Bilagsrapport Udnyttelse af overskudsvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport Udnyttelse af overskudsvarme"

Transkript

1 RENOSYD I/S Bilagsrapport Udnyttelse af overskudsvarme Fra kommunale affaldsforbrændingsanlæg

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Projektplanen... 4 Bilag 2: Projektstyring af projekt Projektets styring og organisering Projektstyring Projektforløb Dokument håndtering Retningslinjer for projektrapportskrivningen Generelle ressourcestyring Arbejdsrammer Vejleder Tidsplan for slutfasen (sidste to uger)... 8 Bilag 3:Dataindsamling og Interview m. Driftschef Finn Søgaard Dataindsamling-del: Interview-del: Bilag 4: Udregninger brugt i rapporten Udregning af afgifternes betydning i forhold til energisalget Udregning af afgifternes betydning i forhold til eksterne omkostninger Data brugt til udregninger Data til samlet varmeproduktion og energiudnyttelse Varmeproduktion med og uden kondenseringsvarme Samlet Energiproduktion med og uden kondenseringsvarme Udregning af energiudnyttelse pr. ton affald Forskellige produktionspriser på Fjernvarme

3 1.21 Udgifter ved Røggaskondensering for Renosyd Regneark over røggaskondenseringsanlægget mm Produktionsprisen ved produktion under 2,5MW Produktionspris og besparelse Bilag 5: Driftsaftale mellem Renosyd og Affaldsvarme Aarhus Bilag 6: SRO-Billeder fra Renosyd Bilag 7: Renosyds Miljøpolitik Bilag 8: Mindmap og Flowanalyse Bilag 9: BREF over røggaskondensering Bilag 10: Måling af returtemperatur inden påbegyndelse af røggaskondenseringsanlæg

4 Bilag 1: Projektplanen Indeholder et Gantt-skema med tidsplanen over projektet. 4

5 5

6 6

7 Bilag 2: Projektstyring af projekt 1.1 Projektets styring og organisering Dette afsnit i bilagsrapporten, er lavet som en metode på, hvordan projektet blev holdt ajour og styret gennem de hindringer, som kommer i en projektskrivningsfase. Samtidig er dette afsnit lavet for at give et indblik i, hvordan bachelorprojektet er styret og organiseret for at kunne bevare overblikket igennem skriveprocessen af projektrapporten. Til den praktiske styring og organisering af projektet, er der taget udgangspunkt i kap. 6 Praktisk organisering og styring af projekter (Andersen, 2013). 1.2 Projektstyring Gennem projektet er It-metoderedskabet Microsoft Projekt brugt til styring af projektet. Herunder er tidsplan og alle de oversigter, som findes relevante for projektet fra start til slut. Der er dagligt ajourført i Microsoft Projekt for, at kunne følge hvor langt projektrapporten er i forhold til deadlines. Gantt diagrammet ovenstående er hele bachelortidsplanen. Dag til dag har der gennem bachelorprojektet været en TO DO- liste. Listen har været brugt som både huskeliste og opslag på ting, der skal ordnes nu her eller komme tilbage til senere/næste dag. Denne liste har også skulle minimere omfanget af løse papir og for at have det hele et sted. 1.3 Projektforløb Projektets løber frem til afleveringstidspunktet kl d.16/ Frem til denne dato vil arbejdsdagene være hovedsagligt være mandag til fredag. Arbejdsstedet har været på borggade, driftskontoret hos Renosyd og hjemme i privaten. Det er forventet at projektets skriftlige del er klar d.1/ , da der er afsat tid til ekstern gennemlæsning af projektet og herefter finjusteringer, udskrivning og klargøring inden aflevering. 1.4 Dokument håndtering Alle filer og dokumenter arkiveres i Bachelor - mappen i Dropbox. Dropbox er valgt, grundet Dropbox giver mulighed for adgang over nettet, samt konstant synkronisering og derved altid den nyeste fil arkiveret. Backup af bachelorprojektet er dagligt gemt på ekstern harddisk for at have en ekstra backup. 1.5 Retningslinjer for projektrapportskrivningen Dette afsnit er for at have retningslinjer for hvordan udarbejdelsen af rapporten skal foregå. Dette er for at opnå en ensartet måde at gennemføre ændringer, kommentering og deslige i projektrapporten. Udgangspunktet har været Microsoft Office Words værktøjer som er benyttet til udarbejdelse for projektrapporten. Overstregsmarkeringer med spørgsmålstegn, er et tal som mangler og skal indsættes når dette er muligt. Eksempel:? Kommentar skrives via Words Ny kommentar, laver en markering af teksten og forbedringsforslag skrives i boksen. Ændring af tekstfarve til rød skrifttekst i stedet for traditionel sort skrifttekst, laves for at fortælle dette er kopieret tekst. Dette er for at undgå plagiat og så dette kan fjernes. Eksempel: EKSEMPEL 7

8 Kursiv skrift med parenteser, er for at kunne skrive hvad der skal skrives om og hvilke tilføjelser som skal tilføjes senere. 1.6 Generelle ressourcestyring Eksempel: (EKSEMPEL) Bestræbe på at være godt forberedt og forsøge at være færdig med skriveprocessen af projektrapporten i starten af december, for at have plads til uforudsete hændelser. Planlægning og et godt kommunikationsniveau til vejleder vil være fokuspunkter gennem skriveprocessen af dette bachelorprojekt. 1.7 Arbejdsrammer - Projektarbejdstider bestræbes at være fra på hverdage og weekender efter behov. - På fredage laves opfølgning på ugen og status over fokus for den kommende uge. - Hver anden uge bestræbes det, at afholde møde med vejleder, samt benytte telefonisk kontakt løbende. Mødeplan over vejledermøderne: - Uge 36 - Torsdag d. 5/9 kl Uge 38 - Mandag d. 16/9 kl Uge 38 - Mandag d. 3/10 kl Uge 43 - Mandag d. 21/10 kl Afholdte telefonmøde d. 29/10. - Uge 45 - Mandag d. 4/11 kl Uge 47 - Mandag d. 18/11 kl Aflyst af vejleder d.17/10, afholdt telefonmøde. - Uge 49 - Mandag d. 2/12 kl Afholdte telefonmøde samme dato. - Uge 49 Tirsdag d. 3/12 kl Tildelt Simon Djernæs som ny vejleder. - Uge 50 Mandag d.9/12 kl Møde med ny vejleder. Microsoft Projekt er også benyttet planlægning af disse møder og derved holdt ajour løbende. 1.8 Vejleder Vejledermøder er blive rykket rundt på gennem skriveprocessen af bachelorprojektet, efter hvornår det har været nødvendigt eller rykket hvis der ikke har været noget aktuelt. Disse vejledermøder har været suppleret med telefonmøder. D. 2/ Grundet at Jan Almind har fået nyt job pr. 1/1 2014, er ny vejleder til afløsning af Jan fundet. Dette er langt henne i forløbet og skriveprocessen, da bachelorprojektet var næsten færdig, blev der kun lavet mindre ændringer i forhold til vejledermøde 9/ Tidsplan for slutfasen (sidste to uger) Planlagt sidste skrivning skal være færdig lørdag d. 7/12. søndag d. 8/12 vil der blive læst korrektur, rette sproglige fejl, gennemlæsning af rapport af fremmede (nye øjne) og forberedes spørgsmål til vejledermøde til møde med ny vejleder mandag d. 9/12 kl Indtil onsdag laves ændringer fra vejleder og yderligere finpudsning. Onsdag tjekkes den røde tråd, samt problemformulering og konklusionen sammenhæng. Resten af ugen går med alt det sidste klargøring. Lørdag d. 14/12 udskrivning af rapport og klargøring til aflevering. Mandag d.16/12 aflevering af rapport. 8

9 Bilag 3:Dataindsamling og Interview m. Driftschef Finn Søgaard Det på forhånd fastlagte spørgeskema består af to dele, første del er sekundær dataopsamling og anden del er interview. Dataindsamlingens opbygning er: Data der søges Modtaget: Svar/modtaget data fra Finn 1.10 Dataindsamling-del: Miljøgodkendelse er i Bilag 1 virksomhed, i forhold til godkendelsebekendtgørelsen? Modtaget: Seneste Miljøgodkendelse modtaget på mail og Renosyd er bilag 2 virksomhed. BAT- referencedokument Modtaget: sted at finde information og lignende. Modtaget: Har modtaget BAT-notater fra Finn Søgaard. Mere materiale om røggaskondenseringsprojektet Modtaget: Dokumentation fra Götaverken er printet og modtaget i mappe. Modtaget: Artikel fra Århus Stiftstidende omhandlende røggaskondenseringsprojektet. Hele regnskabet/budget for 2012 vedrørende kraftvarmeanlægget Modtaget: Regnskab 2012 og fået forklaret regnskab, samt udleveret som regnskab excel ark. Afgiftssatser og udregning Modtaget: Afgiftssatser for 2013 og 10% rabat ordning. Den nyeste miljøredegørelse for Renosyd/KVA Modtaget: med miljøredegørelsen. Tage billeder af SRO Anlæg (specielt røggaskondenseringsdelen) Modtaget: Print af SRO-Anlæg og vedlagt i mappe Vandbehandling (kort beskrivelse) Modtaget: Silhorkos beskrivelse af vandbehandlingsanlæg 9

10 1.11 Interview-del: Dataindsamling består af: Spørgsmål til Finn Søgaard Svar: Svar fra Finn Søgaard Energiaftale , har denne indvirkning på røggasprojektet? Svar: Nej, vil måske have betydning for fremtidige projekter. Hvilke krav er kraftvarmeanlægget underlagt i forhold til BAT/ISO 14001/EMAS?? Svar: Miljømålsætning fra årlig miljøredegørelsen. Svar: EMAS krav om at stille disse krav. Hvilke afgifter berøre røggaskondenseringsanlægget? Svar: Affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift. Svar: Rabatordning ved røggaskondensering. Hvordan syntes du, at lovgivningen påvirker rentabiliteten af projektet? Svar: Negativt, hvis der ikke var 10% besparelsesregelen ville det kun være en udgift. I forhold til regnskab, hvilke faktorer spiller ind i forhold til kondensering? Afgifter / Indtægter? Svar: Begge dele påvirkes. Prøveperioden, hvordan har røggaskondenseringsanlægget fungeret siden opstart 10/ ? Svar: 4.2 MW i GNS. Leverer anlægget så som forventet eller bedre/værre? Svar: Anlægget levere bedre end forventet. 10

11 Bilag 4: Udregninger brugt i rapporten Udregning af afgifternes betydning i forhold til energisalget Bliver benyttet i afsnittet 9.2 Analyse af budget 2012 i projektrapporten Afgifter Affaldsvarmeafgift Tillægsafgift CO2-afgift I alt Energisalg EL Varme CO2 Kompensation I alt Afgifter i alt Energisalg i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Afgifternes andel af energisalget 47,3 % Udregning 1: Alle data er taget fra (Renosyd I/S, 2012) 1.13 Udregning af afgifternes betydning i forhold til eksterne omkostninger Bliver benytte i afsnittet 2.2 Problemstilling Eksterne omkostninger Afgifter Affaldsvarmeafgift Tillægsafgift NOx afgift CO2-afgift I alt kr kr kr kr kr. Øvrige eksterne omkostninger Drift maskiner og materiel kr. Drift af kørende materiel kr. Personaleomkostninger Køb af ydelser kr. I alt kr. Afgifter Øvrige eksterne omkostninger I alt kr kr kr. Afgifternes andel af eksterne omkostninger 51,2 % Udregning 2:Alle data er taget fra (Renosyd I/S, 2012) 11

12 1.15 Data brugt til udregninger Tabel over samlet varmeproduktion Produktion Enhed Produktion 2012 Fremtiden Maksimal varmeeffekt MW 20,503 24,8 Affaldsvarme uden kondenseringsvarme MWh/år Kondenseringsvarme MWh/år Samlet Varmeproduktion MWh/år Procentmæssig forøgelse % - 18,4% Data til de forskellige regneark Enhed 2012 Data md-rapport Kilde Varmeproduktion MWh Miljøredegørelse 2012 Gns Vameproduktion Oktober MW 20,511 Månedsrapport Gns Vameproduktion November MW 20,495 Månedsrapport Gns Vameproduktion Samlet MW 20,503 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Okt MW 4,33 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Nov MW 4,24 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Samlet MW 4,28 Månedsrapport Ton affald Ton Affald Miljøredegørelse 2012 Timer pr. Driftstimer år Fra Finn Søgaard Afgiftssatser Affaldsvarmeafgift kr./mwh 79 Fra Finn Søgaard Tillægsafgift + CO2 afgift kr./mwh 113 Fra Finn Søgaard Rabat på tillægsafgift og CO2 afgift kr./mwh 11,3 10% på alle producerede enheder Fra Finn Søgaard 1.16 Data til samlet varmeproduktion og energiudnyttelse Data til Tabel over samlet varmeproduktion og energiudnyttelse af affald Enhed 2012 Data mdrapport Kilde Varmeproduktion MWh Miljøredegørelse 2012 Gns Vameproduktion Oktober MW 20,511 Månedsrapport Gns Vameproduktion November MW 20,495 Månedsrapport Gns Vameproduktion Samlet MW 20,503 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Okt MW 4,33 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Nov MW 4,24 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Samlet MW 4,28 Månedsrapport 12

13 Miljømål 2013 MW 2,00 Miljøredegørelse 2012 Ton affald Tons Affald Miljøredegørelse 2012 Driftstimer Timer pr. år Finn 1.17 Varmeproduktion med og uden kondenseringsvarme Produktion Enhed Produktion 2012 Miljømål 2013 Fremtiden Maksimal varmeeffekt MW 20,50 22,50 24,79 Affaldsvarme uden kondenseringsvarme MWh/år Kondenseringsvarme MWh/år Samlet Varmeproduktion MWh/år Procentmæssig forøgelse % - 8,6% 18,4% 1.18 Samlet Energiproduktion med og uden kondenseringsvarme Tabel over samlet produktion Produktion Enhed Produktion 2012 Miljømål 2013 Fremtiden Maksimal varmeeffekt MW 20,50 22,50 24,79 Energiproduktion uden kondenseringsvarme MWh/år Kondenseringsvarme MWh/år Samlet Energiproduktion MWh/år Procentmæssig forøgelse % - 7,4% 15,8% Diagram over udviklingen i samlet energiproduktion Samlet Energiproduktion MWh/År Produktion 2012 Miljømål 2013 Fremtiden 13

14 1.19 Udregning af energiudnyttelse pr. ton affald RS energiudnyttelse i 2012: Samlet produktion= MWh Antal tons affald indfyret= tons MWh Energiudnyttelse i 2012= 2,488MWh pr. tons affald tons Ved røggaskondensering: MWh Energiudnyttelse = 2,882MWh pr. tons affald tons Data gældende for dette regneark er under Bilag Produktion Enhed Produktion 2012 Mijlømål 2013 Fremtiden Kondenseringsvarme MWh/år Samlet energiproduktion (el og varme) MWh/år Antal tons affald indfyret Tons/år Energiudnyttelse MWh pr. ton affald 2,488 2,672 2,882 Forhøjet energiudnyttelsen med MWh pr. ton affald 0,184 0,394 Procentmæssig forøgelse % - 7,4% 15,8% 1.20 Forskellige produktionspriser på Fjernvarme Marginalpris fra Dong kr/mwh 248 Affaldsvarmepris uden scrubberanlæg, inkl. Affaldsvarmeafgift kr/mwh 250 Scrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift og tillægsafgifter kr/mwh 254 Varmepris fra DONG før 2015 kr/mwh 325 Varmepris fra DONG efter 2015 kr/mwh 375 Forskellige produktionspriser på Fjernvarme Varmepris fra DONG efter Varmepris fra DONG før Scrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift og tillægsafgifter 254 Affaldsvarmepris uden scrubberanlæg, inkl. Affaldsvarmeafgift 250 Marginalpris fra Dong KR./MWH 14

15 1.21 Udgifter ved Røggaskondensering for Renosyd Oplysninger fra: Effekt fra Scrubber, MW Månedsrapport 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard Afskrivning kr./år Renter kr./år Driftsudgifter Aftale 2 kr./år Vandafledning ved prod. Over MW kr./år Udgifter pr. MWh kr./mwh Drifts og kap. udgifter kr./år Affaldsvarmeafgift kr./mwh Affaldsvarmeafgift årlig kr./år Tillægsafgift + CO2 afgift kr./mwh Tillægsafgift + CO2 afgift årlig kr./år Tillægsafgift + CO2 afgift m. 10% rabat kr./mwh Tillægsafgift + CO2 afgift m. 10% rabat årlig kr./år Afgifter i alt kr./mwh Afgifter i alt m. 10% rabat kr./mwh Afgifter i alt pr. år kr./år Afgifter i alt pr. år m. 10% rabat kr./år Udgifter i alt pr. MWh kr./mwh 254,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 Udgifter i alt pr. MWh m. 10% rabat kr./mwh 243,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 Udgifter i alt pr. år kr./år Udgifter i alt pr. år m. 10% rabat kr./år

16 ,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4, Procentmæssig fordeling af udgifter ; 26% Drifts og kap. udgifter kr./år Afgifter i alt pr. år m. 10% rabat kr./år ; 74% ,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,

17 1.22 Regneark over røggaskondenseringsanlægget mm. Oversigt over røggaskondenseringsanlægget 4,2845 MW version Beskrivelse: Oplysninger fra: Effekt fra Scrubber, MW Månedsrapport 4, ,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard Investering, kr Fra Finn Søgaard/Renosyd Afskrivningsperiode Fra Finn Søgaard/Renosyd 16 Rente, p.a. Fra Finn Søgaard/Antaget 3,50% Afskrivning Restgæld Renter Driftsudgifter Aftale 2 kr/år Driftsudgifter over MW Aftale 2 /Antaget kr/år Vandafledning ved prod. Over MW Götaverken Miljö kr/år Drifts og kap. udgifter kr/år Produktionspris kr/mwh 62,34 61,66 60,98 60,30 59,62 58,94 58,26 Affaldsvarmeafgift kr/mwh Produktionspris inkl.aff. Varmeafgift kr/mwh Samlet varme betaling Samlet varme betaling per MWh 254,34 253,66 252,98 252,30 251,62 250,94 250,26 Affaldsvarmepris uden skrubberanlæg, inkl. affaldsvarmeafgift Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Kompensation til DONG Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh 8 8 Varmepris fra DONG Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Marginalpris fra Dong Fra Finn Søgaard/Renosyd Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift kr/mwh Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift og tillægsafgifter kr/mwh Regnsskab for VT Varmekøb hos Reno S inkl. affaldsvarmeafgift kr

18 Besparelse på køb hos DONG kr Affaldsvarmeafgift kr Kompensation til DONG kr Tillægsafgift ved produktion på skrubber Rabat på tillægsafgift Gevinst for VT (Varme) kr Gevinst for VT (Varme) 5 år Resulterende skrubbervarmepris for VT kr/mwh 251,04 250,36 241,68 241,00 240,32 207,34 206,66 Regnskab for Reno S Affaldsvarmeafgift kr/mwh 79 Tillægsafgift + CO2 afgift kr/mwh 113 Rabat på tillægsafgift og CO2 afgift kr/mwh 11,3 10% på alle producerede enheder Varmesalg uden kondensering MWh/år Affaldsmængde t/år Rabat på tillægsafgiften 1 1 ved ja, 0 ved nej Drifts og kap. udgifter kr Varmesalg til VT kr Affaldsvarmeafgift kr Tillægsafgift ved produktion på skrubber Tillægsafgift kr Rabat på tillægsafgift kr Gevinst for Reno S (Affald) kr Gevinst for Reno S (Affald) 5 år Gevinst for Affald eks. rabat på tillægsafgift kr Reno S resultat med rabat på tillægsafgift kr/t affald 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 11,5 11,5 Reno S resultat uden rabat på tillægsafgift kr/t affald Samlet gevinst

19 ,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4, ,58 56,90 56,22 55,54 54,86 54,18 53,49 52,81 52, ,58 248,90 248,22 247,54 246,86 246,18 245,49 244,81 244,13 19

20 ,98 205,30 204,62 203,94 203,26 202,58 201,90 201,22 200,54 20

21 ,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11, Produktionsprisen ved produktion under 2,5MW Effekt fra Skrubber, MW Månedsrapport 4,28 4,28 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard 54 Investering, kr Fra Finn Søgaard/Renosyd Afskrivningsperiode Fra Finn Søgaard/Renosyd 16 Rente, p.a. Antaget værdi 3,50% Afskrivning kr./år Restgæld kr Renter kr/år Driftsudgifter Aftale 2 kr/år Drifts og kap. udgifter kr/år Produktionspris kr/mwh 33,55 21

22 1.24 Produktionspris og besparelse Beskrivelse: Oplysninger fra: Effekt fra Scrubber, MW Månedsrapport 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard Investering, kr Fra Finn Søgaard/Renosyd Afskrivningsperiode Fra Finn Søgaard/Renosyd 16 rente, p.a. Antaget værdi 3,50% Afskrivning kr./år Restgæld kr Renter kr/år Driftsudgifter Aftale 2 kr/år Driftsudgifter ved prod. over MW Aftale 2 /Antaget kr/år Vandafledning ved prod. Over MW Götaverken Miljö kr/år Drifts og kap. udgifter Antaget før produktion kr/år Drifts og kap. udgifter kr/år Produktionspris for første MWH kr/mwh Produktionspris v. Antaget udgifter kr/mwh 54,95 54,27 53,59 52,90 52,22 51,54 50,86 50,18 Produktionspris kr/mwh 62,34 61,66 60,98 60,30 59,62 58,94 58,26 57,58 Affaldsvarmepris uden skrubberanlæg, inkl. affaldsvarmeafgift Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Varmepris fra DONG Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Marginalpris fra Dong Fra Finn Søgaard/Renosyd Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift kr/mwh Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift kr/mwh Besparelse for produktionsprisen i forhold til: Affaldsvarmepris uden skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh 187,66 188,34 189,02 189,70 190,38 191,06 191,74 192,42 Årlig Affaldsvarmepris uden skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh Varmepris fra DONG kr/mwh 262,66 263,34 314,02 314,70 315,38 316,06 316,74 317,42 Årlig Varmepris fra DONG kr/mwh Marginalpris fra Dong kr/mwh 187,02 187,70 188,38 189,06 189,74 190,42 Årlig Marginalpris fra Dong kr/mwh Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 Årlig Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv- & Til-afgift kr/mwh 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 Årlig Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv- & Tilafgift kr/mwh

23 ,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4, ,50 48,82 48,14 47,46 46,78 46,10 45,42 44,74 56,90 56,22 55,54 54,86 54,18 53,49 52,81 52, ,10 193,78 194,46 195,14 195,82 196,51 197,19 197, ,10 318,78 319,46 320,14 320,82 321,51 322,19 322, ,10 191,78 192,46 193,14 193,82 194,51 195,19 195, ,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79, ,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,

på 66,2 mio. kr. til etablering af genvinding af varme fra forbrændingsanlægget. på 5,0 mio. kr. til nedlæggelse af vekslerstation på Randersvej.

på 66,2 mio. kr. til etablering af genvinding af varme fra forbrændingsanlægget. på 5,0 mio. kr. til nedlæggelse af vekslerstation på Randersvej. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 29. april 2008 Teknik og Miljø Århus Kommune Affaldscenter Århus - genvinding af varme fra forbrændingsanlægget, anlægsbevilling og tillægsbevilling 1. Resume

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Bachelorprojekt Udnyttelse af overskudsvarme

Bachelorprojekt Udnyttelse af overskudsvarme RENOSYD I/S Bachelorprojekt Udnyttelse af overskudsvarme Fra kommunale affaldsforbrændingsanlæg Af Nikolai Steffensen 16-12-2013 Projekttitel: Udnyttelse af overskudsvarme Undertitel: Fra kommunale affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET 2009 Koncernen Regnskab 2007 Budget 2008 Omsætning: Energianlæg... 125.458 143.800 119.300 Losseplads... 16.239 14.700 14.900 Elektronikaffald... 2.143 143.840 2.100

Læs mere

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. december 2012 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus 1. Resume Teknik og Miljø anbefaler

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Indlæg på Dansk Fjernvarmes kursus Vindvenlige varmepumper til fjernvarme og køling d. 9/3

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Afskrivninger i 2011 i FAS Efter gældende retningslinjer for restanceinddrivelse, afskrivninger mv. vil Betalingskontoret, når det skønnes, at et krav er uerholdeligt, afskrive

Læs mere

Drejebog til store varmepumper

Drejebog til store varmepumper Drejebog til store varmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut 12. og 17. juni 2015 Indhold Hvorfor varmepumper? Potentialet for højtemperatur varmepumper Drejebogen (med lidt teori) Inspirationskataloget

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8. januar 2009. AffaldVarme Århus

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8. januar 2009. AffaldVarme Århus Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Affaldscenter Århus, ny ovnlinje 5, anlægsbevilling til forprojekt og myndighedsbehandling

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. Onsdag d. 29. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den

Læs mere

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET 2012 Koncernen Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Energianlæg... 128.848 137.500 134.000 Losseplads... 19.447 16.400 15.600 Kølemøbler og elektronikaffald... 1.937

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Resultater af dataindsamling og interviews. Remote Services for CHP 6. januar 2011

Resultater af dataindsamling og interviews. Remote Services for CHP 6. januar 2011 Resultater af dataindsamling og interviews Remote Services for CHP 6. januar 2011 TESE: Gennem dataanlyse (31 i alt) og interviews (16 i alt) at belyse evt. fordele ved en bredere anvendelse af fjernstyringsteknologi

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft /B-1/ Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft Hej Søren Jeg er studerende på Århus Maskinmesterskole og er nu igang med at skrive bacheloropgave om anlægget på Affaldscenter Århus. I den forbindelse

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Kraftvarmekravets. investeringer i. affaldsforbrænding

Kraftvarmekravets. investeringer i. affaldsforbrænding Affaldsforbrænding Kraftvarmekravets indflydelse på investeringer i affaldsforbrænding Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne

Læs mere

Bilag 2013. Bilagsfortegnelse

Bilag 2013. Bilagsfortegnelse Bilagsfortegnelse Bilag 2013 Bilag 01 - Principskitse af affaldsforbrændingen... 1 Bilag 02 - Flowsheet, diagram der viser røggasrensingen... 2 Bilag 03 - Idegrundlag for emnevalg... 3 Bilag 04 - Trend

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening 2. juli 2015 PwC har efter aftale med Dansk affaldsforening, g gennemgået notatet Effektivisering Hvordan sektoren realiserer

Læs mere

Bestyrelsens beretning. v/fmd. Rasmus Ry Nielsen. Generalforsamling 2016

Bestyrelsens beretning. v/fmd. Rasmus Ry Nielsen. Generalforsamling 2016 Bestyrelsens beretning v/fmd. Rasmus Ry Nielsen Året i overskrifter Vandtab - Kurven knækket Energibesparelser Opdateret strategi Samlet overblik Vision Mission Strategiske mål Service Nøgletal Varmepriser

Læs mere

- JA/th-711-14-10-2011

- JA/th-711-14-10-2011 Næstved Kommune Økonomiudvalget Rådmandshaven 20 4700 Næstved - JA/th-711-14-10-2011 Vedr.: Prisniveauet for fjernvarmepris i Næstved. I henhold til Økonomiudvalgets skrivelse af 24. august 2011 har den

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser FlexCities Tekniske og økonomiske analyser Anvendelse af industriel overskudsvarme Etablering af transmissionsledninger Etablering af ny produktionskapacitet Integration mellem el- og fjernvarmesystemer

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding Notat Projekt Medforbrænding af affald Kunde RenoSam Notat nr. 1 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Fra Til Rambøll Allan Kjersgaard, RenoSam Telefon +45 4598 6000 Direkte 45 98

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Takstændringer pr. 1. januar 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. november 2014, varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2015 under

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Forbrænding Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 126 Offentligt BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres?

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? DEBATOPLÆG Frit erhvervsaffald til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? Europas mest effektive affaldsbehandling RenoSam har dokumenteret, at

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

BA-projektet Foråret 2018

BA-projektet Foråret 2018 BA-projektet Foråret 2018 Information og gode råd Jan Møller Jensen, Department of Marketing and Management Agenda 1. Bibliotekets services! 2. Formalia (fagbeskrivelsen og faghjemmesiden) 3. Husk at melde

Læs mere

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S Bilagsfortegnelse Bilag 1: Samlet datasæt... 2 Bilag 2: Vinter datasæt... 3 Bilag 3: Sommer datasæt... 4 Bilag 4: Samtykkeerklæring for interview med sagkyndig... 5 Bilag 5: Interview med Silkeborg Kommune...

Læs mere