NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB"

Transkript

1 NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB DEN 15. DECEMBER 2011 INDHOLD Undervisningsbeskrivelser og studieplaner Grundbegreber Forskellige arbejdsgange Forløb først Forløb sidst Arbejde via skemabrikker (parallelle forløb) Opdeling af lange lektioner Undervisningsbeskrivelser En undervisningsbeskrivelse er en samlet beskrivelse af undervisningen i et modul på en gymnasial uddannelse, blandt andet beregnet til at indgå som baggrundsoplysning ved mundtlige prøver. Undervisningsbeskrivelser kan med fordel også bruges til anden undervisning, fx AVU og FVU. I LUDUS Web udarbejdes undervisningsbeskrivelserne løbende ved hjælp af skabeloner på fanebladet Undervisningsbeskrivelse i menupunktet Moduler. I forbindelse med undervisningen beskrives kort hvert forløb (emne, tema), og de benyttede materialer kan automatisk opsamles af LUDUS Web fra bl.a. de enkelte lektioner. De færdige undervisningsbeskrivelser vises fire steder: Menupunktet Moduler Menupunktet Undervisningsbeskrivelse Menupunktet Eksamen Censorindgangen Tidligere har undervisningsbeskrivelserne desuden været at finde i menupunktet Studieplaner. I forbindelse med udsendelsen af LUDUS Web version blev dette menupunkt imidlertid ændret, så det bedre understøtter de fremadrettede studieplaner for fuldtidsuddannelser (klasser), og de bagudrettede undervisningsbeskrivelser for enkeltmoduler blev fjernet fra menupunktet. Studieplaner Studieplaner er fremadrettede beskrivelser af undervisningen. I LUDUS Web kan den overordnede studieplan for hver af fuldtidsuddannelsernes klasser lægges i menupunktet Studieplaner, mens en studieplan for enkelte moduler kan tilvejebringes ved på forhånd at oprette forløb, hvor planen for undervisningen på modulet kan beskrives. Grundbegreber Undervisningsbeskrivelse: Beskrevet ovenfor. Lektioner: Lektier, materialer og dokumenter mm der bruges til den enkelte undervisningsgang. Forløb: En kort beskrivelse af indhold og arbejdsformer, samt et antal lektioner. Forløbene udgør grundlaget i en undervisningsbeskrivelse. Forløbene oprettes og vedligeholdes under menuen Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse. Skemabrikker: En tidsmæssig ramme for undervisningen, skemabrikker kan tilgås fra Mit skema og fra fanebladet Lektioner i menupunktet Moduler.

2 Forskellige arbejdsgange Der er forskellige arbejdsgange fra lærer til lærer. I det følgende vil tre yderpunkter blive beskrevet grundigt. I den ene arbejdsgang starter læreren med at oprette forløb (eventuelt blot som en relativ tom ramme). I den anden venter læreren med at oprette forløbet, til undervisningen er afviklet og alle oplysninger foreligger. I den tredje starter læreren med at oprette forløb med én lektion og fortsætter derefter arbejdet via skemabrikker. Via skemabrikker oprettes lektioner, og disse knyttes til de oprettede forløb. Denne arbejdsform understøtter specielt arbejde med parallelle forløb. 1) Forløb først Vi anbefaler, at lærerne opretter undervisningsforløb, inden undervisningen afvikles, og knytter forløbet til skemaet. Dette giver flere fordele: Kursisterne kan orientere sig om forventet varighed og indhold. Ved aflysninger i skemaet eller sletning af skemabrikker lettes flytning af lektioner (dvs. lektier, supplerende materialer, vedhæftning af dokumenter og lærernoter). Lektioner fra skemaet ses straks automatisk i forløbet, hvilket giver overblik. Det er desuden muligt at planlægge de enkelte lektioner fra forløbet. Et forløb kan oprettes på mindre end fem minutter, og det kan gøres uden at have andet end en overordnet fornemmelse for, hvad forløbet skal indeholde. 2) Forløb sidst En anden udbredt arbejdsform er, at læreren venter med at oprette forløb, indtil efter at undervisningen er afholdt eller blot venter med at knytte forløbet til skemaet indtil da. Denne arbejdsform understøttes også i LUDUS Web. 3) Opret forløb og arbejd derefter videre via skemabrikker Læreren kan nu tilknytte lektioner til forløb, når han opretter lektioner via en skemabrik. Denne arbejdsform understøtter specielt arbejde med parallelle forløb. 2

3 1) Forløb først Oversigt Inden undervisningen i et emne starter, opretter du et forløb i menupunktet Moduler, fanebladet Undervisningsbeskrivelse. Dette kan sagtens gøres, uden at du i detaljer ved, hvad der kommer til at foregå i timerne. Rent teknisk skal du blot angive: en titel (som kan redigeres på et vilkårligt tidspunkt) en startdato (tidligste tilknytning i skemaet kan også redigeres) et anslået antal lektioner (der kan tilføjes eller slettes lektioner senere) Du kan naturligvis vælge at angive flere af skabelonens oplysninger, men dette kan vente til senere. Når forløbet er oprettet, knytter du det til skemaet ved at vælge Placer lektioner. Dette giver dig en dialog, hvor LUDUS Web foreslår en fortløbende placering af forløbets lektioner på alle modulets ledige skemabrikker fra og med den valgte startdato. Hvis du ikke skal afvikle parallelle forløb, godkender du bare forslaget, og der er nu etableret en forbindelse mellem forløbet og skemaet, så alt, hvad du gør i forløb eller skema, straks afspejles det andet sted. Du kan altså arbejde i skemaet uden at beskæftige dig teknisk med forløbet, mens LUDUS Web automatisk overfører indhold til forløbsbeskrivelsen. Detaljeret beskrivelse Opret et forløb Forløbet oprettes i menupunktet Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse ved at vælge. LUDUS Web åbner en dialog med fem faneblade, hvoraf kun det forreste behøver at blive udfyldt ved oprettelsen: Du skal give forløbet en sigende titel, som forløbet vil komme til at optræde med i undervisningsbeskrivelsen. Desuden skal du angive en forventet startdato og et anslået antal lektioner. Endelig skal du tage stilling til, om andre af skolens lærere må kopiere dit forløb til brug på andre moduler (default er Ja). Du kan eventuelt skifte til de andre faneblade og angive flere oplysninger, eller du kan vente til senere med dette. Afslut med OK, og forløbet er oprettet dog stadig uden forbindelse til skemaet. Det klares med Placér lektioner. 3

4 Knyt til skemaet med Placér lektioner Forløbene vises som mapper under hinanden. Du kan åbne forløbsmappen ved at klikke på den, og du får så en værktøjslinje til rådighed: Når du vælger Placér lektioner i denne værktøjslinje, giver LUDUS Web dig et forslag til, hvordan forløbet kan placeres i skemaet. Forslaget er baseret på forløbets startdato, men du kan ændre til dags dato for at undersøge, om det er muligt at starte forløbet tidligere end planlagt. Første ledige skemabrik på eller efter forløbets startdato vil blive foreslået som forløbets første lektion og de næste ledige skemabrikker vil blive foreslået som de følgende (en ledig skemabrik er en, som ikke allerede er knyttet til et andet forløb): Hvis forslaget ser ud, som du ønsker, vælger du Placér viste til venstre lige over skemaet. Så bliver lektionernes baggrund mørk som markering af, at de er knyttet til skemabrikkerne, og du kan lukke dialogen med et klik på Luk. Når en lektion er knyttet til en skemabrik, er det de samme oplysninger om undervisningen, man ser på skemaet og i forløbet, og de kan ændres med udgangspunkt begge steder. 4

5 Du har også mulighed for at placere lektionerne enkeltvis på de ledige skemabrikker, inden du eventuelt lader LUDUS Web placere resten automatisk. I eksemplet ovenfor kan du fx vælge, at 2. lektion i forløbet skal ligge mandag den 5. december i stedet for onsdag den 30. november ved at vælge ikonet i lektionens celle: Dette åbner en dialog, hvor du kan vælge den skemabrik, som lektionen skal knyttes til: Hvis du i denne dialog vælger 5. december som antydet, resulterer det i dette ændrede forslag fra LUDUS Web: 5

6 Bemærk ændringen i baggrundsfarve (grå), som viser, at lektion 2 nu er knyttet til skemabrikken mandag den 5. december. Den grønne markering viser, hvilken lektion der sidst er arbejdet med. Ingen af de øvrige lektioner er endnu knyttet til skemaet, hvilket ses af den hvide bundfarve. Skemaets forslag kan godkendes med Placér viste, hvorved lektioner og skemabrikker i fælles rækker knyttes til hinanden. Bemærk, at skemabrikken onsdag den 30. november ikke er foreslået knyttet til en lektion, fordi LUDUS Web altid foreslår lektioner knyttet til så tidlige skemabrikker som muligt (men bevarer både nummerrækkefølgen af lektionerne og den kronologiske sortering af skemabrikkerne). Her giver Placér viste følgende resultat: 6

7 Skemabrikken onsdag den 30. november er stadig ledig, og den kan fx knyttes til et andet forløb, som kan afvikles sideløbende med dette. Hvis du har fået knyttet lektioner til skemabrikker og ønsker at ændre lektionernes placering på skemabrikker, kan du ophæve tilknytningen for en lektion og alle efterfølgende i forløbet ved at benytte på lektionen. Herefter placeres lektionerne på andre skemabrikker med Placér lektioner. En lektion indeholder alle oplysninger om undervisningen (lektier, supplerende materialer, dokumenter, lærernote), mens en skemabrik indeholder de logistiske informationer som tidslig placering, lokale, deltagende personer, aflønning mm. Sammenknytningen af lektioner med skemabrikker handler altså om at placere undervisning (lektioner) i nogle fysiske rammer (skemabrikker). 2) Forløb sidst Oversigt Når undervisningen i et emne er afsluttet og alle oplysninger om de relevante lektioner ligger i skemaet, opretter du et forløb i menupunktet Moduler, på fanebladet Undervisningsbeskrivelse. Rent teknisk skal du for at oprette forløbet blot angive: en titel (som kan redigeres på et vilkårligt tidspunkt) en startdato (tidligste tilknytning i skemaet kan også redigeres) et anslået antal lektioner (der kan tilføjes eller slettes lektioner senere) 7

8 Der er flere oplysninger om forløbet, som du kan vælge at angive i forbindelse med, at du opretter det, men de kan også angives senere. Når forløbet er oprettet, kan du knytte det til skemaet på flere måder. Hvis du ikke ønsker at udnytte de muligheder, som LUDUS Web giver for automatisk opsamling af benyttede materialer, kan du også undlade at knytte forløbet til skemaet. Du skal så selv sørge for at indtaste alle de oplysninger, som censor skal bruge. Hvis du vælger at knytte forløbet til skemaet, kan du gøre det på flere måder: Du kan benytte Placer lektioner, som giver flest muligheder (men derfor også kan virke mest kompliceret), og du kan benytte Rediger lektioner (som dog er mindre hensigtsmæssig i situationer med mange skemabrikker uden lektier). Detaljeret beskrivelse Opret et forløb Forløbet oprettes i menupunktet Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse ved at vælge. LUDUS Web åbner en dialog med fem faneblade, hvoraf kun det forreste behøver at blive udfyldt ved oprettelsen: Du skal give forløbet en sigende titel, som forløbet vil komme til at optræde med i undervisningsbeskrivelsen. Desuden skal du angive forløbets startdato og antallet af lektioner. Endelig skal du tage stilling til, om andre af skolens lærere må kopiere dit forløb til brug på andre moduler (default er Ja). Du vælger selv, om du vil udfylde de øvrige faneblade allerede, mens du opretter forløbet, eller du vil vente til senere. Det nyoprettede forløb har ikke automatisk tilknytning til skemaet, bl.a. fordi det er muligt at afvikle flere parallelle forløb på samme modul inden for samme periode i kalenderen. Du skal knytte forløbet til de relevante skemabrikker. Det kan gøres på flere måder, men hvis du ikke har overlappende forløb, vil det enkleste være at bruge Placér lektioner. Også med overlappende forløb kan Placér lektioner være det bedste værktøj, afhængigt af den konkrete situation (fordeling af forløb på forskellige lærere, antal dobbeltlektioner mm.), men også Redigér lektioner kan være det rigtige valg i nogle situationer, selv om dette værktøj egentlig er udarbejdet med det formål at planlægge undervisningen med udgangspunkt i et forløb. 8

9 Knyt til skemaet med Placér lektioner Forløbene vises som mapper under hinanden. Når du åbner forløbsmappen ved at klikke på den, får du en værktøjslinje til rådighed: Når du vælger Placér lektioner i denne værktøjslinje, giver LUDUS Web dig et forslag til, hvordan forløbet kan placeres i skemaet. Forløbets startdato ligger bagud i tid, og du skal derfor vælge forløbets start snarere end dags dato som udgangspunkt. For at få vist skemabrikker med lektier på skal du desuden markere den øverste tjekboks: Vis modulets skemabrikker med lektioner uden forløb. Første ledige skemabrik på eller efter forløbets startdato vil blive foreslået til forløbets første lektion og de næste ledige skemabrikker vil blive foreslået til de næste (en ledig skemabrik er en, som ikke allerede er knyttet til et andet forløb): Hvis forslaget ser ud, som du ønsker, vælger du Placér viste til venstre lige over skemaet. Så bliver lektionernes baggrund mørk som markering af, at de er knyttet til skemabrikkerne, og du kan lukke dialogen med et klik på Luk. De lektier og vedhæftning af dokumenter du har lavet i skemaet, kan nu ses på forløbet og hvis du har benyttet materialer, som er oprettet i LUDUS Web eller overført fra BOSS, indgår 9

10 de nu automatisk i pensum. Du er dermed færdig og behøver ikke læse resten af vejledningen. Hvis der har været brud i undervisningen, så forløbet ikke skal knyttes til en fortløbende række skemabrikker, kan du vælge at placere lektionerne enkeltvis på skemabrikkerne, inden du eventuelt lader LUDUS Web placere resten automatisk. LUDUS Web justerer løbende forslaget i forhold til de tilknytninger, du laver manuelt. I eksemplet ovenfor kan du fx angive, at skemabrikken den 27. oktober ikke hører til dette forløb ved, at du knytter 3. lektion i forløbet til mandag den 31. oktober i stedet for torsdag den 27. oktober ved at vælge ikonet i 3. lektions celle: Dette åbner en dialog, hvor du kan vælge den skemabrik, som lektionen skal knyttes til: 10

11 Hvis du i denne dialog vælger 31. oktober som antydet, resulterer det i dette ændrede forslag fra LUDUS Web: Lektion 3 er nu knyttet til skemabrikken mandag den 5. december, og lektien er flyttet fra 3. kolonne til den forreste (det aktuelle forløb). Lektie-ikonet og dokument-ikonet kan som sædvanlig benyttes til at se lektier og dokumenter. Den grønne markering viser, hvilken lektion der sidst er arbejdet med. Ingen af de øvrige lektioner er endnu knyttet til skemaet, hvilket ses af den hvide bundfarve på lektionerne i første kolonne. LUDUS Webs forslag for disse lektioner kan godkendes med Placér viste, hvorved lektioner og skemabrikker i fælles rækker knyttes til hinanden. Bemærk, at LUDUS Web ikke foreslår skemabrikken torsdag den 27. oktober knyttet til en anden lektion end den, vi flyttede. LUDUS Web foreslår altid lektioner knyttet til så tidlige skemabrikker som muligt, men bevarer både nummer-rækkefølgen af lektionerne og den kronologiske sortering af skemabrikkerne. 11

12 Her giver Placér viste følgende resultat: Skemabrikken torsdag den 27. oktober er stadig ikke knyttet til noget forløb (bemærk teksten Lektioner uden forløb ). Hvis du har fået knyttet lektioner til skemabrikker og ønsker at ændre lektionernes placering på skemabrikker, kan du ophæve tilknytningen for en lektion og alle efterfølgende i forløbet ved at benytte på lektionen. Herefter placeres lektionerne på andre skemabrikker med Placér lektioner. Knyt til skemaet med Rediger lektioner Forløbene vises som mapper under hinanden. Når du åbner forløbsmappen ved at klikke på den, får du en værktøjslinje til rådighed: Når du vælger Rediger lektioner i denne værktøjslinje, åbner LUDUS Web en dialog med forløbets lektioner (de er alle tomme i et nyoprettet forløb): 12

13 Du kan bruge ikonet til at lave tilknytningen mellem skemaet og forløbet. Når du klikker på ved en lektion i forløbet, viser LUDUS Web en liste over skemabrikker, som ikke er knyttet til forløb i forvejen, og som tidligst ligger på det aktuelle forløbs startdato. Dialogen viser ikke tomme skemabrikker der skal altså være givet lektie for, eller vedhæftet et dokument, eller tilføjet supplerende materiale. Du kan afmærke alle de skemabrikker, der er benyttet i forløbet, og hente dem ind på én gang, når du vælger OK. Med tjekboksen i overskriften kan du vælge alle. På denne måde øger du antallet af lektioner i forløbet. Du kan vælge at slette alle tomme lektioner i forløbet med det røde kryds for oven i dialogen, eller du kan slette dem enkeltvis med det røde kryds, der er ved hver lektion. Hvis du vil knytte tomme lektioner til forløbet (fx af hensyn til regnskab med, hvor meget uddannelsestid, der bruges på et forløb), kan du oprette dem med det grønne plus, hvor de skal være, og knytte de tomme lektioner en efter en til skemaet med Placer lektioner, se ovenfor. 13

14 3) Opret forløb og arbejd derefter videre via skemabrikker Denne arbejdsform understøtter bl.a. arbejde med parallelle forløb. Opret først et forløb under menupunktet Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse, og arbejd derefter videre via skemabrikker. Detaljeret beskrivelse I nedenstående eksempel skal to lærere arbejde sammen i ét fag, og selv fordele skemabrikkerne. Først oprettes der to forløb: Procentregning og Fremmed valuta. Derefter fordeles skemabrikkerne mellem lærerne XX og YY. Endelig oprettes der lektioner via skemabrikker som tilknyttes forløbene. Opret forløb Forløbe oprettes i menupunktet Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse ved at vælge. LUDUS Web åbner en dialog med fem faneblade, hvoraf kun det forreste behøver at blive udfyldt ved oprettelsen: Du skal give forløbet en sigende titel fx Procentregning, som forløbet vil komme til at optræde med i undervisningsbeskrivelsen. Desuden skal du angive en forventet startdato og i feltet Opret forløbet med: skriver du 1. Endelig skal du tage stilling til, om andre af skolens lærere må kopiere dit forløb til brug på andre moduler (default er Ja). Du kan eventuelt skifte til de andre faneblade og angive flere oplysninger, eller du kan vente til senere med dette. Afslut med OK og forløbet er oprettet. Når forløbene Procentregning og Fremmed valuta er oprettet, ses de på fanen Undervisningsbeskrivelse. 14

15 Fordeling af skemabrikker lærerne imellem Det er lærer XX, der er logget ind. Det er bestemt, at lærer YY skal undervise mandag fra 8:00 til 9:35, så lærer XX skal fjernes fra de to skemabrikker mandag d Klik på det markerede tidspunkt nedenfor for at åbne skemabrikken: Klik på lærer XX for at fjerne læreren fra skemabrikken. Fortsæt på denne måde til skemabrikkerne er fordelt mellem lærerne. Når skemabrikkerne er fordelt mellem lærerne, vises der kun én lærer ved hver skemabrik. Bemærk: Det er i oversigten kun muligt for lærer XX at redigere lektioner via blyanten på de skemabrikker, hvor lærer XX selv skal undervise. Indholdet af de andre lektioner er tilgængelig via de ikoner, der kommer til venstre for blyanten. Skemabrikkerne er nu fordelt mellem lærerne, og der skal oprettes lektioner, som skal tilknyttes forløb via skemabrikker. 15

16 Opret lektion via Skemabrik og tilknyt lektionen til ét forløb. Lærer XX skal undervise i Procentregning tirsdag den 4/10-11, hvor der er tre skemabrikker. Klik på den markerede blyant i oversigten nedenfor for at åbne lektionsdialogen Rediger Matematik, I den åbne dialog, kan man på fanebladet Forløb se de forløb, der blev oprettet ovenfor. Dialogen kan bruges til at redigere alt, hvad der vedrører en lektions indhold. Fanerne: Lektier: Her beskrives lektien og materialer til lektionen. Lærernote: Her kan læreren skrive noter til sig selv, fx forventet undervisningstid, hvilke AV-midler mm der skal bruges. Lærernoten kan kun ses af holdets lærere. Dokumenter: Her kan læreren uploade de dokumenter, kursisterne skal bruge. Forløb: Her kan læreren angive, hvilket forløb lektionen skal tilknyttes. Lærer XX vil også undervise i forløbet Procentregning på de næste to skemabrikker tirsdag den 4/10. Hvis XX vil have en korrekt optælling af lektioner i Undervisningsbeskrivelsen, skal han have tilknyttet de to næste skemabrikker til forløbet Procentregning. Når man er kommet lidt hen i planlægningen, får man en oversigt, der ser nogenlunde således ud. 16

17 Se resultatet under Undervisningsbeskrivelse Skifter man over til fanen Undervisningsbeskrivelse, kan man se de lektioner, der er oprettet under de respektive forløb ovenfor: De gule markeringer viser, hvor mange lektioner der pt. er tilknyttet forløbene. Her tælles også de lektioner med, der ikke er sat lektioner (lektier) på, men som kun er tilknyttet forløbet. I dialogen Rediger lektioner på Procentregning vises under den røde markering en lektion, der ikke er placeret. Denne lektion bør slettes ved at klikke på det røde kryds til højre, således at den ikke tæller med i opgørelse over lektioner. I den blå ramme vises de tre lektioner fra tirsdag den

18 Lange lektioner Nogle gange kan en skemabrik strække sig over så lang tid, at man i dette tidsrum ønsker at undervise i to forløb. Man kan ikke knytte to lektioner til samme skemabrik, derfor må skemabrikken deles i to. Eksempler på skemabrikker der deler sig over lang tid: Skema med ringetider, hvor skemabrikkernerne strækker sig over 90 minutter. Skema uden ringetider, hvor der fx er 120 minutters undervisningstid på en skemabrik. Opdeling af skemabrik: Gå til fanens Avanceret skema under menupunktet Skema. Her skal der laves to ting: 1. afkort den eksisterende lektion 2. opret en ekstra lektion 1) Afkort den eksisterende lektion Klik på skemabrikken ovenfor: Juster ringetider og evt. pause til det du ønsker. 18

19 2) Opret ny lektion: I Avanceret skema klik på Opret ny lektion Juster Tidsrum og evt. pause. Vælg derefter modul. Nu er den oprindelige skemabrik delt i to, og der kan tilknyttes lektioner på vanlig vis. Enten via menupunktet Skema på fanebladet Mit skema eller via menupunktet Moduler på fanebladet Lektioner. Kontakt Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os på tlf eller -adressen 19

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.2. Den 19. september 2012. J.nr. 4004-V1340-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.2. Den 19. september 2012. J.nr. 4004-V1340-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.2 Den 19. september 2012 J.nr. 4004-V1340-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.3. LUDUS Web 2.11.3. Den 8. december 2009. J. nr: 4004-V1596-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.3. LUDUS Web 2.11.3. Den 8. december 2009. J. nr: 4004-V1596-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.3 J. nr: 4004-V1596-09 Journal nr.. 4004-V1587-09 LUDUS Web version 2.11.3 Side 1 af 7 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

søgaard co Hvad er sider og afsnit? Her forklares, hvad der forstås ved sider og afsnit i Dynamicweb.

søgaard co Hvad er sider og afsnit? Her forklares, hvad der forstås ved sider og afsnit i Dynamicweb. Quickguide til Dynamicweb v.7 Denne Quickguide er skrevet med henblik på at give nye brugere et hurtigt overblik over de mest gængse funktioner i Dynamicweb, således at de hurtigere kan komme igang med

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1 Denne aktivitet viser, hvordan du kan lave en enkelt tavle til skrivning Dette hjælpeark følger efter Kom godt i gang med at skrive og forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende funktioner i

Læs mere

Spørgeskema på HVAL.DK

Spørgeskema på HVAL.DK Skive, d. 24-05-2006 Journal nr. 7.5.286 Spørgeskema på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med Videndeling. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Manual til de lokale webredaktører

Manual til de lokale webredaktører Skolelederne.org marts 2007 Manual til de lokale webredaktører Nedenstående er en kort udgave af manualen til hjemmeside systemet Webupdate 5 med enkelte personlige erfaringskommentarer.. Mvh Søren Thomsen.

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau. PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.3. LUDUS Web 2.10.3. Den 27. oktober 2009. J. nr: 4004-V1531-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.3. LUDUS Web 2.10.3. Den 27. oktober 2009. J. nr: 4004-V1531-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.3 J. nr: 4004-V1531-09 Journal nr.. 4004-V1531-09 LUDUS Web version 2.10.3 Side 1 af 6 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Quick-guide til Dynamicweb

Quick-guide til Dynamicweb Quick-guide til Dynamicweb 1 Indledning... 3 2 Administration i Dynamicweb... 4 3 Tilføj indhold på websiden... 6 3.1 Hvordan opretter jeg hovedsider?... 6 3.2 Hvordan opretter jeg undersider?... 7 3.3

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder)

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder) Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg (Jobnet for virksomheder) Version: 1.1 Oprettet den 12. juli 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 PILOTPROJEKT... 3 2. ADGANG TIL JOBAG... 3 2.1 LOGIN MED BRUGERKODER...

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund 22. april 2015 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er.

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Denne vejledning henvender sig kun til de DOP er, der har et institutionsnummer og som skal indberette

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

Oprettelse af Aktivitet

Oprettelse af Aktivitet Oprettelse af Aktivitet 1. Fra Organizerens forside Kalender vælges og det ønskede tidspunkt for aktiviteten. 2. Nu dukker formen frem som aktiviteten bliver oprettet med. Formen har som udgangspunkt 3

Læs mere

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Indholdsfortegnelse Side 2 Login på skoleportalen (Vejledning til redigering

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

Dette er et godt forløb til den tidlige billedkunstundervisning, da eleverne skal beskæftige sig med grundlæggende male-

Dette er et godt forløb til den tidlige billedkunstundervisning, da eleverne skal beskæftige sig med grundlæggende male- 3. årgang 1-2 lektioner Læringsmål aglighed: Mulighed for tværf matematik Maleri og collage: Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning, og eleven har viden om farvelære.

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 3

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 3 Byg ord ved at bruge flere teksttavler Dette er en aktivitet med bygning af ord. Målet er at vælge et startbogstav, en midtervokal og et slutbogstav fra den tredje tavle. Når ordet er færdigt, vil korrekte

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Workshop W2 Tasks og Templates

Workshop W2 Tasks og Templates Workshop W2 Tasks og Templates FØR I BEGYNDER......1 TEMPLATES...2 Øvelse template til alm. attributter...2 Øvelse Skraverings template...4 Øvelse pattern template (skravering med celler)...5 Øvelse Celle

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering 2012 AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering Version 2.3 Aarhus Universitet 23-02-2012 Velkommen til AU-HR sharepoint site Databasen Medarbejder indplacering skal anvendes til at sikre, at

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

CD-DIRECT Eksport til MS-Office

CD-DIRECT Eksport til MS-Office CD-DIRECT Eksport til MS-Office Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport fra CD-DIRECT... 4 2.1 Angivelse af filformat...4 2.2 Valg af datafelter... 5 2.3 Angivelse af filnavn samt

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.1. LUDUS Web 2.10.1. J. nr: 4004- V1051-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.1. LUDUS Web 2.10.1. J. nr: 4004- V1051-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.1 J. nr: 4004- V1051-09 Journal nr.. 4004-V1051-09 Side 1 af 6 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation... 4 3. Ændringer

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2007 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE KRAV SIDE

Læs mere

IndFak Kontrakt manual

IndFak Kontrakt manual IndFak Kontrakt manual 1. Kontraktadministratorens arbejdsopgaver... 3 1.1 Login... 3 1.2 Personlige forside... 4 1.2.1 Hurtig menu... 4 1.3 Personlige indstillinger... 5 1.3.1 Opsætning... 5 1.3.2 Automatisk

Læs mere

Picasa Web. En ressource i SkoleIntra. Version: August 2012

Picasa Web. En ressource i SkoleIntra. Version: August 2012 Picasa Web En ressource i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PicasaWeb?...4 Kom på!...5 Google-konto...5 Når du er logget ind: Indstillinger...5 Når du er logget ind: Upload...6

Læs mere

Manual til skinnelayoutprogram

Manual til skinnelayoutprogram Manual til skinnelayoutprogram Version 1.1 13. marts 2005 Skinnelayoutmanual af 13. marts 2005, version 1.1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt over startbillede... 3 3 Menulinie... 4

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Amtscentrene 2 pia@schiermer.dk

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Amtscentrene 2 pia@schiermer.dk Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Amtscentrene 2 Bloggen er et online medie for både de store og de små, høje og lave, lange og brede. Bloggen er for alle på nettet også de andre. En blog, også kaldet

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 2: Blog for begyndere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 2: Blog for begyndere Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 2: Blog for begyndere Ana Acosta og Christoph Schepers Indholdsfortegnelse Gloseliste... 2 Log på bloggen (punkt 1-3) 3 Opret og rediger en side med undersider

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 28. august 2015 Side 1 af 27 Indhold Generelt...3 Sådan kommer du i gang...3 Mine data...5 Sådan vedligeholder du informationer...5 Sådan ændrer du data i DEF s medlemssystem...6

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Indhold 8.1 Hvad indeholder felterne?... 2 8.2 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 8.3.1 Ombytning

Læs mere

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på 2. Bekræft dine kontaktoplysninger ( Min profil ) 3. Udfyld ydelseskortet 4. Kvittering på indsendt ydelseskort 5. Ret i ydelseskortet

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN Få overblik over lønnen Excel for tillidsrepræsentanter Del 4: Formatering af regnearket Trin 8: Justér visningen af tallene Nu er vi færdige med selve tal-beregningerne i Excel.

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.18.0. Den 15. december 2010. J.nr. 4004-V1574-10

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.18.0. Den 15. december 2010. J.nr. 4004-V1574-10 Versionsbrev LUDUS Web version 2.18.0 Den 15. december 2010 J.nr. 4004-V1574-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af.

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. DIN VEJ TIL MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. Kursets 3 dele: 1. Titlen

Læs mere

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login UNI Login brugeradministration - fra Lectio til UNI Login 1. udgave, december 2010 Indhold 1 Formålet med denne vejledning... 2 2 Eksportér csv-fil med elev- og/eller lærerdata fra Lectio... 3 3 Importér

Læs mere

Projekt ID. Funktionen anvendes til:

Projekt ID. Funktionen anvendes til: 2016/07/09 04:09 1/5 Projekt ID Projekt ID Funktionen anvendes til: Oprette/Åbne/Slette Novapoint projekter, terrænmodeller og vejmodeller. Administrere terrænmodellen og vejmodellen. Gemme projekt parametre

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

Indberetning af en ny lokalplan

Indberetning af en ny lokalplan Indberetning af en ny lokalplan Sker på http://indberet.plansystem.dk/ Hvis en bruger ønsker at indberette en ny lokalplan i forslag (i høring), så start med at markere kladde og forslag som status, samt

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.166 Side 1 Lave små grafik knapper i Photofiltre

Vejledning til Photofiltre nr.166 Side 1 Lave små grafik knapper i Photofiltre Side 1 Photofiltre er jo først og fremmest et fotoredigeringsprogram. MEN det er også udmærket til at lave grafik med. F.eks. disse knapper er hurtig og nemme at lave. Her er der sat en hvid trekant med

Læs mere

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010 1 Highlights version November 2010 I denne versionsopdatering gennemgås de væsentligste ændringer pr. modul. Highlights gælder for både (Oracle), build 3504, samt (SQL), build 7880. 1.1 Basismodulet 1.1.1

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.20.0 Den 12. maj 2011 J.nr. 4004-V0664-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Brugervejledning. ETKA Integration til KT15 i Onlinesystemet

Brugervejledning. ETKA Integration til KT15 i Onlinesystemet Brugervejledning ETKA Integration til KT15 i Onlinesystemet 1 Manual til overførsel af Ordre i ETKA til KT15 i onlinesystemet Introduktion Semler IT har udviklet en integration imellem ETKA og Onlinesystemet.

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser.

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. I forhold til de forløb hvor deltagerne skal tage udgangspunkt i selvoplevede kommunikationssituationer, har vi afprøvet skabeloner hvori deltagerne

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.65. I Trio

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold.

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Her ses da alle sider og undersider som siden fodbold indeholder. Nu kan du gå i gang med f.eks. at tilføje nye sider. Klik

Læs mere

EPOS REKRUTTERING BRUGERVEJLEDNING TIL JOBAGENT

EPOS REKRUTTERING BRUGERVEJLEDNING TIL JOBAGENT EPOS REKRUTTERING BRUGERVEJLEDNING TIL JOBAGENT APRIL 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Generelt om jobagent... 2 3 Administration af jobagent... 2 3.1 Jobagenter oprettelse og redigering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite Manual Skive Kommune Umbraco subsite Du logger ind i Umbraco via adressen: subsite.skive.netmester.dk/umbraco uden at skrive https:// http:// eller www. foran. Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

Spillebeskrivelse. spillehallen.dk

Spillebeskrivelse. spillehallen.dk Spillebeskrivelse spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM BAKER STREET 211B 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. GEVINSTBONUS 4 4. TERNINGEBORD 4 5. VALGFRIT SPIL 5 6. HOUSE OF CRIME 5 7. LONDON LIGHT 6

Læs mere

Brugerguide. Undervisere

Brugerguide. Undervisere Brugerguide Undervisere Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Registrer fravær 6 2. Tilføj ny kursist 10 3. Underviser på flere skoler 12 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk Undervisere

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning... 3 Stamdata... 3 Spillesteder... 5 Foreningshverv... 5 Hold... 8 Personer... 12 Side 2 af 14 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice

Læs mere

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16 Excel formler og funktioner Underviser: Nina Kirkegaard Schou ns@teamcrm.dk Mobil: 21 48 65 16 www.teamcrm.dk EXCEL FORMLER OG FUNKTIONER Tilpasninger og nyttige værktøjer Absolut reference og navngivning

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark

Huskesedler. Design og automatisering af regneark Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse Ark... 3 Diagram... 5 Eksport af data... 6 Fejlretning i formler... 7 Funktioner... 8 Tekstimport... 10 Import

Læs mere

Lidt om næste skoleår, eksempler på strukturen for en. Den gode skole skaber vi sammen

Lidt om næste skoleår, eksempler på strukturen for en. Den gode skole skaber vi sammen Lidt om næste skoleår, eksempler på strukturen for en skoleuge Den gode skole skaber vi sammen Indledning Kære forældre Vi har nu orienteret eleverne fra 3. klasse og op om næste skoleår, og har gennemgået

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1653-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 03.11.2015 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Brugermanual. YouSee Voicemail

Brugermanual. YouSee Voicemail Brugermanual YouSee Voicemail Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 Introduktion Ikoner Login Afspil Spol i Del og lås Skift mellem Søgning Indstillinger Indtal FAQ Version 1.0 Android version:

Læs mere

Hvis du har den i mappen i forvejen skal du ikke hente den en gang til. Nu skal baggrundsbilledet laves, så tryk på NY på ikonen foroven.

Hvis du har den i mappen i forvejen skal du ikke hente den en gang til. Nu skal baggrundsbilledet laves, så tryk på NY på ikonen foroven. Side 1 Denne collage er lidt anderledes end den forrige. Her skal der bruges et baggrundsmønster som udfylder hele siden, og vi bruger andre foto. Det lille baggrundsbillede er en.gif fil som du kan hente

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S)

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) Send Digitalt. Elementerne i Send Digitalt vinduet 1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) 2. Tjek kan anvendes til at kontrollere, om der kan sendes

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs. Forældrehåndbog. www.faaborg-gym.dk. Vigtige datoer i dette skoleår. I dette skoleår frigives karaktererne på følgende datoer:

FAABORG GYMNASIUMs. Forældrehåndbog. www.faaborg-gym.dk. Vigtige datoer i dette skoleår. I dette skoleår frigives karaktererne på følgende datoer: Vigtige datoer i dette skoleår Ons d. 12. august Tors d. 13. august Fre d. 21. august Fre d. 4. september Ons d. 16. september Lør d. 10. oktober Ons d. 28. oktober Ons d. 4. november Tors d. 19. november

Læs mere

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 2016 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

HIGHLIGHTS TIL EPOS REKRUTTERING VERSIONSOPDATERING

HIGHLIGHTS TIL EPOS REKRUTTERING VERSIONSOPDATERING HIGHLIGHTS TIL EPOS REKRUTTERING VERSIONSOPDATERING VERSION MARTS 2.5. SEPTEMBER 2011 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kandidatoverblik... 3 2.1 Visning af Emnebank... 3 2.2 Fremsøgning efter

Læs mere