Akkrediteringsrådets årsberetning for Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013. Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet"

Transkript

1 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Akkrediteringsrådet Akkrediteringsrådet

2 Side 2 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Akkrediteringsrådet Citat med kildeangivelse er tilladt Version: 1 Sprog: Dansk Layout: Danmarks Akkrediteringsinstitution

3 Side 3 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Akkrediteringer i Rådets øvrige aktiviteter i Akkrediteringsrådets medlemmer

4 Forord Side 4 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 I 2013 fik vi en ny akkrediteringslov og dermed et nyt akkrediteringssystem i Danmark. Overgangen til et nyt system kræver stor forberedelse af de parter, der er involveret i arbejdet med kvalitetssikringen af de videregående uddannelser. Overgangen til det nye akkrediteringssystem har påvirket Foto: Næstved kommune hele akkrediteringssystemet, også Akkrediteringsrådet. Rådet har blandt andet haft til opgave at udarbejde en turnusplan for, hvilke videregående uddannelsesinstitutioner der skal institutionsakkrediteres hvornår i 2014 og Parallelt med at institutionsakkrediteringerne går i gang i 2014, nedjusteres antallet af akkrediteringer af eksisterende uddannelser, og akkrediteringsrådet har ligeledes udarbejdet en revideret turnusplan for uddannelsesakkrediteringerne. Overgangen til det nye akkrediteringssystem har naturligvis fyldt meget i uddannelsesverdenen i det seneste år har dog også været et år, hvor akkrediteringsrådet har koncentreret sig om de mange nye og eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud, der har været igennem en akkreditering. Rådet har haft et særligt fokus på ansøgninger om nye uddannelser og uddannelsesudbud og deres relevans. Herunder kandidatuddannelser, der bygger videre på en professionsbacheloruddannelse, samt bacheloruddannelser, der er smalle i forhold til videre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. 1. januar 2014 tiltrådte et nyt Akkrediteringsråd. Medlemmerne af Akkrediteringsrådet i 2013 fremgår af beretningen. Med denne beretning giver vi et overblik over alle de afgørelser om akkreditering af videregående uddannelser og uddannelsesudbud, som rådet har truffet i Afslutningsvist beskriver vi kort nogle af rådets øvrige aktiviteter i det seneste år. Per B. Christensen Formand for Akkrediteringsrådet Som følge af den nye akkrediteringslov, der trådte i kraft 1. juli 2013, udpegede uddannelsesministeren d. 18. december 2013 et nyt Akkrediteringsråd med Per B. Christensen som formand. Hele rådet kan ses på rådets hjemmeside

5 Akkrediteringer i 2013 Side 5 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 I 2013 har Akkrediteringsrådet behandlet og truffet afgørelse om akkreditering af i alt 223 nye og eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud. Eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud I 2013 har rådet truffet afgørelse om akkreditering af 137 eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud. Tabel 1 viser afgørelserne fordelt på uddannelsestype. Ud af de 137 eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud, som rådet har truffet afgørelse om, har 122 uddannelser/udbud (89 procent) fået en positiv akkreditering, mens 15 uddannelser/udbud (11 procent) har fået en betinget positiv akkreditering. Sidstnævnte har fået et til to år til at rette op på de kritiske forhold, som har ligget til grund for rådets afgørelse. Der er ikke givet endeligt afslag på akkreditering af eksisterende uddannelser, men rådet har to gange i 2013 behandlet uddannelser med så store kvalitetsproblemer, at rådet traf afgørelse om at give uddannelserne afslag. Ifølge rådets forretningsorden skal afslag gives på to på hinanden følgende rådsmøder. I begge tilfælde udarbejdede de berørte uddannelsesinstitutioner i tiden mellem de to rådsmøder så solide planer for at rette op på uddannelsernes kvalitet, at rådet på møde nummer to besluttede at ændre afgørelserne til henholdsvist en betinget positiv og en positiv akkreditering. Rådet oplevede igen i 2013 adskillige eksempler på, at uddannelsesinstitutioner indsendte ufuldstændige ansøgninger om akkreditering af uddannelser. Ansøgningerne var i udgangspunktet simpelthen ikke helstøbte eller gode nok til at kunne blive positivt akkrediteret. Danmarks Akkrediteringsinstitution har i de tilfælde måtte bede uddannelsesinstitutionerne om at udvikle og styrke uddannelsens kvalitet og relevans undervejs i sagsbehandlingen. Ellers ville ansøgningen få afslag. I forlængelse af disse konkrete erfaringer indskærpede akkrediteringsrådet over for uddannelsesinstitutionerne, at udvikling af kvalitet og relevans af de videregående uddannelser ikke først bør ske på falderebet til et afslag. Nye uddannelser og uddannelsesudbud Rådet har i 2013 truffet afgørelse om akkreditering af 85 nye uddannelser og uddannelsesudbud. Tabel 4 giver et overblik over afgørelserne fordelt på uddannelsestype. Ud af de 85 nye uddannelser og uddannelsesudbud har 73 (86 procent) fået positiv akkreditering, mens 12 (14 procent) har fået afslag på akkreditering. Tabel 5, 6, 7 og 8 viser rådets afgørelser om ansøgninger om nye uddannelser og uddannelsesudbud. 38 ud af de i alt 85 afgørelser omhandler ansøgninger fra universiteterne. I den forbindelse skal det bemærkes, at ansøgninger på universitetsområdet i modsætning til ansøgninger fra erhvervsakademier og professionshøjskoler ikke gennemgår en screening i Uddannelsesministeriet forud for akkreditering. Den forskel i praksis mellem de forskellige uddannelsestyper vil ikke finde sted fra 2014, hvor alle ansøgninger om nye uddannelser og uddannelsesudbud inden akkreditering vil have været igennem en behandling i Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU).

6 Side 6 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Tabel 1: Afgørelser fordelt på uddannelsestype, eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud, 2013 Uddannelsestype Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering I alt Professionsbachelor Bachelor Kandidat Master I alt Tabel 2: Afgørelser om eksisterende uddannelsesudbud udbudt af professionshøjskolerne, 2013 Professionshøjskole Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering I alt Professionshøjskolen UCC University College Lillebælt University College Nordjylland University College Sjælland University College Syddanmark Via University College I alt Tabel 3: Afgørelser om eksisterende uddannelser udbudt af universiteterne, 2013 Universitet Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering I alt Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Copenhagen Business School - Handelshøjskolen IT-Universitetet I alt

7 Side 7 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Tabel 4: Afgørelser fordelt på uddannelsestype, nye uddannelser og udbud, 2013 Uddannelsestype Positiv akkreditering Afslag på akkreditering I alt Erhvervsakademi - ny uddannelse Erhvervsakademi - nyt udbud Professionsbachelor - ny uddannelse Professionsbachelor - nyt udbud Bachelor Kandidat Videregående voksenuddannelse - ny uddannelse Videregående voksenuddannelse - nyt udbud Diplom Master I alt

8 Side 8 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Overgang til nyt akkrediteringssystem har påvirket hele akkrediteringssystemet, også Akkrediteringsrådet.

9 Side 9 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Tabel 5: Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud, ansøgninger fra erhvervsakademierne, 2013 Erhvervsakademi Positiv akkreditering Afslag på akkreditering I alt Erhvervsakademi Dania - nye udbud Erhvervsakademi Kolding - nye udbud Erhvervsakademi Aarhus - nye udbud Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy - nye udbud Erhvervsakademiet Lillebælt - nye udbud Københavns Erhvervsakademi - nye uddannelser Københavns Erhvervsakademi - nye udbud Erhvervsakademi MIdtVest - nye uddannelser Erhvervsakademi MIdtVest - nye udbud Erhvervsakademi Sjælland - nye uddannelser Erhvervsakademi Sjælland - nye udbud Erhvervsakademi Sydvest - nye udbud I alt

10 Side 10 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Tabel 6: Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud, ansøgninger fra professionshøjskolerne, 2013 Professionshøjskoler mv. Positiv akkreditering Afslag på akkreditering I alt University College Lillebælt - nye uddannelser University College Lillebælt - nye udbud Professionshøjskolen Metropol - nye udbud University College Nordjylland - nye udbud University College Sjælland - nye udbud Via University College - nye udbud I alt Tabel 7: Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud, ansøgninger fra universiteterne, 2013 Universitet Positiv akkreditering Afslag på akkreditering I alt Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Copenhagen Business School I alt

11 Side 11 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Tabel 8: Afgørelser om nye uddannelser og uddannelsesudbud, ansøgninger fra øvrige uddannelsesinstitutioner, 2013 Uddannelsesinstitution Positiv akkreditering Afslag på akkreditering I alt Politiskolen - nye uddannelser Politiskolen - nye udbud I alt 2 0 2

12 Side 12 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Rådets øvrige aktiviteter i 2013 Fokus på nye universitetsuddannelsers kvalitet og relevans I forbindelse med akkrediteringerne af nye uddannelser og uddannelsesudbud i 2013 så rådet tendenser i forhold til, hvilke typer af uddannelser universiteterne søger om. Blandt andet fik rådet flere ansøgninger om kandidatuddannelser, der bygger direkte videre på en professionsbacheloruddannelse. Blandt andet behandlede rådet flere ansøgninger om nye kandidatuddannelser, der bygger oven på professionsbacheloruddannelser, der er så nye, at de endnu ikke har færdiguddannede dimittender. På den baggrund satte rådet spørgsmålstegn ved det mulige i at forudse det reelle behov for kandidatuddannelsen, når der endnu ikke er konkrete erfaringer med de pågældende professionsbachelorers jobmuligheder og behov for videreuddannelse. Rådet benyttede lejligheden til at fremhæve det danske mastersystem, der giver folk med erhvervserfaring og uddannelse på bachelorniveau mulighed for at videreuddanne sig. I 2013 konstaterede rådet også, at flere nye bacheloruddannelser bliver mere og mere specialiserede samtidigt med, at de færreste bacheloruddannelser på universiteterne er selvstændige, afrundede uddannelser hvilket ellers er hensigten. I stedet er bacheloruddannelserne tænkt og udformet som skridtet mod en kandidatuddannelse. Rådet udtrykte bekymring for, at smalle, specialiserede bacheloruddannelser giver de studerende begrænsede muligheder på arbejdsmarkedet, ligesom deres mulighed for selv at vælge en kandidatuddannelse bliver begrænset. Derfor opfordrede rådet universiteterne til at holde bacheloruddannelserne tilpas brede. Overgangen til nyt akkrediteringssystem Rådet arbejdede i 2013 med forberedelserne til det nye akkrediteringssystem. Rådet fastlagde i 2013 en plan for de institutionsakkrediteringer, der skal foregå i Planen blev udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelsesministeriet. Derudover udarbejdede rådet en reduceret turnusplan for den uddannelsesakkreditering, der kommer til at køre sideløbende med institutionsakkreditering i Planen for uddannelsesakkreditering i 2014 indeholder både turnus-

13 Side 13 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud og genakkreditering af de uddannelser og udbud, som har fået en betinget positiv akkreditering, der udløber i Begge planer blev efterfølgende godkendt af uddannelsesministeren. I forbindelse med den nye akkrediteringslovs ikræfttrædelse 1. juli udarbejdede Akkrediteringsrådet et bud på udfordringer, som det kommende akkrediteringssystem skal håndtere. Siden opstarten af uddannelsesakkrediteringer i 2007 har rådet behandlet omkring uddannelser. Rådet ønskede at overlevere dets erfaringer fra dette arbejde til det nye akkrediteringssystem og det kommende Akkrediteringsråd. Studietur til Oslo Studietur til Oslo (januar 2013) Seminar om ekstern kvalitetssikring i et udviklingsorienteret perspektiv. Rådets medlemmer deltog i en studietur til Oslo i januar Studieturen havde til formål at give rådet mulighed for at diskutere og reflektere over rådets rolle i det nye system med institutionsakkreditering. Programmet indeholdt blandt andet møder med den norske kvalitetssikringsorganisation (NOKUT) og Universitets- og Høgskolerådet. Norge har ligesom Danmark været igennem en markant udvikling på området gennem de seneste år. Det gav rådet en god basis for læring og dialog. Der var i programmet rig mulighed for at udveksle værdifulde erfaringer og diskutere nye perspektiver på ekstern kvalitetssikring med ligesindede. Rådets møder på seminaret bidrog til at perspektivere og løfte rådets overvejelser om det nye system - dels ved at inddrage overvejelser om norske erfaringer og dels ved at løfte diskussioner til det internationale plan. Yderligere information om Akkrediteringsrådets arbejde i 2013 kan findes i rådets nyhedsbreve på rådets hjemmeside

14 Side 14 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Akkrediteringsrådets medlemmer i 2013 Søren Barlebo Rasmussen, formand, ledelseskonsulent. Afgik pr. 9. april Christian Thune, næstformand, tidligere direktør for Danmarks Evalueringsinstitut. Agneta Bladh, selvstændig konsulent på området for uddannelse og forskning. Tidligere rektor for Högskolan i Kalmar. Lone Broberg, Vice President, HR, Alfa Laval Aalborg A/S. Jesper Højberg Christensen, stifter af og bestyrelsesformand for Advice A/S og K-forum. Bodil Due, særlig rådgiver for ledelsen på Aarhus Universitet.

15 Side 15 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Stina Vrang Elias, adm. direktør for tænketanken DEA og Danish Society for Education and Business. Steen Pade, direktør, Det Københavnske Teatersamarbejde. Andreas Moesgaard Christiansen, studerende ved Danmarks Tekniske Universitet. Rådsmedlem fra 15. oktober 2012.

16 Side 16 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2013 Akkrediteringsrådet Bredgade 38 DK-1260 København K Telefon: Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Side 2 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Citat med kildeangivelse

Læs mere

Skitse til ny fælles model for akkreditering af de videregående uddannelser

Skitse til ny fælles model for akkreditering af de videregående uddannelser Notat Skitse til ny fælles model for akkreditering af de videregående uddannelser Resumé Dette notat rummer en første skitse til, hvordan et nyt sammenhængende akkrediteringssystem for de videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

AFTAGERPANELER Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner hvorfor og hvordan?

AFTAGERPANELER Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner hvorfor og hvordan? AFTAGERPANELER Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner hvorfor og hvordan? F O T O : C O L O U R B O X. C O M A F T A G E R P A N E L E R A F T A G E R

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

29. oktober 2012. Forslag. til

29. oktober 2012. Forslag. til 29. oktober 2012 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse

Læs mere

Til: Akkrediteringsrådet. Dagsorden til Akkrediteringsrådets møde 8/2012 7. december 2012. 7. december kl 10 17 (efterfølgende julemiddag)

Til: Akkrediteringsrådet. Dagsorden til Akkrediteringsrådets møde 8/2012 7. december 2012. 7. december kl 10 17 (efterfølgende julemiddag) Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet Dagsorden til Akkrediteringsrådets møde 8/2012 7. december 2012 Akkrediteringsrådet Tid: 7. december kl 10 17 (efterfølgende julemiddag) 30. november 2012 Sted: Studiestræde

Læs mere

Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet

Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet Baggrund Professionshøjskolerne uddanner 4 ud af 10 dimittender på de videregående uddannelser og er karakteriseret ved at udbyde uddannelser i hele landet

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

VIA University College Århus Att.: Områdechef for videreuddannelser Mette Østergaard. Sendt pr. e-mail: meki@viauc.dk

VIA University College Århus Att.: Områdechef for videreuddannelser Mette Østergaard. Sendt pr. e-mail: meki@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Århus Att.: Områdechef for videreuddannelser Mette Østergaard Sendt pr. e-mail: meki@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Dania

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Dania Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Dania Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0085/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2015

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2015 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2015 Akkrediteringsrådet Side 2 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2015 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2015 Akkrediteringsrådet Citat med kildeangivelse

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet. Undervisningsminister Tina Nedergaard

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet. Undervisningsminister Tina Nedergaard Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet Undervisningsminister Tina Nedergaard Rådets anbefalinger for erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes regionale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

Afbud: Steen Pade. Referat fra Akkrediteringsrådets møde 6/2012-11. oktober 2012

Afbud: Steen Pade. Referat fra Akkrediteringsrådets møde 6/2012-11. oktober 2012 Referat Til stede: Søren Barlebo Rasmussen (punkt 1-7), Christian Thune, Agnetha Bladh, Lone Broberg, Jesper Højbjerg Christensen, Bodil Due, Stina Vrang Elias og Kira Vinberg Afbud: Steen Pade Deltagere

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@hsminerva.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet

Læs mere

Notat. Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner

Notat. Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner Notat Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner I akkrediteringssager bruges en helt særlig terminologi, der kan virke fremmed for personer, der ikke arbejder

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Under mødet blev punkt 7 dog drøftet i forlængelse af punkt 4 (akkreditering af nye uddannelser).

Under mødet blev punkt 7 dog drøftet i forlængelse af punkt 4 (akkreditering af nye uddannelser). Referat Til stede: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Agnetha Bladh, Lone Broberg, Bodil Due, Stina Vrang Elias, Steen Pade og Andreas Moesgaard Christiansen Deltagere fra : Anette Dørge Jessen,

Læs mere

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 29. oktober 2012 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Ministeriet

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner 2016 Data

Læs mere

Øje på uddannelse. Kortlægning af elevoptagestrømmene på erhvervsakademiuddannelserne

Øje på uddannelse. Kortlægning af elevoptagestrømmene på erhvervsakademiuddannelserne Øje på uddannelse Kortlægning af elevoptagestrømmene på erhvervsakademiuddannelserne Øje på uddannelse, 2011/03 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk

Læs mere

Bilag til ansøgning om prækvalifikation. Dokumentation fra aftagere i Region Midtjylland

Bilag til ansøgning om prækvalifikation. Dokumentation fra aftagere i Region Midtjylland Bilag til ansøgning om prækvalifikation Dokumentation fra aftagere i Region Midtjylland Dette bilag indeholder dokumentation fra relevante aftagere i Region Midtjylland. Det bygger på mailkorrespondance

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

8. Oplæg ved EVA om rapporten Udfordringer ved at udvikle og planlægge nye uddannelser og udbud (bilag 8.1)

8. Oplæg ved EVA om rapporten Udfordringer ved at udvikle og planlægge nye uddannelser og udbud (bilag 8.1) Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet Dagsorden til Akkrediteringsrådets møde 1/2013 8. februar 2013 Akkrediteringsrådet Tid: 8. februar kl. 10.00 15.30 Sted: Studiestræde 5, 1455 København K 1. Godkendelse

Læs mere

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer: 6. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ( krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlægning af eksisterende

Læs mere

UDKAST af 16. december 2014

UDKAST af 16. december 2014 UDKAST af 16. december 2014 Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) I medfør af 27 i lov om medie- og

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Forretningsorden Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden Januar 2015 AMK Øst 1. Opgaver 1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelse i webudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland

Udbud af professionsbacheloruddannelse i webudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Udbud af professionsbacheloruddannelse i webudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-469/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL 1 PROGRAM Indledning Del 1 Omkof hvordan man minimerer tvistesager Prøvetid, sygdom, barsel med mere. Del 2 Kompetenceudvikling og arbejdsmiljø/arbejdsglæde Elevuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Jan Holler Foget Sendt pr. e-mail: jaf@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Til stede: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Agnetha Bladh, Lone Broberg, Jesper Højbjerg Christensen, Bodil Due, Steen Pade og Kira Vinberg

Til stede: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Agnetha Bladh, Lone Broberg, Jesper Højbjerg Christensen, Bodil Due, Steen Pade og Kira Vinberg Referat Til stede: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Agnetha Bladh, Lone Broberg, Jesper Højbjerg Christensen, Bodil Due, Steen Pade og Kira Vinberg Afbud: Stina Vrang Elias Deltagere fra ACE Denmark:

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2012-13 Fremsat den 6. februar 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven,

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Program Attraktiv Hvorfor og for hvem? Bedre arbejdsmiljø Vær i flow Find vej i uddannelsesjunglen

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Studieleder Ingelise Krarup Andersen Sendt pr. e-mail: ikan@ucn.dk ucn@ucn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i E- konceptudvikling

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14 Optag 2016 Udviklingen i grænsekvotienter Nr. 14 1. Udvikling i grænsekvotienter 50 pct. af uddannelserne (optagelsesområderne) har, som det ses af tabel 1.1, i år flere kvalificerede ansøgere end studiepladser

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse VIA University College viauc@viauc.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af VIA UC s ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

RAPPORT OM FEEDBACK FRA STUDENTERRÅDET. Indledning. Cases

RAPPORT OM FEEDBACK FRA STUDENTERRÅDET. Indledning. Cases RAPPORT OM FEEDBACK FRA STUDENTERRÅDET Indledning Studenterrådet ved Københavns Universitet har sat fokus på uddannelseskvalitet. Samtidigt har Københavns Universitet sat en proces i gang, som skal munde

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: University College Nordjylland Att.: Pia Lindkvist Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@act2learn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resource Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere