BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015"

Transkript

1 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11

2 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar. TrygFonden og Velux Fonden har bevilget støtte til, at unge kan uddannet sig til brandkadetter og indgå i beredskabets brandkadetkorps. Flere kommuner vil gerne være med Af Erik Weinreich Målet for FKBs initiativ Brandkadetter i Danmark er ikke bare at uddanne de unge som brandkadetter, men også at fastholde dem som medlemmer i et brandkadetkorps og dermed skabe langtidsholdbare og gensidige relationer mellem brandvæsnet og de unge. Målet er samtidig at støtte de unge til at føle succes og for nogles vedkommende dermed få genskabt lysten til at lære. Lige nu er projektet ved at tage form, så der i hver af de første kommuner kan uddannes to hold på hver 12 kadetter om året, så det på tre år bliver til 72 brandkadetter i hver kommune, fortæller projektchef Helle Aagot. Velux Fonden har bevilget i alt 6,3 mio. kr. over tre år til at starte seks nye brandkadetkorps, og foreløbig har Kolding, Vejle, Herning, Ringkøbing Skjern og Helsingør kommune sat i gang. Inden sommerferien skal den sjette kommune udpeges, så den er klar til start i Disse seks vil som pilotkommuner modtage støtte fra Velux Fonden til en del af udgifterne til undervisning, materiel, deltagelse i sommerlejr for brandkadetter, instruktørtræf m.m. PLADS TIL FLERE BRANDKADETKORPS Udvælgelsen af de seks kommuner betyder ikke, at andre kommuner skal holde sig tilbage. Der har været stor interesse for at komme i betragtning, og Landskontoret er klar til at hjælpe flere. Landskontoret har et mål om, at der inden udgangen af 2017 skal være etableret mindst 12 brandkadetkorps. Således er Holstebro også i gang med direkte tilskud fra TrygFonden. Holstebro anvender konceptet fra Brandkadetter i Danmark og har derudover et erhvervsrettet sigte og et samarbejde med Jyske Dragonregiment. KOMMUNERNE SKAL YDE SELV Fra alle deltagende kommuner er der givet tilsagn om en medfinansiering og et tilsagn om at videreføre initiativet efter endt fondsbevillinger, såfremt resultaterne taler herfor. Fondspengene gives normalt kun til opstart af et projekt og ikke til drift, når først projektet kører. Hele egenbetalingen behøver ikke nødvendigvis at være i kontanter. Tilskud i form af mandskabstimer og rådighed over materiel kan også indgå. MÅ NABOKOMMUNEN KOMME MED? Som udgangspunkt er brandkadetkorpsene kommunale, og det ændres der ikke ved, når beredskaberne lægges sammen til større enheder. Brandkadetterne skal derfor have bopæl i den kommune, hvor projektet hører hjemme. En nabokommune har dog mulighed for at koble sig på, forklarer Helle Aagot. Det kan give en bedre udnyttelse af instruktører, branddragter og andet materiel, hvis undervisningen dubleres og eksempelvis finder sted i en kommune om tirsdagen og en anden om onsdagen. I så fald kræver det blot, at den nye kommune selv betaler de omkostninger, der er ved unges deltagelse herfra. DET FØRSTE ÅR Projektet for brandkadetter begyndte sidste år med en bevilling fra TrygFonden, og det første år er brugt til opbygning af Landskontoret, der har til opgave at indsamle erfaringer til en videnbank om brandkadetter og brandkadetkorps. Kontoret har afdækket beredskabernes ønske og behov for brandkadetkorps, har udarbejdet et koncept med ensartede retningslinjer, udviklet brandkadetinstruktøruddannelse samt udarbejdet undervisningsmateriale. Det første synlige resultat kom med uddannelsen af det første hold brandkadetinstruktører i november sidste år. REKRUTTERING AF UNGE Rekrutteringen af nye brandkadetter vil foregå i et samarbejde mellem det lokale brandvæsen og folkeskolen, hvor primært elever i klasse kan søge om optagelse på uddannelsen. Blandt ansøgerne vil den ansvarlige brandmand og klasselæreren sammen vælge de unge, der kan drage fordel af at blive brandkadet. Brandkadetterne bliver et bredt udvalg af teenagere og halvdelen vil være unge med særlige udfordringer. MERIT I FØRSTEHJÆLP Efter uddannelsen til brandkadet vil de unge kunne fastholdes i et egentligt brandkadetkorps og senere evt. 8

3 April 2015 BRANDVÆSEN Brandkadetter prøver kræfter med mange forskellige brandmandsfærdigheder bl.a. slangeudlægning. Foto: Holstebro Brand & Redning fortsætte som hjælpeinstruktører eller som frivillige i beredskabet. I hele uddannelsen satses meget på at støtte de unge til forblive aktive og ansvarsbevidste mennesker. Samtidig giver deres færdigheder dem merit. F.eks. kan de få merit for deres færdselsrelaterede førstehjælp, når de skal have knallertkørekort, og for elementær brandbekæmpelse senere i uddannelsessystemet, siger Helle Aagot. PROJEKTETS LEDELSE Brandkadetter i Danmark er FKBs initiativ med Niels Mørup fra Nordsjællands Brandvæsen som projektansvarlig. FKB har inviteret brandvæsnerne i Greve, Roskilde og København ind som medejere, fordi erfaringer fra brandkadetterne i netop disse kommuner har været en væsentlig del af erfaringsgrundlaget for hele initiativet. Fra i år består styregruppen af beredskabscheferne i alle de kommuner, der har brandkadetkorps. Landskontoret har tre faste medarbejdere, hvor Helle Aagot er ansat på fuld tid, og Jesper Koch og Gitte Misfeldt arbejder på deltid. Alle har både en brandmæssig og pædagogisk tilknytning og har erfaring med at undervise. Link: SKADESERVICE I SANDHEDENS ØJEBLIK DØGNVAGT DB-82x50.indd :15:56 9

4 BRANDVÆSEN April 2015 HOLSTEBRO HAR FÅET SINE De 12 unge brandkadetter ildprøve sluttede med opvisning for familie. Foto: Holstebro Brand & Redning Bløde værdier er også en kvalitet Af Erik Weinreich Det første hold brandkadetter i Holstebro sluttede introduktionsugen i marts med en opvisning for forældre, søskende, klasselærer m.fl. Dermed er projektet kommet godt i gang for de 12 unge i alderen år. Den første uge foregik fuldtids, således at de unge var fritaget for almindelig undervisning, mens otte erfarne instruktører og brandmænd fra tre brandstationer og frivillige på beredskabsgården gav dem en masse brandmandsfærdigheder som sikkerhed, slangeudlægninger, røgdykning og brandforebyggelse. Herefter fortsætter de i 20 uger med en eftermiddag om ugen i brandkadetternes tegn Her skal der arbejdes videre med det, de allerede har lært, og der bliver desuden puttet flere færdigheder på, og ikke kun hårde færdigheder. De personlige færdigheder skal styrkes, så de lærer at tage et større samfundsansvar og bedre at kunne håndtere kriser. - Bløde værdier som ansvar, respekt, empati og tillid er også i højsædet. De er vigtige egenskaber for en brandkadet sammen med evnen til at sige til og fra, fortæller beredskabsinspektør Morten Gräs Jensen, Holstebro. LOKALE SPONSORER Ud over TrygFonden er også tre lokale boligselskaber sponsorer på projektet 10

5 April 2015 BRANDVÆSEN Holstebro Kommunes første kuld unge brandkadetter i fuld uniform. Foto: Holstebro Brand & Redning Bløde værdier som ansvar, respekt, empati og tillid er også i højsædet. De er vigtige egenskaber for en brandkadet sammen med evnen til at sige til og fra i Holstebro, der generelt har fået en fin lokal opbakning. Holstebro Kommunale Ungdomsskole opretter således et hold til de brandkadetter, der efter de 20 uger har lyst til at fortsætte. I samarbejde med kommunens fritidsjobkoordinator vil brandkadetterne blive tilbudt undervisning i søgning af fritidsjob, og ud over det lokale erhvervsliv er også Jyske Dragonregiment, der har kasserne i Holstebro, blandt samarbejdspartnerne. Brandkadetprojektet i Holstebro Kommune skal foreløbig køre i tre år med to hold om året for henholdsvis ildfluer (6.-7. klasse) og brandkadetter (8. klasse). Hvert hold er på 12 elever. Prøv vores miljøvenlige skumvæsker fra Bio-ex. Skumvæsker til alle formål. Eks. A-skumvæske Biofor-C til både A og B brande ved 0,7 %. 10 års garanti. Ny type ventilator MT240 samme størrelse som MT236 men med 49,681 M3 Ring for tilbud på Skumtræningsudstyr. Så instruktøren kan vise slukningsteknik og virkningsgrad på forskellige væsker. Vores servicemontør er nu færdiguddannet på alle MAGIRUS stigetyper. Ring for uforpligtende tilbud på årlig eftersyn og almindelig service. Officiel forhandler af MAGIRUS i Danmark, Grønland og Færøerne. tlf EKSTRÖM 11

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere