AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo Årgang 7. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-04-2010 9. Årgang 7. udgave"

Transkript

1 AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo Årgang 7. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Søren Ellemose, Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-4: Aktiekommentar. Vi anbefaler fortsat en lidt forsigtig, afbalanceret investeringsstrategi med maksimalt 65-75% af den til aktieinvesteringer allokerede formue placeret i aktier. Vi opfordrer til neddrosling til 60% indenfor de næste uger. Målet for hele 2010 er for vores vedkommende nået. Vi ser maksimalt yderligere 10% potentiale for i år. Side 5-6: Q1 regnskaberne fra Alcoa, Intel og JP Morgan Chase var udmærkede i forhold til Q1 sidste år, der imidlertid var et rent rædselskvartal. Set i forhold til Q er regnskaberne slet ikke så gode som de udlægges til. Side 7: Bang & Olufsen Turn Around proces fortsætter. Nu skal top- og bundlinje til at udvise forbedringer. Det er ved at være tid til opsamling af aktien. Side 8: Solar performer bedre end markedet. Afvent Set-back før køb af denne på sigt interessante aktie. Side 9-10: Invester i 3D boomet er konklusionen af denne rapport fra USA Side 11-12: Kina og landets valutakurspolitik Side 13-14: Låneproblemer i Grækenland, Dubai og Island kan sprede sig til andre svage lande. Næste udgave af Magasinet Aktieinfo udkommer

2 AKTIEKOMMENTAR FED-chef Ben Bernanke har udtalt, at verden endnu ikke er ude af skoven, og at der fortsat er risiko for tilbageslag i den gryende vækst. Han har endda direkte advaret mod overdreven optimisme! Normalt stoler markedsdeltagerne på autoriteterne, men i denne omgang negligeres Bernankes udtalelser. Aktierne fortsætter opturen, hvilket primært skyldes udsigten til lav rente i endnu en nogen tid. Alternativerne til aktier mangler og likviditeten er stor som følge af centralbankernes udpumpning af enorme summer. En ting er dog de renter, som centralbankerne kan bestemme over og påvirke, noget andet er markedsrenten, og den er begyndt at stige. Hvornår aktieopturen knækker over, er svært at spå om. Optimismen er nemlig så stærk, at vi muligvis kan se en yderligere stigning på de globale aktiemarkeder på 5-10%, før alle pludselig kan se at det ikke holder. Uanset at aktierne ser stærke ud, så er der faktorer, der får os til at mane til besindighed. Vi mener, at man fortsat kan være 65-75% investeret i aktier (altså at der kun holdes en reserve på 25-35% i likvider ud af den formue, som hver enkelt har afsat til aktieinvesteringer). Med denne strategi er man med på opturen, men har samtidig penge til at samle op på onde dage. En neddrosling til omkring 50-60% eksponering bør finde sted i løbet af de næste uger, idet flere indeks ligger nær markante og vigtige modstandspunkter. Se blot chartene nedenfor: C20 tester 400-niveauet, der var det sted hvorfra udbruddet nedad fandt sted i oktober 2008 (da krisen startede). Desuden er 400-niveauet historisk set et vigtigt område, idet det medio 2006 var modstand og i en stor del af 2008 var støtte en støtte der først blev brudt i oktober Uden at man i et større perspektiv kan tale om et egentligt brud af 400-niveauet, kan vi ikke afvise en stigning til og at en vending / større korrektion først finder sted fra dette niveau. Samme situation ses ved at studere kursudviklingen for Dow Jones var udgangspunktet for nedturen i 2008, og samme niveau var længe ubrydeligt i 2007 og da brud endelig fandt sted, så var det en stærk støtte frem til oktober Indekset befinder sig nu over men er stærkt overkøbt. 2

3 Indeks / %-udvikling År-til-dato Seneste måned C20 (Danmark) 19,9 % 8,4 % S30 (Sverige) 11,0 % 3,8 % Norge 4,8 % 5,0 % Finland 14,2 % 2,7 % Tyskland 5,4 % 5,6 % Dow Jones 6,7 % 4,7 % Nasdaq 10,4 % 5,8 % Jf. skemaet ovenfor har Danmark udviklet sig specielt godt, og det gælder især for de store C20-aktier jf. grafen nedenfor. Dette faktum kunne vidne om, at investorerne ønsker at have en EXIT-mulighed ved at investere i C20- aktier med høj likviditet. Hvis der var tale om et virkelig stærkt Bull-marked, burde stigningerne være mere bredt funderet. For nærværende er det således svært at finde velegnede, købsværdige C20 aktier. Bidragende til at skævvride udviklingen i Danmark er Novo Nordisks høje vægt på 26% i indekset. Alene 9% af årets stigning kommer fra en kursstigning på 33% i Novo Nordisk. Korrigeret herfor er danske aktier steget med rundt regnet 10%, hvilket alligevel er en outperforming i forhold til de fleste udenlandske markeder. Den store stigning i Finland skyldes, at indekstunge Nokia er steget med 26 % i år. Grafen til venstre viser at aktierne i C20 indekset har klaret sig bedre end aktierne i MidCap indekset og betydeligt bedre end aktierne i SmallCap indekset. Skal de mindre aktier op i kurs, eller skal de store C20 aktier ned? Den sorte graf viser C20, rød MidCap og grøn er SmallCap. Danske aktier er tæt på maksimal ydeevne for i år. Primo 2010 spåede vi, at C20 indekset i slutningen af 2010 ville nå et niveau på Det er allerede nået, og Upsiden herfra er begrænset (+5-10% maks. for resten af året). At den globale vækst er på vej frem, synes således at være rigeligt indregnet i de aktuelle kursniveauer. Skønnet for væksten for EU-landenes økonomi er 1% i 2010, for Danmarks vedkommende 1,5% og for USA's vedkommende en vækst på 2-3%. Kina kører sit eget løb med vækstrater på nær ved 11,9% i Q (op fra 10,7% i Q4 2010). Her bliver det svært at trække meget højere uden at boomet medfører andre problemer såsom stigende inflation, stigende råvarepriser og et alt for højt aktivitetsniveau. Selvom centralbankerne ønsker at holde renten nede er det et faktum, at renten er begyndt at stige. Et land som Australien anses i økonomisk henseende som en Leading indicator, og her har vi allerede set fem rentestigninger fra centralbankens side. Også i Norge er renten steget lidt. Rentestigningerne har dog ikke hæmmet aktiviteten i disse lande, hvilket dog primært skyldes, at landene er råstoføkonomier. At absorbere rentestigninger bliver langt sværere i USA, Japan og EU. Politisk kan man beslutte at holde renten lav i en vis periode via centralbankerne, men før eller siden bestemmer udbud og efterspørgsel prisen på penge, og prisen er for opadgående. Det ses af 3

4 udviklingen på obligationsmarkedet, hvor USA s rente igen befinder sig tæt på 4,0%. Dette faktum vil dæmpe væksten. For yderligere aktiestigninger taler: 1) Væksten er ved at vinde styrke. 2) Ingen nye emissioner. 3) Høj vækst i Kina. 4) Indtjeningen i virksomhederne er stigende. 5) Boligmarkedet er stabiliseret. 6) Alternativer til aktier mangler. 7) Teknisk analyse favoriserer yderligere opgang. 8) Investorerne har øget risikoappetitten. 9) Recessionen er ovre. 10) Krisen i Grækenland er under kontrol. Imod yderligere aktiestigninger taler: 1) Virksomhedernes omsætning stiger for lidt. 2) Boligmarkedet er ikke for alvor begyndt at vise stigende priser. 3) Lav Take Over aktivitet. 4) Ingen nye introduktioner (IPO). 5) Råvarepriserne er steget betydeligt. 6) Aktierne er steget betydeligt siden bunden i marts ) Den finansielle krise er ovre, men den økonomiske krise lever i bedste velgående. 8) Væksten er drevet af kunstige stimulipakker. 9) Statsgælden er eksploderet. 10) Der er valutaspændinger mellem USA og EU. 11) Dubai World har stadig problemer med gælden. 12) Portugal, Italien, Irland og Spanien er i risiko for at få problemer a la Grækenland. 13) Risiko for opbremsning i Kina. 14) Vi nærmer os maj måned. 15) Arbejdsløsheden er et stort og langstrakt problem. 16) Hvornår trækker centralbankerne likviditeten ud af markedet? Kommentarer til udvalgte punkter ovenfor: Sell in May and Go Away er et gammelt ordsprog, som mange husker. Alene derfor kan det ske fyldest. Historien viser desuden, at perioden november til april i årene i gennemsnit har givet et positivt afkast på 4,6%. Perioden maj til oktober i samme årrække har derimod kun givet et afkast på 2,5%. En del af den nuværende optimisme skyldes, at der i marts måned blev skabt nye jobs i USA, hvilket var bedre end forventet. Arbejdsløsprocenten blev fastholdt på 9,7%. Medierne har primært omtalt de ovenfor faktuelle tal, som dog dækker over meget andet. Fx steg antallet af såkaldte midlertidige jobs i marts med og siden september 2009 er der skabt midlertidige jobs. Antallet af langtidsledige (mere end 27 uger uden arbejde) steg med til 6,5 mio. personer. Staten har skabt midlertidige jobs i forbindelse med folketællingen Census 2010, der gennemføres hvert 10. år. En yderligere bekræftelse af de dybe vanskeligheder er et særdeles stort omfang af deltidsbeskæftigede, som ikke direkte indgår i ledigheden. At arbejdsløsheden i USA er i markant bedring, er således en sandhed med store modifikationer. Vi har i denne artikel forsøgt at opstille en række fakta. Enhver må selv vurdere, om det er tid til at øge eller sænke sin personlige eksponering i aktier. Der er så vidt vi kan vurdere mange ubalancer i mellem den reelle, faktiske økonomiske udvikling og aktiernes kursniveau. Vi mener derfor, at forsigtighed er vejen frem, og at man skal satse på selskaber med stor indre styrke. Det er den strategi vi har lagt for dagen i vores Langsigtede Modelportefølje. En lidt kedelig strategi vil nogle måske mene, når alt bare stiger og stiger. Historien har imidlertid vist, at det netop er når alle siger Køb, at man skal udvise den største agtpågivenhed, og modsat. Det er efter vores bedste skøn ved at være tid til at passe godt og grundigt på sine penge. 4

5 Q1 REGNSKABER OG INTERNATIONALE NYHEDER Alcoa (14,4 USD) er normalt det første selskab til at udsende kvartalsregnskab i USA blandt de store virksomheder. Aktiviteten er bredt orienteret med aluminium og produkter udført heri til mange brancher, herunder biler og fly. Imidlertid betyder råvareprisernes udsving også meget, idet omsætningen svinger voldsomt i takt hermed. Mængderne er derfor mere troværdige end selve omsætningen i henseende til betydningen som indikator for den økonomiske udvikling i bredere forstand. Samlet må Alcoa betegnes om skuffende omkring Q1 forløbet. Mængderne er ikke steget men fastholdt nogenlunde, idet der har været negative påvirkninger enkelte steder, hvilket dog er normalt for en koncern med mange produktionssteder. Imidlertid kan man altså ikke fra denne koncerns data uddrage nogen konklusion i retning af klare tegn på et økonomisk opsving. Afsætningen ser ud til at fortsætte på samme niveau som i Q4 sidste år. Omsætningen er faldet fra 5,4 mia. USD i Q4 til 4,9 mia. USD i Q1, men forbedringerne af virksomhedens drift slår i stigende grad igennem således at den fortsættende virksomhed før minoriteter gav et underskud på 172 mio. USD mod 257 mio. USD i Q4/2009. Netto ender det hele med et tab på 201 mio. USD (-277 mio. USD i Q4/09). Man er fortsat tabsgivende. Fokus er fortsat på opstramninger og effektivisering. Investeringerne afsluttes for de store igangværende projekter og der holdes igen med nye ideer på det punkt. Gælden reduceres derfor støt og roligt. I betragtning af opsvinget i Kina og interessen herfra for råvarer er regnskabet egentlig skuffende. Intel (23,4 USD) fik et godt resultat (EPS 0,43 USD) set i forhold til det tilsvarende elendige Q1 i 2009 (EPS 0,11 USD) med dyb krise, men vurderet i forhold til Q4/2009 var der reelt tilbagegang. Det er med andre ord en blandet affære, hvor det positive indslag dog er en solid bruttoavance på 63 % som forventes styrket til 64 % og dermed udsigt til en høj indtjening for hele året. Omsætningen i Q1 er faldet med 3 % fra Q4. Pointen ser således ud til at blive et helt år med fornuftig indtjening og dermed ingen belastning med at slippe ud af krisens skygge som lå over Omsætningen blev på 10,4 mia. USD, hvilket var 3 % lavere end Q4. Driften gav et overskud på 3,4 mia. USD (+ 38 %; NB: belastet af 1,25 mia. USD erstatningsudgift til AMD i Q4), og netto blev det til en profit på 2,4 mia. USD (+7 %). Samlet går det altså flot for selskabet, der dog qua sin markedsdominans har begrænset konkurrence. Asia/Pacific udgør hele 57 % hvor til kommer Japans 11 % mens Amerika omfatter 18 % og Europa 14 % af omsætningen. Asien hjælper kraftigt. JP Morgan Chase (47,4 USD) har noget af samme præg som Intel med en stor fremgang målt år/år men stagnation i forhold til Q4/2009. Nettoresultatet endte på 3,33 mia. USD mod sidste års Q1 profit på 2,14 mia. USD, mens Q4/2009 gav 3,28 mia. USD i overskud. Opgjort pr. aktie er tallet 0,74 USD mod 0,40 USD i Q1/2009. Investeringsbanken stod for hele 74 % af indtjeningen. 5

6 Andre informationer er kommet i form af nyheder fra Europas største bank UBS i Schweiz, der oplyser om en meget høj indtjening i Q1. Hennes & Mauritz (495 SEK) klarer sig ligeledes godt trods mat efterspørgsel, og man vil ekspandere kæden med en række nye butikker som et positivt signal om tiltro til fremtiden. Det er da også ekspansion som giver tilvæksten sammen med højere bruttoavance. Omsætningen i de samme butikker er kun steget med 2 % i H&M s Q1 ( ). Scania har ligefrem set sig foranlediget til at fremskynde informationen om et flot forløb af Q1 ren driftsmæssigt, hvor især Sydamerika har klaret sig godt. Samme struktur er oplyst fra Daimler (36,7), hvor lastbiler og busser dog kun udgør en del af den store koncern. Norske Acergy (116 NOK; offshore entreprenør med undervandsopgaver på nye oliefelter og i øvrigt 49 % ejer i kompagni med NKT i Flexibles) har præsteret en decideret flot indtjening, og et godt forløb af opgavernes udførelse ligger til grund herfor. Grafen til venstre viser udviklingen i kursen hos Hennes & Mauritz i det seneste år. Mere generelle informationer er indkommet for detailsalget i USA, der i marts er vokset med 1,6 % set i forhold til februar. Korrigeret for biler og benzin er fremgangen dog kun på 0,7 %, og tallet er opgjort i løbende priser. Fra Kina er de første ikke-officielle historier blevet lanceret (genoptaget) om en vækst i Q1 på knapt 12 %. Formentlig er dette niveau rigtigt, og behovet for nedkøling af økonomien er derfor klart, idet regeringen sigter på en vækst på 8-9 % og frem for alt ønsker man at undgå overophedning og en heraf mulig krisesituation. Pengemængdens høje vækst fortsætter men er i det mindste afdæmpet lidt til nu 22 % pa. Beige Book blev fremlagt onsdag, og her tales jf. mediernes gengivelse om en noget mat udsigt for USA set fra Fed s side. Der tales om at opsvinget mødes af forhindringer omkring arbejdsløshed og lav aktivitet i byggeriet. Kreditternes omfang falder fortsat og både en række almindelige låntagere og vise delstater(!) af Unionen har svært ved at skaffe kredit. Forbruget forventes langsomt at stige og stimulere økonomien. Inflationen er helt under kontrol, og Fed vil (sagde Ben Bernanke under fremlæggelsen selv om det ikke er skrevet i rapporten) i en forlænget periode søge at fastholde et lavt renteniveau. Forlængelse må med andre ord forstås som udtryk for en langsommere udvikling i positiv retning end oprindeligt forventet. FOMC-rentemøderne vil benytte et bredere sortiment af virkemidler for at stimulere økonomien, siges det videre. I forhold til myndighedernes generelle politik om at udtrykke optimisme og ansvarlighed for at indgyde nyt håb i befolkningen og øge udlandets tillid til USA, forekommer Beige Book at være mere afdæmpet og realistisk angående den langsomme proces med at genrejse USA s økonomi. Krisen er dyb, og det tager tid at slippe ud af problemerne og skifte til gode forhold igen. Tabet af arbejdspladser opregnes til 8,5 mio. 6

7 BANG & OLUFSEN (70,5) B&O offentliggjorde onsdag regnskab for perioden til af det skæve regnskabsår 2009/10. Umiddelbart mener vi, at regnskabet var i den svage ende men dog med udsigt til mulig succes i fremtiden. Arbejdet med at mindske kapacitetsomkostningerne giver nu pote, og derudover vil der yderligere blive nedlagt 70 stillinger i koncernen. Det vil kunne bidrage positivt til indtjeningen i de kommende regnskabsår. Udfordringen bliver nu at øge omsætningen, idet der ikke kan hentes nævneværdigt flere besparelser. Den relativt nye ledelse har skåret ind til benet. Er det så sandsynligt at omsætningen kan vokse? Svaret er ja. Dels vidner Q3 tallene herom, og derudover er der ved at komme gang i væksten på det globale plan, ligesom investorerne er ved at få lyst til at bruge penge igen. For B&O er det fremadrettet vigtigt at forsvare dets brand, der hidtil har berettiget til at opkræve en høj pris for produkterne. Billigere produkter som tyske Loewe, Samsung m.fl. har vundet markedsandele fra B&O. 9-måneders regnskabet viste en tilbagegang i salget på 8,8 %, mens salget i Q3 er steget med 17% til 749 mio. kr. Før skat endte årets første 9 måneder med et underskud på 72 mio. kr. mens der i Q3 blev opnået et positivt resultat før skat på 28 mio. kr. Der er således tegn på, at vendingen er indtruffet hos B&O. Nye produktlanceringer er blevet modtaget positivt, hvilket har sikret en pæn vækst i salget i Q3 på de vigtigste markeder i Storbritannien, Tyskland og Danmark. Det relativt nye segment, Automotive, der omfatter levering af lydanlæg til dyre kvalitetsbiler som Audi, Aston Martin og Mercedes er ligeledes vokset i omsætning fra 29 mio. kr. sidste år til nu 50 mio. kr. I denne Turn-Around proces har det også været et mål at nedbringe gælden, hvilket er lykkedes. Denne udgør således pr kun 180 mio. kr. Ledelsen fastholder estimatet om en omsætning for helåret på mio. kr. og et resultat før skat på 50 til 0 mio. kr. Estimatet nedjusteres dog til den nedre del af det udmeldte interval. For at nå den nedre del af omsætningsestimat skal B&O omsætte for 718 mio. kr. i Q4, og det bør være opnåeligt efter et salg i Q3 på 749 mio. kr. Vi tror således, at B&O kan levere det lovede resultat for indeværende regnskabsår. For 2010/11 bør der være basis for fremgang i indtjeningen til pænt over nulpunktet. Alene ved at skære de 70 stillinger væk opnås en pæn besparelse i tillæg til de mange andre foranstaltninger. B&O har mulighed for at outperforme det generelle indeks fremadrettet, hvis det lykkes at forbedre indtjeningen betydeligt. I den seneste måned har aktien svinget mellem 62 og 74 som yderpunkter, mens udsvingsintervallerne på et års sigt har været 34,7 og 87. Vi mener, at det er ved at være tid til opsamling. Såfremt ledelsen får held til at opnå den forbedrede indtjening og fornyet vækst i omsætningen, vil aktiens værdipotentiale øges markant, og det vil så kunne give anledning af en revurdering. 7

8 SOLAR (kurs 392) Solar har via opkøb udvidet sin stærke position i Danmark til også at omfatte de omkringliggende lande. Samtidig er aktiviteterne udvidet fra el-artikler til et bredere sortiment inden for tekniske komponenter relateret til VVS og energi. Produkter indenfor sikkerhed og overvågning repræsenterer et nyt vækstområde. Styringen af lagre m.m. er krævende, og der er investeret store ressourcer i en ny SAP-løsning. Den samlede investering heri forventes at udgøre 40 mio. over 3 år, dvs. ca kr. pr. arbejdsplads i koncernen. Fremtidsudsigter Indeværende år vil være præget af langsom genvinding af en positiv udvikling i salg og indtjening. Kapaciteten er blevet tilpasset et lavere aktivitetsniveau, hvorfor stigende salg vil kunne påvirke bundlinjen betydeligt. Driftskapitalen og investeringerne styres stramt. Markedsmæssigt satses der fremadrettet specielt på energibesparende tekniske løsninger, hvor Solar Explorium er bygget som videncenter. Målene for perioden er at forbedre overskudsgraden til 4-5 % (3,9 % i 2008 og 1,5 % i 2009) og en vækst i samme takt som økonomiens udvikling, der desværre tegner til en langsom forbedring. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) skal forbedres relativt mere, idet kapaciteten er mere end rigelig og driftskapitalen søges reduceret. Effektivitet og rentabilitet vil dermed blive forbedret. Afkastet af indsatsen med at forbedre præstationsevnen skal så komme i de følgende år, hvor ramme-målene angives for perioden Ambitionen er, at der i disse år skal opnås høj vækst svarende til 1,5-2,5 gange væksten i økonomien generelt (BNP). Overskudsgraden har 5,5-6,5 % som mål, og driftskapitalen skal presses ned til kun at udgøre % af omsætningen. Baseret på 2009-tal vil det frigive et beløb på mio.. Den investerede kapital er på 383 mio., og reduktionen vil dermed kunne blive ca. 10 %. Aktien som investering Kursudviklingen har i de seneste 10 år været præget af, at aktien udvikler sig hurtigere i samme retning som markedet. Det kraftige Rebound på børserne fra primo marts sidste år har for Solars vedkommende ført til et gevaldigt kursløft fra en ekstrem bund nede ved 140 til pt C20-indekset har tilsvarende bevæget sig fra den ultimative bund ved 215 til 395. Investorerne har således klaret den foretagne aktietegning godt, idet den blev gennemført i løbet af få timer uden belastning. At aktierne blev afsat så hurtigt vidner om markedsdeltagernes langsigtede tro på aktien. Aktien handles til P/E(10E) på 15 (392/26). Kurs/Indre værdi forholdet er tilsvarende 1,6 (392/245). Vi anser en pause i optrenden for sandsynlig for Solars vedkommende. På længere sigt og i takt med at målene for opfyldes, vil aktien kunne stige markant i værdi. Ejer man aktien skal man holde fast i den. Er man endnu ikke ejer af Solar, så kan man med fordel afvente et set-back i kursen til 350-niveauet, hvor opsamling kan påbegyndes. 8

9 THAT S ENTERTAINMENT! I DET 21. ÅRHUNDREDE. 3D BOOMET ER OVER OS Bøgen er lige sprunget ud, snart kommer de første kartofler og jordbær - og før vi ser os om, så er det agurketid igen. Hvad kommer der i biografen til sommer? Shrek Forever After (4) i 3D og Imax, Toy Story 3 i 3D og Imax, Iron Man 2 i 3D og imax osv. Man kan vist roligt kalde den kommende sommer for The Summer of 3D. Efter over tre årtier med eksperimenter er tre-dimensional underholdning pludselig en pålidelig og økonomisk realitet i biografteatrene. Med den nye høje kvalitet og lave omkostninger vil det ikke vare længe før 3D TV og game-bokse også vil invadere vores dagligstuer, lommer og biler. Det er faktisk lige ved at ske nu med Samsungs lancering af et TV i 3D. Hollywood er åbenbart allerede stærkt i gang med at fylde biograferne med 3D indhold. Og elektronikindutrien er samtidigt for alvor i gang med at sætte de nødvendige standarder på plads for at støtte bredt brug og distribution af 3D teknologi på film, spil, Blueray-afspillere, PC er osv. Og vandringen af teknologien fra biografen til forbrugeren er begyndt: Acer (NASDAQ: ACEIF, Taiwan: 2353.TW) er her i april begyndt at markedsføre en laptop med 3D skærm og en stand-alone 3D monitor i USA, og Sony s (NYSE: SNE) nye PS3-konsoller udstyret med 3D-funktioner rygtes at komme på butikshylderne allerede i midten af dette år. Efter Avatar s succes er indholdsskabere, distributører, elektronikfabrikanter og Hollywood-studier alle stærkt i gang med at bringe 3D teknologier til deres respektive kunder: De konkurrerende animationsstudier Walt Disney (NYSE: DIS) og DreamWorks Animation (Nasdaq: DWA) har begge lovet at alle deres fremtidige animerede titler vil være produceret i 3D. Satellit-tv udbyderen DirecTV (Nasdaq: DTV) og Panasonic samarbejder om tre nye 3D-kanaler, som de håber at have på plads allerede inden juni Disney-ejede ESPN vil sende 85 sportsbegivenheder i år i 3D, ikke mindst inklusive VM i fodbold til sommer. Allerede i marts kunne amerikanske basketball entusiaster se finalekamperne af NCAA turneringen i 3D live i biografer rundt i landet. Discovery Communications (Nasdaq: DISCA) og Imax (Nasdaq: IMAX) har bebudet et joint venture for det første dedikerede døgnet-rundt 3D-tv netværk i USA næste år. Imponerende, ikke sandt. Men bare vent - du har ikke set noget endnu... 3D Teknologi tæt på og personligt 3D brille-teknologien er allerede kommet langt fra de billige, røde og blå briller som tilskuerne måtte bære for et par år siden til de polariserede glas brugt i biograferne i dag. Men der er mere på vej. Sony, Samsung, Toshiba og JVC arbejder alle sammen med det privatejede RealD for at fremme aktiv shutter-teknologien, som er baseret på briller med synkroniserede skodder (shutters) der blokerer for 3D-billedet for det ene øje og derefter det næste i meget hurtigt frekvens. Privatejede Vizio - den førende lavpris HDTV fabrikant i USA har for nylig indgået en aftale med det canadiske firma Sensio Technologies (PINK: SNIOF) om at udvikle et HD-3D fjernsyn, som ikke kræver nogen briller overhovedet. Forbrugerne kan forvente et stigende antal af RealD briller på butikshylderne i løbet af de næste par år. Men selv selskabets administrerende direktør, Michael Lewis, ser industrien bevæge sig væk fra brille modellen inden længe. "Vi har teknologien til at se 3D uden briller... men hvis jeg skulle komme med et gæt, er det sandsynligvis stadigvæk fem til syv år ude i fremtiden. Det, der er nødvendigt, er meget mere kalkulationshastighed og meget 9

10 hurtigere billedopdateringshastighed. Men den gode nyhed er, at TV teknologien bliver bedre og bedre dag for dag." For erfarne investorer kan dette lugte af endnu en format krig, som vi så for et par år siden med Blu-ray vs. HD DVD, eller med VHS vs. Betamax før, eller med kasetter vs. CD tidligere endnu. Men slagmarken her er en anden. Det drejer sig ikke om mediet for at gemme indholdet - det kan forblive upåvirket - men hvordan indholdet overføres fra skærmen til seeren. Og det betyder, at for studier og indholds -firmaer er der ikke meget at overveje. De kan nemlig allerede producere 3D indhold, og lade elektronikindustrien finde og udvikle perfekte måder at vise det frem på. Så for mere end nogen anden gren af industrien er det indholdsudbyderne, der driver pushet til 3D-tv teknologi. Det er det omvendte af, hvad vi tidligere har set ved format-krige. Med for eksempel Betamax vs. VHS var eletronikfabrikanterne klar med teknologierne og ventede på, at studierne besluttede sig for det ene eller det andet format. Med 3D er det op til elektronikfirmaerne at drage nytte af al det indhold, som Hollywood og spilproducenterne allerede gør klar. Fjernsynets fremtid. Fjernsynsproducenterne betragter denne udvikling som den næste store ting for industrien og forventer, at det vil øge salget og interessen for nye flimmerbokse på en lige så revolutionerende måde, som farve-tv gjorde det for sort og hvid underholdning årtier forinden. I betragtning af den øgede tilgængelighed af 3D-indhold og det faktum, at salget af de tilgængelige 3D produkter allerede er begyndt at vokse på trods af recession, så det er svært at være uenig. Ifølge markedsskøn er dette kun toppen af isbjerget: Alene i år forventes amerikanske forbrugere at købe op mod én million 3D TV-apparater. Men i 2013 vil 4,3 mio eller 25% af alle tv-apparater - og næsten 50% af HDTV - solgt i USA inkludere den nye teknologi. Hertil kommer, at det USA-baserede markedsundersøgelsesfirma DisplaySearch ser det samlede verdensmarked stige fra solgte enheder og 902 millioner dollar i 2008, til 196 millioner enheder og 22 milliarder dollar i 2018 i takt med at den globale efterspørgsel stiger. Elektronik- og PC-fabrikanter har set deres profitmargin falde de sidste mange år. Virksomheder, der skaber og leverer indhold som Disney, Dreamworks eller DirecTV har derimod haft gyldne tider. Med 3D synes der mulighed for at alle parter kan få et stykke af kagen, og af denne gruppe kunne Sony nemt komme ud som den bedste aktie, da de satser så stort på 3D som deres fremtid og står solidt placeret indenfor den kreative (TV, Games, Film) og hardware-delen af industrien. I mellemtiden er Sony i gang med en større omstrukturering og downsizing fra fordums højder, og firmaet forventer at tabe penge også i finansåret 2010, hvilket skulle gøre det billigere at købe aktien med satsning på, at fremtiden vil blive bedre. Bare spørg Sony s CEO, Howard Stringer, der for nyligt udtalte: "Det er klart for os, at forbrugerne altid vil migrere til en bedre og rigere underholdningsoplevelse... og vi er fast besluttet på at være den førende leverandør af dette rundt omkring i verden." Du vil formodentlig være glad for, hvad du ser i biffen og i din portefølje og stuen om bare et par år. Og glem ikke at holde øje med de mindre firmaer, som er 100% fokuseret på 3D teknologi. Husk popcorn til filmene 10

11 NYT OPBRUD I KINA S VALUTAPOLITIK I juli 2005 ændrede Kina sin valutapolitik fra en fast tilknytning (currency peg) over for USD til en ordning med principielt flydende kurs, men i praksis holdtes en stabil og næsten fast kursværdi med små udsving. Valutatransaktioner er ikke frie i landet, og følgelig er evnen stor fra myndighedernes side til at styre forløbet. Væksten er blevet sat ekstra i gang via et program for stimulering efter Finanskrisen. Faktisk er Kina et af de få lande som har bidraget effektivt til at skubbe økonomien i gang igen efter denne krise. Opturen har dog været for voldsom og ført til overophedning. Det ses blandt andet af store udsving i importen af råstoffer, herunder malm til stålindustrien. Som følge heraf er råvarepriserne steget voldsomt, ligesom fragtmarkedet (Bulk) vendte brat til et Sælgers marked igen. I 2009 opnåede landet derfor solid fremgang i nationalindkomsten med over 9 %. For Q1 forlyder det, at tempoet ligger på hele 12 % med en tilvækst fra industrien i størrelsen 18 % som drivkraft. Boom i import har resulteret i underskud(!) på udenrigshandelen i en enkelt måned som en advarsel om følgevirkningen. Værre er dog den kreditfinansierede spekulation i boliger og byggeri, der truer med at udløse et kollaps, og dermed en form for krise. Økonomisk uro og kapitalistiske fænomener som krise og krak er en del af spillets regler, når man åbner for markedsøkonomiens velsignelser, men politisk har hverken Partiet eller befolkningen erkendt bagsiden af medaljen. Følgelig er det populært sagt samfundets ansvar (læs regeringen) at der ikke indtræder en krise og afsporing. Samme holdning kendes i øvrigt fra dansk politik med naive demagogi udsagn om regeringens ansvar for at redde landet ud af krisen. Men i Kina er man slet ikke vant til den form for udfordringer. Regeringen er derfor ivrig for at sikre en form for genoprettelse af kontrol med den løbske økonomi, og stramning af renteforhold og kassebindingsregler for bankerne skal hjælpe som første skridt. Meget mere må forventes, da tidsfaktoren er vigtig. Det tager tid at dæmpe gemytterne uden at de går i baglås og panik med udsalg og stop for aktivitet af alle typer. Balancen er vanskelig. I praksis betyder det derfor en næsten absurd situation: På den ene side af Stillehavet har Kina boom og overophedning, mens USA på enden side er lammet og i dyb krise. Valutaen er reelt den samme, men takket være restriktioner på de frie strømme af penge og kinesisk medvirken til recirkulering af overskudspenge til USA holdes den skæve koalition flydende. Imidlertid har USA i 2009 oplevet stigende vanskelighed med inflow af kapital i form af udenlandske køb af obligationer, hvor Asien med Kina i spidsen udgør ¾ mens Mellemøsten (olieindtægter) og andre områder står for resten. Det knager i furene. USA-Kina De to lande opretholder et uformelt men venligt samarbejde. Den eneste dybe uenighed drejer sig om de politiske forhold i Kina og forholdet til Taiwan. Indførelse af frihed og demokrati med flere partier anses for at være et fremtidsprojekt uden realistisk indhold i de næste 25 år, hvorfor ingen ønsker at berøre dette penible emne. Det er teori. Akkumuleringen af verdens største valutareserve i Kina mens USA er blevet en låntagernation indebærer imidlertid en forandring af magtforholdet imellem de to lande. I årevis har økonomer og fagfolk søgt at overbevise politikerne og administrationen i Washington om behovet for forandringer i denne proces. Flere gange har straftold og antidumping regler været indført mod Kina, men i løbet af kort tid er det altid lykkedes at finde en løsning på den pågældende strid. Japan har tidligere haft et lignende forløb, men her valgte man en anden strategi ved at standse de passive køb af amerikanske obligationer, hvorved der i stedet blev åbnet for den omfattende trafik med såkaldt Carry Trading, hvor landets valutaoverskud i stedet via bankerne sendes til især Europa. En stor del af pengene bag Flex-lånene 11

12 stammer herfra. Det afspejler desuden et samfund med en nogenlunde åben økonomi uagtet man også her søger at opretholde en grad af isolation. Kina har forsøgt sig med en diversificering af valutareserverne, hvor Europa og Japan kom mere ind i billedet, ligesom der har været eksperimenteret med muligheder for at opnå et højere afkast ved at satse på mere langsigtede og aktive placeringer. Kinesiske opkøb af virksomheder i udlandet (fx Geely s køb af Volvo fra Ford) og ressourcer (olie og mineraler) ser ud til at nyde politisk opbakning. Som følge af de stramme regler for valutaflow kan kineserne styre processen med ændring af valutakurserne stramt og begrænse størrelsen af (undgå) spekulative anslag. Det handler mere om politisk mod og vilje samt ære for Kina s regering, Samtidig vil lempelser medføre reduceret interesse for at placere penge i USA frem for Kina. Hvis både renten er højere her end i USA, og der er formodning om en langsigtet værdistigning af Yuan over for USD (en Win-Win situation), så udestår kun to barrierer: valutarestriktionerne og spørgsmålet om timing. Altså sker der noget på kort sigt, eller skal man bare vente lidt? Hvis der på kort sigt - og det vil sige dette kalenderår kan indtræde en revaluering på 3-6 % som er skønnet i markedet fra en (ganske vist snæver) kreds af få analytikere jf. Bloomberg, ja, så gælder det om at holde flest mulige aktiver i landet i stedet for USA. Medens en sådan forandring således ser ud til at kunne styres for Kinas vedkommende og man forekommer klar hertil - så står det meget værre til i USA. Indstrømning af kapital er nødvendig for at finansiere underskuddet på betalingsbalancen, der beløber sig til ca. 100 mia. USD pr. kvartal. Centralbanken, Fed, ønsker at opnå maksimal hjælp fra rentesiden for at få gang i økonomien igen. Satserne holdes helt nede nær nulpunktet. De markedsbaserede renter på obligationsmarkedet har da også allerede indledt en klar stigning, hvor den 10 årige statsobligation befinder sig på en effektiv rente af 3,83 %. Fed Funds renten ligger helt nede på 0,21 %, og rentekurven er derfor meget stejl fra et lavt udgangspunkt. Med udsigt til enorme statsunderskud bliver mellemlange obligationer ingen mangelvare i de kommende år, og investorerne kræver derfor et stadig højere afkast. Processen synes dog kun lige startet, og en rente på 3,8 % er jo ingenlunde høj. Risikoen for en reaktion med markant rekyl i USA af en forandring af Kina s valutapolitik er således til stede. Tidspunktet for denne i sig selv fornuftige ændring i retning af lidt mere markedstilpassede kursforhold er særdeles uheldigt. Obama-regeringen synes imidlertid at være mere optaget af store principielle tanker herom end de konkrete risici og følgevirkninger som kan tænkes at indtræde. Det kan udvikle sig til et eksempel på manglende politisk jordforbindelse. En rapport om emnet med henblik på at påvirke beslutningerne såvel i USA som Kina i retning af modernisering var fastlagt til præsentation den 15. april, men nu er processen blevet udskudt af hensyn til besøget af Kina s præsident Hu Jintao i denne uge, der finder sted i forbindelse med et topmøde om stop for nuklear spredning. De to lande har dog brugt lejligheden til et mere uformelt G2-topmøde, der samtidig diskret viser betydningen af disse to store lande i verden og over for hinanden. Konklusion En ændring fra kinesisk side ser ud til at være på vej, hvorved Yuan revalueres i moderat størrelse og bindingen til USD løsnes mere klart. Valutarestriktioner vil sikre et roligt forløb i Kina. Nogen væsentlig forringelse af konkurrenceevnen vil ikke opstå herved, så landets industri vil kunne fortsætte den høje vækst. Imidlertid vil regeringen i Beijing være nødt til at stramme økonomien for at få sikkert greb om forholdene og undgå en truende krise pga. et afbræk midt i en fase med overophedning. Højere rente i Kina og udsigt til stigende valutakurs over for USD tilsiger derfor et fortrin ved placering her frem for USA, men de regulerede valutaforhold forhindrer markederne i selv at kunne tilpasse sig via prisdannelsen. For USA kan der uanset disse barrierer blive tale om en tydelig forandring, der vil kunne udløse stigende rente og dermed afslutningen på nul-rente epoken - uanset økonomien endnu ikke er nået at komme rigtigt i gang. En spændende tid ser ud til at være forestående, hvor Asiens store betydning vil fremstå klart. 12

13 LÅNEPROBLEMERNE OG UDVIKLINGEN I GRÆKENLAND DUBAI ISLAND Tømmermændene efter Finanskrisen præger Europa og dets bankvæsen selv om sidstnævnte holder lav profil for ikke på ny at eksponere sig for kritik. Kun i Islands tilfælde er der tale om en form for efterrationalisering og udredning af ansvarsforholdene, men en fremadrettet betydning er alligevel til stede, idet man herved også berører emnet om landets eksterne ansvar overfor især England og Holland omkring den kollapsede IceSave gruppe og de her fremkomne tab ved dækning af indskydernes penge. Grækenland en bredere krise i Sydeuropa? Landets regering har spillet et snedigt spil over for Eurozone-landene men med mulige store omkostninger fremover i form af høj rente ved optagelse af nye lån. Hele forløbet tog for alvor fart i begyndelsen af december, hvor EURO/USD forholdet indledte en nedtur på ca. 10 % som en fælles ekstern konsekvens af den indre uro. Tilliden faldt som en sten. USA synes at nyde fordel af denne fase, idet landet ellers selv står svagt og følgelig kan opnå gavn af en relativ svækkelse af EU. Der grædes tørre tårer i Washington over grækernes krise. Californiens krise er næsten af samme art, men her er der mere gods i samfundets produktionskapacitet og bedre organisering. EU har ikke villet, ønsket eller kunnet gribe effektivt ind for at standse erosionen i priserne på græske statspapirer. Merrenten er eksploderet (risikopræmien), og ingen har vist lyst til at yde direkte hjælp. I stedet holdt man hinanden hen med snak om tillid til regeringens evne til at styre nationen. De gentagne nye kriseplaner uge for uge møder fuld opbakning fra kredsen af EU-ledere. De fremstår derfor stadig mere anfægtede i den henseende omkring egen troværdighed. Frankrig synes mere interesseret i en løsning end Tyskland, hvilket kan bero på forskel i de to landes eksponering fra deres respektive bankers side. En stor del af de græske statsobligationer menes at være ejet af banker i de andre EU-lande. Ved at bogføre til anskaffelsespris undgår man at nedskrive værdien uanset markedsprisen er droppet pga. en stadig støre discount forårsaget af usikkerhed om fremtiden. IMF er af tyskerne blevet hidkaldt som ekstern forvalter for at sikre en stramning af landets økonomi. EU undgår dermed selv at varetage det fæle job med stop for merforbruget og skatte-forhøjelser mv. IMF vil dog kun medvirke i moderat udstrækning rent økonomisk, hvor en kvote i størrelsen 15 mia. nævnes. Tilsvarende ydes nu en Stand By facilitet på 30 mia. fra Eurolandenes side. Behovet er kun rettet mod dækning af Statens manko i forbindelse med salg af et nyt obligationslån. Behovet ser ud til at blive perforeret af en alvorlig reduktion af indlånet i bankerne. Befolkningen hiver pengene hjem og sender dem til udlandet. Her er 10 mia. i indlån (-4,5 %) forsvundet i januar-februar, og bankerne skulle nu have en samlet låntagning hos ECB på 65 mia. (+25 mia. i løbet af Q1). Derfor prøver bankerne at opnå støtte hos regeringen i henhold til Finanskriseprogrammets ramme, men nu gælder det en anden dagsorden dikteret af de penge som trækkes ud. Den langsomme proces fortsætter med andre ord, hvor Staten forsøger at låne på obligationsmarkedet internationalt, og med EU s støtte i ryggen i første omgang. Imidlertid er der ikke tegn på et skift i holdningen og dermed endnu ikke tillid til at det hele kan køre uden hjælp og støtte. Man vakler videre, og de andre EU-lande må indregne ECB s engagement på 65 mia. sammen med deres direkte tilsagn. En indirekte mekanisme synes at være, at man på finansmarkederne samler sine angreb om dette land i første omgang hvorfor de andre svage nationer med risiko for at havne i samme stilling foreløbig klarer frisag. Her står Portugal, Italien og Spanien som mulige nye tilfælde. En bredere krise i Sydeuropa truer med at bryde ud. Myndighederne forsøger af al kraft at undgå dette, og ECBchefen Trichet udtrykker således også fuld tillid og overbevisning til grækernes evne til at klare sig igennem på egen hånd. Det synes dog mere at være ønsketænkning og påvirkning af tilliden end udtryk for realistisk sans. Blot at undgå negativ reaktion på udhulingen af værdierne som følge af kurstabene er et problem (ringvirkningen). 13

14 Status er således, at krisen ikke er overstået for Grækenland og nye udbrud af negativ art kan tænkes i de kommende måneder. En form for discount købstilbud kunne tænkes fremlagt for at hive Grækenland ud af rentefælden, der vil kvæle landet. Men det kræver direkte lån fra de andre EU-lande eventuelt med garanti fra ECB. Betydningen for aktiemarkedet drejer sig om en eventuel ny omgang krise og påvirkning af bankerne med kurstab samt det afgørende spørgsmål: Hvis de store lande Italien og Spanien også kastes ud i krise, vil der blive tale om tal der er mange gange større. Grækenland og Portugal er trods alt små. Dubai-affæren Her gennemføres en form for moratorium (gældsaftale), der skal sikre en langsigtet tilbagebetaling men værdien af disse lån er naturligvis dårlig. Likviditetsværdien er lav, og især engelske banker har været nævnt som kreditorer. Imidlertid holder alle lav profil for at undgå kritik hjemme fra politikere, medier og myndigheder. Ingen bank ønsker at blive konfronteret med ansvaret for at have sponseret det lokale byggevanvid med projekter der overstiger fantasien. Olieprisen er høj, hvilket hjælper til at give Emiraterne indtægter fra olieeksporten, men hvis prisen falder ned til et mere rimeligt niveau kan styrken på ny blive forringet. Dubai-problemerne søges klaret over 8-10 år, men udsving i olieprisen vil kunne reducere værdien af opbakningen bag denne redningsplan. Formentlig er det et praktisk kompromis der primært skal vinde tid for begge sider før en mere håndfast rabat må ydes, men tiden er ikke hertil i øjeblikket. Island Befolkningen stemte i marts Nej til forslaget om at Staten skulle betale fuldt for tab påført regeringerne i England og Holland som følge af kollapsen i IceSave. Nu er en omfattende rapport om hele bankkrisen blevet offentliggjort, og et retsopgør med Guldflipperne og den manglende redelighed fra tilsyn og myndigheders side synes at tegne sig. Sagen er interessant ved at være placeret i et meget lille og isoleret samfund, hvorfor det er lettere at gennemskue sammenhænge og tabenes omfang set fra borgerne synspunkt. I England er alt jo derimod indhyllet i tåge. Tilliden til bankvæsnet og lederne her har lidt et alvorligt knæk, og boom baseret på kreditgivning og mirakelmageri synes forbi for denne gang. Mere overordnet er det interessante punkt spørgsmålet om myndighedernes og Statens ansvar, hvor der ikke er interesse i befolkningen for at dække tab opstået i kommercielle firmaer blot fordi de kalder sig BANK A/S eller et andet tillidsgivende navn. Bankpakke III i Danmark I Danmark er der indgået en aftale om forholdene efter udløb af Bankpakke I pr. 1.oktober i år. Nu begynder tilpasningerne at komme i gang, herunder hamstring af likviditet via salg af obligationer og fordringer bakket op af en indkøbt statslig garanti, der kan opnås 3 år frem. BRF har således optaget et stort 7 mia. DKK USD-baseret lån, der fra starten er omlagt til DKK. Flere af den type lån må formodes lanceret, idet bankerne står over for en fortsat skæv struktur med underdækning af indlån. Derfor skal der skaffes langfristet funding. Generelle informationer: Aktieinfo Danmark ApS og vore skribenter kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af de nævnte oplysninger i magasinet Aktieinfo, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i magasinet. Vi anbefaler altid læserne at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, Der er ikke tale om opfordringer til at købe eller sælge værdipapirer. Investering på de finansielle markeder er forbundet med risiko. Alle grafer i magasinet leveres af Magasinet er til personligt brug og må ikke videredistribueres til tredjemand. 14

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere