Midtvejsrapport. Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Midtvejsrapport. Projekt: Version 7. februar Projekt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsrapport. Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Midtvejsrapport. Projekt: Version 7. februar 2013. Projekt:"

Transkript

1 Version 7. februar 2013 Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt:

2 INDHOLD FORORD... 3 PROJEKTGRANSKNING EN ANALYSE AF INFORMATIONSTEKNOLOGIEN I BYGGEBRANCHEN... 4 SPROGFÆLLESSKAB... 4 EN HELHEDSORIENTERET LØSNINGSMODEL... 5 SYSTEMPAKKER... 6 REFERENCE-IMPLEMENTERING... 6 IT INFRASTRUKTUR FOR SMV ER... 7 FORELØBIG KONKLUSION... 8 ÅBNE DIGITALE VÆRKSTEDER... 8 PILOTPROJEKTER

3 FORORD Projektrapporteringen har ikke midtvejs fundet sin endelige form. Der tegner sig dog et billede, som for nuværende ser således ud, og som midtvejsrapporten bygger på: Projektgranskning og analyse. Åbne digitale værksteder. Pilotprojekter. 3

4 Informationsteknologi IT et naturligt værktøj Behov for et samlet IT-system Samlet IT-system - med håndværket som kilde Mange forskellige sprog Fælles IT-byggesprog PROJEKTGRANSKNING EN ANALYSE AF INFORMATIONS- TEKNOLOGIEN I BYGGEBRANCHEN I byggeriet i dag forefindes og anvendes informationsteknologi IT som et naturligt værktøj til udførelsen af arbejdet, og de fleste håndværkere anvender IT teknologien som et værktøj, lige som alle andre værktøjer. Det særegne ved IT på byggepladsen er dog, at de IT løsninger som anvendes er dedikerede værktøjer, der ofte er rettet mod fag eller enkeltfunktioner i byggeprocessen. Som eksempel på et værktøj, der tidligere var mekanisk og optisk er teodolitten, der oprindelig var tiltænkt landmåleren. I dag er den en del af en total digital løsning, som rummer muligheder for afstandsmåling, nivellering, kabelsøgning, rørlægning ect. Og som det interessante, er blevet et fælles værktøj for alle på byggepladsen, som er kvalificeret i brugen af denne løsning. Det meget komplekse IT forhold som gør sig gældende på byggepladsen i dag er, at alle de mange dedikerede software løsninger ikke umiddelbart kan lægges ind i et samlet IT system, der kan håndtere de forskellige data på en rapporteringsmæssig meningsfyld måde, så det kan bruges af alle involverede, dvs. bygherrer, hovedentreprenør, underentreprenør, forsikringsselskab, leverandører, håndværkere, det offentlige, og beboeren. Denne kompleksitet er en vedvarende udfordring for byggeriet, og vil vokse med BIM informationernes støt stigende atomisering (detaljering). Udviklingen af nye produkter- og processer stiller nye krav, som følge af den voksende digitalisering, herunder ikke mindst adgangen til og forståelsen af informationer på mange forskellige niveauer. Byggeriets IT-kompleksitet, de mange forskellige deltaljer, har selve håndværket som kilde. Og netop derfor skal et samlet IT-system for byggebranchen tage sit afsæt her bottom up. Der er tale om emergens, som kan forstås som det skabende udviklingsprincip. Et begreb der forener forholdet mellem ontologi (væren) og epistemologi (erkendelse). På håndværkersprog: Hvad er det I vil have os til sammen at ændre (ny teknologi), og hvordan gør vi det bedst i fællesskab(nye kompetencer)? SPROGFÆLLESSKAB De mange forskellige sprog i byggeriet fra geologi til adressedata, skal håndteres / bliver håndteret løbende idet de enkelte sprog også udvikler sig, og over tid bliver en del af det danske byggesprog. Byggeriet udvikler sig, den vedvarende fremkomst af nye materialer, nye værktøjer, nye montageformer, nye organisationsformer etc. fører til nye ord og begreber som også skal håndteres løbende for at dokumentationen for det enkelte byggeri kan læses og forstås af eftertiden. En forudsætning for genbrug af information på byggepladsen er, at der anvendes et fælles byggesprog, og at informationer som skal genbruges har præcis samme betydning i hele byggeprocessen! Igen en understregning af, at en ny teknologi rækker ud over den enkelte og faget. Og derfor bliver et fælles og organisatorisk anliggende, mere end personligt. Et fælles sprog for hele byggeriet er tilsammen et meget omfattende vokabularium, som meget få personer vil kunne mestre, og drage nytte af. Men på trods af det, er opgaven i en digitaliseret og globaliseret verden at gøre forsøget med at samle de sproglige elementer. Bygningsreglementet er et bidrag til et fælles dansk byggesprog. Det samme gælder billedprislisten, priskuranter, diverse Ståbi- samlinger, diverse standardiserings institutioner, varekataloger, BIM, og web sider. Alle disse elementer gør det vanskeligt at udvikle og vedligeholde et fælles sprog på en byggeplads. Sprog og IT-system er i et afhængighedsforhold, og udfordringen er samtidigt at udvikle systemisk med et fælles sprog, der for at bruge en kliche, er bæredygtigt. Ikke en nem opgave, men en nødvendig opgave. 4

5 Statslige IT-krav IT-kompetencer SMV Den offentlige digitaliseringsstrategis formål IT-Implementering relateret til værktøj EN HELHEDSORIENTERET LØSNINGSMODEL Anvendelsen af IT vinder frem overalt og har et af sine udspring i statslige krav. Virksomhedens kontakt med det offentlige har som mål at al kommunikation skal foregå digitalt via WWW. Den personlige ansvarlige underskrift fra virksomhedslederen, er i dag erstattet af en elektronisk signatur (NemID), og det er en forudsætning for at kunne drive en virksomhed, at virksomheden er i stand til at kommunikere med det offentlige digitalt. Det betyder at jo mindre virksomheden er, desto flere og mere omfattende specifikke IT kompetencer kommer til at hvile på færre personer, og dermed skal enkeltmandsvirksomheden kunne det hele selv. Det betyder at enkeltmandsvirksomheden ud over at skulle tjene penge på sit håndværk, også samtidigt skal kunne betjene en vedvarende voksende offentlig IT kompleksitet. Den offentlige kontrol med virksomhederne bliver som følge af digitaliseringen mere og mere detaljeret, og det offentlige stiller i dag med loven i hånden krav om, at alle som leverer til det offentlige er i stand til at fremsende en elektronisk faktura. Målet med den offentlige digitaliseringsstrategi er, at al dokumentation for en leverance fra vugge til grav skal eksistere på digital form, der er kontrolleret og defineret via lovgivning. Denne målsætning har til formål, at man fremadrettet kan genbruge alle frembragte virksomheds-og produkt data inden for alle brancher. Det er en udmærket ide, som på sigt vil være meget lønsom, - men også en ide - som forudsætter omfattende kompetencer, som for den lille virksomhed ikke umiddelbart og i første omgang øger indtjeningen. Samtidig med de øgede krav om digital indberetning, implementeres der IT i de forskellige værktøjer som virksomhedens håndværkere anvender i dagligdagen. I denne sammenhæng følger digitaliseringen den traditionelle håndværkertilgang, et dedikeret værktøj til en dedikeret opgave. Det betyder at der eksisterer en lang række små enkeltstående smarte digitale værktøjer som håndværkeren anvender i dagligdagen. Som eksempel anvender håndværkeren som en ganske naturlig ting en GPS til at finde vej, en elektronisk kørebog for at kunne registrere kørte kilometer, en personlig båret Smartphone for at være tilgængelig og kunne kommunikere uanset hvor vedkommende befinder sig. Telefonen kan også anvendes som fotografiapparat til dokumentation for f.eks. en bygnings tilstand. 5

6 IT-løsningsmodeller IT-pakker og kompetence Hvad er Reference- Implementering? Reference-Implementering - almen praksis inden for håndværket SYSTEMPAKKER En løsningsmodel kunne være at koble en række af alle disse allerede eksisterende forskellige (dedikerede) IT løsninger sammen, med henblik på at reducere det administrative arbejde som følge af kravet om fuld dokumentation. Disse IT pakker kan udvikles som samlede løsninger store såvel som små, enkle såvel som komplekse, men fælles for dem alle er, at de både udgør en redskabspakke (værktøjskasse) og en videns- og kompetenceudvikling af virksomheden i bredeste forstand. IT-løsningerne går altid hånd-i-hånd med en samtidig videns- og kompetenceudvikling i alle faser af It-pakkernes vej ind til virksomhederne før, under og efter: 1. Det gælder indledningsvis forudsætningsskabelsen, der bygger på en analyse af virksomhedens produktion/service (hvad er produktet), medarbejdernes aktuelle kvalifikationer (hvad kan de) og medarbejdernes ønskede kvalifikationer (hvad skal de kunne). 2. Det gælder selve implementeringen, hvor It-teknologien hjælpes på vej, dels ved at medarbejderne bibringes de nødvendige kompetencer, dels som integreret led i implementering (læring og teknisk implementering sker samtidigt i en organisk proces hvor læringsrummet fungerer som selve implementeringsplatformen). REFERENCE-IMPLEMENTERING 3. Det gælder den efterfølgende optimering af teknologien og yderligere anskaffelse heraf, hvor der kan kobles en systematisk og kontinuer læringsproces til (man optimerer samtidig med at man lærer, samt at man lærer for at kunne optimere). Yderligere kan der kobles en egentligt innovationsproces til, der minder om optimeringen, men er mere eksperimenterende og kan medtage både brugere/kunder og medarbejdere, som drivkræfter i selve processen. Også her kan innovation bedst ske når den indlejres i et praksisnært fællesskab. En referenceimplementering af alle disse små dedikerede IT løsninger for dataopsamling, som har til formål at dokumentere de muligheder som kunne følge af en praktisk sammenkobling af alle disse data, kan være vejen frem for byggebranchen. Projektet Afprøvning af digitale værktøjer i leverer et bud på sagen. Med en reference implementering åbnes mulighed for at kunne dokumentere om det virker, hvad der ikke virker, og hvad der er muligt at koble sammen, hvad skal der til for at kunne koble det sammen, og endeligt det vigtigste hvilke kompetencer skal der til for at kunne anvende, vedligeholde og udvikle en reference implementering. En reference implementering inden for håndværket er almen kendt. Det er almen praksis at frembringe en såkaldt mock up inden et byggeri for alvor går i gang, så man kan se om det kan lade sig gøre, og hvordan det skal gøres og hvilke kompetencer der skal til for at det kan frembringes, og hvordan det skal organiseres. Der eksisterer således allerede en tradition for referenceimplementeringer inden for byggeriet, modellen skal blot også omfatte Digitalisering af Byggeriet. 6

7 IT INFRASTRUKTUR FOR SMV ER Afgrænsning af en Vida byg-pilotprojektets ambition Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger Det er ikke en opgave for nærværende projekt at teste en reference implementering, men muligheden for design og model for dette har budt sig i et af pilotprojekterne. Det vil nærmere blive beskrevet i pilotprojektet hos Vida byg a/s. Vida byg har i et længerevarende tidsperspektiv planer om at etablere en ISO kvalitets certificering. En del af pilotprojektet hos Vida byg vil omfatte en introduktion i anvendelse af den internationale standard for notation af forretningsmodeller og arbejdsgange BPMN. (Business Process Modelling Notation). Denne notationsform er frit tilgængelig som public domæne programmel, og meget tilgængelig at anvende og vedligeholde som notationsform til vedligehold og udvikling af en ISO kvalitets certificering. Det er pilotprojektets ambition at notere alle Vida bygs egne identificerede arbejdsgange i BPMN i forbindelse med arbejdsgangene som følge af et udbud, som skal transformeres til et tilbud, og pilotprojektet vil dokumentere disse arbejdsgange i BPMN. Vida byg råder over en række særligt certificerede medarbejdere (håndværkere) og som et forsøg vil pilotprojektet også omfatte en illustration af potentialet ved BPMN, ved at notere en enkelt arbejdsgang, som forudsætter certifikat. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at arbejdsgange dokumenteres via standarden BPMN, som er omfattet af Videnskabsministeriets rekommandationer for anvendelse af XML i den offentlige forvaltning. At BPMN kan transformeres og umiddelbart gøres operativt via serialisering fra BPMN via XPDL til BPEL er ikke en del af pilotprojektet. En af de helt store fordele ved at anvende BPMN til notering / dokumentation af arbejdsgange er, at notationen direkte kan anvendes i forbindelse med struktureret programudvikling, som er den softwareudviklingsplatform, som er udviklet af Jysk Teknologisk Institut, og som har den meget anvendelige tilgang, at alt software udvikles med udgangspunkt i udfaldsrummet for en handling. Udgangspunktet er baseret på håndværkerens behov for datafangst, hvorfor software udviklet efter denne metodik betyder, at håndværkeren tager ejerskab for det frembragte (han kan se sig selv), hvilket reducerer den sædvanligvis og ofte noget besværlige implementeringstid til et minimum. De senest offentliggjorte casestudier vedrørende implementering af IKT og modelbaserede arbejdsmetoder og værktøjer i byggeriets faglige praksis viser 1, at den største udfordring ikke ligger i brugen af ny hardog software. Den ligger i implementeringen, hvor nye metoder til samarbejde-og arbejdsproces forudsætter et kompetenceløft, ikke bare for den enkelte medarbejder, men for hele virksomheden internt, og ikke mindst i organiseringen af byggeriets udførelse. Dette betyder også, at de parter, der efterfølgende involveres, skal være rustet til at være innovative partnere, og derfor er nødt til at foretage en tilsvarende implementering af metoder og kompetencer Derfor er en brancherelateret systemleverance vejen frem. Og bygget op så den meget lille virksomhed får det produkt, som matcher hans/hendes behov, uden at gabe over mere end nødvendig, og samtidig bidrager til og er en del af en mere samlet og kompleks løsning. 1 (Bygningsstyrelsen - juni 2012). 7

8 FORELØBIG KONKLUSION Ny IT-teknologisk æra - indebærer en ny praksis for AMU-og Erhvervsskolesystemet Projektets foreløbige svar på, hvilken tænkning, metode og værktøjer, der bedst kan løfte de mange små og mellemstore virksomheder ind i en ny IT-teknologisk æra, ligger i koblingen mellem leverance, implementering, kompetenceudvikling og læring. For AMU-og Erhvervsskolesystemet indebærer det en ny praksis. Det er ikke nyttigt og brugbart for virksomheden, at Skolen stiller med tilbud om at kompetenceudvikle medarbejderne om IT. Det forholder sig omvendt: Hvordan kan AMU og Skolen bidrage til SMV ernes og branchens innovation? Kompetenceudvikling er og bliver afgørende, men den skal times på en ny måde, og skal ikke stilles i første række. Nu som tidligere vedrørende IT-teknologi er mange af den overbevisning At IT skaber orden. Det forholder sig omvendt. IT kræver orden, for at være effektiv og værdiskabende. Udfordringen er derfor parallel. Arbejde og samarbejde skal organiseres og ledes på en anden måde, produktiviteten skal nytænkes, og de rette værktøjer vælges. Med andre ord, det er ikke frugtbart for virksomheden at stille med nogle få værktøjer, og spørge: Hvilke opgaver har I til mig? Nej, opgaven er defineret, og det handler om at finde de rette værktøjer. ÅBNE DIGITALE VÆRKSTEDER Partnerne Erhvervsskolen Nordsjælland og Håndværkerakademiet på EUC Nord holdt hver for sig åbne digitale værksteder henholdsvis 14. juni og 5. september Begge digitale værksteder blev åbnet ved organisationerne Dansk Byggeri og 3F. Begge værkssteder sluttede med orientering om, at der i Nordjylland og Nordsjælland ville blive rundsendt spørgeskema til udvalgte virksomheder, og at der begge steder skulle afvikles 2 pilotprojekter, som beskrives efterfølgende. 8

9 Fotos fra de åbne digitale værksteder Begge åbne digitale værksteder var indrettet så virksomhederne kunne komme i dialog med IT-leverandørerne, og selv teste produkterne. 9

10 PILOTPROJEKTER Spørgeskemaunderundersøgelserne Generelt Nordjylland Nordsjælland Foto: Indkørslen til Ejvind Larsen & Søn Af spørgeskemaundersøgelserne fremgår det, at: Langt de fleste virksomheder er interesserede i at deltage i et pilotprojekt (ca. 90%) Administrationen internt i virksomheden er i høj grad digitaliseret Tilbudsgivning foretages traditionelt, det samme gælder mangelafhjælpning Byggestyring er overvejende traditionel uden brug af digitale værktøjer Enkelte virksomheder skiller sig ud ved at bruge C5, Easy Time og Ipads. Som barriere angives manglende tid til at sætte sig ind, hvilke ITmuligheder der findes, og indtrykket er også, at det er dyrt at anskaffe og bruge. Flere ønsker hjælp til at komme i gang. I det nordjyske er fornemmelsen at tingene skal kunne betale sig eller direkte være påtvunget, før interessen for digital udvikling får fodfæste. I Nordsjælland forholder det sig omvendt, ikke generelt, men i et af pilotprojekterne, hvor virksomheden Vidabyg ønsker at gå meget længere end pilotprojektet kan rumme. Her er Erhvervsskolen Nordsjælland stået på og medvirker så langt det er muligt inden for projektets rammer. Endvidere at være behjælpelig med at søge fondsstøtte så Vidabyg kan komme i mål med sine ambitioner. Derfor vil denne virksomhed præge både midtvejs- og slutrapport, i det opstarten er den samme for den lille såvel som for den mellemstore byggevirksomhed. Det hele starter med en screening af, hvad der produceres og hvordan det gøres, samt i hvilken grad der er vilje til vækst og udvikling. To virksomheder har som pilotprojekt digital kvalitetssikring med Fotodok. Det gælder murerfirmaet Brdr. Sommer og Tømrerfirmaet Ulrich Bisgaard. I sidstnævnte virksomhed kobles et AMU-kursus på omkring kvalitetsbevidsthed. Her har begge pilotprojekter valgt Den digitale Skurbog. Det drejer sig om Entreprenør Ejvind Larsen & Søn og benævnte Vida byg. Ejvind Larsen & Søn ønsker en form for digitaliseret kommunikation mellem hjemmevirksomhed og den store slamsuger, samt digital timeregistrering koblet til Visualiseringsprogram fra dansk Byggeri. 10

11 Vida byg Nedenfor vises i udsnit en dokumentoversigt, som vil danne grundlag for BPMN i Vida byg. Vida bygs administrative flow Nedenfor vises endvidere virksomhedens administrative flow for deres forretningsområder fordelt på 1. Service. 2. Mindre entrepriser. 3. Større entrepriser. 11

12 Vida byg IT-pakke til referenceimplementering Nedenfor vises design af IT-pakke til referenceimplementering for SMV er i byggeriet med Vidabyg som prototype 1. Det øverste flow viser en almen byggesag fra start til slut 2. De med blåt markerede felter viser Den digitale Skurbogs integrering i Vidabygs organisation for såvel administration og udførelse 3. De med gråt markerede felter er nyskabelser f.eks. app der er koblet til Skurbogen udelukkende med en simpel tidsregistrering. Husets digitale logbog som burde følge enhver byggesag, og www. som sikrer adgang til såvel intranet som internet 4. Den store udfordring handler om at få det hele til at spille sammen. 5. Perspektivet for Vidabyg er en fremtidig ISO Certificering. 12

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School Projekt versus virksomhed Jan Mouritsen Copenhagen Business School Udgangspunkt Der er sagt meget om mulige forskelle mellem projekt og virksomhed Lineær cyklisk k tid Dynamisk bureaukratisk Eksperimenterende

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

FORUM 29. februar 2012. Digitalt lederskab. Fremtidens ledelse? Prof. Mogens Kühn Pedersen Copenhagen Business School

FORUM 29. februar 2012. Digitalt lederskab. Fremtidens ledelse? Prof. Mogens Kühn Pedersen Copenhagen Business School FORUM 29. februar 2012 Digitalt lederskab Fremtidens ledelse? Prof. Mogens Kühn Pedersen Copenhagen Business School Centre for Business Development and Management Department of Operations Management Agenda

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, December 2013 0 Indledning Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere