Topvex SC Ventilationsaggregat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat"

Transkript

1 Ventilationsaggregat DK V.A001 (C.3.1)

2 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring Advarsler Produktoplysninger Generelt Tekniske data Mål og vægt Topvex SC03-SC Mål og vægt Topvex SC Mål og vægt Topvex SC08-SC Elektriske data Transport og opbevaring Installation Udpakning Installationssted og -metode Kondensafløb Installation af aggregatet Installationsprocedure Føler for tilluft Installation af VAV-modeller Tilslutninger Kanaler Montering af vandvarmebatterier Elektriske forbindelser Installation af kontrolpanelet Mål Generelle oplysninger Installation Ekstraudstyr...20

3 1 Overensstemmelseserklæring Producent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SWEDEN Office: Fax: erklærer hermed, at følgende produkter: Ventilationsaggregater Topvex SC03 EL Topvex SC04 HW Topvex SC08 Topvex SC03 Topvex SC06 EL Topvex SC08 HW Topvex SC03 HW Topvex SC06 Topvex SC11 EL Topvex SC04 EL Topvex SC06 HW Topvex SC11 Topvex SC04 Topvex SC08 EL Topvex SC11 HW (Erklæringen gælder kun for produktet i den stand, det blev leveret og installeret i anlægget iht. den medfølgende installationsvejledning. Erklæringen dækker ikke eftermonterede dele eller efterfølgende indgreb i produktet) Alle gældende krav i følgende direktiver skal overholdes Maskindirektivet 2006/42/EF Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Følgende harmoniserede standarder anvendes i relevant omfang: EN ISO Maskinsikkerhed Grundlæggende begreber og generelle principper for udformning Del 1: Grundlæggende terminologi og metode EN ISO Maskinsikkerhed Grundlæggende begreber og generelle principper for udformning Del 2: Tekniske principper EN ISO :2007 EN EN EN EN EN Maskinsikkerhed Risikovurdering Del 1: Principper Maskinsikkerhed Sikkerhedsafstande, der forebygger, at brugerens arme eller ben bevæges ind i farezoner Husholdningsapprater og lignende elektriske apparater Sikkerhed Del 1: Generelle krav Sikkerhed for elektriske husholdningsapparater og lignende. Del 2-40: Særlige krav til elektriske varmepumper, airconditionanlæg og affugtere Sikkerhed for husholdningsapparater og lignende Særlige regler for rutinetest vedrørende apparater, der er omfattet af EN og EN Beskyttelsesgrader for kabinetter (Kapslingsklasser) EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitetsstandard for industrielle miljøer EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Generiske standarder Emissionsstandarder for bolig-, erhvervs- og lette industrimiljøer Komplet teknisk dokumentation er til rådighed. Skinnskatteberg, Mats Sándor Teknisk direktør Systemair AB

4 2 Advarsler Følgende advarsler vises i de forskellige afsnit i dokumentet. Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende lokale regler og bestemmelser. Advarsel Kanalerne til aggregatet skal frakobles eller afskærmes, så det ikke er muligt at komme i kontakt med ventilatorerne via kanalsystemet. Aggregatet er tung. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. Monter en forsyningsadskiller til alle poler foran strømforsyningstilslutningen med en kontaktafstand på 3 mm. Forsigtig Kontrollér, at alle samlinger isoleres og tapes til, hvis aggregatet placeres på et koldt sted. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet. Vær forsigtig ved tilslutning af vandrørene, så vandvarmebatteriet ikke beskadiges. Hold kontra, når rørene strammes. 3 Produktoplysninger 3.1 Generelt Denne installationsvejledning vedrører ventilationsaggregater af typen, som produceres af Systemair AB. omfatter følgende modeller: Model:SC03, SC04, SC06, SC08, SC11. Varmeflade: EL (elektrisk), HW (vandvarmeflade) eller Ingen. Højre eller venstre modeller: R (højre) L (venstre). Når man følger tilluften gennem aggregatet er en højre model med inspektionsside til højre og en venstre model med inspektionsside til venstre. Regulering af luftydelse:cav (konstant luftydelse i m3/h), VAV (luftydelse varieres til det ønskede konstante tryk i kanalerne - målt i Pa) Vandvarmeflade kan bestilles som tilbehør til aggregater uden varmeflade. Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger og anbefalinger vedrørende design, installation, opstart og drift. Formålet er at aggregatet skal fungerer fejlfrit. Korrekt og sikker drift forudsætter, at denne vejledning læses grundigt igennem, at aggregatet bruges i overensstemmelse med de angivne retningslinjer, og at alle sikkerhedskrav overholdes Systemair AB

5 3.2 Tekniske data Mål og vægt Topvex SC03-SC04 H F O B N D E E I *1/2" G K L M J A J C P Fig. 1 Mål (mm) SC03-SC04 (vist som venstre model) Model A B C D E F G H P SC SC Model I J K L M N O Vægt (kg) SC SC * det Systemair AB

6 3.2.2 Mål og vægt Topvex SC06 *1/2" U T T Fig. 2 Mål (mm) SC06 (vist som venstre model) Model A B C D E F G H I J K L SC Model M M O P Q R S T U Vægt (kg) SC * det Systemair AB

7 3.2.3 Mål og vægt Topvex SC08-SC11 K J F J L M *1/2" H G I G H N B R S R Q D E D C P O A O T U V T Fig. 3 Mål (mm) SC08-SC11 (vist som venstre model) Model A B C D E F G H I J K L SC SC Model M M O P Q R S T U V Vægt (kg) SC SC * det Systemair AB

8 3.2.4 Elektriske data Tabel 1: El-forbrug Model Ventilatorer (samlet watt) 400 V 3N~ El-batteri (samlet kw) Sikring (hovedsikring) (A) til 230 V 1~ og 400 V 3N~ SC03 EL x16 SC03 (None, HW) SC04 EL x20 SC04 (None, HW) SC06 EL x25 SC06 (None, HW) x10 SC08 EL x32 SC08 (None, HW) x10 SC11 EL x50 SC11 (None, HW) x Transport og opbevaring skal opbevares og transporteres på en sådan måde, så det beskyttes mod fysiske skader, der kan beskadige paneler, håndtag, display m.m. Det skal tildækkes, så støv, regn og sne ikke kan trænge ind og beskadige aggregatet og dets komponenter. Aggregatet leveres med alle nødvendige komponenter, og aggregatet er emballeret i plastfolie på en palle, så det er nemt at transportere. Transporter -aggregaterne med en gaffeltruck placeret ved gavlen af aggregatet. Ved størrelserne SC06-SC11 leveres aggregaterne i dele på pallen. Advarsel Aggregatet er tung. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. Vær forsigtig, så aggregatet ikke vælter. 4 Installation 4.1 Udpakning Kontrollér, at alt bestilt udstyr er blevet leveret, før installationen påbegyndes. Informer Systemair-leverandøren om eventuelle uoverensstemmelser i forhold til det bestilte udstyr Systemair AB

9 4.2 Installationssted og -metode er beregnet til installation indendørs. kan installeres udendørs, hvis det beskyttes mod vejret. Anbring aggregatet på en vandret, jævn overflade. Det er vigtigt, at aggregatet er i vater, før den tages i drift. Anbring aggregatet i et separat rum, hvis muligt (f.eks. i et lagerrum, vaskerum eller loftsrum). Udsæt ikke de elektroniske komponenter for temperaturer under 0 C eller over +50 C. Hvis aggregatet installeres på et kold sted, er det vigtigt, at det ikke slukkes på hovedkontakten. Så længe der er strøm på, holdes det elektriske kabinet varmt - også i koldt vejr. Selv om aggregatet slukkes af styresystemet, er der stadig strøm på det. Ved valg af placering er det vigtigt at huske, at aggregatet skal vedligeholdes løbende, og at inspektionsdørene skal være let tilgængelige. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads til at åbne dørene og til at tage hovedkomponenterne ud. Undgå at anbringe aggregatet op ad en væg, da lavfrekvent støj kan medføre vibrationer i væggen, selvom støjniveauet for ventilatoren er acceptabelt. Hvis dette ikke er muligt, anbefales det at isolere væggen. Aggregatets udeluftindtag skal så vidt muligt placeres i den nordlige eller østlige side af bygningen og væk fra andre udtag, f.eks. udsugninger fra køkkener eller vaskerum. Ved størrelserne SC06-SC11 leveres aggregaterne som dele på pallen. Se monteringsproceduren under figur 4. Sæt stikkene på de elektriske ledninger. Forbind rørene til filtervagten. Skub enhederne sammen, og spænd forskruningen (pos. 1) med en sekskantnøgle. Sørg for, at der er plads nok bag aggregatet til at spænde boltene. Fig Systemair AB

10 4.3 Kondensafløb Aggregatet skal sluttes til det medfølgende kondensafløb. Afløbet skal tilsluttes på afkastsiden på varmeveksleren nederst på aggregatet figur 5. Hvis aggregatet bruges til kølegenvinding, skal det ellers blokerede afløb også sluttes til et separat vandrør og vandlås (tilbehør). Brug det medfølgende tilslutningsrør, som skal skæres af til den rigtige højde. Under tabel 2 fremgår det, hvordan højden H svarer til forskellige maksimale negative tryk. Se mål og montering under figur 6. Der kræves et ekstra mellemstykke/rør for at lede vand fra ud fra aggregatets underside og for at foretage tilslutning til vandlåsen. Længden L afhænger af den valgte installationsmetode. Denne del medfølger ikke fra fabrikken. Bemærk: Hvis aggregatet installeres på et uopvarmet sted, skal afløbsrør og vandlås isoleres godt for at undgå, at vandet fryser til is. Fig. 5 Afløbstilslutning Fig. 6 Mål og montering Tabel 2: H (mm) Normale forhold Maks. undertryk (Pa) Systemair AB

11 4.4 Installation af aggregatet Aggregatet skal installeres i følgende position. Fig. 7 Installationsposition (venstre aggregat) Fig. 8 Installationsposition (højre aggregat) Tabel 3: Beskrivelse af symboler Symbol Beskrivelse Tilluft Afkastluft Udeluft Fraluft Systemair AB

12 4.4.1 Installationsprocedure 1 Klargør den overflade, hvor aggregatet skal monteres. Kontrollér, at overfladen er plan og vandret og kan bære aggregatets vægt. Udfør installationen i henhold til lokale regler og bestemmelser. 2 Løft aggregatet på plads. Advarsel Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. 3 Anbring aggregatet i vater ved at montere de medleverede fødder på aggregatets ben og efterfølgende justere på fødderne. 4 Slut aggregatet til strømforsyningen gennem serviceafbryder (sikkerhedsafbryder), som ligger i aggregatet ved levering. Kablingen skal føres gennem aggregatets overside. Se det medfølgende ledningsdiagram og den nedenstående tabel for yderligere information. Advarsel Monter en forsyningsadskiller til alle poler foran strømforsyningstilslutningen med en kontaktafstand på 3 mm. Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende lokale regler og bestemmelser Systemair AB

13 4.5 Føler for tilluft Tilluftsføleren monteres i kanalen ca. 3 m fra aggregatet i tilluftkanalen (figur 9). tabel 4 viser, hvilke klemmer sensoren skal forbindes til i aggregatets tavle. Andre temperaturfølere indbygges i aggregatet fra fabrikken. Tilluftføleren er leveret i papæske, som er inde i aggregatet. Fig. 9 Monteret føler for tilluft (monteringen er vist i et højre aggregat) 4.6 Installation af VAV-modeller Hvis aggregatet leveres som VAV-model (luftydelsen varieres til konstant tryk i kanalerne), leveres tryktransmitterne til regulering af ventilatorhastigheden løst sammen med aggregatet. Tryktransmitterne skal monteres i tilluft- og fraluftkanalerne (figur 10) og forbindes til klemme (tabel 4). Fig. 10 VAV-installation Systemair AB

14 4.7 Tilslutninger Kanaler Placering af kanaler Fig. 11 Tilslutninger og hovedkomponenter i venstre aggregater Position Beskrivelse Symbol A B C Tilslutning, tilluft Tilslutning, afkastluft Tilslutning, udeluft D Tilslutning, fraluft 1 Ventilator, tilluft 2 Ventilator, fraluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, fraluft 5 Varmeveksler 6 Tavle 7 Bypass-spjæld fraluft 8 Bypass-spjæld udeluft 9 Trykgivende ventilatorer 10 Tryksikring filtre Kondenserings- og varmeisolering Udeluftkanaler og afkastluftkanaler skal altid isoleres mod kondens. Det er særligt vigtigt, at kanaler, som er forbundet til aggregatet, er korrekt isolerede. Alle kanaler i kolde rum eller områder skal være godt isolerede. Benyt mineraluld til isoleringen - mindst 100 mm tykt og med dampspærre. I områder med meget lave udetemperaturer om vinteren er det nødvendigt med yderligere isolering. Her skal der benyttes mindst 150 mm isolering Systemair AB

15 Forsigtig Kontrollér, at alle samlinger isoleres og tapes til, hvis aggregatet placeres på et koldt sted. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet Lyddæmpere For at undgå at støj fra ventilatorerne overføres via kanalsystemet, skal der monteres lyddæmpere i både tilluft og fraluft. For at undgå overførsel af støj mellem rum og også fra selve kanalsystemet anbefales det at der installeres lyddæmpere før alle tilluft armaturer Montering af vandvarmebatterier Bemærk: Gælder aggregater uden varmeflade! Det er muligt at eftermontere vandvarmeflade til aggregater uden varmeflade (Ingen). En vandvarmeflade kan købes som tilbehør. I det følgende beskrives, hvordan vandvarmebatteriet monteres og tilsluttes i aggregatet Montering af vandvarmebatteri i uden varmeflade 1 Åbn inspektionsdøren til varmesektionen. Før vandvarmefladen indsættes, skal motoren tages ud. Se Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. 2 Anbring vandvarmefladen i metalstyreskinnerne (pos.1), som findes i varmesektionen, og skub den helt i bund på skinnerne. Tilslutningsrørene med gevind (pos. 2 og 3) skal være ved aggregatets inspektionsside, og rørenderne skal pege mod aggregatets gavl, som vist på figuren Systemair AB

16 3 Fastgør vandvarmefladen med to bolte (pos. 1). Sæt motoren i igen. Forbind frostføleren (pos. 2) til klemme 44 og 40 i klemkassen. Benyt de forberedte føringsveje til at trække kablingen mellem sektionen. 4 Skru vandrørene i batteriets rør (pos. 1og 2). Rørender på batteriet med 6-kant og indvendig gevind (15R 1/2 ). Rørgennemføringer via forstærkede afdækningsplader i kabinettet. Pilene på figuren viser, hvordan det varme vand sluttes til varmefladen (pos. 1 og 2). Forsigtig Vær forsigtig ved tilslutning af vandrørene, så vandvarmebatteriet ikke beskadiges. Hold kontra, når rørene strammes. 5 Tilslut alt nødvendigt tilbehør, f.eks. vandventiler og ventilmotorer. Se det vedlagte el-diagram for at få flere oplysninger. 6 Benyt betjeningspanelet til at konfigurere programmet i aggregatets regulator til at styre vandvarmefladen. Se det separate dokument Konfiguration af software til vandvarmeflade på Systemair AB

17 4.7.3 Elektriske forbindelser Alle elektriske forbindelser skal etableres i klemkassen, som findes på forsiden af aggregatet. Dækslet fjernes ved at løsne de fire skruer figur 12. Tag ikke aggregatet i brug, før alle elektriske sikkerhedsregler er gennemgået og forstået. Se det vedlagte el-diagram for at få flere oplysninger om ekstern og intern ledningsføring. Alle eksterne forbindelser til eventuelt tilbehør skal etableres via terminaler i klemkassen. Fig. 12 Åbning af el-tavlen Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende lokale regler og bestemmelser Systemair AB

18 El-tavle, komponenter har indbygget regulator og indvendig ledningsføring. Figuren viser klemkassen på -aggregaterne. Fig. 13 Elektriske komponenter Position 1 Regulator E-28 Beskrivelse 2 Transformer 230/24V AC 3 Klemmer til interne og eksterne komponenter 4 Klemmer til intern ledningsføring 5 Klemmer ekstern hovedforsyning 6 Kontaktor (K1) 7 Kontaktor (K2), tænd/sluk pumperegulering vand (kun ved vandvarmebatterier, ikke ved el-varme batteri) 8 Automatsikring 9 Automatsikring for el-varmebatteri 10 Kontaktor (K3) til tænd/sluk-regulering af el-varmebatteri 11 TTC styring til elektrisk varmeflade Systemair AB

19 Topvex SC03, SC04, SC06, SC08, SC11 Eksterne forbindelser Tabel 4: Forbindelser til eksterne funktioner Klemrække PE Beskrivelse Jord N N Nul (indgangsspænding) Bemærkning L1 L1 Fase (indgangsspænding) Anvendes til fase 230 V 1~, hvis aggregatet anvender denne strømtype 400 V 3~/230 V 3~ L2 L2 Fase (indgangsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ L3 L3 Fase (indgangsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ G0 G0 Reference (strømforsyning til ventilmotor) 24 V AC G G Strømforsyning (ventilmotor) 24 V AC 10 DO ref DO-reference G (24 V AC) 12 1 DO 2 Udeluft/udsugningsspjæld 24 V AC 11 L1 Cirkulationspumpe til varmtvandssystem Maks. 2,0 A fast belastning 230V AC 14 1 DO 4 Kølepumpe 24 V AC 15 1 DO 5 DX-køling trin 1 24 V AC 16 1 DO 6 DX-køling trin 2 24 V AC 17 1 DO 7 Sum alarmoutput for DO-signaler 24 V AC 30 AI Ref AI reference neutral 31 AI 1 Føler til tilluft Brug terminal 30 som reference 40 Agnd UI-reference neutral 41 2 UAI 1/(UDI 1) Trykgiver, fraluft Brug terminal 40 som reference 42 2 UAI 2/(UDI 2) Tryktransmitter, tilluft Brug terminal 40 som reference 44 UAI 3/(UDI 3) Frostføler, vandvarmer Brug terminal 40 som reference 4 3 DI ref DI reference 50 B Exo-line B Modbus, Exo-lineforbindelse 51 A Exo-line A Modbus, Exo-lineforbindelse 52 N Exo-line N Modbus, Exo-lineforbindelse 53 E Exo-line E Exo-line tilslutning 57 + LON + Option 58 - LON - Option 59 Egnd LON Egnd Option Systemair AB

20 Forbindelser til eksterne funktioner forts. Klemrække Beskrivelse Bemærkning 71 3 DI 1 Ekstern alarm Normalt åben kontakt Brug terminal 4 som reference 74 3 DI 4 Forlænget drift Normalt åben kontakt Brug terminal 4 som reference 75 3 DI 5 Brandalarm Normalt åben kontakt Brug terminal 4 som reference 76 3 DI 6 Eksternt stop Normalt åben kontakt 90 Agnd AO-reference neutral 93 AO 3 Kontrolsignal 0-10V ventilmotor, vandvarmer Brug terminal 4 som reference Brug terminal 90 som reference 94 AO 3 Kontrolsignal 0-10V ventilmotor, køling Brug terminal 90 som reference 1. Største strømstyrke for alle DO kombineret: 8 A 2. Tilslutning til ekstern trykføler til trykstyrede aggregater (VAV) 3. Disse input må kun forbindes til spændingsfri kontakt med 0-spænding BMS-forbindelse Kommunikationsmuligheder for standardstyring E-28 WEB. RS485(Modbus): RS485(Exo-line): TCP/IP(Exoline) Bemærk: RS-485-porten og TCP/IP-porten kan ikke bruges samtidigt! Det betyder, at kommunikation kan lade sig gøre gennem Modbus eller Exo-line via RS-485 eller Exo-line (WEB) via TCP/IP Systemair AB

21 4.8 Installation af kontrolpanelet Mål Fig. 14 Kontrolpanelets mål Position Mål (mm) A B 94.0 C 26.0 D c/c 60.0 E Generelle oplysninger Kontrolpanelet er ved levering sluttet til Corrigo-styreenheden, som findes i el-tavlen. Kabellængden er 10 m. Hvis kontrolpanelet skal kobles fra signalkablet, er det muligt at løsne ledningerne på bagsiden af kontrolpanelet. Der medfølger selvklæbende magnetiske strip i pakken til montering på metaloverflader Installation 1 Find et passende sted til installation af kontrolpanelet. Kontrolpanelet må som standard højst være 10 meter fra aggregatet. 2 Bor eventuelt to huller i væggen til ophængning af kontrolpanelet (centrum til centrum: 60 mm) (pos.1, figur 15) Systemair AB

22 Fig. 15 Kontrolpanelets ledningsforbindelser Position Beskrivelse 1 Monteringshuller 2 Klemmerække 3 Klemme til gult kabel 4 Klemme til orange kabel 5 Klemme til rødt kabel 6 Klemme til brunt kabel 7 Klemme til sort kabel 4.9 Ekstraudstyr Oplysninger om ekstra eksternt udstyr, f.eks. ventilmotorer til ventiler, motordrevne spjæld, E-tool, væggitre osv. findes i det tekniske katalog og de tilhørende instruktioner. Se eldiagrammet for yderligere information om tilslutning af eksterne komponenter Systemair AB

23 Systemair AB

24 lastpage Systemair AB forbeholder sig retten til at lave ændringer og forbedringer af indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk 1255938-DK 2014-12-19 A001 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere