STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012"

Transkript

1 EBC products Erik Brandt Consult ApS. Nordkrog 15. DK-2900 Hellerup. Tlf Fax STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012 Bulletinen beskriver de nyheder og forbedringer fra 2. halvår 2012, som er indeholdt i den nyeste STRATO version. Opdateringen kan downloades fra internettet. Fra STRATO vælges menupunktet: Hjælp Download Tryk på Check version Tryk på Download Download kan også udføres fra ved valg af Support - Downloads. Tryk på NetUpdate for STRATO v.3.40 og NetUpdate35 for STRATO v Opdateringen skal udføres på hver enkelt STRATO arbejdsstation. I TerminalServer-installationer udføres opdateringen af den systemansvarlige. Excel: Følgende reviderede regneark kan downloades (Menupunkt: Hjælp - Download): Driftsbudget97.xls Driftsbudget, specificeret97.xls Vedligeholdelsessatser areal97.xls Vedligeholdelsessatser bolig97.xls Vedligeholdelsessatser vurd97.xls Vedligehold. udvendig regnskab.xls Bemærk at oplysning om de ovenfor nævnte regneark med nye vedligeholdelsessatser allerede er udsendt i august. Punktum i Word dokumentnavne: Kravet om at der ikke må være punktum i dokumentnavne er ophævet. STRATO hjælp: Strato hjælpen er nu tilgængelig i en webbrowser i både Adobe reader og HTMLformat. Dertil er der i STRATO tilføjet 2 menupunkter under hovedmenupunktet Hjælp. Indholdet i de nye hjælpeformater er identisk med den eksisterende skærmhjælp. Adobe reader kan bruges til at printe en papirmanual. E-fakturaer til det offentlige (EAN-numre): Vi har afprøvet den gratis nettjeneste som alternativ til NemHandel ved afsendelse af huslejeopkrævninger til det offentlige. Opsætningen i STRATO er den samme som for NemHandel. I Sproom opretter man en brugerprofil med angivelse af CVR.nr. Når man første gang logger på Sproom, går man til Indstillinger - Services og vælger Tilmeld Sproom Connector. Denne service downloades og man konfigurerer mapperne Send documents from this folder svarende til ud-mappen i Stratos opsætning samt Receive documents to this folder

2 svarende til ind-mappen i Stratos opsætning. Når man sender en E-faktura fra STRATO, sender Sproom Connector automatisk filen videre fra ud-mappen og anbringer en kopi i undermappen Sent samt sletter filen fra ud-mappen. Sproom har meddelt at EAN-nr kan bruges til test. Ændring af betalingsdag: I forbindelse med afskaffelsen af lejelovens 3 løbedage pr kan det være nødvendigt at ændre betalingsdagen i lejemålskartoteket til d. 1. i måneden. I STRATO kan denne ændring udføres automatisk for alle lejemål ved at anvende menupunktet Lejemål - Felter - Udfyld felter. I dette funktionsvindue anvendes udtrykket Lejemaal04_22 = 1 som vist i eksemplet herunder. (Bemærk: Funktionen kan ikke fortrydes). Valg af lejemålstypen i diverse menupunkter: I følgende menupunkter er det nu muligt at vælge en kombination af lejemålstyper. Funktion - Huslejeregulering - Omkostningsbestemt - Regulering Funktion - Huslejeregulering - Skatter og afgifter - Regulering Funktion - Huslejeregulering - Vedligeholdelsessatser - Regulering Funktion - Huslejeregulering - Fællesudgifter - Regulering Funktion - Huslejeregulering - Antenne - Regulering Funktion - Huslejeregulering - Erhverv - Regulering Funktion - Varmeregnskab - Afslut år for aconto Funktion - Vandregnskab - Afslut år for aconto Funktion - Elregnskab - Afslut år for aconto Ejendom - Varme - Regulering af aconto - Regulering Ejendom - Vand - Regulering af aconto - Regulering Ejendom - El - Regulering af aconto - Regulering Kassekladder med vedhæftning af bilag: En ny popupmenu (= højre musetast) for feltet med filnavne indeholder funktionerne Vedhæft og Slet. Den oprindelige Vedhæft-knap er bevaret. Slet -funktionen er ny og fjerner alle filnavne fra feltet.

3 Ctrl+S: Gå til feltet Søg:. Den nye genvejstast bruges, når der skal søges efter konti i de 3 kartoteker Administrator, Selskab og Ejendom. Genvejstasten er aktiv, når man står i et af de 3 faneblade Kontoplan, Budget og Posteringer under Bogholderi. Ny popupmenu (= højre musetast) til visning af kontoudtog: I kartotekerne for Administrator/Selskab/Ejendom er popupmenuen tilgængelig i kontooversigten på de 2 faneblade (F)Bogholderi - (F)Budget og (F)Bogholderi - (F)Posteringer. En funktionsknap kan bruges til valg af regnskabsår. Ny popupmenu (= højre musetast) til vedhæftning af filer til Korrespondance -tabellen: I alle kartoteker findes der tabeller med navnet Korrespondance. En ny popupmenu forenkler vedhæftningen af scannede dokumenter og andre filer, der ønskes tilknyttet kartotekskortet. Den oprindelige funktion til vedhæftning, der ligger i feltets udvidelsesknap, er bevaret. Genvejstast ALT+F5: I lejemålskartoteket og medlemskartoteket under (F)Opkrævning - (F)Opkrævningsspecifikation skjules/vises gamle records med ALT+F5. BetalingsID er tilgængelig i Word-skabeloner: En betalingsid på formen +71< < er tilgængelig i almindelige Word-skabeloner. Ved at indsætte et flettefelt med bogmærket IKOCRLinie1 kan der udskrives betalingsid til både lejere og medlemmer. Eksempelvis kan der udskrives betalingsid i påkravsbreve. Brugerinformation er tilgængelig i Word-skabeloner: I hovedmenuen Vis - Felter er databasefilen Brugerinfo tilgængelig med de viste felter. Indtastning af brugerdata sker i hovedmenuen Opsætning - System - Bruger og kan kun udføres af supervisor. Funktion - Huslejeregulering - Skatter og afgifter og Funktion - Huslejeregulering - Erhverv: Et huslejebeløb, der er sammensat af et beløb i opkrævningsspecifikationen og et beløb i (F)Opkrævning - (F)Variabel leje vil nu resultere i korrekte beløb for huslejeforhøjelsen, depositum og forudbetalt leje. Funktion - Korrespondance: De hertil hørende vinduer består hovedsageligt af tabeller for selskaber, ejendomme, lejere mm. Der er indført genvejsfunktioner ved simpel indtastning af nummer. Hvis man står i selskabstabellen, kan man vælge selskabet ved indtastning af selskabsnummeret i stedet for at bruge scroll-funktionen. Brug Home-tasten til nulstilling af søgefunktionen. Funktion - Fraflytningsinfo. - Fraflytningsliste: Besigtigelsestidspunktet medtages i listen. Funktion - Transport til finans: Der er etableret eksport til økonomisystemet Advosys. Gå til menupunktet Opsætning - Administration - Eksternt bogholderi og vælg Advosys i fanebladet Finansbogholderi. Funktion - Breve, regneark - Udskriv til lejer - Udskriv til lejer, lejerliste: Dette nye menupunkt er udvidet med funktionen Hent lejerliste. Man fremkalder en liste over lejere, som man kan tilvælge/fravælge før udskriften sættes i gang. Vælg alle på listen og Fjern alle fra listen kan anvendes efter behov. Funktion - Listeudskrifter - Lejemål: Datofeltet pr. er nyt. Hvis man f.eks. vælger lejemålsstatus Aktiv, kan man udtrække lejemål, der er aktive på en given dato. Endvidere vil valget af dato have betydning, hvis man f.eks. udtrækker huslejebeløb fra lejemålets opkrævningsspecifikation. Her vil det beløb, der er gældende på den valgte dato blive udtrukket. Funktion - Listeudskrifter - Medlem/venteliste: Datofeltet pr. er nyt. Se det foregående punkt.

4 Administrator - Rapporter - Saldobalance +: Hele sidste år er en variant af rapporten, hvor den valgte periode for året holdes op mod regnskabstallene for hele det foregående år. Selskab - Rapporter - Saldobalance +: Hele sidste år er en variant af rapporten, hvor den valgte periode for året holdes op mod regnskabstallene for hele det foregående år. Ejendom - Rapporter - Saldobalance +: Hele sidste år er en variant af rapporten, hvor den valgte periode for året holdes op mod regnskabstallene for hele det foregående år. Ejendom - Lejeregulering: Et huslejebeløb, der er sammensat af et beløb i opkrævningsspecifikationen og et beløb i (F)Opkrævning - (F)Variabel leje vil nu resultere i korrekte beløb for huslejeforhøjelsen, depositum og forudbetalt leje. Lejemål - Forbedring - Forbedringsforhøjelse/Individuel forhøjelse: Der er en ny formel til rådighed: Beregning efter fordelingstal. Lejemål - (F)Lejer - (F)Leje mm.: For tabellerne Dokumenter og Korrespondance er der indført en ny popupmenu (= højre musetast) med funktionen Søg. Når man indtaster en søgetekst vil kun navne, hvori søgeteksten indgår, blive vist. Lejemål - (F)Bogholderi - (F)Kontokort: For den viste tabel er der indført en ny popupmenu (= højre musetast) med funktionen Kontospecifikation. Popupmenuen fungerer som en genvejstast til kontospecifikationsrapporten for den valgte konto. Funktionsknappen Sæt/fjern virker på forfaldsmarkeringen for alle måneder. Medlemmmer/venteliste - (F)Husstand: For tabellerne Dokumenter og Korrespondance er der indført en ny popupmenu (= højre musetast) med funktionen Søg. Når man indtaster en søgetekst vil kun navne, hvori søgeteksten indgår, blive vist. Medlemmmer/venteliste - (F)Bogholderi - (F)Kontokort: For den viste tabel er der indført en ny popupmenu (= højre musetast) med funktionen Kontospecifikation. Popupmenuen fungerer som en genvejstast til kontospecifikationsrapporten for den valgte konto. Funktionsknappen Sæt/fjern virker på forfaldsmarkeringen for alle måneder. Ejendomsforeningen Danmark har meddelt følgende satser for Satserne er fremkommet som en 1,6% regulering af satserne for 2012: Satser i lejeloven (LL), boligreguleringsloven (ML) og erhvervslejeloven (ELL) År 2012 Kr. År 2013 Kr. Indvendig vedligeholdelse (LL 22, stk. 1) Gebyr for kommunens udlæg vedr. el, vand og varme (LL 45, stk. 5, b, stk. 2 og 46 q, stk. 2) Godtgørelse ved råderet: (LL 62 a, stk. 5) Egenbetaling Maksimal godtgørelse Minimal godtgørelse LL 63 a - Konto for forbedring (LL 63 a, stk. 1) Beb.rep. godkendelse af forbedringsarbejder maksimalt (LL 66 a) Påkravsgebyr beboelseslejemål (LL 93, stk. 2) Beløbsgrænse for gennemgribende forbedringer: (ML 5, stk. 2) pr. kvm pr. lejemål

5 Erstatningsboligpligt (ML 7, stk. 4) Beløbsgrænse for iværksættelse af forbedringsarbejder (ML 23, stk. 1) Erstatningsboligpligt (ML 26, stk. 1) Gebyr pr. huslejenævnssag (ML 39, stk. 1) Ankenævnsgebyr pr. lejemål omfattet af sagen (ML 44, stk. 4) Maksimalt beboerrepræsentationskontingent Påkravsgebyr erhvervslejemål (ELL 69, stk. 3) FOR ALLE NYHEDER I DENNE BULLETIN GÆLDER, AT DER FINDES YDERLIGERE FORKLARING I SKÆRMHJÆLPEN, DER AKTIVERES MED F1. Forslag til forbedringer af STRATO er velkomne. Send venligst forslagene skriftligt ( Forslag, der fremsættes telefonisk, kan vi desværre ikke behandle.

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

XELLENT BRUGER MANUAL

XELLENT BRUGER MANUAL XELLENT BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale... 10 Dongle udseende:... 11 Installation af Xellent...

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere