Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND."

Transkript

1 alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank ALM. SUND FORNUFT

2 Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand A/S fortsætter den positive udvikling, og selvom koncernen kom ud af 1. kvartal med et underskud, så går det fremad som planlagt. F ortsat positiv udvikling i den underliggende drift, en forbedret Combined Ratio og en historisk lav omkostningsprocent i skadeforsikringsselskabet er blandt de positive overskrifter i resultatet for 1. kvartal Også fortsat faldende tab og nedskrivninger i Alm. Brand Bank er at finde på positivsiden i det seneste kvartalsregnskab. Alm. Brand A/S fik i årets første tre måneder et underskud før skat på 109 mio.kr., hvilket er en markant forbedring set i forhold til samme periode sidste år, hvor underskuddet blev på 242 mio.kr. Resultatet ses derfor som en forbedring, om end det stadig er utilfredsstillende. Således forventer ledelsen fortsat et mindre, men positivt resultat for helåret også efter tab og nedskrivninger i banken. Historisk lave omkostninger Skadeforsikring kom ud med et overskud på 37 mio.kr. mod et underskud på 250 mio.kr. i samme periode sidste år, der dog var voldsomt præget af voldsomme snetrykskader. Combined Ratio i 1. kvartal 2011 landede på 97,4 mod 125,1 i samme periode sidste år. Det tilfredsstillende resultat skyldes, at den underliggende forretning er forbedret drevet af forebyggende tiltag. Også antallet af storskader i perioden var lavere end forventet. Til gengæld udgjorde erstatningerne til vejrligsskader 77 mio.kr., hvilket var 35 mio.kr. mere end forventet. Det skyldes bl.a. udgifter til tøbrudsskader (15 mio.kr.) og erstatninger i forbindelse med stormen i februar (40 mio.kr.). Mens præmieindbetalingerne blev fastholdt i kvartalet, så tog omkostningsprocenten endnu et hak nedad til et historisk lavt niveau på 15,6. Den lave omkostningsprocent er et resultat af de seneste års mange effektivitetsforbedringer. I første kvartal er den endvidere påvirket af faldende omkostninger til markedsføring og færre bonusudbetalinger end ventet. vigtige nøgletal Samlet omsætning: 1,8 mia.kr. Vækst i bruttopræmierne: -0,3 % Combined Ratio: 97,4 Faldende omkostningsprocent: 15,6 Tab og nedskrivninger i banken: -129 mio.kr. vigtigt at vide om kvartalsrapporten Koncernunderskud: 109 mio.kr. Overskud i Skadeforsikring: 37 mio.kr. Underskud i Alm. Brand Bank: -149 mio.kr. Overskud i Liv og Pension: 18 mio.kr. Forventninger til helåret: 375 mio.kr. før tab og nedskrivninger

3 Fald i udlån koster på bundlinjen Bankens fortsatte arbejde med at reducere udlånsbalancen satte sig i resultatet i form af faldende netto renteindtægter. Også faldende renteindtægter fra obligationsbeholdningen betød, at kvartalets netto rente- og gebyrindtægter sammenlignet med sidste år faldt med 25 mio.kr. til nu 145 mio.kr. Sammen med negative kursreguleringer på investeringsaktiverne samt udgifter til Indskydergarantifonden betød dette, at bankens resultat endte i et minus på 20 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Tab og nedskrivninger i banken fortsatte som forventet med at falde og udgjorde 129 mio.kr. i kvartalet mod 157 mio.kr. i forrige kvartal. Nedskrivningerne er primært koncentreret på landbrug og pantebreve. Nedskrivningerne udvikler sig som forventet, hvorfor ledelsen fastholder, at der frem til udgangen af 2012 yderligere kommer tab og nedskrivninger på omkring 420 mio.kr. Negative kursreguleringer i Pension Liv og Pension fik et overskud på 18 mio.kr. mod 69 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet er negativt påvirket af kursreguleringer på de rentebærende aktiver. Samtidig oplevede selskabet en lidt højere kundeafgang end forventet og et lidt lavere antal nytegninger. Inklusive markedspensionsordningerne i banken udviklede pensionsindbetalingerne sig positivt med en vækst på 6 %. Stigende renter gav kurstab på obligationsporteføljen og deraf følgende negativt afkast af kundernes investeringsaktiver. Positive afkast på aktiebeholdningen kunne ikke rette fuldt op på tabet, og kvartalets investeringsafkast endte således i -1,1 %. Afkastet er dog tilfredsstillende set i forhold til de benchmarks, som vi sammenligner os med. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 Endnu et skridt i den rigtige retning 3 4 Aktieanalytikerne ser med tilfredshed, at Alm. Brands nøgletal fortsat bevæger sig i den rigtige retning. De hæfter sig særligt ved den positive udvikling i den underliggende skadeforretning, de fortsat faldende omkostninger, og at bankens udlånsbalance reduceres hurtigere end forventet. Til gengæld er de bekymret for faldet i bankkundernes indlån. L angsom forbedring og som forventet endnu et skridt i den rigtige retning. Sådan lyder konklusionen fra Danske Markets analytiker, Lars Holm, oven på Alm. Brands 1. kvartalsresultat i Han fastholder ligesom sine kolleger fra Nordea og SEB sin købsanbefaling på Alm. Brand-aktien og hæfter sig i sin analyse ved koncernens fortsat faldende omkostningsprocent, som overraskede analytikerne positivt. - Det varsler godt for fremtiden, skriver Lars Holm i sin analyse. Den hastigt faldende omkostningsprocent får samtidig analytikerne til at tro på, at Alm. Brands mål om en omkostningsprocent under 17 % inden udgangen af 2012 kan indfries allerede i Analytikerne roser også den fortsat positive udvikling i den underliggende skadeforretning. - Alm. Brand er kommet på rette spor, når det gælder skadeforretningen, skriver Peter Fledelius fra Nordea således i sin aktieanalyse. Udlånsbalancen falder hurtigere end ventet Analytikerne ser også positivt på, at Alm. Brand har reduceret sin udlånsbalance med ½ mia.kr. i 1. kvartal. Det efterlader selskabet forud for planen om at reducere udlånsbalancen med 1 mia.kr. i 2011, der nu ifølge Nordeas analytiker virker konservativt sat. Reduktionen af udlånsbalancen har analytikernes store interesse, idet det har betydning for bankens fremtidige kapital. - Det er vigtigt for Alm. Brand Bank at få reduceret udlånsbalancen, fordi det reducerer selskabets kapitalbehov, hvilket er afgørende for at kunne tilbagebetale den hybride kernekapital til staten. [...] Vi mener, at Alm. Brand Bank vil befinde sig i en acceptabel kapitalsituation, såfremt selskabet kan fastholde det nuværende tempo i reduktionen af udlånsbalancen, skriver Peter Fledelius videre i sin analyserapport. Jakob Brink fra Handelsbanken og Lars Holm ser begge udløbet og refinansieringen af de for 6 mia.kr. statsgaranterede obligationer i 2013 som en udfordring for Alm. Brand.

5 er utilstrækkelig, kan processen omkring nedtrapning af udlånene eksempelvis øges ved at frasælge udlånsporteføljer til en billig penge. Den holdning deles af Peter Fledelius. Han estimerer således, at pantebrevslånene i Alm. Brand Bank i øjeblikket tegner sig for 20 % af selskabets kapitalbehov. Et frasalg af den 3 mia.kr. store portefølje af pantebrevslån til en fair pris vil således være en stor forløsning, idet kapitalbehovet vil blive reduceret med 600 mio.kr. - Der er brug for at få skaleret banken ned og derigennem at få reduceret kapital- og likviditetsrisikoen, førend vi bliver positive i vores opfattelse af Alm. Brand-aktien, understreger Jakob Brink. Nordea: Aktien er attraktiv Med targetpriser på mellem 15 og 21 kr. ser de købsanbefalende aktieanalytikere et stort potentiale i Alm. Brandaktien. Sælg stor luns af udlånsportefølje Mens analytikerne glæder sig over, at udlånsbalancen falder hurtigere end forventet, så er de samtidig en smule bekymret over en tilsvarende faldende indlånsbalance. - Vi mener fortsat, at aktien er attraktiv, og at 1. kvartals resultat har gjort den endnu stærkere. [...] Aktien er efter vores mening undervurderet, konkluderes det i Nordeas analyserapport. - Det er ikke en let opgave at øge indlånsbalancen lige nu, idet alle banker har brug for indlån og derfor kæmper intensivt for at øge deres indlånsbalance, vurderer Peter Fledelius. Der var ved udgangen af 1. kvartal en forskel mellem indog udlånsbalancen i Alm. Brand Bank på 4,1 mia.kr. i udlånsbalancens favør. Ifølge Lars Holm forventes den ubalance at være halveret ved udgangen af Hvis likviditetssituationen fortsat Nordea forudser således, at en stigning i aktiekursen kan blive udløst, såfremt de nye forventede tab og nedskrivninger i banken frem til og med 2012 forbliver på samlet set 420 mio.kr., hvis skadeforsikring får det tredje positive kvartalsresultat i træk, eller hvis banken reducerer udlånsbalancen i 2011 med mere end de planlagte 1 mia.kr. Til gengæld vil nye forventninger om tab og nedskrivninger svække tilliden til ledelsen og give et fald i aktiekursen, ligesom et fortsat fald i indlånsbalancen vil komplicere likviditetssituationen og påvirke aktien negativt. Vidste du......at du både før og efter hver regnskabsoffentliggørelse kan se konsensusestimater og aktieanalytikernes anbefalinger på Alm. Brands hjemmeside under Investor relations / Alm. Brand aktien?

6 Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank 5 6 Til august tiltræder Kim Bai Wadstrøm, der kommer fra en stilling som adm. direktør i Basisbank K im Bai Wadstrøm skifter 1. august titlen som adm. direktør i Basisbank ud med en tilsvarende titel i Alm. Brand Bank, hvor han skal drive bankens fremadrettede strategi. Kim Bai Wadstrøm kommer med en bred bankerfaring fra Basisbank, Jyske Bank og Handelsbanken/Danske Bank. Han har betydelig erfaring fra den finansielle verden som adm. direktør i Aktiv Kapital Danmark og bestyrelsesposter i bl.a. Dansk OTC. Efter sommerferien kan han føje Alm. Brand Bank til cv et. - Jeg tror, at mit indgående kendskab til privatbank og forretningsmæssig udvikling med fokus på langsigtet lønsomhed og kundeloyalitet kan udvikle Alm. Brand Bank til en profitabel forretning, siger Kim Bai Wadstrøm. - Min opfattelse er, at Alm. Brand er et stærkt og troværdigt brand, der vil være en stor fordel ved udbyggelsen af bankens koncept over for privatkunder. Et perfekt match Banken har ansat den nye adm. direktør til at drive den fremadrettede strategi, der fokuserer på privatkunder, leasingaktiviteter samt Markets og Asset Management. - Kim Bai Wadstrøm har betydelige kompetencer inden for detailbankdrift, kreditvurdering samt håndtering af kreditporteføljer, hvilket matcher kravene til den nye direktør for banken. Hans opgaver bliver både at udvikle bankens fremadrettede strategi og samtidig håndtere afviklingen af den afløbende udlånsportefølje, siger Søren Boe Mortensen. Ene mand i direktionen Kim Bai Wadstrøm afløser Ole Joachim Jensen, der siden august 2009 har været konstitueret adm. direktør for banken. Ole Joachim Jensen har gennemført en betydelig oprydning i banken og fastlagt den fremadrettede strategi. Han træder nu ud af bankens direktion for igen at bruge sin fulde tid som koncernøkonomidirektør. Som følge af Alm. Brand Banks nye strategi består bankens direktion fremadrettet alene af én person, Kim Bai Wadstrøm. Bo Chr. Alberg og Ulla Heurlin træder ud af direktionen, men de vil fortsat være ansvarlige for henholdsvis bankens privatsegment samt leasingaktiviteter og for Markets og Asset Management. De får titel af vicedirektør og refererer til Kim Bai Wadstrøm. Banken skal samtidig afvikle sine tabsgivende engagementer inden for bl.a. ejendomsfinansiering og pantebreve, og koncernens adm. direktør Søren Boe Mortensen glæder sig over, at man har fundet den perfekte profil til opgaverne. Frem til Kim Bai Wadstrøm tiltræder stillingen den 1. august, er Søren Boe Mortensen indsat som konstitueret administrerende direktør for banken. Samtidig udtræder han af bankens bestyrelse.

7 Blå Bog Kim Bai Wadstrøm, 46 år, bor i Hellerup, gift og har to drenge. Uddannelse: 1985: Bankuddannet, Handelsbanken. 1989: HD i regnskab og økonomistyring. Karriere: : Handelsbanken, afsluttende som erhvervsrådgiver. 2002: Adm. direktør i Aktiv Kapital Danmark. Samtidig formand for Basisbank. 2006: Adm. direktør i Basisbank. 1. august 2011: Adm. direktør i Alm. Brand Bank : Jyske Bank, afsluttende som afdelingsdirektør.

8 Generalforsamling afholdt i konstruktiv atmosfære 7 8 Generalforsamlingen i Alm. Brand A/S forløb i en atmosfære af kritik over udviklingen i banken og personsammenfald i bestyrelserne, men også med konstruktive idéer og ønsker for fremtiden. I omegnen af 140 aktionærer var mødt frem til Alm. Brand A/S ordinære generalforsamling den 27. april på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager. Formand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen konstaterede i sin beretning for året 2010 bl.a., at en presse, der havde meget markante holdninger til alt, hvad vi gjorde og havde gjort, betød, at vi blev holdt tæt til ilden - hele året - alle sammen. Men han glædede sig også over, at året var sluttet positivt med den succesfulde kapitaludvidelse. - Vi er overbeviste om, at Alm. Brand er på rette kurs, og at vi - på trods af de skær, der efterhånden vil skyde op - nok skal komme både helskindet og fornuftigt gennem problemerne [...] Det, vi har behov for nu, er en rolig og sikker hånd til at lede Alm. Brand-koncernen det sidste stykke igennem stormen, understregede Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen. I kølvandet på formandens beretning argumenterede aktionær Erik Sophus Falck på talerstolen for, at Alm. Brand strukturelt var bygget forkert op. Det var således de samme personer, der varetog ledelsen hele vejen ned igennem koncernen. Alle er i samme båd Erik Sophus Falck spurgte i sit indlæg også, hvorvidt bestyrelsen var villig til at gennemføre ændringer, således at personsammenfaldet i koncernens selskabers ledelser blev mindsket, og således at der blev tilført kompetente personer til ledelserne. Men den præmis var Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen ikke enig i. - Vi er ikke enige i, at det er et problem, at selskabets hovedaktionær tager aktivt ejerskab. Hovedaktionærens interesser er for langt hovedparten sammenfaldende med mindretalsaktionærernes. Det er efter min opfattelse en styrke, at de samme personer går igen i koncernselskabernes ledelser, idet det giver disse en høj grad af indsigt i forretningen. Også det spørgsmål vurderer vi løbende i ledelsen, men p.t. vurderes det ikke at være problematisk, understregede formanden. Faldende udlånsbalance sænker kapitalkrav Også koncernens kapitalsituation var til debat. Således spurgte aktionær Solveig Reeh, hvornår det statslige lån i form af hybrid kernekapital skulle betales tilbage, og om den overskydende kapital på ca. 2 mia.kr. i Alm. Brandkoncernen kunne anvendes til dette formål.

9 Dertil svarede adm. direktør Søren Boe Mortensen, at det statslige lån på 856 mio.kr. i princippet aldrig forfalder til betaling. Låneaftalen indeholder imidlertid såkaldte step ups, der indtræder i 2014 og 2015, hvorved indfrielsen bliver dyrere. - Vi har derfor et ønske om at betale lånet tilbage inden da, men det bliver ikke med den nævnte overskydende milliardkapital. Vi lever op til den interne kapitalmålsætning, hvilket betyder 2 mia.kr. over lovens krav. Men i takt med at bankens udlånsbalance falder, så vil kapitalkravet i banken falde tilsvarende, forklarede Søren Boe Mortensen. Også aktionær Steffen Søndergaard havde kapitalsituationen i tankerne, da han ønskede at vide, om ledelsen så bankens fundingbehov i 2013 som en trussel. - Ja, bankens fundingbehov i 2013 i dagens marked må betragtes som en udfordring, men der er tale om en udfordring for sektoren generelt, konstaterede Søren Boe Mortensen. Han påpegede endvidere, at nedbringelsen af bankens udlån i perioden frem til 2013 betyder, at fundingbehovet bliver væsentlig mindre, og han forventer, at kombinationen af højere indlån og faldende udlån vil løse problemet. Fortsat opbakning til bestyrelsen Som led i generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen i Alm. Brand A/S. Alle syv generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter blev genvalgt.

10 Vi er blevet investeringslystne 9 10 Alm. Brand Invest oplever, at private investorer har fået styrket deres appetit på investeringer. Det fortæller investeringschef Niels Stærup. M ens det gik lidt trægt med investeringslysten i finanskriseårene 2008 og 2009, er lysten vendt tilbage i Salget af investeringsbeviser gik over al forventning, og 2011 tegner også til at blive et godt investeringsår. uden at han dog vil give et bud på, hvor salget lander. - Det er for tidligt at sige, men ved udgangen af april lå vi 18 % over budgettet. Et skud fra hoften er derfor, at vi får endnu et rigtig godt år, vurderer Niels Stærup. - Vi har i 2010 solgt 35 % mere end det, vi havde budgetteret med. I 2008 og 2009 var det omvendt. Her manglede vi i % af vores budget for at være på plads, og i 2009 manglede vi 43 %, siger Niels Stærup, investeringschef i Alm. Brand. Han begrunder det manglende salg i 2008 og 2009 med dels stigende indlånsrenter, der på et tidspunkt nåede op i mellem 5 og 6 %, dels voldsomme fald i kurserne på værdipapirer, hvilket fik mange private kunder til at sælge deres værdipapirsbeholdninger med store tab til følge. Kunne ikke overskue konsekvenserne - Mange af disse kunder havde egentlig en lang investeringshorisont og burde nok ikke have solgt deres værdipapirer. Men de kunne simpelthen ikke overskue konsekvenserne af, at deres formue bare blev mindre og mindre, forklarer Niels Stærup. I løbet af 2009 begyndte indlånsrenterne dog at falde, og det fortsatte ind i 2010, hvor de endte omkring 2 % for en binding på 12 måneder. Det betød, at private investorer igen købte pænt op i investeringsforeninger. Den tendens ser ifølge Niels Stærup ud til at fortsætte i 2011,

11 Mobilbanken fint fra land Flere end har downloadet Alm. Brand Mobilbank, og mere end gange har der været en kunde i Mobilbanken siden lanceringen den 4. april. D en 4. april gik Alm. Brand Mobilbank i luften som app til både iphone og Android-mobiler, og den nye bank-app er blevet taget godt imod brugere har hentet Mobilbanken i perioden 4. april maj. Samtidig har der i perioden været besøg i Mobilbanken, hvilket svarer til gennemsnitligt 834 besøg pr. dag fordelt på ca. 400 brugere. Super app Kunderne har i gennemsnit givet app en 4,5 af 5 stjerner i App Store. På Android Market får app en 4,3 af 5 stjerner, og nogle af kommentarerne lyder: Den virker rigtig godt. Nemt og overskueligt. Giver et godt overblik. Og der er flere funktioner på vej. Herligt. Lige til at bruge og lækkert design. Super app. Kanon, så kom det endelig. Det bliver rigtig godt, når det er fuldt udbygget. Flere muligheder på vej E-Banking-ansvarlig i Alm. Brand Bank, Carsten Erlandsen, glæder sig over, at kunderne har fået bank på mobilen. - Det her bliver rigtig, rigtig stort. Det hitter alle steder, hvor det findes allerede, og andre banker har oplevet at få nye kunder, alene fordi de har oprettet en mobilbank, fortæller han. Til at begynde med giver Mobilbanken adgang til, at kunder kan se deres konti og depoter. Den 10. juni bliver den udvidet med mulighed for f.eks. at overføre penge og betale regninger. Det her er fremtiden - Der er ingen tvivl om, at det her er fremtiden. I vores bank har vi en del lidt ældre kunder, men ligesom de bruger Netbanken, kommer de også til at bruge Mobilbanken, lover en begejstret Carsten Erlandsen. Han henviser til erfaringer fra andre banker, hvor kunderne er fem gange så meget på mobilbanken som netbanken.

12 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost MMP ID. NR Alm. Brand sender cykler til afrika Stjålne cykler får nyt liv, når de skal fragte mælk til mejeriet i Mozambique A lm. Brand har indgået en aftale med firmaet Baisikeli om, at det i fremtiden køber de stjålne cykler, Alm. Brand får ind. Baisikelis formål er at skabe en bæredygtig cykelindustri i Afrika. Halvdelen af cyklerne fra Alm. Brand vil blive sendt til Mozambique, og den anden halvdel vil blive solgt herhjemme for at finansiere Baisikelis aktiviteter. - Med vores nye projekt i Mozambique har vi brug for flere cykler og flere økonomiske midler. Når vi kan købe jeres forsikringscykler, kan vi løfte opgaven og sikre bedre levevilkår i Mozambique, fortæller Henrik Smedegaard Mortensen fra Baisikeli. Fast indkomst til fattige bønder Projektet bliver bygget op om et nystartet mejeri i byen Chimoio. Her skal Baisikeli løfte den logistiske del af projektet. Det betyder konkret, at Baisikeli skal levere cykler til 1000 farmere, der skal bruge dem til dagligt at fragte mælk kilometer til mejeriet. Cyklerne købes af bønderne via mikrolån, der tilbagebetales gennem den mælk, de leverer. Som mælkeleverandør vil bønderne få en stabil indkomst på mellem fem og otte dollar om dagen med mulighed for at udvide til flere køer, efterhånden som de får effektiviseret deres landbrug. - Det er dejligt, at vores cykler kan blive brugt i en god sags tjeneste. Vi er glade for at kunne bidrage positivt til det konstruktive projekt, som Baisikeli arbejder med, siger skadedirektør Brian Wahl Olsen. Konkrete resultater Baisikelis samarbejde med Alm. Brand vil inden for det første år give følgende resultater: Firedobling af indtjeningen for farmere, der lever under fattigdomsgrænsen Opstart af salg af transporttrailer til erhvervsdrivende kvindegrupper i landsbyerne omkring Chimoio 500 nye arbejdspladser for sælgere af mejeriprodukter Beskæftigelse for lokale handicappede og udsatte kvinder Opstart af Østafrikas eneste cykelproduktion Langtidsledige i København vil blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet med arbejde på lageret ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand. Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2. Alm. Brand hjælper. kunder. mod identitetstyve. Nyt. livrenteprodukt. efter kundernes hoved

Alm. Brand. Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2. Alm. Brand hjælper. kunder. mod identitetstyve. Nyt. livrenteprodukt. efter kundernes hoved Alm. Brand Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2 Alm. Brand hjælper kunder mod identitetstyve Nyt livrenteprodukt efter kundernes hoved Skybrud udeblev 1 2 Med et resultat på 62 mio.kr. i tredje kvartal landede

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2011 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. Alm. Brand Markets

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012. Ny opjustering efter endnu et flot. skaderesultat. Hvad sagde. analytikerne?

Alm. Brand. Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012. Ny opjustering efter endnu et flot. skaderesultat. Hvad sagde. analytikerne? Alm. Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012 Ny opjustering efter endnu et flot skaderesultat Hvad sagde analytikerne? Ny opjustering efter endnu et flot skaderesultat 1 2 Alm. Brand koncernen rundede halvåret

Læs mere

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet 1 Fremgang i alle forretningsområder Alm. Brand fik i årets 1. halvår et overskud på 249 mio.kr. Koncernens fremadrettede aktiviteter gav et overskud

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015

Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015 Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015 Færre indbrud og biluheld øger forsikringsoverskud Alm. Brand kom ud af første kvartal med et overskud, der oversteg 200 mio.kr. Resultatet skyldes et meget tilfredsstillende

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand alm. brand Bladet NR. 2 juni 2009 Alm. Brand Indfrier forventningerne Dyre flammer Formanden takkede af Glæden ved godt arbejde Portræt af koncernens nye formand WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Alm.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Alm. Brand. Bladet. Storm tog. toppen. af flot kvartalsresultat. Digitalisering tager. tigerspring

Alm. Brand. Bladet. Storm tog. toppen. af flot kvartalsresultat. Digitalisering tager. tigerspring Alm. Brand Bladet Følg os på f acebook.com /alm bran d N R. 4 D E CEM B ER 2 0 13 Storm tog toppen af flot kvartalsresultat Digitalisering tager tigerspring Storm tog toppen af flot kvartalsresultat 1

Læs mere

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 Alm. Brand På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 1 Alm. Brand-aktien - Finanskrisen har trukket tydelige spor! 180 160 140 120 100 80 22 20 18 16 14 12 10 8 6 dec 11 mar 12 jun 12

Læs mere

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011 ALM. BRAND Webcast 3. kvartal 2011 16. november 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på ca. 10 % 450.000 kunder heraf

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 Analytikerpræsentation den 25. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 0 Alm. Brand Bank Del af Alm. Brand A/S 500.000 kunder *) Alm. Brand Forsikring er Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab 65.000 kunder *) 25.000 dobbeltkunder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. kvartal 2005 Generalforsamling i Alm. Brand A/S MasterCard-produkter fra Alm. Brand Ny fleksibel Investeringsordning WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2012. Mild vinter gav en god start. på året. Hvad siger. analytikerne?

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2012. Mild vinter gav en god start. på året. Hvad siger. analytikerne? Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2012 Mild vinter gav en god start på året Hvad siger analytikerne? Mild vinter gav en god start på året 1 2 En, i skademæssig forstand, mild vinter resulterede i et usædvanligt

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2012 Skadeforsikring er i topform Først med unik vandskadeforsikring Skadeforsikring er i topform 1 2 Liv og Pension er også fit for fight, mens banken fortsat er belastet

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere