4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A"

Transkript

1 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A

2 UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Bilag A, skema 2: dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Bilag B, Gældserklæring ( Tro og love ) Bilag 1, Tilbudsskema A-kontrakt Bilag 4, Oplysning om organisation og ressourcer A KONTRAKT BILAG TIL A KONTRAKT: Bilag 3, Oversigt over kontraktbusser Bilag 3, Busoplysningsskema Bilag 5, Regulering for pris- og lønudvikling ( 17) Bilag 6, Køreplansamarbejdet Bilag 7, Beregning af køreplantimer Bilag 8, Procedure ved genudbud Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 10, Opsætning af køreplantavler Bilag 11, Busforskrifter Bilag 12, Busudskiftningsplan Bilag 13, Indtægtsopgørelses skemaer Bilag 14, Dubleringsaftale Bilag 15, Chaufføraftale Bilag 16, Busovertagelse ved genudbud 2008 Midttrafik

3 UDBUDSBETINGELSER Oversigt over den udbudte kørsel. Holstebro Bybus Holstebro Bybus Pakkeopdeling Bybus i een pakke. Linjer 1-9 Køreplantimer (52 uger) Kørslen Kontraktform Ja regulær bybuskørsel. Lidt kørsel lørdage A-kontrakt Kontraktlængde Antal kontraktbusser Antal busser der skal overtages ved start Busovertagelse ved udløb Bustype. Kontraktbusser Busalder - kontraktbusser Max gennemsnitsalder Max. absolut alder Busalder-reservebusser Max. absolut alder 6 år 8 i alt. Ingen Ja Laventre 6 år 12 år 14 år Døre Fabriksnye busser Busfarve Afregningsmæssigt forudsat stationering. Miljøkrav Dubleringsaftale Der stilles ikke krav om, at anskaffede busser skal være fabriksnye Midttrafiks bybusgule Gælder alle busser. Gælder først fra den 1. november 2008 Slotsgade Kan tænkes ændret i kontraktperioden Holstebro Kommune stiller ikke særlige krav udover gældende lovgivning. Ja. Tildelingskriterier Incitament/Bonus Option på 13,7 m bus Krav om lokalkontor i kommunen Ca. antal køreplantavler Postbefordring Alene pris Nej Ja Nej Ca. 222 Stk. Nej 2008 Midttrafik

4

5 UDBUDSBETINGELSER UDBUDSVILKÅR A KONTRAKT 2008 Midttrafik

6

7 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDBUDSGRUNDLAG DEN UDBUDTE KØRSEL HVEM KAN BYDE? TILBUDDETS FORM PRISNIVEAU TIDSFRISTER HENVENDELSER KØREPLANÆNDRINGER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE OVERTAGELSE AF BUSSER KRAV TIL BUSSER KONTRAKTLØBETID VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE UNDERENTREPRENØRER PERSONALEFORHOLD RUTEBILSTATION OG GODSBEFORDRING DUBLERINGSAFTALE KVALITETSKRAV KOMMUNIKATION MELLEM MIDTTRAFIK OG BUSSELSKABET FORBEHOLD ALTERNATIVE TILBUD SIKKERHEDSSTILLELSE AKTINDSIGT - OFFENTLIGGØRELSE BETINGELSER FOR AT KUNNE DELTAGE KRITERIER FOR VALG AF TILBUD KONTRAKTINDGÅELSE AFREGNING BORTFALD AF REFUSION AF BRÆNDSTOFAFGIFTER Midttrafik Side 1 4. udbud, Holstebro bybus

8 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Bilag til udbudsvilkår: Bilag A: Skema A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Skema A2: Dokumentation fra Færdselsstyrelsen Bilag B: Gældserklæring (Tro og love erklæring) Bilag C: Garantistillelse Bilag 1: Tilbudsblanket Bilag 4: Virksomhedsbeskrivelse Oversigt over vigtige datoer: Emne Dato Orienteringsmøde Den 5. februar 2008, kl Sidste frist for modtagelse af spørgsmål Den 20. februar 2008 Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål Den 27. februar 2008 Afleveringsfrist Den 6. marts 2008, kl Åbning af indkomne tilbud Den 6. marts 2008, kl Sidste frist for fremsendelse af tilladelse til buskørsel Den 19. marts 2008 Forventet afgørelse Den 4. april 2008 Vedståelsesfrist Den 30. april 2008 Kontraktstart Den 1. august 2008 Ordinært kontraktudløb Den 31. juli 2012 Seneste kontraktudløb Den 31. juli Midttrafik Side 2 4. udbud, Holstebro bybus

9 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Oversigt over den udbudte kørsel: Holstebro Bybus Pakkeopdeling Bybus i een pakke. Linjer 1-9 Køreplantimer (52 uger) Kørslen Ja regulær bybuskørsel. Lidt kørsel lørdage Kontraktform A-kontrakt Kontraktlængde Antal kontraktbusser Antal busser der skal overtages ved start Busovertagelse ved udløb Bustype. Kontraktbusser Busalder - kontraktbusser Max gennemsnitsalder Max. absolut alder Busalder-reservebusser Max. absolut alder 6 år 8 i alt. Ingen Ja Laventre 6 år 12 år 14 år Døre Der stilles ikke krav om, at anskaffede busser skal være fa- Fabriksnye busser briksnye Midttrafiks bybusgule Gælder alle busser. Busfarve Gælder først fra den 1. november 2008 Slotsgade Afregningsmæssigt forudsat Kan tænkes ændret i kontraktperioden stationering. Holstebro Kommune stiller ikke Miljøkrav særlige krav udover gældende lovgivning. Dubleringsaftale Ja. Tildelingskriterier Incitament/Bonus Option på 13,7 m bus Krav om lokalkontor i kommunen Ca. antal køreplantavler Postbefordring Alene pris Nej Ja Nej Ca. 222 Stk. Nej 2008 Midttrafik Side 3 4. udbud, Holstebro bybus

10 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT 1. Udbudsgrundlag Det samlede udbudsmateriale består af 3 dele: Udbudsbetingelser (Udbudsvilkår og kontrakten), Bilag med beskrivelse af den udbudte kørsel, Eventuelle rettelsesblade. Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivningen og indeholder vejledning og krav til byderen ved afgivelse af tilbud. Kontrakten fastlægger de krav, der vil være gældende for udførelsen af kørslen og angiver, hvorledes forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af den udbudte kørsel indeholder bl.a. foreløbige køreplaner, vognløb, kørselsomfang, oplysninger om personale, der skal overtages i følge lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover er der oplysninger om vejforhold og andre forhold, som byderen skal være opmærksom på. Kontraktmaterialet består af det samlede udbudsmateriale, som nævnt ovenfor, og det vindende tilbud, inkl. bilag. Materialet er prioriteret på følgende måde, hvor ovenstående har forrang for nedenstående: Udfyldt tilbudsblanket, Rettelsesblade, Øvrigt udbudsmateriale, inkl. bilag, Andet tilbudsmateriale fra byder. 2. Den udbudte kørsel Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU s direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Der er en oversigt over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Kørslen er nærmere beskrevet i bilaget Beskrivelse af den udbudte kørsel. 3. Hvem kan byde? Aftale kan indgås med såvel enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ( Grundtilladelse ) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen Midttrafik Side 4 4. udbud, Holstebro bybus

11 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentation indhentes ved, at byderen indsender Skema A1 og A2 til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, udfyldte skema A2, som byderen vedlægger tilbuddet. Dokumentation fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der er fra 2 6 ugers ekspeditionstid hos Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelse skal angives ved fremsendelse af tilbuddet. Dokumentationen skal være Midttrafik i hænde senest den 19. marts Byder skal endvidere - i henhold til Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, nr. 336 af 13. maj afgive en tro og love erklæring herom. Bilag B (Gældserklæring) udfyldes og vedlægges tilbuddet. Midttrafik kan anmode om supplerende oplysninger om byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på en særlig tilbudsblanket (Bilag 1), som er vedlagt udbudsmaterialet. Bemærk at bilag 1 og 4 samt A og B skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan afgives tilbud på én eller flere af de angivne pakker enkeltvis, jf. oversigten forrest i dette bind. Herudover kan der alene afgives tilbud på de i oversigten anførte kombinationer. Der skal altid udfyldes en tilbudsblanket for hvert enkelt tilbud. Byder kan ikke betinge, at der opnås en bestemt kørselsmængde. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Der kan ikke afgives tilbud med forbehold om, at andre pakker vindes. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som den samlede betaling pr. år, og pr. gennemsnitlig køreplantime, beregnet på grundlag af de i udbudsmaterialet anførte køreplantimer og kontraktbusser. De specificerede priser angives som betaling pr. køreplantime til dæk Midttrafik Side 5 4. udbud, Holstebro bybus

12 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT ning af chaufføromkostninger, betaling pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betaling pr. busmåned pr. kontraktbus (reservebusser ikke medregnet) til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 19 og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Det antal køreplantimer og kontraktbusser, som tilbudsprisen er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktisk udførte kørsel. 5. Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet pr. 1. marts 2008 (indeks 162,9). Priserne reguleres i kontraktperioden 2 gange årligt, jf. 21 i kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag Tidsfrister Tilbuddet skal være Midttrafik i hænde senest den 6. marts 2008, kl på følgende adresse: Midttrafik Bredgade Videbæk Tilbud skal afleveres i den særlige tilbudskuvert, som er mærket Tilbud på buskørsel i Midttrafik, og som er vedlagt udbudsmaterialet. Byders navn, samt det udbudsnummer tilbuddene omfatter, skal anføres på kuverten. Åbning af tilbud vil ske samme dag på Vestergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk kl Der vil være offentlig adgang. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Byder, pakke, samlet pris pr. år og om der er taget forbehold. Det indkomne tilbudsmateriale er Midttrafiks ejendom og vil ikke blive returneret. Andre vigtige datoer er anført forrest i dette bind. 7. Henvendelser Der afholdes informationsmøde for interesserede bydere, den 5. februar. 2008, kl i mødelokale 187, Rådhuset, 7500 Holstebro Midttrafik Side 6 4. udbud, Holstebro bybus

13 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Henvendelser med henblik på bekræftelse af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk til Midttrafik, att. Martha Johansen på telefon nummer Spørgsmål til udbudsmaterialet rettes skriftligt til Midttrafik enten pr. mail til med kopi til eller pr. brev til Midttrafik, Bredgade 1, 6920 Videbæk. Alle skriftlige spørgsmål besvares skriftligt. Spørgsmål og svar sendes til alle registrerede modtagere af udbudsmaterialet, idet det ikke angives, hvem der har stillet spørgsmålet. Bydere, som har hentet udbudsmaterialet på Midttrafiks hjemmeside, kan ved henvendelse til Midttrafik komme med på udsendelseslisten, så de kan få fremsendt spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade. Spørgsmål og svar vil også blive lagt på Midttrafiks hjemmeside. Dette gælder også eventuelle rettelsesblade. Spørgsmål skal være Midttrafik i hænde senest den 20. februar 2008, kl Der vil ikke blive udsendt svar senere end den 27. februar Køreplanændringer I foråret 2008 træffes der endelig beslutning om de køreplaner, der skal gælde fra sommeren Køreplanerne i dette udbudsmateriale er således ikke endelige køreplaner og der kan ske ændringer i køreplanerne. Eventuelle større ændringer af køreplanerne, der er afklaret, inden tilbud skal afgives, vil blive udsendt som rettelsesblade. Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelt fremsendte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantid, ændret tidsforbrug til pauser samt ændret fordeling på døgnets timer og hverdage/søndage jf. kontraktens 20 og bilag 7. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle fremsendte ændringer, vil også være udgangspunktet for beregning af ændringer i kørselsomfanget i henhold til kontraktens 4. I følge denne kan Midttrafik frit ændre antallet af køreplantimer op til 20 % i kontraktperioden i både op og nedadgående retning. Køreplanomfanget kan dog altid reduceres med en daglig dobbelttur pr. år uden økonomisk kompensation. Midttrafik kan jf. bilag 7 til kontrakten, pålægge busselskabet at ændre tomkørsel, der er et resultat af en anden busstationering end forudsat i udbudsmaterialet, til køreplanlagt kørsel, mod at det ekstra tidsforbrug ved ændringen indregnes som køreplantid. Det forventes at bybusterminalen flyttes i løbet af kontraktperioden. 9. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at byder umid Midttrafik Side 7 4. udbud, Holstebro bybus

14 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT delbart indtræder i de pligter, som påhvilede det tidligere busselskab, i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Opmærksomheden henledes på, at efter lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som licitationen indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i lovens 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler byder selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at efter lovens 5, stk. 2 skal byderen, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af de nuværende busselskaber og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal byderen godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning, såfremt byderen ønsker at blive kompenseret herfor. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og eventuelt supplerende oplysninger, der fremsendes til byderne. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 10. Overtagelse af busser Der er ingen busser, der skal overtages i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Kontrakten er udformet, så der ved udløb af kontrakten er pligt til for Midttrafik at overtage busselskabets kontraktbusser, der er omfattet af denne kontrakt. Midttrafik vil overføre forpligtigelsen til busovertagelse til det nye busselskab, således at busserne overdrages direkte mellem hidtidige og nye busselskaber. Der kan kun afgives tilbud med overtagelsespligt ved fremtidigt kontraktudløb. Busoverdragelsen vil ske i overensstemmelse med den procedure og tidsplan, der fremgår af kontraktens bilag 16. Opmærksomheden henledes på, bilag 16 Procedure og tidsplan for busoverdragelse er udformet således, at der 1 år forud for kontraktens udløb, skal gives bindende tilsagn om 2008 Midttrafik Side 8 4. udbud, Holstebro bybus

15 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT bussernes ønskes overtaget. 11. Krav til busser Kontraktbusser skal opfylde de krav til bustyper og busstørrelser, der er angivet forrest i dette bind. Kontraktbusser skal opfylde de anførte krav. De anførte krav vedr. maksimal gennemsnitsalder og maksimal absolut alder gælder for busserne i pakken. Hvis der er uoverensstemmelse mellem beskrivelsen forrest i dette bind, bilag 11 og Beskrivelse af den udbudte kørsel, er det Beskrivelse af den udbudte kørsel, der gælder. Bybusser skal være malet i Midttrafiks bybusgule farve, jf. busforskrifternes, bilag 11, punkt 17. Midttrafik ønsker mulighed for alternativt at indsætte 13,7 m busser i stedet for 12 m busser ved fremtidige busudskiftninger. I de tilfælde hvor Midttrafik benytter sig af denne mulighed, betaler Midttrafik en merpris på kr. (prisniveau 1. marts ,9) pr. måned for de busafhængige omkostninger ( 19.4). Der ydes ikke anden merbetaling. Merprisen er fastsat under forudsætning af, at indsættelse af 13,7m busser sker i forbindelse med planlagt busudskiftning. Alderskravene til den indsatte 13,7 m bus er de samme som til den 12 m bus, der skulle have været indsat. Midttrafik meddeler i god tid, hvis en 12 m bus ønskes udskiftet med en 13,7 m bus i forbindelse med en planlagt busudskiftning. Ved udregningen af den samlede tilbudspris skal merprisen for 13,7m bus ikke indregnes. Midttrafik kan i kontraktperioden jf. kontraktens 15, stk. 2 ændre kravene til bustype i forbindelse med fremtidige busudskiftninger, ved skriftligt at meddele dette. Busselskabet kan kræve forhandling, hvis ændringen påvirker købsprisen af bussen i væsentlig grad. Busselskabet skal råde over tilstrækkelige reservebusser. Busselskaber med over 6 kontraktbusser skal have mindst 1 reservebus pr. påbegyndt 8 kontraktbusser malet i Midttrafiks bybusgule farve. Reservebusser skal opfylde busforskrifterne på linje med kontraktbusser, dog kan mindre betydende afvigelser accepteres. Afvigelser skal godkendes af Midttrafik. Der er IKKE krav om, at tilbuddet vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt. Oversigten skal laves for hver pakke og der benyttes det samme skema som i Oversigt over kontraktbusser ved kontraktstart som anført i bilag 3 til kontrakten. Oversigten skal udarbejdes hvert år med status pr. 1. januar og skal indsendes i januar måned. Hvis kontrakten forlænges gælder følgende i forlængelsesperioden: For kontraktbusser må den maksimale gennemsnitsalder overskrides med længden af den forløbne forlængelsesperiode Midttrafik Side 9 4. udbud, Holstebro bybus

16 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT For kontraktbusser må den maksimale absolutte alder ikke overskrides. For reservebusser må den maksimale absolutte alder overskrides med længden af den forløbne forlængelsesperiode. Kontraktbusser må ikke anvendes til kørsel til andre formål, med mindre andet forudgående aftales. Destinations- og linjenummerskiltning sker ved brug af diodeskilte. Tidligere har der været krævet matrixskiltning. 12. Kontraktløbetid Kontrakterne gælder i 6 år. Ved enighed mellem partnerne kan kontrakten forlænges på uændrede vilkår ad én eller flere gange i op til i alt 2 år. 13. Virksomhedsbeskrivelse Sammen med tilbuddet skal byderen vedlægge en redegørelse for sin organisation og ressourcer, jf. bilag 4 (Virksomhedsbeskrivelse). Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere byderens evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsbetingelserne. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som bilag 4 til kontrakten. 14. Underentreprenører Byderen skal på tilbudsblanketten oplyse om eventuelle underentreprenører og omfanget af deres kørsel. Underentreprenøren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde som for bydere, der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for Midttrafik og har dermed det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Antagelse af underentreprenører, udskiftning af underentreprenører eller væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Midttrafik, jf. kontraktens Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

17 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT I henhold til Bekendtgørelse om lov om buskørsel, nr. 107 af 19. februar 2003, 18, stk. 3 skal indehaveren af en tilladelse følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster - jf. endvidere punkt. 9 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Herudover skal busselskabet sikre, at køre- og hviletidsbestemmelser, der er omfattet af de almindelige danske arbejdsregler, overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (Rådets forordning 3820/85 EØF). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. Virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøpolitik skal beskrives som angivet i Oplysning om organisation og ressourcer (bilag 4 punkt 4). Oplysningerne vil indgå i Midttrafiks vurderinger i forbindelse med valg af tilbud. Busselskabet skal medvirke i en årlig opfølgning, hvor busselskabet redegør for arbejdsmiljøet i virksomheden. Såfremt tider i en køreplan indebærer, at kørslen ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal Midttrafik straks underrettes. 16. Rutebilstation og godsbefordring Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer og aftaler om postbefordring m.v. påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. Busselskabet forestår opsætning af køreplantavler på stoppesteder efter aftale og uden ekstra betaling. Opgavens omfang er beskrevet i bilag 10 til kontrakten, samt forrest i dette bind. 17. Dubleringsaftale Ekstra- og dubleringskørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale jf. kontraktens 6, stk. 8. Dubleringsaftalen er vist i kontraktens bilag Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen overfor kunderne har så høj en kvalitet som muligt. De kvalitetskrav, Midttrafik stiller til busmateriellet og dets vedligeholdelse, grund- og ef Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

18 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT teruddannelse af chauffører, busselskabets miljøforanstaltninger, kørslens udførelse, betjening af kunder, fremgår af kontrakten og dens bilag samt i håndbøger om takstsystem og rejsegaranti m.v. Dette er uddybet i bilag Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Midttrafik lægger vægt på et tæt samarbejde med busselskaberne, baseret på dialog. Busselskaberne skal deltage i busselskabsmøder og evt. nedsatte udvalg Busselskabet skal sikre, at al information fra Midttrafik er tilgængeligt for og kendt af personalet (for eksempel chaufførinformation, håndbøger om kvalitet og betjening af billetmaskiner og forskellige retningslinjer, der har betydning for opgavens udførelse). Busselskabet skal medvirke i et årligt opfølgningsmøde, hvor busselskabet redegør for, hvordan ovenfor nævnte kvalitetskrav opfyldes. Busselskabet har pligt til at indberette til Midttrafik om alle forhold, der har betydning for kvaliteten og planlægningen. For at effektivisere kommunikationen skal den så vidt muligt være elektronisk. Midttrafik skal have mulighed for at kommunikere med busselskabet via og internet. Et eksempel på dette kan være, at der på et tidspunkt bliver stillet krav om elektronisk afregning med digital signatur fra busselskabet og at driftsforstyrrelser indberettes elektronisk. Det er et krav, at busselskabet er koblet på internet med mail-adresse. 20. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger i tilbuddet. Forbehold på disse områder betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 21. Alternative tilbud Tilbudsgiver kan afgive alternative tilbud. Alternative tilbud skal overholde samtlige vilkår i udbuddet som nævnt i punkt 20. Overholdes de nævnte vilkår ikke, vil tilbuddet blive vurderet som ukonditionsmæssigt. Alternative løsninger kan vedrøre forskellige løsninger vedrørende kvalitet af drift og kvalitet af busmateriel. Det skal klart fremgå, hvad det alternative tilbud omfatter, ligesom det klart skal fremgå, 2008 Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

19 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT hvilke dele af det primære tilbud alternativet erstatter/supplerer. Der skal indleveres tilbudsblanket for hvert enkelt tilbud. 22. Sikkerhedsstillelse Der forlanges ingen sikkerhedsstillelse ved tilbudsgivningen. Ved kontraktindgåelse skal som sikkerhed for busselskabets opfyldelse af kontrakten kræves en anfordringsgaranti på kr. pr. kontraktbus. I bilag C er der en standardformulering af garantistillelsen. Garantien er nærmere beskrevet i 1, stk. 8 til kontrakten. Garantien skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. 23. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har afgivet tilbud, hvilken pakke tilbuddet omfatter, antal kontraktbusser, den samlede tilbudspris og om der er taget forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 24. Betingelser for at kunne deltage Midttrafik vil se bort fra urealistiske tilbud eller bud fra bydere, som skønnes ikke at kunne udføre kørslen tilfredsstillende. Følgende materiale skal vedlægges tilbuddet: Dokumentation for tilladelser (bilag A) Tro og love erklæring (bilag B) Tilbudsskema (bilag 1) Virksomhedsbeskrivelse (bilag 4) I redegørelse for organisation og ressourcer er der et punkt vedrørende referencer. Midttrafik vil anvende de indkomne referencer med henblik på at vurdere om entreprenøren kan udføre opgaven tilfredsstillende. 25. Kriterier for valg af tilbud Hvis der er taget forbehold, jf. punkt 20, vil Midttrafik opgøre værdien heraf med udgangspunkt i byderens eventuelle prisfastsættelse. Den af Midttrafik opgjorte værdi vil indgå ved opgørelsen af tilbudsprisen Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

20 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Kriteriet for valg af tilbud vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 26. Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil Midttrafik sende udfyldt kontrakt og garantiformular til byder til underskrift. Efter modtagelse af underskrevet kontrakt samt garantiformular fra byder tilbagesendes kontrakten med Midttrafiks underskrift. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 27. Afregning Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør. Den faste månedsbetaling ved kontraktstart og ved kontraktophør er defineret i et nyt 20. stk. 3. Den faste månedsbetaling ydes i forhold til antal kontraktdage i den pågældende måned. Eksempel: Kontrakten udløber den 24. marts ved driftsdøgnets ophør og nyt busselskab har kontrakt fra og med den 25. marts. Det ophørende busselskab får betalt 24/31 af den faste månedlige busbetaling Det nye busselskab får udbetalt 7/31 af den faste månedlige busbetaling. 28. Bortfald af refusion af brændstofafgifter Der er fremsat lovforslag om bortfald af refusion af brændstofafgifter. Et sådant bortfald henhører under 23 i kontrakten, hvorfor en regulering af betalingens størrelse i givet fald vil blive forhandlet. Midttrafik forventer, at der kan blive tale om en ekstraordinær forhøjelse af det indeks, der ligger til grund for betalingsreguleringen. Denne forhøjelse vil også være gældende for dette udbud, uanset at bortfald af afgiftsrefusionen måtte være vedtaget, inden tilbud afgives. Tilbudsgivningen skal således være baseret på den gældende situation med afgiftsrefusion Midttrafik Side udbud, Holstebro bybus

21

22 UDBUDSVILKÅR Bilag A Skema 1 Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Udfyldes af entreprenøren (kun i ét eksemplar - ikke for hver pakke). Entreprenørens navn: Adresse: Der afgives tilbud til: 4. udbud, Midttrafik Entreprenøren har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring sæt X ID nr.: Gyldig til: Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til færdselsstyrelsens behandling vedlægger vognmanden: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Entreprenøren har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring sæt X Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Entreprenøren vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen. Vejledning om egenkapital kan findes på færdselsstyrelsens hjemmeside ( Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Hvis entreprenøren allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 2 ugers ekspeditionstid. Hvis entreprenøren ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Færdselsstyrelsen returnerer et skema med oplysning om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Entreprenørens underskrift Ovenstående skema sendes til: Færdselsstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K 2008 Midttrafik 1 4. udbud, Holstebro bybusser

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser Forord Dette materiale vedrører genudbuddet af Midttrafiks 19. udbud Pendlerruten Silkeborg Århus Nord. Beklageligvis

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel, samt krav til busser med videre 4 Oversigt over vigtige datoer 5 Udbudsvilkår A-kontrakt

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Buskørsel i Århus Kommune

Buskørsel i Århus Kommune 3. udbud Buskørsel i Århus Kommune Udbudsbetingelser November 2007 UDBUDSVILKÅR Indholdsfortegnelse Udbudsvilkår Side Oversigt over den udbudte kørsel... 3 1. Udbudsgrundlag...... 4 2. Den udbudte kørsel.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 K E N D E L S E A/S Jens Jensen og Sønner (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Nordjyllands

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser 26. udbud Rute 53 Viborg-Herning, 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår 7 Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser 11. udbud Ikast-Brande 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 6 Krav til busser mv. 8 Oversigt over vigtige datoer 9 Udbudsvilkår A-kontrakt 10 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune 6. udbud Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6

UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6 Indholdsfortegnelse UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6 FYNBUS... 6 HOVEDOPGAVER... 6 DEN UDBUDTE BUSKØRSEL... 7 SEKRETARIATET... 7 SAGSNUMMER... 7 KOMMUNIKATION... 7 UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbudsvilkår - B-kontraktkørsel 1. udbud marts 2007 UDBUDSVILKÅR INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1 HVEM KAN BYDE?...5 2 TILBUDDETS FORM...6 3 KONTRAKTLØBETID...7

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Syddjurs Kommune 2009

Syddjurs Kommune 2009 12. udbud Syddjurs Kommune 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår B-kontrakt 8 Forord 9 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser 22. udbud Silkeborg Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 0. Fordord 10 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget 10 3. Hvem

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

8. udbud af buskørsel Sommer 2014

8. udbud af buskørsel Sommer 2014 8. udbud af buskørsel Sommer 2014 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2013 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Struer lokale busruter på Thyholm

Struer lokale busruter på Thyholm 8. udbud Struer lokale busruter på Thyholm Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSVILKÅR, B - KONTRAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDBUDSGRUNDLAG...2 2. DEN UDBUDTE KØRSEL...3 3. HVEM KAN BYDE?...3 4. TILBUDDETS FORM...4

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

15. udbud. Herning Kommune Udbudsbetingelser

15. udbud. Herning Kommune Udbudsbetingelser 15. udbud Herning Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 5 Oversigt over vigtige datoer 6 Udbudsvilkår A-kontrakt 7 0. Forord om miljøtiltag

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

4. udbud af buskørsel Sommer 2010

4. udbud af buskørsel Sommer 2010 4. udbud af buskørsel Sommer 2010 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen August 2009 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere