Topvex SC Ventilationsaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat"

Transkript

1 Ventilationsaggregat DK V.A001 (C.3.1)

2 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring Advarsler Produktoplysninger Generelt Tekniske data Mål og vægt Topvex SC03-SC Mål og vægt Topvex SC Mål og vægt Topvex SC08-SC Elektriske data Transport og opbevaring Installation Udpakning Installationssted og -metode Kondensafløb Installation af aggregatet Installationsprocedure Føler for tilluft Installation af VAV-modeller Tilslutninger Kanaler Montering af vandvarmebatterier Elektriske forbindelser Installation af kontrolpanelet Mål Generelle oplysninger Installation Ekstraudstyr...20

3 1 Overensstemmelseserklæring Producent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SWEDEN Office: Fax: erklærer hermed, at følgende produkter: Ventilationsaggregater Topvex SC03 EL Topvex SC04 HW Topvex SC08 Topvex SC03 Topvex SC06 EL Topvex SC08 HW Topvex SC03 HW Topvex SC06 Topvex SC11 EL Topvex SC04 EL Topvex SC06 HW Topvex SC11 Topvex SC04 Topvex SC08 EL Topvex SC11 HW (Erklæringen gælder kun for produktet i den stand, det blev leveret og installeret i anlægget iht. den medfølgende installationsvejledning. Erklæringen dækker ikke eftermonterede dele eller efterfølgende indgreb i produktet) Alle gældende krav i følgende direktiver skal overholdes Maskindirektivet 2006/42/EF Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Følgende harmoniserede standarder anvendes i relevant omfang: EN ISO Maskinsikkerhed Grundlæggende begreber og generelle principper for udformning Del 1: Grundlæggende terminologi og metode EN ISO Maskinsikkerhed Grundlæggende begreber og generelle principper for udformning Del 2: Tekniske principper EN ISO :2007 EN EN EN EN EN Maskinsikkerhed Risikovurdering Del 1: Principper Maskinsikkerhed Sikkerhedsafstande, der forebygger, at brugerens arme eller ben bevæges ind i farezoner Husholdningsapprater og lignende elektriske apparater Sikkerhed Del 1: Generelle krav Sikkerhed for elektriske husholdningsapparater og lignende. Del 2-40: Særlige krav til elektriske varmepumper, airconditionanlæg og affugtere Sikkerhed for husholdningsapparater og lignende Særlige regler for rutinetest vedrørende apparater, der er omfattet af EN og EN Beskyttelsesgrader for kabinetter (Kapslingsklasser) EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitetsstandard for industrielle miljøer EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Generiske standarder Emissionsstandarder for bolig-, erhvervs- og lette industrimiljøer Komplet teknisk dokumentation er til rådighed. Skinnskatteberg, Mats Sándor Teknisk direktør Systemair AB

4 2 Advarsler Følgende advarsler vises i de forskellige afsnit i dokumentet. Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende lokale regler og bestemmelser. Advarsel Kanalerne til aggregatet skal frakobles eller afskærmes, så det ikke er muligt at komme i kontakt med ventilatorerne via kanalsystemet. Aggregatet er tung. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. Monter en forsyningsadskiller til alle poler foran strømforsyningstilslutningen med en kontaktafstand på 3 mm. Forsigtig Kontrollér, at alle samlinger isoleres og tapes til, hvis aggregatet placeres på et koldt sted. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet. Vær forsigtig ved tilslutning af vandrørene, så vandvarmebatteriet ikke beskadiges. Hold kontra, når rørene strammes. 3 Produktoplysninger 3.1 Generelt Denne installationsvejledning vedrører ventilationsaggregater af typen, som produceres af Systemair AB. omfatter følgende modeller: Model:SC03, SC04, SC06, SC08, SC11. Varmeflade: EL (elektrisk), HW (vandvarmeflade) eller Ingen. Højre eller venstre modeller: R (højre) L (venstre). Når man følger tilluften gennem aggregatet er en højre model med inspektionsside til højre og en venstre model med inspektionsside til venstre. Regulering af luftydelse:cav (konstant luftydelse i m3/h), VAV (luftydelse varieres til det ønskede konstante tryk i kanalerne - målt i Pa) Vandvarmeflade kan bestilles som tilbehør til aggregater uden varmeflade. Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger og anbefalinger vedrørende design, installation, opstart og drift. Formålet er at aggregatet skal fungerer fejlfrit. Korrekt og sikker drift forudsætter, at denne vejledning læses grundigt igennem, at aggregatet bruges i overensstemmelse med de angivne retningslinjer, og at alle sikkerhedskrav overholdes Systemair AB

5 3.2 Tekniske data Mål og vægt Topvex SC03-SC04 H F O B N D E E I *1/2" G K L M J A J C P Fig. 1 Mål (mm) SC03-SC04 (vist som venstre model) Model A B C D E F G H P SC SC Model I J K L M N O Vægt (kg) SC SC * det Systemair AB

6 3.2.2 Mål og vægt Topvex SC06 *1/2" U T T Fig. 2 Mål (mm) SC06 (vist som venstre model) Model A B C D E F G H I J K L SC Model M M O P Q R S T U Vægt (kg) SC * det Systemair AB

7 3.2.3 Mål og vægt Topvex SC08-SC11 K J F J L M *1/2" H G I G H N B R S R Q D E D C P O A O T U V T Fig. 3 Mål (mm) SC08-SC11 (vist som venstre model) Model A B C D E F G H I J K L SC SC Model M M O P Q R S T U V Vægt (kg) SC SC * det Systemair AB

8 3.2.4 Elektriske data Tabel 1: El-forbrug Model Ventilatorer (samlet watt) 400 V 3N~ El-batteri (samlet kw) Sikring (hovedsikring) (A) til 230 V 1~ og 400 V 3N~ SC03 EL x16 SC03 (None, HW) SC04 EL x20 SC04 (None, HW) SC06 EL x25 SC06 (None, HW) x10 SC08 EL x32 SC08 (None, HW) x10 SC11 EL x50 SC11 (None, HW) x Transport og opbevaring skal opbevares og transporteres på en sådan måde, så det beskyttes mod fysiske skader, der kan beskadige paneler, håndtag, display m.m. Det skal tildækkes, så støv, regn og sne ikke kan trænge ind og beskadige aggregatet og dets komponenter. Aggregatet leveres med alle nødvendige komponenter, og aggregatet er emballeret i plastfolie på en palle, så det er nemt at transportere. Transporter -aggregaterne med en gaffeltruck placeret ved gavlen af aggregatet. Ved størrelserne SC06-SC11 leveres aggregaterne i dele på pallen. Advarsel Aggregatet er tung. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. Vær forsigtig, så aggregatet ikke vælter. 4 Installation 4.1 Udpakning Kontrollér, at alt bestilt udstyr er blevet leveret, før installationen påbegyndes. Informer Systemair-leverandøren om eventuelle uoverensstemmelser i forhold til det bestilte udstyr Systemair AB

9 4.2 Installationssted og -metode er beregnet til installation indendørs. kan installeres udendørs, hvis det beskyttes mod vejret. Anbring aggregatet på en vandret, jævn overflade. Det er vigtigt, at aggregatet er i vater, før den tages i drift. Anbring aggregatet i et separat rum, hvis muligt (f.eks. i et lagerrum, vaskerum eller loftsrum). Udsæt ikke de elektroniske komponenter for temperaturer under 0 C eller over +50 C. Hvis aggregatet installeres på et kold sted, er det vigtigt, at det ikke slukkes på hovedkontakten. Så længe der er strøm på, holdes det elektriske kabinet varmt - også i koldt vejr. Selv om aggregatet slukkes af styresystemet, er der stadig strøm på det. Ved valg af placering er det vigtigt at huske, at aggregatet skal vedligeholdes løbende, og at inspektionsdørene skal være let tilgængelige. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads til at åbne dørene og til at tage hovedkomponenterne ud. Undgå at anbringe aggregatet op ad en væg, da lavfrekvent støj kan medføre vibrationer i væggen, selvom støjniveauet for ventilatoren er acceptabelt. Hvis dette ikke er muligt, anbefales det at isolere væggen. Aggregatets udeluftindtag skal så vidt muligt placeres i den nordlige eller østlige side af bygningen og væk fra andre udtag, f.eks. udsugninger fra køkkener eller vaskerum. Ved størrelserne SC06-SC11 leveres aggregaterne som dele på pallen. Se monteringsproceduren under figur 4. Sæt stikkene på de elektriske ledninger. Forbind rørene til filtervagten. Skub enhederne sammen, og spænd forskruningen (pos. 1) med en sekskantnøgle. Sørg for, at der er plads nok bag aggregatet til at spænde boltene. Fig Systemair AB

10 4.3 Kondensafløb Aggregatet skal sluttes til det medfølgende kondensafløb. Afløbet skal tilsluttes på afkastsiden på varmeveksleren nederst på aggregatet figur 5. Hvis aggregatet bruges til kølegenvinding, skal det ellers blokerede afløb også sluttes til et separat vandrør og vandlås (tilbehør). Brug det medfølgende tilslutningsrør, som skal skæres af til den rigtige højde. Under tabel 2 fremgår det, hvordan højden H svarer til forskellige maksimale negative tryk. Se mål og montering under figur 6. Der kræves et ekstra mellemstykke/rør for at lede vand fra ud fra aggregatets underside og for at foretage tilslutning til vandlåsen. Længden L afhænger af den valgte installationsmetode. Denne del medfølger ikke fra fabrikken. Bemærk: Hvis aggregatet installeres på et uopvarmet sted, skal afløbsrør og vandlås isoleres godt for at undgå, at vandet fryser til is. Fig. 5 Afløbstilslutning Fig. 6 Mål og montering Tabel 2: H (mm) Normale forhold Maks. undertryk (Pa) Systemair AB

11 4.4 Installation af aggregatet Aggregatet skal installeres i følgende position. Fig. 7 Installationsposition (venstre aggregat) Fig. 8 Installationsposition (højre aggregat) Tabel 3: Beskrivelse af symboler Symbol Beskrivelse Tilluft Afkastluft Udeluft Fraluft Systemair AB

12 4.4.1 Installationsprocedure 1 Klargør den overflade, hvor aggregatet skal monteres. Kontrollér, at overfladen er plan og vandret og kan bære aggregatets vægt. Udfør installationen i henhold til lokale regler og bestemmelser. 2 Løft aggregatet på plads. Advarsel Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. 3 Anbring aggregatet i vater ved at montere de medleverede fødder på aggregatets ben og efterfølgende justere på fødderne. 4 Slut aggregatet til strømforsyningen gennem serviceafbryder (sikkerhedsafbryder), som ligger i aggregatet ved levering. Kablingen skal føres gennem aggregatets overside. Se det medfølgende ledningsdiagram og den nedenstående tabel for yderligere information. Advarsel Monter en forsyningsadskiller til alle poler foran strømforsyningstilslutningen med en kontaktafstand på 3 mm. Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende lokale regler og bestemmelser Systemair AB

13 4.5 Føler for tilluft Tilluftsføleren monteres i kanalen ca. 3 m fra aggregatet i tilluftkanalen (figur 9). tabel 4 viser, hvilke klemmer sensoren skal forbindes til i aggregatets tavle. Andre temperaturfølere indbygges i aggregatet fra fabrikken. Tilluftføleren er leveret i papæske, som er inde i aggregatet. Fig. 9 Monteret føler for tilluft (monteringen er vist i et højre aggregat) 4.6 Installation af VAV-modeller Hvis aggregatet leveres som VAV-model (luftydelsen varieres til konstant tryk i kanalerne), leveres tryktransmitterne til regulering af ventilatorhastigheden løst sammen med aggregatet. Tryktransmitterne skal monteres i tilluft- og fraluftkanalerne (figur 10) og forbindes til klemme (tabel 4). Fig. 10 VAV-installation Systemair AB

14 4.7 Tilslutninger Kanaler Placering af kanaler Fig. 11 Tilslutninger og hovedkomponenter i venstre aggregater Position Beskrivelse Symbol A B C Tilslutning, tilluft Tilslutning, afkastluft Tilslutning, udeluft D Tilslutning, fraluft 1 Ventilator, tilluft 2 Ventilator, fraluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, fraluft 5 Varmeveksler 6 Tavle 7 Bypass-spjæld fraluft 8 Bypass-spjæld udeluft 9 Trykgivende ventilatorer 10 Tryksikring filtre Kondenserings- og varmeisolering Udeluftkanaler og afkastluftkanaler skal altid isoleres mod kondens. Det er særligt vigtigt, at kanaler, som er forbundet til aggregatet, er korrekt isolerede. Alle kanaler i kolde rum eller områder skal være godt isolerede. Benyt mineraluld til isoleringen - mindst 100 mm tykt og med dampspærre. I områder med meget lave udetemperaturer om vinteren er det nødvendigt med yderligere isolering. Her skal der benyttes mindst 150 mm isolering Systemair AB

15 Forsigtig Kontrollér, at alle samlinger isoleres og tapes til, hvis aggregatet placeres på et koldt sted. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet Lyddæmpere For at undgå at støj fra ventilatorerne overføres via kanalsystemet, skal der monteres lyddæmpere i både tilluft og fraluft. For at undgå overførsel af støj mellem rum og også fra selve kanalsystemet anbefales det at der installeres lyddæmpere før alle tilluft armaturer Montering af vandvarmebatterier Bemærk: Gælder aggregater uden varmeflade! Det er muligt at eftermontere vandvarmeflade til aggregater uden varmeflade (Ingen). En vandvarmeflade kan købes som tilbehør. I det følgende beskrives, hvordan vandvarmebatteriet monteres og tilsluttes i aggregatet Montering af vandvarmebatteri i uden varmeflade 1 Åbn inspektionsdøren til varmesektionen. Før vandvarmefladen indsættes, skal motoren tages ud. Se Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. 2 Anbring vandvarmefladen i metalstyreskinnerne (pos.1), som findes i varmesektionen, og skub den helt i bund på skinnerne. Tilslutningsrørene med gevind (pos. 2 og 3) skal være ved aggregatets inspektionsside, og rørenderne skal pege mod aggregatets gavl, som vist på figuren Systemair AB

16 3 Fastgør vandvarmefladen med to bolte (pos. 1). Sæt motoren i igen. Forbind frostføleren (pos. 2) til klemme 44 og 40 i klemkassen. Benyt de forberedte føringsveje til at trække kablingen mellem sektionen. 4 Skru vandrørene i batteriets rør (pos. 1og 2). Rørender på batteriet med 6-kant og indvendig gevind (15R 1/2 ). Rørgennemføringer via forstærkede afdækningsplader i kabinettet. Pilene på figuren viser, hvordan det varme vand sluttes til varmefladen (pos. 1 og 2). Forsigtig Vær forsigtig ved tilslutning af vandrørene, så vandvarmebatteriet ikke beskadiges. Hold kontra, når rørene strammes. 5 Tilslut alt nødvendigt tilbehør, f.eks. vandventiler og ventilmotorer. Se det vedlagte el-diagram for at få flere oplysninger. 6 Benyt betjeningspanelet til at konfigurere programmet i aggregatets regulator til at styre vandvarmefladen. Se det separate dokument Konfiguration af software til vandvarmeflade på Systemair AB

17 4.7.3 Elektriske forbindelser Alle elektriske forbindelser skal etableres i klemkassen, som findes på forsiden af aggregatet. Dækslet fjernes ved at løsne de fire skruer figur 12. Tag ikke aggregatet i brug, før alle elektriske sikkerhedsregler er gennemgået og forstået. Se det vedlagte el-diagram for at få flere oplysninger om ekstern og intern ledningsføring. Alle eksterne forbindelser til eventuelt tilbehør skal etableres via terminaler i klemkassen. Fig. 12 Åbning af el-tavlen Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende lokale regler og bestemmelser Systemair AB

18 El-tavle, komponenter har indbygget regulator og indvendig ledningsføring. Figuren viser klemkassen på -aggregaterne. Fig. 13 Elektriske komponenter Position 1 Regulator E-28 Beskrivelse 2 Transformer 230/24V AC 3 Klemmer til interne og eksterne komponenter 4 Klemmer til intern ledningsføring 5 Klemmer ekstern hovedforsyning 6 Kontaktor (K1) 7 Kontaktor (K2), tænd/sluk pumperegulering vand (kun ved vandvarmebatterier, ikke ved el-varme batteri) 8 Automatsikring 9 Automatsikring for el-varmebatteri 10 Kontaktor (K3) til tænd/sluk-regulering af el-varmebatteri 11 TTC styring til elektrisk varmeflade Systemair AB

19 Topvex SC03, SC04, SC06, SC08, SC11 Eksterne forbindelser Tabel 4: Forbindelser til eksterne funktioner Klemrække PE Beskrivelse Jord N N Nul (indgangsspænding) Bemærkning L1 L1 Fase (indgangsspænding) Anvendes til fase 230 V 1~, hvis aggregatet anvender denne strømtype 400 V 3~/230 V 3~ L2 L2 Fase (indgangsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ L3 L3 Fase (indgangsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ G0 G0 Reference (strømforsyning til ventilmotor) 24 V AC G G Strømforsyning (ventilmotor) 24 V AC 10 DO ref DO-reference G (24 V AC) 12 1 DO 2 Udeluft/udsugningsspjæld 24 V AC 11 L1 Cirkulationspumpe til varmtvandssystem Maks. 2,0 A fast belastning 230V AC 14 1 DO 4 Kølepumpe 24 V AC 15 1 DO 5 DX-køling trin 1 24 V AC 16 1 DO 6 DX-køling trin 2 24 V AC 17 1 DO 7 Sum alarmoutput for DO-signaler 24 V AC 30 AI Ref AI reference neutral 31 AI 1 Føler til tilluft Brug terminal 30 som reference 40 Agnd UI-reference neutral 41 2 UAI 1/(UDI 1) Trykgiver, fraluft Brug terminal 40 som reference 42 2 UAI 2/(UDI 2) Tryktransmitter, tilluft Brug terminal 40 som reference 44 UAI 3/(UDI 3) Frostføler, vandvarmer Brug terminal 40 som reference 4 3 DI ref DI reference 50 B Exo-line B Modbus, Exo-lineforbindelse 51 A Exo-line A Modbus, Exo-lineforbindelse 52 N Exo-line N Modbus, Exo-lineforbindelse 53 E Exo-line E Exo-line tilslutning 57 + LON + Option 58 - LON - Option 59 Egnd LON Egnd Option Systemair AB

20 Forbindelser til eksterne funktioner forts. Klemrække Beskrivelse Bemærkning 71 3 DI 1 Ekstern alarm Normalt åben kontakt Brug terminal 4 som reference 74 3 DI 4 Forlænget drift Normalt åben kontakt Brug terminal 4 som reference 75 3 DI 5 Brandalarm Normalt åben kontakt Brug terminal 4 som reference 76 3 DI 6 Eksternt stop Normalt åben kontakt 90 Agnd AO-reference neutral 93 AO 3 Kontrolsignal 0-10V ventilmotor, vandvarmer Brug terminal 4 som reference Brug terminal 90 som reference 94 AO 3 Kontrolsignal 0-10V ventilmotor, køling Brug terminal 90 som reference 1. Største strømstyrke for alle DO kombineret: 8 A 2. Tilslutning til ekstern trykføler til trykstyrede aggregater (VAV) 3. Disse input må kun forbindes til spændingsfri kontakt med 0-spænding BMS-forbindelse Kommunikationsmuligheder for standardstyring E-28 WEB. RS485(Modbus): RS485(Exo-line): TCP/IP(Exoline) Bemærk: RS-485-porten og TCP/IP-porten kan ikke bruges samtidigt! Det betyder, at kommunikation kan lade sig gøre gennem Modbus eller Exo-line via RS-485 eller Exo-line (WEB) via TCP/IP Systemair AB

21 4.8 Installation af kontrolpanelet Mål Fig. 14 Kontrolpanelets mål Position Mål (mm) A B 94.0 C 26.0 D c/c 60.0 E Generelle oplysninger Kontrolpanelet er ved levering sluttet til Corrigo-styreenheden, som findes i el-tavlen. Kabellængden er 10 m. Hvis kontrolpanelet skal kobles fra signalkablet, er det muligt at løsne ledningerne på bagsiden af kontrolpanelet. Der medfølger selvklæbende magnetiske strip i pakken til montering på metaloverflader Installation 1 Find et passende sted til installation af kontrolpanelet. Kontrolpanelet må som standard højst være 10 meter fra aggregatet. 2 Bor eventuelt to huller i væggen til ophængning af kontrolpanelet (centrum til centrum: 60 mm) (pos.1, figur 15) Systemair AB

22 Fig. 15 Kontrolpanelets ledningsforbindelser Position Beskrivelse 1 Monteringshuller 2 Klemmerække 3 Klemme til gult kabel 4 Klemme til orange kabel 5 Klemme til rødt kabel 6 Klemme til brunt kabel 7 Klemme til sort kabel 4.9 Ekstraudstyr Oplysninger om ekstra eksternt udstyr, f.eks. ventilmotorer til ventiler, motordrevne spjæld, E-tool, væggitre osv. findes i det tekniske katalog og de tilhørende instruktioner. Se eldiagrammet for yderligere information om tilslutning af eksterne komponenter Systemair AB

23 Systemair AB

24 lastpage Systemair AB forbeholder sig retten til at lave ændringer og forbedringer af indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk 2075778-DK 2014-06-25 A004 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data...

Læs mere

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk 1255938-DK 2014-12-19 A001 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data...

Læs mere

Topvex VAV-konvertering

Topvex VAV-konvertering Dokument oversat fra engelsk 1255958-DA 2015-05-04 A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Montering af tryktransmittere... 2 3 Kabling... 3 4 Konfiguration (Corrigo)... 5 5 Topvex Eksterne forbindelser... 7 1

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding Installation og service 207232-DK 14-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Tekniske

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Ventilationsaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 206902-DK 27-09-2010V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1 Advarsler... 1 2 Beskrivelse af produktet... 2 2.1 Interne komponenter Topvex SR 03 06... 2 2.2 Interne komponenter Topvex TR 03

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Topvex SoftCooler TR09-15 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Topvex SoftCooler TR09-15 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning -DK 29-06-2012V.A001 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Beskrivelse af produktet... 2 2.1 Interne komponenter... 2 3 Kontrol/rapportering af kølemiddel... 3 4 Funktionsbeskrivelse... 4 4.1 Generelt... 5 4.2 Kølegenvinding...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684 Monteringsvejledning Q-Safe Version 201502 Dokument 841684 INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 6 1.1. Generelt 6 1.2. Tjekliste for sikkerhed 6 1.3. Nomenklatur 6 2. Kontrol af leveringens indhold 7 2.1.

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Swegon CASA W80. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION

Swegon CASA W80. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION Swegon CASA W80 Ventilationsaggregat med modstrømsveksler Ventilationsaggregat med modstrømsveksler til villaer, fleretageshuse, rækkehuse og ferieboliger under 170 m². Også velegnet til renoveringsopgaver.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere