P. Kortegaards Planteskole Kvalitet året rundt! 2 GRØNT MILJØ 4/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.kortegaard.dk P. Kortegaards Planteskole Kvalitet året rundt! 2 GRØNT MILJØ 4/2010 www.kortegaard.dk"

Transkript

1 4 En Århushistorie om risikotræer 12 Udbud kan effektivisere kirkegårdens drift 14 Tyggegummi og cigaretskod 18 Europæisk inspiration til bæredygtige byer 22 Fra Registervej til fritidslandskabet 28 Kulsvampens snigende angreb 34 BIPS viser hvordan man beskriver 44 Bolig, hjem og markør 48 Vi må vægte liv og lemmer højere end træer 52 Rullegræs anlægsgartnere dropper hotdog en 76 Glæden over at være i live det grønne Grønt Miljø GRØNT MILJØ 4/ / MAJ

2 Fra villahaver til slotsparker. Fra planlægning til sidste sten. Toptunet ledelse og 300 medarbejdere SKÆLSKØR: T F Teglværksvej 2B, Tystofte Skælskør ØLSTYKKE: T F Frederikssundsvej Ølstykke ODENSE: T F Peder Wessels Vej Odence SØ KALUNDBORG: T F Flakagervej Kalundborg Kvalitet året rundt! P. Kortegaards Planteskole GRØNT MILJØ 4/2010

3 RUL DIN GRÆSPLÆNE UD ÅRET RUNDT SMÅ RULLER: 61 x 164 x 1,5 cm = 1m 2 pr. rulle STORE RULLER: Bredde cm. Længde op til 35 meter. 25 års jubilæum Priser pr. m 2 excl. moms & transport: 1-24 m 2... kr. 30, m 2... kr. 25, m 2...kr. 18, m 2...kr. 15, m 2... kr. 13,- Over 3000 m 2... kr. 12,- Græstage, 1-39 m 2... kr. 40,- Græstage, over 40 m 2... kr. 30, Ringsted Tlf KOMMENTAR DET SKÆRPEDE ANSVAR Da et træ i en københavnsk park for et år siden væltede ud over en vej og dræbte en bilist, var det ikke kun en meget sjælden og tragisk ulykke. Det var også en sag der symbolsk udstillede fagfolkets rolle når der sker ulykker. Det er velkendt at fagfolk har et udvidet ansvar, men i de senere år er retspraksis tilsyneladende skærpet. I den aktuelle sag blev forvaltningen afhørt med en sigtets rettigheder. Det handler altså ikke kun om at undgå menneskelige tragedier og erstatningsansvar, men om strafansvar. Man kan komme i fængsel hvis man ikke gør sit fagligt bedste. Man kunne i Grønt Miljøs martsnummer læse hvordan Københavns Kommune er gået hårdt til sine pile- og poppeltræer fordi de var begyndt at tabe grene. I dette nummer kan man læse hvordan Århus Kommune systematisk afsøger de farlige træer for at få dem fældet. Og om hvordan man i Syddjurs Kommune fælder alle vejtræer i sikkerhedszonen. Men det handler ikke kun om træer. Tendensen med at salte veje er f.eks. udtryk for det samme. Man salter hellere ti gange for meget end én gang for lidt. Går med livrem og seler, for ellers får man problemer. Når retspraksis flytter sig, kan det hænge sammen med den bevågenhed ulykker får i medier og blandt politikere. Og det er nemt at spille sikkerhedskortet. Vi må vægte liv og lemmer højere end træer, som det lyder fra Syddjurs. Det er sværere at fortælle nuanceret om vejtræers fordele og om at sikkerhedsgevinsten ved at fælde i bedste fald er marginal. Men retspraksis kan også hænge sammen med ny viden. Et godt eksempel er videnudviklingen om træers stabilitet. Og når man som fagmand kan gøre noget for at gavne sikkerheden, så skal man gøre det, lyder retslogikken. Fagfolk må derfor indstille sig på at overtage noget af brugernes personlige ansvar. Det kan langt hen ad vejen håndteres fornuftigt med f.eks. en overvågning af farlige træer. Det udvidede ansvar kan også bidrage til at få kompetencen i højsædet. Men det kan også blive en spændetrøje der hæmmer fagets udfoldelse. Og der er i alle tilfælde grund til at diskutere om det offentlige miljø - som på legepladserne - skal udvikles til en ansvarsfri kuvøse for brugerne. Det gavner næppe sikkerheden. FORSIDEN. Herfra ser mange grønne fagfolk det grønne. Gennem traktorens forrude. Leopold Asmussen er ved at læsse rullegræs på lastvognen. Det har han gjort i 25 år hvor markedet for rullegræs er steget stærkt. Foto: SH. GRØNT MILJØ Maglekrogen 11, 2860 Søborg. Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). Tlf Lars Lindegaard Thorsen, (sign.: lt). Tlf Abonnement: Inge Andersen, Tlf Annoncer: Steen Lykke Madsen. Tlf Adr.: B2B Press, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf Udgiver: Danske Anlægsgartnere / ProVerte A/S. Drift: Gror ApS. Tryk: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: Oplag: : ifølge Specialmediernes Oplagskontrol. Yderligere 600 distribueres til bl.a. erhvervsskoler. Medlem af Danske Specialmedier. 28. årgang. ISSN Grønt Miljø er et fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af have, park og landskab. Målgruppen er fagfolk der i privat eller offentlig virksomhed arbejder inden for området eller er tilknyttet som kunde, leverandør eller uddannelsessøgende. Grønt Miljø udkommer med 10 årlige numre. Et årsabonnement koster 425 kr. inklusive moms. Kollektive abonnementer kan aftales. GRØNT MILJØ 4/2010 3

4 traditionel arealansvarlig til en blanding af areal- og funktionsansvar. Det gamle system med en gartner eller skovfoged der kender hvert et træ og kan følge med fra år til år er altså passé. Kommunen var bevidst om at der under den nuværende arbejdsform skal en systematisk løsning til for at overvåge træerne og holde kontinuiteten. Desuden kan der forventes et stadig større krav om dokumentation i forbindelse med erstatningskrav over for kommunen. De juridiske aspekter om træsikkerhed er ikke præcist defineret. I Århus Kommune fokuseres på at undgå ulykker frem for at fokusere på den juridiske grænse for ansvaret. F.eks. er der muligvis ikke erstatningspligt hvis et af kommunens træer vælter ind over skellet til en have. Modsat er der helt sikkert erstatningspligt hvis et træ vælter ud over en vej. Trods ansvarsforskellen har kommunen også ønsket at tilse gamle skeltræer. Svampe æder træerne og efterlader en svækket stamme eller et råddent rodnet. Er angrebet tilstrækkeligt stort vil træet vælte. Her opdagede vi svampen og fældede træet. Træplejer Peder Dich er ved at save en skive til nærmere undersøgelse. Fældning af risikotræer er en farlig arbejdsopgave og klatring bør undgås. En Århushistorie om risikotræer Kommunen har nu et system der minimerer risikoen for en ulykke og erstatningskrav. Driftsudgifterne er på længere sigt begrænsede. Af Simon Skov, Hans Henrik Rasmussen, Iben Christensen,Berit Land Nielsen og Iben M. Thomsen Farlige træer kan vælte og medføre både ulykker og erstatningsansvar. Men Århus Kommune har nu et system der minimerer risikoen for en ulykke og efterfølgende erstatningskrav. Driftsudgifterne er på længere sigt begrænsede, og tjener sig sandsynligvis ind via manglende udbetaling af erstatning. Politisk set fremstår kommunen samtidig med et højt serviceniveau og en gennemtænkt faglig håndtering af træerne. Det fine perspektiv er et resultat af et samarbejde mellem Århus Kommune og Skov & Landskab, især ved Simon Skov. Sigtet har været at lave et praktisk anvendeligt koncept til at håndtere risikotræer. Et koncept der konkretiserer kommunens ønske om at yde en god service i form af optimal træsikkerhed. Og der er nok at tage fat på. Århus Kommune har cirka bytræer, knap ha skov, 500 ha parker, 30 ha kirkegårde og. Med borgere i kommunen er både parker og skove meget besøgte og Riis Skov regnes som en af landets mest besøgte skove. Umiddelbart stod vi med en masse gamle træer, begrænsede ressourcer og et ønske om et tilstrækkeligt og dokumenteret tilsyn. Det hjalp at Berit Land Nielsen valgte at lave sin specialeopgave på forstkandidatstudiet i tilknytning til projektet. En systematisk løsning Kommunen har de seneste ti år ændret forvaltning fra en Prioritering Det er ikke overkommeligt at tilse og registrere alle træer i hele kommunen. Vi måtte prioritere. Grundprincippet var at indsatsen afhænger af publikums- eller trafiktætheden. Med udgangspunkt i kommunens trafiktællinger blev vejene sorteret i prioriteret rækkefølge. Parkerne blev defineret som prioriterede områder. Alder i 2010 ÅRHUSBØGENES ALDERSFORDELING Bøg dækker 45% af skovarealet i Århus Kommune. Der er forholdsvist mange, og 35% er over almindelig omdriftalder på 120 år. Det afspejler ønsket om flotte gamle træer med stor biodiversitet og æstetisk værdi. Bagsiden er øget risiko for svækkede og svampeangrebne træer. 4 GRØNT MILJØ 4/2010 Hektar >140

5 Næste element i prioriteringen var at risikoen for dårlig stabilitet stiger med træalderen. Derfor vedtog vi en minimumsalder på de træer der skulle tilses. Alle vejtræer over 40 år og alle skovtræer over 100 år blev udvalgt til eftersyn. Prioriteringen var således et meget vigtigt værktøj til at gøre opgaven overkommelig og rette kræfterne mod de områder og træer hvor risikoen for en ulykke er størst. Skovene i Århus Skovene i Århus Kommune er domineret af bøg som dækker 45% af skovarealet. Der er overvægt af gamle bøge (figur 1). Hele 35% af bøgebevoksningerne er over 120 år. Samtidig er skovene forsynet med forholdsvist mange veje med ganske tæt trafik inklusiv parkeringspladser og busstop. Summen er altså mange gamle træer der ofte står tæt på trafikerede veje. Vi valgte at fokusere på de træer der står mindre end 30 meter fra vejene. MapInfo eller lignende programmer blev anvendt til at sortere bevoksningerne efter den valgte træalder og afstand til vejen. Skovene er opdelt i 2840 bevoksninger i alt. Sorteret efter alder blev det til 399 bevoksninger med træer over 100 år. Heraf har 135 bevoksninger en placering mindre end 30 meter fra en trafikeret vej. Vi ender altså med at kunne koncentrere indsatsen til vejene langs 5% af bevoksningerne. For at kontrollere beslutningen om at fokusere på træer ældre end 100 år udførte vi en prøveregistrering på en række træer der var mellem 80 og 100 år gamle. Resultatet var som forventet at der ikke blev registreret risikotræer i den aldersklasse. Riis Skov fik en særlig prioritet fordo der er så besøgt. Alle træer i skoven er blevet tilset uanset alder. Dyrehaven som også er meget besøgt, fik samme særbehandling. Det er ejerens ansvar at publikumsfaciliteter som f.eks. bænke er sikre at benytte. Her registreres en tvege som allerede er flækket i samlingen. Kommunen havde været erstatningspligtig, hvis det var endt med en ulykke. Foto: Simon Skov. Vejtræerne i Århus Vejtræerne er tidligere registreret i en database så art, alder, placering mv. er kendt. Ud fra disse oplysninger kombineret med trafiktællinger blev der foretaget en prioritering GRØNT MILJØ 4/2010 5

6 En toptør kastanje på en af de mest befærdede veje i Århus. Æstetikken er dårlig og den dårlige vitalitet giver øget risiko for svampeangreb. Foto: Simon Skov. af vejtræerne. Der står vejtræer inden for byzonen i Århus Kommune. Vejtræer bliver generelt ikke ret gamle. Vi vedtog et alderskriterium på 40 år ud fra at et 40 år gammelt vejtræ ofte har nedsat vitalitet svarende til et langt ældre skovtræ. Da cirka 85% af vejtræerne er under 40 år, er opgaven begrænset til 1017 træer. En del af de registrerede træer står ikke direkte ved vejen. Vi lagde et afstandskriterium på 20 meter fra vej ind i MapInfo og endte med 716 vejtræer. Opgaven blev altså reduceret til cirka 6% af udgangspunktet. Som en kontrol lavede vi en ekstra udvælgelse af popler og Acer mellem 30 og 40 år gamle. Det gav 363 træer hvoraf en del er tilset. På baggrund af de meget få problematiske tilfælde blev det vedtaget fremover ikke at prioriteres et systematisk tilsyn af årige popler og acer. GPS/PDA-løsning Registreringen af træerne sker på en håndholdt gps/pda. Positionen og en række oplysninger om træet gemmes og kan overføres til MapInfo på kontoret. Gps en opfylder behovet for at kunne holde styr på informationer og placering i felten samtidig med at data efterfølgende kan behandles på kontoret. Det er nødvendigt at benytte en ekstra antenne for at opnå en brugbar præcision på gps en. Det er især nødvendigt ved registrering langs skovveje med store træer på begge sider af vejen. Informationerne, som tastes på gps en, er træart, stammestruktur, kronestruktur, kronesymptomer, barksymptomer, sår, svampearter, svampeantal, rodsymptomer samt den fremadrettede handling som f.eks. er øget tilsyn, beskæring eller fældning. Hvert punkt er en rullemenu hvor der kan vælges mellem faste svarmuligheder. Kategorier uden relevans kan springes over. Informationsniveauet må nøje overvejes, så der hverken registreres mere eller mindre end der er behov for. Strategi for registrering Det er vigtigt at vælge den rette strategi for registrering så informationsniveauet dækker forvaltningens behov, men at registeringen heller ikke tager længere tid end nødvendigt. Vi har prøvet flere strategier, og mener at den rigtige løsning til Århus Kommune er fundet. Hvis samtlige træer f.eks. langs en skovvej bliver registreret, går meget af tiden med at behandle træer som ikke fejler noget. Derfor er tiden ikke brugt optimalt. Hvor man kun registrerer træer der skal fældes, er opgaven hurtig at udføre, men der mangler dokumentation for at alle væsentlige skader er vurderet korrekt. Kompromisset, som bliver den fremtidige praksis i Århus, er at dokumentere tilsynet ved at registrere strækningen på gps en. Træerne på strækningen tildeles som udgangspunkt et tilsyn efter fem eller tre år afhængigt af træalder og trafiktæthed. Alle træer tilses, men kun de træer der har særlige skader og kræver hyppigere tilsyn eller f.eks. beskæring eller fældning registreres individuelt. Modellen tilgodeser både at tilsynet er dokumenteret, og at træerne kan tilses hurtigt og effektivt. Tidsforbrug Arbejdet er endnu i etableringsfasen, så det er umuligt at vurdere det endelige tidsforbrug. Hidtil har indsatsen været stor for at førstegangsregistrere træerne og afprøve forskellige registreringsmetoder. Der er indtil nu brugt omkring fem personmåneder på registrering. Berit Land Nielsen har lavet et estimat af tidsforbruget ved registrering efter metoden beskrevet herover, hvor kun risikotræer bliver positioneret. Resultatet er at arbejdet skrider frem med cirka en halv kilometer i timen langs skovveje og cirka 3 kilometer i timen langs en række vejtræer. Tallene dækker kun én vejside. På afgrænsede arealer som en park eller lille skov kan det være unødvendigt at bruge gps en. Registrering på et kort eller luftfoto kan give et tilstrækkeligt overblik. Hvis area- DEN EFFEKTIVE UDVÆLGELSE AF DE FARLIGE TRÆER Ved at sortere bevoksninger og vejtræer efter alder og afstand til vej reduceres antallet stærkt. Vejtræer i Århus by Vejtræer over 40 år Vejtræer over 40 år og under 20 meter fra vej (8,7%) 716 (6,1%) Bevoksninger i Århus Kommunes skove Bevoksninger over 100 år Bevoksninger over 100 år og under 30 meter fra vej (14,0%) 135 (4,8%) 6 GRØNT MILJØ 4/2010

7 GRØNT MILJØ 4/2010 7

8 let skal tilses årligt, som det er tilfældet med Riis Skov, er der kun behov for at registrere træer der skal fældes. Alle træer som ikke skal fældes, men som har en skade der kan udvikle sig til et problem, bliver rutinemæssigt tilset allerede det efterfølgende år uden at det kræver en særlig registrering. Den svære vurdering Det kan være svært at vurdere træernes stabilitet. Træernes vækstform, kronesymptomer, sår, frugtlegemer osv. skal med i en helhedsbetragtning og sammenholdes med risiko for ulykker på voksestedet. Det er hensigtsmæssigt at en enkelt person foretager den planlagte registrering. Personen opnår en stor øvelse, kender svampene og andre symptomer og opnår overblik på den enkelte lokalitet. I projektperioden i Århus Kommune er strukturen sådan at én registrerer træerne og anbefaler en handling (dvs. tilsyn, beskæring, fældning mv.). Træets placering og handlingen bliver efterfølgende leveret videre til den områdeansvarlige som kan tage de driftmæssige hensyn. Det er typisk at fælde både de farlige træer og dem med tydelig skade og Jo mere befærdet vejen er, jo større er besværet med at spærre af. Publikums manglende respekt for afspærring gør arbejdet endnu farligere. Foto. Simon Skov. svækkelse og i løbet af få år vil udvikle sig til risikotræer. I mellem de planlagte registreringer er det alles pligt at færdes med åbne øjne og rapportere tegn på risiko. Det er vigtigt at en it-kyndig person holder styr på de registrerede data, samkører træ- og trafikinformationer og laver tilsynsog fældelister. På trods af at det er en målsætning at lave et system der er nemt at opretholde, så er det en forholdsvis stor opgave at lave databehandlingen og organisere informationsstrømmen. Risikotræerne Kriterierne for at et træ kaldes et risikotræ er dels at der kan ske skader på personer eller bygninger hvis det vælter, dels at der er forudsigelig risiko for at træet vælter. Risikoen for at træer vælter, hænger sammen med træets bygning, voksested eller svampeangreb. Generelt er meget lange vandrette grene svage, og især egetræer har tendens til at lange grene knækker af. Tveger er også svage, og samlingen flækker forholdsvist nemt. Et dårligt voksested kan f.eks. være et sted hvor der kun er plads til ensidig og meget begrænset rodudvikling (f.eks. langs en vej). Manglen på rodfæste medfører øget risiko for at træet vælter. Store sår og angreb af vednedbrydende svampe er en væsentlig årsag til at træer vælter. Træer med begyndende skader bør tilses hyppigere end vitale træer. Det kan f.eks. være træer med frugtlegemer fra vednedbrydende svampe på ét sted. Normalt vil træerne først vælte når svampen ses på flere sider. I Århus Kommune er det praksis at den øgede opmærksomhed de sidste leveår er en uønsket merudgift. Så snart et træ viser tegn på at restlevetiden er begrænset, sættes træet til fældning. Denne praksis holder tilsynsudgifterne nede, giver mulighed for rationel planlægning af fældningerne og optimal træsikkerhed. Ved denne vej i Favrskov flækkede dette træ i en storm. Det medførte dog ingen ulykke. Ved tilsyn skal træerne efterses både for skader, svampe og svag bygning som f.eks. spidse grenvinkler eller spidstveger. En tvege har ikke optimal stabilitet. Foto: Simon Skov. SKRIBENTER Simon Skov er seniorkonsulent ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Hans Henrik Rasmussen og Iben Christensen er jordbrugstelnologer ved Grønne Områder, Århus Kommune. Berit Land Nielsen er forstfuldmægtig i Skov- & Naturstyrelsen. Iben M. Thomsen er seniorrådgiver ved Skov & Landskab. 8 GRØNT MILJØ 4/2010

9 GRØNT MILJØ 4/2010 9

10 Planlægning er politik Fem generelle anbefalinger runder Plan09 af. Plankulturen synes at være sat på skinner Uanset hvordan kommunen håndterer planlægningsarbejdet, står én ting lysende klart: Planlægning er politik. Det understreges i de tre publikationer - en rapport, et hæfte og en folder - der afslutter planinitiativet Plan 09. Det der skulle inspirere og udvikle kommuneplanarbejdet efter kommunalreformen. Det er der overordnet set kommet fem generelle anbefalinger ud af. Kort og godt skal man tænke planerne sammen med den økonomiske virkelighed, finde en proces der passer kommunens rytme, få de nye temaer med der er med til at afgøre kommunens fremtid, sørge for at gøre kommuneplanen troværdig samt skabe ejerskab til planen. De fem anbefalinger kan bidrage til at gøre planstrategi og kommuneplaner til det de bør være: politiske og strategiske redskaber til at sikre en positiv udvikling i kommunerne. Det handler bl.a. om at opnå en klarere målstyring, mere politik og færre ord, hedder det fra Plan09 s tværgående formidlingsgruppe. Anbefalingerne er udledt af de mange eksempelprojekter og metodeudviklinger der i tre år har været en del af Plan09 og af de kommuneplaner der er dukket frem. De har også vist at den øverste ledelse, både politikere og direktion, skal engagere sig. Kun med ledelsen for bordenden lykkes det at komme godt i havn med en planstrategi og kommuneplan der kan bruges til noget. At planerne er brugbare betyder at de tager udgangspunkt i kommunens overordnede visioner og får dem omdannet til konkrete mål og handlinger. Ellers kan visionerne slet ikke realiseres, og man får heller ikke den nødvendige sammenhæng og gennemsigtighed i planlægningen. Når man skal opstille visioner er det en god idé at tage udgangspunkt i temaer, f.eks. klimaspørgsmål eller erhvervsudvikling. De er logiske for både politikere, borgere og embedsmænd, men kræver at man arbejder på tværs af udvalg og forvaltninger. Og det koster på grund af de kulturforskelle der er mellem f.eks. tekniske afdelinger og socialforvaltninger. Til gengæld får man ikke blot en bedre kommuneplan, men også generelt bedre sagsbehandling. Kommuneplanprocessen har været mere demokratisk end før. Inddragelsen af borgere og professionelle interessenter er udvidet og systematiseret. Og timingen er ændret: borgernes viden og holdninger indgår mere og mere i den indledende planlægning og er ikke kun begrænset til kommentarer og protester i den afsluttende høring. Kommunerne har også arbejdet mere med at formidle kommuneplanen. Nogle er gået over til udelukkende at udgive en elektronisk plan. Den er dermed blevet let tilgængelig for alle kommunens borgere, de professionelle interessenter og pressen. sh 5 ANBEFALINGER TIL GOD PLANKULTUR 1. Tænk planstrategi og kommuneplan sammen med den økonomiske virkelighed Planstrategien og kommuneplanen skal fortælle hvordan den forventede økonomiske udvikling i kommunen vil komme til udtryk i den fysiske planlægning. Samtidig skal den forholde sig til hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe. Kun med en tæt kobling til den økonomiske virkelighed har planarbejdet den nødvendige styringskraft, både inden for kommunegrænsen og i de større sammenhænge som kommunen er en del af. 2. Find en proces der passer til kommunens rytme Kommuneplanlægningen indgår i den kommunale 4-årige cyklus. Tit vedtages kommuneplanen lige før kommunalvalget og før et nyt byråd træder sammen. Sådan behøver det ikke at være. Planarbejdet skal laves når det er politisk relevant. Flere kommuner har løbende planprocesser for enkeltområder der senere integreres i kommuneplanen. Andre vedtager planstrategi og kommuneplan så tidligt at de kan anvendes i praksis i et par år før næste valg. 3. Husk nye temaer der afgør kommunens fremtid Planarbejdet er ikke kun et bogholderi over kommunens arealanvendelse. Planarbejdet har politisk kraft og betydning fordi det afstikker retningen på områder der afgør kommunens udvikling. Det gode planarbejde starter derfor med et spørgsmål: Hvad er det for forhold som vil præge kommunen fremover, og på hvilke områder ønsker vi at påvirke udviklingen positivt med den fysiske planlægning? 4. Sørg for at kommuneplanen bliver troværdig I kommuneplanen sikrer investorer, jordejere, tilflyttere og virksomheder sig at kommunens udvikling er gennemtænkt og hensigtsmæssig. Men det sker kun hvis der reelt arbejdes efter planen. Den skal derfor være tydelig, retningsgivende og handlingsorienteret. Den skal fortælle hvad kommunen vil og ikke vil, både på kort og lang sigt. Planens form og indhold skal gøre den til et reelt styringsværktøj. 5. Skab ejerskab og opbakning Det er et stort arbejde at skabe en aktuel kommuneplan der går på tværs af faglige udvalg og forvaltninger og dækker hele kommunen, især hvis kommunen beslutter at lave en ny plan. Men selv om der blot er tale om en mindre revision, lykkes det kun at lave en god plan hvis kommunalbestyrelsen bakker op om både proces og selve udformningen. KILDER Planlægning er politik. 5 anbefalinger. Folder og hæfte. Plan 09 og Dansk Byplanlaboratorium Plankultur i en brydningstid. Plan09, Dansk Byplanlaboratorium En opsummering af Plan09 s mange projekter kan ses i Grønt Miljø 2/ GRØNT MILJØ 4/2010

11 GRØNT MILJØ 4/

12 Udbud kan effektivisere kirkegårdens drift Værktøjet er næsten ukendt, men har formentligt et potentiale på de større kirkegårde Ikirkegårdsforvaltningen kan man som andre steder bruge udlicitering til at effektivisere driften. Man gør det bare ikke ret meget. Man skal også være godt forberedt hvis det ikke skal gå ud over service- og kvalitetsniveauet, og det er kirkegårdsforvaltningerne generelt ikke endnu. Det vurderer Jan Langmach Nielsen i sin afgangsopgave Udlicitering af gartnerarbejde på kirkegårde på parkdiplomuddannelsen. Han arbejder som skov- og landskabsingeniør i Odense Kommune der fra 2009 udliciterede driften af byens fem kommunale kirkegårde. Og faktisk fik en mere effektiv drift ud af det. Det kan de andre også. I hvert fald de ti andre kommunale kirkegårdsforvaltninger i Danmark. Måske også større bykirkegårde der drives af menighedsråd og de stadig flere kirkegårde der har fælles drift. Udlicitering er dog ikke et af de redskaber der bliver brugt meget inden for kirkegårdsdriften. Ingen af landets cirka 2200 menighedsråd har gennemført en traditionel udlicitering. Og ved landets 11 kommunale kirkegårdsforvaltninger er det kun Frederiksberg Begravelsesvæsen og Odense Kommune der har. Det står i grel kontrast til de offentlige og statslige parkvirksomheder der i de seneste 20 år har indført mere forretningsorienteret drift med konkurrenceudsættelse i udbud som en nøglefaktor. Denne udvikling skal kirkegårdenes forvaltninger først nu i gang med. Årsagen er den specielle struktur i den menighedsrådsdrevne folkekirke og den stærkt traditionsbundne, stabile tilstand i kirkesektoren gennem mange årtier, forklarer Jan Langmach Nielsen efter at have analyseret kirkegårdssektorens organisering og kultur. Skal effektiviseres Sådan fortsætter det ikke. Kirkegårdene er kommet i politisk fokus som et sted at spare. Det skyldes både stigende driftudgifter, færre medlemmer og højere kirkeskat. Det politiske krav er at kirkegårdsdrift skal udføres bedst og billigst, og at driften kan og skal effektiviseres. Kirkeministeriets betænkninger fra 2006 og 2007 peger på at folkekirken skal bruge færre penge på administration, bygninger og kirkegårde og i stedet yde mere kirke. Kirkerne skal effektivisere administrationen, udnytte de teknologiske fremskridt og få udført anlæg og vedligeholdelse bedst og billigst. Man skal modernisere den bureaukratiske organisation og sognene skal samarbejde mere. Fra ministeriets side er der ingen aktuelle politiske signaler om at udlicitere. Hovedanbefalingen er tilsyneladende at samarbejde mere mellem kirkegårdene og bruge professionelle driftsstyringssystemer. Dog er muligheden for at udlicitere til en anden kirkegård eller en privat anlægsgartner også nævnt, bl.a. af kirkeministeriets departementchef Jacob Heinsen på en kirkegårdskonference i Skal være forberedt Jan Langmach Nielsen vurderer at det er uholdbart at kirkegårdsforvaltningerne ikke kan påvise at gartnerarbejdet på kirkegårdene udføres til markedspris. Han anbefaler derfor at udvikle kirkegårdsforvaltningerne ligesom parkforvaltningerne. Men for at udlicitere skal man være forberedt. Ellers risikerer man at udhule det faglige service- og kvalitetsniveau. Forberedelsens fire vigtigste forhold er: Langsigtede helhedsplaner for arealanvendelsen. Dækkende krav i udbudsmaterialet. Metoder til at håndtere kvalitetssikring, tilsyn og kontrol. Løbende dialog og tæt samarbejde mellem forvaltning og entreprenør. Er der overskud til det, kan man tage fat i de klassiske organisatoriske forberedelser. Først fastlægge forvaltningens mission, vision og udliciteringsstrategi. Derefter analysere forvaltningens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Sidst udføre en interessentanalyse i forhold til den følgende udlicitering. Brug af partnering, herunder det grønne helpark -koncept, kan imødegå den traditionelle udliciterings ulemper og problemer, vurderer Langmach Nielsen. Han mener også at værktøjerne kan bidrage til at sikre kirkegårdenes bløde værdier inden for æstetik, etik, kultur, traditioner m.m. Partnering er et dialog- og tillidsbaseret samarbejde mellem driftsherre og entreprenør hvor man planlægger mål og midler sammen. Mange andre muligheder Kirkegårdsforvaltningen har - ud over at udlicitere - mange muligheder for at effektivisere, og de kan samtidig være en god forberedelse til en udlicitering. Man kan indføre et professionelt driftsstyringssystem der dokumenterer sammenhængen mellem ressourceforbrug og arbejdsopgaver. En grundig guide er de to nyligt udgivne vejledninger Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde og Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift (se Grønt Miljø 3/2010 side 10). Man kan også revidere organisationen, samarbejde med andre kirkegårde, modernisere ledelsen, indføre intern kontraktstyring osv. På et mere overordnet politisk og administrativ plan kan man fastsætte regler om udbudspligt og udfordringsret, indføre obligatoriske effektiviseringsstrategier og udbudspolitikker, skille folkekirkens og kirkegårdenes økonomi, indføre udgiftsbaserede fremfor omkostningsbaserede regnskaber, lade kirken fokusere på det hellige og overlade bl.a. kirkegårdsdriften til støtteorganisationer. Og så kan man udlicitere. Endda med succes, hvis man er rede. Ud over Odense og Frederiksberg, er Århus klar, og Rudersdal skal nok snart i gang. Og ifølge Jan Langmach Nielsen vil flere andre kommunale kirkegårdsforvaltninger sandsynligvis følge efter. sh ERFARINGER FRA ODENSE KOMMUNE Fra nytår er gartnerarbejdet på alle fem kommunalt forvaltede kirkegårde udliciteret. Assistenskirkegården blev vundet Skælskør Anlægsgartnere A/S og de fire kommunale omegnskirkegårde af Nygaard A/S. Overvej nøje hvilke opgaver man vil udlicitere. I Odense har man kun udliciteret gartnerarbejdet og det praktiske i forbindelse med begravelserne, ikke krematoriedrift, kapeldrift og begravelsesvæsen samt betjening og servicering af brugerne. At udarbejde et godt udbudsmateriale og gennemføre en udbudsproces er tidskrævende. Tidsplanen skal være realistisk og udbudsarbejdet organiseres godt. Kvalitetsbeskrivelser for plejen af parker skal ikke ændres meget for at kunne bruges direkte til kirkegårdenes parkarealer. Kvalitets- og arbejdsbeskrivelser for grave og tillægsydelser skal være omhyggelige da de er ukendte i anlægsgartnerbranchen. Kort og mængder er uundværligt til prissætning. Det tilvejebringes bedst ved at digitalisere kirkegårdskortene. Efter licitationen skal der påregnes god tid til opstartsmøder, entreprenørens mobilisering og en indkøringsfase. Der er opnået en årlig besparelse og effektivisering af driften. Sikring af service- og kvalitetsniveau i driften sætter store krav til at definere, beskrive, og kontrollere ydelserne samt agere som en professionel ordregiver og tilsynsførende. Samarbejdsforholdet mellem forvaltning og entreprenør er afgørende for mulighederne for at optimere og udvikle driften. 12 GRØNT MILJØ 4/2010

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011 4 Risikotræer med synlige symptomer 34 Sådan får man succes med landskabsstier 12 At drive en by i krisens kølvand 38 Joggerne på løbervekslerne 20 Kallus 42 Den forudsigelige

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

Grønt Miljø 3 / APRIL 2010

Grønt Miljø 3 / APRIL 2010 Grønt Miljø 3 / APRIL 2010 4 De grønne kirkegårde og kulturarven 10 Få overblik over kirkegårdens drift 18 Integreret pleje i praksis - med golf som eksempel 20 Få gang i banens græs efter vinteren 24

Læs mere

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 DANSKE PARKDAGE I VARDE Frivillige, Facebook og driftsudbud er en del af forvaltningernes værktøjskasse. Side 4 HAVEUDSTILLING LØFTER HAMBORG Den ser ikke kun godt ud. Internationale

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2013

Grønt Miljø 4 / MAJ 2013 Grønt Miljø 4 / MAJ 2013 BIODIVERSITET I BYUDVIKLINGEN Hensyn til flora og fauna skal integreres i alt det man gør når man f.eks. plejer det grønne. Side 4 KIRKEGÅRDE SKAL VÆRE FOR ALLE Kunsten er at tilgodese

Læs mere

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1 4 Lok folk ud i byens grønne områder 12 Pas godt på vækstjorden 18 Der vokser ikke penge på træerne 26 Kommunen er 12 minutter fra verden 32 Haver til glemme ondskab i 36 Sansehave for vordende mødre 44

Læs mere

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 4 Forskning i terapihaver får dybere rødder 8 Knust beton, tegl og asfalt med nye forskrifter 12 Færdsel langs vandløb giver kun få gener 14 Et nyt liv til bytræerne 22 Vitaminer

Læs mere

Den økologiske forbindelse

Den økologiske forbindelse 4 Den økologiske forbindelse 8 Landskabet skal forvaltes dynamisk 10 Der bygges og bygges i naturen 14 Nye skovoplevelser der kan sælges 20 Det mikrobiologiske alternativ 26 Helhedstanke 34 Masser af rododendron

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1 Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 FORHAVER. En grøn kultuarv bliver grå, men måske kan den bevares i en ny form. 4 STÅLKANTER. De er hypermoderne i udemiljøet, men kræver også teknisk indsigt. 10 ARBEJDSMILJØ.

Læs mere

Grønt. Miljø. DÅBSATTESTEN I EN NY GRØN RAMME Efter arkæologiske fund indgår Jelling-monumentet i et grønt anlæg med vikingetidens grænser.

Grønt. Miljø. DÅBSATTESTEN I EN NY GRØN RAMME Efter arkæologiske fund indgår Jelling-monumentet i et grønt anlæg med vikingetidens grænser. Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2014 KOCH OG DEN GRØNNE FORSKNING Samspillet med erhvervet er i forskningens fokus, mens dens vilkår og behov er skiftet, konstaterer Niels Elers. Side 4 DET FØRSTE RIGTIGE TAGLANDBRUG

Læs mere

Grønt Miljø OKTOBER 2006

Grønt Miljø OKTOBER 2006 8 OKTOBER 2006 Grønt Miljø 4 Byens træer, før nu og efter 10 Hedelyngen der til sidst springer i skov 12 En rystende oplevelse 16 Kronen i løn og lind 18 Asketræer med tørre toppe 22 Mellem himmel, hav

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010 4 Global tøven kræver lokal handling 10 Naturens sundhedseffekt bruges aktivt 14 Isbræen i Bjørvika 20 Den digitale legeplads første beep 26 Hårdføre stauder til hårde bymiljøer 36 Lænken mellem forskeren

Læs mere

Grønt Miljø SEPTEMBER 2006

Grønt Miljø SEPTEMBER 2006 7 SEPTEMBER 2006 Grønt Miljø 4 Slip sommerhusenes landskab løs 12 Byens landskab i børns perspektiv 22 Kommunalreformen 26 Danske parkdage 34 Beplantede filteranlæg 38 Lykkegård 40 Små gadetræer med problemer

Læs mere

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1 2 FEBRUAR 2009 Grønt Miljø 4 Den grønne velfærd 12 Direktøren der vil være mester 20 Planteskolen og humlebien 28 Nogle gange vokser naturen inden for 36 Et landbrugsbryggeri der finder sit sted 42 Elmetræet

Læs mere

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage 4 Se tilbage. Kig ud. Bevar særpræget 10 Kommuner vil spare på den grønne drift 12 Sådan fanger du politikerne og borgerne 18 Beboerne dyrker haver og venskaber 22 Skinnende maskiner og blinkende lygter

Læs mere

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1 8 / OKTOBER 2012 18 GODE GADE- OG VEJTRÆER Ny anbefaling skal sikre stor efterspørgsel og tilsvarende stor produktion af de bedste arter og sorter til det specielle formål hvor træerne let skal kunne stammes

Læs mere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere 4 Udemiljøets kunstige lys 10 Den spektakulære grønne oase 18 Højmoser kræver udstyr med lavt marktryk 24 Big business og bold i Bredballe 30 Vil du lade slagteren snitte din vorte af? 36 De farlige træer

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1 Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 ANLÆGSGARTNERNORMER. Revideret regelopsamling med mange rettelser og tilføjelser. 4 KONKURRENCE. Danmarks grimmeste have viste hvad der ses som grimt - og smukt. 14 ØKOSYSTEMTJENESTER.

Læs mere

Nr. 01 marts 2009/61. årgang

Nr. 01 marts 2009/61. årgang Nr. 01 marts 2009/61. årgang Nr. 1 marts 2009/61. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Ansvarlig udgiver Dansk Byplanlaboratorium Redaktion Christina Hoffer (ansv.) Dennis Lund Redaktionsudvalg Peer

Læs mere

9 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 9/2008 1

9 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 9/2008 1 4 Klima, risikotræer og god drift 14 Når landskabet er en golfbane 18 Golfbanens nye klima 24 Ud på nye eventyr 30 Færdig have er kommet for at blive 36 Skolens og børnehavens gode legeplads 40 Grønne

Læs mere

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2010

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2010 Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2010 4 Parkdage i Kolding 10 Regnbassinets rige flora 16 Grønne vægge helt uden jord 22 Ni herregårdshaver mod fremtiden 28 Miljøvenlig golf i Bolivias regnskov 30 Legoland, Lalandia,

Læs mere

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt.

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt. www.gront3fpunkt.dk APRIL 2012 NR. 3 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 MINKKRIGEN RASER SIDE 4 VIND BILL ETTER KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22 MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE

Læs mere

7 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 7/2008 1

7 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 7/2008 1 7 SEPTEMBER 2008 Grønt Miljø 4 Både med snor og uden 8 Danmarks første nationalpark 12 Filurens haver 16 Skraldets psykologi 22 Bronzedyr og unikke gravsten 28 Svanninges bjergtagende bjerge 34 Den perfekte

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Grønt Miljø. REKORDERNES HAVE I WALES Bodnant Garden fra sidst i 1700-tallet rummer en snes af de største træer i Storbritanien.

Grønt Miljø. REKORDERNES HAVE I WALES Bodnant Garden fra sidst i 1700-tallet rummer en snes af de største træer i Storbritanien. Grønt Miljø 9 / NOVEMBER 2013 REKORDERNES HAVE I WALES Bodnant Garden fra sidst i 1700-tallet rummer en snes af de største træer i Storbritanien. Side 4 BERLIN ER TRÆERNES BY Berlinerne elsker deres træer

Læs mere

Grønt Miljø SEPTEMBER 2007

Grønt Miljø SEPTEMBER 2007 7 SEPTEMBER 2007 Grønt Miljø 4 Ukrudtsfrie fortove uden pesticider 12 Fagfolket på udstilling 20 De vilde urter i det urbane miljø 28 Vejen til vand 32 Taghaven i London 42 Hybenrosen i fri udfoldelse

Læs mere

EUROPÆISKE EKSEMPLER PÅ REGLER OG STØTTEORDNINGER. - den moderne, bæredygtige by

EUROPÆISKE EKSEMPLER PÅ REGLER OG STØTTEORDNINGER. - den moderne, bæredygtige by EUROPÆISKE EKSEMPLER PÅ REGLER OG STØTTEORDNINGER - den moderne, bæredygtige by Kolofon Europæiske eksempler på regler og støtteordninger - den moderne, bæredygtige by Udarbejdet af COWI A/S, Plan, Udvikling

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere