Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND."

Transkript

1 alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank ALM. SUND FORNUFT

2 Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand A/S fortsætter den positive udvikling, og selvom koncernen kom ud af 1. kvartal med et underskud, så går det fremad som planlagt. F ortsat positiv udvikling i den underliggende drift, en forbedret Combined Ratio og en historisk lav omkostningsprocent i skadeforsikringsselskabet er blandt de positive overskrifter i resultatet for 1. kvartal Også fortsat faldende tab og nedskrivninger i Alm. Brand Bank er at finde på positivsiden i det seneste kvartalsregnskab. Alm. Brand A/S fik i årets første tre måneder et underskud før skat på 109 mio.kr., hvilket er en markant forbedring set i forhold til samme periode sidste år, hvor underskuddet blev på 242 mio.kr. Resultatet ses derfor som en forbedring, om end det stadig er utilfredsstillende. Således forventer ledelsen fortsat et mindre, men positivt resultat for helåret også efter tab og nedskrivninger i banken. Historisk lave omkostninger Skadeforsikring kom ud med et overskud på 37 mio.kr. mod et underskud på 250 mio.kr. i samme periode sidste år, der dog var voldsomt præget af voldsomme snetrykskader. Combined Ratio i 1. kvartal 2011 landede på 97,4 mod 125,1 i samme periode sidste år. Det tilfredsstillende resultat skyldes, at den underliggende forretning er forbedret drevet af forebyggende tiltag. Også antallet af storskader i perioden var lavere end forventet. Til gengæld udgjorde erstatningerne til vejrligsskader 77 mio.kr., hvilket var 35 mio.kr. mere end forventet. Det skyldes bl.a. udgifter til tøbrudsskader (15 mio.kr.) og erstatninger i forbindelse med stormen i februar (40 mio.kr.). Mens præmieindbetalingerne blev fastholdt i kvartalet, så tog omkostningsprocenten endnu et hak nedad til et historisk lavt niveau på 15,6. Den lave omkostningsprocent er et resultat af de seneste års mange effektivitetsforbedringer. I første kvartal er den endvidere påvirket af faldende omkostninger til markedsføring og færre bonusudbetalinger end ventet. vigtige nøgletal Samlet omsætning: 1,8 mia.kr. Vækst i bruttopræmierne: -0,3 % Combined Ratio: 97,4 Faldende omkostningsprocent: 15,6 Tab og nedskrivninger i banken: -129 mio.kr. vigtigt at vide om kvartalsrapporten Koncernunderskud: 109 mio.kr. Overskud i Skadeforsikring: 37 mio.kr. Underskud i Alm. Brand Bank: -149 mio.kr. Overskud i Liv og Pension: 18 mio.kr. Forventninger til helåret: 375 mio.kr. før tab og nedskrivninger

3 Fald i udlån koster på bundlinjen Bankens fortsatte arbejde med at reducere udlånsbalancen satte sig i resultatet i form af faldende netto renteindtægter. Også faldende renteindtægter fra obligationsbeholdningen betød, at kvartalets netto rente- og gebyrindtægter sammenlignet med sidste år faldt med 25 mio.kr. til nu 145 mio.kr. Sammen med negative kursreguleringer på investeringsaktiverne samt udgifter til Indskydergarantifonden betød dette, at bankens resultat endte i et minus på 20 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Tab og nedskrivninger i banken fortsatte som forventet med at falde og udgjorde 129 mio.kr. i kvartalet mod 157 mio.kr. i forrige kvartal. Nedskrivningerne er primært koncentreret på landbrug og pantebreve. Nedskrivningerne udvikler sig som forventet, hvorfor ledelsen fastholder, at der frem til udgangen af 2012 yderligere kommer tab og nedskrivninger på omkring 420 mio.kr. Negative kursreguleringer i Pension Liv og Pension fik et overskud på 18 mio.kr. mod 69 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet er negativt påvirket af kursreguleringer på de rentebærende aktiver. Samtidig oplevede selskabet en lidt højere kundeafgang end forventet og et lidt lavere antal nytegninger. Inklusive markedspensionsordningerne i banken udviklede pensionsindbetalingerne sig positivt med en vækst på 6 %. Stigende renter gav kurstab på obligationsporteføljen og deraf følgende negativt afkast af kundernes investeringsaktiver. Positive afkast på aktiebeholdningen kunne ikke rette fuldt op på tabet, og kvartalets investeringsafkast endte således i -1,1 %. Afkastet er dog tilfredsstillende set i forhold til de benchmarks, som vi sammenligner os med. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 Endnu et skridt i den rigtige retning 3 4 Aktieanalytikerne ser med tilfredshed, at Alm. Brands nøgletal fortsat bevæger sig i den rigtige retning. De hæfter sig særligt ved den positive udvikling i den underliggende skadeforretning, de fortsat faldende omkostninger, og at bankens udlånsbalance reduceres hurtigere end forventet. Til gengæld er de bekymret for faldet i bankkundernes indlån. L angsom forbedring og som forventet endnu et skridt i den rigtige retning. Sådan lyder konklusionen fra Danske Markets analytiker, Lars Holm, oven på Alm. Brands 1. kvartalsresultat i Han fastholder ligesom sine kolleger fra Nordea og SEB sin købsanbefaling på Alm. Brand-aktien og hæfter sig i sin analyse ved koncernens fortsat faldende omkostningsprocent, som overraskede analytikerne positivt. - Det varsler godt for fremtiden, skriver Lars Holm i sin analyse. Den hastigt faldende omkostningsprocent får samtidig analytikerne til at tro på, at Alm. Brands mål om en omkostningsprocent under 17 % inden udgangen af 2012 kan indfries allerede i Analytikerne roser også den fortsat positive udvikling i den underliggende skadeforretning. - Alm. Brand er kommet på rette spor, når det gælder skadeforretningen, skriver Peter Fledelius fra Nordea således i sin aktieanalyse. Udlånsbalancen falder hurtigere end ventet Analytikerne ser også positivt på, at Alm. Brand har reduceret sin udlånsbalance med ½ mia.kr. i 1. kvartal. Det efterlader selskabet forud for planen om at reducere udlånsbalancen med 1 mia.kr. i 2011, der nu ifølge Nordeas analytiker virker konservativt sat. Reduktionen af udlånsbalancen har analytikernes store interesse, idet det har betydning for bankens fremtidige kapital. - Det er vigtigt for Alm. Brand Bank at få reduceret udlånsbalancen, fordi det reducerer selskabets kapitalbehov, hvilket er afgørende for at kunne tilbagebetale den hybride kernekapital til staten. [...] Vi mener, at Alm. Brand Bank vil befinde sig i en acceptabel kapitalsituation, såfremt selskabet kan fastholde det nuværende tempo i reduktionen af udlånsbalancen, skriver Peter Fledelius videre i sin analyserapport. Jakob Brink fra Handelsbanken og Lars Holm ser begge udløbet og refinansieringen af de for 6 mia.kr. statsgaranterede obligationer i 2013 som en udfordring for Alm. Brand.

5 er utilstrækkelig, kan processen omkring nedtrapning af udlånene eksempelvis øges ved at frasælge udlånsporteføljer til en billig penge. Den holdning deles af Peter Fledelius. Han estimerer således, at pantebrevslånene i Alm. Brand Bank i øjeblikket tegner sig for 20 % af selskabets kapitalbehov. Et frasalg af den 3 mia.kr. store portefølje af pantebrevslån til en fair pris vil således være en stor forløsning, idet kapitalbehovet vil blive reduceret med 600 mio.kr. - Der er brug for at få skaleret banken ned og derigennem at få reduceret kapital- og likviditetsrisikoen, førend vi bliver positive i vores opfattelse af Alm. Brand-aktien, understreger Jakob Brink. Nordea: Aktien er attraktiv Med targetpriser på mellem 15 og 21 kr. ser de købsanbefalende aktieanalytikere et stort potentiale i Alm. Brandaktien. Sælg stor luns af udlånsportefølje Mens analytikerne glæder sig over, at udlånsbalancen falder hurtigere end forventet, så er de samtidig en smule bekymret over en tilsvarende faldende indlånsbalance. - Vi mener fortsat, at aktien er attraktiv, og at 1. kvartals resultat har gjort den endnu stærkere. [...] Aktien er efter vores mening undervurderet, konkluderes det i Nordeas analyserapport. - Det er ikke en let opgave at øge indlånsbalancen lige nu, idet alle banker har brug for indlån og derfor kæmper intensivt for at øge deres indlånsbalance, vurderer Peter Fledelius. Der var ved udgangen af 1. kvartal en forskel mellem indog udlånsbalancen i Alm. Brand Bank på 4,1 mia.kr. i udlånsbalancens favør. Ifølge Lars Holm forventes den ubalance at være halveret ved udgangen af Hvis likviditetssituationen fortsat Nordea forudser således, at en stigning i aktiekursen kan blive udløst, såfremt de nye forventede tab og nedskrivninger i banken frem til og med 2012 forbliver på samlet set 420 mio.kr., hvis skadeforsikring får det tredje positive kvartalsresultat i træk, eller hvis banken reducerer udlånsbalancen i 2011 med mere end de planlagte 1 mia.kr. Til gengæld vil nye forventninger om tab og nedskrivninger svække tilliden til ledelsen og give et fald i aktiekursen, ligesom et fortsat fald i indlånsbalancen vil komplicere likviditetssituationen og påvirke aktien negativt. Vidste du......at du både før og efter hver regnskabsoffentliggørelse kan se konsensusestimater og aktieanalytikernes anbefalinger på Alm. Brands hjemmeside under Investor relations / Alm. Brand aktien?

6 Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank 5 6 Til august tiltræder Kim Bai Wadstrøm, der kommer fra en stilling som adm. direktør i Basisbank K im Bai Wadstrøm skifter 1. august titlen som adm. direktør i Basisbank ud med en tilsvarende titel i Alm. Brand Bank, hvor han skal drive bankens fremadrettede strategi. Kim Bai Wadstrøm kommer med en bred bankerfaring fra Basisbank, Jyske Bank og Handelsbanken/Danske Bank. Han har betydelig erfaring fra den finansielle verden som adm. direktør i Aktiv Kapital Danmark og bestyrelsesposter i bl.a. Dansk OTC. Efter sommerferien kan han føje Alm. Brand Bank til cv et. - Jeg tror, at mit indgående kendskab til privatbank og forretningsmæssig udvikling med fokus på langsigtet lønsomhed og kundeloyalitet kan udvikle Alm. Brand Bank til en profitabel forretning, siger Kim Bai Wadstrøm. - Min opfattelse er, at Alm. Brand er et stærkt og troværdigt brand, der vil være en stor fordel ved udbyggelsen af bankens koncept over for privatkunder. Et perfekt match Banken har ansat den nye adm. direktør til at drive den fremadrettede strategi, der fokuserer på privatkunder, leasingaktiviteter samt Markets og Asset Management. - Kim Bai Wadstrøm har betydelige kompetencer inden for detailbankdrift, kreditvurdering samt håndtering af kreditporteføljer, hvilket matcher kravene til den nye direktør for banken. Hans opgaver bliver både at udvikle bankens fremadrettede strategi og samtidig håndtere afviklingen af den afløbende udlånsportefølje, siger Søren Boe Mortensen. Ene mand i direktionen Kim Bai Wadstrøm afløser Ole Joachim Jensen, der siden august 2009 har været konstitueret adm. direktør for banken. Ole Joachim Jensen har gennemført en betydelig oprydning i banken og fastlagt den fremadrettede strategi. Han træder nu ud af bankens direktion for igen at bruge sin fulde tid som koncernøkonomidirektør. Som følge af Alm. Brand Banks nye strategi består bankens direktion fremadrettet alene af én person, Kim Bai Wadstrøm. Bo Chr. Alberg og Ulla Heurlin træder ud af direktionen, men de vil fortsat være ansvarlige for henholdsvis bankens privatsegment samt leasingaktiviteter og for Markets og Asset Management. De får titel af vicedirektør og refererer til Kim Bai Wadstrøm. Banken skal samtidig afvikle sine tabsgivende engagementer inden for bl.a. ejendomsfinansiering og pantebreve, og koncernens adm. direktør Søren Boe Mortensen glæder sig over, at man har fundet den perfekte profil til opgaverne. Frem til Kim Bai Wadstrøm tiltræder stillingen den 1. august, er Søren Boe Mortensen indsat som konstitueret administrerende direktør for banken. Samtidig udtræder han af bankens bestyrelse.

7 Blå Bog Kim Bai Wadstrøm, 46 år, bor i Hellerup, gift og har to drenge. Uddannelse: 1985: Bankuddannet, Handelsbanken. 1989: HD i regnskab og økonomistyring. Karriere: : Handelsbanken, afsluttende som erhvervsrådgiver. 2002: Adm. direktør i Aktiv Kapital Danmark. Samtidig formand for Basisbank. 2006: Adm. direktør i Basisbank. 1. august 2011: Adm. direktør i Alm. Brand Bank : Jyske Bank, afsluttende som afdelingsdirektør.

8 Generalforsamling afholdt i konstruktiv atmosfære 7 8 Generalforsamlingen i Alm. Brand A/S forløb i en atmosfære af kritik over udviklingen i banken og personsammenfald i bestyrelserne, men også med konstruktive idéer og ønsker for fremtiden. I omegnen af 140 aktionærer var mødt frem til Alm. Brand A/S ordinære generalforsamling den 27. april på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager. Formand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen konstaterede i sin beretning for året 2010 bl.a., at en presse, der havde meget markante holdninger til alt, hvad vi gjorde og havde gjort, betød, at vi blev holdt tæt til ilden - hele året - alle sammen. Men han glædede sig også over, at året var sluttet positivt med den succesfulde kapitaludvidelse. - Vi er overbeviste om, at Alm. Brand er på rette kurs, og at vi - på trods af de skær, der efterhånden vil skyde op - nok skal komme både helskindet og fornuftigt gennem problemerne [...] Det, vi har behov for nu, er en rolig og sikker hånd til at lede Alm. Brand-koncernen det sidste stykke igennem stormen, understregede Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen. I kølvandet på formandens beretning argumenterede aktionær Erik Sophus Falck på talerstolen for, at Alm. Brand strukturelt var bygget forkert op. Det var således de samme personer, der varetog ledelsen hele vejen ned igennem koncernen. Alle er i samme båd Erik Sophus Falck spurgte i sit indlæg også, hvorvidt bestyrelsen var villig til at gennemføre ændringer, således at personsammenfaldet i koncernens selskabers ledelser blev mindsket, og således at der blev tilført kompetente personer til ledelserne. Men den præmis var Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen ikke enig i. - Vi er ikke enige i, at det er et problem, at selskabets hovedaktionær tager aktivt ejerskab. Hovedaktionærens interesser er for langt hovedparten sammenfaldende med mindretalsaktionærernes. Det er efter min opfattelse en styrke, at de samme personer går igen i koncernselskabernes ledelser, idet det giver disse en høj grad af indsigt i forretningen. Også det spørgsmål vurderer vi løbende i ledelsen, men p.t. vurderes det ikke at være problematisk, understregede formanden. Faldende udlånsbalance sænker kapitalkrav Også koncernens kapitalsituation var til debat. Således spurgte aktionær Solveig Reeh, hvornår det statslige lån i form af hybrid kernekapital skulle betales tilbage, og om den overskydende kapital på ca. 2 mia.kr. i Alm. Brandkoncernen kunne anvendes til dette formål.

9 Dertil svarede adm. direktør Søren Boe Mortensen, at det statslige lån på 856 mio.kr. i princippet aldrig forfalder til betaling. Låneaftalen indeholder imidlertid såkaldte step ups, der indtræder i 2014 og 2015, hvorved indfrielsen bliver dyrere. - Vi har derfor et ønske om at betale lånet tilbage inden da, men det bliver ikke med den nævnte overskydende milliardkapital. Vi lever op til den interne kapitalmålsætning, hvilket betyder 2 mia.kr. over lovens krav. Men i takt med at bankens udlånsbalance falder, så vil kapitalkravet i banken falde tilsvarende, forklarede Søren Boe Mortensen. Også aktionær Steffen Søndergaard havde kapitalsituationen i tankerne, da han ønskede at vide, om ledelsen så bankens fundingbehov i 2013 som en trussel. - Ja, bankens fundingbehov i 2013 i dagens marked må betragtes som en udfordring, men der er tale om en udfordring for sektoren generelt, konstaterede Søren Boe Mortensen. Han påpegede endvidere, at nedbringelsen af bankens udlån i perioden frem til 2013 betyder, at fundingbehovet bliver væsentlig mindre, og han forventer, at kombinationen af højere indlån og faldende udlån vil løse problemet. Fortsat opbakning til bestyrelsen Som led i generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen i Alm. Brand A/S. Alle syv generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter blev genvalgt.

10 Vi er blevet investeringslystne 9 10 Alm. Brand Invest oplever, at private investorer har fået styrket deres appetit på investeringer. Det fortæller investeringschef Niels Stærup. M ens det gik lidt trægt med investeringslysten i finanskriseårene 2008 og 2009, er lysten vendt tilbage i Salget af investeringsbeviser gik over al forventning, og 2011 tegner også til at blive et godt investeringsår. uden at han dog vil give et bud på, hvor salget lander. - Det er for tidligt at sige, men ved udgangen af april lå vi 18 % over budgettet. Et skud fra hoften er derfor, at vi får endnu et rigtig godt år, vurderer Niels Stærup. - Vi har i 2010 solgt 35 % mere end det, vi havde budgetteret med. I 2008 og 2009 var det omvendt. Her manglede vi i % af vores budget for at være på plads, og i 2009 manglede vi 43 %, siger Niels Stærup, investeringschef i Alm. Brand. Han begrunder det manglende salg i 2008 og 2009 med dels stigende indlånsrenter, der på et tidspunkt nåede op i mellem 5 og 6 %, dels voldsomme fald i kurserne på værdipapirer, hvilket fik mange private kunder til at sælge deres værdipapirsbeholdninger med store tab til følge. Kunne ikke overskue konsekvenserne - Mange af disse kunder havde egentlig en lang investeringshorisont og burde nok ikke have solgt deres værdipapirer. Men de kunne simpelthen ikke overskue konsekvenserne af, at deres formue bare blev mindre og mindre, forklarer Niels Stærup. I løbet af 2009 begyndte indlånsrenterne dog at falde, og det fortsatte ind i 2010, hvor de endte omkring 2 % for en binding på 12 måneder. Det betød, at private investorer igen købte pænt op i investeringsforeninger. Den tendens ser ifølge Niels Stærup ud til at fortsætte i 2011,

11 Mobilbanken fint fra land Flere end har downloadet Alm. Brand Mobilbank, og mere end gange har der været en kunde i Mobilbanken siden lanceringen den 4. april. D en 4. april gik Alm. Brand Mobilbank i luften som app til både iphone og Android-mobiler, og den nye bank-app er blevet taget godt imod brugere har hentet Mobilbanken i perioden 4. april maj. Samtidig har der i perioden været besøg i Mobilbanken, hvilket svarer til gennemsnitligt 834 besøg pr. dag fordelt på ca. 400 brugere. Super app Kunderne har i gennemsnit givet app en 4,5 af 5 stjerner i App Store. På Android Market får app en 4,3 af 5 stjerner, og nogle af kommentarerne lyder: Den virker rigtig godt. Nemt og overskueligt. Giver et godt overblik. Og der er flere funktioner på vej. Herligt. Lige til at bruge og lækkert design. Super app. Kanon, så kom det endelig. Det bliver rigtig godt, når det er fuldt udbygget. Flere muligheder på vej E-Banking-ansvarlig i Alm. Brand Bank, Carsten Erlandsen, glæder sig over, at kunderne har fået bank på mobilen. - Det her bliver rigtig, rigtig stort. Det hitter alle steder, hvor det findes allerede, og andre banker har oplevet at få nye kunder, alene fordi de har oprettet en mobilbank, fortæller han. Til at begynde med giver Mobilbanken adgang til, at kunder kan se deres konti og depoter. Den 10. juni bliver den udvidet med mulighed for f.eks. at overføre penge og betale regninger. Det her er fremtiden - Der er ingen tvivl om, at det her er fremtiden. I vores bank har vi en del lidt ældre kunder, men ligesom de bruger Netbanken, kommer de også til at bruge Mobilbanken, lover en begejstret Carsten Erlandsen. Han henviser til erfaringer fra andre banker, hvor kunderne er fem gange så meget på mobilbanken som netbanken.

12 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost MMP ID. NR Alm. Brand sender cykler til afrika Stjålne cykler får nyt liv, når de skal fragte mælk til mejeriet i Mozambique A lm. Brand har indgået en aftale med firmaet Baisikeli om, at det i fremtiden køber de stjålne cykler, Alm. Brand får ind. Baisikelis formål er at skabe en bæredygtig cykelindustri i Afrika. Halvdelen af cyklerne fra Alm. Brand vil blive sendt til Mozambique, og den anden halvdel vil blive solgt herhjemme for at finansiere Baisikelis aktiviteter. - Med vores nye projekt i Mozambique har vi brug for flere cykler og flere økonomiske midler. Når vi kan købe jeres forsikringscykler, kan vi løfte opgaven og sikre bedre levevilkår i Mozambique, fortæller Henrik Smedegaard Mortensen fra Baisikeli. Fast indkomst til fattige bønder Projektet bliver bygget op om et nystartet mejeri i byen Chimoio. Her skal Baisikeli løfte den logistiske del af projektet. Det betyder konkret, at Baisikeli skal levere cykler til 1000 farmere, der skal bruge dem til dagligt at fragte mælk kilometer til mejeriet. Cyklerne købes af bønderne via mikrolån, der tilbagebetales gennem den mælk, de leverer. Som mælkeleverandør vil bønderne få en stabil indkomst på mellem fem og otte dollar om dagen med mulighed for at udvide til flere køer, efterhånden som de får effektiviseret deres landbrug. - Det er dejligt, at vores cykler kan blive brugt i en god sags tjeneste. Vi er glade for at kunne bidrage positivt til det konstruktive projekt, som Baisikeli arbejder med, siger skadedirektør Brian Wahl Olsen. Konkrete resultater Baisikelis samarbejde med Alm. Brand vil inden for det første år give følgende resultater: Firedobling af indtjeningen for farmere, der lever under fattigdomsgrænsen Opstart af salg af transporttrailer til erhvervsdrivende kvindegrupper i landsbyerne omkring Chimoio 500 nye arbejdspladser for sælgere af mejeriprodukter Beskæftigelse for lokale handicappede og udsatte kvinder Opstart af Østafrikas eneste cykelproduktion Langtidsledige i København vil blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet med arbejde på lageret ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2011 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. Alm. Brand Markets

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand alm. brand Bladet NR. 2 juni 2009 Alm. Brand Indfrier forventningerne Dyre flammer Formanden takkede af Glæden ved godt arbejde Portræt af koncernens nye formand WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Alm.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2012 Skadeforsikring er i topform Først med unik vandskadeforsikring Skadeforsikring er i topform 1 2 Liv og Pension er også fit for fight, mens banken fortsat er belastet

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant

ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant ALM. BRAND Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011 Opjustering, men fortsat underskud Kloakker klarer det ikke alene Markant imagefremgang i 2011 Opjustering, men fortsat underskud 1 2 Et meget tilfredsstillende overskud

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti v æ r d i Danskerne er vi lde med danske aktier Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti Overvads Overblik om hvorfor Danmark (snart) ikke er blandt verdens rigeste lande Makroøkonomisk analyse:

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Alm. Brand årsrapport

Alm. Brand årsrapport Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2012 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Regnskab for 1. halvår 2009. Hvad sagde analytikerne? Frygtede millionskade. Farvel og tak til Københavnske Re

Bladet ALM. BRAND. Regnskab for 1. halvår 2009. Hvad sagde analytikerne? Frygtede millionskade. Farvel og tak til Københavnske Re ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2009 Regnskab for 1. halvår 2009 Godt investeringsresultat har givet en hæderlig basisdrift, men samlet er resultatet meget utilfredsstillende. Hvad sagde analytikerne?

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere