Topvex SC Ventilationsaggregat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat"

Transkript

1 Ventilationsaggregat DK V.A001 (C.3.1)

2 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring Advarsler Produktoplysninger Generelt Tekniske data Mål og vægt Topvex SC03-SC Mål og vægt Topvex SC Mål og vægt Topvex SC08-SC Elektriske data Transport og opbevaring Installation Udpakning Installationssted og -metode Kondensafløb Installation af aggregatet Installationsprocedure Føler for tilluft Installation af VAV-modeller Tilslutninger Kanaler Montering af vandvarmebatterier Elektriske forbindelser Installation af kontrolpanelet Mål Generelle oplysninger Installation Ekstraudstyr...20

3 1 Overensstemmelseserklæring Producent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SWEDEN Office: Fax: erklærer hermed, at følgende produkter: Ventilationsaggregater Topvex SC03 EL Topvex SC04 HW Topvex SC08 Topvex SC03 Topvex SC06 EL Topvex SC08 HW Topvex SC03 HW Topvex SC06 Topvex SC11 EL Topvex SC04 EL Topvex SC06 HW Topvex SC11 Topvex SC04 Topvex SC08 EL Topvex SC11 HW (Erklæringen gælder kun for produktet i den stand, det blev leveret og installeret i anlægget iht. den medfølgende installationsvejledning. Erklæringen dækker ikke eftermonterede dele eller efterfølgende indgreb i produktet) Alle gældende krav i følgende direktiver skal overholdes Maskindirektivet 2006/42/EF Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Følgende harmoniserede standarder anvendes i relevant omfang: EN ISO Maskinsikkerhed Grundlæggende begreber og generelle principper for udformning Del 1: Grundlæggende terminologi og metode EN ISO Maskinsikkerhed Grundlæggende begreber og generelle principper for udformning Del 2: Tekniske principper EN ISO :2007 EN EN EN EN EN Maskinsikkerhed Risikovurdering Del 1: Principper Maskinsikkerhed Sikkerhedsafstande, der forebygger, at brugerens arme eller ben bevæges ind i farezoner Husholdningsapprater og lignende elektriske apparater Sikkerhed Del 1: Generelle krav Sikkerhed for elektriske husholdningsapparater og lignende. Del 2-40: Særlige krav til elektriske varmepumper, airconditionanlæg og affugtere Sikkerhed for husholdningsapparater og lignende Særlige regler for rutinetest vedrørende apparater, der er omfattet af EN og EN Beskyttelsesgrader for kabinetter (Kapslingsklasser) EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitetsstandard for industrielle miljøer EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Generiske standarder Emissionsstandarder for bolig-, erhvervs- og lette industrimiljøer Komplet teknisk dokumentation er til rådighed. Skinnskatteberg, Mats Sándor Teknisk direktør Systemair AB

4 2 Advarsler Følgende advarsler vises i de forskellige afsnit i dokumentet. Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende lokale regler og bestemmelser. Advarsel Kanalerne til aggregatet skal frakobles eller afskærmes, så det ikke er muligt at komme i kontakt med ventilatorerne via kanalsystemet. Aggregatet er tung. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. Monter en forsyningsadskiller til alle poler foran strømforsyningstilslutningen med en kontaktafstand på 3 mm. Forsigtig Kontrollér, at alle samlinger isoleres og tapes til, hvis aggregatet placeres på et koldt sted. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet. Vær forsigtig ved tilslutning af vandrørene, så vandvarmebatteriet ikke beskadiges. Hold kontra, når rørene strammes. 3 Produktoplysninger 3.1 Generelt Denne installationsvejledning vedrører ventilationsaggregater af typen, som produceres af Systemair AB. omfatter følgende modeller: Model:SC03, SC04, SC06, SC08, SC11. Varmeflade: EL (elektrisk), HW (vandvarmeflade) eller Ingen. Højre eller venstre modeller: R (højre) L (venstre). Når man følger tilluften gennem aggregatet er en højre model med inspektionsside til højre og en venstre model med inspektionsside til venstre. Regulering af luftydelse:cav (konstant luftydelse i m3/h), VAV (luftydelse varieres til det ønskede konstante tryk i kanalerne - målt i Pa) Vandvarmeflade kan bestilles som tilbehør til aggregater uden varmeflade. Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger og anbefalinger vedrørende design, installation, opstart og drift. Formålet er at aggregatet skal fungerer fejlfrit. Korrekt og sikker drift forudsætter, at denne vejledning læses grundigt igennem, at aggregatet bruges i overensstemmelse med de angivne retningslinjer, og at alle sikkerhedskrav overholdes Systemair AB

5 3.2 Tekniske data Mål og vægt Topvex SC03-SC04 H F O B N D E E I *1/2" G K L M J A J C P Fig. 1 Mål (mm) SC03-SC04 (vist som venstre model) Model A B C D E F G H P SC SC Model I J K L M N O Vægt (kg) SC SC * det Systemair AB

6 3.2.2 Mål og vægt Topvex SC06 *1/2" U T T Fig. 2 Mål (mm) SC06 (vist som venstre model) Model A B C D E F G H I J K L SC Model M M O P Q R S T U Vægt (kg) SC * det Systemair AB

7 3.2.3 Mål og vægt Topvex SC08-SC11 K J F J L M *1/2" H G I G H N B R S R Q D E D C P O A O T U V T Fig. 3 Mål (mm) SC08-SC11 (vist som venstre model) Model A B C D E F G H I J K L SC SC Model M M O P Q R S T U V Vægt (kg) SC SC * det Systemair AB

8 3.2.4 Elektriske data Tabel 1: El-forbrug Model Ventilatorer (samlet watt) 400 V 3N~ El-batteri (samlet kw) Sikring (hovedsikring) (A) til 230 V 1~ og 400 V 3N~ SC03 EL x16 SC03 (None, HW) SC04 EL x20 SC04 (None, HW) SC06 EL x25 SC06 (None, HW) x10 SC08 EL x32 SC08 (None, HW) x10 SC11 EL x50 SC11 (None, HW) x Transport og opbevaring skal opbevares og transporteres på en sådan måde, så det beskyttes mod fysiske skader, der kan beskadige paneler, håndtag, display m.m. Det skal tildækkes, så støv, regn og sne ikke kan trænge ind og beskadige aggregatet og dets komponenter. Aggregatet leveres med alle nødvendige komponenter, og aggregatet er emballeret i plastfolie på en palle, så det er nemt at transportere. Transporter -aggregaterne med en gaffeltruck placeret ved gavlen af aggregatet. Ved størrelserne SC06-SC11 leveres aggregaterne i dele på pallen. Advarsel Aggregatet er tung. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. Vær forsigtig, så aggregatet ikke vælter. 4 Installation 4.1 Udpakning Kontrollér, at alt bestilt udstyr er blevet leveret, før installationen påbegyndes. Informer Systemair-leverandøren om eventuelle uoverensstemmelser i forhold til det bestilte udstyr Systemair AB

9 4.2 Installationssted og -metode er beregnet til installation indendørs. kan installeres udendørs, hvis det beskyttes mod vejret. Anbring aggregatet på en vandret, jævn overflade. Det er vigtigt, at aggregatet er i vater, før den tages i drift. Anbring aggregatet i et separat rum, hvis muligt (f.eks. i et lagerrum, vaskerum eller loftsrum). Udsæt ikke de elektroniske komponenter for temperaturer under 0 C eller over +50 C. Hvis aggregatet installeres på et kold sted, er det vigtigt, at det ikke slukkes på hovedkontakten. Så længe der er strøm på, holdes det elektriske kabinet varmt - også i koldt vejr. Selv om aggregatet slukkes af styresystemet, er der stadig strøm på det. Ved valg af placering er det vigtigt at huske, at aggregatet skal vedligeholdes løbende, og at inspektionsdørene skal være let tilgængelige. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads til at åbne dørene og til at tage hovedkomponenterne ud. Undgå at anbringe aggregatet op ad en væg, da lavfrekvent støj kan medføre vibrationer i væggen, selvom støjniveauet for ventilatoren er acceptabelt. Hvis dette ikke er muligt, anbefales det at isolere væggen. Aggregatets udeluftindtag skal så vidt muligt placeres i den nordlige eller østlige side af bygningen og væk fra andre udtag, f.eks. udsugninger fra køkkener eller vaskerum. Ved størrelserne SC06-SC11 leveres aggregaterne som dele på pallen. Se monteringsproceduren under figur 4. Sæt stikkene på de elektriske ledninger. Forbind rørene til filtervagten. Skub enhederne sammen, og spænd forskruningen (pos. 1) med en sekskantnøgle. Sørg for, at der er plads nok bag aggregatet til at spænde boltene. Fig Systemair AB

10 4.3 Kondensafløb Aggregatet skal sluttes til det medfølgende kondensafløb. Afløbet skal tilsluttes på afkastsiden på varmeveksleren nederst på aggregatet figur 5. Hvis aggregatet bruges til kølegenvinding, skal det ellers blokerede afløb også sluttes til et separat vandrør og vandlås (tilbehør). Brug det medfølgende tilslutningsrør, som skal skæres af til den rigtige højde. Under tabel 2 fremgår det, hvordan højden H svarer til forskellige maksimale negative tryk. Se mål og montering under figur 6. Der kræves et ekstra mellemstykke/rør for at lede vand fra ud fra aggregatets underside og for at foretage tilslutning til vandlåsen. Længden L afhænger af den valgte installationsmetode. Denne del medfølger ikke fra fabrikken. Bemærk: Hvis aggregatet installeres på et uopvarmet sted, skal afløbsrør og vandlås isoleres godt for at undgå, at vandet fryser til is. Fig. 5 Afløbstilslutning Fig. 6 Mål og montering Tabel 2: H (mm) Normale forhold Maks. undertryk (Pa) Systemair AB

11 4.4 Installation af aggregatet Aggregatet skal installeres i følgende position. Fig. 7 Installationsposition (venstre aggregat) Fig. 8 Installationsposition (højre aggregat) Tabel 3: Beskrivelse af symboler Symbol Beskrivelse Tilluft Afkastluft Udeluft Fraluft Systemair AB

12 4.4.1 Installationsprocedure 1 Klargør den overflade, hvor aggregatet skal monteres. Kontrollér, at overfladen er plan og vandret og kan bære aggregatets vægt. Udfør installationen i henhold til lokale regler og bestemmelser. 2 Løft aggregatet på plads. Advarsel Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. 3 Anbring aggregatet i vater ved at montere de medleverede fødder på aggregatets ben og efterfølgende justere på fødderne. 4 Slut aggregatet til strømforsyningen gennem serviceafbryder (sikkerhedsafbryder), som ligger i aggregatet ved levering. Kablingen skal føres gennem aggregatets overside. Se det medfølgende ledningsdiagram og den nedenstående tabel for yderligere information. Advarsel Monter en forsyningsadskiller til alle poler foran strømforsyningstilslutningen med en kontaktafstand på 3 mm. Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende lokale regler og bestemmelser Systemair AB

13 4.5 Føler for tilluft Tilluftsføleren monteres i kanalen ca. 3 m fra aggregatet i tilluftkanalen (figur 9). tabel 4 viser, hvilke klemmer sensoren skal forbindes til i aggregatets tavle. Andre temperaturfølere indbygges i aggregatet fra fabrikken. Tilluftføleren er leveret i papæske, som er inde i aggregatet. Fig. 9 Monteret føler for tilluft (monteringen er vist i et højre aggregat) 4.6 Installation af VAV-modeller Hvis aggregatet leveres som VAV-model (luftydelsen varieres til konstant tryk i kanalerne), leveres tryktransmitterne til regulering af ventilatorhastigheden løst sammen med aggregatet. Tryktransmitterne skal monteres i tilluft- og fraluftkanalerne (figur 10) og forbindes til klemme (tabel 4). Fig. 10 VAV-installation Systemair AB

14 4.7 Tilslutninger Kanaler Placering af kanaler Fig. 11 Tilslutninger og hovedkomponenter i venstre aggregater Position Beskrivelse Symbol A B C Tilslutning, tilluft Tilslutning, afkastluft Tilslutning, udeluft D Tilslutning, fraluft 1 Ventilator, tilluft 2 Ventilator, fraluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, fraluft 5 Varmeveksler 6 Tavle 7 Bypass-spjæld fraluft 8 Bypass-spjæld udeluft 9 Trykgivende ventilatorer 10 Tryksikring filtre Kondenserings- og varmeisolering Udeluftkanaler og afkastluftkanaler skal altid isoleres mod kondens. Det er særligt vigtigt, at kanaler, som er forbundet til aggregatet, er korrekt isolerede. Alle kanaler i kolde rum eller områder skal være godt isolerede. Benyt mineraluld til isoleringen - mindst 100 mm tykt og med dampspærre. I områder med meget lave udetemperaturer om vinteren er det nødvendigt med yderligere isolering. Her skal der benyttes mindst 150 mm isolering Systemair AB

15 Forsigtig Kontrollér, at alle samlinger isoleres og tapes til, hvis aggregatet placeres på et koldt sted. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet Lyddæmpere For at undgå at støj fra ventilatorerne overføres via kanalsystemet, skal der monteres lyddæmpere i både tilluft og fraluft. For at undgå overførsel af støj mellem rum og også fra selve kanalsystemet anbefales det at der installeres lyddæmpere før alle tilluft armaturer Montering af vandvarmebatterier Bemærk: Gælder aggregater uden varmeflade! Det er muligt at eftermontere vandvarmeflade til aggregater uden varmeflade (Ingen). En vandvarmeflade kan købes som tilbehør. I det følgende beskrives, hvordan vandvarmebatteriet monteres og tilsluttes i aggregatet Montering af vandvarmebatteri i uden varmeflade 1 Åbn inspektionsdøren til varmesektionen. Før vandvarmefladen indsættes, skal motoren tages ud. Se Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. 2 Anbring vandvarmefladen i metalstyreskinnerne (pos.1), som findes i varmesektionen, og skub den helt i bund på skinnerne. Tilslutningsrørene med gevind (pos. 2 og 3) skal være ved aggregatets inspektionsside, og rørenderne skal pege mod aggregatets gavl, som vist på figuren Systemair AB

16 3 Fastgør vandvarmefladen med to bolte (pos. 1). Sæt motoren i igen. Forbind frostføleren (pos. 2) til klemme 44 og 40 i klemkassen. Benyt de forberedte føringsveje til at trække kablingen mellem sektionen. 4 Skru vandrørene i batteriets rør (pos. 1og 2). Rørender på batteriet med 6-kant og indvendig gevind (15R 1/2 ). Rørgennemføringer via forstærkede afdækningsplader i kabinettet. Pilene på figuren viser, hvordan det varme vand sluttes til varmefladen (pos. 1 og 2). Forsigtig Vær forsigtig ved tilslutning af vandrørene, så vandvarmebatteriet ikke beskadiges. Hold kontra, når rørene strammes. 5 Tilslut alt nødvendigt tilbehør, f.eks. vandventiler og ventilmotorer. Se det vedlagte el-diagram for at få flere oplysninger. 6 Benyt betjeningspanelet til at konfigurere programmet i aggregatets regulator til at styre vandvarmefladen. Se det separate dokument Konfiguration af software til vandvarmeflade på Systemair AB

17 4.7.3 Elektriske forbindelser Alle elektriske forbindelser skal etableres i klemkassen, som findes på forsiden af aggregatet. Dækslet fjernes ved at løsne de fire skruer figur 12. Tag ikke aggregatet i brug, før alle elektriske sikkerhedsregler er gennemgået og forstået. Se det vedlagte el-diagram for at få flere oplysninger om ekstern og intern ledningsføring. Alle eksterne forbindelser til eventuelt tilbehør skal etableres via terminaler i klemkassen. Fig. 12 Åbning af el-tavlen Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende lokale regler og bestemmelser Systemair AB

18 El-tavle, komponenter har indbygget regulator og indvendig ledningsføring. Figuren viser klemkassen på -aggregaterne. Fig. 13 Elektriske komponenter Position 1 Regulator E-28 Beskrivelse 2 Transformer 230/24V AC 3 Klemmer til interne og eksterne komponenter 4 Klemmer til intern ledningsføring 5 Klemmer ekstern hovedforsyning 6 Kontaktor (K1) 7 Kontaktor (K2), tænd/sluk pumperegulering vand (kun ved vandvarmebatterier, ikke ved el-varme batteri) 8 Automatsikring 9 Automatsikring for el-varmebatteri 10 Kontaktor (K3) til tænd/sluk-regulering af el-varmebatteri 11 TTC styring til elektrisk varmeflade Systemair AB

19 Topvex SC03, SC04, SC06, SC08, SC11 Eksterne forbindelser Tabel 4: Forbindelser til eksterne funktioner Klemrække PE Beskrivelse Jord N N Nul (indgangsspænding) Bemærkning L1 L1 Fase (indgangsspænding) Anvendes til fase 230 V 1~, hvis aggregatet anvender denne strømtype 400 V 3~/230 V 3~ L2 L2 Fase (indgangsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ L3 L3 Fase (indgangsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ G0 G0 Reference (strømforsyning til ventilmotor) 24 V AC G G Strømforsyning (ventilmotor) 24 V AC 10 DO ref DO-reference G (24 V AC) 12 1 DO 2 Udeluft/udsugningsspjæld 24 V AC 11 L1 Cirkulationspumpe til varmtvandssystem Maks. 2,0 A fast belastning 230V AC 14 1 DO 4 Kølepumpe 24 V AC 15 1 DO 5 DX-køling trin 1 24 V AC 16 1 DO 6 DX-køling trin 2 24 V AC 17 1 DO 7 Sum alarmoutput for DO-signaler 24 V AC 30 AI Ref AI reference neutral 31 AI 1 Føler til tilluft Brug terminal 30 som reference 40 Agnd UI-reference neutral 41 2 UAI 1/(UDI 1) Trykgiver, fraluft Brug terminal 40 som reference 42 2 UAI 2/(UDI 2) Tryktransmitter, tilluft Brug terminal 40 som reference 44 UAI 3/(UDI 3) Frostføler, vandvarmer Brug terminal 40 som reference 4 3 DI ref DI reference 50 B Exo-line B Modbus, Exo-lineforbindelse 51 A Exo-line A Modbus, Exo-lineforbindelse 52 N Exo-line N Modbus, Exo-lineforbindelse 53 E Exo-line E Exo-line tilslutning 57 + LON + Option 58 - LON - Option 59 Egnd LON Egnd Option Systemair AB

20 Forbindelser til eksterne funktioner forts. Klemrække Beskrivelse Bemærkning 71 3 DI 1 Ekstern alarm Normalt åben kontakt Brug terminal 4 som reference 74 3 DI 4 Forlænget drift Normalt åben kontakt Brug terminal 4 som reference 75 3 DI 5 Brandalarm Normalt åben kontakt Brug terminal 4 som reference 76 3 DI 6 Eksternt stop Normalt åben kontakt 90 Agnd AO-reference neutral 93 AO 3 Kontrolsignal 0-10V ventilmotor, vandvarmer Brug terminal 4 som reference Brug terminal 90 som reference 94 AO 3 Kontrolsignal 0-10V ventilmotor, køling Brug terminal 90 som reference 1. Største strømstyrke for alle DO kombineret: 8 A 2. Tilslutning til ekstern trykføler til trykstyrede aggregater (VAV) 3. Disse input må kun forbindes til spændingsfri kontakt med 0-spænding BMS-forbindelse Kommunikationsmuligheder for standardstyring E-28 WEB. RS485(Modbus): RS485(Exo-line): TCP/IP(Exoline) Bemærk: RS-485-porten og TCP/IP-porten kan ikke bruges samtidigt! Det betyder, at kommunikation kan lade sig gøre gennem Modbus eller Exo-line via RS-485 eller Exo-line (WEB) via TCP/IP Systemair AB

21 4.8 Installation af kontrolpanelet Mål Fig. 14 Kontrolpanelets mål Position Mål (mm) A B 94.0 C 26.0 D c/c 60.0 E Generelle oplysninger Kontrolpanelet er ved levering sluttet til Corrigo-styreenheden, som findes i el-tavlen. Kabellængden er 10 m. Hvis kontrolpanelet skal kobles fra signalkablet, er det muligt at løsne ledningerne på bagsiden af kontrolpanelet. Der medfølger selvklæbende magnetiske strip i pakken til montering på metaloverflader Installation 1 Find et passende sted til installation af kontrolpanelet. Kontrolpanelet må som standard højst være 10 meter fra aggregatet. 2 Bor eventuelt to huller i væggen til ophængning af kontrolpanelet (centrum til centrum: 60 mm) (pos.1, figur 15) Systemair AB

22 Fig. 15 Kontrolpanelets ledningsforbindelser Position Beskrivelse 1 Monteringshuller 2 Klemmerække 3 Klemme til gult kabel 4 Klemme til orange kabel 5 Klemme til rødt kabel 6 Klemme til brunt kabel 7 Klemme til sort kabel 4.9 Ekstraudstyr Oplysninger om ekstra eksternt udstyr, f.eks. ventilmotorer til ventiler, motordrevne spjæld, E-tool, væggitre osv. findes i det tekniske katalog og de tilhørende instruktioner. Se eldiagrammet for yderligere information om tilslutning af eksterne komponenter Systemair AB

23 Systemair AB

24 lastpage Systemair AB forbeholder sig retten til at lave ændringer og forbedringer af indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

Installationsvejledning til GHP 12

Installationsvejledning til GHP 12 Vigtige sikkerhedsoplysninger Installationsvejledning til GHP 12 Denne version er skrevet til softwareversion 2.2 af GHP 12, hvori kompatibilitet med solenoid-drevenheder blev tilføjet. For at opnå den

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere