Yderligere information:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information:"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Tel.: Fax: Internet:www.eac.dk CVR.nr.: Fondsbørsmeddelese nr. 11/ august 2004 ØK s Halvårsmeddelelse 30. juni 2004 Resumé: Resultatet for ØK-koncernen over forventet Vækst på 19% i omsætningen for de strategiske forretninger i lokale valutaer Stigende vækst i EAC Nutrition i 2. kvartal, især solide resultater i Thailand EAC Foods i Venezuela opnåede omsætningsvækst på 33% i USD; 20% i DKK Det primære driftsresultat steg med 28% i DKK efter valutakursreguleringer I 1. halvår tilbageførte ØK DKK 362 mio. til sine aktionærer i form af udbytte og tilbagekøb af aktier EAC fastholder de overordnede forventninger Med venlig hilsen, ØK s ledelse præsenterer Halvårsmeddelelsen i dag kl på Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, 1007 København K. Præsentationen vil kunne ses på ØK s hjemmeside og Fondsbørsens hjemmeside Yderligere information: Viceadm. direktør Niels Henrik Jensen: , (mobil) eller Viceadm. direktør, Group CFO Iqbal Jumabhoy: , (mobil) eller

2 Hovedpunkter Resultatet for ØK-koncernen bedre end forventet Vækst på 19% i nettoomsætningen for de strategiske forretninger målt i lokale valutaer Stigende vækst i EAC Nutrition i 2. kvartal på 16% målt i lokale valutaer, især solide resultater i Thailand EAC Foods i Venezuela opnåede omsætningsvækst på 33% målt i USD; 20% målt i DKK Koncernens primære driftsresultat steg med 28% efter valutakursreguleringer med et historisk højt primært driftsresultat i EAC Foods og EAC Industrial Ingredients I 1. halvår tilbageførte ØK DKK 362 mio. til sine aktionærer i form af udbytte og tilbagekøb af aktier. ØK fastholder de overordnede forventninger fra 1. kvartalsrapport. Bemærk at sammenligningstallene for 2003 er anført i parentes. Alle valutakursreguleringer vedrører omregning fra rapporteringsvalutaerne, medmindre andet er anført. Nettoomsætningen for koncernen blev på DKK mio. (DKK mio.) hvilket er en 14% stigning efter regulering for valutakurseffekten. Nettoomsætningen for EAC Nutrition steg med 12% målt i lokale valutaer til DKK 924 mio. (DKK 894 mio.). Nettoomsætningen for EAC Foods blev DKK 571 mio. (DKK 540 mio.) en stigning på 17% i forhold til 1. halvår 2003 målt i USD. En stigning på 33% når der ses bort fra omsætningen i det frasolgte datterselskab i Ecuador Nettoomsætningen for EAC Industrial Ingredients blev DKK 367 mio. (DKK 326 mio.) en stigning på 21% målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen for EAC Moving & Relocation Services steg med 11% i forhold til 1. halvår 2003 målt i lokale valutaer til DKK 216 mio.(dkk 214 mio.) Det primære driftsresultat (EBIT) steg i 1. halvår med 19% til DKK 207 mio. (DKK 174 mio.) primært som følge af de gode resultater i svinefarmene i EAC Foods. Målt i lokale valutaer lå koncernens primære driftsresultat 28% over 1. halvår sidste år efter regulering for engangsindtægter i 2004 på DKK 7 mio. vedrørende fortjenesten på frasalg i EAC Holdings (Malaysia). ØK s andel af nettoresultatet for 1. halvår blev på DKK 114 mio. (DKK 119 mio.). Det lidt lavere resultat i forhold til 1. halvår 2003 skyldes primært, at en højere andel af resultatet kommer fra de dele af forretningen, hvor der er minoritetsinteresser, i særdeleshed fra svinefarmene i Venezuela. Frasalgene i EAC Holdings (Malaysia) havde en positiv nettoeffekt på DKK 4 mio. efter minoritetsandele. Den gennemsnitlige USD/DKK kurs for 1. halvår blev på 610,54 mod 673,90 for 1. halvår 2003, hvilket var en 9% styrkelse af DKK. Den samlede valutakurseffekt vedrørende koncernens nettoomsætning i 1. halvår var DKK 278 mio., inkl. devalueringen af VEB i forhold til USD. Dette påvirkede omsætningstallene med 14% målt i DKK. Udsigterne for 2004: ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger fra 1. kvartalsrapport Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes fortsat at vise tocifret vækst målt i lokale valutaer og encifret vækst målt i DKK. Nettoomsætningen for EAC Foods i Venezuela forventes at vise tocifret vækst målt i USD og DKK. Det primære driftsresultat forventes at vise tocifret vækst, efter regulering af engangsposter. Målt i DKK forventes koncernens primære driftsresultat baseret på den underliggende drift at blive på DKK 350 mio. Halvårsmeddelelse 30. juni

3 Hovedtal for koncernen (ureviderede) Resultatopgørelse 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning Indtjening før renter, skatter og afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver (EBITDA) Indtjening før renter, skatter og amortisering af goodwill (EBITA) Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Værdiregulering af finansielle aktiver Resultat før skat Skat Resultat efter skat Minoritetsinteresser ØK s andel af periodens resultat Balance DKK mio Samlede aktiver Omsætningsformue Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital Minoritetsinteresser Egenkapital Likvide midler Investeringer i anlægsaktiver Nøgletal Overskudsgrad (%) 9,8 8,6 8,9 Soliditetsgrad (%) 61,3 63,3 62,5 Forrentning af investeret kapital på årsbasis (%) 23,7 19,4 21,2 Forrentning af egenkapital på årsbasis (%) 9,1 9,2 8,6 EPS på årsbasis (i DKK) 11,8 12,1 15,9 Indre værdi pr. Aktie 123,7 130,6 138,2 Børskurs pr. Aktie 285,5 178,3 257,6 Antal medarbejdere Ultimokurs DKK/USD 614,95 650,32 595,76 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 610,54 673,90 658,08 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning. Regnskabet for ØK er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov af 7. juni 2001 samt de danske regnskabsvejledninger, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. 2 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

4 Ajourføring af ØK s strategiske initiativer Opbygning af varemærker og markedsudvidelse Markedssegmenter med høj værdi EAC Nutrition fortsatte i 1. halvår bestræbelserne på at styrke den organiske vækst med udvidelse indenfor super premium og premium segmenterne, som er under udvikling på hovedmarkederne. Disse segmenter som dog stadig er begrænsede tilbyder mere attraktive vækstrater og bedre avancer end standardsegmenterne, hvor EAC Nutrition typisk er markedsledende. Bestræbelserne har sammen med øvrige produktfornyelser og fortsat markedsudvikling bidraget til EAC Nutrition s tocifrede vækstrater i 2. kvartal. Den nye super premium Infant Formula og Follow-on (IFFO) produktserie, som blev lanceret i Malaysia, Singapore, Thailand og Kina i 2. halvår 2003, klarer sig forsat bedre end forventet. Dumex Malaysia, som allerede er førende i standardsegmentet og på markedet som helhed, har hurtigt indtaget en position som nr. 4 af 14 aktører på det samlede marked for IFFO premium produkter. Vækstmønstret i Thailand er ligeledes positivt, og den nye super premium IFFO produktserie under varemærket HiQ har hos flere vigtige supermarkedskæder allerede vundet markedsandele, som ligger over niveauet for Mamex og Mamil brands, som blev trukket tilbage i juli HiQ premium Growing Up Milk (GUM) produkterne blev lanceret i Thailand i 2. kvartal De første premium IFFO produkter kom på det kinesiske marked i sidste halvdel af 2003, mens premium GUM produkterne blev lanceret i 2. kvartal Efter en introduktionsperiode, som har været længere end forventet, er omsætningen for premium produkter i Kina nu generelt ved at tage fart. I Indien fortsætter den organisatoriske opbygning sideløbende med planlægning af nye produktionsanlæg. Der planlægges en række produktlanceringer i 2. halvår, herunder lancering af Dumex produkter, og lancering af nye produkter under Protinex mærket. Maksimering af fremtidig værdi ØK har i 1. halvår frasolgt mindre ikke-strategiske aktiviteter i Malaysia og Singapore med en samlet effekt på det primære resultat på DKK 7 mio. Samtidig med at den overordnede strategi om at blive en førende virksomhed indenfor berigede fødevarer i Asien følges, har ØK investeret i de 3 resterende strategiske forretninger med henblik på at øge deres værdi. ØK har således indgået en aftale om erhvervelse af minoritetsandelene i AFI en svinefarm i Venezuela, som ØK ejer sammen med IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) og lokale partnere. Kapitalstruktur ØK har siden 1. januar købt egne aktier under det aktietilbagekøbsprogram, der blev indledt i november sidste år. Der er siden 1. januar købt aktier for ca. DKK 40 mio., hvilket giver en gennemsnitlig kurs på DKK 269 pr. aktie. Der er i alt købt aktier for DKK 50 mio. under denne ordning, hvilket giver en gennemsnitlig kurs på DKK 263. Ved udgangen af juni gennemførtes det nye tilbagekøbsprogram for køb af egne aktier for op til i alt DKK 250 mio., som blev vedtaget på generalforsamlingen i april Der blev købt aktier til en gennemsnitlig kurs på DKK 292. Beholdningen af egne aktier udgør 9,09% ved udgangen af 1. halvår. I 1. halvår tilbageførte ØK DKK 362 mio. til sine aktionærer i form af udbytte og tilbagekøb af aktier. Akkvisitioner ØK har som erklæret mål at vokse ved akkvisitioner og har siden december 1999 investeret mere end DKK 760 mio. Dette omfatter både erhvervelse af nye forretninger, selskaber og opkøb af minoritetsinteresser i de eksisterende strategiske orretninger. Halvårsmeddelelse 30. juni

5 Regnskabsberetning 1. halvår 2004 Valutakurseffekt Effekten af valutakursbevægelser var væsentlig i forhold til 1. halvår 2003 med en gennemsnitlig styrkelse af DKK på ca. 9% i forhold til USD. Dette har påvirket væksten i omsætning og resultat negativt målt i DKK. Den venezuelanske regering fastsatte i februar en ny fast VEB/USD kurs på 1.920, hvilket var en devaluering på ca. 17% af VEB i forhold til USD. Hvis devalueringen af VEB medtages, ville den samlede negative valutakurseffekt for koncernen i 1. halvår udgøre 14%. Resultatopgørelse Nettoomsætningen for koncernen steg med 14% målt i lokale valutaer og med 5% målt i DKK til DKK mio. (DKK mio.). Overskudsgraden steg til 9,8% (8,6%) på baggrund af særdeles gode resultater for halvåret i EAC Foods samt de gode resultater i EAC Industrial Ingredients. Dette blev dog til en vis grad udlignet af det forventede fald i overskudsgraden i EAC Nutrition, delvist som følge af højere priser på mælkepulver og delvist som følge af højere reklame- og markedsføringsudgifter i 1. halvår 2004 end i 1. halvår De strategiske forretninger opnåede et primært driftsresultat på DKK 238 mio., eller 21% over 1. halvår 2003 ved uændrede valutakurser. Med undtagelse af EAC Nutrition, blev det primære driftsresultat for hver af de strategiske forretninger over sidste år målt ved uændrede valutakurser. Målt i DKK blev det primære driftsresultat 11% over sidste år. Nettoomsætningen for forretningerne i Asien steg med 14%, og væksten for EAC Foods i Venezuela blev 33% målt i USD eller 20% målt i DKK. Resultatet af de finansielle poster blev en omkostning på DKK 2 mio. (DKK 1 mio.). Stigningen i forhold til sidste år kan primært henføres til valutakursreguleringer i EAC Foods. De strategiske forretninger viste en samlet stigning på 19% målt i lokale valutaer, inkl. valutakurseffekten fra VEB/USD, og alle de strategiske forretninger opnåede tocifret vækst. Det primære driftsresultat (EBIT) lå 28% over sidste år målt i lokale valutaer og 15% over sidste år målt i DKK, hvilket svarede til en stigning på DKK 26 mio. efter regulering for engangsindtægter på DKK 7 mio. Skat beløb sig til DKK 61 mio. (DKK 52 mio.), hvilket resulterede i en beregnet skatteprocent på 30% (29%). ØK s andel af resultatet for 1. halvår blev på DKK 114 mio. (DKK 119 mio.). Det lidt lavere resultat skyldes primært forøget lønsomhed for farmene i Venezuela, som bevirkede, at minoritetsinteressernes andel af resultatet steg. Primært driftsresultat (EBIT) Strategiske forretninger 1. halvår Ændring DKK mio % Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services 6 1 I alt Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

6 Balance Balance i sammendrag ØK-koncernen Ændring DKK Anlægsaktiver Omsætningsaktiver heraf likvide beholdninger Aktiver i alt Kortfristet gæld Langfristet gæld/hensættelser Egenkapital og minoritetsinteresser Passiver i alt De samlede aktiver faldt med 6% ved udgangen af juni i forhold til ultimosaldoen ved udgangen af 2003, primært på grund af lavere likvide beholdninger som følge af øgede beholdninger af obligationer og andre værdipapirer samt køb af egne aktier. Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver beløb sig til DKK 51 mio. i 1. halvår mod afskrivninger på DKK 67 mio. Den største investering var en opgradering af blandingsanlægget på EAC Nutrition s fabrik i Shanghai. Omsætningsformuen på DKK 755 mio. lå over niveauet fra udgangen af Den samlede omsætningsformue i de strategiske forretninger er på samme niveau, mens omsætningsformuen steg, primært som følge af videredistribution af væsentlige forudbetalinger i EAC Trading. Investeret kapital for koncernen steg i 1. halvår til DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse hovedsagligt som følge af øget omsætningsformue og et fald i kreditorer. Forrentning af investeret kapital (ROIC) på årsbasis blev på 23,7% for 1. halvår mod 21,2% for hele året Investeret kapital i de strategiske forretninger blev på DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse. Investeret kapital - Strategiske forretninger Ændring DKK mio Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services I alt Langsigtede økonomiske mål Langsigtede økonomiske mål opstillet i årsrapporten for 1999 for opfyldelse ved udgangen af 2004 er påvirket af en række forskellige driftsmæssige og omstruktureringsforhold og i nogen grad påvirket af svækkelsen af USD mod DKK. Forrentningen af den investerede kapital forventes at blive på omkring 20% på konsolideret niveau, selv om enkelte af de strategiske forretninger vil have en forrentning af den investerede kapital over målet på 25%. Målet for forrentningen af egenkapitalen var 15% for 2004 men forventes nu kun at udgøre 6-7% primært som følge af øgede likvide beholdninger samt en lav gældsandel så vel som øgede investeringer i organisk vækst i nye markeder og produkter. Målet om en gennemsnitlig indtjening pr. aktie på 30% er oversteget med en indtjening på 102% ved udgangen af Halvårsmeddelelse 30. juni

7 Egenkapitalopgørelse Fuldt år DKK mio Primosaldo Periodens resultat Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiseret kursgevinst/-tab på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiseret kursgevinst/-tab på ophævede kurssikringer Køb/salg af egne aktier, netto Udbytter Egenkapital Valutakursreguleringen vedrører primært omregning af primosaldi. Den balancerelaterede nettoeksponering over for USD vurderes til DKK 98 mio. ved udgangen af 1. halvår, dvs. ved en 10% ændring i kursen mellem USD og DKK kan virkningen på koncernens egenkapital beregnes til DKK 98 mio., hvilket ligger inden for de grænser, der er fastsat for koncernen. Der blev tilbagekøbt aktier for DKK 291 mio. i 1. halvdel af 2004, mens udnyttelse af aktieoptioner påvirkede køb/salg af egne aktier med DKK 14 mio., hvilket resulterede i en nettobevægelse på DKK 277 mio. Pengestrømme Pengestrømsopgørelse for koncernen DKK mio Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Kursregulering af likvider 6-65 Likvider, ultimo Pengestrømme fra driften var positive med DKK 113 mio. Dette var afledt af et nettoresultat på DKK 114 mio. samt regulering for afskrivninger og amortiseringer på DKK 67 mio. mod en større omsætningsformue efter valutakursreguleringer. De udgående nettopengestrømme fra investeringer blev på DKK 19 mio. DKK 51 mio. vedrørte investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver, hvoraf den største investering var en opgradering af blandingsanlægget på EAC Nutrition s fabrik i Shanghai. Indtægter fra salg af diverse materielle anlægsaktiver og udbytter modtaget fra associerede virksomheder, primært i Thailand, er modregnet. De udgående nettopengestrømme fra finansiering på DKK 457 mio. skyldes et nettofald i kortfristede lån på DKK 41 mio., nettotilbagebetaling på langfristede lån på DKK 26 mio., køb af egne aktier for DKK 277 mio. pr. 28. juni 2004, betalte udbytter i moderselskabet på DKK 72 mio. samt valutakursregulering og øvrige egenkapitalreguleringer på DKK 41 mio. 6 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

8 Forretningsområder Nutrition 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 11,1 13,0 9,9 Nettoomsætning Nettoomsætningen for EAC Nutrition nåede DKK 924 mio. (DKK 894 mio.), hvilket udgjorde en vækst på 12% i forhold til sidste år målt i lokale valutaer. Væksten var især stærk i 2. kvartal, hvor omsætningen steg med 16% målt i lokale valutaer og med 10% målt i DKK som følge af fortsat produktudvikling og markedsføring. I Kina bevarede Nutrition den førende position i områder som Shanghai og Chengdu, og der blev vundet yderligere terræn i Beijing. Selv om positionen i Kina fortsat udbygges med solid tocifret omsætningsvækst, var væksten lidt lavere end forventet som følge af indkøring af de nye premium produkter i den første del af Dette blev i nogen grad opvejet af en højere omsætning af industrielle produkter til fast food kæder, og samlet set steg omsætningsvæksten i 2. kvartal. Omsætningen for Dumex Malaysia og Indien blev bedre end forventet for 1. halvår. Den samlede position som markedsleder i Malaysia både målt i værdi og i mængder blev opretholdt. I Thailand var omsætningsvæksten drevet af en række nye produktlanceringer, herunder premium produkter. hvilket var ca. 2 %-point lavere end sidste år. Faldet i overskudsgraden skyldes en kombination af stigende udgifter til reklame og markedsføring i 1. halvår 2004 og virkningen af højere mælkepulverpriser i Bruttoavancerne blev for størstedelen fastholdt på sidste års niveau på trods af stigende mælkepulverpriser. De væsentligste faktorer i denne forbindelse var ændringer i produktsammensætningen med en større andel premium produkter med højere fortjenester samt salgsprisstigninger. Udsigterne for 2004 Udsigterne for EAC Nutrition er uændrede. Der forventes fortsat tocifret omsætningsvækst i forhold til 2003 målt i lokale valutaer. Årets primære driftsresultat vil afspejle en væsentlig stigning i reklame- og markedsføringsaktiviteter i 2. halvår, men overskudsgraden forventes fortsat at ligge lidt over 9%. I Kina forventes omsætningsvæksten at blive yderligere styrket med øgede reklame- og markedsføringsaktiviteter. I Thailand forventes den positive udvikling på baggrund af nye produktlanceringer at fortsætte og også her forventes tocifret vækst for året. På trods af nyligt øgede markedsandele blev resultatet i Hangzhou Future påvirket af væsentlige prisstigninger på råvarer (i særdeleshed på ris, en væsentlig råvareingrediens, men også på soja og sukker, som ialt udgør 60% af produktionsomkostningerne). Der vil blive iværksat en større relancering af Hangzhou Future s fulde produktsortiment med nyt emballagedesign og nye tv-reklamer fra 3. kvartal, som opfølgning på situationen. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat for EAC Nutrition i 1. halvår blev på DKK 103 mio. Dette udgjorde en overskudsgrad på 11,1 %, I årets 2. halvdel vil en væsentlig del af de øgede reklame- og markedsføringsudgifter være dedikeret til GUM premium produkterne. Der forventes tillige fortsat vækst fra nye markeder såsom Filippinerne og Indien, for sidstnævnte baseret på nye produktlanceringer i 4. kvartal og yderligere geografisk ekspansion i området fra 1. december, hvorved Dumex Indien vil opnå en dækning på 80% af salget af Protinex i Indien. Halvårsmeddelelse 30. juni

9 Foods 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 12,8 9,3 15,5 Nettoomsætning EAC Foods nettoomsætning for 1. halvår 2004 lå 17% over 2003 målt i USD og 6% målt i DKK. (1. halvår 2003 indeholdt DKK 63 mio. i nettoomsætning i det frasolgte datterselskab i Ecuador). På trods af den komplekse politiske situation i Venezuela lå omsætningen målt i VEB for 1. halvår % over samme periode sidste år. Det lykkedes hurtigt for EAC Foods at regulere priserne for at kompensere devalueringen på 17% af VEB, der fandt sted i februar. Rekordhøje oliepriser har fortsat en positiv indvirkning på den venezuelanske økonomi, da disse har gjort det muligt for regeringen at øge de offentlige udgifter. Målt i mængder lå omsætningen af forarbejdede kødprodukter i Venezuela i 1. halvår % over sidste år. Der noteres forsat fremgang i det vigtige Devil ham segment (skinkeprodukt), hvor der med Fiesta produktet, som blev lanceret i marts, er opnået resultater over forventet. Det eneste produkt, der fortsat er under priskontrol, er det prisbillige mortadella-produkt, som i øjeblikket har en begrænset indvirkning på EAC Foods lønsomhed. På trods af markedspres vinder EAC Foods fortsat markedsandele i de fleste kategorier. Ifølge en markedsanalyse fra Datos Store Audit fra juni i år er markedsandelene for wienerpølser, kalkunprodukter og skinkeprodukter øget. Aktiviteterne i den nye enhed Food Service, der primært har cateringsektoren som målgruppe, kom godt i gang.. Denne sektor udgør et hidtil uudnyttet potentiale for EAC Foods. Det primære driftsresultat er i stigende grad påvirket af svinefarmene. Svinepriserne er i øjeblikket høje, og farmene opererer med en yderst tilfredsstillende lønsomhed. Resultaterne for farmene Procer og AFI indgår i konsolideringen i Udsigterne for 2004 Den aktuelle politiske situation i Venezuela er fortsat spændt selvom præsidenten vandt folkeafstemningen om hans afsættelse den 15. august og derfor vil blive siddende i yderligere 2 år. Forventningerne for året som helhed fastholdes under forudsætning om øget politisk stabilitet. På grundlag af varemærkernes styrke og fordelene ved den vertikale integration forventes EAC Foods at komme tæt på tocifret vækst i omsætningen målt i USD og opnå en overskudsgrad på mere end 11% i 2004 mod 9,5% i 2003, reguleret for effekten af engangsposter. Forventningerne er baseret på følgende forudsætninger: Oliepriserne vil fortsat ligge over USD 28 pr. tønde for den venezuelanske kategori (gennemsnitlig USD 31 pr. tønde) mod USD 25 pr. tønde i de tidligere forventninger. Oliepriserne vil styrke valutareserverne og vil også give mulighed for øgede offentlige udgifter. BNP vil vokse omkring 8% mod de tidligere forventede 7%. Kursen mellem VEB og USD, som ved indgangen til 2004 lå på og pr. 10. februar blev fastsat til 1.920, forbliver uændret til udgangen af 2004 mod den tidligere forventning om en kurs på ved årets udgang. Det eksisterende valutakontrolsystem vil fortsat være i kraft. Inflationen vil nå 30%. I de tidligere forventninger var inflationen for 2004 som helhed skønnet til 40%. Udlånsrenten i Venezuela forventes at ligge under 25%. Primært driftsresultat EAC Foods primære driftsresultat for 1. halvår 2004 blev rekordhøjt med DKK 73 mio., med en overskudsgrad på 12,8% mod 9,3% sidste år (som indeholdt et primært driftsresultat på DKK 16 mio. i det frasolgte datterselskab i Ecuador). 8 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

10 Industrial ingredients 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 15,3 14,7 14,3 Nettoomsætning Nettoomsætningen steg i 1. halvår med 21% målt i lokale valutaer (13% i DKK) i forhold til 1. halvår Især resultaterne i 2. kvartal var stærke med en rekordhøj omsætning på DKK 191 mio., hvilket udgjorde en vækst på 23% målt i lokale valutaer. Med en stigning på 34% (21% i DKK) klarede den regionale distributionsforretning sig bedre end forventet. Noget af denne vækst kan henføres til masseprodukter med lavere avancer, og det primære driftsresultat steg derfor ikke helt i takt med omsætningen. Den thailandske distributionsforretning voksede med 6% målt i lokale valutaer. Hvis der ses bort fra supply chain services, som ophørte i 3. kvartal 2003, var den underliggende omsætningsvækst på 15% (9% i DKK). Den regionale distributionsforretning voksede med 41% målt i lokale valutaer (26% i DKK) med særligt gode resultater i Indonesien og Filippinerne. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 23% i lokale valutaer i forhold til samme periode sidste år (17% målt i DKK) og nåede således op på DKK 56 mio. Overskuddet i den thailandske distributionsforretning steg med 25% målt i lokale valutaer (19% i DKK), primært som følge af øgede avancer på baggrund af en fordelagtig produktsammensætning. Joint venture-selskaberne opnåede en indtjeningsvækst på 10% målt i lokal valuta eller 6% målt i DKK. Joint ventures inden for produktion opnåede en vækst på 19%, mens joint venturet for markedsføring af soda har klaret sig dårligere end i Berli Asiatic Soda har oplevet stor priskonkurrence, hvilket har påvirket både avancer og omsætning. Udsigterne for 2004 Resultaterne for 1. halvår blev bedre end forventet, og med udsigt til en forbedring i forsyningssituationen for resten af året forventer EAC Industrial Ingredients nu, at nettoomsætningen vil stige med mere end 10% i forhold til 2003 målt i lokale valutaer. Der ventes en mindre forbedring i overskudsgraden som følge af et øget salgsvolume. Halvårsmeddelelse 30. juni

11 Moving & Relocation Services 1. halvår Fuldt år DKK million Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 2,8 0,5 3,4 Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 11% i forhold til 1. halvår 2003 målt i lokale valutaer - hvilket er bedre end forventet. Målt i DKK lå nettoomsætningen 1% over 1. halvår Udsigterne for 2004 Med de fortsat forbedrede resultater i 2. kvartal forventes nettoomsætningen målt i lokale valutaer at stige med ca. 6% i forhold til 2003 mod den tidligere forventning om ca. 5%. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat viste en væsentlig forbedring i forhold til 1. halvår 2003 og blev bedre end forventet. Dette skyldtes et højere aktivitetsniveau inden for privatflytninger samt value-added Relocation Services på hovedmarkederne såsom Kina, Hongkong, Singapore og Japan, efterhånden som antallet af flytninger til området igen reetableredes efter SARSudbruddet i slutningen af marts De generelle speditionsaktiviteter i Hongkong og Kina samt arkivforvaltningsforretningen viste fortsat resultater over sidste år. Overskudsgraden forventes således nu at blive forbedret fra 3,4% i 2003 til ca. 4,5% i 2004 mod den tidligere forventning om ca. 4%. Væksten som blev opnået i 1. halvår i Relocation Services segmentet med de højere marginer, forventes at fortsætte i 2. halvår. Øvrige aktiviteter Efter frasalget af den tekniske forretning i Singapore og EAC Transport Agencies Malaysia først i maj, består øvrige aktiviteter af de resterende aktiviteter i EAC Trading (herunder investeringen i Global Wool) og EAC Holdings (Malaysia). Forretningerne opnåede en nettoomsætning på DKK 40 mio. for 1. halvår 2004 (DKK 38 mio.) og et primært driftsunderskud på DKK 2 mio. mod et driftsunderskud på DKK 4 mio. sidste år. 10 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

12 ØK-koncernens udsigter for 2004 ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger fra 1. kvartalsrapport Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes fortsat at vise tocifret vækst målt i lokale valutaer og encifret vækst målt i DKK. Nettoomsætningen for EAC Foods i Venezuela forventes at vise tocifret vækst målt i USD og DKK. Det primære driftsresultat forventes at vise tocifret vækst, efter regulering af engangsposter. Målt i DKK forventes koncernens primære driftsresultat baseret på den underliggende drift at blive på DKK 350 mio. Ovenstående forventninger til 2004 afspejler ledelsens forventninger om fremtidige begivenheder og er således i sagens natur forbundet med usikkerheder og risici, hvilket kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra ØK s forventninger. Regnskabsmeddelelsen for 1. halvår offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst er den danske tekst gældende Finanskalender Torsdag den 18. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 Fremlæggelse af regnskab Den 24. august 2004 kl (dansk tid), vil ØK s Operations Executive Group fremlægge rapporten for 1. halvår og svare på spørgsmål fra analytikere, investorer og medierne hos Fondsbørsen, Nikolaj Plads 6, København K. Præsentationen vil blive vist live på Fondsbørsens hjemmeside og på ØK s hjemmeside Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside på adressen: København, 24. august 2004 Bestyrelsen og Operations Executive Group. Kontaktperson: Iqbal Jumabhoy, Viceadministrerende direktør og CFO Tlf.: Halvårsmeddelelse 30. juni

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 21 Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4 21 i overskrifter 6 Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere