Risikostyring af en erhvervsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyring af en erhvervsvirksomhed"

Transkript

1 Risikostyring af en erhvervsvirksomhed Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i Aalborg d. 26. maj 2015 Udarbejdet af: Michael Koch Kristensen Vestergade 41A, Nørresundby Skole: Akademiuddannelsen på UCN act2lean Lindholm Brygge Nørresundby Fag: Afgangsprojekt Hold/Klasse: 151aal1d-ap6 / C32019A6-F15 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Dato 26/ : Underskrift af: Michael Koch Kristensen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Præsentation af virksomheden Bioflame A/S Engagement i Dronninglund Sparekasse Erhvervsengagement Kommentering af regnskab Privatengagement & samlet engagement Delkonklusion Holdingselskab Beskrivelse af et holdingselskab Fordele og ulemper ved holdingselskab Koncernoversigt Oprettelse af et holdingselskab Delkonklusion Risikostyring Risiko ved selve erhvervsaktiviteten Risk management analyse Forsikring af udvalgte risici Risiko ved anlægsaktiverne Delkonklusion Risiko ved omsætningsaktiverne Likviditet Virksomhedens debitorer Fakturabelåning Factoring Debitorrisiko Debitorforsikring Remburs Beskrivelse af en remburs Fordele ved en remburs Former for remburser Side 2 af 63

3 Betalingsformer Forløbet af en remburs Delkonklusion Risiko ved forpligtelser (passiverne) Renterisici Renteswap Valutaswap Sammenfatning af Swapaftaler Valutarisici Valutakonto Udlandslån Valutaterminsforretning Valutaoptioner Valutarisicis belastning af kundeengagementet Delkonklusion Hovedkonklusion & perspektivering Perspektivering Kildefortegnelse Bøger & pjecer Internetsider Artikler Bilag 1: Regnskab Bilag 2: Engagementsoversigt Bilag 3: Reel egenkapitalopgørelse Bilag 4: Sådan fungere kreditsikring Bilag 5: Forløbet af en remburs Antal sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildefortegnelse og bilag: Anslag i alt / 2100 pr. side = 39,83 Sider Angående kilder i fodnoterne må der refereres til kildefortegnelse for de fulde links. Side 3 af 63

4 1. Indledning Den 15. januar 2015 fjernede den schweiziske centralbank sit loft over schweizerfrancen. Dette bredte panik blandt investorerne, som de efterfølgende dage strømmede til Danmark med deres investeringer og sendte kronen til sit stærkeste niveau over for euroen siden den græske gældskrise i Interessen for kronen blev heller ikke mindre efter at den europæiske centralbank en uge senere annoncerede sit store opkøbsprogram for opkøb af europæiske statsobligationer 1. Som svar måtte Nationalbanken trække adskillige redskaber op af lommen, blandt andet med fire rentesænkninger til minus 0,75 pct. for indskudsrenten på bare 3 uger, og der var snak om, at Danmark måske var nødt til at opgive fastkurspolitikken. Men sådan er det ikke gået endnu, tværtimod. Kronen er nu i stedet historisk svag over for euroen, hvilket er et klart signal om, at Nationalbankens medicin har virket 2. Spekulanterne, der startede det opadgående pres på kronen, blev afløst af helt almindelige danske virksomheder og investorer, der ønskede at beskytte sig selv mod det næsten utænkelige at båndet til euroen kappes 3. Det var bl.a. virksomheder, der ønskede afdække deres eksportindtægter. Ikke fordi at tilliden til kronen ikke var stor, men kun alene for at være forsigtige. Normalt ville man ikke foretage nogen afdækning, fordi spændet mellem euroen og kronen er så snævert. I dag foretager virksomheden en afdækning af valutarisikoen for at sikre sig, at den valutakurs, der skal veksles til om et par måneder, bliver låst allerede i dag. Dette henleder mig til interessen for denne opgave, da jeg til dagligt sidder som kunderådgiver i Dronninglund Sparekasse med til dels privat- og erhvervskunder. Som erhvervskunderådgiver i et pengeinstitut er det en af vores opgaver at rådgive virksomheder om, hvordan de afdækker deres risici mod tab samt andre økonomiske forhold. Dette leder mig derfor til følgende problemstilling: 1.1 Problemformulering Hvilke elementer indgår der i rådgivningen omkring risikoafdækning af en erhvervsvirksomhed i et dansk pengeinstitut? 1 Sydbank Svageste krone nogensinde beviser Nationalbankens sejr? 2 Sydbank Svageste krone nogensinde beviser Nationalbankens sejr? 3 Kronepresset kom primært hjemmefra Side 4 af 63

5 1.1.1 Afgrænsning Risikostyring er et stort område, hvorfor opgaven vil være afgrænset til at omhandle de løsninger Dronninglund Sparekasse og dets samarbejdspartnere kan tilbyde deres kunder. Opgaven omhandler derfor primært Dronninglund Sparekasses syn på risikostyring, hvorfor der som udgangspunkt afgrænses fra de løsninger andre pengeinstitutter og forsikringsselskaber kan tilbyde deres kunder. Debitorforsikring og factoring vil dog blive belyst, da disse har relevans for opgavens problemstilling. Det betyder naturligvis heller ikke at de mere generelle risici som gennemgås i opgaven, kun er relevante for bankverdenen, da nogle risici gælder for alle typer af virksomheder. Her kan bl.a. nævnes forsikringsrisici, svind, tyveri mv. Disse typer risici vil derfor kortvarigt blive beskrevet. Der er ingen virksomheder som er ens. Det samme gælder, hvordan risici styres og ligeledes hvad der interessant at foretage risikostyrring på. Her tænkes der fx på de virksomheder som kun handler indenlands og derfor ikke har nogen forretningsmæssig fordel i at have fokus på valutarisici. I opgaven tages der udgangspunkt i produktion- og salgsvirksomheden Bioflame A/S, hvor debitorrisici, renterisici og valutarisici er interessante at belyse. Virksomheden har ingen relevans i forhold til garantier, herunder betalingsgarantier og arbejdsgarantier, hvorfor disse ikke bliver belyst i opgaven. I præsentationen af virksomheden vil sikkerhedsstillelse og regnskabsanalyse kortvarigt blive nævnt, men da disse er emner for sig selv, vil der ikke blive foretage en større beskrivelse, analyse og vurdering af disse. Ydermere afgrænses der fra selve implementeringen af risikostyring, da dette ligeledes vurderes som værende et emne for sig selv. Der vil heller ikke blive gennemgået eventuelle lovgivningskrav omkring risikostyring. Endeligt afgrænses der fra andre hovedområder end erhvervsrådgivning, hvorfor pensions, bolig-, skatte- og investeringsrådgivning kun begrænset vil blive berørt i forbindelse med rådgivningen af kunden. Side 5 af 63

6 1.2 Metode Opgaven vil tage udgangspunkt i virksomheden Bioflame A/S for at belyse rådgivningen omkring risikoafdækning. Virksomheden er fiktiv, men der vil blive taget udgangspunkt i et eksisterende kundeengagement, hvorfor regnskab, engagementsoversigter mv. er yderst fortroligt materiale. Metoden, hvorpå opgaven vil blive besvaret, er ud fra teorier omkring risikostyring. Opgaven vil i sin helhed være beskrevet ved hjælp fra sekundær data, ligesom der hovedsageligt bliver tale om data af kvalitativt karakter. De praktiske dele omkring risikostyring vil blive belyst ved hjælp af primær data. Der vil løbende i gennem opgaven blive henvist til regnskab og engagementsoversigt for virksomheden, eksempler og dokumenter, som er lagt i bilag. Der vil ligeledes blive henvist til kilder i fodnoterne, hvor der må refereres til kildeliste for de fulde links. Den tillærte teori fra undervisningen i fagene på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning samt den tillærte praksis i Dronninglund Sparekasse anvendes i opgaven. Endvidere vil Dronninglund Sparekasses programmer blive benyttet til brug for at analysere kundens mulige behov for risikostyrring. Formålet med den teoretiske gennemgang af risikostyring er at skabe et større indblik i, hvilke elementer der ligger i risikostyring. Ved den praktiske del er formålet at se eksempler på, hvordan risikostyring benyttes og anvendes i dagligdagen. Opgaven er opbygget således at der først laves en præsentation af selve virksomheden, herunder en beskrivelse af engagementet og en kort belysning af virksomhedens regnskab. Dernæst præsteres og analyseres en holdingselskabskonstruktion samt hvilke fordele og ulemper sådan en konstruktion har for virksomheden i forhold til dets risikostyring. Herefter vil virksomedens risikostyring blive analyseret og vurderet. Risikostyringen bliver delt op i hovedområder, som enkeltvis vil blive belyst. Der vil endvidere løbende igennem opgaven blive perspektiveret til nationaløkonomien, tidligere historiske begivenheder og til andre tilsvarende emner. Opgaven afsluttes endeligt med en hovedkonklusion og en perspektivering, som har til hensigt at besvare problemformuleringen og perspektivere til en nationaløkonomisk og samfundsmæssig betragtning. Side 6 af 63

7 2. Præsentation af virksomheden Bioflame A/S Bioflame A/S er en dansk producent af biopejse og har siden år 2000 designet og produceret biopejse i Aalborg, hvor virksomhedens hovedsæde ligger. Selskabets formål er som udgangspunkt produktion og salg af biopejse. I dag beskæftiger virksomheden 10 ansatte, og havde en omsætning på ca. 10 mio. i 2014 jf. vedlagte regnskab 4. Bioflame s biopejse er kendetegnet ved lange flammer og et exceptionelt traditionelt dansk design. De eksklusive biopejse er designet, håndlavet og testet i Aalborg, hvor højt kvalificerede medarbejdere fremstiller disse på forkant med nyt design og teknologi. Bioflame anvender sine ekspertiser og designkompetencer til også at producere skræddersyede biopejse til hver sit individuelle behov. Produkterne sælges i et større antal lande, hvor primært England og USA er deres største markeder. Herudover sælges der også en del produkter til hele Europa generelt. Virksomhedens råvarer får de fra dets leverandører rundt omkring i Europa samt fra USA og Kina. Erhvervsvirksomheden Bioflame A/S blev kunde hos mig i Dronninglund Sparekasse i starten af 2012 efter at have været utilfreds med sit tidligere pengeinstitut. Ejer af Bioflame A/S, Morten, kontaktede mig, da han havde haft et større tab på nogle udenlandske debitorer samt valutakurstab på sine eksportindtægter efter sparring med den daværende bank. Morten var skuffet over rådgivningen, som han mente var mangelfuld, da den daværende rådgiver ikke anbefalede ham at gøre noget i forbindelse med sikring af sine tilgodehavender. I samme forbindelse ville Morten høre mulighederne omkring oprettelse af et holdingselskab, da han havde snakket med sin revisor herom. Før var det bare Morten som ejede Bioflame A/S 100 %, men han ville gerne stifte et holdingselskab for bl.a. at beskytte sin formue og udnytte visse skattefordele. Morten søgte derfor rådgivning i Dronninglund Sparekasse, da han gerne fremadrettet vil have en afdækning af sin virksomheds risici og rådgivning omkring oprettelse af et holdingselskab, hvilket skal hjælpe ham til en overordnet risikostyring af virksomheden. I Dronninglund Sparekasse yder vi rådgivning med udgangspunkt i kundernes behov, og vi stod naturligvis klar til rådgive ham. Ved etableringen af kundeforholdet blev der lavet en holdingselskabskonstruktion og virksomhedens risikoafdækning er nu blevet en naturlig del af hverdagen, hvilket bliver belyst i gennem opgaven. 4 Se bilag 1: 9 Siders uddrag af regnskabet for 2014 Side 7 af 63

8 2.1 Engagement i Dronninglund Sparekasse Morten forespurgte i april 2015 om en udvidelse af engagementet med kr. 1 mio. Det var Mortens forventning at forhøjelsen af engagementet ville give Bioflame A/S den nødvendige frihed til at ekspandere firmaet. Dette menes at være en nødvendighed for at bibeholde virksomhedes markedsposition, og udvide på det engelske og amerikanske marked, hvor der stadig er stort potentiale. Udvidelsen skulle bl.a. anvendes til opførelse af showroom på adressen, udvikling af nye og eksisterende produkter, messedeltagelse samt markedsføring på de forskellige markeder. Det forventes at disse investeringer vil kunne øge omsætningen i Bioflame med ca. kr. 10 mio. i løbet af de næste 3 år, hvilket er en fordobling af omsætningen i forhold til i dag. Udvidelsen blev bevilget mod vækstkaution af vækstfonden, som det fremgår af engagementsoversigten 5. Lånet afdrages årligt i april med tkr De kvartalvise renter hæves på erhvervskreditten. Vækstkaution dækker med op til 75% af et eventuelt tab efter sikkerheder og øvrige kautioner, hvilket i princippet reducerer risikoen for udlånet og begrænser vores blanco med op til 75%. Tabskautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid. I det her tilfælde har vi et lån på tkr , som er bevilget over en 10 årig periode. Kautionen er en tabskaution, som derfor har en dækning på tkr. 750 det første år, og derefter nedskrives med tkr. 75 hvert år. I april 2016 dækker kautionen således tkr. 675, og lånet udgår tkr Erhvervsengagement Bioflame s erhvervsengagement i øvrigt består af en erhvervskredit med et træktilladelse på op til tkr til den løbende drift i virksomheden. Endvidere er der erhvervslån for samlet tkr. 900, som har været investeret i anlægsaktiverne bl.a. produktionsanlæg og maskiner. Endeligt er der også tilsagn om terminsforretninger, som bliver belyst senere. Forretningsområdet for erhvervsdelen er således i alt inklusiv ovennævnte tkr Til sikkerhed for engagementet er der etableret et virksomhedspant på tkr med pant i varelager, varedebitorer, produktionsanlæg og maskiner. Virksomhedspant er et fyldende pant, som giver mulighed for at pantsætte, hvad virksomheden ejer, og hvad den kommer til eje i fremtiden. At virksomhedspantet er flydende betyder, at virksomheden kan foretage udskillelse fra pantet som følge af regelmæssig drift, og at pantet automatisk omfatter aktiver, som virksomheden erhverver 5 Se bilag 2: 3 sider - engagementsoversigt Erhverv på side Vækstkaution 7 Se Bilag 2: 3 sider engagementsoversigt Erhverv på side 2 Side 8 af 63

9 efter pantsætningen. Desuden er der alskyldskaution af Morten og Mortens Holding for engagementet 8. Vi vil som udgangspunkt altid have alskyldskaution af alle reelle ejere/hovedaktionærer i et selskab for engagementet i sparekassen. Kautionen dækker nuværende engagement samt kommende engagement, herunder bevilget såvel ubevilget overtræk. Derved sikres det, at ejeren ikke handler i strid med vores interesser, hvis virksomheden skulle komme i økonomiske vanskeligheder. Denne form for styringskaution udtrykker, at vi lægger vægt på personens moral og arbejdsindsats ud over personens private økonomi. Endeligt er der livsforsikringer tegnet på Morten til sikkerhed for engagementet. En livsforsikring er næsten lige så vigtig som kaution, da virksomheden umiddelbart ikke ville kunne drives videre uden den primære ejer. Skulle det værst tænkelige ske at Morten dør, vil livsforsikringerne blive udbetalt til dækning af henholdsvis Mortens og Bioflame s engagement Kommentering af regnskab En vigtig del af kreditvurderingen af en erhvervsvirksomhed er at kigge på virksomhedens interne regnskab samt en eventuel balance for perioden. For at kunne skabe et hurtig overblik over kreditværdigheden kan man kontrollere om, der er et positivt driftsresultat, foretaget konsolidering og om der er en positiv egenkapital i virksomheden. Hvis disse tal er positive, man ellers ikke finder noget mærkværdigt i regnskabet og engagementet har kørt anmærkningsfrit, så er man alt andet lige indstillet på at forlænge engagementet. Er der tvivl om engagementet af en eller anden årsag, bør man grave længere ned i tallene og foretage en egentlig regnskabsanalyse for at belyse virksomhedens rentabilitet, likviditet og finansieringsstruktur. Regnskabsanalysen skal altså hjælpe med at forklare udviklingen i virksomhedens regnskab, finde årsagerne til udviklingen og skal ellers ses i sammenhæng med virksomhedens forventninger til de kommende år i form af budgetter, strategi, mål samt forudsætninger herfor. Årets resultat i 2014 var på tkr. 272 mod tkr. 659 året før. Dette må betegnes som en smule skuffende, og skal bl.a. findes i virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. (Rentabiliteten i virksomheden). Her anvendes nøgletallet afkastningsgraden som viser et fald på 7,4 %-point fra 16,34 til 8,94. Faldet i afkastningsgraden kan forklares nærmere med et kig på udviklingen i virksomhedens overskudsgrad, som er forholdet mellem omsætningen og omkostningerne, og aktivernes omsætningshastighed, som er forholdet mellem omsætningen og aktiverne 9. 8 Se Bilag 2: 3 sider engagementsoversigt Erhverv på side 2 9 Se Bilag 1: Regnskab side 1 for beregninger & Finansielle Forretninger Erhverv Side 49 Side 9 af 63

10 Overskudsgaden er faldet med 3,63 %-point fra 9,56 til 5,93, og viser virksomhedens evne til at tjene penge. Faldet skal bl.a. forklares med at omsætningen er faldet med tkr fra tkr i 2013 til tkr i 2014 og forholdet mellem virksomhedens kapacitetsomkostninger, som umiddelbart ikke har tilpasset sig. Der ses også, at virksomhedens har mistet en lejeindtægt samt at virksomhedens har haft ekstraordinære udgifter til bl.a. forsikring og konsulentbistand i Aktivernes omsætningshastighed er faldet med 0,2 fra 1,71 til 1,51, og viser hvor stor en omsætning der er skabt på baggrund af den investerede kapital (aktiverne). Det lille fald kan også forklares i omsætningen og aktiverne. Der ses bl.a. at virksomheden har investeret i produktionsanlæggene og maskinerne 11. Alt andet lige er der fortsat positiv konsolidering og nøgletallene ligger fortsat på nogle fornuftige niveauer selvom afkastningsgraden er faldet betydeligt, som bl.a. kan forklares med lavere omsætning. Dette er også en af hovedårsagerne til at virksomheden ønskede en udvidelse af engagementet, hvor det er deres forventning at kunne øge omsætningen betydeligt. Egenkapitalen er pr. 31/ tkr i virksomheden. Aktiverne og passiverne balancerer ved tkr Den reelle beregnede egenkapital er vurderet til tkr Underskud af sikkerheder er tkr. 955 (Blanco) 14. Bioflame s soliditet er 42,3 %, dog er den reelle beregnede soliditet 31,84 % beregnet ud fra egenkapitalopgørelsen i bilag Soliditeten skal helst udgøre % i forhold til fremmedkapitalen. Soliditeten fortæller om virksomhedens evne til at bære større tab. Soliditeten viser derfor, hvor stor en procentdel af kapitalen, der kan mistes, før fremmedkapitalen bliver rørt 16. Der er således tale om en solid virksomhed med positiv konsolidering, som er i stand til at klare større tab uden at komme i finansielt uføre. Desuden passes engagementet anmærkningsfrit, hvorfor det vurderes at virksomhedens kreditfaciliteter kan fortsætte Privatengagement & samlet engagement Privat har Morten en kassekredit med én trækningstilladelse på op til tkr. 100 samt et boliglån på tkr Til sikkerhed for Mortens og Bioflame s engagement er der et ejerpantebrev i Mortens private ejendom på tkr , hvor sikkerhedsværdien er vurderet til tkr Sikkerhedsværdien 10 Se Bilag 1: Regnskab side 1 for beregninger & Finansielle Forretninger Erhverv Side Se Bilag 1: Regnskab side 1 for beregninger & Finansielle Forretninger Erhverv Side Se Bilag 1: Regnskab se side 3-4 ud af 9 siders uddrag 13 Se Bilag 3: Reel egenkapitalopgørelse 14 Se Bilag 2: Engagementsoversigt Side 2 for erhverv 15 Soliditet: EK tkr / Aktiver tkr x 100 = 42,3 %. Reel Soliditet: EK tkr / Aktiver = 31,84 16 Finansielle Forretninger og Rådgivning Erhverv Side 52 Side 10 af 63

11 er handelsværdien af ejendommen på 8 mio. fratrukket gæld til Totalkredit på 6 mio. og et risikotillæg på 10 % af handelsværdien. Mortens private ejendom er en udsøgt liebhaverejendom, som vil være svær at sælge pga. prisen, designet osv. Derfor er den vurderede handelsværdi på 8 mio. også lavere i forhold til de 12 mio., som Morten regner med, at den kan sælges for. Overskud af sikkerheder er vurderet til tkr Mortens løn er i 2015 hævet til tkr. 100 før skat pr. måned, hvilket betyder at Mortens rådighedsbeløb er tkr. 8 pr. måned ved nuværende lån og afdrag. Omlægges lånene til fastforrentet lån vil Mortens rådighedsbeløb være tkr. 5 pr. måned 17. Mortens private egenkapital er pr. 31/ vurderet til tkr Mortens private økonomi er dermed også fornuftig. Morten og Bioflame s engagement giver et samlet forretningsomfang på tkr , hvor sikkerhederne til engagementet er vurderet til tkr Risikoen, dvs. blanco, er vurderet til tkr. 205 ud fra det samlede engagement Delkonklusion Bioflame A/S er en velkørende dansk virksomhed, som handler med store dele af verdenen, hvorfor det er vigtigt med en god risikostyring og en løbende rådgivning fra Sparekassen i den forbindelse. Det er endvidere er en solid virksomhed med fortsat positiv konsolidering og fine økonomiske nøgletal, selvom der var et fald i driftsresultatet i Faldet i driftsresultat begrundes i virksomhedens rentabilitet, som bl.a. kan forklares med en lavere omsætning. Virksomheden har i den forbindelse fået udvidet engagementet med kr. 1 mio. til at ekspandere forretningen med en forventning om en fordobling af omsætningen i løbet af 3 år, hvilket der bakkes op om. Mortens private økonomi er også fornuftig, da der en fin egenkapital og et fornuftigt rådighedsbeløb. Der er således tale om et rigtig fint samlet engagement. 17 De oprindelige beregninger for lønindkomst og rådighedsbeløb lægges ikke bilag, da de ellers ville fylde for meget i forhold til dets relevans for opgaven. 18 Se Bilag 3 - Egenkapitalopgørelse 19 Bilag 2 Engagementsoversigt Se samleoversigt på side 3 Side 11 af 63

12 3. Holdingselskab Morten forespurgte som tidligere omtalt rådgivning omkring mulighederne for oprettelse af et holdingselskab. Det var efter anbefaling af sin revisor i BDO, at Morten blev opmærksom på fordelene ved et holdingselskab. Morten ville bl.a. beskytte sin formue i Bioflame. Derudover ville han benytte sig af visse skattefordele, som fx udlodning af udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet. 3.1 Beskrivelse af et holdingselskab Et holdingselskab er normalt ikke momsregistreret, og som udgangspunkt driver et holdingselskab ingen egentlig virksomhed, men der er dog ikke noget, der forhindrer det. Det ses nemlig at et holdingselskab driver virksomhed i samarbejde med dets datterselskaber. Et holdingselskab er altså bare et andet ord for et moderselskab. Man ejer holdingselskabet, og holdingselskabet ejer driftsvirksomheden. Enten alene eller sammen med andre partnere 20. Definitionen af et holdingselskab er følgende: Et holdingselskab er et selskab, som sædvanligvis ikke selv producere noget, men som besidder aktier eller anparter (kapitalandele) i et eller flere andre selskaber kaldet datter- og driftsselskaber, hvor i selve virksomhedsdriften foregår Fordele og ulemper ved holdingselskab Formålet med at stifte et holdingselskab er bl.a. at minimere risikoen for ejeren/ejerne af driftsvirksomheden. Som erhvervsdrivende løber man mange forretningsmæssige risici og man kan derfor være uheldig at blive mødt af store erstatningskrav eller lignende, som kan medføre at driftsselskabet går konkurs, fx personaleerstatning. Alt sammen kan medvirke til, at det oparbejdede overskud kan forsvinde helt eller delvist fra virksomheden. Hvis der således løbende er blevet overført overskud fra driftsselskab til holdingselskab, kan man derved undgå at miste den opsparede formue. Et potentielt erstatningskrav vil nemlig blive i driftsselskabet og kreditorerne kan som hovedregel ikke gøre krav gældende hos holdingselskabet 22. Formen er desuden forbundet med visse skattefordele. Skattefordelen kan forklares ved, at ejer holdingselskabet mindst 10 % af et driftsselskab kan overskuddet efter skat i driftsselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet. Selskabsskatten er i ,5 %, og betales i driftsselskabet inden udlodningen af udbyttet 23. Her er der således tale om sambeskatning mellem selskaberne. Der kan 20 Mere info Holdingselskab Holdingselskab Holdingselskab 23 Skat, Moms og personalegoder BDO Side 12 af 63

13 dermed være op til ti holdingselskaber, der kan modtage skattefrit udbytte fra et driftsselskab 24. En holdingselskabskonstruktion giver også større fleksibilitet, når driftsselskabet er ejet af flere parter. De enkelte parter kan have forskellige behov for udbyttebetaling til privatforbrug. Den ene part har måske behov for at trække et større udbytte end den anden part, som måske har et mindre privatforbrug og derved ikke ønsker at blive beskattet af mere end nødvendigt af en unødig udlodning af overskuddet. Udbytteskatten er i % indtil kr og 42 % derover 25. Med holdingselskabskonstruktion kan udbyttet fra driftsselskabet føres skattefrit til parternes holdingselskaber, som så hver især kan bestemme, hvor meget de ønsker at afsætte til privatforbrug, og hvor meget de vil lade stå i holdingselskabet med henblik på senere udbetalinger eller investeringer i nye virksomheder. Der er tale om en skatteudskydelse, hvor beskatningen typisk finder sted senere enten i en lempeligere eller strammere form. Et holdingselskab bliver således anvendt som en slags pengetank, hvorfra der typisk investeres i flere virksomheder eller etableres flere selskaber under sig 26. Der er endvidere skattefordele i forbindelse med salg af driftsvirksomheden idet avancen i så fald er skattefri 27. Ejer man således ikke et holdingselskab og man driver driftsselskabet personligt, vil man skulle beskattes personligt af hele avancen i øjeblikket efter salget. Med et holdingselskab kan man modtage avancen skattefrit og lade pengene stå i holdingselskabet. Løbende har man mulighed for at udbetale pengene til privatforbrug og først her lade pengene blive beskattet. Man undgår således at betale mere skat end nødvendigt 28. Der er stort set ingen ulemper ved et holdingselskab, udover der er en smule mere administrativt arbejde. Nyere regler i 2013 gør at man kan fravælge revision i holdingselskabet, ligesom i datterselskabet. Her gælder det, at selskaber omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis selskabet i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 29 En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret. 24 Holdingselskab 25 Skat, Moms og personalegoder 2015 side 6 - BDO 26 Holdingselskab og - Holdingselskab 27 Dette gælder dog ikke børsnoterede selskaber. 28 Holdingselskab og - Holdingselskab 29 Fravalg af revision og Publikation Fravalg af revision Side 13 af 63

14 Så længe driftsvirksomheden Bioflame A/S er velkørende og der skabes overskud, vil de mange fordele opveje de næsten ikke eksisterende ulemper ved et holdingselskab. Det vurderes derfor til at være fornuftigt med et holdingselskab for Mortens vedkommende. 3.2 Koncernoversigt Holdingselskabet og dets datterselskaber omtales ofte som en koncern. De fleste selskaber, der indgår i koncernforhold vil være aktieselskaber, anpartsselskaber eller iværksætterselskab, men det ses også at kommanditselskaber eller partnerselskaber gør det. Ofte kan holdingselskaber kendes på, at de i deres navn bærer betegnelsen Holding Oprettelse af et holdingselskab Der er som udgangspunkt 2 måder at oprette et holdingselskab på. Man kan stifte et holdingselskab samtidig med, at man stifter sin nystartede virksomhed. Dette er alt andet lige den billigste metode, da man både sparer advokatomkostninger og kan anvende den samme kapital 2 gange. Så i princippet får du holdingselskabet gratis. Altså først etablere man holdingselskabet med de fx kr , som det kræver at stifte et anpartsselskab. Og når det så er etableret, så stifter man datterselskabet ved hjælp af de samme kr Man kan også etablere et holdingselskab senere, som er tilfældet i Mortens situation. Dog er situationen, at man ikke bare kan bestille et anparts-/aktieselskab, og så bare ligge anparterne/aktierne over i det nystiftede selskab, for så har man solgt sine kapitalandele, og så skal man altså betale skat af det. Man laver det som hedder en skattefri aktie-/ anpartsombytning, hvor man bytter de andele af driftsselskabet, som man ejer, med andele i et nyoprettet holdingselskab. Man behøver ikke at eje driftsselskabet 100 %, man skal bare eje mere end 50 %. Navnet anpartsombytning anvendes, når det drejer sig om anparter. Aktieombytning, når det drejer sig om aktier i et aktieselskab. Der er dog ikke noget i vejen med at bytte aktier i et aktieselskab med anparter i et anpartsselskab som i det her tilfælde. Man kan altså sagtens etablere et Holding ApS ved hjælp af aktier. Derfor er det ingen hindring for Morten at lave denne manøvre 31. Jf. nedenstående koncernoversigter var det Morten som ejede Bioflame A/S 100 % før. Morten byttede således aktierne i selskabet ud med anparter i Mortens Holding ApS. Nu ejer Morten altså Mortens Holding ApS, og Mortens Holding ApS ejer Bioflame A/S Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Side 14 af 63

15 Koncernoversigt før: Koncernoversigt efter: Koncernoversigt senere: Morten Morten Morten 100% Bioflame A/S 100% Mortens Holding ApS 100% 100% Mortens Holding ApS 100% Bioflame A/S Bioflame A/S Morten Ejd. ApS Mortens Holding kan også etablere flere selskaber under sig kaldet datterselskaber. Det kan fx være, at man opretter et ejendomsselskab, som køber den bygning som Bioflame A/S i dag bor til leje i. Der er her tale om et søsterselskab til Bioflame A/S, hvor fordelen for Bioflame kan være, at man sikrer sig, at huslejen ikke stiger og at risikoen for at blive opsagt forsvinder. Desuden kan man lave alle de investeringer i bygningen, som man vil, og samtidig beholde værdien heraf i koncernen. Denne metode minder om det, som man kalder for sale and leaseback. Denne metode er, hvor man sælger sin ejendom for i stedet at leje sig ind i ejendommen på en lang lejekontrakt. Fx hvis Bioflame ejede bygningen i dag og således sælger den til ejendomsselskabet for i stedet at leje sig ind på en lejekontrakt. På denne måde beholder en virksomhed brugsretten til ejendommen samtidig med at den undgår at have store kapitalværdier bundet op i fast ejendom 32. Sale and lease back vil ofte være en attraktiv mulighed for en virksomhed for at få frigjort økonomiske og administrative ressourcer til andre dele af virksomheden og samtidig fjerne risikoeksponeringen i forbindelse med et svingende ejendomsmarked. Man vil således kunne koncentrere sine personale- og kapitalmæssige værdier omkring de dele af virksomheden, der ligger inden for virksomhedens kerneområder, og hvor de faglige spidskompetencer er til stede 33. Det kan anbefales Morten at oprette et ejendomsselskab til køb af fast ejendom, hvor Bioflame A/S fremadrettet kan bo til leje Sælg investeringsejendom artikler - Sale and leaseback Sælg investeringsejendom artikler - Sale and leaseback Side 15 af 63

16 Vi som pengeinstitut kræver som udgangspunkt, at den personlige ejer hæfter for holdingselskabet og driftsselskabet samt at holdingselskabet hæfter for driftsselskabet med en såkaldt alskyldskaution. Vi vil derfor kunne opkræve vores tilgodehavende hos holdingselskabet og hos den personlige ejer, hvis en af dem ikke overholder dets forpligtelser. Foruden en kaution får vi typisk også pant i aktierne/anparterne. Denne form for sikkerhed betegnes som styringspant, fordi vi via pantet kan overtage styringen og forhindre virksomheden i at handle imod vores interesser, fx sælge virksomheden til nogle vi ikke ønsker at gøre forretninger med. Hvis aktionærerne har et større tilgodehavende hos virksomheden laves også en tilbagetrædelseserklæring, hvor aktionærerne accepterer at træde tilbage over for os med sit tilgodehavende ved fx en konkurs. En aktie-/anpartsombytning kan enten gennemføres skattepligtigt eller skattefrit. Baggrunden herfor er, at overførslen af anparterne/aktierne til holdingselskabet er interessant for SKAT. Det er derfor vigtigt, at inden man foretager ombytningen, så skal man finde ud af, om den vil udløse skat eller ej. Man ser herfor på værdien af driftsselskabet. Hvis overdragelsen ikke udløser en skat, så bytter man skattepligtigt, men udløser den skat, eller er der risiko herfor, så bytter man skattefrit. Altså en skattefri aktieombytning eller skattefri anpartsombytning 34. Det fungere fx således i praksis: Hvis det antages, at driftsselskabet har samme værdi, som den gang det blev stiftet, så bytter man skattepligtigt. Altså købesum minus salgssum = 0. Der er derfor ingen avance til beskatning. I Mortens tilfælde vil der dog være udsigt til beskatning, da Bioflame er mere værd end ved stiftelsen. Ved udsigt til avancebeskatning skal man anvende de regler, der findes i aktieavancebeskatningsloven. Her kan man gennemføre den beskrevne ombytning uden tilladelse fra SKAT. Det forudsætter blot, at man oplyser SKAT om, at byttet har fundet stedet, og at byttet foretages på en særlig måde 35. Herefter kan Morten altså stifte sit holdingselskab på helt normal vis bortset fra, at der selvfølgelig ikke skal findes en startkapital på kr eller lignede. Holdingselskabet etableres på grundlag af værdien og indskuddet af sine eksisterende aktier i det eksisterende driftsselskab. Gennemfører man en skattefri anpartsombytning eller en skattefri aktieombytning, må man ikke lade holdingselskabet sælge aktierne eller anparterne i datterselskabet i 3 år fra ombytningstidspunktet, hvilket Morten skulle være opmærksom på 36. Denne periode er således udløbet, hvorfor holdingselskabet på et senere tidspunkt har mulighed for at sælge Bioflame skattefrit efter gældende regler Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning Side 16 af 63

17 3.3 Delkonklusion Mortens Holding er et typisk holdingselskab, som ingen egentlig virksomhed driver, men derimod besidder kapitalandele i en virksomhed, her Bioflame A/S. Morten ejer således Mortens Holding ApS 100 %, der ejer Bioflame A/S 100 %. Mortens Holding og Bioflame betegnes som en koncern. Morten lavede det som hedder en skattefri aktieombytning i 2012, hvor han byttede de andele af driftsselskabet, som han ejede, med andele i et nyoprettet holdingselskab, Mortens Holding. Mortens formål med oprettelsen af holdingselskabet var bl.a. at minimere sin risiko for at miste den opsparede formue i Bioflame A/S, hvis der fx skulle komme et stort erstatningskrav. Formålet var desuden forbundet med visse skattefordele for Morten. Overskuddet efter skat i Bioflame kan overføres skattefrit til holdingselskabet, da der er sambeskatning ved en ejerandel over 10 %. Morten kan dermed mere fleksibelt styre sin udbyttebetaling. Et holdingselskab bliver endvidere typisk anvendt som en pengetank, hvorfra der typisk investeres i flere virksomheder eller etableres flere selskaber under sig. Her kan det på sigt være en ide med en oprettelse af et ejendomsselskab, som kan købe den bygning, Bioflame i dag bor til leje i. Endeligt kan Morten også opnå en skattefordel i forbindelse med et fremtidig salg af Bioflame A/S, idet avancen som udgangspunkt er skattefri ved salg af virksomheden gennem holdingselskabet. Der er stort set ingen ulemper ved et holdingselskab ud over det administrative med flere selskaber. Der kan endda fravælges revision efter gældende regler, hvorfor det administrative begrænses. Det kan konkluderes, at Mortens valg omkring oprettelse af holdingselskab er fornuftigt. Fordelene opvejer således ulemperne, og Morten har dermed fået sine forventninger ved holdingselskabskonstruktionen indfriet. Side 17 af 63

18 4. Risikostyring Der findes mange former for risici ved at drive en erhvervsvirksomhed. Renter og kurser er dynamiske, hus- og råvarepriser kan svinge voldsomt i værdi, og et lands pengepolitik kan ændre sig. Alt sammen parametre som kan påvirke en virksomheds indtjening og konkurrenceevne. For at beskytte virksomheden mod udsving på de finansielle markeder og styrke likviditeten er det afgørende at have overblik over virksomhedens risikoprofil. For at producere afkast eksponerer alle virksomheder sig dagligt mod risici. Uden risiko, ingen vækst 37. Når eksterne investorer og samarbejdspartnere overvejer at investere i eller indgå samarbejde med en virksomhed indgår bl.a. virksomhedens risikovurdering og risikohåndtering som et væsentligt parameter i investorernes og/eller samarbejdsparternes beslutningsproces 38. Det ser vi også i pengeinstitutterne, da vi bl.a. kreditvurderer og rådgiver virksomheden i dets risikostyring. Risikostyring er en vigtig del af dagligdagen i pengeinstitutter og virksomheder, da en virksomhed således til enhver tid skal kunne dokumentere, hvorvidt de er i stand til at håndtere relevante risici på en betryggende måde. Det samme gælder i virksomheden Bioflame A/S. For at skabe de bedste forudsætninger for drift og udvikling bør de løbende forholde sig til aktuelle og potentielle risici. Det kan derfor være en god ide for Bioflame at udarbejde en strategi for håndteringen af de pågældende risici og sikre at strategien implementeres. Risikostyring er en proces i en virksomhed, hvor ledelsen forsøger at danne sig et overblik over udefra- og indefrakommende faktorer, som vil kunne påvirke virksomhedens fremtidige indtjening 39. Virksomheden er udsat for flere risici og disse kan opdeles i tre hovedområder 40 : - Risikostyring ved selve erhvervsaktiviteten - Også kaldet operationel risiko i bankverdenen. - Risiko ved aktiverne Også delvist kaldet kreditrisiko i bankverdenen. - Risiko ved passiverne Også kaldet markedsrisiko i bankverdenen. Fælles for disse risici er det, at de vedrører virksomhedens strategi, mål og fremtid. 37 Finansielle Forretninger og Rådgivning - Erhverv side 175 og Privat side 10 og - Risikostyring 38 Risk management og compliance Marts Risikostyring 40 Finansielle Forretninger og Rådgivning - Erhverv side 175 og Privat side 10 og - Risikostyring Side 18 af 63

19 4.1 Risiko ved selve erhvervsaktiviteten Risikoen ved selve erhvervsaktiviteten er for mange virksomheders vedkommende af en sådan karakter, at de er vanskelige helt at undgå. Det samme gælder i Bioflame, hvor der af og til er uforudsete begivenheder. Uforudsete begivenheder, også kaldet operationelle risici, som en virksomhed er udsat for, er risici for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedure, menneskellige fejl og systemmæssige fejl eller tab som følge af restsager 41. Alle elementer som påvirker Bioflame negativt. Et eksempel kan være nedbrud af IT-systemer i virksomheden. Disse operationelle risici er af en bred karakter og kan umiddelbart ikke indgå i Bioflame s strategi for risikostyring, men må søges afhjulpet og minimeret i virksomhedens daglige drift Risk management analyse Mange risici kan minimeres ved at gennemføre en risk mangagement analyse. En sådan analyse er en systematisk proces, der identificere, måler og beskriver de risici, som virksomheden kan blive udsat for 42. I Bioflame benytter man sig også af denne proces, da den har til formål at beskytte aktiver, passiver og fremtidig indtjening på den økonomisk set mest effektive måde. Her vil man ved kunne søge hyppigheden og konsekvenserne af skader reduceret ved en bedre kontrol og tilrettelæggelse af virksomhedens aktiviteter. Derved begrænser Bioflame dets skader og reducerer dets forsikringspræmier ved at føre en konsekvent politik herfor. Det fremgår blandet andet af selskabsloven 115, stk. 1, nr. 2, at bestyrelsen i et kapitalselskab ud over at varetage den overordnede og stratetiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller 43. Dette understreger vigtigheden af risikostyring i virksomheder Forsikring af udvalgte risici Bioflame kan vælge at forsikre sig mod udvalgte risici, mens det for andre risici er meget vanskeligt eller helt umuligt at forsikre. Det kan også være for bekosteligt. Det er fx i praksis næsten umulig at forsikre sig mod at producere fejlbehæftede varer, mens det er muligt helt eller delvist at forsikre sig mod konsekvenserne. Der kan også tegnes en såkaldt driftstabsforsikring ved mange forsikringsselskaber. Forsikringen har til formål at dække en virksomheds tab af fortjeneste under en stilstand i driften som følge af en 41 Finansielle Forretninger og rådgivning Privat side Finansielle Forretninger og rådgivning Erhverv side Selskabsloven 115, stk. 1, nr. 2 Side 19 af 63

20 materiel skade, der er defineret i forsikringspolicen, fx brand, indbrudstyveri, vandskade, maskinhavari mv 44. Man kan dog ikke blot forsikre sig mod alle disse kendte risici uden selv at minimere de risici, der forsikres mod. Det kræves som udgangspunkt ved de fleste forsikringsselskaber, at der etableres en eller anden form for særlig sikring uden for åbningstiden i form af gittersystemer og alarmsystemer, hvis der fx ønskes forsikret imod indbrud Risiko ved anlægsaktiverne Virksomhedens risici ved anlægsaktiverne bør som ved erhvervsaktiviteten forsøges minimeres ved tegning af forsikringer. Det er også her vigtigt at have forsikret sig ordenligt. Vi pengeinstitutter kræver fx at virksomheder tegner en brandforsikring, hvis der stillet sikkerhed i fast ejendom. Bioflame A/S bor kun til leje, men vi ser at virksomheden har forsikret sine maskiner og sit inventar mod skade som følge af brand og tyveri i forbindelse med bl.a. vores virksomhedspant. Det kan være skæbnesvangert at være underforsikret. En stor del af de virksomheder der helt stopper produktionen i kortere eller længere periode på grund af en væsentlig skade, kommer aldrig i gang igen. Årsagen er, at der ikke har været tegnet forsikringer, som dækker de ekstraordinære omkostninger, der optræder, når en virksomhed bliver svært beskadiget og må standse produktionen. Vi lægger derfor stor vægt på at Bioflame A/S har tegnet fuldt ud dækkende forsikringer 46. En anden risiko Bioflame s anlægsaktiver kan være udsat for, er at aktiverne kan ændre sig i værdi. Det kan fx være at produktionsapparaterne bliver forældet, da de ikke har fuldt med den tekniske udvikling eller pga. faldende ejendomspriser, hvis vi antager, at virksomheden på et tidspunkt køber fast ejendom. 4.3 Delkonklusion Der findes alt andet lige mange risici ved at drive en erhvervsvirksomhed som Bioflame A/S. Det er således afgørende for Morten at have overblik over virksomhedens risikoprofil og samtidig have tid til at fokusere på forretningen. Risikostyring handler ikke kun om at forsøge at minimere risici men også om at skabe indtjening til virksomheden. For at producere mest mulig afkast eksponerer Bioflame sig dagligt mod risici. Derfor er virksomhedens risikostyring og håndtering heraf væsentlig for driften Driftstabsforsikring 45 Finansielle Forretninger og Rådgivning Erhverv side Finansielle Forretninger og Rådgivning Erhverv side 176 Side 20 af 63

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ 1, 8940 RANDERS SV 1. JANUAR DECEMBER 2016

ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ 1, 8940 RANDERS SV 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Thors Bakke 4, 2., Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners November 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Har du husket at

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indlæg om finansiering. Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS

Indlæg om finansiering. Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS Indlæg om finansiering Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS Aftenens emner 1. Betaler du den rette rente? 2. Hvad skal der til for at skifte bank? 3. Hvordan servicere man banken bedst muligt? 4. Hvad

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 ERHVERVSØKONOMI Hjemmeopgave #2 Foråret 2010 Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 Spørgsmål 1 Soliditet vil sige en virksomheds evne til at bære tab, herunder risikoen for, at der

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 3 Likviditetsbudgettering LIKVIDITETSBUDGETTERING Økonomistyring Lektion 3, Likviditetsbudgettering 2 1 LIKVIDITET OG BUDGETTERING LIKVIDITET er en vigtig forudsætning

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

AA Høj kreditværdighed

AA Høj kreditværdighed Side 1 af 6 FirmaFakta 2009-05-12 Britta Bonde Jensen AVERHOFF A/S VEJLBJERGVEJ 5, 8240 RISSKOV CVR-NR. 10047196 D&B D-U-N-S NR. 30-511-8879 TLF. NR. 86-24-38-44 REGNSKAB 200812 AA Høj kreditværdighed

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere