SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1"

Transkript

1 SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1

2 ATIENT- INFORMATION Vi byder dig velkommen på Sygehus Viborg, organkirurgisk afdeling K 11 på Viborg Sygehus. I organkirurgisk afdeling findes organkirurgisk afsnit, karkirurgisk afsnit, urologisk afsnit og mammakirurgisk afsnit. Denne pjece indeholder en række praktiske oplysninger om indlæggelsen og opholdet i organkirurgisk afsnit K Spørg endelig, hvis der er noget, du ikke finder svar på i pjecen. Afdelingens postadresse Organkirurgisk afdeling, organkirurgisk afsnit K 11-1 Sygehus Viborg ostboks Viborg. Organkirurgisk afdeling K 11 K 11 ligger på 11. etage og består af organkirurgisk afsnit K 11-1 og karkirurgisk afsnit K Afsnit K 11-1 består af stuerne bortset fra stue 23. Telefon Sygehusets telefonnummer er De direkte numre til afsnittet er: Afdelingssekretariatet: Afsnit K 11-1: Der er kørbare mønttelefoner, hvor du kan modtage opringninger udefra. Mønttelefonernes numre er: Afsnit K 11-1, stue 10-20: Afsnit K 11-1, stue 21-29: Mønttelefonerne passes af de oppegående patienter. Desuden er der telefonbokse i sygehusets forhal. Mobiltelefon Det er som hovedregel tilladt at bruge mobiltelefon på Viborg Sygehus. Nogle få områder har særlig følsomt udstyr, der kan blive påvirket af mobiltelefoner. Her er det forbudt at have mobiltelefonen tændt - og det vil fremgå tydeligt af skiltningen. Vi forventer, at du bruger mobiltelefonen hensynsfuldt, så ringelyde og samtaler ikke generer de øvrige patienter eller personalet i forbindelse med behandling og pleje. Det henstilles, at samtaler så vidt muligt foregår uden for patientstuerne. Vi henviser til daglig- og spisestuen samt gangarealerne. Sygehuset kan ikke udbetale erstatning, hvis mobiltelefonen bliver stjålet under opholdet. Afdelingen tilbyder dog at opbevare den sikkert sammen med andre værdigenstande, hvis du skal til undersøgelse eller behandling i en af sygehusets andre afdelinger. Afdelingens ledelse Ledende overlæge Jørn Nielsen. Oversygeplejerske Lone Sandahl. Afdelingens organkirurgiske overlæger Jørn Nielsen. Jørgen Kiil. Mads Mark Christensen. eter Lange. Afdelingssygeplejerske i K 11-1 Birgit Vang. Ved indlæggelsen Du bedes medbringe sygesikringsbevis, indkaldelsesbrevet, toiletartikler, evt. morgenkåbe og hjemmesko m.v. samt den medicin, du får til daglig. Ved udskrivelsen Det er afdelingens normale praksis at skrive et resumé om dit indlæggelsesforløb i et udskrivningsbrev, som vi sender til din praktiserende læge, når du er blevet udskrevet. Hvis du ikke ønsker, at din praktiserende læge får et sådant udskrivningsbrev, beder vi dig gøre personalet opmærksom på det. 2 3

3 Smykker og værdigenstande Ved indlæggelsen bør du ikke medbringe værdifulde smykker eller større kontante beløb, bankbøger m.v., da Sygehus Viborg ikke kan påtage sig noget ansvar for eventuel bortkomst. Skulle du alligevel medbringe sådanne værdier ved indlæggelsen, må du straks kontakte personalet på afdelingen med henblik på sikker opbevaring. Undgå tyveri Lad ikke dit ur, ringe eller andre smykker ligge frit tilgængelige, når du tager bad m.v. Sygehus Viborg kan ikke erstatte bortkomne værdier. Befordring Hvis det er nødvendigt på grund af dit helbred, kan du blive kørt til og fra sygehuset. I givet fald kan du rette henvendelse til Falcks kørselskontor (og efter 1. marts 2006 til VAFTtur) på telefon Der er en direkte linje til bestillingscentralen i sygehusets forhal, etage 3. Sygeplejen Så tidligt som muligt efter din ankomst vil du få en samtale med den sygeplejerske, der har hovedansvaret for plejen af dig under indlæggelsen. Her er det vigtigt, at du giver udtryk for de problemer eller behov, som du mener vil få betydning for dig under indlæggelsen, således at der kan tages højde for disse i planlægningen af plejen. Vi forventer, at du deltager mest muligt i din egen pleje, da det giver det bedste resultat. Døgnet igennem i afsnit K 11-1 Kl : Du vækkes og får målt temperatur og puls. Oppegående patienter kan tage brusebad herefter. Kl : lejepersonalet kommer og taler med hver enkelt patient, så dagens pleje kan tilrettelægges. Desuden kan du fortælle om eventuelle problemer, der skal tages op til stuegang. Har du spørgsmål til lægen, er Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : det en god idé at notere disse. atienter, der skal opereres eller til undersøgelse, gøres klar til dette. Morgenmad. Oppegående patienter går selv i spisestuen, hvor der serveres fra buffeten. Vær opmærksom på, om du skal have speciel kost, eller om du skal faste inden undersøgelse eller blodprøver. Stuegang. Ønsker du at tale med lægen i enrum, kan dette arrangeres. atienter, som ikke er selvhjulpne, vil få hjælp til personlig hygiejne efter ønske/behov. Drikkevarer tilbydes - oppegående patienter bedes selv hente drikkevarer i køleskabet. Fysioterapi/vejrtrækningsøvelser gives efter ordination. Frokost. Middagshvile. Eftermiddagskaffe. Mobilisering og opfølgning. Måling af temperatur, blodtryk, puls. Mobilisering. Aftensmad. Aftenstuegang ved patienter med specielle behov. Aftenkaffe. Mobilisering. Herefter vil vi gerne have ro på stuerne af hensyn til de patienter, der trænger til ro og hvile. Der tilbydes personlig pleje efter behov / ønske. Nattevagten tilser patienterne mindst hver anden time. Alle tidspunkter i døgnoversigten er cirka-tidspunkter. 4 5

4 Indlæggelsen som helhed (planlagt indlæggelse) Indlæggelsesdagen anvendes til at introducere dig i afdelingen samt til at forberede den eventuelle operation eller undersøgelse, som du er henvist til, og som forventes planlagt til en af de allerførste dage. Dette vil indbefatte blodprøvetagning, hjertekardiogram, journaloptagelse ved lægen m.v. Lægen og sygeplejersken vil tale med dig om operationen/undersøgelsen og det forventede efterforløb. Anæstesilægen kommer enten i afdelingen mellem kl. 14 og 15 og taler med dig om bedøvelsen, eller også går du selv til anæstesiafdelingen og taler med anæstesilægen dér. Hvis du ønsker det, og operationsforberedelsen tillader det, må du gerne tilbringe aftenen/natten i dit eget hjem og møde fastende til aftalt tid næste morgen. Dette aftales med sygeplejersken. Du er naturligvis også velkommen til at forblive i afdelingen. Du må regne med, at der dagen igennem vil være stille perioder, så det er en god idé at medbringe læsestof eller andet. Træffetider for pårørende Telefonisk forespørgsel til indlagte patienter kan rettes til sygeplejersken - bedst mellem kl og 9.00 og mellem kl og Hvis du har mange pårørende, ser vi gerne, at disse indbyrdes orienterer hinanden. Aftaler om samtale med lægerne kan træffes med sygeplejersken. Udgang fra sygehuset Der er mulighed for at få weekend-fri. Hvis du ønsker at forlade afdelingen i en kort periode, beder vi dig orientere personalet herom. Kiosk Sygehusets kiosk ligger på etage 03 og har åbent på hverdage klokken ; lørdag, søndag og de fleste helligdage klokken Kioskvognen kommer på alle sengeafsnit alle hverdage, bortset fra fredag. Kaffemaskine forefindes i nichen på K 11-1 og i spisestuen. Kaffemaskinerne må benyttes af alle. Automat-cafeteria Oppegående patienter og pårørende er velkomne til at benytte automat-cafeteriet på etage 03 ved hovedindgangen. Tobaksrygning Sygehus Viborg er totalt røgfrit indendørs. Med indendørs menes også altaner og luftsluser ved trapper. Som røgfrit område defineres også et område i passende afstand til sygehusets indgangsdøre m.v., så tobaksrøgen ikke siver ind i huset. Rygeforbuddet gælder alle - patienter, pårørende, personale og øvrige med ærinde på sygehuset. Indlagte patienter kan få udleveret nikotinplaster og -tyggegummi efter behov. Kun i særlige tilfælde kan der gives meget alvorligt syge patienter lov til at ryge. Tilladelsen skal altid gives af en speciallæge i afdelingen. Besøgstid Af hensyn til patienterne og arbejdsgangen i afdelingen er der primært besøgstid fra klokken til Besøg derudover bedes aftalt med personalet. Ingen besøg mellem klokken og Radio og tv Ved sengene er der høretelefoner, hvorfra du kan vælge forskellige radioprogrammer og lyd fra tv-kanaler: Radiokanaler: rogramvælger: DR program 1: Nr. 1 DR program 2 og Radio Midt&Vest: Nr. 2 DR program 3: Nr. 3 Radio Viborg: Nr. 4 DR 2 Musik & Kultur samt intern gudstjenestetransmission (torsdag kl. 15): Nr. 5 Viborg Guld: Nr

5 Tv-lyd: rogramvælger: Lyd fra DR1: Nr. 7 Lyd fra TV-2: Nr. 8 Lyd fra TV-3: Nr. 9 Lyd fra Euro-Sport: Nr. 10 Lyd fra TV-2 Zulu: Nr. 11 Lyd fra TV-2 Charlie: Nr. 12 Der er tv på opholdsstuerne, og der er antennetilslutning for eget tv på sengestuerne. Bruger du dit eget tv, skal du imidlertid være opmærksom på, at sygehusets antenneanlæg benytter andre kanaler, end du er vant til derhjemme. Du bliver derfor nødt til at ændre indstillingerne på dit fjernsyns kanalvælger sådan: Normal Sygehusets kanal: kanal: DR1: (224 MHz) DR2: Intelsat 09 (203 MHz) TV-2: (182 MHz) TV-3: Intelsat 11 (217 MHz) Euro-Sport: Astra 05 (175 MHz) TV-2 Charlie: 1 grad vest (196 MHz) TV-2 Zulu: Intelsat S11 (231 MHz) TV Danmark 2: (62 MHz) ost bringes til dig på afdelingen. Du kan afsende frankeret post ved at aflevere den til personalet, eller du kan lægge den i postkassen ved hovedindgangen, etage 03. Kirkelig betjening Sygehuspræsten har kontor i Søndersøparken 26 (de blå bygninger foran det psykiatriske sygehus Søndersøparken). Træffetiden er tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken Du er velkommen til at henvende dig personligt eller ringe på lokal Hver torsdag kl er der gudstjeneste i mødelokale 21, etage 03. Eventuel transport i kørestol eller seng arrangeres af plejepersonalet. Gudstjenesten transmitteres over sygehusets radioanlæg på kanal 5. I sengeafsnittene er der regelmæssigt besøg af en præst. Ønske om et personligt besøg rettes til plejepersonalet, som også kan være kontaktformidler for medlemmer af andre trossamfund. Socialrådgiver Hvis du har brug for en socialrådgiver i forbindelse med din indlæggelse, vil vi anbefale dig at kontakte din kommunale sagsbehandler, som altid vil være behjælpelig. atientvejleder Sygehusets patientvejledere kan give råd og vejledning om dine rettigheder som patient, herunder klage- og erstatningsmuligheder. Om nødvendigt kan patientvejlederne også hjælpe med at udforme og videresende klager og erstatningskrav til rette myndighed. Sygehusets patientvejledere træffes på tlf eller Du kan også benytte patientvejlederne i amtets patientkontor på tlf Klager Afdelingen er naturligvis interesseret i at rette forhold, der måtte give anledning til utilfredshed. Ønsker du derfor at klage over behandlingen eller plejen, kan du kontakte afsnittets overlæger eller afdelingssygeplejerske. Du kan også skrive til afdelingsledelsen i organkirurgisk afdeling; til sygehusledelsen eller til amtets sundhedsforvaltning. Du kan få udleveret en pjece på afdelingen: Vil De klage over sundhedsvæsenet?. jecen giver vejledning om Sundhedsvæsenets atientklagenævn. atientforsikring / erstatning Får du en fysisk eller psykisk skade i forbindelse med behandlingen på sygehuset, har du mulighed for at få erstatning i henhold til lov om patientforsikring. Det gælder også skader, der kan skyldes bivirkninger ved et lægemiddel, du har fået ordineret. ersonalet kan hjælpe dig med informationer om, hvordan du kan rejse erstatningskrav. Vi udleverer gerne pjecen: atienters ret til erstatning for behandlingsskader og lægemiddelskader. 8 9

6 2 rivate forhold Sygehusets personale har tavshedspligt og bruger kun oplysninger om din sygdom og private forhold, når det er nødvendigt for din behandling og pleje. ersonalets tavshedspligt gælder altid - også hvis man ikke længere er ansat ved sygehuset. Hvis nogen spørger efter dig i sygehusets oplysning / telefonomstilling, er man derfra i stand til at oplyse, hvor du er indlagt; om du er udskrevet eller overflyttet til et andet sygehus. Sygehuset respekterer naturligvis, hvis du ikke ønsker, at vi besvarer sådanne spørgsmål. I så fald beder vi dig give os besked om det ved indlæggelsen. arkeringsoversigt 5 11 Boliger Ll. Sct. Mikkels Gade Boliger 13 Søndersøparken Søndersø Sct. Mathias Marked Sct. Jørgens Vej Toldbodgade 12 Taxa Tog Bybusser / Rutebiler 6 Heibergs Allé Vareindlevering akhusvej Ll. Sct. Mikkels Gade 6 4 Hovedindgang Skadestue Gl. Århusvej Ambulant efterkontrol Er der planlagt efterkontrol i organkirurgisk afsnit, vil dette finde sted i kirurgisk ambulatorium, etage 3, eller i stomiambulatoriet, afsnit K arkering (se oversigtskort næste side) I sygehusets p-hus (indkørsel fra Toldbodgade / Sct. Jørgens Vej) er der parkering uden tidsbegrænsning på dæk 0, 1 og 2. Dæk 2 er reserveret til patienter og pårørende og er spærret for indkørsel fra kl Øverste dæk ved hovedindgangen er forbeholdt taxi og Falck samt pårørende, der skal hente og bringe patienter. Fra indkørslen på Gl. Århusvej er der adgang til et stort antal tidsubegrænsede parkeringspladser foran sygehuset. Der er herudover et antal p-pladser rundt omkring på sygehusets areal - se p-symbolerne på kortet. Fælles for disse er, at parkeringstiden er begrænset. Der er også et stort antal parkeringspladser uden tidsbegrænsning i tilknytning til tog- og busterminalen - med kort afstand til sygehuset. Jernbanegade Banegårds Allé Ideer og forslag Gode ideer og forslag til forbedringer er meget velkomne. De kan afleveres til gruppelederen eller i rosog ris-kassen, som hænger på gangen ved dagligstuen. Depotnr Tryk: Born Grafisk Tryk ApS /

7 12

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser

Læs mere

Spinalstenose operation i lænderyggen

Spinalstenose operation i lænderyggen Spinalstenose operation i lænderyggen Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit Indholdsfortegnelse Spinalstenose i lænderyggen... 3 Før indlæggelsen...

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere