Yderligere information:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information:"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Tel.: Fax: Internet:www.eac.dk CVR.nr.: Fondsbørsmeddelese nr. 11/ august 2004 ØK s Halvårsmeddelelse 30. juni 2004 Resumé: Resultatet for ØK-koncernen over forventet Vækst på 19% i omsætningen for de strategiske forretninger i lokale valutaer Stigende vækst i EAC Nutrition i 2. kvartal, især solide resultater i Thailand EAC Foods i Venezuela opnåede omsætningsvækst på 33% i USD; 20% i DKK Det primære driftsresultat steg med 28% i DKK efter valutakursreguleringer I 1. halvår tilbageførte ØK DKK 362 mio. til sine aktionærer i form af udbytte og tilbagekøb af aktier EAC fastholder de overordnede forventninger Med venlig hilsen, ØK s ledelse præsenterer Halvårsmeddelelsen i dag kl på Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, 1007 København K. Præsentationen vil kunne ses på ØK s hjemmeside og Fondsbørsens hjemmeside Yderligere information: Viceadm. direktør Niels Henrik Jensen: , (mobil) eller Viceadm. direktør, Group CFO Iqbal Jumabhoy: , (mobil) eller

2 Hovedpunkter Resultatet for ØK-koncernen bedre end forventet Vækst på 19% i nettoomsætningen for de strategiske forretninger målt i lokale valutaer Stigende vækst i EAC Nutrition i 2. kvartal på 16% målt i lokale valutaer, især solide resultater i Thailand EAC Foods i Venezuela opnåede omsætningsvækst på 33% målt i USD; 20% målt i DKK Koncernens primære driftsresultat steg med 28% efter valutakursreguleringer med et historisk højt primært driftsresultat i EAC Foods og EAC Industrial Ingredients I 1. halvår tilbageførte ØK DKK 362 mio. til sine aktionærer i form af udbytte og tilbagekøb af aktier. ØK fastholder de overordnede forventninger fra 1. kvartalsrapport. Bemærk at sammenligningstallene for 2003 er anført i parentes. Alle valutakursreguleringer vedrører omregning fra rapporteringsvalutaerne, medmindre andet er anført. Nettoomsætningen for koncernen blev på DKK mio. (DKK mio.) hvilket er en 14% stigning efter regulering for valutakurseffekten. Nettoomsætningen for EAC Nutrition steg med 12% målt i lokale valutaer til DKK 924 mio. (DKK 894 mio.). Nettoomsætningen for EAC Foods blev DKK 571 mio. (DKK 540 mio.) en stigning på 17% i forhold til 1. halvår 2003 målt i USD. En stigning på 33% når der ses bort fra omsætningen i det frasolgte datterselskab i Ecuador Nettoomsætningen for EAC Industrial Ingredients blev DKK 367 mio. (DKK 326 mio.) en stigning på 21% målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen for EAC Moving & Relocation Services steg med 11% i forhold til 1. halvår 2003 målt i lokale valutaer til DKK 216 mio.(dkk 214 mio.) Det primære driftsresultat (EBIT) steg i 1. halvår med 19% til DKK 207 mio. (DKK 174 mio.) primært som følge af de gode resultater i svinefarmene i EAC Foods. Målt i lokale valutaer lå koncernens primære driftsresultat 28% over 1. halvår sidste år efter regulering for engangsindtægter i 2004 på DKK 7 mio. vedrørende fortjenesten på frasalg i EAC Holdings (Malaysia). ØK s andel af nettoresultatet for 1. halvår blev på DKK 114 mio. (DKK 119 mio.). Det lidt lavere resultat i forhold til 1. halvår 2003 skyldes primært, at en højere andel af resultatet kommer fra de dele af forretningen, hvor der er minoritetsinteresser, i særdeleshed fra svinefarmene i Venezuela. Frasalgene i EAC Holdings (Malaysia) havde en positiv nettoeffekt på DKK 4 mio. efter minoritetsandele. Den gennemsnitlige USD/DKK kurs for 1. halvår blev på 610,54 mod 673,90 for 1. halvår 2003, hvilket var en 9% styrkelse af DKK. Den samlede valutakurseffekt vedrørende koncernens nettoomsætning i 1. halvår var DKK 278 mio., inkl. devalueringen af VEB i forhold til USD. Dette påvirkede omsætningstallene med 14% målt i DKK. Udsigterne for 2004: ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger fra 1. kvartalsrapport Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes fortsat at vise tocifret vækst målt i lokale valutaer og encifret vækst målt i DKK. Nettoomsætningen for EAC Foods i Venezuela forventes at vise tocifret vækst målt i USD og DKK. Det primære driftsresultat forventes at vise tocifret vækst, efter regulering af engangsposter. Målt i DKK forventes koncernens primære driftsresultat baseret på den underliggende drift at blive på DKK 350 mio. Halvårsmeddelelse 30. juni

3 Hovedtal for koncernen (ureviderede) Resultatopgørelse 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning Indtjening før renter, skatter og afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver (EBITDA) Indtjening før renter, skatter og amortisering af goodwill (EBITA) Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Værdiregulering af finansielle aktiver Resultat før skat Skat Resultat efter skat Minoritetsinteresser ØK s andel af periodens resultat Balance DKK mio Samlede aktiver Omsætningsformue Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital Minoritetsinteresser Egenkapital Likvide midler Investeringer i anlægsaktiver Nøgletal Overskudsgrad (%) 9,8 8,6 8,9 Soliditetsgrad (%) 61,3 63,3 62,5 Forrentning af investeret kapital på årsbasis (%) 23,7 19,4 21,2 Forrentning af egenkapital på årsbasis (%) 9,1 9,2 8,6 EPS på årsbasis (i DKK) 11,8 12,1 15,9 Indre værdi pr. Aktie 123,7 130,6 138,2 Børskurs pr. Aktie 285,5 178,3 257,6 Antal medarbejdere Ultimokurs DKK/USD 614,95 650,32 595,76 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 610,54 673,90 658,08 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning. Regnskabet for ØK er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov af 7. juni 2001 samt de danske regnskabsvejledninger, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. 2 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

4 Ajourføring af ØK s strategiske initiativer Opbygning af varemærker og markedsudvidelse Markedssegmenter med høj værdi EAC Nutrition fortsatte i 1. halvår bestræbelserne på at styrke den organiske vækst med udvidelse indenfor super premium og premium segmenterne, som er under udvikling på hovedmarkederne. Disse segmenter som dog stadig er begrænsede tilbyder mere attraktive vækstrater og bedre avancer end standardsegmenterne, hvor EAC Nutrition typisk er markedsledende. Bestræbelserne har sammen med øvrige produktfornyelser og fortsat markedsudvikling bidraget til EAC Nutrition s tocifrede vækstrater i 2. kvartal. Den nye super premium Infant Formula og Follow-on (IFFO) produktserie, som blev lanceret i Malaysia, Singapore, Thailand og Kina i 2. halvår 2003, klarer sig forsat bedre end forventet. Dumex Malaysia, som allerede er førende i standardsegmentet og på markedet som helhed, har hurtigt indtaget en position som nr. 4 af 14 aktører på det samlede marked for IFFO premium produkter. Vækstmønstret i Thailand er ligeledes positivt, og den nye super premium IFFO produktserie under varemærket HiQ har hos flere vigtige supermarkedskæder allerede vundet markedsandele, som ligger over niveauet for Mamex og Mamil brands, som blev trukket tilbage i juli HiQ premium Growing Up Milk (GUM) produkterne blev lanceret i Thailand i 2. kvartal De første premium IFFO produkter kom på det kinesiske marked i sidste halvdel af 2003, mens premium GUM produkterne blev lanceret i 2. kvartal Efter en introduktionsperiode, som har været længere end forventet, er omsætningen for premium produkter i Kina nu generelt ved at tage fart. I Indien fortsætter den organisatoriske opbygning sideløbende med planlægning af nye produktionsanlæg. Der planlægges en række produktlanceringer i 2. halvår, herunder lancering af Dumex produkter, og lancering af nye produkter under Protinex mærket. Maksimering af fremtidig værdi ØK har i 1. halvår frasolgt mindre ikke-strategiske aktiviteter i Malaysia og Singapore med en samlet effekt på det primære resultat på DKK 7 mio. Samtidig med at den overordnede strategi om at blive en førende virksomhed indenfor berigede fødevarer i Asien følges, har ØK investeret i de 3 resterende strategiske forretninger med henblik på at øge deres værdi. ØK har således indgået en aftale om erhvervelse af minoritetsandelene i AFI en svinefarm i Venezuela, som ØK ejer sammen med IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) og lokale partnere. Kapitalstruktur ØK har siden 1. januar købt egne aktier under det aktietilbagekøbsprogram, der blev indledt i november sidste år. Der er siden 1. januar købt aktier for ca. DKK 40 mio., hvilket giver en gennemsnitlig kurs på DKK 269 pr. aktie. Der er i alt købt aktier for DKK 50 mio. under denne ordning, hvilket giver en gennemsnitlig kurs på DKK 263. Ved udgangen af juni gennemførtes det nye tilbagekøbsprogram for køb af egne aktier for op til i alt DKK 250 mio., som blev vedtaget på generalforsamlingen i april Der blev købt aktier til en gennemsnitlig kurs på DKK 292. Beholdningen af egne aktier udgør 9,09% ved udgangen af 1. halvår. I 1. halvår tilbageførte ØK DKK 362 mio. til sine aktionærer i form af udbytte og tilbagekøb af aktier. Akkvisitioner ØK har som erklæret mål at vokse ved akkvisitioner og har siden december 1999 investeret mere end DKK 760 mio. Dette omfatter både erhvervelse af nye forretninger, selskaber og opkøb af minoritetsinteresser i de eksisterende strategiske orretninger. Halvårsmeddelelse 30. juni

5 Regnskabsberetning 1. halvår 2004 Valutakurseffekt Effekten af valutakursbevægelser var væsentlig i forhold til 1. halvår 2003 med en gennemsnitlig styrkelse af DKK på ca. 9% i forhold til USD. Dette har påvirket væksten i omsætning og resultat negativt målt i DKK. Den venezuelanske regering fastsatte i februar en ny fast VEB/USD kurs på 1.920, hvilket var en devaluering på ca. 17% af VEB i forhold til USD. Hvis devalueringen af VEB medtages, ville den samlede negative valutakurseffekt for koncernen i 1. halvår udgøre 14%. Resultatopgørelse Nettoomsætningen for koncernen steg med 14% målt i lokale valutaer og med 5% målt i DKK til DKK mio. (DKK mio.). Overskudsgraden steg til 9,8% (8,6%) på baggrund af særdeles gode resultater for halvåret i EAC Foods samt de gode resultater i EAC Industrial Ingredients. Dette blev dog til en vis grad udlignet af det forventede fald i overskudsgraden i EAC Nutrition, delvist som følge af højere priser på mælkepulver og delvist som følge af højere reklame- og markedsføringsudgifter i 1. halvår 2004 end i 1. halvår De strategiske forretninger opnåede et primært driftsresultat på DKK 238 mio., eller 21% over 1. halvår 2003 ved uændrede valutakurser. Med undtagelse af EAC Nutrition, blev det primære driftsresultat for hver af de strategiske forretninger over sidste år målt ved uændrede valutakurser. Målt i DKK blev det primære driftsresultat 11% over sidste år. Nettoomsætningen for forretningerne i Asien steg med 14%, og væksten for EAC Foods i Venezuela blev 33% målt i USD eller 20% målt i DKK. Resultatet af de finansielle poster blev en omkostning på DKK 2 mio. (DKK 1 mio.). Stigningen i forhold til sidste år kan primært henføres til valutakursreguleringer i EAC Foods. De strategiske forretninger viste en samlet stigning på 19% målt i lokale valutaer, inkl. valutakurseffekten fra VEB/USD, og alle de strategiske forretninger opnåede tocifret vækst. Det primære driftsresultat (EBIT) lå 28% over sidste år målt i lokale valutaer og 15% over sidste år målt i DKK, hvilket svarede til en stigning på DKK 26 mio. efter regulering for engangsindtægter på DKK 7 mio. Skat beløb sig til DKK 61 mio. (DKK 52 mio.), hvilket resulterede i en beregnet skatteprocent på 30% (29%). ØK s andel af resultatet for 1. halvår blev på DKK 114 mio. (DKK 119 mio.). Det lidt lavere resultat skyldes primært forøget lønsomhed for farmene i Venezuela, som bevirkede, at minoritetsinteressernes andel af resultatet steg. Primært driftsresultat (EBIT) Strategiske forretninger 1. halvår Ændring DKK mio % Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services 6 1 I alt Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

6 Balance Balance i sammendrag ØK-koncernen Ændring DKK Anlægsaktiver Omsætningsaktiver heraf likvide beholdninger Aktiver i alt Kortfristet gæld Langfristet gæld/hensættelser Egenkapital og minoritetsinteresser Passiver i alt De samlede aktiver faldt med 6% ved udgangen af juni i forhold til ultimosaldoen ved udgangen af 2003, primært på grund af lavere likvide beholdninger som følge af øgede beholdninger af obligationer og andre værdipapirer samt køb af egne aktier. Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver beløb sig til DKK 51 mio. i 1. halvår mod afskrivninger på DKK 67 mio. Den største investering var en opgradering af blandingsanlægget på EAC Nutrition s fabrik i Shanghai. Omsætningsformuen på DKK 755 mio. lå over niveauet fra udgangen af Den samlede omsætningsformue i de strategiske forretninger er på samme niveau, mens omsætningsformuen steg, primært som følge af videredistribution af væsentlige forudbetalinger i EAC Trading. Investeret kapital for koncernen steg i 1. halvår til DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse hovedsagligt som følge af øget omsætningsformue og et fald i kreditorer. Forrentning af investeret kapital (ROIC) på årsbasis blev på 23,7% for 1. halvår mod 21,2% for hele året Investeret kapital i de strategiske forretninger blev på DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse. Investeret kapital - Strategiske forretninger Ændring DKK mio Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services I alt Langsigtede økonomiske mål Langsigtede økonomiske mål opstillet i årsrapporten for 1999 for opfyldelse ved udgangen af 2004 er påvirket af en række forskellige driftsmæssige og omstruktureringsforhold og i nogen grad påvirket af svækkelsen af USD mod DKK. Forrentningen af den investerede kapital forventes at blive på omkring 20% på konsolideret niveau, selv om enkelte af de strategiske forretninger vil have en forrentning af den investerede kapital over målet på 25%. Målet for forrentningen af egenkapitalen var 15% for 2004 men forventes nu kun at udgøre 6-7% primært som følge af øgede likvide beholdninger samt en lav gældsandel så vel som øgede investeringer i organisk vækst i nye markeder og produkter. Målet om en gennemsnitlig indtjening pr. aktie på 30% er oversteget med en indtjening på 102% ved udgangen af Halvårsmeddelelse 30. juni

7 Egenkapitalopgørelse Fuldt år DKK mio Primosaldo Periodens resultat Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiseret kursgevinst/-tab på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiseret kursgevinst/-tab på ophævede kurssikringer Køb/salg af egne aktier, netto Udbytter Egenkapital Valutakursreguleringen vedrører primært omregning af primosaldi. Den balancerelaterede nettoeksponering over for USD vurderes til DKK 98 mio. ved udgangen af 1. halvår, dvs. ved en 10% ændring i kursen mellem USD og DKK kan virkningen på koncernens egenkapital beregnes til DKK 98 mio., hvilket ligger inden for de grænser, der er fastsat for koncernen. Der blev tilbagekøbt aktier for DKK 291 mio. i 1. halvdel af 2004, mens udnyttelse af aktieoptioner påvirkede køb/salg af egne aktier med DKK 14 mio., hvilket resulterede i en nettobevægelse på DKK 277 mio. Pengestrømme Pengestrømsopgørelse for koncernen DKK mio Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Kursregulering af likvider 6-65 Likvider, ultimo Pengestrømme fra driften var positive med DKK 113 mio. Dette var afledt af et nettoresultat på DKK 114 mio. samt regulering for afskrivninger og amortiseringer på DKK 67 mio. mod en større omsætningsformue efter valutakursreguleringer. De udgående nettopengestrømme fra investeringer blev på DKK 19 mio. DKK 51 mio. vedrørte investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver, hvoraf den største investering var en opgradering af blandingsanlægget på EAC Nutrition s fabrik i Shanghai. Indtægter fra salg af diverse materielle anlægsaktiver og udbytter modtaget fra associerede virksomheder, primært i Thailand, er modregnet. De udgående nettopengestrømme fra finansiering på DKK 457 mio. skyldes et nettofald i kortfristede lån på DKK 41 mio., nettotilbagebetaling på langfristede lån på DKK 26 mio., køb af egne aktier for DKK 277 mio. pr. 28. juni 2004, betalte udbytter i moderselskabet på DKK 72 mio. samt valutakursregulering og øvrige egenkapitalreguleringer på DKK 41 mio. 6 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

8 Forretningsområder Nutrition 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 11,1 13,0 9,9 Nettoomsætning Nettoomsætningen for EAC Nutrition nåede DKK 924 mio. (DKK 894 mio.), hvilket udgjorde en vækst på 12% i forhold til sidste år målt i lokale valutaer. Væksten var især stærk i 2. kvartal, hvor omsætningen steg med 16% målt i lokale valutaer og med 10% målt i DKK som følge af fortsat produktudvikling og markedsføring. I Kina bevarede Nutrition den førende position i områder som Shanghai og Chengdu, og der blev vundet yderligere terræn i Beijing. Selv om positionen i Kina fortsat udbygges med solid tocifret omsætningsvækst, var væksten lidt lavere end forventet som følge af indkøring af de nye premium produkter i den første del af Dette blev i nogen grad opvejet af en højere omsætning af industrielle produkter til fast food kæder, og samlet set steg omsætningsvæksten i 2. kvartal. Omsætningen for Dumex Malaysia og Indien blev bedre end forventet for 1. halvår. Den samlede position som markedsleder i Malaysia både målt i værdi og i mængder blev opretholdt. I Thailand var omsætningsvæksten drevet af en række nye produktlanceringer, herunder premium produkter. hvilket var ca. 2 %-point lavere end sidste år. Faldet i overskudsgraden skyldes en kombination af stigende udgifter til reklame og markedsføring i 1. halvår 2004 og virkningen af højere mælkepulverpriser i Bruttoavancerne blev for størstedelen fastholdt på sidste års niveau på trods af stigende mælkepulverpriser. De væsentligste faktorer i denne forbindelse var ændringer i produktsammensætningen med en større andel premium produkter med højere fortjenester samt salgsprisstigninger. Udsigterne for 2004 Udsigterne for EAC Nutrition er uændrede. Der forventes fortsat tocifret omsætningsvækst i forhold til 2003 målt i lokale valutaer. Årets primære driftsresultat vil afspejle en væsentlig stigning i reklame- og markedsføringsaktiviteter i 2. halvår, men overskudsgraden forventes fortsat at ligge lidt over 9%. I Kina forventes omsætningsvæksten at blive yderligere styrket med øgede reklame- og markedsføringsaktiviteter. I Thailand forventes den positive udvikling på baggrund af nye produktlanceringer at fortsætte og også her forventes tocifret vækst for året. På trods af nyligt øgede markedsandele blev resultatet i Hangzhou Future påvirket af væsentlige prisstigninger på råvarer (i særdeleshed på ris, en væsentlig råvareingrediens, men også på soja og sukker, som ialt udgør 60% af produktionsomkostningerne). Der vil blive iværksat en større relancering af Hangzhou Future s fulde produktsortiment med nyt emballagedesign og nye tv-reklamer fra 3. kvartal, som opfølgning på situationen. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat for EAC Nutrition i 1. halvår blev på DKK 103 mio. Dette udgjorde en overskudsgrad på 11,1 %, I årets 2. halvdel vil en væsentlig del af de øgede reklame- og markedsføringsudgifter være dedikeret til GUM premium produkterne. Der forventes tillige fortsat vækst fra nye markeder såsom Filippinerne og Indien, for sidstnævnte baseret på nye produktlanceringer i 4. kvartal og yderligere geografisk ekspansion i området fra 1. december, hvorved Dumex Indien vil opnå en dækning på 80% af salget af Protinex i Indien. Halvårsmeddelelse 30. juni

9 Foods 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 12,8 9,3 15,5 Nettoomsætning EAC Foods nettoomsætning for 1. halvår 2004 lå 17% over 2003 målt i USD og 6% målt i DKK. (1. halvår 2003 indeholdt DKK 63 mio. i nettoomsætning i det frasolgte datterselskab i Ecuador). På trods af den komplekse politiske situation i Venezuela lå omsætningen målt i VEB for 1. halvår % over samme periode sidste år. Det lykkedes hurtigt for EAC Foods at regulere priserne for at kompensere devalueringen på 17% af VEB, der fandt sted i februar. Rekordhøje oliepriser har fortsat en positiv indvirkning på den venezuelanske økonomi, da disse har gjort det muligt for regeringen at øge de offentlige udgifter. Målt i mængder lå omsætningen af forarbejdede kødprodukter i Venezuela i 1. halvår % over sidste år. Der noteres forsat fremgang i det vigtige Devil ham segment (skinkeprodukt), hvor der med Fiesta produktet, som blev lanceret i marts, er opnået resultater over forventet. Det eneste produkt, der fortsat er under priskontrol, er det prisbillige mortadella-produkt, som i øjeblikket har en begrænset indvirkning på EAC Foods lønsomhed. På trods af markedspres vinder EAC Foods fortsat markedsandele i de fleste kategorier. Ifølge en markedsanalyse fra Datos Store Audit fra juni i år er markedsandelene for wienerpølser, kalkunprodukter og skinkeprodukter øget. Aktiviteterne i den nye enhed Food Service, der primært har cateringsektoren som målgruppe, kom godt i gang.. Denne sektor udgør et hidtil uudnyttet potentiale for EAC Foods. Det primære driftsresultat er i stigende grad påvirket af svinefarmene. Svinepriserne er i øjeblikket høje, og farmene opererer med en yderst tilfredsstillende lønsomhed. Resultaterne for farmene Procer og AFI indgår i konsolideringen i Udsigterne for 2004 Den aktuelle politiske situation i Venezuela er fortsat spændt selvom præsidenten vandt folkeafstemningen om hans afsættelse den 15. august og derfor vil blive siddende i yderligere 2 år. Forventningerne for året som helhed fastholdes under forudsætning om øget politisk stabilitet. På grundlag af varemærkernes styrke og fordelene ved den vertikale integration forventes EAC Foods at komme tæt på tocifret vækst i omsætningen målt i USD og opnå en overskudsgrad på mere end 11% i 2004 mod 9,5% i 2003, reguleret for effekten af engangsposter. Forventningerne er baseret på følgende forudsætninger: Oliepriserne vil fortsat ligge over USD 28 pr. tønde for den venezuelanske kategori (gennemsnitlig USD 31 pr. tønde) mod USD 25 pr. tønde i de tidligere forventninger. Oliepriserne vil styrke valutareserverne og vil også give mulighed for øgede offentlige udgifter. BNP vil vokse omkring 8% mod de tidligere forventede 7%. Kursen mellem VEB og USD, som ved indgangen til 2004 lå på og pr. 10. februar blev fastsat til 1.920, forbliver uændret til udgangen af 2004 mod den tidligere forventning om en kurs på ved årets udgang. Det eksisterende valutakontrolsystem vil fortsat være i kraft. Inflationen vil nå 30%. I de tidligere forventninger var inflationen for 2004 som helhed skønnet til 40%. Udlånsrenten i Venezuela forventes at ligge under 25%. Primært driftsresultat EAC Foods primære driftsresultat for 1. halvår 2004 blev rekordhøjt med DKK 73 mio., med en overskudsgrad på 12,8% mod 9,3% sidste år (som indeholdt et primært driftsresultat på DKK 16 mio. i det frasolgte datterselskab i Ecuador). 8 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

10 Industrial ingredients 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 15,3 14,7 14,3 Nettoomsætning Nettoomsætningen steg i 1. halvår med 21% målt i lokale valutaer (13% i DKK) i forhold til 1. halvår Især resultaterne i 2. kvartal var stærke med en rekordhøj omsætning på DKK 191 mio., hvilket udgjorde en vækst på 23% målt i lokale valutaer. Med en stigning på 34% (21% i DKK) klarede den regionale distributionsforretning sig bedre end forventet. Noget af denne vækst kan henføres til masseprodukter med lavere avancer, og det primære driftsresultat steg derfor ikke helt i takt med omsætningen. Den thailandske distributionsforretning voksede med 6% målt i lokale valutaer. Hvis der ses bort fra supply chain services, som ophørte i 3. kvartal 2003, var den underliggende omsætningsvækst på 15% (9% i DKK). Den regionale distributionsforretning voksede med 41% målt i lokale valutaer (26% i DKK) med særligt gode resultater i Indonesien og Filippinerne. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 23% i lokale valutaer i forhold til samme periode sidste år (17% målt i DKK) og nåede således op på DKK 56 mio. Overskuddet i den thailandske distributionsforretning steg med 25% målt i lokale valutaer (19% i DKK), primært som følge af øgede avancer på baggrund af en fordelagtig produktsammensætning. Joint venture-selskaberne opnåede en indtjeningsvækst på 10% målt i lokal valuta eller 6% målt i DKK. Joint ventures inden for produktion opnåede en vækst på 19%, mens joint venturet for markedsføring af soda har klaret sig dårligere end i Berli Asiatic Soda har oplevet stor priskonkurrence, hvilket har påvirket både avancer og omsætning. Udsigterne for 2004 Resultaterne for 1. halvår blev bedre end forventet, og med udsigt til en forbedring i forsyningssituationen for resten af året forventer EAC Industrial Ingredients nu, at nettoomsætningen vil stige med mere end 10% i forhold til 2003 målt i lokale valutaer. Der ventes en mindre forbedring i overskudsgraden som følge af et øget salgsvolume. Halvårsmeddelelse 30. juni

11 Moving & Relocation Services 1. halvår Fuldt år DKK million Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 2,8 0,5 3,4 Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 11% i forhold til 1. halvår 2003 målt i lokale valutaer - hvilket er bedre end forventet. Målt i DKK lå nettoomsætningen 1% over 1. halvår Udsigterne for 2004 Med de fortsat forbedrede resultater i 2. kvartal forventes nettoomsætningen målt i lokale valutaer at stige med ca. 6% i forhold til 2003 mod den tidligere forventning om ca. 5%. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat viste en væsentlig forbedring i forhold til 1. halvår 2003 og blev bedre end forventet. Dette skyldtes et højere aktivitetsniveau inden for privatflytninger samt value-added Relocation Services på hovedmarkederne såsom Kina, Hongkong, Singapore og Japan, efterhånden som antallet af flytninger til området igen reetableredes efter SARSudbruddet i slutningen af marts De generelle speditionsaktiviteter i Hongkong og Kina samt arkivforvaltningsforretningen viste fortsat resultater over sidste år. Overskudsgraden forventes således nu at blive forbedret fra 3,4% i 2003 til ca. 4,5% i 2004 mod den tidligere forventning om ca. 4%. Væksten som blev opnået i 1. halvår i Relocation Services segmentet med de højere marginer, forventes at fortsætte i 2. halvår. Øvrige aktiviteter Efter frasalget af den tekniske forretning i Singapore og EAC Transport Agencies Malaysia først i maj, består øvrige aktiviteter af de resterende aktiviteter i EAC Trading (herunder investeringen i Global Wool) og EAC Holdings (Malaysia). Forretningerne opnåede en nettoomsætning på DKK 40 mio. for 1. halvår 2004 (DKK 38 mio.) og et primært driftsunderskud på DKK 2 mio. mod et driftsunderskud på DKK 4 mio. sidste år. 10 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

12 ØK-koncernens udsigter for 2004 ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger fra 1. kvartalsrapport Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes fortsat at vise tocifret vækst målt i lokale valutaer og encifret vækst målt i DKK. Nettoomsætningen for EAC Foods i Venezuela forventes at vise tocifret vækst målt i USD og DKK. Det primære driftsresultat forventes at vise tocifret vækst, efter regulering af engangsposter. Målt i DKK forventes koncernens primære driftsresultat baseret på den underliggende drift at blive på DKK 350 mio. Ovenstående forventninger til 2004 afspejler ledelsens forventninger om fremtidige begivenheder og er således i sagens natur forbundet med usikkerheder og risici, hvilket kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra ØK s forventninger. Regnskabsmeddelelsen for 1. halvår offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst er den danske tekst gældende Finanskalender Torsdag den 18. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 Fremlæggelse af regnskab Den 24. august 2004 kl (dansk tid), vil ØK s Operations Executive Group fremlægge rapporten for 1. halvår og svare på spørgsmål fra analytikere, investorer og medierne hos Fondsbørsen, Nikolaj Plads 6, København K. Præsentationen vil blive vist live på Fondsbørsens hjemmeside og på ØK s hjemmeside Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside på adressen: København, 24. august 2004 Bestyrelsen og Operations Executive Group. Kontaktperson: Iqbal Jumabhoy, Viceadministrerende direktør og CFO Tlf.: Halvårsmeddelelse 30. juni

13 Kvartalsoversigt (urevideret) Kvartal Fuldt år Kvartal DKK mio EAC Nutrition Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -11,2-14,0 6,4-2,0-6,0-3,1 10,1 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 14,6 11,2 9,5 4,1 9,9 14,6 7,9 EAC Foods Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -43,8-29,5 4,0 7,0-20,3 12,3 0 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 13,4 5,4 6,3 35,4 15,5 16,4 9,0 EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -3,0-6,4 3,7-3,0-2,4 7,3 17,9 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 15,2 14,2 13,2 14,5 14,3 15,3 15,2 EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -9,5-6,3-4,8-6,7-6,6-2,1 3,4 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) -3,2 3,4 7,9 3,6 3,4-2,2 6,5 ØK s strategiske forretninger Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -22,0-17,2 3,5-0,2-10,1 2,9 7,6 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 12,7 9,1 9,0 15,1 11,5 13,7 9,3 ØK Koncernen Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -43,8-40,7-23,7-21,2-33,7 1,6 7,6 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 10,4 6,8 6,9 11,6 8,9 11,9 7,8 - Primært driftsresultat justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003 Aktionærsekretariatet Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2002. ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Vedlagt fremsendes ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002.

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2002. ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Vedlagt fremsendes ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

ØK s Årsregnskabsmeddelelse

ØK s Årsregnskabsmeddelelse Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 Kvartalsmeddelelse 8. november 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 Kvartalsmeddelelse 8. november 2006 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. september kvt.

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. september kvt. 1 Delårsrapport 30. september 2007 3. kvt. 2 Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal 2007 Nettoomsætning, 3. kvartal ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 1,2 mia., en stigning på 22% i DKK i

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer. Generalforsamling den 24. marts 2010 1

24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer. Generalforsamling den 24. marts 2010 1 VELKOMMEN Generalforsamling den 24. TIL marts GENERALFORSAMLING 2010 2010 24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling den 24. marts 2010 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere