Der skal træffes en beslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der skal træffes en beslutning"

Transkript

1 Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken skal stemme om den omfattende renovering og fremtidssikring af Skoleparkens boliger og de omkringliggende arealer. Renoveringsprojektet i Skoleparken har været længe undervejs. Siden de første idemøder med deltagelse af beboere og rådgivere tilbage i 2010 er der arbejdet videre med planerne og senest har Landsbyggefonden sagt ja til at støtte renoveringen. Det betyder, at alle beboere i Skoleparken nu skal beslutte sig endeligt for projektet. Beslutningen skal træffes på et afdelingsmøde den 23. oktober, men inden da har alle beboere mulighed for at få yderligere information. Dels ved åbent-hus-arrangementer i beboerhuset (10. og 11. oktober), dels ved personlig henvendelse til projektmedarbejder Jørgen Hanghøj. I denne udgivelse kan du blandt andet læse om de huslejekonsekvenser, der følger af renoveringen, om Landsbyggefondens støtte og rolle og om de planlagte forbedringer af Skoleparken. Din stemme tæller Renoveringsprojektet kommer til at vare et godt stykke tid endnu. Men der er ingen tvivl om, at resultatet vil være et smukkere og mere velfungerende boligområde. Afdelingsbestyrelsen opfordrer alle interesserede beboere til at møde op til afdelingsmødet den 23. oktober og afgive deres stemme, med håb om bred opbakning fra beboerne.

2 Du skaltage stilling Efter et langt tilløb er boligselskabet og afdelingsbestyrelsen nu klar til at præsentere det samlede renoveringsprojekt for Skoleparken. Et projekt, der ikke blot skal løse de aktuelle problemer med kulde- og fugtproblemer, men også skal bidrage til et helt nyt Skoleparken med fremtidssikrede boliger, bedre indeklima og nye udearealer til både unge og ældre. Kort sagt: En vision er nu omdannet til konkrete planer og forslag og dem skal DU som beboer være med til at godkende. Renoveringen af Skoleparken igangsættes først, når beboerne har sagt ja til både renoveringsplanen OG den nye husleje. Lige siden de første tanker om renoveringen blev født, har mange beboere engageret sig i processen. På de indledende idemøder kom der mange forslag på bordet, som i vid udstrækning også er blevet indarbejdet i den helhedsplan, der er sendt til Landsbyggefonden. Det har været en lang proces. Men nu er vi i mål, og selv om vi ikke har fået alle ideer og ønsker med i det færdige projekt, så er vi i afdelingsbestyrelsen enige om, at det er blevet et rigtig godt projekt, som vi nu kan præsentere for alle beboere, siger Kis Muggi Poulsen, formand i Skoleparkens afdelingsbestyrelse. Hun har selv været med i de temagrupper, der blev nedsat tilbage i Og netop beboerindflydelse har fra begyndelsen været afgørende for afdelingsbestyrelsen. Beboerinformationen er udgivet af Boligselskabet Nordsjælland og afdelingsbestyrelsen i Skoleparken. Redaktionel tilrettelæggelse: Tuen Redaktion: Journalist Andres Tue Møller (ansv.) Journalist Line Randrup Tilskud fra Landsbyggefonden Boligselskabet har netop modtaget Landsbyggefondens tilsagn om støtte til finansieringen af renoveringen, der samlet kommer til at koste cirka 460 mio. kr. Med denne støtte kan renoveringen nu igangsættes. Selv om Landsbyggefonden giver støtte til byggearbejdet, kan vi ikke undgå, at huslejen stiger. En del af støtten gives i form af billige lån til byggeriet, men også billige lån skal der betales renter og afdrag af. Landsbyggefonden giver derfor også et direkte årligt tilskud, så huslejen kan nedsættes. Dette tilskud er på 6,7 millioner kr. om året og en stærkt medvirkende årsag til, at huslejen ikke stiger mere, end den gør. Se eksemplerne på side 15. For at give alle beboere det bedst mulige grundlag for at træffe et valg udgiver boligselskabet og afdelingsbestyrelsen dette beboerblad om renoveringen. Bladet er som de tidligere udgaver udarbejdet af journalister fra kommunikationsbureauet Tuen, der er blevet bedt om at dække renoveringen. Vi håber, at alle beboere her finder de fleste af de informationer, de søger. Vi vil også opfordre alle til at deltage i åbent-hus-arrangementerne eller tage direkte kontakt til Jørgen Hanghøj, der er beboernes kontaktperson i forbindelse med renoveringen, siger afdelingsbestyrelsens formand Kis Muggi Poulsen. Du kan se datoer og kontaktoplysninger på modsatte side. Bladet omdeles til alle beboere i Skoleparken, primo oktober Side 2 Oktober 2012

3 Beboernes mand Frem mod afdelingsmødet 23. oktober vil projektmedarbejder Jørgen Hanghøj stå til rådighed, dels på telefon , dels på projektkontoret i nr. 67, stuen, mf. Hjemmesiden opdateres løbende frem mod afdelingsmødet. Her kan du finde baggrundsmateriale og den samlede helhedsplan samt stille spørgsmål til boligselskabet omkring renoveringen. Ring gerne, og book en tid med Jørgen. Han kan svare på de fleste spørgsmål omkring renoveringen. Også de spørgsmål, der drejer sig om dine personlige forhold, fx huslejekonsekvenser, genhusning og tidsplaner. Hotline: Åbenthus-arrangementer i beboerhuset På selve afdelingsmødet vil der ikke være tid til at gå i detaljer omkring projektet. Derfor inviterer afdelingsbestyrelsen til åbent hus i beboerhuset onsdag 10. oktober og torsdag 11. oktober. Begge dage fra kl Her vil der være udstillingsplancher med hele renoveringsplanen, og teknikerne vil være til rådighed, så du kan få svar på spørgsmål om planen og din egen bolig. Boligselskabet vil også være repræsenteret og kan give svar omkring huslejen og evt. genhusning. Side 3 Oktober 2012

4 Afdelingsmødet 23. oktober Det er på afdelingsmødet, tirsdag 23. oktober kl i Frederiksborg- Centret, at beboerne i Skoleparken skal tage stilling til helhedsplanen. Personligt fremmøde husk legitimation Husk: der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Og på grund af mødets vigtighed skal det præciseres, at alle mødedeltagere skal kunne legitimere sig som beboere i Skoleparken ved indgangen. Legitimationen kan være enten huslejekvittering eller sygesikringskort. Adgang til mødet har alle lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Tilmelding til afdelingsmødet Af hensyn til arrangementet vil vi gerne vide, hvor mange der kommer til mødet. Vi vil derfor bede dig udfylde tilmeldingskuponen på bagsiden af denne beboerinformation og lægge den i postkassen til projektkontoret i nr. 67, mf. eller aflevere den til åbent-hus-arrangementerne i beboerhuset. Du kan også tilmelde dig mødet via hjemmesiden Afdelingsmødet har følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Valg af referent 3 Valg af stemmetællere 4 Gennemgang af den udarbejdede helhedsplan og efterfølgende afstemning Bustransport Der er arrangeret buskørsel til og fra FrederiksborgCentret. Bussen kører fra Skoleparken (parkering A ved beboerhuset), klokken 18. Der er returkørsel fra FrederiksborgCentret, når mødet er slut. Hvis du/i ønsker at benytte den gratis bustransport, skal du/i hente en billet på projektkontoret i nr. 67, mf. Her udleveres billetter mandag d. 8. og tirsdag d. 9. oktober kl. 14 til 18. Du/I kan også hente busbilletter ved åbent-hus-arrangementet 10. og 11. oktober i beboerhuset. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har en billet. Side 4 Oktober 2012 Nye og venlige ankomstområder byder beboer og gæster velkommen.

5 Her er planen Det er en gennemgribende renoveringen af Skoleparken, der er planlagt. Tre temagrupper har i samarbejde med arkitekter og rådgivere arbejdet med visioner og planer. På et afdelingsmøde i efteråret 2010 fik gruppernes arbejde stor opbakning fra Skoleparkens beboere. Siden har planerne været præsenteret for Landsbyggefonden, og det har været nødvendigt at tage dele af den oprindelige plan ud igen for at begrænse den nødvendige huslejestigning. Temagrupperne har også deltaget i denne prioritering. På de følgende sider kan du se, hvad der er med i den færdige renoveringsplan. Nye facader og gavle Dybere altaner i de grå blokke Nye tage på de grå blokke Nye indgangspartier og opgange Nye badeværelser i den røde blok Renovering af kloak og dræn Renovering af indvendige afløb og sanitet Renovering af brugsvandsinstallationer Renovering af varmeinstallationer Renovering af ventilation i de røde blok Renovering af el-installationer Handicapvenlige boliger i nr og Nedlægning af 27 et-værelsesboliger. Etablering af 54 nye tre- og fire-værelsesboliger Nyt aktivitetshus Nyt torv midt i Skoleparken Renovering af opgangsarealerne (forarealerne) Mulighed for haver til stuelejligheder via råderet Omlægning af det grønne areal mod Friborgvej Flytning af dagrenovation til underjordiske beholdere Forbedring af belysning Franske altaner hvor der ikke i dag er altaner Der kan når den endelige pris for projektet kendes blive tale om tilpasning af de planlagte tiltag. Vi undgår ikke genhusning En del beboere vil blive berørt ekstra meget af renoveringen. Enten fordi deres lejlighed nedlægges, sammenlægges med andre eller skal omdannes til handicapvenlig bolig. En væsentlig del af renoveringsplanen er nedlæggelsen af 27 et-værelseslejligheder og etablering af i alt 54 nye, større treog fire-værelseslejligheder. Samtidig bliver en række nuværende boliger omdannet til handicapvenlige boliger. Det har været vigtigt for afdelingsbestyrelsen og boligselskabet, at særligt disse berørte beboere bliver hjulpet bedst muligt i forbindelse med de omfattende forandringer. Sammenlægninger af lejligheder (og nedlæggelse af etværelseslejligheder) sker i følgende opgange: nr. 29, 43, 53, 77, 91, 93, 101, 115 og 125. Beboerne i de nuværende to- og treværelseslejligheder i disse opgange får som udgangspunkt tilbud om at blive boende i de nye (større) lejligheder, og skal i givet fald genhuses midlertidigt, mens renoveringen står på. Ønsker beboerne ikke at tage imod dette tilbud, vil de få tilbudt en anden lejlighed i Skoleparken eller i boligselskabets andre bebyggelser. Efter godkendelse af helhedsplanen, og når boligselskabet kender detailplanerne for renoveringen, vil alle berørte beboere blive inviteret til informationsmøder om, hvordan genhusningen bliver tilrettelagt. Har du allerede nu behov for at få mere information, så kontakt Jørgen Hanghøj på projektkontoret (se side 3) eller mød op til åbent-hus-arrangementerne den oktober i beboerhuset. Under alle omstændigheder vil boligselskabet dække de udgifter der er forbundet med opmagasinering af indbo, flytning mv. i forbindelse med genhusningen. Beboere, som i dag bor i lejligheder, der skal omdannes til handicapvenlige boliger (nr og nr ), men som i øvrigt ikke skal sammenlægges med andre, samt beboerne i den røde blok (der skal have nye badeværelser) skal formentlig genhuses midlertidigt i forbindelse med renoveringen af deres lejligheder. Også disse beboere vil alle blive inviteret til informationsmøder i god tid inden renoveringen går i gang. Beboerne i de 27 et-værelseslejligheder, der nedlægges, får tilbudt en anden lejlighed i Skoleparken eller i boligselskabets andre bebyggelser. Side 5 Oktober 2012

6 Altaner i de grå blokke Efter ønske fra beboerne øges dybden på altaner til 220 cm, hvilket giver en god møblerbar altan og samtidig forbedrer anvendeligheden for kørestolsbrugere. Altanerne udstyres med oplukkelige glaspartier og solskodder i form af skydejalousier. I stuelejligheder etableres udgang til private terrasser på terræn gennem aflåselige altandøre. Der etableres franske altaner til boliger, der ikke i dag har altan. Tage Tagene på de grå blokke udskiftes og tagrummene i hele bebyggelsen efterisoleres. Tagrender og nedløb i hele bebyggelsen skiftes. Side 6 Oktober 2012

7 De nye facader er lyse og venlige. Facader og gavle De grå blokke efterisoleres udvendigt og får ny udvendig murstensfacade, så betonelementene bliver pakket ind, og yderligere nedbrydning undgås. Samtidig bearbejdes det arkitektoniske udtryk, så bebyggelsen fremover fremtræder indbydende og velholdt: I de blokke, hvor der sammenlægges boliger, etableres der vinduer i gavle, hvorved dagslysforholdene i boligerne forbedres betydeligt. Der er i materialevalget lagt vægt på, at bebyggelsen skal fremtræde lys og venlig også i regnvejr i november. Endvidere skal materialer være holdbare og patinere smukt. Indgangspartier og opgange I de grå blokke etableres nye store vinduer til opgangene, som lukker dagslyset ind og samtidig forbedrer overskueligheden. Om natten står de nye vinduespartier som lysbånd og er med til at oplyse det omgivende terræn, hvilket øger trygheden i bebyggelsen. I blokkene, nr og nr , etableres elevatorer (se afsnit om tilgængelighed side 10). De øvrige opgange i de grå blokke får nye lette vindfang, og der opsættes nye postkasseanlæg. Samtlige trappeopgange renoveres gennemgribende med maling af vægge og lofter, etablering af lyddæmpning, ny belysning og nye entrédøre. Der etableres dørtelefoner i samtlige opgange. Kloak og dræn Tagbrønde flyttes ud. Kloakken spules, og stikledninger repareres. Side 7 Oktober 2012

8 Badeværelser i rød blok Badeværelser i den røde blok renoveres gennemgribende. Den eksisterende skabsgang indlemmes i badeværelset, og der etableres ny, afskærmet bruseniche. Samtlige overflader renoveres, og der etableres vådrumssikring efter gældende regler. Installationer og sanitet skiftes til nye vandbesparende typer, og opvarmning ændres til gulvvarme. Der etableres mekanisk udsugning med ventilationsanlæg placeret i loftsrum. To nye badeværelsestyper i den røde blok. Indvendige afløb og sanitet I den røde blok renoveres afløb fra lejligheder i forbindelse med etablering af nye badeværelser (faldstammer renoveres i hele bebyggelsen). Brugsvandsinstallationer Eksisterende brugsvandsinstallationer nedrives. Der installeres nye forsyningsledninger i kældre, kompensator, afspærrings- og reguleringsventiler, spulehane i skarnrum og rør isoleres. Brugsvandsstrenge og fordelingsrør skiftes i hele bebyggelsen. Der etableres afspærringsventiler og fugtmeldere i køkkener og bad. Side 8 Oktober 2012

9 Ventilation Der etableres mekanisk udsugning til badeværelser i den røde blok. Hvert ventilationsanlæg betjener tre opgange og placeres i loftsrum. Der etableres lydsluser på anlæg i de grå blokke samt emhætter med forceret udsugning i køkkener. El-installation Gennemgang og udbedring af fællestavler og -installationer. Øvrige arbejder Installationer i vaskerum renoveres. Der etableres konstant udsugning i vaskerum. De nederste to meter tagnedløb samt dæksler udføres i vandalsikre materialer. Etagedæk i stuelejligheder efterisoleres mod kælderrum. Revner i kælderydervægge repareres. Varmeinstallationer Indregulerings-, afspærre- og strengventiler skiftes, og rør isoleres. Varmeanlæg indreguleres, efter at efterisolering er udført, så det ikke kommer i ubalance. Side 9 Oktober 2012

10 Tilgængelighed Boligerne i nr og nr ombygges gennemgribende, så pladsbehov for en selvhjulpen kørestolsbruger tilgodeses. De små et-værelsesboliger lægges i den forbindelse sammen med nabolejlighederne, med halvdelen til hver, så der etableres i alt 60 handicapegnede familieboliger. De eksisterende trapperum ombygges; den eksisterende halvsvingstrappe skiftes til en ligeløbstrappe, mens elevatortårn og vindfang placeres uden for bygningskroppen. Generelt skal tilgængeligheden højnes i Skoleparken. Det tilstræbes, at alle belægningsarealer skal anlægges, således at der bliver niveaufrie adgangsforhold til opgangsdøre, og at der anlægges ramper i tilknytning til de steder, hvor der i dag findes trapper i terræn. Ændring af lejlighedsfordeling Der nedlægges i alt 27 et-værelsesboliger (se oversigten på side 12-13), som deles og lægges sammen med nabolejlighederne til 54 nye tre- og fire-værelses familieboliger. 18 af de sammenlagte boliger indrettes efter anvisninger om tilgængelige boliger. Se afsnittet om tilgængelighed ovenfor. De øvrige boliger, som lægges sammen til større familieboliger ligger i nr. 29, 53, 77, 101,115 og 125 (se også afsnittet om genhusning, side 5). Der bibeholdes 18 et-værelsesboliger, svarende til 4,5 % af boligerne efter sammenlægning. Elevator Skitser der viser de sammenlagte lejligheder herunder og de eksisterende lejligheder ovenfor. Værelse 15m 2 Værelse 11,5m 2 Værelse 12m 2 Værelse 9m 2 Værelse 15m 2 Værelse 11,5m 2 Værelse 12m 2 Værelse 9m 2 Entré Entré Køkken Entré Entré Køkken Ophold vm Bad Bad vm Skab Ophold vm Bad Bad vm Skab Køkken Værelse 10m 2 Ophold Køkken Værelse 10m 2 Ophold Altan Altan Altan Altan H ( 3 vær.) I ( 4 vær.) Sammenlægning med elevator sammenlægning m. elevator Side 10 Oktober 2012 H ( 3 vær.) Sammenlægning uden elevator sammenlægning u. elevator I ( 4 vær.)

11 Aktivitetshus Centralt i bebyggelsen opføres et nyt aktivitetshus, som kan bruges til dagligdagsaktiviteter som fællesspisning, møder, bankospil, lektiecafé, pc-undervisning, øvelokale, hobbyrum, og boldspil. Der vil desuden være plads til tøndeslagning, juletræsfest o.l. Huset indeholder beboercafé med tilhørende køkken, depoter og toiletter, samt mulitanvendelige aktivitetslokaler, en større multisal, ejendomskontor og mandskabsfaciliteter. Skitseprojektet til aktivitetshus er udarbejdet af arkitekterne i dialog med afdelingsbestyrelsen og temagruppen. Torvet Centralt i Skoleparken anlægges et torv på en del af den eksisterende parkeringsplads. Torvet skal være bebyggelsens nye knudepunkt og mødested. Her ligger det nye aktivitetshus. På sydsiden af aktivitetshuset anlægges en plads med mulighed for udeservering og ophold. På forpladsen kan der også anlægges en mindre belægningsflade til skatere og rulleskøjteløb. Eller trehjulede cykler. Opgangsarealerne (forarealerne) Der anlægges en lille forplads foran alle opgange. De offentlige stier flyttes nogle meter væk fra facaderne for at øge trafiksikkerheden og trygheden. På arealet mellem stierne og bygningsfacaderne anlægges plantebede med lave, bunddækkende buske. I tilknytning til alle forpladser etableres cykelparkering. Lidt mere friarealplads findes foran de fleste boligblokke ud mod Hillerødsholmsallé. I dag findes der på dele af strækningen langs Hillerødsholmsallé to parallelle offentlige stier med en bred græsrabat imellem. Stien nærmest boligblokkene nedlægges, hvorved der frigøres arealer til halvprivate forhaver med græsplæne. Forhaverne kan anvendes til rekreative formål og som mødested for opgangenes beboere. Forpladserne foran opgangene vil strække sig helt ud til den fælles sti, som omlægges. Havesiden Samtlige stuelejligheder ligger en halv etage over terræn, og der er i dag ikke mulighed for at komme til friarealerne fra den enkelte lejlighed. Tanken er, at alle beboere som del af råderetten og efter nogle nærmere anvisninger får mulighed for at etablere en lille privat have foran de enkelte lejligheder. Dette areal anlægges med en lille terrasse og afgrænses af en hæk på to eller tre sider. Da lejlighederne ligger en halv etage over havearealet, skal der opsættes en trappe, så beboerne kan komme direkte fra lejlighederne og ud i det fri. Side 11 Oktober 2012

12 Parkering De eksisterende parkeringspladser og carporte bliver i hovedtræk, hvor de er, og inden for helhedsplanens rammer er der ikke mulighed for at opgradere parkeringsarealer og carporte. Kun den plads, som omlægges til det nye torv med aktivitetshuset, bliver berørt. Som delvis erstatning for de parkeringspladser, der nedlægges på grund af aktivitetshuset og torvet, anlægges nye parkeringspladser på de øvrige parkeringsarealer. De eksisterende træer omkring parkeringspladserne gennemgår et sundhedstjek. Der skal udtyndes og evt. plantes nye træer. Renovation Dagrenovation skal efter renoveringen afleveres udendørs, i nye underjordiske beholdersystemer. De underjordiske systemer har den klare fordel, at de er lugtfrie og driftsvenlige. Samtidig minimeres rotteproblemer og øvrige smittekilder. De underjordiske beholdersystemer opstilles i tilknytning til parkeringspladserne, og de placeres således, at gåafstanden til og fra den enkelte opgang minimeres. Den øvrige renovation (f.eks. glas og papir) bliver på den centrale containerplads. Belysning Generelt er belysningen mangelfuld i hele bebyggelsen. Der er mange mørke steder og flere utryghedszoner. Belysningen i hele bebyggelsen får en opgradering. Hillerødsholmsallé Handicapvenlige boliger (elevator) Sammenlægninger Side 12 Oktober 2012

13 Arealet mod Friborgvej Det grønne græsareal mellem Skoleparken og Friborgvejkvarteret ligger næsten ubenyttet hen. Tanken er, at beplantningsbæltet mod syd udvides ind på arealet. Der anlægges mindre terrænformationer for at gøre arealet mere levende. Udsynet til det store grønne areal højnes og arealet knyttes tættere til Skoleparkens samlede anlæg. Nyt centralt torv med aktivitetshus Handicapvenlige boliger (elevator) Rød blok Sammenlægninger Nyt grønt areal mod Friborgvej Side 13 Oktober 2012

14 Huslejestigninger er uundgåelige Uanset hvilken type lejlighed du bor i, vil din husleje stige, når renoveringsarbejdet er overstået. For selv om renoveringsprojektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, skal en del af omkostningerne dækkes af beboerne gennem huslejen. Huslejestigningerne i Skoleparken vil variere alt efter boligernes størrelse. De huslejestigninger, der er beregnet her i bladet, er ikke endelige, men skal ses som rettesnor for, hvor meget huslejen cirka vil stige for de forskellige lejligheder. Huslejen forventes at stige med 18,4 %. Boligstøtte En del af huslejestigningen vil for mange beboere blive dækket af øget boligstøtte. Boligstøtten er individuel og beregnes ud fra husleje, personlig indkomst m.m. derfor kan man på nuværende tidspunkt ikke sige noget endeligt om, hvor meget boligstøtten vil stige, men vi har udarbejdet nogle eksempler. Nedenfor kan du se eksempler på, hvad forskellige beboere i Skoleparken betaler i husleje i 2013 (før renoveringen) og hvad huslejen/boligstøtten vil stige til efter renoveringen. Lejlighed på 89 m 2 Enlig forsørger med to børn under 18 år Årsindtægt kr./år Ægtepar, folkepensionister Årsindtægt kr./år To voksne og et barn under 18 år Årsindtægt kr./år 2013 Husleje: Boligstøtte: kr kr Husleje: Boligstøtte: kr kr Husleje: Boligstøtte: kr. - kr. Efter Husleje: Boligstøtte kr kr. Efter Husleje: Boligstøtte kr kr. Efter Husleje: Boligstøtte kr. 683 kr. Brutto huslejestigning 985 kr. Brutto huslejestigning 985 kr. Brutto huslejestigning 985 kr. Netto huslejestigning 394 kr. Netto huslejestigning 280 kr. Netto huslejestigning 302 kr. Side 14 Oktober 2012

15 Beregningerne af de kommende huslejestigninger og boligstøtte er omtrentlige og baseret på specifikke eksempler. Du kan på foretage en vejledende beregning af din boligsikring. Har du ikke adgang til internettet, kan du henvende dig til Jørgen Hanghøj, der er beboernes kontaktperson i forbindelse med renoveringen (se Jørgens kontaktoplysninger på side 3). Husleje før/efter renoveringsarbejderne Lejlighed med antal rum m 2 Husleje pr mdr 2013 Månedlig husleje efter helhedsplan (uden almindelige reguleringer*) * til ovenstående tal skal lægges almindelige reguleringer af huslejen, der vedtages på de årlige budgetmøder i afdelingen. Lejlighed på 65 m 2 Enlig forsørger med 1 barn under 18 år Årsindtægt kr./år Enlig folkepensionist Årsindtægt kr./år 2013 Husleje: Boligstøtte: kr. 532 kr Husleje: Boligstøtte: kr kr. Efter Husleje: Boligstøtte kr kr. Efter Husleje: Boligstøtte kr kr. Brutto huslejestigning 783 kr. Brutto huslejestigning 783 kr. Netto huslejestigning 313 kr. Netto huslejestigning 329 kr. Bemærk, at alle huslejeberegninger og -fremskrivninger er baseret på kendte forhold, hvorfor den endelige husleje efter renoveringen kan afvige fra ovennævnte tal. Side 15 Oktober 2012

16 Det er op til beboerne at godkende planen men hvad sker der, hvis det bliver et nej? For at renoveringen af Skoleparken kan begynde, er det ikke bare kommunen og Landsbyggefonden, som skal godkende projektet det skal beboerne også. Men hvad sker der, hvis beboerne stemmer nej til renoveringen? Der er stillet mange spørgsmål om renoveringen allerede, og der vil med sikkerhed blive stillet endnu flere i de kommende uger. Renoveringen af Skoleparken kommer til at påvirke alle beboeres hverdag, både under og efter istandsættelsen, og de fleste er derfor interesserede i at vide så meget som muligt, før de tager stilling. De mange forbedringer inde og ude har en pris; dels i form af besværet forbundet med renoveringsarbejdet dels, en økonomisk pris i form af huslejestigninger. Omkostninger, som for nogle måske ikke umiddelbart opvejes af de lovede forbedringer. Det er den enkeltes ret at have forbehold over for renoveringen nogle overvejer måske allerede at sætte deres kryds ved nej tak. Af samme årsag er det vigtigt at forstå, præcis hvad der kommer til at ske, hvis helhedsplanen afvises af beboerne. Boligselskabet har fået arkitekter og ingeniører til at sammenfatte, hvad der som minimum skal udføres af forbedringsarbejder, for at Skoleparken kan holdes i en rimelig stand. Altså en skrabet udgave, uden eksempelvis nye altaner, nye udenomsarealer, aktivitetshus mv. Tallene viser paradoksalt nok, at det reelt bliver dyrere at lave den skrabede minimumsudgave frem for den store helhedsplan, siger direktør Jakob Reddersen fra FO Byg og Bo, der administrerer Boligselskabet Nordsjællands boliger. Årsagen skal findes i den måde, Landsbyggefonden tildeler støtte på. Hvis man kun vil lave det absolut nødvendige, så må man selv betale renoveringen med egne midler. (Læs også interviewet med Landsbyggefondens sekretariatschef, Birger Kristensen, side 18). Andre muligheder? Nogle synes måske, den foreslåede renoveringsplan virker meget omfattende, og at den indeholder unødvendige tiltag. Men det er ifølge Jakob Reddersen ikke umiddelbart muligt at foretage en mindre omfangsrig renovering: Side 16 Oktober 2012

17 Lejlighed med antal rum m 2 Husleje pr. mdr Månedlig husleje efter helhedsplan (uden almindelige reguleringer) Månedlig husleje efter reparation uden helhedsplan og uden almindelige reguleringer Der er en række ting, som vi er nødt til at få lavet nu, ellers kan vi simpelthen ikke forsvare at blive ved med at leje lejlighederne ud, siger han. Huslejen stiger under alle omstændigheder Det er altså vigtigt at forstå, at man ikke undgår huslejestigninger ved at afvise helhedsplanen nærmest tværtimod. Hvis man siger nej til helhedsplanen i håb om, at der kan findes en billigere løsning, så frafalder støtten fra Landsbyggefonden. Dermed skal renoveringen finansieres fuldstændigt over huslejen, og så bliver det faktisk bare endnu dyrere, siger Jakob Reddersen. Listen over ting, der skal laves, rummer følgende: Isolering og muring af facader Udskiftning af vinduer og døre Renovering af kældernedgange Nye udhæng på tagene i afdeling de grå blokke (ikke nye tage) Nye vinduespartier i trapperum Nye badeværelser i den røde blok Nye brugsvandsinstallationer Plus en række mindre udbedringer. FO Byg og Bo har beregnet, hvor meget det vil koste, hvis beboerne siger nej til helhedsplanen, og der i stedet skal laves en minimumsrenovering uden støtte fra Landsbyggefonden. Huslejestigningen vil efter helhedsplanen være 18,4 %, mens minimumsrenoveringen vil betyde en huslejestigning omkring 40 %. Beregningen er baseret på en oversigt udarbejdet af teknikerne over arbejder, der skal udføres. Den komplette liste over nødvendige arbejder kan ses på og ved åbent-hus-arrangementerne 10. og 11. oktober. Side 17 Oktober 2012

18 Hvad betyder det, at Landsbyggefonden vil støtte renoveringen af Skoleparken? Og hvad er konsekvenserne, hvis man stemmer nej til renoveringen og dermed støttekronerne? Få svarene fra Landsbyggefondens sekretariatschef, Birger R. Kristensen. Vi skal fremtidssikre Skoleparken Hvad skal der til, for at Landsbyggefonden vil støtte en renovering? Der skal være nogle ekstraordinære skader eller problemer, som overstiger det, boligselskabet selv kan løse. Vi dækker altså ikke almindelig vedligeholdelse eller slid af bygninger. I Skoleparken er især klimaskærmen problematisk dvs. ydervægge, isolering, tag, vinduer og døre. Samtidig er der en række forhold inde i lejlighederne og i udearealerne, som skal opdateres, og det er disse elementer af renoveringen, vi støtter. Støtten går også til at gøre beboelsen mere tilgængelig for forskellige typer beboere, så for eksempel ældre og kørestolsbrugere også har mulighed for at bo i Skoleparken. Hvilke krav opstiller Landbyggefonden til de projekter, som fonden støtter? Rent teknisk kræver vi, at de skader, der er opstået, bliver renoveret ordentligt, så bygningerne bliver opdateret til nutidens byggestandard og kan holde i mange år fremover. Vi har desuden en række indsatsområder i Landbyggefonden, som skal tages med i de projekter, vi støtter. I Skoleparkens tilfælde handler det blandt andet om at fremtidssikre både udearealer og boliger, så lejlighedernes indretning og funktion følger med den almindelige boligudvikling i samfundet. Det skal sikre, at Skoleparken tiltrækker mange forskellige grupper, både unge og ældre, børnefamilier, enlige og handicappede. Hvad sker der, hvis beboerne stemmer nej til renoveringen? Beboerne er jo velkomne til at stemme nej. De skal bare vide, at ved projekter, vi støtter, er der så store skader, at bygningerne skal renoveres under alle omstændigheder. Så hvis man vælger at stemme nej, betyder det ikke, at man kan undgå huslejestigninger og udgifter til renovering. Udgifterne bliver ofte større, hvis man deler renoveringen op i mindre bider, end hvis man tager hele projektet på én gang, bl.a. fordi det koster mange penge at etablere en byggeplads. Stemmer man ja til Landsbyggefondens støtte, får man jo også en række ekstra forbedringer med i købet, som der ikke ville være råd til, hvis beboerne selv skulle betale det hele. Min erfaring er, at man vil ende med at få en dårligere løsning, som koster flere penge. Derfor er den bedste løsning at tage hele renoveringen på én gang med støttekroner. Kan I hjælpe, så huslejestigningen ikke bliver urimelig høj? Ja, vi hjælper ikke kun med støtte til renoveringen, men også med en huslejestøtte til boligselskabet. Vi vil jo gerne have, at lejlighederne fortsat kan udlejes, når de er renoveret. I Skoleparken vil vi yde huslejestøtte med 6,7 mio. årligt. Det betyder, at huslejen ikke stiger mere, end at de fleste beboere skulle have råd til at blive boende efter renoveringen. Og at huslejen vil svare til øvrige lejemål i samme standard i området. Hvilken indflydelse kan beboerne få på renoveringen? Beboerne kan få ret meget indflydelse, dog ikke på de byggetekniske forhold. Det er vigtigt, at dem, der skal bo i området, er tilfredse med løsningen. Derfor har beboerne også allerede været involveret i idéudvikling af helhedsplanen for renoveringen, ligesom de kan få indflydelse på, hvordan selve renoveringen kommer til at forløbe.. Side 18 Oktober 2012

19 Hvad er Landsbyggefonden? Landsbyggefonden er en selvejende institution, stiftet af de almene boligorganisationer, som forvalter støttemidler til drift og renovering af almene boligbyggerier landet over. Almene boligforeninger betaler bidrag til fonden og kan søge økonomisk støtte til større renoveringsprojekter, der forbedrer ikke bare fysiske, men også de boligsociale forhold. Side 19 Oktober 2012

20 Tidsplanen Hvis beboerne på afdelingsmødet siger ja til helhedsplanen, skal planen i udbud og detailprojekteres. Alt dette tager tid, og det forventes, at byggeriet kan gå i gang i marts Der er altså mere end et år, hvor projektet skal detaljeres, og hvor temagrupperne skal i dialog med rådgiverne om, hvordan detaljerne skal se ud. Hele renoveringen forventes afsluttet i starten af Hvis planen bliver godkendt Planlægning. I første omgang skal der findes rådgiver, som kan stå for projekteringen af opgaven. Tilmelding til ekstraordinært afdelingsmøde for Skoleparkens beboere. 23. oktober 2012 Navn: Adresse: Tlf.: 2013 Efter valg af rådgiver, og når det endelige projekt ligger klar, skal der findes en entreprenør til opgaven De første boliger bliver renoveret Renoveringen af hele Skoleparken forventes at være afsluttet. Kuponen lægges i postkassen til projektkontoret i nr. 67, mf. eller afleveres til åbent-husarrangementet i beboerhuset, 10. eller 11. oktober. Tilmeldning kan også ske på

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Aktivitetshus planskitser

Aktivitetshus planskitser Aktivitetshus planskitser Aktivitetslokale 1 Aktivitets- Aktivitetslokale 2 lokale 3 Dobbelthøjt Dobbelthøjt 1.salsplan 1:200 Ind Depot Teknik Toilet Vindfang Ejd. kontor Frokoststue Pers. toil. G. Toilet

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Bygningsfysiske tiltag Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 2012

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM RENOVERINGEN

ORIENTERINGSMØDE OM RENOVERINGEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM RENOVERINGEN FOR BLOK A2 SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 25. JULI 2016 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød DAGSORDEN Dagsorden: 1. Tidsplan for

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 28 beboere fra 25 husstande

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N Ekstraordinært afdelingsmøde d.10 oktober 2016 Punkt 1 - Velkommen 02 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent. herunder valg af referent og stemmetællere 2. Præsentation af beslutningsforslag

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Hvor og hvornår får jeg yderligere information som beboer. Tidsplan I prøvelejligheden Soldugvej 31 st.th., vil der blive afholdt åbent hus arrangement

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: , CVR nr.:

GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: ,  CVR nr.: GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 Til beboerne i Stadionkvarterets område 9 Diget 1-27 Hegnet 1-27 Gærdet 1-7 23. april 2014

Læs mere

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d.. september 2015 kl. 19.00 Til beboere 2-16 Mødet afholdes Fællessalen, Glostrup Fritidscenter, Christiansvej2, 2600 Glostrup. Lokalet vil være åbent fra kl. 18:0

Læs mere

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde i Kastruphuse 23. april 2015 1 Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde vedrørende renovering af Kastruphuse torsdag den 23. april 2015, kl. 19.00 i Tårnbyparkens

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Sønderparken...her vil jeg gerne bo

Sønderparken...her vil jeg gerne bo Sønderparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Sønderparken, fordi der er brug for at give området et løft. Rigtig

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Planen er klar. Løvvangen. Nu er det op til beboerne at sige ja til renoveringen. Nr. 3 2011

Planen er klar. Løvvangen. Nu er det op til beboerne at sige ja til renoveringen. Nr. 3 2011 Løvvangen Nr. 3 2011 Nyt om renoveringen Renoveringsprojektet i Løvvangen har været længe undervejs. Siden de første idemøder med deltagelse af beboere og rådgivere tilbage i 2009 er der arbejdet videre

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Til samtlige beboere i afdeling 17 Møllevangen Vejle, den 14. december 2012 Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Hermed følger et kort referat af det ekstraordinære

Læs mere

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen Løvvangen Nr. 4 2011 Nyt om renoveringen Der skal træffes en beslutning Den 13. april 2011 kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i Løvvangsskolens gymnastiksal. Det er her, beboerne

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ FYSISK HELHEDSPLAN HADERSLEV BOLIGSELSKAB AFD. 16/25 VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE! BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ PROGRAM Velkomst og valg af dirigent VELKOMST VALG AF DIRIGENT! v. Kurt Blohm Valg af referent

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere