dine oplysninger vil under alle omstændigheder hjælpe til at give en socialrådgiver et mere detaljeret billede af barnets eller den unges trivsel. Du er forpligtet til at reagere. Hvornår træder underretningspligten i kraft? Hvis ikke indsatsen for at hjælpe barnet i dialog med forældrene lykkes, har du pligt til at underrette den relevante forvaltning i barnets kommune. Underretningspligten gælder også, selvom du har inddraget din ledelse i din bekymring. Hvis ikke der sker noget, og du mener, der fortsat er grund til at formode, at barnet har brug for særlig støtte, skal du underrette kommunen, som barnet bor i. Det kan du enten gøre via kommunens hjemmeside eller ved at ringe og bede om at tale med en sagsbehandler. Hvordan foretages en underretning konkret? Du finder ud af barnets hjemkommune og ringer til enten hovednummeret eller børne og familieafdelingen. Det er en god idé at have en liste med numre til de kommuner jeres hospital dækker. I kan sandsyligvis også underrette via kommunens hjemmeside. Hvad skal en underretning gerne indeholde? Hvad enten en underretning foretages mundtligt eller skriftligt, skal den gerne indeholde så mange oplysninger som muligt. For eksempel, hvilke skader der er observeret. Men også omstændighederne hvorunder barnet ankom, dine observationer omkring familie eller pårørende og generelle betragtninger kan være relevante. Hvad sker der, når jeg har foretaget en underretning? Loven kræver, at sagsbehandleren går i gang med at afdække familiens og barnets situation nærmere, når der sker en underretning. Selvom der kan være brug for hurtig hjælp, er det vigtigt, at der handles på baggrund af en grundig indsigt i barnets og familiens situation. Hvis der er brug for større støtteforanstaltninger som eksempelvis en støtteperson i hjemmet, en kontaktperson, en aflastningsfamilie eller en anbringelse, skal kommunen foretage en særlig grundig såkaldt 50-undersøgelse, inden de kan sættes i værk. Hvad kan jeg forvente at få at vide? Normalt modtager man inden seks dage en skriftlig kvittering for, at underretningen er modtaget. Hvis du som underretter ikke er part i sagen i juridisk forstand, kan du ikke forvente at få oplysninger om, hvad der sker fremover. Sagsbehandleren kan kontakte underretteren igen for at få flere oplysninger, men i det videre forløb er det først og fremmest forældrene, der inddrages. Der kan derfor også blive sat hjælp i gang, uden at man som underretter er orienteret. Hvad gør jeg, når jeg har foretaget en underretning? Når man har afgivet en underretning, kan der nogle gange opstå en slags tomrum, hvor man ubevidst forventer, at bolden nu ligger hos kommunen. Servicelovens 153, stk. 3, bestemmer, at den, der underretter, har ret til at få en tilbagemelding, om der bliver foretaget undersøgelser eller iværksat foranstaltninger i forhold til barnet eller den unge. Man skal dog bede om at få en tilbagemelding. Man har ikke ret til at få en beskrivelse af, hvilke undersøgelser eller foranstaltninger, der bliver iværksat. Og heller ikke hvis særlige forhold, som kræver fortrolighed, er gældende. 8 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

9 studiekonto.dk Værsgo : Danmarks bedste Studiekonto Fordi du er medlem af FRD, kan du få en studiekonto hos Lån & Spar med unikke renter og vilkår. Du får 2,25% i rente på de første kr. og 0,25% på resten. Renten på kassekreditten er 5,75% (ÅOP 5,88%). Du får mere ud af at have penge i banken og hvis du har brug for en kassekredit på op til kr., er den billigere i drift end andre steder. Det får du med studiekontoen: Høj rente på dit indestående op til kr. Lav rente på kassekreditten. Op til kr. Gratis overførsel af penge til andre danske konti, samt betaling af girokort via netbanken Gratis MasterCard og Visa/Dankort samme pinkode til alle kort Mobilbank Vind en MacBook Air Søg studiekontoen online og deltag i konkurrencen Se alle dine fordele og søg online på studiekonto.dk Du kan også sende en mail til eller ringe på og booke et møde. Til din studiekonto kan du vælge en kassekredit på op til kr. Debitorrenten er 5,88%, det svarer til ÅOP på 5,88%.(ÅOP er beregnet på samlet kreditbeløb kr., 100% udnyttelse og løbetid på 5 år). Alle rentesatser er variable og gældende pr. 15. august Konkurrencen løber t.o.m Vinderen findes ved uvildig lodtrækning i uge 51 og får direkte besked pr. telefon. Præmiens værdi er kr. og kan ikke byttes til kontanter.

10 Inden forretten blev serveret var der indlagt en lille pause til at hilse på gamle kolleger og klassekammerater. 40 år og i fremdrift Kære medlemmer Tusind tak for en formidabel fest i anledning af 40 året for vores forening. Det blev årets fest og vi kan være meget stolte af både arrangementet og os selv. Jeg er nærmest lykkelig! Jeg vil også benytte lejligheden til at sige til lykke til de fire vindere af Toronto konkurrencen, Christina Bendtsen, Jacob Glæsner, Marianne Schmidt Madsen og Anne Andersen. Jeg glæder mig til at rejse med jer til Toronto. 10 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

11 JUBILÆUMSFEST HER ER ET UDPLUK AF DE REAKTIONER VI HAR FÅET FRA MEDLEMMER OG GÆSTER. Tak for en fl ot, forrygende og festlig aften i lørdags ved 40 års jubilæumsarrangementet. Man må sige, at alle sejl var sat! Arrangementskomitéen kan vist kun være både stolt og tilfreds! Sikke en stemning der var lige fra ankomst til slut. Tove Møller Formandskabet stod klar til at tage imod alle gæsterne som de ankom. Der var mange kram, smil og glade gensyn. Formidabel god mad og vin! Retoriske taler fra nær og fjern! Dynamisk underholdning og super musik! Peter Zacho fed fed fed aften! Christina Bendtsen Jeg vil godt sige mange mange tak for sidst - det var en rigtig god fest - dejlig stemning, og det var morsomt at få hilst på så mange "gamle" radiografer. Det kan I godt være bekendt! Bernhard Da alle busserne var ankommet bød Charlotte Graungaard alle velkommen. Med megafon og en velkomstdrink blev festen skudt i gang. Lidt over 16:30 begyndte busserne med feststemte radiografer at ankomme. Humøret var højt lige fra starten. SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 11

12 Da dørene til festsalen blev åbnet var kamp om de bedste pladser. 40 år og i fremdrift Gæsterne fordelte sig ved bordene og forretten blev spist. Forventningen til aftenen var store, da FRD s sekretariat gennemgik de sidste forberedelser inden det gik løs. 12 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

13 Bodil Andersson. I programmet var der gjort plads til festlige indslag og i løbet af aftnen kom der da også et par festtaler. Båder formanden fra det Norske Radiografforbund; Anna Pettersen og Bodil Andersson, formanden for det svenske forbund holdt en tale til deres danske kolleger. Steen Schak var også på talerstolen og modtog stående bifald fra salen. Samtidig var landets førstuddannede radiograf, Tove Jacobsen også oppe og sige et par ord. Steen Schak. Tove Jacobsen. Og så kom tiden til konkurrencen om turene til Toronto. En radiograf fra salen, som sad på den heldige stol, blev udvalgt til at foretage lodtrækningen. Se vinderne på radiograf.dk Især de yngre deltagere var vilde med "Lille Madsen". Anders Lund Madsen lagde også vejen forbi festen og underholdte forsamlingen med sjove fortællinger og lettere forvirret tale. Sidste på aftnen gik bandet på og der blev spillet op til dans en chance som næsten samtlige gæster benyttede sig af. SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 13

14 EFFECT OF A TELE-TRAINING PROGRAMME FOR DIOGRAPHERS IN THE INTERPRETATION OF CT COLONOGRAPHY AF CARSTEN LAURIDSEN, PHILLIP LEFERE, OKE GERKE, STEFAAN GRYSPEERDT INTRODUCTION CT colonography (CTC) has now reached a high performance level in detecting tumoral lesions in the colon. Indeed, several large trials could demonstrate very good results of polyp detection [1-4]. These good results are only obtained if state-of-the-art technique and interpretation are applied by experienced teams being adequately trained in CTC. All experts [5-7] agree that this adequacy level is hard to reach, as CTC has a long and steep learning curve. This was demonstrated in the large trial performed by Rockey et al. [8]. Indeed, a review of this trial showed that technical failure and observer perceptual errors were by far the major cause of false negative results [9]. Whereas training in the practical aspects seems straightforward, only needing some short theoretical training and practical demonstration, acquiring sufficient experience and confidence in CTC interpretation is a rather arduous task. To date numerous efforts are being made to build up an efficient CTC training programme. Furthermore, despite good sensitivity for polyp detection using state-of-the-art CTC technique, the recent ACRIN 6664 trial [3] was inflicted with positive predictive values as low as 40% and 23% for polyps > 6 mm and > 10 mm, respectively, indicative of a high false positive rate. Hence, improving CTC technique and interpretation through adequate training is deemed mandatory. The combination of interpreting cases validated by optical colonoscopy (OC) with the participation in a hands-on CTC workshop is considered a solid basis for starting to read CTC exams [10,11]. It is generally accepted [12] that the training process can be improved by augmenting the interaction with and feedback from the teachers. This type of mentored training has been proposed in the ACR Colon Cancer Committee s white paper [10]. Tele-training or tele-medicine, which is now widely available and easy to apply, could be a promising companion in achieving these goals [13]. Likewise, this premise makes the establishment of a structured CTC education a priority and yet induces additional problems Population-based training for colorectal cancer would encompass a large number of radiologists participating in the screening process possibly increasing their workload to unacceptable levels. It may be supposed that a reduction of radiologist hours and costs could probably be accomplished by working with a team of radiographers supervised by one radiologist. With a sufficient level of experience for the radiographers, the interpretation time for the radiologist can be reduced significantly with the ultimate goal being the radiologist only checking the findings of the radiographers. This would allow supervision and validation of a substantial daily number of examinations per radiologist, reducing the total number of staff radiologists needed for populationbased screening. Keeping this in mind the purpose of this study was to assess the efficacy of radiographers interpreting CTC after a tele-radiology based training. MATERIALS AND METHODS The study was started in May 2008 and ended in October An IRB approval was not needed according to the Committees on Biomedical Research Ethics in Denmark. The study was granted by Metropolitan University College (DK), University College Nordjylland (DK), Odense University Hospital (DK), Copenhagen University Hospital Herlev (DK) and the Danish Association of Radiographers. RADIOGRAPHERS AND TUTORS Five radiographers (1 male, 4 females) participated in this study on a voluntary basis. Their age varied between 30 and 59 (mean age 50 years). They had no experience with CTC, and only very basic experience with colonic anatomy and pathology. They had practical experience with numerous abdominal CT and Barium enema examinations. CTC training of the radiographers was performed by two expert radiologists with an experience of > 6000 CTC (with > 800 validated by optical colonoscopy) and with great experience with the organisation of CTC-workshops. This training exclusively focused on the colon and did not consider the extracolonic structures. TRAINING The training programme consisted of different stages: Workshop A 3-day workshop was organized in the teaching centre introducing the radiographers to CTC and to the normal and pathological 14 RADIOGRAFEN AUGUST 2011

15 FAGLIGT conditions in the colon. The workshop consisted of a mix of theoretical presentations dealing with all technical and interpretational aspects of CTC and hands-on sessions. In total, 50 CTC cases were interpreted. Reading Material After the workshop, a book on CTC was administered to the radiographers to refine the knowledge and experience obtained during the workshop. A CTC course was also available on the website of the teaching centre. This web-course focussed on CTC imaging characteristics from normal to pitfalls. The webcourse was concluded by a large Q/A section. Training cases 75 randomly selected cases performed after incomplete colonoscopy in the local department were used for further training. The cases were interpreted by the radiographers at a rate of four cases/two weeks in a period of 34 weeks (holidays excluded) between July 2008 and June The use of CAD (Computer Aided Detection) was not allowed. Colorectal polyps 6 mm were reported and classified in two size categories ( 6 mm and 10 mm). Tumours were included in the calculations and analysed as polyps, but were described separately as well. The C-RADs classification was used [14]. All observers read the examinations independently and were blinded to all clinical findings, the colonoscopic results and each other s findings. Image processing and interpretation in the novice department were performed with the use of a CT-workstation (Extended Brilliance workspace 3.5, Philips, The Netherlands) provided with dedicated CTC software and allowing primary two-dimensional and three dimensional reading of the colon. During this tele-training, all observers continued their normal professional activity and interpreted the examinations during their spare time. Due to technical limitations of the workstation, simultaneous projection of the supine and prone acquisition, allowing fast comparison between both acquisitions, was impossible. Polyps were measured with electronic calipers on the two dimensional view and recorded according to the segment (cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon or rectum). Per polyp detected, the radiographers annotated the segmental location, the size, the attenuation, the slice numbers per acquisition, and the distance to the anal margin of the polyp in a report including a snap shot per polyp. The anonymized examinations were sent in DICOM format to the teaching centre using secured ultrafast lines for interpretation by both experts. The experts interpreted the cases on a Vitrea workstation (Vital Images, Minnetonka, USA) and made a report based upon consensus reading. The results from the two experts were considered as the gold standard except for parts of the colon where optical colonoscopy (OC) was performed. All CTCs were performed after incomplete OC. The reports from the radiographers were corrected by one of the experts and returned with comments. There was an active communication via for answering questions concerning CTC and the examinations at regular intervals, group discussions were performed via tele-conference. The use of CAD was not allowed. Test cases Finally, the radiographers underwent a test of 20 cases validated by optical colonoscopy. This test was composed by the teaching centre. These cases were sent in DICOM format to the novice department using secured ultrafast lines allowing for interpretation of the cases on the local workstation. The test consisted of five normal cases and 15 cases with colonic polyps. There were a total of 27 polyps > 6 mm with 12 and 15 polyps 6-9 mm and > 10 mm, respectively. According to the C-RADs classification, 10 polyps had a sessile morphology, 11 were pedunculated, three were flat polyps, and three were masses with malignant characteristics. There was one lipoma. The cases were interpreted by the radiographers at a rate of four cases/two weeks in a period of 10 weeks (holidays excluded) between August 2009 and October The use of CAD was not allowed. The interpretation and reporting was performed the same way as the training cases mentioned above. The outcome measure of the test was to achieve a per-polyp sensitivity per radiographer at 80% for polyps 6mm. Statistical analysis Sensitivity, specificity, and PPV were evaluated by means of point estimates and respective 95% confidence intervals (95% CI). The results were given both on patient basis and on polyp basis, stratified according to the respective size categories, i.e. polyps 6 mm and 10 mm, respectively. Assuming a prevalence of 33% and a true (but unknown) sensitivity on per patient-basis of 0.85, 75 patients included in the study were sufficient for an expected width of a 95% Wilson-score confidence interval of The success criterion for the single reader is an estimated per patient sensitivity of at least 0.8. For per polyp-based analyses, bootstrapping [15] was applied as supplementary sensitivity analysis (results not shown here). For polyp-based analyses as well as for average reader analyses on patient-basis, linear regression models were used with the constant term as only explanatory variable and clustered sandwich estimators of variance to allow for intra group correlation (due to several polyps in the same patient) Confidence intervals which emanate from these linear regression models are Wald-type confidence intervals. These may excess the boundaries of 0% or 100%, and were therefore truncated and indexed with an asterisk where required. Patient-based analyses by reader were carried out by means of 95% CI based on the Wilson-score method [16]. Group comparisons were performed by comparing the respective 95% confidence intervals, hence, significance level was 5%. SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 15

16 Figure 1 Figure 1 Figure All Results were kept on a worksheet (Microsoft Excel version 2007, Microsoft Corporation, Redmond, Wash., USA) and analyzed by using Stata 11 (StataCorp, Texas USA). - - RESULTS Training cases The training cases presented 69 polyps > 6 mm, with 47 and 22 polyps 6-9 mm and > 10 mm, respectively. Nine cases were excluded and considered as inadequate exams due to insufficient distension or incomplete preparation. The polyps were detected in 25 of 66 patients (39.4%). Two colorectal carcinomas were detected and were categorized as polyps > 10 mm. Overall per-polyp sensitivity was 57.0% (95% CI ) and 69.1% (95% CI ) for polyps > 6 mm and > 10 mm, respectively. Individual per-polyp sensitivity with 95% CI is shown in figure 1 and ranged between 54.7% and 61.7% and between 61.1% and 78.9% for polyps > 6 mm and > 10 mm, respectively. The overall per-polyp sensitivity analysis for polyps > 6mm and > 10 mm using bootstrapping was 56.3% (95% CI ) and 69.1% (95% CI ), respectively. Figur Figur Overall per-patient sensitivity was 86.4% (95% CI ) for polyps > 6mm. Individual per patient sensitivity with 95% CI is shown in figure 2a and ranged between 76.0% and 92.0% for polyps > 6mm. Overall per-patient specificity was 85.4% (95% CI ) for polyps > 6mm. Individual specificity with 95% CI is shown in figure 2b and ranged between 75.6% and 90.2%. Overall per-patient PPV was 78.3% (95% CI ) for polyps > 6mm. Individual PPV with 95% CI is shown in figure 3 and ranged between 68.8% and 84.6%. - - A Test cases Overall per-polyp sensitivity was 80.7% (95% CI ) and 94.7% (95% CI *) for polyps > 6 mm and > 10 mm, respectively. Individual per-polyp sensitivity with 95% CI is shown in figure 4 and ranged between 77.8% and 85.2% and between 93.3% and 100% for polyps > 6 mm and > 10 mm, respectively. Compared to the training cases, there was a statistically significant improvement of sensitivity for polyps > 6 mm in the test cases, since the respective confidence intervals did not overlap (figure 1 and 4). The overall per-polyp sensitivity analysis for polyps > 6mm and > 10 mm using bootstrapping was 86.4% (95% CI ) and 95.8% (95% CI ) respectively. The bootstrapping analysis of the data from the training cases for per-polyp sensitivity did not show any important difference. - - Overall per-patient sensitivity was 92.9% (95% CI *) for polyps > 6mm. Individual per-patient sensitivity with 95% CI is shown in figure 5a and ranged between 92.9% and 100%. No significant difference in sensitivity was observed on a perpatient basis between the training cases and the test cases (figure 2a and 5a). B Overall specificity was 64.0% (95% CI *) for polyps > 6mm. Individual specificity with 95% CI is shown in figure 5b and ranged between 40% and 100 %. 16 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

17 FAGLIGT Figure 3 Figure 3 The overall specificity was higher in the training cases compared to the test cases (figure 2b and 5b). This difference of specificity was probably due to the fact that the radiographers were more focused on finding polyps in the test cases, and due the low number of negative cases in the test. Overall per-patient PPV was 87.8% (95% CI *) for polyps > 6mm. Individual per-patient PPV with 95% CI for polyps is shown in figure 6 and ranged between 81.3% and 100%. - - This high level of PPV on a per patient basis indicated a low number of false positives in the test cases compared to the training cases, however the difference is not statistically significant (figure 3 and 6). All readers detected the three colorectal cancers. DISCUSSION Using a tele-training programme, five radiographers were successfully educated in CTC. After initial training, good sensitivity and PPV for polyps > 6mm were obtained in a test with statistically significant improvement for sensitivity compared to the training cases. The training focused on both FN and FP findings. This was achieved by combining a workshop, reading material and interpretation of 75 cases. During this training period the radiographers could rely on the mentorship of two experienced CTC readers. Figure Figure 4 4 Compared to other studies this training method obtained good results. Jensch et al. [17] trained two radiographers with 20 cases with feedback. In 145 patients per-polyp sensitivity was 65% and 66% for polyps > 6 mm and > 10 mm, respectively. PPV was 37.5% and 59.5% for polyps > 6 mm and > 10 mm, respectively. Figure In the ESGAR CTC study [18], 10 radiographers without any previous experience were trained in 50 cases. In a test of 40 cases, per-polyp sensitivity was 63.5% after exclusion of six cases, where it was difficult to detect lesions. In another study, Burling et al. [19] obtained a per-polyp sensitivity of 76% for polyps > 6 mm with five radiographers. PPV for cancer was 74%. Bodily et al. [20] trained two radiographers with teaching files. One file provided the basic imaging characteristics of colonic lesions and imaging pitfalls. The second file consisted of interpreting 50 CTC cases. At the end they were tested on 56 cases. This test was repeated after six weeks of performing second reads. After this period of additional training, results improved from 61% to 79.5% for polyps > 5 mm. These results are comparable to the results of the present study and probably confirm the efficacy of this education method. - - Training in detecting polyps in a well distended colon could appear straightforward. Indeed, once a basic level of experience is reached and sufficient knowledge concerning pathologic conditions in the colon has been acquired, one would expect an adequate observer performance. However, several studies have shown that a basic experience does not guarantee performance in polyp detection [21,22]. Firstly, numerous errors of interpretation causing FN are made [23,24]. Secondly, erroneous characterization of luminal defects may result in disappointing PPV. This was demonstrated in the ACRIN trial [3] with a PPV of 40% and 23% for polyps > 6 mm and > 10 mm, respectively. Interpretation errors are not only caused by lacking experience in interpretation. Frequently, technical inadequacy is a major source of error as was the SEPTEMBER 2011 RADIOGRAFEN 17

18 Figure 5 Figure case in the Rockey trial with 26% of important lesions missed due to technical shortcomings in colonic preparation and distension [8]. From this it has been learned that state-of-the-art application of CTC is mandatory [25]. This concept of good CTC technique was learned when interpreting the 75 training cases. We preferred not to use a predefined teaching file of 75 cases, as was done by Dachman et al [6], but deliberately chose cases coming out of clinical practice performed in the novice centre. With nine out of 75 examinations considered inadequate for interpretation, we were able to show that state-of-the-art application of CTC technique needs special attention during CTC implementation in a novice center. This approach also added a real time aspect to the training as the teachers were faced with unexpected problems enabling the novices to assess how they solved particular problems. A A B B This training method based on mentored supervision with tele-training had some advantages. It allowed for continuous guidance during the training period and could be considered a virtual fellowship. The radiographers could compare their findings with the reports of the experienced CTC-readers. Feedback via and/or tele-conferences provided a continuous source of information. In that way, the radiographers not only learned the importance of good CTC technique, they were most of all faced with their own interpretational errors. During the group meetings each case was reviewed and an explanation was provided when a lesion was overlooked or incorrectly interpreted. This type of mentored supervision has been considered important for CTC-training in the White Paper on CTC published by the ACR colon cancer committee [10]. Teletraining also allowed the radiographers to integrate the training in normal daily activity and learning the technique on their own workstation. Finally, it can be expected that this mentored training would also be helpful for radiologists. To our knowledge this is the first study assessing the effect of a mentored training performed with tele-education over several REFERENCES [1] Pickhardt PJ, Choi JR, Hwang I, Butler JA, Puckett ML, Hildebrandt HA, et al. Computed tomographic virtual colonoscopy to screen for colorectal neoplasia in asymptomatic adults. N Engl J Med 2003 Dec 4;349(23): [2] Regge D, Laudi C, Galatola G, Della Monica P, Bonelli L, Angelelli G, et al. Diagnostic accuracy of computed tomographic colonography for the detection of advanced neoplasia in individuals at increased risk of colorectal cancer. JAMA 2009 Jun 17;301(23): [3] Johnson CD, Chen MH, Toledano AY, Heiken JP, Dachman A, Kuo MD, et al. Accuracy of CT colonography for detection of large adenomas and cancers. N Engl J Med 2008 Sep 18;359(12): [4] Graser A, Stieber P, Nagel D, Schafer C, Horst D, Becker CR, et al. Comparison of CT colonography, colonoscopy, sigmoidoscopy and faecal occult blood tests for the detection of advanced adenoma in an average risk population. Gut 2009 Feb;58(2): [5] Johnson CD. CT colonography: coming of age. AJR Am J Roentgenol 2009 Nov;193(5): [6] Dachman AH, Kelly KB, Zintsmaster MP, Rana R, Khankari S, Novak JD, et al. Formative evaluation of standardized training for CT colonographic image interpretation by novice readers. Radiology 2008 Oct;249(1): [7] Soto JA, Barish MA, Yee J. Reader training in CT colonography: how much is enough? Radiology 2005 Oct;237(1): [8] Rockey DC, Paulson E, Niedzwiecki D, Davis W, Bosworth HB, Sanders L, et al. Analysis of air contrast barium enema, computed tomographic colonography, and colonoscopy: prospective comparison. Lancet 2005 Jan 22-28;365(9456): [9] Doshi T, Rusinak D, Halvorsen RA, Rockey DC, Suzuki K, Dachman AH. CT colonography: false-negative interpretations. Radiology 2007 Jul;244(1): [10] McFarland EG, Fletcher JG, Pickhardt P, Dachman A, Yee J, McCollough CH, et al. ACR Colon Cancer Committee white paper: status of CT colonography J Am Coll Radiol 2009 Nov;6(11): e4. [11] Burling D, International Collaboration for CT colonography Standards. CT colonography standards. Clin Radiol 2010 Jun;65(6): [12] Ramage M. et al. editor. Systems Thinkers. : Springer London; [13] Hahm JS, Lee HL, Choi HS, Shimizu S. Telemedicine system using a high-speed network: past, present, and future. Gut Liver 2009 Dec;3(4): [14] Zalis ME, Barish MA, Choi JR, Dachman AH, Fenlon HM, Ferrucci JT, et al. CT colonography reporting and data system: 18 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

19 FAGLIGT Figure 6 reduce radiologist time and the procedural costs. Furthermore, it would also allow for double reading which has been proven to increase performance [10]. This training method had limitations. Firstly, the radiographers were tested on only 20 cases with a total of 27 polyps > 6 mm. However the same number of cases was also used for testing the participants at the ACRIN trial [26]. This means that they were more alert for polyp detection compared to a screening setting with low disease prevalence. Together with a low number of normal cases, this probably explains the low specificity. Secondly, the gold standard for the training cases was the report after consensus reading by two CTC experts. This could have resulted in some false negative and false positive findings. However, this avoided the necessity of validating each CTC by optical colonoscopy and hence examining patients twice. months. This method could be improved by organizing webinars for learning the basic CTC principles. The use of tele-radiology also allowed for fast and efficient communication with the experts and allowed the radiographers to learn the technique on their own workstation. What was the rationale for educating radiographers? A team of radiographers under supervision of one radiologist could be helpful when screening for colorectal cancer, as this approach would Furthermore, the test cases had optical colonoscopy as ground truth. As mentioned above, we used clinical cases for CTC-training. A predefined set of CTC examinations would enable improved monitoring with assessment of progress in performance. This was not possible in this study, as the last 20 cases were presented with only two polyps. Finally, the training was performed over a considerable time span of 34 weeks. This long period is probably not favourable for a focused training and could have got a detrimental effect on the final results These results cannot be generalized because of the low number of radiographers educated. Futher studies are required to prove this. In conclusion, this training in CTC based on tele-training proved successful and could be a useful method in training radiographers in CTC. a consensus proposal. Radiology 2005 Jul;236(1):3-9. [15] [Miller DP. ]Obtain robust confidence intervals for any statistic.proceedings of the Twenty-Ninth Annual SAS (R) User Group International Conference. Cary, NC: SAS Institute Inc [16] Altman DG, Machin D, Bryant T, Gardner M. Statistics with confidence. 2000;2nd edition. [17] Jensch S, van Gelder RE, Florie J, Thomassen-de Graaf MA, Lobe JV, Bossuyt PM, et al. Performance of radiographers in the evaluation of CT colonographic images. AJR Am J Roentgenol 2007 Mar;188(3):W [18] European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology CT Colonography Group Investigators. Effect of directed training on reader performance for CT colonography: multicenter study. Radiology 2007 Jan;242(1): [19] Burling D, Wylie P, Gupta A, Illangovan R, Muckian J, Ahmad R, et al. CT colonography: accuracy of initial interpretation by radiographers in routine clinical practice. Clin Radiol 2010 Feb;65(2): [20] Bodily KD, Fletcher JG, Engelby T, Percival M, Christensen JA, Young B, et al. Nonradiologists as second readers for intraluminal findings at CT colonography. Acad Radiol 2005 Jan;12(1): [21] Spinzi G, Belloni G, Martegani A, Sangiovanni A, Del Favero C, Minoli G. Computed tomographic colonography and conventional colonoscopy for colon diseases: a prospective, blinded study. Am J Gastroenterol 2001 Feb;96(2): [22] Thomeer M, Carbone I, Bosmans H, Kiss G, Bielen D, Vanbeckevoort D, et al. Stool tagging applied in thin-slice multidetector computed tomography colonography. J Comput Assist Tomogr 2003 Mar- Apr;27(2): [23] Slater A, Taylor SA, Tam E, Gartner L, Scarth J, Peiris C, et al. Reader error during CT colonography: causes and implications for training. Eur Radiol 2006 Oct;16(10): [24] Johnson CD, Harmsen WS, Wilson LA, Maccarty RL, Welch TJ, Ilstrup DM, et al. Prospective blinded evaluation of computed tomographic colonography for screen detection of colorectal polyps. Gastroenterology 2003 Aug;125(2): [25] Taylor SA, Laghi A, Lefere P, Halligan S, Stoker J. European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR): consensus statement on CT colonography. Eur Radiol 2007 Feb;17(2): [26] Fletcher JG, Chen MH, Herman BA, Johnson CD, Toledano A, Dachman AH, et al. Can radiologist training and testing ensure high performance in CT colonography? Lessons From the National CT Colonography Trial. AJR Am J Roentgenol 2010 Jul;195(1): AUGUST 2011 RADIOGRAFEN 19

20 KORT NYT ÅRHUS-FORSKERE BRYGGER OPSKRIFTEN PÅ KUNSTIGE BLODÅRER, VED HJÆLP AF RØNTGEN Med røntgenstråler har forskere fra Århus fået et unikt indblik i opbygningen af kunstige fibre. Den ny viden skal bruges til at skabe kunstige blodårer i samarbejde med læger fra Skejby Sygehus. AF TROELS JEPPESEN Arbejdet med at bygge kunstige blodårer, brusk, sener og muskler i laboratorier er kommet et skridt videre, efter forskere fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus har kigget usædvanligt dybt ned i fibrenes struktur. Ved brug af en synchrotonopstilling, der genererer røntgenstråler, har forskerne fået et tredimensionalt billede af fibre af polystyren, der blandt andet bruges i vandrensningssystemer. De nye billeder har forskerne længe efterspurgt. Alle tidligere forsøg på at dykke ned i fibrenes struktur har nemlig været utilstrækkelige. "Hver gang vi har kigget på fibre gennem mikroskoper, så har vi kun set en fast overflade. Og når vi har forsøgt at gennemskære fibre, så har vi ødelagt strukturen. Det her er første gang, vi for alvor kigger ned under overfladen på fibrene," siger Jens Vinge Nygaard fra Ingeniørhøjskolen, som er ekspert i materialer. Fibrene er kun på størrelse med en tusindedel af en millimeter, og de nye billeder viser, at de er fulde af huller. Nu skal forskerne til at studere hullerne nærmere, for at kortlægge variationen i materialets tæthed og give viden om fibrenes elasticitet, styrke og tæthed. Tag med på en tur gennem fibrene på Ingeniørens hjemmeside Ved at sammensætte de nye billeder er det lykkedes at skabe en tredimensionel model. I videoen, som du kan finde på foreningens hjemmeside under Nyheder, kan du tage på en tur gennem den kunstige fiber. Filmen er optaget vha. et tomografi (CT) mikroskop og afbilleder densiteten i det materiale som undersøges. Kilde: Ingeniøren Mindeord: Henrik Suhr-Olsen ( ) Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om Henrik Suhr-Olsens pludselige og alt for tidlige død. Henrik blev 53 år gammel og døde den 14. august 2011 efter kort tids sygdom. Henrik afsluttede radiografuddannelsen fra Centralskolen i Herlev i Under sin uddannelse havde han sit praktikforløb her på Gentofte Hospital, hvilket han var meget glad for. Han valgte at blive i afdelingen, først som almindelig radiograf, siden 1985 som 1. radiograf/assisterende afdelingsradiograf og fra 1998 som systemadministrator på RIS/PACS/ IT. Henrik fejrede i 2003 sit 25 års jubilæum som ansat på Gentofte Hospital. Henrik har igennem alle årene været en højt værdsat og respekteret medarbejder og kollega. Både på grund af sit altid høflige og imødekommende væsen, men i lige så høj grad for sin store og kyndige arbejdsindsats. Dels for vores elever/studerende, som han i starten af sin ansættelse underviste i både de sygdomsrelaterede emner, men i særdeleshed i det tekniske område som var Henriks store force. Henrik havde sideløbende et stort engagement i afdelingens drift og ledelse og han virkede i sin periode som 1. radiograf også i perioder som konstitueret afdelingsradiograf. I forbindelse med afdelingens installation og ibrugtagning af RIS (1998) udførte Henrik (og andre) et meget stort stykke arbejde for at oplære det samlede personale i basale IT- og detaljerede RIS-kundskaber. Dette medførte helt naturligt, at Henrik fik ansvaret for afdelingens IT-mæssige drift som systemadministrator. Denne funktion har han med stor indsigt og ihærdighed udfyldt lige siden! Vi vil alle savne Henrik som det dejlige menneske, den gode kollega og den fagligt kompetente radiograf og systemadministrator han var! Vores tanker går til Henriks familie. Æret være Henrik Suhr-Olsens minde! På vegne af Billeddiagnostisk Afdeling, Gentofte Hospital: Systemadministrator Claus Bukh og afdelingsradiograf Jakob W. Poulsen. 20 RADIOGRAFEN SEPTEMBER 2011

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

JorgenR@microsoft.com

JorgenR@microsoft.com JorgenR@microsoft.com Man kan kommunikere uden at samarbejde! Men man kan ikke samarbejde uden at kommunikere! Tanken bag Unified Communications Hvor langt er vi nået? Vejen til Universal Communications

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere