Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014"

Transkript

1 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD Semester MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede eksamensprojekt dokumenterer at den studerende på kvalificeret vis kan kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse. Den studerende skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere at ovenstående læringsmål er nået. På University College Nordjylland er det et krav at problemstillingen er formuleret i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Produktet skal være en digital applikation eller en digital formidling. Deltagere: Gruppe nr: Termin: Antal sider ekskl. bilag: Kasper Legarth Rasmus Lindgaard Sjælland 12 Onsdag d. 28 maj 2014 klokken anslag (49,1 sider) Produktets placering: projekter/vraakoreskole/ Admin projekter/vraakoreskole/admin.php Login: Brugernavn: testperson Password: legarth22 Projektet må gerne offentliggøres Dato og underskrift Kasper Legarth Rasmus Lindgaard Sjælland

2 Side 2 af 81

3 Indholdsfortegnelse PROJEKTSTART... 5 INDLEDNING... 5 PROBLEMBESKRIVELSE... 6 PROBLEMFORMULERING... 6 METODE... 7 Foranalyse... 7 Undersøgelse... 8 Design... 8 Realisering... 9 FORANALYSE KRAVSPECIFIKATION Virksomhedens krav VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE INTERESSENTANALYSE UNDERSØGELSE SWOT- ANALYSE KONKURRENTER KOMMUNIKATION MÅLGRUPPE Kvantitative metode Kvalitative metode IMK- MODEL KONCEPT Idegenerering Ideen DESIGN VISUEL IDENTITET LOGO Proces TYPOGRAFI FARVETEORI Komplementation Kontrast Dynamik Farvepsykologi Farve valg HJEMMESIDE DESIGN ER diagram BRUGERVENLIGHED Informationsdesign Interaktion HJEMMESIDENS OPBYGNING Gestalt REALISERING ANVENDTE RESSOURCER HTML/CSS Javascript/jQuery & jqueryui AJAX Side 3 af 81

4 PHP SQL Eksterne ressourcer BACK- END OOP (Object Oriented Programming) CSRF (Cross- site request forgery) CMS (Content Management System) SMS Service FRONT- END Grid System Opbygningen SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) VIDEREUDVIKLING Responsive design Browserkompatibilitet Kontrolpanelet Oprydning PROJEKT AFSLUTNING KONKLUSION PROCESREFLEKSION Kaspers refleksion Rasmus refleksion ANSVARSLISTE KILDER BILAG MINDMAPS SKITSER BRUGERTEST SVAR Testperson Kladde for interview med nuværende elever SPØRGESKEMA Side 4 af 81

5 Projektstart Indledning I forbindelse med dette projekt har vi en kunde i form af Vrå Tårs Køreskole. Det er en køreskole der er beliggende i nordjylland, og del af lokalsamfundet. Ejeren Gert ønsker ifølge hans egne ord: En moderne hjemmeside der kan bruges til noget. Denne fortolkning er meget åben og hvordan skal forholder os som udviklere sig til det? Vi har blandt andet haft et kundemøde for at finde frem til hvad han i virkeligheden havde brug for udover bare ovennævnte sætning. Efter en gennemgang af hans nuværende hjemmeside fandt vi frem til at der var mange mangler som burde være til stede, blandt andet er hjemmesiden ikke responsive og der ikke nogen visuel identitet eller logo. Derfor blev vi enige om at det var lettere at bygge noget nyt op fra bunden i stedet for at opdatere den nuværende hjemmeside. Men hvordan skulle hjemmesiden bygges op? og hvordan skal den kommunikere Gerts budskab? og hvordan laver vi en moderne hjemmeside og visuel identitet? For at finde svarene på disse spørgsmål har vi analysere på selve virksomheden og ejeren af denne, men også virksomhedens målgruppe. Side 5 af 81

6 Problembeskrivelse Vrå Tårs Køreskole har længe haft en hjemmeside, men grunden til dette har kun været fordi: Det har de andre køreskole i området. Ejeren af køreskolen er nu begyndt at føle at hans hjemmeside ikke følger med tiden, for ikke at sige forældet, og vi kan kun give ham helt ret i denne påstand, for kigger vi på hans nuværende hjemmeside kan vi se at den langt fra udnytter det potentiale som der ligger i at have en god hjemmeside. En hjemmeside kan via Google og andre søgemaskiner være et godt værktøj til at udbrede sit budskab til potentielle kunder, og hans nuværende hjemmeside gør stort set intet for at for at blive fundet af disse søgemaskiner. Ejeren har længe ladet hjemmesiden stå og passe sig selv, fordi at selvom han havde fået fremstillet en løsning der gjorde muligt at administrere indholdet på hans hjemmeside uden kendskab til programmering, så var der stadig for mange muligheder der gjorde det uoverskueligt for ejeren og derfor mistede han modet, nu er han klar til at give det endnu en chance, men føler stadig er der alt for mange muligheder som han aldrig kommer til at bruge. Selve opbygningen af hans hjemmeside trænger også til at blive opdateret, fordi hans nuværende hjemmeside er ikke responsive hvilket der efterhånden er begyndt at blive set som en standard inden for webdesign og udvikling. I forbindelse med at vores kunde ønsker en ny mere moderne hjemmeside har kunden besluttet at det er på tide at der skal ske noget visuelt på hans hjemmeside, ud over at kunden selv bare ønsker en pæn hjemmeside, så mangler han helt en visuel identitet, han har blandt andet ikke noget logo, eller lignende der er med til at skabe genkendelighed. Grunden til vores kunde pludselig ønsker at der skal ske noget på hans hjemmeside, skyldes at han er blevet gjort opmærksom på potentialet i en hjemmeside og internettet generelt. Hans konkurrenter kan let blive fundet via google, og kommende elever kan selv gå ind og tilmelde sig undervisningshold via deres hjemmesider, alt dette er noget som vores kunde er gået glip af og nu ønsker at udnytte. Problemformulering Hvordan udvikler vi en webløsning samt visuel identitet som er tiltalende i kommunikationen til virksomhedens målgruppe, samt er til at finde via søgemaskiner af målgruppen, som samtidig bliver nemmere for ejeren selv at administrere? Side 6 af 81

7 Metode I vores opgave ønsker vi at benytte HOME- metoden, HOME står for Holistic, Open Multimedia development method. HOME- metoden er en udviklingsmetode som bliver brugt til at udvikle multimedieprodukter, og det gør den relevant i forhold til vores opgave. Vi har valgt at benytte denne metode fordi den hjælper med at give struktur på vores udviklingsforløb, men også fordi HOME er en åben metode, det vil sige den giver mulighed for at vi kan tilpasse vores arbejdsforløb hvis situationer skulle ændre sig. HOME- metoden er opdelt i fire faser, Foranalyse, Undersøgelse, Design og Realisering. HOME arbejder i udgangspunkt i en lige linje, den minder meget om paradigmet kaldet vandfalds- paradigmet, det vil sige at man afslutter en fase før man går videre til den næste. Der hvor HOME dog adskiller sig er i design og realisering. Disse to faser er præget af de agile metoder, de agile metoder benytter sig af iteration, altså gentagelse. De to faser benytter iteration da der vil blive brug for at gentage de forskellige aktiviteter, da der både vil være kontakt med kunden, men også brugeren løbende igennem udviklingen. I de to faser er gentagelse vigtig i forhold til et multimedie produkt. Dette skyldes man skal have godkendelse af kunden men også brugeren af produktet, hvis en af disse afviser produktet skal det være muligt at kunne gå tilbage i forløbet og ændre på produktet efter de krav enten kunde eller bruger har stillet. (Harder Fischer & Oosterbaan 2010: 14) Foranalyse I foranalysen startes derud med et kundemøde, dette gør vi for at indsamle information omkring kunden Vrå- Tårs Køreskole s, og få et overblik over hans ønsker og tanker til det produkt vi skal udvikle til ham. I forbindelse med dette kundemøde vil vi udarbejde en kravspecifikation, for at der er klare aftaler imellem kunden og udviklingsholdet (os). Vi udvikler også kravspecifikation for at få et bedre indblik i hvilke ønsker og tanker kunden selv har til hans nye løsning. Det er i foranalysen vi ønsker at foretage en interessentanalyse for at danne os et overblik over hvem der er involveret i projektet, og hvem der bliver berørt af projektforløbet og resultatet. Ud fra vores indsamlet informationer skulle vi nu være istand til foretage en projektbeskrivelse, denne kommer til at fungere som vores styringsdokument igennem projektet. Side 7 af 81

8 Undersøgelse I foranalysen fik vi afklaret hvilke mål kunden har med projektet og hvilke udfordringer vi derfor som udvikler står med. For at løse disse udfordringer skal vi indsamle mere data, og i første omgang ønsker vi at foretage en SWOT analyse af virksomheden, denne foretager vi for at give et klart billede af hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler køreskolen har. Det bliver nødvendigt for os at lærer konkurrencen at kende, det skal gøres for at køreskolens hjemmeside kommer til at differentiere sig fra konkurrenterne. Næste skridt i undersøgelsesfasen bliver og samle data omkring målgruppen. For at erhverve os dette data vil vi benytte os af to forskellige metoder. Vi vil starte med at bruge en kvantitativ metode, i form af et spørgeskema, dette gør vi for at kunne indsamle store mængder data, og mange meninger frem for få, men på samme tid gøre det tydeligere hvor vores målgruppe skal findes. Dernæst vil vi benytte en kvalitativ metode i form af et interview, dette interview skal give os nogle mere præcise data. Dette interview bliver med to køreelever, dette bliver for at gøre det klart hvorfor de har foretaget de valg de har. Vi skal på vores hjemmeside have en kommunikationsmodel koblet på hjemmesiden, dette bliver for at rette kommunikationen igennem de kanaler og mod de modtagere(målgruppen) som hjemmesiden skal kommunikere til. Til dette har vi valgt at benytte IMK- modellen, IMK står for International Markedskommunikation. IMK fokusere på teksten som er det der kommunikeres mellem afsender og modtager, teksten bliver påvirket af diverse elementer, som hvis der tages højde for og bearbejdes, kan sørge for teksten kommunikere som vi ønsker den. I vores undersøgelse kommer vi også til at kigge på selve ideen, det er her vi vil udarbejde det bedste koncept til køreskolen. Her vil vi benytte mindmaps, som er en metode der tømmer hovedet på projektteamet for ideer til et koncept, ingen ide er for dårlig at skrive ned og det er herefter man i teamet udvælger det bedst mulige koncept at arbejde videre på. Design Designfasen kommer til at blive opdelt i tre faser, den bliver udvikling af den visuelle identitet, her skal vi designe et logo, samt vælge de farver der skal identificere Vrå- Tårs Køreskole. Fasen bliver opdelt to, fordi den visuelle identitets designproces og hjemmesidens designproces kommer til at adskille sig fra hinanden. Hvor den visuelle identitet kommer til at have en meget grafisk design proces, så kommer den hjemmesidens designproces til og have både en grafisk proces, men også en proces der handler om struktur og brugervenlighed Den visuelle identitet vil blive den første fase, dette skyldes den kommer til at have en grafisk indflydelse på hjemmesidens designfase. Dette skyldes at de designvalg der kommer til at foregår i første fase vil have indflydelse på valgene i anden fase. I første fase udvikles den visuelle identitet. Denne skal udtrykkes i form af et logo, dette logo kommer til at at være det bærende element i den visuelle identitet, da den kommer til at blive repræsentere køreskolen. Logoet kommer til at repræsentere køreskolen via hjemmesiden Side 8 af 81

9 men også på bilen og på diverse andre produkter. I samarbejde med logoet vil der blive arbejdet med farvevalg og i det sammenhæng med farveteori. Farvevalgene vil blive ført over i anden fase i udarbejdelse af hjemmesiden, da det bliver disse farver som skal bruges på hjemmesiden, da de er medvirkende i repræsentation af køreskolens visuelle identitet. Anden designfase kommer til at omhandle design af hjemmeside. Her vil hjemmesidens design blive bygget fra bunden. Hjemmesiden kommer til at indeholde de valg der bliver truffet i form af grafisk design, user interface design og interaktionsdesign. Det grafiske design omhandler hjemmesidens udseende. Udseende dækker over farvevalg, typografi og layout. Her kommer de designvalg der blev truffet i den visuelle identitet indover i form af farvevalg. De farver som der blev valgt gennem den visuelle identitet kommer til at blive brugt som gennemgående farver på hjemmesiden. Det grafiske design skal der også vælges og arbejdes med hjemmesidens typografi, det vil altså sige valg af skrifttyper og deres brug på hjemmesiden. Designet af hjemmesidens layout bliver også udarbejdet i denne fase, det er de valg der træffes i form af hjemmesidens opbygning, altså hvordan elementernes proportioner er, og hvordan de er placeret i forhold til hinanden. Her er det relevant og benytte gestaltlovene som omhandler nærhed. User interface design bruges til gøre brugerens rejse gennem hjemmesiden til en behagelig oplevelse. Dette skal gøres ved gøre hjemmesiden nem at navigere igennem for brugeren, hvilket skal gøres både i layout men også informativt, dette betyder at det skal gøres klart for brugeren hvordan han kommer videre på siden og finder den information denne ønsker. Interaktionsdesign omhandler brugerens fysiske brug af hjemmesiden. Brugeren skal kunne interagere med hjemmesiden og der skal planlægges hvordan dette skal lade sig gøre. Realisering Vrå Tårs Køreskoles nuværende løsning bygger allerede på et CMS, der er tale om et stort open source et af slagsen, nemlig Wordpress. Normalt er det en god og billig løsning for mindre virksomheder, men i dette tilfælde skaber det problemer for vores kunde. Ejeren Gert har nemlig meget begrænset tekniske egenskaber og/eller interesse for samme, så derfor virker Wordpress es mange muligheder forvirrende og uoverskuelige for ham, derfor skal han have et system som han kan overskue og rent faktisk vil bruge. Vi vil udvikle et CMS hvor alt overflødeligt (i forhold til daglig vedligeholdelse) er skåret fra, så hvis ikke det er noget han behøver at ændre og redigere i, så skal han ikke have muligheden. Der skal være mulighed for at oprette nye sider og redigere i deres indhold, samt slette en side hvis ikke der skal være brug for den. Indholdet af disse sider skal selvfølgelig kunne rettes uden af have nogen kendskab til nogen former for programmering, uden at gøre det for Side 9 af 81

10 indviklet. Der skal være mulighed for at ejeren kan gå ind og oprette et undervisningshold i systemet, og så vil der automatisk være mulighed for at tilmelde sig disse hold via hjemmesiden. Han skal selvfølgelig kunne følge med i hvem der har tilmeldt sig. Derudover kommer der nogle små ekstra funktioner som der kan ændres i, fx skal det være muligt for Gert. via en simpel dropdown menu eller lignende, at vælge en af de sider som han allerede har oprettet, og vælge at det skal være hjemmesidens kontakt side og så bliver der automatisk tilføjet en kontaktformular på den side. Den nuværende løsning er også programmeret efter gamle principper, det vil sige at der ikke er anvendt HTML5 på siden, og den er ikke lavet responsive. I forbindelse med at kundens målgruppe primært er unge mennesker, og at vi tillader os at antage at unge mennesker ofte ses som individer der bruger moderne teknologi så vil det være relevant at producere en responsive hjemmeside, da den moderne teknologi tillader, hvis ikke kræver at man skal kunne se hjemmesider fra sin smartphone eller tablet. I forbindelse med at front- end strukturen skal laves om for at gøre siden responsive giver det mening samtidig at bygge den op på ny for at producere en hjemmeside i HTML5. Dette skyldes blandt andet at HTML5 anses for at være den nye standard og derfor giver det også mening hvis projektet senere hen skal overdrages til andre udviklere. Dertil kommer at det eventuelt ville kunne give noget renere og mere ryddeligt kode. Kundens nuværende løsning er også blottet for alt hvad der hedder SEO, og dette er der ikke gjort noget for. Vi vil derfor have dette i minde når vi producere Vrå Tårs Køreskoles nye løsning, og producere den nye hjemmeside med mindst de basale forbedringer inden for SEO. Dette gør vi da det forhåbentligt ville betyde synlige forbedringer i besøgstal på hjemmesiden. Kort fortalt vil vi skabe en løsning som er bedre både for Vrå Tårs Køreskole og de kommende besøgende på hjemmesiden. Side 10 af 81

11 Foranalyse Kravspecifikation Vores kravspecifikation sikre at vi som udviklere overholder de krav og ønsker som vores kunde har til produktet der skal leveres i forbindelse med projektet, men også at der er enighed om hvad produktet skal indeholde så kunden ikke kommer efterfølgende og siger der mangler ting og ikke vil betale for produktet. Virksomhedens krav - Vrå Tårs Køreskole er ønsker en ny hjemmeside som er pæn og simpel. Den må gerne være moderne. - Virksomheden ønsker også at hjemmesiden kan bruges af besøgende til at tilmelde sig hans hold. - Der er også ønsker om at kontaktmuligheder skal være let tilgængelige og generelt været let at kontakte virksomheden. Disse tre krav var de eneste kunden selv havde hvis vi spurgte ham direkte. Men gennem samtalen til vores kundemøde er vi kommet frem til nogle yderligere krav som vi bør overveje at for at gøre løsningen mere brugbar for kunden. Kundens nuværende løsningen er for avanceret til han selv kan overskue at administrere den, så derfor skal der administrationen af den nye hjemmeside være så simpel som mulig. Kunden nævner også at han har lagt mærke til at andre køreskoler i området er nemmere at finde ved at søge på google end han selv er, og han ikke ved om de bruger penge på det eller ej. En kort gennemgang af hans nuværende hjemmeside afslører at der ikke er gjort noget for søgemaskineoptimering, så derfor vil vi også gøre mere med søgemaskineoptimering på den nye hjemmeside end den nuværende hjemmeside. Side 11 af 81

12 Virksomhedsbeskrivelse Vrå Tårs køreskole er en enkeltmandsvirksomhed ejet af Gert Vestergaard Andersen. Ligesom navnet antyder er der tale om en køreskole, Gert er eneste mand i virksomheden og står derfor selv både for teoriundervisning, kørelektioner og alt det administrative i virksomheden. Dog er Gert ikke den mest tekniske mand i verden, og han får derfor hjælp til dagligt af hans kæreste Else. Virksomheden blev registreret i Navnet på virksomheden siger også noget om det område han dækker med sin køreskole, og det kommer af at han har teorilokaler i både Vrå og Tårs. Vrå og Tårs ligger begge to i nærheden af en større by (Hjørring) som indeholder gymnasie, handelsskole mm. Så de fleste af hans elever går i skole der, og derfor foregår mange af køretimerne også i Hjørring. I forhold til rigtige mange andre mindre køreskoler og selvstændige kørelærer er han meget fleksibel fordi han har teorilokaler på hele to lokationer, hvor man normalt oftest ville nøjes med et enkelt sted. Det gør at han har nemmere ved at lægge i nærområdet for de elever som gerne vil benytte hans køreskole. Han meget fokus på service til sine elever, så han hjælper blandt andet også med transport til og fra teorilokalerne hvis nogle af hans elever er i Vrå når teorien foregår i Tårs og omvendt. Side 12 af 81

13 Interessentanalyse Efter vores overstået kunde møde og den data vi har indsamlet, har vi kunne definere køreskolens målgruppe, denne er vigtig i forhold til opgaven, men det er ikke kun vigtigt for os at kende til målgruppen, vi skal også kende til andre interessenter i forhold til projektet. For at finde disse vil vi foretage en interessentanalyse. Formålet med at lave en interessentanalyse er at finde frem til de interessenter der i forhold til virksomheden og vores projekt. Interessenter er personer eller grupper som har indflydelse enten direkte eller indirekte på virksomhedens produkt eller virksomheden selv. Disse interessenter vil også have indflydelse på vores opgave og vores udviklingsproces af det produkt som vi skal levere til virksomheden. De forskellige interessenter kan deles op i fire typer, eller i fire interessentgrupper om man vil, disse fire grupper består af: Gidsler, Ressourcepersoner, Grå eminence og Eksterne interessenter. Disse fire grupper har forskellig magt og indflydelse på projektet. Gidsler, som man måske kan læse ud fra navnet, er interessenter som ikke har ret meget at skulle have sagt i forhold til de beslutniger der skal tages i projektet, eller retter så har de ingen mulighed for at kunne træffe nogle beslutninger som der bliver taget i projektet eller arbejdsprocessen. Et eksempel på sådanne interessenter kunne for eksempel være medarbejder i en virksomhed, som står for den daglige drift, disse kan med fordel informeres og involveres og altså ikke ignorerer dem og deres meninger, da de kan være med til at give et bedre resultat i sidste ende. Ressourcepersoner er de mere aktive roller i processen det er dem, som har noget at skulle have sagt når beslutningerne skal tages. Disse interessenter har stor indflydelse på selve processen og bør derfor inddrages og involveres i beslutningerne der tages i processen, og det er også derfor at det er typisk at disse interessenter er personer i projektgruppen, referencer grupper eller specialister der bliver inddraget i processen. Grå eminence er interessenter som også har en stor indflydelse når det kommer til beslutningerne i processen, men de behøver nødvendigvis ikke at levere den store arbejdsindsats til processen. Det er vigtigt at man finder alle disse interessenter og får forhørt dem, da der ellers kan pludselig opstå overraskelser som kan hver meget store betydning for projektet og dets fremtidige udvikling. Et eksempel kunne være en person fra ledelsen som i sidste ende skal godkende hvad projektgruppen bruger deres penge på, og har man glemt ham er der risici for at hele projektet skal planlægges på ny, da man ikke kan få tilladelse til at bruge det først antaget beløb på projektet. Side 13 af 81

14 Eksterne interessenter er som navnet antyder, noget der ligger uden for processen og projektet og det er ikke en gruppe som har indflydelse på beslutninger i processen. Modsat de personer som befinder sig under Gidsler så behøver man ikke at inkludere eksterne interessenter i processen, det er nok at orientere denne gruppe, man bør dog stadig overvåge denne gruppe i løbet at processen, da de på et senere tidspunkt kan have indflydelse på den andre grupper og deres holdning til projektet, i denne gruppe finder vi ofte pressen. (Busch, 2011: ) Vi benytter nu denne metode til at inddele interessenterne i de fire grupper, Gidsler, Ressourcepersoner, Grå eminence & Eksterne interessenter. Vi inddeler dem og giver en kort forklaring om hvorfor hver interessent er placeret hvor de er. Gidsler: Køreskole Elever Målgruppe Folk allerede med kørekort Grå eminence: Gert(Ejer af køreskole) Ressourcepersoner: Else (Gerts kæreste) Vejleder Projektgruppe (Os selv) Eksterne interessenter: Forældre til elever Dansk Kørerlærer Union Justitsministeriet Køreskole Elever Disse er relevante for projektet fordi de er en del køreskolen, vi kan indsamle data i forhold til køreskolen, fra eleverne. Det er relevant og lytte til deres meninger i forhold til køreskolen, de bliver dog til gidsler fordi de ikke har en indflydelse på projektet. Målgruppen Målgruppen er en interessent fordi det er dem vi ønsker og ramme med den nye hjemmeside. Målgruppen falder da under gidsler, da de ikke kommer til at have indflydelse på beslutninger i forhold til projektet. Folk med kørekort Disse er interessente fordi de, ligesom elever og målgruppe, kan have meninger i forhold en køreskoles hjemmeside. De kommer dog heller ikke til at være beslutnings tager i forhold til projektet. Og går derfor under gidsler. Side 14 af 81

15 Else Else er en interessent, da ud over at være i forhold til Gert og så fungere som hans sekretær og det er ofte hende der vil komme til at håndtere indhold på hjemmesiden, så det skal være nemt for hende at benytte denne. Derudover sidder hun også med mange oplysninger der skal være med til udforme hjemmesiden. Vejleder Vejleder bliver en interessent, fordi selvom vi er beslutningstagere i sidste ende, så kommer mange af vores valg i forhold til projektet til at komme forbi vejleder og denne vil kunne stille sig i vejen for beslutningen hvis den ikke passer sammen med kravene vejleder stiller os. Projektgruppe ( Os selv) Vi som gruppe er beslutningstagere i forhold til projektet, vi skal tage alle beslutninger og kan kun blive ændret af kunde og vejleder, hvis disse ikke er enige. Gert(Kunde) Vores kunde Gert går under kategorien Grå eminence, dette er fordi han kommer til at være vigtig i forhold til beslutninger. Han kommer ikke til at deltage så meget i udarbejdelsen af hjemmesiden, men det bliver hans beslutning der til allersidst bliver afgørende. Selvom han ikke kommer til at være deltagende igennem hele udarbejdet af projektet er det vigtigt og have ham i fokus og ikke glemme ham. Forældre til Eleverne Forældrene bliver en ekstern interessent, det skyldes de oftest er med i beslutningen om barnets valg af køreskole. De har dog ikke ydeligere interesse og er derfor kategorieseret som ekstern interessent. Dansk Kørerlærer Union Er en ekstern interessent fordi køreskolen er i samarbejde med unionen og deres logo skal derfor værer en del af hjemmesiden. De er ikke ydeligere deltagende i projektet. Justitsministeriet Dette bliver en ekstern interessent, fordi det er her der vil blive truffet beslutninger i forhold til køreskoler, og ministeriet har indflydelse på hjemmesiden i forhold krav der stilles til køreskoler sider, angående oplysninger. Men kommer ikke til at tage nogle beslutninger i forhold til udarbejdelse af projektet. Side 15 af 81

16 Undersøgelse SWOT- analyse En SWOT analyse er en del af en strategisk platform sammen med en række andre analyseværktøjer, i dette afsnit beskæftiger vi os dog kun med SWOT analyse. I forbindelse med analyse af en virksomhed er det muligt at benytte sig af SWOT som er et glimrende værktøj til at hjælpe finde frem til hvor virksomheden befinder sig lige pt. Det er en analysemodel/analyseproces som går ind og analysere på virksomhedens stærke og svage sider, samt de muligheder og trusler der ligger for virksomheden. Selve ordet SWOT stammer fra forbogstaverne fra de fire grund punkter der bliver analyseret, altså Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O) og Threats (T). De punkter der bliver analyseret i en SWOT analyse kan deles op i to forhold, de interne og de eksterne forhold. Med de interne forhold forstås de ting som virksomheden selv kan berøre og have indflydelse på for at styrke dens position. Det er i de interne forhold man kan finde virksomhedens stærke og svage sider. Så med andre ord hvad gør virksomheden stærk og hvad gør den mindre stærk for ikke at sige decideret svag? Et eksempel på en stærk side kunne være en virksomhed som er et Franchise i en større kæde, har et stort netværk og kan låne medarbejder fra andre butikker i samme kæde uden at skulle træne dem op, i tilfælde virksomheden skulle være ramt af sygdom. Med de eksterne forhold forstås så det modsatte at de interne, altså ting som virksomheden ikke selv har indflydelse på men noget som er udefrakommende. Det er så her at man finder en virksomheds muligheder og trusler, så er der noget i lokalsamfundet eller på landsplan som har potentiale til at styrke eller skade virksomhedens position? Et eksempel på en mulighed kunne være at for en virksomhed som handler med nye biler kan følge med i nyhederne hvor de snakker om muligheden for at fjerne de høje bilafgifter helt. Det kunne betyde potentielt forøget salg af nye biler da det vil betyde at det blev billigere at købe helt ny bil. Kilde for bilafgifter: afskaf-de-tårnhøje-bilafgifter.html En SWOT analyse kræver at man laver en del analysearbejde og man skal ikke bare tage alt man kan komme i tanke om med i sin SWOT analyse, det er vigtigt at man kun har de mest relevante forhold med. For at gøre det lettere at analysere en virksomhed er det muligt at benytte nogle værktøjer som blandt andet muligheds- og trusselsmatrix. De værktøjer har til Side 16 af 81

17 formål at gøre det lettere at skabe sig et overblik af virksomhedens muligheder og trusler, og hvilke af disse der er mest relevante og tage med i sin SWOT analyse. (Trojel m.fl., 2009:77-81) Formålet med at vi anvender en SWOT analyse på Vrå Tårs køreskole er for at give os et bedre overblik over virksomhedens interne og eksterne forhold. Stærke sider: Teorilokaler flere steder Har været i lokalsamfundet længe Del af et godt netværk Har fokus på service Erfaring Svage sider: Gammeldags Begrænset teknisk viden Begrænset plads i hans lokaler Periodisk for mange elever Muligheder: Masse kommunikation via sociale medier. Debat om bilafgiften Trusler: Billigere køreskoler Nye moderne tiltag fra regeringens side U stabilt antal elever Folk flytter fra kommunen Stærke sider fortsat: Gert har teorilokaler i både Vrå og Tårs hvilket gør han er rigtig flexibel når det kommer til at skulle gøre det nemt for hans elever, og han kan på den måde op til start af et nyt hold se i hvilket område der er flest tilmeldte og så bruge teorilokalet der. Hvis der er mange tilmeldte har han mulighed for at dele holdet op i to. Gert meget fokus på at yde en god service udover bare at lære hans elever at køre bil, så fx: foregår teorien i Vrå så køre han med de elever der bor i Tårs til Vrå og omvendt. Udover det har han sørget for at alt den nødvendige information kan findes, eller link til hvor det kan findes, på hans egen hjemmeside, så potentielle elever ikke nødvendigvis behøver at gå andre Side 17 af 81

18 steder hen end på Gerts hjemmeside. Alle hans elever får også køretimer inde i Aalborg så de har prøvet at køre i en storby inden de er færdige med at tage kørekortet. Gert har også været i lokalområdet længe, han startede virksomheden 2008, og det er længe nok til at der nu er nogle af hans elever der har valgt ham fordi han er lokal. Gert har været kørelærer rigtig længe, helt præcist har han været kørelærer i over 15 år, og derfor har han rigtig meget at trække på, det betyder at han er god til at læse sine elever og give dem en tryg og god oplevelse når de tager kørekort, noget som ifølge hans egne elever er med til at gøre de ville anbefale ham til deres venner. I nogle andre kørelærer/køreskoler i området har han et rigtig godt netværk hvor de blandt andet er hos Hjørring køreteknisk anlæg, så glatbanekursus mm. kan tages lige i nærheden og man ikke skal køre rigtig lang for fx. at komme til køreteknisk anlæg i Støvring. Hjørring køreteknisk anlæg afholder blandt andet også førstehjælpskurser som er et krav til når man skal have kørekort. Så alt samlet i nærheden af Vrå Tårs Køreskole. Svage sider fortsat: Meget erfaring betyder også at Gert er ved at være en lidt ældre herre, og derfor er han også lidt gammeldags. Det er ikke nødvendigvis en dårlig side, nogle mennesker sætter pris på traditioner, men ca 90% af hans kunder er unge mennesker, som godt kan lide det moderne og eventuelt noget mere teknisk end det han har nu. Vi har snakket med nogle af hans nuværende elever og spurgte blandt andet om, hvad nu hvis der fandtes en hjemmeside eller en app til telefonen hvorpå de kunne logge ind og se hvor mange køretimer de havde haft, hvor mange teoritimer de mangler og hvornår de skal køre teknisk, svarede begge elever at det helt sikkert ville være noget de ville bruge, men da vi spurgte Gert om at gøre hans kalender og planlægning elektronisk svarede han at det var nok ikke var noget han ville komme til at bruge, han skriver jo alting ned i sin lille brune bog. Den manglende interesse i en elektronisk løsning skyldes måske også at han har meget begrænset evner inden for elektronik og teknik, og er lidt afhængig af hans kæreste Elses hjælp. Flere af de mailkorrespondancer vi har haft med ham er gået igennem Else. Hans teorilokaler har ikke anede med plads, og fordi at han kun i perioder har for mange elever gør at det ikke ville give mening økonomisk at flytte til større lokaler, det betyder at nogen gange når der er mange elever fra samme område og han ikke har mulighed for at dele et hold op så sidder der måske 20 elever i teorilokalet hvor der måske mere ville være plads til elever. Muligheder fortsat: Vrå Tårs Køreskole har for nyligt, på opfordring af dens elever, fået en facebook gruppe, Det var også fint nok, for så var jeg jo til at finde der også, men da jeg så af efter blot et par dage var der allerede over 200 der havde været inde og trykket på det der like, så tænkte jeg hold da kæft! Side 18 af 81

19 Dette lille citat stammer fra da vi var på virksomhedsbesøg ude ved Gert i hans teorilokale i Tårs. Det viste sig at Gert var så imponeret over hvor mange mennesker at de sociale medier nåede ud til at han har droppet annoncen i lokalavisen, fordi: Det andet her er da meget mere ved Det har givet mulighed for at Gert vil bruge mere tid på at kommunikere på facebook, og sætte sig lidt mere ind i mulighederne, så længe han kan få hjælp fra Else. Der har især i April måned været debat om registreringsafgiften i Danmark, flere eksperter mener at det ikke ville være så dyrt for regeringen at sænke den, hvis ikke fjerne den helt, som man først antog. Nogle politikere har endda sat sig for at det skulle være ens af deres sager at prøve at nedsætte afgiften. Hvis den debat skulle gå hen og blive realiseret så kommer til fordel for Gert da kørelærer og køreskoler fordi at de jo skifter biler oftere end gennemsnitsdanskeren bilafgift.html Side 19 af 81

20 Trusler fortsat: For regeringens side vedtager man nye tiltag, seneste i oktober 2013, hvor der er kommet nye krav til godkendelse som kørelære og efteruddannelse. 2 Gert skal finde sine elever primært i Hjørring kommune og kigger man på statistik over en befolkningsfremskrivning i Hjørrings området af unge mennesker kan man se at den udvikling er fallende. Det betyder at der bliver potentiel færre mennesker i Hjørring kommune og derfor færre potentielle kunder. Udover det bor han i et mindre lokalsamfund, hvor der ikke altid er lige mange unge mennesker i hver årgang, så i perioder er der måske meget få elever og andre gange mange. Det kunne man måske undgå hvis man fx. havde køreskole i Aalborg, skulle der komme en længere periode med få antal elever så er det rigtig hårdt ved økonomien. 3 Ifølge Gert selv så er den primære faktor de kan konkurrere på prisen, og derfor er der rigtig mange, især nye, køreskoler som tilbyder en rigtig lav pris på et kørekort, og selvom, ifølge Gert, at de ikke overlever med så billige priser så går der længe før at de går nedenom og hjem og derfor, er ødelægger de markedet Side 20 af 81

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Projekt: Afsluttende projekt MMD 2015 Semester: 4. Semester 2015 Klasse: Vejleder: mmda0913 Gergely Gery Barsy Deltagere: Thomas Lindrup

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS.

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS. Dokumentation for hjemmeside til Rengøring ApS. Udført af U-TURN konsulentfirma. København den 16.11.01 Multimediedesigner 2. semester Lygten 16 København N Vejleder: Peter Askov Gruppe 8: Allan Jonas,

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Projektbeskrivelse Programmering Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemobservation.... 4 2.1 Egen erfaring... 4 3. Problemformulering...

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Afsluttende projekt KOM/IT afsluttende projekt Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Indholdsfortegnelse Case... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe analyse og defination... 3 Laswell kommunikationsmodel... 3 AIDA

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere