Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 230 flishugger i Skovserien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 230 flishugger i Skovserien"

Transkript

1 Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 230 flishugger i Skovserien

2 2 1 Introduktion Tillykke med din nye TP flishugger. Linddana producerer TP flishuggere af den højeste kvalitet ved at anvende de mest moderne produktionsteknologier her under laserskæring, CNC teknologi og robotteknologi i lyse og åbne produktionslokaler. Af sikkerhedsmæssige grunde og for at få optimal glæde af flishuggeren er det vigtigt, at gennemlæse brugsanvisningen før maskinen tages i brug. Brugsanvisningen forklarer om sikkerhed, anvendelse og vedligeholdelse, således at arbejdet med flishuggeren kan foregå sikkert og lønsomt. Linddana tilbyder vådslibning for Deres knive: knivene bliver slebet og sendt retur, samme dag de modtages. (Ring og hør nærmere på tlf ) For at holde Deres maskine i topform samt forlænge maskinens levetid tilbyder Linddana en servicekontrakt, hvor maskinen én gang om året bliver gennemgået af vor montør gerne i samarbejde med brugeren. Foruden en teknisk gennemgang, vejledes brugeren desuden om anvendelse og vedligeholdelse af maskinen. Linddana A/S Jørgen Due Jensen, direktør Jeres forhandler står altid til rådighed med reservedele, gode råd samt vejledning. Forhandler stempel

3 3 2 EU-Overensstemmelseserklæring Fabrikant: LINDDANA A/S, Ølholm Bygade 70, Ølholm, 7160 Tørring, Danmark erklærer hermed, at Flishugger: er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 06/42/EF) og med national lovgivning, der omsætter dette direktiv; er i overensstemmelse med følgende andre EF-direktiver: 2000/14/EF Endvidere erklæres det at EN (harmoniseret standard), er blevet anvendt. Titel: Direktør Navn: Jørgen Due Jensen Ølholm, 19. november 2015

4 4 3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion EU-Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Anvendelse Monteringsanvisninger Før ibrugtagning Monteringsanvisning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsregler Anvendte piktogrammer Støjniveau Miljøanvisninger Betjening af maskinen Tabel 1 Indstilling af omdrejningstallet for indtræksvalser Vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Smøring og olie Udskiftning af sliddele Slibning af knive Instruktion for omdrejningsvagt TP PILOT Overordnet betjening Ændring af parametre og maskintype Montering Tekniske data Fejlfinding for flishugger TP Garantiforpligtigelse flishugger Tekniske data flishugger Hydraulikdiagrammer Ekstra udstyr Reservedelskatalog... 36

5 5 4 Anvendelse TP 230 flishugger er specielt beregnet til stationær flishugning af træ, i form af grene, buske og træaffald fra læhegn, parker, træer langs veje m.m. Maskinen må således ikke anvendes til materialer, som indeholder sten, metal eller andre fremmedlegemer. Disse fremmedlegemer kan i bedste tilfælde gøre knivene sløve, og i værste tilfælde få maskinen til at gå i stykker. Knive og modstål kan blive slået i stykker, når sten eller metal genstande kommer imellem dem. Maskinen må ikke anvendes til flishugning af træ, som kan indeholde søm, skruer, armering mm. Ved indmadning af grene skal man stå ved siden af indmadningstragten (Se Figur 1). Grenene kan slå omkring sig når indtræksvalserne får fat. Ved indmadning af stammer skubbes disse ind bagfra (Se Figur 2). Figur 1 Indmadning med grene Figur 2 Indmadning med stammer Husk at holde knive og modstål skarpe, det letter indmadning og giver en bedre fliskvalitet, og desuden nedsætter det brændstofforbruget væsentligt. Maskinen skal inspiceres dagligt d.v.s. at rotorhuset skal åbnes og indtræk, rotor, knive, modstål mm kontrolleres. Hermed sikker man sig mod uventede stop og forlænger maskinens levetid. Traktoren hvorpå flishuggeren er monteret, skal altid være forsvarligt bremset under arbejdet. Maskinen må ikke: anvendes til andre materialer end træ anvendes til at skubbe træer, stubbe m.m. Der må ikke forefindes/transporteres udstyr som skovkæder, økser, motorsave m.m. i indmadningstragten.

6 6 5 Monteringsanvisninger 5.1 Før ibrugtagning Maskinen er udstyret med et løftepunkt, som skal anvendes når maskinen løftes med kran eller andet hejseværktøj (anhugning). (Se Figur 3). Maskinen kan også løftes med gaffeltruck, men det skal ske med stor omhu, da maskinen kan tippe over (se Figur 4). Figur 3 Løftepunkt på maskinen Figur 4 Løftning med gaffeltruck

7 7 Opbevar brugsanvisninger for PTO aksel sammen med denne brugsanvisning i den anbragte manualboks på maskinen. Før opstart skal man kontrollere, at flishuggeren er fri for fremmedlegemer. Maskinen skal være frakoblet traktorens PTO, når der åbnes ind til rotoren. Kontroller at rotoren står helt stille. Drej udkasterrøret således at det vender i den modsatte retning end rotorhuset (Figur 5). Løsne boltene som spænder øvre og nedre rotorhus sammen. Løft rotorhusets overpart op, indtil udkasterrøret hviler i sin egen stilling. Drej med hånden rotoren nogle omdrejninger. Fjern eventuelle fremmedlegemer. Figur 5 Udkasterrørets position ved åbning af rotorhus. Kontroller om knivene har den rigtige afstand på 1 mm til modstålet. Knivafstanden er fra fabrikken indstillet til 10 mm. Kontroller at knivene løber fri af modstålene. Løft rotorhusets overpart på plads igen og monter boltene. Kontroller at alle bolte, møtrikker og skruer er spændt forsvarligt. Husk at smøre alle smøresteder (Se vedligeholdelsesskema på side 13). Gammel hydraulik- og motorolie samt brugte olie- og luftfiltre afleveres hos en godkendt modtagestation. 5.2 Monteringsanvisning Maskinen er beregnet til montering i traktorens trepunktophæng. Maskinen er fra fabrikken leveret med PTO-aksel forsynet med enten 1 3/8" - 6 splines eller 1 3/8" - 21 splines. Der anvendes en PTO-aksel med 1 3/8" - 6 splines på traktorsiden ved 540 omdr/min. Ved 1000 omdr./min skal der for nogle typer traktorer anvendes en PTO-aksel med 1 3/8" - 21 splines. PTO akslen skal være med friløb monteret på maskinsiden. Linddana anvender Walterscheid 2400 med friløb, som følger med maskinen. PTO-akslens længde skal tilpasses traktoren efter anvisninger fra leverandøren af PTO akslen. Se vedhængte brugsanvisning for PTO-aksel. Maskinen skal stå på fast vandret grund under brug. Flishuggeren skal være fastgjort i traktorens trepunktsophæng. Traktoren skal altid være forsvarligt bremset. Ved igangsætning af maskinen: Tilkoblingen skal ske i tomgang eller med så få motoromdrejninger som muligt, for at undgå overbelastning af PTO aksel, gearkasse, traktor og flishugger.

8 8 6 Sikkerhedsanvisninger 6.1 Sikkerhedsregler Anvend høreværn, sikkerhedsbriller eller tilsvarende øjenværn, tætsiddende sikkerhedsbeklædning og sikkerhedssko. Ved arbejde langs veje kan man med fordel anvende en refleksionsvest for at være mere synlig for de øvrige trafikanter. Skiltning skal være i henhold til gældende færdselslov. Minimumsalder for betjening af maskinen er 18 år, i uddannelsesøjemed og under opsyn af en voksen dog fra 16 år. Under drift skal alle kropsdele holdes fri af indmadningstragten og maskinens bevægelige dele. Stå altid ved siden af indmadningstragten under ifyldning af maskinen. Iagttag altid terrænforholdene omkring maskinen. Det kan være farligt at falde i nærheden af maskinen! Før igangsætning kontrolleres, at maskinens sikkerhedsindretninger fungerer korrekt. Dette gælder specielt betjeningsbøjlens stop- og returfunktion. Maskinen må ikke startes uden at udkasterrøret er monteret på maskinen. Anvend aldrig maskinen i lukkede eller dårlig ventilerede rum, p.g.a. fare for kulilte forgiftning Maskinens overpart samt alle andre afskærmninger, må ikke åbnes/fjernes før rotorskiven står helt stille og traktorens motor er standset. Det er muligt at kontrollere om rotoren står helt stille, ved at kigge på den tofarvede akselende (Figur 6). Stands altid maskinen og traktoren ved eftersyn, service eller reparationsarbejde. Maskinen skal være frakoblet traktorens PTO. Traktormonterede maskiner skal være nedsænket på Figur 6 Tofarvet akselende jorden, inden man udfører service eller reparationsarbejde (afskærmet) Fjern altid tændingsnøgler fra maskinen og/eller traktor når maskinen forlades. Efter vedligeholdelses- og reparationsarbejde må maskinen først startes, når alle bolte er fastspændt og alle beskyttelsesindretninger monteret. Trepunktsophængte maskiner skal være tilkoblet traktorens trepunktsophæng før anvendelse. Maskinens maksimale omdrejningstal (1000 omdr/min) må ikke overskrides. Kraftoverføringsakslens rørafskærmning og overdækning skal altid være intakte. Sikkerhedskæder på kraftoverføringsakslen skal være forsvarligt monteret. PTO-akslens længde skal tilpasses traktoren i henhold til anvisninger fra leverandøren af PTO akslen. Udkasterrøret må ikke pege i retning af personer, eller områder hvor personer færdes. Der er en sikkerhedsafstand på 20m. i den retning som flisen kastes. VED FARE: SLÅ BETJENINGSBØJLEN I NEUTRAL (Se Figur 8)

9 9 Under drift indstilles maskinens højde til minimalt 600 mm over terræn (Figur 7). Overholdes denne højde ikke, fungerer betjenings-/ sikkerhedsbøjlen ikke efter hensigten, og dermed kan det medføre risiko for voldsom personskade pga. indtrækning. Figur 7 Minimum højde over terræn Under transport eller i afmonteret stand placeres PTO-akslen i maskinens bærebøjle. Ved vejtransport drejes udkasterrøret så det er placeret mest hensigtsmæssigt indenfor maskinens bredde, og fastspændes forsvarligt. Ved transport på offentlig vej skal myndighedernes bestemmelser overholdes. Maskinen er udstyret med opklappligt tragt, denne skal være klappet op og sikret med split under transport. Maskinens ben trækkes op i transportstilling og sikres med split under transport. Ved rengøring af bunden af tragten for små flis stykker, SKAL INDTRÆKSVALSERNE VÆRE STOPPET. Ved rengøringen skal der anvendes en kost el. lignende. Berør aldrig tragten indvendigt, når maskinen er i drift.

10 Anvendte piktogrammer Advarsel: Udkastede objekter! Sikkerhedsafstand 20m! Advarsel: Roterende knive! Vent på rotor er stoppet! Advarsel: Roterende valser! Advarsel: Roterende remme! Advarsel: Fare for indtrækning! Tragten må ikke berøres! Advarsel: Fare for indtrækning! Tragten må ikke betrædes! Læs instruktionsbogen før brug! Høreværn og øjenbeskyttelse påbudt! Løftepunkt for kran! Advarsel: Max 1000 o/m, omdrejningsretning mod uret!

11 Støjniveau Lydeffektniveauet samt lydtrykniveauet fra flishuggeren er målt under drift ved 1000 o/min på rotorskiven, drevet af en traktor. Målingerne er foretaget efter prøvningsbestemmelser Direktiv 2000/14/EC, 3. juli 2000 EN ISO 3744, 1995 ISO 11201, 1995 ISO 4871, 19. marts 1997 EN 13525, 17. februar 2005 Det garanterede lydeffektniveau der skal oplyses af producenten ifølge direktiv 2000/14/EC er følgende: TP 230 flishugger: 120 db (A) re.1pw. Maskinens lydtrykniveauet på operatørpladsen er målt efter ISO til: TP 230 flishugger: 101,7 db (A) De ovennævnte værdier indeholder den fælles usikkerhed på målemetoden og den anslåede variation i en produktserie for maskintypen. Detaljeret information om målinger og resultater samt estimering af usikkerhed findes i en uddybende rapport, som udleveres på forlangende. Lydniveauet er af en sådan beskaffenhed, at høreværn er påbudt under anvendelsen af maskinen. 6.4 Miljøanvisninger Ved enhver udskiftning af hydraulik- eller motorolie, skal olier og olie- og luftfilter bortskaffes på forsvarlig vis, ved aflevering til godkendt modtagestation. Oliespild skal i videst mulig omfang undgås. Ved oliespild skal den spildte olie opsamles og afleveres til en godkendt modtagestation. Udtjente dele bortskaffes til genbrug. Når maskinen er udtjent, skal den bortskaffes på forsvarlig vis. Hydraulik- og motorolie skal aftappes og sammen med olie- og luftfiltre afleveres til en godkendt modtagestation. Resten af maskinen afleveres til genbrug af materialerne.

12 12 7 Betjening af maskinen Flishuggeren er forsynet med to hydrauliske valser, trykkompenseret flowventil, manøvreventil, betjeningsbøjle med resethåndtag samt tragthåndtag på indmadningstragten (Figur 8). Indmadningstragten er opklappelig. For at gøre det nemmere at åbne og lukke den opklappelige indmadningstragt, bruges tragthåndtaget som trækkes ud. Tragthåndtaget skubbes ind igen efter åbning og lukning af indmadningstragten. Betjeningsbøjlen skal stå i stopstilling (0) under opstart (Se Figur 9). Efter opstart udløser man resethåndtaget og trækker betjeningsbøjlen i midterposition (A) og valserne vil dreje rundt. Materialet trækkes nu ind i maskinen. Ved at trække betjeningsbøjlen helt imod sig (B), vendes oliestrømmen i manøvreventilen og valserne reverserer, materialet kører nu ud af maskinen. Når maskinen enten stoppes (0) eller reverserer (B), vil resethåndtaget mekanisk blokere for betjeningsbøjlen. Det er nu nødvendig at udløse resethåndtaget før betjeningsbøjlen kan flyttes i midterposition (A) og valserne kan trække materialet ind i maskinen. Dette resethåndtag er en sikring for, at man ikke ved et uheld kan starte valserne, således at de trækker materiale ind i maskinen. betjeningsbøjle resethåndtag Figur 8 Indmadningstragt TP 230 med betjeningsbøjle, resethåndtag og udtrukket tragthåndtag. tragthåndtag Figur 9 Anvisninger til betjeningsbøjlen. Ved at indstille justerskruen på flowventilen, kan man finde den rigtige omdrejningshastighed. Kør aldrig for hurtigt med valserne, da træet, ved for stort tryk på rotoren, vil virke som bremse med øget brændstofforbrug til følge. Grene kan vikle sig omkring valserne ved for stor omdrejningshastighed på valserne. Af nedenstående tabel (Tabel 1) fremgår de anbefalede omdrejningshastigheder på indtræksvalserne ved en ønsket flislængde. Hastighederne varierer med omdrejningstallet på PTO-akslen. Flislængden kan reguleres på flowreguleringsventilen på flishuggeren for mindre flislængder end opgivet i tabellen.

13 Tabel 1 Indstilling af omdrejningstallet for indtræksvalser TP 230 (3 knive) Knivafstand v.1000 o/min teoretisk m/min teoretisk m/min Flislængde mm Vedligeholdelse Ved alt vedligeholdelse og reparationsarbejde skal maskinen og drivkraften være standset. Traktormonterede maskiner skal placeres på jævn fast grund, og være frakoblet traktorens PTO. 8.1 Vedligeholdelsesskema Interval=> timer m m 3 PTO-aksel smøres 1 X Knive og modstål kontrolleres X Alle bolte og møtrikker efterspændes 2 (X) X Hovedlejer for rotorskive smøres 3 X PTO-aksel rørforbindelsen X rengøres/smøres 4 Valselejer smøres 5 X Returfilter for hydraulikpumpe skiftes 6 (X) X Hydraulikolie udskiftes 7 X Modstål vendes/udskiftes 8 X Bøjle i øverste rotorhus skiftes 9 X Trekant og firkantafstrygere vendes/skiftes 10 Fladstål på indtræksvalser slibes 11 Kileremme kontrolleres 12 X Olie på svinggear udskiftes 13 X X Udkastervinger kontrolleres for slid X Svøb kontrolleres for slidtage X X X 1 PTO-akslen afmonteres og 4 smørenipler smøres med Uniway Li62 eller tilsvarende kvalitet. 2 Bolte og møtrikker efterspændes, første gang efter 8 timer, herefter med 50 timers interval. 3 To smørenipler smøres med Uniway Li62 eller tilsvarende kvalitet. 4 PTO aksel afmonteres og rørforbindelsen trækkes fra hinanden, rengøres og smøres. 5 To smørenipler smøres med Uniway Li62 eller tilsvarende kvalitet. 6 Skiftes første gang efter 50 timer og derefter for hver 1000 timer. 7 Hydraulikolien aftappes og ny olie påfyldes med 21 liter Hydraway HVXA 46 eller olie med tilsvarende specifikationer. Forlænget skifteinterval kan opnås ved brug af biologisk nedbrydeligt olie af typen Statoil Hydraway SE 46 HP ved udtagelse af løbende olieprøver. 8 Modstål vendes/skiftes efter behov. 9 Bøjle i øverste rotorhus skiftes efter behov, hvis monteret. 10 Trekantafstryger i rotorhus vendes/skiftes. Firkantafstryger på rotor vendes/skiftes. 11 Indtræksvalser slibes skarpe. 12 Stramning af kileremme kontrolleres. 13 Olien aftappes og ny olie påfyldes: 1,2 l i øverste del, 1,7 l i nederste del, SAE90EP el. tilsvarende olie. Skiftes første gang efter 50 timer og derefter for hver timer, dog mindst en gang pr. år.

14 Smøring og olie Flishuggeren er fra fabrikken som standard påfyldt hydraulikoile på mineralbasis af typen Statoil Hydraway HVXA 46. Ved udskiftning bruges samme type olie eller olie med tilsvarende specifikationer. Bland ikke olier af forskellige typer/mærker. Flishuggeren kan fra fabrikken som ekstra udstyr leveres med biologisk nedbrydeligt hydraulikolie af typen mættet ester, Statoil Hydraway SE 46 HP. Ved udskiftning bruges samme type olie eller olie med tilsvarende specifikationer. Bland ikke olier af forskellige typer/mærker. Gammel hydraulik- og motorolie samt brugte olie- og luftfiltre afleveres hos den kommunale modtagestation. Smørenipler på maskinen smøres efter vedligeholdelsesskemaet med Statoil Uniway Li62 eller et tilsvarende produkt. Maskinen er udstyret med en hydraulikolietank, som er integreret i rotorhuset. Tanken er forsynet med en påfyldningsstuds, en udluftningsventil, et niveauglas, en bundprop og et returfilter. Ved udskiftning af hydraulikolien åbnes for påfyldningsstudsen (se Figur 10). Bundproppen skrues ud. Olien opfanges i en beholder til forsvarligt bortskaffelse. Når tanken er næsten tom, suges tanken helt tom med en oliesuger. Bundproppen skrues i igen og ny hydraulik olie påfyldes langsomt (21 liter for TP 230). Olie påfyldes til olien står midt i niveauglasset. Påfyldningsstuds Niveauglas Figur 10 Påfyldning af hydraulik olie Figur 11 Sådan løfter man fjederen af

15 Udskiftning af sliddele Modstål Modstål i maskinen bruges som modskær for kniven til at skære træet over. Modstålet skal være skarpkantet, da træet ellers vil bøje ned og snitfladen bliver flosset. Maskinen er udstyret med ét vandret liggende modstål, med to skær og ét lodret modstål, med fire skær. Begge modstål er vendbare. Sådan gør man: Stands maskinen og drivkraften. Frakobl traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset. Fjern skærmen over den svingbare valse. Drej udkasterrøret således at det vender i den modsatte retning end rotorhuset vender (Figur 5). Løsne boltene som holder rotorhusets to dele sammen og åben rotorhuset. Med en vandpumpetang løftes de 2 fjedre af den svingbare indtræksvalse og valsen trækkes til side (Se Figur 11). Demonter de tre bolte som holder det vandrette modstål på plads. Dette gøres ude- og nedefra. Modstålet tages ovenud og vendes/erstattes. Inden modstålet monteres igen, skal både modstålet og anlægsfladen gøres omhyggeligt rene. Afstand imellem knivsæg og modstål skal være 1 mm. (Se Figur 12). Figur 12 Afstand mellem modstål og kniv

16 16 Tilspændingsmomentet for boltene til modstålene er 200 Nm / 20 KPm. (Ekstra udstyr: I værktøjssættet medfølger der en momentnøgle). Det lodrette modstål skrues løs og fjernes indefra. Inden et nyt sættes ind, rengøres anlægsfladen og modstålet omhyggeligt. Modstålet indstilles med 1 mm afstand til knivene. Benyt søgeblad. Boltene til det lodrette modstål spændes til 200 Nm / 20 KPm. Når modstålene er vendt eller erstattet og alle bolte er spændt, trækkes den svingbare indtræksvalse på plads igen. Fjedrene monteres igen ved hjælp af en vandpumpetang (Se Figur 11). Drej rotoren nogle omgange for at sikre at der ikke ligger genstande i rotorhuset. Luk rotorhuset og monter boltene (Se Figur 13). Figur 13 Montering af bolte i rotorhus Knive Maskinen er udstyret med tre knive. Knivene skal altid udskiftes sætvis. Knivene hører sammen sætvis, også når de slibes, således at de altid er lige brede. Hvis knivene ikke er lige brede, kommer rotoren i ubalance, hvilket vil betyde unødig belastning af lejerne og vibrationer i hele maskinen. Opbevar altid knivene i den medfølgende trækasse (se Figur 14). Figur 14 Trækasse til opbevaring af knive

17 17 Sådan gør man: Stands maskinen og drivkraften. Frakobl maskinen fra traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset ved at kigge på den tofarvede akselende. Drej udkasterrøret så det vender væk fra rotorhuset (Figur 5). Løsne boltene som holder rotorhusets to dele sammen og åben rotorhuset. Rotoren drejes rundt indtil rotorlåsens gaffel kan gå ind over en af udkastervingerne på rotoren. Nu er rotoren låst (se Figur 15). Pas på at fingrene ikke kommer i nærheden af knivene, når man drejer rotoren rundt. Figur 15 Låsning af rotoren med rotorlåsen Figur 16 Knivmåler Fjern de fire møtrikker som holder kniven og spændepladen fast til rotoren. Tag kniven og eventuel stikkebryder ud. Anlægsfladerne på huggeskiven og på kniven og stikkebryder skal rengøres grundigt før montering af knive og stikkebryder. Ved montage skal møtrikkerne være let olieret (=0,125) d.v.s. tynd olie, WD 40 eller tilsvarende. Der må ikke anvendes kobberfedt, MoS 2 eller tilsvarende lavfriktionsfedt. Ved montage bruges knivmåler (Se Figur 16) for indstilling af korrekt knivafstand. Knivmåleren forefindes i manualboksen på maskinen. Kontroller at afstanden mellem knivsæg og modstål er korrekt indstillet til 1 mm. Møtrikkerne skal tilspændes med 200 Nm / 20 KPm. (Brug hertil en momentnøgle, som er inkluderet i værktøjssættet. Dette kan købes som ekstra udstyr). Når knivene er udskiftet, drejes rotoren nogle omgange for at sikre, der ikke ligger genstande i rotorhuset. Luk rotorhuset og spænd boltene (Se Figur 13).

18 Stikkebrydere For at øge fliskvaliteten er maskinen udstyret med stikkebrydere type A fra fabrikken (Se Figur 17). Ved flishugning af hårdt tørret træ anvendes stikkebryder type B (Se Figur 18). Stikkebryder type B er ekstra udstyr. Figur 17 Stikkebryder type A Figur 18 Stikkebryder type B Sådan gør man: Stands maskinen og drivkraften. Frakobl traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset. Drej udkasterrøret så det vender væk fra rotorhuset (Figur 5). Løsne boltene som holder rotorhusets to dele sammen og åben rotorhuset. Fjern de 4 bolte og møtrikker som holder stikkebryderen på plads (se Figur 19). Figur 19 Udskiftning af stikkebryder Ved brug af stikkebryder type B, må knivafstanden max. være 8 mm.

19 19 Når stikkebryderne er afmonteret eller udskiftet, drejes rotoren nogle omgange for at sikre, at rotoren løber frit og at der ikke ligger løse genstande i rotorhuset. Nu lukkes rotorhuset og boltene spændes (Se Figur 13) Afstrygere og blændplade Maskinen er udstyret med tre firkantafstrygere på rotorskiven, en trekantafstryger i rotorhuset og en blændplade i udkasterrøret (se Figur 20): Figur 20 Placering af afstrygere og blændpladen Afstrygernes formål er at fjerne materiale som kan sætte sig fast ved knivene. Samtidig fjerner firkantafstrygeren på rotoren, materiale som falder af foran huggerskiven. Dette nedsætter sliddet på svøbet og mindsker brændstofforbruget. Firkantafstrygerne kan vendes en gang før de skal udskiftes, mens trekantafstrygeren og blændpladen altid skal skiftes når de er slidt. Sådan gør man: Rotoren drejes rundt indtil rotorlåsens gaffel kan gå ind over en af udkastervingerne på rotoren. Nu er rotoren låst (se Figur 15). Afmonter de undersænkede bolte som holder firkantafstrygeren på plads på rotoren. Vend firkanten, således at et skarpt hjørne peger op ad. Rens klodsen og anlægsfladen. Monter firkantafstrygeren igen. Hvis den er slidt på to hjørner, skal firkantafstrygeren udskiftes. Udskift altid firkantafstrygerne på rotoren sætvis. Udskift trekantafstrygeren når den er slidt. Blændepladen er monteret i den øverste del af rotorhuset, og kan nemt udskiftes ved at afmontere tre bolte uden på rotorhuset. Hvis fliskvalitet ikke er af afgørende betydning, kan man med fordel fjerne blændpladen i udkasterrøret. Det vil øge maskinens kapacitet og spare brændstof. Blændpladen skal afmonteres ved flishugning af vådt nåletræ med mange nåle. Herved sikres et godt udkast. Når afstrygerne er vendt eller udskiftet, drejes rotoren nogle omgange for at sikre, at rotoren løber frit og at der ikke ligger løse genstande i rotorhuset. Nu lukkes rotorhuset og boltene spændes (Se Figur 13).

20 Svøb TP 230 er udstyret med et udskifteligt svøb i bunden af rotorhuset. Svøbet tager det slid som ellers skulle opstå i bunden af rotorhuset. Sådan gør man: Stands maskinen og drivkraften. Frakobl traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset. Drej udkasterrøret således at det vender væk fra rotorhuset (se Figur 5). Løsne boltene som holder rotorhusets to dele sammen og åben rotorhuset. Fjern overdelen af rotorhuset. Afmonter de seks bolte og møtrikker som holder svøbet fast til den nederste del af rotorhuset (Figur 21). Slå med en hammer på det del af svøbet som stikker op over kanten af rotorhuset ved hængselsiden for at løsne svøbet. Nu kan svøbet drejes ud. Figur 21 Udskiftning af svøbet Inden et nyt svøb monteres, skal man rengøre bunden af flishuggeren for snavs og rust. Monter det nye svøb med seks bolte. Anbring rotorhusets overpart igen. Når svøbet er udskiftet, drejes rotoren nogle omgange for at sikre, at rotoren løber fri og at der ikke ligger genstande i rotorhuset. Nu lukkes rotorhuset og boltene spændes (Se Figur 13).

21 Justering af kileremme Indtræksvalserne drives hydraulisk. Hydraulikpumpen til indtræksvalser drives af kileremme. Kileremmene skal kontrolleres med jævne mellemrum, eller ved mistanke om for slappe remme. Sådan gør man: Stands maskinen og drivkraften. Frakobl traktorens PTO. Kontroller at rotoren er helt standset. Drej udkasterrøret så det vender væk fra rotorhuset (Figur 5). Afmonter boltene som holder rotorhusets to dele sammen og åben rotorhuset. Løsn de fire bolte som holder hydraulikpumpen på plads og juster spændingen ved at stille på justerskruen. Brugte remme må give sig 5,5 mm når de bliver trykt nede med 38 N (3,8 kg), for nye remme er dette tal 43 N (4,3 kg) (se Figur 22). Remmene kan måles med et dertil egnet måleinstrument, som kan købes som ekstra udstyr. Figur 22 Stramning af kileremme Når kileremmene er spændt, drejes rotoren nogle omgange for at sikre, at der ikke ligger genstande i rotorhuset. Nu lukkes rotorhuset og boltene spændes (Se Figur 13).

22 Slibning af knive Det er meget vigtigt for fliskvaliteten at knivene er skarpe, de skal kontrolleres mindst en gang dagligt. Knivenes slibe-interval kan forlænges ved med jævne mellemrum at slibe dem med en karborondumsten. Slibning skal foretages som vådslibning med kopsten (Se Figur 23). Brug aldrig vinkelsliber eller lignende til slibning af knive. Vådslibemaskiner kan købes hos Linddana som ekstra tilbehør. Figur 23 Vådsliber Ved slibning af knive skal man være opmærksom på, at bredden er ens på knivsættet, af hensyn til afbalancering af rotoren. Knivene skal således altid slibes sætvis. Knivene må maximalt slibes ned til et mål på min. 106 mm (se Figur 24). Derefter skal de kasseres. Knivenes ægvinkel skal slibes på 30. (Se Figur 24) Figur 24 Slibevinkel og minimal knivbredde for huggerknive

23 23 9 Instruktion for omdrejningsvagt TP PILOT Overordnet betjening TP Pilot giver mulighed for rotationsovervågninger af rotoren og indtræksvalser, samt alarmgivning ved overskridelse af såvel lave som høje grænseværdier. Parametre for grænseværdier og valg af maskintype kan ændres ved indtastning af kode, gældende fra version Se opsætningstabel for maskintyper. Forskellige funktioner og displayvisninger Følgende funktioner er inkluderet i computeren: Symbol: Benævnelse: Grænseværdi: Kode kræves: Programmérbar omdrejningsvagt omdr./min. X Rotor (anvendes med føler for rotor rpm) (i praksis ikke under 12 o/min.) Programmérbar omdrejningsvagt Valse (anvendes med føler for valse rpm) omdr./min. (i praksis ikke under 12 o/min.) Arbejdstid 0:0 99:59 timer:minutter 9999 hele timer + Arbejdstid total 0:0 99:59 timer:minutter 9999 hele timer Type Valg af maskintype 1 26 X Oversigt over monitoren Markør Displaymarkør (lodret eller vandret) i displayets sider indikerer hvilken funktion, der aktuelt vises i displayet X Displayvisninger Viser de mulige funktioner (værdier), der kan vises i displayet + Type Display Stik Indgang til medfølgende sensorer og evt. udgange Betjeningstaster Skifte mellem displayvisninger Igangsætning af ændringer af den markerede værdi Indprogrammering af nye talværdier og nulstilling

24 24 Forklaring af betjeningstaster -Tasten Ved tryk på tasten skiftes mellem de forskellige displayvisninger (angivet i rudefeltet til venstre for enden af displayet) og dermed mellem monitorens forskellige funktioner. For hvert tryk på tasten ændres markørens/displayvisningens position med ét trin. Markøren starter i øverste venstre hjørne og flytter sig herefter nedad. Tasten anvendes endvidere til at forlade ændringsmenuen (jf. næste afsnit). -Tasten Tasten anvendes til programmering (ændring/sletning) af værdier i computeren, f.eks. indtastning af alarmværdier for høje og lave omdrejninger. -Tasten Med tasten ændres eller slettes værdierne, der skal programmeres (og som man først har fået til at blinke ved brug af tasten ). Computeren er forsynet med intern hukommelse, som gemmer alle værdier, når strømmen afbrydes.

25 Ændring af parametre og maskintype TP Pilot er forprogrammeret med 26 maskintyper, hvorved fabriksindstillingerne for den aktuelle maskintype kan vælges. Følgende parametre kan finjusteres efter eget ønske. Parameter Betydning Bemærkning L(ow) Mindste rpm Afvigelse fra normal omdrejninger. Bliver maskinen belastet til under mindste rpm., kobles indmadningen fra, således at maskinen har mulighed for at komme op på normal rpm, hvor valserne igen kobles til. h(igh) Normal rpm Normal omdrejninger, som rotorskiven skal holde og hvor indmadningen startes. T(ype) Maskintype I hht. opsætningstabel for maskintyper Der gives alarm på indtræksvalsen. Hvis omdrejningstallet på indtræksvalsen kommer over den øvre grænseværdi (Valse blink) blinker displayet skiftevis mellem det aktuelle omdrejningstal og high. Juster valsehastigheden ned ved, at dreje på den manuelle regulering af oliemængden for oliemotorerne. Når valsehastigheden igen kommer under grænseværdien, vises det aktuelle omdrejningstal. Indtastning af kode Ved ændring af parametre og maskintype skal koden 1001 indtastes. Det skal gøre på følgende måde: Vælg med tasten den displayvisning som ønskes ændret. Hold tasten nede i ca. 1 sek. Indtil _c0000 blinker. Med tasten indtastes første ciffer i koden. Ved tryk på tasten flyttes markøren til næste ciffer i koden og så fremdeles indtil alle cifre indtastet. Menuen forlades til slut ved et tryk på tasten Koden skal indtastes ved hver ændring.

26 26 Herunder ses et eksempel på programmering af grænseværdier på rotoren. Eksempel på ændring af lav grænseværdi til 850 Rpm og høj grænseværdi til 1025 Rpm Tryk tasten: Displayet viser: Forklaring: 0 Find omdrejningsvagt for rotoren ved gentagne tryk på tasten L X800 Hold tasten i 1 sek. og indtast adgangskoden. L lyser nu til venstre og første ciffer (ud af 4) blinker L _800 Tryk tasten indtil cifferet har den korrekte værdi. Bemærk at nul vises som _ i denne placering. L _X00 Tryk for at sætte/ændre næste ciffer (det andet ciffer vil nu blinke) L _800 Tryk tasten indtil det ønskede ciffer er korrekt. L _8X0 Tryk for at sætte/ændre næste ciffer (det tredje ciffer vil nu blinke) L _850 Tryk tasten indtil det ønskede ciffer er korrekt. L _85X L _850 Tryk for at sætte/ændre det sidste ciffer. Tryk tasten indtil det ønskede ciffer er korrekt. h X000 h 1000 h 1X00 h 1000 h 10X0 h 1020 h 102X h 1025 Tryk på pile tasten og h (høj) lyser til venstre og første ciffer (ud af fire) blinker. Tryk tasten indtil det ønskede ciffer er korrekt. Bemærk at nul vises som _ i denne placering. Tryk for at sætte/ændre næste ciffer (det andet ciffer vil nu blinke). Tryk tasten indtil det ønskede ciffer er korrekt. Tryk for at sætte/ændre næste ciffer (det tredje ciffer vil nu blinke). Tryk tasten indtil det ønskede ciffer er korrekt. Tryk for at sætte/ændre det sidste ciffer. Tryk tasten indtil det ønskede ciffer er korrekt. Tryk ud af programmeringsmenuen. Ved overskridelse af alarmgrænse værdier på rotoren vises det aktuelle omdrejningstal fortsat, mens indtræksvalserne stopper. Hvis rotoren har været under den nedre grænseværdi, starter indtræksvalserne op igen, når rotorens omdrejninger igen er over den indtastede øvre grænseværdi h (eks o/min).

27 27 Opsætningstabel for inkluderede maskintyper. Model PTO/rotor Rpm Rpm 1 L Rpm 1 h Type Nr. TP Tabel for valsernes omdrejningstal ud fra knivstillingen. Knivstilling Model Rotor Rpm 8 mm 10 mm 12 mm TP Af ovenstående tabel kan valsernes omdrejningstal aflæses for den aktuelle knivstilling. Omdrejningstallet indstilles via reguleringsskrue på manøvreventil. Arbejdstid på maskinen: Visning af rotationstid på maskinen. Ved denne displayvisning er midterste vandrette markør aktiveret i højre side. Den samlede rotationstid vil blive vist som illustreret i følgende figur. + Type Driftstid i timer og minutter Displaymarkør ved arbejdstid Over 99:59 timer/minutter vises kun hele timer

28 28 Nulstilling af rotationstid på maskinen Nulstilling af rotationstiden (driftstiden) på maskinen kan udføres på ethvert tidspunkt. Først trykkes tasten indtil displayet for arbejdstid fremkommer. Herefter udføres følgende indtastninger: Tryk tasten: Displayet viser: Forklaring: 72:57 Find job timer ved gentagne tryk på tasten. (eksempel) 72:57 Hold tasten inde i 5 sek. til tallet blinker. 00:00 Tryk tasten for at nulstille rotationstiden. Bemærk: Total time tæller (nederste lodrette markør) kan ikke nulstilles. Den anvendes til registrering af maskinens totale arbejdstid.

29 Montering Mekanisk setup og monteringsdiagram Monteringsdiagram ved brug af elektroniske følere (hall og induktive følere): + Type 2,5m 3,0m 2,1m 3,8m 0,6 m Rotor, induktiv sensor Valser, hall sensor Ventil Power, 12V

30 Tekniske data Display: Strømforsyning: Temperatur påvirkninger: Pulssignaler fra føler: 6 cifre. 12 Vdc / 1,24 A TP Pilot er fuldt operationsdygtig indenfor -10 / +70 C. Max. 225 pulser/sek. Bemærk Styringen/monitoren er udarbejdet til anvendelse i forbindelse med den beskrevne funktion. Enhver anden anvendelse af styringen/monitoren kan være forbundet med betydelig risiko og fritager leverandøren af styringen for enhver form for ansvar.

31 31 10 Fejlfinding for flishugger TP 230 Undersøg mulige årsager inden leverandøren kontaktes. Problem / Mulig årsag Valserne kører ikke tilfredsstillende rundt: For lidt olie i hydrauliksystemet Flowventilen er skruet for langt ud Fast valse er blokeret Bypass ventilen er snavset Omdrejningsvagt blokerer Betjeningsbøjlen står i position 0 Valserne trækker utilstrækkeligt: Der er for lidt flow Kileremme for slappe Hydraulikolien bliver for varm For dårlig viskositet af hydraulikolien Hydraulikfilter er stoppet til Oliepumpen er evt. slidt eller beskadiget Oliemotor er defekt Overtryksventilen i manøvreventilen er snavset Fliskvalitet er ikke tilfredsstillende: Knivene er sløve Modstålet er slidt Kniven er slidt for langt ned Afstanden mellem kniv og modstål er for stor Stikkebryder ikke monteret eller slidt Dårligt udkast af flisen: For lidt drivkraft Afstryger er slidt Udkastervinger er slidt Blændpladen i overpart For få omdrejninger på maskinen Løsning Fyld hydraulikolie på Skrue op for flow Rens under og bag valsen Rens bypass ventilen Forøg omdrejninger på rotoren Sæt betjeningsbøjlen i position A Flowventilen skrues længere op (åbnes) Stram kileremme Lad maskinen køle ned, mens man undersøger hvorfor Udskift hydraulikolie Udskift hydraulikfilter Udskift hydraulikpumpe Udskift oliemotor Rens overtryksventilen Knive slibes Modstål vendes/skiftes Udskift knive Juster afstand mellem knive og modstål Monter eller udskift stikkebryder For lille effekt på PTO-aksel eller motor Udskift afstrygere Udkastervinger udskiftes Fjern blændpladen i overpart Sæt hastigheden op til maksimale omdrejninger

32 32 11 Garantiforpligtigelse flishugger Garantien dækker i 12 måneder fra købsdatoen for afhjælpning af fejl, der påviselig skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker defekte komponenter, som repareres eller erstattes med nye. Transportomkostninger og arbejdsløn til udskiftning er for kundens regning. Ved enhver reklamation, skal de udskiftede dele indsendes til Linddana til undersøgelse. Linddana afgør alene om reklamationen kan godkendes. Det nedenstående er et uddrag af Linddana s Salgs- og Leveringsbetingelser (punkt 4 og 5) Reklamationer Enhver risiko for varerne overgår til køber på tidspunktet for levering af varerne. En reklamation vedrørende leverancen skal ske skriftligt til LINDDANA så hurtigt som muligt, og senest 8 dage efter modtagelsen. Hvis LINDDANA ikke har modtaget reklamation inden for den anførte frist, bortfalder købers indsigelser mod kvantitet og kvalitet. LINDDANA har ikke udover det i nærværende punkt anførte ansvar for mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Garantibestemmelser LINDDANA yder 12 måneders garanti som omfatter afhjælpning af fejl og mangler i konstruktion, materiale eller fremstilling. Denne garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændringer foretaget af køber eller forkert brug af varen. Ved anvendelse af uoriginale dele bortfalder garantien. Garantien omfatter endvidere ikke normal slitage og forringelse. LINDDANA s garantiforpligtelse forudsætter, at køber dokumenterer, at en konstateret fejl eller mangel ikke skyldes de forhold, der er undtaget fra garantien, jf. ovenfor. LINDDANA er berettiget og forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. LINDDANA afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den/de defekte dele. I tilfælde af reparation er køber pligtig at indlevere og afhente det solgte på det af LINDDANA angivne værksted uden omkostninger for LINDDANA. I tilfælde af udskiftning af den/de defekte dele er køber pligtig til forinden at fremsende de defekte dele til LINDDANA uden omkostninger for LINDDANA. LINDDANA har ret til i stedet at foretage omlevering af mangelfulde varer. Køber skal give LINDDANA skriftlig meddelelse om fejl eller mangler ved det solgte senest 8 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret af køber. Såfremt køber ikke underretter LINDDANA inden udløbet af denne frist og inden udløb af garantiperioden, mister køber retten til at fremsætte krav i anledning af fejlen eller manglen.

33 33 LINDDANA har herudover intet ansvar for sådanne mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Linddana er berettiget og forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som er omfattet af en af Linddana ydet garanti. Linddana afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den/de defekte dele, alt på de i pkt. 4 anførte vilkår. Linddana har intet ansvar i øvrigt for sådanne mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Garantien dækker ikke: Hvis en skade med rette kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling. Ved brug af uoriginale reservedele, herunder sliddele. Forkert indstilling eller brug af maskinen. Brug af forkert smøremiddel eller hydraulikolie. Slidtage af kryds ved PTO-aksel. Tilstramningsfjeder for valser. Kileremme. Knive og modstål, som sprænger, som følge af fremmedlegemer i maskinen.

34 34 12 Tekniske data flishugger Type TP 230 Huggerprincip Skivehugger Rotorskive diameter, mm 760 Omdrejningstal PTO omdr./min* 1000 Antal knive, stk. 3 Effektbehov min/max kw/(hk) 37-90/(50-120) Max. Trædiameter, mm 230 Flislængde, mm Vægt, kg 990 Højde, mm 2950 Bredde (sammenklappet), mm 1950 Bredde (udklappet), mm 2525 Længde, mm 1550 PTO-kraftoverføringsakslen: Walterscheid type 2400 med friløb. Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes. Figur 25 Målskitse til TP 230

35 35 13 Hydraulikdiagrammer Figur 26 Hydraulikdiagram for TP 230 uden omdrejningsvagt Figur 27 Hydraulikdiagram for TP 230 med HC 960 omdrejningsvagt

36 36 14 Ekstra udstyr Trækasse til knivsæt (Figur 14) Omdrejningsvagt TP PILOT Værktøjssæt inkl. Momentnøgle Forlænget udkasterrør vandret Forlænger til udkasterrør lodret Stikkebryder type B (Figur 18) 15 Reservedelskatalog

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 200 flishugger i Parkserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 200 flishugger i Parkserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 200 flishugger i Parkserien Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com 2 1 Introduktion Tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 130 flishugger i Parkserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 130 flishugger i Parkserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 130 flishugger i Parkserien Linddana A/S Ølholm Bygade 70 DK-7160 Tørring Tel. +45 7580 5200 tp@linddana.dk www.tp.dk 2 1 Introduktion Tillykke med Deres nye

Læs mere

Brugsanvisning og Reservedelskatalog

Brugsanvisning og Reservedelskatalog Brugsanvisning og Reservedelskatalog TP 175 MOBILE Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com 1 Introduktion Tillykke med Deres nye TP flishugger.

Læs mere

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 160 flishugger i Parkserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 160 flishugger i Parkserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 160 flishugger i Parkserien Linddana A/S Ølholm Bygade 70 DK-7160 Tørring Tel. +45 7580 5200 tp@linddana.dk www.tp.dk 2 1 Introduktion Tillykke med Deres nye

Læs mere

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 270 PTO K flishugger i Skovserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 270 PTO K flishugger i Skovserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 270 PTO K flishugger i Skovserien 1 Introduktion 2 Tillykke med din nye TP flishugger. Linddana producerer TP flishuggere af den højeste kvalitet ved at anvende

Læs mere

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 100 flishugger i Haveserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 100 flishugger i Haveserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 100 flishugger i Haveserien 2 1 Introduktion Tillykke med Deres nye TP flishugger. Linddana producerer TP flishuggere af den højeste kvalitet ved at anvende de

Læs mere

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 130 flishugger i Parkserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 130 flishugger i Parkserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 130 flishugger i Parkserien Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com 2 1 Introduktion Tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 160 flishugger i Parkserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 160 flishugger i Parkserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 160 flishugger i Parkserien Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com 2 1 Introduktion Tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 200 flishugger i Parkserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 200 flishugger i Parkserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 200 flishugger i Parkserien Linddana A/S Ølholm Bygade 70 DK-7160 Tørring Tel. +45 7580 5200 tp@linddana.dk www.tp.dk 2 1 Introduktion Tillykke med Deres nye

Læs mere

Brugsanvisning og Reservedelskatalog

Brugsanvisning og Reservedelskatalog Brugsanvisning og Reservedelskatalog TP 175 PTO Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com 1 Introduktion Tillykke med Deres nye TP flishugger.

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA PARK 100 B 8211-3014-08

STIGA PARK 100 B 8211-3014-08 STIGA PARK 100 B 8211-3014-08 1. F G 2. H 3. 4. 2 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning og Reservedelskatalog

Brugsanvisning og Reservedelskatalog Brugsanvisning og Reservedelskatalog TP 175 MOBILE TP 155 MOBILE Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com 1 Introduktion Tillykke med Deres

Læs mere

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 250 PTO K flishugger i Parkserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 250 PTO K flishugger i Parkserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 250 PTO K flishugger i Parkserien 2 1 Introduktion Tillykke med Deres nye TP flishugger. Linddana producerer TP flishuggere af den højeste kvalitet ved at anvende

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Brændekløver turbo Benzin motor

Brændekløver turbo Benzin motor Brugsanvisning Varenr.: 9045182 Brændekløver turbo Benzin motor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brændekløver turbo Varenummer: 9045182 Beskrivelse: Brændekløver

Læs mere

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 400 flishugger i Skovserien

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 400 flishugger i Skovserien Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 400 flishugger i Skovserien 2 1 Introduktion Tillykke med din nye TP flishugger. Linddana producerer TP flishuggere af den højeste kvalitet ved at anvende de

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

PARKLAND MASKINFABRIK A/S

PARKLAND MASKINFABRIK A/S Komposter Type Loma K50 HPMF PARKLAND MASKINFABRIK A/S Driftsinstruktion og Reservedelsliste Gældende fra maskine nr. 585.001 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning og Reservedelskatalog

Brugsanvisning og Reservedelskatalog Brugsanvisning og Reservedelskatalog TP 235 MOBILE TP 275 MOBILE Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com 1 Introduktion Tillykke med Deres

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

6150 9135935 MOSRIVE / STENRIVE 100 CM.

6150 9135935 MOSRIVE / STENRIVE 100 CM. 6150 9135935 MOSRIVE / STENRIVE 100 CM. Samle vejledning Bruger vejledning Vedligeholdelse Reservedele DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk REGLER

Læs mere

2 takts benzindrevet kædesav på teleskopskaft, justerbar fra 2,5 til 4,0 meter, med bæresele. Hækkeklipper (9044213) købes separat.

2 takts benzindrevet kædesav på teleskopskaft, justerbar fra 2,5 til 4,0 meter, med bæresele. Hækkeklipper (9044213) købes separat. Topsav / hækkeklipper Varenummer: 9044212 og 9044213 Beskrivelse: 2 takts benzindrevet kædesav på teleskopskaft, justerbar fra 2,5 til 4,0 meter, med bæresele. Hækkeklipper (9044213) købes separat. Indledning:

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Brugervejledning hjælpemotor tricykel

Brugervejledning hjælpemotor tricykel Brugervejledning hjælpemotor tricykel Mærke Pro-Movec Indholdsfortegnelse 1. Funktioner/indstillinger... 4 1.1 Batteriindikator... 4 1.2 Assist-funktion... 4 1.3 LCD display funktioner... 5 1.4 Kørsel

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

TROLLA Salt spreder. Artikel nr.: 12017 DK montagevejledning 2009/12

TROLLA Salt spreder. Artikel nr.: 12017 DK montagevejledning 2009/12 TROLLA Salt spreder Artikel nr.: 12017 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 9 ton lodret Varenr.: 90 16 342

Brugsanvisning. Brændekløver, 9 ton lodret Varenr.: 90 16 342 Brugsanvisning Brændekløver, 9 ton lodret Varenr.: 90 16 342 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning

Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning 1. EGENSKABER - 2 - 2. SIKKERHEDSMÆRKATER NB: REGULERINGER, JUSTERINGER ELLER PROCEDURER SOM IKKE ER BESKREVET I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING KAN GIVE STRÅLEFARE.

Læs mere

Råstyrke og effektivitet i særklasse TP 320 PTO K. designed. denmark. Reliable ChiPPing. nyhed

Råstyrke og effektivitet i særklasse TP 320 PTO K. designed. denmark. Reliable ChiPPing. nyhed Råstyrke og effektivitet i særklasse TP 320 PTO K nyhed designed manufactu R ed denmark Reliable ChiPPing TP 320 PTO K Stærk og intelligent flishugger Den kraftfulde TP 320 PTO K med bagudvendt tragt er

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF

Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF 1 1. Samling af golfvognen : Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt, og du vil være parat til at anvende din golfvogn i løbet af få minutter.

Læs mere

StudSensor i65 Lægtesøger Betjeningsvejledning

StudSensor i65 Lægtesøger Betjeningsvejledning StudSensor i65 Lægtesøger Betjeningsvejledning Zircon introducerede lægtesøgeren i 1980 og har brugt over 25 år på forskning og udvikling af OneStep, den avancerede teknologi, der bruges til StudSensor

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Brugsanvisning. Topsav med hækkeklipper Varenr.: 90 42 852. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Topsav med hækkeklipper Varenr.: 90 42 852. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Topsav med hækkeklipper Varenr.: 90 42 852 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE

SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE CARAMBOLE SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE 3-BANDE CARAMBOLE - 1-BANDE CARAMBOLE FRI CARAMBOLE - CADRE SPILLEREGLER FOR CARAMBOLEDISCIPLINERNE. FÆLLES REGLER FOR ALLE SPILLEFORMERNE. 1. BILLARDER OG BALLER.

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Brugermanual for Ecofit system

Brugermanual for Ecofit system Kære kunde, Bosal takker Dem for at have købt dette Ecofit anhængertræk system. Bosal har udviklet, produceret og dokumenteret dette produkt i overensstemmelse med de gældende standarder og direktiver.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type VI J1003 Art.-nr 503 Type VI Medfølgende dele x2 x4 9x9 x2 90 9x9 90 380 210 9x9 90 382 x 2x19,5 x2 00 x1 11,5x11,5 x10 4,5x1 92,8 x4 2x19,5 2x19,5 04 x1 59 x9 x2 2x19,5

Læs mere

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6.

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6. INDHOLD Afsnit Indhold Side General information 3 1 Beskrivelse 4 2 Samlevejledning 4 3 Igangsætning 5 4 Reservedelsliste 6 5 Sikkerhed 8 6 Produkt specifikation 8 7 Pumpe 9 8 Vedligehold 9 9 Tilslutning

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

Stimulus glæder sig til at træffe dine søer.. Brugermanual

Stimulus glæder sig til at træffe dine søer.. Brugermanual Stimulus glæder sig til at træffe dine søer.. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Til lykke med din nye Stimulus... 3 Figuroversigt Stimulus og tilbehør... 4 Før du tager Stimulus i anvendelse... 4 Beskrivelse

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Nordic Biomass havde den 27. september 2007 inviteret til demonstration af flishuggere til brug i energipil. Formålet var at få afprøvet nogle af

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 1 til videokamera Introduktion Videokameraet er et IP-videokamera. Det kan tilsluttes med et netværkskabel (nødvendig for registrering på det online kontrolpanel) eller

Læs mere

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid.

Læs mere

RELIABLE WOOD CHIPPING PTO PRODUKTKATALOG. Driftssikre maskiner designet til krævende brugere

RELIABLE WOOD CHIPPING PTO PRODUKTKATALOG. Driftssikre maskiner designet til krævende brugere RELIABLE WOOD CHIPPING PTO PRODUKTKATALOG Driftssikre maskiner designet til krævende brugere RELIABLE WOOD CHIPPING PERFECT RESULTS HØJ EFFEKTIVITET. DANSK KVALITET. TP er flishuggere designet og produceret

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Advarsler Før Deres PSmover tages i brug, bedes De venligst læse det følgende omhyggeligt igennem:

Advarsler Før Deres PSmover tages i brug, bedes De venligst læse det følgende omhyggeligt igennem: Brugermanual Tillykke med valget af Deres nye PSmover Deres nye PSmover er en god hjælp når du skal have flyttet Deres campingvogn eller trailer. PSmover består af følgende komponenter: 2 trækruller med

Læs mere

Spørgsmål/svar til Kravspecifikation

Spørgsmål/svar til Kravspecifikation Spørgsmål/svar til Kravspecifikation 1) Se Dokumentet Kravspecifikation.rev.1. pkt. 1.1. bilag A.1. Kravspecifikation 1.1 står der aftalens periode er 2 år med option på 2 x 12 mdr. i udbuddet står der

Læs mere

1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1. GENEREL INFORMATION OG DATA BRUGERHÅNDBOG 1. GENEREL INFORMATION OG DATA 1.1.Producent 1.2. C.E. FALC S.r.l. via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY 1.3. Dækkende modellerne: ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Montagevejledning til Proff Litho- og Grafikpresse

Montagevejledning til Proff Litho- og Grafikpresse Montagevejledning til Proff Litho- og Grafikpresse TofKo - Nørremarksvej 27-9270 Klarup Tlf.: 9831 7711 - Fax: 9831 7755 - E-mail: info@tofko.com - www.tofko.com Tillykke med din nye Norup grafikpresse

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING 30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING MODEL.: HANDY SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BETJENINGSVEJLEDNING... 4 VELIGEHOLDSVEJLEDNING... 6 DEMONTERINGSVEJLEDNING...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere