AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo Årgang 7. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-04-2010 9. Årgang 7. udgave"

Transkript

1 AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo Årgang 7. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Søren Ellemose, Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-4: Aktiekommentar. Vi anbefaler fortsat en lidt forsigtig, afbalanceret investeringsstrategi med maksimalt 65-75% af den til aktieinvesteringer allokerede formue placeret i aktier. Vi opfordrer til neddrosling til 60% indenfor de næste uger. Målet for hele 2010 er for vores vedkommende nået. Vi ser maksimalt yderligere 10% potentiale for i år. Side 5-6: Q1 regnskaberne fra Alcoa, Intel og JP Morgan Chase var udmærkede i forhold til Q1 sidste år, der imidlertid var et rent rædselskvartal. Set i forhold til Q er regnskaberne slet ikke så gode som de udlægges til. Side 7: Bang & Olufsen Turn Around proces fortsætter. Nu skal top- og bundlinje til at udvise forbedringer. Det er ved at være tid til opsamling af aktien. Side 8: Solar performer bedre end markedet. Afvent Set-back før køb af denne på sigt interessante aktie. Side 9-10: Invester i 3D boomet er konklusionen af denne rapport fra USA Side 11-12: Kina og landets valutakurspolitik Side 13-14: Låneproblemer i Grækenland, Dubai og Island kan sprede sig til andre svage lande. Næste udgave af Magasinet Aktieinfo udkommer

2 AKTIEKOMMENTAR FED-chef Ben Bernanke har udtalt, at verden endnu ikke er ude af skoven, og at der fortsat er risiko for tilbageslag i den gryende vækst. Han har endda direkte advaret mod overdreven optimisme! Normalt stoler markedsdeltagerne på autoriteterne, men i denne omgang negligeres Bernankes udtalelser. Aktierne fortsætter opturen, hvilket primært skyldes udsigten til lav rente i endnu en nogen tid. Alternativerne til aktier mangler og likviditeten er stor som følge af centralbankernes udpumpning af enorme summer. En ting er dog de renter, som centralbankerne kan bestemme over og påvirke, noget andet er markedsrenten, og den er begyndt at stige. Hvornår aktieopturen knækker over, er svært at spå om. Optimismen er nemlig så stærk, at vi muligvis kan se en yderligere stigning på de globale aktiemarkeder på 5-10%, før alle pludselig kan se at det ikke holder. Uanset at aktierne ser stærke ud, så er der faktorer, der får os til at mane til besindighed. Vi mener, at man fortsat kan være 65-75% investeret i aktier (altså at der kun holdes en reserve på 25-35% i likvider ud af den formue, som hver enkelt har afsat til aktieinvesteringer). Med denne strategi er man med på opturen, men har samtidig penge til at samle op på onde dage. En neddrosling til omkring 50-60% eksponering bør finde sted i løbet af de næste uger, idet flere indeks ligger nær markante og vigtige modstandspunkter. Se blot chartene nedenfor: C20 tester 400-niveauet, der var det sted hvorfra udbruddet nedad fandt sted i oktober 2008 (da krisen startede). Desuden er 400-niveauet historisk set et vigtigt område, idet det medio 2006 var modstand og i en stor del af 2008 var støtte en støtte der først blev brudt i oktober Uden at man i et større perspektiv kan tale om et egentligt brud af 400-niveauet, kan vi ikke afvise en stigning til og at en vending / større korrektion først finder sted fra dette niveau. Samme situation ses ved at studere kursudviklingen for Dow Jones var udgangspunktet for nedturen i 2008, og samme niveau var længe ubrydeligt i 2007 og da brud endelig fandt sted, så var det en stærk støtte frem til oktober Indekset befinder sig nu over men er stærkt overkøbt. 2

3 Indeks / %-udvikling År-til-dato Seneste måned C20 (Danmark) 19,9 % 8,4 % S30 (Sverige) 11,0 % 3,8 % Norge 4,8 % 5,0 % Finland 14,2 % 2,7 % Tyskland 5,4 % 5,6 % Dow Jones 6,7 % 4,7 % Nasdaq 10,4 % 5,8 % Jf. skemaet ovenfor har Danmark udviklet sig specielt godt, og det gælder især for de store C20-aktier jf. grafen nedenfor. Dette faktum kunne vidne om, at investorerne ønsker at have en EXIT-mulighed ved at investere i C20- aktier med høj likviditet. Hvis der var tale om et virkelig stærkt Bull-marked, burde stigningerne være mere bredt funderet. For nærværende er det således svært at finde velegnede, købsværdige C20 aktier. Bidragende til at skævvride udviklingen i Danmark er Novo Nordisks høje vægt på 26% i indekset. Alene 9% af årets stigning kommer fra en kursstigning på 33% i Novo Nordisk. Korrigeret herfor er danske aktier steget med rundt regnet 10%, hvilket alligevel er en outperforming i forhold til de fleste udenlandske markeder. Den store stigning i Finland skyldes, at indekstunge Nokia er steget med 26 % i år. Grafen til venstre viser at aktierne i C20 indekset har klaret sig bedre end aktierne i MidCap indekset og betydeligt bedre end aktierne i SmallCap indekset. Skal de mindre aktier op i kurs, eller skal de store C20 aktier ned? Den sorte graf viser C20, rød MidCap og grøn er SmallCap. Danske aktier er tæt på maksimal ydeevne for i år. Primo 2010 spåede vi, at C20 indekset i slutningen af 2010 ville nå et niveau på Det er allerede nået, og Upsiden herfra er begrænset (+5-10% maks. for resten af året). At den globale vækst er på vej frem, synes således at være rigeligt indregnet i de aktuelle kursniveauer. Skønnet for væksten for EU-landenes økonomi er 1% i 2010, for Danmarks vedkommende 1,5% og for USA's vedkommende en vækst på 2-3%. Kina kører sit eget løb med vækstrater på nær ved 11,9% i Q (op fra 10,7% i Q4 2010). Her bliver det svært at trække meget højere uden at boomet medfører andre problemer såsom stigende inflation, stigende råvarepriser og et alt for højt aktivitetsniveau. Selvom centralbankerne ønsker at holde renten nede er det et faktum, at renten er begyndt at stige. Et land som Australien anses i økonomisk henseende som en Leading indicator, og her har vi allerede set fem rentestigninger fra centralbankens side. Også i Norge er renten steget lidt. Rentestigningerne har dog ikke hæmmet aktiviteten i disse lande, hvilket dog primært skyldes, at landene er råstoføkonomier. At absorbere rentestigninger bliver langt sværere i USA, Japan og EU. Politisk kan man beslutte at holde renten lav i en vis periode via centralbankerne, men før eller siden bestemmer udbud og efterspørgsel prisen på penge, og prisen er for opadgående. Det ses af 3

4 udviklingen på obligationsmarkedet, hvor USA s rente igen befinder sig tæt på 4,0%. Dette faktum vil dæmpe væksten. For yderligere aktiestigninger taler: 1) Væksten er ved at vinde styrke. 2) Ingen nye emissioner. 3) Høj vækst i Kina. 4) Indtjeningen i virksomhederne er stigende. 5) Boligmarkedet er stabiliseret. 6) Alternativer til aktier mangler. 7) Teknisk analyse favoriserer yderligere opgang. 8) Investorerne har øget risikoappetitten. 9) Recessionen er ovre. 10) Krisen i Grækenland er under kontrol. Imod yderligere aktiestigninger taler: 1) Virksomhedernes omsætning stiger for lidt. 2) Boligmarkedet er ikke for alvor begyndt at vise stigende priser. 3) Lav Take Over aktivitet. 4) Ingen nye introduktioner (IPO). 5) Råvarepriserne er steget betydeligt. 6) Aktierne er steget betydeligt siden bunden i marts ) Den finansielle krise er ovre, men den økonomiske krise lever i bedste velgående. 8) Væksten er drevet af kunstige stimulipakker. 9) Statsgælden er eksploderet. 10) Der er valutaspændinger mellem USA og EU. 11) Dubai World har stadig problemer med gælden. 12) Portugal, Italien, Irland og Spanien er i risiko for at få problemer a la Grækenland. 13) Risiko for opbremsning i Kina. 14) Vi nærmer os maj måned. 15) Arbejdsløsheden er et stort og langstrakt problem. 16) Hvornår trækker centralbankerne likviditeten ud af markedet? Kommentarer til udvalgte punkter ovenfor: Sell in May and Go Away er et gammelt ordsprog, som mange husker. Alene derfor kan det ske fyldest. Historien viser desuden, at perioden november til april i årene i gennemsnit har givet et positivt afkast på 4,6%. Perioden maj til oktober i samme årrække har derimod kun givet et afkast på 2,5%. En del af den nuværende optimisme skyldes, at der i marts måned blev skabt nye jobs i USA, hvilket var bedre end forventet. Arbejdsløsprocenten blev fastholdt på 9,7%. Medierne har primært omtalt de ovenfor faktuelle tal, som dog dækker over meget andet. Fx steg antallet af såkaldte midlertidige jobs i marts med og siden september 2009 er der skabt midlertidige jobs. Antallet af langtidsledige (mere end 27 uger uden arbejde) steg med til 6,5 mio. personer. Staten har skabt midlertidige jobs i forbindelse med folketællingen Census 2010, der gennemføres hvert 10. år. En yderligere bekræftelse af de dybe vanskeligheder er et særdeles stort omfang af deltidsbeskæftigede, som ikke direkte indgår i ledigheden. At arbejdsløsheden i USA er i markant bedring, er således en sandhed med store modifikationer. Vi har i denne artikel forsøgt at opstille en række fakta. Enhver må selv vurdere, om det er tid til at øge eller sænke sin personlige eksponering i aktier. Der er så vidt vi kan vurdere mange ubalancer i mellem den reelle, faktiske økonomiske udvikling og aktiernes kursniveau. Vi mener derfor, at forsigtighed er vejen frem, og at man skal satse på selskaber med stor indre styrke. Det er den strategi vi har lagt for dagen i vores Langsigtede Modelportefølje. En lidt kedelig strategi vil nogle måske mene, når alt bare stiger og stiger. Historien har imidlertid vist, at det netop er når alle siger Køb, at man skal udvise den største agtpågivenhed, og modsat. Det er efter vores bedste skøn ved at være tid til at passe godt og grundigt på sine penge. 4

5 Q1 REGNSKABER OG INTERNATIONALE NYHEDER Alcoa (14,4 USD) er normalt det første selskab til at udsende kvartalsregnskab i USA blandt de store virksomheder. Aktiviteten er bredt orienteret med aluminium og produkter udført heri til mange brancher, herunder biler og fly. Imidlertid betyder råvareprisernes udsving også meget, idet omsætningen svinger voldsomt i takt hermed. Mængderne er derfor mere troværdige end selve omsætningen i henseende til betydningen som indikator for den økonomiske udvikling i bredere forstand. Samlet må Alcoa betegnes om skuffende omkring Q1 forløbet. Mængderne er ikke steget men fastholdt nogenlunde, idet der har været negative påvirkninger enkelte steder, hvilket dog er normalt for en koncern med mange produktionssteder. Imidlertid kan man altså ikke fra denne koncerns data uddrage nogen konklusion i retning af klare tegn på et økonomisk opsving. Afsætningen ser ud til at fortsætte på samme niveau som i Q4 sidste år. Omsætningen er faldet fra 5,4 mia. USD i Q4 til 4,9 mia. USD i Q1, men forbedringerne af virksomhedens drift slår i stigende grad igennem således at den fortsættende virksomhed før minoriteter gav et underskud på 172 mio. USD mod 257 mio. USD i Q4/2009. Netto ender det hele med et tab på 201 mio. USD (-277 mio. USD i Q4/09). Man er fortsat tabsgivende. Fokus er fortsat på opstramninger og effektivisering. Investeringerne afsluttes for de store igangværende projekter og der holdes igen med nye ideer på det punkt. Gælden reduceres derfor støt og roligt. I betragtning af opsvinget i Kina og interessen herfra for råvarer er regnskabet egentlig skuffende. Intel (23,4 USD) fik et godt resultat (EPS 0,43 USD) set i forhold til det tilsvarende elendige Q1 i 2009 (EPS 0,11 USD) med dyb krise, men vurderet i forhold til Q4/2009 var der reelt tilbagegang. Det er med andre ord en blandet affære, hvor det positive indslag dog er en solid bruttoavance på 63 % som forventes styrket til 64 % og dermed udsigt til en høj indtjening for hele året. Omsætningen i Q1 er faldet med 3 % fra Q4. Pointen ser således ud til at blive et helt år med fornuftig indtjening og dermed ingen belastning med at slippe ud af krisens skygge som lå over Omsætningen blev på 10,4 mia. USD, hvilket var 3 % lavere end Q4. Driften gav et overskud på 3,4 mia. USD (+ 38 %; NB: belastet af 1,25 mia. USD erstatningsudgift til AMD i Q4), og netto blev det til en profit på 2,4 mia. USD (+7 %). Samlet går det altså flot for selskabet, der dog qua sin markedsdominans har begrænset konkurrence. Asia/Pacific udgør hele 57 % hvor til kommer Japans 11 % mens Amerika omfatter 18 % og Europa 14 % af omsætningen. Asien hjælper kraftigt. JP Morgan Chase (47,4 USD) har noget af samme præg som Intel med en stor fremgang målt år/år men stagnation i forhold til Q4/2009. Nettoresultatet endte på 3,33 mia. USD mod sidste års Q1 profit på 2,14 mia. USD, mens Q4/2009 gav 3,28 mia. USD i overskud. Opgjort pr. aktie er tallet 0,74 USD mod 0,40 USD i Q1/2009. Investeringsbanken stod for hele 74 % af indtjeningen. 5

6 Andre informationer er kommet i form af nyheder fra Europas største bank UBS i Schweiz, der oplyser om en meget høj indtjening i Q1. Hennes & Mauritz (495 SEK) klarer sig ligeledes godt trods mat efterspørgsel, og man vil ekspandere kæden med en række nye butikker som et positivt signal om tiltro til fremtiden. Det er da også ekspansion som giver tilvæksten sammen med højere bruttoavance. Omsætningen i de samme butikker er kun steget med 2 % i H&M s Q1 ( ). Scania har ligefrem set sig foranlediget til at fremskynde informationen om et flot forløb af Q1 ren driftsmæssigt, hvor især Sydamerika har klaret sig godt. Samme struktur er oplyst fra Daimler (36,7), hvor lastbiler og busser dog kun udgør en del af den store koncern. Norske Acergy (116 NOK; offshore entreprenør med undervandsopgaver på nye oliefelter og i øvrigt 49 % ejer i kompagni med NKT i Flexibles) har præsteret en decideret flot indtjening, og et godt forløb af opgavernes udførelse ligger til grund herfor. Grafen til venstre viser udviklingen i kursen hos Hennes & Mauritz i det seneste år. Mere generelle informationer er indkommet for detailsalget i USA, der i marts er vokset med 1,6 % set i forhold til februar. Korrigeret for biler og benzin er fremgangen dog kun på 0,7 %, og tallet er opgjort i løbende priser. Fra Kina er de første ikke-officielle historier blevet lanceret (genoptaget) om en vækst i Q1 på knapt 12 %. Formentlig er dette niveau rigtigt, og behovet for nedkøling af økonomien er derfor klart, idet regeringen sigter på en vækst på 8-9 % og frem for alt ønsker man at undgå overophedning og en heraf mulig krisesituation. Pengemængdens høje vækst fortsætter men er i det mindste afdæmpet lidt til nu 22 % pa. Beige Book blev fremlagt onsdag, og her tales jf. mediernes gengivelse om en noget mat udsigt for USA set fra Fed s side. Der tales om at opsvinget mødes af forhindringer omkring arbejdsløshed og lav aktivitet i byggeriet. Kreditternes omfang falder fortsat og både en række almindelige låntagere og vise delstater(!) af Unionen har svært ved at skaffe kredit. Forbruget forventes langsomt at stige og stimulere økonomien. Inflationen er helt under kontrol, og Fed vil (sagde Ben Bernanke under fremlæggelsen selv om det ikke er skrevet i rapporten) i en forlænget periode søge at fastholde et lavt renteniveau. Forlængelse må med andre ord forstås som udtryk for en langsommere udvikling i positiv retning end oprindeligt forventet. FOMC-rentemøderne vil benytte et bredere sortiment af virkemidler for at stimulere økonomien, siges det videre. I forhold til myndighedernes generelle politik om at udtrykke optimisme og ansvarlighed for at indgyde nyt håb i befolkningen og øge udlandets tillid til USA, forekommer Beige Book at være mere afdæmpet og realistisk angående den langsomme proces med at genrejse USA s økonomi. Krisen er dyb, og det tager tid at slippe ud af problemerne og skifte til gode forhold igen. Tabet af arbejdspladser opregnes til 8,5 mio. 6

7 BANG & OLUFSEN (70,5) B&O offentliggjorde onsdag regnskab for perioden til af det skæve regnskabsår 2009/10. Umiddelbart mener vi, at regnskabet var i den svage ende men dog med udsigt til mulig succes i fremtiden. Arbejdet med at mindske kapacitetsomkostningerne giver nu pote, og derudover vil der yderligere blive nedlagt 70 stillinger i koncernen. Det vil kunne bidrage positivt til indtjeningen i de kommende regnskabsår. Udfordringen bliver nu at øge omsætningen, idet der ikke kan hentes nævneværdigt flere besparelser. Den relativt nye ledelse har skåret ind til benet. Er det så sandsynligt at omsætningen kan vokse? Svaret er ja. Dels vidner Q3 tallene herom, og derudover er der ved at komme gang i væksten på det globale plan, ligesom investorerne er ved at få lyst til at bruge penge igen. For B&O er det fremadrettet vigtigt at forsvare dets brand, der hidtil har berettiget til at opkræve en høj pris for produkterne. Billigere produkter som tyske Loewe, Samsung m.fl. har vundet markedsandele fra B&O. 9-måneders regnskabet viste en tilbagegang i salget på 8,8 %, mens salget i Q3 er steget med 17% til 749 mio. kr. Før skat endte årets første 9 måneder med et underskud på 72 mio. kr. mens der i Q3 blev opnået et positivt resultat før skat på 28 mio. kr. Der er således tegn på, at vendingen er indtruffet hos B&O. Nye produktlanceringer er blevet modtaget positivt, hvilket har sikret en pæn vækst i salget i Q3 på de vigtigste markeder i Storbritannien, Tyskland og Danmark. Det relativt nye segment, Automotive, der omfatter levering af lydanlæg til dyre kvalitetsbiler som Audi, Aston Martin og Mercedes er ligeledes vokset i omsætning fra 29 mio. kr. sidste år til nu 50 mio. kr. I denne Turn-Around proces har det også været et mål at nedbringe gælden, hvilket er lykkedes. Denne udgør således pr kun 180 mio. kr. Ledelsen fastholder estimatet om en omsætning for helåret på mio. kr. og et resultat før skat på 50 til 0 mio. kr. Estimatet nedjusteres dog til den nedre del af det udmeldte interval. For at nå den nedre del af omsætningsestimat skal B&O omsætte for 718 mio. kr. i Q4, og det bør være opnåeligt efter et salg i Q3 på 749 mio. kr. Vi tror således, at B&O kan levere det lovede resultat for indeværende regnskabsår. For 2010/11 bør der være basis for fremgang i indtjeningen til pænt over nulpunktet. Alene ved at skære de 70 stillinger væk opnås en pæn besparelse i tillæg til de mange andre foranstaltninger. B&O har mulighed for at outperforme det generelle indeks fremadrettet, hvis det lykkes at forbedre indtjeningen betydeligt. I den seneste måned har aktien svinget mellem 62 og 74 som yderpunkter, mens udsvingsintervallerne på et års sigt har været 34,7 og 87. Vi mener, at det er ved at være tid til opsamling. Såfremt ledelsen får held til at opnå den forbedrede indtjening og fornyet vækst i omsætningen, vil aktiens værdipotentiale øges markant, og det vil så kunne give anledning af en revurdering. 7

8 SOLAR (kurs 392) Solar har via opkøb udvidet sin stærke position i Danmark til også at omfatte de omkringliggende lande. Samtidig er aktiviteterne udvidet fra el-artikler til et bredere sortiment inden for tekniske komponenter relateret til VVS og energi. Produkter indenfor sikkerhed og overvågning repræsenterer et nyt vækstområde. Styringen af lagre m.m. er krævende, og der er investeret store ressourcer i en ny SAP-løsning. Den samlede investering heri forventes at udgøre 40 mio. over 3 år, dvs. ca kr. pr. arbejdsplads i koncernen. Fremtidsudsigter Indeværende år vil være præget af langsom genvinding af en positiv udvikling i salg og indtjening. Kapaciteten er blevet tilpasset et lavere aktivitetsniveau, hvorfor stigende salg vil kunne påvirke bundlinjen betydeligt. Driftskapitalen og investeringerne styres stramt. Markedsmæssigt satses der fremadrettet specielt på energibesparende tekniske løsninger, hvor Solar Explorium er bygget som videncenter. Målene for perioden er at forbedre overskudsgraden til 4-5 % (3,9 % i 2008 og 1,5 % i 2009) og en vækst i samme takt som økonomiens udvikling, der desværre tegner til en langsom forbedring. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) skal forbedres relativt mere, idet kapaciteten er mere end rigelig og driftskapitalen søges reduceret. Effektivitet og rentabilitet vil dermed blive forbedret. Afkastet af indsatsen med at forbedre præstationsevnen skal så komme i de følgende år, hvor ramme-målene angives for perioden Ambitionen er, at der i disse år skal opnås høj vækst svarende til 1,5-2,5 gange væksten i økonomien generelt (BNP). Overskudsgraden har 5,5-6,5 % som mål, og driftskapitalen skal presses ned til kun at udgøre % af omsætningen. Baseret på 2009-tal vil det frigive et beløb på mio.. Den investerede kapital er på 383 mio., og reduktionen vil dermed kunne blive ca. 10 %. Aktien som investering Kursudviklingen har i de seneste 10 år været præget af, at aktien udvikler sig hurtigere i samme retning som markedet. Det kraftige Rebound på børserne fra primo marts sidste år har for Solars vedkommende ført til et gevaldigt kursløft fra en ekstrem bund nede ved 140 til pt C20-indekset har tilsvarende bevæget sig fra den ultimative bund ved 215 til 395. Investorerne har således klaret den foretagne aktietegning godt, idet den blev gennemført i løbet af få timer uden belastning. At aktierne blev afsat så hurtigt vidner om markedsdeltagernes langsigtede tro på aktien. Aktien handles til P/E(10E) på 15 (392/26). Kurs/Indre værdi forholdet er tilsvarende 1,6 (392/245). Vi anser en pause i optrenden for sandsynlig for Solars vedkommende. På længere sigt og i takt med at målene for opfyldes, vil aktien kunne stige markant i værdi. Ejer man aktien skal man holde fast i den. Er man endnu ikke ejer af Solar, så kan man med fordel afvente et set-back i kursen til 350-niveauet, hvor opsamling kan påbegyndes. 8

9 THAT S ENTERTAINMENT! I DET 21. ÅRHUNDREDE. 3D BOOMET ER OVER OS Bøgen er lige sprunget ud, snart kommer de første kartofler og jordbær - og før vi ser os om, så er det agurketid igen. Hvad kommer der i biografen til sommer? Shrek Forever After (4) i 3D og Imax, Toy Story 3 i 3D og Imax, Iron Man 2 i 3D og imax osv. Man kan vist roligt kalde den kommende sommer for The Summer of 3D. Efter over tre årtier med eksperimenter er tre-dimensional underholdning pludselig en pålidelig og økonomisk realitet i biografteatrene. Med den nye høje kvalitet og lave omkostninger vil det ikke vare længe før 3D TV og game-bokse også vil invadere vores dagligstuer, lommer og biler. Det er faktisk lige ved at ske nu med Samsungs lancering af et TV i 3D. Hollywood er åbenbart allerede stærkt i gang med at fylde biograferne med 3D indhold. Og elektronikindutrien er samtidigt for alvor i gang med at sætte de nødvendige standarder på plads for at støtte bredt brug og distribution af 3D teknologi på film, spil, Blueray-afspillere, PC er osv. Og vandringen af teknologien fra biografen til forbrugeren er begyndt: Acer (NASDAQ: ACEIF, Taiwan: 2353.TW) er her i april begyndt at markedsføre en laptop med 3D skærm og en stand-alone 3D monitor i USA, og Sony s (NYSE: SNE) nye PS3-konsoller udstyret med 3D-funktioner rygtes at komme på butikshylderne allerede i midten af dette år. Efter Avatar s succes er indholdsskabere, distributører, elektronikfabrikanter og Hollywood-studier alle stærkt i gang med at bringe 3D teknologier til deres respektive kunder: De konkurrerende animationsstudier Walt Disney (NYSE: DIS) og DreamWorks Animation (Nasdaq: DWA) har begge lovet at alle deres fremtidige animerede titler vil være produceret i 3D. Satellit-tv udbyderen DirecTV (Nasdaq: DTV) og Panasonic samarbejder om tre nye 3D-kanaler, som de håber at have på plads allerede inden juni Disney-ejede ESPN vil sende 85 sportsbegivenheder i år i 3D, ikke mindst inklusive VM i fodbold til sommer. Allerede i marts kunne amerikanske basketball entusiaster se finalekamperne af NCAA turneringen i 3D live i biografer rundt i landet. Discovery Communications (Nasdaq: DISCA) og Imax (Nasdaq: IMAX) har bebudet et joint venture for det første dedikerede døgnet-rundt 3D-tv netværk i USA næste år. Imponerende, ikke sandt. Men bare vent - du har ikke set noget endnu... 3D Teknologi tæt på og personligt 3D brille-teknologien er allerede kommet langt fra de billige, røde og blå briller som tilskuerne måtte bære for et par år siden til de polariserede glas brugt i biograferne i dag. Men der er mere på vej. Sony, Samsung, Toshiba og JVC arbejder alle sammen med det privatejede RealD for at fremme aktiv shutter-teknologien, som er baseret på briller med synkroniserede skodder (shutters) der blokerer for 3D-billedet for det ene øje og derefter det næste i meget hurtigt frekvens. Privatejede Vizio - den førende lavpris HDTV fabrikant i USA har for nylig indgået en aftale med det canadiske firma Sensio Technologies (PINK: SNIOF) om at udvikle et HD-3D fjernsyn, som ikke kræver nogen briller overhovedet. Forbrugerne kan forvente et stigende antal af RealD briller på butikshylderne i løbet af de næste par år. Men selv selskabets administrerende direktør, Michael Lewis, ser industrien bevæge sig væk fra brille modellen inden længe. "Vi har teknologien til at se 3D uden briller... men hvis jeg skulle komme med et gæt, er det sandsynligvis stadigvæk fem til syv år ude i fremtiden. Det, der er nødvendigt, er meget mere kalkulationshastighed og meget 9

10 hurtigere billedopdateringshastighed. Men den gode nyhed er, at TV teknologien bliver bedre og bedre dag for dag." For erfarne investorer kan dette lugte af endnu en format krig, som vi så for et par år siden med Blu-ray vs. HD DVD, eller med VHS vs. Betamax før, eller med kasetter vs. CD tidligere endnu. Men slagmarken her er en anden. Det drejer sig ikke om mediet for at gemme indholdet - det kan forblive upåvirket - men hvordan indholdet overføres fra skærmen til seeren. Og det betyder, at for studier og indholds -firmaer er der ikke meget at overveje. De kan nemlig allerede producere 3D indhold, og lade elektronikindustrien finde og udvikle perfekte måder at vise det frem på. Så for mere end nogen anden gren af industrien er det indholdsudbyderne, der driver pushet til 3D-tv teknologi. Det er det omvendte af, hvad vi tidligere har set ved format-krige. Med for eksempel Betamax vs. VHS var eletronikfabrikanterne klar med teknologierne og ventede på, at studierne besluttede sig for det ene eller det andet format. Med 3D er det op til elektronikfirmaerne at drage nytte af al det indhold, som Hollywood og spilproducenterne allerede gør klar. Fjernsynets fremtid. Fjernsynsproducenterne betragter denne udvikling som den næste store ting for industrien og forventer, at det vil øge salget og interessen for nye flimmerbokse på en lige så revolutionerende måde, som farve-tv gjorde det for sort og hvid underholdning årtier forinden. I betragtning af den øgede tilgængelighed af 3D-indhold og det faktum, at salget af de tilgængelige 3D produkter allerede er begyndt at vokse på trods af recession, så det er svært at være uenig. Ifølge markedsskøn er dette kun toppen af isbjerget: Alene i år forventes amerikanske forbrugere at købe op mod én million 3D TV-apparater. Men i 2013 vil 4,3 mio eller 25% af alle tv-apparater - og næsten 50% af HDTV - solgt i USA inkludere den nye teknologi. Hertil kommer, at det USA-baserede markedsundersøgelsesfirma DisplaySearch ser det samlede verdensmarked stige fra solgte enheder og 902 millioner dollar i 2008, til 196 millioner enheder og 22 milliarder dollar i 2018 i takt med at den globale efterspørgsel stiger. Elektronik- og PC-fabrikanter har set deres profitmargin falde de sidste mange år. Virksomheder, der skaber og leverer indhold som Disney, Dreamworks eller DirecTV har derimod haft gyldne tider. Med 3D synes der mulighed for at alle parter kan få et stykke af kagen, og af denne gruppe kunne Sony nemt komme ud som den bedste aktie, da de satser så stort på 3D som deres fremtid og står solidt placeret indenfor den kreative (TV, Games, Film) og hardware-delen af industrien. I mellemtiden er Sony i gang med en større omstrukturering og downsizing fra fordums højder, og firmaet forventer at tabe penge også i finansåret 2010, hvilket skulle gøre det billigere at købe aktien med satsning på, at fremtiden vil blive bedre. Bare spørg Sony s CEO, Howard Stringer, der for nyligt udtalte: "Det er klart for os, at forbrugerne altid vil migrere til en bedre og rigere underholdningsoplevelse... og vi er fast besluttet på at være den førende leverandør af dette rundt omkring i verden." Du vil formodentlig være glad for, hvad du ser i biffen og i din portefølje og stuen om bare et par år. Og glem ikke at holde øje med de mindre firmaer, som er 100% fokuseret på 3D teknologi. Husk popcorn til filmene 10

11 NYT OPBRUD I KINA S VALUTAPOLITIK I juli 2005 ændrede Kina sin valutapolitik fra en fast tilknytning (currency peg) over for USD til en ordning med principielt flydende kurs, men i praksis holdtes en stabil og næsten fast kursværdi med små udsving. Valutatransaktioner er ikke frie i landet, og følgelig er evnen stor fra myndighedernes side til at styre forløbet. Væksten er blevet sat ekstra i gang via et program for stimulering efter Finanskrisen. Faktisk er Kina et af de få lande som har bidraget effektivt til at skubbe økonomien i gang igen efter denne krise. Opturen har dog været for voldsom og ført til overophedning. Det ses blandt andet af store udsving i importen af råstoffer, herunder malm til stålindustrien. Som følge heraf er råvarepriserne steget voldsomt, ligesom fragtmarkedet (Bulk) vendte brat til et Sælgers marked igen. I 2009 opnåede landet derfor solid fremgang i nationalindkomsten med over 9 %. For Q1 forlyder det, at tempoet ligger på hele 12 % med en tilvækst fra industrien i størrelsen 18 % som drivkraft. Boom i import har resulteret i underskud(!) på udenrigshandelen i en enkelt måned som en advarsel om følgevirkningen. Værre er dog den kreditfinansierede spekulation i boliger og byggeri, der truer med at udløse et kollaps, og dermed en form for krise. Økonomisk uro og kapitalistiske fænomener som krise og krak er en del af spillets regler, når man åbner for markedsøkonomiens velsignelser, men politisk har hverken Partiet eller befolkningen erkendt bagsiden af medaljen. Følgelig er det populært sagt samfundets ansvar (læs regeringen) at der ikke indtræder en krise og afsporing. Samme holdning kendes i øvrigt fra dansk politik med naive demagogi udsagn om regeringens ansvar for at redde landet ud af krisen. Men i Kina er man slet ikke vant til den form for udfordringer. Regeringen er derfor ivrig for at sikre en form for genoprettelse af kontrol med den løbske økonomi, og stramning af renteforhold og kassebindingsregler for bankerne skal hjælpe som første skridt. Meget mere må forventes, da tidsfaktoren er vigtig. Det tager tid at dæmpe gemytterne uden at de går i baglås og panik med udsalg og stop for aktivitet af alle typer. Balancen er vanskelig. I praksis betyder det derfor en næsten absurd situation: På den ene side af Stillehavet har Kina boom og overophedning, mens USA på enden side er lammet og i dyb krise. Valutaen er reelt den samme, men takket være restriktioner på de frie strømme af penge og kinesisk medvirken til recirkulering af overskudspenge til USA holdes den skæve koalition flydende. Imidlertid har USA i 2009 oplevet stigende vanskelighed med inflow af kapital i form af udenlandske køb af obligationer, hvor Asien med Kina i spidsen udgør ¾ mens Mellemøsten (olieindtægter) og andre områder står for resten. Det knager i furene. USA-Kina De to lande opretholder et uformelt men venligt samarbejde. Den eneste dybe uenighed drejer sig om de politiske forhold i Kina og forholdet til Taiwan. Indførelse af frihed og demokrati med flere partier anses for at være et fremtidsprojekt uden realistisk indhold i de næste 25 år, hvorfor ingen ønsker at berøre dette penible emne. Det er teori. Akkumuleringen af verdens største valutareserve i Kina mens USA er blevet en låntagernation indebærer imidlertid en forandring af magtforholdet imellem de to lande. I årevis har økonomer og fagfolk søgt at overbevise politikerne og administrationen i Washington om behovet for forandringer i denne proces. Flere gange har straftold og antidumping regler været indført mod Kina, men i løbet af kort tid er det altid lykkedes at finde en løsning på den pågældende strid. Japan har tidligere haft et lignende forløb, men her valgte man en anden strategi ved at standse de passive køb af amerikanske obligationer, hvorved der i stedet blev åbnet for den omfattende trafik med såkaldt Carry Trading, hvor landets valutaoverskud i stedet via bankerne sendes til især Europa. En stor del af pengene bag Flex-lånene 11

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj 15-02-2009 3. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj 15-11-2009 20. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Vi fastholder et moderat positivt syn på aktiernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 7: Aktiekommentar Down side risiko 8-9%. Stor Upside når vi kommer gennem

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Investorer på det danske aktiemarked bør være ydmyge

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere