Bilagsrapport Udnyttelse af overskudsvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport Udnyttelse af overskudsvarme"

Transkript

1 RENOSYD I/S Bilagsrapport Udnyttelse af overskudsvarme Fra kommunale affaldsforbrændingsanlæg

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Projektplanen... 4 Bilag 2: Projektstyring af projekt Projektets styring og organisering Projektstyring Projektforløb Dokument håndtering Retningslinjer for projektrapportskrivningen Generelle ressourcestyring Arbejdsrammer Vejleder Tidsplan for slutfasen (sidste to uger)... 8 Bilag 3:Dataindsamling og Interview m. Driftschef Finn Søgaard Dataindsamling-del: Interview-del: Bilag 4: Udregninger brugt i rapporten Udregning af afgifternes betydning i forhold til energisalget Udregning af afgifternes betydning i forhold til eksterne omkostninger Data brugt til udregninger Data til samlet varmeproduktion og energiudnyttelse Varmeproduktion med og uden kondenseringsvarme Samlet Energiproduktion med og uden kondenseringsvarme Udregning af energiudnyttelse pr. ton affald Forskellige produktionspriser på Fjernvarme

3 1.21 Udgifter ved Røggaskondensering for Renosyd Regneark over røggaskondenseringsanlægget mm Produktionsprisen ved produktion under 2,5MW Produktionspris og besparelse Bilag 5: Driftsaftale mellem Renosyd og Affaldsvarme Aarhus Bilag 6: SRO-Billeder fra Renosyd Bilag 7: Renosyds Miljøpolitik Bilag 8: Mindmap og Flowanalyse Bilag 9: BREF over røggaskondensering Bilag 10: Måling af returtemperatur inden påbegyndelse af røggaskondenseringsanlæg

4 Bilag 1: Projektplanen Indeholder et Gantt-skema med tidsplanen over projektet. 4

5 5

6 6

7 Bilag 2: Projektstyring af projekt 1.1 Projektets styring og organisering Dette afsnit i bilagsrapporten, er lavet som en metode på, hvordan projektet blev holdt ajour og styret gennem de hindringer, som kommer i en projektskrivningsfase. Samtidig er dette afsnit lavet for at give et indblik i, hvordan bachelorprojektet er styret og organiseret for at kunne bevare overblikket igennem skriveprocessen af projektrapporten. Til den praktiske styring og organisering af projektet, er der taget udgangspunkt i kap. 6 Praktisk organisering og styring af projekter (Andersen, 2013). 1.2 Projektstyring Gennem projektet er It-metoderedskabet Microsoft Projekt brugt til styring af projektet. Herunder er tidsplan og alle de oversigter, som findes relevante for projektet fra start til slut. Der er dagligt ajourført i Microsoft Projekt for, at kunne følge hvor langt projektrapporten er i forhold til deadlines. Gantt diagrammet ovenstående er hele bachelortidsplanen. Dag til dag har der gennem bachelorprojektet været en TO DO- liste. Listen har været brugt som både huskeliste og opslag på ting, der skal ordnes nu her eller komme tilbage til senere/næste dag. Denne liste har også skulle minimere omfanget af løse papir og for at have det hele et sted. 1.3 Projektforløb Projektets løber frem til afleveringstidspunktet kl d.16/ Frem til denne dato vil arbejdsdagene være hovedsagligt være mandag til fredag. Arbejdsstedet har været på borggade, driftskontoret hos Renosyd og hjemme i privaten. Det er forventet at projektets skriftlige del er klar d.1/ , da der er afsat tid til ekstern gennemlæsning af projektet og herefter finjusteringer, udskrivning og klargøring inden aflevering. 1.4 Dokument håndtering Alle filer og dokumenter arkiveres i Bachelor - mappen i Dropbox. Dropbox er valgt, grundet Dropbox giver mulighed for adgang over nettet, samt konstant synkronisering og derved altid den nyeste fil arkiveret. Backup af bachelorprojektet er dagligt gemt på ekstern harddisk for at have en ekstra backup. 1.5 Retningslinjer for projektrapportskrivningen Dette afsnit er for at have retningslinjer for hvordan udarbejdelsen af rapporten skal foregå. Dette er for at opnå en ensartet måde at gennemføre ændringer, kommentering og deslige i projektrapporten. Udgangspunktet har været Microsoft Office Words værktøjer som er benyttet til udarbejdelse for projektrapporten. Overstregsmarkeringer med spørgsmålstegn, er et tal som mangler og skal indsættes når dette er muligt. Eksempel:? Kommentar skrives via Words Ny kommentar, laver en markering af teksten og forbedringsforslag skrives i boksen. Ændring af tekstfarve til rød skrifttekst i stedet for traditionel sort skrifttekst, laves for at fortælle dette er kopieret tekst. Dette er for at undgå plagiat og så dette kan fjernes. Eksempel: EKSEMPEL 7

8 Kursiv skrift med parenteser, er for at kunne skrive hvad der skal skrives om og hvilke tilføjelser som skal tilføjes senere. 1.6 Generelle ressourcestyring Eksempel: (EKSEMPEL) Bestræbe på at være godt forberedt og forsøge at være færdig med skriveprocessen af projektrapporten i starten af december, for at have plads til uforudsete hændelser. Planlægning og et godt kommunikationsniveau til vejleder vil være fokuspunkter gennem skriveprocessen af dette bachelorprojekt. 1.7 Arbejdsrammer - Projektarbejdstider bestræbes at være fra på hverdage og weekender efter behov. - På fredage laves opfølgning på ugen og status over fokus for den kommende uge. - Hver anden uge bestræbes det, at afholde møde med vejleder, samt benytte telefonisk kontakt løbende. Mødeplan over vejledermøderne: - Uge 36 - Torsdag d. 5/9 kl Uge 38 - Mandag d. 16/9 kl Uge 38 - Mandag d. 3/10 kl Uge 43 - Mandag d. 21/10 kl Afholdte telefonmøde d. 29/10. - Uge 45 - Mandag d. 4/11 kl Uge 47 - Mandag d. 18/11 kl Aflyst af vejleder d.17/10, afholdt telefonmøde. - Uge 49 - Mandag d. 2/12 kl Afholdte telefonmøde samme dato. - Uge 49 Tirsdag d. 3/12 kl Tildelt Simon Djernæs som ny vejleder. - Uge 50 Mandag d.9/12 kl Møde med ny vejleder. Microsoft Projekt er også benyttet planlægning af disse møder og derved holdt ajour løbende. 1.8 Vejleder Vejledermøder er blive rykket rundt på gennem skriveprocessen af bachelorprojektet, efter hvornår det har været nødvendigt eller rykket hvis der ikke har været noget aktuelt. Disse vejledermøder har været suppleret med telefonmøder. D. 2/ Grundet at Jan Almind har fået nyt job pr. 1/1 2014, er ny vejleder til afløsning af Jan fundet. Dette er langt henne i forløbet og skriveprocessen, da bachelorprojektet var næsten færdig, blev der kun lavet mindre ændringer i forhold til vejledermøde 9/ Tidsplan for slutfasen (sidste to uger) Planlagt sidste skrivning skal være færdig lørdag d. 7/12. søndag d. 8/12 vil der blive læst korrektur, rette sproglige fejl, gennemlæsning af rapport af fremmede (nye øjne) og forberedes spørgsmål til vejledermøde til møde med ny vejleder mandag d. 9/12 kl Indtil onsdag laves ændringer fra vejleder og yderligere finpudsning. Onsdag tjekkes den røde tråd, samt problemformulering og konklusionen sammenhæng. Resten af ugen går med alt det sidste klargøring. Lørdag d. 14/12 udskrivning af rapport og klargøring til aflevering. Mandag d.16/12 aflevering af rapport. 8

9 Bilag 3:Dataindsamling og Interview m. Driftschef Finn Søgaard Det på forhånd fastlagte spørgeskema består af to dele, første del er sekundær dataopsamling og anden del er interview. Dataindsamlingens opbygning er: Data der søges Modtaget: Svar/modtaget data fra Finn 1.10 Dataindsamling-del: Miljøgodkendelse er i Bilag 1 virksomhed, i forhold til godkendelsebekendtgørelsen? Modtaget: Seneste Miljøgodkendelse modtaget på mail og Renosyd er bilag 2 virksomhed. BAT- referencedokument Modtaget: sted at finde information og lignende. Modtaget: Har modtaget BAT-notater fra Finn Søgaard. Mere materiale om røggaskondenseringsprojektet Modtaget: Dokumentation fra Götaverken er printet og modtaget i mappe. Modtaget: Artikel fra Århus Stiftstidende omhandlende røggaskondenseringsprojektet. Hele regnskabet/budget for 2012 vedrørende kraftvarmeanlægget Modtaget: Regnskab 2012 og fået forklaret regnskab, samt udleveret som regnskab excel ark. Afgiftssatser og udregning Modtaget: Afgiftssatser for 2013 og 10% rabat ordning. Den nyeste miljøredegørelse for Renosyd/KVA Modtaget: med miljøredegørelsen. Tage billeder af SRO Anlæg (specielt røggaskondenseringsdelen) Modtaget: Print af SRO-Anlæg og vedlagt i mappe Vandbehandling (kort beskrivelse) Modtaget: Silhorkos beskrivelse af vandbehandlingsanlæg 9

10 1.11 Interview-del: Dataindsamling består af: Spørgsmål til Finn Søgaard Svar: Svar fra Finn Søgaard Energiaftale , har denne indvirkning på røggasprojektet? Svar: Nej, vil måske have betydning for fremtidige projekter. Hvilke krav er kraftvarmeanlægget underlagt i forhold til BAT/ISO 14001/EMAS?? Svar: Miljømålsætning fra årlig miljøredegørelsen. Svar: EMAS krav om at stille disse krav. Hvilke afgifter berøre røggaskondenseringsanlægget? Svar: Affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift. Svar: Rabatordning ved røggaskondensering. Hvordan syntes du, at lovgivningen påvirker rentabiliteten af projektet? Svar: Negativt, hvis der ikke var 10% besparelsesregelen ville det kun være en udgift. I forhold til regnskab, hvilke faktorer spiller ind i forhold til kondensering? Afgifter / Indtægter? Svar: Begge dele påvirkes. Prøveperioden, hvordan har røggaskondenseringsanlægget fungeret siden opstart 10/ ? Svar: 4.2 MW i GNS. Leverer anlægget så som forventet eller bedre/værre? Svar: Anlægget levere bedre end forventet. 10

11 Bilag 4: Udregninger brugt i rapporten Udregning af afgifternes betydning i forhold til energisalget Bliver benyttet i afsnittet 9.2 Analyse af budget 2012 i projektrapporten Afgifter Affaldsvarmeafgift Tillægsafgift CO2-afgift I alt Energisalg EL Varme CO2 Kompensation I alt Afgifter i alt Energisalg i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Afgifternes andel af energisalget 47,3 % Udregning 1: Alle data er taget fra (Renosyd I/S, 2012) 1.13 Udregning af afgifternes betydning i forhold til eksterne omkostninger Bliver benytte i afsnittet 2.2 Problemstilling Eksterne omkostninger Afgifter Affaldsvarmeafgift Tillægsafgift NOx afgift CO2-afgift I alt kr kr kr kr kr. Øvrige eksterne omkostninger Drift maskiner og materiel kr. Drift af kørende materiel kr. Personaleomkostninger Køb af ydelser kr. I alt kr. Afgifter Øvrige eksterne omkostninger I alt kr kr kr. Afgifternes andel af eksterne omkostninger 51,2 % Udregning 2:Alle data er taget fra (Renosyd I/S, 2012) 11

12 1.15 Data brugt til udregninger Tabel over samlet varmeproduktion Produktion Enhed Produktion 2012 Fremtiden Maksimal varmeeffekt MW 20,503 24,8 Affaldsvarme uden kondenseringsvarme MWh/år Kondenseringsvarme MWh/år Samlet Varmeproduktion MWh/år Procentmæssig forøgelse % - 18,4% Data til de forskellige regneark Enhed 2012 Data md-rapport Kilde Varmeproduktion MWh Miljøredegørelse 2012 Gns Vameproduktion Oktober MW 20,511 Månedsrapport Gns Vameproduktion November MW 20,495 Månedsrapport Gns Vameproduktion Samlet MW 20,503 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Okt MW 4,33 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Nov MW 4,24 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Samlet MW 4,28 Månedsrapport Ton affald Ton Affald Miljøredegørelse 2012 Timer pr. Driftstimer år Fra Finn Søgaard Afgiftssatser Affaldsvarmeafgift kr./mwh 79 Fra Finn Søgaard Tillægsafgift + CO2 afgift kr./mwh 113 Fra Finn Søgaard Rabat på tillægsafgift og CO2 afgift kr./mwh 11,3 10% på alle producerede enheder Fra Finn Søgaard 1.16 Data til samlet varmeproduktion og energiudnyttelse Data til Tabel over samlet varmeproduktion og energiudnyttelse af affald Enhed 2012 Data mdrapport Kilde Varmeproduktion MWh Miljøredegørelse 2012 Gns Vameproduktion Oktober MW 20,511 Månedsrapport Gns Vameproduktion November MW 20,495 Månedsrapport Gns Vameproduktion Samlet MW 20,503 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Okt MW 4,33 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Nov MW 4,24 Månedsrapport Gns Skrubber Vameproduktion Samlet MW 4,28 Månedsrapport 12

13 Miljømål 2013 MW 2,00 Miljøredegørelse 2012 Ton affald Tons Affald Miljøredegørelse 2012 Driftstimer Timer pr. år Finn 1.17 Varmeproduktion med og uden kondenseringsvarme Produktion Enhed Produktion 2012 Miljømål 2013 Fremtiden Maksimal varmeeffekt MW 20,50 22,50 24,79 Affaldsvarme uden kondenseringsvarme MWh/år Kondenseringsvarme MWh/år Samlet Varmeproduktion MWh/år Procentmæssig forøgelse % - 8,6% 18,4% 1.18 Samlet Energiproduktion med og uden kondenseringsvarme Tabel over samlet produktion Produktion Enhed Produktion 2012 Miljømål 2013 Fremtiden Maksimal varmeeffekt MW 20,50 22,50 24,79 Energiproduktion uden kondenseringsvarme MWh/år Kondenseringsvarme MWh/år Samlet Energiproduktion MWh/år Procentmæssig forøgelse % - 7,4% 15,8% Diagram over udviklingen i samlet energiproduktion Samlet Energiproduktion MWh/År Produktion 2012 Miljømål 2013 Fremtiden 13

14 1.19 Udregning af energiudnyttelse pr. ton affald RS energiudnyttelse i 2012: Samlet produktion= MWh Antal tons affald indfyret= tons MWh Energiudnyttelse i 2012= 2,488MWh pr. tons affald tons Ved røggaskondensering: MWh Energiudnyttelse = 2,882MWh pr. tons affald tons Data gældende for dette regneark er under Bilag Produktion Enhed Produktion 2012 Mijlømål 2013 Fremtiden Kondenseringsvarme MWh/år Samlet energiproduktion (el og varme) MWh/år Antal tons affald indfyret Tons/år Energiudnyttelse MWh pr. ton affald 2,488 2,672 2,882 Forhøjet energiudnyttelsen med MWh pr. ton affald 0,184 0,394 Procentmæssig forøgelse % - 7,4% 15,8% 1.20 Forskellige produktionspriser på Fjernvarme Marginalpris fra Dong kr/mwh 248 Affaldsvarmepris uden scrubberanlæg, inkl. Affaldsvarmeafgift kr/mwh 250 Scrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift og tillægsafgifter kr/mwh 254 Varmepris fra DONG før 2015 kr/mwh 325 Varmepris fra DONG efter 2015 kr/mwh 375 Forskellige produktionspriser på Fjernvarme Varmepris fra DONG efter Varmepris fra DONG før Scrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift og tillægsafgifter 254 Affaldsvarmepris uden scrubberanlæg, inkl. Affaldsvarmeafgift 250 Marginalpris fra Dong KR./MWH 14

15 1.21 Udgifter ved Røggaskondensering for Renosyd Oplysninger fra: Effekt fra Scrubber, MW Månedsrapport 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard Afskrivning kr./år Renter kr./år Driftsudgifter Aftale 2 kr./år Vandafledning ved prod. Over MW kr./år Udgifter pr. MWh kr./mwh Drifts og kap. udgifter kr./år Affaldsvarmeafgift kr./mwh Affaldsvarmeafgift årlig kr./år Tillægsafgift + CO2 afgift kr./mwh Tillægsafgift + CO2 afgift årlig kr./år Tillægsafgift + CO2 afgift m. 10% rabat kr./mwh Tillægsafgift + CO2 afgift m. 10% rabat årlig kr./år Afgifter i alt kr./mwh Afgifter i alt m. 10% rabat kr./mwh Afgifter i alt pr. år kr./år Afgifter i alt pr. år m. 10% rabat kr./år Udgifter i alt pr. MWh kr./mwh 254,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 Udgifter i alt pr. MWh m. 10% rabat kr./mwh 243,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 Udgifter i alt pr. år kr./år Udgifter i alt pr. år m. 10% rabat kr./år

16 ,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4, Procentmæssig fordeling af udgifter ; 26% Drifts og kap. udgifter kr./år Afgifter i alt pr. år m. 10% rabat kr./år ; 74% ,34 183,34 183,34 183,34 183,34 183,34 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 172,

17 1.22 Regneark over røggaskondenseringsanlægget mm. Oversigt over røggaskondenseringsanlægget 4,2845 MW version Beskrivelse: Oplysninger fra: Effekt fra Scrubber, MW Månedsrapport 4, ,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard Investering, kr Fra Finn Søgaard/Renosyd Afskrivningsperiode Fra Finn Søgaard/Renosyd 16 Rente, p.a. Fra Finn Søgaard/Antaget 3,50% Afskrivning Restgæld Renter Driftsudgifter Aftale 2 kr/år Driftsudgifter over MW Aftale 2 /Antaget kr/år Vandafledning ved prod. Over MW Götaverken Miljö kr/år Drifts og kap. udgifter kr/år Produktionspris kr/mwh 62,34 61,66 60,98 60,30 59,62 58,94 58,26 Affaldsvarmeafgift kr/mwh Produktionspris inkl.aff. Varmeafgift kr/mwh Samlet varme betaling Samlet varme betaling per MWh 254,34 253,66 252,98 252,30 251,62 250,94 250,26 Affaldsvarmepris uden skrubberanlæg, inkl. affaldsvarmeafgift Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Kompensation til DONG Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh 8 8 Varmepris fra DONG Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Marginalpris fra Dong Fra Finn Søgaard/Renosyd Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift kr/mwh Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift og tillægsafgifter kr/mwh Regnsskab for VT Varmekøb hos Reno S inkl. affaldsvarmeafgift kr

18 Besparelse på køb hos DONG kr Affaldsvarmeafgift kr Kompensation til DONG kr Tillægsafgift ved produktion på skrubber Rabat på tillægsafgift Gevinst for VT (Varme) kr Gevinst for VT (Varme) 5 år Resulterende skrubbervarmepris for VT kr/mwh 251,04 250,36 241,68 241,00 240,32 207,34 206,66 Regnskab for Reno S Affaldsvarmeafgift kr/mwh 79 Tillægsafgift + CO2 afgift kr/mwh 113 Rabat på tillægsafgift og CO2 afgift kr/mwh 11,3 10% på alle producerede enheder Varmesalg uden kondensering MWh/år Affaldsmængde t/år Rabat på tillægsafgiften 1 1 ved ja, 0 ved nej Drifts og kap. udgifter kr Varmesalg til VT kr Affaldsvarmeafgift kr Tillægsafgift ved produktion på skrubber Tillægsafgift kr Rabat på tillægsafgift kr Gevinst for Reno S (Affald) kr Gevinst for Reno S (Affald) 5 år Gevinst for Affald eks. rabat på tillægsafgift kr Reno S resultat med rabat på tillægsafgift kr/t affald 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 11,5 11,5 Reno S resultat uden rabat på tillægsafgift kr/t affald Samlet gevinst

19 ,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4, ,58 56,90 56,22 55,54 54,86 54,18 53,49 52,81 52, ,58 248,90 248,22 247,54 246,86 246,18 245,49 244,81 244,13 19

20 ,98 205,30 204,62 203,94 203,26 202,58 201,90 201,22 200,54 20

21 ,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11, Produktionsprisen ved produktion under 2,5MW Effekt fra Skrubber, MW Månedsrapport 4,28 4,28 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard 54 Investering, kr Fra Finn Søgaard/Renosyd Afskrivningsperiode Fra Finn Søgaard/Renosyd 16 Rente, p.a. Antaget værdi 3,50% Afskrivning kr./år Restgæld kr Renter kr/år Driftsudgifter Aftale 2 kr/år Drifts og kap. udgifter kr/år Produktionspris kr/mwh 33,55 21

22 1.24 Produktionspris og besparelse Beskrivelse: Oplysninger fra: Effekt fra Scrubber, MW Månedsrapport 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 Driftstimer, Fra Finn Søgaard/Antaget Varmeproduktion, MWh Vandafledningsafgift Fra Finn Søgaard Investering, kr Fra Finn Søgaard/Renosyd Afskrivningsperiode Fra Finn Søgaard/Renosyd 16 rente, p.a. Antaget værdi 3,50% Afskrivning kr./år Restgæld kr Renter kr/år Driftsudgifter Aftale 2 kr/år Driftsudgifter ved prod. over MW Aftale 2 /Antaget kr/år Vandafledning ved prod. Over MW Götaverken Miljö kr/år Drifts og kap. udgifter Antaget før produktion kr/år Drifts og kap. udgifter kr/år Produktionspris for første MWH kr/mwh Produktionspris v. Antaget udgifter kr/mwh 54,95 54,27 53,59 52,90 52,22 51,54 50,86 50,18 Produktionspris kr/mwh 62,34 61,66 60,98 60,30 59,62 58,94 58,26 57,58 Affaldsvarmepris uden skrubberanlæg, inkl. affaldsvarmeafgift Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Varmepris fra DONG Fra Finn Søgaard/Renosyd kr/mwh Marginalpris fra Dong Fra Finn Søgaard/Renosyd Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift kr/mwh Skrubbervarmepris inkl. affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift kr/mwh Besparelse for produktionsprisen i forhold til: Affaldsvarmepris uden skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh 187,66 188,34 189,02 189,70 190,38 191,06 191,74 192,42 Årlig Affaldsvarmepris uden skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh Varmepris fra DONG kr/mwh 262,66 263,34 314,02 314,70 315,38 316,06 316,74 317,42 Årlig Varmepris fra DONG kr/mwh Marginalpris fra Dong kr/mwh 187,02 187,70 188,38 189,06 189,74 190,42 Årlig Marginalpris fra Dong kr/mwh Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 Årlig Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv-afgift kr/mwh Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv- & Til-afgift kr/mwh 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 Årlig Affaldsvarmepris inkl. skrub, inkl. Afv- & Tilafgift kr/mwh

23 ,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4, ,50 48,82 48,14 47,46 46,78 46,10 45,42 44,74 56,90 56,22 55,54 54,86 54,18 53,49 52,81 52, ,10 193,78 194,46 195,14 195,82 196,51 197,19 197, ,10 318,78 319,46 320,14 320,82 321,51 322,19 322, ,10 191,78 192,46 193,14 193,82 194,51 195,19 195, ,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79, ,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Styregruppe bestod af: Peter Weldingh, Lokal Energi; Preben Munter, SEAS; Hans Andersen, TI; Kristine Lauridsen, Addup og Jutta Prip, Enervision.

Styregruppe bestod af: Peter Weldingh, Lokal Energi; Preben Munter, SEAS; Hans Andersen, TI; Kristine Lauridsen, Addup og Jutta Prip, Enervision. FORORD Projektets udgangspunkt er adfærdsændringer set ud fra et bredt udgangspunkt. Adfærd opfatter vi i dette projekt ikke kun, som konkret menneskelig adfærd, som i energirådgivningsregi har betegnelsen

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Hvad er det der gør, at data til ledelsesinfor mation ikke er fyldestgørende Master of Information Technology med specialisering i sundhedsinformatik

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen Udnyttelse af overskudsvarme 2013 Lars Jensen Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Forfatter navn, studienr.: Projekt

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere