Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer"

Transkript

1 Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

2 Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER GENEREL BESKRIVELSE AF UDBYDER PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER UDBUDSMATERIALETS OPBYGNING... 4 Tidsfrister og kontaktoplysninger... 4 Udbudsbetingelser... 4 Udkast til kontrakt... 4 Bilag 1 Samlede bilag... 4 Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 4 Bilag 1b Nøgletal... 4 Bilag 1c Referenceliste... 4 Bilag 1d Afprøvning... 4 Bilag 1e - Registreringsskema... 4 Bilag 2 Tilbudsliste... 4 Bilag 3 Kravspecifikation... 4 Bilag 4 Varsling af sortiments- og prisændringer... 4 Bilag 5 Uddannelse- og konsulentbistand... 4 Bilag 6 Økonomisk opfølgning TIDSFRISTER OG KONTAKTOPLYSNINGER UDBUDDETS OMFANG OG VILKÅR OMFANG AFTALE OMSÆTNING FORMKRAV UDBYDERS FORBEHOLD PROCEDURER OG KONKURRENCEVILKÅR VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD Udbudsform Alternative og sideordnet bud Tilbud afgivet af konsortier Sprogkrav Retsvirkninger af Tilbudsgivers forbehold TILBUDSBEHANDLING Åbning af indkomne tilbud Procedure for behandling af tilbud Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Udgifter ved tilbudsgivning Vareprøver Vareprøver til brug produkttesten Vareprøver til brug for Afprøvning EGNETHEDSKRITERIER TILDELINGSKRITERIET Afprøvning KRAVSPECIFIKATION TJEKLISTE UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKTGRUNDLAG Side 2 af 34

3 2. KONTRAKTENS OMFANG KONTRAKTENS VARIGHED TILDELING AF KONKRETE ORDRER BESTILLING AF PRODUKTER OG HÅNDTERING AF BEVILLINGER LEVERINGSBETINGELSER FØLGESEDDEL RETURVARER RESTORDRER OG RESTLEVERANCER UDGÅENDE PRODUKTER PRISER PRISREGULERING FAKTURERING BETALINGSBETINGELSER BONUS, GEBYRER, MV UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING OFFENTLIGE PÅBUD MILJØ ETIK OG SOCIALT ANSVAR KONTAKT MELLEM PARTERNE STATISTIK REKLAMATION UNDERLEVERANDØRER UDVIKLING AF INKONTINENSPLEJE MED VELFÆRDSTEKNOLOGI OG FOREBYGGELSE AF INKONTINENS ERSTATNING OG FORSIKRING OPFYLDELSESHINDRINGER, HERUNDER FORCE MAJEURE MISLIGHOLDELSE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER ANSVARSBEGRÆNSNING LOVVALG OG AFGØRELSE AF TVISTER TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIGGØRELSE AF KONTRAKTEN OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG FORDRINGER KONTRAKTÆNDRINGER UNDERSKRIFT Side 3 af 34

4 1 Informationer til Tilbudsgiver 1.1 Generel beskrivelse af Udbyder Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens og Odder Kommuner og agerer som tovholder i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner varetager indtil indgåelsen af endelig kontrakt al kommunikation vedrørende udbuddet. Efter udbuddets afslutning handler de i udbuddet deltagende kommuner med den valgte tilbudsgiver som individuelle juridiske parter. De deltagende kommuner og Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner kaldes i nærværende dokument for Udbyder. 1.2 Personfølsomme oplysninger Nærværende udbud er omfattet af lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Loven har til formål at sikre, at borgernes personfølsomme oplysninger behandles forsvarligt hos den offentlige forvaltning. Måtte udbuddet omfatte former for behandling af persondata, såsom registrering, opbevaring, redigering eller videregivelse, skal disse behandlinger ske i respekt af lovens ordlyd. Det præciseres, at der i forbindelse med udbudsprocessen og den senere effektuering af udbuddet, ikke uden samtykke fra borgeren kan videregives oplysninger til tilbudsvinderen fra de deltagende kommuner. Kommunerne er meget tilbageholdende med at videregive personfølsomme oplysninger, idet det ikke er nødvendigt i forhold til at byde ind på den i udbuddet omtalte ydelse. 1.3 Udbudsmaterialets opbygning Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Tidsfrister og kontaktoplysninger Udbudsbetingelser Udkast til kontrakt Bilag 1 Samlede bilag Herunder samles Bilag 1a Underskrift og oplysninger Bilag 1b Nøgletal Bilag 1c Referenceliste Bilag 1d Afprøvning Bilag 1e - Registreringsskema Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Kravspecifikation Bilag 4 Varsling af sortiments- og prisændringer Bilag 5 Uddannelse- og konsulentbistand Bilag 6 Økonomisk opfølgning Side 4 af 34

5 1.4 Tidsfrister og kontaktoplysninger Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet skal formuleres skriftligt. Det anbefales, at Tilbudsgiver fremsender spørgsmål så tidligt som muligt i tilbudsperioden, således der er tid til at svare på spørgsmålene og til at tage svarene til efterretning i udarbejdelsen af tilbud. Spørgsmålene skal sendes pr. og vil blive besvaret skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive offentliggjort på Indkøbsfællesskabet HHOs hjemmeside under udbud aktuelle udbud: Tilbudsfrist Fristen for tilbudsafgivelse: Tilbuddet skal enten sendes pr. post eller afleveres personligt hos Indkøbsfællesskabet HHO. Tilbuddet skal være mærket og forsendelsen skal være lukket. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. Ved personlig aflevering af tilbuddet til Indkøbsfællesskabet HHO vil Tilbudsgiver få en kvittering på, at tilbuddet er modtaget og hvornår. For aflevering af vareprøver se nærmere i afsnit 3. Forventet kontraktstart Frister og kontaktoplysninger Alle spørgsmål, der er modtaget senest den , kl vil blive besvaret. Spørgsmål, der er fremsendt senere, vil blive besvaret såfremt spørgsmålenes antal og kompleksitet ikke umuliggør det inden for svarfristen. Besvarelse af spørgsmålene vil i videst muligt omfang blive offentliggjort løbende, dog senest den , kl , som er 6 hele kalenderdage før tilbudsfristen. Spørgsmål sendes til følgende adresse: med emnet Spørgsmål udbud på inkontinens bleer. Tilbuddet skal senest afleveres d , kl Horsens Kommune, Indkøbsfællesskabet HHO lokale Rådhustorvet Horsens Att./Cc.: Susanne Bak Tilbud mærkes med: Tilbud EU udbud 2015/S XXX. Må kun åbnes af Indkøbsfællesskabet HHO. Normal åbningstid for kontoret er mandagonsdag kl , torsdag kl og fredag kl Forventet kontraktstart d Side 5 af 34

6 Udbudsbetingelser Den Udbudsbekendtgørelsens nummer: XXXX Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Side 6 af 34

7 2 Udbuddets omfang og vilkår 2.1 Omfang Udbuddet omfatter køb og levering af inkontinens bleer, underlag og fikseringstrusser til Udbyder, jf. Servicelovens 112. I begrænset omfang også efter 41. Leveringen foregår direkte til borgere med bevillinger. Der er på tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet 1546 borgere i Horsens Kommune, 386 borgere i Odder Kommune og 874 borgere i Hedensted Kommune, der har en bevilling på bleer i henhold til Servicelovens 112. Jf. Servicelovens 112 har borgerne som udgangspunkt frit leverandørvalg, hvorfor der ikke kan garanteres en bestemt volumen på aftalen. Ordregivers erfaring er dog, at der inden for dette område anvendes Kommunens Leverandør. Hos Udbyder ønsker vi at sætte fokus på totalomkostningerne i forbindelse med indkøb af inkontinenspleje. Nærværende materiale vil således afspejle, at vi lægger stor vægt på tillægsydelserne i form af uddannelse, service, kvalitet af produkterne og bestillingssystemer der kan skabe overblik og gøre behandling af bevillinger let og overskueligt. Prisen er naturligvis også en vigtig faktor men vi tror på, at vi ved at medtage andre faktorer får den mest optimale aftale total set, som skaber større glæder hos borgerne og plejerne. 2.2 Aftale Aftalen udbydes som en rammeaftale, og aftalen vil blive indgået med én leverandør, således at leverandøren er eneleverandør inden for området. Udbyder kan uden videre trække på aftalen i dennes løbetid. 2.3 Omsætning Den estimerede omsætning af de produkter, som er omfattet af udbuddet, er opgjort på årsbasis og udgør samlet set kr. ekskl. moms. Den vedlagte tilbudsliste bilag 2, viser hvilke varer, der hovedsagligt efterspørges inden for aftalen. Det forventes, at alle de udbudte produkter som fremgår af tilbudslisten, vil dække mere end 80 % af det samlede behov. 2.4 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i originalt eksemplar samt 1 kopi, dvs. i alt 2 eksemplarer. Endvidere skal det samlede tilbud, inkl. alle bilag, vedlægges elektronisk på en CD-rom eller USB-nøgle, kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF, dog skal Bilag 2 Tilbudsliste være vedlagt i Microsoft Excel kompatibelt format. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Bilag 2 Tilbudsliste skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Side 7 af 34

8 2.5 Udbyders forbehold Den estimerede omsætning er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperioder og tjener alene det formål at give et indtryk af det mulige omfang. Alle de angivne mængder kan som udgangspunkt variere ubegrænset og være forskellige fra år til år i kontraktperioden. Den estimerede omsætning er under forbehold for kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Der kan under hele aftaleperioden frit tilmeldes bevillinger og afmeldes bevillinger. Udbyder har udbudt nærværende kontrakt under hensynstagen til gældende lovgivning, herunder udbudsreglerne. Såfremt en administrativ myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller EuropaKommissionen, eller dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse /dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildeling af kontrakten med den konsekvens, at beslutning om tildeling af kontrakten annulleres, er Udbyder berettiget til med 3 måneders varsel at opsige kontrakten for fremtiden. Udbyder godtgør ikke tabt dækningsbidrag i rest kontraktperiode. Leverandøren vil blive holdt orienteret herom. Udbyders ret til at opsige kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes. Endelig forbeholder Udbyder sig ret til, at indkøbe produkter uden for kontrakten, såfremt der er tale om specielle produkter inden for denne aftale, der ikke kan leveres eller erstattes af tilsvarende produkter fra den tilbudsgiver, der indgås kontrakt med. Det samme gælder, hvis et fagligt personale skønner, at Tilbudsgivers produkter ikke er brugbare i en konkret situation. I forbindelse med forberedelsen af nærværende udbud er det undersøgt, om der i Udbyders afdelinger og institutioner forekommer lokalt indgåede aftaler med andre leverandører. Indgåede, obligatoriske lokale aftaler, som på trods af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, vil blive søgt afviklet i et samarbejde mellem Udbyder og vindende Tilbudsgiver. 3 Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbuddet gennemføres efter reglerne om offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byggeog anlægskontrakter), som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsforretningen er derfor omfattet af EU s udbudsregler. Dette medfører en forpligtelse til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med tildeling af kontrakt. Kontrakten vil blive indgået på baggrund af det udkast til kontrakt, der indgår i dette udbudsmateriale Alternative og sideordnet bud Der kan ikke afgives alternative eller sideordnet bud. Side 8 af 34

9 3.1.3 Tilbud afgivet af konsortier Tilbud kan afgives af konsortier. Et konsortium er et samarbejde eller en sammenslutning mellem to eller flere virksomheder. I et konsortium kan virksomhederne lægge deres tekniske, faglige, økonomiske og finansielle formåen sammen. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal tilbuddet indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til at en deltager i konsortiet ubegrænset kan forpligte alle medlemmer i konsortiet ved sin underskrift. Ved tilbud afgivet af konsortier skal oplysningerne, der kræves jf. egnethedskriterierne, gives for hver deltager i konsortiet. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil tilbuddet ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på egnethedsvurderingen og vil efter omstændighederne kunne medføre, at den pågældende konsortiedeltagers kompetencer (økonomiske og tekniske) ikke kan indgå i tilbudsvurderingen. Tilbuddet er således kun ukonditionsmæssig, såfremt der mangler oplysninger fra alle konsortiedeltagere. I tilbud afgivet af konsortier skal det sikres, at ordretilgang og fakturering behandles ens af alle konsortiets medlemmer. Såfremt Tilbudsgiver afgiver tilbud som et konsortium, kan Tilbudsgiver bede Udbyder om en formular til udfyldelse af erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet, samt bemyndigelse til at en deltager i konsortiet ubegrænset kan forpligte alle medlemmer i konsortiet ved sin underskrift. Ovennævnte krav til konsortier gælder kun, hvor flere virksomheder i fællesskab afgiver tilbud og omfatter således ikke virksomheder, der skal fungere som underentreprenør/underrådgiver/samarbejdspartner til en Tilbudsgiver Sprogkrav Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. Produktblade, manualer og lignende kan imidlertid accepteres på svensk, norsk og engelsk, såfremt der ikke eksisterer danske udgaver. Såfremt Udbyder måtte kræve det, skal Tilbudsgiver oversætte disse til dansk. Udgifter forbundet hermed, er Udbyder uvedkommende Retsvirkninger af Tilbudsgivers forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, at Udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Grundlæggende elementer er elementer, som direkte eller indirekte er beskrevet som ufravigelige i udbudsmaterialet, herunder også kontrakten. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Udbyder ret til, at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Såfremt Tilbudsgiver tager forbehold over for mindstekrav i kravspecifikationen, vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Udbyder. Side 9 af 34

10 Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet inden for fristen, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås, jf. afsnit 1.4 Tidsfrister og kontaktoplysninger. Tilbudsgiver bør således nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver skal i særlig grad være opmærksom på forbehold, såfremt Tilbudsgiver vedlægger sine standardbetingelser i sit tilbud. 3.2 Tilbudsbehandling Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen Procedure for behandling af tilbud Tilbudsgiver vil som udgangspunkt ikke blive orienteret i vurderingsprocessen, før der er truffet beslutning om tildeling af kontrakten. De indkomne tilbud vil blive behandlet efter nedenstående procedure. Egnethedskriterier: Indledningsvis vurderes om tilbuddene er konditionsmæssige i forhold til den anførte dokumentation under egnethedskriterierne. Det vil sige, at det kontrolleres, om de efterspurgte bilag er vedlagt. Herefter vurderes Tilbudsgivers egnethed i forhold til aftalen, der er afgivet tilbud på. Mindstekrav og krav til tilbudslisterne: I anden omgang vurderes tilbuddets konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav i udbudsmaterialet, herunder blandt andet om tilbudslisten er udfyldt korrekt. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses det pågældende tilbud for ikke-konditionsmæssig. Tildeling af kontrakt: I tredje omgang vurderes tilbuddene i forhold til tildelingskriteriet samt ved en vurdering af de opstillede krav vedr. vareprøver og den praktiske afprøvning, jf. 5. På baggrund heraf træffes beslutning om tildeling af kontrakten. Der gøres igen opmærksom på, at der er en pligt til at se bort fra tilbuddet, hvis det indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer og ret til at se bort fra tilbuddet ved forbehold for ikkegrundlæggende elementer Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Gennemgang og vurdering af tilbuddene er planlagt til perioden uge 15 til uge 19 i Side 10 af 34

11 Når der foreligger en afgørelse, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen, jf. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne med videre af 12. maj 2010 med senere ændringer om samtidig underretning af samtlige ansøgere, tilbudsgivere med videre. Det præciseres, at i henhold til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne med videre 3, stk. 1, må der tidligst underskrives kontrakten efter udløb af standstill-perioden på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor underretningen er afsendt elektronisk til alle tilbudsgivere om valg af leverandører. Det vil sige kontrakten underskrives tidligst på 12. dagen fra fremsendelse af underretning. Der vil endvidere ske offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til de gældende regler for offentliggørelse af indgåede kontrakter Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Udbyder uvedkommende. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret eller udleveret efter endt tilbudsvurdering. 3.3 Vareprøver Til brug for vurdering af underkriterierne, jf. tildelingskriteriet afsnit 5 af de indkomne tilbud skal Tilbudsgiver i forbindelse med udbuddet levere vareprøver til Udbyder. Der skal leveres produkter til en produkttest og til en afprøvningsperiode. Vareprøverne skal leveres vederlagsfrit, og returneres som udgangspunkt ikke. 3.4 Vareprøver til brug for produkttesten. Til produkttesten skal der skal indleveres 2 stk. vareprøver af hvert tilbudt produkt på den obligatoriske tilbudsliste. Vareprøverne skal afleveres sammen med tilbuddet. Vareprøverne, der leveres til produkttesten, skal opfylde følgende: Vareprøverne skal svare nøjagtigt til de tilbudte produkter på tilbudslisten. Vareprøverne skal være tydeligt mærket med Tilbudsgivers navn, positionsnummer fra tilbudslisten og nøjagtig varebeskrivelse svarende til oplysningerne på tilbudslisten. Udbyder gennemgår de afleverede vareprøver. Mangler vareprøver eller dele af vareprøver får Tilbudsgiver mulighed for at efterlevere de manglende vareprøver på et nyt tidspunkt i uge 16. Kan Tilbudsgiver ikke levere alle de efterspurgte vareprøver eller er vareprøverne mangelfulde er Tilbudsgivers tilbud ikke ukonditionsmæssige, men Tilbudsgiver vil i stedet opnå den dårligste pointscore for de pågældende produkter der ikke leveres i forbindelse med evalueringen. 3.5 Vareprøver til brug for Afprøvning. Vareprøverne til brug for afprøvning skal ikke leveres sammen med tilbuddet. Det forventes, at vareprøverne skal afleveres i uge 16 på [indsæt adresser] Side 11 af 34

12 Udbyder kontakter Tilbudsgiver i uge 15 med henblik på at aftale nøjagtigt tidspunkt og sted for aflevering af vareprøver. Vareprøverne bestemmes efter den type produkter testpersonerne vurderes at skal bruge, jf. Bilag 1d Afprøvning. 4 Egnethedskriterier Tilbudsgiver henstilles til at medsende dokumentation jf. nedenstående. Dokumentationen anvendes til vurdering af Tilbudsgivers egnethed til at løfte den udbudte opgave. Hvis den medsendte dokumentation sår berettiget tvivl om Tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, forbeholder Udbyder sig således ret til at afvise Tilbudsgiver. Tilbudsgivers personlige forhold Underskrevet tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, samt hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i artikel 45, stk. 1 samt art. 45, stk. 2, litra a-c samt litra e-f i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Mindstekrav: - Tilbudsgiver må højst have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på DKK. - Tilbudsgiver må ikke befinde sig i blot en af udelukkelsesgrundene i art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c samt litra e-f. I disse tilfælde vil Tilbudsgiver blive udelukket. Fortrykt formular findes som Bilag 1a Underskrift og oplysninger. Udbyder forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, maksimalt 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at den vindende Tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f anførte situationer. Økonomisk og finansiel formåen Oplysninger om Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen skal være oplysninger for den virksomheds CVR-nr., som byder på opgaven og står for udførelsen, medmindre der foreligger en ubetinget støtteerklæring fra en anden virksomhed. Revisorpåtegnet årsregnskab for Tilbudsgivers senest afsluttede årsregnskab. Revisors kommentarer til regnskabet skal fremgå af det medsendte. Der skal fremsendes ét eksemplar af det efterspurgte årsregnskab. Revisorattesteringen skal være af registreret eller statsautoriseret revisor. Udover årsregnskabet skal nøgletal fra de seneste 2 regnskabsår fremgå af Bilag 1b Nøgletal. Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremlægge årsregnskab for det senest afsluttede regnskabsår f.eks. på grund af tidspunktet for Tilbudsgivers etablering, kan Tilbudsgiver blot vedlægge udfyldt, men i dette til- Side 12 af 34

13 fælde revisorattesteret Bilag 1b Nøgletal. Revisorattestering skal foretages af registreret eller statsautoriseret revisor. I dette tilfælde skal der minimum være nøgletal for 1 år. Det senest afsluttede årsregnskab samt nøgletallene skal være retvisende. Tilbudsgiver kan oplyse Udbyder om forhold, der ligger til grund for, at regnskabet og/eller nøgletallene ikke er retvisende. De negative eller positive ændringer kan således indgå i vurderingen af Tilbudsgivers egnethed. Disse oplysninger kan gives i Bilag 1b Nøgletal. Teknisk og faglig formåen Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de seneste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Ved sammenlignelige leveringer forstås opgaver inden for samme fagområde med omtrent samme leveringsbetingelser. Der skal dog være minimum være én reference, som dokumenterer at Tilbudsgiver er bekendt med at levere varer på bevilling til borgeres hjemmeadresser. Det skal være leverancer, hvor det også har været et krav, at der skulle ydes konsulentbistand. Det er uden betydning, om leverancen er foretaget til det offentlige eller en privat virksomhed. Følgende oplysninger skal angives: o Beskrivelse og omfang af sammenlignelige leveringer o Tidspunkt/periode for levering o Kontaktperson (navn, tlf.nr., ) Fortrykt formular findes som Bilag 1c Referenceliste, som skal anvendes. Der skal angives 3 referencer. Tilbudsgiver vil ikke være ukonditionsmæssig, hvis denne indfører flere referencer end de angivne 3. Såfremt Tilbudsgiver ønsker, at en underleverandørs økonomiske, finansielle og/eller tekniske kapacitet skal indgå i bedømmelsen af Tilbudsgivers egnethed til at udføre kontrakten, skal underleverandøren afgive en støtteerklæring. Støtteerklæringen kan rekvireres på Udbyders hjemmeside: Ved støtteerklæring dokumenterer Tilbudsgiver, at denne er berettiget til at råde over underleverandørens økonomiske, finansielle og/eller tekniske kapacitet for den del af opgaven, som underleverandøren forventes at udføre. Støtteerklæringen skal afleveres rettidig sammen med tilbuddet, for at den kan indgå i tilbudsevalueringen. 5 Tildelingskriteriet Kontrakten vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterium Totaløkonomi, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: - Produktpris** Vægtning i procent 40 % Fordelt med 30 % pro- Side 13 af 34

14 - Udbyders beregnede lønomkostninger ved hjulpne skift. Der vurderes ud fra den samlede omkostning for kommunerne ved den tilbudte inkontinensløsning. Totaløkonomien beregnes med udgangspunkt i afprøvning af hjulpne skift. Der gennemføres en nærmere beskrevet afprøvning på en gruppe borgere, der behøver hjælp til deres inkontinenspleje. Der vil kvantitativt blive målt på skiftefrekvens og antal opståede lækager. Totaløkonomi beregnes som summen af følgende: Produktpris. Beregnes i forhold til de tilbudte stykpriser multipliceret med de skønnede omsætningstal, anført på tilbudslisten. Udbyders beregnede lønomkostninger ved hjulpne skift. Beregnes på baggrund af kvantitative tests udført i henhold til afprøvningen. Testens lønomkostninger opgøres som: Omkostninger ved skift: (antal skift x 7 minutter) / 60 x Timeløn (500 kr.). Yderligere omkostninger ved lækager: (antal lækager i forbindelse med skift på testpersoner x 13 minutter) / 60 x timeløn (500 kr.). Testens lønomkostninger omregnes herefter til Udbyders samlede lønomkostninger ved hjulpne skift (beregnet som 50 % af alle borgere med bevilling). duktpris og 70 % totalomkostning. Kvalitet Produkternes kvalitet vurderes ud fra nedenstående evalueringsparametre: 25 % Evalueringsparametre: 1. Pasform 2. Elasticitet 3. Komfort 4. Diskretion 5. Ergonomi og arbejdsbelastning ved hjulpne skift 6. Hudvenlighed 7. Brugervenlighed 8. Lækagesikkerhed For konkurrenceparametre under hvert evalueringsparameter henvises til Bilag 3 Kravspecifikation under fanen konkurrenceparametre. Evalueringsparametrene vurderes ud fra produkttesten. Endvidere vil en kvalitativ analyse af plejepersonalets oplevede kvalitet og effektivitet i de tilbudte løsninger indgå. Denne analyse foretages med baggrund i de tilbagemeldinger personalet afgiver i forbindelse med afprøvningen under underkriteriet totaløkonomi men ud fra samme evalueringsparametre. Uddannelse/konsulentbistand Brugergruppen vil evaluere underkriteriet ud fra en faglig vurdering af i hvor 20 % Side 14 af 34

15 høj grad tilbudsgivers besvarelse lever op til eller overgår Udbyders behov. Brugergruppen vil evaluere dette underkriterium ved at forholde sig til nedenstående parametre, samt i hvilken grad disse vurderes at have betydning for borgers livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø samt effektiviteten i inkontinensplejen. Evalueringsparametre: 1. Anvendelse af netværk og forslået struktur omkring dette. 2. Tilbudte netværksmøder samt det faglige indhold heri. 3. Kvantitet og kvalitet i tilbudte kompetenceudviklingsplaner, og hvordan tilbudsgiver sikrer viden til de forskellige niveauer i kommunen. 4. Bredden af den tilbudte uddannelse, herunder hvordan tilbudsgiver vil sikre uddannelse af nye medarbejdere og vikarer. 5. Hvordan tilbudsgiver vil sikre information om produktændringer og nye tiltag til Udbyders personale. 6. Tilbudsgivers måde at tilrettelægge kursusaktiviteterne. 7. Hvordan tilbudsgiver vil dokumentere resultaterne af de tilbudte indsatser. 8. Tilbudsgivers indsats for at sikre forebyggelse på området. 9. Hvordan tilbudsgiver vil sikre, at den nyeste viden indenfor inkontinens altid bliver formidlet. 10. Den oplevede konsulentbistand i forbindelse med afprøvningen Økonomisk opfølgning. Brugergruppen vil vurdere de tilbudte rådgivende konsulentydelser til kommunens ledere og medarbejdere, herunder de rapporter (årsrapport og årsplan) tilbudsgiver kan præsentere, med det formål at kunne sikre fokuseret forbrugsopfølgning og løbende forbrugsoptimering ud fra en faglig vurdering af i hvor høj grad tilbudsgivers besvarelser lever op til eller overgår Udbyders behov. Evalueringsparametre: 1. Antal økonomiske netværks-/opfølgningsmøder og tilbudsgivers måde at tilrettelægge opfølgningsmøderne på. 2. Det tilbudte opfølgningssystem for forbrug pr. borger samt den tilbudte rådgivning og assistance i forbindelse med analyse af forbrugsmønstre og frekvens. 3. Rapporter på hel- og halvårsbasis, der dokumenterer og beskriver udvikling i aktiviteter, forbrug samt totaløkonomisk udvikling. Bilag 5 kan bruges til udfyldelse. 15 % Bilag 6 kan bruges til udfyldelse Side 15 af 34

16 ** Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på de af Tilbudsgiver oplyste priser jf. nedenfor. ** Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter og gebyrer. ** Tilbud skal afgives ved udfyldelse af Bilag 2 Tilbudsliste ** Tilbuddet skal dække alle krav i udbudsmaterialet og alle ydelser tilbudt af Tilbudsgiver under underkriterierne. Timelønnen på 500 kr. givet i ligningen under totaløkonomi er givet af fritvalgsdatabasen. Minutterne i de anførte ligninger under totaløkonomien er givet til 7 minutter pr. skift. Når lækager finder sted tager skiftet yderligere 10 minutter, samt tiden med håndtering af vasketøj på 3 minutter. Der skal gives tilbud på minimum 90 % af varelinjerne. Såfremt alle tilbudsgivere ikke byder ind på en varelinje, anses denne for at være udgået, og vil således ikke indgå i minimumskravet på 90 %. Såfremt der ikke er givet tilbud på en varelinje af en tilbudsgiver (men at tilbudsgiver har udfyldt over de krævede 90 % af varelinjerne), vil dette blive betragtet som et forbehold, som prissættes af Udbyder. Dette vil være højeste pris, tilbudt af de øvrige tilbudsgivere, da dette forventes at dække den udgift, Udbyder vil få ved at købe ved en anden leverandør. 5.1 Afprøvning Til brug for beregning af totaløkonomi gennemføres en afprøvning. Afprøvningen kommer til at foregå på 2 plejecentre og vil strække sig over knap 2 uger for hver tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal levere den nødvendige mængde bleer til afprøvningen omfattende borgere til de i alt 8 døgn, hvor afprøvningen forestår. Bleerne skal leveres uden beregning for Udbyder. Afprøvningen vil for alle indkomne tilbud foregå på den samme gruppe borgere, for at sikre et ensartet grundlag. Personalet vil blive udstyret med vedlagte registreringsskemaer for hver enkelt borger, som løbende skal udfyldes i forbindelse med den daglige inkontinenspleje. Afprøvningen vil gennemføres på borgere der har behov for hjælp til deres inkontinenspleje. Se de to skemaer i bilag 1e. Første uge starter med en grundig introduktion fra Tilbudsgiver til det involverede personale og eventuelt borger. Hele ugen er en tilpasningsuge, således at uhensigtsmæssigheder i produktvalg samt personalets og borgerenes usikkerhed ved en ny produktserie får mindst mulig indflydelse på den samlede vurdering. Undervisning og valg af produkter i samarbejde med plejepersonalet vil foregå i den indledende del af afprøvningen. Dette er ligeledes uden omkostninger for Udbyder. Efter introduktion og valg af produkter deltager tilbudsgiver ikke i den videre afprøvning. I anden uge vil selve afprøvningen på borgere og registrering af data finde sted. Selve registreringen kommer til at foregå på 3 hverdagsdøgn. Nærmere om afprøvning i Bilag 1d. Der gøres opmærksom på, at en tilbudsgiver ikke må møde op imens testperioden er i gang for en anden tilbudsgiver. Udbyder afslutter forløbet med den første tilbudsgiver, inden den næste tilbudsgivers produkter skal afprøves. Side 16 af 34

17 6 Kravspecifikation I nærværende afsnit angives forhold vedrørende Bilag 3 Kravspecifikation. I kravspecifikationen indgår både mindstekrav samt konkurrenceparametre. Mindstekrav er krav, der skal være opfyldt for at tilbuddet kan anses som konditionsmæssigt. Konkurrenceparametrene konkurreres der på. Såfremt der er tvivl vedrørende forståelsen af et mindstekrav opfordres Tilbudsgiver til at stille spørgsmål, jf. 1.4 Tidsfrister og kontaktoplysninger. Side 17 af 34

18 7 Tjekliste Følgende huskeliste er ment som en hjælp til Tilbudsgiverne for at gøre det mere overskueligt at aflevere et tilbud, der opfylder de nødvendige formkrav. Det anbefales derfor at gennemgå huskelisten. Formkrav Krav til materiale Beskrivelse Afleveringssted: Tilbud skal afleveres pr. , sendes pr. post eller afleveres personligt til: Horsens Rådhus Indkøbsfællesskabet HHO, lokale Rådhustorvet Horsens Att./Cc.: Susanne Bak Tilbud skal indleveres i: Et originalt eksemplar + 1 kopi Elektronisk kopi: Sammenslutninger af tilbudsgivere: Støtteerklæring Tilbuddet inkl. alle bilag skal vedlægges på enten USB-nøgle, CD-ROM eller tilsvarende fysisk medie i format der er kompatibelt med Microsoft Office pakken eller i pdf-format, dog skal Bilag 2 Tilbudsliste være vedlagt i Microsoft Excel kompatibelt format. Hvis der bydes som et konsortium, skal samtlige deltagere give samtlige oplysninger under afsnit 4 Egnethedskriterier, og der skal angives med hvilken konsortiedeltager der kan føres afklarende drøftelser med virkning for alle deltagere i konsortiet. Såfremt der skal vurderes på en underleverandør i egnethedsvurderingen, skal der rekvireres en støtteerklæring hos Udbyder, som skal udfyldes og indsendes sammen med tilbuddet Bilag Dokumentation / Titel Bilag 1a Underskrift og oplysninger Bilag 1b Nøgletal Bilag 1c Referenceliste Bemærkninger Udfyld kontaktoplysninger og underskriv bilaget. Udfyldes og medsendes. Såfremt regnskabet ikke kan revisorattesteres skal nøgletallene revisorattesteres. Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Side 18 af 34

19 Bilag 1d - afprøvning Bilag 1e - registreringsskema Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Kravspecifikation Regnskab Til orientering Til orientering Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Årsregnskab /årsrapport for seneste afsluttede regnskabsperiode skal medsendes. Regnskabet skal være revisorattesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor og revisionspåtegningen skal fremgå. Bilag 4 Varsling af sortiments- og prisændringer Bilaget bruges såfremt der er sortiments- eller prisændringer under kontraktforløbet, og skal ikke udfyldes eller medsendes. Beskrivelse/besvarelse til underkriterierne Underkriterier Bemærkninger Totaløkonomi Udfylde Tilbudslisten og levering af vareprøver til afprøvning jf. afsnit 3.5 Kvalitet Vareprøver jf. afsnit 3. Uddannelse/Konsulentbistand Økonomisk opfølgning Beskrivelse vedlægges tilbuddet. Bilag 5 kan benyttes. Beskrivelse vedlægges tilbuddet. Bilag 6 kan benyttes. Side 19 af 34

20 8 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Udbyder i forbindelse med en eventuel kontraktindgåelse. Rammekontrakt om Levering af inkontinens produkter mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Leverandøren) og [Kommune] [Adresse] [Postnr.] [By] (herefter kaldet Ordregiver) Side 20 af 34

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af dentalprodukter til tandbehandling

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af dentalprodukter til tandbehandling Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2015/S 249-454079 Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af dentalprodukter til tandbehandling Indhold 1 INFORMATIONER

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2015/S 013-018646 Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer Indhold 1 INFORMATIONER

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2015/S 041-069650 Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation EU-udbud Offentligt udbud af ydelse Indsamling af dagrenovation marts 2015 Udbudsbetingelser Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER... 4 1.1. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af stomihjælpemidler

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af stomihjælpemidler Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af stomihjælpemidler 1 Formål med prisindhentning Formålet med indhentning af priser til beregning af bevillingsgrundlaget

Læs mere

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler 1 Formål med prisindhentning Formålet med indhentning af priser til beregning af bevillingsgrundlaget

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Legetøj (Inde og ude)

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Legetøj (Inde og ude) Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Legetøj (Inde og ude) Indhold 1 INFORMATIONER TIL

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af kontorvarer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af kontorvarer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2015/S xxx-xxxxxx Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af kontorvarer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Service og vedligehold af Toyota Yaris Hybrid i Horsens

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Service og vedligehold af Toyota Yaris Hybrid i Horsens Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2015/S 192-347837 Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Service og vedligehold af Toyota Yaris Hybrid i Horsens Kommune

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Stomi- og Urologiprodukter til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 4

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

Tilbudsindhentning på hotel, konference- og mødefaciliteter

Tilbudsindhentning på hotel, konference- og mødefaciliteter Tilbudsindhentning på hotel, konference- og mødefaciliteter Indkøbsfællesskabet HHO Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Kontakt- og egnethedsoplysninger samt tro- og loveerklæring... 2 Bilag 2 Tilbudsliste...

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation EU-udbud Offentligt udbud af ydelse Indsamling af dagrenovation Januar 2015 Udbudsmateriale Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: 1.1. BAGGRUND 4 1.2. OPGAVENS OMFANG 4 1.3. UDBYDER 5 1.4. KOMMUNIKATION VEDRØRENDE

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere