Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces"

Transkript

1 Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING SEPTEMBER 2015

2 Side 2 af 20 INDLEDNING... 4 Det kan du søge medfinansiering til... 4 Hvem kan søge?... 4 Hvad sker der i ansøgningsprocessen?... 5 Hvor meget medfinansiering og hvornår kan du få det?... 6 Hvordan ansøger du?... 6 TRIN 1: PRÆSCREENING... 7 Nyhedsværdi... 7 Prototype... 7 TRIN 2: SKRIFTLIGT MATERIALE... 8 Forretningsplan... 8 CV'er... 8 Testbrugererklæring... 8 Tildelingskriterier... 9 Projektplan Budget indsendelse af skriftligt materiale TRIN 3: PRÆSENTATION OG BEDØMMELSE Dette skal du forberede Bedømmelse Efter Præsentation og Bedømmelse BILAG 1: VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGETSKEMAET BILAG 2: STAMOPLYSNINGER OM PROJEKTHOLDER OG SAMARBEJDSPARTNERE BILAG 3: BEREGNING AF VIRKSOMHEDSSTØRRELSE OG TILSKUDSPROCENT Uafhængige virksomheder... 18

3 Side 3 af 20 Ikke-uafhængige virksomheder Tabel 1: Maksimal offentlig tilskudsprocent... 19

4 Side 4 af 20 INDLEDNING OBS: Denne vejledning er for den dialogbaserede ansøgning. Hvad angår ansøgningsfristen i september 2015, er der tale om en test af denne type ansøgninger. Der er derfor et begrænset antal pladser til trin 3 i ansøgningsprocessen (24 pladser) og der kan under ansøgningsrunden maksimalt uddeles i alt 25 mio. kr. til projekter. Den telefoniske præscreening (trin 1) er åben for alle. FORSKNING OG UDVIKLING Statsstøtten, der ydes under Markedsmodningsfonden, indberettes under EU s Generelle Gruppefritagelsesordning som støtte til eksperimentel udvikling ifm. forsknings- og udviklingsprojekter - en kategori af EU s og OECD s kategorisering af Forskning og Udvikling (F&U). Denne vejledning hjælper dig trin-for-trin gennem den dialogbaserede ansøgningsproces til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde for medfinansiering til test og tilpasning af innovative produkter og serviceydelser. For at du kender ansøgningsprocessen og kan udfylde skriftligt materiale korrekt, er det vigtigt, at du læser hele vejledningen og alle bilagene grundigt inden, du ansøger. Så er du forberedt på, hvilke oplysninger du skal have klar til hvert trin i ansøgningsprocessen, og dermed har du bedst mulighed for at opnå medfinansiering i Markedsmodningsfonden. DET KAN DU SØGE MEDFINANSIERING TIL Markedsmodningsfonden medfinansierer projekter, der indeholder test og tilpasning. Test og tilpasning defineres som afprøvning af en prototype eller serviceydelse i en reel brugssituation hos potentielle kunder eller slutbrugere. Der skal således på ansøgningstidspunktet foreligge en teknisk valideret og funktionsdygtig prototype eller serviceydelse, som er klar til test i projektet. På baggrund af testresultaterne fra potentielle kunder og slutbrugere gennemføres den sidste færdigudvikling, der gør produktet eller servicen helt klar til en markedsintroduktion. Fonden medfinansierer ikke projekter, der har karakter af almindelig videreudvikling af et produkt eller en service, der allerede er introduceret til markedet. Fonden medfinansierer heller ikke aktiviteter, der indgår i virksomheders normale drift, såsom salg og markedsføring, almindelige eksportaktiviteter, drift af værdikæden og opgradering af produktionsudstyr. Vedrørende software kan fonden ikke medfinansiere udviklingen fra minimal viable product (hvor der udestår væsentlige udviklingsaktiviteter af centrale funktioner) til færdig prototype/beta-version. DE 5 TILDELINGSKRITERIER Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til fem overordnende kriterier. Nyhedsværdi Marked og forretningsmodel Kompetencer og relevant samarbejdskreds Vækst- og beskæftigelseseffekter Tilskyndelseseffekt SÆRLIGE MARKEDSBARRIERER Markedsmodningsfonden prioriterer produkter og serviceydelser, der står overfor særlige markedsbarrierer. Manglende finansiering alene betragtes ikke som en tilstrækkelig markedsbarriere til at opnå medfinansiering i fonden. En særlig markedsbarriere defineres bl.a. som en hindring, der skaber træghed i optaget af en ny innovativ løsning på et givent marked. For eksempel kan fundamentalt nye produkter og serviceydelser kræve omfattende tests i reelle brugssituationer, fordi et skift til den nye teknologi er forbundet med betydelige omkostninger og risici for en potentiel kunde. HVEM KAN SØGE? Virksomheder kan søge enkeltvis eller i samarbejde med andre virksomheder og/eller offentlige parter. Projektholder skal være virksomhed med dansk CVR-nummer offentligt ejede virksomheder kan ikke være projektholder. Virksomheden skal beskæftige mindst to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet, dvs. to fuldtidsansatte eller flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillin-

5 Side 5 af 20 ger på ansøgningstidspunktet. Projektbudgettet skal være på mindst 3 mio. kr., og projektet kan maksimalt vare 3 år. Projektholder og eventuel samarbejdspartner skal selv være indehaver af eventuelle IP-rettigheder. DIALOGBASERET ANSØGNING HVAD SKER DER I ANSØGNINGSPROCESSEN? Der er grundlæggende tre trin i ansøgninsprocessen for dig som ansøger: Trin 1) en telefonisk præscreening for at afklare om dit projekt er inden for fondens rammer, Trin 2) indsendelse af skriftligt materiale, hvor det afklares om eksempelvis forretningsplanen og projektplanen er fyldestgørende og Trin 3) et møde mellem ansøger, fond og ekstern bedømmer, hvor projektet vil blive præsenteret og bedømt. Ikke alle vil få mulighed for at gennemgå alle tre ansøgningstrin. Nogle vil blive vejledt til ikke at gå videre end trin 1 og nogle vil få afslag efter trin 2. På den måde sikres der en hurtig afklaring, og et minimum af spildtid og spildt arbejde for dig som ansøger. De ansøgninger, der kommer til præsentation og bedømmelse, vil få besked om afslag eller tilsagn efter Markedsmodningsfondens bestyrelsesmøde. Processen illustreres til højre herfor. TELEFONISK PRÆSCREENING Den telefoniske præscreening er en telefonsamtale på max 20 minutter, hvor du vil blive stillet en række spørgsmål til dit projekt. Samtalen vil ende med en vurdering af, om dit produkt kan komme i betragtning til medfinansiering i Markedsmodningsfonden. Du booker selv til tid til præscreening på markedsmodningsfonden.dk. Præscreening vil foregå september 2015 kl. 9:30 16:00. Der vil blive åbnet for bookning d. 7. september 2015 kl. 8:00.

6 Side 6 af 20 HVOR MEGET MEDFINANSIERING OG HVOR- NÅR KAN DU FÅ DET? Medfinansieringens størrelse afhænger af din virksomheds størrelse, og hvem du samarbejder med. For små og mellemstore virksomheder, kan fonden dække mellem 45 og 60 pct. af omkostningerne. Se mere i Bilag 3, Tabel 1. Et normalt ansøgt beløb ligger mellem 1,5 og 5 mio. kr. Dog er der ingen fast øvre grænse. Derimod skal det samlede projektbudget minimum udgøre i alt 3 mio. kr. TILSKUDSBERETTIGEDE OMKOSTNINGER KORT FORTALT HVORDAN ANSØGER DU? Ansøgninger om test og tilpasning i den dialogbaserede ansøgningsmetode starter altid ved en telefonisk præscreening september kl. 9:30 16:00. Du booker en præscreening på markedsmodningsfonden.dk. Online bookning åbner 7. september 2015 kl. 8:00 og lukker igen 14. september kl. 8:00. Vejledning til præscreening og de efterfølgende trin findes herunder. Der gives tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er afholdt inden for projektperioden. Eksempler inkluderer: Lønudgifter. Konsulentudgifter (dog lægges der vægt på, at tekniske og kommercielle kompetencer, der er essentielle for produktets succes, skal være en intern del af ansøgers eller samarbejdspartners arbejdskraft). Udgifter til afskrivningsværdi af instrumenter og udstyr, der er anskaffet i projektperioden. Se mere i afsnittet Budget, side UDBETALING Markedsmodningsfonden udbetaler medfinansiering som forskud i rater på op til kr. Umiddelbart efter projektstart, vil de første kr. blive udbetalt til projektholder. Når de kr. er tæt på at være brugt i overenstemmelse med budget og medfinansieringsprocent, skal der indsendes et revisorpåtegnet regnskab for de brugte penge via , hvorefter Markedsmodningsfonden udbetaler op til kr. igen. Penge må kun bruges indenfor de godkendte budgetrammer og skal modsvares af den medfinansieringsprocent, projektet selv skal afholde af udgifter. Nærmere vilkår for udbetaling vil blive oplyst i tilfælde af tilsagn. NB. For mellemstore og store virksomheder kan der i helt særlige tilfælde, hvor udbetaling af tilskud genererer en overskudsgrad på mere end 25 pct. højere end det forventede blive tale om tilbagebetaling eller delvis tilbagebetaling af tilskud efter endt projektforløb.

7 Side 7 af 20 TRIN 1: PRÆSCREENING På markedsmodningsfonden.dk finder du tider til booking af præscreening. Der er mulighed for præscreening i perioden september 2015, hverdage i tidsrummet 9:30 16:00. Online bookning åbner 7. september kl. 8:00 og lukker igen 14. september kl. 8:00. Præscreeningen tager maksimalt 20 minutter og samtalen bliver optaget som dokumentation for ansøgningen. Efter du har booket tid, vil du modtage en bekræftelses , der informerer dig om præscreeningens form og vilkår. Din virksomheds navn og CVR-nummer vil blive registreret ved bookning af præscreening, og det er ikke muligt at blive præscreenet flere gange indenfor samme runde. Det er derfor vigtigt, at det er den person i virksomheden med størst kendskab til projektet og produktet/serviceydelsen, der gennemgår præscreeningen. Konferencekald er ikke mulige. Du vil komme til at tale med en ledig sagsbehandler i Markedsmodningsfonden, som vil fortælle dig om samtalens vilkår og struktur for derefter at påbegynde præscreeningen. Efter endt præscreening vil sagsbehandleren give dig en vurdering af, hvorvidt dit projekt vil have mulighed for at opnå medfinansiering. Efter denne vurdering vil du få mulighed for at overveje, om du ønsker at påbegynde udarbejdelsen af skriftligt materiale til indsendelse. Derefter kan du kontakte fonden på hovednummeret for at få adgang til online ansøgningsmodulet. Præscreeningen fokuserer primært på to faktorer, der er afgørende for om projektet kan komme i betragtning til medfinansiering i Markedsmodningsfonden: OBS: Det er vigtigt, at du ikke bruger præscreeningen til generel vejledning. Markedsmodningsfondens telefoner er åbne for generel vejledning til ansøgning, tildelingskriterier mv. inden for normal åbningstid (Hverdage kl. 9:00 16:00, fredag kl. 10:00 15:00). Hvis du booker præscreening, skal du acceptere, at der er tale om en ansøgning til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde og vil blive registreret som sådan. Produktets/serviceydelsens nyhedsværdi Prototypens ydviklingstrin De to tildelingsvilkår beskrives nedenfor. NYHEDSVÆRDI Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende produkter/serviceydelser, der adskiller sig væsentligt fra eksisterende produkter/serviceydelser på det globale marked, og som skaber en efterspurgt merværdi for brugeren. Endvidere gælder det, at en nyudviklet prototypes merværdi for brugeren/kunden skal komme til udtryk i mere end bare øget brugervenlighed. Der skal også være en væsentlig funktionalitetsmæssig merværdi. INNOVATIONSHØJDE Nyhedsværdi indebærer også, at der har været risici/udfordringer ved at udvikle prototypen. Der skal altså være en hvis innovationshøjde, som har betydet, at der har været usikkerhed forbundet med udviklingen af prototypen. Med andre ord: Hvis din prototype består af standardkomponeneter og sammensætningen har været ukompliceret, vil innovationshøjden som hovedregel blive betragtet som relativt lav. For software gælder det særligt at der skal være udviklet funktioner, der ikke tidligere er udviklet i andre softwareløsninger. PROTOTYPE Markedsmodningsfonden medfinansierer udviklingsfasen fra fungerende prototype til salgbart produkt. På ansøgningstidspunket skal du have en fungerende prototype/servicekoncept. Det vil sige, at de centrale funktioner, der udgør løsningens konkurencemæssige fordel, skal være udviklet. Dette skal du kunne redegøre for i præscreeningen og eventuelt bevise senere i ansøgningsprocessen. Samtidig er det vigtigt, at der endnu er tale om en egentlig prototype; hvis produktet er klart til salg på ansøgningstidspunktet, vil du være for langt i udviklingen til at kunne opnå medfinansiering i Markedsmodningsfonden. Markedsmodningsfonden medfinansierer ikke projekter, hvis primære mål er at skabe markedsreferencer og kundekanaler. Sådanne typer af aktiviteter vil som hovedregel skulle gennemføres efter et egentligt markedsmodningsforløb.

8 Side 8 af 20 TRIN 2: SKRIFTLIGT MATERIALE Efter præscreeningen vil du, hvis du ønsker det, få adgang til Markedsmodningsfondens online ansøgninsmodul. Herfra indsender du det skriftlige materiale, som er nødvendigt for fondens sagsbehandlere til at kunne vurdere, i hvor høj grad projektet lever op til fondens tildelingskriterier. Materialet vil ligge til grund for, hvorvidt du vil blive indkaldt til en præsentation og bedømmelse, eller i modsat fald om din ansøgning skal tildeles et afslag. Der vil kun være mulighed for at indsende skriftligt materiale efter gennemførslen af en præscreening, og sidste indsendelsestidspunkt er 21 dage efter præscreeningen kl. 12:00 på dagen. Materialet vil blive behandlet i den rækkefølge, det kommer ind, så jo hurtigere, du indsender, jo hurtigere vil du få svar. Materiale der indsendes for sent vil ikke blive behandlet. Udover det materiale, du skal indsende, skal du udfylde stamoplysninger om din virksomhed og dine samarbejdspartnere i starten af ansøgningsmodulet (vejledning til dette kan findes i Bilag 2). Det materiale, du skal indsende består af: VIRKSOMHEDENS NØGLETAL Markedsmodningsfonden indhenter projektholders seneste årsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport for virksomheden, skal du indsende de seneste nøgletal /regnskaber. En forretningsplan for produktet/serviceydelsen CV er på projektets centrale aktører Mindst én underskrevet testbrugererklæring En beskrivelse af opfyldelse af fire tildelingskriterier (max ord) En projektplan med individuelle arbejdspakker Et budget for projektets omkostninger Nedenfor gennemgås kravene til de enkelte dokumenter. FORRETNINGSPLAN konkurrencesituation, kundesegment og salgsstrategi. Fonden har ingen faste krav til rammer og form på forretningsplaner, da du som projektholder selv skal bestemme, hvordan dit produkt/serviceydelse præsenteres. Du kan dog finde inspiration til en almindeligt fyldestgørende forretningsplan på https://startvaekst.virk.dk/opstart/laven-forretningsplan/skabeloner-til-din-forretningsplan. Hvis din forretningsplan vurderes at være mangelfuld i forhold til at give et grundlag for en vurdering af produktets/serviceydelsens markedspotentiale, vil du modtage et afslag på den baggrund. Det giver dig mulighed for at tilrette i forhold til fondens tilbagemelding, og hvis relevant ansøge igen til næste ansøgningsfrist (offentliggøres på markedsmodningsfonden.dk). Du kan ikke genansøge i samme ansøgningsrunde efter at have modtaget et afslag. CV'ER Du skal indsende CV er på de personer, der skal drive og forme projektet som minimum et CV på projektholder og de primære aktører hos eventuelle samarbejdspartnere. Angiv både de tekniske/faglige og de kommercielle kompetencer, der skal sikre at test- og tilpasningsfasens mål opnås og bidrager til en succesfuld markedsintroduktion. Endvidere opfordres til så vidt muligt at vedhæfte CV er for bestyrelsesmedlemmer, advisory board og lignende. TESTBRUGERERKLÆRING Du skal fremsende underskrevne testbrugererklæringer fra testbrugere i projektet. På ansøgningstidspunktet kræves der vedlagt som minimum en underskreven testbrugererklæring fra projektets første testbruger. Testbrugererklæringen skal dokumentere, at testbrugeren er indforstået med at deltage i det forløb af test og tilpasning, der er anført i ansøgningen. Erklæringen skal derfor beskrive på hvilken måde testbrugeren deltager. Der er ikke en skabelon for erklæringen. Hvis man samtidig med at være testbruger er samarbejdspartner i projektet, skal de alene underskrive projektplanen sammen med projektholder (se afsnittet indsendelse af skriftligt materiale på side 11). Du skal vedhæfte en forretningsplan for dit produkt/serviceydelse. Som en tommelfingerregel skal forretningsplanen have samme kvalitet som den, der normalt fremvises til investorer og finansieringsforbindelser. Den skal som minimum beskrive jeres produkt/serviceydelse,

9 Side 9 af 20 TILDELINGSKRITERIER Skabelonen til dette dokument findes i ansøgningsmodulet og kan udfyldes med et samlet maksimalt omfang på 1800 ord (ca. 3 sider). Som ansøger skal du beskrive dit projekts formål og produktet/serviceydelsen indenfor fire af fondens fem tildelingskriterier, som ses nedenfor. Nyhedsværdi Marked og forretningsmodel Vækst- og beskæftigelseseffekter Tilskyndelseseffekt Din udfyldelse af skemaet går uændret videre til Markedsmodningsfondens bestyrelse. Det er derfor vigtigt, at du skriver letforståeligt og ikke forudsætter, at læser har viden om emnet på forhånd. Hvis dokumentet om tildelingskriterier vurderes at være mangelfuld, eller det vurderes, at projektet ikke lever tilstrækkeligt op fondens tildelingskriterier, vil du modtage et afslag på den baggrund. Det giver dig mulighed for at tilrette i forhold til fondens tilbagemelding, og hvis relevant ansøge igen til næste ansøgningsfrist (offentliggøres på markedsmodningsfonden.dk). Du kan ikke genansøge i samme ansøgningsrunde efter at have modtaget et afslag. Nedenfor gennemgås de enkelte felter i skabelonen herunder de fire tildelingskriterier: Beskrivelse af produktet/serviceydelsen (max 200 ord) Her skal du give en helt kort overordnet præsentation af dit produkt/serviceydelse. Formål (max 400 ord) Her skal du beskrive, hvad projektet med medfinansiering fra Markedsmodningsfonden skal resultere i. Med andre ord skal du forklare, hvad pengene fra fonden skal bruges til. Der spørges her ikke til løsningens funktion, eller hvordan du kommer på markedet med produktet. Nyhedsværdi (max 400 ord) Her skal du redegøre for løsningens funktion, og hvordan produktet/serviceydelsen er nyskabende i forhold til allerede kendte løsninger på det globale marked. Du skal med andre ord forklare produktets/serviceydelsens merværdi for brugerne. I præscreeningen er dette kriterie blevet afklaret, men nu skal du med egne ord beskrive dit produkts nyhedsværdi for sagsbehandler og bestyrelsen. Du kan med fordel forsøge at afdække de aspekter af nyhedsværdien, som blev gennemgået i præscreeningen. Beskriv under dette tildelingskriterie også din plan i forhold til intellektuel ejendomsret/immaterielle rettigheder (IP), dvs. patent, brugsmodel, varemærke, design eller ophavsret (find information på Patent- og Varemærkestyrelsen). Det giver bl.a. mening at komme ind på, om der er lavet nyheds- og krænkelsesundersøgelse, hvis det er relevant for produktet. Marked og forretningsmodel (max 400 ord) Der lægges vægt på, at de produkter/serviceydelser, som testes, har et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning. Herunder lægges bl.a. vægt på markedspotentiale, konkurrentanalyse, salgs- og markedsføringskanaler samt prissætning. Du skal forklare hvor stort det samlede globale markedspotentiale er for løsningen, og hvordan du har tænkt dig at nå en tilstrækkelig stor markedsandel. Beskriv hvordan du prissætter din løsning i forhold til konkurrenterne, og hvorfor din løsning er attraktiv for køberne. Forklar desuden, hvis der er særlige vilkår på markedet, der har indflydelse på dine afsætningsmuligheder på markedet altså hvis markedet har en karakter, der gør at der er særlige barrierer for at få afsat dit produkt/serviceydelse til kunderne. Angiv ved afkrydsning, om du i tilfælde af tilsagn ønsker at modtage fem timers gratis rådgivning om relevante standarder fra Dansk Standard. (Læs mere på Vækst- og beskæftigelseseffekter (max 400 ord) Fortæl hvor stor omsætning og eksport, du forventer, bliver skabt som resultat af en succesfuld markedsintroduktion af din løsning. Fortæl også, hvor mange arbejdspladser, du regner med, bliver nødvendige at oprette i virksomheden (og hos eventuelle samarbejdspartnere) i forlængelse heraf. Forklar efterfølgende, hvordan du er nået frem til dine forventninger. Du skal angive, hvad den årlige hhv. omsætning og eksport forventes at blive for din virksomhed og eventuelle samarbejdspartnere direkte afledt af projektets gennemførsel. Du skal angive ét samlet beløb (i DKK) for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere, og beløbet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes

10 Side 10 af 20 I år fem efter projektstart SÆRLIGT OM TESTARBEJDET Ligeledes skal du angive hvor mange nye arbejdspladser, der forventes akkumuleret over årene direkte afledt af projektets gennemførsel. Du skal angive ét samlet tal for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere. Eventuelle deltidsstillinger omregnes til fuldtidsstillinger. Antal arbejdspladser angives ligeledes for to tidspunkter I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Tilskyndelseseffekt (max 400 ord) Der lægges vægt på, at der med fondens medfinansiering igangsættes økonomiske aktiviteter, som ikke ville kunne gennemføres uden medfinansieringen. Her skal du derfor redegøre for, på hvilken måde dit projekt vil kunne gennemføres uden medfinansiering fra fonden. Hvilke andre muligheder har du for finansiering og hvad vil det betyde for projektets omfang og resultater ikke at opnå medfinansiering fra fonden? Beskriv desuden, hvordan du hidtil har oppebåret dine udgifter til udviklingen af produktet/serviceydelsen. PROJEKTPLAN Skabelonen til dette dokument findes i ansøgningsmodulet. Her opdeler du din projektplan i arbejdspakker, der beskriver, hvad formålet er med projektets forskellige leverancer, hvordan de skal opnås og hvem, der er ansvarlige for de enkelte leverancer. Du kan udfylde så mange arbejdspakker, du ønsker, og der skal som minimum udfyldes tre arbejdspakker for at udgøre en fyldestgørende projektplan. Arbejdspakkernes navne skal gå igen i budgettet. Hvis din projektplan vurderes at være mangelfuld eller indeholder et væsentligt omfang af aktiviteter, som ikke er tilskudsberettigede under fonden, vil du modtage et afslag på den baggrund. Det giver dig mulighed for at tilrette i forhold til fondens tilbagemelding, og hvis relevant ansøge igen til næste ansøgningsfrist (offentliggøres på markedsmodningsfonden.dk). Du kan ikke genansøge i samme ansøgningsrunde efter at have modtaget et afslag. Det er et krav, at minimum én af arbejdspakkerne i projektplanen beskriver de forventede gennemførte tests af din prototype. Du skal redegøre for, hvor og hvordan testen gennemføres, samt hvem der varetager opgaven. Markedsmodningsfondens bestyrelse vil i vurderingen af, hvilke projekter der skal have tilskud, vægte produkter /serviceydelser, der afprøves hos flere slutbrugere frem for enkeltstående tests. Testbrugerne skal være relevante og repræsentative for det marked, du forventer at skulle afsætte dit produkt/serviceydelse på. Præcisér følgende: BUDGET Hvad er testsituationen (set up/formål)? Hvor skal prototypen/serviceydelsen testes (teststeder)? Hvem er testpopulationen (antal brugere) og hvorfor er denne testpopulation relevant for projektet? Hvor mange enheder af produktet/serviceydelsen forventes testet per år i projektperioden? Begrund endvidere antallet af testbrugere i projektet. Betaling fra teststeder Hvis løsningen, der testes og tilpasses i projektet erstatter en eksisterende løsning hos testbrugeren, og derved skaber en direkte og umiddelbar værdi for teststedet, skal teststedet betale for at benytte løsningen. Betalingen skal afspejle brugsværdien af den konkrete løsning i den givne periode med hensynstagen til, at der er tale om en test. I disse tilfælde skal du redegøre for, hvordan teststederne betaler for at benytte løsningen. Dette skal også fremgå af budgettet (se bilag 1). En vigtig del af din ansøgning til Markedsmodningsfonden er projektets budgetskema. Det er afgørende for, at fonden kan se, at dine estimerede udgifter er velfunderede og tilskudsberettigede. Det er vigtigt at indlevere et så nøjagtigt budget som muligt, men fonden er dog samtidig opmærksom på, at et budget består af estimater og vil i næsten alle tilfælde ændre sig over tid i projektforløbet. Derfor skal budgettet ikke ses som en bindende plan overfor fonden. Der vil i de tilfælde, hvor det er velbegrundet være rum til ændringer i løbet af projektforløbet.

11 Side 11 af 20 Dog skal du være opmærksom på, at det samlede ansøgte beløb vil udgøre den maksimale ramme for, hvad du i tilfælde af tilsagn vil kunne modtage i medfinansiering. Skabelonen til skemaet findes i ansøgningsmodulet. I Bilag 1 er der en trin-for-trin vejledning til udfyldelse af budgetskemaet. Før du går i gang med at udfylde budgetskemaet er det vigtigt, at du nedenfor sætter dig ind i hvilke omkostninger, fonden kan medfinansiere. Husk at udspecificere dine omkostninger under Udspecificering af budgetposter. Manglende udspecificeringer vil give administrativt afslag. Tilskudsberettigede omkostninger hvilke omkostninger kan fonden medfinansiere De tilskudsberettigede omkostninger er udgifter relateret til test og tilpasning af dit produkt/serviceydelse i brugssituationen hos testbrugere. Tilskudsberettigede omkostninger kan være: Direkte lønomkostninger (se nedenfor under Kolonnen Lønudgifter ) Afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden Materialer Service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med: - Konceptmæssig formulering - Planlægning - Udvikling og fremstilling af testelementer. - Testdokumentation af prototype eller serviceydelse, opsamling af resultater og dokumentation Køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder (forudsat at dette udgør en begrænset andel af projektets samlede støtteberettigede omkostninger). Sådan køb eller licensering skal ske på armslængdebetingelser. Det vil sige, at der ikke må være interessekonflikter mellem køber og sælger. Projektrelevante omkostninger ved udtagning og validering af patenter og andre immaterielle aktiver, der er afholdt inden for projektperioden (gælder kun for små og mellemstore virksomheder) Projektrelaterede udgifter til revisor Projektrelaterede rejseomkostninger Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankrede hos projektholder og projektets samarbejdspartnere, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er bundet op i samarbejdskredsen. Eksterne omkostninger i form af konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del af projektets samlede omkostninger. OBS: Afskrivningsværdien for instrumenter og udstyr kan kun medregnes i den periode, de bliver anvendt i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien er beregnet på grundlag af god regnskabspraksis. Det samlede projektbudget skal være fratrukket en eventuel markeds- eller scrapværdi af prototypen efter projektperioden. Følgende omkostninger er ikke tilskudsberettigede (ikke udtømmende liste): Omkostninger til markedsførings- og salgsaktiviteter Moms for momsregistrerede projektholdere eller samarbejdspartnere Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen Finansielle omkostninger (renter mv.) Testbrugeres betaling til øvrige projektpartnere i form af testabonnementer, gebyrer m.v. INDSENDELSE AF SKRIFTLIGT MATERIALE Når du trykker Indsend materiale, modtager du en mail med din projektplan i pdf-udgave samt denne meddelelse: Det skriftlige materiale er modtaget af Markedsmodningsfonden. Markedsmodningsfonden vil nu vurdere det indsendte materiale, hvorefter du vil få at vide, om du er gået videre i ansøgningsprocessen. Senest den 9. oktober 2015 vil du modtage en med enten en invitation til et møde i Erhvervsstyrelsen i København eller et afslag på din ansøgning. Inviteres du til Erhvervsstyrelsen, vil det foregå den 20. eller 22. oktober Der vil ikke være mulighed for at ønske én af dagene eller et tidspunkt. Mødet vil komme til at vare maksimalt 45 minutter. Modtager du ikke denne kvitteringsmail inden for 10 minutter, skal du kontakte Markedsmodningsfonden.

12 Side 12 af 20 TRIN 3: PRÆSENTATION OG BEDØMMELSE OBS: Hvis du ansøger Markedsmodningsfonden via den dialogbaserede ansøgningsproces, accepterer du at kunne komme til Erhvervsstyrelsen i København den 20. og 22. oktober Der vil ikke være mulighed for at ønske én af dagene eller et tidspunkt. Mødet vil komme til at vare maksimalt 45 minutter. Hvis det vurderes, at det skriftlige materiale, du har indsendt, er fyldestgørende og anskueliggør et projekt, der lever op til fondens tildelingskriterier, vil du via e-mai blive indkaldt til et møde om projektet i Erhvervsstyrelsen i København. Det vil blive den 20. eller den 22. oktober Der vil ikke være valgmulighed, så du skal være forberedt på at skulle til Erhvervsstyrelsen begge dage. Senest 9. oktober 2015 vil du enten få en indkaldelse til Erhvervsstyrelsen eller et afslag på din ansøgning. Hvis du bliver indkaldt vil du få tilsendt en projektdeltagererklæring, som du og dine eventuelle samarbejdspartnere skal underskrive som bekræftelse på, at de angivne partnere i projektet er indforståede med at deltage i tilfælde af et eventuelt tilsagn. Udfyldte erklæringer skal sendes til inden mødedatoen eller som det seneste medbringes fysisk til mødet. På mødet vil en sagsbehandler fra Markedsmodningsfonden og en ekstern bedømmer med markedsviden være til stede. Hele mødet vil blive videoptaget til dokumentation og til bestyrelsens reference. Som ved præscreeningen er det vigtigt, at det er den person i virksomheden med størst kendskab til projektet og produktet/serviceydelsen, der kommer til mødet. Maksimalt fire personer kan møde op og repræsentere projektet til mødet. DETTE SKAL DU FORBEREDE Der vil være whiteboard og projektor med tilkoblet computer tilstede i mødelokalet. Du vil også have mulighed for at tislutte din egen computer via almindeligt VGA-stik. Du skal lave en præsentation, som du synes bedst forklarer dit produkt/serviceydelse og det projekt, du søger penge til. Du behøver ikke at gennemgå alle aspekter, da både sagsbehandler og bedømmer har læst det skriftlige materiale inden mødet. Vi forventer dog, at du som minimum kommer ind på produktets merværdi, hvordan du vil tjene penge på det, og hvordan du forventer at komme på markedet. Du skal forberede din præsentation, så den ikke varer mere end 10 minutter. Formen på din præsentation er ikke vigtig, og du vil ikke blive bedømt på dine præsentationsevner. Formålet med præsentationen er udelukkende at give dig mulighed for at indlede samtalen med at fortælle om dit produkt på dine præmisser. Hvad du medbringer af fysisk materiale eller andet er desuden helt op til dig. Hvis du er i tivlv om, hvorvidt fonden har mulighed for at tage særlige hensyn, er du velkommen til at ringe til sagsbehandler. BEDØMMELSE Efter præsentationen vil bedømmer og sagsbehandler stille spørgsmål til din ansøgning i maksimalt 20 minutter. Formålet er at sørge for, at sagsbehandler og bedømmer er tilstrækkeligt oplyst om projektet til fyldestgørende at kunne vurdere ansøgnignen indenfor alle tildelingskriterier. Det er også her, at du vil blive spurgt ind til det sidste tildelingskriterie, som vedrører de kompetencer, der er i projektets samarbejdskreds på baggrund af de indsendte CV er. Efter de 20 minutter vil du blive bedt om at forlade lokalet mens bedømmer samler op på ansøgnignen. Herefter vil bedømmer give dig sin vurdering indenfor hvert tildelingskriterie, og du vil få mulighed for at svare på bedømmelsen. Det er her vigtigt at understrege, at bedømmelsen ikke er afgørende for bestyrelsens beslutning om tilsagn eller afslag. Således er en positiv bedømmelse ikke nødvendigvis ensbetydende med et tilsagn, og en negativ bedømmelse er ikke ensbetydende med et afslag. I alt vil mødet komme til at vare maksimalt 45 minutter. EFTER PRÆSENTATION OG BEDØMMELSE Det skriftlige materiale sammen med bedømmers skriftlige opsummering på bedømmelsen bliver overdraget til bestyrelsen, som vil træffe afgørelse om din ansøgning. Du vil modtage et svar på senest 30. november 2015.

13 Side 13 af 20 BILAG 1: VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGETSKEMAET OBS: Vær særligt opmærksom på boksen Udspecificering af budgetposter. Hvis denne ikke er udfyldt, vil du få et administrativt afslag på din ansøgning, da rigtigheden af budgettet ellers ikke kan vurderes. Det er afgørende for at fonden kan se, at dine estimerede udgifter er velfunderede og tilskudsberettigede. Det er vigtigt at indlevere et så nøjagtigt budget som muligt, men fonden er dog samtidig opmærksom på, at et budget består af estimater og vil i næsten alle tilfælde ændre sig over tid i projektforløbet. Derfor skal budgettet ikke ses som en bindende plan overfor Markedsmodningsfonden. Der vil i de tilfælde, hvor det er velbegrundet, være rum til ændringer i løbet af projektforløbet. Dog skal du være opmærksom på, at det samlede ansøgte beløb vil udgøre den maksimale ramme for, hvad du i tilfælde af tilsagn vil kunne modtage i medfinansiering fra Markedsmodningsfonden. I online ansøgningsmodulet kan du finde et eksempel på et korrekt udfyldt budgetskema. I excel-arket for Budgetskemaet er der en række faneblade, du skal udfylde. Du kan skifte mellem fanebladene nederst i excel-arket. Det første faneblad er en kort oversigt over projektplanens arbejdspakker. I det andet faneblad fremgår totalbudget og finansiering. Det efterfølgende faneblad handler om budget for projektholderen. De resterende faneblade er budgettet for hver enkelt af samarbejdspartnerne, hvis du har nogen. Det første faneblad Projektplan er et overblik over den projektplan, du har udarbejdet i den særskilte skabelon. Her angives projektets arbejdspakker i projektperioden. Navnene på arbejdspakkerne fra projektplanen gengives ordret og ligeledes skal start- og slutdatoer stemme overens med det, der angives i projektplanen. Det er vigtigt, at projektplanen og budgettet sammentænkes, da du skal budgettere på baggrund af arbejdspakkerne. Projektplanen danner sammen med budgettet udgangspunkt for projektets halvårlige afrapporteringer til fonden i tilfælde af tilsagn. De efterfølgende faneblade opdeles automatisk efter projektplanen. Fanebladet Totalbudget kan ikke redigeres, idet tallene fra projektholders og samarbejdspartnernes budgetter automatisk overføres og summeres op på dette fanablad. Tredje faneblad er budgettet for projektholder og er det samme som de efterfølgende for eventuelle samarbejdspartnere. Du skal her udfylde de hvide celler. Nogle af felterne på siden er allerede udfyldt (markeret med grå) fra dine tidligere indtastninger i ansøgningsskemaet og kan ikke redigeres. I Kolonnen Lønudgifter : indføres udgifter til løn af ansatte i projektet. Dette gøres separat for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere i projektet. Som tilskudsberettigede lønudgifter kan du medregne den tid, der bruges direkte på at gennemføre projektet, herunder projektledelse og administration, samt timelønnen herfor. Når du udfylder kolonnen for lønudgifter, skal udgifterne specificeres i boksen Udspecificering af budgetposter, som fremgår under budgettet for projektholder og hver enkelt samarbejdspartner. Markedsmodningsfonden anvender faste timesatser for løn. Timelønnen er inklusiv 20 pct. til administrative udgifter i forbindelse med projektet. Der er tre forskellige timesatser for medarbejderes timeløn: 250 kr. i timen. 450 kr. i timen. 650 kr. i timen. Du kan medtage alle medarbejdere til satsen 250 kr. uden at dokumentere, at denne timesats oppebæres i virksomheden. Hvis du ønsker en højere sats på 450 kr. eller 650 kr. i timen, skal du dokumentere, at medarbejderen minimum tjener 450 kr. eller 650 kr. i timen, hvis lønnen tillæges 20 pct. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har medarbejdere ansat til en løn, der kan oppebære de højere timesatser, men forventer at skulle ansætte til den løn inden projektets start, kan du vente med at indsende dokumentation, til du eventuelt har modtaget et tilsagn fra Markedsmod-

14 Side 14 af 20 ningsfonden. Du skal dog huske at budgettere med de højere satser, da budgetloftet ikke kan hæves efter et eventuelt tilsagn. Til at dokumentere satserne 450 kr. og 650 kr. kan du for eksempel medsende lønsedler eller en oversigt med de enkelte medarbejderes navne, titler og bruttoårsløn. Beregningsgrundlaget for timesatserne er medarbejderens bruttoårsløn divideret med 1613 timer (dette er det anerkendte antal arbejdstimer i løbet af et år minus feriefridage o.lign.). Denne timeløn tillægges 20 pct. Den faktiske timeløn inklusiv 20 pct. skal være større eller lig med enten 450 kr. eller 650 kr., for at disse satser kan anvendes. Beregningsgrundlaget skal være udtryk for den sædvanlige lønomkostning. Eksempel: En medarbejder, der har en brutto månedsløn på kr. om måneden har en brutto årsløn på kr. Det divideres med 1613 = 409 kr. 20 pct. lagt oveni giver 491 kr./time. Du kan dermed anvende satsen 450 kr./time for medarbejderen. Du skal for hver enkelt medarbejder i projektet angive antal timer og den valgte timesats, i boksen Udspecificering af budgetposter. Markedsmodningsfonden godkender udelukkende arbejdsuger på op til 37 timer. Hvis der bliver arbejdet mere, skal du dokumentere, at det også bliver modsvaret af en udbetaling for overarbejde. Kolonnen Tilskudsprocent : På fanebladene for projektholder og de enkelte samarbejdspartnere, du eventuelt har tilføjet, er der under budgettets finansieringsdel en kolonne om tilskudsprocent. Her skal du i det øverste felt angive den tilskudsprocent, du ansøger om. Du skal ansøge om den tilskudsprocent, som passer til din situation (jf. tabel 1) Selve tilskudsbeløbet bliver automatisk udregnet ud fra den tilskudsprocent, du angiver Kolonnen Egen medfinansiering : Her angives der på baggrund af din tilskudsprocent, hvor meget projektholder og den enkelte samarbejdspartner bidrager med i egen medfinansiering af projektet. Egen medfinansiering kan både bestå af arbejdstimer og likvide midler. hvorfra du har din egen medfinansiering i boksen Udspecificering af budgetposter. I udspecificeringen skal du også redegøre for, hvordan projektholder og eventuelle samarbejdspartnere sikrer likviditet til at gennemføre projektet. Det kan eksempelvis være ved, at en investor tilkendegiver, at denne vil finansiere projektomkostningerne, en kassekredit, eller at virksomheden selv har likviditet til egen medfinansieringen af projektet mm. Kolonnen Anden offentlig finansiering : Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret af andre offentlige midler end Markedsmodningsfonden (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal denne finansiering angives i denne kolonne. Vær opmærksom på, at den samlede offentlige tilskudsandel ikke kan overstige procentsatserne, som vist i tabel 1 ovenfor. Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret af andre offentlige midler, skal du i boksen Udspecificering af budgetposter angive hvilken anden offentlig myndighed, midlerne kommer fra. Kolonnen Direkte eksterne omkostninger : Kolonnen Direkte eksterne omkostninger i budgettet udfyldes automatisk efter, du har udfyldt skemaet Direkte eksterne omkostninger under det overordnede budgetskema på fanebladene for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere. De forskellige kolonner i Direkte eksterne omkostninger handler om de budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil for eksempel sige udgifter til konsulenter, rejser, instrumenter og udstyr, materialer, mv. Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankret hos projektholder og de økonomiske samarbejdspartnere, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er bundet op i samarbejdskredsen. Eksterne omkostninger i form af konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del af projektets samlede omkostninger. Konsulentbistand: Du skal specificere timepris ganget med forventet antal timer, samt eventuelle planer for udbud af opgaven i boksen Udspecificering af budgetposter. Vær opmærksom på, at for private aktører kan tilskud fra andre offentlige kilder blive modregnet eventuelt tilskud fra Markedsmodningsfonden. Du skal derfor specificere,

15 Side 15 af 20 Rejseomkostninger: Omkostninger ved projektrelevante rejser. Specificer omkostningerne i boksen Udspecificering af budgetposter. Instrumenter og udstyr: Eventuelle udgifter til at anskaffe diverse relevante og nødvendige instrumenter og udstyr til at gennemføre projektet. OBS! Husk, at det kun er afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, der er tilskudsberettiget (se yderligere i afsnittet ovenfor om tilskudsberettigede omkostninger ). Specificer omkostningerne i boksen Udspecificering af budgetposter. Materialer: Eventuelle udgifter til at anskaffe diverse relevante og nødvendige materialer til at gennemføre projektet. OBS! Husk, at modregne eventuel markeds- eller scrapværdi i kolonnen Eventuel markeds- eller scrapværdi (beløbet indtastes med negativt fortegn - (minus)). Specificer omkostningerne til materialer i boksen Udspecificering af budgetposter. de oplysninger udgør en indtægt for projektet. Du skal derfor estimere enten markedsværdien eller alternativt skrotværdien, hvis du ikke forventer, at produktet har en markedsværdi. Du skal også sørge for at fratrække det i det samlede projektbudget i kolonnen Eventuel markedseller scrapværdi i de direkte eksterne omkostninger. Eventuelle indtægter fra testbrugere: Hvis du forventer at modtage betaling fra testbrugere, angiver du det i kolonnen Eventuelle indtægter fra testbrugere (beløbet indtastes med negativt fortegn - (minus)). Testbrugere skal betale for at benytte løsningen, hvis den løsning, der bliver testet og tilpasset i projektet, erstatter en eksisterende løsning, og dermed skaber en direkte og umiddelbar værdi for teststedet. Betalingen skal afspejle brugsværdien af den konkrete løsning i en given periode, men skal dog tage hensyn til, at brugerne indgår i en test. Revision: Omkostninger til revision af projektets regnskab mv. Andet: Dit projekt kan have andre typer direkte eksterne omkostninger, som ikke er nævnt i standardskemaet. Du skal anføre udgifterne i kolonnen Andet. Specificer omkostningerne, og hvad udgifterne dækker over i boksen Udspecificering af budgetposter. Eventuel markeds- eller scrapværdi: Du skal i boksen Udspecificering af budgetposter udspecificere omkostningerne ved at anskaffe og fremstille testelementerne samt den forventede markedsværdi af den/de færdige produkter efter projektets afslutning. Det skal gøres, fordi

16 Side 16 af 20 BILAG 2: STAMOPLYSNINGER OM PROJEKTHOLDER OG SAMARBEJDSPARTNERE Du skal angive, hvilken virksomhed, der er projektholder og dermed ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi, og som har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. For at sikre tilstrækkelig erhvervsmæssig forankring af projektet skal projektholder på ansøgningstidspunktet være en virksomhed, hvor der beskæftiges mindst to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet, dvs. to fuldtidsansatte eller flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillinger. Bemærk, at stillinger, årlig omsætning og årlig balance opgøres på koncernniveau, hvilket kan få betydning for, hvor stort et tilskud, de enkelte deltagervirksomheder kan opnå. Se uddybning i Bilag 3. Udover virksomhedens navn og adresse skal du bl.a. oplyse følgende: Tegningsberettiget person Den person, der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. CVR/SE-nummer Virksomhedens identifikationsnummer. Selskabsform Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S eller anden form for privat virksomhed, forening mv. P-nummer En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Antal ansatte Her angives antal fuldtidsstillinger opgjort på koncernniveau. Projektholder skal være en virksomhed, der har et sammenlagt timeforbrug som svarer til mindst to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet. Bemærk, at én person ikke kan tælle for mere end én fuldtidsstilling, men at de to fuldtidsstillinger godt kan fordeles ud på flere personer. Mindre virksomheder og opstartsvirksomheder kan afkræves dokumentation for antallet af fuldtidsstillinger i virksomheden. Sådan dokumentation kan for eksempel være ansættelseskontrakter eller udskrift af lønindberetninger til SKAT. For virksomheder, der endnu ikke har lønomkostninger, kan en ejeraftale eller andre typer skriftlige aftaler anvendes som dokumentation for antal stillinger i virksomheden. Ved eventuelt tilsagn om støtte fra Markedsmodningsfonden kan der stilles betingelse om, at en revisor bekræfter antallet af fuldtidsstillinger som en del af den obligatoriske revisorpåtegning. Årlig omsætning Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau. Årlig balance Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. Kontaktperson Angiv navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Kontaktpersonen står også for den løbende kontakt med Markedsmodningsfonden under ansøgningsforløbet og projektets afvikling. Kontaktpersonen kan godt være den samme som den tegningsberettigede person. Regnskabsansvarlig Angiv, hvem der er ansvarlig for projektets regnskab, som halvårligt og ved projektets afslutning indsendes til Markedsmodningsfondens sekretariat. Den regnskabsansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder. Samarbejdspartnere Angiv eventuelle samarbejdspartnere i projektet bemærk, at projektet maksimalt kan involvere syv samarbejdspartnere, for eksempel virksomheder, organisationer eller offentlige institutioner. Ved samarbejdspartnere forstås deltagere, som bidrager økonomisk til projektets gennemførelse enten i form af løntimer eller likvider og får del i det ansøgte tilskud. Samarbejdspartnere kan også indgå som teststed i projektet. Samarbejdspartnernes bidrag til projektet og deres del i det ansøgte tilskud skal angives i budgetskemaet. Bemærk, at offentlige samarbejdspartnere ikke behøver angive antal fuldtidsstillinger, årlig omsætning og balance.

17 Side 17 af 20 Publikationsret Inddrages der forskningsinstitutioner som samarbejdspartnere i projektet? Hvis ja angiv, om samarbejdspartnerne har ret til at offentliggøre resultaterne af projektet, hvis de stammer fra forskning gennemført af den pågældende samarbejdspartner.

18 Side 18 af 20 BILAG 3: BEREGNING AF VIRKSOMHEDSSTØRRELSE OG TILSKUDSPROCENT Som virksomhed betragtes enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet. Virksomhedens størrelse har betydning for, hvor meget statsstøtte virksomheden kan modtage (se TRIN 10 vedr. projektbudget). Virksomhedens størrelse følger EU s definitioner: Små virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 75 mio. kr. (10 mio. EUR). Små virksomheder kan modtage op til 60 pct. i støtte. Mellemstore virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over ca. 375 mio. kr. (50 mio. EUR) og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 320 mio. kr. (43 mio. EUR). Mellemstore virksomheder kan få op til 50 pct. i støtte. Store virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger over 250 personer, og som har en årlig omsætning på over ca. 375 mio. kr. (50 mio. EUR) og/eller en samlet årlig balance på over ca. 320 mio. kr. Store virksomheder kan få op til 40 pct. i støtte. Se mere i tabellen på næste side. EU s definition skelner mellem uafhængige og afhængige virksomheder. Du bør derfor være opmærksom på, om din virksomhed er uafhængig eller forbundet med andre virksomheder. UAFHÆNGIGE VIRKSOMHEDER De fleste SMV er er uafhængige virksomheder, hvilket vil sige, at din virksomhed besidder mindre end 25 pct. af en anden virksomhed (kapital eller stemmerettigheder) og/eller ingen anden virksomhed besidder 25 pct. eller derover af din virksomhed. Er din virksomhed uafhængig skal kun medregnes virksomhedens egne ansatte, omsætning og balance. IKKE-UAFHÆNGIGE VIRKSOMHEDER Er din virksomhed derimod ikke uafhængig af andre virksomheder, dvs. at den for eksempel er koncernforbundet, skal du tage stilling til, om disse virksomheders antal ansatte, omsætning og balance skal indregnes i din virksomheds data. Kort fortalt arbejder EU med følgende kategorier for ikke-uafhængige virksomheder: Partnervirksomheder: Din virksomhed besidder mindst 25 pct. men ikke over 50 pct. (kapital eller stemmerettigheder) af en anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder mindst 25 pct., men ikke over 50 pct. af din virksomhed. Er dette tilfældet, skal du lægge en forholdsmæssig procentandel af den anden virksomheds antal ansatte, omsætning og balance til dine egne data. Tilknyttede virksomheder: Din virksomhed besidder over 50 pct. af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i en anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder over 50 pct. af stemmerettighederne i din virksomhed. Er dette tilfældet, skal alle data fra den tilknyttede virksomhed lægges til dataene for din virksomheds størrelse. Er din virksomhed enten partnervirksomhed eller tilknyttet virksomhed, kan du finde en uddybende forklaring på, hvordan du opgør størrelsen på din virksomhed i Europa- Kommissionens vejledning til den nye definition af små og mellemstore virksomheder. Hent den her: nition/sme_user_guide_da.pdf

19 Side 19 af 20 TABEL 1: MAKSIMAL OFFENTLIG TILSKUDSPROCENT Størrelsen på tilskudsprocenten, du kan søge om, er afhængig af virksomhedsstørrelsen på projektholder og eventuelle samarbejdspartnere. Vær opmærksom på, at ændringer i fordelingen af omkostningerne mellem samarbejdsparterne under projektperioden kan få konsekvenser for tilskudsprocenten. Den enkelte samarbejdspartners maksimale tilskudsstørrelse kan være forskellig, jf. tabellen herunder. Maksimum offentlig tilskudsandel Eksperimentel udvikling 1 Små Mellemstore Store virksomheder 2 virksomheder 3 virksomheder 4 Basistilskud til den enkelte virksomhed 45 % 35 % 25 % En forhøjelse på 15 procent-points tillades ved: Enten 1 Et reelt samarbejde mellem uafhængige virksomheder, 1.1 hvoraf mindst én virksomhed er en lille eller mellemstor virksomhed, eller hvor projektet gennemføres i mindst to medlemsstater eller i en medlemsstat og i en kontraherende part til EØSaftalen, og 1.2 ingen virksomhed afholder mere end 70 % af de tilskudsberettigede omkostninger ved projektet, eller 2 et reelt samarbejde mellem en virksomhed og én eller flere forsknings- og vidensformidlende institutioner, hvor det gælder, at 2.1 sidstnævnte afholder mindst 10 % af de tilskudsberettigede omkostninger ved projektet, og 2.2 har ret til at offentliggøre egne forskningsresultater. 60 % 50 % 40 % 1 Tilskud fra Markedsmodningsfonden til markedsmodning af serviceydelser og produkter er statsstøtte og falder inden for Europa- Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordnings støtte til forsknings- og udviklingsprojekter og bestemmelserne om eksperimentel udvikling (EU nr. 651/2014). 2 Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 75 mio. kr. (10 mio. euro). 3 Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over ca. 375 mio. kr. (50 mio. euro) og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 320 mio. kr. (43 mio. euro). 4 Ved store virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger over 250 personer, og som har en årlig omsætning på over ca. 375 mio. kr. og/eller en samlet årlig balance på over ca. 320 mio. kr. (43 mio. EUR). (For uddybning af opgørelse af virksomhedsstørrelse, se bilag 3 ovenfor).

20 Side 20 af 20 I det omfang der ydes tilskud til små og mellemstore virksomheder til omkostninger ved udtagning, validering og beskyttelse af patenter og andre immaterielle aktiver kan tilskudsintensiteten ikke overstige 50 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger til disse aktiviteter. Offentlige aktører kan derudover ansøge om maks. 50 pct. tilskud fra Markedsmodningsfonden. En offentlig part er defineret som et organ der: a) specielt er oprettet for at imødekomme almenhedensbehov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, og b) hvor størstedelen af driften er finansieret af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer. Eller hvor driften er underlagt disse myndigheders kontrol. Eller hvor staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet. En offentlig part kan kun give anledning til en forøgelse af tilskudsprocenten på 15 procent-point i forbindelse med et reelt samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution, jf. tabellens pkt. 2.

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN

Læs mere

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden Maj 2016

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden Maj 2016 Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 6. APRIL 2016 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 29. FEBRUAR 4.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1:

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2013 OFFENTLIGGJORT 10. OKTOBER 2013 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER 2013 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 24. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden efterår 2016 OFFENTLIGGJORT 8.

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden efterår 2016 OFFENTLIGGJORT 8. Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden efterår 2016 OFFENTLIGGJORT 8. AUGUST 2016 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 8. AUGUST 30. SEPTEMBER 2016 Side 2 af 13 INDLEDNING...

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces Ansøgningsrunden forår 2017 OFFENTLIGGJORT 23. JANUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 Det kan du

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Innovation Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Grøn innovation GRØN INNOVATION - VEJLEDNING [JUSTER GRAFIK] Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler Den 16. september 2016 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen, der opfylder

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Introduktion til ansøgningsrunden og guide til ansøgningsskemaet Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse Ansøgningsrunde 2015 I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Ansøgningsprocessen består af en kort idétilkendegivelse som du bedes indsende først. Der er

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Vejledning til virksomheder, der har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig etablering af

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere