Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014"

Transkript

1 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD Semester MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede eksamensprojekt dokumenterer at den studerende på kvalificeret vis kan kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse. Den studerende skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere at ovenstående læringsmål er nået. På University College Nordjylland er det et krav at problemstillingen er formuleret i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Produktet skal være en digital applikation eller en digital formidling. Deltagere: Gruppe nr: Termin: Antal sider ekskl. bilag: Kasper Legarth Rasmus Lindgaard Sjælland 12 Onsdag d. 28 maj 2014 klokken anslag (49,1 sider) Produktets placering: projekter/vraakoreskole/ Admin projekter/vraakoreskole/admin.php Login: Brugernavn: testperson Password: legarth22 Projektet må gerne offentliggøres Dato og underskrift Kasper Legarth Rasmus Lindgaard Sjælland

2 Side 2 af 81

3 Indholdsfortegnelse PROJEKTSTART... 5 INDLEDNING... 5 PROBLEMBESKRIVELSE... 6 PROBLEMFORMULERING... 6 METODE... 7 Foranalyse... 7 Undersøgelse... 8 Design... 8 Realisering... 9 FORANALYSE KRAVSPECIFIKATION Virksomhedens krav VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE INTERESSENTANALYSE UNDERSØGELSE SWOT- ANALYSE KONKURRENTER KOMMUNIKATION MÅLGRUPPE Kvantitative metode Kvalitative metode IMK- MODEL KONCEPT Idegenerering Ideen DESIGN VISUEL IDENTITET LOGO Proces TYPOGRAFI FARVETEORI Komplementation Kontrast Dynamik Farvepsykologi Farve valg HJEMMESIDE DESIGN ER diagram BRUGERVENLIGHED Informationsdesign Interaktion HJEMMESIDENS OPBYGNING Gestalt REALISERING ANVENDTE RESSOURCER HTML/CSS Javascript/jQuery & jqueryui AJAX Side 3 af 81

4 PHP SQL Eksterne ressourcer BACK- END OOP (Object Oriented Programming) CSRF (Cross- site request forgery) CMS (Content Management System) SMS Service FRONT- END Grid System Opbygningen SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) VIDEREUDVIKLING Responsive design Browserkompatibilitet Kontrolpanelet Oprydning PROJEKT AFSLUTNING KONKLUSION PROCESREFLEKSION Kaspers refleksion Rasmus refleksion ANSVARSLISTE KILDER BILAG MINDMAPS SKITSER BRUGERTEST SVAR Testperson Kladde for interview med nuværende elever SPØRGESKEMA Side 4 af 81

5 Projektstart Indledning I forbindelse med dette projekt har vi en kunde i form af Vrå Tårs Køreskole. Det er en køreskole der er beliggende i nordjylland, og del af lokalsamfundet. Ejeren Gert ønsker ifølge hans egne ord: En moderne hjemmeside der kan bruges til noget. Denne fortolkning er meget åben og hvordan skal forholder os som udviklere sig til det? Vi har blandt andet haft et kundemøde for at finde frem til hvad han i virkeligheden havde brug for udover bare ovennævnte sætning. Efter en gennemgang af hans nuværende hjemmeside fandt vi frem til at der var mange mangler som burde være til stede, blandt andet er hjemmesiden ikke responsive og der ikke nogen visuel identitet eller logo. Derfor blev vi enige om at det var lettere at bygge noget nyt op fra bunden i stedet for at opdatere den nuværende hjemmeside. Men hvordan skulle hjemmesiden bygges op? og hvordan skal den kommunikere Gerts budskab? og hvordan laver vi en moderne hjemmeside og visuel identitet? For at finde svarene på disse spørgsmål har vi analysere på selve virksomheden og ejeren af denne, men også virksomhedens målgruppe. Side 5 af 81

6 Problembeskrivelse Vrå Tårs Køreskole har længe haft en hjemmeside, men grunden til dette har kun været fordi: Det har de andre køreskole i området. Ejeren af køreskolen er nu begyndt at føle at hans hjemmeside ikke følger med tiden, for ikke at sige forældet, og vi kan kun give ham helt ret i denne påstand, for kigger vi på hans nuværende hjemmeside kan vi se at den langt fra udnytter det potentiale som der ligger i at have en god hjemmeside. En hjemmeside kan via Google og andre søgemaskiner være et godt værktøj til at udbrede sit budskab til potentielle kunder, og hans nuværende hjemmeside gør stort set intet for at for at blive fundet af disse søgemaskiner. Ejeren har længe ladet hjemmesiden stå og passe sig selv, fordi at selvom han havde fået fremstillet en løsning der gjorde muligt at administrere indholdet på hans hjemmeside uden kendskab til programmering, så var der stadig for mange muligheder der gjorde det uoverskueligt for ejeren og derfor mistede han modet, nu er han klar til at give det endnu en chance, men føler stadig er der alt for mange muligheder som han aldrig kommer til at bruge. Selve opbygningen af hans hjemmeside trænger også til at blive opdateret, fordi hans nuværende hjemmeside er ikke responsive hvilket der efterhånden er begyndt at blive set som en standard inden for webdesign og udvikling. I forbindelse med at vores kunde ønsker en ny mere moderne hjemmeside har kunden besluttet at det er på tide at der skal ske noget visuelt på hans hjemmeside, ud over at kunden selv bare ønsker en pæn hjemmeside, så mangler han helt en visuel identitet, han har blandt andet ikke noget logo, eller lignende der er med til at skabe genkendelighed. Grunden til vores kunde pludselig ønsker at der skal ske noget på hans hjemmeside, skyldes at han er blevet gjort opmærksom på potentialet i en hjemmeside og internettet generelt. Hans konkurrenter kan let blive fundet via google, og kommende elever kan selv gå ind og tilmelde sig undervisningshold via deres hjemmesider, alt dette er noget som vores kunde er gået glip af og nu ønsker at udnytte. Problemformulering Hvordan udvikler vi en webløsning samt visuel identitet som er tiltalende i kommunikationen til virksomhedens målgruppe, samt er til at finde via søgemaskiner af målgruppen, som samtidig bliver nemmere for ejeren selv at administrere? Side 6 af 81

7 Metode I vores opgave ønsker vi at benytte HOME- metoden, HOME står for Holistic, Open Multimedia development method. HOME- metoden er en udviklingsmetode som bliver brugt til at udvikle multimedieprodukter, og det gør den relevant i forhold til vores opgave. Vi har valgt at benytte denne metode fordi den hjælper med at give struktur på vores udviklingsforløb, men også fordi HOME er en åben metode, det vil sige den giver mulighed for at vi kan tilpasse vores arbejdsforløb hvis situationer skulle ændre sig. HOME- metoden er opdelt i fire faser, Foranalyse, Undersøgelse, Design og Realisering. HOME arbejder i udgangspunkt i en lige linje, den minder meget om paradigmet kaldet vandfalds- paradigmet, det vil sige at man afslutter en fase før man går videre til den næste. Der hvor HOME dog adskiller sig er i design og realisering. Disse to faser er præget af de agile metoder, de agile metoder benytter sig af iteration, altså gentagelse. De to faser benytter iteration da der vil blive brug for at gentage de forskellige aktiviteter, da der både vil være kontakt med kunden, men også brugeren løbende igennem udviklingen. I de to faser er gentagelse vigtig i forhold til et multimedie produkt. Dette skyldes man skal have godkendelse af kunden men også brugeren af produktet, hvis en af disse afviser produktet skal det være muligt at kunne gå tilbage i forløbet og ændre på produktet efter de krav enten kunde eller bruger har stillet. (Harder Fischer & Oosterbaan 2010: 14) Foranalyse I foranalysen startes derud med et kundemøde, dette gør vi for at indsamle information omkring kunden Vrå- Tårs Køreskole s, og få et overblik over hans ønsker og tanker til det produkt vi skal udvikle til ham. I forbindelse med dette kundemøde vil vi udarbejde en kravspecifikation, for at der er klare aftaler imellem kunden og udviklingsholdet (os). Vi udvikler også kravspecifikation for at få et bedre indblik i hvilke ønsker og tanker kunden selv har til hans nye løsning. Det er i foranalysen vi ønsker at foretage en interessentanalyse for at danne os et overblik over hvem der er involveret i projektet, og hvem der bliver berørt af projektforløbet og resultatet. Ud fra vores indsamlet informationer skulle vi nu være istand til foretage en projektbeskrivelse, denne kommer til at fungere som vores styringsdokument igennem projektet. Side 7 af 81

8 Undersøgelse I foranalysen fik vi afklaret hvilke mål kunden har med projektet og hvilke udfordringer vi derfor som udvikler står med. For at løse disse udfordringer skal vi indsamle mere data, og i første omgang ønsker vi at foretage en SWOT analyse af virksomheden, denne foretager vi for at give et klart billede af hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler køreskolen har. Det bliver nødvendigt for os at lærer konkurrencen at kende, det skal gøres for at køreskolens hjemmeside kommer til at differentiere sig fra konkurrenterne. Næste skridt i undersøgelsesfasen bliver og samle data omkring målgruppen. For at erhverve os dette data vil vi benytte os af to forskellige metoder. Vi vil starte med at bruge en kvantitativ metode, i form af et spørgeskema, dette gør vi for at kunne indsamle store mængder data, og mange meninger frem for få, men på samme tid gøre det tydeligere hvor vores målgruppe skal findes. Dernæst vil vi benytte en kvalitativ metode i form af et interview, dette interview skal give os nogle mere præcise data. Dette interview bliver med to køreelever, dette bliver for at gøre det klart hvorfor de har foretaget de valg de har. Vi skal på vores hjemmeside have en kommunikationsmodel koblet på hjemmesiden, dette bliver for at rette kommunikationen igennem de kanaler og mod de modtagere(målgruppen) som hjemmesiden skal kommunikere til. Til dette har vi valgt at benytte IMK- modellen, IMK står for International Markedskommunikation. IMK fokusere på teksten som er det der kommunikeres mellem afsender og modtager, teksten bliver påvirket af diverse elementer, som hvis der tages højde for og bearbejdes, kan sørge for teksten kommunikere som vi ønsker den. I vores undersøgelse kommer vi også til at kigge på selve ideen, det er her vi vil udarbejde det bedste koncept til køreskolen. Her vil vi benytte mindmaps, som er en metode der tømmer hovedet på projektteamet for ideer til et koncept, ingen ide er for dårlig at skrive ned og det er herefter man i teamet udvælger det bedst mulige koncept at arbejde videre på. Design Designfasen kommer til at blive opdelt i tre faser, den bliver udvikling af den visuelle identitet, her skal vi designe et logo, samt vælge de farver der skal identificere Vrå- Tårs Køreskole. Fasen bliver opdelt to, fordi den visuelle identitets designproces og hjemmesidens designproces kommer til at adskille sig fra hinanden. Hvor den visuelle identitet kommer til at have en meget grafisk design proces, så kommer den hjemmesidens designproces til og have både en grafisk proces, men også en proces der handler om struktur og brugervenlighed Den visuelle identitet vil blive den første fase, dette skyldes den kommer til at have en grafisk indflydelse på hjemmesidens designfase. Dette skyldes at de designvalg der kommer til at foregår i første fase vil have indflydelse på valgene i anden fase. I første fase udvikles den visuelle identitet. Denne skal udtrykkes i form af et logo, dette logo kommer til at at være det bærende element i den visuelle identitet, da den kommer til at blive repræsentere køreskolen. Logoet kommer til at repræsentere køreskolen via hjemmesiden Side 8 af 81

9 men også på bilen og på diverse andre produkter. I samarbejde med logoet vil der blive arbejdet med farvevalg og i det sammenhæng med farveteori. Farvevalgene vil blive ført over i anden fase i udarbejdelse af hjemmesiden, da det bliver disse farver som skal bruges på hjemmesiden, da de er medvirkende i repræsentation af køreskolens visuelle identitet. Anden designfase kommer til at omhandle design af hjemmeside. Her vil hjemmesidens design blive bygget fra bunden. Hjemmesiden kommer til at indeholde de valg der bliver truffet i form af grafisk design, user interface design og interaktionsdesign. Det grafiske design omhandler hjemmesidens udseende. Udseende dækker over farvevalg, typografi og layout. Her kommer de designvalg der blev truffet i den visuelle identitet indover i form af farvevalg. De farver som der blev valgt gennem den visuelle identitet kommer til at blive brugt som gennemgående farver på hjemmesiden. Det grafiske design skal der også vælges og arbejdes med hjemmesidens typografi, det vil altså sige valg af skrifttyper og deres brug på hjemmesiden. Designet af hjemmesidens layout bliver også udarbejdet i denne fase, det er de valg der træffes i form af hjemmesidens opbygning, altså hvordan elementernes proportioner er, og hvordan de er placeret i forhold til hinanden. Her er det relevant og benytte gestaltlovene som omhandler nærhed. User interface design bruges til gøre brugerens rejse gennem hjemmesiden til en behagelig oplevelse. Dette skal gøres ved gøre hjemmesiden nem at navigere igennem for brugeren, hvilket skal gøres både i layout men også informativt, dette betyder at det skal gøres klart for brugeren hvordan han kommer videre på siden og finder den information denne ønsker. Interaktionsdesign omhandler brugerens fysiske brug af hjemmesiden. Brugeren skal kunne interagere med hjemmesiden og der skal planlægges hvordan dette skal lade sig gøre. Realisering Vrå Tårs Køreskoles nuværende løsning bygger allerede på et CMS, der er tale om et stort open source et af slagsen, nemlig Wordpress. Normalt er det en god og billig løsning for mindre virksomheder, men i dette tilfælde skaber det problemer for vores kunde. Ejeren Gert har nemlig meget begrænset tekniske egenskaber og/eller interesse for samme, så derfor virker Wordpress es mange muligheder forvirrende og uoverskuelige for ham, derfor skal han have et system som han kan overskue og rent faktisk vil bruge. Vi vil udvikle et CMS hvor alt overflødeligt (i forhold til daglig vedligeholdelse) er skåret fra, så hvis ikke det er noget han behøver at ændre og redigere i, så skal han ikke have muligheden. Der skal være mulighed for at oprette nye sider og redigere i deres indhold, samt slette en side hvis ikke der skal være brug for den. Indholdet af disse sider skal selvfølgelig kunne rettes uden af have nogen kendskab til nogen former for programmering, uden at gøre det for Side 9 af 81

10 indviklet. Der skal være mulighed for at ejeren kan gå ind og oprette et undervisningshold i systemet, og så vil der automatisk være mulighed for at tilmelde sig disse hold via hjemmesiden. Han skal selvfølgelig kunne følge med i hvem der har tilmeldt sig. Derudover kommer der nogle små ekstra funktioner som der kan ændres i, fx skal det være muligt for Gert. via en simpel dropdown menu eller lignende, at vælge en af de sider som han allerede har oprettet, og vælge at det skal være hjemmesidens kontakt side og så bliver der automatisk tilføjet en kontaktformular på den side. Den nuværende løsning er også programmeret efter gamle principper, det vil sige at der ikke er anvendt HTML5 på siden, og den er ikke lavet responsive. I forbindelse med at kundens målgruppe primært er unge mennesker, og at vi tillader os at antage at unge mennesker ofte ses som individer der bruger moderne teknologi så vil det være relevant at producere en responsive hjemmeside, da den moderne teknologi tillader, hvis ikke kræver at man skal kunne se hjemmesider fra sin smartphone eller tablet. I forbindelse med at front- end strukturen skal laves om for at gøre siden responsive giver det mening samtidig at bygge den op på ny for at producere en hjemmeside i HTML5. Dette skyldes blandt andet at HTML5 anses for at være den nye standard og derfor giver det også mening hvis projektet senere hen skal overdrages til andre udviklere. Dertil kommer at det eventuelt ville kunne give noget renere og mere ryddeligt kode. Kundens nuværende løsning er også blottet for alt hvad der hedder SEO, og dette er der ikke gjort noget for. Vi vil derfor have dette i minde når vi producere Vrå Tårs Køreskoles nye løsning, og producere den nye hjemmeside med mindst de basale forbedringer inden for SEO. Dette gør vi da det forhåbentligt ville betyde synlige forbedringer i besøgstal på hjemmesiden. Kort fortalt vil vi skabe en løsning som er bedre både for Vrå Tårs Køreskole og de kommende besøgende på hjemmesiden. Side 10 af 81

11 Foranalyse Kravspecifikation Vores kravspecifikation sikre at vi som udviklere overholder de krav og ønsker som vores kunde har til produktet der skal leveres i forbindelse med projektet, men også at der er enighed om hvad produktet skal indeholde så kunden ikke kommer efterfølgende og siger der mangler ting og ikke vil betale for produktet. Virksomhedens krav - Vrå Tårs Køreskole er ønsker en ny hjemmeside som er pæn og simpel. Den må gerne være moderne. - Virksomheden ønsker også at hjemmesiden kan bruges af besøgende til at tilmelde sig hans hold. - Der er også ønsker om at kontaktmuligheder skal være let tilgængelige og generelt været let at kontakte virksomheden. Disse tre krav var de eneste kunden selv havde hvis vi spurgte ham direkte. Men gennem samtalen til vores kundemøde er vi kommet frem til nogle yderligere krav som vi bør overveje at for at gøre løsningen mere brugbar for kunden. Kundens nuværende løsningen er for avanceret til han selv kan overskue at administrere den, så derfor skal der administrationen af den nye hjemmeside være så simpel som mulig. Kunden nævner også at han har lagt mærke til at andre køreskoler i området er nemmere at finde ved at søge på google end han selv er, og han ikke ved om de bruger penge på det eller ej. En kort gennemgang af hans nuværende hjemmeside afslører at der ikke er gjort noget for søgemaskineoptimering, så derfor vil vi også gøre mere med søgemaskineoptimering på den nye hjemmeside end den nuværende hjemmeside. Side 11 af 81

12 Virksomhedsbeskrivelse Vrå Tårs køreskole er en enkeltmandsvirksomhed ejet af Gert Vestergaard Andersen. Ligesom navnet antyder er der tale om en køreskole, Gert er eneste mand i virksomheden og står derfor selv både for teoriundervisning, kørelektioner og alt det administrative i virksomheden. Dog er Gert ikke den mest tekniske mand i verden, og han får derfor hjælp til dagligt af hans kæreste Else. Virksomheden blev registreret i Navnet på virksomheden siger også noget om det område han dækker med sin køreskole, og det kommer af at han har teorilokaler i både Vrå og Tårs. Vrå og Tårs ligger begge to i nærheden af en større by (Hjørring) som indeholder gymnasie, handelsskole mm. Så de fleste af hans elever går i skole der, og derfor foregår mange af køretimerne også i Hjørring. I forhold til rigtige mange andre mindre køreskoler og selvstændige kørelærer er han meget fleksibel fordi han har teorilokaler på hele to lokationer, hvor man normalt oftest ville nøjes med et enkelt sted. Det gør at han har nemmere ved at lægge i nærområdet for de elever som gerne vil benytte hans køreskole. Han meget fokus på service til sine elever, så han hjælper blandt andet også med transport til og fra teorilokalerne hvis nogle af hans elever er i Vrå når teorien foregår i Tårs og omvendt. Side 12 af 81

13 Interessentanalyse Efter vores overstået kunde møde og den data vi har indsamlet, har vi kunne definere køreskolens målgruppe, denne er vigtig i forhold til opgaven, men det er ikke kun vigtigt for os at kende til målgruppen, vi skal også kende til andre interessenter i forhold til projektet. For at finde disse vil vi foretage en interessentanalyse. Formålet med at lave en interessentanalyse er at finde frem til de interessenter der i forhold til virksomheden og vores projekt. Interessenter er personer eller grupper som har indflydelse enten direkte eller indirekte på virksomhedens produkt eller virksomheden selv. Disse interessenter vil også have indflydelse på vores opgave og vores udviklingsproces af det produkt som vi skal levere til virksomheden. De forskellige interessenter kan deles op i fire typer, eller i fire interessentgrupper om man vil, disse fire grupper består af: Gidsler, Ressourcepersoner, Grå eminence og Eksterne interessenter. Disse fire grupper har forskellig magt og indflydelse på projektet. Gidsler, som man måske kan læse ud fra navnet, er interessenter som ikke har ret meget at skulle have sagt i forhold til de beslutniger der skal tages i projektet, eller retter så har de ingen mulighed for at kunne træffe nogle beslutninger som der bliver taget i projektet eller arbejdsprocessen. Et eksempel på sådanne interessenter kunne for eksempel være medarbejder i en virksomhed, som står for den daglige drift, disse kan med fordel informeres og involveres og altså ikke ignorerer dem og deres meninger, da de kan være med til at give et bedre resultat i sidste ende. Ressourcepersoner er de mere aktive roller i processen det er dem, som har noget at skulle have sagt når beslutningerne skal tages. Disse interessenter har stor indflydelse på selve processen og bør derfor inddrages og involveres i beslutningerne der tages i processen, og det er også derfor at det er typisk at disse interessenter er personer i projektgruppen, referencer grupper eller specialister der bliver inddraget i processen. Grå eminence er interessenter som også har en stor indflydelse når det kommer til beslutningerne i processen, men de behøver nødvendigvis ikke at levere den store arbejdsindsats til processen. Det er vigtigt at man finder alle disse interessenter og får forhørt dem, da der ellers kan pludselig opstå overraskelser som kan hver meget store betydning for projektet og dets fremtidige udvikling. Et eksempel kunne være en person fra ledelsen som i sidste ende skal godkende hvad projektgruppen bruger deres penge på, og har man glemt ham er der risici for at hele projektet skal planlægges på ny, da man ikke kan få tilladelse til at bruge det først antaget beløb på projektet. Side 13 af 81

14 Eksterne interessenter er som navnet antyder, noget der ligger uden for processen og projektet og det er ikke en gruppe som har indflydelse på beslutninger i processen. Modsat de personer som befinder sig under Gidsler så behøver man ikke at inkludere eksterne interessenter i processen, det er nok at orientere denne gruppe, man bør dog stadig overvåge denne gruppe i løbet at processen, da de på et senere tidspunkt kan have indflydelse på den andre grupper og deres holdning til projektet, i denne gruppe finder vi ofte pressen. (Busch, 2011: ) Vi benytter nu denne metode til at inddele interessenterne i de fire grupper, Gidsler, Ressourcepersoner, Grå eminence & Eksterne interessenter. Vi inddeler dem og giver en kort forklaring om hvorfor hver interessent er placeret hvor de er. Gidsler: Køreskole Elever Målgruppe Folk allerede med kørekort Grå eminence: Gert(Ejer af køreskole) Ressourcepersoner: Else (Gerts kæreste) Vejleder Projektgruppe (Os selv) Eksterne interessenter: Forældre til elever Dansk Kørerlærer Union Justitsministeriet Køreskole Elever Disse er relevante for projektet fordi de er en del køreskolen, vi kan indsamle data i forhold til køreskolen, fra eleverne. Det er relevant og lytte til deres meninger i forhold til køreskolen, de bliver dog til gidsler fordi de ikke har en indflydelse på projektet. Målgruppen Målgruppen er en interessent fordi det er dem vi ønsker og ramme med den nye hjemmeside. Målgruppen falder da under gidsler, da de ikke kommer til at have indflydelse på beslutninger i forhold til projektet. Folk med kørekort Disse er interessente fordi de, ligesom elever og målgruppe, kan have meninger i forhold en køreskoles hjemmeside. De kommer dog heller ikke til at være beslutnings tager i forhold til projektet. Og går derfor under gidsler. Side 14 af 81

15 Else Else er en interessent, da ud over at være i forhold til Gert og så fungere som hans sekretær og det er ofte hende der vil komme til at håndtere indhold på hjemmesiden, så det skal være nemt for hende at benytte denne. Derudover sidder hun også med mange oplysninger der skal være med til udforme hjemmesiden. Vejleder Vejleder bliver en interessent, fordi selvom vi er beslutningstagere i sidste ende, så kommer mange af vores valg i forhold til projektet til at komme forbi vejleder og denne vil kunne stille sig i vejen for beslutningen hvis den ikke passer sammen med kravene vejleder stiller os. Projektgruppe ( Os selv) Vi som gruppe er beslutningstagere i forhold til projektet, vi skal tage alle beslutninger og kan kun blive ændret af kunde og vejleder, hvis disse ikke er enige. Gert(Kunde) Vores kunde Gert går under kategorien Grå eminence, dette er fordi han kommer til at være vigtig i forhold til beslutninger. Han kommer ikke til at deltage så meget i udarbejdelsen af hjemmesiden, men det bliver hans beslutning der til allersidst bliver afgørende. Selvom han ikke kommer til at være deltagende igennem hele udarbejdet af projektet er det vigtigt og have ham i fokus og ikke glemme ham. Forældre til Eleverne Forældrene bliver en ekstern interessent, det skyldes de oftest er med i beslutningen om barnets valg af køreskole. De har dog ikke ydeligere interesse og er derfor kategorieseret som ekstern interessent. Dansk Kørerlærer Union Er en ekstern interessent fordi køreskolen er i samarbejde med unionen og deres logo skal derfor værer en del af hjemmesiden. De er ikke ydeligere deltagende i projektet. Justitsministeriet Dette bliver en ekstern interessent, fordi det er her der vil blive truffet beslutninger i forhold til køreskoler, og ministeriet har indflydelse på hjemmesiden i forhold krav der stilles til køreskoler sider, angående oplysninger. Men kommer ikke til at tage nogle beslutninger i forhold til udarbejdelse af projektet. Side 15 af 81

16 Undersøgelse SWOT- analyse En SWOT analyse er en del af en strategisk platform sammen med en række andre analyseværktøjer, i dette afsnit beskæftiger vi os dog kun med SWOT analyse. I forbindelse med analyse af en virksomhed er det muligt at benytte sig af SWOT som er et glimrende værktøj til at hjælpe finde frem til hvor virksomheden befinder sig lige pt. Det er en analysemodel/analyseproces som går ind og analysere på virksomhedens stærke og svage sider, samt de muligheder og trusler der ligger for virksomheden. Selve ordet SWOT stammer fra forbogstaverne fra de fire grund punkter der bliver analyseret, altså Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O) og Threats (T). De punkter der bliver analyseret i en SWOT analyse kan deles op i to forhold, de interne og de eksterne forhold. Med de interne forhold forstås de ting som virksomheden selv kan berøre og have indflydelse på for at styrke dens position. Det er i de interne forhold man kan finde virksomhedens stærke og svage sider. Så med andre ord hvad gør virksomheden stærk og hvad gør den mindre stærk for ikke at sige decideret svag? Et eksempel på en stærk side kunne være en virksomhed som er et Franchise i en større kæde, har et stort netværk og kan låne medarbejder fra andre butikker i samme kæde uden at skulle træne dem op, i tilfælde virksomheden skulle være ramt af sygdom. Med de eksterne forhold forstås så det modsatte at de interne, altså ting som virksomheden ikke selv har indflydelse på men noget som er udefrakommende. Det er så her at man finder en virksomheds muligheder og trusler, så er der noget i lokalsamfundet eller på landsplan som har potentiale til at styrke eller skade virksomhedens position? Et eksempel på en mulighed kunne være at for en virksomhed som handler med nye biler kan følge med i nyhederne hvor de snakker om muligheden for at fjerne de høje bilafgifter helt. Det kunne betyde potentielt forøget salg af nye biler da det vil betyde at det blev billigere at købe helt ny bil. Kilde for bilafgifter: afskaf-de-tårnhøje-bilafgifter.html En SWOT analyse kræver at man laver en del analysearbejde og man skal ikke bare tage alt man kan komme i tanke om med i sin SWOT analyse, det er vigtigt at man kun har de mest relevante forhold med. For at gøre det lettere at analysere en virksomhed er det muligt at benytte nogle værktøjer som blandt andet muligheds- og trusselsmatrix. De værktøjer har til Side 16 af 81

17 formål at gøre det lettere at skabe sig et overblik af virksomhedens muligheder og trusler, og hvilke af disse der er mest relevante og tage med i sin SWOT analyse. (Trojel m.fl., 2009:77-81) Formålet med at vi anvender en SWOT analyse på Vrå Tårs køreskole er for at give os et bedre overblik over virksomhedens interne og eksterne forhold. Stærke sider: Teorilokaler flere steder Har været i lokalsamfundet længe Del af et godt netværk Har fokus på service Erfaring Svage sider: Gammeldags Begrænset teknisk viden Begrænset plads i hans lokaler Periodisk for mange elever Muligheder: Masse kommunikation via sociale medier. Debat om bilafgiften Trusler: Billigere køreskoler Nye moderne tiltag fra regeringens side U stabilt antal elever Folk flytter fra kommunen Stærke sider fortsat: Gert har teorilokaler i både Vrå og Tårs hvilket gør han er rigtig flexibel når det kommer til at skulle gøre det nemt for hans elever, og han kan på den måde op til start af et nyt hold se i hvilket område der er flest tilmeldte og så bruge teorilokalet der. Hvis der er mange tilmeldte har han mulighed for at dele holdet op i to. Gert meget fokus på at yde en god service udover bare at lære hans elever at køre bil, så fx: foregår teorien i Vrå så køre han med de elever der bor i Tårs til Vrå og omvendt. Udover det har han sørget for at alt den nødvendige information kan findes, eller link til hvor det kan findes, på hans egen hjemmeside, så potentielle elever ikke nødvendigvis behøver at gå andre Side 17 af 81

18 steder hen end på Gerts hjemmeside. Alle hans elever får også køretimer inde i Aalborg så de har prøvet at køre i en storby inden de er færdige med at tage kørekortet. Gert har også været i lokalområdet længe, han startede virksomheden 2008, og det er længe nok til at der nu er nogle af hans elever der har valgt ham fordi han er lokal. Gert har været kørelærer rigtig længe, helt præcist har han været kørelærer i over 15 år, og derfor har han rigtig meget at trække på, det betyder at han er god til at læse sine elever og give dem en tryg og god oplevelse når de tager kørekort, noget som ifølge hans egne elever er med til at gøre de ville anbefale ham til deres venner. I nogle andre kørelærer/køreskoler i området har han et rigtig godt netværk hvor de blandt andet er hos Hjørring køreteknisk anlæg, så glatbanekursus mm. kan tages lige i nærheden og man ikke skal køre rigtig lang for fx. at komme til køreteknisk anlæg i Støvring. Hjørring køreteknisk anlæg afholder blandt andet også førstehjælpskurser som er et krav til når man skal have kørekort. Så alt samlet i nærheden af Vrå Tårs Køreskole. Svage sider fortsat: Meget erfaring betyder også at Gert er ved at være en lidt ældre herre, og derfor er han også lidt gammeldags. Det er ikke nødvendigvis en dårlig side, nogle mennesker sætter pris på traditioner, men ca 90% af hans kunder er unge mennesker, som godt kan lide det moderne og eventuelt noget mere teknisk end det han har nu. Vi har snakket med nogle af hans nuværende elever og spurgte blandt andet om, hvad nu hvis der fandtes en hjemmeside eller en app til telefonen hvorpå de kunne logge ind og se hvor mange køretimer de havde haft, hvor mange teoritimer de mangler og hvornår de skal køre teknisk, svarede begge elever at det helt sikkert ville være noget de ville bruge, men da vi spurgte Gert om at gøre hans kalender og planlægning elektronisk svarede han at det var nok ikke var noget han ville komme til at bruge, han skriver jo alting ned i sin lille brune bog. Den manglende interesse i en elektronisk løsning skyldes måske også at han har meget begrænset evner inden for elektronik og teknik, og er lidt afhængig af hans kæreste Elses hjælp. Flere af de mailkorrespondancer vi har haft med ham er gået igennem Else. Hans teorilokaler har ikke anede med plads, og fordi at han kun i perioder har for mange elever gør at det ikke ville give mening økonomisk at flytte til større lokaler, det betyder at nogen gange når der er mange elever fra samme område og han ikke har mulighed for at dele et hold op så sidder der måske 20 elever i teorilokalet hvor der måske mere ville være plads til elever. Muligheder fortsat: Vrå Tårs Køreskole har for nyligt, på opfordring af dens elever, fået en facebook gruppe, Det var også fint nok, for så var jeg jo til at finde der også, men da jeg så af efter blot et par dage var der allerede over 200 der havde været inde og trykket på det der like, så tænkte jeg hold da kæft! Side 18 af 81

19 Dette lille citat stammer fra da vi var på virksomhedsbesøg ude ved Gert i hans teorilokale i Tårs. Det viste sig at Gert var så imponeret over hvor mange mennesker at de sociale medier nåede ud til at han har droppet annoncen i lokalavisen, fordi: Det andet her er da meget mere ved Det har givet mulighed for at Gert vil bruge mere tid på at kommunikere på facebook, og sætte sig lidt mere ind i mulighederne, så længe han kan få hjælp fra Else. Der har især i April måned været debat om registreringsafgiften i Danmark, flere eksperter mener at det ikke ville være så dyrt for regeringen at sænke den, hvis ikke fjerne den helt, som man først antog. Nogle politikere har endda sat sig for at det skulle være ens af deres sager at prøve at nedsætte afgiften. Hvis den debat skulle gå hen og blive realiseret så kommer til fordel for Gert da kørelærer og køreskoler fordi at de jo skifter biler oftere end gennemsnitsdanskeren bilafgift.html Side 19 af 81

20 Trusler fortsat: For regeringens side vedtager man nye tiltag, seneste i oktober 2013, hvor der er kommet nye krav til godkendelse som kørelære og efteruddannelse. 2 Gert skal finde sine elever primært i Hjørring kommune og kigger man på statistik over en befolkningsfremskrivning i Hjørrings området af unge mennesker kan man se at den udvikling er fallende. Det betyder at der bliver potentiel færre mennesker i Hjørring kommune og derfor færre potentielle kunder. Udover det bor han i et mindre lokalsamfund, hvor der ikke altid er lige mange unge mennesker i hver årgang, så i perioder er der måske meget få elever og andre gange mange. Det kunne man måske undgå hvis man fx. havde køreskole i Aalborg, skulle der komme en længere periode med få antal elever så er det rigtig hårdt ved økonomien. 3 Ifølge Gert selv så er den primære faktor de kan konkurrere på prisen, og derfor er der rigtig mange, især nye, køreskoler som tilbyder en rigtig lav pris på et kørekort, og selvom, ifølge Gert, at de ikke overlever med så billige priser så går der længe før at de går nedenom og hjem og derfor, er ødelægger de markedet Side 20 af 81

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14 Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014 Semester: 4. Semester Klasse: 4MMDA0912 Gruppe: 14 Vejleder: Lisbeth Mathiesen Synopsis: Deltagere:

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb Uddannelse og studiested: Multimediedesign ved UCN Projektets navn: Salon C Semester: 4. semester Klassebetegnelse: 04mmdb Vejleders Navn: Line Helverskov Termin: Sommer 2013 Antal sider eks. bilag: 29,4

Læs mere

Nyt website Ranum EC

Nyt website Ranum EC Nyt website Ranum EC Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Baggrund... 4 Problem... 4 Løsning... 4 Problembeskrivelse... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Teori... 7 SEO... 7 Validering af website...

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

RAPPORT. John Bull Pub Aalborg. Afsluttende projekt Multimediedesign 4. semester 2013 Iben Krogh, Line Jacobsen & Jonas E. Hansen

RAPPORT. John Bull Pub Aalborg. Afsluttende projekt Multimediedesign 4. semester 2013 Iben Krogh, Line Jacobsen & Jonas E. Hansen John Bull Pub Aalborg Afsluttende projekt Multimediedesign 4. semester 2013 Iben Krogh, Line Jacobsen & Jonas E. Hansen Iben Krogh Line Jacobsen Jonas E. Hansen INDHOLD Side 9 Indledning Side 14 Undersøgelse

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

Meeting Room Manager App

Meeting Room Manager App Meeting Room Manager App Multimediedesigneruddannelsen 4. sem, Eksamensprojekt april - maj 2009 Erhvervsakademiet København Nord Jeffrey Lai 28. Maj 2010 Introduktion 1 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

University College Nordjylland,

University College Nordjylland, University College Nordjylland, Teknologi og Business Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling Hold: PWEa0913 Titel: Webshop makeover Projektdeltagere: Nicolai Michiels Christiansen Vejleder: Kasper

Læs mere

An interactive installation for Odense Zoo

An interactive installation for Odense Zoo An interactive installation for Odense Zoo DA6, 4 personer Aflevering d. 24. Oktober 2014 MMD Odense Councellors: Anng, Molk, Dajo & Vici http://goo.gl/tfis7w 32.705 anslag Indholdsfortegnelse Resumé Indledning

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

2 Faktaark indholdsfortegnelse

2 Faktaark indholdsfortegnelse 2 Faktaark indholdsfortegnelse 3 Projekttitel...Startup.dk Vejledere...Ditlev Vestergaard Skanderby Marc Kluge Frederik David Tang Jesper Hinchely Morten Rold Anslag...33018 Anders Lauridsen...E-mail:

Læs mere

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering Fact sheet URL: http:/www.christinajuulmann.com/murad Christina Juulmann cph-cj197@cphnbusiness.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphnbusiness.dk Vejleder Ivan Rosenvinge

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Wacky Zack http://www.mknmedia.dk/arkiv/wackyzack/index.html Morten Korshavn mail: morten@mknmedia.dk

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere