Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre"

Transkript

1 Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og død Mormors alderdom og død Mor og Far flytter på Østerlide Far nåede pensionsalderen i 1961, det år hvor vi 3 børn blev gift, han var født i 1893 og 10 år ældre end Mor. Det havde været gode, men slidsomme år på Trillebæk, han havde ingen moderne hjælpemidler, hverken traktor eller malkemaskine. Han anskaffede ganske vist en malkemaskine, men han brugte den kun kort, det var for omstændeligt. At dyrke mere end 30 tdr.ld. med korn, græs, roer og kartofler med 2 heste og ellers håndkraft samtidig med at passe en besætning af malkekøer og grise kræver lange arbejdsdage, og Far havde indset, at han ikke kunne blive ved. Det passede jo fint med, at Gerda og Aksel var kommet hjem fra Canada og skulle i gang med noget. Aksel var jo landmand og ville gerne overtage Trillebæk, også Gerda var parat, og de overtog gården i foråret 1961.

2 Mor og Far købte et hus i Vejlby, som de døbte Østerlide. Navnet, som de jo havde lånt fra Kingos salme, passede med, at det var det østligste hus i Vejlby. Det var et ideelt hus til dem at blive gamle i. De blev boende tæt ved deres mange venner. De kunne stadig færdes enten på gåben eller cykel. Huset var netop så stort, at vi nemt kunne bo der, når vi var på besøg. Der var en stor have, som Far passede med stor omhu, ikke mindst hans porrer, som jeg jævnligt, men forgæves, prøver at gøre ham efter. Men, bedst af det hele, der var et lille udhus, hvor Far kunne have en 3-4 grise og et par kalve, og det havde han i en del år. På den anden side af vejen var der en lille toft eller eng, som ingen brugte, her satte han sine kalve på græs om sommeren. Østerlide, Louise, Christian, Charlotte, og Farmor Mor passede sit hus på samme sirlige måde som altid, men fik også tid til at dyrke sine mange veninder. Hun elskede sin cykel, og den brugte hun daglig. Det var i disse år, Mor var formand for Sømandskredsen, en lille forening af damer som samledes, vel en gang om måneden, til fælles bøn og andagt men også for at frembringe ting, som de kunne sende til sømænd ved juletid. Det var mest ting, som de strikkede,

3 vanter, sokker, trøjer o.l. De var medlem af en landsdækkende sammenslutning af sømandskredse. Gunnar var jo sømand, så det føltes vedkommende for Mor. Mor og Far faldt godt til og kom godt ud af det med alle deres naboer, også dem der havde en livsstil, der var meget forskellig fra deres. Gittes forældre blev boende på Kringelholt til 1969, hvorefter de flyttede til Østergade i Sindal, hvor de blev boende til svigerfars død i Vi besøgte vore forældre i Jylland flere gange om året, som fortalt i kapitel 11, og vi fik besøg af dem, især når der var en anledning, barnedåb, fødselsdag eller lignende. Far blev meget rørt over at vi døbte vore børn Friis Bach. De kom med toget, så de måtte overnatte, men de var ikke meget for lange besøg. Når svigerfar havde gået en tur gennem stuerne, sagde han: Nu har vi set at I har det godt, så nu kan vi godt tage hjem igen. Besøg af Mor på Kochsvej Vi havde besøg af Mor, mens vi endnu var kærester og boede hver for sig. Om vi også havde besøg af Gittes forældre, kan jeg ikke huske. Men besøget af Mor på Kochsvej kan både Gitte og jeg huske. Gitte var begyndt at overnatte regelmæssigt hos mig. Jeg mente, at det i Mors øjne var syndigt, hvorfor jeg gerne ville skåne hende for at opdage dette. På den anden side var tanken om at skulle sove hver for sig en lørdag aften næsten ikke til at bære. Jeg fik derfor en genial ide, Mor kunne sove i min seng i værelset, mens jeg kunne sove i det lille gæsteværelse bag køkkenet, hvorfra der var direkte adgang til køkkentrappen. Da det blev sengetid, sagde Gitte godnat og gik ned ad hovedtrappen, jeg fik Mor i seng og gik ud i det gæsteværelset, hvor det lidt efter bankede forsigtigt på døren. Om morgennen var det dog lige ved at gå galt, idet Mor stod op før os og insisterede på at

4 se, hvordan gæsteværelset så ud, og jeg måtte bruge al min opfindsomhed for at forhindre, at det skete før Gitte var kommet ned ad køkkentrappen. Lidt efter kom Gitte op ad hovedtrappen, frisk og udhvilet, med morgenbrød fra van Hauens Bageri. Efter Mors død har jeg ofte tænkt på denne lille historie, hvad tænkte Mor den dag? Opdagede hun den megen forstillelse? Jeg behandlede hende vist nok som en naiv person, man kunne bilde næsten hvad som helst ind, i lighed med en af hendes veninder, der engang fortalte hende om en af sine sønner, der var blevet lektor, Men det kan jo ikke nytte at forklare dig, hvad det er Krista, underforstået: Det vil du alligevel ikke kunne forstå. Selvfølgelig var Mors meninger meget fastlåste på grund af hendes religiøse overbevisning, men i dag er jeg overbevist om, at hun var langt mere reflekterende, end jeg dengang var klar over. Jeg havde anbragt hende i en bås, og der havde hun at blive, det var nemt og overskueligt, og Mor havde ikke kræfter til bryde ud og sætte mig på plads. Jeg burde have snakket med Mor, om den måde vi levede på, i stedet for at narre hende. Måske gennemskuede hun os, så måske var hun også nødt til at narre os og spille så naiv, som vi troede hun var for at undgå de samtaler, som vi altså ikke magtede. Alderdommen er jo eftertænksomhedens tid. Det var det vel også for Mor, og hun har efterladt scrapbøger, afskrifter o.a. og selv om det ikke er ret meget, fortæller det mig om sider hos Mor, som jeg ikke tidligere var opmærksom på. Et eksempel på, hvad hun skrev af, er følgende lille digt, som kunne være af Piet Hein, men der er ikke opgivet nogen forfatter. 1. Glæd dig ved livet 2. Fryd dig ved blomsten Så længe du har det, som svulmer så dejligt, før alderens stivhed pluk den i dag

5 kommer og tar det hvis det er dig belejligt 3. Glæd dig ved sang og ved spil 4. Glæd dig ved dagen i dag når du hør det, for i morgen glæd dig fordi du er til, kan det jo ske når du gør det. du har møde med sorgen Eller følgende lille billede: To gamle hænder engang de slæbte og sled, nu ligger de stille i skødet, og ingen behøver dem mer Mors og Fars mærkedage Både Mor og Far var meget beskedne mennesker, de brød sig ikke om at være genstand for særlig opmærksomhed. For Fars vedkommende ændrese dette sig lidt, da han kom op i årene. Han kunne nu bedre acceptere, at vi talte om, hvad han havde nået i sit liv, og hvilken betydning det havde haft. Jeg husker Fars 75-års fødselsdag (eller var det 70 år). Vi havde telt i haven på Østerlide, og vi havde vin på bordet, hvilket var udtryk for en betydelig liberalisering. Far havde været varm tilhænger af Blå Kors, og af fuldstændig afholdenhed, men tiderne ændrer sig, og vi skålede for Far. Ved den lejlighed holdt Kresten Erik Højbjerg en tale for Far, som jeg stadig kan mindes. Den handlede om livets epoker, barndon, ungdom, manddom og alderdom, og selvom Højbjerg stadig var en ung mand, talte han varmt om alderdommens værdier.

6 En anden dag som jeg husker, selvom jeg ikke var med, er Mors og Fars sølvbryllup i Dagen før blev Christian, der da var 2 år, og jeg syge af skoldkobber, så Gitte og Charlotte måtte rejse alene. Festen blev holdt på Allingåbro Hotel. Efter Fars død indførte Mor en tradition med at invitere familien, d.v.s. børn, svigerbørn og børnebørn evt. sammen med nogle få venner til spisning på en kro eller lignende på sin fødselsdag. Jeg husker Meilgård i den gamle hestestald, hvor lysekronerne var lavet af gamle vognhjul, som Bedstefar havde lavet til deres oprindelige formål. Vi var på Vivild Kro, på en kro ved Femmøller og andre steder, jeg husker ikke dem alle. Nogle af Mors fødselsdage blev holdt på Trillebæk hos Gerda og Aksel. Her blev det sædvane at jeg holdt en tale for Mor, der mest drejede sig om noget, vi havde oplevet i vores barndom. Talen udviklede sig gerne på den måde, at alle deltog, og det blev nogle gange ret så festligt. Mors fødselsdage blev således i nogle år det familiemæssige højdepunkt og efterlod ved Mors død i 1990 et tomrum, som vi forsøger at udfylde ved at samles mindst en gang hver sommer. Far dør i foråret 1978 næsten 85 år gammel. Far og Mor havde da haft 17 gode år på Østerlide. Far var syg den sidste tid, jeg kan ikke huske hvor længe eller hvor meget, men jeg mindes ikke, at vi regnede med, at han var tæt på døden. Han var dog sengeliggende den sidste tid. Mor havde netop været ovenpå for at se til ham, men hun havde ikke bemærket noget særligt. Lidt efter kom sygeplejersken, og hun fandt Far død. Han blev begravet på Vejlby Kirkegård, i sine forældres gravsted. Fra Avisen: Dødsfald.

7 Fhv. gårdejer Marius Friis, Vejlby, Allingåbro, er død, næsten 85 år. Marius Friis uddannede sig i sine unge år ved landbruget. Han var også på landbrugsskole og havde plads på forskellige gårde på egnen, inden han etablerede sig som selvstændig landmand. Han har i årenes løb ejet flere gårde, som han drev med stor dygtighed. Der var også brug for hans evner indenfor offentlig virke. Han var således i en hel del år i bestyrelsen for Allingåbro Andelsmejeri, hvis kasserer han var i mange år. For nogle år siden afstod Marius Friis og hustru deres gård Trillebæk ved Allingåbro til sønnen Aksel Bach, og ægteparret Friis flyttede ind i Østerlide i Vejlby, hvor de begge har haft en række gode år i deres hyggelige og gæstfrie hjem. Alt kirkeligt arbejde havde Marius Friis interesse og kærlighed. Han var i flere år medlem af Vejlby Menighedsråd, og alt virke i og om Allingåbro Missionshus har nydt godt af hans dygtighed som leder blandt ældre, unge og børn. Ved sin død var Marius Friis formand for den blandede DMS-kreds i Allingåbro. Marius Friis efterlader sig hustru, en datter og tre sønner. Et stykke tid før sin død havde Far, med sin sirlige håndskrift, skrevet en lille beretning om sit og sin families liv. Han fik den duplikeret, jeg har indtil nu haft den liggende i skrivebordsskuffen. Fars Beretning Min Farfar Niels Jensen (Røge) som døde hos sin søn - min far, Jens Friis Nielsen, der på den tid havde gård ved Rygårdstrand (Djurslands Nordkyst). Mellemnavnet Friis er efter Farmors slægt, og det var kun Far, af den søskendeflok, som fik Friis- Navnet. Men Thora Friis Jensen og Brødre samt en Jens Friis Mogensen har Friis Navnet fra andre grene men samme oprindelse. Man sagde at det var fra den store Jens Friis i Gjesing, om det var Farmors far ved jeg ikke.

8 Farfar havde været bestyrer på Bollegård under Hevringholm Gods, Vivild Sogn. Derpå blev han indkaldt til krigen i 64. Han blev taget til fange ved Dybbøl, og var i Fangelejr i Østrig til Krigens Afslutning. Han var på sine ældre dage Kirkebetjent og Graver ved Gjesing Kirke, havde Hus med Jordlod og en Ko. (Muligvis under Løvenholm Gods som ejede Kirken). Her døde Farmor (eller under et ophold på Ørsted Sygehus). Derefter kom Farfar til Far og Mor i Gjesing Kjær, et meget idyllisk sted, Lilleholm. Det var Morfars og Mormors Hjem, indtil Far og Mor blev gift og overtog ejendommen, et Husmandssted med et par Køer. Lodden var Mormors arv fra hendes Fars gård i Gjesing. Far, Mor og Mormor arbejdede på Sorvad (en middelstor Herregård). Jorden fik de drevet med Hestekræfter fra Herregården. Morfar var gigtsvag i mange år. Hans navn var Thomas Hald, og Mor var døbt Karen Thomsen. Derfor fik min bror navnet Niels Th. efter begge Bedsteforældre. Efter Morfars og Mormors død i nogenogtres-års alderen kom Farfar, som før nævnt, til dem og flyttede med og var hos til sin død ved Rygård strand 3. April 1914 og blev begravet på Gjesing Kirkegård. I 1898 mageskiftede mine forældre Ejendommen Lilleholm med en større på Tustrup Hede, Nørager Sogn Randers Amt (Et flyt på et par mil), da var jeg i mit 5. År, og jeg husker, vi flyttede. Vi var 3 Brødre, og jeg var den yngste, og en fætter, Anton, var Plejebror. Far fik os døbt Friis som Efternavn, Thorvald og mig Nielsen som mellemnavn. I Tustrup Hede var der Fremgang, Nøjsomhed, Arbejdsglæde, Skolegang, men også Frihed og Leg for os Børn. Derfra drog vi ud at tjene. Mine to Brødre kom senere i

9 Lære. Jeg blev ved Landbruget, og Anton kom i forskellige Pladser, tilsidst arbejdede han ved Jernbanen her. I 1910 brændte Gården i Tustrup Hede ved Lynild. Den blev bygget op ret dyrt og præsentabel, men ikke tilfredsstillende. Den manglede Hyggen i den gamle Gård. År 1912 handlede Far den bort med en Gård ved Rygårdstrand. Samme år blev min Bror Niels gift med Thora. Det var gamle bygninger, men bedre jord. Jeg var Karl hjemme, og vi havde Tjenestepige. Efteråret 1916 solgte Far Gården, og jeg rejste på Haslev Landbrugsskole. Far og Mor ønskede noget mindre og mere centralt beliggende. De boede en kort tid i Lystrup men fik senere en slags Lystejendom i Allingåbro. Der havde de Familie, og var glade for at bo.. Senere fik de et Hus uden Landbrug. Der fejrede de Guldbryllup i De døde begge i Allingåbro, Far den , 79, og Mor , 81 År og er begravet på Kirkegården i Vejlby. Gravstedet er bevaret endnu i Fra Haslev Landbrugsskole kom jeg til Øtoftegård pr. Tåstrup, det var Sommeren Året efter var jeg Forkarl på en Gård i Dollerup pr. Skørping, 125 Td.Ld. Der var jeg et år. I 1919 købte jeg en mindre Gård i Allingåbro, ved Siden af min Fars Ejendom. Der var jeg som Ungkarl i 23 år. Efter Fars og Mors død solgte jeg den og købte en anden i Spidsborg ved Allingåbro. Der blev jeg gift i byttede vi Ejendommen i Spidsborg med Trillebæk på Vejlby Mark, som nu Aksel har overtog i Vi købte Hus i Vejlby, som vi kalder Østerlide, og der bor vi nu i Krista og Marius Nielsen Friis Krista, min Kones Slægt: Far har åbenbart haft planer om at skrive om Mors slægt, men det blev kun til overskriften.

10 Derimod har han efterladt følgende om sin slægts historie. Familieoptegnelser skaffet til veje af Anna Smith, Kejlstrup og Aksel Olsen i København, og afskrevet af undertegnede, som er fætter til ovennævnte. Friis Navnet er fra mors slægt, bemærker Anna Smith. Tilbage fra 1675 findes Navnet Jens Nielsen Friis og dennes søn Niels Jensen Friis. De havde Fæstegård i Gjesing under Løvenholm Gods. En Gård af Hartkorn 4 td. 3 Skp. 2 Fdk. Dette m.m.m. er efter Arkivet i Viborg. Det følgende er Afskrivning efter Grosserer Friis Petersens Papirer (Århus). I 1838 er nævnt en Gårdmand Søren Friis i Vejlby og senere en Jens Rasmussen Friis, først Husmand i Vejlby senere Gårdmand samme sted. (Det er Vejlby her pr. Allingåbro) Mogens Rasmussen Friis født 29./ i Gjesing, død som Boelsmand i Mogenstrup i Nimtofte Sogn (Nimtofte er på Djursland) Noget jeg Marius Friis husker: Nemlig at Farmor døde på Ørsted Sygehus. Hun er efter disse optegnelser født 12./ i Vivild, og død 9./ Hendes Mand Niels Jensen Røge f. 26./ i Nørager. Iøvrigt har Friis Slægten været meget udbredt her på Egnen, der er nævnt både Vivild, Lystrup, Mogenstrup ved Nimtofte, Ørsted, Bode og som nævnt Vejlby ja helt ud til Rønde egnen har der været enkelte. En Gren af Friis Slægten som stammer fra Søren Rasmussen Friis f. ca i Gjesing død i 1752 i Jydstrup, var Soldat i Helsingør, fik Borgerskab i Helsingør i 1716 som Slagtermester. Efterkommere af forannævnte blev på Sjælland og nogle

11 kom til Samsø. Mange var studeret og i gode stillinger som Ingeniør, Statsskovfoged, Forstmand, Kroejer (Roskilde Kro). En med Eks. Jur. Godsforvalter ved Merløse og Branderup Godser, var 1860 Ejer og Beboer af Ejendommen Vesterbrogade 38 C. i København, vist ingen Børn og stiftede Familielegat. En er Skoleholder og Degn, en anden nævnes som Sofie Amalie Friis og gift med en Amtsforvalter i Skanderborg. Min Farfars Slægt Røge Slægten: Niels Jensen Røge f. 26./ i Nørager i den Gård som nu hedder Gammelgård, matrikel Nr. 8a, døde 3. April 1914 hos sin Søn Jens Friis Nielsen, begravet i Gjesing 10. April. 84 År. Viet til Ane Marie Friis, født i Vivild12. September 1831, død på Ørsted Sygehus 9. August (67 År.) 6 Børn. Min Oldefar Jens Nielsen Røge født i Gjesing 24./ , viet i Marie Magdalene Kirke18. Juni Død som Aftægtsmand 22./ , 60 År. Hans Hustru Gunne Marie Nielsdatter, 6 Børn. Tip Oldefar Niels Jacobsen Røeg eller Røg f. 22. November 1748 i Nørager (i Røghuset?) (En Gård) Hans Hustru Ane Jensdatter døbt 27./ i Nørager. Tip Tip Oldefar Jacob Nielsen Røeg Nørager. Hans Hustru Margrethe Pedersdatter? Marius Nielsen Friis Bybjergvej 1, Vejlby 8961 Allingåbro Gittes Far dør i december 1977

12 Efter at Svigermor og Svigerfar havde solgt deres gård til Hans Ole, var de flyttet til Sindal, hvor de havde købt et hus på Østergade, hvortil der hørte et par mindre beboelsesejendomme, et par udhuse og en stor have. Her havde de en halv snes gode år sammen. De havde beholdt Heden, ca. 16 tdr. land, beliggende tæt ved landevejen mellem Sindal og Frederikshavn, som de havde købt i deres unge dage, og med børnenes hjælp plantet til med gran- og fyrreskov. Det var nu blevet et dejligt område med gamle træer og et par småsøer. Det var en efterårsdag i jagtsæsonen. Ole havde sammen med sønner og svigersønner planlagt en jagt i Heden om eftermiddagen. Om formiddagen sagde han til Rigmor, jeg tror ikke jeg vil på jagt i dag, det er så koldt. Rigmor syntes også det var bedst at blive hjemme, læg dig på sofaen og tag en lur, foreslog hun. Da hun lidt efter kom ind i stuen, var Ole død. Kort forinden havde de holdt et mindeværdigt guldbryllup på Thorshøj Hotel, hvor de havde samlet alle deres mange børn og børnebørn med deres koner og kærester, sammen med familie og venner fra nær og fjern. Louise og Gitte var ikke hjemme, da Niels ringede og fortalte, at Morfar var død. Men lidt efter rullede bilen ind i gården, Gitte kom først ind i stuen, og vi samledes omkring hende for at fortælle hende, at hendes Far var død. Da Louise, der da var 8 år, lidt efter kom ind i stuen, kunne hun selvfølgelig straks se, at der måtte være sket noget meget sørgeligt, men vi havde så travlt med at trøste Gitte og hinanden, at ingen ænsede Louise. Hun kan endnu huske, hvordan hun stod som lammet i flere minutter og ikke turde spørge om, hvad dette meget sørgelige var, før vi opdagede hende og fortalte hende, hvad der var sket.

13 Svigerfar blev begravet på Hørmested Kirkegård. På hans grav blev der sat en sten fra Kringelholts marker. På en af deres mange spadsereture i den smukke natur omkring deres gård var Svigermor og Svigerfar engang kommet forbi en meget stor sten, der var dukket op af jorden. Kan den bruges? sagde Ole, da de gik forbi. Den besked forstod Rigmor. Mors alderdom og død Efter Fars død i 1978 blev Mor kun boende ret kort tid på Østerlide, før hun solgte det og flytttede ind i en lille lejlighed på Vejlbyvej i det hus, hvori Købmand Lorentzen havde forretning i gamle dage. Her boede hun i nogle år, og her var hun glad for at bo. Hun kunne stadig cykle, og hun kunne stadig besøge sine gamle venner. Når vi besøgte hende, kunne vi stadig overnatte, når vi tog gulvpladsen til hjælp. Efter nogle år ønskede hun at komme ned på Allingåbro Plejehjem. Jeg syntes egentlig, at det var lidt for tidlig, at hun stadig var for rask til at bo på plejehjem. Måske var hun begyndt at kede sig lidt. Mor var ikke særlig god til at være ene, hun ville helst have selskab, og jeg tror, hun forventede, at der på plejehjemmet vilde være bedre mulighed for samvær. Det var der vel også i begyndelsen, Helga Rygård, Carli Højlund o.a. men også de forsvandt efterhånden, og de sidste år tror jeg ikke Mor var særlig glad. Hun kunne f.eks. være utilfreds med at personalet ikke havde tørret ordentlig støv af, selvom Mor udmærket godt kunne tørre støv af selv. Det var for mig et tegn på, at hun havde ændret sig. Vores besøg blev nu kortere, vi kunne ikke mere overnatte. Engang imellem tog vi Mor med på en køretur, f.eks. til Udby og Holbæk, men ellers blev det blot til en time eller to. Måske svigtede vi lidt i de år, hvor hun havde mest brug for os.

14 Men hun havde jo Aksel, og det var også vores trøst, når samvittigheden nagede lidt. I lange perioder, i hvert fald mens hun boede på Vejlbyvej, kørte han ind og fik sin formiddagskaffe hver dag, men også i de senere år besøgte Aksel hende meget ofte. Aksel påtog sig det job, som det også er, at tage sig af Mor på hendes gamle dage, og det husker vi ham for. Men også Ellen havde stor omsorg for Mor, og flere gange om året tilbragte hun flere dage hos Mor. Disse besøg var naturligvis lyspunkter i Mors tilværelse. Mor besøgte os naturligvis så længe hun kunne, men jeg husker ikke hvornår disse besøg ophørte. Mor døde den 6. november 1990, 87 år gammel. Hun sov stille ind, hun blev svagere og svagere. Charlotte rejste først over, og dagen efter kom Christian og jeg. Hun var ikke længere nærværende. Vi stod omkring hende og sang nogle salmer, måske kunne hun høre os. Hun blev begravet ved siden af Far. Mormors alderdom og død Mormor fik mere end 20 år alene efter Morfars død. Hun døde den 3. september 1999 få dage før sin 96-års fødselsdag. De sidste 3-4 år var hun meget glemsom. Når vi besøgte hende, kunne hun fortælle de samme ting adskillige gange, eller hun spurgte til vore børn mere end en gang. Men hun kunne kende os, og havde glæde af vore besøg. Fysisk var hun i fin form til det sidste, og kunne klare sig selv. Kort tid før sin 90-års fødselsdag fik mormor indsat en såkaldt page-maker for at stabilisere hjerterytmen. Da overlægen, før indsættelsen, forklarede hende, at sådan en kunne arbejde i mindst 20 år, svarede mormor: Så kan du godt gi mig en brugt. Et typisk Mormor svar. Jeg skrev i min dagbog:

15 Et langt og godt liv er til ende, Mormor blev født den 17. September Hun boede på Kringelholt sammen med Ole fra 1928, da de blev gift, til Hun havde ved sin død 9 børn og 7 svigerbørn, 26 børnebørn, idet Ernst Ole er død, og 26 oldebørn. Så Mormor forlod en familie på 83 personer inkl. de indgifte. Niels gift med Ella Ole skilt fra Anne Marie + Niels og Tina Kaj gift med Lene + Lærke og Mads Lene gift med Jørgen + Tobias Inga gift med Egon Nielsen Jette Jane gift med Steen + Christina, Bjørn og Sara Ole forlovet med Anette Alice forlovet med Ole + Mads Ellen gift med Erik Bach Charlotte Christian gift med Karin + Anna Cecilie og Sofie Louise Louise gift med Morten Viggo gift med Birthe Ove gift med Lisbeth + Frederik, Rasmus og Malene Ida gift med Leif + Jonas og Nicolai Lone forlovet med Torben + Anders Selma gift med Hans Hansen

16 Hans Ole skilt fra Lene Gitte gift med Jens Ole + Nicolai og Mathias Ole Jacob Rigmor Poul Erik gift med Mona Lars gift med Beathe + Malthe og Veronica Søren gift med Lene + Andreas Marie Sonja skilt fra Ole Elholm Karen gift med Jan + Johanne Louise, Anna Cecilie og Alexander Anne gift med Mikael + Emil Ernst Ole blev dræbt som 20-årig Jens Christian gift med Dorthe Sidse Sofie Anders Peter I 1970 solgte de gården til Hans Ole og flyttede til Østergade i Sindal, hvor de boede indtil svigerfar døde i 1977 kort tid efter deres guldbryllup. Få år efter flyttede Mormor til en beskyttet bolig på Nørregade, hun var endnu frisk, og deltog i mange ældre-aktiviteter.

17 De senere år har hun boet på plejehjemmet i Sindal, hukommelsen svigtede tilsidst, men hun kunne stadig kende os og føre en hyggelig samtale. Jeg sover så godt om natten, sagde hun engang til Christian, han var i færd med at nedskrive nogle af de historier, hun kunne huske fra gamle dage. Det blev til et lille hæfte med titlen Historier fra mit liv, hun fortsatte: men en dag glemmer jeg nok at vågne, det glemte hun så i dag.

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

12: Morfars far. 4: Farfar 5: Farmor 6: Morfar 7: Mormor

12: Morfars far. 4: Farfar 5: Farmor 6: Morfar 7: Mormor 8: Farfars far 9: Farfars mor 10: Farmors far 11: Farmors mor 12: Morfars far 13: Morfars mor 14: Mormors far 15: Mormors mor 4: Farfar 5: Farmor 6: Morfar 7: Mormor 2: Far 3: Mor 1 Proband 1 Proband Ane

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere