Yderligere information:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information:"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Tel.: Fax: Internet:www.eac.dk CVR.nr.: Fondsbørsmeddelese nr. 11/ august 2004 ØK s Halvårsmeddelelse 30. juni 2004 Resumé: Resultatet for ØK-koncernen over forventet Vækst på 19% i omsætningen for de strategiske forretninger i lokale valutaer Stigende vækst i EAC Nutrition i 2. kvartal, især solide resultater i Thailand EAC Foods i Venezuela opnåede omsætningsvækst på 33% i USD; 20% i DKK Det primære driftsresultat steg med 28% i DKK efter valutakursreguleringer I 1. halvår tilbageførte ØK DKK 362 mio. til sine aktionærer i form af udbytte og tilbagekøb af aktier EAC fastholder de overordnede forventninger Med venlig hilsen, ØK s ledelse præsenterer Halvårsmeddelelsen i dag kl på Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, 1007 København K. Præsentationen vil kunne ses på ØK s hjemmeside og Fondsbørsens hjemmeside Yderligere information: Viceadm. direktør Niels Henrik Jensen: , (mobil) eller Viceadm. direktør, Group CFO Iqbal Jumabhoy: , (mobil) eller

2 Hovedpunkter Resultatet for ØK-koncernen bedre end forventet Vækst på 19% i nettoomsætningen for de strategiske forretninger målt i lokale valutaer Stigende vækst i EAC Nutrition i 2. kvartal på 16% målt i lokale valutaer, især solide resultater i Thailand EAC Foods i Venezuela opnåede omsætningsvækst på 33% målt i USD; 20% målt i DKK Koncernens primære driftsresultat steg med 28% efter valutakursreguleringer med et historisk højt primært driftsresultat i EAC Foods og EAC Industrial Ingredients I 1. halvår tilbageførte ØK DKK 362 mio. til sine aktionærer i form af udbytte og tilbagekøb af aktier. ØK fastholder de overordnede forventninger fra 1. kvartalsrapport. Bemærk at sammenligningstallene for 2003 er anført i parentes. Alle valutakursreguleringer vedrører omregning fra rapporteringsvalutaerne, medmindre andet er anført. Nettoomsætningen for koncernen blev på DKK mio. (DKK mio.) hvilket er en 14% stigning efter regulering for valutakurseffekten. Nettoomsætningen for EAC Nutrition steg med 12% målt i lokale valutaer til DKK 924 mio. (DKK 894 mio.). Nettoomsætningen for EAC Foods blev DKK 571 mio. (DKK 540 mio.) en stigning på 17% i forhold til 1. halvår 2003 målt i USD. En stigning på 33% når der ses bort fra omsætningen i det frasolgte datterselskab i Ecuador Nettoomsætningen for EAC Industrial Ingredients blev DKK 367 mio. (DKK 326 mio.) en stigning på 21% målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen for EAC Moving & Relocation Services steg med 11% i forhold til 1. halvår 2003 målt i lokale valutaer til DKK 216 mio.(dkk 214 mio.) Det primære driftsresultat (EBIT) steg i 1. halvår med 19% til DKK 207 mio. (DKK 174 mio.) primært som følge af de gode resultater i svinefarmene i EAC Foods. Målt i lokale valutaer lå koncernens primære driftsresultat 28% over 1. halvår sidste år efter regulering for engangsindtægter i 2004 på DKK 7 mio. vedrørende fortjenesten på frasalg i EAC Holdings (Malaysia). ØK s andel af nettoresultatet for 1. halvår blev på DKK 114 mio. (DKK 119 mio.). Det lidt lavere resultat i forhold til 1. halvår 2003 skyldes primært, at en højere andel af resultatet kommer fra de dele af forretningen, hvor der er minoritetsinteresser, i særdeleshed fra svinefarmene i Venezuela. Frasalgene i EAC Holdings (Malaysia) havde en positiv nettoeffekt på DKK 4 mio. efter minoritetsandele. Den gennemsnitlige USD/DKK kurs for 1. halvår blev på 610,54 mod 673,90 for 1. halvår 2003, hvilket var en 9% styrkelse af DKK. Den samlede valutakurseffekt vedrørende koncernens nettoomsætning i 1. halvår var DKK 278 mio., inkl. devalueringen af VEB i forhold til USD. Dette påvirkede omsætningstallene med 14% målt i DKK. Udsigterne for 2004: ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger fra 1. kvartalsrapport Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes fortsat at vise tocifret vækst målt i lokale valutaer og encifret vækst målt i DKK. Nettoomsætningen for EAC Foods i Venezuela forventes at vise tocifret vækst målt i USD og DKK. Det primære driftsresultat forventes at vise tocifret vækst, efter regulering af engangsposter. Målt i DKK forventes koncernens primære driftsresultat baseret på den underliggende drift at blive på DKK 350 mio. Halvårsmeddelelse 30. juni

3 Hovedtal for koncernen (ureviderede) Resultatopgørelse 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning Indtjening før renter, skatter og afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver (EBITDA) Indtjening før renter, skatter og amortisering af goodwill (EBITA) Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Værdiregulering af finansielle aktiver Resultat før skat Skat Resultat efter skat Minoritetsinteresser ØK s andel af periodens resultat Balance DKK mio Samlede aktiver Omsætningsformue Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital Minoritetsinteresser Egenkapital Likvide midler Investeringer i anlægsaktiver Nøgletal Overskudsgrad (%) 9,8 8,6 8,9 Soliditetsgrad (%) 61,3 63,3 62,5 Forrentning af investeret kapital på årsbasis (%) 23,7 19,4 21,2 Forrentning af egenkapital på årsbasis (%) 9,1 9,2 8,6 EPS på årsbasis (i DKK) 11,8 12,1 15,9 Indre værdi pr. Aktie 123,7 130,6 138,2 Børskurs pr. Aktie 285,5 178,3 257,6 Antal medarbejdere Ultimokurs DKK/USD 614,95 650,32 595,76 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 610,54 673,90 658,08 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning. Regnskabet for ØK er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov af 7. juni 2001 samt de danske regnskabsvejledninger, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. 2 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

4 Ajourføring af ØK s strategiske initiativer Opbygning af varemærker og markedsudvidelse Markedssegmenter med høj værdi EAC Nutrition fortsatte i 1. halvår bestræbelserne på at styrke den organiske vækst med udvidelse indenfor super premium og premium segmenterne, som er under udvikling på hovedmarkederne. Disse segmenter som dog stadig er begrænsede tilbyder mere attraktive vækstrater og bedre avancer end standardsegmenterne, hvor EAC Nutrition typisk er markedsledende. Bestræbelserne har sammen med øvrige produktfornyelser og fortsat markedsudvikling bidraget til EAC Nutrition s tocifrede vækstrater i 2. kvartal. Den nye super premium Infant Formula og Follow-on (IFFO) produktserie, som blev lanceret i Malaysia, Singapore, Thailand og Kina i 2. halvår 2003, klarer sig forsat bedre end forventet. Dumex Malaysia, som allerede er førende i standardsegmentet og på markedet som helhed, har hurtigt indtaget en position som nr. 4 af 14 aktører på det samlede marked for IFFO premium produkter. Vækstmønstret i Thailand er ligeledes positivt, og den nye super premium IFFO produktserie under varemærket HiQ har hos flere vigtige supermarkedskæder allerede vundet markedsandele, som ligger over niveauet for Mamex og Mamil brands, som blev trukket tilbage i juli HiQ premium Growing Up Milk (GUM) produkterne blev lanceret i Thailand i 2. kvartal De første premium IFFO produkter kom på det kinesiske marked i sidste halvdel af 2003, mens premium GUM produkterne blev lanceret i 2. kvartal Efter en introduktionsperiode, som har været længere end forventet, er omsætningen for premium produkter i Kina nu generelt ved at tage fart. I Indien fortsætter den organisatoriske opbygning sideløbende med planlægning af nye produktionsanlæg. Der planlægges en række produktlanceringer i 2. halvår, herunder lancering af Dumex produkter, og lancering af nye produkter under Protinex mærket. Maksimering af fremtidig værdi ØK har i 1. halvår frasolgt mindre ikke-strategiske aktiviteter i Malaysia og Singapore med en samlet effekt på det primære resultat på DKK 7 mio. Samtidig med at den overordnede strategi om at blive en førende virksomhed indenfor berigede fødevarer i Asien følges, har ØK investeret i de 3 resterende strategiske forretninger med henblik på at øge deres værdi. ØK har således indgået en aftale om erhvervelse af minoritetsandelene i AFI en svinefarm i Venezuela, som ØK ejer sammen med IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) og lokale partnere. Kapitalstruktur ØK har siden 1. januar købt egne aktier under det aktietilbagekøbsprogram, der blev indledt i november sidste år. Der er siden 1. januar købt aktier for ca. DKK 40 mio., hvilket giver en gennemsnitlig kurs på DKK 269 pr. aktie. Der er i alt købt aktier for DKK 50 mio. under denne ordning, hvilket giver en gennemsnitlig kurs på DKK 263. Ved udgangen af juni gennemførtes det nye tilbagekøbsprogram for køb af egne aktier for op til i alt DKK 250 mio., som blev vedtaget på generalforsamlingen i april Der blev købt aktier til en gennemsnitlig kurs på DKK 292. Beholdningen af egne aktier udgør 9,09% ved udgangen af 1. halvår. I 1. halvår tilbageførte ØK DKK 362 mio. til sine aktionærer i form af udbytte og tilbagekøb af aktier. Akkvisitioner ØK har som erklæret mål at vokse ved akkvisitioner og har siden december 1999 investeret mere end DKK 760 mio. Dette omfatter både erhvervelse af nye forretninger, selskaber og opkøb af minoritetsinteresser i de eksisterende strategiske orretninger. Halvårsmeddelelse 30. juni

5 Regnskabsberetning 1. halvår 2004 Valutakurseffekt Effekten af valutakursbevægelser var væsentlig i forhold til 1. halvår 2003 med en gennemsnitlig styrkelse af DKK på ca. 9% i forhold til USD. Dette har påvirket væksten i omsætning og resultat negativt målt i DKK. Den venezuelanske regering fastsatte i februar en ny fast VEB/USD kurs på 1.920, hvilket var en devaluering på ca. 17% af VEB i forhold til USD. Hvis devalueringen af VEB medtages, ville den samlede negative valutakurseffekt for koncernen i 1. halvår udgøre 14%. Resultatopgørelse Nettoomsætningen for koncernen steg med 14% målt i lokale valutaer og med 5% målt i DKK til DKK mio. (DKK mio.). Overskudsgraden steg til 9,8% (8,6%) på baggrund af særdeles gode resultater for halvåret i EAC Foods samt de gode resultater i EAC Industrial Ingredients. Dette blev dog til en vis grad udlignet af det forventede fald i overskudsgraden i EAC Nutrition, delvist som følge af højere priser på mælkepulver og delvist som følge af højere reklame- og markedsføringsudgifter i 1. halvår 2004 end i 1. halvår De strategiske forretninger opnåede et primært driftsresultat på DKK 238 mio., eller 21% over 1. halvår 2003 ved uændrede valutakurser. Med undtagelse af EAC Nutrition, blev det primære driftsresultat for hver af de strategiske forretninger over sidste år målt ved uændrede valutakurser. Målt i DKK blev det primære driftsresultat 11% over sidste år. Nettoomsætningen for forretningerne i Asien steg med 14%, og væksten for EAC Foods i Venezuela blev 33% målt i USD eller 20% målt i DKK. Resultatet af de finansielle poster blev en omkostning på DKK 2 mio. (DKK 1 mio.). Stigningen i forhold til sidste år kan primært henføres til valutakursreguleringer i EAC Foods. De strategiske forretninger viste en samlet stigning på 19% målt i lokale valutaer, inkl. valutakurseffekten fra VEB/USD, og alle de strategiske forretninger opnåede tocifret vækst. Det primære driftsresultat (EBIT) lå 28% over sidste år målt i lokale valutaer og 15% over sidste år målt i DKK, hvilket svarede til en stigning på DKK 26 mio. efter regulering for engangsindtægter på DKK 7 mio. Skat beløb sig til DKK 61 mio. (DKK 52 mio.), hvilket resulterede i en beregnet skatteprocent på 30% (29%). ØK s andel af resultatet for 1. halvår blev på DKK 114 mio. (DKK 119 mio.). Det lidt lavere resultat skyldes primært forøget lønsomhed for farmene i Venezuela, som bevirkede, at minoritetsinteressernes andel af resultatet steg. Primært driftsresultat (EBIT) Strategiske forretninger 1. halvår Ændring DKK mio % Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services 6 1 I alt Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

6 Balance Balance i sammendrag ØK-koncernen Ændring DKK Anlægsaktiver Omsætningsaktiver heraf likvide beholdninger Aktiver i alt Kortfristet gæld Langfristet gæld/hensættelser Egenkapital og minoritetsinteresser Passiver i alt De samlede aktiver faldt med 6% ved udgangen af juni i forhold til ultimosaldoen ved udgangen af 2003, primært på grund af lavere likvide beholdninger som følge af øgede beholdninger af obligationer og andre værdipapirer samt køb af egne aktier. Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver beløb sig til DKK 51 mio. i 1. halvår mod afskrivninger på DKK 67 mio. Den største investering var en opgradering af blandingsanlægget på EAC Nutrition s fabrik i Shanghai. Omsætningsformuen på DKK 755 mio. lå over niveauet fra udgangen af Den samlede omsætningsformue i de strategiske forretninger er på samme niveau, mens omsætningsformuen steg, primært som følge af videredistribution af væsentlige forudbetalinger i EAC Trading. Investeret kapital for koncernen steg i 1. halvår til DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse hovedsagligt som følge af øget omsætningsformue og et fald i kreditorer. Forrentning af investeret kapital (ROIC) på årsbasis blev på 23,7% for 1. halvår mod 21,2% for hele året Investeret kapital i de strategiske forretninger blev på DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse. Investeret kapital - Strategiske forretninger Ændring DKK mio Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services I alt Langsigtede økonomiske mål Langsigtede økonomiske mål opstillet i årsrapporten for 1999 for opfyldelse ved udgangen af 2004 er påvirket af en række forskellige driftsmæssige og omstruktureringsforhold og i nogen grad påvirket af svækkelsen af USD mod DKK. Forrentningen af den investerede kapital forventes at blive på omkring 20% på konsolideret niveau, selv om enkelte af de strategiske forretninger vil have en forrentning af den investerede kapital over målet på 25%. Målet for forrentningen af egenkapitalen var 15% for 2004 men forventes nu kun at udgøre 6-7% primært som følge af øgede likvide beholdninger samt en lav gældsandel så vel som øgede investeringer i organisk vækst i nye markeder og produkter. Målet om en gennemsnitlig indtjening pr. aktie på 30% er oversteget med en indtjening på 102% ved udgangen af Halvårsmeddelelse 30. juni

7 Egenkapitalopgørelse Fuldt år DKK mio Primosaldo Periodens resultat Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiseret kursgevinst/-tab på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiseret kursgevinst/-tab på ophævede kurssikringer Køb/salg af egne aktier, netto Udbytter Egenkapital Valutakursreguleringen vedrører primært omregning af primosaldi. Den balancerelaterede nettoeksponering over for USD vurderes til DKK 98 mio. ved udgangen af 1. halvår, dvs. ved en 10% ændring i kursen mellem USD og DKK kan virkningen på koncernens egenkapital beregnes til DKK 98 mio., hvilket ligger inden for de grænser, der er fastsat for koncernen. Der blev tilbagekøbt aktier for DKK 291 mio. i 1. halvdel af 2004, mens udnyttelse af aktieoptioner påvirkede køb/salg af egne aktier med DKK 14 mio., hvilket resulterede i en nettobevægelse på DKK 277 mio. Pengestrømme Pengestrømsopgørelse for koncernen DKK mio Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Kursregulering af likvider 6-65 Likvider, ultimo Pengestrømme fra driften var positive med DKK 113 mio. Dette var afledt af et nettoresultat på DKK 114 mio. samt regulering for afskrivninger og amortiseringer på DKK 67 mio. mod en større omsætningsformue efter valutakursreguleringer. De udgående nettopengestrømme fra investeringer blev på DKK 19 mio. DKK 51 mio. vedrørte investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver, hvoraf den største investering var en opgradering af blandingsanlægget på EAC Nutrition s fabrik i Shanghai. Indtægter fra salg af diverse materielle anlægsaktiver og udbytter modtaget fra associerede virksomheder, primært i Thailand, er modregnet. De udgående nettopengestrømme fra finansiering på DKK 457 mio. skyldes et nettofald i kortfristede lån på DKK 41 mio., nettotilbagebetaling på langfristede lån på DKK 26 mio., køb af egne aktier for DKK 277 mio. pr. 28. juni 2004, betalte udbytter i moderselskabet på DKK 72 mio. samt valutakursregulering og øvrige egenkapitalreguleringer på DKK 41 mio. 6 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

8 Forretningsområder Nutrition 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 11,1 13,0 9,9 Nettoomsætning Nettoomsætningen for EAC Nutrition nåede DKK 924 mio. (DKK 894 mio.), hvilket udgjorde en vækst på 12% i forhold til sidste år målt i lokale valutaer. Væksten var især stærk i 2. kvartal, hvor omsætningen steg med 16% målt i lokale valutaer og med 10% målt i DKK som følge af fortsat produktudvikling og markedsføring. I Kina bevarede Nutrition den førende position i områder som Shanghai og Chengdu, og der blev vundet yderligere terræn i Beijing. Selv om positionen i Kina fortsat udbygges med solid tocifret omsætningsvækst, var væksten lidt lavere end forventet som følge af indkøring af de nye premium produkter i den første del af Dette blev i nogen grad opvejet af en højere omsætning af industrielle produkter til fast food kæder, og samlet set steg omsætningsvæksten i 2. kvartal. Omsætningen for Dumex Malaysia og Indien blev bedre end forventet for 1. halvår. Den samlede position som markedsleder i Malaysia både målt i værdi og i mængder blev opretholdt. I Thailand var omsætningsvæksten drevet af en række nye produktlanceringer, herunder premium produkter. hvilket var ca. 2 %-point lavere end sidste år. Faldet i overskudsgraden skyldes en kombination af stigende udgifter til reklame og markedsføring i 1. halvår 2004 og virkningen af højere mælkepulverpriser i Bruttoavancerne blev for størstedelen fastholdt på sidste års niveau på trods af stigende mælkepulverpriser. De væsentligste faktorer i denne forbindelse var ændringer i produktsammensætningen med en større andel premium produkter med højere fortjenester samt salgsprisstigninger. Udsigterne for 2004 Udsigterne for EAC Nutrition er uændrede. Der forventes fortsat tocifret omsætningsvækst i forhold til 2003 målt i lokale valutaer. Årets primære driftsresultat vil afspejle en væsentlig stigning i reklame- og markedsføringsaktiviteter i 2. halvår, men overskudsgraden forventes fortsat at ligge lidt over 9%. I Kina forventes omsætningsvæksten at blive yderligere styrket med øgede reklame- og markedsføringsaktiviteter. I Thailand forventes den positive udvikling på baggrund af nye produktlanceringer at fortsætte og også her forventes tocifret vækst for året. På trods af nyligt øgede markedsandele blev resultatet i Hangzhou Future påvirket af væsentlige prisstigninger på råvarer (i særdeleshed på ris, en væsentlig råvareingrediens, men også på soja og sukker, som ialt udgør 60% af produktionsomkostningerne). Der vil blive iværksat en større relancering af Hangzhou Future s fulde produktsortiment med nyt emballagedesign og nye tv-reklamer fra 3. kvartal, som opfølgning på situationen. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat for EAC Nutrition i 1. halvår blev på DKK 103 mio. Dette udgjorde en overskudsgrad på 11,1 %, I årets 2. halvdel vil en væsentlig del af de øgede reklame- og markedsføringsudgifter være dedikeret til GUM premium produkterne. Der forventes tillige fortsat vækst fra nye markeder såsom Filippinerne og Indien, for sidstnævnte baseret på nye produktlanceringer i 4. kvartal og yderligere geografisk ekspansion i området fra 1. december, hvorved Dumex Indien vil opnå en dækning på 80% af salget af Protinex i Indien. Halvårsmeddelelse 30. juni

9 Foods 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 12,8 9,3 15,5 Nettoomsætning EAC Foods nettoomsætning for 1. halvår 2004 lå 17% over 2003 målt i USD og 6% målt i DKK. (1. halvår 2003 indeholdt DKK 63 mio. i nettoomsætning i det frasolgte datterselskab i Ecuador). På trods af den komplekse politiske situation i Venezuela lå omsætningen målt i VEB for 1. halvår % over samme periode sidste år. Det lykkedes hurtigt for EAC Foods at regulere priserne for at kompensere devalueringen på 17% af VEB, der fandt sted i februar. Rekordhøje oliepriser har fortsat en positiv indvirkning på den venezuelanske økonomi, da disse har gjort det muligt for regeringen at øge de offentlige udgifter. Målt i mængder lå omsætningen af forarbejdede kødprodukter i Venezuela i 1. halvår % over sidste år. Der noteres forsat fremgang i det vigtige Devil ham segment (skinkeprodukt), hvor der med Fiesta produktet, som blev lanceret i marts, er opnået resultater over forventet. Det eneste produkt, der fortsat er under priskontrol, er det prisbillige mortadella-produkt, som i øjeblikket har en begrænset indvirkning på EAC Foods lønsomhed. På trods af markedspres vinder EAC Foods fortsat markedsandele i de fleste kategorier. Ifølge en markedsanalyse fra Datos Store Audit fra juni i år er markedsandelene for wienerpølser, kalkunprodukter og skinkeprodukter øget. Aktiviteterne i den nye enhed Food Service, der primært har cateringsektoren som målgruppe, kom godt i gang.. Denne sektor udgør et hidtil uudnyttet potentiale for EAC Foods. Det primære driftsresultat er i stigende grad påvirket af svinefarmene. Svinepriserne er i øjeblikket høje, og farmene opererer med en yderst tilfredsstillende lønsomhed. Resultaterne for farmene Procer og AFI indgår i konsolideringen i Udsigterne for 2004 Den aktuelle politiske situation i Venezuela er fortsat spændt selvom præsidenten vandt folkeafstemningen om hans afsættelse den 15. august og derfor vil blive siddende i yderligere 2 år. Forventningerne for året som helhed fastholdes under forudsætning om øget politisk stabilitet. På grundlag af varemærkernes styrke og fordelene ved den vertikale integration forventes EAC Foods at komme tæt på tocifret vækst i omsætningen målt i USD og opnå en overskudsgrad på mere end 11% i 2004 mod 9,5% i 2003, reguleret for effekten af engangsposter. Forventningerne er baseret på følgende forudsætninger: Oliepriserne vil fortsat ligge over USD 28 pr. tønde for den venezuelanske kategori (gennemsnitlig USD 31 pr. tønde) mod USD 25 pr. tønde i de tidligere forventninger. Oliepriserne vil styrke valutareserverne og vil også give mulighed for øgede offentlige udgifter. BNP vil vokse omkring 8% mod de tidligere forventede 7%. Kursen mellem VEB og USD, som ved indgangen til 2004 lå på og pr. 10. februar blev fastsat til 1.920, forbliver uændret til udgangen af 2004 mod den tidligere forventning om en kurs på ved årets udgang. Det eksisterende valutakontrolsystem vil fortsat være i kraft. Inflationen vil nå 30%. I de tidligere forventninger var inflationen for 2004 som helhed skønnet til 40%. Udlånsrenten i Venezuela forventes at ligge under 25%. Primært driftsresultat EAC Foods primære driftsresultat for 1. halvår 2004 blev rekordhøjt med DKK 73 mio., med en overskudsgrad på 12,8% mod 9,3% sidste år (som indeholdt et primært driftsresultat på DKK 16 mio. i det frasolgte datterselskab i Ecuador). 8 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

10 Industrial ingredients 1. halvår Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 15,3 14,7 14,3 Nettoomsætning Nettoomsætningen steg i 1. halvår med 21% målt i lokale valutaer (13% i DKK) i forhold til 1. halvår Især resultaterne i 2. kvartal var stærke med en rekordhøj omsætning på DKK 191 mio., hvilket udgjorde en vækst på 23% målt i lokale valutaer. Med en stigning på 34% (21% i DKK) klarede den regionale distributionsforretning sig bedre end forventet. Noget af denne vækst kan henføres til masseprodukter med lavere avancer, og det primære driftsresultat steg derfor ikke helt i takt med omsætningen. Den thailandske distributionsforretning voksede med 6% målt i lokale valutaer. Hvis der ses bort fra supply chain services, som ophørte i 3. kvartal 2003, var den underliggende omsætningsvækst på 15% (9% i DKK). Den regionale distributionsforretning voksede med 41% målt i lokale valutaer (26% i DKK) med særligt gode resultater i Indonesien og Filippinerne. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 23% i lokale valutaer i forhold til samme periode sidste år (17% målt i DKK) og nåede således op på DKK 56 mio. Overskuddet i den thailandske distributionsforretning steg med 25% målt i lokale valutaer (19% i DKK), primært som følge af øgede avancer på baggrund af en fordelagtig produktsammensætning. Joint venture-selskaberne opnåede en indtjeningsvækst på 10% målt i lokal valuta eller 6% målt i DKK. Joint ventures inden for produktion opnåede en vækst på 19%, mens joint venturet for markedsføring af soda har klaret sig dårligere end i Berli Asiatic Soda har oplevet stor priskonkurrence, hvilket har påvirket både avancer og omsætning. Udsigterne for 2004 Resultaterne for 1. halvår blev bedre end forventet, og med udsigt til en forbedring i forsyningssituationen for resten af året forventer EAC Industrial Ingredients nu, at nettoomsætningen vil stige med mere end 10% i forhold til 2003 målt i lokale valutaer. Der ventes en mindre forbedring i overskudsgraden som følge af et øget salgsvolume. Halvårsmeddelelse 30. juni

11 Moving & Relocation Services 1. halvår Fuldt år DKK million Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 2,8 0,5 3,4 Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 11% i forhold til 1. halvår 2003 målt i lokale valutaer - hvilket er bedre end forventet. Målt i DKK lå nettoomsætningen 1% over 1. halvår Udsigterne for 2004 Med de fortsat forbedrede resultater i 2. kvartal forventes nettoomsætningen målt i lokale valutaer at stige med ca. 6% i forhold til 2003 mod den tidligere forventning om ca. 5%. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat viste en væsentlig forbedring i forhold til 1. halvår 2003 og blev bedre end forventet. Dette skyldtes et højere aktivitetsniveau inden for privatflytninger samt value-added Relocation Services på hovedmarkederne såsom Kina, Hongkong, Singapore og Japan, efterhånden som antallet af flytninger til området igen reetableredes efter SARSudbruddet i slutningen af marts De generelle speditionsaktiviteter i Hongkong og Kina samt arkivforvaltningsforretningen viste fortsat resultater over sidste år. Overskudsgraden forventes således nu at blive forbedret fra 3,4% i 2003 til ca. 4,5% i 2004 mod den tidligere forventning om ca. 4%. Væksten som blev opnået i 1. halvår i Relocation Services segmentet med de højere marginer, forventes at fortsætte i 2. halvår. Øvrige aktiviteter Efter frasalget af den tekniske forretning i Singapore og EAC Transport Agencies Malaysia først i maj, består øvrige aktiviteter af de resterende aktiviteter i EAC Trading (herunder investeringen i Global Wool) og EAC Holdings (Malaysia). Forretningerne opnåede en nettoomsætning på DKK 40 mio. for 1. halvår 2004 (DKK 38 mio.) og et primært driftsunderskud på DKK 2 mio. mod et driftsunderskud på DKK 4 mio. sidste år. 10 Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

12 ØK-koncernens udsigter for 2004 ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger fra 1. kvartalsrapport Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes fortsat at vise tocifret vækst målt i lokale valutaer og encifret vækst målt i DKK. Nettoomsætningen for EAC Foods i Venezuela forventes at vise tocifret vækst målt i USD og DKK. Det primære driftsresultat forventes at vise tocifret vækst, efter regulering af engangsposter. Målt i DKK forventes koncernens primære driftsresultat baseret på den underliggende drift at blive på DKK 350 mio. Ovenstående forventninger til 2004 afspejler ledelsens forventninger om fremtidige begivenheder og er således i sagens natur forbundet med usikkerheder og risici, hvilket kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra ØK s forventninger. Regnskabsmeddelelsen for 1. halvår offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst er den danske tekst gældende Finanskalender Torsdag den 18. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 Fremlæggelse af regnskab Den 24. august 2004 kl (dansk tid), vil ØK s Operations Executive Group fremlægge rapporten for 1. halvår og svare på spørgsmål fra analytikere, investorer og medierne hos Fondsbørsen, Nikolaj Plads 6, København K. Præsentationen vil blive vist live på Fondsbørsens hjemmeside og på ØK s hjemmeside Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside på adressen: København, 24. august 2004 Bestyrelsen og Operations Executive Group. Kontaktperson: Iqbal Jumabhoy, Viceadministrerende direktør og CFO Tlf.: Halvårsmeddelelse 30. juni

13 Kvartalsoversigt (urevideret) Kvartal Fuldt år Kvartal DKK mio EAC Nutrition Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -11,2-14,0 6,4-2,0-6,0-3,1 10,1 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 14,6 11,2 9,5 4,1 9,9 14,6 7,9 EAC Foods Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -43,8-29,5 4,0 7,0-20,3 12,3 0 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 13,4 5,4 6,3 35,4 15,5 16,4 9,0 EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -3,0-6,4 3,7-3,0-2,4 7,3 17,9 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 15,2 14,2 13,2 14,5 14,3 15,3 15,2 EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -9,5-6,3-4,8-6,7-6,6-2,1 3,4 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) -3,2 3,4 7,9 3,6 3,4-2,2 6,5 ØK s strategiske forretninger Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -22,0-17,2 3,5-0,2-10,1 2,9 7,6 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 12,7 9,1 9,0 15,1 11,5 13,7 9,3 ØK Koncernen Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -43,8-40,7-23,7-21,2-33,7 1,6 7,6 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 10,4 6,8 6,9 11,6 8,9 11,9 7,8 - Primært driftsresultat justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift Halvårsmeddelelse 30. juni 2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 ØK KONCERNEN ØK KONCERNEN FOODS INDUSTRIAL INGRIDIENTS MOVING & RELOCATION SERVICES VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 1 1 25. marts 2009 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a)

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING Det er nu mindre end fire måneder siden, bestyrelsen sidst mødtes med vore aktionærer. På den ekstraordinære

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Årsrapport 2007 Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter, Hoved- og nøgletal, Udsigter for 2008... 3 Strategi... 6 Ledelsens regnskabsberetning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni 2005 Årsrapport 2005 A/S Det Østasiatiske Kompagni

A/S Det Østasiatiske Kompagni 2005 Årsrapport 2005 A/S Det Østasiatiske Kompagni Årsrapport 2005 Netto omsætning Netto omsætning Netto omsætning 04 DKK 1,2 mia. 04 DKK 0,7 mia. 04 DKK 0,4 mia. 05 DKK 1,4 mia. 05 DKK 0,8 mia. 05 DKK 0,5 mia. 16,6% 6,6% 12,4% Ledelsens beretning 1 Hovedpunkter,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere