Glyngøre Tennisklub en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glyngøre Tennisklub 1956-2006. - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip"

Transkript

1 Glyngøre Tennisklub en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip

2 Forsidefoto: Formand Jørgen Primdahl uddeler vinderpræmien efter en af 80 ernes klubturneringer. Ralf og Trine Priess Sørensen takker, mens årets nr. 2, Lisbeth Olesen og Hans Busck venter på deres håndtryk

3 Glyngøre Tennisklub en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip

4 4 Henry Larsen (th) fulgte stadig med i klubbens liv efter at have afsluttet sin anden formandsperiode. Bl.a. var han revisor i adskillige år, men også som her deltager i en klubfest i begyndelsen af 1980 erne.

5 BEGYNDELSEN Uddeler Henry Larsen var i sin bedste alder. Han styrede med sikker hånd ikke blot Glyngøre Brugsforening. Han var aktiv sportsmand og blev involveret i sognerådsarbejdet - senere sognerådsformand. Henry Larsen var en gennemgående deltager i en række initiativer i byen fra 50'erne og frem. Blandt disse starten af Glyngøre Tennisklub. Der er ingen tvivl om, at tennisklubben var blandt hans kæreste projekter. Og han blev ved med at spille til få år før sin død. Men der var andre ildsjæle blandt de 15, der 9. april 1956 mødte op på restaurant "Limfjorden" for at stifte klubben. På forhånd havde man fået tilsagn om medlemskab fra lige så mange andre bysbørn, og den stiftende generalforsamling kunne vælge "Uddeler Larsen, lærling Julius Mortensen, direktør Græsborg, fuldmægtig Jensen og kontorist Andersen" til bestyrelsen. Titler var vigtigere end fornavne - men kontorist Andersen hed også Folmer og blev senere borgmester i Sallingsund Kommune. På generalforsamlingen var man enige om anlægge en bane "uden hjælp fra offentlig side". Og forespørgsler blandt de potentielle medlemmer havde afsløret forhåndstilsagn om kontante tilskud på 2000 kr. til formålet. Der er næppe tvivl om, at Henry Larsen fungerede som klubbens formand fra starten. Men det er først flere måneder senere, den 18. juni, at bestyrelsen konstituerer sig under et møde på Glyngøre Fiskeindustri. Kun to dage før åbningen af banen, der var anlagt ved siden af fodboldstadion i nærheden af skolen. Der var i mellemtiden samlet yderligere penge ind til banen blandt lokale virksomheder, men tillige var der kommet bidrag fra firmaer i både Skagen, Aalborg og København. Mon ikke uddeler Larsen og de lokale forretningsfolk metodisk havde "vredet armen rundt" på flere leverandører i forårets løb. Der var i alt givet indskud på kr. fra firmaer og medlemmer. Bestyrelsen fastsatte et kontingent på 30 kr. pr. voksen pr. sæson og 15 kr. for medlemmer under 18 år og elever. I kassebogen er de individuelle medlemmer opført med navn - med undtagelse af de gifte fruer. De må nøjes med en notering under mandens navn: m/frue. Den 20.juni kan banen indvies. Det sker med en opvisningskamp mellem spillere fra Nykøbing og Skive først på aftenen - en onsdag. Bagefter samles man til kaffebord på Glyngøre Fiskeindustri, der ligger ganske tæt på den nye bane. Klubbens første år slutter med en kassebeholdning på 14 kr. og 82 øre. Grunden til tennisbanen er købt for 1700 kroner og efterfølgende er der brugt godt 4000 kr. til anlæg og banegrej. Banen ved Stadionvej bliver klubbens hjemsted frem til Det fornægter sig ikke, at banevedligeholdelse er den gennemgående driftsopgave i en tennisklub. Allerede det første år bruger man 200 kr. til banevedligehold, og gennem årene har pasning af banerne lænset klubkassen for ganske store beløb. Henry Larsen nåede i sin formandstid at forhandle vederlag med adskillige banepassere, og man fornemmer, at han var ganske striks, hvis han følte, kravene blev ublu. Den beskedne økonomi bedrede sig i de næste år. I 1957 var kassebeholdningen vokset til 46 kr. og i 1958 til 595 kr. - bl.a. som følge af kontingentfor- 5

6 højelser. Kassereren - fuldmægtig Jensen - var tilfreds: "Vi ligger lunt i svinget" blev skrevet ind som kommentar til regnskabet i protokollen. Sportsligt begynder klubben også at tage form. Der afholdes alle-mod-alle turnering, men tilsyneladende også en holdturnering. Dog ikke til alles udelte tilfredshed. I 1958 bliver det en sag på generalforsamlingen, at medlemmer har rettet kritik mod bestyrelsen måde at sammensætte holdene på. Men bestyrelsen svarer igen : "Vi havde anmodet om forslag til holdsammensætning, men denne anmodning var kun efterkommet i meget ringe grad. Så kunne de lære det, ku de! SUCCES I 1959 er tennisklubbens succes en kendsgerning. Alle banetider mellem klokken 15 og 21 er optaget de fire første dage i ugen, og man må tage fredagen til hjælp. Værst stillet er de unge spillere - det er svært at finde træningstider, men der er ingen tvivl om hierarkiet: De voksne har førsteret. Ikke desto mindre bliver der også afviklet klubturnering i juniorrækken. Ralf Sørensen vinder det første af mange senere klubmesterskaber. Glyngøre er tillige blevet en faktor i egnens tennisliv. Klubben deltager for første gang i en trekants turnering med Roslev og Skive. Som andre rigtige klubber med respekt for sig selv har man besluttet, at der skal gøres noget ekstra ud af generalforsamlingen - nemlig med efterfølgende kaffebord (medbragt brød) og filmforevisning "hvortil børnene også er indbudt" I 1962 afløser Christian Høy uddeler Larsen på formandsposten. Det er formentlig en stigende arbejdsbyrde med sognerådet, der gør det nødvendigt. Men klubben er i god gænge. I 1964 er medlemstallet vokset til ca. 50, der holdes turneringer og kassebeholdningen er på hele kr. Christian Høy afgår i Det fremgår, at kassereren, lærer Kaae, genvælges og Finn Thostrup nyvælges. Men ikke hvem, der vælges til formand. Til gengæld opstår her første gang ideen om at flytte tennisbanen til den nye sportsplads i bakkerne (Ringvejen), men forsamlingen enes om at se tiden an. Året efter er der stor udskiftning i bestyrelsen. P. Skov Christensen, Inger Hansen og Willy Jensen takker af og afløses af Jørgen Langberg, Hr. Skov Olesen og Elsa Steen Sørensen. Det vedtages at forsøge at bruge lejet arbejdskraft til klargøring af banen om foråret - vel ikke en revolutionerende vedtagelse, men ikke desto mindre går Glyngøre tennisklub i sort - i hvert fald i protokolmæssig sammenhæng. Der bliver ikke skrevet om hverken generalforsamlinger eller bestyrelsesmøde, og da bogen genåbnes, er der passeret fem år. MISLIGEHOLDT Ordene fra mødet i april 1970 antyder, at det ikke kun er protokollen, der er misligeholdt: "Der blev holdt generalforsamling på skolen, hvor muligheden for igen at få gang i tennissporten bliver drøftet. Der var mødt ca fra den forrige bestyrelse kun lærer Kaae. Alle var enige om, at man skulle få klargjort banen og forsøge igen at skabe interesse for tennissporten." Og hvem stiller sig i spidsen for genoplivningsforsøget - Henry Larsen, naturligvis. Kommunalreformen har overflødiggjort sognerådet, og uddeleren kunne hellige sig andre opgaver end brugsen og sognet. 6

7 Christian Høy var formand i en periode i 60 erne og aktiv spiller i mange år senere. Larsen vælges igen til formand og sekunderes af en anden eks-formand, Chr. Høy, samt Ralf Priess Sørensen, Erik Nielsen, Tinø og Anna Høy. Ærmerne skal smøges op. Banen har været forsømt og skal sættes i stand. Ved frivillig abejdskraft for at spare penge. "Et kæmpe slid" skriver en træt protokolfører. Men banen er klar i slutningen af maj. 25 spillere svinger ketsjeren igen. Alt er som det var engang. Også turneringsmæssigt. Allerede i 1964 vandt Pauli Laursen herrerækken, og det gør han også i den genopstandne klub i Nuværende klubmedlemmer bør orienteres om, at denne Pauli Laursen også er forsynet med efternavnet Jensen, hvilket han overvejende har brugt i sine voksne år. At han aldrig kaldes andet end Polle Jensen indgår den ene gang efter den anden i opremsningen af klubmestre. I 1971 forhøjes kontingenterne. Seniorerne skal nu betale 50 kr om året - ægtepar får rabat og skal kun af med 90 kr. Og så bliver det bestemt at indlede forberedelserne til en flytning til idrætsanlægget på Ringvejen. "Interessen for tennis i Nordsalling er stigende," siger Henry Larsen til avisen. "Hvis økonomien tillader det vil der blive arbejdet hen på at få to baner," tilføjer han. Sportsligt er Glyngøre-spillerne ikke til at styre. Der spilles trekantsturnering mod Skive og Roslev, og Glyngøre-holdet, Pauli Jensen, Ralf Priess Sørensen, Gerner Høy, Jørgen Grønnebæk, Christian Høy og E. Dahl-Hansen uddeler lammetæv. De vinder 8-1 i begge holdmatcher. I begyndelsen af 1972 er klubben meldt ind i Dansk Lawn Tennis - en beslutning, der bl.a. er styret af muligheden for at søge tilskud til driften. 7

8 Man beslutter at ville anlægge to røde grusbaner ved stadion "hvis kommunen giver penge til det." Den eksisterende bane kan sælges til vognmand Villy Pedersen. Andre penge vil man forsøge at hente hos private firmaer. NYE BANER Klubben sender en ansøgning om kommunalt tilskud på kr. To nye baner koster kr., så der skal suppleres med et kommunegaranteret lån på yderligere 5000 kr. foruden klubbens eget indskud på 7000 kr. Men kommunalbestyrelsen er ikke så gavmild kr. i direkte tilskud og evt. en lånegaranti på er, hvad der tilbydes. Så må klubben selv finde ud af, om den vil have en eller to baner. Bestyrelsen beslutter efterfølgende at vove pelsen. To baner skal der være - så må man finde de mulige besparelser og lade noget af arbejdet udføre ved frivillige kræfter. Hatten går rundt blandt de lokale firmaer, og det giver et tilskud på næsten kr. 18. maj kan bestyrelsen konstatere, at de nye baner er næsten færdige - efter hårdt slid i halvanden måned. Der er skrabt læssevis af materiale af den gamle bane og transporteret op til de nye. Hegnet er også genbrug fra den gamle bane. Protokolføreren skriver: "Kommunen gav os grunden og lovede at klargøre den. Desværre viste det sig nødvendigt at dræne, så renderne gravede vi også selv og nedlagde rørene. Larsen og Høy har været de drivende kræfter, men rigtig mange af medlemmerne har lagt mange timer deroppe. Et holdjuniorer har også hængt vældigt i." 2. Pinsedag 1972 oprandt den store dag. Niels Hviid (th) var i sin formandsperiode med til at diskutere både ny bane og klubhus. Beslutningen blev truffet senere, men Niels hjalp selv aktivt med til bl.a. byggeriet af klubhus. Her ses han sammen med andre klubveterener - fra venstre Leif Bodilsen, Pauli Jensen, Inger Bodilsen, Jørgen Kibsgaard, Viggo Brøndum og John Tang. 8

9 Erling Graff (tv) afløste Henry Larsen på formandsposten. Her lykønsker han Henning Priess med et klubmesterskab i herresingle. Kommunalbestyrelsesmedlem Knud Christensen kunne klippe snoren til de to nye baner: - Det glæder mig, at banerne er bygget med frivillig arbejdskraft, sagde kommunalpolitikeren og kaldte klubben "frisk." Ralf Sørensen og Pauli Jensen spillede dagens opvisningskamp mod ærkemodstanderne fra Skive, men måtte trække det korte strå på dagen. Måske fordi det havde regnet meget op til kampen, og de nye baner var bløde. Der var talte lykønskninger fra naboen, Glyngøre Idrætsforening, fra Anders Priess og S. Mathiassen fra Annoncebladet i Roslev. I Skive Folkeblad blev det fortalt, at de frivillige havde formået at bygge banerne på bare 14 dage. Og nok var der gang i Henry Larsen og Chr, Høy, når der skulle bestilles noget, men som nævnt strakte arbejdet sig over 45 dage. De nye baner var medvirkende til at trække nye medlemmer. Klubben satte en ny rekord senere i 9

10 1972 med 73 medlemmer. Til gengæld bød året også på en sportslig øretæve - et nederlag på 11-1 mod Skive. Modtaget med godt humør: "En god dag - selvom vi fik klø," lyder referatet var et historisk år - nemlig for første gang med kommunalt medlemstilskud på små 2000 kr. Tilskuddet var med til at holde økonomien i godt og vel balance i de kommende år. Men i 1977 opstod der likviditetsproblemer. Fra marts til oktober bruges der små kr., mens der kun kommer kroner ind. Kassebeholdningen på lukker ikke hullet. Den 3. august - få dage efter at have betalt et a conto beløb på godt kr. på et nyt vandingsanlæg, forstærker formanden kassen med et personligt lån på kr. Det kan ikke påvises i de regnskaber, krønikeskriveren har fået adgang til, at pengene nogensinde blev tilbagebetalt. Selv da økonomien få år senere boomede, og klubben kunne have tilbagebetalt formanden helt uden problemer, lod Henry Larsen tilsyneladende kapitalen stå var året, hvor det hidtidige spilleplan-system tilbage fra stiftelsen blev skiftet ud. Hvor man årligt havde lavet faste ugentlige spilletider for de tilmeldte, blev det nu muligt via medlemsnumre at reserve banerne på forskellige tidspunkter - men kun en kamp ad gangen. Systemet har med ganske få justeringer eksisteret siden. Viggo Brøndum har varetaget formandskabet i to perioder. Han var blandt de første til at foreslå byggeri af eget klubhus. Medlemstallet holder sig omkring de 70 i 70'erne. Det sportslige element vedligeholdes med stadig deltagelse i turneringer. Klubbens hold spiller i både serie 4 og serie 3. Juniorerne er også med i officielle turneringer, og der er stigende deltagelse i de årlige klubmesterskaber. 10

11 Medlemmerne ser i 1975 hen til færdiggørelsen af Glyngørehallen, der vil skabe mulighed for at spille om vinteren. FORMANDEN GAV COGNAC Det sociale element styrkes med tilbagevendende tennisfester. Festsalen er i flere år bagbutikken i Brugsen. Stemningen fremgår af referatet: "Det skulle være billigt og hyggeligt. Menuen skulle være sild, grillkylling og kaffe. Drikkevarerne skulle kunne købes til høkerpriser og musikken skulle være Larsens båndoptager, alt dette for 25 kroner." Glyngøre Fiskeindustri gav silden, 36 tilmeldte sig. "Flere kunne vi ikke være. Pengene for drikkevarer skulle man selv lægge i en kasse. Det var meget spændende, hvordan det ville gå, men der var dog 30 kr. i overskud. Der var fin stemning lige fra starten. Der var masser af sange. Tennisklubben og Høy havde hver lavet en personlig, de var gode. Til kaffen gav Larsen likør og cognac, og så gik dansen lystigt til langt hen på de små timer. Hen på natten blev der serveret suppe," skriver referenten og tilføjer - med understregning - En god aften! Indendørs tennis i Glyngørehallen bliver en mulighed i sæsonen Klubben får tildelt tre halti- Ved nettet Julius Mortensen, som i sin helt unge dage var medlem af klubbens første bestyrelse. Han spillede i flere år double med sønnen Erik, der er i færd med at serve. 11

12 mer hver søndag formiddag. Det skal koste 200 kr. pr deltager at spille i hallen frem til foråret, og det er fortrinsvis doubler, der må spilles af hensyn til det begrænsede tidsrum. HISTORISK KASSEBEHOLDNING I 1978 omlægges de kommunale støtteordninger. Det bebudes, at kommunen vil sørge for forårsklargøring af banerne og overtage gælden. Den eneste gæld, der er noteret i regnskaberne, er de tidligere omtalte kr, som formanden havde forstrakt kassen med flere år tidligere. Men som nævnt, bliver gælden aldrig skrevet ud af regnskabet. Frivilligt arbejde i forbindelse med festen ved Sallingsundbroens åbning afregnes med nogle tusinde kroner og giver også økonomien et skub fremad. Klubben er i flere efterfølgende år medarrangør af Bromarchen, der skæpper lidt ekstra i kassen. Kommunen refunderer nu udgifterne til timer i hallen, og i de kommende år vokser de kommunale tilskud betragteligt. Medlemstallet øges samtidigt og 30 år efter starten - i har klubben årlige indtægter på godt kr fordelt med halvdelen på kontingenter og halvdelen på tilskud. Udgifterne er "kun" på kr. og kassebeholdningen historisk stor - nemlig kr. Måske var det de lyse, økonomiske udsigter, der for første gang satte formelt gang i drøftelserne af et nyt klubhus ved banerne. Generalforsamlingen drøfter sagen i 1981, og Henning Bodilsen lover at ville komme med et overslag på byggeomkostningerne bliver et historisk år for klubben. Henry Larsen meddeler, at han ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Han aflægger sin sidste beretning med en undskyldning til medlemmerne: Han og bestyrelsen havde glemt 25 års jubilæet i 1981, så det blev ikke fejret. Larsen melder fra, fordi han ikke længere kan afse tid til klubarbejdet. Heller ikke til vedligeholdensen af banerne, som han også har stået for. Problemerne må overgives til den nye bestyrelse. Men protokollen nævner "at da Henry Larsen havde taget beslutning om ikke at modtage genvalg, var det naturligt for den øvrige bestyrelse at vise sin taknemmelighed for H.L's store arbejde gennem alle foreningens år, ved at overrække ham en lille erkendtlighed ved denne lejlighed" Generalforsamlingen vælger Erling Graff til bestyrelsen og konstituerer sig efterfølgende med ham som formand. Bestyrelsen finder under den gamle formands vejledning hurtigt ind i arbejdet, og Henry Larsen lægger stadig Brugsens baglokale til tennisfesten, i 1982 er den lige så hyggelig som normalt, men højdepunktet indtræder, da Henry Larsen udnævnes til foreningens første æresmedlem. Erling Graff og bestyrelsen har ønsker om genopbygge turneringsaktiviteten. I de seneste år har medlemmerne valgt udelukkende at spille som motionister. Og klubbens tidligere topspillere, Ralf Sørensen og Pauli Jensen har været " i eksil" i Skive som turneringsspillere. I 1984 skal hegnet om banerne skiftes ud. Der opnås tilsagn om 75 pct. tilskud fra kommunen. Men først skal det gamle hegn pilles ned med frivillig arbejdskraft og derfor mobiliserer man medlemmerne i, hvad der formentlig er den første "Tennisavis". Tennisavisen bliver senere den traditionelle måde at informere medlemmerne på ved sæsonstart - og udkommer fortsat i foreningens 50. år er også året, hvor medlemstallet stiger så meget, at der må laves nye og større sedler til bane- 12

13 I Henry Larsens formandsperiode blev Brugsens baglokale taget i brug, når der skulle holdes tennisfester. Ved bordet tv. I forgrunden Dorthe Primdahl, som var bestyrelsesmedlem i flere år og t.h nærmest Kirsten og Jens Ole Spanggaard, som fortsat er aktive spillere. reservationen. Klubben organiserer desuden minitennis for at øge interessen blandt børnene. Erling Graff flytter og erstattes som formand af Viggo Brøndum i Det lykkes at overtale Pauli Jensen og Ralf Sørensen til at indtræde som voksentrænere. De trækker fulde huse på i alt otte instruktionsaftener. Lene Spanggaard og Lotte Holm tager sig af børn og unge - ligeledes med succes. Medlemstallet er oppe på 127. Det følgende år melder klubben sig ind i Salling Gymnastik- og Ungdomsforening. Interessen for tennis er eksploderet. Mange nye baner og klubber er kommet til, og der planlægges nu en Salling-turnering. I 1987 efterlyser Viggo Brøndum på generalforsamlingen både en ekstra bane, lys over banerne og et nyt klubhus. Han tilføjede dog, at det måtte komme lidt ude i fremtiden - og trak sig i øvrigt fra posten. Han blev afløst af Niels Hviid. I 1987 er Salling-turneringen en kendsgerning, og Glyngøre-hold spiller en række kampe både hjemme og ude. Desuden holdes der individuelle Salling-mesterskaber for første gang. Pauli Jensen og Viggo Brøndum taber i A-finalen til Aage og Jacob Christiansen, Roslev. Men Glyngøre vinder både herre B-single og double ved hhv. Ib Bodilsen og Leif Bodilsen/Leif Kristiansen. 13

14 14 Sportsligt set har spillerne på dette billede været gennemgående garanter i store dele af klubbens historie. Ralf Priess Sørensen (tv) vandt sit første klubmesterskab som junior i Pauli (Polle) Jensen (th) var en af de første seniormestre. I nogle år spillede de på Skives turneringshold, men skiftedes senere til at vinde den bedste herresinglerække hjemme i Glyngøre. Begge har ligeledes bidraget som trænere for de voksne spillere.

15 I 1988 standses flere års praksis med at udleje af baner til turister. Det høje medlemstal gør det nødvendigt at forbeholde banerne til eget brug. Bestyrelsen retter henvendelse til idrætsforeningen om evt. at overtage et tilstødende areal og anlægge en tredje bane. Rekordsæsonen afsluttes med intern turnering og tennisfest. Prisen for en ny bane placeret på P-pladsen ud til Ringvejen er i 1989 beregnet til kr. og bestyrelsen tøver. Niels Hviid er på generalforsamlingen tydelig betænkelig ved placeringen og omkostningerne. Eks-formand Viggo Brøndum har ikke glemt sine idéer fra tidligere og opfordrer under eventuelt til at genoplive planen om et klubhus. Bestyrelsen kan i øvrigt præsentere medlemmerne for klubbens nye logo kreeret af afgående baneformand Jørgen Kibsgaard - en stiliseret tennisbold med bogstaverne GTK. ÅRETS UNDERDRIVELSE På generalforsamlingen i 1990 diskuteres atter en tredje bane, men medlemstallet har været en smule vigende og Niels Hviid er ikke varm på tanken. Der fremkommer forslag om at starte en konkret planlægning for den tredje bane på arealet øst for de eksisterende baner - den gamle håndboldbane, som ikke anvendes mere. Økonomien begrundede ikke en skepsis. Kassebeholdningen bugner med godt kroner - svarende til to års driftsudgifter. Årets underdrivelse er sekretærens kommentar i protokollen: "Det ser fint ud" Niels Hviid trækker sig sammen med Susan Degn og John Tang fra bestyrelsen. I stedet vælges Jørgen Primdahl, Leif Bodilsen og Anni Christensen. Jørgen bliver formand, Leif baneformand og Anni arver den bugnende kasse. Man sætter hurtigt et banerenoveringsprojekt i gang. Det er omfattende og gennemføres delvis med frivillig arbejdskraft over mange aften- og weekendtimer. Med flot resultat - banerne er som nye. Året efter træffes omsider beslutning om den tredje bane. Den skal anlægges på håndboldbanen og være af kunststof, siger formanden på generalforsamlingen. Og medlemmerne er enige. Vel var kun 13 mødt op, men kun en stemte imod og en undlod at stemme. Beslutningen er signalet til flittig mødeaktivitet og en ekstraordinær generalforsamling, som skaber baggrund for et projekt til kr. Klubben skyder selv ind og låner resten i Glyngøre Sparekasse til tidens rente - 14 procent. Men der er fornuft i tallene. Ved normal drift har klubben et overskud på kr. Banen skal afdrages med om året - voila: på den gode side. Det blev dog til kr. i alt for den nye bane. Den blev anlagt i løbet af året og indviet sidst på sæsonen Med banen er der skabt mulighed for vintertennis - og muligheden udnyttes fra første færd. Kunststofbanen fungerer fortsat efter hensigten i dette jubilæumsår. Den aflaster grusbanerne i sommersæsonen, og hver lørdag og søndag i vinterhalvåret spilles der tillige, når der ikke ligefrem ligger sne og is på fibertæppet. Klubben går ind i 1993 med en gæld på kr. men med frisk mod: Formanden lufter tanker om anlæg af et klubhus. Og det er ikke bare pjat. Huset diskuteres på årets bestyrelsesmøder. Den 23. august noterer sekretæren, Jytte Nielsen, at der 15

16 Byggeriet af klubhuset er sat i gang med Leif Bodilsen som anfører for den frivillige arbejdskraft. er fremlagt tegninger og "Anni (kasserer Anni Christensen) bevilger indtil kr." Sådan! Med baneformand Leif Bodilsen som byggeleder opføres klubhuset med træ-terrasse, skabe og kaffemaskine til en samlet pris på kr. På tre-fire år har klubben nu brugt ca kr. Alligevel er gælden i 1995 så beskeden som kr. Og blot to år senere er gælden betalt og klubbens egenkapital igen positiv. I 1996 afløser Holger Østergaard på formandsposten. Han kan notere sig, at medlemstallet er faldet til tendensen er den samme landet over. 40 års jubilæet markeres med en medlemsfest i forbindelse med klubturneringen i slutningen af august - "en stor succes," hedder det i referatet. De næste år fortsætter faldet i medlemstallet, men klublivet er stabilt. Det lykkes at opretholde træning med instruktører, baneklargøringen gennemføres trofast hvert år af "den faste stok", kontingentet holder sig stort set i ro og økonomien udvikler sig igen positivt. Holger Østergaard trækker sig i 1998 og afløses af Viggo Brøndum, der er klar til en ny tørn. I 2000 kan han notere sig en positiv udvikling i medlemstallet på ny - især med en stigning i antallet af unge spillere. Samme år genluftes et af Viggos gamle forslag på generalforsamlingen: Overdækning af banerne. Og formanden lover at undersøge sagen hos kommunen. Men alle baner var stadig tagløse i 2002, hvor Viggo Brøndum blev afløst af endnu en genganger, Jørgen Primdahl, på formandsposten. 16

17 Baneklargøring har været en tilbagevendende opgave i 50 år. Her er det fra et af de større renoveringsarbejder, som med mellemrum er nødvendige. I disse år suppleres den årlige klubturnering med "social-tennis". Et par gange i løbet af sæsonen mødes motionisterne til doublekampe, hvor alle spiller mod alle, og eftermiddagen sluttes med hyggeligt samvær. Turneringsformen udvikler sig i løbet af årene således, at de, der har lyst, mødes en aften om ugen i sæsonen. Således stadig i denne jubilæumssæson. I de sidste sæsoner er aktiviteten udvidet med "skum-tennis" i Glyngørehallen - på badmintonbaner med bolde af skumgummi. I 2004 beklager formanden i sin beretning, at banerne ikke benyttes særligt flittigt af medlemmerne. Dem er der nu 68 af - heraf 20 børn og unge. Bestyrelsen arbejder stabilt med de faste opgaver: Baneklargøring, træner-aftaler, tennisavisen, klubmesterskaber og kontingentopkrævning. Eneste nye investering, der diskuteres, er køb af boldmaskine. Sådan en havde klubben indtil midten af 80'erne, men solgte den fordi, medlemmerne ikke brugte den. Investeringen giver debat i bestyrelsen men maskinen købes og installeres til brug på Bane 3 - kunststofbanen. I 2005 er der ti medlemmer færre, og generalforsamlingen diskuterer, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Blandt forslagene er omdeling af Tennisavisen til samtlige husstande i området. Forslaget vedtages. Klubben indrykker også en reklame-omtale for sig selv i Annoncebladet. Det bliver også året, hvor Glyngøre Tennisklub træder ind i IT-alderen med sin egen hjemmeside. Bror 17

18 Arnfast bliver redaktør i en forsøgsperiode på to år. Siden får adressen: I efteråret beslutter bestyrelsen at markere 50 års jubilæet med et arrangement den 10. juni Der nedsættes senere et udvalg med bestyrelsesmedlemmerne Leif Bodilsen, Holger Vestergaard og Claus Priess Sørensen, samt Judith Arnfast og Helle Kloster fra medlemsskaren. Når denne krønike føres videre, og historien om de næste 50 år skal skrives, skal I få at vide, hvordan festen forløb. Ved indgangen til sit 50. jubilæumsår 2006 stod Glyngøre Tennisklub med et gældfrit baneanlæg. To grusbaner og en kunststofbane. Klubben rådede over eget klubhus og en moderne boldmaskine - samt en formue på kr. Medlemstallet havde stabiliseret sig omkring 60 - væsentligt færre end i de "store tider" - men dog dobbelt så mange, som man startede med i Hver mandag aften giver 27 træningsivrige børn under kommando af Judith Arnfast håb for fremtiden. I 1956 balancerede regnskabet med godt kr. - inklusive anlæg af bane. Nu er årsbalancen på kr. Dengang betalte man 30 kr. i kontingent - i dag 400 kr. som voksenmedlem. Dengang var ketcherne lavet af træ og spændt op med dyretarme - i dag laves de af superlet kulfiber og spændes op med nylonstrenge. Men reglerne er de samme. overvejende - flid og nøjagtighed. Jeg har navnlig noteret Folmer Andersen, Anna Høy, Dorthe Primdahl, Jytte Nielsen og ikke mindst Hans G. Busck, som med sirlig hånd har rekonstrueret flere års referater, der kun forelå som duplikater. Målt på objektive kriterier har klubben været en stor succes. Der er ingen tvivl om, at en meget stor del af æren kan tillægges Henry Larsens stædige indsats gennem mange år. Men han havde i sin tid også mange gode kræfter omkring sig, ligesom hans efterfølgere fik det. Fællesnævneren for dengang og nu er accepten af frivilligt arbejde som den nødvendige forudsætning, hvis noget skal lykkes. Krøniken er resultatet af en subjektiv gennemgang af de eksisterende papirer. Meget kom ikke med, men formålet har været at nævne beslutninger og begivenheder, der enten var væsentlige for klubbens udvikling og trivsel eller tilførte nye aktiviteter. Bagved det hele ligger noget, som ikke er en del af den formelle historie: Nemlig glæden og begejstringen over tennisspillet. Men også frustrationerne, den heftige banden på banen, de tvivlsomme linjekendelser og den megen latter, der har lydt på begge sider af nettene både nedenfor og oppe i bakkerne. Dette er den egentlige årsag til Glyngøre Tennisklubs succes - og dermed også den vigtigste del af historien. Glyngøre i maj 2006, Leif Kristiansen FRIVILLIGT ARBEJDE Denne krønike skylder tak til en lang række af samvittighedsfulde sekretærer og kasserere, som har ført forhandlingsprotokoller og kassebøger med - 18

19

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2017 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2017 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 9/5-20/6 8/8-22/8

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent. Ole Weien Svendsen blev valgt Referent Karin Christiansen 2. Formandens beretning. Navneændring af klubben:

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. Nysted tennis club 2016 d. 7. marts 2017

Generalforsamling. Nysted tennis club 2016 d. 7. marts 2017 Generalforsamling Nysted tennis club 2016 d. 7. marts 2017 Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for 2016 3) Regnskab for det forløbne år til godkendelse 4) Forslag til budget,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/3-2016 i klubhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent. Jørn Rosborg blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Lige nu er det svært at forestille sig at banerne bliver klar til

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Vig Tennis-klub Jubilæumsskrift

Vig Tennis-klub Jubilæumsskrift Vig Tennis-klub Jubilæumsskrift 1976-2016 Gode tennis-kammerater gør livet sjovere 1 Forord Vig Tennis Klub Som det vil fremgå af jubilæumsskriftet, har vi i udvalget været på noget af en opdagelsesrejse

Læs mere

Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub. Generalforsamling 2. november 2017

Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub. Generalforsamling 2. november 2017 Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub Generalforsamling 2. november 2017 Året i overskrifter Mange nye medlemmer Kæmpe frivillig indsats Økonomi forbedret Økonomi fortsat presset Atmosfære og engagement Flot

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2017, Bagsværd Tennisklub

Nyhedsbrev efterår 2017, Bagsværd Tennisklub 1 Indhold Sæsonen der gik... 2 Træningsovernatninger og TeenTennis for juniorspillere... 3 Motorik og junior-drop-in... 3 Træningstur til Båstad... 4 Voksenintroduktion... 4 Højdespringerklub 2016 - og

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

HBTK Historie

HBTK Historie HBTK Historie 1934-1984 HBTK s bestyrelse i 1954: Johs. Eriksen, Jonas Petersen, Anders Nielsen, Knud Christiansen, Jørgen Jensen og Sv. Aa. Lorenzen HBTK s formænd gennem 65 år K.V. Orsholt 1934-38 N/A

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2016 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2016 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt v/børge Korsholm

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Velkommen til sæsonen 2010 som igen i år bliver en aldeles fremragende sæson!

Velkommen til sæsonen 2010 som igen i år bliver en aldeles fremragende sæson! Velkommen til sæsonen 2010 som igen i år bliver en aldeles fremragende sæson! Baneklargøring: Onsdag d. 14. april kl. 18.30: Baneklargøring og rengøring af huset. Alle våbenføre m/k er mødes, gerne med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion.

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Albertslund Idrætsforening Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Stemmeberettigede til stede: Bordtennis 3, Tennis 3 + 1 fuldmagt, Svømning 2, Badminton 3, Senior Idræts 6, Gymnastik

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014 10 år med Næstved 10 år med Senior Motion Næstved Senior Motion 2004-2014 2004-2014 Forord At en forening har bestået i 10 år kan vel næppe kaldes for et jubilæum, men derfor har man alligevel lov til

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, og gik over til punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere