Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler"

Transkript

1 Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 7: Uddannelsesprofiler - Vil de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger være opnået i kommunerne og regionen i 2015/2020? Regional udvikling Strategi og Analyse

2 Indledning Uddannelse er et af de 4 regionale initiativområder i Regionsrådets Regionale Udviklingsplan. Dette skyldes, at et solidt grundlag for at sikre vækst i regionen er, at arbejdsstyrken har de efterspurgte kompetencer. Hovedformålet med rapporten er derfor at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet i Region Syddanmark mhp. at kunne diskutere evt. indsatsmuligheder. Dette gøres ved bl.a. at præsentere - udviklingen i uddannelsesniveauet i Region Syddanmark sammenlignet med udviklingen i hele landet - udviklingen i de enkelte kommuner i uddannelsesniveau og søgning til uddannelserne - udviklingen i tilgang, bestand, frafald og afgang til/i/fra regionens uddannelsesinstitutioner Hovedindfaldsvinklen er således geografisk, dvs. hvordan har udviklingen været i kommunerne og i regionen? Men der tages også i et vist omfang udgangspunkt i regionens uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende naturligvis ikke kun kommer fra Region Syddanmark. Rapporten bygger primært på tilgængelig statistik fra Ministeriet for Børn og Undervisning/UNI-C og Danmarks Statistik. Der er dog også indhentet oplysningerne direkte hos uddannelsesinstitutioner. Der bliver løbende inddraget mulige forklaringer på uddannelsesforskelle, f.eks. social baggrund, tilgængelighed til uddannelsesinstitutioner og erhvervsstruktur. I sidste ende er det netop handlingsmulighederne for interessenterne på uddannelsesområdet, der er afgørende for at påvirke udviklingen. Sidste samlede rapport udkom i marts I mellemtiden er der udsendt flere opdateringer af enkeltkapitler. I den foreliggende version er alle kapitler blevet opdateret, og der er suppleret med nye analyser. Men processen fortsætter kontinuert, og så snart der kommer nye data, vil der komme revisioner af de enkelte kapitler. Det forventes således at frem til sommeren 2012 vil kapitel 4,5 og 7 blive opdateret. Maj 2013 Chefanalytiker Carsten Ulstrup Region Syddanmark 1 Statistik & Analyse

3 Indhold Bilag Bilag 1. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, Bilag 2a Søgningen til de almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 2b Søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 3 Ansøgere med 1. prioritet ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, Bilag 4a Antal optagne på de korte videregående samfundsuddannelser i Region Syddanmark, 30. juli Bilag 4b Antal optagne på de korte videregående tekniske uddannelser i Region Syddanmark, 30. juli Bilag 5 Antal optagne ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, 30. juli Bilag 6a Antal optagne på læreruddannelsen i Region Syddanmark, 30. juli Bilag 6b Antal optagne ved pædagoguddannelsen i Region Syddanmark, 30. juli Bilag 6c Antal optagne på sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark, 30. juli Bilag 6d Antal optagne på fysio- og ergoterapeutuddannelserne i Region Syddanmark, 30. juli Bilag 6e Antal optagne på diverse sundhedsuddannelser i Region Syddanmark, 30. juli Bilag 6f Antal optagne på socialrådgiveruddannelsen i Region Syddanmark, 30. juli Bilag 7a Gennemsnitsalderen ved starten af en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, Bilag 7b Gennemsnitsalderen ved starten på en videregående uddannelse i Region Syddanmark, Bilag 8a Antal elever, der fuldfører en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, Bilag 8b Antal studerende, der fuldfører en videregående uddannelse i Region Syddanmark, Bilag 9a Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en ungdomsuddannelse Bilag 9b i Region Syddanmark, Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en videregående uddannelse i Region Syddanmark, Bilag 10a Gennemførelsesprocenter på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark, Bilag 10b Gennemførelsesprocenter på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, Bilag 11a Antal elever på de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, Bilag 11b Antal studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, Bilag 12a Tilgangen til en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, Bilag 12b Tilgangen til en videregående uddannelse i Region Syddanmark, Bilag 13a Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en ungdomsuddannelsesinstitution i Region Syddanmark, Region Syddanmark 2 Statistik & Analyse

4 Bilag 13b Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en videregående uddannelsesinstitution i Region Syddanmark, Bilag 14 Antal 16 hhv årige (gennemsnit) fordelt på kommuner og områder i Region Syddanmark, Indeks 2012= Bilag 15 Udviklingen i stx-basisårgange (gennemsnit af årige) fordelt på kommune. Fyn Bilag 16 Udviklingen i hf-basisårgange (gennemsnit af årige) fordelt på kommune. Fyn Bilag 17 Stx-frekvensen for de fynske kommuner, Bilag 18 Hf-frekvensen for de fynske kommuner, Bilag 19 Antal optagne elever pr. 5. september på de enkelte skoler samt en fremskrivning for perioden Fyn Bilag 20 Antal nyoprettede r samt fremskrivning for perioden Fyn Bilag 21 Det samlede tal, fordelt på skoler, samt fremskrivning for perioden Fyn Bilag 22 Ansøgertallet til skolerne samt Fremskrivning for perioden Fyn Bilag 24 Flyttemønster for de unge, der forlod 9. i de følgende 15 år opdelt på køn og kommuner Bilag 25 Afsluttet uddannelse 15 år efter grundskolen blev forladt i fordelt på højeste uddannelse. køn og kommuner Bilag 26a. Ledighedsprocenten for de årige fordelt på 5 uddannelsesgrupper, Region Syddanmark Bilag 26b. Ledighedsprocenten for de årige fordelt på 5 uddannelsesgrupper, Hele landet Bilag 27 Regionale og landsuddannelsesprofiler, Bilag 28 Andelen af 2011-årgangen, der ventes at have taget mindst en ungdomsuddannelse 5-25 år efter afgangen fra Bilag 29 Andelen af 2011-årgangen, der ventes at have taget en videregående uddannelse 5-25 år efter afgangen fra Bilag 30 Andelen, der 25 år efter afgangen fra 9. ventes ikke at have taget en kompetencegivende uddannelse, at have taget en lang videregående uddannelse, en videregående uddannelse og mindst en ungdomsuddannelse. Årgang 2003, 2005, 2007, 2009, Appendix De benyttede data Region Syddanmark 3 Statistik & Analyse

5 Bilag 27. Regionale og landsuddannelsesprofiler, 2010 En figur viser, hvordan de unge, der er gået ud af 9. i 2011 forventes at bevæge sig gennem uddannelsessystemet i de efterfølgende 25 år. Modellen tager således højde for f.eks. de evt. uddannelsesskift, der sker undervejs. Der vises figurer for - geografiske områder - 5 regioner i hele landet - Danmark - køn - drenge og piger - i alt Eksempel på læsning af figuren vedr. Region Syddanmark: 100% forlader grundskolen. Heraf fortsætter - 63,4% (inden for 25 år efter afgangen fra grundskolen) i en gymnasial uddannelse (evt. via 10. ) - 33,5% i en erhvervsfaglig uddannelse (evt. via 10. ) - 1,8% i en uddannelse for Unge med Særlige Behov (USB) - 1,2% ikke, og de kommer aldrig i gang med en ungdomsuddannelse Ikke alle gennemfører en ungdomsuddannelse og der er en del skift mellem de erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser. I alt får 88,5% en ungdomsuddannelse (inden for 25 år), heraf - 33,5% (mindst) en erhvervsfaglig uddannelse - 63,8% (mindst) en gymnasial uddannelse - 10,3% både-og Efter ungdomsuddannelsen afslutter en del deres uddannelsesforløb. 66,9% går i gang med en videregående uddannelse. Heraf er 4,5% unge, der ganske vist ikke får en ungdomsuddannelse, men de kan gå i gang med en videregående uddannelse efter f.eks. at have taget nogle enkeltfag på hf. Der er således 92,4%, der får mindst en ungdomsuddannelse, hvilket kan holdes op målsætningen om mindst 95%. Slutresultatet er, at efter 25 år står - 7,6% helt uden en færdiggjort uddannelse efter grundskolen - 5,9% har en studiekompetencegivende uddannelse, f.eks. studentereksamen, der ikke er fulgt op af yderligere uddannelse - 85,1% får en erhvervskompetencegivende uddannelse, heraf - 25,9% en erhvervsfaglig uddannelse - 59,2% en videregående uddannelse, hvor målsætningen er 50%, heraf - 25,3% med en lang videregående uddannelse, hvor målsætningen er 25% - 1,4% med en særligt tilrettelagt uddannelse Kilde: Region Syddanmark 84 Strategi & Analyse

6 Hele landet Region Syddanmark Region Syddanmark 85 Strategi & Analyse

7 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark 86 Strategi & Analyse

8 Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark 87 Strategi & Analyse

9 Hele landet, drenge Hele landet, piger Region Syddanmark 88 Strategi & Analyse

10 Region Syddanmark, drenge Region Syddanmark, piger Region Syddanmark 89 Strategi & Analyse

11 Bilag 28. Andelen af 2011-årgangen, der ventes at have taget mindst en ungdomsuddannelse 5-25 år efter afgangen fra 9. 5 år efter år efter år efter år efter år efter 9. Drenge Assens 62,3% 82,8% 87,6% 89,3% 90,3% Faaborg-Midtfyn 63,0% 82,8% 88,1% 89,7% 90,4% Kerteminde 65,5% 83,8% 88,2% 89,7% 90,4% Langeland 57,4% 79,7% 85,0% 87,3% 88,5% Middelfart 69,5% 87,5% 91,2% 92,5% 93,1% Nordfyn 60,0% 82,5% 87,6% 89,5% 90,5% Nyborg 60,0% 79,5% 84,2% 86,1% 87,2% Odense 62,7% 80,6% 85,2% 87,1% 88,0% Svendborg 62,4% 80,1% 85,2% 87,2% 88,2% Ærø 60,1% 79,7% 84,0% 85,6% 86,3% Fredericia 65,1% 82,9% 88,1% 90,1% 91,2% Kolding 70,1% 86,4% 90,5% 91,8% 92,4% Vejle 69,8% 86,8% 90,5% 91,8% 92,4% Billund 68,0% 85,0% 89,3% 90,7% 91,4% Esbjerg 66,5% 84,1% 88,7% 90,2% 90,9% Fanø 60,6% 79,2% 83,7% 85,3% 86,2% Varde 70,3% 89,0% 92,1% 93,4% 93,9% Vejen 68,5% 87,1% 90,5% 92,2% 93,0% Haderslev 70,0% 87,3% 91,1% 92,6% 93,2% Sønderborg 67,4% 84,3% 88,8% 90,4% 91,2% Tønder 66,1% 84,9% 88,8% 90,3% 90,9% Aabenraa 65,8% 83,8% 87,9% 89,3% 89,8% Fyn 62,9% 81,8% 86,5% 88,3% 89,2% Trekantområdet 68,9% 85,9% 90,0% 91,4% 92,1% Sydvestjylland 67,9% 85,9% 89,8% 91,3% 92,0% Sønderjylland 67,4% 85,0% 89,1% 90,6% 91,3% Region Syddanmark 66,1% 84,1% 88,4% 90,0% 90,8% Hele landet 66,7% 83,7% 87,8% 89,3% 90,2% Piger Assens 76,9% 90,1% 92,9% 94,0% 94,5% Faaborg-Midtfyn 75,2% 88,4% 91,3% 92,5% 93,3% Kerteminde 69,5% 84,5% 89,0% 90,9% 91,8% Langeland 72,6% 86,4% 90,1% 91,6% 92,6% Middelfart 78,0% 90,5% 93,4% 94,5% 95,0% Nordfyn 74,6% 87,3% 90,8% 92,4% 93,2% Nyborg 76,6% 89,4% 92,6% 93,8% 94,4% Odense 75,1% 86,9% 90,2% 92,0% 93,0% Svendborg 74,2% 88,1% 91,6% 93,1% 94,1% Ærø 76,6% 88,8% 91,9% 93,2% 93,9% Fredericia 76,5% 90,0% 93,1% 94,2% 94,9% Kolding 77,4% 90,5% 93,5% 94,5% 95,3% Vejle 76,2% 89,0% 92,6% 94,1% 94,8% Billund 79,7% 90,9% 93,5% 94,6% 95,1% Esbjerg 73,3% 86,7% 90,8% 92,4% 93,2% Fanø 72,7% 86,2% 89,7% 91,2% 92,1% Varde 81,2% 92,2% 94,3% 95,2% 95,8% Vejen 76,1% 89,5% 92,7% 94,1% 95,0% Haderslev 80,7% 92,0% 94,7% 95,8% 96,5% Sønderborg 77,6% 89,1% 91,5% 92,7% 93,6% Tønder 78,7% 90,9% 93,8% 94,9% 95,4% Aabenraa 75,1% 88,2% 91,4% 92,6% 93,4% Fyn 75,1% 87,9% 91,2% 92,7% 93,5% Trekantområdet 76,7% 89,8% 93,0% 94,3% 95,0% Sydvestjylland 76,3% 88,9% 92,2% 93,6% 94,3% Sønderjylland 77,9% 89,9% 92,7% 93,8% 94,6% Region Syddanmark 76,2% 88,9% 92,1% 93,4% 94,2% Hele landet 76,5% 88,8% 92,0% 93,4% 94,2% Kilde: Undervisningsministeriet. Profilfigurer. Region Syddanmark 90 Strategi & Analyse

12 Bilag 29. Andelen af 2011-årgangen, der ventes at have taget en videregående uddannelse 5-25 år efter afgangen fra 9. 5 år efter år efter år efter år efter år efter 9. Drenge Assens 2,1% 31,4% 44,0% 48,9% 51,0% Faaborg-Midtfyn 2,4% 32,7% 44,0% 48,2% 49,9% Kerteminde 3,1% 36,2% 47,1% 51,3% 53,3% Langeland 2,3% 23,3% 33,4% 37,5% 39,2% Middelfart 3,7% 37,7% 48,6% 52,3% 54,0% Nordfyn 2,4% 29,9% 40,4% 44,5% 46,6% Nyborg 1,7% 29,2% 40,6% 44,5% 46,4% Odense 2,4% 36,3% 48,4% 53,0% 54,8% Svendborg 1,6% 31,9% 43,7% 47,9% 49,7% Ærø 4,3% 32,4% 40,9% 44,3% 45,8% Fredericia 2,5% 35,0% 47,1% 51,5% 53,6% Kolding 3,2% 38,5% 49,8% 53,6% 55,4% Vejle 2,6% 39,1% 51,1% 54,3% 55,9% Billund 3,4% 33,4% 43,7% 47,4% 49,5% Esbjerg 3,7% 35,6% 48,0% 53,0% 55,5% Fanø 4,6% 35,4% 45,8% 49,0% 50,4% Varde 3,1% 32,8% 43,9% 47,5% 49,0% Vejen 3,8% 35,6% 46,1% 50,0% 52,2% Haderslev 2,4% 35,5% 47,4% 51,4% 53,4% Sønderborg 3,5% 34,6% 45,8% 49,6% 51,4% Tønder 3,0% 31,0% 40,1% 43,6% 45,0% Aabenraa 3,8% 34,0% 44,1% 47,8% 49,5% Fyn 2,4% 33,7% 45,3% 49,6% 51,5% Trekantområdet 2,8% 38,1% 49,8% 53,5% 55,3% Sydvestjylland 3,6% 34,7% 46,1% 50,5% 52,6% Sønderjylland 3,2% 34,1% 44,8% 48,6% 50,3% Region Syddanmark 2,9% 34,9% 46,4% 50,4% 52,3% Hele landet 2,6% 35,3% 46,7% 50,7% 52,6% Piger Assens 3,2% 48,6% 60,3% 63,5% 65,3% Faaborg-Midtfyn 3,0% 48,7% 59,0% 61,9% 63,6% Kerteminde 3,3% 42,5% 53,9% 57,6% 59,7% Langeland 3,4% 46,3% 57,5% 59,9% 61,2% Middelfart 4,4% 51,6% 62,7% 65,9% 67,6% Nordfyn 5,2% 50,8% 61,1% 64,0% 65,5% Nyborg 4,0% 54,5% 65,6% 68,3% 69,9% Odense 4,1% 52,6% 64,1% 67,2% 68,8% Svendborg 2,6% 47,8% 61,3% 65,1% 67,0% Ærø 5,1% 52,4% 63,5% 66,7% 68,5% Fredericia 4,7% 52,1% 62,0% 65,3% 67,2% Kolding 4,1% 50,8% 61,4% 64,7% 66,4% Vejle 2,9% 51,2% 63,2% 66,5% 68,1% Billund 3,2% 49,2% 61,1% 64,4% 66,1% Esbjerg 4,4% 48,3% 59,8% 63,3% 65,4% Fanø 2,5% 48,5% 62,0% 66,0% 68,0% Varde 4,5% 53,9% 64,3% 67,1% 68,8% Vejen 4,4% 49,9% 61,4% 65,1% 67,0% Haderslev 4,1% 53,4% 64,4% 67,7% 69,7% Sønderborg 5,7% 51,5% 62,1% 65,2% 66,8% Tønder 3,9% 48,6% 59,1% 62,3% 64,1% Aabenraa 4,2% 47,2% 58,7% 61,8% 63,5% Fyn 3,8% 50,4% 61,8% 65,0% 66,7% Trekantområdet 3,7% 51,2% 62,3% 65,6% 67,3% Sydvestjylland 4,2% 49,9% 61,2% 64,6% 66,5% Sønderjylland 4,6% 50,3% 61,2% 64,4% 66,2% Region Syddanmark 4,0% 50,5% 61,7% 65,0% 66,7% Hele landet 3,9% 49,8% 60,8% 64,1% 65,8% Kilde: Undervisningsministeriet. Profilfigurer. Region Syddanmark 91 Strategi & Analyse

13 Bilag 30. Andelen, der 25 år efter afgangen fra 9. ventes ikke at have taget en kompetencegivende uddannelse, at have taget en lang videregående uddannelse, en videregående uddannelse og mindst en ungdomsuddannelse. Årgang 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 Assens Nordfyn Faaborg-Midtfyn Nyborg Kerteminde Odense Langeland Svendborg Middelfart Ærø Region Syddanmark 92 Strategi & Analyse

14 Bilag 30 fortsat Fredericia Vejle Kolding Billund Varde Esbjerg Vejen Fanø Region Syddanmark 93 Strategi & Analyse

15 Bilag 30 fortsat Haderslev Tønder Sønderborg Aabenraa Kilde: Undervisningsministeriet. Profilfigurer Region Syddanmark 94 Strategi & Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse 14 Indledning

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 9: Uddannelsesprofiler - Vil de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger blive nået? Regional udvikling Strategi og Analyse

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 12: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 12: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 12: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser for

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.5 Fremskrivning af antal ansøgere til og

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 9: Uddannelsesprofiler - Vil de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger blive nået? Regional udvikling Strategi og Analyse

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 5: Uddannelsesprofiler. Når regionen og kommunerne de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger i 2015? Chefanalytiker Carsten

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse er et

Læs mere

Bilag til. Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, Regional udvikling Strategi og Analyse

Bilag til. Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, Regional udvikling Strategi og Analyse Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser for tiden mange uddannelsespolitiske vinde i Danmark. Der er

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 7: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2014, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 3: Uddannelsesniveauet Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser for tiden mange uddannelsespolitiske vinde

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse er et af de 4 regionale initiativområder i Regionsrådets Regionale

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 10: Fremskrivning af antal unge samt antal ansøgere og klassetal ved de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark Regional udvikling

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber

Det gode liv som vækstskaber Det gode liv som vækstskaber Samfundets vækstdrivere Digital infrastruktur Innovation Ny teknologi Tilgængelighed til job Infrastruktur VÆKST Attraktivitet Uddannelse Kvalificeret arbejdskraft Iværksætteri

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser for tiden mange uddannelsespolitiske vinde i Danmark. Der er blevet vedtaget

Læs mere

Borgerpanelet i Region Syddanmark

Borgerpanelet i Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Baggrund Borgerpanelet i Region Syddanmark Tabel 1 Deltagernes køn, alder, uddannelse og indkomst Køn Alder Mand 49% Kvinde

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 3: Uddannelsesniveauet Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser for tiden mange uddannelsespolitiske vinde

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 2: Uddannelse i Danmark Regional udvikling Strategi og Analyse Region Syddanmark Strategi & Analyse Indledning Uddannelse er

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 7: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 7: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning

Læs mere

Efterskolen og kommunerne

Efterskolen og kommunerne Efterskolen og kommunerne Dato 15. januar 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere NOTAT MELA - - 03.03.2016 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Lettelser i topskatten gør Danmark skævere Hvis regeringen nedsætter topskatten, vil skattelempelse især komme skatteydere

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Hver femte afgangselev har ikke fået en ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen. Zoomer man ind på de forskellige landsdele, er det især på Vest-

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

VÆK FRA SKOLEBÆNKEN OG HVA SÅ? METTE DEDING, SFI

VÆK FRA SKOLEBÆNKEN OG HVA SÅ? METTE DEDING, SFI VÆK FRA SKOLEBÆNKEN OG HVA SÅ? METTE DEDING, SFI 95%-MÅLSÆTNINGEN & NEET-GRUPPEN Danmark skal rustes til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor skal 95 procent af en ungdomsårgang gennemføre

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 1 05-05-2010 12:44:13 Erhvervsstruktur

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Velkommen til netværksdag om jobrotation

Velkommen til netværksdag om jobrotation Velkommen til netværksdag om jobrotation Vejle, den 21. august 2012 VELKOMMEN og tak for sidst! PROGRAM FOR 21/8 : 9.00-9.30 Morgenkaffe 9.30-10.15 Velkomst og status på jobrotation i Syddanmark v/hanne

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 15-09-2015 Status på reformer og indsats September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK Uddannelser i verdensklasse Uddannelsesbarometer 2015 REGION SYDDANMARK Uddannelsesbarometeret 2015 Uddannelsesniveauet i Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden vil have en region

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4. Sygedagpenge Aktuel måling februar 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Sammenfatning. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Sammenfatning. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Sammenfatning Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse er en væsentlig parameter for vækst

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3 Sygedagpenge Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Sådan rammer nulvækst dit område

Sådan rammer nulvækst dit område Sådan rammer nulvækst dit område Finansministeriets beregninger viser, at nulvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020 koster 32.000 offentlige ansatte og svarer til en besparelse på det offentlige

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 5: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 5: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 5: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5 A-Dagpenge Aktuel måling marts 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Sådan går det i. vejle. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. vejle. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i vejle Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Vejle Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Vejle Kommune. Den handler

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4 A-Dagpenge Aktuel måling april 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND 1. april 2008 Af Jonas Schytz Juul: tlf: 3355 7722 Jakob Mølgaard tlf.: 3355 7729 Resumé: ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND Eliten er i høj grad koncentreret nord for København. Specielt Rudersdal,

Læs mere

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ORIENTERER Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698 Dato: 9. december 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ophører. Antal ledige

Læs mere

Sådan går det i. fredericia. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. fredericia. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i fredericia Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fredericia Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fredericia Kommune.

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser. Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt

Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser. Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser, Karl Schmidt jul-11 okt-11 Nytilgangen falder 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5 A-Dagpenge Aktuel måling september 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Ledelsessekretariatet BSF Politik og Strategi BSF Der er fremgang på det danske arbejdsmarked,

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 691 Dato: 1. oktober 20 BRK/ENI/RKP/lbw Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger Landsbyggefondens statistik om ledige boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til maj 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Sådan går det i. odense. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. odense. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i odense Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Odense Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Odense Kommune. Den handler

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Syddanmark og 22 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Syddanmark... 6 Aabenraa Kommune... 7

Læs mere

Sådan går det i. billund. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. billund. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i billund Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Billund Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Billund Kommune. Den handler

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Sådan går det i. kolding. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kolding. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kolding Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kolding Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kolding Kommune. Den handler

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Vurdering af takstudviklingen inden for rammeaftalens område fra 2008 til 2009

Vurdering af takstudviklingen inden for rammeaftalens område fra 2008 til 2009 Made i 1061 Syddanmark den bågsordenens punkt (7?. /-4r Vurdering af takstudviklingen inden for rammeaftalens område fra 2008 til 2009 Kommunerne har indberettet nedenstående tre typer af indberetninger,

Læs mere