Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND."

Transkript

1 alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank ALM. SUND FORNUFT

2 Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand A/S fortsætter den positive udvikling, og selvom koncernen kom ud af 1. kvartal med et underskud, så går det fremad som planlagt. F ortsat positiv udvikling i den underliggende drift, en forbedret Combined Ratio og en historisk lav omkostningsprocent i skadeforsikringsselskabet er blandt de positive overskrifter i resultatet for 1. kvartal Også fortsat faldende tab og nedskrivninger i Alm. Brand Bank er at finde på positivsiden i det seneste kvartalsregnskab. Alm. Brand A/S fik i årets første tre måneder et underskud før skat på 109 mio.kr., hvilket er en markant forbedring set i forhold til samme periode sidste år, hvor underskuddet blev på 242 mio.kr. Resultatet ses derfor som en forbedring, om end det stadig er utilfredsstillende. Således forventer ledelsen fortsat et mindre, men positivt resultat for helåret også efter tab og nedskrivninger i banken. Historisk lave omkostninger Skadeforsikring kom ud med et overskud på 37 mio.kr. mod et underskud på 250 mio.kr. i samme periode sidste år, der dog var voldsomt præget af voldsomme snetrykskader. Combined Ratio i 1. kvartal 2011 landede på 97,4 mod 125,1 i samme periode sidste år. Det tilfredsstillende resultat skyldes, at den underliggende forretning er forbedret drevet af forebyggende tiltag. Også antallet af storskader i perioden var lavere end forventet. Til gengæld udgjorde erstatningerne til vejrligsskader 77 mio.kr., hvilket var 35 mio.kr. mere end forventet. Det skyldes bl.a. udgifter til tøbrudsskader (15 mio.kr.) og erstatninger i forbindelse med stormen i februar (40 mio.kr.). Mens præmieindbetalingerne blev fastholdt i kvartalet, så tog omkostningsprocenten endnu et hak nedad til et historisk lavt niveau på 15,6. Den lave omkostningsprocent er et resultat af de seneste års mange effektivitetsforbedringer. I første kvartal er den endvidere påvirket af faldende omkostninger til markedsføring og færre bonusudbetalinger end ventet. vigtige nøgletal Samlet omsætning: 1,8 mia.kr. Vækst i bruttopræmierne: -0,3 % Combined Ratio: 97,4 Faldende omkostningsprocent: 15,6 Tab og nedskrivninger i banken: -129 mio.kr. vigtigt at vide om kvartalsrapporten Koncernunderskud: 109 mio.kr. Overskud i Skadeforsikring: 37 mio.kr. Underskud i Alm. Brand Bank: -149 mio.kr. Overskud i Liv og Pension: 18 mio.kr. Forventninger til helåret: 375 mio.kr. før tab og nedskrivninger

3 Fald i udlån koster på bundlinjen Bankens fortsatte arbejde med at reducere udlånsbalancen satte sig i resultatet i form af faldende netto renteindtægter. Også faldende renteindtægter fra obligationsbeholdningen betød, at kvartalets netto rente- og gebyrindtægter sammenlignet med sidste år faldt med 25 mio.kr. til nu 145 mio.kr. Sammen med negative kursreguleringer på investeringsaktiverne samt udgifter til Indskydergarantifonden betød dette, at bankens resultat endte i et minus på 20 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Tab og nedskrivninger i banken fortsatte som forventet med at falde og udgjorde 129 mio.kr. i kvartalet mod 157 mio.kr. i forrige kvartal. Nedskrivningerne er primært koncentreret på landbrug og pantebreve. Nedskrivningerne udvikler sig som forventet, hvorfor ledelsen fastholder, at der frem til udgangen af 2012 yderligere kommer tab og nedskrivninger på omkring 420 mio.kr. Negative kursreguleringer i Pension Liv og Pension fik et overskud på 18 mio.kr. mod 69 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet er negativt påvirket af kursreguleringer på de rentebærende aktiver. Samtidig oplevede selskabet en lidt højere kundeafgang end forventet og et lidt lavere antal nytegninger. Inklusive markedspensionsordningerne i banken udviklede pensionsindbetalingerne sig positivt med en vækst på 6 %. Stigende renter gav kurstab på obligationsporteføljen og deraf følgende negativt afkast af kundernes investeringsaktiver. Positive afkast på aktiebeholdningen kunne ikke rette fuldt op på tabet, og kvartalets investeringsafkast endte således i -1,1 %. Afkastet er dog tilfredsstillende set i forhold til de benchmarks, som vi sammenligner os med. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 Endnu et skridt i den rigtige retning 3 4 Aktieanalytikerne ser med tilfredshed, at Alm. Brands nøgletal fortsat bevæger sig i den rigtige retning. De hæfter sig særligt ved den positive udvikling i den underliggende skadeforretning, de fortsat faldende omkostninger, og at bankens udlånsbalance reduceres hurtigere end forventet. Til gengæld er de bekymret for faldet i bankkundernes indlån. L angsom forbedring og som forventet endnu et skridt i den rigtige retning. Sådan lyder konklusionen fra Danske Markets analytiker, Lars Holm, oven på Alm. Brands 1. kvartalsresultat i Han fastholder ligesom sine kolleger fra Nordea og SEB sin købsanbefaling på Alm. Brand-aktien og hæfter sig i sin analyse ved koncernens fortsat faldende omkostningsprocent, som overraskede analytikerne positivt. - Det varsler godt for fremtiden, skriver Lars Holm i sin analyse. Den hastigt faldende omkostningsprocent får samtidig analytikerne til at tro på, at Alm. Brands mål om en omkostningsprocent under 17 % inden udgangen af 2012 kan indfries allerede i Analytikerne roser også den fortsat positive udvikling i den underliggende skadeforretning. - Alm. Brand er kommet på rette spor, når det gælder skadeforretningen, skriver Peter Fledelius fra Nordea således i sin aktieanalyse. Udlånsbalancen falder hurtigere end ventet Analytikerne ser også positivt på, at Alm. Brand har reduceret sin udlånsbalance med ½ mia.kr. i 1. kvartal. Det efterlader selskabet forud for planen om at reducere udlånsbalancen med 1 mia.kr. i 2011, der nu ifølge Nordeas analytiker virker konservativt sat. Reduktionen af udlånsbalancen har analytikernes store interesse, idet det har betydning for bankens fremtidige kapital. - Det er vigtigt for Alm. Brand Bank at få reduceret udlånsbalancen, fordi det reducerer selskabets kapitalbehov, hvilket er afgørende for at kunne tilbagebetale den hybride kernekapital til staten. [...] Vi mener, at Alm. Brand Bank vil befinde sig i en acceptabel kapitalsituation, såfremt selskabet kan fastholde det nuværende tempo i reduktionen af udlånsbalancen, skriver Peter Fledelius videre i sin analyserapport. Jakob Brink fra Handelsbanken og Lars Holm ser begge udløbet og refinansieringen af de for 6 mia.kr. statsgaranterede obligationer i 2013 som en udfordring for Alm. Brand.

5 er utilstrækkelig, kan processen omkring nedtrapning af udlånene eksempelvis øges ved at frasælge udlånsporteføljer til en billig penge. Den holdning deles af Peter Fledelius. Han estimerer således, at pantebrevslånene i Alm. Brand Bank i øjeblikket tegner sig for 20 % af selskabets kapitalbehov. Et frasalg af den 3 mia.kr. store portefølje af pantebrevslån til en fair pris vil således være en stor forløsning, idet kapitalbehovet vil blive reduceret med 600 mio.kr. - Der er brug for at få skaleret banken ned og derigennem at få reduceret kapital- og likviditetsrisikoen, førend vi bliver positive i vores opfattelse af Alm. Brand-aktien, understreger Jakob Brink. Nordea: Aktien er attraktiv Med targetpriser på mellem 15 og 21 kr. ser de købsanbefalende aktieanalytikere et stort potentiale i Alm. Brandaktien. Sælg stor luns af udlånsportefølje Mens analytikerne glæder sig over, at udlånsbalancen falder hurtigere end forventet, så er de samtidig en smule bekymret over en tilsvarende faldende indlånsbalance. - Vi mener fortsat, at aktien er attraktiv, og at 1. kvartals resultat har gjort den endnu stærkere. [...] Aktien er efter vores mening undervurderet, konkluderes det i Nordeas analyserapport. - Det er ikke en let opgave at øge indlånsbalancen lige nu, idet alle banker har brug for indlån og derfor kæmper intensivt for at øge deres indlånsbalance, vurderer Peter Fledelius. Der var ved udgangen af 1. kvartal en forskel mellem indog udlånsbalancen i Alm. Brand Bank på 4,1 mia.kr. i udlånsbalancens favør. Ifølge Lars Holm forventes den ubalance at være halveret ved udgangen af Hvis likviditetssituationen fortsat Nordea forudser således, at en stigning i aktiekursen kan blive udløst, såfremt de nye forventede tab og nedskrivninger i banken frem til og med 2012 forbliver på samlet set 420 mio.kr., hvis skadeforsikring får det tredje positive kvartalsresultat i træk, eller hvis banken reducerer udlånsbalancen i 2011 med mere end de planlagte 1 mia.kr. Til gengæld vil nye forventninger om tab og nedskrivninger svække tilliden til ledelsen og give et fald i aktiekursen, ligesom et fortsat fald i indlånsbalancen vil komplicere likviditetssituationen og påvirke aktien negativt. Vidste du......at du både før og efter hver regnskabsoffentliggørelse kan se konsensusestimater og aktieanalytikernes anbefalinger på Alm. Brands hjemmeside under Investor relations / Alm. Brand aktien?

6 Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank 5 6 Til august tiltræder Kim Bai Wadstrøm, der kommer fra en stilling som adm. direktør i Basisbank K im Bai Wadstrøm skifter 1. august titlen som adm. direktør i Basisbank ud med en tilsvarende titel i Alm. Brand Bank, hvor han skal drive bankens fremadrettede strategi. Kim Bai Wadstrøm kommer med en bred bankerfaring fra Basisbank, Jyske Bank og Handelsbanken/Danske Bank. Han har betydelig erfaring fra den finansielle verden som adm. direktør i Aktiv Kapital Danmark og bestyrelsesposter i bl.a. Dansk OTC. Efter sommerferien kan han føje Alm. Brand Bank til cv et. - Jeg tror, at mit indgående kendskab til privatbank og forretningsmæssig udvikling med fokus på langsigtet lønsomhed og kundeloyalitet kan udvikle Alm. Brand Bank til en profitabel forretning, siger Kim Bai Wadstrøm. - Min opfattelse er, at Alm. Brand er et stærkt og troværdigt brand, der vil være en stor fordel ved udbyggelsen af bankens koncept over for privatkunder. Et perfekt match Banken har ansat den nye adm. direktør til at drive den fremadrettede strategi, der fokuserer på privatkunder, leasingaktiviteter samt Markets og Asset Management. - Kim Bai Wadstrøm har betydelige kompetencer inden for detailbankdrift, kreditvurdering samt håndtering af kreditporteføljer, hvilket matcher kravene til den nye direktør for banken. Hans opgaver bliver både at udvikle bankens fremadrettede strategi og samtidig håndtere afviklingen af den afløbende udlånsportefølje, siger Søren Boe Mortensen. Ene mand i direktionen Kim Bai Wadstrøm afløser Ole Joachim Jensen, der siden august 2009 har været konstitueret adm. direktør for banken. Ole Joachim Jensen har gennemført en betydelig oprydning i banken og fastlagt den fremadrettede strategi. Han træder nu ud af bankens direktion for igen at bruge sin fulde tid som koncernøkonomidirektør. Som følge af Alm. Brand Banks nye strategi består bankens direktion fremadrettet alene af én person, Kim Bai Wadstrøm. Bo Chr. Alberg og Ulla Heurlin træder ud af direktionen, men de vil fortsat være ansvarlige for henholdsvis bankens privatsegment samt leasingaktiviteter og for Markets og Asset Management. De får titel af vicedirektør og refererer til Kim Bai Wadstrøm. Banken skal samtidig afvikle sine tabsgivende engagementer inden for bl.a. ejendomsfinansiering og pantebreve, og koncernens adm. direktør Søren Boe Mortensen glæder sig over, at man har fundet den perfekte profil til opgaverne. Frem til Kim Bai Wadstrøm tiltræder stillingen den 1. august, er Søren Boe Mortensen indsat som konstitueret administrerende direktør for banken. Samtidig udtræder han af bankens bestyrelse.

7 Blå Bog Kim Bai Wadstrøm, 46 år, bor i Hellerup, gift og har to drenge. Uddannelse: 1985: Bankuddannet, Handelsbanken. 1989: HD i regnskab og økonomistyring. Karriere: : Handelsbanken, afsluttende som erhvervsrådgiver. 2002: Adm. direktør i Aktiv Kapital Danmark. Samtidig formand for Basisbank. 2006: Adm. direktør i Basisbank. 1. august 2011: Adm. direktør i Alm. Brand Bank : Jyske Bank, afsluttende som afdelingsdirektør.

8 Generalforsamling afholdt i konstruktiv atmosfære 7 8 Generalforsamlingen i Alm. Brand A/S forløb i en atmosfære af kritik over udviklingen i banken og personsammenfald i bestyrelserne, men også med konstruktive idéer og ønsker for fremtiden. I omegnen af 140 aktionærer var mødt frem til Alm. Brand A/S ordinære generalforsamling den 27. april på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager. Formand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen konstaterede i sin beretning for året 2010 bl.a., at en presse, der havde meget markante holdninger til alt, hvad vi gjorde og havde gjort, betød, at vi blev holdt tæt til ilden - hele året - alle sammen. Men han glædede sig også over, at året var sluttet positivt med den succesfulde kapitaludvidelse. - Vi er overbeviste om, at Alm. Brand er på rette kurs, og at vi - på trods af de skær, der efterhånden vil skyde op - nok skal komme både helskindet og fornuftigt gennem problemerne [...] Det, vi har behov for nu, er en rolig og sikker hånd til at lede Alm. Brand-koncernen det sidste stykke igennem stormen, understregede Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen. I kølvandet på formandens beretning argumenterede aktionær Erik Sophus Falck på talerstolen for, at Alm. Brand strukturelt var bygget forkert op. Det var således de samme personer, der varetog ledelsen hele vejen ned igennem koncernen. Alle er i samme båd Erik Sophus Falck spurgte i sit indlæg også, hvorvidt bestyrelsen var villig til at gennemføre ændringer, således at personsammenfaldet i koncernens selskabers ledelser blev mindsket, og således at der blev tilført kompetente personer til ledelserne. Men den præmis var Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen ikke enig i. - Vi er ikke enige i, at det er et problem, at selskabets hovedaktionær tager aktivt ejerskab. Hovedaktionærens interesser er for langt hovedparten sammenfaldende med mindretalsaktionærernes. Det er efter min opfattelse en styrke, at de samme personer går igen i koncernselskabernes ledelser, idet det giver disse en høj grad af indsigt i forretningen. Også det spørgsmål vurderer vi løbende i ledelsen, men p.t. vurderes det ikke at være problematisk, understregede formanden. Faldende udlånsbalance sænker kapitalkrav Også koncernens kapitalsituation var til debat. Således spurgte aktionær Solveig Reeh, hvornår det statslige lån i form af hybrid kernekapital skulle betales tilbage, og om den overskydende kapital på ca. 2 mia.kr. i Alm. Brandkoncernen kunne anvendes til dette formål.

9 Dertil svarede adm. direktør Søren Boe Mortensen, at det statslige lån på 856 mio.kr. i princippet aldrig forfalder til betaling. Låneaftalen indeholder imidlertid såkaldte step ups, der indtræder i 2014 og 2015, hvorved indfrielsen bliver dyrere. - Vi har derfor et ønske om at betale lånet tilbage inden da, men det bliver ikke med den nævnte overskydende milliardkapital. Vi lever op til den interne kapitalmålsætning, hvilket betyder 2 mia.kr. over lovens krav. Men i takt med at bankens udlånsbalance falder, så vil kapitalkravet i banken falde tilsvarende, forklarede Søren Boe Mortensen. Også aktionær Steffen Søndergaard havde kapitalsituationen i tankerne, da han ønskede at vide, om ledelsen så bankens fundingbehov i 2013 som en trussel. - Ja, bankens fundingbehov i 2013 i dagens marked må betragtes som en udfordring, men der er tale om en udfordring for sektoren generelt, konstaterede Søren Boe Mortensen. Han påpegede endvidere, at nedbringelsen af bankens udlån i perioden frem til 2013 betyder, at fundingbehovet bliver væsentlig mindre, og han forventer, at kombinationen af højere indlån og faldende udlån vil løse problemet. Fortsat opbakning til bestyrelsen Som led i generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen i Alm. Brand A/S. Alle syv generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter blev genvalgt.

10 Vi er blevet investeringslystne 9 10 Alm. Brand Invest oplever, at private investorer har fået styrket deres appetit på investeringer. Det fortæller investeringschef Niels Stærup. M ens det gik lidt trægt med investeringslysten i finanskriseårene 2008 og 2009, er lysten vendt tilbage i Salget af investeringsbeviser gik over al forventning, og 2011 tegner også til at blive et godt investeringsår. uden at han dog vil give et bud på, hvor salget lander. - Det er for tidligt at sige, men ved udgangen af april lå vi 18 % over budgettet. Et skud fra hoften er derfor, at vi får endnu et rigtig godt år, vurderer Niels Stærup. - Vi har i 2010 solgt 35 % mere end det, vi havde budgetteret med. I 2008 og 2009 var det omvendt. Her manglede vi i % af vores budget for at være på plads, og i 2009 manglede vi 43 %, siger Niels Stærup, investeringschef i Alm. Brand. Han begrunder det manglende salg i 2008 og 2009 med dels stigende indlånsrenter, der på et tidspunkt nåede op i mellem 5 og 6 %, dels voldsomme fald i kurserne på værdipapirer, hvilket fik mange private kunder til at sælge deres værdipapirsbeholdninger med store tab til følge. Kunne ikke overskue konsekvenserne - Mange af disse kunder havde egentlig en lang investeringshorisont og burde nok ikke have solgt deres værdipapirer. Men de kunne simpelthen ikke overskue konsekvenserne af, at deres formue bare blev mindre og mindre, forklarer Niels Stærup. I løbet af 2009 begyndte indlånsrenterne dog at falde, og det fortsatte ind i 2010, hvor de endte omkring 2 % for en binding på 12 måneder. Det betød, at private investorer igen købte pænt op i investeringsforeninger. Den tendens ser ifølge Niels Stærup ud til at fortsætte i 2011,

11 Mobilbanken fint fra land Flere end har downloadet Alm. Brand Mobilbank, og mere end gange har der været en kunde i Mobilbanken siden lanceringen den 4. april. D en 4. april gik Alm. Brand Mobilbank i luften som app til både iphone og Android-mobiler, og den nye bank-app er blevet taget godt imod brugere har hentet Mobilbanken i perioden 4. april maj. Samtidig har der i perioden været besøg i Mobilbanken, hvilket svarer til gennemsnitligt 834 besøg pr. dag fordelt på ca. 400 brugere. Super app Kunderne har i gennemsnit givet app en 4,5 af 5 stjerner i App Store. På Android Market får app en 4,3 af 5 stjerner, og nogle af kommentarerne lyder: Den virker rigtig godt. Nemt og overskueligt. Giver et godt overblik. Og der er flere funktioner på vej. Herligt. Lige til at bruge og lækkert design. Super app. Kanon, så kom det endelig. Det bliver rigtig godt, når det er fuldt udbygget. Flere muligheder på vej E-Banking-ansvarlig i Alm. Brand Bank, Carsten Erlandsen, glæder sig over, at kunderne har fået bank på mobilen. - Det her bliver rigtig, rigtig stort. Det hitter alle steder, hvor det findes allerede, og andre banker har oplevet at få nye kunder, alene fordi de har oprettet en mobilbank, fortæller han. Til at begynde med giver Mobilbanken adgang til, at kunder kan se deres konti og depoter. Den 10. juni bliver den udvidet med mulighed for f.eks. at overføre penge og betale regninger. Det her er fremtiden - Der er ingen tvivl om, at det her er fremtiden. I vores bank har vi en del lidt ældre kunder, men ligesom de bruger Netbanken, kommer de også til at bruge Mobilbanken, lover en begejstret Carsten Erlandsen. Han henviser til erfaringer fra andre banker, hvor kunderne er fem gange så meget på mobilbanken som netbanken.

12 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost MMP ID. NR Alm. Brand sender cykler til afrika Stjålne cykler får nyt liv, når de skal fragte mælk til mejeriet i Mozambique A lm. Brand har indgået en aftale med firmaet Baisikeli om, at det i fremtiden køber de stjålne cykler, Alm. Brand får ind. Baisikelis formål er at skabe en bæredygtig cykelindustri i Afrika. Halvdelen af cyklerne fra Alm. Brand vil blive sendt til Mozambique, og den anden halvdel vil blive solgt herhjemme for at finansiere Baisikelis aktiviteter. - Med vores nye projekt i Mozambique har vi brug for flere cykler og flere økonomiske midler. Når vi kan købe jeres forsikringscykler, kan vi løfte opgaven og sikre bedre levevilkår i Mozambique, fortæller Henrik Smedegaard Mortensen fra Baisikeli. Fast indkomst til fattige bønder Projektet bliver bygget op om et nystartet mejeri i byen Chimoio. Her skal Baisikeli løfte den logistiske del af projektet. Det betyder konkret, at Baisikeli skal levere cykler til 1000 farmere, der skal bruge dem til dagligt at fragte mælk kilometer til mejeriet. Cyklerne købes af bønderne via mikrolån, der tilbagebetales gennem den mælk, de leverer. Som mælkeleverandør vil bønderne få en stabil indkomst på mellem fem og otte dollar om dagen med mulighed for at udvide til flere køer, efterhånden som de får effektiviseret deres landbrug. - Det er dejligt, at vores cykler kan blive brugt i en god sags tjeneste. Vi er glade for at kunne bidrage positivt til det konstruktive projekt, som Baisikeli arbejder med, siger skadedirektør Brian Wahl Olsen. Konkrete resultater Baisikelis samarbejde med Alm. Brand vil inden for det første år give følgende resultater: Firedobling af indtjeningen for farmere, der lever under fattigdomsgrænsen Opstart af salg af transporttrailer til erhvervsdrivende kvindegrupper i landsbyerne omkring Chimoio 500 nye arbejdspladser for sælgere af mejeriprodukter Beskæftigelse for lokale handicappede og udsatte kvinder Opstart af Østafrikas eneste cykelproduktion Langtidsledige i København vil blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet med arbejde på lageret ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

nyt fra Alm. Brand Invest

nyt fra Alm. Brand Invest nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport 2014 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere