Midtvejsrapport. Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Midtvejsrapport. Projekt: Version 7. februar Projekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsrapport. Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Midtvejsrapport. Projekt: Version 7. februar 2013. Projekt:"

Transkript

1 Version 7. februar 2013 Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt:

2 INDHOLD FORORD... 3 PROJEKTGRANSKNING EN ANALYSE AF INFORMATIONSTEKNOLOGIEN I BYGGEBRANCHEN... 4 SPROGFÆLLESSKAB... 4 EN HELHEDSORIENTERET LØSNINGSMODEL... 5 SYSTEMPAKKER... 6 REFERENCE-IMPLEMENTERING... 6 IT INFRASTRUKTUR FOR SMV ER... 7 FORELØBIG KONKLUSION... 8 ÅBNE DIGITALE VÆRKSTEDER... 8 PILOTPROJEKTER

3 FORORD Projektrapporteringen har ikke midtvejs fundet sin endelige form. Der tegner sig dog et billede, som for nuværende ser således ud, og som midtvejsrapporten bygger på: Projektgranskning og analyse. Åbne digitale værksteder. Pilotprojekter. 3

4 Informationsteknologi IT et naturligt værktøj Behov for et samlet IT-system Samlet IT-system - med håndværket som kilde Mange forskellige sprog Fælles IT-byggesprog PROJEKTGRANSKNING EN ANALYSE AF INFORMATIONS- TEKNOLOGIEN I BYGGEBRANCHEN I byggeriet i dag forefindes og anvendes informationsteknologi IT som et naturligt værktøj til udførelsen af arbejdet, og de fleste håndværkere anvender IT teknologien som et værktøj, lige som alle andre værktøjer. Det særegne ved IT på byggepladsen er dog, at de IT løsninger som anvendes er dedikerede værktøjer, der ofte er rettet mod fag eller enkeltfunktioner i byggeprocessen. Som eksempel på et værktøj, der tidligere var mekanisk og optisk er teodolitten, der oprindelig var tiltænkt landmåleren. I dag er den en del af en total digital løsning, som rummer muligheder for afstandsmåling, nivellering, kabelsøgning, rørlægning ect. Og som det interessante, er blevet et fælles værktøj for alle på byggepladsen, som er kvalificeret i brugen af denne løsning. Det meget komplekse IT forhold som gør sig gældende på byggepladsen i dag er, at alle de mange dedikerede software løsninger ikke umiddelbart kan lægges ind i et samlet IT system, der kan håndtere de forskellige data på en rapporteringsmæssig meningsfyld måde, så det kan bruges af alle involverede, dvs. bygherrer, hovedentreprenør, underentreprenør, forsikringsselskab, leverandører, håndværkere, det offentlige, og beboeren. Denne kompleksitet er en vedvarende udfordring for byggeriet, og vil vokse med BIM informationernes støt stigende atomisering (detaljering). Udviklingen af nye produkter- og processer stiller nye krav, som følge af den voksende digitalisering, herunder ikke mindst adgangen til og forståelsen af informationer på mange forskellige niveauer. Byggeriets IT-kompleksitet, de mange forskellige deltaljer, har selve håndværket som kilde. Og netop derfor skal et samlet IT-system for byggebranchen tage sit afsæt her bottom up. Der er tale om emergens, som kan forstås som det skabende udviklingsprincip. Et begreb der forener forholdet mellem ontologi (væren) og epistemologi (erkendelse). På håndværkersprog: Hvad er det I vil have os til sammen at ændre (ny teknologi), og hvordan gør vi det bedst i fællesskab(nye kompetencer)? SPROGFÆLLESSKAB De mange forskellige sprog i byggeriet fra geologi til adressedata, skal håndteres / bliver håndteret løbende idet de enkelte sprog også udvikler sig, og over tid bliver en del af det danske byggesprog. Byggeriet udvikler sig, den vedvarende fremkomst af nye materialer, nye værktøjer, nye montageformer, nye organisationsformer etc. fører til nye ord og begreber som også skal håndteres løbende for at dokumentationen for det enkelte byggeri kan læses og forstås af eftertiden. En forudsætning for genbrug af information på byggepladsen er, at der anvendes et fælles byggesprog, og at informationer som skal genbruges har præcis samme betydning i hele byggeprocessen! Igen en understregning af, at en ny teknologi rækker ud over den enkelte og faget. Og derfor bliver et fælles og organisatorisk anliggende, mere end personligt. Et fælles sprog for hele byggeriet er tilsammen et meget omfattende vokabularium, som meget få personer vil kunne mestre, og drage nytte af. Men på trods af det, er opgaven i en digitaliseret og globaliseret verden at gøre forsøget med at samle de sproglige elementer. Bygningsreglementet er et bidrag til et fælles dansk byggesprog. Det samme gælder billedprislisten, priskuranter, diverse Ståbi- samlinger, diverse standardiserings institutioner, varekataloger, BIM, og web sider. Alle disse elementer gør det vanskeligt at udvikle og vedligeholde et fælles sprog på en byggeplads. Sprog og IT-system er i et afhængighedsforhold, og udfordringen er samtidigt at udvikle systemisk med et fælles sprog, der for at bruge en kliche, er bæredygtigt. Ikke en nem opgave, men en nødvendig opgave. 4

5 Statslige IT-krav IT-kompetencer SMV Den offentlige digitaliseringsstrategis formål IT-Implementering relateret til værktøj EN HELHEDSORIENTERET LØSNINGSMODEL Anvendelsen af IT vinder frem overalt og har et af sine udspring i statslige krav. Virksomhedens kontakt med det offentlige har som mål at al kommunikation skal foregå digitalt via WWW. Den personlige ansvarlige underskrift fra virksomhedslederen, er i dag erstattet af en elektronisk signatur (NemID), og det er en forudsætning for at kunne drive en virksomhed, at virksomheden er i stand til at kommunikere med det offentlige digitalt. Det betyder at jo mindre virksomheden er, desto flere og mere omfattende specifikke IT kompetencer kommer til at hvile på færre personer, og dermed skal enkeltmandsvirksomheden kunne det hele selv. Det betyder at enkeltmandsvirksomheden ud over at skulle tjene penge på sit håndværk, også samtidigt skal kunne betjene en vedvarende voksende offentlig IT kompleksitet. Den offentlige kontrol med virksomhederne bliver som følge af digitaliseringen mere og mere detaljeret, og det offentlige stiller i dag med loven i hånden krav om, at alle som leverer til det offentlige er i stand til at fremsende en elektronisk faktura. Målet med den offentlige digitaliseringsstrategi er, at al dokumentation for en leverance fra vugge til grav skal eksistere på digital form, der er kontrolleret og defineret via lovgivning. Denne målsætning har til formål, at man fremadrettet kan genbruge alle frembragte virksomheds-og produkt data inden for alle brancher. Det er en udmærket ide, som på sigt vil være meget lønsom, - men også en ide - som forudsætter omfattende kompetencer, som for den lille virksomhed ikke umiddelbart og i første omgang øger indtjeningen. Samtidig med de øgede krav om digital indberetning, implementeres der IT i de forskellige værktøjer som virksomhedens håndværkere anvender i dagligdagen. I denne sammenhæng følger digitaliseringen den traditionelle håndværkertilgang, et dedikeret værktøj til en dedikeret opgave. Det betyder at der eksisterer en lang række små enkeltstående smarte digitale værktøjer som håndværkeren anvender i dagligdagen. Som eksempel anvender håndværkeren som en ganske naturlig ting en GPS til at finde vej, en elektronisk kørebog for at kunne registrere kørte kilometer, en personlig båret Smartphone for at være tilgængelig og kunne kommunikere uanset hvor vedkommende befinder sig. Telefonen kan også anvendes som fotografiapparat til dokumentation for f.eks. en bygnings tilstand. 5

6 IT-løsningsmodeller IT-pakker og kompetence Hvad er Reference- Implementering? Reference-Implementering - almen praksis inden for håndværket SYSTEMPAKKER En løsningsmodel kunne være at koble en række af alle disse allerede eksisterende forskellige (dedikerede) IT løsninger sammen, med henblik på at reducere det administrative arbejde som følge af kravet om fuld dokumentation. Disse IT pakker kan udvikles som samlede løsninger store såvel som små, enkle såvel som komplekse, men fælles for dem alle er, at de både udgør en redskabspakke (værktøjskasse) og en videns- og kompetenceudvikling af virksomheden i bredeste forstand. IT-løsningerne går altid hånd-i-hånd med en samtidig videns- og kompetenceudvikling i alle faser af It-pakkernes vej ind til virksomhederne før, under og efter: 1. Det gælder indledningsvis forudsætningsskabelsen, der bygger på en analyse af virksomhedens produktion/service (hvad er produktet), medarbejdernes aktuelle kvalifikationer (hvad kan de) og medarbejdernes ønskede kvalifikationer (hvad skal de kunne). 2. Det gælder selve implementeringen, hvor It-teknologien hjælpes på vej, dels ved at medarbejderne bibringes de nødvendige kompetencer, dels som integreret led i implementering (læring og teknisk implementering sker samtidigt i en organisk proces hvor læringsrummet fungerer som selve implementeringsplatformen). REFERENCE-IMPLEMENTERING 3. Det gælder den efterfølgende optimering af teknologien og yderligere anskaffelse heraf, hvor der kan kobles en systematisk og kontinuer læringsproces til (man optimerer samtidig med at man lærer, samt at man lærer for at kunne optimere). Yderligere kan der kobles en egentligt innovationsproces til, der minder om optimeringen, men er mere eksperimenterende og kan medtage både brugere/kunder og medarbejdere, som drivkræfter i selve processen. Også her kan innovation bedst ske når den indlejres i et praksisnært fællesskab. En referenceimplementering af alle disse små dedikerede IT løsninger for dataopsamling, som har til formål at dokumentere de muligheder som kunne følge af en praktisk sammenkobling af alle disse data, kan være vejen frem for byggebranchen. Projektet Afprøvning af digitale værktøjer i leverer et bud på sagen. Med en reference implementering åbnes mulighed for at kunne dokumentere om det virker, hvad der ikke virker, og hvad der er muligt at koble sammen, hvad skal der til for at kunne koble det sammen, og endeligt det vigtigste hvilke kompetencer skal der til for at kunne anvende, vedligeholde og udvikle en reference implementering. En reference implementering inden for håndværket er almen kendt. Det er almen praksis at frembringe en såkaldt mock up inden et byggeri for alvor går i gang, så man kan se om det kan lade sig gøre, og hvordan det skal gøres og hvilke kompetencer der skal til for at det kan frembringes, og hvordan det skal organiseres. Der eksisterer således allerede en tradition for referenceimplementeringer inden for byggeriet, modellen skal blot også omfatte Digitalisering af Byggeriet. 6

7 IT INFRASTRUKTUR FOR SMV ER Afgrænsning af en Vida byg-pilotprojektets ambition Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger Det er ikke en opgave for nærværende projekt at teste en reference implementering, men muligheden for design og model for dette har budt sig i et af pilotprojekterne. Det vil nærmere blive beskrevet i pilotprojektet hos Vida byg a/s. Vida byg har i et længerevarende tidsperspektiv planer om at etablere en ISO kvalitets certificering. En del af pilotprojektet hos Vida byg vil omfatte en introduktion i anvendelse af den internationale standard for notation af forretningsmodeller og arbejdsgange BPMN. (Business Process Modelling Notation). Denne notationsform er frit tilgængelig som public domæne programmel, og meget tilgængelig at anvende og vedligeholde som notationsform til vedligehold og udvikling af en ISO kvalitets certificering. Det er pilotprojektets ambition at notere alle Vida bygs egne identificerede arbejdsgange i BPMN i forbindelse med arbejdsgangene som følge af et udbud, som skal transformeres til et tilbud, og pilotprojektet vil dokumentere disse arbejdsgange i BPMN. Vida byg råder over en række særligt certificerede medarbejdere (håndværkere) og som et forsøg vil pilotprojektet også omfatte en illustration af potentialet ved BPMN, ved at notere en enkelt arbejdsgang, som forudsætter certifikat. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at arbejdsgange dokumenteres via standarden BPMN, som er omfattet af Videnskabsministeriets rekommandationer for anvendelse af XML i den offentlige forvaltning. At BPMN kan transformeres og umiddelbart gøres operativt via serialisering fra BPMN via XPDL til BPEL er ikke en del af pilotprojektet. En af de helt store fordele ved at anvende BPMN til notering / dokumentation af arbejdsgange er, at notationen direkte kan anvendes i forbindelse med struktureret programudvikling, som er den softwareudviklingsplatform, som er udviklet af Jysk Teknologisk Institut, og som har den meget anvendelige tilgang, at alt software udvikles med udgangspunkt i udfaldsrummet for en handling. Udgangspunktet er baseret på håndværkerens behov for datafangst, hvorfor software udviklet efter denne metodik betyder, at håndværkeren tager ejerskab for det frembragte (han kan se sig selv), hvilket reducerer den sædvanligvis og ofte noget besværlige implementeringstid til et minimum. De senest offentliggjorte casestudier vedrørende implementering af IKT og modelbaserede arbejdsmetoder og værktøjer i byggeriets faglige praksis viser 1, at den største udfordring ikke ligger i brugen af ny hardog software. Den ligger i implementeringen, hvor nye metoder til samarbejde-og arbejdsproces forudsætter et kompetenceløft, ikke bare for den enkelte medarbejder, men for hele virksomheden internt, og ikke mindst i organiseringen af byggeriets udførelse. Dette betyder også, at de parter, der efterfølgende involveres, skal være rustet til at være innovative partnere, og derfor er nødt til at foretage en tilsvarende implementering af metoder og kompetencer Derfor er en brancherelateret systemleverance vejen frem. Og bygget op så den meget lille virksomhed får det produkt, som matcher hans/hendes behov, uden at gabe over mere end nødvendig, og samtidig bidrager til og er en del af en mere samlet og kompleks løsning. 1 (Bygningsstyrelsen - juni 2012). 7

8 FORELØBIG KONKLUSION Ny IT-teknologisk æra - indebærer en ny praksis for AMU-og Erhvervsskolesystemet Projektets foreløbige svar på, hvilken tænkning, metode og værktøjer, der bedst kan løfte de mange små og mellemstore virksomheder ind i en ny IT-teknologisk æra, ligger i koblingen mellem leverance, implementering, kompetenceudvikling og læring. For AMU-og Erhvervsskolesystemet indebærer det en ny praksis. Det er ikke nyttigt og brugbart for virksomheden, at Skolen stiller med tilbud om at kompetenceudvikle medarbejderne om IT. Det forholder sig omvendt: Hvordan kan AMU og Skolen bidrage til SMV ernes og branchens innovation? Kompetenceudvikling er og bliver afgørende, men den skal times på en ny måde, og skal ikke stilles i første række. Nu som tidligere vedrørende IT-teknologi er mange af den overbevisning At IT skaber orden. Det forholder sig omvendt. IT kræver orden, for at være effektiv og værdiskabende. Udfordringen er derfor parallel. Arbejde og samarbejde skal organiseres og ledes på en anden måde, produktiviteten skal nytænkes, og de rette værktøjer vælges. Med andre ord, det er ikke frugtbart for virksomheden at stille med nogle få værktøjer, og spørge: Hvilke opgaver har I til mig? Nej, opgaven er defineret, og det handler om at finde de rette værktøjer. ÅBNE DIGITALE VÆRKSTEDER Partnerne Erhvervsskolen Nordsjælland og Håndværkerakademiet på EUC Nord holdt hver for sig åbne digitale værksteder henholdsvis 14. juni og 5. september Begge digitale værksteder blev åbnet ved organisationerne Dansk Byggeri og 3F. Begge værkssteder sluttede med orientering om, at der i Nordjylland og Nordsjælland ville blive rundsendt spørgeskema til udvalgte virksomheder, og at der begge steder skulle afvikles 2 pilotprojekter, som beskrives efterfølgende. 8

9 Fotos fra de åbne digitale værksteder Begge åbne digitale værksteder var indrettet så virksomhederne kunne komme i dialog med IT-leverandørerne, og selv teste produkterne. 9

10 PILOTPROJEKTER Spørgeskemaunderundersøgelserne Generelt Nordjylland Nordsjælland Foto: Indkørslen til Ejvind Larsen & Søn Af spørgeskemaundersøgelserne fremgår det, at: Langt de fleste virksomheder er interesserede i at deltage i et pilotprojekt (ca. 90%) Administrationen internt i virksomheden er i høj grad digitaliseret Tilbudsgivning foretages traditionelt, det samme gælder mangelafhjælpning Byggestyring er overvejende traditionel uden brug af digitale værktøjer Enkelte virksomheder skiller sig ud ved at bruge C5, Easy Time og Ipads. Som barriere angives manglende tid til at sætte sig ind, hvilke ITmuligheder der findes, og indtrykket er også, at det er dyrt at anskaffe og bruge. Flere ønsker hjælp til at komme i gang. I det nordjyske er fornemmelsen at tingene skal kunne betale sig eller direkte være påtvunget, før interessen for digital udvikling får fodfæste. I Nordsjælland forholder det sig omvendt, ikke generelt, men i et af pilotprojekterne, hvor virksomheden Vidabyg ønsker at gå meget længere end pilotprojektet kan rumme. Her er Erhvervsskolen Nordsjælland stået på og medvirker så langt det er muligt inden for projektets rammer. Endvidere at være behjælpelig med at søge fondsstøtte så Vidabyg kan komme i mål med sine ambitioner. Derfor vil denne virksomhed præge både midtvejs- og slutrapport, i det opstarten er den samme for den lille såvel som for den mellemstore byggevirksomhed. Det hele starter med en screening af, hvad der produceres og hvordan det gøres, samt i hvilken grad der er vilje til vækst og udvikling. To virksomheder har som pilotprojekt digital kvalitetssikring med Fotodok. Det gælder murerfirmaet Brdr. Sommer og Tømrerfirmaet Ulrich Bisgaard. I sidstnævnte virksomhed kobles et AMU-kursus på omkring kvalitetsbevidsthed. Her har begge pilotprojekter valgt Den digitale Skurbog. Det drejer sig om Entreprenør Ejvind Larsen & Søn og benævnte Vida byg. Ejvind Larsen & Søn ønsker en form for digitaliseret kommunikation mellem hjemmevirksomhed og den store slamsuger, samt digital timeregistrering koblet til Visualiseringsprogram fra dansk Byggeri. 10

11 Vida byg Nedenfor vises i udsnit en dokumentoversigt, som vil danne grundlag for BPMN i Vida byg. Vida bygs administrative flow Nedenfor vises endvidere virksomhedens administrative flow for deres forretningsområder fordelt på 1. Service. 2. Mindre entrepriser. 3. Større entrepriser. 11

12 Vida byg IT-pakke til referenceimplementering Nedenfor vises design af IT-pakke til referenceimplementering for SMV er i byggeriet med Vidabyg som prototype 1. Det øverste flow viser en almen byggesag fra start til slut 2. De med blåt markerede felter viser Den digitale Skurbogs integrering i Vidabygs organisation for såvel administration og udførelse 3. De med gråt markerede felter er nyskabelser f.eks. app der er koblet til Skurbogen udelukkende med en simpel tidsregistrering. Husets digitale logbog som burde følge enhver byggesag, og www. som sikrer adgang til såvel intranet som internet 4. Den store udfordring handler om at få det hele til at spille sammen. 5. Perspektivet for Vidabyg er en fremtidig ISO Certificering. 12

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri

Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri Fem veje til produktivitet og bedre bundlinje Camilla Sandfeld, Dansk Byggeri 5 veje til produktivitet og bedre bundlinje (Dansk Byggeri og 3F, 2011) Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Bedre processer

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i

Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i opkvalificeringsforløb under projektet 280 virksomheder er

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND

STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND ADMINISTRATION OG DIGITALISERING STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND KL driver i samarbejde med Implement A/S et netværk - Strategi og Digitalisering hånd i hånd

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School Projekt versus virksomhed Jan Mouritsen Copenhagen Business School Udgangspunkt Der er sagt meget om mulige forskelle mellem projekt og virksomhed Lineær cyklisk k tid Dynamisk bureaukratisk Eksperimenterende

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT KONFERENCE 2 0. S E P T E M B E R 2 0 1 6 ÅRHUS Konferencen er udviklet i samarbejde med VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE BYGGEBRANCHEN VERSION 2.0 * Branchens bud på hvordan man

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Version 1.0 9. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 ANTILOPE PROJEKTET... 4 3 FASEPLAN

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Performance test metoden

Performance test metoden Performance test metoden 1. Introduktion. Hvad er performancetest metoden? 2. Vores udgangspunkt. Hvorfor er det nødvendigt? 3. Løsninger 4. De almene boliger. Thomas Rysgaard. Ingeniør (el) og projektleder.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI

HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI ?? HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI INDHOLD 1. Om undersøgelsen 3 2. Brug af teknologi i entreprenørenheder...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere