Bilagsrapport Udnyttelse af overskudsvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport Udnyttelse af overskudsvarme"

Transkript

1 RENOSYD I/S Bilagsrapport Udnyttelse af overskudsvarme Fra kommunale affaldsforbrændingsanlæg

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Projektplanen... 4 Bilag 2: Projektstyring af projekt Projektets styring og organisering Projektstyring Projektforløb Dokument håndtering Retningslinjer for projektrapportskrivningen Generelle ressourcestyring Arbejdsrammer Vejleder Tidsplan for slutfasen (sidste to uger)... 8 Bilag 3:Dataindsamling og Interview m. Driftschef Finn Søgaard Dataindsamling-del: Interview-del: Bilag 4: Udregninger brugt i rapporten Udregning af afgifternes betydning i forhold til energisalget Udregning af afgifternes betydning i forhold til eksterne omkostninger Data brugt til udregninger Data til samlet varmeproduktion og energiudnyttelse Varmeproduktion med og uden kondenseringsvarme Samlet Energiproduktion med og uden kondenseringsvarme Udregning af energiudnyttelse pr. ton affald Forskellige produktionspriser på Fjernvarme

3 1.21 Udgifter ved Røggaskondensering for Renosyd Regneark over røggaskondenseringsanlægget mm Produktionsprisen ved produktion under 2,5MW Produktionspris og besparelse Bilag 5: Driftsaftale mellem Renosyd og Affaldsvarme Aarhus Bilag 6: SRO-Billeder fra Renosyd Bilag 7: Renosyds Miljøpolitik Bilag 8: Mindmap og Flowanalyse Bilag 9: BREF over røggaskondensering Bilag 10: Måling af returtemperatur inden påbegyndelse af røggaskondenseringsanlæg

4 Bilag 1: Projektplanen Indeholder et Gantt-skema med tidsplanen over projektet. 4

5 5

6 6

7 Bilag 2: Projektstyring af projekt 1.1 Projektets styring og organisering Dette afsnit i bilagsrapporten, er lavet som en metode på, hvordan projektet blev holdt ajour og styret gennem de hindringer, som kommer i en projektskrivningsfase. Samtidig er dette afsnit lavet for at give et indblik i, hvordan bachelorprojektet er styret og organiseret for at kunne bevare overblikket igennem skriveprocessen af projektrapporten. Til den praktiske styring og organisering af projektet, er der taget udgangspunkt i kap. 6 Praktisk organisering og styring af projekter (Andersen, 2013). 1.2 Projektstyring Gennem projektet er It-metoderedskabet Microsoft Projekt brugt til styring af projektet. Herunder er tidsplan og alle de oversigter, som findes relevante for projektet fra start til slut. Der er dagligt ajourført i Microsoft Projekt for, at kunne følge hvor langt projektrapporten er i forhold til deadlines. Gantt diagrammet ovenstående er hele bachelortidsplanen. Dag til dag har der gennem bachelorprojektet været en TO DO- liste. Listen har været brugt som både huskeliste og opslag på ting, der skal ordnes nu her eller komme tilbage til senere/næste dag. Denne liste har også skulle minimere omfanget af løse papir og for at have det hele et sted. 1.3 Projektforløb Projektets løber frem til afleveringstidspunktet kl d.16/ Frem til denne dato vil arbejdsdagene være hovedsagligt være mandag til fredag. Arbejdsstedet har været på borggade, driftskontoret hos Renosyd og hjemme i privaten. Det er forventet at projektets skriftlige del er klar d.1/ , da der er afsat tid til ekstern gennemlæsning af projektet og herefter finjusteringer, udskrivning og klargøring inden aflevering. 1.4 Dokument håndtering Alle filer og dokumenter arkiveres i Bachelor - mappen i Dropbox. Dropbox er valgt, grundet Dropbox giver mulighed for adgang over nettet, samt konstant synkronisering og derved altid den nyeste fil arkiveret. Backup af bachelorprojektet er dagligt gemt på ekstern harddisk for at have en ekstra backup. 1.5 Retningslinjer for projektrapportskrivningen Dette afsnit er for at have retningslinjer for hvordan udarbejdelsen af rapporten skal foregå. Dette er for at opnå en ensartet måde at gennemføre ændringer, kommentering og deslige i projektrapporten. Udgangspunktet har været Microsoft Office Words værktøjer som er benyttet til udarbejdelse for projektrapporten. Overstregsmarkeringer med spørgsmålstegn, er et tal som mangler og skal indsættes når dette er muligt. Eksempel:? Kommentar skrives via Words Ny kommentar, laver en markering af teksten og forbedringsforslag skrives i boksen. Ændring af tekstfarve til rød skrifttekst i stedet for traditionel sort skrifttekst, laves for at fortælle dette er kopieret tekst. Dette er for at undgå plagiat og så dette kan fjernes. Eksempel: EKSEMPEL 7

8 Kursiv skrift med parenteser, er for at kunne skrive hvad der skal skrives om og hvilke tilføjelser som skal tilføjes senere. 1.6 Generelle ressourcestyring Eksempel: (EKSEMPEL) Bestræbe på at være godt forberedt og forsøge at være færdig med skriveprocessen af projektrapporten i starten af december, for at have plads til uforudsete hændelser. Planlægning og et godt kommunikationsniveau til vejleder vil være fokuspunkter gennem skriveprocessen af dette bachelorprojekt. 1.7 Arbejdsrammer - Projektarbejdstider bestræbes at være fra på hverdage og weekender efter behov. - På fredage laves opfølgning på ugen og status over fokus for den kommende uge. - Hver anden uge bestræbes det, at afholde møde med vejleder, samt benytte telefonisk kontakt løbende. Mødeplan over vejledermøderne: - Uge 36 - Torsdag d. 5/9 kl Uge 38 - Mandag d. 16/9 kl Uge 38 - Mandag d. 3/10 kl Uge 43 - Mandag d. 21/10 kl Afholdte telefonmøde d. 29/10. - Uge 45 - Mandag d. 4/11 kl Uge 47 - Mandag d. 18/11 kl Aflyst af vejleder d.17/10, afholdt telefonmøde. - Uge 49 - Mandag d. 2/12 kl Afholdte telefonmøde samme dato. - Uge 49 Tirsdag d. 3/12 kl Tildelt Simon Djernæs som ny vejleder. - Uge 50 Mandag d.9/12 kl Møde med ny vejleder. Microsoft Projekt er også benyttet planlægning af disse møder og derved holdt ajour løbende. 1.8 Vejleder Vejledermøder er blive rykket rundt på gennem skriveprocessen af bachelorprojektet, efter hvornår det har været nødvendigt eller rykket hvis der ikke har været noget aktuelt. Disse vejledermøder har været suppleret med telefonmøder. D. 2/ Grundet at Jan Almind har fået nyt job pr. 1/1 2014, er ny vejleder til afløsning af Jan fundet. Dette er langt henne i forløbet og skriveprocessen, da bachelorprojektet var næsten færdig, blev der kun lavet mindre ændringer i forhold til vejledermøde 9/ Tidsplan for slutfasen (sidste to uger) Planlagt sidste skrivning skal være færdig lørdag d. 7/12. søndag d. 8/12 vil der blive læst korrektur, rette sproglige fejl, gennemlæsning af rapport af fremmede (nye øjne) og forberedes spørgsmål til vejledermøde til møde med ny vejleder mandag d. 9/12 kl Indtil onsdag laves ændringer fra vejleder og yderligere finpudsning. Onsdag tjekkes den røde tråd, samt problemformulering og konklusionen sammenhæng. Resten af ugen går med alt det sidste klargøring. Lørdag d. 14/12 udskrivning af rapport og klargøring til aflevering. Mandag d.16/12 aflevering af rapport. 8

9 Bilag 3:Dataindsamling og Interview m. Driftschef Finn Søgaard Det på forhånd fastlagte spørgeskema består af to dele, første del er sekundær dataopsamling og anden del er interview. Dataindsamlingens opbygning er: Data der søges Modtaget: Svar/modtaget data fra Finn 1.10 Dataindsamling-del: Miljøgodkendelse er i Bilag 1 virksomhed, i forhold til godkendelsebekendtgørelsen? Modtaget: Seneste Miljøgodkendelse modtaget på mail og Renosyd er bilag 2 virksomhed. BAT- referencedokument Modtaget: sted at finde information og lignende. Modtaget: Har modtaget BAT-notater fra Finn Søgaard. Mere materiale om røggaskondenseringsprojektet Modtaget: Dokumentation fra Götaverken er printet og modtaget i mappe. Modtaget: Artikel fra Århus Stiftstidende omhandlende røggaskondenseringsprojektet. Hele regnskabet/budget for 2012 vedrørende kraftvarmeanlægget Modtaget: Regnskab 2012 og fået forklaret regnskab, samt udleveret som regnskab excel ark. Afgiftssatser og udregning Modtaget: Afgiftssatser for 2013 og 10% rabat ordning. Den nyeste miljøredegørelse for Renosyd/KVA Modtaget: med miljøredegørelsen. Tage billeder af SRO Anlæg (specielt røggaskondenseringsdelen) Modtaget: Print af SRO-Anlæg og vedlagt i mappe Vandbehandling (kort beskrivelse) Modtaget: Silhorkos beskrivelse af vandbehandlingsanlæg 9

10 1.11 Interview-del: Dataindsamling består af: Spørgsmål til Finn Søgaard Svar: Svar fra Finn Søgaard Energiaftale , har denne indvirkning på røggasprojektet? Svar: Nej, vil måske have betydning for fremtidige projekter. Hvilke krav er kraftvarmeanlægget underlagt i forhold til BAT/ISO 14001/EMAS?? Svar: Miljømålsætning fra årlig miljøredegørelsen. Svar: EMAS krav om at stille disse krav. Hvilke afgifter berøre røggaskondenseringsanlægget? Svar: Affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift. Svar: Rabatordning ved røggaskondensering. Hvordan syntes du, at lovgivningen påvirker rentabiliteten af projektet? Svar: Negativt, hvis der ikke var 10% besparelsesregelen ville det kun være en udgift. I forhold til regnskab, hvilke faktorer spiller ind i forhold til kondensering? Afgifter / Indtægter? Svar: Begge dele påvirkes. Prøveperioden, hvordan har røggaskondenseringsanlægget fungeret siden opstart 10/ ? Svar: 4.2 MW i GNS. Leverer anlægget så som forventet eller bedre/værre? Svar: Anlægget levere bedre end forventet. 10

11 Bilag 4: Udregninger brugt i rapporten Udregning af afgifternes betydning i forhold til energisalget Bliver benyttet i afsnittet 9.2 Analyse af budget 2012 i projektrapporten Afgifter Affaldsvarmeafgift Tillægsafgift CO2-afgift I alt Energisalg EL Varme CO2 Kompensation I alt Afgifter i alt Energisalg i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Afgifternes andel af energisalget 47,3 % Udregning 1: Alle data er taget fra (Renosyd I/S, 2012) 1.13 Udregning af afgifternes betydning i forhold til eksterne omkostninger Bliver benytte i afsnittet 2.2 Problemstilling Eksterne omkostninger Afgifter Affaldsvarmeafgift Tillægsafgift NOx afgift CO2-afgift I alt kr kr kr kr kr. Øvrige eksterne omkostninger Drift maskiner og materiel kr. Drift af kørende materiel kr. Personaleomkostninger Køb af ydelser kr. I alt kr. Afgifter Øvrige eksterne omkostninger I alt kr kr kr. Afgifternes andel af eksterne omkostninger 51,2 % Udregning 2:Alle data er taget fra (Renosyd I/S, 2012) 11

12 1.15 Data brugt til udregninger Tabel over samlet varmeproduktion Produktion Enhed Produktion 2012 Fremtiden Maksimal varmeeffekt MW 20,503 24,8 Affaldsvarme uden kondenseringsvarme MWh/år Kondenseringsvarme MWh/år Samlet Varmeproduktion MWh/år Procentmæssig forøgelse % - 18,4% Data til de forskellige regneark Enhed 2012 Data md-rapport Kilde Varmeproduktion MWh Miljøredegørelse 2012 Gns Vameproduktion Oktober MW 20,511 Månedsrapport Gns Vameproduktion November MW 20,495 Månedsrapport Gns Vameproduktion Samlet MW 20,503 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Okt MW 4,33 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Nov MW 4,24 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Samlet MW 4,28 Månedsrapport Ton affald Ton Affald Miljøredegørelse 2012 Timer pr. Driftstimer år Fra Finn Søgaard Afgiftssatser Affaldsvarmeafgift kr./mwh 79 Fra Finn Søgaard Tillægsafgift + CO2 afgift kr./mwh 113 Fra Finn Søgaard Rabat på tillægsafgift og CO2 afgift kr./mwh 11,3 10% på alle producerede enheder Fra Finn Søgaard 1.16 Data til samlet varmeproduktion og energiudnyttelse Data til Tabel over samlet varmeproduktion og energiudnyttelse af affald Enhed 2012 Data mdrapport Kilde Varmeproduktion MWh Miljøredegørelse 2012 Gns Vameproduktion Oktober MW 20,511 Månedsrapport Gns Vameproduktion November MW 20,495 Månedsrapport Gns Vameproduktion Samlet MW 20,503 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Okt MW 4,33 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Nov MW 4,24 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Samlet MW 4,28 Månedsrapport 12

13 Miljømål 2013 MW 2,00 Miljøredegørelse 2012 Ton affald Tons Affald Miljøredegørelse 2012 Driftstimer Timer pr. år Finn 1.17 Varmeproduktion med og uden kondenseringsvarme Produktion Enhed Produktion 2012 Miljømål 2013 Fremtiden Maksimal varmeeffekt MW 20,50 22,50 24,79 Affaldsvarme uden kondenseringsvarme MWh/år Kondenseringsvarme MWh/år Samlet Varmeproduktion MWh/år Procentmæssig forøgelse % - 8,6% 18,4% 1.18 Samlet Energiproduktion med og uden kondenseringsvarme Tabel over samlet produktion Produktion Enhed Produktion 2012 Miljømål 2013 Fremtiden Maksimal varmeeffekt MW 20,50 22,50 24,79 Energiproduktion uden kondenseringsvarme MWh/år Kondenseringsvarme MWh/år Samlet Energiproduktion MWh/år Procentmæssig forøgelse % - 7,4% 15,8% Diagram over udviklingen i samlet energiproduktion Samlet Energiproduktion MWh/År Produktion 2012 Miljømål 2013 Fremtiden 13

14 1.19 Udregning af energiudnyttelse pr. ton affald RS energiudnyttelse i 2012: Samlet produktion= MWh Antal tons affald indfyret= tons MWh Energiudnyttelse i 2012= 2,488MWh pr. tons affald tons Ved røggaskondensering: MWh Energiudnyttelse = 2,882MWh pr. tons affald tons Data gældende for dette regneark er under Bilag Produktion Enhed Produktion 2012 Mijlømål 2013 Fremtiden Kondenseringsvarme MWh/år Samlet energiproduktion (el og varme) MWh/år Antal tons affald indfyret Tons/år Energiudnyttelse MWh pr. ton affald 2,488 2,672 2,882 Forhøjet energiudnyttelsen med MWh pr. ton affald 0,184 0,394 Procentmæssig forøgelse % - 7,4% 15,8% 1.20 Forskellige produktionspriser på Fjernvarme Marginalpris fra Dong kr/mwh 248 Affaldsvarmepris uden scrubberanlæg, inkl. Affaldsvarmeafgift kr/mwh 250 Scrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift og tillægsafgifter kr/mwh 254 Varmepris fra DONG før 2015 kr/mwh 325 Varmepris fra DONG efter 2015 kr/mwh 375 Forskellige produktionspriser på Fjernvarme Varmepris fra DONG efter Varmepris fra DONG før Scrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift og tillægsafgifter 254 Affaldsvarmepris uden scrubberanlæg, inkl. Affaldsvarmeafgift 250 Marginalpris fra Dong KR./MWH 14

15 1.21 Udgifter ved Røggaskondensering for Renosyd Oplysninger fra: Effekt fra Scrubber, MW Månedsrapport 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard Afskrivning kr./år Renter kr./år Driftsudgifter Aftale 2 kr./år Vandafledning ved prod. Over MW kr./år Udgifter pr. MWh kr./mwh Drifts og kap. udgifter kr./år Affaldsvarmeafgift kr./mwh Affaldsvarmeafgift årlig kr./år Tillægsafgift + CO2 afgift kr./mwh Tillægsafgift + CO2 afgift årlig kr./år Tillægsafgift + CO2 afgift m. 10% rabat kr./mwh Tillægsafgift + CO2 afgift m. 10% rabat årlig kr./år Afgifter i alt kr./mwh Afgifter i alt m. 10% rabat kr./mwh Afgifter i alt pr. år kr./år Afgifter i alt pr. år m. 10% rabat kr./år Udgifter i alt pr. MWh kr./mwh 254,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 Udgifter i alt pr. MWh m. 10% rabat kr./mwh 243,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 Udgifter i alt pr. år kr./år Udgifter i alt pr. år m. 10% rabat kr./år

16 ,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4, Procentmæssig fordeling af udgifter ; 26% Drifts og kap. udgifter kr./år Afgifter i alt pr. år m. 10% rabat kr./år ; 74% ,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,

17 1.22 Regneark over røggaskondenseringsanlægget mm. Oversigt over røggaskondenseringsanlægget 4,2845 MW version Beskrivelse: Oplysninger fra: Effekt fra Scrubber, MW Månedsrapport 4, ,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard Investering, kr Fra Finn Søgaard/Renosyd Afskrivningsperiode Fra Finn Søgaard/Renosyd 16 Rente, p.a. Fra Finn Søgaard/Antaget 3,50% Afskrivning Restgæld Renter Driftsudgifter Aftale 2 kr/år Driftsudgifter over MW Aftale 2 /Antaget kr/år Vandafledning ved prod. Over MW Götaverken Miljö kr/år Drifts og kap. udgifter kr/år Produktionspris kr/mwh 62,34 61,66 60,98 60,30 59,62 58,94 58,26 Affaldsvarmeafgift kr/mwh Produktionspris inkl.aff. Varmeafgift kr/mwh Samlet varme betaling Samlet varme betaling per MWh 254,34 253,66 252,98 252,30 251,62 250,94 250,26 Affaldsvarmepris uden skrubberanlæg, inkl. affaldsvarmeafgift Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Kompensation til DONG Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh 8 8 Varmepris fra DONG Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Marginalpris fra Dong Fra Finn Søgaard/Renosyd Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift kr/mwh Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift og tillægsafgifter kr/mwh Regnsskab for VT Varmekøb hos Reno S inkl. affaldsvarmeafgift kr

18 Besparelse på køb hos DONG kr Affaldsvarmeafgift kr Kompensation til DONG kr Tillægsafgift ved produktion på skrubber Rabat på tillægsafgift Gevinst for VT (Varme) kr Gevinst for VT (Varme) 5 år Resulterende skrubbervarmepris for VT kr/mwh 251,04 250,36 241,68 241,00 240,32 207,34 206,66 Regnskab for Reno S Affaldsvarmeafgift kr/mwh 79 Tillægsafgift + CO2 afgift kr/mwh 113 Rabat på tillægsafgift og CO2 afgift kr/mwh 11,3 10% på alle producerede enheder Varmesalg uden kondensering MWh/år Affaldsmængde t/år Rabat på tillægsafgiften 1 1 ved ja, 0 ved nej Drifts og kap. udgifter kr Varmesalg til VT kr Affaldsvarmeafgift kr Tillægsafgift ved produktion på skrubber Tillægsafgift kr Rabat på tillægsafgift kr Gevinst for Reno S (Affald) kr Gevinst for Reno S (Affald) 5 år Gevinst for Affald eks. rabat på tillægsafgift kr Reno S resultat med rabat på tillægsafgift kr/t affald 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 11,5 11,5 Reno S resultat uden rabat på tillægsafgift kr/t affald Samlet gevinst

19 ,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4, ,58 56,90 56,22 55,54 54,86 54,18 53,49 52,81 52, ,58 248,90 248,22 247,54 246,86 246,18 245,49 244,81 244,13 19

20 ,98 205,30 204,62 203,94 203,26 202,58 201,90 201,22 200,54 20

21 ,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11, Produktionsprisen ved produktion under 2,5MW Effekt fra Skrubber, MW Månedsrapport 4,28 4,28 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard 54 Investering, kr Fra Finn Søgaard/Renosyd Afskrivningsperiode Fra Finn Søgaard/Renosyd 16 Rente, p.a. Antaget værdi 3,50% Afskrivning kr./år Restgæld kr Renter kr/år Driftsudgifter Aftale 2 kr/år Drifts og kap. udgifter kr/år Produktionspris kr/mwh 33,55 21

22 1.24 Produktionspris og besparelse Beskrivelse: Oplysninger fra: Effekt fra Scrubber, MW Månedsrapport 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard Investering, kr Fra Finn Søgaard/Renosyd Afskrivningsperiode Fra Finn Søgaard/Renosyd 16 rente, p.a. Antaget værdi 3,50% Afskrivning kr./år Restgæld kr Renter kr/år Driftsudgifter Aftale 2 kr/år Driftsudgifter ved prod. over MW Aftale 2 /Antaget kr/år Vandafledning ved prod. Over MW Götaverken Miljö kr/år Drifts og kap. udgifter Antaget før produktion kr/år Drifts og kap. udgifter kr/år Produktionspris for første MWH kr/mwh Produktionspris v. Antaget udgifter kr/mwh 54,95 54,27 53,59 52,90 52,22 51,54 50,86 50,18 Produktionspris kr/mwh 62,34 61,66 60,98 60,30 59,62 58,94 58,26 57,58 Affaldsvarmepris uden skrubberanlæg, inkl. affaldsvarmeafgift Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Varmepris fra DONG Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Marginalpris fra Dong Fra Finn Søgaard/Renosyd Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift kr/mwh Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift kr/mwh Besparelse for produktionsprisen i forhold til: Affaldsvarmepris uden skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh 187,66 188,34 189,02 189,70 190,38 191,06 191,74 192,42 Årlig Affaldsvarmepris uden skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh Varmepris fra DONG kr/mwh 262,66 263,34 314,02 314,70 315,38 316,06 316,74 317,42 Årlig Varmepris fra DONG kr/mwh Marginalpris fra Dong kr/mwh 187,02 187,70 188,38 189,06 189,74 190,42 Årlig Marginalpris fra Dong kr/mwh Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 Årlig Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv- & Til-afgift kr/mwh 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 Årlig Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv- & Tilafgift kr/mwh

23 ,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4, ,50 48,82 48,14 47,46 46,78 46,10 45,42 44,74 56,90 56,22 55,54 54,86 54,18 53,49 52,81 52, ,10 193,78 194,46 195,14 195,82 196,51 197,19 197, ,10 318,78 319,46 320,14 320,82 321,51 322,19 322, ,10 191,78 192,46 193,14 193,82 194,51 195,19 195, ,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79, ,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Afskrivninger i 2011 i FAS Efter gældende retningslinjer for restanceinddrivelse, afskrivninger mv. vil Betalingskontoret, når det skønnes, at et krav er uerholdeligt, afskrive

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Lederudvikling Direktion og chefgruppe gennemgår i første halvår af 2014 et lederudviklingsforløb ved Mercuri Urval. Forløbet afvikles som individuelle timer/enkeltdage ved

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

EPOS. Grundlæggende undervisningsmateriale. Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer

EPOS. Grundlæggende undervisningsmateriale. Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer Juli 2003 Baggrund for uddannelsen inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område IT-viden og erfaringer er ofte forankret hos den enkelte

Læs mere

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S Bilagsfortegnelse Bilag 1: Samlet datasæt... 2 Bilag 2: Vinter datasæt... 3 Bilag 3: Sommer datasæt... 4 Bilag 4: Samtykkeerklæring for interview med sagkyndig... 5 Bilag 5: Interview med Silkeborg Kommune...

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Per N. Jensen, Ole Jensen og Palle Laugesen. Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Sune Ribergaard Henriksen Lyseng Alle 1 DK - 8270 Højbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 6. januar 2014

Læs mere

AFFALDPLUS E.T. J.NR. 13/10729 KLAGE FRA NÆSTVED VARME- VÆRK

AFFALDPLUS E.T. J.NR. 13/10729 KLAGE FRA NÆSTVED VARME- VÆRK Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 www.horten.dk Energitilsynet Att. Marianne Larsson Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Eigil Worm Dir +45 3334 4212 Mob +45 5234

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Budget. med. overslagsårene. Version 3,2 20. maj 2014 Godkendt i bestyrelsen 28.05.2014

Budget. med. overslagsårene. Version 3,2 20. maj 2014 Godkendt i bestyrelsen 28.05.2014 Budget 2015 med overslagsårene 2016 og 2017 Version 3,2 20. maj 2014 Godkendt i bestyrelsen 28.05.2014 1 2 / INDHOLDSFORTEGNELSE / INDLEDNING... 5 / OPBYGNING... 5 / BUDGET 2015-2017 FOR KONCERNEN KARA/NOVEREN...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN 1 VINDKRAFT OMKRING DANMARK 128 Norge Det nordiske prisområde Samlet for det Det nordiske

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER HVAD BLEV UNDERSØGT? Overdragelse af E.ON Produktion og E.ON Varmes ejerskab til et nyt fjernvarmeselskab. Muligheder for en

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere