Midtvejsrapport. Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Midtvejsrapport. Projekt: Version 7. februar Projekt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsrapport. Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Midtvejsrapport. Projekt: Version 7. februar 2013. Projekt:"

Transkript

1 Version 7. februar 2013 Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt:

2 INDHOLD FORORD... 3 PROJEKTGRANSKNING EN ANALYSE AF INFORMATIONSTEKNOLOGIEN I BYGGEBRANCHEN... 4 SPROGFÆLLESSKAB... 4 EN HELHEDSORIENTERET LØSNINGSMODEL... 5 SYSTEMPAKKER... 6 REFERENCE-IMPLEMENTERING... 6 IT INFRASTRUKTUR FOR SMV ER... 7 FORELØBIG KONKLUSION... 8 ÅBNE DIGITALE VÆRKSTEDER... 8 PILOTPROJEKTER

3 FORORD Projektrapporteringen har ikke midtvejs fundet sin endelige form. Der tegner sig dog et billede, som for nuværende ser således ud, og som midtvejsrapporten bygger på: Projektgranskning og analyse. Åbne digitale værksteder. Pilotprojekter. 3

4 Informationsteknologi IT et naturligt værktøj Behov for et samlet IT-system Samlet IT-system - med håndværket som kilde Mange forskellige sprog Fælles IT-byggesprog PROJEKTGRANSKNING EN ANALYSE AF INFORMATIONS- TEKNOLOGIEN I BYGGEBRANCHEN I byggeriet i dag forefindes og anvendes informationsteknologi IT som et naturligt værktøj til udførelsen af arbejdet, og de fleste håndværkere anvender IT teknologien som et værktøj, lige som alle andre værktøjer. Det særegne ved IT på byggepladsen er dog, at de IT løsninger som anvendes er dedikerede værktøjer, der ofte er rettet mod fag eller enkeltfunktioner i byggeprocessen. Som eksempel på et værktøj, der tidligere var mekanisk og optisk er teodolitten, der oprindelig var tiltænkt landmåleren. I dag er den en del af en total digital løsning, som rummer muligheder for afstandsmåling, nivellering, kabelsøgning, rørlægning ect. Og som det interessante, er blevet et fælles værktøj for alle på byggepladsen, som er kvalificeret i brugen af denne løsning. Det meget komplekse IT forhold som gør sig gældende på byggepladsen i dag er, at alle de mange dedikerede software løsninger ikke umiddelbart kan lægges ind i et samlet IT system, der kan håndtere de forskellige data på en rapporteringsmæssig meningsfyld måde, så det kan bruges af alle involverede, dvs. bygherrer, hovedentreprenør, underentreprenør, forsikringsselskab, leverandører, håndværkere, det offentlige, og beboeren. Denne kompleksitet er en vedvarende udfordring for byggeriet, og vil vokse med BIM informationernes støt stigende atomisering (detaljering). Udviklingen af nye produkter- og processer stiller nye krav, som følge af den voksende digitalisering, herunder ikke mindst adgangen til og forståelsen af informationer på mange forskellige niveauer. Byggeriets IT-kompleksitet, de mange forskellige deltaljer, har selve håndværket som kilde. Og netop derfor skal et samlet IT-system for byggebranchen tage sit afsæt her bottom up. Der er tale om emergens, som kan forstås som det skabende udviklingsprincip. Et begreb der forener forholdet mellem ontologi (væren) og epistemologi (erkendelse). På håndværkersprog: Hvad er det I vil have os til sammen at ændre (ny teknologi), og hvordan gør vi det bedst i fællesskab(nye kompetencer)? SPROGFÆLLESSKAB De mange forskellige sprog i byggeriet fra geologi til adressedata, skal håndteres / bliver håndteret løbende idet de enkelte sprog også udvikler sig, og over tid bliver en del af det danske byggesprog. Byggeriet udvikler sig, den vedvarende fremkomst af nye materialer, nye værktøjer, nye montageformer, nye organisationsformer etc. fører til nye ord og begreber som også skal håndteres løbende for at dokumentationen for det enkelte byggeri kan læses og forstås af eftertiden. En forudsætning for genbrug af information på byggepladsen er, at der anvendes et fælles byggesprog, og at informationer som skal genbruges har præcis samme betydning i hele byggeprocessen! Igen en understregning af, at en ny teknologi rækker ud over den enkelte og faget. Og derfor bliver et fælles og organisatorisk anliggende, mere end personligt. Et fælles sprog for hele byggeriet er tilsammen et meget omfattende vokabularium, som meget få personer vil kunne mestre, og drage nytte af. Men på trods af det, er opgaven i en digitaliseret og globaliseret verden at gøre forsøget med at samle de sproglige elementer. Bygningsreglementet er et bidrag til et fælles dansk byggesprog. Det samme gælder billedprislisten, priskuranter, diverse Ståbi- samlinger, diverse standardiserings institutioner, varekataloger, BIM, og web sider. Alle disse elementer gør det vanskeligt at udvikle og vedligeholde et fælles sprog på en byggeplads. Sprog og IT-system er i et afhængighedsforhold, og udfordringen er samtidigt at udvikle systemisk med et fælles sprog, der for at bruge en kliche, er bæredygtigt. Ikke en nem opgave, men en nødvendig opgave. 4

5 Statslige IT-krav IT-kompetencer SMV Den offentlige digitaliseringsstrategis formål IT-Implementering relateret til værktøj EN HELHEDSORIENTERET LØSNINGSMODEL Anvendelsen af IT vinder frem overalt og har et af sine udspring i statslige krav. Virksomhedens kontakt med det offentlige har som mål at al kommunikation skal foregå digitalt via WWW. Den personlige ansvarlige underskrift fra virksomhedslederen, er i dag erstattet af en elektronisk signatur (NemID), og det er en forudsætning for at kunne drive en virksomhed, at virksomheden er i stand til at kommunikere med det offentlige digitalt. Det betyder at jo mindre virksomheden er, desto flere og mere omfattende specifikke IT kompetencer kommer til at hvile på færre personer, og dermed skal enkeltmandsvirksomheden kunne det hele selv. Det betyder at enkeltmandsvirksomheden ud over at skulle tjene penge på sit håndværk, også samtidigt skal kunne betjene en vedvarende voksende offentlig IT kompleksitet. Den offentlige kontrol med virksomhederne bliver som følge af digitaliseringen mere og mere detaljeret, og det offentlige stiller i dag med loven i hånden krav om, at alle som leverer til det offentlige er i stand til at fremsende en elektronisk faktura. Målet med den offentlige digitaliseringsstrategi er, at al dokumentation for en leverance fra vugge til grav skal eksistere på digital form, der er kontrolleret og defineret via lovgivning. Denne målsætning har til formål, at man fremadrettet kan genbruge alle frembragte virksomheds-og produkt data inden for alle brancher. Det er en udmærket ide, som på sigt vil være meget lønsom, - men også en ide - som forudsætter omfattende kompetencer, som for den lille virksomhed ikke umiddelbart og i første omgang øger indtjeningen. Samtidig med de øgede krav om digital indberetning, implementeres der IT i de forskellige værktøjer som virksomhedens håndværkere anvender i dagligdagen. I denne sammenhæng følger digitaliseringen den traditionelle håndværkertilgang, et dedikeret værktøj til en dedikeret opgave. Det betyder at der eksisterer en lang række små enkeltstående smarte digitale værktøjer som håndværkeren anvender i dagligdagen. Som eksempel anvender håndværkeren som en ganske naturlig ting en GPS til at finde vej, en elektronisk kørebog for at kunne registrere kørte kilometer, en personlig båret Smartphone for at være tilgængelig og kunne kommunikere uanset hvor vedkommende befinder sig. Telefonen kan også anvendes som fotografiapparat til dokumentation for f.eks. en bygnings tilstand. 5

6 IT-løsningsmodeller IT-pakker og kompetence Hvad er Reference- Implementering? Reference-Implementering - almen praksis inden for håndværket SYSTEMPAKKER En løsningsmodel kunne være at koble en række af alle disse allerede eksisterende forskellige (dedikerede) IT løsninger sammen, med henblik på at reducere det administrative arbejde som følge af kravet om fuld dokumentation. Disse IT pakker kan udvikles som samlede løsninger store såvel som små, enkle såvel som komplekse, men fælles for dem alle er, at de både udgør en redskabspakke (værktøjskasse) og en videns- og kompetenceudvikling af virksomheden i bredeste forstand. IT-løsningerne går altid hånd-i-hånd med en samtidig videns- og kompetenceudvikling i alle faser af It-pakkernes vej ind til virksomhederne før, under og efter: 1. Det gælder indledningsvis forudsætningsskabelsen, der bygger på en analyse af virksomhedens produktion/service (hvad er produktet), medarbejdernes aktuelle kvalifikationer (hvad kan de) og medarbejdernes ønskede kvalifikationer (hvad skal de kunne). 2. Det gælder selve implementeringen, hvor It-teknologien hjælpes på vej, dels ved at medarbejderne bibringes de nødvendige kompetencer, dels som integreret led i implementering (læring og teknisk implementering sker samtidigt i en organisk proces hvor læringsrummet fungerer som selve implementeringsplatformen). REFERENCE-IMPLEMENTERING 3. Det gælder den efterfølgende optimering af teknologien og yderligere anskaffelse heraf, hvor der kan kobles en systematisk og kontinuer læringsproces til (man optimerer samtidig med at man lærer, samt at man lærer for at kunne optimere). Yderligere kan der kobles en egentligt innovationsproces til, der minder om optimeringen, men er mere eksperimenterende og kan medtage både brugere/kunder og medarbejdere, som drivkræfter i selve processen. Også her kan innovation bedst ske når den indlejres i et praksisnært fællesskab. En referenceimplementering af alle disse små dedikerede IT løsninger for dataopsamling, som har til formål at dokumentere de muligheder som kunne følge af en praktisk sammenkobling af alle disse data, kan være vejen frem for byggebranchen. Projektet Afprøvning af digitale værktøjer i leverer et bud på sagen. Med en reference implementering åbnes mulighed for at kunne dokumentere om det virker, hvad der ikke virker, og hvad der er muligt at koble sammen, hvad skal der til for at kunne koble det sammen, og endeligt det vigtigste hvilke kompetencer skal der til for at kunne anvende, vedligeholde og udvikle en reference implementering. En reference implementering inden for håndværket er almen kendt. Det er almen praksis at frembringe en såkaldt mock up inden et byggeri for alvor går i gang, så man kan se om det kan lade sig gøre, og hvordan det skal gøres og hvilke kompetencer der skal til for at det kan frembringes, og hvordan det skal organiseres. Der eksisterer således allerede en tradition for referenceimplementeringer inden for byggeriet, modellen skal blot også omfatte Digitalisering af Byggeriet. 6

7 IT INFRASTRUKTUR FOR SMV ER Afgrænsning af en Vida byg-pilotprojektets ambition Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger Det er ikke en opgave for nærværende projekt at teste en reference implementering, men muligheden for design og model for dette har budt sig i et af pilotprojekterne. Det vil nærmere blive beskrevet i pilotprojektet hos Vida byg a/s. Vida byg har i et længerevarende tidsperspektiv planer om at etablere en ISO kvalitets certificering. En del af pilotprojektet hos Vida byg vil omfatte en introduktion i anvendelse af den internationale standard for notation af forretningsmodeller og arbejdsgange BPMN. (Business Process Modelling Notation). Denne notationsform er frit tilgængelig som public domæne programmel, og meget tilgængelig at anvende og vedligeholde som notationsform til vedligehold og udvikling af en ISO kvalitets certificering. Det er pilotprojektets ambition at notere alle Vida bygs egne identificerede arbejdsgange i BPMN i forbindelse med arbejdsgangene som følge af et udbud, som skal transformeres til et tilbud, og pilotprojektet vil dokumentere disse arbejdsgange i BPMN. Vida byg råder over en række særligt certificerede medarbejdere (håndværkere) og som et forsøg vil pilotprojektet også omfatte en illustration af potentialet ved BPMN, ved at notere en enkelt arbejdsgang, som forudsætter certifikat. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at arbejdsgange dokumenteres via standarden BPMN, som er omfattet af Videnskabsministeriets rekommandationer for anvendelse af XML i den offentlige forvaltning. At BPMN kan transformeres og umiddelbart gøres operativt via serialisering fra BPMN via XPDL til BPEL er ikke en del af pilotprojektet. En af de helt store fordele ved at anvende BPMN til notering / dokumentation af arbejdsgange er, at notationen direkte kan anvendes i forbindelse med struktureret programudvikling, som er den softwareudviklingsplatform, som er udviklet af Jysk Teknologisk Institut, og som har den meget anvendelige tilgang, at alt software udvikles med udgangspunkt i udfaldsrummet for en handling. Udgangspunktet er baseret på håndværkerens behov for datafangst, hvorfor software udviklet efter denne metodik betyder, at håndværkeren tager ejerskab for det frembragte (han kan se sig selv), hvilket reducerer den sædvanligvis og ofte noget besværlige implementeringstid til et minimum. De senest offentliggjorte casestudier vedrørende implementering af IKT og modelbaserede arbejdsmetoder og værktøjer i byggeriets faglige praksis viser 1, at den største udfordring ikke ligger i brugen af ny hardog software. Den ligger i implementeringen, hvor nye metoder til samarbejde-og arbejdsproces forudsætter et kompetenceløft, ikke bare for den enkelte medarbejder, men for hele virksomheden internt, og ikke mindst i organiseringen af byggeriets udførelse. Dette betyder også, at de parter, der efterfølgende involveres, skal være rustet til at være innovative partnere, og derfor er nødt til at foretage en tilsvarende implementering af metoder og kompetencer Derfor er en brancherelateret systemleverance vejen frem. Og bygget op så den meget lille virksomhed får det produkt, som matcher hans/hendes behov, uden at gabe over mere end nødvendig, og samtidig bidrager til og er en del af en mere samlet og kompleks løsning. 1 (Bygningsstyrelsen - juni 2012). 7

8 FORELØBIG KONKLUSION Ny IT-teknologisk æra - indebærer en ny praksis for AMU-og Erhvervsskolesystemet Projektets foreløbige svar på, hvilken tænkning, metode og værktøjer, der bedst kan løfte de mange små og mellemstore virksomheder ind i en ny IT-teknologisk æra, ligger i koblingen mellem leverance, implementering, kompetenceudvikling og læring. For AMU-og Erhvervsskolesystemet indebærer det en ny praksis. Det er ikke nyttigt og brugbart for virksomheden, at Skolen stiller med tilbud om at kompetenceudvikle medarbejderne om IT. Det forholder sig omvendt: Hvordan kan AMU og Skolen bidrage til SMV ernes og branchens innovation? Kompetenceudvikling er og bliver afgørende, men den skal times på en ny måde, og skal ikke stilles i første række. Nu som tidligere vedrørende IT-teknologi er mange af den overbevisning At IT skaber orden. Det forholder sig omvendt. IT kræver orden, for at være effektiv og værdiskabende. Udfordringen er derfor parallel. Arbejde og samarbejde skal organiseres og ledes på en anden måde, produktiviteten skal nytænkes, og de rette værktøjer vælges. Med andre ord, det er ikke frugtbart for virksomheden at stille med nogle få værktøjer, og spørge: Hvilke opgaver har I til mig? Nej, opgaven er defineret, og det handler om at finde de rette værktøjer. ÅBNE DIGITALE VÆRKSTEDER Partnerne Erhvervsskolen Nordsjælland og Håndværkerakademiet på EUC Nord holdt hver for sig åbne digitale værksteder henholdsvis 14. juni og 5. september Begge digitale værksteder blev åbnet ved organisationerne Dansk Byggeri og 3F. Begge værkssteder sluttede med orientering om, at der i Nordjylland og Nordsjælland ville blive rundsendt spørgeskema til udvalgte virksomheder, og at der begge steder skulle afvikles 2 pilotprojekter, som beskrives efterfølgende. 8

9 Fotos fra de åbne digitale værksteder Begge åbne digitale værksteder var indrettet så virksomhederne kunne komme i dialog med IT-leverandørerne, og selv teste produkterne. 9

10 PILOTPROJEKTER Spørgeskemaunderundersøgelserne Generelt Nordjylland Nordsjælland Foto: Indkørslen til Ejvind Larsen & Søn Af spørgeskemaundersøgelserne fremgår det, at: Langt de fleste virksomheder er interesserede i at deltage i et pilotprojekt (ca. 90%) Administrationen internt i virksomheden er i høj grad digitaliseret Tilbudsgivning foretages traditionelt, det samme gælder mangelafhjælpning Byggestyring er overvejende traditionel uden brug af digitale værktøjer Enkelte virksomheder skiller sig ud ved at bruge C5, Easy Time og Ipads. Som barriere angives manglende tid til at sætte sig ind, hvilke ITmuligheder der findes, og indtrykket er også, at det er dyrt at anskaffe og bruge. Flere ønsker hjælp til at komme i gang. I det nordjyske er fornemmelsen at tingene skal kunne betale sig eller direkte være påtvunget, før interessen for digital udvikling får fodfæste. I Nordsjælland forholder det sig omvendt, ikke generelt, men i et af pilotprojekterne, hvor virksomheden Vidabyg ønsker at gå meget længere end pilotprojektet kan rumme. Her er Erhvervsskolen Nordsjælland stået på og medvirker så langt det er muligt inden for projektets rammer. Endvidere at være behjælpelig med at søge fondsstøtte så Vidabyg kan komme i mål med sine ambitioner. Derfor vil denne virksomhed præge både midtvejs- og slutrapport, i det opstarten er den samme for den lille såvel som for den mellemstore byggevirksomhed. Det hele starter med en screening af, hvad der produceres og hvordan det gøres, samt i hvilken grad der er vilje til vækst og udvikling. To virksomheder har som pilotprojekt digital kvalitetssikring med Fotodok. Det gælder murerfirmaet Brdr. Sommer og Tømrerfirmaet Ulrich Bisgaard. I sidstnævnte virksomhed kobles et AMU-kursus på omkring kvalitetsbevidsthed. Her har begge pilotprojekter valgt Den digitale Skurbog. Det drejer sig om Entreprenør Ejvind Larsen & Søn og benævnte Vida byg. Ejvind Larsen & Søn ønsker en form for digitaliseret kommunikation mellem hjemmevirksomhed og den store slamsuger, samt digital timeregistrering koblet til Visualiseringsprogram fra dansk Byggeri. 10

11 Vida byg Nedenfor vises i udsnit en dokumentoversigt, som vil danne grundlag for BPMN i Vida byg. Vida bygs administrative flow Nedenfor vises endvidere virksomhedens administrative flow for deres forretningsområder fordelt på 1. Service. 2. Mindre entrepriser. 3. Større entrepriser. 11

12 Vida byg IT-pakke til referenceimplementering Nedenfor vises design af IT-pakke til referenceimplementering for SMV er i byggeriet med Vidabyg som prototype 1. Det øverste flow viser en almen byggesag fra start til slut 2. De med blåt markerede felter viser Den digitale Skurbogs integrering i Vidabygs organisation for såvel administration og udførelse 3. De med gråt markerede felter er nyskabelser f.eks. app der er koblet til Skurbogen udelukkende med en simpel tidsregistrering. Husets digitale logbog som burde følge enhver byggesag, og www. som sikrer adgang til såvel intranet som internet 4. Den store udfordring handler om at få det hele til at spille sammen. 5. Perspektivet for Vidabyg er en fremtidig ISO Certificering. 12

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, December 2013 0 Indledning Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere