Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek"

Transkript

1 Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. april 2007

2 Indholdsfortegnelse side Forord...3 Organisationsdiagram...4 Direktionen...5 Direktøren...6 Direktør Erland Kolding Nielsen...6 Nationalbiblioteket...7 Vicedirektør Steen Bille Larsen...7 Pligtafleveringsafdelingen...7 Specialsamlinger...10 Håndskriftafdelingen...10 Kort- og Billedafdelingen...11 Musik- og Teaterafdeling...12 Orientalsk og Judaistisk Afdeling...14 Kulturafdelingen...15 Bevaringsafdelingen...19 Digital Bevaring...21 Forskningsafdelingen Vicedirektør Michael Cotta-Schønberg...23 City...24 Nord...25 Afdeling for Fagreference og Dokumentation...25 Procesafdelingen...26 Publikumsafdelingen...27 Syd...28 Slotsholmen...29 Administrativt-teknisk område...30 Administrationsafdelingen...30 Driftsafdelingen...33 Bygningsdriftsafdelingen...33 Sikringsafdelingen...34 IT-område...37 IT-afdelingen...37 Digital Udvikling og Produktion...40 Side 2

3 Forord Denne organisationsplan beskriver den nye institution:, Nationalbibliotek og, der blev en realitet i sommeren 2005 ved sammenlægning af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek. Med, Nationalbibliotek og, ønsker vi at skabe en moderne og fleksibel organisation og skabe et større og bredere fagligt miljø, der øger mulighederne for at udnytte vores kompetencer og vores faglige indsigt. Dette gælder for nationalbibliotek, universitetsbibliotek og fællesfunktioner. Erland Kolding Nielsen Direktør Side 3

4 Organisationsdiagram. Nationalbibliotek og. Organisationsdiagram gældende fra Direktør Stab Administrativt-teknisk område Stab Administrationsafdeling Bygningsdriftafdeling Sikringsafdeling Driftsafdeling Nationalbibliotek Stab Pligtafleveringsafdelingen Specialsamlinger: Håndskriftafdelingen Kort- og Billedafdelingen Musik- og Teaterafdelingen Orientalsk og Judaistisk Afdeling Kulturafdelingen Bevaringsafdelingen Digital Bevaring Forskningsafdelingen Københavns Universitetsbibliotek Stab City Nord: Fagreference og Dokumentation Procesafdelingen Publikumsafdeling Syd Slotsholmen IT-område IT-afdeling Digital Udvikling og Produktion Side 4

5 Direktionen Direktionen består af 4 medlemmer: Direktør Erland Kolding Nielsen, institutionschef Vicedirektør Steen Bille Larsen, chef for Nationalbiblioteket Vicedirektør Michael Cotta-Schønberg, chef for Administrationschef Bodil Henriksen, chef for det administrativt-tekniske område og for forskningen. Direktionen varetager den overordnede ledelse af og har det daglige ansvar for de hovedområder, som i henhold til organisationsplanen er henlagt til det enkelte direktionsmedlem. Side 5

6 Direktøren Direktør Erland Kolding Nielsen varetager som øverste leder af institutionen principielle spørgsmål vedrørende alle sider af institutionens interne og eksterne virksomhed. Direktøren varetager overordnede opgaver som forhandling og repræsentation af Det Kongelige Bibliotek over for Kulturministeriet og andre ministerier, Biblioteksstyrelsen og andre styrelser, mv., finansloven, institutionens regnskab og budget, ansættelse af førstebibliotekarer og afdelingsledere, forskningsspørgsmål, formidlingsspørgsmål, kulturpolitiske spørgsmål, principielle bibliotekspolitiske spørgsmål, sponsorering og fondssager. Direktøren er leder af Direktionen og Førstebibliotekarkollegiet samt formand for Samarbejdsudvalget. Direktørens stab Til direktøren er knyttet en stab, der varetager opgaver som direktionssekretær, sekretær for Førstebibliotekarkollegiet, sekretær for direktøren, styring af institutionens kommunikation, varetagelse af institutionens sponsorarbejde, styring af udbygningen af institutionen på N 112 og Godsbanegården og biblioteksjura. Side 6

7 Nationalbiblioteket Vicedirektør Steen Bille Larsen er chef for Nationalbiblioteket. Vicedirektøren refererer til direktør Erland Kolding Nielsen. Afdelingsleder Birgit N. Henriksen er souschef med ansvar for den digitale udvikling af Nationalbiblioteket. Vicedirektøren er desuden ansvarlig for Forskningsbiblioteksstatistikken og Det Kongelige Biblioteks officielle årsberetning. Vicedirektøren er medlem af Direktionen, Førstebibliotekarkollegiet og af Samarbejdsudvalget. Vicedirektørens stab Til vicedirektøren er tilknyttet et team, der udfører stabsopgaver. Pligtafleveringsafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Grethe Jacobsen Stedfortræder: Afdelingsbibliotekar Anne-Marie Smith Afdelingslederen refererer direkte til direktionen ved vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Afdelingens opgave er - i medfør af Lov nr af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale at sikre en dækkende pligtaflevering af de materialetyper, som har ansvaret for at indsamle. Dette omfatter trykte udgivelser, noder, kort, cd-rommer, disketter og andre værker, der offentliggøres ved udgivelse i eksemplarform. Afdelingen varetager i samarbejde med DUP og Statsbiblioteket indsamling (høstning) af den danske del af Internettet og indgår derved i den virtuelle institution Netarkivet.dk, der har ansvaret for denne del af pligtafleveringen. Af værker udgivet i eksemplarform modtages 2 eksemplarer, og afdelingen sender det ene eksemplar til Statsbiblioteket. Monografier og periodika registreres i REX (monografiregistrering sker i samarbejde med Dansk BiblioteksCenter). Småtryk behandles arkivalsk med henblik på, at det kan stilles til rådighed via Småtrykssamlingen. Afdelingen har ansvaret for de nationalbibliografiske fortegnelser for periodika både i eksemplarform Side 7

8 og som netpublikationer, herunder tildeling af International Standard Serial Number (ISSN). Modtagelse, monografier og Småtrykssamlingen Sektionsleder: Afdelingsbibliotekar Anne-Marie Smith Sektionen har ansvaret for kontakten til de afleveringspligtige af værker i eksemplarform, sikring af modtagelse af det pligtafleverede materiale samt information om loven. Sektionen har ansvaret for at indlemme monografiske pligtafleverede værker i bibliotekets nationale samlinger i et tæt samarbejder med Dansk BiblioteksCenter. Sektionen varetager samlingsopbygning, magasinforvaltning og publikumsbetjening af pligtafleverede småtryk, defineret som publikationer, der omhandler korporationers (institutioners, foreningers og firmaers) aktuelle interne forhold, dvs. sektionen foretager kontrol-, rykker-, informations- og reklamationsprocedurer over for de afleveringspligtige modtager 2 eksemplarer af det pligtafleverede materiale i eksemplarform og videresender det ene eksemplar til Statsbiblioteket sender trykte monografier til DBC fordeler det øvrige modtagne materiale internt på registrerer modtagne monografier (andre medier end tryk), der ikke sendes til DBC udarbejder Index Translationums danske afsnit reklamerer manglende monografier for og Statsbiblioteket varetager samlingsopbygning og bevaring af småtryk (kassation, systematisering og indlægning af materiale) udfører dokumentlevering af bestilte småtryk varetager referenceopgaver og lånerbetjening pr. telefon, og på intern læsesal registrerer årspublikationer og småtrykstidsskrifter til REX varetager magasinpleje i Småtrykssamlingens magasiner Danske Tidsskrifter Sektionsleder: Afdelingsbibliotekar Esther Skaarup Sektionen varetager samlingsopbygning af pligtafleverede periodika i eksemplarform til bibliotekets samlinger, har ansvaret for katalogisering af periodika til REX samt ansvaret for den nationalbibliografiske registrering til ISSN, dvs. sektionen hefteregistrerer og reklamerer de pligtafleverede periodika, der skal registreres og reklameres Side 8

9 katalogiserer og klassificerer periodika til REX udfører ISSN centerarbejde: tildeler og registrerer numre og vejleder om systemet udarbejder Dansk Periodicafortegnelse = danske ISSN poster videreformidler periodisk materiale (årbøger) til Dansk Bogfortegnelse (Dansk BiblioteksCenter) Funktioner under afdelingsleder Nethøstning Specialist: Afdelingsbibliotekar Karen Høgsberg Funktionen varetager følgende arbejdsområder nethøstning (i samarbejde med Statsbiblioteket i form af den virtuelle institution Netarkivet.dk) vedligehold af vedligehold af listen over danske tidsskrifter på Internettet Indbinding/Klargøring Ansvarlig: Fuldmægtig Jón Eiríksson Funktionen varetager indbinding og klargøring af pligtafleverede bøger og tidsskrifter i eksemplarform i henhold til de regler der er fastlagt for dette arbejde, dvs. indbinding af pligtafleveret materiale, der skal til bogbinder kassettering af øvrigt materiale klargøring af materialerne inden påpladssætning (opstillingssignatur og stregkode) administration af indbindingsbudgettet for nationalbiblioteksmaterialerne (budgetkontrol og attestering af regninger) anskaffelse af indbindingsmaterialer og arkivæsker i standardformater Side 9

10 Specialsamlinger Specialsamlinger består af fire afdelinger, Håndskriftafdelingen, Kort- og Billedafdelingen, Musik- og Teaterafdelingen samt Orientalsk og Judaistisk Afdeling. De fire afdelinger indgår i et tværgående samarbejde, således at de administrativt opfattes som en enhed. Dette gælder specielt varetagelsen af centervagter, budgetlægning, personalenormering, indberetning af statistik, udarbejdelse af årsberetning m.m. Håndskriftafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Overarkivar Ivan Boserup Stedfortræder: Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Håndskriftafdelingen varetager s opgaver som nationalbibliotek for så vidt angår følgende hovedkategorier af materialer: europæiske håndskrifter fra middelalderen nyere håndskrifter og privatarkiver, der vedrører Danmarks historie i bred forstand nyere håndskrifter og privatarkiver (breve, manuskripter, optegnelser m.v.) af danske (også nulevende) forfattere, videnskabsmænd, kunstnere, kulturpersonligheder og tilsvarende kulturinstitutioner europæiske trykte værker, fra bogtrykkets oprindelse til i dag, der i særlig grad belyser bogens udvikling (tryk, papirtyper, illustrationer, bind, provenienser, etc.) og bogens betydning i kulturlærdoms- og åndshistorien Håndskriftafdelingen iværksætter tillige konservering, fotografering og digitalisering af håndskrifter, arkivalier og trykte værker i sine samlinger. Håndskriftafdelingen har ansvaret for driften af Center for Manuskripter og Boghistorie, som drives i samdrift med Center for Musik og Teater samt Center for Orientalia og Judaica. Desuden har afdelingen ansvaret for driften af Læsesal Vest. Der er endvidere afdelingens opgave at koordinere og prioritere s opgaver som Danmarks Bogmuseum og at behandle og koordinere kulturværdisager for direktøren i medfør af dennes medlemskab for Statens Kulturværdiudvalg. Afdelingen forestår/deltager desuden i forskellige formidlingsopgaver, foredrag, forevisninger, rundvisninger samt udstillingsvirksomhed. Side 10

11 Endelig varetager afdelingen behandling af ansøgninger om lån fra bibliotekets samlinger til udstillingsbrug i eller uden for Danmark. Kort- og Billedafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Grethe Jacobsen Souschef: Forskningsbibliotekar Henrik Dupont Afdelingslederen refererer direkte til direktionen ved vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Afdelingen varetager statens almene indsamling af danske såvel som udenlandske kort og billeder gennem pligtaflevering og køb. Med til denne samlingsopbygning hører registrering, systematisering, samt en løbende bevaringsindsats overfor de erhvervede samlinger. Afdelingen skal herudover tilgængeliggøre samlingerne, der er de eneste i landet af deres art og derfor fungerer som national hovedsamling. Desuden varetages samlingsansvar for Museet for Dansk Bladtegning og for kunstværker på. Kort- og Billedafdelingen har ansvaret for driften af Center for Kort og Billeder, herunder formidling af Det Nationale Fotomuseums samlinger på Center for Kort og Billeder. Kortsamlingen Kortsamlingens opgaver er at indsamle, systematisere, registrere, opbevare og formidle kort og atlas over alle geografiske lokaliteter med hovedvægten på det danske materiale; udarbejde Dansk Kortfortegnelse. Samlingen har desuden særlig nationalbiblioteksforpligtelse for historisk kartografi og anskaffer som følge heraf litteratur om dette emne samt faksimileudgaver af kort og atlas. Kortsamlingen er repræsenteret i såvel nationale som internationale sammenhænge som IFLA, LIBER og Kortsamlergruppen, hvor koordinering og udviklingsopgaver finder sted. Billedsamlingen Billedsamlingens opgaver er at anskaffe, systematisere, registrere, opbevare og formidle billeder af enhver teknik. Der anskaffes primært dokumentarisk materiale. Billedsamlingen rummer desuden en meget stor referencesamling om grafik. Side 11

12 Billedsamlingen udarbejder fotografregistre og samlingsoversigter gennem et aktivt samarbejde med billedsamlinger i såvel Danmark som andre lande. Billedsamlingen administrerer afdelingens billeddigitalisering, der som Den Nationale Billedbase har til formål at tilgængeliggøre Kort- og Billedafdelingens samlinger for publikum gennem anvendelse af edb med registrering af oplysninger om billederne i REX og digitalisering af billederne således, at disse kan gøres tilgængelige for brugerne i elektronisk form. Billedsamlingens håndtering af bestillinger på fotografier drives efter princippet om indtægtsdækket virksomhed for statslige institutioner. Til Billedsamlingen er endvidere knyttet varetagelse af Museet for Dansk Bladtegnings samlinger, herunder registrering og bevaring. Museums- og Kulturchef Ingrid Fischer Jonge varetager indsamling, forskning og formidling, herunder udstillingsvirksomhed for Museet for Dansk Bladtegning. Luftfotosamlingen Ansvarlig: Forskningsbibliotekar, souschef Henrik Dupont Luftfotosamlingens opgave er at indsamle, systematisere, registrere og formidle bibliotekets luftfotosamlinger. Luftfotosamlingens håndtering af bestillinger på fotografier drives efter princippet om indtægtsdækket virksomhed for statslige institutioner. Musik- og Teaterafdeling Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Niels Krabbe Stedfortræder: Forskningsbibliotekar Anne Ørbæk Jensen Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Vedr. Carl Nielsen Udgaven er umiddelbart foresatte direktør Erland Kolding Nielsen. Samtlige medarbejdere refererer direkte til afdelingslederen, førstebibliotekar Niels Krabbe. Varetagelse af de daglige arbejdsopgaver i Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek er uddelegeret til gruppelederen. Side 12

13 Opgaver Musik- og Teaterafdelingen rummer Danmarks nationale hovedsamling af musikalier. Dens hovedopgave er at opbygge, bevare og tilgængeliggøre en så vidt mulig komplet samling af danske nodetryk og -manuskripter af danske komponister, et omfattende udvalg af ældre og nyere, danske og udenlandske nodetryk til forskningsbrug og praktisk musikudøvelse samt orkestermateriale til professionelle musikere såvel som kor og amatørorkestre. Afdelingen varetager desuden udarbejdelsen af Dansk Musikfortegnelse, der er en del af den danske nationalbibliografi. Orkesterbiblioteket med egen udlånsadministration virker som national overcentral for musiklivet for udlån af opførelsesklare orkester- og korværker. Dramatisk Bibliotek indgår i afdelingen som national overcentral for teaterlivet for udlån af skuespiltekster og leverer teatervidenskabelige dokumentationsydelser (vedr. drama, opera, ballet og cirkus) samt bibliografisk service over for alle kategorier af brugere. Musik- og Teaterafdelingen leder og koordinerer det danske RISM- og rilm-arbejde i samarbejde med de internationale centralredaktioner. Carl Nielsen-udgaven, der har til opgave at forestå en samlet, kritisk-videnskabelig udgave af Carl Nielsens værker, indgår i afdelingen som eksternt finansieret projekt. Den systematiske, løbende RISM-katalogisering er indtil videre indstillet. Musik- og Teaterafdelingen har ansvaret for driften af Center for Musik og Teater, som drives i samdrift med Center for Manuskripter og Boghistorie samt Center for Orientalia og Judaica. Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek Gruppeleder: Forskningsbibliotekar Lilo Skaarup Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek har ansvaret for biblioteket og forestillingsarkivet, herunder udlånsfunktion, registrering af materiale, edb-håndtering og øvrige med en sædvanlig biblioteksdrift normalt forbundne arbejdsopgaver. Side 13

14 Orientalsk og Judaistisk Afdeling Ledelse Afdelingsleder: Førstebibliotekar Stig T. Rasmussen Stedfortræder: Forskningsbibliotekar Bent Lerbæk Pedersen Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Samtlige medarbejdere refererer direkte til afdelingslederen førstebibliotekar Stig Rasmussen. Opgaver Orientalsk og Judaistisk Afdeling rummer Danmarks nationale hovedsamling af og er hovedbibliotek for Orientalia, Judaica og Hebraica (håndskrifter, bøger, tidsskrifter og arkivalier på orientalske sprog, hebraisk og jiddisch) og varetager alle biblioteksfaglige opgaver i forbindelse hermed. Afdelingen har et særligt formidlingsansvar, idet den med samlinger, der er de eneste af deres art i landet, også fungerer som national specialsamling. Afdelingen udfører derfor et større formidlings- og udstillingsarbejde, indgår i internationale projekter og forestår bl. a. udgivelsen af en række eksternt finansierede bibliografier og værkfortegnelser. Orientalsk og Judaistisk Afdeling har ansvaret for driften af Center for Orientalia og Judaica, som drives i samdrift med Center for Manuskripter og Boghistorie samt Center for Musik og Teater. Orientalsk Samling Orientalsk Samling varetager samlingsforvaltningen for s samling af håndskrevet, bloktrykt og bogtrykt originalmateriale på orientalske sprog samt af skrive- og trykkeredskaber fra Orienten. Geografisk dækker Orientalsk Samling hele Asien, med tyngdepunkter i Vestasien, Centralasien, Sydasien og Østasien samt Nordafrika. Hovedvægten ligger på humaniora i videste forstand, herunder religion, sprog og kultur suppleret med samfundsforhold i fortid og nutid. Judaistisk Samling Judaistisk Samling varetager samlingsforvaltningen for s samling af hebraiske håndskrifter, trykte bøger på hebraisk og jiddisch samt judaistisk litteratur og arkivalier. Judaistisk Samling skal fortsat udbygge, registrere, klassificere og bevare sine samlinger. Geografisk dækker Judaistisk Samling hele den historiske og nutidige jødiske diaspora, samt Israel, med tyngdepunkter i de historisk vigtige centre (Nærøsten, Europa & Nordaf- Side 14

15 rika, USA). Hovedvægten ligger på humaniora i videste forstand, herunder religion, sprog og kultur suppleret med samfundsforhold i fortid og nutid. Kulturafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Museums- og kulturchef Ingrid Fischer Jonge Stedfortræder: Afdelingsbibliotekar Birgitte Hvidt Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Kulturafdelingen har ansvaret for s kulturelle aktiviteter, herunder information om og markedsføring af disse aktiviteter. Det drejer sig om følgende områder: Udstillinger, vandreudstillinger, kulturelle arrangementer, besøg og omvisninger, videnskabelige og populære foredrag, foredragsrækker, seminarer m.v. Afdelingen har desuden ansvaret for pressekontakt, designprogram, skiltning og annoncering. Hertil kommer drift og udlejning af Dronningesalen og bibliotekets mødelokaler, herunder udlejning til koncerter, møder og konferencer og drift af Receptionen. Endelig har afdelingen ansvaret for driften af Diamantklubben. Besøg- og omvisningsopgaverne omfatter dels systematisk tilrettelagte omvisninger i udstillingerne, dels i s bygninger, dels individuelt tilrettelagte besøg m.v. Der skelnes imellem offentligt annoncerede gratis omvisninger, som planlægges mindst halvårligt og individuelt rekvirerede omvisninger. Disse opgaver varetages dels af fast personale, dels af et korps af studentermedhjælpere, for hvis oplæring, kompetence og kvalitet Kulturafdelingen er ansvarlig. En del af aktiviteterne i enhederne Udstillinger og Diamantklub samt hele aktiviteten i Arrangementssektionen og i Musikaktiviteter finansieres uden for den ordinære driftsbevilling. Opgaverne er fordelt på funktionsansvarlige, dog er Udlejningsvirksomheden organiseret som en sektion. Publikationer - Udstillingskataloger/kulturkalender/foredragspamflet/plakater/postkort m.v. - Diamanten. Kulturtidsskrift med præsentationer af s kulturaktiviteter m.v. Kvartalsvis. - Magasin fra. Kulturtidsskrift med præsentationer fra Det Kongelige Biblioteks samlinger. Kvartalsvis. Side 15

16 Markedsføring, formidling Afdelingsbibliotekar Birgitte Hvidt Opgaver: markedsføring af afdelingens aktiviteter administration af designprogram og skiltning publikationsvirksomhed Markedsføring af afdelingens aktiviteter i form af annoncering, fællesannoncering, fællesfolder m.v. Inden for det af direktionen fastlagte Designprogram omfatter denne opgave at fastlægge retningslinier for og forestå den grafiske tilrettelæggelse af skiltning, publikationer m.v. Publikations- og forlagsopgaverne omfatter ansvar for redaktionel planlægning, budgetlægning, trykning og markedsføring og evt. distribution af publikationer til gratis formidling og salg. De faglige afdelinger har det fagligt-indholdsmæssige ansvar for egne publikationer. Diamantklub og øvrige kulturarrangementer Kulturproducent Lise Bach Hansen Opgaver: drift af medlemsbaseret kulturklub populærvidenskabelige foredrag og foredragsrække hovedredaktør af Diamanten, nyhedsblad om s kulturelle aktiviteter, kvartalsvis ansvar for Kulturnatten, BogForum og andre kulturarrangementer Arrangementsopgaverne omfatter ansvaret for aktiviteter som foredrag i tilknytning til udstillinger, gallery-talks, forelæsnings og foredragsrækker, konferencer, forevisning af videofilm (gentagne eller enkeltstående tilfælde), filmforevisninger, optræden i salen m.m. Foredrags- og seminarvirksomhed forestås overordnet af Kulturafdelingen. Forskningsafdelingen har det faglig- indholdsmæssige ansvar for videnskabelige foredragsrækker, og tilsvarende kan andre faglige afdelinger tilrettelægge egne arrangementer, der dog skal koordineres med Kulturafdelingen. Side 16

17 Bladet Diamanten er et kulturblad, der formidler som kulturinstitution. Gennem artikler, interviews og anden præsentation offentliggøres centrale kulturaktiviteter ikke mindst i Nationalbibliotekets regi. Desuden præsenteres kommende udstillinger, foredragsrækker, musikaktiviteter, særlige initiativer for Diamantklubbens medlemmer m.m. Endelig oplister en kulturkalender tid og sted for samtlige aktiviteter. Musikaktiviteter Musikproducent Bette Thomas Opgaver: gennemførelse af koncerter i Dronningesalen koncertorganisation for musiksamarbejdsprojekter i Dronningesalen Musikafdelingens udstillingskoncerter sker inden for overordnede rammer, som er fastlagt af Kulturafdelingen. opretholder en professionel musikorganisation i bibliotekets regi. Det sker ud fra det programkoncept, der har det formål, at Dronningesalen skal fungere som en attraktiv koncertsal med et program af høj kvalitet inden for klassisk kammermusik, jazz, det 20. århundredes kunstmusik og etnisk musik. Grundlaget for s musikaktivitet er formuleret i notatet Det Kongelige Biblioteks musikpolitik samt uddybende bemærkninger til samme. Udlejningsvirksomhed Salgs- og marketingskonsulent Morten Schmidt, sektionsleder Opgaver: drift af Dronningesalen og mødelokaler, herunder udlejning til koncerter, møder, konferencer og lign. drift af elektronisk 12 spors lydanlæg i Atriet Driftopgaverne for sale, mødelokaler m.v. omfatter ansvaret for udlejning og booking, herunder markedsføring og opsøgende opgaver. Udlejningsopgaven omfatter endvidere ansvaret for tilsyn med salens og mødelokalernes tekniske stand, herunder at det rette tekniske udstyr er til stede ved de enkelte arrangementer. Udlejningsopgaven indebærer ansvaret for kontakt til restauranten samt ansvaret for aftaler med firmaer, hvorfra der skal lejes udstyr eller skaffes ekstra personale ved særlige lejligheder. Udlejningsopgaven indebærer desuden ansvaret for koordinering af aktiviteter, som inddrager såvel restaurant som bibliotekets områder. Udlejningsopgaverne finansieres af egne indtægter. Side 17

18 Udstillingsvirksomhed Udstillingskoordinator Christina Back Opgaver: koordinering af udstillinger i Søjlesalen, Fotomuseet og Bladtegnermuseet ansvar for udstillinger i Søjlesalen, Montanasalen, diverse indbyggede montre i Den Sorte Diamant og i andre af s bygninger ansvar for s kulturhistoriske udstillinger i ind- og udland ansvar for besvarelse af uopfordrede udstillingstilbud Udstillingsopgaverne omfatter inden for det af institutionschefen godkendte udstillingsprogram at forestå planlægning, produktion, redaktion, opbygning og nedtagning af s egne udstillinger samt at bistå ved produktion og opbygning af udstillinger i Nationalbiblioteksområdets særlige udstillingsområder. Udstillingsopgaven omfatter endvidere ansvar for produktion af plakater, udstillingskataloger, folder m.m. Udstillingsopgaven omfatter endelig ansvaret for produktion, markedsføring og distribution af egenproducerede vandreudstillinger samt originaludstillinger uden for institutionen i ind- og udland. Det Nationale Fotomuseums udstillinger sker inden for de overordnede rammer, som fastlægges af Kulturafdelingen. Udstillingsprogrammet planlægges rullende for 3 år og idémæssigt op til 5 år. Side 18

19 Bevaringsafdelingen Ledelse Afdelingsleder: Bevaringschef Marie Vest Sektionsleder: NN Bevaringschefen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Ansvarsområde Bevaringsafdelingen har ansvar for bevaringen af KB s samlinger for eftertiden, herunder begrænsning af risikoen for skader ved brug og formidling af samlingerne i nutiden. Arbejdsopgaverne omfatter tilsyn med samlingernes opbevaringsmiljø og bevaringstilstand. Desuden arbejdes der for at forebygge og begrænse skader i forbindelse med katastrofer og ved alle former for benyttelse af KB s materialer (udlån, udstilling, kopiering (digitalisering/mikrofilmning). Endelig er afdelingen ansvarlig for konservering og specialindbinding af KB s materialer, ligesom afdelingen står for den individuelt tilpassede produktion af arkivæsker og læg til emballering og beskyttelse af KB s materialer. Det er afdelingens mål at være videns- og kompetencecenter for bevaring af arkiv og biblioteksmaterialer. Afdelingens faglige viden og kompetencer holdes ajour med den internationale udvikling gennem publikationer, kurser og konferencer, ligesom de enkelte medarbejdere forventes at dele deres viden. Afdelingen løser bevaringsopgaver for eksterne institutioner og andre kunder via indtægtsdækket virksomhed. Afdelingen udfører dels opgaver på værkstedet på LGV, dels på bibliotekets øvrige adresser. Afdelingen er opdelt i to sektioner, Sektion 1 og Sektion 2, som udfører de samme opgaver, dog med visse særopgaver placeret i den ene af sektionerne. De akademiske medarbejdere refererer direkte til bevaringschefen Sektion 1 Sektionsleder: NN Udarbejdelse af bevaringsplaner (tilstandsvurdering af samlinger, stikprøveundersøgelser, opbevaringsmiljø, beregning af udgifter forbundet med bevaringsindsatser) Planlægning af katastrofeberedskab Udarbejdelse af tilbud på konserverings- og bevaringsopgaver Konservering af arkiv og biblioteksmaterialer (dokumentation, teknologihistorie, test af materialer, tilstandsvurdering, behandlingsforslag, materialevalg, rapportering) Side 19

20 Indbinding (omindbinding, trykning, materialevalg) Kvalitetskontrol med eksterne bogbindere og andre underleverandører Montering og emballering (passepartout, arkivæsker/mapper, kuverter) Registrering og overvågning af opbevaringsmiljø i magasiner, udstilling, læsesale mm. (klima, lys, luft, mikroorganismer, skadedyr, orden, rengøring) Udstilling (opsætning og nedtagning af udstillingsmaterialer, klargøring af montrer (klima), vurdering af bogstøtter/ophængningslister mm.) Udlån (tilstandsrapport, kureropgaver, pakning/transportsikring) Metodeudvikling indenfor bevaringsfaget Indsamling og formidling af opdateret viden om bevaring, konservering og restaurering af arkiv og biblioteksmaterialer Udarbejdelse af informationsmateriale om bevaring til intern og ekstern brug Deltagelse i nationale og internationale samarbejdsprojekter Sektion 2 Sektionsleder: Konserveringstekniker Anna Magdalena Lindskog-Midtgaard Udarbejdelse af bevaringsplaner (tilstandsvurdering af samlinger, stikprøveundersøgelser, opbevaringsmiljø, beregning af udgifter forbundet med bevaringsindsatser) Planlægning af katastrofeberedskab Udarbejdelse af tilbud på konserverings- og bevaringsopgaver Konservering af arkiv og biblioteksmaterialer (dokumentation, teknologihistorie, test af materialer, tilstandsvurdering, behandlingsforslag, materialevalg, rapportering) Indbinding (omindbinding, trykning, materialevalg) Kvalitetskontrol med eksterne bogbindere og andre underleverandører Montering og emballering (passepartout, arkivæsker/mapper, kuverter) Registrering og overvågning af opbevaringsmiljø i magasiner, udstilling, læsesale mm. (klima, lys, luft, mikroorganismer, skadedyr, orden, rengøring) Udstilling (opsætning og nedtagning af udstillingsmaterialer, klargøring af montrer (klima), vurdering af bogstøtter/ophængningslister mm.) Udlån (tilstandsrapport, kureropgaver, pakning/transportsikring) Metodeudvikling indenfor bevaringsfaget Indsamling og formidling af opdateret viden om bevaring, konservering og restaurering af arkiv og biblioteksmaterialer Udarbejdelse af informationsmateriale om bevaring til intern og ekstern brug Deltagelse i nationale og internationale samarbejdsprojekter Side 20

21 Digital Bevaring Ledelse Afdelingsleder Birgit Nordsmark Henriksen Afdelingslederen refererer til vicedirektør Steen Bille Larsen. Opgaver Afdelingen har ansvaret for bevaring af digitale objekter på KB. Ansvarsområdet dækker langtidsopbevaring af digitale objekter, herunder både lagringen af digitale værker oparbejdet på KB og det tekniske ansvar for indsamling og lagring af statiske webpublikationer indsamlet efter lov om pligtaflevering. (Ansvaret for registrering og hjemtagning ligger hos Pligtafleveringsafdelingen.) Afdelingen skal udvikle og drive en infrastruktur, som understøtter hele den digitale livscyklus fra indsamling og produktion over registrering og formidling til langtidsbevaring. Arkivering af det danske internet indgår som en særlig opgave, der løses i samarbejde med kolleger fra Statsbiblioteket. Afdelingen samarbejder primært med andre institutioner under KUM samt med kolleger fra søsterinstitutioner i udlandet. Side 21

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. februar 2007 Indholdsfortegnelse side Forord...3 Organisationsdiagram...4 Direktionen...5 Direktøren...6 Direktør Erland Kolding Nielsen...6 Nationalbiblioteket...7

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D e t k g l B i B Å r s b e r e t n i n g l i o t e k 2005 årsberetning 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon Forside Udsnit fra en side af et middelalderhåndskrift med drejelige skiver og data til brug

Læs mere

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Biblioteksstruktur Bibliotekets struktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vicedirektør/administrationschef Det Kgl. Bibliotek

Vicedirektør/administrationschef Det Kgl. Bibliotek JOB- OG KRAVPROFIL Jan Thomsen Den 16. marts 2017 Vicedirektør/administrationschef Det Kgl. Bibliotek AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

I. Forord Side 2. II. Beretning Side 3. III. Driftsregnskab Side 8. IV. Resultatanalyse Side 11. V. Organisation og personale Side 37

I. Forord Side 2. II. Beretning Side 3. III. Driftsregnskab Side 8. IV. Resultatanalyse Side 11. V. Organisation og personale Side 37 Indholdsfortegnelse: I. Forord Side 2 II. Beretning Side 3 III. Driftsregnskab Side 8 IV. Resultatanalyse Side 11 V. Organisation og personale Side 37 VI. Anlæg Side 45 VII. Påtegning Side 48 Bilag: 1)

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14. www.statsbiblioteket.dk KORT OM STATS BIBLIOTEKET Statsbiblioteket VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Email: sb@statsbiblioteket.dk Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.00

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

2 0 04 sberetning år

2 0 04 sberetning år D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K 2004 årsberetning 2004 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon FORSIDE: Fakultetsbiblioteket for humaniora skal ligge på det nye Universitetstorv i Ørestaden, og bestå

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06 årsberetning 2006 541-006 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere